ORHANGAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORHANGAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 ORHANGAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI

2 T.C. ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI Orhangazi İlkokulu Müdürlüğü ORHANGAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI Adapazarı 2015 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 1

3 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler.... Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 2

4 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 3

5 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 4

6 SUNUŞ Okulların, bilgi çağında amaç ve hedefleri belli bir stratejik plan rehberliğinde, eğitim faaliyetini yürütmesi temel bir gerekliliktir. Bu stratejik plan, okulumuzun şu anda bulunduğu durum ile gelecekte ulaşmayı arzu ettiğimiz durumunun belirlenmesini; güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Okulumuzun kuruluş amaçlarına uygun olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalar ile kaynakların etkili, verimli kullanımını sağlamak, eğitim ve öğretimi nicelik ve nitelik olarak yükseltmeye çalışmak öncelikli hedefimizdir. Bu stratejik plan, Orhangazi İlkokulunun yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. Stratejik planlama sürecinde okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Orhangazi İlkokulu Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu planı hazırlayan Stratejik Planlama Ekibinin tüm üyelerine, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim. Mehmet ŞEKERCİLEROĞLU Okul Müdürü Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 5

7 İÇİNDEKİLER SAYFA NO TABLO DİZİNİ 7 GİRİŞ 8 KURUM KİMLİĞİ 9 1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Kapsamı Stratejik Planın Yasal Dayanakları Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi BÖLÜM: DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 3.1.Misyon Vizyon Temel Değerler ve İlkeler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler 39 4.BÖLÜM: MALİYETLENDİRME Maliyetlendirme 48 5.BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.İzleme ve Değerlendirme Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 6

8 Tablo No TABLO DİZİNİ Sayfa No Tablo 1 : Orhangazi İlkokulu Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi 12 Tablo 2 : Yasal Yükümlülükler 14 Tablo 3 : Okul Faaliyet Alanları 16 Tablo 4 :Okul Ürün/Hizmetler Listesi 16 Tablo 5 : İç ve Dış Paydaşlar Listesi 17 Tablo 6 : Paydaş Analizi Matrisi 17 Tablo 7 : Okulda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar 20 Tablo 8 : Mevcut Yönetici Sayısı 20 Tablo 9 : Yöneticilerin Eğitim Durumu 20 Tablo 10 : Yöneticilerin Yaş Dağılımı 21 Tablo 11 : Yöneticilerin Hizmet Süreleri 21 Tablo 12 : İdari Personelin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları 22 Tablo 13 : Mevcut Öğretmen Sayısı 23 Tablo 14 : Mevcut Öğretmenlerin Yaş İtibari İle Dağılımı 23 Tablo 15 : Mevcut Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 23 Tablo 16 : Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı 24 Tablo 17 : Çalışanların Görev Dağılımı 24 Tablo 18 : Okul Rehberlik Hizmetlerinin Mevcut Kapasitesi ve Kullanımı 26 Tablo 19 : Okulun Teknolojik Altyapısı 27 Tablo 20 : Okulun Fiziki Altyapısı 28 Tablo 21 : Okulun Kaynak Tablosu 29 Tablo 22 : Okulun Gelir-Gider Tablosu 29 Tablo 23 : Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 30 Tablo 24 : Öğrenci Sayılarına İlişkin Bilgiler 30 Tablo 25 :Sınıf Mevcutları ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 30 Tablo 26 : Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 31 Tablo 27 : Yerleşim Alanı 31 Tablo 28 : Sosyal Alanlar 31 Tablo 29 : Spor Tesisleri 32 Tablo 30 : Tema-Stratejik Amaç-Hedef Tablosu 45 Tablo 31 : Stratejik Plan-Hedef Sorumluluk Tablosu 46 Tablo 32 : Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu 49 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 7

9 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi gereğince okulumuz stratejik planını hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Bu planın hazırlanması süreci Okulumuz öğretmen ve velilerinden oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi tarafından yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Orhangazi İlkokulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi olarak dönemi Stratejik Planı hazırlık sürecinde memnuniyet anketleri uygulanmış, yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan toplantılarla elde edilen veriler değerlendirilmiş ve geleceğimize dair yol haritası belirlenmiştir. Planlama sürecinde GZFT(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler ) analizi yapılarak, okulun eğitim-öğretim yapısının kuvvetli zayıf yönleri ile taşıdığı fırsatlar ve aldığı tehditler ile okulun mevcut kapasiteleri, öğretmen, diğer personel, araç-gereç ve bina, vb. durumları incelenmiştir. Kurum içi ve kurum dışı analizlerin yapılmasında, başta okulumuzla ile ilgili veriler taranmış ve elde edilen verilerin sonuçları ortaya çıkarılmıştır. Mevcut durumun belirlenmesi, misyon ve vizyonun oluşturulması, stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulmasında tüm çalışanlarla katılımcılık esaslı bilgilendirme ve çalışma toplantıları düzenlenmiştir. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. İyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken alanlarımız tüm iç ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda tespit edilerek okulumuzun stratejik planı hazırlanmıştır. Bu planın hazırlanması sürecinde katkısını esirgemeyen herkese teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Stratejik Planlama Ekibi Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 8

10 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Kurum Türü Orhangazi İlkokulu B Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Yönetici: 2 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Öğretmen: 22 Hizmetli: 2 Memur: 1 Öğrenci Sayısı 407 Öğretim Şekli Normal ikili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1956 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Faks Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Faks : Kurum Adresi Mahalle: Mithatpaşa Cadde/Sokak: Harmanlık Sk. No:24 Posta Kodu: İlçe: Adapazarı İli: Sakarya Kurum Müdürü Mehmet ŞEKERCİLEROĞLU GSM Te l: Kurum Müdür Yardımcıları Hasan KARAASLAN GSM Tel: Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 9

11 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 10

12 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzun, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yönetim anlayışı oluşturmak STRATEJİK PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı Orhangazi İlkokulunun, mevcut durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, yıllarında geliştireceği amaç, hedef ve stratejileri kapsamaktadır. MAÇ 1.3. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAKLARI SIRA NO DAYANAĞIN ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 11

13 1.4. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK PLAN EKİBİ Tablo 1 : Orhangazi İlkokulu Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi STRATEJİK PLAN ÜST KURULU SIRA NO ADI SOYADI 1 Mehmet ŞEKERCİLEROĞLU OKUL MÜDÜRÜ GÖREVİ 2 Orhan TAŞPINAR REHBER ÖĞRETMEN 3 Sema BESLER ÖĞRETMEN 4 Alev YILMAZ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 5 Zeynep AKBULUT TUNCA OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI 1 Hasan KARAASLAN MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVİ 2 Feramil KAYA ÖĞRETMEN 3 Özkan ATASEVEN ÖĞRETMEN 4 Bilgen KOSOVA ÖĞRETMEN 5 Nuray ÇALIŞKAN ÖĞRETMEN 6 Ayten YAZAN ÖĞRETMEN 7 Aslıhan KORKMAZ ÖĞRETMEN 8 Eda KURU GÖNÜLLÜ VELİ Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 12

14 İKİNCİ BÖLÜM DURUM ANALİZİ Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 13

15 2.1. TARİHSEL GELİŞİM Okulumuz Okul Yapma ve Onarım Derneği tarafından 14 Ocak 1954 tarihinde inşaatına başlanmış ve Donatım İlkokulu olarak 03 Mart 1956 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Adını bulunduğu semtten ve Zirai Donatım Kurumu Fabrikasından almıştır. Başlangıçta okul binası sekiz derslikli iki katlı olarak yapılmış olup, daha sonra sekiz derslik daha ilave edilmiştir. Zamanla binanın eskimesi ve yetersiz oluşu nedeniyle şu an mevcut okulun olduğu yer Çocuk Esirgeme Kurumu ndan satın alınarak yeni okul binası inşaatına başlanmıştır. Okulumuzun 1992 yılında Donatım İlkokulu olan adı Orhangazi İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiş ve yılında yeni binada eğitim öğretime başlamıştır. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra öğrenci sayısında yaşanan azalma nedeniyle 2000 yılına kadar ikili eğitim yapan okulumuz bu tarihten itibaren tekli(normal) eğitime geçmiştir. 11 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte okulumuz eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak ilkokula dönüştürülmüştür ve eğitim öğretim yıllarında Orhangazi Ortaokulu ile aynı binayı kullanan okulumuz eğitim öğretim yılında Orhangazi Ortaokulu kapatılarak öğrencilerinin tamamının Şirinevler Ortaokulu na aktarılmasıyla kendi binasında eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. Okulumuz 23 derslikli olup,17 sınıf,1 İngilizce sınıfı,1 kütüphane, 2 Anasınıfı, 2 idareci odası, 1 öğretmenler odası, 1 rehberlik odası, 1 Fen Laboratuarı ve 1 memur odası ile hizmet vermektedir MEVZUAT ANALİZİ Okula görev ve sorumluluklar yükleyen, okulun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek belirlenen yasal yükümlülükler ve dayanaklar listesi: Tablo 2: Yasal Yükümlülükler Yasal Yükümlülük (Görevler) Okul Yönetimi Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no su) 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği Okul - Aile Birliği Yönetmeliği MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Taşınır Mal Yönetmeliği Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 14

16 MEB İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Eğitim ve Öğretim 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu MEB Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ödül, Sicil ve Disiplin Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu MEB Personel İzin Yönergesi Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Personel İşleri Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Mühür, Yazışma, Arşiv Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği MEB Bayrak Törenleri Yönergesi İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği Öğrenci İşleri 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği İsim ve Tanıtım MEB na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Sivil Savunma Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 24 Saat Çalışma Planı Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 15

17 2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER Tablo 3: Okul Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Staj çalışmaları Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Bilimsel araştırmalar Yaygın eğitim Mezunlar (öğrenci) Tablo 4 :Okul Faaliyet Alanları FAALİYET ALAN I: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Hizmet 2 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kulüp çalışmaları Halk oyunları Koro Satranç Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm Güreş Hizmet 4 İzcilik Etkinlikleri İzcilik FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri FAALİYET ALANI : YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb. Öğrenim Belgesi düzenleme Öğrenci sağlığı ve güvenliği Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet 3 Okul çevre ilişkileri hizmeti Okul Aile Birliği Veli toplantıları Mezunlar(öğrenci) Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 16

18 İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN Sonuç 2.4. PAYDAŞ ANALİZİ Tablo 5: İç ve Dış Paydaşlar Listesi İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar Öğrenciler Okul Aile Birliği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Veliler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Belediyeler Mahalle Muhtarı Sağlık Müdürlüğü Güvenlik Güçleri Medya Tablo 6: Paydaş Analizi Matrisi Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem PAYDAŞLAR NEDEN PAYDAŞ Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar X Hizmet Üreten 5 5 Bilgilendir, Birlikte çalış Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 17

19 Öğrenciler X X Varoluş sebebimiz 5 5 Bilgilendir, Birlikte Çalış Veliler X X Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 4 4 Bilgilendir, Birlikte çalış Okul Aile Birliği X X Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Belediyeler Mahalle Muhtarı X X Sağlık Müdürlüğü X X Güvenlik Güçleri Medya X X X X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum Bilgilendir, Birlikte çalış İzle, Birlikte Çalış 3 3 İzle, Gözet 1 2 İzle, Gözet İzle, Birlikte Çalış İzle, Birlikte Çalış 1 2 İzle, Gözet Paydaşlar, yüz yüze mülakat, yönetici, öğretmen ve veli vb. paydaşlarla grup toplantıları yapılarak belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 18

20 2.5. KURUM İÇİ ANALİZ Örgütsel Yapı Okulun Teşkilat Şeması Öğretmenler Kurulu Komisyonlar MÜDÜR Müdür Yrd. Okul-Aile Birliği OGYE Kurullar Büro Hizmetleri Öğretmenler Yardımcı Hizmetler Öğrenci Kulüp. Zümre Öğret. Sınıf Öğret. Rehber Öğret. Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 19

21 Tablo 7: Okulda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar Öğretmenler Kurulu Kurul/Komisyon Adı Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu Sosyal Etkinlikler Kurulu Muayene, Kabul ve Sayım Komisyonu Okul Kantin Denetleme Komisyonu Zümre Öğretmenler Kurulu Görevleri Okulun genel işleyişini düzenlemek, gerekli işbölümünü yapmak Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek, Okulun ihtiyaçlarını karşılamak Okulun planlı gelişimini sağlamak Rehberlik hizmetlerini koordine etmek Okuldaki sosyal ve kültürel etkinlikleri koordine etmek Okula alınan malların muayene ve kabulünü yapmak Kantinin mevzuata uygun işletilip işletilmediğini düzenli olarak denetlemek Öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlarda işbirliği oluşturmak İnsan Kaynakları Tablo 8: 2014 Yılı Okuldaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yardımcısı Tablo 9: Okul Yöneticilerin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans 0 0 Lisans 1 50 Yüksek Lisans 1 50 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 20

22 Tablo 10:Okul Yöneticilerin Yaş Dağılımı Yaş Düzeyleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Tablo 11: Yöneticilerin Hizmet Süreleri Hizmet Süreleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl üzeri 0 0 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 21

23 Tablo 12: İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı Mehmet ŞEKERCİLEROĞLU Hasan KARAASLAN Müdür Müdür Yardımcısı Katıldığı Yıl Belge No Toplam Kalite Yönetimi Ve Öz değer Kriter Değerlendirme Ekip Yönetim Kursu Anlayarak Hızlı Okuma Semineri Stres Yönetimi Semineri Velilerle Etkili İletişim Semineri Aktif Öğretim Metotları Semineri Taşınır Mal Yönetmeliği Tanıtım Semineri Okul Sağlığı Semineri İlk Yardım İlk Müdahale Semineri Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Semineri Özel Eğitim Semineri Etik Eğitimi Semineri ( Adapazarı-Serdivan-Erenler) İntel Öğretmen Programı Kursu (Karma) İntel Öğretmen Programı Liderlik Forumu Semineri Protokol Kuralları Semineri Uzaktan Eğitim Semineri Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Semineri-2 Fatih Projesi Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 22

24 2014 Yılı Okuldaki Mevcut Öğretmen Sayısı: Tablo 13: Mevcut Öğretmen Sayısı Branşı Erkek Kadın Toplam 1 Sınıf Öğretmeni Okul Öncesi Öğretmeni İngilizce Rehber Öğretmen TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Tablo 14: Öğretmenlerin Yaş Dağılımı Yaş Düzeyleri 2014 Yılı Kişi Sayısı % , , , ,5 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Tablo 15: Mevcut Öğretmenlerin Hizmet Süreleri Hizmet Süreleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl 3 13, Yıl 1 4, Yıl 4 18, Yıl 10 45, üzeri 4 18,2 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 23

25 Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 2014 Yılı Okuldaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Tablo 16: Mevcut Hizmetli/Memur Sayısı Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 1 0 Ön lisans Hizmetli 1 Lise Hizmetli 1 İlköğretim Sigortalı İşçi 1 Lise 1 Çalışanların Görev Dağılımı Tablo 17: Çalışanların Görev Dağılımı S.NO UNVAN GÖREVLERİ 1 Okul müdürü 2 Müdür yardımcısı Okul müdürü; 1. Ders okutur. 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütür, 3. Okulu düzene koyar, 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür yardımcıları 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 24

26 3 Öğretmenler 1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. 2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. 4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. 5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 4 Yönetim işleri ve büro memuru 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar. 2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. 4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler. 5. Arşiv işlerini düzenlerler. 6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 25

27 5 Yardımcı hizmetler personeli 6 Kaloriferci 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, 2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 3. Hizmet yerlerini temizlemek, 4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, 5. Nöbet tutmak, 6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 8. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 9. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 10. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. 11. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar Okulun Rehberlik Hizmetleri Tablo 18: Okul Rehberlik Hizmetlerinin Mevcut Kapasitesi ve Kullanımı Mevcut Kapasite 2014 Yılı İtibarıyla Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Psikolojik Danışman Norm Sayısı Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı Görüşme Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Veli Sayısı Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğretmenlere Yönelik Öğrencilere Yönelik Velilere Yönelik Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 26

28 2.5.3 Teknolojik Düzey Okulumuzda tüm laboratuarı ve diğer alanlarda internet erişimi sağlanmıştır. Tüm idari birimlerde bilgisayar, yazıcı ve internet erişimi bulunmaktadır. Ayrıca tüm sınıflara kablosuz internet erişimi sağlanmıştır. 17 sınıfta projeksiyon sistemi kuruludur. Öğrenme ortamında çoklukla bilgisayar ortamında hazırlanmış dokümanlar kullanılmaktadır. Okulun Teknolojik Altyapısı: Tablo 19: Okulun Teknolojik Altyapısı Araç-Gereçler İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab Faks Video DVD Player Fotoğraf makinesi Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/ adresi oranı %100 %100 %100 0 Fotokopi Makinesi

29 Okulun Fiziki Altyapısı: Tablo 20: Okulun Fiziki Altyapısı Fiziki Mekân Var Yok Adedi İhtiyaç Açıklama Öğretmen Çalışma Odası X 1 Ekipman Odası X 1 Kütüphane X 1 Rehberlik Servisi X 1 Resim Odası X 1 Müzik Odası X 1 Çok Amaçlı Salon X 1 İş ve Teknik Atölyesi Bilgisayar laboratuarı Yemekhane X X X Spor Salonu X 1 Otopark X 1 Spor Alanları X 1 Spor Odası X 1 Kantin X 1 Fen Bilgisi Laboratuvarı X 1 Arşiv X Mali Kaynaklar Okulun başlıca mali kaynakları Genel Bütçe Okul Aile Birliği Hayırseverler Vakıf Dernekler Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 28

30 Okul Kaynak Tablosu: Tablo 21: Okulun Kaynak Tablosu Kaynaklar Genel Bütçe 0 Okul aile Birliği 6.920,35 Kira Gelirleri 8.004,00 Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler 0 Dış Kaynak/Projeler 0 Diğer 0 TOPLAM ,35 Tablo 22:Okulun Gelir-Gider Tablosu YILLAR HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER Personel giderleri 9.486, , ,88 Bakım onarım 6.056, , ,66 Bilişim araçları bakım 148,05 Büro makineleri harc. Sabit giderler 2.189, , , ,35 767,28 Kırtasiye ,34 838,10 766,29 Güvenlik 236,00 236,00 236,00 Diğer harcamalar 2.392,80 679,73 GENEL , , , , ,82 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 29

31 2.5.5 İstatistikî Veriler Öğrencilere İlişkin Bilgiler: Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu(2014) Tablo 23:Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL İL Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Kız Erkek Toplam öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Tablo 24:Öğrenci Sayılarına İlişkin Bilgiler Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Tablo 25:Sınıf Mevcutları ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Sayısı Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 30

32 Tablo 26:Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı Yerleşim Alanı ve Derslikler Tablo 27:Yerleşim Alanı Yerleşim Toplam Alan ( m²) Bina Alanı ( m²)) Bahçe alanı ( m²) Tablo 28:Sosyal Alanlar Sosyal Alanlar Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Kantin 21 m² Yemekhane 0 0 Toplantı Salonu 0 0 Konferans Salonu 0 0 Seminer Salonu 0 0 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 31

33 Tablo 29:Spor Tesisleri Spor Tesisleri Tesisin adı Kapasitesi (Kişi Sayısı) Alanı Basketbol Alanı 420 m² Voleybol Sahası 162 m² Futbol Sahası Kapalı Spor Salonu ÇEVRE ANALİZİ PEST (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Politik ve yasal etmenler Ekonomik çevre değişkenleri 1. Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma 2. İlkokulda yeni eğitim müfredatının hayata geçirilmiş olması 3. Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin olduğuna dair ülke genelinde oluşan farkındalık düzeyindeki artış 4. Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri 1. Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı 2. Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış, 3. Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi 4. İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış 5. Eğitimdeki başarı seviyesinin AB ülkelerine göre düşük olması sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulama çalışmaları 7. Eğitimde yerinden yönetim anlayışına doğru değişmesi Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 32

34 Sosyal-kültürel çevre değişkenleri 1. Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü, 2. Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği, 3. Kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, 4. Kültür turizm bölgesi olması, 5. Bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun azalması, 6. Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile yapısı ve sosyal yapı, 7. Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, Teknolojik çevre değişkenleri 1. Bilgisayar ve internet kullanımının artması, 2. Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, 3. Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım olanakları, 4. Teknolojinin kullanım amacına yönelik tehditler, 5. Teknolojinin ilerlemesinin ve benimsenmesinin artması Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Etik ve ahlaksal değişkenler 1. Deprem riskinin sürekliliği, 2. İçme suyunun zaman geçtikçe kirlenmesi, 3. Doğal çevrenin gün geçtikçe tahrip edilmesi, 1. Örf, 2. Adet, 3. Geleneksel yaşam biçiminin değişmesi, 3.Değer yargılarının farklılaşması Üst Politika Belgeleri SIRA NO REFERANS KAYNAĞININ ADI Kalkınma Planı 2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5 Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 6 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu Hükümet Programı Hükümet Eylem Planı 10 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 33

35 2.7. GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ Güçlü Yönler 1-Okul liderlerinin, iyileştirme ve yenilikçi çalışmaları ile bireysel ve mesleki gelişimi desteklemeleri, 2-Liderlerin ilke ve değerlerinin davranışa yansıtılmasında örnek olmaları, 3-Misyon-Vizyon-İlke ve Değerler, temel süreçler ile politika ve stratejilerin belirlenmesinde tüm paydaşların karara katılmaları, 4-Okulun bulunduğu yerin durumu, binanın ve bahçesinin bu hali ile ihtiyaca cevap verebiliyor olması, 5-Okulun ulaşım ağının iyi bir noktada olması, 6-Sınıf mevcutlarının istenilen düzeyde olması, 7-Okulda normal eğitim uygulamasının olması, 8-Tüm sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerin kadrolu olması, 9-Okulun web sayfasının bulunması ve internet erişiminin olması, 10-Okulda insan ilişkileri ve iletişime önem verilmesi, 11-Etkin bir devamsızlık izleme sürecinin olması, 12-Tecrübeli idareci ve öğretmenlerle birlikte dinamik ve genç bir kadronun çalışıyor olması. Zayıf Yönler 1-Velilerin eğitim, ekonomik, sosyal ve kültür düzeyinin düşük olması 2- Kitap okuma alışkanlıkların zayıf olması, 3-Yardımcı hizmet alanındaki personel yetersizliği, 4-Velilerin okula karşı ilgi yetersizliği, 5-Güçlü bir okul kültürünün eksikliği, 6-Sosyal faaliyetlerinin yürütüleceği uygun ortam ve mekânların olmaması, 7-Okuldaki teknoloji ve donanım malzemesinin yetersiz olması 8-Kütüphanenin yetersiz olması, etkin kullanılmaması, 9-Okul bütçesinin yetersizliği, 10-Eğitim hizmet binasının, bakım onarım ihtiyacı, 11-Spor salonunun bulunmaması, 12-Çevre düzenlemesinin (Peyzaj) yetersiz olması, 13-Okuldaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin eksikliği, 14-Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin eksikliği, 15-Anasınıfının diğer öğrencilerle beraber aynı binada bulunması, 16-Ekip çalışmalarının yetersizliği, 17-Okulun çevresinde gürültü kirliliğinin olması, Fırsatlar 1-Okulun bulunduğu yer ve konum, 18-Mezunlarımızla etkili bir iletişimin kurulamaması, Tehditler 1-Okul dış çevresinin olumsuzluğu, 2-Dışarıdan nakil gelen öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin okul kültürüne Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 34

36 2-Resmi ve kurumlar arası işbirliğinin gelişmiş olması, 3-Yakınında spor salonunun olması, 4-Kariyer sahibi kişilerin okulumuzdan mezun olması, olumsuz etkileri, 3-Okul çevresinin ekonomik yapısı, parçalanmış ailelerin fazlalığı 4-Anne ve babaların eğitim-öğretim konusundaki bilinç düzeyinin istenen düzeyde olmaması, 5-Genel ekonomik sistemdeki kırılganlık, 6-Teknolojik gelişmelerin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri, 7- Öğrenci nakil gelme ve gitme oranının yüksek olması, Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 35

37 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 36

38 3.1. MİSYON MİSYONUMUZ Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda kendimizi sürekli geliştirerek, öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, topluma uyumlu,,milli kültürü özümsemiş, ahlaki değerlere saygılı, sorgulayan, üretken, paylaşımcı, özgüveni yüksek, bilgiyle donanmış erdemli insanlar olarak yetiştirmektir. 3.2.VİZYON VİZYONUMUZ Bilgi toplumunun gereklerini yerine getiren, mükemmele ulaşmak için sürekli gelişen, öğrenmeyi kurumsallaştırmış, üyesi olmaktan övünç duyulan lider bir okul olmak TEMEL DEĞERLER VE İLKELER TEMEL DEĞERLERİMİZ 1-Bütün çalışmalarımızın temeli öğrencilerimizdir. Öğrencilerimize birey olarak saygı duyulur. Öğrenci ve öğretmen arasında sevgi saygı bağının gün geçtikçe geliştirilmesi, herkesin ortak hedefleri arasındadır. 2- Öğrencilerimizi Atatürk ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı hedeflediği Türkiye idealine ulaşmayı amaç edinen; demokratik, laik, sosyal, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanmış bireyler olarak yetiştirmeyi temel ilke sayarız. 3- Ben değil biz duygusunun hâkim olduğu ortam ve anlayışın gereğine inanırız, 4-Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir, 5-Türkçenin güzel konuşulması ve yazılması ortak değerimizdir, Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 37

39 6-Okul veli işbirliğini sağlayarak, öğrencilerin okulda kazandığı davranışları hayata geçirebilmeleri için çalışırız, 7-Başarının ekip çalışması, teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız, 8- Çevre bilincine sahip olmaya özen gösteririz, 9- Okulumuz öğrencilerinin daha iyiye ulaşmaları için gereken fedakârlığı yapmak ve bu doğrultuda çalışmak; okulumuzun kişiliğini oluşturur, 10- Hayatta en gerçek yol göstericinin bilim olduğu inancını ilke edinerek, geleceğe doğru adımlar atan altın nesiller yetiştirmek için çalışırız, 11- Bünyesindeki tüm öğrencilere(okulun olanakları dâhilinde) yeterli öğrenme fırsatı verildiğini ve her biriyle bireysel yetenekleri ve kimlikleri doğrultusunda ilgilenildiğine inanıyoruz, 12- Tüm sorumlulukları, başarıları, riskleri ve ödülleri sahipleniriz, 13-Planlı ve bilimsel çalışma önemlidir, 14-Açıklık ve şeffaflık vazgeçilmezdir, 15-Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmesi ilk hedefimizdir. 16-Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır, 17-Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz, 18-Okulda eğitimin niteliğinin artışına katkıda bulunanları takdir ederiz, 19-Kendimizi geliştirmeye önem verir, yenilikçi fikirlerden yararlanır ve gelişimi destekleriz, 20-Öğrenme hedeflerine ulaşmamada değişik öğretim metotları ve materyallerinden yararlanırız, 21-Öğrenme problemiyle karşılaşan öğrencilerimiz için özel destek programlar hazırlarız, 22-Biz bütün öğrencilerin öğrenebileceğine inanırız, 23-Öğrenme yaşantılarını düzenlerken öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundururuz, 24-Yakından takibi ve denetlenmesi gereken öğrencilere Rehberliği gururlarını incitmeden yaparız, 25-Her öğrenciyi kendi becerileri ölçüsünde değerlendiririz, 26-Başarısı düşük öğrencilere de saygı gösterir ve değer veririz, 27-Öğrencilerimizi bir birey olarak kabul eder ve onları önemseriz, 28-Öğrencilerimize yetişkin bir insana davranır gibi davranırız, 29-Öğrencilerimize kendilerinden yana olduğumuzu hissettiririz, 30-Okulumuzla ve öğrencilerimizle gurur duyarız, Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 38

40 Temalar Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Faaliyetler Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 39

41 4.4.TEMA,AMAÇ,HEDEF,PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 1: Okulumuzda; okul öncesi ve ilkokulda başta engelliler olmak üzere eğitim çağındaki tüm bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimine, tamamlamalarına, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına imkân ve ortam sağlamak. Stratejik Hedef 1.1: stratejik plan döneminde; okulumuz kayıt bölgesinde ikamet eden bireylerin okul öncesi ve ilkokul kademesindeki katılımlarını artırmak ve öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak. No Performans Göstergeleri Birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı(%) Önceki Yıllar PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı(%) Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranı(%) Sürekli devamsız ilkokul öğrenci sayısı FAALİYET VE MALİYETLENDİRME 1.1. No FAALİYET VEYA PROJELER Okul öncesi eğitimin tanıtılması ve önemi ile ilgili velilere yönelik seminerler düzenlenecektir. Okul öncesi eğitime çocuğunu göndermeyen ailelere yönelik ev ziyaretlerinin yapılmasın sağlanacaktır. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileriyle görüşmeler yapılarak devamsızlık nedenlerinin tespit edilmesine ve okula devamlarının sağlanmasına çalışılacaktır. Sürekli devamsız öğrencilerin devamsızlık nedenleri yerinde görüşmelerle tespit edilecek, mevcut sorunların çözümü için çalışılacaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti yapılarak destekleyici eğitim uygulamaları ve ortamları sağlanacaktır. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin amaçları ve önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Başlama ve Bitiş Tarihi 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ (TL) MALİYET Toplam (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) ,00 250,00 250,00 750, ,00 250,00 250,00 250, ,

42 2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI Stratejik Amaç 2: Okulumuzda eğitim gören tüm bireylere, ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandıracak nitelikli, sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim vermek; dil becerileri gelişmiş hayat boyu öğrenen sağlıklı bireyler yetiştirmek. Stratejik Hedef 2.1: stratejik plan döneminde; bireylerin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerilerini geliştirmek, proje ve yarışmalara daha fazla katılımı sağlamak ve akademik başarı oranını artırmak. No Performans Göstergeleri 2.1. Önceki Yıllar Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 41 PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri Okulda düzenlenen etkinlik sayısı İlde katılım sağlanan etkinlik sayısı Dereceye girilen etkinlik sayısı Etkinliklere katılan öğrenci sayısının oranı(%) Öğrenci başına bir yılda okunan kitap sayısı Danışmanlık hizmeti alan öğrencilerin oranı(%) 17 7 Danışmanlık hizmeti alan velilerin oranı(%) Düzenlenen eğitim/paylaşım toplantısı vb. faaliyet sayısı Düzenlenen eğitim/paylaşım toplantısı vb. faaliyetlere katılan öğrenci oranı(%) Düzenlenen eğitim/paylaşım toplantısı vb. faaliyetlere katılan veli oranı(%) Yapılan veli ev ziyaretinin oranı(%)

43 FAALİYET VE MALİYETLENDİRME 2.1. No FAALİYET VEYA PROJELER Sorumlu Birim/Şube/Kişi 1 Yarışmalara katılım konusunda öğrencilere rehberlik edilecektir. Okul idaresi ve OGYE Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin pano, okul web sitesi vb. duyurulması sağlanacaktır. Öğrencilerin takım ve bireysel sportif müsabaka ve yarışmalara katılımı teşvik edilecektir. Okulda sınıflar arası geleneksel çocuk oyunları vb. turnuvaların düzenlenecektir. Okulda öğrenciler arası resim, hikâye yarışmalarının düzenlenmesi sağlanacaktır. Öğrencilere yönelik egzersiz çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilere okuma alışkanlığını ve sevgisini kazandırma çalışmaları yapılacaktır. Okul Kütüphanesi ve sınıf kitaplıklarındaki kitap sayıları artırılacaktır. Rehberlik servisi tarafından ihtiyaç duyulan konularda öğrencilere ve velilere yönelik seminer düzenlenecektir. Okulda uyum problemi yaşayan, derslerde başarısızlık gösteren, arkadaşları ile ilişkilerde sorun yaşayan vb. çeşitli sıkıntılarla karşılaşan öğrencilerin tespit edilmesi ve rehberlik hizmetinden faydalandırılması sağlanacaktır. Okul aile işbirliğini artırmak için sınıf öğretmenleri tarafından veli ev ziyaretlerinin yapılması sağlanacaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin tespiti yapılarak destekleyici eğitim uygulamaları ve ortamları sağlanacaktır. Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Başlama ve Bitiş Tarihi 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ (TL) MALİYET Toplam (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) ,00 250,00 250,00 250, ,00 400,00 350,00 500,00 500,00 500, ,00 150,00 250,00 300,00 350,00 400, , ,00 250,00 250,00 250, , ,00 250,00 250,00 250, , , ,00 500, , , , Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 42

44 3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç 3:Eğitim ve Öğretimde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için; okulumuzun beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidermek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırmak, yönetim ve organizasyon yapısını çağın gereklerine uygun hale getirmek. Stratejik Hedef 3.1: stratejik plan döneminde; ihtiyaç tespiti yaparak insan kaynaklarının planlı dağılımını yapmak, mevcut insan kaynaklarını nitelik olarak geliştirmek. No Performans Göstergeleri 3.1. FAALİYET VE MALİYETLENDİRME 3.1. No FAALİYET VEYA PROJELER 1 Talep eden her çalışanın hizmetiçi eğitimlere başvuruları sağlanacaktır. 2 3 Okulumuzda görev yapan öğretmenlerin ve diğer çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öğretmenlere yönelik memnuniyet anketleri düzenlenecek ve değerlendirilecektir. Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Önceki Yıllar 1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı(%) 4,5 4, Çalışan başına düşen yıllık hizmetiçi eğitim süresi(saat) 5 4 Öğretmenlerin çalışma motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyet sayısı Başlama ve Bitiş Tarihi 01/01/ /01/ /01/ (TL) PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri Öğretmen memnuniyet oranı MALİYET Toplam (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) ,00 500,00 500,00 500, , Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 43

45 Stratejik Hedef 3.2: stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, okulun bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. No Performans Göstergeleri 3.2. Önceki Yıllar 1 Derslik başına düşen öğrenci sayısı Destek eğitim odalarından yararlanan öğrencilerin tüm kaynaştırma öğrencilerine oranı PERFORMANS HEDEFLERİ Sonraki Yıl Hedefleri Çok amaçlı salon veya konferans salonu sayısı FAALİYET VE MALİYETLENDİRME 3.2. No 1 2 FAALİYET VEYA PROJELER Okulumuza çok amaçlı salon veya konferans salonu yapılması sağlanacaktır. Okul bahçesi,öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; çeşitli oyun alanları (sek sek, yakan top, sayı tırtılı vb ) oluşturulacak şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır. 3 Kaynaştırma öğrencilerine yönelik destek eğitim odası açılacaktır. 4 Okuldaki çalışma alanlarının fiziki kapasitesi geliştirilerek personelin ihtiyacına cevap verecek nitelikte sosyal,kültürel ve sportif etkinliklere yönelik alanlar oluşturulacaktır. Sorumlu Birim/Şube/Kişi Okul idaresi ve OGYE Başlama ve Bitiş Tarihi 01/01/2015 Okul idaresi ve OGYE 01/01/2015 Okul idaresi ve OGYE 01/01/2015 Okul idaresi ve OGYE 01/01/ (TL) 2016 (TL) (TL) MALİYET 2018 (TL) 2019 (TL) Toplam (TL) , , , , , ,00 750, , ,00 250,00 250,00 250, , , , , , ,00 Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 44

46 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI EĞİTİM ÖĞRETİMDE ERİŞİMİN ARTIRILMASI TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF TABLOSU Tablo 37:Tema-Stratejik Amaç-Hedef Tablosu TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER Stratejik Amaç 1: Okulumuzda; okul öncesi ve ilkokulda başta engelliler olmak üzere eğitim çağındaki tüm bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimine, tamamlamalarına, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına imkân ve ortam sağlamak. Stratejik Hedef 1.1: stratejik plan döneminde; okulumuz kayıt bölgesinde ikamet eden bireylerin okul öncesi ve ilkokul kademesindeki katılımlarını artırmak ve öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak. Stratejik Amaç 2: Okulumuzda eğitim gören tüm bireylere, ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi,beceri,tutum ve davranışlar kazandıracak nitelikli,sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim vermek;dil becerileri gelişmiş hayat boyu öğrenen sağlıklı bireyler yetiştirmek. Stratejik Hedef 2.1: stratejik plan döneminde; bireylerin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerilerini geliştirmek, proje ve yarışmalara daha fazla katılımı sağlamak ve akademik başarı oranını artırmak. Stratejik Amaç 3:Eğitim ve Öğretimde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için; okulumuzun beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidermek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırmak, yönetim ve organizasyon yapısını çağın gereklerine uygun hale getirmek. Stratejik Hedef 3.1: Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlananların sayısını ve etkinliğini arttırmak Stratejik Hedef 3.2: stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, okulun bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 45

47 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI EĞİTİM ÖĞRETİMDE ERİŞİMİN ARTIRILMASI STRATEJİK PLAN- HEDEF SORUMLULUK TABLOSU Tablo 38:Stratejik Plan-Hedef Sorumluluk Tablosu TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER SORUMLU BİRİM Stratejik Amaç 1: Okulumuzda; okul öncesi ve ilkokulda başta engelliler olmak üzere eğitim çağındaki tüm bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimine, tamamlamalarına, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına imkân ve ortam sağlamak. Stratejik Hedef 1.1: stratejik plan döneminde; okulumuz kayıt bölgesinde ikamet eden bireylerin okul öncesi ve ilkokul kademesindeki katılımlarını artırmak ve öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak. Okul idaresi ve OGYE Stratejik Amaç 2: Okulumuzda eğitim gören tüm bireylere, ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi,beceri,tutum ve davranışlar kazandıracak nitelikli,sürdürülebilir ve kaliteli bir eğitim vermek;dil becerileri gelişmiş hayat boyu öğrenen sağlıklı bireyler yetiştirmek. Stratejik Hedef 2.1: stratejik plan döneminde; bireylerin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerilerini geliştirmek, proje ve yarışmalara daha fazla katılımı sağlamak ve akademik başarı oranını artırmak. Okul idaresi ve OGYE Stratejik Amaç 3:Eğitim ve Öğretimde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için; okulumuzun beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidermek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırmak, yönetim ve organizasyon yapısını çağın gereklerine uygun hale getirmek. Stratejik Hedef 3.1:Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlananların sayısını ve etkinliğini arttırmak Stratejik Hedef 3.2: stratejik plan döneminde; kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek, okulun bakım, onarım ve donatımlarını yapmak, etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Okul idaresi ve OGYE Okul idaresi ve OGYE Orhangazi İlkokulu Stratejik Planı 46

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC GÖLCÜK KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ÖZEL GÖLCÜK GÜNEŞ İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI SÜLOĞLU İLKOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Kadromuz. 3.2. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.3. Kurumda Çalışan Personel

Detaylı

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI

OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI OKUL/KURUMLAR İÇİN STRATEJİK PLAN TASLAĞI AÇIKLAMALAR: 1- Okul ve kurumların 2015-2019 yıllarını kapsayacak olan stratejik planlarını hazırlama sürecinde, kendilerine yardımcı olacağını düşünerek hazırladığımız

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) T.C. TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ESKİŞEHİR 2015 ŞEHİT TEĞMEN SUBUTAY ALKAN ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ]

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU. Stratejik Plan [ ] [2015-2019] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BÜYÜK KIZILCA İLKÖĞRETİM KURUMU Stratejik Plan 2015-2019 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI [Tarihi seçin] T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL MİLLİ

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( )

STRATEJİK PLAN ( ) T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇAYGÖKPINAR İLKOKULU STRATEJİK PLAN (2015-2019) BOLU -2015 Hedefe yalnız çocukları yetiştirerek ulaşamayız. Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği

Detaylı

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI

TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI TC SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI KÜRKÇÜLER İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADANA 2014 2 3 4 5 SUNUŞ Bu çalışma, artık kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemini belirtmek adına, bizim için

Detaylı

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU

T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU T.C. KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU AĞAÇLI İSA ARMAN İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU

KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU KADRİYE ÇİFTÇİ İLK ve ORTAOKULU SUNUŞ Eğitim sistemimiz, yeni yaklaşım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir dönüşüm yaşamaktadır.gerek dünyada,gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI 5 Amasya 2015 Amasya 2015 2019 STRATEJİK PLANI Stratejik Planlama Ekibi ABDURRAHMAN KAMİL İLK-ORTAOKULU Abdurrahman Kamil İlk-Ortaokulu İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 2 SUNUŞ 7 GİRİŞ 8 ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU

T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GAZİPAŞA İLKOKULU 2015 / 2019 STRATEJİK PLANI Artova Gazipaşa İlkokulu Adres : Alparslan Mah. No:61 Artova Telefon : (0356) 6113188 Fax : (0356) 6112032

Detaylı

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI TC YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI KARAPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU I 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 II III IV SUNUŞ Bu çalışma

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU

T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU T.C. DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU MEHMET AKİF ERSOY İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz

Detaylı

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI KAYALAR İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ANKARA 2015 KAYALAR İLKOKULU SUNUŞ 1968-1969 Eğitim-Öğretim yılında iki odalı bir evde Kayalar İlkokulu olarak faaliyete başlayan

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 2 GEBZE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Mustafa

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN

Bursa Keles. Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN Bursa Keles Baraklı Ortaokulu STRATEJİK PLAN 2015 2019 BARAKLI ORTAOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma artık bizim kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir.

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) KAPLAN İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ŞANLIURFA -2010 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir

Detaylı

BRİFİNG D O S Y A S I

BRİFİNG D O S Y A S I BRİFİNG D O S Y A S I 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLİ : KONYA İLÇESİ : KARATAY ADI : KONYA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ HAZIRLAYAN Mustafa UYSAL Okul Müdürü I.BÖLÜM A- OKULUN ADI : KONYA TÜRK

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLER STRATEJİK AMAÇLAR PERSONEL SAYISI OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİME

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL BİLGİLERİ Okul Kodu 732062 Okulun Adı Okulun Adını Nereden Aldığı İli İlçesi ERİKLİ İLKOKULU MAHALLEMİZİN İSMİNDEN BALIKESİR BANDIRMA İl Nüfusu 1.152.323 İlçe Nüfusu

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI VAN BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri. 1 2. Kurumun Kimlik Bilgisi..3 3. Kurumun Genel Özellikleri.4 4. Personel Bilgileri... 5

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI

ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU BRİFİNG DOSYASI 1 01 EKİM 2015 NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM İLİ : ARTVİN İLÇESİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI KAYNARCA İLK/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız

Detaylı

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TC KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KARACABEY KAYMAKAMLIĞI CUMHURİYET İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA 2015 2015-2019 STRATEJİK PLANI KARACABEY-BURSA

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI

SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2019 YILLARINI KAPSAYAN STRATEJİK PLANI T.C. SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü SUNUŞ Stratejik planlama

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü

BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLANI 2015-2019 T.C. BİNGÖL VALİLİĞİ Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sancak İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü SANCAK

Detaylı

T.C. SOMA KAYMAKAMLIĞI Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SOMA ANADOLU LİSESİ

T.C. SOMA KAYMAKAMLIĞI Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SOMA ANADOLU LİSESİ T.C. SOMA KAYMAKAMLIĞI Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SOMA ANADOLU LİSESİ www.somaanadolulisesi.meb.k12.tr 967662@meb.k12.tr 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI SAKARYA İLKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) MERSİN 2015 SAKARYA İLKOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Gelişen ve değişen dünyamızda gelişmelere ayak uydurabilmek ve hatta önayak olabilmek, öncelikle

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.2.

Detaylı

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( )

TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( ) TC ADAPAZARI KAYMAKAMLIĞI ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) ADAPAZARI 2015 ADAPAZARI İMAM HATİP ORTAOKULU 2 3 4 5 SUNUŞ Günümüzde artık kişiye göre yönetim tarzı değil kurumsal

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU T.C. KARABÜK VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET ORTAOKULU KARABÜK 2015 2015 2019 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar, ya

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

ŞAHBAĞI İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI Beyüzümü / VAN

ŞAHBAĞI İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI Beyüzümü / VAN BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 Beyüzümü / VAN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler.

Detaylı

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD.

Detaylı

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU

VARTO HÜRRİYET İLKOKULU VARTO HÜRRİYET İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İÇİNDEKİLER 1. I.BÖLÜM: OKUL GENEL BİLGİLERİ 2. II. BÖLÜM: BİNA, DONANIM VE PERSONEL BİLGİLERİ 3. III. BÖLÜM: MEVCUT BİNA DONANIM DURUMLARI I.BÖLÜM

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

STRATEJİK PLAN RİYAZİYECİ SALİH ZEKİ İLKOKULU (FATİH)

STRATEJİK PLAN RİYAZİYECİ SALİH ZEKİ İLKOKULU (FATİH) STRATEJİK PLAN RİYAZİYECİ SALİH ZEKİ İLKOKULU (FATİH) 2015-2019 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM 1. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması SN Stratejik Plan Üst Kurulu - Adı

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019

Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019 Stratejik Plan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal) 2015-2019 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLAN ÜST KURULU VE STRATEJİK

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. AYBASTI KAYMAKAMLIĞI ZAFERİMİLLİ ORTAOKULU/İLKOKULU

T.C. AYBASTI KAYMAKAMLIĞI ZAFERİMİLLİ ORTAOKULU/İLKOKULU T.C. AYBASTI KAYMAKAMLIĞI ZAFERİMİLLİ ORTAOKULU/İLKOKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014) ZAFERİMİLLİ ORTAOKULU/İLKOKULU STRATEJİK PLAN (2010-2014 AYBASTI 2013 ZAFERİMİLLİ ORTAOKULU/İLKOKULU ÖNSÖZ Bu çalışma

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ ZİYA GÖKALP İLKOKULU/ORTAOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD

OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİP LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN ÜST KURULU LİSTESİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 Okul/Kurum Müdürü İlhami ÇAKIR 2 Okul/Kurum Müdür Yardımcısı Çağlayan BABACAN 3 Öğretmen Deniz KARABACAK 4 Okul Aile Birliği Başkanı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

KANUNİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KANUNİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KANUNİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN Çalışmadan,yorulmadan,üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar,önce haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler.

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

Dursun Dumangöz Ortaokulu Stratejik Planı

Dursun Dumangöz Ortaokulu Stratejik Planı T.C. ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI DURSUN DUMANGÖZ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI SUNUŞ Armutlu, Yalova nın il merkezine coğrafi yönden uzaklığı bulunan bir ilçesidir. Eğitimde yetişmiş personel açığı bulunmaktadır.

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı