BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Tahsin TAPUR* Öz Bozkır ilçesi, Konya ilinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Akören ve Çumra ilçeleri, doğusunda Güneysınır ilçesi, güneyinde Hadim ilçesi, güneybatısında Antalya ilinin Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri, batısında da Ahırlı ilçesi bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 1162 metre, yüzölçümü 1949 kilometrekaredir. Konya ilinin en eski ilçelerinden biri olan Bozkır ın il merkezine uzaklığı 116 km dir. Toros dağlarının İç Anadolu bölgesine bakan yamaçlarında kurulan ilçenin iklim, bitki örtüsü, sosyal ve ekonomik yapısı büyük ölçüde bu engebeli coğrafi şartların etkisiyle şekillenmiştir. Bu çalışmada Bozkır ilçesinin nüfus gelişimi ve bazı demografik özellikleri incelenecektir. Çalışmada öncelikle nüfusun tarihi gelişimi verilecektir. Cumhuriyet dönemi nüfus bilgilerine DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) nin yıllarını kapsayan genel nüfus sayımı sonuçları ile TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) in ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) yılları verilerine ulaşılmıştır. Bu veriler ışığında Bozkır ilçesi ve mahallelerinde nüfusun tarihi gelişimi ile 2015 yılı itibariyle ilçede ikamet eden nüfusun bazı demografik özellikleri (nüfusunun yerleşim birimlerine dağılışı, yaş ve cinsiyete göre oranı, medeni durum, eğitim durumu vb.) incelenecektir. Bozkır ilçe merkezi ve bağlı mahallelerinde 31 Aralık 2015 itibariyle u erkek, si kadın olmak üzere toplam nüfus ikamet etmektedir. Anahtar Kelimeler Konya, Bozkır, Bozkır ilçe nüfusu, demografik özellikler * Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

2 1336 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ GİRİŞ Bozkır ilçesi, Konya ilinin Akdeniz bölgesi sınırları içinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Akören ve Çumra ilçeleri, doğusunda Güneysınır ilçesi, güneyinde Hadim ilçesi, güneybatısında Antalya ilinin Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri, batısında da Ahırlı ilçesi bulunmaktadır (Şekil: 1). Denizden ortalama yüksekliği 1162 metre, yüzölçümü 1949 kilometrekaredir. Bozkır ilçe merkezinin Konya il merkezine uzaklığı 116 km dir. Toros dağlarının İç Anadolu bölgesine bakan yamaçlarında kurulu bulunan ilçenin iklim, bitki örtüsü, sosyal ve ekonomik yapısı büyük ölçüde bu engebeli coğrafi şartların etkisiyle şekillenmiştir. Bozkır ilçesinin temel jeolojik birimlerini Paleozoik ve bunun içinde yer alan Mesozoik formasyonlar oluşturmaktadır. Bu temel formasyonlar üzerinde de Neojen ve Kuaterner e ait örtü birimleri yer alır. Bozkır ilçesinin ana jeomorfolojik birimlerini; Toros dağ silsilesine ait 1500 m ile 1750 m yükseltiler arasındaki dağlık sahalar, akarsu vadileri ile yer yer akarsularla parçalanmış olan plato sahası oluşturmaktadır. Bu dağ silsilesi devamlı ve düzenli bir kabarık olmayıp basık dağ kümelerinin yan yana ve ardı ardına eklenmesiyle oluşmuştur (Blumenthal, 1944; Mutlu, 1994). Şekil: 1- Bozkır ilçesinin yerleşim birimleri haritası

3 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 1337 En önemli dağlık sahalar; Küçük Çal Tepe (1519 m), Büyük Çal Tepe (1558 m), Erenler Tepesi (1618 m), Tepelcik Tepesi (1654 m) ve Sülüklü Tepe (1748 m) dir. Bu jeomorfolojik birimlerin temel formasyonlarının büyük çoğunluğu kalkerlerden oluşmaktadır. Kalkerlerin erimesi sonucu yüzeyde çok sayıda lapya, dolin, polye, mağara gibi karstik şekiller meydana gelmiştir. Dağlar arasında Göksu Nehrinin Gökdere kolu, Çarşamba Çayı (65 km) ve Çökelez Deresi ile Çağlayan Göleti, Sarıot Gölü ve Dipsiz göl hidrolojik unsurları oluşturmaktadır. Bozkır ilçesi ve çevresi, iklim özellikleri açısından Akdeniz iklimi ile yazı kurak karasal iklim özellikleri arasında geçiş tipi olan Akdeniz Dağ iklimi özelliklerine sahiptir. Bozkır ve çevresi genel olarak toprak bakımından zengin değildir. Bozkırda bulunan başlıca toprak şekilleri; kahverengi orman toprakları, kahve ve kırmızı renkli topraklar, alüvyal topraklar ve kolüvyal topraklardır. Bu topraklar üzerinde genellikle bitki örtüsü olarak ardıç, köknar, sedir, kızılcık, şimşir ve meşe ormanları ile orman örtüsünün tahrip edildiği sahalarda fundalık alanlar ve step türleri dikkat çeker. Nüfusun temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bu geçim özellikleri sadece günümüzde değil eskiden beri devam eden bir durumdur. Hatta 1256 tarihli Osmanlı temettüat defterlerine göre de bu durumu görmek mümkündür (Tosun; 2015: 9). Bu çalışmada Bozkır ilçesinin nüfus gelişimi ve bazı demografik özellikleri incelenecektir. Çalışmada öncelikle nüfusun tarihi gelişimi verilecektir. Cumhuriyet dönemi nüfus bilgilerine DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) nin yıllarını kapsayan genel nüfus sayımı sonuçları ile TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) in ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) yılları verilerine ulaşılmıştır. Bu veriler ışığında Bozkır ilçesi ve mahallelerinde nüfusun tarihi gelişimi ile 2015 yılı itibariyle ilçe nüfusunun bazı demografik özellikleri incelenecektir. Nüfus, dünya, kıta, ülke, bölge, idarî ünite (il, ilçe, bucak gibi) veya bir yerleşme (köy, kasaba, şehir) gibi sınırları kesin olarak belirlenmiş bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insanların sayısına denilmektedir. Nüfus, her an değişen, dinamik bir olaydır. Bir yandan doğumlar, diğer taraftan ölümler gerçekleşmekte, göçler yaşanmakta ve insanların nitelikleri zamanla değişmekte, hepsinden önemlisi nüfusun miktarı ve niteliklerinin dağılışında değişiklikler söz konusu olmaktadır (Özgür, 2010: 5). Nüfus, gerek çevreye ve gerekse gelişmişliğe etkisi açısından üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur. Nitekim herhangi bir sahada, insanın çevre üzerindeki etki derecesi, öncelikle nüfus miktarı ve yoğunluğuna bağlı olmakla beraber; nüfusun ekonomik, kültürel ve teknik seviyesi de bu açıdan önemlidir (Tanoğlu, 1969: 29). Bir yerin nüfus verilerini değerlendirmek için o yerde nüfus sayımlarının yapılması gerekir. Cumhuriyet dönemi içinde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Türkiye de 1935 yılından sonra 1990 yılına kadar sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda her beş yılda bir periyodik nüfus sayımı yapılmıştır yılından sonra her on yılda bir yapılmasına karar verilmiş, bundan sonra 2000 yılında sayım yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak ülkemizdeki gerek nüfus artışı ve gerekse nüfus hareketleri ile yerleşim birimlerindeki hızlı nüfus değişimi nedeniyle 1997 yılında da nüfus tespiti yapılmıştır. Son genel nüfus sayımı ise 2000 yılında yapılmıştır. Türkiye de ilk nüfus sayımından son nüfus sayımına kadar geçen sürede Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından 14 kez genel nüfus sayımı ve 1 nüfus tespiti için nüfus sayımı yapılmıştır yılları arasında ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kullanılarak nüfus sayımı tespiti yapılmıştır.

4 1338 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 1. Bozkır İlçe Nüfusu Miktarı ve Nüfus Dağılışı Bozkır ilçe merkezi ve bağlı mahallelerinde 31 Aralık 2015 itibariyle u erkek, si kadın olmak üzere toplam nüfus ikamet etmektedir. Bu toplam nüfusun u (3.958 i erkek, i kadın) Bozkır ilçe merkezindeki mahallelerde, geri kalan si (9.251 i erkek, sı kadın) ise, ilçe merkezi dışında kalan kasaba ve köylerden dönüştürülmüş olduğu kırsal mahallelerde yaşamaktadır (Tablo: 1, Şekil: 3). Tablo: 1- Bozkır İlçesinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Arası Nüfus Dağılımı Mahalle Adı Mahalle Adı Erkek Kadın Top. Erkek Kadın Top. Akçapınar Kayapınar Armutlu Kınık Arslantaş Kızılçakır Aydınkışla Kildere Ayvalca Kovanlık Bağyurdu Kozağaç Baybağan Kuşca Bozdam Küçükhisarlık Cumhuriyet Pınarcık Çağlayan Sarıoğlan Demirasaf Sazlı Dereiçi Soğucak Dereköy Sorkun Elmaağaç Söğüt Hacılar Tarlabaşı Hacıyunuslar Taşbaşı Hamzalar Tepearası Harmanpınar Tepelice Hisarlık Ulupınar Işıklar Üçpınar Karabayır Yalnızca Karacaardıç Yazdamı Karacahisar Yelbeği Karayahya Yeniköy Kayacılar Yolören Kayapınar Yukarı Kayacılar Toplam Kaynak: TÜİK 2013, 2014 ve 2015 verileri.

5 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Bozkır ilçesinde nüfus gelişimi 1927 den 2000 yılına kadar geçen süre içinde yapılan nüfus sayımlarının sonuçları incelendiğinde Bozkır ilçe nüfusunun bazı dönemlerde arttığı bazı dönemlerde azaldığı görülür nüfus sayımında olan Bozkır ilçe nüfusu 1935 e kadar geçen 8 yıllık sürede nüfus %13,9 luk bir artışla e ulaşmıştır yıllara arasındaki artış yavaş iken, yılları arasındaki nüfus artışı ise bütün Türkiye genelinde olduğu gibi daha fazla olmuştur yılından sonra da 2000 yılına kadar geçen sürede de daha önceki dönemler kadar olmasa da nüfus artış mevcuttur. Adrese dayalı nüfus sayımlarının başladığı 2007 yılından itibaren ise nüfusun her yıl azda olsa azaldığı görülmektedir (Tablo: 2, Şekil: 2). Bu değişimin en önemli nedeni, adrese dayalı nüfus tespitinde mükerrer yazılımların silinmesi ile yerleşim birimlerinde yaşayan gerçek nüfus belirlenmiş olmaktadır. Tablo: 2- Bozkır İlçesi Yılları Arası Cinsiyete Göre İlçe Merkezi ile Köy ve Kasabaların Cinsiyete Göre Toplam Nüfus Dağılımı Şehir Merkezi Köy ve Kasabalar Genel Toplam Yıllar Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Kaynak: DİE 1927 ve 2000 yılları arası genel nüfus sayımı ve TÜİK yılları arası verileri.

6 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ N ü f u s Erkek Kadın Toplam Sayım Yılı Şekil: 2- Bozkır ilçesinin nüfus gelişim grafiği ( arası) Şekil: 3- Bozkır ilçesinde nüfusun yerleşim birimlerine göre dağılım haritası

7 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Nüfusun Yaş Grubu Dağılımı Nüfusun yaş yapısı tespit edilirken nüfus, yaş gruplarına göre sınıflandırılarak bir değerlendirme yapılır. Bu sınıflandırma dar aralıklı ve geniş aralıklı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Dar aralıklı yaş gruplandırması 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 ve yukarısı şeklindedir. Nüfusta bağımlılık oranının ve çalışma çağındaki nüfusun belirlenmesinde ise 0-14, ve 65+ geniş aralıklı yaş gruplandırılmasından yararlanılır. Nüfusun belirlenen bu yaş gruplarına dağılımı, nüfusun yaş yapısı olarak nitelendirilir. Eğitim, sağlık, konut hizmetleri başta olmak üzere pek çok işin planlanmasında dar aralıklı yaş gruplandırılmasından yararlanılır. Herhangi bir yerdeki nüfus hareketleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için yararlanılan materyallerden biri de nüfus piramididir yılı ADNKS nüfus verilerine göre hazırlanan Bozkır ın nüfus piramidi incelendiğinde en yoğun yaş grubunun Tablo 3 e bakıldığında Bozkır nüfusunda en büyük paya %9 ile yaş grubu nüfus sahip iken, bu grubu %7 ile 5-9, ve yaş grubu izlemektedir. 0-4 yaş grubunun 5-9 yaş grubundan az olması doğurganlık oranının giderek azaldığını göstermektedir yaş grubuna kadar olan yaş dağılımında erkeklerin kadınlardan daha fazla olduğu görülürken, 55 yaş üstü grupta ise kadın nüfusun erkek nüfustan bariz bir şekilde fazladır (Tablo: 3, Şekil 4). Bu durum da gösteriyor ki Bozkır ilçesinde kadın nüfusun yaş ortalaması erkek nüfustan daha yüksektir. Tablo: 3- Bozkır İlçesinde 2015 Yılı Yaş Gruplarına Göre Nüfusun Dar Aralıklarla Dağılımı Erkek Kadın Toplam Yaş Grubu Nüfus % Nüfus % Nüfus % Toplam Kaynak: TÜİK 2015 nüfus verileri

8 Yaş Grubu 1342 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ve yaş grubundaki nüfusa baktığımızda da yoğunluğun azaldığını görmekteyiz. Bunun sebebi bu yaşlardaki genç erkek nüfusun askerlik, eğitim ve çalışmak için başka yerlere gitmesidir yaş arası erkek nüfus kadın nüfusundan az yaş grubundan sonra erkek nüfus kadın nüfustan daha fazla olduğu görülmektedir. Nüfus piramidini incelediğimiz zaman nüfusta doğum oranlarının giderek azaldığı ortalama ömrün de arttığı gelişmekte olan ülkeler nüfus piramidine benzediği görülür Erkek Kadın Nüfus Şekil: 4- Bozkır ilçesinin dar aralıklı nüfus piramidi (2015)

9 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 1343 Geniş aralıklı yaş grupları dağılımına göre nüfusun % 21 i 0-14 yaş arası yaş grubunda, % 61 i yaş grubunda ve %18 i de 65 ve üzerindeki yaş grubunda yer almaktadır. Çocuk yaş (0-14) grubunda ve yaş aralığında (çalışma çağındaki nüfus) erkek nüfus daha fazla iken, 65 ve daha yukarı yaş grubunda ise dikkat çekici bir oranda da kadın nüfusun fazla olduğu görülmektedir (Tablo: 4). 65+ yaş üstü nüfusta kadın nüfusun daha fazla olmasında ise ülkemiz genelinde olduğu gibi kadın nüfusun ortalama ömrünün fazla olmasıdır. Tablo: 4- Bozkır İlçesinde 2015 Yılı Yaş Gruplarına Göre Nüfusun Geniş Aralıklarla Dağılımı Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam Nüfus Yüzdesi Nüfus Yüzdesi Nüfus Yüzdesi Toplam Kaynak: TÜİK 2015 nüfus verileri 4. Nüfusun Cinsiyet Dağılımı Nüfusun kadın-erkek nüfusundaki dağılışı sosyo-ekonomik şartlar bakımından incelenmesi gereken bir özelliktir. Bir yerin nüfusu içindeki kadın-erkek oranları o yerdeki nüfus hareketlerinin niteliğini ve savaş gibi sosyal olaylardan nüfusun nasıl etkilendiğini de ortaya koyması açısından önemlidir. Göçlere katılanlar büyük oranda erkek nüfus olduğu için yoğun göç alan illerde belirgin bir erkek nüfus fazlalığı görülürken, göç veren kentlerde de kadın nüfus oranı daha fazladır. Savaş dönemlerinde de erkek nüfusun azlığı dikkat çeker. Çünkü savaşlarda ölenlerin çoğu erkektir. Bozkır nüfusu cinsiyet yapısına göre ele alındığında yılları arasında yapılmış olan nüfus sayımları sonuçları incelendiğinde genel olarak kadın nüfusun daha fazla olduğu dikkat çekmektedir (Tablo: 2) arasındaki sayım dönemlerinde kadın nüfusun erkek nüfusundan fazla olmasının başlıca sebebi o dönemde Kurtuluş Savaşının yeni bitmesi ve II. Dünya savaşının vermiş olduğu endişeyle genç erkeklerin askere alınmasıdır. Ancak 2000 sayımlarından sonra bu farkın tekrar azalmaya başladığı görülmüştür. Bunun sebebi son yılarda artan ekonomik güçlükler sonucu çevre illere yapılan göçlerdir. Önceleri dışarıya çalışmaya gidenler erkekler ailelerini götürmezken daha sonraları işlerini düzenleyen erkekler ailelerini de yanına taşımışlardır. Böylece kadın-erkek sayısı arasında oluşan büyük farklar erkeklerin sonraları ailelerini de yanlarına almasıyla azalmıştır.

10 1344 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 5. Nüfusun Medeni Durumu Nüfusun demografik özellikleri bakımından incelenmesi gereken bir özellikte 15 yaş grubu üzerinde bulunan nüfusun medeni durumudur. Bozkır ilçesinin 2015 yılı nüfus verileri incelendiğinde 15 yaş üzeri toplam nüfusun; si 1344vil, ü hiç evlenmeyen, unun eşi ölmüş ve 428 nin eşinden boşandığı tespit edilmiştir (Tablo: 5). Tablo: 5- Bozkır İlçesinde 2012 ve 2015 Yılları Arası 15 Yaş Üstü Nüfusun Medeni Duruma Göre Dağılımı Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Evli Hiç Eşi Öldü Boşandı Toplam Kaynak: TÜİK 2012 ve 2015 nüfus verileri 6. Nüfusun Eğitim Durumu Bir yerin nüfusunun eğitimli olması o yerin sosyo-ekonomik yapısı ve ekonomik kalkınmasında son derece önemlidir. Nüfusun eğitim durumu genel olarak okuma-yazma bilen ve bilmeyen nüfus şeklinde değerlendirilir. Bozkır ilçesinde okuma yazma çağında olan 6 yaş ve üzeri yaştaki nüfusun toplamı 2010 yılında ( i kadın, sı erkek) iken, 2014 yılında bu sayı e ( si kadın, i erkek) düşmüştür (Tablo: 6). Bu değerlere göre okuma yazma çağındaki nüfusun yüzde 96 sı okuma yazma bilmektedir. Tablo: 6- Bozkır İlçesinde 6 Yaş ve Üzeri Nüfusun Okuma Yazma Bilme Durumu ( ) Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Okuma Yazma Bilen Okuma Yazma Bilinmeyen Toplam Kaynak: TÜİK 2014 ulusal eğitim istatistik verileri Bozkır ilçesi nüfusuna bakıldığı zaman okuma yazma oranlarının her yıl arttığı görülür yılında okuma yazma bilmeyenlerin sayısı iken, bu sayı 2014 yılında da e kadar düşmüştür. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2000 yılında iken, bu sayı 2010 yılında ye, 2014 yılında da 975 e kadar düşmüştür (Tablo: 6). Okuma yazma durumu bilinmeyen sayısı ise 2000 yılında iken, bu sayı 2010 yılında 900 e, 2014 yılında da 160 a kadar düşmüştür (Tablo: 6). Okuma yazma durumunun düşmesi okuma yazma bilmeyen ileri yaş grubundaki nüfusun ölümü neticesinde okuma yazma bilmeyenlerin azalması ve son dönemde tüm Türkiye de olduğu gibi Bozkır ilçesinde de okuma yazma oranlarının artmasından kaynaklanmaktadır.

11 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 1345 Okuma-yazma bilen nüfusun %42,37 si ilkokul, %16,08 i ilköğretim okulu, %17,28 i okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen, %8,35 i lise ve dengi meslek okulu, %5,85 i ortaokul ve dengi meslek ortaokulu, % 5,19 u yüksek okul, fakülte, yüksek lisans ve doktora gibi yükseköğretim mezunudur (Tablo: 7). Tablo: 7- Bozkır İlçesinde 6 Yaş ve Üzeri Nüfusun Bitirilen Eğitim Düzeyi (2014) 6 Yaş ve Üzeri Bitirilen Eğitim Düzeyi 2014 Erkek Kadın Toplam Nüfus %si Nüfus %si Nüfus %si İlkokul Mezunu , , ,37 İlköğretim Okulu , , ,08 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen , , ,28 Lise ve Dengi Meslek Okulu , , ,35 Ortaokul veya Dengi Meslek Ortaokul 900 7, , ,85 Yüksekokul veya Fakülte 809 6, , ,19 Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 70 0, , ,36 Doktora 4 0,03 7 0, ,04 Okuma Yazma Bilmeyen 210 1, , ,85 Bilinmeyen 104 0, , , Kaynak: TÜİK 2014 ulusal eğitim istatistik verileri 7. Göç Hareketleri Bozkır da göçlerin önemli bir bölümü Türkiye genelinde olduğu gibi ekonomik kökenlidir. Burada ilk sırayı işsizlik nedeniyle meydana gelen göçler alır. Göçün başlıca sebebi tarım alanlarının varisler arasında paylaşılması sonucu küçülen tarlalar, dağlık bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle ekim yapılabilecek arazi yetersizliği, sanayi tesisi olmaması gibi ekonomik nedenlerdir. İş gücü imkânlarının yetersizliği ile geçimini sağlayamayan aileler geçimlerini sağlayabileceklerine inandıkları yurt içindeki ve yurt dışı diğer yerlere göç etmişlerdir. Göçlerin ekonomik nedenlerinin yanı sıra eğitim imkânlarının yetersizliği, köy yaşamının zorlukları ve meskenlerin sağlıksızlığı gibi olumsuzluklar da göçe neden olan etkenlerdir Göçler, yurt dışı için Almanya, Fransa ve Hollanda, yurt içinde ise Konya, İstanbul, Antalya ve Ankara illerinedir. Yurt dışına giden nüfus hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak yurt içinde bulunan nüfus verilerine Türkiye İstatistik Kurumu nun 2015 yılı verileri vardır. Buna göre Bozkır nüfusuna kayıtlı olan nüfusun; Bozkır ilçesi dışındaki Konya il merkezi ve diğer ilçe sınırlarında, sı Bozkır ilçe sınırlarında, i İstanbul ilinde, ü Antalya ilinde, u Ankara ilinde ve geri kalan si Türkiye nin diğer illerinde ikamet etmektedir. Bunun yanında yoğun olarak mevsimlik çalışmak üzere İstanbul, Ege Bölgesi gibi yörelere yıl içinde geçici göçler yaşanmaktadır yılı verilerine göre Bozkır ilçesinde ikamet eden toplam nüfusun; i Bozkır nüfusuna kayıtlı iken geri kalan nüfus ise başka illerin nüfusuna kayıtlı olup, Bozkır ilçesi sınırları içinde ikamet etmektedir.

12 1346 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 8. Sonuç Nüfus, sınırları kesin olarak belirlenmiş bir alanda, belli bir zaman diliminde yaşayan insanların sayısına denilmektedir. Nüfus, her an değişen, dinamik bir olaydır. Bir yandan doğumlar, diğer taraftan ölümler gerçekleşmekte, göçler yaşanmakta ve insanların nitelikleri zamanla değişmekte, hepsinden önemlisi nüfusun miktarı ve niteliklerinin dağılışında değişiklikler söz konusu olmaktadır. Bozkır ilçe merkezi ve bağlı mahallelerinde 31 Aralık 2015 itibariyle u erkek, si kadın olmak üzere toplam nüfus ikamet etmektedir. Bu toplam nüfusun u Bozkır ilçe merkezindeki mahallelerde, geri kalan si ise, ilçe merkezi dışında kalan kasaba ve köylerden dönüştürülmüş olduğu kırsal mahallelerde yaşamaktadır genel nüfus sayımından günümüze kadar yapılan nüfus sayımlarının sonuçları incelendiğinde Bozkır ilçe nüfusunun bazı dönemlerde arttığı bazı dönemlerde azaldığı görülür yıllara arasındaki artış yavaş iken, yılları arasındaki nüfus artışı ise bütün Türkiye genelinde olduğu gibi daha fazla olmuştur. Adrese dayalı nüfus sayımlarının başladığı 2007 yılından itibaren ise nüfusun her yıl azda olsa tedrici olarak bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bozkır nüfusu cinsiyet yapısına göre ele alındığında yılları arasında kadın nüfusun, daha sonraki dönemlerde de erkek nüfusun daha fazla olduğu dikkat çekmektedir yılı nüfus verilerine göre hazırlanan Bozkır ın nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde en büyük paya %9 ile yaş grubu nüfus sahip iken, bu grubu %7 ile 5-9, ve yaş grubu izlemektedir. 0-4 yaş grubunun 5-9 yaş grubundan az olması doğurganlık oranının giderek azaldığını göstermektedir yaş grubuna kadar olan yaş dağılımında erkeklerin kadınlardan daha fazla olduğu görülürken, 55 yaş üstü grupta ise kadın nüfusun erkek nüfustan bariz bir şekilde fazladır. Nüfusun % 21 i 0-14 yaş arası yaş grubu, % 61 i yaş grubu ve %18 i de 65 ve üzerindeki yaş grubunu oluşturmaktadır. Çocuk yaş (0-14) grubunda ve yaş aralığında (çalışma çağındaki nüfus) erkek nüfus daha fazla iken, 65 ve daha yukarı yaş grubunda ise dikkat çekici bir oranda da kadın nüfusun fazla olduğu görülmektedir (Tablo: 4). 65+ yaş üstü nüfusta kadın nüfusun daha fazla olmasında ise ülkemiz genelinde olduğu gibi kadın nüfusun ortalama ömrünün fazla olmasıdır. Bozkır nüfusunun okuma yazma oranının yüksek olduğu (% 96) ve okuma yazma bilen nüfus içinde de giderek eğitim seviyesinin arttığı dikkati çekmektedir. Okumayazma bilen nüfusun %42,37 si ilkokul, %16,08 i ilköğretim okulu, %17,28 i okuma yazma bilen bir okul bitirmeyen, %8,35 i lise ve dengi meslek okulu, %5,85 i ortaokul ve dengi meslek ortaokulu, % 5,19 u yüksek okul, fakülte, yüksek lisans ve doktora gibi yükseköğretim mezunudur. Bozkır ilçesinde doğan nüfusun büyük bir kısmı başta ekonomik nedenler olmak üzere, yeni iş bulma, eğitim, sağlık, kırsal kesimin yaşantısının itici özellikleri nedeniyle yurt içi ve yurt dışına göç etmektedirler. Türkiye İstatistik Kurumu nun 2015 yılı verilerine göre Bozkır nüfusuna kayıtlı olan nüfusun; Bozkır ilçesi dışındaki Konya il merkezi ve diğer ilçe sınırlarında, i İstanbul, ü Antalya, u Ankara ilinde ve geri kalan si Türkiye nin diğer illerinde ikamet etmektedir. Yurt dışında ise başta Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere çok sayıda ülkede bulunmaktadır.

13 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 1347 KAYNAKÇA Blumenthal, M.M., 1944, Bozkır Güneyinde Toros Sıradağlarının Tabaka Serisi Ve Yapısı, İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Mecmuası, Cilt IX, sayı 2, S İstanbul DİE ( ), Devlet İstatistik Enstitüsü nün 1927 ve 2000 yılları arasında yapmış olduğu Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Bozkır nüfus verileri. Mutlu, Mehmet, 1994, Bozkır ve Çevresinin Fiziki Coğrafya Özellikleri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya. Özgür E. Murat, 2010, Nüfus Coğrafyası Ders Notu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm Ders Notu (COĞ 108), Ankara. Tanoğlu, Ali, 1969, Nüfus ve Yerleşme, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1183, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 45, Taş Matbaası, İstanbul. Tosun, Ramazan, 2015, 1256 Tarihli Temettüat Defterlerine Göre Bozkır ın Köyleri, Konya: Palet Yayınları. Tunçdilek, Necdet, 1985, Türkiye de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü yayın no: 3, İstanbul Üniversitesi yayın no: İstanbul. TÜİK 2015, Türkiye İstatistik Kurumu 2007 ve 2015 yılları arası Bozkır ilçesi nüfus verileri. TÜİK 2015, Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılı Bozkır Eğitim İstatistikleri.

14 1348 BOZKIR İLÇESİNİN NÜFUS GELİŞİMİ VE BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş )

Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; 1- Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Genç (Çocuk) Nüfus ( 0-14 yaş ) Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Nüfus; ülkelerin kalkınmasında, ülkenin dünyadaki etki alanını genişletmesinde potansiyel bir güç olarak önemli bir faktördür. Nüfusun potansiyel gücü, nüfus miktarı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak En okumaz yazmaz iller oldu.

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak En okumaz yazmaz iller oldu. Türkiye Eğitim İstatistiklerinde Çarpıcı Sonuçlar TÜİK in Nisan 2013 eğitim verilerine göre Türkiye de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5.08 olurken, en okur yazar il sıralamasında

Detaylı

1844 te kimlik belgesi vermek amacıyla sayım yapılmıştır. Bu dönemde Anadolu da nüfus yaklaşık 10 milyondur.

1844 te kimlik belgesi vermek amacıyla sayım yapılmıştır. Bu dönemde Anadolu da nüfus yaklaşık 10 milyondur. Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi Türkiye de Nüfus Sayımları Dünya nüfusu gibi Türkiye nüfusu da sürekli bir değişim içindedir. Nüfustaki değişim belirli aralıklarla yapılan genel nüfus sayımlarıyla

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... İ Ç İ NDEKİ LER Önsöz... v Tablolar Dizini... xv Grafikler Dizini... xix Giriş... 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... 7 A.1. Kağızman İlçesinin Tarihçesi... 7 A.1.1. Tarih Öncesi Dönem...

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

BOZKIR İLÇESİ YATIRIMCI REHBERİ

BOZKIR İLÇESİ YATIRIMCI REHBERİ BOZKIR İLÇESİ YATIRIMCI REHBERİ 2017-1- 1.İLÇE HAKKINDA GENEL BİLGİLER TARİHÇESİ Bozkır, oldukça eski bir tarihe sahiptir. Bozkır ilçesi ve civarında bulunan eserlerden de anlaşılacağı üzere, kentin tarihini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İÇ GÖÇ RAPORU 22.07.2014 Eğer bir ülkede gelişmiş bölgelerde büyük

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara Geographical Review

Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara Geographical Review Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara Geographical Review Yıl/Year: Temmuz/July 2017 Sayı/Issue: 36 ss/pp: 162-174 ISSN: 1303-2429 E-ISSN: 2147-7825 ERZURUM İLİNDE NÜFUSUN YAPISI VE EĞİTİM DURUMUNDA ÇEYREK

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI NÜFUS PİRAMİDİ ve ÖZELLİKLERİ Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak o yerdeki nüfus özellikleri, nüfus hareketleri, nüfusun yaş,

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

BOZKIR İLÇE MERKEZİ NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

BOZKIR İLÇE MERKEZİ NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI BOZKIR İLÇE MERKEZİ NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Nazmiye ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU

1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU 1990 GENEL NÜFUS SAYIMI VE SAMSUN İLİ NÜFUSU Bu çalışmada 1927 yılından itibaren yapılan 13 genel nüfus sayımında elde verilere göre Samsun ili nüfusunun Türkiye toplam nüfusu içerisindeki durumu, sayım

Detaylı

6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: BOZKIR İLÇESİ ÖRNEĞİ

6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: BOZKIR İLÇESİ ÖRNEĞİ 6360 SAYILI YASANIN BÜYÜKŞEHİRLERE BAĞLI İLÇELER BAĞLAMINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİM: Ömer Faruk TEKİN * Öz Yerleşim yerlerinin yönetimi tarih boyunca üzerine tartışılan konulardan biridir. Bu konudaki tartışmaların

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNUN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

TÜRKİYE NÜFUSUNUN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Prof.Dr. Münevver TURANLI 1. Türkiye Nüfusunun ilişkin Genel Bilgiler Türkiye nüfusunun istatistiksel analizi yapılmadan önce nüfusa ilişkin genel bilgiler anlatılmaya

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

KONYA NIN BOZKIR İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF BOZKIR KONYA

KONYA NIN BOZKIR İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF BOZKIR KONYA KONYA NIN BOZKIR İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF BOZKIR KONYA D. Ali ARSLAN * Öz Orta Torosların eteğinde kurulmuş olan Bozkır, Türkiye

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar

Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Nüfus Projeksiyonlarında Yaşlı Nüfus ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Şebnem BEŞE CANPOLAT, PhD Dördüncü Nüfusbilim Kongresi 6 Kasım 2015 Ankara Sunumun içeriği Nüfusun yaşlanması ne demek? Nüfus

Detaylı

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ

MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI T.C. MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLAS ANADOLU LİSESİ MİLAS TAKİ KENTLEŞME SÜRECİNİN TÜRKİYE GENELİNDEN FARKLILAŞMASI VE NEDENLERİ Özlem TURAN Simge ÖZTUNA

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

Murat YILMAZ. Anahtar Kelimeler: Çaybağı Çayı Havzası, Nüfusun Yaş Yapısı, Cinsiyet Oranı, Bağımlılık Oranı, Eğitim Durumu.

Murat YILMAZ. Anahtar Kelimeler: Çaybağı Çayı Havzası, Nüfusun Yaş Yapısı, Cinsiyet Oranı, Bağımlılık Oranı, Eğitim Durumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇAYBAĞI (KOTUR)

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017 Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı

Detaylı

Din Eğitimi İndeksi Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri

Din Eğitimi İndeksi Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri Din Eğitimi İndeksi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri 1 DİN EĞİTİMİ İNDEKSİ Takdim 2 Yaygın din eğitimi alanındaki çalışmalarını 15 yıldır devam ettiren YEKDER; ahlâkî ve

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Akarsu Topografyası. (Flüvial Topografya) Akarsu aşındırma şekilleri Vadiler

Akarsu Topografyası. (Flüvial Topografya) Akarsu aşındırma şekilleri Vadiler Akarsu Topografyası (Flüvial Topografya) Akarsu aşındırma şekilleri Vadiler Akarsuların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşan ve iki yamacı arasından, ağız kısmına doğru sürekli inişi bulunan uzun çukurlar

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 14/06/2017

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 14/06/2017 Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 14/06/2017 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı

Detaylı

Aksaray Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Aksaray Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Aksaray Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TÜRKİYE DE YENİ İLLERİN KENTSEL GELİŞİM SÜRECİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ: AKSARAYÖRNEĞİ H.M.Yılmaz, S.Reis,M.Atasoy el

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Türkiye de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt Ar. Gör. Ayşe Abbasoğlu Özgören Ar. Gör. Zehra Yayla Melek Özgür Duman 0 Eylül 205, Hilton Hotel, Ankara Neden Kadın

Detaylı

ÇUMRA İLÇESİ NİN NÜFUS COĞRAFYASI

ÇUMRA İLÇESİ NİN NÜFUS COĞRAFYASI 31 Prof. Dr. Tahsin TAPUR * Bayram TUNCER ** ÇUMRA İLÇESİ NİN NÜFUS COĞRAFYASI Öz Konya iline bağlı Çumra İlçesi; kuzeyde Karatay, doğuda Karapınar, batıda Akören ve Meram, güneybatıda Bozkır, güneyde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2008 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Köprü Çayı Havzası nın Nüfus Özellikleri. Population characteristics of The Köprü Creek Basin

Köprü Çayı Havzası nın Nüfus Özellikleri. Population characteristics of The Köprü Creek Basin 123 The Black Sea Journal of Social Sciences Köprü Çayı Havzası nın Nüfus Özellikleri Mustafa SAĞDIÇ 1, Recep BOZYİĞİT 2 Özet Köprü Çayı Havzası, Akdeniz Bölgesi nin Batı Toroslar Bölümü nde yer alır.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science ISSN: 2149-0821 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science Yıl: 5, Sayı: 28, Ekim 2018, s. 98-114 Doç. Dr. Murat YILMAZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2017 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma

DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma DERS VI-VII Nüfus Artışı Küresel Isınma Demografi (nüfus bilimi), sınırları belli olan bir coğrafyanın nüfus yapısını, özelliklerini ve değişimlerini incelemektedir. Doğum, ölümün yanı sıra göç gibi dinamikleri

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ

BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler bakımından çevresinden farklı; kendi içinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir. Bölgeler, kullanım amaçlarına göre birbirine benzeyen

Detaylı

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi)

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi) YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Matematik ve özel konum özelliklerinin etkisiyle Dünya nın çeşitli alanlarında farklı iklimler ortaya çıkmaktadır. Makroklima: Çok geniş alanlarda etkili olan iklim tiplerine

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2016 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ANAMUR BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009

ANAMUR BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009 TR 62 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI ALT-BÖLGE ÇALIŞTAYLARI BOZYAZI AYDINCIK ALT-BÖLGESİ 1-2 ARALIK 2009 BOZYAZI - AYDINCIK ALT BÖLGESİ TR 62 ÇUKUROVA BÖLGESİNDE YER ALAN DIŞ İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK

Detaylı

KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ

KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ KÖYDEN KENTE GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN TOPLUMSAL YAPIDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞMELER: ADANA İLİ (YÜREĞİR OVASI) KÖYLERİ VE ANADOLU MAHALLESİ ÖRNEĞİ Prof.Dr. Mustafa SOYSAL Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2007 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü Cinsiyete göre çocuk nüfusu, 214 9.. Türkiye nüfusunun %29,4 ünü çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8.. 77 695 94 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 22 838 482 (%29,4) 11 725 257 (%15,1) 11 113 225 (%14,3) Türkiye

Detaylı

Türkiye nin Arazi Varlığı ve Genel Arazi Bölünüşündeki Değişmeler. Öğrt.Gör.Dr. Rüya Bayar

Türkiye nin Arazi Varlığı ve Genel Arazi Bölünüşündeki Değişmeler. Öğrt.Gör.Dr. Rüya Bayar Türkiye nin Arazi Varlığı ve Genel Arazi Bölünüşündeki Değişmeler Öğrt.Gör.Dr. Rüya Bayar Türkiye nin arazi varlığı konusunda uzun yıllar kesin rakamlara dayalı bilgiler verilememekle birlikte, Hatay ın

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: 23 - O - I c Parsel No:

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2009 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı