ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) Mart 2014 Adana 1

2 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu İmamoğlu /ADANA 2

3 Bilim ve teknikle ilgili çalışmaların başladığı yer okuldur. Okul genç beyinlere insanlığa saygıya, ulus ve ülke sevgisini, bağımsız yaşamayı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman en uygun yolu belletir. Yurt ve ulusu kurtarmaya çalışanların ayrıca mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer çalışkan bilgin olmaları gereklidir. Bunu sağlayan okuldur. Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 İçindekiler SUNUŞ... 5 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 GİRİŞ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yerleşke ve Fiziksel Alt Yapı Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Araştırma ve Yayın Analizi Yürütülen Projeler Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılan Çalışmalar Toplumla Etkileşim ve Uluslararası İlişkiler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz ve Çever Analizi Kuruluşun Yapısı (Üst Yönetim ve İdari Birimler) Beşeri Kaynaklar Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Sayısı Kurum Kültürü Teknoloji Güçlü ve Zayıf Yönler Çevre Analizi GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerler Amaçlar, Hedefler, Stratejiler

5 SUNUŞ Sanayileşmekte olan Ülkemizin geleceği, büyük oranda çağdaş eğitim öğretim kurumlarında üretilen bilimsel bilginin yanı sıra iyi yetişmiş bilgili ara eleman denilen meslek yüksekokulu mezunlarının artması ve çalışma hayatında yerini almasına bağlıdır. Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan İmamoğlu Meslek Yüksekokulu akademik kadrosu ile çağdaş Türkiye vizyonuna uygun bir eğitim öğretim vermektedir. Amaç uluslararası düzeyde iş görecek bilgili ve donanımlı mezunlar verebilmektir. Bu amacı gerçekleştirmenin birincil koşulu ulaşılabilir hedefler koymaktır. Hedeflere ulaşmadaki en önemli adım ise doğru planlama yapmak ve bunların gerçekleşmesi için gerekli koşulları yaratmaktır yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında performans esaslı bütçeleme sisteminin uygulanmasına geçilmiştir. Performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Planlama sürecinde hazırlanan stratejik planlar ile bütçeleme sürecinde hazırlanan performans programları ve faaliyet raporları bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan temel araçlardır. İmamoğlu Meslek Yüksekokulu için hazırlanan ilk stratejik plan olma özelliğini taşıyan bu doküman, bir yandan Yüksekokulumuzun mevcut durumunu ve imkânlarını ortaya koyarken, diğer yandan bu durum ve imkânlardan hareketle, Yüksekokulumuzun önümüzdeki beş yılda ( ) hedeflenen gelişim stratejisini çizmeyi amaçlamaktadır. Prof. Dr. İlyas DEHRİ Müdür 5

6 YÖNETİCİ ÖZETİ Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışması Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilmiş olup hazırlanan ilk stratejik plan olma özelliğini taşımaktadır. Bünyesinde 4 Program ı bulunduran 1629 m 2 lik kapalı alan üzerine kurulu Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu na ait stratejik plan, Yüksekokulumuzun mevcut durum ve imkanlarını ortaya koyarken, önümüzdeki yılları arasında hedeflenen noktaya ulaşmak için gerekli gelişim stratejisini ve aşamalarını göstermeyi amaçlamaktadır (Tablo 1). Tablo 1. Stratejik plan amaç ve hedeflerine ilişkin tablo AMAÇ A.1.0. Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması A.2.0. Akademik ve İdari Personel Sayısı ve Niteliğinin Artırılması A.3.0. Fiziksel Alt Yapının Geliştirilmesi A.4.0. Eğitim ve Öğretimde Öğrenci Niteliğinin Artırılması A.5.0. Blimsel Çalışmaların Sayı ve Niteliklerinin Artırılması HEDEF H.1.1. Yeni eğitim ve öğretim programlarının açılması H.1.2. Eğitim ve öğretim programlarında niteliğin artırılması H.2.1. Akademik personel sayısının artırılması H.2.2. Akademik personel niteliğinin geliştirilmesi H.2.3. İdari personel sayısının artırılması H.2.4. İdari personel niteliğinin artırılması H.2.5. Akademik ve idari personel memnuniyetinin artırılması H.3.1. Eğitim ve öğretim alt yapısının geliştirilmesi H.3.2. Bilimsel araştırmalar için gerekli alt yapının sağlanması H.3.3. Akademik ve idari personel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi H.4.1. Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının tercih edilme oranının artırılması H.4.2. Öğrenci etkinlik ve sosyal faaliyetlerinin güçlendirilmesi H.4.3. Öğrencilerin bilimsel zeminde sosyo-kültürel düzeylerinin geliştirilmesi H.5.1. Ulusal ve uluslararası projelerin artırılması H.5.2. Bilimsel yayın ve bildirilerinin sayı ve niteliklerinin geliştirilmesi 6

7 GİRİŞ 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla yasal bir temele kavuşan ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilen stratejik plan hazırlama kapsamında oluşturulan İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı, Yükseokulumuz misyon ve vizyonu temelinde öğrenciler, akademik ve idari personeli ile ulaşılmak istenilen amaç ve bu yolda gerçekleştirilmesi gereken hedefleri ortaya koymuştur. Bu amaçla; 5 yıllık süreçte ortaya koyan hedefleri gerçekleştirmek için yol gösterici olacak stratejik planın, bölgesel, ulusal ve bilimsel çalışmalarla uluslararası alanda Yüksekokulumuz a katkı sağlayarak eğitim-öğretim ve akademik alanda sosyo-kültürel gelişimini güçlendirmesi amaçlanmaktadır. 7

8 1. DURUM ANALİZİ 1.1. Tarihçe Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve B.30.0.EBÖ sayılı yazılarıyla kurulmuştur. Yüksekokulumuz bünyesinde; Su Ürünleri, Arıcılık, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ve Bilgisayar Teknolojisi programları bulunmaktadır. Eğitim-öğretime yılında Su Ürünleri programına öğrenci alarak başlanmıştır. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programı ise eğitim-öğretime başlamıştır Yerleşke ve Fiziksel Alt Yapı Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Adana ili, İmamoğlu ilçesi sınırları içerisinde 1629 m 2 lik kapalı alan üzerinde kurulmuştur. Yüksekokulumuz bünyesindeki 4 program ile eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksekokul binası içerisinde; idari alanlar, derslikler, yemekhane, kantin, laboratuarlar ve kütüphane bulunmaktadır. Adana iline 35 km uzaklıkta olan İmamoğlu na ulaşım toplu taşıma araçlarıyla sağlanabilmektedir. Tablo 2. Birim kapalı alanlarının dağılımına ilişkin tablo. YERLEŞKE ADI KAPALI ALAN MİKTARI (m²) İmamoğlu MYO 1629 TOPLAM 1629 Tablo 3. Kapalı mekanların hizmet açılımlarına ilişkin tablo KAPALI ALAN MİKTARI (m²) YERLEŞKE ADI DİĞER (İdari, EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR SPOR TOPLAM (m²) Depo Vb.) İmamoğlu MYO TOPLAM

9 Tablo 4. Eğitim alanları ve dersliklere ilişkin tablo EĞİTİM ALANI KAPASİTE 0 50 Amfi Sınıf 8 Bilgisayar Lab. 1 Diğer Lab. 5 TOPLAM 14 KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE KAPASİTE 251-ÜZERİ Tablo 5. Yemekhane ve kantin sayılarına ilişkin tablo BÖLÜMLER ADET ALAN KAPASİTE (m²) (KİŞİ) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Tablo 6. Toplantı salonu kapasite ve sayılarına ilişkin tablo KİŞİ SAYISI TOPLANTI SALONU KONFERANS SALONU (ADET) (ADET) TOPLAM 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 251 Üzeri Tablo 7. Hizmet alanlarına ilişkin tablo HİZMET ALANLARI ADET ALAN (m²) KULLANAN KİŞİ SAYISI Akademik Personel Çalışma Odası Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası TOPLAM

10 1.3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat İmamoğlu Meslek Yükseokulu Yükseköğretim Kurulu nun tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile kurulmuştur. Çukurova Üniversitesi nde ve ona bağlı olan Yüksekokulumuz da akademik ve idari faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130. Maddesi ndeki hüküm çerçevesinde düzenlenen ve yürürlükte olan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12. Maddesi nde belirtilen ve Üniveristemiz Stratejik Plan ında yer alan Yükseköğretim Kurumlar ının görevleri esasına göre yürülmektedir Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Ç.Ü. İmamoğlu MYO stratejik planı, eğitim-öğretim, araştırma ve idari hizmetler olmak üzere 3 faaliyet alanını içermektedir. Yükseokulumuzun bu alanlardaki ürün/hizmetleri Tablo da gösterilmektedir. Tablo 8. Faaliyet alanları ve hizmetler tablosu Faaliyet Alanı-1. Eğitim-Öğretim Ürün/Hizmet 1.1. Önlisans Eğitimi Faaliyet Alanı-2. Araştırma Ürün/Hizmet 2.1. Bilimsel çalışma Faaliyet Alanı-3. İdari Hizmetler Ürün/Hizmet 3.1. İdari uygulamalar Faaliyet Alanları ve Hizmetler 1.5. Araştırma ve Yayın Analizi Yürütülen Projeler Yüksekokulumuzda görevli öğretim elemanları tarafından yürütülmekte olan Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi nce desteklenen münferit projeler dışında TÜBİTAK projelerinde de araştırıcı olarak bilimsel çalışmalarını yapan öğretim elemanlarımız da bulunmaktadır. Bunun dışında doktorasına devam etmekte olan öğretim görevlilerimiz de bulunmaktadır. Beş yıllık stratejil plan kapsamında Yüksekokulumuzca yürütülecek olan bilimsel çalışmaların sayı ve kalitelerinin artırılması temel hedeflerimizden olacaktır. 10

11 Tablo 9. Proje sayılarını gösteren tablo. Projeler Önceki Yıldan Yıl içinde eklenen Toplam Yıl içinde tamamlanan proje TÜBİTAK BAP TOPLAM Ulusal ve Uluslararası Alanda Yapılan Çalışmalar Yüksekokulumuz akademik faaliyetleri içerisinde yapılan ve ulusal ve uluslararası alanlarda yayınlanan çalışmalar Tablo da gösterilmiştir. Tablo yılları ulusal ve uluslararası alanda yapılan yayın ve proje sayılarına ilişkin tablo. Birim Ulusal bildiri Uluslarara sı bildiri Alan endeksli makale SCI/SSCI Makale Ç.Ü. Araştırma Projeleri Ulusal projeler Uluslarara sı projeler Ulusal Yarışma Ödülü Uluslarara sı Yarışma Ödülü İmamoğlu MYO TOPLAM Kitap Basımı 1.6. Toplumla Etkileşim ve Uluslararası İlişkiler Yükseokulumuz hem eğitim-öğretim faaliyetleri hem de bilimsel çalışmaların sonuçlarını topluma yansıtmak ve toplumla paylaşmak için gerekli alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesinde hedefleyen bir kurumdur. Bu amaçla eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik öğrenci ve akademik personeli içeren farklı ülkelerdeki değişim programları kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Bununla birlikte öğretim elemanlarımızca yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları hem ulusal hem de uluslararası alanda yayınlanmasına karşın, bu çalışmaların sayı ve nitleriklerinin geliştirilmesinin yeni kurulmuş olan Yüksekokulumuzun tanıtımı açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu temelde, Yüksekokulumuz döneminde; Öğrenci ve akademik personel değişim programlarından faydalanmayı, Bilimsel çalışmalar temelinde çok ortaklı projelerin yapılmasını, Eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasını 11

12 Yükseokulumuz programlarına öğrencilerin ilgisinin artırılmasını, Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların sayı ve niteliklerinin artırılmasını, hedeflemektedir Paydaş Analizi Birim faaliyetlerinden etkilenen taraflar olan paydaşlar, stratejik plan hazırlanırken dikkate alınması gereken önemli bir konudur. İç ve dış paydaşlar olarak gruplandırılan paydaşlar, paydaşlık ilişkisi bakımından da temel ortak, stratejik ortak ve hizmet alanları sınıflandırılmış ve stratejik plan hedeflerinin berlilenmesinde ve gerçekleştirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Tablo 11. Paydaş analizi tablosu. PAYDAŞLAR Paydaş grubu İP: İç Paydaş DP: Dış Paydaş Paydaşlık İlişkisi T: Temel Ortak H: Hizmet Alanlar S: Stratejik Ortak Önemi 1-5 (1: Çok Zayıf) Akademik Personel İP T 5 İdari Personel İP T 5 Öğrenciler İP T 5 Öğrenci Aileleri DP S 3 Diğer Yüksekokullar (Üniversite içi) DP S 3 Diğer Üniversiteler (Yurt içi) DP S 3 Diğer Üniversiteler (Yurt dışı) DP S 3 TÜBİTAK DP S 3 YÖK DP T 5 ÖSYM DP S Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi Kuruluşun Yapısı (Üst Yönetim ve İdari Birimler) Yükseokulumuz üst yönetimi Müdür ve 2 adet Müdür Yardımcısı ndan oluşmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz idari birimlerinin başında Yüksekokul Sekreteri bulunmaktadır. Birime bağlı idari yapı aşağıdaki Şema da gösterilmiştir. 12

13 Birim İdari Teşkilat Şeması Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müdür Yrd. İdari Kadro Yüksekokul Müdür Yrd Beşeri Kaynaklar Akademik Personel Yüksekokulumuz da öğretim üyesi olarak 2 doçent ve 11 öğretim görevlisi kadrosu bulunmaktadır. Tablo 12. Akademik personel dağılımını gösteren tablo. Birim Adı Prof. Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Okutman Uzman Toplam İmamoğlu Meslek Yüksekokulu GENEL TOPLAM Tablo 13. Akademik personelin kadro ve istihdam dağılımını gösteren tablo. UNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Profesör Doçent 2 2 Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Okutman Uzman TOPLAM

14 Tablo 14. Akademik personelin yaş aralıklarına göre dağılım tablosu AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ TOPLAM KİŞİ SAYISI İdari Personel Yüksekokulumuz da sadece yardımcı hizmetler sınıfı kadrosuna ait 1 idari personelimiz bulunmakta kadrolu veya sözleşmeli işçi kadrosunda herhangi bir personel bulunmamaktadır. Tablo 15. İdari personelin birimlere göre dağılımını gösteren tablo Birim Adı İdari Kadro Sözleşmeli Personel Sayısı İşçi Sayısı Geçici İşçi Sayısı Toplam Kadro İmamoğlu MYO 1 1 Tablo 16. İdari personelin kadro ve istihdam dağılımını gösteren tablo UNVANI DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO Genel İdare Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 1 TOPLAM 1 1 Tablo 17. İdari personelin eğitim durumuna göre dağılım tablosu UNVANI KADRO SAYISI İlköğretim Ortaokul 1 Lise Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora TOPLAM 1 14

15 Tablo 18. İdari personelin hizmet sürelerine göre dağılım tablosu İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 YIL 4-6 YIL 7-10 YIL YIL YIL 21 YIL ÜZERİ KİŞİ SAYISI 1 1 Tablo 19. İdari personelin yaş gruplarına göre dağılım tablosu İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 51 YAŞ ÜZERİ KİŞİ SAYISI 1 1 TOPLAM TOPLAM Öğrenci Sayısı Yüksekokulumuzda iki farklı programda olmak üzere 55 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Ayrıca Yüksekokulumuz eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını verecektir. Tablo 20. Öğrenim gören öğrenci sayılarının dağılımını gösteren tablo. UZAKTAN İmamoğlu MYO I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM ÖĞRETİM Su Ürünleri Gaz Tesisatı ve Teknolojileri GENEL TOPLAM Kurum Kültürü Yüksekokulumuz stratejik planı ile personelden yönetime katılımcılık ilkesi ile yönetilen, bilimsel ve sosyo-kültürel etkinliklerle eğitim-öğretim faaliyetlerini ve ulusal ve uluslararası alanda akademik çalışmaları hayata geçiren bir kurum kültürünü hedeflemektedir Teknoloji Yüksekokulumuz bünyesindeki teknolojik alt yapı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Tablo 21. İdari ve eğitim amaçlı kullanılan masaüstü bilgisayar sayılarına ilişkin tablo BİLGİSAYARLAR İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı ADET Masaüstü Bilgisayar Toplam

16 Tablo 22. Bilgi ve teknoloji kaynak çeşidi ve kullanım amacına göre dağılımına ilişkin tablo DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İDARİ AMAÇLI EĞİTİM AMAÇLI (ADET) (ADET) Projeksiyon 3 Akıllı tahta 2 Fotokopi Makinesi 1 Faks Yazıcılar 1 Tarayıcılar Mikroskoplar 20 ARAŞTIRMA AMAÇLI (ADET) Güçlü ve Zayıf Yönler Güçlü Yönler 1. Meslek Yüksekokulları arasında merkez kampüse yakınlığı ve merkezi bir ulaşım noktasında olması, 2. Katılımcı ve iletişime açık bir yönetim anlayışına sahip olması, 3. İhtiyaca uygun ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan programların açık olması, 4. Uygulamaya yönelik derslerle eğitim-öğretim yapılması, 5. Nitelikli akademik kadroya sahip olunması, 6. Öğretim elemanlarının münferit ve TÜBİTAK projelerinde görev almaları, 7. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslarası alanda bilimsel çalışmalarda bulunmaları, 8. Coğrafik ve sosyo-ekonomik yönden potansiyeli yüksek bir bölgede olması, Tablo 23. Ulusal ve uluslararası bildiri, yayın ve proje sayıları ilişkin tablo Yıl Ulusal bildiri Uluslararası bildiri Alan endeksli makale SCI/SSCI Makale Ç.Ü. Araştırma Projeleri Ulusal projeler Uluslararası projeler Ulusal Yarışma Ödülü Uluslararası Yarışma Ödülü Kitap Basımı TOPLAM

17 Zayıf Yönler 1. Yüksekokulumuzun idari personel yetersizliğinin olması, 2. Teknik anlamda öğrenci laboratuarlarının yetersiz olması, 3. Açılan programlara YÖK kararı ile öğrenci alınamamasından kaynaklı personel motivasyon eksikliğinin olması, 4. Araştırma yapmak için kaynak ve zaman yetersizliği, 5. Bütçe yetersizliği ve harcama kısıtlamalarının olması, 6. Öğrenciye yönelik burs olanaklarının yetersizliği, 7. Üniversite ile sanayi işbirliğinin eksikliği, 8. Öğrenci yurtlarının olmaması, 9. Açılan programlara öğrenci talebinin yetersiz olması, 10. Maaş ve ders ücretinin düşük olması, 11. Merkez kampüs dışında olma nedeniyle sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği ortanların yetersiz olması, Çevre Analizi Tehditler 1. Mezunların iş bulmada sıkıntı yaşama olasılığı ile karşı karşıya kalmaları, 2. Birim hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli idari personel eksikliği, 3. Bütçe ve kaynak yetersizliğinin alt yapı ihtiyaçlarının giderilememesine neden olması, 4. Açılan programlara YÖK kararı ileöğrenci alınamaması, 5. Bölgeye ve alt yapıya uygun açılması planlanan programlara YÖK in onay vermemesi, Fırsatlar 1. Yükseokulumuzun bulunduğu ilçenin tarımsal üretimin yüksek olduğu ekonomik bölgede olması, 2. Yeni iş sahalarında teknik ara eleman ihtiyacında artış olması, 3. Adana organize sanayi bölgesinin yakın olması, 4. Bilgede sürekli yeni iş alanlarının açılıyor olması, 17

18 2. GELECEĞE BAKIŞ 2.1. Misyon Yüksekokulumuz, ulusal ve evrensel değerleri benimseyerek sürekli değişen ve yenilenen ulusal ve uluslararası koşullara uyum sağlayabilen, bilimsel gelişmelere açık gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir misyona sahiptir Vizyon Katılımcı, araştırmacı, özgür ve çağdaş bir eğitim-öğretim ortamıyla birlikte mesleğin gerektirdiği bilgi donanımına sahip uluslararası standartlarda nitelikli iş gücü yetiştirmektir Temel Değerler Yüksekokulumuzun temel değerleri; Bilimsel ve evrensel temele dayalı eğitim-öğretim faaliyetleri, Bilim ve sosyo-kültürel etkinliklerin niteliğini artırma, Bölgesel kalkınmaya katkı sağlama, Bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası alandaki payını artırma, Öğrenci, akademik ve idari personelin katılımcı, yenilikçi ve işbirliği çerçevesinde temel değerleri gerçekleştirmedir. 18

19 2.4. Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Tablo 24. Amaç, hedef ve strateji tablosu AMAÇ HEDEF STRATEJİ A.1.0. Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması A.2.0. Akademik ve İdari Personel Sayısı ve Niteliğinin Artırılması A.3.0. Fiziksel Alt Yapının Geliştirilmesi A.4.0. Eğitim ve Öğretimde Öğrenci Niteliğinin Artırılması A.5.0. Blimsel Çalışmaların Sayı ve Niteliklerinin Artırılması H.1.1. Yeni eğitim ve öğretim programlarının açılması H.1.2. Eğitim ve öğretim programlarında niteliğin artırılması H.2.1. Akademik personel sayısının artırılması H.2.2. Akademik personel niteliğinin geliştirilmesi H.2.3. İdari personel sayısının artırılması H.2.4. İdari personel niteliğinin artırılması H.2.5. Akademik ve idari personel memnuniyetinin artırılması H.3.1. Eğitim ve öğretim alt yapısının geliştirilmesi H.3.2. Bilimsel araştırmalar için gerekli alt yapının sağlanması H.3.3. Akademik ve idari personel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi H.4.1. Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının tercih edilme oranının artırılması H.4.2. Öğrenci etkinlik ve sosyal faaliyetlerinin güçlendirilmesi H.4.3. Öğrencilerin bilimsel zeminde sosyo-kültürel düzeylerinin geliştirilmesi H.5.1. Ulusal ve uluslararası projelerin artırılması H.5.2. Bilimsel yayın ve bildirilerinin sayı ve niteliklerinin geliştirilmesi S Yeni ve gelişmekte olan sektör ihtiyacına yönelik eğitimöğretim programlarının açılması S Programların ders içeriklerinin bilimsel verilere dayalı olarak güncellenmesi ve düzenlenmesi S Program ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi S Eğitim-öğretim için gerekli alt yapının geliştirilmesi S Birimlerin stratejik hedeflerine yönelik akademik personel ihtiyacının sağlanması S Akademik personelin bilimsel çalışmaları için gerekli zaman ve şartların sağlanması S Bilimsel ve kültürül birikime katkı sağlaması açısından ulusal ve uluslararası görevlendirilmelerin artırılması S Akademik personelin görev alacağı proje sayılarının artırmak için farklı birimlerle işbirlik içerisine girilmesi S İdari personel kadro sayısının artırılması S İdari personel verimliliğini artırmak için gerekli motivasyonun sağlanması S İdari personelin sosyo-kültürel etkinliklerinin artırılması S Akademik ve idari personel memnuniyeti için gerekli ihtiyaçların karşılanması ve aksaklıkların giderilmesi S Eğitim-öğretim alt yapı ihtiyaçlarının saptanması ve bunların karşılanması S Bilimsel çalışmalar için gerekli alt yapı malzemelerinin karşılanması S Akademik ve idari personel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve araç-gereç ihtiyaçlarının karşılanması S Yüksekokul programlarının daha iyi tanıtılması S Yükek puanlı öğrencilerin açılan programları tercih etmesinin sağlanması S Öğrenciler sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının artırılması S Öğrencilerin spor ve sanat faaliyetlerinin artırılması S Öğrencilerin bilimsel çalışma ve projelere ilgilerinin artırılması S Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak proje sayılarının artırılması S Proje işbirliklerine yönelik çalışmaların artırılması S Önerilen projelerin gerçekleştirilmesi için yeterli zaman ve kaynakların sağlanması S Akademik personelin bilimsel çalışmalara katılımının özendirilmesi ve bu sayının artırılması S Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılmak için gerekli ödeneğin birim tarafından karşılanması 19

20 Tablo 25. Stratejik hedefler ve sorumlu birimler tablosu HEDEF H.1.1. Yeni eğitim ve öğretim programlarının açılması SORUMLU BİRİMLER Akademik Birimler, Öğrenci İşleri H.1.2. Eğitim ve öğretim programlarında niteliğin artırılması Akademik Birimler, Öğrenci İşleri H.2.1. Akademik personel sayısının artırılması Rektörlük, Akademik Birimler H.2.2. Akademik personel niteliğinin geliştirilmesi H.2.3. İdari personel sayısının artırılması Rektörlük, Akademik Birimler, Personel Daire Başkanlığı Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı H.2.4. İdari personel niteliğinin artırılması Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı H.2.5. Akademik ve idari personel memnuniyetinin artırılması Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı H.3.1. Eğitim ve öğretim alt yapısının geliştirilmesi H.3.2. Bilimsel araştırmalar için gerekli alt yapının sağlanması H.3.3. Akademik ve idari personel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi H.4.1. Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının tercih edilme oranının artırılması H.4.2. Öğrenci etkinlik ve sosyal faaliyetlerinin güçlendirilmesi H.4.3. Öğrencilerin bilimsel zeminde sosyo-kültürel düzeylerinin geliştirilmesi H.5.1. Ulusal ve uluslararası projelerin artırılması H.5.2. Bilimsel yayın ve bildirilerinin sayı ve niteliklerinin geliştirilmesi Rektörlük, Akademik Birimler, Yapı İşleri Daire Başkanlığı BAP Koordinatörlüğü, Akademik Birimler, Yapı İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Rektörlük, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Rektörlük, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı BAP Koordinatörlüğü, Akademik Birimler BAP Koordinatörlüğü, Akademik Birimler 20

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 ADANA BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Balcalı /ADANA http://imamoğlumyo.cu.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Akçadağ Meslek Yüksekokulu İnönü Üniversitesi Malatya/2017 2 İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU... 4 KURUMSAL ŞEMA... 5 PLANLAMA SÜRECİ... 6 DURUM ANALİZİ... 7 Tarihçe... 7 Mevzuat

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRETEJİK PLANI http://shmyo.igdir.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ARALIK 2016 1 1. GENEL BİLGİLER Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu nun 14 Şubat 1994 tarihli

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI MİSYONUMUZ Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu, ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşımayı hedef edinmiş,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015-2019) 2014 - ADIYAMAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2015-2019) Web: www.adiyaman.edu.tr Tel:

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz ülkemizin temel değerleri ve stratejik

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2013 / 2017)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2013 / 2017) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİDİM MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2013 / 2017) SUNUŞ Yüksekokulumuz 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Üniversitemizin, 1 yıl İngilizce

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

2015 Yılı CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ Birim Faaliyet Raporu

2015 Yılı CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU AMAÇ ve HEDEFLER 1 Çukurova Üniversitesi CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ Balcalı /ADANA

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / CEYHAN MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / ALADAĞ 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...3 1.2. Organizasyon Şeması...4 1.3. Fiziki

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı