Akadem k Kadro İlanları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akadem k Kadro İlanları"

Transkript

1 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU >ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ >BİYOMEDİKA Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜD Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR B lg sayar mühend sl ğ nde tezl yüksek l sans yapmış olmak. GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az { eşdeğerl ğ ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR L sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh l) başvuracak öğret m görevl s adaylarında en az tezl yüksek l sans mezunu olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend en az beş yıl tecrübel olmak. Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlere başvuracak öğret m görevl s adaylarında en az tezl olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend rmek kaydıyla alanında en az k yıl tecrübel olmak. Yabancı d lle eğ t m öğret m yapılan programlardak öğret m görevl s kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından Yükseköğret m ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ t m d l nde en az 80 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puana sah p olmak şartı aranır. L sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Alanında l sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerdek öğre le okutman, uzman ve çev r c, eğ t m öğret m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl yüksek l sans mezunu olanlar, alanında l sans sonrası k yıl tecrübel kabul ed lecekt r. İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop s. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

2 Akadem k Kadro İlanları 4 Son altı ay çer s nde çek lm ş k (2) adet fotoğraf. 5 ALES sonuç belges. 7 Doktora/ L sans/ Yüksek L sans, belgeler n n veya Denkl k belges n n aslı veya kurum onaylı örneğ. 8 L sans / Yüksekokul Transkr pt belges n n aslı veya noter onaylı örneğ. 9 İlana çıkılan lg l kadro dereces ne atanma şartlarına sah p olmak. 10 Başvuru formunda lan numarasını bel rtm ş olmak. 11 Erkek adaylar ç n askerl kle lg l terh s, tec ll veya muaf olduğu bel rten askerl k belges. 12 Alanında İş Tecrübe Belges. (SGK belges le b rl kte Islak İmzalı veya Elektron k İmzalı Olmalıdır) 13 H zmet belges onaylı. (Halen b r kamu kurumunda çalışmakta olanlar le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres ç nde yapılmayan başvurulardan, eks k belgel başvurulardan ve postada meydana gelen gec kmelerden Ün vers tem z sorumlu değ ld r. b) Ön değerlend rme ve değerlend rme sonuçları web adres nde lan ed lecek olup adaylara ayrıca tebl gat yapılmayacaktır. c) Adaylar lan ed len kadrolardan yalnızca b r ne başvuracaklardır. B rden fazla başvuru yaptığı tesp t ed len adayların başvuruları d kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d plomaların Ün vers telerarası Kurulca denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl k eğ t m n tamamlamış olanların, tıpta veya d ş hek ml ğ nde uzmanlık eğ t m n tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret m görevl ler n n ve yükseköğret m kurumlarında öğret m üyes dışındak öğret m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel k kapsamındak öğret m elemanı kadrolarına başvurularında merkez sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d l okutmanı, çev r c ve yabancı d lle eğ t m öğret m yapılan programlarındak öğret m görevl s kadroları har c ndek öğret m el başvurularda yabancı d l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

3 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU >TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ >TIBBİ LAB Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜD Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR Tıp fakültes veya Moleküler b yoloj ve Genet k bölümü l sans mezunu olmak.genet k Anab l mdalında tezl yüksek l sans yapmış olmak. GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az { eşdeğerl ğ ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR L sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh l) başvuracak öğret m görevl s adaylarında en az tezl yüksek l sans mezunu olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend en az beş yıl tecrübel olmak. Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlere başvuracak öğret m görevl s adaylarında en az tezl olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend rmek kaydıyla alanında en az k yıl tecrübel olmak. Yabancı d lle eğ t m öğret m yapılan programlardak öğret m görevl s kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından Yükseköğret m ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ t m d l nde en az 80 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puana sah p olmak şartı aranır. L sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Alanında l sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerdek öğre le okutman, uzman ve çev r c, eğ t m öğret m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl yüksek l sans mezunu olanlar, alanında l sans sonrası k yıl tecrübel kabul ed lecekt r. İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm 捂 ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop 捂 s 捂. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

4 Akadem k Kadro İlanları 4 Son altı ay 捂 çer 捂 s 捂 nde çek 捂 lm 捂 ş 捂 k 捂 (2) adet fotoğraf. 5 ALES sonuç belges 捂. 7 Doktora/ L 捂 sans/ Yüksek L 捂 sans, belgeler 捂 n 捂 n veya Denkl 捂 k belges 捂 n 捂 n aslı veya kurum onaylı örneğ 捂. 8 L 捂 sans / Yüksekokul Transkr 捂 pt belges 捂 n 捂 n aslı veya noter onaylı örneğ 捂. 9 İlana çıkılan 捂 lg 捂 l 捂 kadro dereces 捂 ne atanma şartlarına sah 捂 p olmak. 10 Başvuru formunda 捂 lan numarasını bel 捂 rtm 捂 ş olmak. 11 Erkek adaylar 捂 ç 捂 n askerl 捂 kle 捂 lg 捂 l 捂 terh 捂 s, tec 捂 ll 捂 veya muaf olduğu bel 捂 rten askerl 捂 k belges 捂. 12 Alanında İş Tecrübe Belges 捂. (SGK belges 捂 捂 le b 捂 rl 捂 kte Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır) 13 H 捂 zmet belges 捂 onaylı. (Halen b 捂 r kamu kurumunda çalışmakta olanlar 捂 le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres 捂 捂 ç 捂 nde yapılmayan başvurulardan, eks 捂 k belgel 捂 başvurulardan ve postada meydana gelen gec 捂 kmelerden Ün 捂 vers 捂 tem 捂 z sorumlu değ 捂 ld 捂 r. b) Ön değerlend 捂 rme ve değerlend 捂 rme sonuçları web adres 捂 nde 捂 lan ed 捂 lecek olup adaylara ayrıca tebl 捂 gat yapılmayacaktır. c) Adaylar 捂 lan ed 捂 len kadrolardan yalnızca b 捂 r 捂 ne başvuracaklardır. B 捂 rden fazla başvuru yaptığı tesp 捂 t ed 捂 len adayların başvuruları d 捂 kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d 捂 plomaların Ün 捂 vers 捂 telerarası Kurulca denkl 捂 ğ 捂 n 捂 n onaylanmış olması gerek 捂 r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl 捂 k eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlamış olanların, tıpta veya d 捂 ş hek 捂 ml 捂 ğ 捂 nde uzmanlık eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel 捂 rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret 捂 m görevl 捂 ler 捂 n 捂 n ve yükseköğret 捂 m kurumlarında öğret 捂 m üyes 捂 dışındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel 捂 k kapsamındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarına başvurularında merkez 捂 sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d 捂 l okutmanı, çev 捂 r 捂 c 捂 ve yabancı d 捂 lle eğ 捂 t 捂 m öğret 捂 m yapılan programlarındak 捂 öğret 捂 m görevl 捂 s 捂 kadroları har 捂 c 捂 ndek 捂 öğret 捂 m el başvurularda yabancı d 捂 l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

5 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU >ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ >BİYOMEDİKA Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi Kadro Derecesi 5 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜD Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ww.sbu.edu.tr ÖZEL ŞARTLAR B lg sayar mühend sl ğ l sans ve tezl yüksek l sans mezunu olmak. GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az { eşdeğerl ğ ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR L sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh l) başvuracak öğret m görevl s adaylarında en az tezl yüksek l sans mezunu olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend en az beş yıl tecrübel olmak. Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlere başvuracak öğret m görevl s adaylarında en az tezl olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend rmek kaydıyla alanında en az k yıl tecrübel olmak. Yabancı d lle eğ t m öğret m yapılan programlardak öğret m görevl s kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından Yükseköğret m ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ t m d l nde en az 80 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puana sah p olmak şartı aranır. L sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Alanında l sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerdek öğre le okutman, uzman ve çev r c, eğ t m öğret m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl yüksek l sans mezunu olanlar, alanında l sans sonrası k yıl tecrübel kabul ed lecekt r. İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop s. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

6 Akadem k Kadro İlanları 4 Son altı ay çer s nde çek lm ş k (2) adet fotoğraf. 5 ALES sonuç belges. 7 Doktora/ L sans/ Yüksek L sans, belgeler n n veya Denkl k belges n n aslı veya kurum onaylı örneğ. 8 L sans / Yüksekokul Transkr pt belges n n aslı veya noter onaylı örneğ. 9 İlana çıkılan lg l kadro dereces ne atanma şartlarına sah p olmak. 10 Başvuru formunda lan numarasını bel rtm ş olmak. 11 Erkek adaylar ç n askerl kle lg l terh s, tec ll veya muaf olduğu bel rten askerl k belges. 12 Alanında İş Tecrübe Belges. (SGK belges le b rl kte Islak İmzalı veya Elektron k İmzalı Olmalıdır) 13 H zmet belges onaylı. (Halen b r kamu kurumunda çalışmakta olanlar le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres ç nde yapılmayan başvurulardan, eks k belgel başvurulardan ve postada meydana gelen gec kmelerden Ün vers tem z sorumlu değ ld r. b) Ön değerlend rme ve değerlend rme sonuçları web adres nde lan ed lecek olup adaylara ayrıca tebl gat yapılmayacaktır. c) Adaylar lan ed len kadrolardan yalnızca b r ne başvuracaklardır. B rden fazla başvuru yaptığı tesp t ed len adayların başvuruları d kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d plomaların Ün vers telerarası Kurulca denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl k eğ t m n tamamlamış olanların, tıpta veya d ş hek ml ğ nde uzmanlık eğ t m n tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret m görevl ler n n ve yükseköğret m kurumlarında öğret m üyes dışındak öğret m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel k kapsamındak öğret m elemanı kadrolarına başvurularında merkez sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d l okutmanı, çev r c ve yabancı d lle eğ t m öğret m yapılan programlarındak öğret m görevl s kadroları har c ndek öğret m el başvurularda yabancı d l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

7 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >TIP FAKÜLTESİ >TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ >TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50 Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Tıp Fakültes Dekanlığı Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR B yoloj veya Moleküler B yoloj ve Genet k bölümü l sans mezunu olmak. Tıbb B yoloj veya Moleküler B yoloj Genet k ve B yomühend sl k veya B yoloj alanında tezl yüksek l sans yapmış olmak. maddes ne göre atama yapılacaktır.) GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 5 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r. Atama yapılacak programın L sans/önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm 捂 ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop 捂 s 捂. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

8 Akadem k Kadro İlanları 4 Son altı ay 捂 çer 捂 s 捂 nde çek 捂 lm 捂 ş 捂 k 捂 (2) adet fotoğraf. 5 ALES sonuç belges 捂. 6 Yabancı D 捂 l Sonuç Belges 捂.(Eşdeğerl 捂 l 捂 ğ 捂 ÖSYM tarafından kabul ed 捂 len sınavların aslı veya onaylı örneğ 捂 ) 7 Doktora/ L 捂 sans/ Yüksek L 捂 sans, belgeler 捂 n 捂 n veya Denkl 捂 k belges 捂 n 捂 n aslı veya kurum onaylı örneğ 捂. 8 L 捂 sans / Yüksekokul Transkr 捂 pt belges 捂 n 捂 n aslı veya noter onaylı örneğ 捂. 9 İlana çıkılan 捂 lg 捂 l 捂 kadro dereces 捂 ne atanma şartlarına sah 捂 p olmak. 10 Başvuru formunda 捂 lan numarasını bel 捂 rtm 捂 ş olmak. 11 Erkek adaylar 捂 ç 捂 n askerl 捂 kle 捂 lg 捂 l 捂 terh 捂 s, tec 捂 ll 捂 veya muaf olduğu bel 捂 rten askerl 捂 k belges 捂. 12 Alanında İş Tecrübe Belges 捂. (SGK belges 捂 捂 le b 捂 rl 捂 kte Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır) 13 H 捂 zmet belges 捂 onaylı. (Halen b 捂 r kamu kurumunda çalışmakta olanlar 捂 le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres 捂 捂 ç 捂 nde yapılmayan başvurulardan, eks 捂 k belgel 捂 başvurulardan ve postada meydana gelen gec 捂 kmelerden Ün 捂 vers 捂 tem 捂 z sorumlu değ 捂 ld 捂 r. b) Ön değerlend 捂 rme ve değerlend 捂 rme sonuçları web adres 捂 nde 捂 lan ed 捂 lecek olup adaylara ayrıca tebl 捂 gat yapılmayacaktır. c) Adaylar 捂 lan ed 捂 len kadrolardan yalnızca b 捂 r 捂 ne başvuracaklardır. B 捂 rden fazla başvuru yaptığı tesp 捂 t ed 捂 len adayların başvuruları d 捂 kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d 捂 plomaların Ün 捂 vers 捂 telerarası Kurulca denkl 捂 ğ 捂 n 捂 n onaylanmış olması gerek 捂 r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl 捂 k eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlamış olanların, tıpta veya d 捂 ş hek 捂 ml 捂 ğ 捂 nde uzmanlık eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel 捂 rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret 捂 m görevl 捂 ler 捂 n 捂 n ve yükseköğret 捂 m kurumlarında öğret 捂 m üyes 捂 dışındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel 捂 k kapsamındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarına başvurularında merkez 捂 sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d 捂 l okutmanı, çev 捂 r 捂 c 捂 ve yabancı d 捂 lle eğ 捂 t 捂 m öğret 捂 m yapılan programlarındak 捂 öğret 捂 m görevl 捂 s 捂 kadroları har 捂 c 捂 ndek 捂 öğret 捂 m el başvurularda yabancı d 捂 l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

9 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >TIP FAKÜLTESİ >TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ >TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50 Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri TıpFfakültes Dekanlığı Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR Tıp fakültes veya K mya Bölümü l sans mezunu olmak.tıbb B yok mya veya K mya Anab l m Dalında tezl yüksek l sans yapmış olmak.(2547 sayılı kanunun 33. maddes ne göre atama yapılacaktır.) GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 5 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r. Atama yapılacak programın L sans/önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm 捂 ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop 捂 s 捂. 4 Son altı ay 捂 çer 捂 s 捂 nde çek 捂 lm 捂 ş 捂 k 捂 (2) adet fotoğraf. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

10 Akadem k Kadro İlanları 5 ALES sonuç belges 捂. 6 Yabancı D 捂 l Sonuç Belges 捂.(Eşdeğerl 捂 l 捂 ğ 捂 ÖSYM tarafından kabul ed 捂 len sınavların aslı veya onaylı örneğ 捂 ) 7 Doktora/ L 捂 sans/ Yüksek L 捂 sans, belgeler 捂 n 捂 n veya Denkl 捂 k belges 捂 n 捂 n aslı veya kurum onaylı örneğ 捂. 8 L 捂 sans / Yüksekokul Transkr 捂 pt belges 捂 n 捂 n aslı veya noter onaylı örneğ 捂. 9 İlana çıkılan 捂 lg 捂 l 捂 kadro dereces 捂 ne atanma şartlarına sah 捂 p olmak. 10 Başvuru formunda 捂 lan numarasını bel 捂 rtm 捂 ş olmak. 11 Erkek adaylar 捂 ç 捂 n askerl 捂 kle 捂 lg 捂 l 捂 terh 捂 s, tec 捂 ll 捂 veya muaf olduğu bel 捂 rten askerl 捂 k belges 捂. 12 Alanında İş Tecrübe Belges 捂. (SGK belges 捂 捂 le b 捂 rl 捂 kte Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır) 13 H 捂 zmet belges 捂 onaylı. (Halen b 捂 r kamu kurumunda çalışmakta olanlar 捂 le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres 捂 捂 ç 捂 nde yapılmayan başvurulardan, eks 捂 k belgel 捂 başvurulardan ve postada meydana gelen gec 捂 kmelerden Ün 捂 vers 捂 tem 捂 z sorumlu değ 捂 ld 捂 r. b) Ön değerlend 捂 rme ve değerlend 捂 rme sonuçları web adres 捂 nde 捂 lan ed 捂 lecek olup adaylara ayrıca tebl 捂 gat yapılmayacaktır. c) Adaylar 捂 lan ed 捂 len kadrolardan yalnızca b 捂 r 捂 ne başvuracaklardır. B 捂 rden fazla başvuru yaptığı tesp 捂 t ed 捂 len adayların başvuruları d 捂 kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d 捂 plomaların Ün 捂 vers 捂 telerarası Kurulca denkl 捂 ğ 捂 n 捂 n onaylanmış olması gerek 捂 r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl 捂 k eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlamış olanların, tıpta veya d 捂 ş hek 捂 ml 捂 ğ 捂 nde uzmanlık eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel 捂 rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret 捂 m görevl 捂 ler 捂 n 捂 n ve yükseköğret 捂 m kurumlarında öğret 捂 m üyes 捂 dışındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel 捂 k kapsamındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarına başvurularında merkez 捂 sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d 捂 l okutmanı, çev 捂 r 捂 c 捂 ve yabancı d 捂 lle eğ 捂 t 捂 m öğret 捂 m yapılan programlarındak 捂 öğret 捂 m görevl 捂 s 捂 kadroları har 捂 c 捂 ndek 捂 öğret 捂 m el başvurularda yabancı d 捂 l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

11 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >REKTÖRLÜK Kadro Ünvan OKUTMAN Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50 Kadro Derecesi 3 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Personel Da re Başkanlığı Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR Tar h bölümü l sans mezunu olmak.atatürk İlkeler ve İnkılap Tar h ABD nda tezl yüksek l sans yapmış olmak.yüksek l sans sonrası alanı le lg l en az 5 yıl deney m sah b olmak. GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 5 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR Yabancı d l okutmanları har ç olmak üzere l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dah l) atanacak okutman adaylarında en az tezl yüksek l sans mezunu olmak. Yabancı d l okutmanı başvurularında, lan ed len yabancı d lde Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapıla Sev ye Tesp t Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerl ğ ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puana sah p olmak. L sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Alanında l sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerdek öğre le okutman, uzman ve çev r c, eğ t m öğret m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl yüksek l sans mezunu olanlar, alanında l sans sonrası k yıl tecrübel kabul ed lecekt r. Tezs z yüksek l sans mezunları le yüksek l sansa denk sayılan l sans programlarından mezun olanlar, l sans sonrası tecrübel olarak kabul ed lmeyecekt r. İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm 捂 ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop 捂 s 捂. 4 Son altı ay 捂 çer 捂 s 捂 nde çek 捂 lm 捂 ş 捂 k 捂 (2) adet fotoğraf. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

12 Akadem k Kadro İlanları 5 ALES sonuç belges 捂. 6 Yabancı D 捂 l Sonuç Belges 捂.(Eşdeğerl 捂 l 捂 ğ 捂 ÖSYM tarafından kabul ed 捂 len sınavların aslı veya onaylı örneğ 捂 ) 7 Doktora/ L 捂 sans/ Yüksek L 捂 sans, belgeler 捂 n 捂 n veya Denkl 捂 k belges 捂 n 捂 n aslı veya kurum onaylı örneğ 捂. 8 L 捂 sans / Yüksekokul Transkr 捂 pt belges 捂 n 捂 n aslı veya noter onaylı örneğ 捂. 9 İlana çıkılan 捂 lg 捂 l 捂 kadro dereces 捂 ne atanma şartlarına sah 捂 p olmak. 10 Başvuru formunda 捂 lan numarasını bel 捂 rtm 捂 ş olmak. 11 Erkek adaylar 捂 ç 捂 n askerl 捂 kle 捂 lg 捂 l 捂 terh 捂 s, tec 捂 ll 捂 veya muaf olduğu bel 捂 rten askerl 捂 k belges 捂. 12 Alanında İş Tecrübe Belges 捂. (SGK belges 捂 捂 le b 捂 rl 捂 kte Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır) 13 H 捂 zmet belges 捂 onaylı. (Halen b 捂 r kamu kurumunda çalışmakta olanlar 捂 le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır.) 14.Başvuru yaptığı kadronun dereces 捂 ne atanma şartlarını taşımış olması Not : a) Süres 捂 捂 ç 捂 nde yapılmayan başvurulardan, eks 捂 k belgel 捂 başvurulardan ve postada meydana gelen gec 捂 kmelerden Ün 捂 vers 捂 tem 捂 z sorumlu değ 捂 ld 捂 r. b) Ön değerlend 捂 rme ve değerlend 捂 rme sonuçları web adres 捂 nde 捂 lan ed 捂 lecek olup adaylara ayrıca tebl 捂 gat yapılmayacaktır. c) Adaylar 捂 lan ed 捂 len kadrolardan yalnızca b 捂 r 捂 ne başvuracaklardır. B 捂 rden fazla başvuru yaptığı tesp 捂 t ed 捂 len adayların başvuruları d 捂 kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d 捂 plomaların Ün 捂 vers 捂 telerarası Kurulca denkl 捂 ğ 捂 n 捂 n onaylanmış olması gerek 捂 r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl 捂 k eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlamış olanların, tıpta veya d 捂 ş hek 捂 ml 捂 ğ 捂 nde uzmanlık eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel 捂 rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret 捂 m görevl 捂 ler 捂 n 捂 n ve yükseköğret 捂 m kurumlarında öğret 捂 m üyes 捂 dışındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel 捂 k kapsamındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarına başvurularında merkez 捂 sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d 捂 l okutmanı, çev 捂 r 捂 c 捂 ve yabancı d 捂 lle eğ 捂 t 捂 m öğret 捂 m yapılan programlarındak 捂 öğret 捂 m görevl 捂 s 捂 kadroları har 捂 c 捂 ndek 捂 öğret 捂 m el başvurularda yabancı d 捂 l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

13 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >REKTÖRLÜK Kadro Ünvan OKUTMAN Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50 Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Personel Da re Başkanlığı Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR Türk D l ve Edeb yatı bölümü l sans mezunu olmak.alanı le lg l tezl yüksek l sans yapmış olmak. Belgelend rmek şartı le tezl yüksek l sans sonrası alanında en az 2 yıl deney m sah b olmak. GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 5 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR Yabancı d l okutmanları har ç olmak üzere l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dah l) atanacak okutman adaylarında en az tezl yüksek l sans mezunu olmak. Yabancı d l okutmanı başvurularında, lan ed len yabancı d lde Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapıla Sev ye Tesp t Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerl ğ ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puana sah p olmak. L sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Alanında l sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerdek öğre le okutman, uzman ve çev r c, eğ t m öğret m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl yüksek l sans mezunu olanlar, alanında l sans sonrası k yıl tecrübel kabul ed lecekt r. Tezs z yüksek l sans mezunları le yüksek l sansa denk sayılan l sans programlarından mezun olanlar, l sans sonrası tecrübel olarak kabul ed lmeyecekt r. İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm 捂 ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop 捂 s 捂. 4 Son altı ay 捂 çer 捂 s 捂 nde çek 捂 lm 捂 ş 捂 k 捂 (2) adet fotoğraf. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

14 Akadem k Kadro İlanları 5 ALES sonuç belges 捂. 6 Yabancı D 捂 l Sonuç Belges 捂.(Eşdeğerl 捂 l 捂 ğ 捂 ÖSYM tarafından kabul ed 捂 len sınavların aslı veya onaylı örneğ 捂 ) 7 Doktora/ L 捂 sans/ Yüksek L 捂 sans, belgeler 捂 n 捂 n veya Denkl 捂 k belges 捂 n 捂 n aslı veya kurum onaylı örneğ 捂. 8 L 捂 sans / Yüksekokul Transkr 捂 pt belges 捂 n 捂 n aslı veya noter onaylı örneğ 捂. 9 İlana çıkılan 捂 lg 捂 l 捂 kadro dereces 捂 ne atanma şartlarına sah 捂 p olmak. 10 Başvuru formunda 捂 lan numarasını bel 捂 rtm 捂 ş olmak. 11 Erkek adaylar 捂 ç 捂 n askerl 捂 kle 捂 lg 捂 l 捂 terh 捂 s, tec 捂 ll 捂 veya muaf olduğu bel 捂 rten askerl 捂 k belges 捂. 12 Alanında İş Tecrübe Belges 捂. (SGK belges 捂 捂 le b 捂 rl 捂 kte Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır) 13 H 捂 zmet belges 捂 onaylı. (Halen b 捂 r kamu kurumunda çalışmakta olanlar 捂 le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres 捂 捂 ç 捂 nde yapılmayan başvurulardan, eks 捂 k belgel 捂 başvurulardan ve postada meydana gelen gec 捂 kmelerden Ün 捂 vers 捂 tem 捂 z sorumlu değ 捂 ld 捂 r. b) Ön değerlend 捂 rme ve değerlend 捂 rme sonuçları web adres 捂 nde 捂 lan ed 捂 lecek olup adaylara ayrıca tebl 捂 gat yapılmayacaktır. c) Adaylar 捂 lan ed 捂 len kadrolardan yalnızca b 捂 r 捂 ne başvuracaklardır. B 捂 rden fazla başvuru yaptığı tesp 捂 t ed 捂 len adayların başvuruları d 捂 kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d 捂 plomaların Ün 捂 vers 捂 telerarası Kurulca denkl 捂 ğ 捂 n 捂 n onaylanmış olması gerek 捂 r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl 捂 k eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlamış olanların, tıpta veya d 捂 ş hek 捂 ml 捂 ğ 捂 nde uzmanlık eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel 捂 rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret 捂 m görevl 捂 ler 捂 n 捂 n ve yükseköğret 捂 m kurumlarında öğret 捂 m üyes 捂 dışındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel 捂 k kapsamındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarına başvurularında merkez 捂 sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d 捂 l okutmanı, çev 捂 r 捂 c 捂 ve yabancı d 捂 lle eğ 捂 t 捂 m öğret 捂 m yapılan programlarındak 捂 öğret 捂 m görevl 捂 s 捂 kadroları har 捂 c 捂 ndek 捂 öğret 捂 m el başvurularda yabancı d 捂 l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

15 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >TIP FAKÜLTESİ >TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ >BİYOFİZİK ANABİLİM DALI Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50 Kadro Derecesi 7 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Tıp Fakültes Dekanlığı Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR B yof z k veya S n r B l m alanında tezl yüksek l sans yapmış olmak. GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 5 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r. Atama yapılacak programın L sans/önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop s. 4 Son altı ay çer s nde çek lm ş k (2) adet fotoğraf. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

16 Akadem k Kadro İlanları 5 ALES sonuç belges. 6 Yabancı D l Sonuç Belges.(Eşdeğerl l ğ ÖSYM tarafından kabul ed len sınavların aslı veya onaylı örneğ ) 7 Doktora/ L sans/ Yüksek L sans, belgeler n n veya Denkl k belges n n aslı veya kurum onaylı örneğ. 8 L sans / Yüksekokul Transkr pt belges n n aslı veya noter onaylı örneğ. 9 İlana çıkılan lg l kadro dereces ne atanma şartlarına sah p olmak. 10 Başvuru formunda lan numarasını bel rtm ş olmak. 11 Erkek adaylar ç n askerl kle lg l terh s, tec ll veya muaf olduğu bel rten askerl k belges. 12 Alanında İş Tecrübe Belges. (SGK belges le b rl kte Islak İmzalı veya Elektron k İmzalı Olmalıdır) 13 H zmet belges onaylı. (Halen b r kamu kurumunda çalışmakta olanlar le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres ç nde yapılmayan başvurulardan, eks k belgel başvurulardan ve postada meydana gelen gec kmelerden Ün vers tem z sorumlu değ ld r. b) Ön değerlend rme ve değerlend rme sonuçları web adres nde lan ed lecek olup adaylara ayrıca tebl gat yapılmayacaktır. c) Adaylar lan ed len kadrolardan yalnızca b r ne başvuracaklardır. B rden fazla başvuru yaptığı tesp t ed len adayların başvuruları d kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d plomaların Ün vers telerarası Kurulca denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl k eğ t m n tamamlamış olanların, tıpta veya d ş hek ml ğ nde uzmanlık eğ t m n tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret m görevl ler n n ve yükseköğret m kurumlarında öğret m üyes dışındak öğret m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel k kapsamındak öğret m elemanı kadrolarına başvurularında merkez sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d l okutmanı, çev r c ve yabancı d lle eğ t m öğret m yapılan programlarındak öğret m görevl s kadroları har c ndek öğret m el başvurularda yabancı d l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

17 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ >BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ >BESLENME VE DİYETETİK ANABİ Kadro Ünvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50 Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Sağlık B l mler Fakültes Dekanlığı Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR Beslenme ve D yetet k bölümü l sans mezunu olmak. Beslenme ve D yetet k Anab l m Dalında tezl yüksek l sans yapıyor olmak.(2547 sayılı kanunun 33. maddes ne göre atama yapılacaktır.) GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 5 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR Araştırma görevl s kadrosuna başvurab lmek ç n en az l sans mezunu olmak ve lana lk başvuru tar h t barıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerek r. Atama yapılacak programın L sans/önl sans eğ t m ne hang alanda öğrenc alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop s. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

18 Akadem k Kadro İlanları 4 Son altı ay çer s nde çek lm ş k (2) adet fotoğraf. 5 ALES sonuç belges. 6 Yabancı D l Sonuç Belges.(Eşdeğerl l ğ ÖSYM tarafından kabul ed len sınavların aslı veya onaylı örneğ ) 7 Doktora/ L sans/ Yüksek L sans, belgeler n n veya Denkl k belges n n aslı veya kurum onaylı örneğ. 8 L sans / Yüksekokul Transkr pt belges n n aslı veya noter onaylı örneğ. 9 İlana çıkılan lg l kadro dereces ne atanma şartlarına sah p olmak. 10 Başvuru formunda lan numarasını bel rtm ş olmak. 11 Erkek adaylar ç n askerl kle lg l terh s, tec ll veya muaf olduğu bel rten askerl k belges. 12 Alanında İş Tecrübe Belges. (SGK belges le b rl kte Islak İmzalı veya Elektron k İmzalı Olmalıdır) 13 H zmet belges onaylı. (Halen b r kamu kurumunda çalışmakta olanlar le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres ç nde yapılmayan başvurulardan, eks k belgel başvurulardan ve postada meydana gelen gec kmelerden Ün vers tem z sorumlu değ ld r. b) Ön değerlend rme ve değerlend rme sonuçları web adres nde lan ed lecek olup adaylara ayrıca tebl gat yapılmayacaktır. c) Adaylar lan ed len kadrolardan yalnızca b r ne başvuracaklardır. B rden fazla başvuru yaptığı tesp t ed len adayların başvuruları d kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d plomaların Ün vers telerarası Kurulca denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl k eğ t m n tamamlamış olanların, tıpta veya d ş hek ml ğ nde uzmanlık eğ t m n tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret m görevl ler n n ve yükseköğret m kurumlarında öğret m üyes dışındak öğret m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel k kapsamındak öğret m elemanı kadrolarına başvurularında merkez sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d l okutmanı, çev r c ve yabancı d lle eğ t m öğret m yapılan programlarındak öğret m görevl s kadroları har c ndek öğret m el başvurularda yabancı d l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

19 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >REKTÖRLÜK Kadro Ünvan EĞT ÖĞRT. PLAN. Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi 50 Kadro Derecesi 4 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Personel Da re Başkanlığı Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR Eğ t m Yönet m,teft ş,planlaması ve Ekonom s veya Eğ t m Yönet m ve Denet m alanında tezl yüksek l sans yapmış olmak.yüksek l sans sonrası lg l alanda en az 3 yıl deney m sah b olmak. GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az 5 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR En az tezl yüksek l sans mezunu olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend rmek kaydıyla alanında en az k yıl tecrübel olmak gerek r. L sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Alanında l sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerdek öğre okutman, uzman ve çev r c, eğ t m öğret m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl yüksek l sans mezunu olanlar, alanında l sans sonrası k yıl tecrübel kabul ed lecekt r. Tezs z yüksek l sans mezunları le yüksek l sansa denk sayılan l sans programlarından mezun olanlar, l sans sonrası tecrübel olarak kabul ed lmeyecekt r. İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm 捂 ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop 捂 s 捂. 4 Son altı ay 捂 çer 捂 s 捂 nde çek 捂 lm 捂 ş 捂 k 捂 (2) adet fotoğraf. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

20 Akadem k Kadro İlanları 5 ALES sonuç belges 捂. 6 Yabancı D 捂 l Sonuç Belges 捂.(Eşdeğerl 捂 l 捂 ğ 捂 ÖSYM tarafından kabul ed 捂 len sınavların aslı veya onaylı örneğ 捂 ) 7 Doktora/ L 捂 sans/ Yüksek L 捂 sans, belgeler 捂 n 捂 n veya Denkl 捂 k belges 捂 n 捂 n aslı veya kurum onaylı örneğ 捂. 8 L 捂 sans / Yüksekokul Transkr 捂 pt belges 捂 n 捂 n aslı veya noter onaylı örneğ 捂. 9 İlana çıkılan 捂 lg 捂 l 捂 kadro dereces 捂 ne atanma şartlarına sah 捂 p olmak. 10 Başvuru formunda 捂 lan numarasını bel 捂 rtm 捂 ş olmak. 11 Erkek adaylar 捂 ç 捂 n askerl 捂 kle 捂 lg 捂 l 捂 terh 捂 s, tec 捂 ll 捂 veya muaf olduğu bel 捂 rten askerl 捂 k belges 捂. 12 Alanında İş Tecrübe Belges 捂. (SGK belges 捂 捂 le b 捂 rl 捂 kte Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır) 13 H 捂 zmet belges 捂 onaylı. (Halen b 捂 r kamu kurumunda çalışmakta olanlar 捂 le ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektron 捂 k İmzalı Olmalıdır.) Not : a) Süres 捂 捂 ç 捂 nde yapılmayan başvurulardan, eks 捂 k belgel 捂 başvurulardan ve postada meydana gelen gec 捂 kmelerden Ün 捂 vers 捂 tem 捂 z sorumlu değ 捂 ld 捂 r. b) Ön değerlend 捂 rme ve değerlend 捂 rme sonuçları web adres 捂 nde 捂 lan ed 捂 lecek olup adaylara ayrıca tebl 捂 gat yapılmayacaktır. c) Adaylar 捂 lan ed 捂 len kadrolardan yalnızca b 捂 r 捂 ne başvuracaklardır. B 捂 rden fazla başvuru yaptığı tesp 捂 t ed 捂 len adayların başvuruları d 捂 kkate alınmayacaktır. d) Yabancı ülkelerden alınan d 捂 plomaların Ün 捂 vers 捂 telerarası Kurulca denkl 捂 ğ 捂 n 捂 n onaylanmış olması gerek 捂 r. MUAFİYET 1) Doktora veya sanatta yeterl 捂 k eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlamış olanların, tıpta veya d 捂 ş hek 捂 ml 捂 ğ 捂 nde uzmanlık eğ 捂 t 捂 m 捂 n 捂 tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğr bel 捂 rlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğret 捂 m görevl 捂 ler 捂 n 捂 n ve yükseköğret 捂 m kurumlarında öğret 捂 m üyes 捂 dışındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarında çalışmış veya çalış Yönetmel 捂 k kapsamındak 捂 öğret 捂 m elemanı kadrolarına başvurularında merkez 捂 sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, yabancı d 捂 l okutmanı, çev 捂 r 捂 c 捂 ve yabancı d 捂 lle eğ 捂 t 捂 m öğret 捂 m yapılan programlarındak 捂 öğret 捂 m görevl 捂 s 捂 kadroları har 捂 c 捂 ndek 捂 öğret 捂 m el başvurularda yabancı d 捂 l şartı aranmaz. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

21 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ >SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU >ECZACILIK BÖLÜMÜ >ECZANE HİZMETLERİ PR. Kadro Ünvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Ales Puanı 70 Kadro Sayısı 1 Yds/Dengi Kadro Derecesi 6 Duyuru Başlama Tarihi Son Başvuru Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Ön Değerlendirme Tarihi Sınav Giriş Tarihi Başvuru Tipi Şahsen,Posta Basvuru Yeri Sağlık H zmetler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi ÖZEL ŞARTLAR Eczacılık Fakültes veya K mya bölümü veya K mya öğretmenl ğ bölümü l sans mezunu olmak. En az 5 yıl alanı le lg l deney m sah b olmak. Yükseköğret m Kurumlarında ders verm ş olmak. GENEL ŞARTLAR sayılı Kanunun 48 nc maddes nde bel rt len şartları taşımak 2 Ögret m üyes dışındak ögret m elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak 3 Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)) en az { eşdeğerl ğ ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puan almış olmak, 4 Yabancı ülkelerden alınan d plomaların denkl ğ n n onaylanmış olması gerek r 5 Ön değerlend rme ve değerlend rme aşamalarında l sans mezun yet notunun hesaplanmasında kullanılacak, not s stemler n n 100 lük not s stem ne eşdeğerl ğ Yükseköğret m Kurulu kararıyla bel ÜNVAN ŞARTLAR L sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâh l) başvuracak öğret m görevl s adaylarında en az tezl yüksek l sans mezunu olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend en az beş yıl tecrübel olmak. Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlere başvuracak öğret m görevl s adaylarında en az tezl olmak veya l sans mezunu olmak ve belgelend rmek kaydıyla alanında en az k yıl tecrübel olmak. Yabancı d lle eğ t m öğret m yapılan programlardak öğret m görevl s kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len merkez yabancı d l sınavından Yükseköğret m ed len merkez yabancı d l sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez nce (ÖSYM) yapılan Yabancı D l B lg s Sev ye Tesp t Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğ t m d l nde en az 80 ÖSYM tarafından kabul ed len b r sınavdan bu puan muad l b r puana sah p olmak şartı aranır. L sans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Alanında l sans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteler, Eğ t m Fakülteler n n Güzel Sanatlar Eğ t m Bölümler, Konservatuarlar le ön l sans düzey nde eğ t m yapılan b r mlerdek öğre le okutman, uzman ve çev r c, eğ t m öğret m planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezl yüksek l sans mezunu olanlar, alanında l sans sonrası k yıl tecrübel kabul ed lecekt r. İSTENEN BELGELER 1 Başvuru Formu. 2 Özgeçm 捂 ş. 3 Nüfus cüzdanı fotokop 捂 s 捂. s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /2

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel 뒘 kler Üyel 뒘 k Duyurular İlet 뒘 ş 뒘 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1017417 İlanın Çıkılacağı yer IĞDIR ÜNİVERSİTESİ >IĞDIR MESLEK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016969 İlanın Çıkılacağı yer GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ >TEKNİK BİLİMLER

Detaylı

Akademࠀk Kadro İlanları

Akademࠀk Kadro İlanları 26.05.2017 Akademࠀk Kadro İlanları Akademࠀk Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelࠀkler Üyelࠀk Duyurular İletࠀşࠀm Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçࠀnࠀz Ara İlan No : 1017069 İlanın Çıkılacağı yer AKSARAY

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

Akademࠀk Kadro İlanları

Akademࠀk Kadro İlanları 31.12.2016 Akademࠀk Kadro İlanları Akademࠀk Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelࠀkler Üyelࠀk Duyurular İletࠀşࠀm Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçࠀnࠀz Ara İlan No : 1015340 İlanın Çıkılacağı yer MUNZUR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 30.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015241 İlanın Çıkılacağı yer AMASYA

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=53265

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=53265 14.11.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=53265 Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1011708 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=52926

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=52926 08.11.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=52926 Yazdır Anasayfa Yönetmel 珀 kler Üyel 珀 k Duyurular İlet 珀 ş 珀 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1011369 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49881

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49881 20.04.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49881 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008351 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1012952 İlanın Çıkılacağı yer ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ >FEN BİLİMLERİ

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52512

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52512 12.10.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52512 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010957 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1013147 İlanın Çıkılacağı yer ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ >KÖŞK MESLEK

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52869

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52869 03.11.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52869 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1011312 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52604

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52604 26.10.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52604 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1011049 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51729

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51729 31.08.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51729 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010180 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52429

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52429 10.10.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52429 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010874 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer 1013518 (İlan Özel Şartında güncelleme yapılmıştır.)

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52342

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52342 04.10.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52342 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010788 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52484

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52484 26.10.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52484 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010929 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43465

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43465 14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43465 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1001964 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde AĞRI İBRAHİM ara

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50950

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50950 11.07.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50950 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009414 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51054

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51054 22.07.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51054 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009517 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51570

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51570 19.08.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51570 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010021 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1013641 İlanın Çıkılacağı yer HİTİT ÜNİVERSİTESİ >FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

02.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45022

02.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45022 02.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45022 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1003520 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde ARTVİN ÇORUH ara

Detaylı

Akademࠀk Kadro İlanları

Akademࠀk Kadro İlanları 03.05.2017 Akademࠀk Kadro İlanları Akademࠀk Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelࠀkler Üyelࠀk Duyurular İletࠀşࠀm Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçࠀnࠀz Ara İlan No : 1016706 İlanın Çıkılacağı yer BOĞAZİÇİ

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51368

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51368 19.08.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51368 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009824 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972 02.05.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49972 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008440 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51255

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51255 01.08.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51255 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009711 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Yazdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ >ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU >HUKUK BÖLÜMÜ >ADALET PR.

Yazdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ >ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU >HUKUK BÖLÜMÜ >ADALET PR. https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50743 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Arama Seçenekleri Üyelik Duyurular Tümünde ara İletişim Seçiniz Ara İlan No : 1009209 İlanın Çıkılacağı yer ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52833

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52833 03.11.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52833 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1011276 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49927

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49927 25.04.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49927 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008395 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

25.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25925

25.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25925 25.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25925 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 25789 İlanın Çıkılacağı yer AĞRI

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51103

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51103 15.07.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51103 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009560 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51808

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51808 26.08.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51808 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010258 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Akademࠀk Kadro İlanları

Akademࠀk Kadro İlanları 31.12.2016 Akademࠀk Kadro İlanları Akademࠀk Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelࠀkler Üyelࠀk Duyurular İletࠀşࠀm Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçࠀnࠀz Ara İlan No : 1015448 İlanın Çıkılacağı yer BİNGÖL

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer 1012177 (İlan Özel Şartlarında güncelleme yapılmıştır.)

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864 13.04.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49864 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008334 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50400

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50400 17.06.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50400 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008866 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43610

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43610 16.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43610 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1002109 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde KIRKLARELİ ara

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : İlanın Çıkılacağı yer 1012543 (İlan Özel Şartlarında güncelleme yapılmıştır.)

Detaylı

25.03.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=37164

25.03.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=37164 25.03.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=37164 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 29878 İlanın Çıkılacağı yer BİTLİS

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51023

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51023 01.07.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=51023 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009486 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52495

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52495 11.10.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52495 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1010940 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52736

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52736 01.11.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52736 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1011180 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1013017 İlanın Çıkılacağı yer DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ >TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46651

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46651 31.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46651 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1005142 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43420

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43420 09.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43420 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1001919 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982 24.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1004475 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde PAMUKKALE ara ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52633

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52633 31.10.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=52633 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1011077 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksࠀs.yok.gov.tr/ࠀlansayfa/?sessࠀonࠀd=53149

https://yoksࠀs.yok.gov.tr/ࠀlansayfa/?sessࠀonࠀd=53149 09.11.2016 https://yoksࠀs.yok.gov.tr/ࠀlansayfa/?sessࠀonࠀd=53149 Yazdır Anasayfa Yönetmelࠀkler Üyelࠀk Duyurular İletࠀşࠀm Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçࠀnࠀz Ara İlan No : 1011592 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45423

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45423 15.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45423 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1003917 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45388

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45388 15.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45388 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1003882 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45906

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45906 22.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45906 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1004399 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=35829

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=35829 31.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=35829 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 28559 İlanın Çıkılacağı yer ULUDAĞ

Detaylı

16.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43603

16.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43603 16.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43603 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1002102 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde DOKUZ EYLÜL ara

Detaylı

Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları Akademik Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1013047 İlanın Çıkılacağı yer YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ >VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Detaylı

06.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25820

06.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25820 06.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=25820 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 25684 İlanın Çıkılacağı yer AMASYA

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48652

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48652 11.02.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48652 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1007133 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43909

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43909 09.11.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43909 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1002407 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=40983

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=40983 20.07.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=40983 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 33665 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46399

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46399 28.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46399 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1004891 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45125

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45125 08.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45125 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1003620 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde İZMİR KATİP ara

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48861

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48861 22.02.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48861 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1007339 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50540

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50540 17.06.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50540 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1009006 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48881

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48881 24.02.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=48881 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1007359 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49943

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49943 22.04.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49943 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1008411 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

1 Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

1 Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe 02.11.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=44106 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1002603 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616

14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616 14.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43616 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1002115 Üyelik Duyurular İletişim BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ >DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK

Detaylı

16.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43428

16.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43428 16.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43428 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1001927 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde AKDENİZ ara ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45918

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45918 24.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45918 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1004411 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46050

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46050 23.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46050 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1004543 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

23 6 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21352

23 6 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21352 23 6 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=21352 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 21257 İlanın Çıkılacağı yer AĞRI

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45059

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45059 07.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45059 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1003557 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

25.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26274

25.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26274 25.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26274 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 26138 İlanın Çıkılacağı yer KARABÜK

Detaylı

04.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45008

04.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45008 04.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45008 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1003506 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46958

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46958 30.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46958 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1005448 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 23.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1014169 İlanın Çıkılacağı yer ABANT

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26098

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26098 24.11.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26098 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 25962 İlanın Çıkılacağı yer ORTA

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. AKADEMİK PERSONEL İLANI Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde, Akademik Kadro İlanları Bölümünde İlan Edilmiştir. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU Üniversitemiz birimlerine,

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=40964

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=40964 14.07.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=40964 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 33647 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde DOKUZ EYLÜL ara ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

04.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45144

04.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45144 04.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45144 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1003639 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

12.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43295

12.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43295 12.10.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43295 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1001790 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde ORTA DOĞU ara TEKNİK

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49018

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49018 08.03.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=49018 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1007494 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

30.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46897

30.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46897 30.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=46897 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1005387 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26289

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26289 01.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=26289 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 26153 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid= /3

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid= /3 28.06.2016 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=50888 Yazdır Anasayfa Yönetmel 䤀耄 kler Üyel 䤀耄 k Duyurular İlet 䤀耄 ş 䤀耄 m İlan No : 1009353 Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 䤀耄 n 䤀耄 z Ara İlanın

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=35623

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=35623 31.12.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=35623 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 28355 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde GEBZE TEKNİK ara

Detaylı

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ

Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ İlan Bilgileri Akademik İlanlar Modülü İlan Listeleme Arşiv ÖYP Arşiv İlan No : 30061 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seçiniz Gönderilme Durumu Gönderildi YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

10.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45276

10.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45276 10.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45276 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 1003770 İlanın Çıkılacağı yer

Detaylı

2 10 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22464

2 10 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22464 2 10 2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=22464 Yazdır Anasayfa Yönetmelikler Üyelik Duyurular İletişim Arama Seçenekleri Tümünde ara Seçiniz Ara İlan No : 22364 İlanın Çıkılacağı yer MUSTAFA

Detaylı