1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem"

Transkript

1 8. SINIF 2. ÜNİTE ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir. A- Milli eğitime B- Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya C- Güzel sanatlara D- Sivil toplumun gelişmesine Paylaşmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir toplumda paylaşma ne kadar fazlaysa toplumsal barış o kadar sağlam olur. B) Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz. C) Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur. D) Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında olur. İslam dininde emredilen ya da tavsiye edilen zekât, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir. A- Yardımlaşma ve dayanışma B- Doğruluk ve adalet C- Çalışkanlık ve mutluluk D- Sabır ve bereket Atalarımızın Bir elin nesi var, iki elin sesi var sözü hangi temel insani duyguyu ifade etmek için kullanılmıştır. A- Başkalarından cesaret alma B- Yalnız yaşamama C- Yardımlaşma D- Kendini kabul ettirme Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın sonuçlarından biri olamaz? a) Cimrilik gibi olumsuz davranışları azaltır. b) Sevgi, saygı ve sorumluluk gibi güzel özellikleri geliştirir. c) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasını sağlar. d) İnsanların birbirinden uzaklaşmasına neden olur. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Dinimiz, Müslümanları bir bütün olarak görür b) Peygamberimiz, Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir c) Dinimiz, insanlara yardımlaşmayı ve dayanışmayı emreder d) Sadece Müslümanlara yardım etmemiz emredilmiştir Fakiri çaresizlikten, zengini de Allahu Tealaya isyandan kurtarıp yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir. A- Namaz B- Zekât C- Oruç D- Hac Eski Türk törelerindeki doyurma, donatma, yoksula yardım etme geleneği İslam da daha gelişmiş olarak hangi ibadetlerde görülür. A- Namaz - Zekât B- Sadaka Hacc C- Kurban - Oruç D- Zekât Sadaka "Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." Al-i İmran Suresi 134.ayet Yukarıdaki ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz? A) Paylaşmak veya yardım etmek için zengin olmak gerekmez. B) Dinimiz bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmeyi öğütler. C) Kur'an-ı Kerim paylaşma ve yardımlaşma konusunda hassas davranmıştır. D) İmkânları olduğu halde yardımcı olmayanların cezalandırılacağını gösterir. Peygamberimiz Hz. Muhammed "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyuruyor. Sizce bu sözün insanlar üzerindeki olumlu etkisi nedir? A-) İnsanlar arasında dayanışmayı teşvik eder. B-) İnsanların zengin-fakir olarak ayrılmasını teşvik eder. C-) İnsanları zenginliğe teşvik eder. D-) İnsanların yaşamlarının önemli olmadığına dikkat çekiyor. İslam dininin yayıldığı toplumlarda çok sayıda vakıf kurulmuştur. Medreseler, camiler, aş evleri, hastaneler gibi sosyal kurumların giderleri bu vakıflar tarafından karşılanmıştır. Vakıflar devlet tarafından kurulabildiği gibi genelde toplumun ileri gelen zenginleri tarafından oluşturulmuştur. Yukarıdaki bilgilerde İslam toplumlarının hangi alana verdikleri önemden bahsedilmektedir? A) Doğruluk B) Yardımlaşma ve dayanışma C) Bilim ve sanat D) Mimari Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir. (Bakara Suresi, 261) Bu ayetten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır.? Allah yolunda yapılan harcamaları, Allah ın misliyle ödüllendireceğini. Müslümanların zengin olması gerektiğini Mal kazanmanın önemini anlatır. Allah dilediğine mal verir. " Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için belli bir hak vardır " Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim ayetinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir? A) Komşu hakları B) Sadaka Vermek C) Yardımda bulunmak D) Zekat vermek Yardımlaşmayla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır A-Bilgisizliğin yok olması için birlikte çalışmak yardımdır B-Toplumda iyiliği yaygınlaştırmak bir yardımdır C-Zekât ve sadaka bir yardımlaşma yoludur D-Hayır ve şer her konuda yardımlaşılabilir. I İnsanlar bir bedenin farklı organları gibidirler; bir organ rahatsızlanırsa diğerleri de rahatsız olur II Komşusu açken tok yatan bizden değildir III Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz IV Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir Yukarıda verilen hadislerden hangileri dinimizin yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösterir? a) I, II ve III b) II III ve IV c) I III ve IV d) I, II, III ve IV ---- ve --- soruları aşağıda verilen bilgilerden yola çıkarak cevaplayınız. Allahu Teala Kur anda Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyilğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz (harcarsanız), Allah onu hakkıyla bilir Peygamber efendimiz de Kardeşini güler yüzle karşılamakla bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, Müslüman kardeşi için de sevip istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz buyurmaktadır. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak hangisini söyleyebiliriz? a) İslamiyet te bireysel yaşamaya önem verilir b) İslamiyet te ekonomik ilişkilere önem verilmez. c) İslamiyet sevgi ve dayanışma ortamı oluşturur d) İslamiyet sadece insanları sevmeyi tavsiye eder Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki anlayışlardan hangisi İslami bir anlayıştır? a) Para benim mal benim, hiç kimseye zırnık vermem. b) Allah bana layık görmüş vermiş, ona da verseymiş. c) Çalış senin de olur, ama benden bir şey isteme d) Benim malımda fakirlerin de hakları var, onları sahibine vermeliyim. 3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât 3.1. Zekât Nedir? 3.2. Zekâtı Kimler Verir? 3.3. Zekât Nelerden Verilir? 3.4. Zekâtı Kimlere, Nasıl Vermeliyiz? Yasin: Zekat veren insan malını temizlemiş olur. Kübra: Zekat farz bir ibadettir. Emre: Zekat sadece Ramazan ayında verilir. Zekâtla ilgili, yukarıda ki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği bilgi yanlıştır? A) Yasin ve Kübra B) Yasin ve Emre C) Sadece Kübra D) Sadece Emre Maddi durumu iyi olan müslümanların yerine getirmesi gerekir Mal veya paranın kırkta biri verilir Yılda bir defa verilir Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a) Sadaka b) Fitre c) Fidye d) Zekat Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin sonuçlarından biri olamaz? a) Kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini düşünme alışkanlığı kazandırır b) İnsanlar arasında kardeşlik duygularının geliştirir c) Toplumdaki gelir dağılımında denge oluşmasını sağlar d) Zekat veren kişilerin zarara uğramasına neden olur Zekat ibadetinin farz olması için kişinin bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? a) Akıllı olmak b) Zengin olmak c) Ergenlik çağına gelmiş olmak d) Erkek olmak Zekâtla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sadece Ramazan ayında verilir. B) Malla yapılan bir ibadettir.

2 C) Allah'ın bize verdiği nimetlere karşılık bir şükür ifadesidir. D) İslam ın beş şartından biridir Aşağıda verilen cümlelerden hangisi zekât ibadetinin amacına ve uygulamasına ters olur? A) Zekât ile dindarlığımızı başka insanlara ispatlamış oluruz. B) Kardeşlik bilincini geliştirir ve yardımlaşmayı artırır C) Fakirlerin, kıskançlığını ve hasetliğini önler. D) Kişinin dünya malına bağlanmasını engeller. A- Zekât mala karşı aşırı düşkünlük ve cimrilik kusurlarını temizler. B- Zekât malın hayırlı ve bereketli olmasına ve artmasına sebep olur. C- Zekât insanların sevgisini ve yakınlığını sağlar. D- Zekât zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Zekâtla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. A- Zekâtı dinimizin zengin kabul ettiği kişiler verir. B- Zekât verirken ilk önce yakın çevresindeki fakirler gözetilir. C- Zekât yoksulluğun ortadan kalkmasına yardımcı olur. D- Zekât verebilmek için kişinin asli (temel) ihtiyaçlarını karşılaması yeterlidir. Sevinç Hanım 20 Ocak 2008 tarihinde sahip olduğu malları hesaplayarak zenginlik ölçüsüne sahip olduğunu belirlemişti. Aradan bir yıl geçtikten sonra bu zenginlik ölçüsünün devam ettiğini görüp zekâtını bir kaç ihtiyaç sahibi arasında paylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sevinç Hanım ın zekât verdiği kişiler arasında yer alamaz? A) Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kız kardeşi Nilüfer Hanım. B) Borçlu olan komşusu Ali Bey. C) Üniversite öğrencisi olan ve maddi sıkıntı çeken torunu Sadık D) Maddi sıkıntı içinde olan iş arkadaşı Zeynep Hanım. Zekat veren insanlar hem Allah a hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekat ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekatın toplumda yerine getirdiği işlevlerden biri değildir? A) İnsanlar arasındaki işbirliğini artırması B) Toplumda dayanışmayı güçlendirmesi C) Sevgi ve saygının gelişmesini sağlaması D) Toplumdaki statü farklarını koruması 1.Yılda bir kere verilmelidir 2. Zengin müslümanlara farzdır. 3. Hem mal hem bedenle yapılan bir ibadettir. 4. Kur'an'da zekattan çok fazla bahseden ayet vardır. 5. Zekat vermek sünnettir 6. Allah zekat verene kat kat verir. 7.Zekat vermek kazancımızın şükrüdür. Yukarda verilen bilgilerden kaçı yanlıştır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 I- Geçim sıkıntısı çeken yoksullar ve hiçbir geliri olmayan düşkünler II- Borçlu durumda olan ve borcunu ödemekte zorluk çekenler III- Kendi ülkesinden uzakta kalan ve parasız duruma düşen yolda kalmışlar IV Allah yolunda olanlar. Örneğin vatanı korumak için savaşan askerler ve İslam Dini ni anlatmakla meşgul olanlar. Yukarıda verilen kişilerden hangisine zekat verilebilir? a) I, II ve III b) II III ve IV c) I III ve IV d) I, II, III ve IV Aşağıdakilerden hangileri zekat ve sadakanın birey ve topluma katkılarından değildir? a)toplumsal birlik ve beraberlik sağlanır b)varlıklı insanlar muhtaçları gözetirler c)insanlarda bencillik ve cimrilik duyguları oluşur. d)sevgi güven gibi duygular ön plandadır "Zekâtlar Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Islâm'a ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarfedilir. Allah bilendir, Hakimdir" Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek kimseler arasında yer almaz? A) Düşkünler B) Ailemiz C) Borçlular D) Yolda kalmışlara Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A- Zekât zengin olanlara farzdır. B- Zekât yılda bir defa verilir. C- Zekâtta malın 1/40 ı verilir. ( % 2,5 ) D- Sağlıklı olmayanlar zekât vermezler. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır B) Zekat vermekle malımızda eksilme olur C) Zekat insanı bencillikten kurtarır D) Zekatı verilen mal manevi kirlerden arınmış olur Zekât; zengin olan bir Müslüman ın kazancının kırkta birini yoksullara vermesine denir. Sadaka; Maddi karşılık beklemeden yoksullara yapılan yardıma denir. Buna göre zekât ve sadaka ibadetleri aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili değildir? A) Fertler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun artmasında B) Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesinde C) İnsanların bencillik ve cimrilikten uzaklaşmasında D) İslamiyet in yeni yerlere yayılmasında A- Zekâtı öncelikle yakın akraba ve komşuya vermeliyiz. B- Toprak ürünlerinin de zekâtı verilir. C- Kişi zekâtını anne babasına verebilir. D- Ticaret mallarının da zekâtı verilir. - Anne Baba - Çocuklar - Yeğen - Dede Nine - Torun - Teyze Yukarıda sayılanlardan kaç tanesine zekat verilmez? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 Zekât veren bir kişi hangi şekilde davranırsa yanlış bir davranış olur? A) Zekâtını gizlice vermeye çalışırsa B) İhtiyaç sahiplerini iyice araştırırsa C) Zekâttan bir karşılık beklerse D) Zekâtını zamanı gelince verirse Hangisi zekatın bir faydası sayılmaz? A) Zekat zengin ile fakiri birbirine yakınlaştırır. B) Zekat fakirlerin milli servetten pay almalarını sağlar. C) Zekat malı temizler ve bereketlendirir. D) Zekat ile zenginlerin fakirlere üstünlüğü ortaya çıkmış olur. Ahmet 1 ay önce vefat eden yakını sebebiyle bugün TL mirasa kavuşmuştur. Ahmet bugünlerde bu paranın ne kadarını zekat olarak vermelidir? A) 1000 TL B) 2500 TL C) 4000 TL D) Henüz zekat vermez. Eğer sadakaları,zekât ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduğunuzu bilir. (Bakara 271)Kur an-ı Kerim de geçen bu ayette Allah zekat verirken aşağıdaki davranışlardan hangisine dikkat etmemizi istemektedir? A-Zekatı gereğinden fazla vermemeliyiz. B-Zekat verdiğimiz fakirlerle konuşmamalıyız. C-Zekat verdiğimiz fakirlerin onurunu incitmemeliyiz. D-Zekatımızın hepsini sadece bir fakire vermemeliyiz İbadetlerin bir çok özellikleri ve faydaları bulunmaktadır. Örneğin Namaz bizi temizliğe alıştırırken, Oruç insanlar sabırlarını güçlendirir. Hac ibadetiyle aynı giysileri giyerek Allahın önünde eşit olduklarının bilincine vardırır. Aşağıdakilerden hangisi Zekat ve sadakanın kazandırdıklarından değildir? a)zekat insanlar arası sevgi bağlarını güçlendirir. b)kötü düşünmemize engel olur c)zekat duygu dünyamızı zenginleştirir. d)zekat ve sadaka bizi özgürleştirir. Maddi durumu iyi olan Müslümanların yerine getirmesi gerekir Mal veya paranın kırkta biri verilir Yılda bir defa verilir Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a) Sadaka b) Fitre c) Fidye d) Zekât Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez? a) Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan b) Toprak ürünlerinden c) Altın, gümüş, para ve ticaret eşyalarından d) Günlük hayatta kullanılan eşyaların Kişinin dinen zengin sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıyor olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? a) Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması gerekir b) En az 85 gram altına veya bunun değerinde mala sahip olmalıdır c) Zekâtı verilecek olan para veya malın bir yıl boyunca o kişide kalması gerekir d) En az YTL paraya sahip olmak gerekir Toprak ürünlerinden verilen zekâta ne ad verilir? a) Fıtır sadakası b) Fitre c) Bağış d) Öşür

3 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Toprak ürünlerinden 1/10 oranında zekât verilir b) Ticaret mallarından 1/40 oranında zekât verilir c) Küçükbaş hayvanlardan 1/40 oranında zekât verilir d) Büyükbaş hayvanlardan 1/20 oranında zekât verilir Bazı kişiler vardır ki fakir olsalar dahi onlara zekât verilemez. Aşağıdakilerden hangi bu kişilerden biridir? a) Yolda kalmış yolcular b) Borçlular c) Fakir komşular d) Anne-Baba Zekât verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? a) Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlamalıyız b) Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara verilmelidir c) Zekât gizli bir şekilde gösteriş yapılmadan verilmelidir. d) Zekât verecek olduğumuz parayla cami, okul, hastane vb. eserler yaptırabiliriz Aşağıda zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Zekât insandaki cimrilik ve bencillik gibi duygularını temizler B) Zekât malın azalmasına sebep olur C)Toplumda ekonomik dengeyi sağlar D) Fakirlerde kıskançlık duygularını giderir. Zekât aşağıdakilerden kimlere verilmez? a-yoksullara b-bakmakla yükümlü olduğu kişilere c-düşkünlere(miskinlere) d-yolda kalmış yolculara Aşağıdakilerden hangisine zekât verilir. a-)anne-babaya b-)kardeşlere c-)evlat-torunlara d-)büyükanne-büyükbabaya Aşağıdakilerden hangisi asli (temel) ihtiyaçlardan değildir. A- Ev B- Araba C- Ticaret malı D- Sanat aletleri A- Sığır Mandanın nisabı 5 tanedir. B- Altının nisabı 85 gramdır. C- Gümüşün nisabı 560 gramdır. D- Koyun Keçinin nisabı 40 tanedir. A- 40 Koyunda 1 koyun B- 100 lirada 1 lira C- 5 Devede 1 koyun D- 30 Sığırda 1 dana Kur an da Tevbe suresinin 60. ayetinde zekâtlarımızı verebileceğimiz kişiler açıklanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi burada anılan zekât verebileceğimiz kimselerden biri değildir? a)yoksullar b)borçlular c)zenginler d)allah yolunda çalışanlar Müslümanların zekâtlarını vermelerindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A- Allah'ın emrini yerine getirmek B- Yoksulları milli servetten faydalandırmak C- Toplumda sosyal adaleti gerçekleştirmek D- Başkalarını düşünme duygularını geliştirmek Para Sığır Toprak Ürünleri Altın % 2.5 1/40 1/10 1/ Yukarıda zekât verilen mallar ve verilmesi gereken miktar verilmiştir. Buna göre hangisinin zekât miktarında yanlışlık vardır? A) Para B) Sığır C) Altın D) Buğday İslam dinine göre zengin olan bir kimse kazancının bir kısmını yoksul ve ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlüdür. Bu sayede yoksulluk azalır. Fakirlerle zenginler arasında yakınlaşma sağlanır. İnsanlar birbirlerine daha fazla sevgi ve yakınlıkduyarlar. Bu bilgilerde zekât vermenin hangi yönü üzerinde durulmuştur. A) Ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlaması. B) İnsanı Allah a yakınlaştırması C) Toplumda birlik ve dayanışmayı artırması. D) İnsanların toplum kurallarına uymasını sağlaması. 4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka 5. Zekât ve Sadaka Verecek Duruma Gelmeye Çalışmalıyız Sabah ve akşam olmak üzere iki öğünlük yiyecek miktarı verilir Ramazan bayramında, bayram namazından önce verilir Ailedeki her birey için verilir Ramazan ayına ulaşmış olmanın bir şükrü olarak verilir Yukarıda özellikleri verilen yardıma ne ad verilir? a) Zekat b) Fidye c) Bağış d) Fıtır sadakası "İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yararlı bir ilim (eseri) bırakanların ve kendisine hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz." Peygamberimizin bu sözünde bahsedilen "kesintisiz iyilik yapanların" ifadesinde aşağıdaki ibadetlerden hangisi kastedilmiştir? A) Fitre B) Sadaka-i Cariye C) Zekat D) Hac Aşağıdakilerden hangisi sadaka ile ilgili olarak söylenemez? a) Başkalarının iyiliğini istemek sadakadır. b) Sadaka sadece para ile yapılan bir ibadettir. c) Hastaları ziyaret etmek, yaşlılara yardım etmek sadakadır. d) Arkadaşlarımıza sorunlarına yardımcı olmak da sadakadır. Sadaka, yalnızca para ve mal ile muhtaçlara yapılan yardımdan ibaret değildir.sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) iyi niyetle yapılan her güzel işin sadaka yerine geçtiğini ve sevap olduğunu belirtmiştir. Buna göre hangisi sadaka olarak değerlendirilmez? a- İnsanlara güler yüzlü davranmak b- Yoldaki bir taşı kenara koymak c- Dinlenmek için uyumak d- İyiliği emredip, kötülükten sakındırmak Aşağıdakilerden hangisi sürekli sadakanın özelliğidir? A- İnsanlara faydalı eserler bırakmak B- Oruç tutmayanların sadaka vermesi C- Yılda bir defa fakirlere zekât verilmesi D- Fakirlere bol bol sadaka vermek Karşılıksız yapılan her türlü yardıma, güzel ve yararlı davranışa ne ad verilir? a) Zekât b) Bağış c) Fitre d) Sadaka Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz? a) Bir hastayı ziyaret etmek b) İnsanlara güler yüzlü davranmak c) Yoldan karşıya geçmekte zorlanan bir yaşlıya yardımcı olmak d) Çalışan işçiye maaşını vermek Aşağıdakilerden hangisi sadakaya örnek olamaz? a) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve hamile olanlara yer vermek b) Yoldaki bir taşı alıp kenara koymak c) Arkadaşımıza ders çalıştırmak d) Para karşılığında bir yaşlıya bakmak Peygamberimiz insanın öldükten sonra amel defterinin kapanacağını; ancak üç sınıfın amel defterinin kapanmayacağını, bu kişilere sevap yazılmaya devam edeceğini bildirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç sınıftan biri değildir? a) Hayırlı bir evlat bırakan kişi b) İnsanlığa faydalı bir ilim bırakan kişi c) İnsanların yararına olacak bir eser yaptıran kişi d) Çocuklarına miras bırakan kişi Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası (fitre) verilemez? A) Yoksullara B) Anne babaya C) Borçlulara D) Düşkünlere Fıtır sadakası (Fitre) ile verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Paramızın 40 ta birini vermeliyiz. B) Fitremizi Ramazan ayında vermeliyiz. C) Miktarı bir fakiri bir gün doyuracak kadardır. D) Ailemizdeki herkes için vermeliyiz. İslam da; topluma faydalı olmak için okul, cami, köprü, çeşme, hastane,... gibi kalıcı eserler yaptırmaya ne denir? a) Sadakayı Cariye b) Zekât c) Fitre d) İmar Aşağıdakilerden hangi guruba Fıtır sadakası verilmez. A- Aile fertlerine B- Fakirler C- Borçlular D- Yolda kalmışlar Hz. Peygamber (SAV) bir hadislerinde fıtır sadakasının özelliklerini saymıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir. A- Oruçlunun çirkin sözlerinin kefaretidir. B- Zekâtını vermeyenin zekâtı yerine geçer. C- Bayram namazından sonra verilirse normal sadaka yerine geçer. D- Fakirler için bir azık olur. İslam dininin yayıldığı toplumlarda çok sayıda vakıf kurulmuştur. Medreseler, camiler, aş evleri, hastaneler gibi sosyal kurumların giderleri bu vakıflar tarafından karşılanmıştır. Vakıflar devlet tarafından kurulabildiği gibi genelde toplumun ileri gelen zenginleri tarafından oluşturulmuştur. Yukarıdaki bilgilerde İslam toplumlarının hangi alana verdikleri önemden bahsedilmiştir. A- Doğruluk B- Yardımlaşma ve dayanışma

4 C- Bilim ve Sanat D- Mimari 6. Yardımlaşma Kurumlarımız Yoksul ve muhtaç durumda olan kimselere para, yakacak, yiyecek vb. yardımlarda bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı B. Kızılay C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu D. Milli Eğitim Vakfı Yurt içinde ve yurt dışında her türlü doğal afet ve felaketlere karşı yardımda bulunmak amacıyla devletimizin kurduğu yardımlaşma kurumunun adı nedir? A-Yeşilay b-sosyal yardımlaşma vakfı C-Araştırma kurtarma ekibi d-kızılay Allah ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla, tarihimizde Müslümanlar tarafından insanların veya diğer varlıkların yararı için kurulan hayır kurumlarına ne denir? A-Yeşilay b-kızılay c-vakıf d-huzur evi Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarımızdan birisi değildir? A) Yeşilay B) Kızılay C) Aşevi D) Milli Eğitim Vakfı Devletimizin kurmuş olduğu bir yardımlaşma kurumumuzdur Amacı, yurt içinde ve yurt dışındaki doğal afet ve felâketlere karşı yardım etmektir Sağlık hizmetleri verir, sosyal dayanışmayı destekler Yukarıda özellikleri verilen yardımlaşma kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir? a) Türk Hava Kurumu b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu c) Kızılay d) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? 8. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar Feyza Din Kültürü Öğretmeninin verdiği proje ödevinde değişik bir şey yapmaya karar verdi ve hacla ilgili mekânları, kavramları, yapılışını bir sayfada, çizimle anlatmaya karar verdi. Ders arasında çizim yaparken bazı yerleri aklına getiremedi. Hemen Arkadaşı Merve ve Ayşe nin yanına gidip onlara bu konuda danıştı. Merve sa y yapılan yerlerin adını Ayşe ise Vakfe yapılan yerin adını Feyza ya söyledi. Öğretmenlerine bu yerleri sorduklarında aldıkları cevapla doğru olduğunu anladılar ve sevindiler Feyza onlara teşekkür etti. Merve ve Ayşe Feyza ya ne söylemişlerdir? A-Mina Arafat-Kâbe B-Safa Merve Mikat-Mina C-Safa Merve- Arafat D-Mikat Mina-Kabe I. Tavaf etmek II. Şeytan taşlamak III. İhrama girmek IV. Arafatta vakfe yapmak V. Say etmek Yukarıda hac ve umre ile ilgili kavramlar verilmiştir. Hangileri haccın farzlarındandır? A- II,V B- I,III,IV C- I,II,II D- II,IV,V I-Hacıların giymiş oldukları elbisedir II-Kabenin etrafındaki her bir dönüş III-Arafat ta arefe günü belirli sure bekleme IV-safa ve Merve tepeleri arasında gidiş-geliş Yukarıda I-II-III ve IV te tanımları verilen kavramlar hangileridir? a)ihram-tavaf-vakfe-şavt b)şavt-ihram-sa y-vakfe c)ihram-şavt-vakfe-sa y d)tavaf-sa y-ihram-vakfe Kabe'de tavafa başlamadan önce hacılar ihrama girmek için belirli bölgelere giderler ve bu bölgelerde ihrama girildikten sonra gündelik hayatta yapılan bazı davranışlar yasaklanır. Bu bölgelere verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Müzdelife B) Mikat C) Mina D) Arafat Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır. Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler? A) Mescid-i Nebevi'ye B) Mescid-i Aksa'ya C) Mescid-i küba'ya D) Mescid-i Haram'a Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kabenin etrafında bir defa dönüşe say denir. b) Şeytan taşlama Mina da yapılır. c) Arafatta vakfe haccın farzıdır. d) Kabe nin etrafında 7 defa dönüşe tavaf denir. Hac sırasında normal zamanlarda yapabileceğimiz bazı davranışlara yasak getirilmiştir. İhram içinde bulunduğu sürece bu davranış ve hareketleri yapması yasaktır. Aşağıdakilerden kaç tanesi ihramlı kişilere yasak değildir? Dikişli elbise giymek Koku sürmek Yemek yemek Traş olmak Uyumak Bitki koparmak A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 I-Hac farz, Umre ise sünnettir. II-Umre yılın belirli vakitlerinde yapılır. III-Hac da şeytan taşlama ve kurban ibadeti vardır. IV-Umrede, Arafat ta ve Müzdelife de vakfe yapılır. Yukarıda Hac ve Umre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) II ve IV C) I ve III D) Yalnız II HAC UMRE İmkânı olana ömründe bir kez Sünnettir yapması farzdır Ay takvimine göre zilhicce ayının Yıl içinde birden fazla ve 9 ve 10. günlerinde yapılır istenen bir zamanda yapılabilir İhram, vakfe, tavaf, sa y, İhrama girip sadece kabeyi şeytan taşlama ve kurban vardır tavaf ve sa y ile yerine getirilir Bu tabloya göre aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) İmkânı olanın hac yapması, umre yapmasından daha önemlidir B) Mekke de yaşayanlar yılda iki üç kez hac yapabilir C) Hem hacda hem de umrede ihram, tavaf ve sa y vardır D) Yalnızca hac da vakfe, şeytan taşlama ve kurban vardır Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hac ibadeti günahların bağışlanmasına vesile olur B) Hac Ramazanda yapılır C) Hacca gidemeyenler yerlerine vekil tayin ederler D) Hac ömürde bir defa farzdır - Arafat - Mina - Mikat - Kurban - Telbiye - İhram - İsra - Menzil Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi Hac ibadeti ile ilgilidir? A) 8 B) 7 C) 6 D)5 Aşağıdakilerden hangisi hem umrenin hem de haccın ortak şartlarındandır? A) Tavaf B) Şeytan taşlama C) Vakfe D) Kurban Kesme Yüce Hac İslam ın şartlarından biridir. Bu ibadet yılın belirli aylarında yapılır. Umre ise hac mevsimi dışında yapılan bir ibadettir. Aşağıdakilerden hangisi umre ile hac arasındaki farklardan biri değildir? A) Umrede sadece ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve Sa'y yapılır B) Umre'de vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur. C) Umre sadece Hac mevsiminde ya da Ramazan ayında yapılır. D) Hac farz, umre ise sünnettir. I-Kabenin etrafında bir defa dönmeye tavaf, II-Safa Merve arasında 7 kez gidip gelmeye sa y, III-İhram ın giyildiği, ihramsız geçmenin yasak olduğu sınırlara, mikat IV-Kâbe nin etrafında yedi defa dönmeye şavt denir Yukarıdaki tanımlardan hangisi/hangileri yanlıştır? a- Yalnız I b- II-III c- I-IV d- I-III -Akıllı ve Ergen olmak - Özgür olmak -Ekonomik durumu yeterli olmak -Sağlıklı olmak Sıralanan şartlar hangi ibadetin yerine getirilebilmesi için gereklidir?

5 a- Kurban b- Hac c- Sadaka d- Fitre Hac ibadeti aşağıdakilerden hangisine farz değildir? A) Daha önce gitmiş olanlara B) Akıllı olanlara C) Parası olanlara D) Müslümanlara Aşağıdakilerden hangileri hac ve umre ile ilgili kavramlardan biri değildir? 1- İhram 2- Fitre 3- Sa'y 4- Tavaf 5- Miraç 6-İ msak 7- Vakfe 8- Mikat A) B) C) D) Seda ailesi ile birlikte hacdan yeni gelmiş olan bir akrabalarını ziyarete gitti. Akrabaları onlara hacda neler yaptıklarını anlattı. Gezdikleri gördükleri yerlerin güzelliklerini, oradaki manevi havayı anlattı. Seda eve geldiğinde hacıların (farz olan) vakfeyi yaptıkları yeri bir türlü hatırlayamadı. Seda Din kültürü kitabına baktığı zaman bulacağı cevabı hangi şıkta verilmiştir? a)müzdelife b)kabe c)mina d)arafat Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili olarak söylenemez? a) İhrama girmek haccın şartlarından birisidir. b) Kişinin ömründe bir kez gitmesi yeterlidir. c) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılır. d) Ramazan bayramı zamanında yapılır. Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir Kurban bayramının arife günü başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a) Umre b) Namaz c) Zekât d) Hac Hacca gitmeye engel durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? a) Yol güvenliğinin olmaması b) Hacca gidecek olan kişinin ailesini zor durumda bırakacak olması c) Özgürlüğünün olmaması d) Hacca gidecek kişinin evli olması Hacla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kişi ömründe, hac ibadetini bir kez yapmakla yükümlüdür b) Herhangi bir özrü sebebiyle gidemeyenler yerlerine başkalarını gönderebilirler c) Hacca gidebilmek için hac giderlerini karşılayacak ekonomik gücün olması gerekir d) Hac ibadeti kişiye yaşlılık döneminde farz olur Sözlükte haram etmek, kendini sakındırmak anlamlarına gelen, beyaz elbiseler giyerek hac veya umreyi tamamlayıncaya kadar diğer zamanlarda yapılması yasak olmayan bazı davranışlardan uzak durmaya ve aynı zamanda hacıların hac ibadetini yaptıkları sırada giydikleri hac elbisesinin ismi olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? a) Umre b) Sa y c) Tavaf d) İhram İhramla illi olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) İhram elbisesini giyerken hacca niyet edilir b) İhrama girildikten sonra kötü söz söylemekten uzak durulur c) İhrama giren kişiye bazı davranışlar yasak olur d) İhram elbisesi Mekke de giyilir İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir? a) Salât b) Salâvat c) Teşrik tekbiri d) Telbiye Hacı adaylarının belli bir müddet bekledikleri (vakfe yaptıkları) ve dua ettikleri yerler neresidir? a) Arafat- Kâbe b) Safa-Merve c) Kâbe-Mina d) Arafat-Müzdelife Kâbe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kâbe nin köşesinde Hacer-ül Esved denilen siyah bir taş bulunur b) Kâbe nin çevresinde zemzem suyunun çıktığı kuyular vardır c) Kâbe, namaz kılarken yöneldiğimiz kıblemizdir d) Kâbe Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır Mina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Şeytan taşlama yerleri buradadır b) Haccedenler kurbanlarını burada keserler c) Taşlama yapılan üç tane taş vardır d) Farz olan vakfe burada yapılır Peygamberimizin Medine ye göç ettikten sonra yaptırmıştır. Peygamberimizin kabri içinde bulunur. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in mezarları da buradadır. Medine Camisi'nin genişletilmesi sonucunda bu mezarlar şu anda bu caminin içinde yer almaktadır Yukarıda özellikleri verilen mescit aşağıdakilerden hangisidir? a) Mescidi Aksa b) Mescidi Haram c) Kuba Mescidi d) Mescidi Nebi Medine yakınlarındadır. Peygamberimiz hicreti esnasında yaptırmıştır. İslam tarihindeki ilk mescittir. 96- Yukarıda özellikleri verilen mescit aşağıdakilerden hangisidir? a) Mescidi Aksa b) Mescidi Haram c) Mescidi Nebi d) Kuba Mescidi Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? A) Kâbe yi tavaf etmek B) Müzdelifede vakfe yapmak C) Şeytan taşlamak D) Sa y yapmak Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? A) İhrama girmek B) Sa y yapmak C) Arafat ta Vakfe D) Tavaf Kurban bayramının arifesinde Arafat ta öğle vaktinden bayram sabahına kadar olan süre zarfında bir süre durmaya ne denir? A) Tavaf B) Say C) İhram D) Vakfe Sözlükte haram etmek, kendini sakındırmak anlamlarına gelen ve aynı zamanda hacıların hac ibadetini yaptıkları sırada giydikleri hac elbisesinin ismi olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? a-merve b-umre c-tavaf d-ihram Çalışmak, gayret etmek, çaba göstermek anlamlarına gelen Safa ve Merve tepeleri arasında 7(yedi) defa gidip gelinerek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a-sa y b-vakfe c-tavaf d-ihram Mina, hac ibadeti sırasında ziyaret edilen Mekke ile Müzdelife arasında bir yerdir. Hac da, Mina da hangi ibadet yapılır? a-sa y yapılır b- İhram a girilir c-vakfe yapılır d- Kurban kesilir, Şeytan taşlanır Sa y ne demektir? A) Kâbe nin etrafında 7 kez dönmektir. B) Arafat dağında bir süre durmaktır. C) Minâ da şeytan taşlamaktır. D) Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmedir. Yukarıdaki resimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İçerisinde Peygamberimizin kabri(mezarı)vardır. B) Mescidi Nebi olarak adlandırılır. C) Hac ibadetinin yapıldığı kutsal mekândır. D) Medine de bulunmaktadır. Mekke de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek neyi simgelemektedir? A- Mahşerde beklemeyi. B- Hz. İsmail in kurban edilmek istenmesini. C- Hz. İsmail in su aramasını. D- Hz. Hacer in su aramasını. Aşağıdaki Hac ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hac akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlara farzdır. b) İhram, Kâbe ye girerken hacıların örttüğü beyaz örtüdür. c) Hür olmayan insanlara hac farz değildir d) Sağlığı elverişsiz olan kişi hacca kendisinin yerine bir başkasını gönderemez. Dini terim olarak hangi seçenektekiler birbirinin yerine kullanılır? A-Hac-Kurban b-kıble-kâbe c-arafat-tavaf d-mekke-medine Kâbe kimler tarafından inşa edilmiştir. A- İbrahim-İsmail B- Musa-Harun C- Yakup-Yusuf D- Davut-Süleyman Aşağıdakilerden hangisi tavaf için doğru değildir. A- Kâbe sağa alınarak yapılır. B- Tavaf Kâbe nin etrafında yapılır. C- Hacerul esvedden başlanır. D- Kâbe nin etrafı 7 defa dolaşılır. Hac üzerine farz olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı hacca gidemeyenler ne yaparlar? a) 61 gün oruç tutarlar. b) 60 fakiri sabah ve akşam doyururlar.

6 c) Kurban keserler. d) Yerine Başka birisini gönderirler.(vekil) Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâbe yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir. A- Umre B- Tavaf C- Hac D- İhram Müslüman olan bir kimsenin hacca gidebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir. A- Sağlıklı olmalıdır. B- Belirli bir zenginliğe sahip olmalıdır. C- Ramazan ayı olmalıdır. D- Yollar güvenli olmalıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hac ibadeti ile ilgili bir terimdir. l- Tavaf ll- Mihrap lll- Arafat lv- Minber A- 1-2 B- 3-4 C- 2-4 D- 1-3 Hacca giden Müslümanlar, Kabenin etrafında 7 defa dönerler. Bu işe ne ad verilir? A- İhram B- Vakfe C- Telbiye D- Tavaf Hacılar, vücuttan saç, sakal, tırnak veya başka bir şey kesmezler, Canlılara zarar veremezler, yeşillik kopartamazlar. Bunlar gündelik hayatta yasak olmayan davranışlardır. Bu davranışlar hacılara hangi durumdayken yasaklanmıştır? A-) Mikatta ihrama girdikten sonra B-) Arafatta vakfeye durduktan sonra C-) Kabeyi tavaf ettikten sonra D-) Şeytan taşladıktan hemen sonra Hacca gitmekle sorumlu olmak için bazı özellikleri taşımak gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? a) Akıllı olmak b) Ergenlik çağına girmek c) Hür (özgür) olmak d) Evli olmak Yeryüzünde yapılan ilk mabettir Mekke deki Mescid-i Haram denilen büyük mescidin ortasında yer alan binadır. Yukarıda özellikleri verilen bina aşağıdakilerden hangisidir? a) Mescidi Nebevi b) Mescidi Aksa c) Mescidi Küba d) Kabe Kabe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kabe nin doğu köşesinde Hacer-ül Esved denilen siyah bir taş bulunur b) Kabe nin çevresinde zemzem suyunun çıktığı kuyular vardır c) Kabe, namaz kılarken yöneldiğimiz kıblemizdir d) Kabe Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır Kabe'nin 200 m doğusunda Mescidi Haram içerisinde yer alan iki küçük tepenin adıdır. Bu tepeler birbirlerine 350 metre uzaklıktadır. Hz. İbrahim in eşi Hz. Hacer oğlu Hz. İsmail e su bulma ümidiyle iki tepe arsında gidip gelmiştir. Hac ibadetini yerine getirenler Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı bir yürüyüşle yedi kez gider gelirler. Yukarıda özellikleri verilen tepeler aşağıdakilerden hangisidir? a) Sa y ve Merve b) Arafat- Müzdelife c) Safa ve Mekke d) Safa ve Merve Aşağıdakilerden kaç tanesinin yapılması ihramlı kişilere yasaktır? Dikişli elbise giymek Canlı öldürmek Yemek yemek Tıraş olmak Uyumak Bitki koparmak A) 2 B) 1 C) 4 D) 3 A- Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılır. B- Hac farz, umre sünnettir. C- Hacda Arafat ta vakfe vardır, umrede yoktur. D- Hacda ihram vardır, umrede yoktur. Mekke de bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek neyi simgelemektedir? A- Hz. Hacer in su aramasını B- Hz. İsmail in su aramasını. C- Hz. İsmail in kurban edilmek istenmesini. D-. Mahşerde beklemeyi. Kişinin ölüp kefenlenmesi ve bu haliyle Ahiret günü Allah ın huzurunda hesap vermek için tekrar dirilmesini hatırlatır. Yukarıda aşağıdaki davranışlardan hangisinin anlamı verilmiştir? A) Tavaf B) Vakfe C) Sa'y D) İhram Şeytan taşlamanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalpteki şeytanlıkları yok etmek. B) Sevap kazanmak. C) Allah'a bağlılığı göstermek. D) Problemlerin çözümünde yılgınlığa kapılmamak. Aşağıdakilerden hangisi hac ile umrenin ortak özelliğidir? A) Mekke de yapılır B) Ömürde bir kez yapılır C) Yılın her zamanında yapılabilir D) Yapılması farzdır. Aşağıda Hac ibadeti ile ilgili bazı görevler ve bu görevlerin yerine getirildiği yerler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a. Tavaf yapmak: Kabe b. Kurban kesmek: Mina c. İhrama girmek: Safa Merve d. Vakfe Yapmak: Arafat Hac vazifesi tamamlandığında hacılar ihramdan çıkmak için ne yapmak zorundadırlar? a-) Abdest alırlar b-) Bir şey yapmadan ihramlarını çıkarırlar c-) Mekke dışına çıkıp ihramlarını öyle çıkarırlar d-) Saçlarını tıraş eder veya kısaltırlar Haccın farzlarından olan vakfenin yapıldığı gün aşağıdakilerden hangisidir. ( 1991 FL ) A- Kurban bayramı günleri B- Ramazan bayramı arifesi C- Ramazan bayramı günleri D- Kurban bayramı arifesi 9. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlara neden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda sade bir ihramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı olur. İhramın bu eğitici yönü dünyanın bütün insanları arasında nasıl bir bilincin oluşmasına katkıda bulunur? A-Sevmek bilincinin B-Eşitlik bilincinin C-Yardımlaşma bilincinin D-Dayanışma bilincinin Aşağıdakilerden hangisi Haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden birisi değildir? a) Farklı kültürden insanlar aynı amaç için toplanırlar. b) Yardımlaşma duygusunu ortadan kaldırır. c) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır. d) Hacda mal mülk ve makam üstünlüğü yoktur. Aşağıdakilerden hangisi Haccın insan davranışları üzerindeki etkileri arasında değildir? a) İnsanlar arasındaki eşitlik düşüncesi güçlenir b) İslam ın beş şartından biri Kutsal beldeleri haccetmektir c) Kutsal mekanları ziyaret, insandaki dini duyguları pekiştirir. d) Diğer Müslüman ülkelerin insanları ile tanışıp kaynaşma fırsatı bulunur Aşağıdakilerden hangisi Hacc ibadetini yerine getirmiş bir Müslüman da oluşmaması gereken bir duygudur? A) Sağlık ve zenginliğinin şükrünü yerine getirmiş olmanın verdiği huzur B) Kutsal mekânlarını ziyaret ederek dini bilgilerini pekiştirmeyle gelen sevinç C) Dünya Müslümanlarıyla birlikte bulunmaktan doğan haz. D) Davranışlarındaki sorumluluğun bittiği düşüncesinin oluşturduğu mutluluk Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hac farklı dil, ırk ve bölgelerden insanları bir araya getirir. B) Hac Müslümanların kardeş olduğunu hatırlatır. C) Hac gösterişten uzaklaşmayı, ölü ve ölüm ötesini düşünmeyi öğretir. D) Hac "Biz" yerine "Ben" duygusunu hâkim kılar. Aşağıdakilerden hangisi haccın bir faydası değildir a)fakirlerin durumu daha iyi anlaşılır. b)insanlar arası eşitliği vurgular. c)kıyamet gününü hatırlatır. d)dünya Müslümanlarının birlikteliğini vurgular. Haccın insan davranışları üzerindeki etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? a) İnsanların dini duygularının gelişmesini sağlar b) Hacda mal, mülk ve makam üstünlüğü yoktur c) Allah katında tüm insanların eşit olduğu anlaşılır d) Hac insan davranışlarını etkilemez Hac Müslümanların yıllık kongresi gibidir. Her yıl dünyanın dört bir yanından bölgesi, dili, rengi, kültürü farklı insanlar bir araya gelir. Bu insanlar aynı mekânda aynı şartlarda kaynaşırlar, aralarında dostluk bağları kurarlar. Böylece tüm Müslümanların birbirlerini tanıma imkanı oluşur. Yukarıdaki paragrafta haccın daha çok hangi yönü vurgulanmıştır. A- Müslümanlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı sağlaması B- Allah a karşı görevlerini yerine getirmeleri C- İnsanın günahlarını azaltması

7 D- Müslümanların sayısını artırması Hac sırasında bütün insanlar günlük giysilerini çıkarır, beyaz, dikişsiz bir iki parçadan oluşan bir elbise giyer. Böylece gösterişten uzaklaşır. Mahşer gününü düşünür. Hac sırasında uyulması gereken kurallara uyar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden biri olamaz. A- Bütün insanların eşit olduğu düşüncesini güçlendirmesi B- İbadet etmenin zor olduğunu göstermesi C- İnsanı alçak gönüllü olmaya yönlendirmesi D- Düzenli ve disiplinli davranma alışkanlığı kazandırması Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlara neden olabilen elbise, süs eşyaları gibi şeylerin çıkarılıp hacda sade bir ihramla kalınması insanların gösterişten uzak giyinmesine yardımcı olur. İhramın bu eğitici yönü dünyanın bütün insanları arasında nasıl bir bilincin oluşmasına katkıda bulunur? A-Sevmek bilincinin b-eşitlik bilincinin C-Yardımlaşma bilincinin d-dayanışma bilincinin Aşağıda hac ibadeti ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? a) Hac Müslümanların birbirleriyle kaynaştıkları ve sorunlara çözüm aradıkları yıllık genel kongreleri gibidir b) Hac kutsal toprakların ziyaret edilerek kulluk bilincinin güçlendirildiği bir ibadettir c) Hac insanlar arasındaki ırk, renk ve statü (makam mevki) farklarının ortadan kalktığı bir ibadettir d) Hac ibadeti Hz. Muhammed zamanından önce yaşamış Müslümanlarda yoktur. Hac sırasında farklı dil, ırk ve bölgelerden insanlar bir araya gelir. Zengini, fakiri eşit durumdadır. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar birlikteliğin ve kardeşliğin farkına varır. Sanki mahşer yeri gibidir. İnsan bir gün Allah ın huzurunda da böyle toplanacağını ve hesap vereceğini hatırlar. Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. A- Hac insanların birbirlerine yakınlaşmasını sağlar. B- Dünya Müslümanlarının birlikteliğini vurgular. C- Hac sırasında bütün insanlar eşit olduklarını anlar. D- İnsanlar yalnız hac sırasında eşittir. Aşağıdakilerden hangisi Hacc'ın insanlar üzerindeki olumlu bir etkisi olarak gösterilemez? A) Zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır. B) Makam, mevki ve zenginliğin Allah katında bir anlamı olmadığını C) İnsanların tek başlarına iş yapabileceğinin göstergesidir. D) Allah'a olan bağlılığın artmasını sağlar. Hac'da hacıların ayaklarının çıplak, başlarının açık ve iki parçadan oluşan ihrama girmeleri islam dininin hangi yönünü simgeler? A)İnsanlar arasındaki sevgiyi B) İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı C)İnsanlar arasındaki eşitliği D)İnsanlar arasındaki dayanışmayı Hac görevimi yapmak bana çok şey kazandırdı. Her şeyden önce Müslüman olduğum için yerine getirmem gereken beş temel görevden birini yapmış oldum. Hac sırasında dili, rengi, ırkı, kültürü farklı insanlar gördüm. Onlardan bazıları ile dostluk kurdum. Dilimizi anlamasak da duygularımızı ifade edebildik. Onlarla aynı giysiler içinde, aynı davranışları yerine getirdik. Yukarıda düşüncelerini dile getiren kişi hac görevinin hangi yönü üzerinde durmamıştır. A- Allah a karşı kulluk görevini yerine yapmış olmanın huzuru içinde olması B- Müslümanların birbirlerini tanımasını sağlaması C- Müslümanların yakınlaşmasını sağlaması D- Mal ve mülke bağlılığı azaltması Tunahan: Dünyanın her bölgesinden farklı dil, ırk ve kültürden insanlar hac ibadetini yerine getirmek için aynı zamanda Mekke ye giderler ve burada birlikte hareket ederler. Tunahan ın verdiği bilgiye dayanarak hac ibadetinin, Müslümanlar arasında kardeşliğin pekişmesi Müslümanların tanışıp kaynaşması Müslümanlar arasında görüş alış verişinin yapılması Durumlarından hangilerine katkı sağladığı savunulabilir. A) l-ll B) ll-lll C) l-lll D) l-ll-lll Aşağıdakilerden hangisi Hacc'ın insanların davranışları üzerindeki etkilerinden biri değildir? A) Allah'ın emrini yerine getirmenin mutluluğunu yaşatır. B) Yabancı bir ülkeyi ziyaret etmenin mutluluğunu verir. C) Günahlardan sıyrılmanın verdiği manevi mutluluğu yaşatır D) Kardeşlik bağları güçlendirir ve birliktelik duygularını geliştirir. 10. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? "Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin Allah'ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır..." Hac suresi 37.ayet Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz? A-) Kurban Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir B-) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir. C-) Kurban kesmeyen bunu kaza edebilir. D-) Kurban keserek kulluk bilinci yerine getirilebilir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurbanın 1/3 ü fakirlere verilir B) Kurbanın etinden kesen yiyemez C) Kurbanın 1/3 ü evde bırakılır D) Kurbanın 1/3 ü eşe dosta verilir Kurban edilecek hayvanlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Koyun-Keçi: En az 1 yaşında olmalı, 1 kişi kesebilir. B) Sığır-manda: En az 2 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir. C) Sığır-manda: En az 3 yaşında olmalı, en fazla 7 kişi kesebilir. D) Deve: En az 5 yaşında olmalı en fazla 7 kişi kesebilir. Aşağıdakilerden hangisi insanların kurban kesme sebebini en iyi açıklar? a) Allah a yaklaşmak, ona şükretmek ve ibadet etmek için b) Toplumdaki fakirlerin et ihtiyacını karşılamak için c) Toplumdaki diğer insanlar kurban kestiklerin için d) Kurban bayramı olduğu için Kurban ibadeti ile ilgili olarak hangi bilgi dinimize göre doğru değildir? A) İsteyen kurban kesmek yerine onun parasını fakirlere dağıtılabilir. B) Kurbanın etinin 1/3 ünü fakirlere vermek adettir. C) Kurbanlık koyun ve keçi en az 1 yaşında olmalıdır. D) Kurban, zenginlere vacip (gerekli) bir ibadettir. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin etini kesen kişi ve ailesi yiyemez? A- Kurban da kesilen hayvan B- Şükür olarak kesilen hayvan C- Adak olarak kesilen hayvan D- Akika olarak kesilen hayvan Kurban edilecek hayvanda aranacak bazı şartlar vardır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hamile olmaması. b) Sağlıklı olması. c) Erkek olması, dişi olmaması. d) Organlarından birinin eksik olmaması. l- Deve ll- Sığır lll- Koyun lv- Keçi Yukarıdakilerden hangileri, birden fazla kişinin katılımıyla kurban kesilebilir. A- l ll B- l lll C- ll lll D- ll lv A- Kurban kesmek vacip bir ibadettir. B- Kurban koyun-keçi-sığır-manda ve deveden kesilir. C- Kurban kesme ibadeti Musa(AS) ile başlar. D- Kurbanın eti genel olarak 3 e taksim edilir. Kurban kesildikten sonra etleri üçe bölünür. Bir bölümü yoksullara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Böylece belki bir yıl boyunca evine et girmeyen insanlar et yeme imkânına kavuşur. Bu sırada zengin insanlar da fakirlerin durumunu görerek daha çok yardım etme gerekliliği hisseder. Yukarıdaki bilgilerde kurban kesmenin yararlarından hangisi üzerinde durulmuştur. A- Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırması B- Zengin insanların Allah a daha çok ibadet etmesi C- Kurban kesmenin insanı Allah a yaklaştırması D- Bayramlarda akraba ziyaretinin artması Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvanlar arasında yer almaz? A) Geyik B) Koyun C) Sığır D) Manda Aşağıdakilerden hangisi kurban olarak kesilebilir? A) B) C) D) A- Koyun keçi en fazla 1 kişi tarafından kurban edilebilir. B- Kurban, Kurban Bayramının günleri kesilir. C- Yolcu olanlar Kurban kesmeyebilir. D- Kurban etinin tamamı dağıtılmalıdır. Kurban kesmekle yükümlü olmak için bazı şartları taşımak gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir? a) Müslüman olmak b) Yolcu olmamak c) Ergenlik çağına girmiş olmak d) Erkek olmak

8 Öğretmen öğrencilerine kurbanla ilgili şu bilgileri verir: 1- Kurban bayramının son gününe kadar kurban kesilebilir. 2- Kurbana eziyet edilmemelidir. 3- Kurban eti üçe bölünür ve bir kısmı yoksullara verilir. 4- Kurban kıbleye yatırılır ve Bismillahi Allahu Ekber denilerek kesilir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmeyebilir? a) Daha önce kesmiş olanlar b) Zengin olanlar c) Adak kurbanı kesenler d) Yolcu olanlar Kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallara uymayan bir davranıştır? a) Kurbanlık hayvanın bilen kişiler tarafından kesilmesi b) Kurbanlık hayvana eziyet edilmemesi c) Çevre temizliğine dikkat edilmesi d) Kurban atıklarının ortada bırakılması Kurbanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kurban kesmek insanı Allah a yakınlaştırır b) Kurban bize başkalarını düşünme alışkanlığı kazandırır c) Toplumda dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunur d) Kurban kesen kişi kurban etinin hepsini dağıtmak zorundadır. Yeni doğan çocuk için kesilen kurbana ne ad verilir? A) Adak kurbanı B) Hedy kurbanı C) Nafile Kurban D) Akika kurbanı Ahmet SBS sınavına girmiştir. Sınavdan önce Eğer SBS sınavından en az 450 puan alırsam, kurban keseceğim demiştir. Ahmet SBS sınavından 475 puan almıştır. Ahmet in kesmesi gereken kurban aşağıdakilerden hangisidir? A) Kefaret kurbanı B) Adak kurbanı C) Şükür kurbanı D) Akika kurbanı Aşağıdaki ifadelerden hangisi adak kurbanı için doğru değildir? A) Adak kurbanının etinden kesen yiyemez. B) Adak Kurbanı Kurban bayramında kesilir. C) Adak kurbanının eti fakirlere dağıtılır. D) Bir isteğin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilmesi söz verilen kurbandır. Kurbanla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kurban kesmek insanı Allah a yakınlaştırır. B) Kurban bize başkalarını düşünme alışkanlığı kazandırır. C) Kurban kişiye planlı ve programlı olma alışkanlığı kazandırır. D) Toplumda dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Kuran ı Kerim de Onların ne etleri be de kanları Allah a ulaşır. Fakat O na ancak sizin Takvanız(Allah a olan sevgi ve saygınız)ulaşır. Bu ayette Kurban ibadetinin hangi özelliği vurgulanmıştır? a. Kurbanın eti ve kanı Allah a ulaşmadığına göre, Kurban kesmeye gerek yoktur. b. Kurban kesmek Allah a olan bağlılığın ve O na yaklaşmanın ifadesidir. c. Kurban kesmek sadece et yemek için yapılan bir ibadettir. d. Kurban eti Allah a ulaşmadığına göre herhangi bir hayvan kurban niyetiyle kesilebilir. Aşağıdakilerden hangisi kurbanın toplum yaşamına getirdiği yararlardan değildir? A)Alışverişler ekonomik hayatı canlandırır. B) Karşılıklı ziyaretler sosyal yapıyı güçlendirir. C) Açlık ve susuzlukla insan iradesi güç kazanır. D)Bağışlanan etler fakir ve zengin arasında sevgiyi geliştirir Kurban kesmek, sahip olduğumuz nimetleri kendimize ve başkalarına yararlı olmak amacıyla harcamaya hazır olduğumuzu gösteren bir ibadettir. Bu durum Allah'ın hoşnutluğunu kazanmamıza yardımcı olur. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Sadece zenginler kurban kesebilir. B)Kurban kesenler Allah'a daha çok yaklaşırlar. C)Kurban kesmek herkese nasip olmaz. D)Kurban kesmek insanların zenginliğini azaltır.

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 I-Arafatta vakfe II-İhram III-Kurban kesme 1- Hac esnasında yapılanları düşünerek, yukarıdakilerin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya A: ZEKÂT VE SADAKA 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. 1. Aşağıdakilerden hangisi sadaka verme sebebimiz olmalıdır? a) İnsanlar arasında mertebemizin yükselmesi b) Kazaya ve belaya karşı korunmak

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

Yardımlaşma Kurumlarımız. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? BÖLÜM:

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ H A C 1. Aşağıdakilerden hangisi hac görevini yaparken yapılması zorunlu olan görevlerden biri değildir? a) İhrama girmek b) Tavaf etmek c) Şeytan taşlamak d) Telbiye getirmek

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması gereken özelliklerden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması gereken özelliklerden birisi değildir? D İ N K Ü LT Ü R Ü V E A H L A K B İ L G İ S İ D E R S İ 1. D Ö N E M 2. S I N AV H A Z I R L I K S O R U L A R I 1 HAZIRLAYAN: ABDURRAHMAN UÇAR Aşağıdakilerden hangisi zekât vermesi gereken kişide aranması

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1- İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı: İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.

Detaylı

BÖLÜM: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

BÖLÜM: 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi [Ünite Çalışma Kitapçığı] 8 1. ÜNİTE : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: KAZA VE KADER Alperen ÇELİK Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni 2013 KAVRAMLAR KAZANIMLAR 2.

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 28 KSIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. şağıdaki hadislerden hangisi İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi açıklar? 3. ) Sadaka

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir HAC İBADETİ NEDİR Hac ibadeti; İslamın şartlarından beşincisi olup, Kameri aylardan Zilhicce ayında İslam kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI

HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI 34 HAC VE ŞARTLARI İHRAM YASAKLARI İhrama girdikten sonra birtakım yasaklar başlar ki bunlara uyulmaması hâlinde hem haccın sevabında bir eksilme, hem de birtakım dünyevi cezalar söz konusu olur. İhramlının

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır.

İMAN İBADET AHLAK. SALİH AMEL İyi, güzel, faydalı, iyi bir niyet ile yapılmış olan iş ve davranışlardır. İMAN İBADET AHLAK Allah a çağıran, salih amelde bulunan ve: Gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet, 41/33) Bizim katımızda sizi (bize) yaklaştıracak olan, ne mallarınız,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

Ne Kadar Verilir. 1/40 -- % 2,5 30 1/30. 1 Adet Koyun veya Keçi. -- 1/10 veya 1/20

Ne Kadar Verilir. 1/40 -- % 2,5 30 1/30. 1 Adet Koyun veya Keçi. -- 1/10 veya 1/20 İNSANIN YARDIMLAŞMAYA İHTİYACI Yaratılıştan gelen farklılıklarla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirleriyle yardımlaşma ihtiyacı duyarlar. Yardım anlayışının özünde fedakârlık vardır. Maldan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DENEME SINAV SORULARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DENEME SINAV SORULARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DENEME SINAV SORULARI 1. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür. İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu özelliğe ne ad verilir?

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

5.SINIF 2. SINAV ÖNCESİ SORU BANKASI 11-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılır? a) Namaz b) Zekat c) Dua d) Hac

5.SINIF 2. SINAV ÖNCESİ SORU BANKASI 11-Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılır? a) Namaz b) Zekat c) Dua d) Hac 1-Allah'ın emirlerini yerine getirip, kulluk yapmaya ne denir? a) Namaz b) İbadet c) Niyet d) Secde 2-Allah a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul

KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul KURBAN REHBERİ (SÜNNETE UYGUN ŞEKİLDE KURBAN ALIM-KESİM- HİSSELEMEK-İNFAK ETMEK-VEKALET VERMEK GİBİ HUSUSLAR) 2017 / İstanbul MÜCEDDİD VAKFININ HEDİYESİDİR İRTİBAT SE-DA MESCİDİ MÜCEDDİD VAKFI 0212 558

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Cahiliyye Döneminde Bir Bayram Günü

Cahiliyye Döneminde Bir Bayram Günü Cahiliyye Döneminde Bir Bayram Günü Henüz Allah Rasûlü Muhammed Mustafâ (sas) hidayet elçisi olarak gönderilmemiş, son İlahi Mesajlar insanlığı aydınlatmamıştı. Kureyş, cahili bayram günlerinden birini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ ??? ????? ???? ???? Besinler

Detaylı

kötülüğü, gönlümüzde yeşertip çevremizde büyüteceğimiz iyilik hareketi yok edecek.

kötülüğü, gönlümüzde yeşertip çevremizde büyüteceğimiz iyilik hareketi yok edecek. Dünyayı saran her türlü kötülüğü, gönlümüzde yeşertip çevremizde büyüteceğimiz iyilik hareketi yok edecek. Bu Ramazan da kendinize bir İYİLİK YAPIN İnsanlığımızdan, kardeşliğimizden habersiz, onuruyla,

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar

Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar On5yirmi5.com Kurbanla ilgili merak edilen sorulara cevaplar Diyanet İşleri Başkanlığının fetva hattı, istismarı önlemek için bir süre önce kapatılırken, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde merak edilen

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

Kurban hayvan katliamı demek değildir

Kurban hayvan katliamı demek değildir On5yirmi5.com Kurban hayvan katliamı demek değildir Müslümanların yardım kuruluşları aracılığıyla kurbanlarını başka ülkelerde kestirmesinin hiçbir sakıncasının olmadığını belirten Prof. Dr. Beşir Gözübenli,

Detaylı

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 ÖNSÖZ Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır. Kitapta namaz hakkında her bilgi yer almaktadır. İnternet

Detaylı