TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ"

Transkript

1 Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, ülkemizin 2010 yılı ve 2000 yılı göç istatistikleri; 2010 yılında alınan göçün %22,1 ini İstanbul bölgesi %3,5 ini de Kuzeydoğu bölgesi almıştır yılında illerimizin verdiği toplam göçün %17,0 ını İstanbul ve %4,5 ini de Batı Marmara bölgesi vermiştir yılı ADNKS sonuçlarına göre 81 il aldığı ve verdiği göç bilgilerine göre İstanbul göç almış, göç vermiş ve verdiği göçe ve aldığı göçe göre ilk sırayı alan il olmuştur yılında göç eden 1000 kişiden 8 i İstanbul ilini tercih etmiştir. Ankara ili de göç alma ve göç verme açısından 81 il içinde ikinci sırada yer almış, net göç hızı da 10,4 olmuştur. Türkiye de göç eden 1000 kişiden 11 i Bayburt ilinden göç etmiştir yılında aldığı ve verdiği göç rakamları dikkate alındığında genel olarak net göç rakamı pozitif yönlü olan iller Ege ve Marmara bölgesindeki illerdir. İstatistiki bölgeler 0-24 yaş arasındaki tüm yaş gruplarında, yaş grubu arttıkça, aldığı göç rakamı da doğru orantılı olarak artmakta ancak, 25 yaşından itibaren alınan göç rakamlarında ters yönlü bir eğilim dikkati çekmektedir. 10 istatistiki bölgede alınan göç rakamları içinde en yüksek rakam yaş grubuna aittir. İstanbul ili 0-49 yaş arası tüm yaş gruplarında pozitif yönlü bir net göçe sahipken, 50 yaş sonrasında ise daha fazla göç vermektedir. Ankara ili ise hemen tüm yaş

2 Sayfa 2 gruplarında aldığı göçten, daha fazla göç vermektedir. İzmir ili de İstanbul iline benzer bir yapı sergilemekte ve 0-49 yaş arası tüm yaş gruplarında verdiği göçten daha fazla göç alırken, 50 yaş sonrasında ise daha fazla göç vermektedir döneminde ülkemiz toplam olarak göç almış ve ülkemize göç edenlerin de %55,8 i erkek, %45 2 si de kadındır döneminde ülkemize yurt dışından göç eden kişinin; %31,5 i Almanya dan, %11,7 si Bulgaristan dan, %5,9 u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden, göç edenlerdir. Göç istatistikleri ile ülkemiz sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ve iller arasında göç eden nüfus ve yurt dışından ülkemize göç eden nüfusa ait veriler tespit edilmektedir. Günümüzde ülkelerin nüfus hareketlerinin ölçülmesinde, iç göç kavramı ülkenin karar alıcılarının doğum ve ölüm olaylarının yanı sıra, daha dikkatli takip edilmesi gereken bir değişken olmaya başlamıştır. Gerek ekonomik, gerek sosyal nedenlerden, idari bölünüş düzeyinde ilden ile, bölgeden bölgeye, yerleşim yerinden yerleşim yerine, dönemlere göre iç göçün izlenmesi ve nicelik verilerinin tespit edilmesi; hem göçün başlangıç alanındaki göçe iten sebeplerin ortadan kaldırılması, hem de hedef bir başka ifade ile varış noktasında alt yapı sorunlarının giderilmesi açısından önemlidir. Ülkemizde ADNKS uygulamasına geçilmezden evvel genel nüfus sayımlarında; sayım günündeki idari bölünüşe göre coğrafi bilgi alınmaktaydı. Bu nedenle geçmiş tarihli coğrafi bilginin, sayım günündeki idari bölünüşe göre bildirilmesi önem taşımaktaydı. Ancak, sayımdaki yerleşim yerleri (il, ilçe, bucak, köy) ile ilgili verilen bilgi, sayım günündeki idari bölünüşe uymuyor ise düzeltilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Referans olarak alınan bir tarihteki kişilerin daimi ikametgah 1 yeri ile referans tarihinden önce yine tanımlanmış olan bir tarihteki daimi ikametgah yeri farklı olanlar, göç eden nüfus olarak tanımlanmaktadır. 1 Bir kişinin yıl içerisinde en uzun süre yaşadığı yerleşim yeridir.

3 Sayfa 3 Ülkemizde ANKS uygulamasına geçildikten sonra, göç kapsamında nüfusun demografik ve sosyal niteliklerine yönelik veri elde edilmesindeki güçlükler nedeniyle, sadece iller ve bölgeler arası alınan göç 2, verilen göç 3 ile yurt dışından alınan göç rakamları üretilebilmektedir. Gözden Geçirme Notu nun hazırlanmasında esas alınan TÜİK veri tabanında da bu anlamda sınırlılıklar söz konusudur. Göç verilerinin coğrafi sınırı da iller ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 ile sınırlı tutulmuştur. I. Göç Bilgileri I.1 İBBS Düzey-1 e göre Göç 2010 yılı ADNKS sonuçlarına ülkemizin toplam nüfusu dir ve istatistiki bölgelerin toplam nüfus içindeki oranları incelendiğinde; nüfusun %18,0 ını İstanbul bölgesi, %12,8 ini Akdeniz bölgesi, %10,3 ünü Güneydoğu bölgesi, %9,5 ini Batı bölgesi ve %9,3 ünü de Doğu Marmara bölgesi almaktadır. Türkiye sınırları içinde 2010 yılında nüfus hareketleri dikkate alındığında 81 il göç almıştır. Alınan bu göçlerin %22,1 ini İstanbul, %11,2 sini Batı, yaklaşık %10,0 ını Doğu Marmara ve Akdeniz bölgeleri alırken, en az göç alan bölge %3,5 oranı ile Kuzeydoğu bölgesi olmuştur. Türkiye sınırları içinde 2010 yılında illerimiz toplam göç vermiştir. Verilen bu göçün %17,0 ını İstanbul, %10,1 ini Akdeniz, %9,2 sini Batı ve Batı Karadeniz bölgeleri vermiştir. En az göç veren bölge %4,5 oranı ile Batı Marmara bölgesidir. Bölgelerin 2010 yılında net göç 4 rakamları incelendiğinde; İstanbul bölgesi verdiği göçten daha fazla göç almış ve net göç rakamı olmuştur. Net göç rakamı pozitif yönde olan bir başka ifade ile verdiği göçten daha fazla göç alan bölge sıralamasında İstanbul u, Batı, Doğu Marmara, Batı Marmara, Akdeniz ve Ege bölgeleri sırasıyla takip etmiştir. 2 Ülke sınırları içindeki, belirli bir alana diğer alanlardan gelen göçtür. 3 Ülke sınırları içindeki belirli bir alandan, diğer alanlara giden göçtür. 4 Belirli bir alanın tanımlanan referans döneminde aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farktır. Belirli bir alanın aldığı göçün verdiği göçten fazla olması net göçün pozitif, verdiği göçün aldığı göçten fazla olması ise net göçün negatif yönlü olduğunun işaretidir.

4 Sayfa yılında aldığı göçten daha fazla göç veren bölge sıralamasında da; Batı Karadeniz bölgesi ilk sırayı alırken, Orta, Ortadoğu, Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgeleri da sırasıyla Batı Karadeniz bölgesini izlemiştir yılında ülkemizdeki iç göç 5 dikkate alındığında net göç hızı 6 pozitif yönden en yüksek değere sahip olan bölge İstanbul bölgesidir. Göç eden her 1000 kişiden 8 kişi İstanbul ilini tercih ederken, 6 kişi de Doğu Marmara ve Batı Marmara bölgelerini tercih etmektedir. Göç eden her 1000 kişiden 14 ü Kuzeydoğu, 11 kişide Batı Karadeniz bölgesinden göç etmektedir (Bkz, Tablo 1, Grafik 1). Tablo İBBS Düzey-1'e göre Göç Bilgileri 2010 Yılı Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı İBBS Düzey-1 Nüfusu ( ) Türkiye TR1 İstanbul ,77 TR2 Batı Marmara ,62 TR3 Ege ,1 TR4 Doğu Marmara ,51 TR5 Batı ,59 TR6 Akdeniz ,58 TR7 Orta ,95 TR8 Batı Karadeniz ,16 TR9 Doğu Karadeniz ,98 TRA Kuzeydoğu ,58 TRB Ortadoğu ,08 TRC Güneydoğu ,8 Kaynak: ADNKS Dönemi Sonuçları. 5 Ülke sınırları içindeki belirli alanlar (bölge, il, ilçe, köy vb.) arasındaki nüfus hareketliliğidir. 6 Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısıdır.

5 Sayfa Net Göç Hızı ( ) Net Göç I.2 İllere göre Göç Grafik 1. İBBS Düzey-1 e göre Göç Göstergeleri Verdiği Göç Aldığı Göç 2010 yılı ADNKS sonuçlarına göre 81 il aldığı ve verdiği göç bilgilerine göre analiz edildiğinde; nüfus büyüklüğü açısından ilk sırada yer alan İstanbul, olan nüfus büyüklüğü ile göç almış, göç vermiş ve verdiği göçe ve aldığı göçe göre ilk sırayı alan il olmuştur. İstanbul ilinin net göç hızı 7,8 dir bir başka ifade ile göç eden 1000 kişiden 8 i İstanbul ilini tercih etmektedir. Nüfus büyüklüğü açısından ikinci sıradaki Ankara ili de 2011 yılında kişilik göç almış, kişi ise göç vermiştir ve buna göre net göç rakamı kişi olmuştur. Ankara ili de göç alma ve göç verme açısından ikinci sırada yer almış, net göç hızı da 10,4 olmuştur.

6 Sayfa 6 Nüfus büyüklüğü açısından üçüncü sıradaki İzmir ili de aldığı göç ve verdiği göç açısından üçüncü sıradaki yerini korumuş ve 2011 yılında İzmir ili kişi net göç almıştır, Türkiye de göç eden her 1000 kişiden 3 ü İzmir ilini tercih etmiştir. Nüfus büyüklüğü açısından son sırada yer alan Bayburt ili nüfusuna sahip olup, kişilik göç almasına rağmen, kişilik göç vermiş ve net göçü 796 kişiyi göç verme biçiminde olmuştur Türkiye de göç eden 1000 kişiden 11 i Bayburt ilinden göç etmektedir. Aldığı ve verdiği göç rakamları dikkate alındığında genel olarak net göç rakamı pozitif yönlü olan illerin Ege ve Marmara bölgesindeki iller olduğu dikkati çekmektedir. İllerin aldığı göç ile verdiği göçe göre aldığı sıra sayıları arasındaki farkı en büyük olan il Tekirdağ ilidir. Tekirdağ aldığı göçe göre 10. sırada yer alırken, verdiği göçe göre 28. sıradadır. Erzincan ili de aldığı göç açısından 45. sırada ilken, verdiği göç açısından 61. sıradadır. Kars ili aldığı göç yönünden 81 il içinde 63. sırada iken, verdiği göç yönünden 49. sıradadır. Muğla ili aldığı göç rakamına göre 81 il içinde 15. sırada iken, verdiği göçe göre 29. sıradadır. Siirt ili aldığı göç rakamına göre 81 il içinde 69. sırada, verdiği göç rakamına göre de 55. sıradadır. Tokat ili de aldığı göçe göre 26. sırada, verdiği göçe göre de 12. sırada yer almaktadır (Bkz, Tablo 2).

7 Sayfa 7 Tablo 2. İllerin Göç Bilgileri İller 2010 Yılı Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı ( ) Aldığı Göçe göre Sıra No Verdiği Göçe göre Sora No Adana , Adıyaman , Afyonkarahisar , Ağrı , Aksaray , Amasya , Ankara , Antalya , Ardahan , Artvin , Aydın , Balıkesir , Bartın , Batman , Bayburt , Bilecik , Bingöl , Bitlis , Bolu , Burdur , Bursa , Çanakkale , Çankırı , Çorum , Denizli , Diyarbakır , Düzce , Edirne , Elazığ , Erzincan , Erzurum , Eskişehir , Gaziantep , Giresun , Gümüşhane , Hakkari , Hatay , Iğdır , Isparta , Kaynak: Dönemi ADNKS Sonuçları.

8 Sayfa 8 Tablo 2. İllerin Göç Bilgileri (Devamı) İller 2010 Yılı Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı ( ) Aldığı Göçe göre Sıra No Verdiği Göçe göre Sora No İstanbul , İzmir , Kahramanmaraş , Karabük , Karaman , Kars , Kastamonu , Kayseri , Kırıkkale , Kırklareli , Kırşehir , Kilis , Kocaeli , Konya , Kütahya , Malatya , Manisa , Mardin , Mersin , Muğla , Muş , Nevşehir , Niğde , Ordu , Osmaniye , Rize , Sakarya , Samsun , Siirt , Sinop , Sivas , Şanlıurfa Şırnak , Tekirdağ , Tokat , Trabzon , Tunceli , Uşak , Van , Yalova , Yozgat , Zonguldak ,

9 Sayfa 9 II. Yaş Gruplarına göre Göç Bilgileri II.1 İBBS Düzey-1 e göre Cinsiyet ve Yaş Grupları Bazında Göç Bilgileri İBBS Düzey-1 bazında 2011 yılında bölgelerin almış olduğu göç rakamları analiz edildiğinde; 0-4 yaş grubunda hemen hemen her bölgede almış olduğu göç rakamı erkek ve kadın nüfusa göre yaklaşık eşit orandadır. 0-4 yaş grubunda en gazla göç alan bölge İstanbul bölgesi, en az göç alan bölge de Kuzeydoğu bölgesidir. Bu bölgeler sırasıyla 0-4 yaş grubundan ve kişi göç almıştır. Aynı yaş grubu için bölgelerin vermiş olduğu göç rakamları incelendiğinde de kişi göç veren İstanbul bölgesi ilk sırada ve kişi göç veren Batı Marmara bölgesi de son sıradaki bölgedir. Diğer tüm yaş gruplarında aldığı göç yönünden İstanbul bölgesi ilk sıradaki yerini muhafaza etmekte ve aynı kararlı yapıyı verdiği göç açısından da tüm yaş gruplarında sürdürmekte ve ilk sırada yer almaktadır. Bölgelerin aldığı göç açısından; 5-24 yaş arası 4 yaş grubunda ve arası 6 yaş grubunda Kuzeydoğu bölgesi son sırada, yaş grubunda Doğu Karadeniz bölgesi son sırada, ve 65+ yaş gruplarında da Ortadoğu bölgesi son sırada yer almaktadır. Bölgelerin verdiği göçlerin yaş gruplarına göre durumu analiz edildiğinde de; Batı Marmara bölgesi 0-44 yaş arası 9 yaş grubunda da son sırada gelirken, Kuzeydoğu bölgesi yaş arası 4 yaş grubunda son sırada ve Ortadoğu bölgesi de 65+ yaş grubunda son sırada yer alan bölgeler olmaktadır. Bölgelerin aldığı göç rakamları yaş grubu 0-24 arasında arttıkça, göç rakamı da doğru orantılı olarak artmakta ancak, 25 yaşından itibaren alınan göç rakamlarında ters yönlü bir eğilim dikkati çekmektedir. 10 istatistiki bölgede alınan göç rakamları içinde en yüksek rakam yaş grubuna ait iken, sadece Ortadoğu ve Güneydoğu bölgelerinde en yoğun göç alınan nüfus grubu yaş grubu olmaktadır. Bölgelerin verdiği göç rakamları yapısı da, aldığı göçe benzer bir durum sergilemektedir. İstanbul bölgesi diğer bölgelerden biraz sapma göstermekte diğer tüm bölgelerde 0-24 yaş arası tüm yaş gruplarında illerin göç verdiği nüfus artan bir yapı sergilemekte ve 25 yaş sonrası azalan bir eğilime geçerken, İstanbul bölgesinde kırılım 30 yaş sonrasında başlamaktadır. Onbir bölgenin de en fazla göç verdiği yaş grubu yaş grubu iken, İstanbul bölgesinin ise yaş grubudur (Bkz; Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Grafik 1)

10 Sayfa 10 İstanbul Tablo 3. İBBD Düzey-1'e göre Cinsiyet ve Yaş Grupları Bazında Bölgelerin Aldığı Göç Yaş Cinsiyet Türkiye TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRB TRC Grupları Toplam Batı Marmara Ege Doğu Marmara Batı Akdeniz Orta Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Ortadoğu Güneydoğu Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Kaynak: Dönemi ADNKS Sonuçları.

11 Sayfa 11 Tablo 4. İBBD Düzey-1'e göre Cinsiyet ve Yaş Grupları Bazında Bölgelerin Verdiği Göç Yaş Cinsiyet Türkiye TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRB TRC Grupları İstanbul Batı Marmara Ege Doğu Marmara Batı Akdeniz Orta Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Ortadoğu Güneydoğu Toplam Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Kaynak: Dönemi ADNKS Sonuçları.

12 Sayfa 12 İstanbul Tablo 5. İBBD Düzey-1'e göre Cinsiyet ve Yaş Grupları Bazında Bölgelerin Net Göç Bilgileri Yaş Cinsiyet Türkiye TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRA TRB TRC Grupları Toplam Batı Marmara Ege Doğu Marmara Batı Akdeniz Orta Batı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Ortadoğu Güneydoğu Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Kaynak: Dönemi ADNKS Sonuçları.

13 Sayfa Grafik 2. İBBS Düzey-1 e göre Net Göç II.2 İllere göre Yaş Grupları Bazında Net Göç Bilgileri TRC Güneydoğu TRB Ortadoğu TRA Kuzeydoğu TR9 Doğu Karadeniz TR8 Batı Karadeniz TR7 Orta TR6 Akdeniz TR5 Batı TR4 Doğu Marmara TR3 Ege TR2 Batı Marmara TR1 İstanbul İllerin 2011 yılında yaş gruplarına net göç bilgileri irdelendiğinde; İstanbul ili 0-49 yaş arası tüm yaş gruplarında pozitif yönlü bir net göçe sahipken, bir başka ifade ile bu yaş grubunda verdiği göçten daha fazla göç alırken, 50 yaş sonrasında ise daha fazla göç vermektedir. Ankara ili ise hemen tüm yaş gruplarında aldığı göçten daha fazla göç vermektedir. İzmir ili de İstanbul iline benzer bir yapı sergilemekte ve 0-49 yaş arası tüm yaş gruplarında verdiği göçten daha fazla göç alırken, 50 yaş sonrasında ise daha fazla göç vermektedir. Diyarbakır, Kars, Ağrı, Elazığ, Muş, Nevşehir, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Ardahan, Iğdır illeri ise hemen her yaş grubunda aldığı göçten daha fazla göç veren iller olarak dikkati çekmektedir (Bkz, Tablo 6). Türkiye

14 Sayfa 14 Tablo. 6 İllerin Yaş Grupları Bazında Net Göç Bilgileri İller Toplam Adana Adıyaman ar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kaynak: Dönemi ADNKS Sonuçları.

15 Sayfa 15 Tablo. 6 İllerin Yaş Grupları Bazında Net Göç Bilgileri (Devamı) İller Toplam Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa raş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Batman Şırnak Bartın Ardahan Iğdır Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce

16 Sayfa 16 III. İllerin Net Göç Hızlarının Yıllara göre Karşılaştırması genel nüfus sayımı sonuçlarına göre illerin hesaplanan net göç hızları ile dönemi ADNKS sonuçlarına göre net göç hızları kıyaslandığında oldukça ilginç sonuçlarla karşılaşılmaktadır. İstanbul ili sayım sonucuna göre net göç hızına göre büyüklük açısından beşinci sırada iken, ADNKS sonucuna göre sıra sayısı 12 ye gerilemiş bir başka ifade ile 2000 genel sayım sonucuna göre İstanbul ilinin net göç hızı yavaşlamıştır döneminde İstanbul ili göç eden 1000 kişiden 46 sını çekerken, döneminde ise sadece 3 kişiyi çekebilmiştir. Tabloya Ankara ili için bakıldığında döneminde net göç hızı açısından Ankara 81 il içinde 10. sırada iken, döneminde 3. sıraya yükselmiştir döneminde göç eden her 1000 kişiden 40 ı İzmir ilini tercih ederken, döneminde ise göç eden her 1000 kişiden 7 si İzmir ilinden göç eder hale gelmiştir döneminde göç eden her 1000 kişiden 70 i Muğla ilini tercih ederken, döneminde göç eden her 1000 kişiden Muğla yı tercih edenlerin sayısı 8 e çok ciddi oranda gerilemiştir. Ardahan ilinden döneminde her göç eden 1000 kişiden 107 si Ardahan ilinden iken, döneminde rakam 21 e kadar gerilemiştir (Bkz, Tablo 7, Grafik 3).

17 Sayfa 17 Adana , , Adıyaman , , Afyon , , Ağrı , , Aksaray , , Amasya , , Ankara , , Antalya , , Ardahan , , Artvin , , Aydın ,5 48 0, Balıkesir , , Bartın Batman Bayburt , , , , , , Bilecik , , Bingöl , , Bitlis , , Bolu , , Burdur , , Bursa , , Çanakkale , , Çankırı , , Çorum , , Denizli , , Diyarbakır , , Düzce , , Edirne , , Elazığ , , Erzincan , , Erzurum , , Eskişehir , , Gaziantep , , Giresun , , Gümüşhane , , Hakkari , , Hatay , , : İl olmadan önceki dönemlere ilişkin bilgi verilememiştir. 2000'e göre Büyüklük Sıra No Tablo 7. İllerin Net Göç ve Net Göç Hızları İller Net Göç Net Göç Hızı ( ) Net Göç Net Göç Hızı ( ) 'a göre Büyüklük Sıra No Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, sonuçları ve 2010 Yılı ADNKS sonuçlarıdır.

18 Sayfa 18 Tablo 7. İllerin Net Göç ve Net Göç Hızları (Devamı) İller Iğdır Net Göç Net Göç Hızı ( ) Net Göç Net Göç Hızı ( ) , , Isparta , , İçel , , İstanbul , , İzmir , , Kahramanmaraş , , Karabük Karaman , , , , Kars , , Kastamonu , , Kayseri , , Kırıkkale , , Kırklareli , , Kırşehir , , Kilis , , Kocaeli 211 0, , Konya , , Kütahya , , Malatya , , Manisa , , Mardin , , Muğla , , Muş , , Nevşehir , , Niğde , , Ordu , , Osmaniye , , Rize , , Sakarya , , Samsun , , Siirt , , Sinop , , Sivas , , Şanlıurfa , Şırnak , , Tekirdağ , , Tokat , , Trabzon , , Tunceli , , Uşak , , Van , , 'e 2010'a göre göre Büyüklük Büyüklük Sıra No Sıra No Yalova 514 3, , Yozgat , , Zonguldak , ,

19 Sayfa 19 Grafik 3. İllerin Net Göç Hızlarına göre Sıra Sayı Numaraları ( ve Dönemi) III. İllerin Yurt Dışından Aldığı Göç döneminde (en son genel nüfus sayımı 2000 yılı olduğu için) ülkemiz toplam olarak göç almış ve ülkemize göç edenlerin de %55,8 i erkek nüfus, %45,2 si de kadın nüfustur. İllerimizin yurt dışından göç edenlerin tercih edilmesi oranları incelendiğinde de; yurt dışından göç eden toplam nüfusun %23,3 ü İstanbul iline, %7,7 si aynı oranlarla İzmir ve Bursa illerine, %7,5 i Ankara iline, %4,3 ü Antalya iline, %2,4 ü Tekirdağ iline ve %2,3 ü de Konya iline göç etmiştir yılında ülkemize göç eden toplam kadın nüfusun %24,4 ü İstanbul, %8,5 i Bursa, %8,3 ü İzmir, %8,4 ü Ankara, %4,6 sı da Antalya iline göç etmiştir. Aynı dönemde yurt dışından ülkemize göç eden erkek nüfusun %22,5 i İstanbul, %7,7 si Ankara, %7,2 si İzmir, %7,0 ı Bursa ve %4,0 ı da Antalya iline göç etmiştir.

20 Sayfa 20 Yurt dışından ülkemize döneminde göç edenlerin, iller bazında cinsiyete göre oranları analiz edildiğinde genel olarak erkek oranının yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Göç edenler içinde erkek nüfusun, kadın nüfustan en fazla olduğu il %77,8 oranı ile Bingöl, en düşük olduğu il de %49,4 oranı ile Balıkesir dir (Bkz; Tablo 8, Grafik 4).

21 Sayfa 21 Tablo 8. İllerin Döneminde Yurt Dışından Aldığı Göç İller Toplam Erkek Kadın İller Toplam Erkek Kadın Toplam Kocaeli Adana Konya Adıyaman Kütahya Afyon Malatya Ağrı Manisa Amasya Kahramanmaraş Ankara Mardin Antalya Muğla Artvin Muş Aydın Nevşehir Balıkesir Niğde Bilecik Ordu Bingöl Rize Bitlis Sakarya Bolu Samsun Burdur Siirt Bursa Sinop Çanakkale Sivas Çankırı Tekirdağ Çorum Tokat Denizli Trabzon Diyarbakır Tunceli Edirne Şanlıurfa Elazığ Uşak Erzincan Van Erzurum Yozgat Eskişehir Zonguldak Gaziantep Aksaray Giresun Bayburt Gümüşhane Karaman Hakkari Kırıkkale Hatay Batman Isparta Şırnak İçel Bartın İstanbul Ardahan İzmir Iğdır Kars Yalova Kastamonu Karabük Kayseri Kilis Kırklareli Osmaniye Kırşehir Düzce Kaynak: TÜİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçları.

22 Sayfa Grafik 4. İllerin Yurt Dışından Aldığı Toplam Göç ( Dönemi) IV. Yurt Dışından Ülkemize Olan Göçlerin Ülkelere Göre Dağılımı döneminde ülkemize yurt dışından göç eden kişinin; %31,5 i Almanya dan, %11,7 si Bulgaristan dan, %5,9 u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden, %3,9 u Azerbaycan dan, %3,7 si Rusya Federasyonu ndan, %3,4 ü Hollanda dan, %3,3 ü Fransa dan, %3,2 si ABD den göç edenlerdir döneminde ülkemize göç eden toplam erkek nüfusun; %31,1 i Almanya dan, %9,9 u Bulgaristan dan, %6,7 si Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden, %3,5 i Azerbaycan dan göç edenlerdir. Aynı dönemde ülkemize göç eden kadın nüfusun da; %32,0 ı Almanya dan, %14,0 ı Bulgaristan dan, %4,9 u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nden, %4,4 ü de Azerbaycan dan göç edenlerdir.

23 Sayfa 23 Ülkemize göç eden erkeklerde oran olarak en yüksek değere %92,1 oranı ile Bangladeş, en düşük değere de %15,1 oranı ile Moldova Cumhuriyeti sahiptir (Bkz; Tablo 9, Grafik 5). Tablo Yılında Ülkemize Göç Edenlerin Ülkelerine göre Dağılımı Göç Alınan Ülkeler Toplam Erkek Kadın Toplam Almanya Bulgaristan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan Rusya Federasyonu Hollanda Fransa Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan İngiltere Avusturya İsviçre İran İslam Cumhuriyeti Irak Kazakistan Belçika Romanya Özbekistan Yunanistan Gürcistan Ukrayna Afganistan Arnavutluk Türkmenistan Avustralya Kırgızistan Libya İtalya Makedonya Cumhuriyeti Suriye Danimarka Yugoslavya Federal Cumhuriyeti İsveç İsrail Japonya Moldova Cumhuriyeti Kanada Norveç Pakistan İslam Cumhuriyeti Mısır Ürdün Çin Lübnan İspanya Kuveyt Bangladeş Tacikistan Bosna Hersek Hindistan Filistin Ulusal Yönetimi Diğer Devletler Kaynak: TÜİK, 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçları.

24 Sayfa 24 Grafik 5. Ülkemize Yurt Dışından Göç Edenlerin Ülkelerine göre Dağılımı ( Dönemi) Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlama tarihini adresinde İSTATİSTİKLER başlığı altında, Takvimden görebilirsiniz.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2014 tarihinde 2014 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EKİM 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/11/2014 tarihinde 2014 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r * II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r * II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III 18.01.2019 Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2016 2017 2018* 14 II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III 12 10 8 6 11,5 4

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/01/2015 tarihinde 2014 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8 Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2018* 2017 2016 2015 YILLIK 2,6 IV -3,0 III 1,8 II 5,3 I 7,4 YILLIK 7,4 IV 7,3 III 11,5 II 5,3 I 5,3 YILLIK 3,2 IV 4,2 III -0,8 II

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ekonomik Rapor Bileşik faiz formülü ile hesaplanmış olan, nüfus artış hızıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Bileşik faiz formülü ile hesaplanmış olan, nüfus artış hızıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 3. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER 3.1 Nüfus 2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizin toplam nüfusu 74.724.269 olup, bunun %52,2 si olan 37.532.954 ü erkek, %49,8 i olan 37.191.315 i ise kadın nüfustur.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. a r k a. o r g.

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir.   a r k a. o r g. Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok Kaynak: TÜİK- Dünya Bankası; *:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Haziran Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık bazda

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yıllara Göre Akademik Personel,İdari Personel ve Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Akademik Personel 9.877..79.78 İdari Personel.7..79.. 9 9 9 977 7.99 8.78

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR MAYIS Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat mayıs ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 513 milyon sm3, %15,92 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR HAZİRAN Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat Haziran ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 434 milyon sm3, %13,76 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim 7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim Erol Tuncer 2 EROL TUNCER Giriş 2015 yılında siyasî tarihimizde bir ilk yaşanmış, aynı yılın 7 Haziran ve 1 Kasım günlerinde iki kez Milletvekili

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mart 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici istasyonlar

Detaylı

Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı

Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı 1. Banka ve şube sayısı Türkiye de 2006 yıl sonu itibariyle 46 banka, 6.802

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Haziran SAGMER İstatistikleri

Haziran SAGMER İstatistikleri Haziran 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Haziran Ocak - Haziran Haziran Ocak - Haziran ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2013 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2012 2013 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 2,8% 26,5% 6,6% 3,2% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Kasım SAGMER İstatistikleri

Kasım SAGMER İstatistikleri Kasım 2018 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2017 2018 Kasım Ocak - Kasım Kasım Ocak - Kasım ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2012 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2011 2012 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 1,2% 18,8% 2,8% 26,5% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Detaylı

Ağustos SAGMER İstatistikleri

Ağustos SAGMER İstatistikleri Ağustos 2017 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2016 2017 Ağustos Ocak - Ağustos Ağustos Ocak - Ağustos ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2016 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2015 2016 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 8,6% 6,8% 7,3% 26,7% ÇEK 0,0% 0,5% 0,0% 0,4% DİĞER

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Mart SAGMER İstatistikleri

Mart SAGMER İstatistikleri Mart 2014 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2013 2014 Mart Ocak - Mart Mart Ocak - Mart ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı