Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (Bilişim) 16 Mart 2014 B"

Transkript

1 SİSTEM VE AĞ GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi ikili tabandaki sayısının 16 tabanındaki karşılığıdır? A) 96 B) B6 C) 106 D) A6 2. Linux/Unix işletim sistemindeki vi editöründe bir satır silmek için gerekli komut aşağıdakilerden hangisidir? A) dd B) cd C) md D) mx 3. FTP protokolünün çalıştığı katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziksel katman B) Uygulama katmanı C) Oturum katmanı D) Ulaşım katmanı 4. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirme protokollerinden değildir? A) BCGH B) RIP C) EIGRP2 D) OSPF 5. Kablosuz ağ standartları için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) IEEE 754 B) RS 232 C) IEEE D) IEEE x 6. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayarın dinamik olarak IP adresi alması için kullanılan protokoldür? A) DNS B) SNMP C) DHCP D) ARP 7. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinde başlatılan bir işlemin (process) beş durumundan birisi değildir? A) Created B) Ready C) Running D) Deadlocked 8. Elektronik posta iletimi için kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) SMTP B) SNMP C) TCP D) DNS 1

2 9. IP adreslerinin yanında yazılan port numaralarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanal veri yolları oluşturularak, aynı IP Adresinden farklı programlara veri alışverişi yapabilmektir. B) Bilgisayarın MAC adresini gösterir. C) IP paketinin en fazla kaç uç birimden atlayarak hedefe gitmesi gerektiğini gösterir. D) IP paketinin boyutu hakkında bilgi verir. 10. Aşağıdakilerden tekniklerden hangisi işletim sistemlerinde senkronizasyon sorununa çözüm için önerilmiştir? A) Kelebek Etkisi B) Kuyruklu Yıldız C) Yemek Yiyen Filozoflar D) Dijkstra Çözümü 11. Microsoft Active Directory de Policy ve Logon Scripts diğer Domain üyelerine dağıtımı için hangi klasör kullanılır? A) Netlogon B) Sysvol C) Etc D) System SQL enjeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilecek bir giriş verisidir? A) ' or '1'='1 B) C) a>b+1 D) and 1=2 13. Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir? A) Bilgisayar yeni bir LAN a bağlandığında B) Bilgisayarın ethernet kartı değiştirildiğinde C) İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında D) Bilgisayara statik IP verildiğinde 14. Bilgisayar ağının çakışma alanlarında (Collusion Domain) çalışan cihaz aşağıdakilerden hangisidir? A) Modem B) Firewall C) Switch D) Ethernet 15. Linux işletim sistemindeki kullanıcılara ait; kullanıcı adı, şifre (kriptolu olarak), son şifre değişiklik zamanı gibi bilgilerinin tutulduğu dosya aşağıdakilerden hangisidir? A) /etc/users B) /etc/shadow C) /var/shadow D) /var/users 16. IP adres sınıflarından hangisi Multicast Network amaçlı kullanılır? A) A sınıfı B) B sınıfı C) D sınıfı D) G sınıfı 2

3 17. IP adreslerini fiziksel adreslere dönüştürülmesini sağlayan ve adres çözümlemesi yapan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) ARP B) IP C) TCP D) UDP 18. RJ-45 soketlerin bağlantı şekli bir standart sıralamayla yapılır. Aşağıdakilerden hangisi Standart olarak kullanılan kablo renklerinden değildir? A) TuruncuBeyaz B) MaviBeyaz C) SiyahBeyaz D) KahverengiBeyaz /25 IP adresine ve alt ağ maskesine sahip bir ağda bilgisayara verilebilecek en son IP adresi nedir? A) B) C) D) İki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin (data frame) iletimini sağlayan ve ağ katmanında çalışan ağ donanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ethernet kartı B) Hub C) WIFI D) Router 21. IPv6 ile kaç adet IP adreslenebilir? A) 1 28 B) 2 32 C) 2 64 D) Aşağıda TCP ile UDP hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TCP protokolü UDP protokolüne göre verinin karşı tarafa gidip gitmediğini kontrol ettiği için daha yavaştır. B) HTTP protokolü TCP üzerinden çalışmaktadır. C) UDP protokolü ile karşıdaki bilgisayarın veriyi alıp almadığını ölçmek için FIN paketini karşıdaki bilgisayara gönderir. D) Video verilerinin aktarılması sırasında küçük kayıplar önemli olmayacaksa UDP protokolü kullanılabilir. 23. OSI referans modelindeki üçüncü katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Fiziksel Katman B) Ağ Katmanı C) Oturum Katmanı D) Sunum Katmanı 24. Pardus Sisteminde kurulu yazılımların birbirleriyle uyumlu çalışabilmesini sağlayan yapılandırma yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdür B) Pisi C) Yalı D) Çomar 3

4 25. Geniş alan ağlarında ses ve görüntü aktarımı gibi gerçek zamanlı veri aktarımlarında daha yaygın kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir? A) TCP B) UDP C) FTP D) SNMP SİSTEM VE AĞ GRUBU SORULARI BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 4

5 YAZILIM GRUBU 1. Aşağıdakilerden hangisi bir web servisin içerdiği metodlar hakkında bilgi verir? A) XSD B) XML C) WSDL D) JSON 2. Aşağıdakilerden hangisi Java da istisnalar (Exception) için doğru değildir? A) final ifadesi; try içindeki kod bloğu tarafından istisna fırlatılsın yada fırlatılmasın kesin olarak çalıştırılması gereken kod bloğunu tanımlar. B) try ifadesi; içinde olası mümkün istisnanın yer aldığı kod bloğunu tanımlar. C) catch ifadesi; belirli bir istisna tipinin yakalandığı kod bloğunu tanımlar. D) Throw ifadesi manuel olarak istisna fırlatmak için kullanılır. 3. Aşağıdakilerden hangisi oluşturucu tasarım şablonlarından birisi değildir? A) Kompozit (Composite) Tasarım Şablonu B) Singleton (Teklik) Tasarım Şablonu C) Builder (İnşaatçı) Tasarım Şablonu D) Factory (Fabrika) Tasarım Şablonu 4. Aşağıdakilerden hangisi soyut sınıf (abstract class) ile arayüz (interface) arasındaki farklardan biri değildir (Java dikkate alınacaktır)? A) Soyut sınıf gerçekleme (implemention) içerebilir, arayüz içeremez. B) Bir sınıf birden fazla arayüzü gerçekleyebilir ancak en fazla bir soyut sınıftan türeyebilir C) Bir soyut sınıftan nesne oluşturulabilir ancak arayüzden oluşturulamaz. D) Soyut sınıflarda private değişkenler tanımlanamaz ancak arayüzde tanımlanabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi yazılım mühendisliğinde kullanılan test seviyelerinden birisi değildir? A) Ünite Testi (Unit Test) B) Entegrasyon Testi (Integration Test) C) Kabul Testi (Acceptance Test) D) Anonim Test (Anonymos Test) 6. Aşağıdaki C programı çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir? A) Sonuc2: 500 B) Sonuc2: 505 C) Sonuc2: 13a9fff6 D) Derleme hatası 5

6 7. Aşağıdaki Java programı derlenip çalıştırıldığında çıktısı ne olur? A) 1 B) 3 C) 123 D) Yazılım mühendisliğinde iki modül arasındaki etkileşimin derecesi ne olarak ifade edilir? A) Inheritance (Kalıtım) B) Cohesion (Yapışkanlık) C) Coupling (Bağlaşım) D) Strenght (Güçlülük) 9. Aşağıdakilerden hangisi yazılım kalite güvencesini sağlamak amacıyla kullanılan bir süreç değildir? A) Ortak Kriterlerin Tespiti (Detecting Common Criterias) B) Gereksinimlerin Tanımlanması (Requirement Definition) C) Kod Gözden Geçirme (Code Reviews) D) Değişiklik Yönetimi (Change Management) 6

7 10. Aşağıdaki kod bloğunda hangi tasarım şablonu uygulanmıştır? A) Abstract B) Singleton C) Flyweight D) Proxy 11. Aşağıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir? A) BD B) BDE C) BCD D) BCDE 7

8 12. Java da soyut (Abstract) sınıflar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Abstract sınıflar statik veri içeremezler. B) Abstract olarak tanımlanmış bir metod içeren her sınıf Abstract olarak tanımlanmalıdır. C) Abstract olarak tanımlanmış herhangi bir metod içermeyen bir sınıf da Abstract olarak tanımlanabilir. D) Abstract sınıflar, yapılandırıcıları (Constructor) çağrılarak oluşturulamazlar. 13. Aşağıdakilerden hangisi bir UML diagram çeşidi değildir? A) Activity Diagram B) Service Oriented Diagram C) Sequence Diagram D) Use Case Diagram 14. Aşağıdaki Java kodu çalıştırılmak istendiğinde ne olur? A) Program çıktısında "BD" yazar B) Program çıktısında "DB" yazar C) Program çıktısında "DBC" yazar D) Program çıktı üretmez. Derleyici hatası oluşur 15. Aşağıdaki programın çıktısı aşağıdakilerden hangisidir? Not: (mantıksal ifade? doğru ise dönecek değer : yanlış ise dönecek değer) A) Yazılım B) Veritabanı C) Network D) İşletim Sistemi 8

9 16. Aşağıdaki Java programı derlenip çalıştırıdığında çıktısı ne olur? A) 1 3 B) 2 3 C) 1 4 D) Aşağıdakilerden hangisi Yazılım Yaşam Döngüsü (SDLC-Software Developmet Life Cycle) modellerinden birisi değildir? A) Capability Maturity Model B) Water fall C) Spiral D) Prototype 18. Aşağıdaki C kodu çalıştırıldığında çıktısı ne olur? A) In while loop In while loop In while loop B) In while loop In while loop C) Derleyiceye göre değişir D) Derleme hatası alır 9

10 19. Java da ilk yapılandırıcılar (Constructor) ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Constructor isimleri sınıf ismiyle aynı olmalıdır. B) Constructor ların dönüş tipi olamaz C) Varsayılan Constructor her zaman argüman almayan Constructor dır. D) Argüman almayan Constructor her zaman yazılmak zorundadır. 20. Aşağıdakilerden hangisi Yazılım Yaşam Döngüsü fazlarından birisi değildir? A) Kodlama (Coding) B) Kurulum ve Bakım (Installation & Maintenance) C) Tasarım (Design) D) Tanımlamaların Belirtilmesi (Defining Specifications) 21. Aşağıdaki Java kodu çalıştırıldığında 12. satırdaki program çıktısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) A) Sonucun içinde y ifadesi yer alır. B) Programda derleme hatası oluşur C) Sonucun içinde x ifadesi yer alır. D) Sonuç boş olur. 22. Aşağıdaki Java kodunda 9. satıra ne yazarsak program doğru bir şekilde derlenir? A) x2.do2(); B) (Y)x2.do2(); C) ((Y)x2).do2(); D) new (X).y2.do2(); 10

11 23. Aşağıdakilerden hangisi Java programlama dilinde en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru verilmiş sıralamadır? A) private, protected, public, default B) private, protected, default, public C) protected, private, dafault, public D) private, default, protected, public 24. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi C programlama dilinde desteklenmez? A) int _a3; B) int a_3; C) int _3a D) int 3_a; 25. Aşağıdakilerden hangisi Nesne yönelimli programlamanın (OOP) temel özelliklerinden birisi değildir? A) Polymorphism (Çok biçimlilik) B) Encapsulation (Sarmalama/Paketleme) C) Service Oriented Architecture (Servis Odaklı Mimari) D) Inheritance (Miras Alma) YAZILIM GRUBU SORULARI BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu

LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu LOOPCOMM AL -5011P - AL-5014P Kurulum Rehberi ve Kullanım Kılavuzu Sürüm 3.0.0.6 TEKNOTEL Copyright 2002-2005 TEKNOTEL. Tüm hakları saklıdır. 1 / 93 Bu ürün veya döküman telif hakları ile korunmaktadır

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 3

İnternet Teknolojileri. Ders 3 İnternet Teknolojileri Ders 3 Internet adresi nedir? Domain ismi ve IP numarası ne demektir? mail.comu.edu.tr 193.255.97.3 İnternet'e bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. Domain Name

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Nedir İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için değeri olan ve dolayısıyla uygun bir şekilde korunması gereken bir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

6. DOMAIN NAME SYSTEM

6. DOMAIN NAME SYSTEM 6. DOMAIN NAME SYSTEM Internet adreslerini telefon numaraları gibi doğrudan bilmemiz gerektiğini düşünelim. Bilgisayar ağları büyüdükçe kullanıcıların daha fazla bol rakamlı sayıları akıllarında tutmalarını

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MICROSOFT SQL SERVER SIZMA VE GÜVENLİK TESTİ ÇALIŞMALARI

MICROSOFT SQL SERVER SIZMA VE GÜVENLİK TESTİ ÇALIŞMALARI MICROSOFT SQL SERVER SIZMA VE GÜVENLİK TESTİ ÇALIŞMALARI HALİL DALABASMAZ PENETRATION TESTING SPECIALIST ŞUBAT 2015 BGA BİLGİ GÜVENLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ WWW.BGA.COM.TR İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. MICROSOFT

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı. Gereksinimler ve Güvenlik Değerlendirme Prosedürleri. Sürüm 3.0 Kasım 2013

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı. Gereksinimler ve Güvenlik Değerlendirme Prosedürleri. Sürüm 3.0 Kasım 2013 Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Gereksinimler ve Güvenlik Değerlendirme Prosedürleri Sürüm 3.0 Kasım 2013 Belge Değişiklikleri Tarih Sürüm Açıklama Sayfalar Ekim 2008 1.2 PCI DSS v1.2'yi

Detaylı

AMN INT-CORE (Afghan Mission Network) Yazılım Entegrasyon Projesi Ve Kazanımları

AMN INT-CORE (Afghan Mission Network) Yazılım Entegrasyon Projesi Ve Kazanımları AMN INT-CORE (Afghan Mission Network) Yazılım Entegrasyon Projesi Ve Kazanımları Arif Kamil YILMAZ Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş., Ankara akyilmaz@stm.com.tr Özet. NATO güçleri 2002 yılından

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm 1.0 TBD Kamu-BİB Türkiye Bilişim Derneği Yayınları Mayıs 2006 i TBD TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

2009 EYLÜL ADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SORULARI

2009 EYLÜL ADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SORULARI 2009 EYLÜL ADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. 2. Mehmet bir işi tek başına 10 günde, Ahmet ise 12 günde bitiriyor. İşe birlikte başladıktan 3 gün sonra Ahmet

Detaylı

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr

[ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr [ Web Uygulama Güvenliği #101 ] Mehmet Ince mehmet.ince@bga.com.tr BGA Bilgi Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti bilgi@bga.com.tr www.bga.com.tr Sayfa 1 İçindekiler 1) HTTP... 3 a) SSL Nedir? HTTPS...

Detaylı