Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi"

Transkript

1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi [Ünite Çalışma Kitapçığı] 8 1. ÜNİTE : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: KAZA VE KADER Alperen ÇELİK Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni 2013

2 KAVRAMLAR KAZANIMLAR 2. ÜNİTE: 1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. 3. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar. 4. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar. 5. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır. 6. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır. 7. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar. 8. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar. 9. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar. 10. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur. 11. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar. 1. ÜNİTE: 1. Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 2. Allah ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. Sevgili Öğrenciler, 28 Kasım 2013 te gireceğiniz ilk sınavda yukarıdaki 13 kazanımdan sorumlu olacaksınız. Başarılar... 2

3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 8. SINIF Yapılışına Göre İbadetler 3 Gruba Ayrılır: A. Bedenle Yapılan İbadetler: Namaz, oruç v.b. B. Malla Yapılan İbadetler: Zekat, sadaka v.b. C. Hem Mal, Hem Bedenle Yapılan İbadetler: Hac Hac Nedir? Hac, yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir. Gerekli şartları taşıyan her Müslümanın ömründe bir kez hac ibadetini yapması dinimizin bir emridir. Hac Niçin Yapılır? Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de asıl maksat Allah ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmaktır. Hacca giden insanlar, Allah ın kendilerine verdiği sağlık ve zenginlik nimetlerinden dolayı ona şükretmiş olurlar. Önemli yerleri ziyaret ederek Allah a dua ve ibadet etmiş olurlar. Dünyanın dört bir yanından gelen farklı renk ve ırka mensup Müslümanlarla bir araya gelirler. Birbirlerini tanıma imkânı bulurlar. Hac Kimlere Farzdır? Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olanlara, Ekonomik durumu iyi olan, yani hacca gidip gelinceye kadar hem kendi hem de bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar varlıklı kimselere, Sağlığı hacca gitmeye elverişli olanlara (Sağlığı elverişli olmayanlar bir başkasını kendi adına hacca gönderebilir.) Özgürlüğünü kısıtlayacak bir durumu bulunmayanlara, Bulaşıcı hastalık, terör, savaş gibi yol güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumla karşı karşıya olmayanlara farzdır. Kâbe Müslümanlar İçin Neden Önemlidir? Yeryüzünde Allah a ibadet amacıyla yapılan ilk binadır. (Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.) Kâbe Müslümanların kıblesidir. Gücü yetenlerin Kâbe yi haccetmesi, Allah ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. [Âl-i İmran suresi, 97. ayet] Umre Nedir? Umreyle Hac Arasındaki Farklar: Umre de hacda olduğu gibi Mekke deki kutsal mekânları ziyaret etmektir. Umrenin hacdan farkları şunlardır: Umre, hac zamanı dışında da yapılabilir. Bir sene içerisinde bir defa hac yapılabilir. Umre ise birden fazla yapılabilir. Hac farz, umre ise sünnettir. Umrede sadece ihrama girilerek Kâbe tavaf edilir ve sa y yapılır. Umre de vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur SBS 3

4 Resim : Mikat sınırlarını gösteren harita DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 8. SINIF Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar: 1.İhram: Başka zamanlarda yapılmasında sakınca olmayan bazı davranışların hac ve umre ibadeti yerine getirilirken belli bir süre için yasak olması demektir. Bu yasakların başladığı sınırlara mikat denir. Kâbe ye gidenler mikatta ihrama girer ve hacca niyet eder. İhramlı Kişiye Yasak Olan Davranışlar: Saç, sakal ve tırnak kesmek Bitkileri koparmak Hayvanlara zarar vermek Dikişli elbise giymek Resim : İhram kıyafetleri Resim : Sa y yapan Müslümanlar Hacerül Esved(Kara Taş): Kabe nin güneydoğu köşesinde yer alan ve tavafın başlama yerini işaret eden gümüş bir çerçeve içerisinde yer alan taştır. Haccın Farzları: 1.İhram 2.Kabe yi tavaf 3.Arafat ta vakfe Haccın Vacipleri: 1.Sa y 2.Müzdelife Vakfesi 3.Şeytan Taşlamak 4.Saçları traş etmek veya kısaltmak 5.Veda Tavafı Kim Allah için hacceder ve Allah a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner. [Hadis] 2.Tavaf: Kâbe nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerü l-esved in hizasından başlayarak Kâbe nin etrafında yedi kez dönmektir. Her bir dönüşe şavt denir. Tavaf haccın farzlarındandır. Farz olan tavaf Kurban Bayramı nın ilk üç gününde yapılır. Tavaf esnasında kişi, kendisi, ailesi ve bütün inananların iyiliği için dua eder. 3.Sa y: Mekke de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmektir. Safa dan Merve ye dört, Merve den Safa ya üç kez gidilir. Sa y haccın gereklerinden olup Hz. İsmail in anneci Hacer in, oğluna su arayışını sembolize eder. 4.Vakfe: Arife günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar, bir süre Arafat ta bulunmak demektir. (Mekke yakınlarında bulunan dağ) Bu süre ibadet ve dua ile geçirilir. 5. Müzdelife: Arafat ta vakfe den sonra Müzdelife ye gidilir. Müzdelife de akşam ve yatsı namazları, yatsı vaktinde cemaatle kılınır. Buna namazların cem edilmesi denir. Bayram sabahı Müzdelife vakfesi yapılır. 6.Mina: Müzdelife vakfesinden sonra Mina ya hareket edilir ve burada şeytan taşlanır, ardından kurban kesilir. 7.Mescid-i Nebi: Hz. Muhammed in Medine ye hicret ettikten sonra ilk yaptırdığı mescittir. Vefat ettiğinde de Mescid-i Nebi nin yanına defnedilmiştir. Hac vazifesini yerine getiren Müslümanlar Mescid-i Nebi yi ve Peygamberimizin kabrini de ziyaret ederler. Çünkü Peygamberimiz: Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidir. buyurmuştur. 8. Şeytan Taşlama: Şeytan taşlama sembolik bir ibadettir. İnsanın içindeki kötü duygulardan ve şeytanın tuzaklarından kurtulmayı sembolize eder. Müzdelife vakfesinden sonra burada toplanan taşlarla Mina da şeytan taşlanır. 4

5 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 8. SINIF BUNLARA DİKKAT Hac ve umre arasındaki benzerlik ve farklar Haccın Müslümanlar arasındaki birlikteliği sağlamadaki rolü ve önemi Müslümanlar arasında eşitlik duygusu (Makam, ırk, renk ayrımı yok) Hac ibadetinde yapılanların sıralaması Şeytan taşlamanın kötülüklere karşı sembolik bir tepki oluşu. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi: Kişi Allah ın bir emrini yerine getirmenin mutluluğunu yaşar. Farklı ırk, dil ve kültürlerden Müslümanlar aynı amaç için bir araya gelmiş olurlar. Müslümanlar arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekişmiş olur. Hacda giyilen ihram, insanlar arasındaki makam, mevki, unvan gibi farklılıkları ortadan kaldırır, insanları gösterişten uzak, sade bir görünüme kavuşturur. İhramlıyken en ufak bir canlıya bile zarar vermeme gibi konan yasaklar, insanın bütün canlılara karşı şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur. Tavaf, bütün Müslümanların birlikteliğinin sembolik ifadesidir. Arafat ta vakfe Allah ın huzurunda bekleyişi hatırlatır. Sa y, en imkânsız zamanlarda bile Allah tan ümit kesmemeyi ve tevekkülü bize anlatır. Şeytan taşlama esnasında şeytanın hile, düşmanlık ve kötülüklerine karşı sembolik bir tepki gösterilmiş olur. Hac yolculuğu insanın bilgi ve görgüsünü arttırır. Zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır, iradeyi güçlendirir. Sırasıyla Hac İbadetinde Yapılanlar: 1. Hacca niyet edilerek İhram a girilir. (Mikat sınırlarında ihrama girilir.) 2. Mekke ye gidilerek tavaf ve sa y yapılır. 3. Arafat ta vakfe yapılır. (Arefe gününden bayram sabahına kadar) 4. Akşam Müzdelife ye gidilir ve gece orada geçirilir. 5. Müzdelife vakfesi yapılır ve Mina ya hareket edilir. (Bayramın 1. günü) 6. Mina da şeytan taşlama ibadeti yapılır, ardından kurban kesilir. 7. Tekrar Mekke ye dönülerek Ziyaret Tavafı yapılır. 8. Mekke den ayrılmadan bir de Veda Tavafı yapılır. Hac, hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Peygamberimiz hicretin 10. yılı hac yapmıştır. Bu peygamberimizin ilk ve tek haccıdır. Buna aynı zamanda veda haccı denir. Kim Allah için hacceder ve Allah a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner. [Hadis] Telbiye Duası ve Anlamı Lebbeyk Buyur Allahümme lebbeyk Allah ım buyur Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk Buyur ey ortağı olmayan! Buyur İnne l-hamde ve n-nimete leke Tüm hamt ve nimetler sana aittir. Mülk de sana aittir. ve l mülk lâ şerîke lek Senin ortağın yoktur. 5

6 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 8. SINIF Kurban Nedir? İslâm dininde yerine getirilmesi vacip(*) ibadetlerden biridir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen bu hayvana da kurban denir. Bu tanıma göre; Kurban Allah rızası için kesilir. Kurban kesilecek hayvanın bir takım niteliklere sahip olması gerekir. Kurban, yılın belirli günlerinde kesilir. (Hicri aylardan Zilhicce ayının 10, 11, 12. günleri) Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir? Kurbanı kesecek kişinin bu işi iyi biliyor olması gerekir. Kesmeye götürürken kurbana iyi davranmalı, hayvana eziyet verici davranışlardan uzak durmalıdır. Kurbanlık hayvan kıbleye doğru yatırılır ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek kesilir. Kurban kesilirken çevre temizliğine ve sağlık kurallarına uyulmalıdır. İbadetle İlgili Kavramlar: a)farz: Dinin yapılmasını kesin bir şekilde istediği ibadet ve davranışlardır. b)vacip: Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması emredilen ibadetlerdir. c)sünnet: Hz. Muhammed in yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği ibadetlerdir. Biz, her millet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. [Hac suresi, 34] Onların ne etleri ne de kanları Allah a ulaşmaz. Fakat sizin Allah ın emirlerine olan bağlılığınız ona ulaşır. [Hac suresi 37] Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. [Hadis] Kurbanın Eti ve Derisi: Peygamberimizin tavsiyesine göre kurban eti üçe bölünür. Bir bölümü yoksul ve ihtiyaç sahibi kimselere, bir bölümü ev halkına, bir bölümü de gelen misafir ve komşular için ayrılır. Dileyen kurban etinin tamamını da fakirlere ve yardım kuruluşlarına bağışlayabilir. Kurbanın derisi de hayır kurumlarına ve fakirlere verilebilir. Kurban Niçin Kesilir? Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl amaç Allah rızasını kazanmaktır. Kişi kurban kesmekle Allah ın emrini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşar, Allah a kulluk bilincini ortaya koyar. Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Kişiyi bencillikten kurtarır, cömert olmaya teşvik eder. Yapılan yardımlar sayesinde zenginlerle, yoksullar arasındaki bağlar güçlenir. Kurban Kesilebi- Kaç Kişi Adı- Nitelikleri Koyun ve Keçi 1 kişi adına 1 yaşını doldurmuş Sığır ve Manda 1-7 kişi adına 2 yaşını doldurmuş Deve 1-7 kişi adına Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür? Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, 5 yaşını doldurmuş olmalı Zekât verebilecek seviyede zengin olan Müslümanlar.(*) Kurban kesilecek hayvanların sağlıklı olması gerekir. (Kör, topal olmamalı) 6

7 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI SINIF Kurban İbadetinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Açısından Önemi: Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Zenginle fakir arasındaki bağları güçlendirir. Kurban, insanın sevdiği şeyi Allah için feda etmesi demektir. Hicri Aylar(4 Kasım Muharrem 1435) 1. Muharrem (Aşure Günü) 2. Safer 3. Rabıulevvel (Hz. Muhammed in doğumu) 4. Rabiu lâhir 5. Cemaziyelevel 6. Cemaziyelahir 7. Recep (Üç aylar başlangıç) 8. Şaban 9. Ramazan (Kur an ayı) 10. Şevval 11. Zilkâde 12. Zilhicce (Kurban, Hac zamanı) Biz, her millet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. [Hac suresi, 34] Onların ne etleri ne de kanları Allah a ulaşmaz. Fakat sizin Allah ın emirlerine olan bağlılığınız ona ulaşır. [Hac suresi 37] Kim imkânı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. [Hadis] KURBAN ÇEŞİTLERİ: 1.Adak Kurbanı: Bir işin veya isteğin olması halinde kesilmek üzere Allah a adanan kurbandır. Adak kurbanı tamamen fakirin hakkıdır. Adak kurbanı kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler kesilen bu kurbanın etinden yiyemezler. 2.Şükür Kurbanı: İnsanlar kendilerini mutlu eden bir haber, yeni bir ev veya araba aldıklarında Allah a şükür maksadıyla bazen kurban keserler. Buna şükür kurbanı denir. 3.Akîka Kurbanı: Çocuk sahibi olan anne-babalar Allah a şükür amacıyla kurban kesebilir. Bu kurbana da akîka kurbanı denir. Not: Şükür ve akîka kurbanının etinde bu kurbanı kesenler ve yakınları da yiyebilir. Alevî Bektaşi Kültüründe Kurban: Alevî- Bektaşiler, Kurban Bayramı başta olmak üzere, yılın belli mevsimlerinde çeşitli nedenlerle kurban keserler. Kurban kesilirken Kurban Tığlama(kesme) duası okunur. Bu kurban çeşitleri şunlardır: 1.Adak kurbanı: Bir is veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesilir. 2.Ziyaret kurbanı: Ziyaret yerlerine giderken kesilir. 3.Şükür kurbanı: Muharrem ayında kesilir. 4.Dâr kurbanı: Ölen kişinin affı için kesilir. 5.Musahiplik kurbanı: Yol kardeşliği(musahiplik) sözü verilirken kesilir. 7

8 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI SINIF İslâmda Paylaşma ve Yardımlaşmaya Örnek Verilebilecek İbadetler: Zekat Sadaka Fidye Fitre Kurban Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. [İnsan suresi, 8] Allah yapacağınız her iyiliği bilir. [Bakara suresi, 215] Yetimin başını okşa, yoksulu doyur. [Hadis] İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı: İnsan, yaratılış itibariyle muhtaç bir varlıktır. Başta anne babası olmak üzere diğer insanlara da ihtiyaç duyar. Bu nedenle insan, yaşamını bir toplumunun üyesi olarak yardımlaşma ve paylaşma içerisinde sürdürmek zorundadır. Bir toplumdaki bütün insanların imkânları eşit değildir. Her toplumda zengin insanlar olduğu gibi yoksul insanlar da vardır. İş bulamadığından veya sağlığı elverişli olmadığından çalışamayan insanlar olabilir. Böyle durumlarda zengin insanların, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri ve sahip oldukları imkânları onlarla paylaşmaları gerekir. Bu konuda Yüce Allah: Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. [Zâriyat, 19] buyurmuştur. 2. İslâm ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem: İslâm dini insanların yardımlaşma ve dayanışma içerisinde kardeşçe yaşamalarını ister. Elde bulunan imkânların başkalarıyla paylaşılmasını, zor durumda olan insanlara maddî ve manevî olarak yardım edilmesini öğütler. Bu paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri ensar-muhacir kardeşliği olmuştur. Baskılar sonucu bütün mal varlıklarını bırakarak Mekke den Medine ye göç etmek zorunda kalan Mekke li muhacirlere, Medineli Müslümanlar sahip çıkmışlar, bütün imkânlarını onlarla paylaşmışlardır. Bu nedenle Medineli Müslümanlara yardım edenler anlamına gelen ensar ismi verilmiştir. Paylaşmak veya yardım etmek için zengin olmak gerekmez. Dinimiz bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmeyi öğütler. 3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât: Zekat, kelime anlamı olarak, temizlik, artma, çoğalma, arıtma ve bereket anlamlarına gelir. Terim olarak ise; Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Zekat, mal ile yapılan farz bir ibadettir. Hicretten iki yıl sonra Medine de farz kılınmıştır. Zekatın amacı, toplumsal yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve yoksulları korumaktır. Ayrıca zekat, malın bereketlenmesi ve çoğalmasıdır. Zekât İbadetinin Kişiye ve Topluma Faydaları: Kişi zekat vermekle, Allah ın kendisine vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmiş olur. Zekat zenginlerle fakirler arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık duygularını giderir, dostluk ve saygı bağlarını kuvvetlendirir. Zekât, İnsandaki cimrilik ve bencillik gibi kötü duyguları yok eder. Zekât ekonomik dengesizlikleri önler. Toplumda sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Kimler Zekât Vermekle Yükümlüdür? Dinimize göre zengin sayılan Müslümanların zekât vermesi zorunludur. Bir kimsenin dinen zengin sayılabilmesi için nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Nisap: Yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dışında en az 85 g altın veya ona eşdeğer mal ya da paraya sahip olmaktır. Zekâtı verilecek mal ya da paranın bir yıl süreyle sahibinin elinde bulunması gerekir. Ayrıca zekât verecek kişinin borcu da bulunmamalıdır. 8

9 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI SINIF Zekât Kimlere Verilir? Tevbe suresi 60. Ayette zekat verilebilecek kişiler şöyle sıralanmıştır: Yoksullara, borçlulara, düşkünlere, yolda kalmış yolculara, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, kalbi İslâm a ısındırılmak istenenlere, Allah yolunda çalışanlara, zekât toplamakla görevli memurlara.. Zekat verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanınmalıdır. Ancak zekât verecek kişi eşi, çocukları, anne, baba, dede, babaanne gibi bakmakla yükümlü oldukları kişilere zekât veremez. Zekatı Kim? Nelerden? Ne Kadar? Kimlere verilmelidir? İslâm da Paylaşma ve Yardımlaşmaya Örnek Verilebilecek İbadetler: Zekat, Sadaka, Fidye, Fitre, Kurban... Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Zekat Oranı: Küçükbaş Hayvanlar: ye kadar e kadar e kadar e kadar Büyükbaş Hayvanlar: 1 koyun 2 koyun 3 koyun 4 koyun en az 2 yaşında 1 dana/düve en az 3 yaşın 1 dana/düve 60 en az 1 yaşında 2 buzağı Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. [İnsan suresi, 8] Allah yapacağınız her iyiliği bilir. [Bakara suresi, 215] Yetimin başını okşa, yoksulu doyur. [Hadis] Zengin olan her Müslüman Altın, gümüş, nakit para ve menkul değerler Ticaret malları Koyun ve keçi Zekât Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Zekât verirken akraba ve komşulardan ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanınmalıdır. (Bakmakla yükümlü olduğumuz yakınlarımız hariç) Zekât bir ibadet olduğu için verirken niyet edilmelidir. Ve kesinlikle Allah için verildiği bilinmelidir. Zekât verirken, gösterişten uzak, gurur ve kibre kapılmadan yerine getirilmelidir. Alçakgönüllü, anlayışlı ve hoşgörülü olmalıdır. Mümkünse zekât gizlice verilmelidir. 1/40 % 2,5 Sığır ve manda 1/30 Deve Toprak ürünleri Her beş deve için bir koyun veya keçi 1/10 (% 10 Doğal yollarla sulanıyorsa) 1/20 (% 5 Masraf edilerek sulanıyorsa) Zekât verdiğimiz kişinin onurunu kırmadan, gururunu incitmeden bu ibadeti yerine getirmeliyiz. 4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka: Yoksullara Düşkünlere Borçlulara Yolda kalmış olanlara Özgürlüğünü yitirmiş olanlara Kalbi İslâm a ısındırılmak istenenler (Müellefe-i Kulub) Allah yolunda çalışanlara Zekât memurlarına Bir insanın kendi isteğiyle yalnızca Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir. Sadakada zaman ve miktar sınırlaması yoktur. İnsanlar istedikleri zaman, istedikleri kadar yapabilirler. Ayrıca sadaka verecek kişinin zengin olması da gerekmez. Bu yüzden sadaka zekâttan daha kapsamlı bir ibadettir. Sadaka sadece maddi yardımla olmaz. İnsanın bilgi ve tecrübesini diğer insanlarla paylaşması, bir hastayı ziyaret etmek, insanlara güler yüzle selam vermek, insanların üzüntülerini paylaşmak, dertlerine ortak olmak da bir çeşit sadakadır. 9

10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI SINIF Sadaka-ı Cariye: Sadaka çeşitlerinden biri de sadaka-ı cariye dir. Sevabı hiç bitmeyen, öldükten sonra da insana sevab kazandıran sadaka demektir. Herkesin yararlanacağı cami, okul, yurt ve hastane gibi hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmak, hayırlı evlat yetiştirmek sadaka-ı cariyeye örnek verilebilir. Peygamberimiz konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak üç şey hariçtir: Sadaka-ı cariye, insanlara yararlı bir ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Fıtır Sadakası: Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken ve halk arasında fitre olarak bilinen sadakadır. Fitreyi zengin Müslümanların vermesi gerekir ama miktarı az olduğu için zengin olmayanlar da fitre verebilir. Fıtır sadakasının miktarı, fitreyi verecek kişinin bir günlük yiyecek miktarı kadardır. (2013 yılı için 9,25 TL) Fıtır sadakası kişi başına verilir. Bir ailedeki bütün bireylerin fitresini aile büyüklerinden biri verir. Fıtır sadakası, sağlık içinde bayrama ulaşmanın şükrü anlamına gelir. Fıtır sadakasıyla herkes kendi imkanları ölçüsünde yardım etmenin mutluluğunu yaşar. İnsanı cömertliğe alıştırır. Yoksullarda aldıkları yardımlarla bayramlık ihtiyaçlarını karşılarlar. Böylece karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağları güçlenir. Sadaka çeşitlerinden fıtır sadakası (fitre) ramazan bayramında önce verilmesi gerekli bir sadaka çeşididir. Bir de ramazan ayında sürekli hastalığı veya yaşlılığı sebebiyle oruç tutamayanların tutamadığı her gün için ödedikleri fidye vardır. Fidye bir sadaka çeşidi sayılmaz ancak yardımlaşma ve dayanışma ibadeti sayılabilir. 5. Yardımlaşma Kurumlarımız: İslâm dininin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem Müslümanları da bu konuya önem vermeye yöneltmiştir. Atalarımız bu amaçla yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için aşevleri(imarethaneler), hastaların tedavisi için hastaneler(darüşşifalar), yaşlıları korumak için huzurevleri (darül acezeler) açmışlardır. Ayrıca öğrencilere yardım etmek, bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, kış şartlarında hayvanlara yiyecek sağlamak vb. amaçlarla vakıflar kurmuşlarıdır. Bu yardım kuruluşları ve vakıfların benzerlerine bugün de rastlamaktayız. Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı v.b. sivil toplum kuruluşları bunlara örnek olarak verilebilir. Bir kimseye bineğine binmede veya eşyasını taşımada yardım etmek, güzel söz, namaza gitmek için atılan her adım, yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak bir sadakadır. [Hz. Muhammed] Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günün de onun sıkıntılarından birini giderir. [Hz. Muhammed] ZEKAT Farzdır. Belli bir miktarı vardır. Yılda bir defa verilir. Maddî değerli olan şeylerden verilir. SADAKA Sünnettir. Dilediğimiz kadar verebiliriz. Dilediğimiz zaman verebiliriz. Manevî şeyler de sadaka kabul edilir. 10

11 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÜNİTE ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI SINIF «Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor musun?» Mülk suresi, 3. ayet Atmosferin 7 Katmanı: 1- TROPOSFER: Dünyaya en yakın katmandır. Yağmur, kar bu katmanda oluşur. 2- STRATOSFER 3- OZONOSFER: Güneşten gelen zararlı ışınlar bu katta tutulur. 4- MEZOSFER 5- TERMOSFER 6- İYONOSFER 7- EKZOSFER Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. [Kamer suresi, 49. ayet] O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan sonra göğe yönelip onu yedi gök halinde düzenleyendir. [Bakara suresi, 29. ayet] Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın o dengeyi bozmayın. [Rahman suresi, 1-5. ayet] Allah her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır: Allah kâinatta bulunan her şeyi belli bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır ve insandan kâinatı incelemesini, ondaki uyum ve denge üzerinde düşünmesini istemiştir. Allah her şeyi yerli yerinde yaratmıştır. İnsan ve hayvanlar yaratılmadan önce, yeryüzü onların yaşamlarına uygun bir şekilde yaratılmıştır. Bizlere düşen evrendeki bu düzeni korumaktır. Yeryüzündeki Düzen ve Ölçüye Örnekler: Deniz ve göllerdeki tuz, suda yaşayan canlıların hayatlarına uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların büyüklükleri, aralarındaki mesafe kâinattaki dengeyi bozmayacak şekildedir. Dünyanın Güneş ve Ay a olan uzaklığı dünyadaki yaşamı olumsuz etkilemeyecek orandadır. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı. İnsan kulağının işitme sınırları Gözümüzle her şeyi görebilmemiz.. Kaza ve Kader Ne Demektir? Allah ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına kader denir. Kaderde yer alan olayların zamanı gelince ortaya çıkmasına da kaza adı verilir. Evrendeki Yasalar: Allah evrendeki düzen ve işleyişi bir takım yasalara bağlamıştır. Evrende görülen bu yasalar üç başlık altında toplanır: 1. Fiziksel Yasalar: Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensipleri konu alan yasalardır. Örnek: Suyun 100 derecede kaynaması... Isınan metallerin genleşmesi... Eylemsizlik ilkesi Biyolojik Yasalar: Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Örnek: İnsanın yaşaması için solunum, sindirim, dolaşım sistemlerine sahip olması gerekir. Canlıların dış dünyayı algılayabilmesi için duyu organlarına ihtiyaç vardır. Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaçlara, kuşlar uçabilmek için kanatlara ihtiyaç duyarlar. 3. Toplumsal Yasalar: Toplumsal olaylar arasında var olan sebep sonuç ilişkisini ifade eden yasalardır. Bu yasalar Kur an-ı Kerim de sünnetullah kavramıyla dile getirilmiştir. Örnek: Adaletin olmadığı toplumlarda barış bozulur. Kuraklık sonucu açlık-susuzluk yaşayan insanlar göç ederler. Sanayileşmenin artmasıyla köyden kente göç hızlanmıştır. 11

12

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ. dinkulturuahlakbilgisi.com

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ. dinkulturuahlakbilgisi.com HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? BÖLÜM:

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

BÖLÜM: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

BÖLÜM: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

1- İhrama girmek(mikat), 2- Vakfe yapmak (Arafat), 3- Tavaf yapmak (Ziyaret).

1- İhrama girmek(mikat), 2- Vakfe yapmak (Arafat), 3- Tavaf yapmak (Ziyaret). HACCIN TARİFİ VE ÖZELLİKLERİ Hac, - Sözlükte, yöneliş, yürüyüş ve kutsal yerleri ziyaret etmek anlamlarına gelmektedir. - Terim olarak ise, yılın belirli günlerinde ( Zilhicce ayının 9,10,11,12,13. günleri)dinimizce

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1- İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı: İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.

Detaylı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC RABBİMİZ (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ayeti Kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ona varmaya gücü yeten kimsenin

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ H A C 1. Aşağıdakilerden hangisi hac görevini yaparken yapılması zorunlu olan görevlerden biri değildir? a) İhrama girmek b) Tavaf etmek c) Şeytan taşlamak d) Telbiye getirmek

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

HAC KİTABIM İstanbul, 2013

HAC KİTABIM İstanbul, 2013 HAC KİTABIM İstanbul, 2013 DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ YAYINLARI Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınlarına aittir. ISBN : 978-605-4036-37-0 Sertifika No: 17576 Kitabın

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI EYLÜL EKİM KASIM İBADET VE MÜKELLEF T E M İ Z L İ K 1.İbadetin (Salih Amel) Tanımı 2.Amacı ve Önemi: İbadet Bize Ne Kazandırır? 4.Temizlik-İbadet İlişkisi 9 2 NAMAZ 1.DÖNEM 1. DÜZEY (KUR 1) 3. Temel İbadetler

Detaylı

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar ICERIK Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar Salih amel nedir? Salih: dogru yolda olan, fesat icinde olmayan, faydalı ve yarayışlı

Detaylı

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya A: ZEKÂT VE SADAKA 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. 1. Aşağıdakilerden hangisi sadaka verme sebebimiz olmalıdır? a) İnsanlar arasında mertebemizin yükselmesi b) Kazaya ve belaya karşı korunmak

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir.

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir. ÖRNEKLER DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİLGİSİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE (KADER İNANCI) KONU: KAZA VE KADER İNANCI KADER: Kelime olarak KAZA: Kelime olarak kader; bir şeye gücü kaza, hükmetmek, - Su 100 yetmek, biçimlendirmek,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 I-Arafatta vakfe II-İhram III-Kurban kesme 1- Hac esnasında yapılanları düşünerek, yukarıdakilerin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Ramazan: Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan-ı Şerif veya Oruç Ayı da denilir.

Ramazan: Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır. Ramazan-ı Şerif veya Oruç Ayı da denilir. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan Recep ve Şaban ayını mübarek kılıp bizi ramazan ayına ulaştıran rabbimize hamd olsun. Bu yazımızda sizinle ramazan ayıyla ilgili terimlerin anlamını inceleyelim. Ramazan: Hicri

Detaylı

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir HAC İBADETİ NEDİR Hac ibadeti; İslamın şartlarından beşincisi olup, Kameri aylardan Zilhicce ayında İslam kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

Ne Kadar Verilir. 1/40 -- % 2,5 30 1/30. 1 Adet Koyun veya Keçi. -- 1/10 veya 1/20

Ne Kadar Verilir. 1/40 -- % 2,5 30 1/30. 1 Adet Koyun veya Keçi. -- 1/10 veya 1/20 İNSANIN YARDIMLAŞMAYA İHTİYACI Yaratılıştan gelen farklılıklarla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirleriyle yardımlaşma ihtiyacı duyarlar. Yardım anlayışının özünde fedakârlık vardır. Maldan

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer î Hikmeti Pazartesi, 31 Ağustos :59

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer î Hikmeti Pazartesi, 31 Ağustos :59 Kurban Yüce Allah ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye), bunu kesmeğe de tazhiye

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması gereken özelliklerden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması gereken özelliklerden birisi değildir? D İ N K Ü LT Ü R Ü V E A H L A K B İ L G İ S İ D E R S İ 1. D Ö N E M 2. S I N AV H A Z I R L I K S O R U L A R I 1 HAZIRLAYAN: ABDURRAHMAN UÇAR Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Hoş Geldiniz Kutsal Misafirler

Hoş Geldiniz Kutsal Misafirler Hoş Geldiniz Kutsal Misafirler İslâm ın şartlarından biri de hac dır. Hac, belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir. Hac günü Kurban Bayramı na rastlayan Zilhicce ayının onuncu

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 28 KSIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. şağıdaki hadislerden hangisi İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi açıklar? 3. ) Sadaka

Detaylı

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 8. SINIF 2. ÜNİTE ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

Detaylı

NE ZAMAN EMREDİLDİ ZEKÂTIN TARİFİ ZEKÂTIN FAYDALARI

NE ZAMAN EMREDİLDİ ZEKÂTIN TARİFİ ZEKÂTIN FAYDALARI NE ZAMAN EMREDİLDİ Namaz: Hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç (İsrâ) gecesinde farz kılınmıştır. Oruç: Hicretten bir buçuk sene sonra şaban ayının onuncu günü farz kılınmıştır. Fıtır sadakası: Hicretten

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır.

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır. İMAN İBADET AHLAK Allah a çağıran, salih amelde bulunan ve: Gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet, 41/33) Bizim katımızda sizi (bize) yaklaştıracak olan, ne mallarınız,

Detaylı

Liseye Geçiş Sınavı Din Kültürü Ahlak Bilgisi Denemesi

Liseye Geçiş Sınavı Din Kültürü Ahlak Bilgisi Denemesi Liseye Geçiş Sınavı Din Kültürü Ahlak Bilgisi Denemesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruların cevapları yazının en altında yer almaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s): Nefsim kudret elinde bulunan Allah a yemin

Detaylı

SINIF CEVAP ANAHTARI

SINIF CEVAP ANAHTARI 8. SINIF CEVAP ANAHTARI Test 1 Ünite 1 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır TEST - 1 1-C 2-A 3-C 4-B 5-D 6-A 7-D 8-B 9-D 10-C Kader ve Evrendeki Yasalar - İnsan İradesi ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III 5. Sınıf 01 Allah İnancı - I 02 Allah İnancı - II 03 Allah İnancı - III Allah inancı 04 Ramazan ve Orucu - I 05 Ramazan ve Orucu - II Ramazan orucu 06 Ramazan ve Orucu - III 07 Adap ve Nezaket - I 08 Adap

Detaylı

UMRE YOLCULARI EĞĠTĠM PROGRAMI 2018 YILI UMRE ORGANĠZASYONUNUN SERVĠSLĠ (24 GÜNLÜK) 16. TURU UMRE SEMĠNER PROGRAMI

UMRE YOLCULARI EĞĠTĠM PROGRAMI 2018 YILI UMRE ORGANĠZASYONUNUN SERVĠSLĠ (24 GÜNLÜK) 16. TURU UMRE SEMĠNER PROGRAMI UMRE YOLCULARI EĞĠTĠM PROGRAMI 2018 YILI UMRE ORGANĠZASYONUNUN SERVĠSLĠ (24 GÜNLÜK) 16. TURU UMRE SEMĠNER PROGRAMI DERS SAATĠ KONULAR AMAÇLAR AÇIKLAMALAR KAYNAKLAR İbadetin ve bu bağlamda Umre ibadetinin

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI 1. İNANÇ A. ALLAH İNANCI Tevhit: Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah ın bir tek ilah olduğuna, onun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

Yardımlaşma ve Dayanışma Nedir? Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önem ve Faydaları Nelerdir?

Yardımlaşma ve Dayanışma Nedir? Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önem ve Faydaları Nelerdir? YARDIMLAŞMA, PAYLAŞMA, MERHAMET Yardımlaşma ve Dayanışma Nedir? Yardımlaşma ve Dayanışmanın Önem ve Faydaları Nelerdir? Yardımlaşma Nedir? Yardımlaşma; birlikte çalışmak ya da yardım etmektir. Takım çalışması

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

KURBANIN MAHİYETİ, VÜCUBU VE ŞER İ HİKMETİ

KURBANIN MAHİYETİ, VÜCUBU VE ŞER İ HİKMETİ KURBANIN MAHİYETİ, VÜCUBU VE ŞER İ HİKMETİ 1- Kurban Yüce Allah ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için kesilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

2018-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-Deneme Sınavı 7

2018-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-Deneme Sınavı 7 2018-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-Deneme Sınavı 7 Tevekkül; güvenmek, teslim olmak, vekil olarak kabul etmek, işin sonucunu bırakmak gibi nlamlara gelir. Tevekkül yalnızca Allah a yapılmalıdır. Tevekkülü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Programları 1. HAFTA SIYER NEDIR? Siyeri nasıl okuyalım? Niçin Peygamber gönderilmiştir? Hz. Peygamber i sevmek ve hayatının bilinmesi gerekliliğini

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı