BilişimdeVergi. Mart Üç aylık EY dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BilişimdeVergi. Mart 2014. Üç aylık EY dergisi"

Transkript

1 BilişimdeVergi Mart 2014 Üç aylık EY dergisi

2 İçindekiler Sayfa no I. Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) 2 II. Hediye Çeki ile Alışveriş 4 III. İnternet Üzerinden Reklam Hizmeti Verilmesi 6 IV. İnternette Haber Ajanslarına Fotoğraf Video Satışı 8 V. Web Hosting Harcamaları 10 VI. Web Tasarımı Harcamaları 12 VII. İnternet Sitesi Alan Adı (Domain Name) Harcamaları 14 VIII. Native Advertising (Organik Pazarlama / Doğal Reklam / Sponsorlu İçerik) 15 IV. İnternette Onaylanan Sözleşmelerde Damga Vergisi 16

3 Sunuş Her şey ile birlikte ticaretin de sanallaştığı yeni ekonomi düzeninde, her geçen gün yeni hizmet türleri ve iş modelleri geliştirilirken mevcut vergi düzenlemeleri bu hızlı değişime ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Bilişim hizmetlerinin vergilemesi sadece hizmet sağlayıcı sektör firmalarını değil, gerek belge düzeni gerek stopaj yükümlülükleri açısından ilgili hizmetleri alan tüm firmaları etkilemektedir. Bilişim sektörünün ekonomi içerisindeki payı arttıkça şüphesiz vergi idaresinin bu alanı vergileme isteği de artmaktadır. Mevzuat eksikliğinden kaynaklı tartışmalı konular mükellefler nezdinde risk olarak algılanırken, vergi idaresi tarafında da etkin inceleme konusu olmaktadır. Telekomünikasyon ve Teknoloji Sektör Grubu olarak, Bilişimde Vergi adlı çalışmamız ile sektörün vergilemesi ile ilgili halen belirsizliğini koruyan hususlara değinmek, kendimizce bunlara çözüm önerileri getirmek ve sizlerin nezdinde de bir bilinirlik yaratmak istedik. Üçer aylık periyodlarla yayınlamaya devam edeceğimiz çalışmamızda, elden geldiğince teknik detaylara boğulmadan vergi uzmanı olmayan okuyucuların da istifade edebileceği bir yazım dili kullanmaya, şekil ve grafiklerle yazılarımıza görsel zenginlik kazandırmaya gayret ettik. Çalışmalarınızda faydalı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, Üç aylık EY dergisi 1

4 I. Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Kitlesel fonlama (crowdfunding) olarak isimlendirilen sistemle elinde projesi olan ancak yeterli sermayeyi temin edemeyen, finans kurumlarından kredi alamayan ya da kredi maliyetini karşılayacak imkana sahip olmayan girişimciler ihtiyaçları olan fonu sanal alemde topluyor. Sanal alemde oluşturulan platformlardan fon ihtiyacı olan projelerin duyurusu gerçekleştiriliyor, ilgi gösteren kişiler projeye diledikleri tutarda destek veriyor, gerekli fon tutarına ulaşılınca proje hayata geçiriliyor. Geniş kitlelerin katılımı, yüksek tutarlı projelerin dahi kısa zamanda gerekli fona ulaşmasını sağlayabiliyor. Bazı platformalar tamamen ticari amaçlı projelere yer verirken, sadece sosyal amaçlı projelere yer veren platformlar da mevcut. Henüz emekleme aşamasında olmakla birlikte, ülkemizde de 2013 yılından itibaren bu amaçla faaliyet gösteren portallar oluşturulmaya başlandı. Sistem nasıl işliyor? Projenin sunumu: Hazırlayacağınız metin, çizim ve videolar, tercih edilen crowdfunding portalına konularak projenin kitlelere sunumu gerçekleştirilir. Portalın fonksiyonu projenin tanıtımı için gerekli ortamı oluşturmak ve destek verenlerin yapacağı ödemeleri belli bir komisyon kesintisi sonrası proje sahibine iletmekten ibarettir; proje ya da fon talep eden kişi için garanti vermez. Ödül: Projeyi destekleyen kişilere, yapacakları katkı tutarına göre önceden belirlenen ödüller vaad edilir. Proje hayata geçirildiğinde ücretsiz ürün temini, teşekkür yazısı gönderilmesi, destekçilerin isimlerinin duyurulması, hatta oluşturulan ürüne destekçi kişinin isminin verilmesi olası ödüllere örnek olarak gösterilebilir. Fon temini: Katılımcılar uygun gördükleri projeye dilediği miktarda katkı sağlar, ödemeler aracı konumundaki crowdfunding portalı tarafından gerçekleştirilir. Öngörülen sürede hedef rakama ulaşılırsa, platform sahibi %5 ile %10 arasında değişen oranlarda komisyon bedelini keserek toplanan fonu proje sahibine öder. Bazı platformlar, önceden belirlenen fon tutarının öngörülen sürede temin edilememesi halinde, o zamana kadar toplanan fonları herhangi bir kesinti yapılmadan katılımcılara iade etmektedir. Bazı platformalar ise belirlenen süre sonunda hedeflenen rakama ulaşılamamış olsa dahi, o ana kadar toplanan fonu komisyonunu alarak proje sahibine ödemektedir. Vergileme Kitlesel fon toplama işleminin vergisel sonuçları öngörülen projeye, vaad edilen ödüllere, talep edilen katkının niteliğine ve miktarına göre farklılık göstermektedir. Hangi vergilerin ne zaman uygulanacağının tespiti için her bir olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Karşılığında belli bir menfaat öngörülerek fon kabul edilmesi, birçok durumda gelecekte yapılacak bir mal ya da hizmet teslimi karşılığında avans temini olarak değerlendirilebilir. Bu durumda toplanan fonların gelir vergisine tabi tutulması, ancak gelir vergisi açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği dönemde beyan edilmesi gerekecektir. Hazırlanması öngörülen müzik albümü için destekçilerden 10 TL talep edilmesi, karşılığında çıkarılacak albümün cd ortamında kopyasının kendilerine gönderileceğinin vaad edilmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Albüm çıktığında hediye cd fatura edilir. Mevcut ya da gelecekte üreteceği ürünlerin satışını internet portalları aracılığıyla satan kişilerin faaliyetlerini ticari organizasyon içerisinde ya da süreklilik arz edecek şekilde yapmaları halinde, bu kişiler adına mükellefiyet tesis edilerek elde ettikleri gelirin gerçek usulde ticari kazancın tespiti çerçevesinde vergilendirilmesi gerekir. Bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde devamlılık kasıt ve niyetinin olduğu varsayılmaktadır. Ticari organizasyon içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, devamlılık unsuru mevcut olmasa dahi elde edilen gelir ticari kazanç olarak gelir vergisine tabidir. Ticari organizasyon içerisinde veya devamlı olarak gerçekleştirilmeyen arızi satışlardan elde edilen kazanç arızi ticari kazanç niteliğindedir, 2014 yılı için TL ye kadar olan arızi ticari kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Toplanan fon karşılığında destekçilere herhangi bir menfaat temin edilmediği durumlarda, yapılan ödeme destekçi açısından bağış olarak değerlendirilecektir. Gerekli şartların sağlanması, mevzuatta öngörülen dernek ve vakıflara yapılması halinde vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. 2 Bilişimde Vergi Mart 2014

5 Ödül KDV Arızi şekilde yapılan ticari, zırai ve serbest meslek faaliyetleri KDV ye tabi değildir. Süreklilik arz eden ve satıcılara tacir sıfatını kazandıracak boyuttaki satışlar ile sürekli serbest meslek faaliyeti niteliğindeki teslim ve hizmetler ise KDV ye tabi olacak ayrıca mükellefiyet tesis edilmesi gerekecektir. Veraset ve intikal vergisi Toplanan fon karşılığında destekçilere herhangi bir menfaat temin edilmediği durumlarda, fon toplayıcı kişi açısından karşılıksız bir edinim söz konusudur. Karşılıksız (ivazsız) olarak yapılan intikallerin 2014 yılı için TL si vergiden istisnadır. İstisna, yapılan işlem başına uygulanmaktadır. Dolayısıyla 1000 kişiden 100 er TL karşılıksız fon toplanmış ise tamamı vergiden istisnadır. Veraset ve İntikal Vergisi nde esas olan unsur intikalin karşılıksız olmasıdır. Elde edilen menfaat ile sağlanan fon desteği arasında açık bir uyumsuzluk olan durumlarda, sağlanan menfaatin emsal bedelini aşan destek tutarının karşılıksız edinim olarak değerlendirilmesi muhtemeldir. Verginin mükellefi, karşılıksız edinimde bulunan kişidir. Vergi oranı karşılıksız edinimin tutarına göre %10 ile %30 arasında değişmektedir. Gerçek kişiler arası işlemler (P2P) intikal vergisine daha sık konu olmaktadır. Firmalar arası işlemler (B2B) de ise reklam amaçlı işlemler ağır basmaktadır. Ödül yoksa Karşılıksız edinimdir Proje İçin Fon Toplayan Kişi Fatura Fon Sağlayıcı Komisyon faturası Ödeme Fon Sağlayıcı Ödeme Ödeme Aracı Crowdfunding Kuruluşu Üç aylık EY dergisi 3

6 II. Hediye Çeki ile Alışveriş Hediye çekleri, çek sahibine anlaşmalı firmadan çek bedeli kadar alış yapma hakkı sağlamaktadır. Hediye çeki alım satımı ile çeke konu ürün tesliminin farklı zamanlarda farklı kişiler arasında gerçekleşiyor olması konunun vergilemesini özellikli kılmaktadır. Son yıllarda sayısı artan, özellikle internette faaliyet gösteren ve tüketicilere farklı marka ve işyerlerinin hediye çeklerini satan aracı firmalar da bulunmaktadır. Satışa sunulan ürünlerin hemen her zaman piyasa fiyatlarından daha düşük olması ve nihai tüketicinin tercihine göre pek çok hizmet sağlayıcısından seçilerek tedarik edilebiliyor olması sanal alemde faaliyet gösteren bu firmalardan hediye çeki satın alınmasını daha cazip hale getirmektedir. Sistem nasıl işliyor? anlaşmalı işletmelere ait hediye çekleri aracı firmalar tarafından sanal alemde açılan alışveriş siteleri üzerinden nihai tüketicilere pazarlanmaktadır, satılan hediye çeki bedelleri avans olarak tüketicilerden peşin olarak tahsil edilmektedir, önceden belirlenen geçerlilik süresi içerisinde çekler aracı firmaya iade edilebilmektedir, geçerlilik süresi içerisinde çek sahibi anlaşmalı işletmelerden belirlenen ürün veya hizmeti satın almaktadır, satın alınan mal ya da hizmet bedeli karşılığında hediye çekleri kullanılmaktadır, aktive edilen (kullanılan) hediye çeki tutarının belli bir oranı anlaşmalı işletmeler tarafından aracı firmalara aracılık hizmetlerinin karşılığı olarak ödenmektedir, geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan hediye çekleri ise vasfını kaybetmekte, karşılığı bedel aracı firma uhdesinde kalmaktadır. Çek teslimi Anlaşmalı işyeri çeklerinin nihai tüketiciye internet aracılığıyla tesliminde, tahsil edilen çek bedeli avans mahiyetinde olup, henüz mal teslimi ya da hizmet ifası gerçekleşmediğinden gelir vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiştir. 4 Bilişimde Vergi Mart 2014

7 Tahakkuk, gelirin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmesidir. Gelirin tahakkuku işlemin eksiksiz olarak tamamlanmış (tekemmülünü) olmasını ifade eder. İşlemin tamamlanması için malın karşı tarafa teslimi veya hizmetin karşı tarafa ifası, semenin tespiti ve karşılıklı iradelerin uygunluğu olmak üzere üç unsur bulunmaktadır. Henüz teslim ya da ifa edilip edilmeyeceği belirsiz olan hediye çekine konu ürün dolayısıyla tamamlanmış bir satış işlemi bulunmadığından, henüz tahakkuk etmiş bir gelirden de söz edilemeyecektir. Çek bedelinin nihai tüketiciden ilk tahsili sırasında tahakkuk eden gelirden bahsedilemeyeceğinden, tahsil edilen tutarın avans olarak değerlendirilmesi icap etmektedir. Vergi Usul Kanunu'nun 229'uncu maddesi uyarınca; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Hediye çekinin nihai tüketici tarafından anlaşmalı işletmelerde kullanılması aşamasında, aracı şirketin satış yapan anlaşmalı işletmeden alacağı komisyon bedeli mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşeceğinden, bu tutarın gelir hesaplarıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Elde edilen komisyon gelirleri için aracılık hizmeti verilen anlaşmalı işletmeler adına fatura düzenlemesi gerekmektedir. KDV oranı hediye çekine konu olan ürünün tabi olduğu orandan değil, aracılık komisyonuna ilişkin genel oran (%18) olmalıdır. Çekin kullanılmaması Aracı firmaların bir diğer gelir kalemi de hediye çekinin belirlenen sürede kullanılmaması halinde, geçerlilik süresi dolan çek için başlangıçta alınmış bedelin bir kısmının veya tamamının karşılıksız olarak aracı firmaya kalmasıdır. Hediye çekinin geçerlilik süresi içinde kullanılmayıp aracı firmaya iade edilmesi sonucu, çek bedelinin tamamının ya da sadece bir kısmının karşılıksız kalması durumunda, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşerek aracı firma uhdesinde kalan tutarın aracı firmanın gelir hesaplarına intikal ettirilmesi ve ilgili tutar üzerinden müşteri adına fatura düzenlemesi gerekmektedir. İade edilen kısım için ise tahakkuk eden bir gelir bulunmamaktadır. Geçerlilik süresi içinde çekin aracı firmaya iade edilmesi sonucu çek bedelinin tamamının banka aracılığı ile nihai tüketicilere iade edildiği durumlarda, iade edilen tutarın tevsiki için banka dekontu, ekstre gibi belgeler vergi idaresi tarafından yeterli görülmekte, gider pusulası düzenlenmesine gerek görülmemektedir. Aracı firmalar tarafından hediye çekleri bedeli karşılığında nihai tüketici konumundaki kullanıcılara teslim edildiğinde, henüz ilgili ürünün teslimi veya hizmetin ifası söz konusu olmadığından alınan bedel karşılığında müşteriler adına belge düzenlenmemelidir. Aynı gerekçeyle, katma değer vergisi açısından da vergiyi doğuran olay gerçekleşmediğinden KDV hesaplanmamalıdır. Çekin kullanımı Nihai tüketicilerin hediye çeklerini kullanarak anlaşmalı işyerlerinden mal veya hizmet satın almaları halinde, anlaşmalı işyeri tarafından çek hamiline yapılan teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden çek bedeli üzerinden KDV hesaplanması, ayrıca bu kişi adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir. KDV oranı hediye çekine konu olan ürünün tabi olduğu oran olmalıdır. Komisyon faturası Hediye çeki satan aracı firma Ödeme Çeki satın alan kişi Çek teslimi Çeki kullanan tüketici Aracı firmalar, aracılık hizmetlerinin karşılığı olarak hediye çekininin kullanıldığı işletmelerden komisyon geliri elde etmektedir. Hediye çekinin kullanıldığı firma Fatura Üç aylık EY dergisi 5

8 III. İnternet Üzerinden Reklam Hizmeti Verilmesi Gerçek kişilere ait internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya mecralarındaki kişisel hesaplardan reklam hizmeti verilmesinde belge düzeni ve vergileme Sahip oldukları internet sitelerinde ya da sosyal medya mecralarında sahip oldukları kişisel hesapları üzerinden; ticari bir organizasyon içerisinde, devamlı olarak reklam hizmeti veren gerçek kişilerin, ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olmaları ve verdikleri hizmet karşılığı elde ettikleri tutarlar için fatura düzenlemeleri gerekmektedir. Bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde devamlılık kasıt ve niyetinin olduğu varsayılmaktadır. İşyeri açma, işçi çalıştırılması, ticaret siciline kaydolunması ticari organizasyonun varlığını gösteren emarelerdir. Faaliyet ticari organizasyon içerisinde yapılmış ise bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir. Ticari organizasyon içerisinde veya süreklilik arz eden ve satıcılara tacir sıfatını kazandıracak boyutta reklam hizmeti verilmesi halinde; reklam hizmeti veren kişilerin mükellefiyet tesis ettirmeli, fatura düzenlemeli ve elde ettikleri kazancı ticari kazanç olarak beyan etmelidir. Süreklilik arz eden ve satıcılara tacir sıfatını kazandıracak boyuttaki satışlar için ayrıca KDV hesaplanması gerekmektedir. Kısım kısım hizmet ifası yapılan hallerde her bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Reklam verme hizmetinde fatura düzenleme zamanı olarak taraflar arasında önceden belirlenen bedele hak kazanılması beklenilmeden en geç her bir vergilendirme dönemi itibariyle kısım kısım hizmet ifasının gerçekleştiği göz önünde bulundurularak ilgili ay için hak kazanılan bedel mukabili fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Arızi işlemler Bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde devamlılık kasıt ve niyetinin olduğu varsayılmaktadır. Ticari organizasyon içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, devamlılık unsuru mevcut olmasa dahi elde edilen gelir ticari kazanç olarak gelir vergisine tabidir. Ticari organizasyon içerisinde veya devamlı olarak gerçekleştirilmeyen arızi reklam verme faaliyetinden elde edilen kazanç arızi ticari kazançtır yılı için TL ye kadar olan arızi ticari kazançlar gelir vergisinden istisnadır. Vergi mevzuatımızda arızi ticari faaliyet gerçekleştiren kişilerden alınan hizmetler için gider pusulası düzenlenebileceği yer almamakla birlikte, idarenin özelge bazında yapmış olduğu açıklamalarda bu duruma cevaz verilmektedir. Reklam hizmetini ticari organizasyon çerçevesinde ve devamlı olarak yürütmeyen gerçek kişilere ait internet sitelerine verilen reklamlar için; yapılan ödemelerin gider pusulasına istinaden yapılması ve kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Arızi şekilde yapılan satışlar KDV ye de tabi olmayacaktır. Gerek ticari organizasyon çerçevesinde yapılsın gerek arızi faaliyet olarak gerçekleştirilsin reklam hizmeti karşılığı yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması söz konusu değildir. 6 Bilişimde Vergi Mart 2014

9 Ticari organizasyon içerisinde veya devamlı olarak faaliyet gösterilmesi Hizmeti veren fatura düzenler KDV ye tabidir İnternet üzerinden reklam hizmeti verilmesi Stopaj Yok Hizmeti alan gider pusulası düzenler Arızi faaliyet KDV ye tabi değil Stopaj yok Üç aylık EY dergisi 7

10 IV. İnternette Haber Ajanslarına Fotoğraf Video Satışı Gerçek kişiler tarafından çekilen fotoğraf ve videoların haber ajansları aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında bulunan ticari şirketlere satışı Fotoğrafçı ya da muhabir olsun olmasın pek çok kişi çektiği fotoğrafları ve videoları internet sitelerinde satışa sunuyor. Çektiği fotoğraf ve videoları satarak gelir elde etmeyi amaçlayan kişiler ile potansiyel alıcı haber ajanslarını ve medya şirketlerini bir araya getiren on-line platformlar var. Yakın zamanda Türkiye de de örneklerini görürüz. Sistem aşağıdaki gibi işliyor: Şahit olunan olay eser sahibi tarafından fotoğraflanır/filme alınır. Çekilen fotoğrafın/filmin bedeli eser sahibi tarafından belirlenerek satışa sunulur. Haber ajansı ya da medya şirketi ilgisini çeken eseri almak ister. Esere ilişkin tüm telif hakları önce aracı şirkete, aracı şirket tarafından da alıcıya devredilir. Alıcı eser bedelini aracıya öder, bu işlem karşılığı ayrıca bir komisyon da ödenir. Eser sahibi aracı firmadan bedeli tahsil eder. Telif kazancı Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) 18 inci maddesi uyarınca; müelliflerin fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisi nden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Yerindeliği tartışmalı olmakla beraber, vergi idaresi uygulamada yukarıda sayılan eserlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre de eser niteliği taşıdığının İl Kültür Müdürlüğü nden alınacak bir belge ile tevsik ve ispat edilmesini de aramaktadır Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun un 1 inci maddesinde eser; "sahibinin hususiyetini taşıyan ve kanun uyarınca ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri sayılan her nev'i fikir ve sanat mahsulleri" olarak tanımlanmıştır. Fotoğrafik eserler güzel sanat eserleri sayılırken, günlük olayları tespit eden ve birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden oluşan filmler de sinema eserleri arasında sayılmıştır. Kanundan çıkan anlayış, toplumsal olaylara ilişkin olarak çekilen fotoğrafların ve video çekimlerinin eser niteliğinde sayılması yönündedir. Gelirin niteliği Eser niteliği taşıyan fotoğraf ve videoların müellifleri tarafından satışından elde edilen kazanç, eğer bu faaliyet mutad meslek olarak gerçekleştiriliyor ise serbest meslek kazancı, arızi olarak gerçekleştiriliyor ise arızi kazanç olarak değerlendirilmektedir. İstisna her iki kazanç türü için de geçerlidir. İstisna şartları sağlanmıyorsa, arızi kazançlarda 2014 yılında elde edilen gelirler için TL ye kadar olan kazanç beyan edilmemektedir, serbest meslek kazançlarında ise tutar sınırı olmaksızın tamamının beyan edilmesi gerekecektir. Stopaj Kazancın istisna olması stopaj uygulamasına mani değildir. Stopaj yapmakla yükümlü kişilere yapılacak teslimlerde, telif kazancı niteliğindeki ödemeler üzerinden %17 oranında stopaj yapılmaktadır. Stopaj nihai vergi yerine geçmektedir. Yurt dışına fotoğraf, video satışı yapılması halinde ise karşı taraf stopaj yapmakla yükümlü olmadığı için Türk vergi mevzuatı uyarınca herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Ancak ilgili ülke mevzuatı kapsamında gayrimaddi hak bedeli ödemesi olarak stopaj uygulanabilir. KDV ve defter tutma Eser satışını mutad meslek olarak sürekli bir şekilde yapanlar gerçek usulde katma değer vergisine tabi olacak, arızi nitelik taşıyan teslimler ise KDV ye tabi olmayacaktır. KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, söz konusu teslimlerin sadece stopaj yapmakla yükümlü kişilere gerçekleştirilmesi ve başka bir serbest meslek faaliyetinin de bulunmaması koşuluyla, KDV yükümlülüğü sorumlu sıfatıyla ödemeyi yapan kişilerce yerine getirilecektir. Müellifler ayrıca defter tutmayacak, belge düzenlemeyecektir. Yurt dışına mutad meslek olarak fotoğraf, video satışlarında, eserin kullanımının alıcının Türkiye deki faaliyetleriyle ilgili olması durumunda hizmetten faydalanma Türkiye de olacağından Türkiye de yapılan işlem sayılarak KDV ye tabi olacaktır. Arada bir aracının bulunduğu durumlarda da, aracının teslim yapacağı nihai satıcının Türkiye de mukim bir haber ajansı olması ve bu durumun ilk teslim aşamasında satıcı tarafından bilinmesi durumunda da faydalanma Türkiye dedir. Bu durumda, teslim stopaj yükümlüsü olmayan birine yapılmış olduğundan KDV mükellefiyeti tesis ettirilmesi, defter tutulması ve teslim bedelleri üzerinden KDV hesaplanarak serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekecektir. Teslim edilen eserin Türkiye deki faaliyetlerle ilgili kullanılmayacak olması durumunda, yapılan teslim hizmet ihracatı olarak değerlendirilecek olup, gerekli şartların 8 Bilişimde Vergi Mart 2014

11 sağlanması halinde hizmet ihracatı istisnası kapsamında KDV den istisna olacaktır. Haber ajansı ödemesi Türkiye de ya da yurt dışında çekilmiş eser niteliğindeki fotoğraf ve videoların telif haklarının satın alınması amacıyla Türkiye de mukim haber ajansları ve medya şirketleri tarafından eser sahiplerine ya da telif haklarını eser sahiplerinden satın alan aracı şirketlere yapılacak ödemeler gayrimaddi hak bedeli ödemesi niteliğinde olup ödeme yurt dışına yapılıyorsa stopaja tabi tutulması gerekmektedir. Stopaj oranı %20 olup, ilgili ülke ile çifte vergilemeyi önleme anlaşmasının mevcudiyeti halinde anlaşmada yazılı oran uygulanabilir. Aracıların komisyonları ise ticari kazanç niteliğinde olup, stopaja tabi değildir. Gerçek Kişilerden Haber Ajansına Fotoğraf Video Satışı Eser Niteliğinde Mutad Meslek Arızi Faaliyet Yurt içi Haber Ajansına Satış Gider pusulası düzenlenir, %17 stopaj yapılır, Sorumlu Sıfatıyla KDV alıcı tarafından ödenir Yurt Dışı Haber Ajansına Satış Serbest meslek makbuzu düzenlenir, ödeme üzerinden stopaj yapılabilir, eser Türkiye de kullanılırsa KDV var Yurt İçi Haber Ajansına Satış Gider pusulası düzenlenir, %17 stopaj yapılır, KDV yok, kazancın TL si istisna Yurt Dışı Haber Ajansına Belge düzeni yok, ödeme üzerinden stopaj yapılabilir, KDV yok, kazancın TL si istisna Yurt içi Haber Ajansına Satış Serbest Meslek Makbuzu düzenlenir, %20 stopaj yapılır, KDV var Eser Değil Mutad Meslek Arızi Faaliyet Yurt Dışı Haber Ajansına Serbest meslek makbuzu düzenlenir, ödeme üzerinden stopaj yapılabilir, eser Türkiye de kullanılırsa KDV var Yurt içi Haber Ajansına Satış Gider pusulası düzenlenir, %20 stopaj yapılır, KDV yok, kazancın TL si istisna Yurt Dışı Haber Ajansına Belge düzeni yok, ödeme üzerinden stopaj yapılabilir, KDV yok, kazancın TL si istisna Üç aylık EY dergisi 9

12 10 Bilişimde Vergi Mart 2014

13 V. Web Hosting Harcamaları Web hosting harcamalarının vergilendirilmesi hizmetin niteliğine, hizmetin yurt içinden veya yurt dışından alınmasına ve hizmet alınan kişinin mükellefiyet durumuna göre değişiklik göstermektedir. Web hosting, alan adının yönlendirildiği sunucu (server) üzerinde internet sitesi dosyalarının ve hesaplarının barındırılması hizmetidir. Web hosting için yıllık kullanım karşılığı yapılan harcamalarının tutar sınırlaması ile bağlı olmadan doğrudan gider yazılması mümkündür. Yurt içinde verilen web hosting hizmeti karşılığı elde edilen kazanç ticari kazançtır, ödeme üzerinden stopaj yapılması gerekmemektedir. Yurt dışından alınan web hosting hizmeti karşılığında ödenen bedel üzerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı alınan web hosting hizmetinin türüne göre değişmektedir. Web Hosting Türleri Shared Hosting / Paylaşımlı Tek bir sunucu üzerinde, sunucunun bant genişliği ve fiziksel gücüne göre çok sayıda internet sitesine aynı yerden hosting hizmeti verilmesidir. Tipik ticari hizmet sunumu olarak değerlendirilmeli ve hizmetin yurt dışından alındığı durumda da stopaj yapılmamalıdır. Vergi idaresinin yurt dışına yapılan web hosting ödemelerini stopaj yapılması gerekmeyen ticari hizmet alımı olarak değerlendirmesi sadece shared hosting türü için geçerlidir. Co-Location Hosting/ Sunucu Bulundurma Mülkiyetine sahip olduğunuz sunucunun fiziksel olarak çalışır durumda veri merkezine teslim edilmesi ve teslim edilen sunucu için yer tahsisi, internet erişimi, elektrik bağlantısı, soğutma, teknik destek ve güvenlik hizmeti alınmasıdır. Bu doğrultuda, mülkiyetine sahip olunan sunucuların tutulduğu fiziki mekanlara ilişkin olarak yurt dışında mukim hosting şirketine ödenen yer kiraları üzerinden stopaj yapılmayacaktır. Teknik destek ve danışmanlık hizmeti karşılığı yapılan ödemelerin ayrıştırılarak serbest meslek ödemesi olarak stopaja tabi tutulması gerekir. Hizmeti veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, stopaj yapılıp yapılmayacağında anlaşmanın 14 üncü maddesi hükmü dikkate alınır. Bir çok vergi anlaşmasında doğrudan yurt dışında ifa edilen teknik hizmetler için Türkiye den yapılan ödeme üzerinden stopaj yapılması öngörülmemektedir. Elektrik tüketimi bedelleri ile soğutma hizmeti bedelleri ise fatura üzerinde ayrıştırılması şartıyla stopaja tabi değildir. Dedicated Hosting / Kiralık Sunucu Belli bir sunucunun tümüyle bir kullanıcı tarafından hosting amaçlı olarak kiralanmasıdır. Sunucunun mülkiyeti hosting firmasındadır. Kiralanan spesifik sunucu sadece kiralayan kişiye hizmet verir. Sunucu kiralaması karşılığı yurt dışında mukim hosting firmasına yapılan ödeme sınai teçhizat kullanım bedeli olup gayrimaddi hak bedeli ödemesi olarak %20 oranında stopaja tabi tutulmalıdır. Ancak hosting hizmetini veren firmanın mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, anlaşmanın 12 nci maddesi kapsamında vergileme yapılarak, gerekli şartların sağlanması halinde indirimli oran uygulanabilir. Yurt Dışından Alınan WEB Hosting Hizmetleri Yer kirası için yapılan ödemenin ayrıştırılarak gayrimenkul sermaye iradı ödemesi olarak stopaja tabi tutulması gerekir. Ancak hizmeti veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, stopaj yapılıp yapılmayacağında anlaşmanın 6 ncı maddesi hükmü dikkate alınır. Türkiye ile yabancı ülkeler arasında imzalanmış olan vergi anlaşmalarında gayrimenkul varlıkların doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde gayrimenkulün bulunduğu ülke yani kaynak devlet vergilendirme yetkisini kullanmaktadır. Shared Hosting Ticari hizmet sunumudur, stopaj yok Co-location Hosting Yer kirası ve teknik hizmet sunumu karşılığı ödeme için stopaj yapılması gerekebilir Dedicated Hosting Gayrimaddi hak bedeli ödemesi olarak stopaj yapılması gerekir Üç aylık EY dergisi 11

14 VI. Web Tasarımı Harcamaları İnternet sitesi oluşturmak için yapılan web tasarımı harcamalarının vergilendirilmesi hizmetin yurt içinden veya yurt dışından alınmasına ve hizmet alınan kişinin mükellefiyet durumuna göre değişiklik göstermektedir. Oluşturulacak internet sitesinin tasarımı hizmetinin yurt içinde ticari organizasyon içerisinde faaliyet gösteren kişilerden alınması halinde elde edilen kazanç ticari kazançtır. Hizmeti veren kişi tarafından fatura düzenlenmelidir. Ödeme üzerinden stopaj yapılması gerekmemektedir. Web tasarımı hizmetinin yurt içinde ticari organizasyon içerisinde faaliyet göstermeyen gerçek kişilerden satın alınması halinde, elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir. Elde edilen kazancın serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilebilmesi için ayrıca; yapılan işin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlı olarak ifa ediliyor olması gerekir. Devamlı olarak serbest meslek faaliyeti kapsamında internet sitesi tasarımının yapılması durumunda, yapılan hizmet karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmeli, KDV hesaplanmalı ve elde edilen kazancın tamamı serbest meslek kazancı olarak beyan edilmelidir. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat ise arizi kazanç niteliğindedir. Arızi serbest meslek kazançlarının 2014 yılı için TL si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altındaki kazançlar için beyanname verilmemektedir. Arızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara yapılan ödemeler, 221 seri no lu GVK Genel Tebliği uyarınca, hizmeti alan kişi tarafından düzenlenecek gider pusulası ile belgelendirilebilir. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri KDV nin konusuna girmemektedir. 12 Bilişimde Vergi Mart 2014

15 İnternet Sitesi Tasarımı Harcamaları Yurt içinde serbest meslek erbabından web tasarım hizmeti alımı (stopaj var) Yurt içinde ticari işletmeden web tasarım hizmeti alımı (ticari ödeme, stopaj yok) Yurt dışından web tasarım hizmeti alımı (Serbest meslek, stopaj gerekebilir) Eser mi? GVK nın 18 inci maddesi uyarınca; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır. 800 TL altı harcamalar gider yazılır Ticari İnternet Sitesi İnternet Sitesi Tasarımı Harcamaları 800 TL üzeri harcamalar aktifleştirilerek 3 yılda amorti edilir Tanıtım Amaçlı İnternet Sitesi Yapılan harcama gider yazılır (tutar sınırı yok) GVK 18 kapsamında vergilendirme için, yapılan tasarımın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun İl Kültür Müdürlüğü nden alınacak bir belge ile tevsik ve ispat edilmesi gerekmektedir. İnternet sitesi tasarımlarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri kapsamında eser niteliği taşıması ve bu durumun tevsik ve ispat edilmesi halinde, serbest meslek kazancı istisnasından yararlanabilecektir. Vergi idaresinin bu yönde özelge bazında yapmış olduğu açıklamalar da mevcuttur. Stopaj yapmakla yükümlü kişilere verilen internet sitesi tasarımı hizmeti karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden, serbest meslek kazancı istisnasından faydalanılması durumunda %17, faydalanılmaması durumunda ise %20 oranında stopaj yapılmalıdır. Yurt dışından hizmet alma Web tasarımı hizmetinin yurt dışından alınması halinde yapılan ödeme, serbest meslek kazancı ödemesi niteliğindedir. Ödeme üzerinden %20 oranında stopaj yapılması gerekir. Ancak tasarım hizmetini veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, anlaşmanın 14 üncü maddesi kapsamında vergileme yapılır. Anlaşmalarda genellikle ilgili şirket personelinin Türkiye ye gelmeksizin yurt dışından icra ettiği serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak ödemeler üzerinden vergileme hakkı Türkiye ye tanınmamıştır. Bu durumda stopaj yapılmamaktadır. Gider yazılabilir mi? İşletmelere ait internet sitelerinin tanıtım amaçlı veya ticari amaçlı olarak kullanılması mümkündür. İnternet sitesinin tasarımına ilişkin harcamaların; eğer internet sitesi işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse (internet üzerinden satış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikleri varsa) ve amortisman ayırma limitini (2014 yılı için 800 TL) aşıyorsa, bilgisayar yazılımları sınıflandırması uyarınca 3 yılda ve %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir. Belirlenen limitin altındaki harcamaların aktifleştirilmeyip doğrudan gider yazılması mümkündür. İnternet sitesi sadece işletmenin tanıtımına yönelik olarak kullanılmakta ve herhangi bir gelir getirici işleve sahip bulunmamakta ise internet sitesi tasarımı için yapılan harcama tutar sınırlaması ile bağlı olmadan doğrudan gider yazılabilir. Üç aylık EY dergisi 13

16 VII. İnternet Sitesi Alan Adı (Domain Name) Harcamaları İnternet sitesi alan adı (domain name) harcamalarının vergilendirilmesi hizmetin yurt içinden veya yurt dışından alınmasına ve hizmet alınan kişinin mükellefiyet durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yurt dışından alan adı alımı karşılığı yapılan ödemeler gayrimaddi hak ödemesi niteliğinde olup, yapılan ödeme üzerinden %20 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Ödemenin sadece bir yıllık kullanıma ilişkin olması stopaj yapılmasına mani değildir. Vergi idaresinin görüşü de bu doğrultudadır. Ancak alan adını satan şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, anlaşmanın 12 nci maddesi kapsamında vergileme yapılarak, gerekli şartların sağlanması halinde indirimli oran uygulanır. Yurt içinde kurulu şirketlerden ya da gerçek kişilerden alan adı alımı karşılığı yapılan ödemelerde ise stopaj yapılmamaktadır. Karşı taraf açısından elde edilen gelir ticari kazançtır. Fatura düzenlenmeli, KDV hesaplanmalıdır. Ayrıksı bir durum olarak, sahip olduğu alan adını bedeli karşılığı bir başka kişiye satan gerçek kişilerin elde ettikleri kazanç, bu işi devamlı olarak yapmamaları ve ticari organizasyon içerisinde faaliyet göstermemeleri kaydıyla arızi ticari kazançtır. Bir takvim yılı içerisinde birden fazla tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde devamlılık kasıt ve niyetinin olduğu varsayılmaktadır. Ticari organizasyon içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, devamlılık unsuru mevcut olmasa dahi elde edilen gelir ticari kazanç olarak gelir vergisine tabidir. Arızi ticari kazançların 2014 yılı itibariyle TL si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altındaki kazançlar için beyanname verilmemektedir. Yapılan ödeme için ödemeyi yapan tarafından gider pusulası düzenlenmesi yeterlidir. Yapılan işlem KDV ye tabi değildir. Alan adı (domain name) için yıllık kullanım karşılığı yapılan harcamalarının tutar sınırlaması ile bağlı olmadan doğrudan gider yazılması mümkündür. 14 Bilişimde Vergi Mart 2014

17 VIII. Native Advertising (Organik Pazarlama / Doğal Reklam / Sponsorlu İçerik) İnternet reklamcılığında banner reklamların etkisi azalıyor. Firmaların kurumsal bloglarından ve sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu içerik pazarlaması yeterli olmuyor. Native advertising de ise marka mesajları farklı mecralarda yer alan video ya da yazıların içine yerleştiriliyor. Özellikle sanal ortamda dağılım potansiyeli daha yüksek olan native advertising, tüketicilerin ilgilendikleri içerikleri tüketirken reklam görüntüsünden uzak doğal şekilde markayla karşılaşmalarını sağlıyor. Ziyaretçi sayısı yüksek bir gezi sitesinde, belli bir turizm firmasının hizmetlerinin övülmesi ilgili ürünü almaya yatkın tüketicinin ilgisini daha çok çekiyor, satış ihtimalini artırıyor. Görsel paylaşımlarla, tüketici deneyimleriyle ürünün faydalarına değinilmesi, marka öykülerine yer verilmesi, tüketici beklentileriyle örtüşerek satın alma kararlarında etkili oluyor. Bu reklam modeline en uygun ortamlar arasında bloglar, sosyal medya hesapları, kişisel internet siteleri yer alıyor. Sadık okuyucuları tarafından takip edilen, belirli konularda zengin içeriği olan bloglar ve sosyal medya hesapları firmalar tarafından reklam mecrası olarak tercih edilebiliyor. Ticari organizasyon içerisinde veya devamlı ticari faaliyet göstererek tacir sıfatını kazanmış kişiler tarafından verilen reklam hizmetlerinde özellik yok; verilen hizmet karşılığında fatura düzenlenmeli, elde edilen gelir ticari kazanç olarak beyan edilmelidir. Ne zaman ücret? Ticari faaliyet niteliği taşımayan sanal ortamlarda, hizmetin veriliş tarzına da bağlı olarak, vergilemede çok farklı sonuçlar oluşabilir. Reklamverenlerin, içeriğin belirlenmesinde ve kampanyanın yürütülmesinde aktif rol oynama isteğine de bağlı olarak, bazı durumlarda, native advertising hizmetini veren kişi adeta reklamverenin çalışanı gibi hareket edebilmektedir. Eğer kişi, reklam içeriğini ilgili firmadan temin ediyorsa, talep edilen çizginin dışına çıkmadan tamamen aldığı talimatlar doğrultusunda kendisine gönderildiği ya da öngörüldüğü şekilde içerik sunumu yapıyorsa, diğer bir söyleyişle reklamını gerçekleştirdiği firmanın sevk ve idaresinde çalışıyorsa elde edilen gelir ücret olarak nitelendirilebilir. Zira, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır. İş Kanunu hükümlerinin uygulanmamış olması, firma bordrosunda ilgili kişinin yer almaması, elde edilen kazancın vergi kanunları karşısındaki niteliğini ve vergilemesini değiştirmeyecektir. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, ücret işverene tabi olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatlerdir; ücretin başka adlar altında ödenmiş olması veya kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Kişi resmen reklamverenin çalışanı olmasa dahi, örneklenen durum için elde ettiği gelirin ücret olarak vergilendirilmesi gerekebilir. Reklam hizmeti karşılığı ödenen tutarın ücret olarak nitelendirilmesi halinde, işveren konumundaki reklamveren tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekecektir. Aynı kişinin birden fazla reklamveren adına hareket etmesi, diğer bir deyişle birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi halinde, ödemeler üzerinden stopaj uygulanmış olsa dahi elde edilen gelirin tutarına bağlı olarak ayrıca gelir vergisi beyannamesi verilmesi de gerekebilir. Üç aylık EY dergisi 15

18 IV. İnternet Sitelerinde Onaylanan Sözleşmelerde Damga Vergisi İnternet üzerinden satış yapan bir şirket için, satış sırasında müşterinin internet sitesinde yer alan sözleşme metninin altında yer alan onay kutucuğunu işaretlemesi halinde damga vergisi yükümlülüğü doğar mı? İnternet üzerinden sunulan hizmetlerde genellikle verilecek hizmete ilişkin olarak müşteri bilgilerini, sözleşme konusunu, hizmetin açıklamasını, satış fiyatı ve ödeme şeklini, ücret iade hakkını, cayma hakkını ve olası bir anlaşmazlık halinde yetkili kılınan mahkemeleri belirten sözleşme elektronik ortamda oluşturulmakta ve sözleşmenin alt kısmında yer alan onay kutucuğu işaretlenmek suretiyle müşteri tarafından sözleşmenin okunduğu ve şartların kabul edildiği beyan edilmekte, onay sonucunda sözleşmenin tamamlandığı belirtilmektedir. Çoğu zaman bu sözleşmeler ayrıca kağıda dökülmemektedir. İnternet üzerinde gerçekleştirilen bu ve benzeri işlemler damga vergisi yükümlülüğü açısından özellik arz eder. Yasal mevzuat Damga Vergisi Kanunu nun 1 inci maddesi uyarınca; kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. Kağıt terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade etmektedir. Dikkat edileceği üzere, kanunda damga vergisinin konusu belirlenirken, herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilme niteliği ön şart olarak belirtilmiş; elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan bu niteliğe haiz belgeler de kapsam dahiline alınmıştır. E-imza ve Güvenli E-imza Elektronik İmza Kanunu nda elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanmıştır. Güvenli elektronik imza ise münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imza olarak ifade edilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 295/A maddesi uyarınca; usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar. Borçlar Kanunu nun 14 üncü maddesi uyarınca, yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur. Kanunda aksi öngörülmedikçe güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer. Kanun un 15 inci maddesi uyarınca; imzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Türk Ticaret Kanunu nun güvenli elektronik imza başlıklı 1526 ncı maddesi uyarınca; ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Ne zaman vergi var? Damga Vergisi Kanunu nda damga vergisinin konusu, herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek belgeler olarak belirtilmiştir. Ancak güvenli elektronik imza bu salahiyeti haizdir. Dolayısıyla Damga Vergisi Kanunu nda her ne kadar elektronik imza tabiri yer alıyor olsa da herhangi bir hususu ispat kudretine haiz olan güvenli elektronik imza olduğu için sadece güvenli elektronik imza kullanımı damga vergisine yol açabilecektir. Dolayısıyla elektronik ortamda düzenlenen her belge damga vergisine tabi değildir. Elektronik imzalı bir belgenin damga vergisine tabi tutulabilmesi için; elektronik imzanın güvenli elektronik imza ile Elektronik İmza Kanunu na uygun bir şekilde atılmış olması gerekir. Bu şartları taşımayan belgeler salt elektronik ortamda onaylanmış ya da imzalanmış olması dolayısıyla damga vergisine tabi tutulmaz. İnternet üzerinden satın alınan bir hizmet için, hizmet satış şartlarının yer aldığı sözleşmelerin ya da belli bir para karşılığı üyelik işlemlerin gerçekleştirildiği durumlarda üyelik sözleşmelerinin internet sitesi üzerindeki kutucuğun işaretlenmesi suretiyle onaylanması damga vergisine tabi bir sözleşme olarak değerlendirilemeyecektir. Zira onay güvenli elektronik imza marifetiyle yapılmamıştır. 16 Bilişimde Vergi Mart 2014

19 Üç aylık EY dergisi 17

20 EY Assurance Tax Transactions Advisory EY Hakkında EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz. EY Ofisleri İstanbul Ofis Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak Sarıyer İstanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Business Center No:8 Kat:11 D:53-54 Çukurambar Ankara Tel : Fax : İzmir Ofis Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. Heris Tower İş Merkezi No: 55/A Alsancak İzmir Tel : Fax : Bursa Ofis Zeno Business Center Odunluk Mah. Akademi Cad. A-2 C Blok Kat: 6 No: 24 Nilüfer Bursa Tel : Fax : Telekomünikasyon ve Teknoloji Ekibimiz Feridun Güngör Sorumlu Ortak Asistan: Talin Gölpınar Tel: Onur Elele Kıdemli Müdür Asistan: Diana Set Tel: Ayşe Cebe Müdür Asistan: Diana Set Tel: Volkan Mekengeç Senior Asistan: Diana Set Tel: EYGM Limited. Tüm Hakları Saklıdır. Bilişimde Vergi isimli çalışmamız genel bilgi vermek amacıyla tarihi itibarıyla yürürlükteki mevzuat kapsamında EY uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatının sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz. ey.com/tr vergidegundem.com facebook.com/ernstyoungturkiye twitter.com/ey_turkiye

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı