SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'"

Transkript

1 Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları a. Alan Özelliklerini Değiştirme b. Tabloya Alan Ekleme c. Tabloya Constraint Ekleme d. Tablodan Alan Silme e. Tablodan Constraint Silme 1. Veri Tabanı Adı Değiştirme Veri tabanının adını değiştirmek için SP_RENAMEDB prosedürü kullanılır. Her hangi bir veri tabanının ismini değiştirmek için: SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' SP_RENAMEDB 'BMYO', 'OKUL' VEYA SP_RENAMEDB BMYO, OKUL BMYO ismindeki veri tabanımızın yeni adı OKUL olacaktır. 2. Nesnelerin Adını Değiştirme Veri tabanında herhangi bir nesnenin adını değiştirmek için MS SQL de SP_RENAME prosedürü kullanılır. sp_rename prosedürü ile tablo, sütun, index, view, stored procedure, trigger, rule veya constraint isimleri değiştirilebilir. Constraint ler daha önce de işlediğimiz gibi CHECK, FOREIGN KEY, PRIMARY/UNIQUE KEY olabilir. Her hangi bir nesnenin ismini değiştirmek için genel kullanım: SP_RENAME eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAME 'eski isim', 'yeni isim' a. Tablo Adı değiştirme Tablo adı değiştirmek için aşağıdaki komutunu kullanıyoruz. SP_RENAME tablo_ismi, yeni_isim VEYA SP_RENAME 'tablo ismi', 'yeni isim' 1) SP_RENAME SINAVLAR, NOTLAR 2) SP_RENAME HOCALAR, [ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ] 3) SP_RENAME [KİŞİSEL BİLGİLER], [ÖĞRENCİ KİŞİSEL BİLGİLERİ] Burada bir numaralı örnekte; sınavlar olan tablo ismi notlar olarak değişecektir. İkinci örnekte hocalar ismindeki tablonun ismi öğretim görevlileri olarak değişecektir. Üçüncü örnekte de kişisel bilgiler ismindeki tablo öğrenci kişisel bilgileri olarak değişecektir. NOT: SQL de tanımlama sırasında herhangi bir nesne adı birden fazla kelimeden oluşuyorsa kelimeler köşeli parantezler [ ] arasına yazılmalıdır. Ancak isim değiştirme sırasında köşeli parantezler yerine tek-tırnak karakterleri de kullanılabilir. Yukarıdaki örneklerde köşeli parantezlerin kullanıldığı yerde tek-tırnak karakteri kullanılmıştır. Aşağıdaki örnekler yukarıdakiler ile aynı işlevi görecektir. 1) SP_RENAME 'SINAVLAR', 'NOTLAR' 2) SP_RENAME 'HOCALAR', 'ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ' 3) SP_RENAME 'KİŞİSEL BİLGİLER', 'ÖĞRENCİ KİŞİSEL BİLGİLERİ' 1 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

2 b. Alan Adı Değiştirme Alan adı değiştirmek için aşağıdaki komut kullanılır. SP_RENAME [tablo ismi.alan ismi], [yeni alan ismi] Burada değiştirilecek alan adı tablo ismiyle beraber yazılır. Çünkü aynı alan ismi başka tablolarda da kullanılabilir. Dolayısıyla hangi tablonun alanı olduğunu belirtmek için önüne tablo adı sonra nokta koyup alan adını yazıyoruz. 1) SP_RENAME [SINAVLAR.VİZE], [ARA SINAV] 2) SP_RENAME [KİŞİSEL BİLGİLER.ANA ADI], [ANNE ADI] 3) SP_RENAME [DERSLER.DERS KODU], DERS_KODU 4) SP_RENAME 'KİŞİSEL BİLGİLER.ANA ADI', 'ANNE ADI' Burada bir numaralı örnekte sınavlar tablosuna ait vize sütununun adı ara sınav olarak değişecektir. İkinci örnekte kişisel bilgiler tablosundaki ana adı isimli alan anne adı olarak değişecektir. Üçüncü örnekte ise dersler tablosundaki ders_kodu adındaki alan ders_kodu olarak değişecektir. NOT: Eğer tablo veya alan isimlerinden herhangi birinde nokta (.) kullanılmış ise bu durumda hem tablo ismi hem de alan ismi köşeli parantezler arasına alınır, ve ikisi beraber tek-tırnaklar arasına alınır. Aşağıdaki örneği kontrol ediniz. SP_RENAME '[BİLG. PROG.].[BLM. KODU]', [BÖLÜM KODU] Yukarıdaki örnekte tablo ismi Bilg. Prog. ve alan adı da blm. kodu olduğu için hem tablo ismi hemde alan ismi köşeli parantezler arasına alınmış ve beraber tek-tırnak karakterleri arasına alınmıştır. c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme Kısıtlama adı değiştirme tablo adı değiştirme ile aynıdır. Çünkü bir veri tabanında aynı isimde birden fazla tablo olamayacağı gibi aynı isimde birden fazla kısıtlama da olamaz. Dolayısıyla kısıtlama ismi değiştirince hangi tabloya aittir diye bakmıyoruz. SP_RENAME constarint_ismi, yeni_constraint_ismi Aşağıdaki örnek tabloyu kontrol edelim: CREATE TABLE [ÖGRENCİ MAIL] ( [ADI SOYADI] VARCHAR(50), MAIL VARCHAR(200) CONSTRAINT MAIL_KONTROL CHECK(MAIL LIKE ) Bu tabloda mail_kontrol adında bir constraint (kısıtlama) var. Bu constraint mailin işareti var mı ve mail adresi.edu.tr ile bitiyor mu diye kontrol ediyor. Bu constraint in adını değiştirmek için aşağıdaki kodu kullanacağız. SP_RENAME MAIL_KONTROL, CHK_MAIL Burada MAIL_KONTROL olan kısıtlama adı CHK_MAIL olarak değişecektir. Köşeli parantez ve tırnak kuralı burada da geçerlidir. SP_RENAME [MAIL KONTROL], [CHK MAIL] 2 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

3 3. Tablo Düzenleme Komutları Veritabanında bir tabloda fiziksel değişiklikler yapmak için ALTER anahtar sözcüğü kullanılır. Aşağıdaki yazım kuralı bir tabloda yapılabilecek tüm fiziksel değişiklileri özetlemektedir. { [ ALTER COLUMN alan_adı { yeni_veri_tipi [ NULL NOT NULL ] } ] ADD { [ < alan_tanımlaması > ] } [,...n ] ADD { < constraint_tanımlaması > } [,...n ] DROP { [ CONSTRAINT ] constraint_adı COLUMN alan_adı } [,...n ] } a) Alan Özelliklerini Değiştirme Bir alanın veri tipini değiştirmek için aşağıdaki kod kullanılır. Bir alandan zorunluluğu kaldırmak (null özelliğini not null yapmak) veya bir alanı zorunlu hale getirmek (not null özelliği null yapmak)içinde aşağıdaki kod kullanılabilir. ALTER COLUMN alan_adı yeni_veri_tipi [NULL NOT NULL] Aşağıdaki örnek tabloyu kontrol ediniz. CREATE TABLE KİŞİLER ( NUMARA INT PRIMARY KEY NOT NULL, ADI VARCHAR(25) NOT NULL, SOYADI VARCHAR(25) NOT NULL, TELEFON CHAR(16) NULL, ADRES VARCHAR(255) NULL ) Burada başlangıçta KİŞİLER tablosunda TELEFON alanı CHAR(16) olarak tanımlanmış ve NULL olarak işaretlenmiştir, yani boş bırakılabilir demektir. Ama biz bunu ALTER COLUMN komutu ile yeniden düzenleyeceğiz. ALTER COLUMN TELEFON VARCHAR(20) NOT NULL Yeni durumda KİŞİLER tablosundaki TELEFON alanı VARCHAR(20) olacak ve NOT NULL olarak işaretlenmiş olacak yani boş bırakılamayacak. ALTER COLUMN ADRES VARCHAR(255) NOT NULL Burada da adres alanı üzerinde değişiklik yapıyoruz. Görüldüğü gibi veri tipi yine aynı kalıyor fakat birinci durumda NULL olarak işaretlenmişken ALTER COLUMN komutu ile NOT NULL olarak işaretliyoruz. Yani adres alanı zorunlu değilken zorunlu olacak. b) Tabloya Alan Ekleme Yukarıdaki kişiler tablosunu tekrar inceleyiniz, bu tabloya mail alanı eklemek istersek aşağıdaki kodu kullanacağız. ADD alan_adı1 alan_özellikleri1, 3 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

4 Aşağıdaki kodları inceleyiniz. ADD MAIL VARCHAR(250) NULL Bu komut ile kişiler tablosuna MAIL adında yeni bir alan ekleyeceğiz. Veri tipi VARCHAR(250) olacak ve boş bırakılabilecek. NOT: Alan eklenmek istenen tabloda daha önceden girilmiş veriler varsa, NOT NULL olarak işaretlenmiş bir alan doğrudan eklenemez. Böyle bir alan ekleyebilmek için yeni alana varsayılan bir değer belirlemek gerekecektir. Dolayısıyla tabloya yeni eklenecek alan NOT NULL olarak işaretlenecek ise kesinlikle DEFAULT anahtar sözcüğü ile beraber kullanılmalıdır. Aşağıdaki kod ile; mail alanı NOT NULL olarak işaretlendiği için varsayılan bir değer ayarlanmıştır. ADD MAIL VARCHAR(250) DEFAULT NOT NULL Dolayısıyla eğer kişiler tablosunda yüz kayıt varsa ve mail alanı zorunlu olacaksa bu yüz kişinin mail alanı olacaktır. Bundan sonra eklenecek kişiler için de varsayılan mail alanları olacaktır. Bir tabloya bir seferde birden fazla alan eklenebilir. Bunun için aşağıdaki kurala göre kodlar yazılmalıdır. ADD alan_adı1 alan_özellikleri1, alan_adı2 alan_özellikleri2,... alan_adın alan_özelliklerin Aşağıdaki kodu inceleyin. kişiler isimli tabloya iki ayrı alan iki farklı özellikte eklenmiştir. Baba adı ve yaş alanları birlikte eklenmiştir. İki alanda null olarak işaretlenmiş. Eğer tabloda herhangi bir kayıt yoksa ADD [BABA ADI] VARCHAR(20) NULL, YAŞ TINYINT NULL Aşağıdaki kod kişiler tablosuna üç yeni alan birden eklenirken satır içi constraint ler ile beraber kullanılmış. ADD [KARDEŞ SAYISI] INT NULL, MEMLEKET VARCHAR(25) DEFAULT 'BARTIN' NOT NULL, SIRA INT IDENTITY(100,1) Yukarıdaki kodlar ile kardeş sayısı, memleket ve sıra diye üç yeni alan eklenecek. "memleket alanının varsayılan değeri Bartın olacak. Sıra alanı ise otomatik sayı olacak ve önceki kayıtlara da 100 den başlayarak 101, 102, 103, şeklinde sıra numarası verecek ve bundan sonra eklenecek her kayıt için de sıra numarası bir artarak devam edecektir. NOT: Tablolara alan eklerken tabloda kayıtlar varsa; yeni alanları normal olarak unique ve primary key constraint leri (kısıtlamaları) ile beraber kullanamayız. Ancak yeni eklenecek alan identity olmak şartı ile primary key veya unique olabilir. Bunun yanında tabloda hiç kayıt yoksa diğer bütün constraintler ile beraber kullanılabilir. 4 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

5 c) Tabloya Constraint Ekleme Tabloya constraint (sınırlandırma) eklemek için aşağıdaki kod kullanılır. ADD CONSTRAINT constraint_tanımlaması Örnek olarak aşağıdaki kodları inceleyiniz. ADD CONSTRAINT CHK_MAIL CHECK(MAIL LIKE Burada KİŞİLER tablosuna sonradan CHK_MAIL adında, mail kontrolü için bir constraint eklenmiştir. Artık tabloya yeni kayıt girince girilen mail adresinin kurala uyup uymadığını kontrol edecektir. NOT: Tabloya sınırlama eklerken eklenmek istenen kuralın varsayılan kayıtlar ile çelişmemesi gerekir. Aksi takdirde hata verecektir. Örneğin mail kontrolü için eklediğimiz constraint e göre mail alanında var olan kayıtlardan her hangi bir tanesi bu kuralı sağlamıyorsa bu constraint eklenmeyecektir. Ama tabloda kayıt yoksa tüm constraint türleri için bir sorun olmayacaktır. Tabloya yeni alan eklerken yaptığımız gibi bir defada birden fazla constraint de eklenebilir. Aşağıdaki kod ile kişiler tablosuna üç constraint beraber eklenmiş. Bir birincil anahtar, bir referans anahtar birde geçerlilik kuralı olarak toplam üç kısıtlama beraber kullanılmıştır. ADD CONSTRAINT PK_KİŞİLER PRIMARY KEY(NUMARA), CONSTRAINT CHK_MAIL CHECK(MAIL LIKE CONSTRAINT FK_MEMLEKET FOREIGN KEY(MEMLEKET) REFERENCES ŞEHİRLER([ŞEHİR ADI]), CONSTRAINT DF_MEMLEKET DEFAULT 'BARTIN' FOR MEMLEKET İki tablo arasına ilişki ekleme: ALTER TABLE ÖĞRENCİLER ADD CONSTRAINT FK_ÖĞRENCİLER FOREIGN KEY(BÖLÜM) REFERENCES BÖLÜMLER([BÖLÜM KODU]) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE Burada öğrenciler tablosundaki bölüm alanı bölümler tablosundaki bölüm kodu alanından referans alacak demektir. NOT: İki tablo arasına ilişki eklerken FOREIGN KEY olacak alanın kayıtları referans alınacak alandaki kayıtlardan biri olmalıdır. Yani öğrenciler tablosunun bölüm alanındaki her kayıt için bölümler tablosunun bölüm kodu alanında aynı kayıt olmalıdır. Örneğin öğrenciler tablosunda bölüm alanında BPR1 diye bir kayıt varsa bu kayıt bölümler tablosunun bölüm kodu alanında da olmalıdır. Tabloya alan ve constraintler beraber eklenebilir. Aşağıdaki kodu kontrol ediniz: ADD CİNSİYET VARCHAR(5) DEFAULT 'BAY' NOT NULL, CONSTRAINT CHK_CINSİYET CHECK(CİNSİYET IN ('BAY', 'BAYAN')) Yukarıdaki örnekte tabloya cinsiyet adında varsayılan değeri bay olan bir alan ekleniyor, aynı zamanda alabileceği değerlerin bay veya bayan olabileceği ile ilgili bir kural ekleniyor. 5 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

6 d) Tablodan Alan Silme Bir tablodan alan silmek için aşağıdaki kod kullanılır. DROP COLUMN alan_adı Örneğin kişiler tablosundan telefon alanını silmek istiyorsak aşağıdaki kodu kullanırız. DROP COLUMN TELEFON Bir defada birden fazla alan silinebilir. Bu durumda alan adları arasına virgül (,) konulur. Aşağıdaki kod ile kişiler tablosundaki telefon, adres ve kardeş sayısı alanları içindeki bilgileri ile beraber silinecektir. DROP COLUMN TELEFON, ADRES, [KARDEŞ SAYISI] e) Tablodan Constraint Silme Bir tablodan CONSTRAINT silmek için aşağıdaki kod kullanılır. DROP [CONSTRAINT] constraint_adı Dikkat edilirse constraint silme ile alan silmede mantık aynı. Burada dikkat edilmesi gereken fark; constraint silerken CONSTRAINT anahtar sözcüğünün isteğe bağlı olmasıdır. Ama alan silerken column anahtar sözcüğünü yazmak zorundayız. DROP CONSTRAINT CHK_MAIL Bir defada birden fazla constraint silebiliriz. Bu durumda constraint adları arasına virgül (,) konulur. DROP CONSTRAINT CHK_MAIL, CHK_CINS Eklemede olduğu gibi constraint ler ve alanlar beraber de silinebilirler. DROP CONSTRAINT CHK_MAIL, CHK_CINS, COLUMN ALAN1, ALAN2 6 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu

Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu Sistem Yöneticisi Konfigürasyon Klavuzu ABAKUS 360 T-Panel T-CRM 2006, IPera İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İçindekiler A- Programın Yapısı:... 4 1- Ana Bileşenler... 4 1.a BUKET

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 3.1. Biçimlendirme... 4 3.1.1. Metin... 4 3.1.1.1. Grafiksel Nesnelerin Metin Hizalama Seçenekleri... 4 3.1.1.2. Bul Değiştir özelliğini kullanma

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Word 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Dosya oluşturma ve kaydetme Yeni Dosya Oluşturma Microsoft Word dosyası açıldıktan sonra Office tuşuna basılır Yeni(New) seçilir Yeni

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ORACLE VTYS ve ÖRNEK VERĠTABANI UYGULAMASI BÜLENT SĠYAH LĠSANS TEZĠ Ġskenderun/HATAY OCAK-2012 MUSTAFA KEMAL

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

ORACLE PARAMETRE DOSYALARI ( PFILE & SPFILE )

ORACLE PARAMETRE DOSYALARI ( PFILE & SPFILE ) ORACLE PARAMETRE DOSYALARI ( PFILE & SPFILE ) 1 Contents 1.Giriş... 3 2. Oracle PFILE (Parameter File)... 3 3. Oracle SPFILE (Server Parameter File)... 3 4. PFILE (Parameter File) ve SPFILE (Server Parameter

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu

Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu AVRUPA KOMİSYONU Eğitim ve v Kültür Genell Müdürlüğü Eğitim ve v Mesleki Eğitim; Erasmus+ Koordinasyonu Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu Yararlanıcılaraa Yönelik Mobility Tool+ Rehberi Versiyon:

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi. Uzm. Murat YAZICI

Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi. Uzm. Murat YAZICI Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi Uzm. Murat YAZICI Veritabanı Tasarımı - Projenin tasarım aşamasında veritabanı tasarımı çok iyi yapılmalıdır. Daha sonra yapılacak değişiklikler sorunlar çıkartabilir veya

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

Dataxi Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU

Dataxi Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU 1 1. Kontrol Paneli nde Oturum Açmak İçin Kontrol Paneli nde oturum açma ekranına ilk defa girdiğinizde, kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Kullanıcı adı

Detaylı

Varlık-İlişki Şemaları

Varlık-İlişki Şemaları Varlık-İlişki Şemaları Bir varlığı belirlemeye yarayan, o varlıkla etkileşim kurmak ya da o varlığı kullanmak için gerekli önemli özellikleri (yani varlıkların metadata ları) İlk Adı İkinci Adı Soyadı

Detaylı

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI Kamil Gökhan ÜNLÜER Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇONKUR DENİZLİ 2002 UYGULAMA 1 Klavyenin tuşlarının her

Detaylı

En Çok Kullanılan. MS-DOS Komutları

En Çok Kullanılan. MS-DOS Komutları 0 - Kitap Hakkında 57 En Çok Kullanılan MS-DOS Komutları 5 Bu bölümde, kullanıcıların tipik uygulamalarda sık sık kullanacakları; diskler üzerinde dizin ve dosya yaratma, dosyaları ve dizinleri silme,

Detaylı

KX-PRW110 KX-PRW120. Smartphone Connect Uygulama Kılavuzu. Smartphone Connect Özellikli Premium Tasarım Telefon. Model No.

KX-PRW110 KX-PRW120. Smartphone Connect Uygulama Kılavuzu. Smartphone Connect Özellikli Premium Tasarım Telefon. Model No. Smartphone Connect Uygulama Kılavuzu Smartphone Connect Özellikli Premium Tasarım Telefon Model No. KX-PRW110 KX-PRW120 Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu belgede, Smartphone

Detaylı

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta VISUAL BASIC 6.0 Visual Basic 6.0 la çalışmaya başlama için; Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 Yeni Bir proje başlatır.

Detaylı

Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir.

Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir. TRIGGER Bir çeşit prosedür. Ancak bu prosedür kendiliğinden çalışır. Çalışması için tabloya veri eklemek, veri silmek, veri değiştirmek yeterlidir. Herhangi bir tablo üzerinde yapılan, insert, update veya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EUROPEAN SHARED TREASURE YARARLANICILARIN EST VERİLERİNİ GİRMESİ İÇİN EL KİTABI

EUROPEAN SHARED TREASURE YARARLANICILARIN EST VERİLERİNİ GİRMESİ İÇİN EL KİTABI EUROPEAN SHARED TREASURE YARARLANICILARIN EST VERİLERİNİ GİRMESİ İÇİN EL KİTABI EST Comenius, Leonardo ve Grundvig ortaklıkları için hazırlanmış bir veri tabanıdır ve amacı Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde

Detaylı