ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013

2 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılmasını ve bu kullanımlar sonrasında çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüş olup, bu raporlardan birisi de 5018 sayılı kanunun 25. maddesi gereği hazırlanması gereken Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporudur. Yatırım projelerinin, planlanarak desteklenmesi, yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programları ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak bitirilmesi proje ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2012 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yılsonu toplam yatırım ödenekleri %105,71 artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen TL. ödenek yatırım programında yer almıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrenciye kaliteli eğitim öğretim imkanı sunmayı hedefleyen üniversitemizde sağlanan kaynaklar ile öncelikle, güncelliğini koruyan deprem sorunu nedeniyle mevcut eğitim ve sağlık tesislerinin deprem güçlendirme çalışmalarına başlanmış olup yapılması gereken diğer güçlendirme işleri de öncelikli hedef olarak planlamıştır. Yıl içinde Oditoryum Binası ile 5825 m2 Devlet Konservatuvarı Binası tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yine 2013 yılında tamamlanması planlanan Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası yapımına devam edilmiştir yılında sağlık hizmetleri kapsamında kişiye poliklinik, kişiye klinik hizmeti sunulmuş olup onarım ve modernizasyon çalışmaları devam eden ameliyathaneler 2012 yılında hizmete alınmıştır. Ayrıca hayvan sağlığına yönelik olarak da Hayvan Hastanesinde değişik nitelikte 7760 adet (poliklinik, klinik) hizmeti verilmiştir. Üniversitemiz Araştırma ve geliştirme alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılında programa alınmış olan Merkez Laboratuarı projesi için yer tespiti yapılmış olup uygulama projeleri hazırlanmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçe dışı kaynakların mevcut olması (AB, TÜBİTAK, SANTEZ) üniversiteler tarafından değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. 1

3 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Üniversitemiz 2012 yılı yatırımlarına ilişkin detay bilgiler, raporda sunulmuş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2012 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. Prof. Dr. Kamil DİLEK Rektör 2

4 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 1. Uludağ Üniversitesi Misyonu II. GENEL DEĞERLENDİRME Çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi; akademik bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı; topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. 2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Evrensel düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği nitelikli öğrenci ve sunduğu kaliteli hizmetlerle topluma katkı sağlayan, sanayi kenti Bursa ile bütünleşmiş, mensubu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmaktır. 3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler : dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 5 adet amaç ve 22 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1 SH1.2 SH1.3 SH1.4 Eğitim Öğretim Sistemini % 20 Geliştirmek Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak Eğitim-Öğretimin Fiziksel Altyapısını % 10 Geliştirmek Eğitim-Öğretimin Teknolojik Altyapısını % 10 Geliştirmek SA2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK SH2.1 SH2.2 SH2.3 SH2.4 SH2.5 SH2.6 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını % 28 Artırmak Bilimsel Araştırma si Sayısını % 50 Artırmak Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısını % 25 Artırmak Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısını % 30 Artırmak Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını % 20 Artırmak Araştırmalarda Kullanılabilir Bilgi Kaynaklarının Sayısını % 25 Artırmak SA3 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK SH3.1 SH3.2 SH3.3 SH3.4 SH3.5 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 45 Artırmak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 10 İyileştirmek Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Altyapısını % 10 Geliştirmek Sağlık Hizmetlerinin Teknolojik Altyapısını % 20 Geliştirmek Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetleri % 10 Artırmak ve İyileştirmek 3

5 TEKNOLOJİK ARAŞTIRM SAĞLIK SEKTÖRÜ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 SA4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK SH4.1 SH4.2 SH4.3 Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek Çalışanların Kurum Kültürünü % 20 Geliştirmek Öğrencilerin Kuruma Bağlılığını % 20 Artırmak SA5 TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH5.1 SH5.2 SH5.3 SH5.4 Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 35 Artırmak Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetlerini Artırmak Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri Artırmak Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetleri % 25 Artırmak 4. Yatırım Kaynakları 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere TL ödenek yatırım programında yer almış olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiştir. SEKTÖR PROJE NUMARASI 2011 PROGRAM YILI ÖDENEKLERİ PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE TOPLAM 2012H Çeşitli Ünitelerin Etüt-si H Kampüs Altyapısı H Derslikler ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri I Muhtelif İşler(1) ( ) K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri K Merkezi Araştırma Laboratuarı TOPLAM ( ) (1) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir. 4

6 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2012 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2011 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2012 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir yılında fiziki gerçekleşme m² olup gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir. Birim / Tesis Adı FAKÜLTELER FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2011 Mevcut Alan ( Sonu) 2012 Hedeflenen Kapasite Artışı 2012Gerç. Kapasite Artışı İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) İkt.İd.Bl.Fakültesi C-D Blok Mühendislik Mimarlık Fakültesi Müh.Mim. Fak. İnşaat Müh. Böl Eğitim Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi (Gemlik) İşletme Fakültesi (İnegöl) TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO Mennan Pasinli Bincilik MYO Yenişehir İ.O.MYO Orhangazi MYO Gemlik MYO Gemlik MYO Sosyal Tesis Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO İlahiyat MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı Denizcilik Yüksekokulu Gemlik Harmancık MYO Büyük Orhan MYO TOPLAM

7 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 FİZİKİ ALANLAR Birim / Tesis Adı İdari Binalar Eğitim Alanları Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2011 Mevcut Alan ( Sonu) Eğitim Alanları 2012 Hedeflenen Kapasite Artışı 2012Gerç. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.A.U.M. ) T.T.B. Gaz Merkezi 500 İyi Hekimlik Sahra Sağlık Merkezi Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Toplum Sağlık Ocağı (Kültür) Toplum Sağlık Ocağı (Ahmet Yesevi) TOPLAM SPOR SAHALARI Açık Spor Tes. Fitnes Center Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Arletizm Pisti (Tarton Pist) Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı) Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası 500,00 500,00 Eğt.Fak.Bed. Eğt. Böl. Spor Salonu Eğt.Fak.Bed.Eğt.Böl. Jimn. Salonu Futbol Sahası ve Kapalı Tribün Halı Saha (Cami Yanı) Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı) Rek. Kapalı Spor Salonu Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı) Futbol sahası yanı halı saha Kapalı Spor Salonu (İLAHİYAT) Basket Sahası (İnegöl) Halı Saha (Gemlik) Basket Sahası (M.Kemalpaşa) TOPLAM

8 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Güvenlik Loj.(Jandarma lojman 6 daire ) Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Yenişehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Birim / Tesis Adı İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2011 Mevcut Alan ( Sonu) 2012 Hedeflenen Kapasite Artışı 2012Gerç. Kapasite Artışı DİĞER BİNALAR Mediko - Sosyal Kampüs Camii İlahiyat Camii İlahiyat Kültür Merkezi Akademik Merkez Kütüphane Oditoryum Enstitüler Kreş ve Ana Okulu Isı Merkezi İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kampüs (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) Kampüs Emniyet Binası 123 Gölet Bölgesi Wc Binası 25 Fen-Edeb. Sosyaş Bil. Öğr. Sos.Tesisi 297 Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) TOPLAM GENEL TOPLAM

9 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim sayısı Tutarı Program yılı ödeneği 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 Eklenen Revize Ödenek BİN TL 2012 Nakdi Gerçekleşme Oranı (*) %54 Sağlık (1) (3.000) (3.000) (654) %60 Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma %100 TOPLAM (3.000) (3.000) (822) * Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiştir.. (1) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmıştır Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından ,19.- TL. ve 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %63,35 artışla ,19.- TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %54 olmuştur Beden Eğitimi ve Spor Sektörü Program yılı ödeneği olan TL den Kapalı Spor Salonu mimari revizyonları ihale hazırlıkları devam ettiğinden harcama yapılmamıştır Sağlık Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından ,57.-TL ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek TL. Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenek ile birlikte %92,15 lik artışla ,57.- TL. olmuştur. Yapılmış olan ihalelere bağlı işler devam ettiğinden nakdi gerçekleşme %66 düzeyinde gerçekleşmiştir Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından ve gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %48 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin tamamı ilgili mevzuat gereğince tefrik edilen ödenekler tahakkuka bağlanmak suretiyle özel hesaba aktarılmıştır. 8

10 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1. EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si No Karakteristik Başlama ve Bitiş 2012H Etüd- ve Müşavirlik Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2012 Sonu Kümülatif Merkezi araştırma Lab. Çalışması Açıklamalar : 1 ) Revizyonları : Yıl içinde projeye TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiş olup Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yangın Güvenliği Uygulama leri yapımı ihale süreci 2012 yılında sonuçlandırılamadığından ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %23 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2012 nda Tamamlanan Etüd -ler; Tenis kortları sosyal tesis uygulama projeleri Akademik ve idari personel yemekhanesi uygulama, projeleri Ziraat fakültesi A-B-D blok deprem güçlendirme uygulama projeleri Fen Edebiyat Fakültesi kimyasal madde depo binası uygulama projeleri Merkezi araştırma laboratuarı inşaat uygulama projeleri Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü sığırcılık uygulama birimi padokları çelik çatısı ve Büyükorhan MYO konferans salonu uygulama projeleri yapımı Fethiye yerleşkesi imar uygulama çalışması Merkezi araştırma laboratuvarı elektrik ve mekanik uygulama projeleri Gemlik Suniipek yerleşkesi çevre düzenlemesi peyzaj uygulama projeleri Nilüfer Hatun ve Güler Osman Köseoğlu öğrenci yurtları deprem güçlendirme uygulama projeleri yapımı Görükle Kampüsü ana giriş takı uygulama projeleri 9

11 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kampüs Altyapısı No Karakteristik Başlama ve Bitiş 1978H Knl., El., Su Çev., D. D.Gaz, Yol, Isı Mrk., Art., Lrf., Llf Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2012 Sonu Kümülatif Kanalizasyon yenileme çalışmaları Kampüs metro istasyonu altyapı işleri Sera-Lojman arası kanal ıslahı altyapı çalışması Eski Durum Yeni Durum Kampüs galerilerinde yağmur suyu boru hattı döşenmesi çalışmaları 10

12 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 Açıklamalar : 1) Revizyonları : İhalesi 2011 yılında yapılıp ek süre verilmesi nedeniyle ,50.- TL. tutarındaki taahhüt artığının 5018 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince ertesi yıla devredilmesi neticesinde 2012 yılı revize ödeneği ,50.- TL: olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %90 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2012 nda Tamamlanan Kampus Altyapı İmalatları Kampüs altyapısı ikmal inş.(11.kısım) devlet Konservatuvarı trafo, kanalizasyon ve Oditoryum hastane arası fiber optik hat Kampüs altyapısı ikmal inş.(9.10.kısım) Fakülteler yüzey suları hattı ve lojmanlar ve kreş doğalgaz tesisatı (2011 yılından taahhüt artığı olarak) Görükle kampüsü BursaRAY istasyonu sosyal tesisi yapımı Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölüm binası ve Rabia Rıza Biçen öğrenci yurdu içme suyu hattı yapımı Görükle Kampüsü BursaRAY istasyonu sosyal tesisi içme suyu hattı yapımı Lojmanlar galeri tadilatı Teknik Bilimler MYO C blok önü kamelya alanı çevre düzenlemesi Uludağ üniversitesi BursaRAY istasyonu altyapı tesisi (enerji ve kanalizasyon hattı) Rektörlük Kampüs Mustafakemalpaşa MYO, Karacabey MYO, İnegöl MYO, Yabancı Diller YO, Teknik Bilimler MYO, klima altyapıları ARUAM kazan dairesi tadilatları Kampüs enerji nakil hatları tadilatı Gemlik Suni İpek Yerleşkesi çevre düzenleme tadilatları Beton tenis kortları ve altyapısı tadilatları Spor Müdürlüğü açık tenis kortu top coat asfalt ve kaplama Ziraat Fakültesi eşanjör dairesi tadilatı Şalt merkezi çevre çiti tadilatı Deney hayvanları eşanjör tadilatı Kampüs tesisat onarım işleri Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Müh. makina labr. Veteriner lojmanları ve TTB kazan dairesi tadilatları Rektörlük girişi otomatik kollu bariyer onarımı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C blok, ısı merkezi, kampüs çevresi tel örgü, personel lojmanları ve Güler Osman Köseoğlu yurdu muhtelif altyapı tadilatları Veteriner Fakültesi çiftlik lojmanları ısı galerisi tadilatları Isı merkezi yolu 1.kavşak asfalt yapımı Ziraat Fakültesi lojmanlar ile Ziraat seraları arası yaya yürüme yolu dere kanalı yapılması Asfalt tenis kortları mevcut direklerin tadilatı Temel Tıp Bilimleri eşanjör dairesi plakalı eşanjör grubu konulması 11

13 1.3. Derslikler ve Merkezi Birimler 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 No Karakteristik Başlama ve Bitiş 1991H İnş. + Don., Fen-Edeb. (18500m2) Konservatuar (8600m2), Kim.Mad. Dep. (120 m2), Mrk. Yemk.(2750 m2), Vet. Fak. Ek. Hiz. Tesis. (1150 m2) Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2012 Sonu Kümülatif Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Binası Ön Görünüş Konservatuar Binası Ön görünüş Konservatuar Binası Sahne düzenleme çalışmaları 12

14 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Açıklamalar : 1) Revizyonları : kapsamında yapımı planlanan Derslikler İnşaatı (Fen Edebiyat) projesine Bütçe kanunu ile TL, Konservatuar İnşaatı için TL. ödenek tahsis edilmiş ve Konservatuar inşaatı için TL. eklenmiş olup yıl içinde proje kapsamına alınan Kimyasal Madde Deposu yapımı için TL. Merkez Yemekhane Ek Binası için TL., Vet. ak. Ek. Hizm. Bin. için TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. bazında bu ödeneğin ,75.- TL.'si harcanmıştır. Derslikler ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2012 yılında ihalesi yapılan 2013 yılında yapımına devam edilmesi planlanan işler kalan tutarın TL.-'lik kısmı için 2013 yılında işlem yapılacaktır. 2) 2012 yılında tamamlanan Yapım İşleri; 5825 m2 Devlet Konservatuarı binası inşaat imalatları tamamlanmıştır m2 Fen Bölümleri Derslik binası inşaatı kaba inşaat imalatlarına devam edilmiştir Muhtelif İşler Bin TL 2012 Sonu Kümülatif No Karakteristik Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2010H Büy.Onr. Tad., Mak. Teç, Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. On., İd.Yen., Küt.Yay. Al., Taşıt, Deprem Güç

15 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 Rektörlük Büyük Onarım İnş. (15.Kısım) Veteriner Fak.Boşalan binanın (İİBF C- Blok) mimari revizyonları tamamlanarak geçici süre ile İlahiyat fakültesi kullanımına sunulmuştur. Rektörlük B.On. İnş.(18.Kısım) İİBF İdari Blok Güçlendirme ve Mimari Revizyonlar. 14

16 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 Rektörlük B.On(19.Kısım) Müh.Mim.Fak. Deprem güçlendirme Çalışmaları Rektörlük B.On(20.Kısım) Müh.Mim.Fak. Eğitim Fakültesi A blok Deprem güçlendirme Çalışmaları 15

17 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 16 Rektörlük B.On(21.Kısım) Tenis Kortları sosyal Tesis Tadilatları Açıklama : 1) Revizyonları : Muhtelif İşler si" kapsamında Üniversitemiz birimlerinin bakım onarım tadilatları için Bütçe Kanunu ile TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde projeye Rektörlük Büyük Onarım inşaatı (18. Kısım) ve (19.Kısım) işinin ihalesi yapılmış yıl içinde sonuçlanmadığı için harcanamayan TL. ile önceki yıldan harcanamayan TL Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince eklenmesi neticesinde yıl sonu proje toplamı ,83.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin ,98.- TL. sin harcanmıştır. Bakiye ,85 TL. nin TL.'si için 2013 yılı bütçe kanununa istinaden, TL. lik kısmı için 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince 2013 yılında işlem yapılacaktır. 16

18 2) 2012 nda Tamamlanan İşler; 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 17 - BÜYÜK ONARIM Muhtelif işler rektörlük büyük onarım inşaatı (15.kısım) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi C blok tadilatları Muhtelif işler rektörlük büyük onarım inşaatı (18.kısım) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi deprem güçlendirme tadilatları Muhtelif işler rektörlük büyük onarım inşaatı (19.kısım) Mühendislik Mimarlık Fakültesi deprem güçlendirme tadilatları Muhtelif işler rektörlük büyük onarım inşaatı (14-16.kısım) 2011 yılı ihaleleri taahhüt artığı işler Muhtelif işler rektörlük büyük onarım inşaatı (20.kısım) Eğitim Fakültesi A blok deprem güçlendirme tadilatları Muhtelif işler rektörlük büyük onarım inşaatı (21.kısım) tenis kortları sosyal tesis tadilatları - YAYIN ALIMI : Mevcut ödenek dahilinde basılı ve elektronik yayın talepleri ile veri tabanı abonelik talepleri karşılanmıştır. Koleksiyon Durumu Toplam Basılı kitap sayısı Üniversitemiz toplam kitap sayısı Toplam Elektronik kitap sayısı Tez Sayısı yılında Basılı abone dergi sayısı yılında abone veritabanı sayısı yılı abone gazete Sayısı 9 Yıllık ödünç verilen kitap sayısı MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2012 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 17

19 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri No Karakteristik Başlama ve Bitiş 1992H İnşaat (Sp. Sal.İk.+ Bas.- Vol.S.+ Tenis Ko.+ Sen.Buz.Pat.) Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2012 Sonu Kümülatif Kapalı Spor tesisinin mevcut durumu. Açıklama : Program yılı ödeneği olan TL den Kapalı Spor Salonu mimari revizyonları ihale hazırlıkları 2012 yılında devam ettiğinden harcama yapılmamıştır. tutarı olan TL.'ye 2012 yılında ihalesi yapılan ve 2013 yılında yapımı başlatılacak işler için 2013 yılında işlem yapılacaktır. 18

20 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1. Muhtelif İşler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2012 Sonu Kümülatif 2010I Mak.-Teç., Büyük.On.Bilg. A., Yaz. Don (3.000) (3.000) (822) Hastane Büyük Onarım inşaatı (7.kısım) C1-2-3 Blok Güçlendirme İmalatları Hastane Büyük Onarım inşaatı (12.kısım) ameliyathaneler çelik asma tavanları tadilatı 19

21 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 Açıklama : 1) Revizyonları ye, yıl içinde 2011 yılında TL. tutarındaki taahhüde bağlanmış ödeneğin 5018 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince eklenmesi neticesinde yıl sonu revize ödenek toplamı %152 artışla TL. olmuştur. Yapılan ihalelere bağlı olarak ihale sürecine 2012 yılında başlanılmış olmakla birlikte sözleşmeleri 2013 yılında imzalanan işler olması nedeniyle gerçekleşme oranı %62 olmuştur. Buna bağlı olarak da toplam TL. tutarındaki taahhüde bağlanmış ödenek için ilgili mevzuat gereğince 2013 yılında işlem yapılacaktır. 2) 2012 nda Yapılan İşler : Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım inşaatı (2.kısım) C4-5-6 blok ameliyathaneler tadilatı Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım inşaatı (7.kısım) C1-2-3 blok deprem güçlendirme tadilatı Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım inşaatı (10.kısım) muhtelif tadilatlar (A5 çatı, nefroloji polikliniği ıslak hacimler v.s.) Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım inşaatı (11.kısım) 12 adet Otis asansör tadilatı Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım inşaatı (12.kısım) ameliyathaneler çelik asma tavanları tadilatı Poliklinikler a1 blok zemin kat koridoru seramik döşeme kaplaması tadilatı A blok zemin kat ortopedi ve travmatoloji polikliniği öğretim üyeleri tuvaleti tadilatı Klinikler eski çalışan sağlığı odasının radyoloji ABD röntgen odası olarak tadilatı B blokları asansörler çatısı tadilatları 4. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri No Karakteristik Başlama ve Bitiş 2012K İleri Arşt., Mak-Teçh Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2012 Sonu Kümülatif

22 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 21 Açıklama : 2012 Merkezi Yönetim Bütçe kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL ödenek eklenmiştir yılında proje kapsamında 569 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 127 adedi tamamlanmıştır. 4.2 Merkezi Araştırma Laboratuarı No Karakteristik Başlama ve Bitiş 2011K İleri Araştırma Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2012 Sonu Kümülatif Açıklama : Merkezi Araştırma Laboratuarı projesi için yer tespiti yapılmış olup uygulama projeleri hazırlanmaktadır. 21

23 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu TAMAMLANAN PROJELER 5.1. Kimlik Bilgileri 1. No : 2. Adı : 3. Sektör/Altsektörü : Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 5. Karakteristiği 6. Tutarı (Maliyeti) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 22

24 2012 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 23 IV. ÖNERİLER 23

25 2012 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM 24

26 2012 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Eğitim (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. Toplam (9) 2011 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa H Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa ( + ) H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa ( + ) Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa ( + ) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa TOPLAM I Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) Toplam (18) Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Sağlık (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. Toplam (9) 2011 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) Toplam (18) I Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE 2012 Bursa Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa ( + ) TOPLAM II Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : DKH (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. Toplam (9) 2011 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) Toplam (18) K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2013 Bursa ( + ) K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL GELİR 2012 Bursa ( + ) Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2012 Bursa TOPLAM II TOPLAM I + II + III

27 2012 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 26 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2012 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış Toplam 2011 Sonu Kümülatif 2012 Program Ödenek 2012 Revize Ödenek 2012 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

28 2012 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 27 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2012 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış Toplam 2011 Sonu Kümülatif 2012 Program Ödenek 2012 Revize Ödenek 2012 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

29 2012 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 28 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2012 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış Toplam 2011 Sonu Kümülatif 2012 Program Ödenek 2012 Revize Ödenek 2012 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 2013 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2011 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2010 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ Topluma kaliteli

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun 09.10.2007 tarihli ve 2007/64

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2015 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 1 A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2012 2011 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2013-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2017 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ... 2- GENEL DEĞERLENDİRME... A- Misyon ve Vizyon..... B- Stratejik Amaç ve Hedefler 3-2015 YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI. 4-2015 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU.. 5-2015

Detaylı

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI

T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI T.C. AĞ RI I BRAHI M ÇEÇEN Ü NI VERSI TESI 2016 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Doğudan Yükselen Işık İçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları...

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 4.225 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998 37.707

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme 1 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 S t r a t e j i G e l i ş t i r m e D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı İÇİNDEKİLER I. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1Kuruluş Yatırımlarının

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIMLARI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIMLARI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIMLARI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI MART 2017 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1970 yılında

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı

1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ Fiziksel Yapı İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 02 1. GENEL DEĞERLENDİRMELER 03 1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 03 1.2. İDAREMİZİN MEVCUT HİZMET/ÜRETİM KAPASİTESİ 1.2.1. Fiziksel Yapı 1.2.2. Yerleşkeler 1.2.3. Yerleşke

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1

1. GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME...1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları...1 1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.1 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen.. 3 1.3.1 Hedeflenen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU 10 EKİM 2017 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU 1- YATIRIM DÖNEMİ : 2017 Yılı 3. Dönem 2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 3-

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun 12.10.2006 tarihli ve 2006/80

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 1 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversiteler, gelişen toplumun ayrılmaz parçalarıdır ve ülkelerin kalkınmalarında önemli

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998

Detaylı

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI

ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ ISI MERKEZİ BİNASI AÇIK SPOR TESİSLERİ Yapımına 1999 yılında başlanan Açık Spor Tesisleri İnşaatında 2004 yılında açık alan spor tesisleri (tenis kortu, basketbol sahası) ile Tribün Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. Futbol

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI. Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 Kl. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PROJE VE İHALE DOSYALARI Sıra No Yılı Cinsi Konusu Adet Kl:Klasör 1 1990- Proje - Personel ve Öğrenci Yemekhanesi, Mimari 2 1990-

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI... 3 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3

İÇİNDEKİLER. 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2 2-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Detayı Yapılacak Ödenek ı 2016H032680 11.500 11.500 2016 2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kütüphane (11.500m2) Merkezi Yemekhane (5.000m2) Mimarlık Fakültesi (16.985m2) 2016-2018 42.207

Detaylı

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 YATIRIM RAPORU Bilecik Üniversitesi Derslik Blokları Yapım İşi(19.000m²) Üniversitemiz derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TC. MUS ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 3 2012 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRJME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Maıi- 2013 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 1 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2 2.1 Kuruluşun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2

İÇİNDEKİLER. 1. Yönetici Özeti. 1. 2. Genel Değerlendirme. 2. 2. Genel Değerlendirme.. 2. 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti. 1 2. Genel Değerlendirme. 2 2. Genel Değerlendirme.. 2 2.1.Üniversitemizin Misyonu.. 2 2.2.Üniversitemizin Vizyonu... 2 2.3.Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri...

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1- ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 2. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2. 1. MİSYONUMUZ,...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2013 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı