TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11

2 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü için gerekli güvenlik ve lisans alımlarını konu alır AMAÇ Bu teknik şartname kapsamında tedarik edilecek lisansların amacı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü de halen kullanılmakta olan ve kullanılması düşünülen yazılımları satın almak, yeni tedarik edilen PC, Notebook ve Sunucu bilgisayarlarda kullanılacak olan yazılımların lisanslarını bu ürünlerle uyumlu olacak şekilde tedarik etmek, tedarik edilecek yeni lisansların garanti süresi boyunca güncellemelerini yapmaktır KAPSAM Bu ihale kapsamında, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; Ağ, Sunucu, Personel Bilgisayarlarının Güvenlik ve Lisans ihtiyaçlarına yönelik olarak yazılımlar temin edecektir. 2. TANIMLAR İdare : Türk İş Kurumu Genel Müdürlüğü Firma : İhaleye Teklif Veren Firma Dokümantasyon: Bilgisayarın işletim, bakım-onarım, eğitim konularında kullanılmak üzere ilgili firma tarafından yayımlanmış her türlü kitap, basılı form, not, resim, şekil, plan, prospektüs, broşür, CD ve bunların benzerleridir. Hizmet: Bu teknik şartname kapsamında firmanın gerçekleştireceği bütün faaliyetlerdir. İşgünü: Resmi tatil günleri ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) günleri haricindeki diğer günlerin 08:30 ile 17:30 arasındaki saatleridir. Yazılım: Bir bilgi sisteminin işleyişi ile ilgili bilgisayar programlarının, yordamlarının, kuralların ve gerektiğinde belgelemenin tümüdür. Yazılım Güvencesi Lisansı: Tedarik edilmiş lisanslı herhangi bir ürünün çıkarılacak en son sürümünü, anlaşma dönemi kapsamında yükseltme ve çalıştırma hakkıdır. 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER 3.1. GENEL Bu şartnamede tarif edilen bütün ürünler; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nde halen kullanılmakta olan Microsoft ürünleri ve Aktif Dizin ile uyumlu olarak çalışacaktır. Lisanslar belirli bir cihaza değil kurum adına kayıtlı Kurumsal Lisans olacaktır İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 2 / 11

3 3.2. LİSANS DOKÜMANININ ÖZELLİKLERİ Tedarik edilecek ürünlerin adetlerini, kullanım haklarını ve sürelerini gösterir belge, ürünlerin CD Kitleri ile birlikte Kurum a teslim edilecek, Lisans Dokümanı ise garanti süresi sonunda düzenlenecek ve garanti süresi sonunda mevcut olan güncel versiyonları içerecektir. * Lisansların üzerinde lisans tipi ve kullanıcı sayısı yazılı olacaktır. * Üzerinde lisans numarası olacaktır. * Üzerinde düzenleme tarihi yazılı olacaktır. * Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü - Ankara adına olacaktır. * Üzerinde miktarı yazılı olacaktır LİSANSLARIN DİLİ Bütün Lisansların İngilizce veya Türkçe versiyonlarının kullanım hakkı olacaktır. 3.4 DESKTOP STANDARD PLATFORM LİC/SA ( 3YIL ) LİSANSI En az aşağıdaki ürünleri içerecektir: -Windows Vista Enterprise Upg/SA 3Yıl -Office Standard Lic/SA 3 Yıl -Core CAL Lic/SA 3 Yıl 3.5 DESKTOP PROFESSİONAL PLATFORM LİC/SA ( 3YIL ) LİSANSI En az aşağıdaki ürünleri içerecektir: -Windows Vista Enterprise Upg/SA 3Yıl -Office Pro Plus Lic/SA 3 Yıl -Core CAL Lic/SA 3 Yıl 4. GÜVENLİK DUVARI Teklif edilecek tüm Güvenlik Duvarı çözümleri aynı ve tek bir marka olmalı ve en az aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 4.1. Platform bağımsız ve Güvenlik Duvarı ile VPN işlevleri bütünleştirilmiş bir çözüm olmalıdır. Bu Güvenlik Duvarı /VPN çözümü, istendiğinde, bu amaçla geliştirilmiş özel bir donanım platformu (appliance) üzerinde çalışabileceği gibi; Solaris, Linux, Windows, AIX gibi işletim sistemleri üzerinde veya kendi üreticisi tarafında geliştirilmiş ve güçlendirilmiş bir işletim sistemi üzerinde de çalışabilmelidir. Bu platformlardan birinden diğerine geçiş gerekli olursa, ayrı bir lisans ücreti talep edilmemelidir Önerilecek güvenlik duvarı kendi işletim sistemine sahip ise, NIC başına en az 255 sanal interface desteklenecektir Güvenlik Duvarı Yazılımı, mimari açıdan IP Paket filtreleme ve Proxy yazılımlarının özelliklerini bünyesinde bulunan hybrid bir yapıya sahip olmalıdır. İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 3 / 11

4 4.4. (ikinci) ile 5. (beşinci) katmanlar arasındaki ağ trafiğini izleyebilmelidir Güvenlik duvarı ağ geçidinin saklanması (Stealth Mode) desteği olmalıdır Çift işlemci (multi core olabilir) desteği olacaktır Yerel ağdaki bir ya da birden fazla adres aralığındaki birçok IP yi istenirse tek bir adres arkasında, istenirse her bir aralığı başka bir tek adres arkasında saklayabilmeli ya da bire bir adres çevrim özelliği olmalıdır (NAT Desteği) Port adres çevrim (PAT) özelliğine sahip olmalıdır Ağda hali hazırda kullanılan uygulama ve sistem yazılımları üzerinde herhangi bir değişiklik yapma gereksinimi olmamalıdır İnternette kullanılan her servisi; TCP, UDP, RPC ve ICMP tabanlı protokolleri desteklemelidir. Kullanıcı tanımlı servis hizmeti tanımlamaya izin vermelidir Saat, gün, tarih, periyot bazında erişim kontrolü yapabilmelidir DoS (Denial of Service) ataklarına karşı koyabilmelidir. (Örneğin SYN Flooding veya LAND) Gelişkin anti-spoofing özelliği olmalıdır Yüklü olduğu makinada, internete bağlı arayüzün dinamik IP adreslemesini destekliyor ve buna göre NAT yapabiliyor olmalıdır Güvenlik Duvarı yazılımın konfigürasyonu grafiksel bir arabirimle (GUI) yapılabilmelidir. Bu konfigürasyon yazılımına bağlantı yapabilecek kullanıcılar için farklı erişim ve güvenlik seviyeleri ile gruplar tanımlanabilmelidir (Read-Write, Read-Only, Monitor Only gibi) Üst üste oluşan olağan dışı port taramaları, login hataları, land atakları, syn atakları, spoof girişimleri, bağlantı kurulmasına izin verilen server ya da portlara yoğun bir şekilde aynı IP adresinden yapılan bağlantılar gibi olağan dışı durumları tespit edebilmeli ve gerçek zamanlı alarmlar üretebilmelidir (Süpheli Aktivite Tespit Desteği). Belli bir kaynak adresten belli bir hedef adres(ler)e doğru, Güvenlik Duvarı yöneticisi tarafından tanımlanan eşik seviyelerinden fazla bağlantı isteği olduğunda kaynak adresten gelebilecek her türlü isteği otomatik olarak bloklayabilmelidir Gerçek zamanlı atak tespit sistemleri ile uyum içinde çalışabilmeli ve bu tip sistemlerden otomatik olarak gelen mesajlara göre operatör müdahalesi gerektirmeden dinamik olarak bağlantı engellemesi ya da engellenen bağlantılara izin verilmesi işlemini yapabilmelidir Herhangi bir anda kurulmuş olan bağlantıları on-line olarak izleyebilme olanağı olmalıdır. Söz konusu bağlantılar operatör tarafından bloklanabilmeli ve bu blokaj bilgisi tek merkezden yönetilen tüm Güvenlik Duvarı modüllerine dağıtılabilmelidir Connection Accounting yapabilmeli, kimin ne kadar süre ile ne kadar miktarda veri aktardığının kaydını tutabilmelidir Tutulan kayıtlar çeşitli formlarda değişik Log analiz yazılımlarına aktarılabilmelidir. Aynı zamanda on-line olarak tutulan kayıtlar içinde süzme yapılabilmelidir Kontrol edebileceği network interface sayısı en az 6 (altı) adet olmalıdır Ethernet, FastEthernet ve Gigabit Ethernet desteği olmalıdır Ağ yönetim yazılımları ile entegrasyon için SNMP desteği olmalıdır Üzerinden geçen tüm trafiğe ait kayıtları tutmalıdır (Bağlantı süresi, kaç bayt geçtiği vb). İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 4 / 11

5 4.25. HTTP, SMTP ve FTP bağlantılarında detaylı kayıt tutmalı ve alıp verilen tüm dosyalar ile erişilen bütün adresler hakkında detaylı bilgi vermelidir Görsel ve işitsel olarak alarm verebilmelidir FTP, HTTP, SMTP gibi protokollere ait komutları denetleyebilmelidir (PUT, GET, POST gibi) MS RPC, DNS, ve Peer-to-Peer (P2P) (for non-web traffic) uygulamalarına yönelik önlemlere sahip olmalıdır H.323, SIP, MGCP ve SCCP (Skinny) dahil tüm belli başlı VoIP protokollerinde gelişkin ve kapsamlı denetleme ve güvenlik mekanizmalarına sahip olmalı ve bu protokellerden kaynaklanabilecek bir DoS saldırısını durdurabilmelidir JAVA Appletlerini, Visual Basic Scriptlerini ve ActiveX kodlarını bloke edebilmelidir. HTML kod içeren ler için aynı kontroller yapılabilmelidir. HTML dosyalarının içinden port redirection ve FTP string leri ayıklanabilmelidir SMTP bağlantıları üzerinde denetim mekanizmasına sahip olmalıdır. Belirlenecek adreslerden gelebilecek 'lere engel olabilmeli ve belirli bir uzunluktan büyük 'ler iptal edilebilmelidir. Korunan network lere ait mail domain lerinin isimleri belli bir ortak isim arkasında saklanabilmelidir SMTP için Anti-Relay özelliği olmalıdır Üçüncü parti içerik kontrol yazılımları ile uyum içinde çalışabilecek şekilde açık bir mimariye sahip olmalıdır Kullanıcı kimlik gerçeklemesi çift yönlü olmalıdır Telnet, FTP gibi genel servislerin authenticate edilmesinin yanı sıra istenilen her servisin authenticate edilmesi Güvenlik Duvarı tarafından desteklenmelidir. Bunun için istemciler üzerinde herhangi bir yazılım yüklenmesi gerekmemelidir RADIUS, TACACS, TACACS+, SecureID gibi dinamik password ler ile tanımlama mekanizmalarını desteklemelidir Yapısı itibariyle SMP (Symmetric Multi Processing) özelliğini desteklemelidir. Birden fazla işlemciyi performans artışı için birlikte kullanabilmesi için gerekli ayrı bir lisans varsa teklife eklenmelidir En az iki adet eşdeğer Güvenlik Duvarı yazılımının yük paylaşımlı şekilde çalışabileceği yapıda teklif edilmelidir Güvenlik Duvarı yazılımı, dinamik bant genişliği denetimi yapabilmeli, yönettiği trafikle ilgili her türlü veriyi ve raporu real time görüntüleme imkanına sahip olmalıdır. Ağırlık, garanti, limit kriterleri üzerinden dinamik bant genişliği denetimi yapabilmelidir SQL-Net, MS Exchange (Directory Replication, Directory Services XDS vs.), NetMeeting, H.323 (Gateway, Gatekeeper Mode), SIP, Skinny, MGCP, SIP-T gibi popüler servisleri desteklemelidir HTTP trafik akışı içersindeki RFC istek metotları için gerekli kontrolleri yapabilmeli ve protokol anormalliği olup olmadığını anlayacak ve MIME çeşit ve içerik kontrollerini yapabilecektir Web uygulama portları içinden tünelleme yöntemiyle taşınan ve anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi imkanlar sağlayan P2P programları (MSN, Microsoft Messenger, Yahoo Messenger, KazaA, BitTorrent vb.) tespit edecek ve istenirse engelleyebilecektir. İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 5 / 11

6 4.43. Bağlantının yeniden yönlendirilmesi, T120 baglantılarının, dinamik port kullanımının engellenmesi, protokolol uygunluğunun gibi H323 protokolune ilişkin kontrollerini ve protokol uygunluğunu denetleyebilmelidir SIP protokolüne ilişkin; proxy veya yonlendirici sunucu (redirect server) kullanan aramaların, SIP bazlı video/audio/im erişimlerinin engellenmesini sağlamalıdır SIP protokolünün RFC standartlarına uygun başlık (header) alanlarına sahip olup olmadığını, paketler içerisinde illegal karakter ve binary kontrolünü yapabilmelidir VOIP protokollerine karşı yapılabilecek DOS ataklarını engelleyebilmelidir Sadece SNMPv3 protokolünün kullanımı zorlanabilecektir Saldırı Tesbit Sistemi saldırı imzalarına bağımlı kalmaksızın saldırıları engelleyen, bu sayede 0-gün saldırılarına engel olan Protokol Anormallik Tespiti (Protocol Anomaly Detection) teknolojisine sahip olacaktır. Önerilen saldırı önleme sistemi veritabanını internet üzerinden güncelleyebilmeli ve bunun için gerekli 3 yıl süreli abonelik teklife dahil edilmelidir Alınacak 1 adet (cluster) güvenlik duvarı sınırsız kullanıcıyı destekleyecek şekilde lisanslanacaktır. 5. MERKEZİ GÜVENLİK DUVARI YÖNETİMİ 5.1. Ortak bir yönetim platformu tarafından yönetilmelidir Yaygın uç yapısını internet üzerinden sorunsuz olarak yönetebilmeli ve merkezden belirlenen politikaları, en az çabayla, en az 5000 farklı lokasyonda çalışmakta olan farklı büyüklüklerdeki aynı marka Güvenlik Duvarı lara (bölge, şube veya tek kullanıcı) en hızlı şekilde dağıtabilmelidir. Firmalar tekliflerinde bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini detaylı olarak açıklamalıdır Tek bir noktadan, yönetilen tüm Güvenlik Duvarı makinaları üzerine, modül, service pack ve lisanslamalarının yüklemelerinin yapılabilmesi sağlanmalıdır Aynı ve tek bir merkezi yönetim platformundan, aynı üreticiye ait tüm güvenlik bileşenleri yönetilebilmelidir. Bu bileşenler, internet çıkışındaki veya iç katmanlarda yer alabilecek Güvenlik Duvarı /VPN kademeleri olabileceği gibi, dahili güvenlik için üretilmiş çözümler, SSL VPN çözümleri/özellikleri veya web güvenliği için üretilmiş çözümler/özellikler de olabilmelidir Yaygın uç yapısını kurumun sahip olduğu kurumsal ağ üzerinden sorunsuz olarak yönetecek ve merkezden belirlenen politikaları kolayca uzak bölgelerde bulunan güvenlik duvarı modüllerine şifrelenmiş bir protokol ile iletecektir. Güvenlik nedeniyle merkezi yönetim sunucusuna bağlanmış bir modülün başka bir yönetim sunucusu tarafından yönetimi mümkün olmayacaktır 5.6. Güvenlik Duvarı, kullanıcı kimlik tanılamasını merkezi kullanıcı yönetimi (LDAP) uygulamaları ile gerçekleştirebilmelidir. Microsoft Active Directory, Netscape Directory Server ve Novell Directory Serverlar ile entegre olabilmeli, üzerindeki kullanıcı tanımlarını doğrulama sırasında kullanabilmelidir. Bu amaçla, ayrı bir lisans varsa, teklif edilmelidir Yönetim yazılımı gerektiğinde dinamik IP adresine sahip uç nokta güvenlik duvarlarını da yönetecektir. İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 6 / 11

7 5.8. Yönetim yazılımı bilgisayara yüklenebilen GUI tabanlı kullanıcı arabirimine sahip olacaktır Cihazı yönetecek farklı yöneticilere farklı erişim hakları (en az tam yetki, yalnızca okuma, yalnızca izleme) verilecektir Yönetim yazılımının yönetebildiği güvenlik duvarı sayısı sınırsız olacak veya 5 adet sistemi yönetebilecek kadar lisansa sahip olacaktır Herhangi bir anda kurulmuş olan bağlantıları gerçek zamanlı olarak izleyebilme olanağı olacaktır. Söz konusu bağlantıları operatör tarafından bloklama ve bu bloklama bilgisini tek merkezden yönetilen tüm ağ güvenlik duvarı modüllerine dağıtma imkânı sağlayacaktır Cihaz üzerinden geçen tüm trafiğin günlüklerde tutulması, istenen kriterlere göre (En az IP, IP aralığı, ağ, protokol, zaman) filtrelenebilmesi ve aktif bağlantıların gerçek zamanlı izlenebilmesi sağlanacaktır Yönetim yazılımı 200 (iki yüz) den fazla protokol tanımlamasını içermelidir. Gerektiğinde ise kullanıcı tarafından ek protokol tanımlarının yapılabilmesine imkan sağlamalıdır. 6. VPN 6.1. Telnet, FTP gibi genel servislerin authenticate edilmesini yanı sıra istenilen her servisin authenticate edilmesi ve istendiğinde paketlerin internet üzerinde şifreli olarak iletilmesi sağlanmalıdır FW-to-FW ve Client-to-FW şifreli tünel kurma imkanları olmalıdır. Gezici elemanlarca kullanılacak client VPN yazılımı dinamik IP desteği sağlamalıdır VPN imkanları IPSec standardını desteklemelidir. IKE şifreleme şemaları desteklenmelidir. DES, 3DES, AES-128, AES-256 Algoritmaları ile paket şifereleme imkanı olmalıdır. Veri bütünlüğü içim MD5 ve SHA1 algoritmalarını desteklemelidir Başka bir marka Güvenlik Duvarı ile şifreli konuşacak şekilde açık bir mimariye sahip olmalıdır VPN bağlantıları için PKI desteği bulunmalıdır VPN bağlantılar için Hybrid Mode Authentication ve Aggresive Mode desteği bulunmalıdır VPN bağlantılarının dinamik yönlendirmesi (dynamic routing) sağlanmalıdır. Bir Güvenlik Duvarı /VPN sunucusunun çökmesi durumunda, bu sunucuya yönelmiş olan tüm VPN tünelleri kırılmadan diğer bir Güvenlik Duvarı /VPN sunucusuna yönlendirilmelidir Uzak istemciler arasında VPN bağlantısı merkezi Güvenlik Duvarı /VPN sunucusu üzerinden yapılabilmelidir Gelişmiş VPN link seçim konfigurasyonlarina izin vermelidir VPN trafiginin hangi istemciler veya ağ/ağlar için kurulabileceğinin yanında, kaynak ve hedef adresler bazında trafiğin yönüne bağlı olarak kontrol edilmesine izin verebilmelidir İstendiğinde VPN tüneli içerisinden akan trafik için statefull inspection yapılmamasi sağlanabilmelidir Kullanıcıların uzaktan sisteme güvenli olarak erişimlerini sağlamak amacıyla 25 kullanıcı için VPN istemci lisansı temin edilecektir. İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 7 / 11

8 7. LOGLAMA, RAPORLAMA VE TRAFİK İZLEME 7.1. Otomatik log arşivleme özelliği (gün, saat, hafta veya belli bir boyu aşan log dosyaları durumunda) olmalıdır. Disk doluluğu eşik değerleri tanımlanabilmeli; log üretilemediği durumlarda Güvenlik Duvarı gateway in trafik geçirmesi de durmalıdır Merkezi yönetim dahilinde bulunan tüm Güvenlik Duvarı /VPN bileşeninden üretilen logları yine merkezi yönetim sunucusu üzerinde toplayabilmelidir Merkezi yönetim sunucusu üzerinde aynı zaman da SSL VPN, İstemci güvenliği, iç ağ güvenlik bileşenlerine ilişkin loglar da toplanabilmelidir Merkezi yönetim dahilinde bulunan tüm bileşenlerden üretilen logları merkezi yonetim sunucusu üzerinde toplaması mumkün olabilmeli fakat ayrı bir log sunucunun bu amacla kullanılmasına imkan verecek bir mimari sunmalıdır. Bunun için ayrı bir lisans gerekiyorsa, teklife eklenmelidir Kolay kullanılabilen bir ara yüze sahip olacak ve önceden tanımlanmış rapor formatları bulunacaktır Raporları istenildiği takdirde belirli aralıklarla otomatik olarak üretecek ve sistem yöneticilerine e-posta ile veya bir ftp/web sunucusuna gönderecektir 7.7. Cihazın üzerinden geçen trafikle ilgili istatistiksel ve ayrıntılı raporlar oluşturabilecek kabiliyete sahip olacaktır 7.8. Grafik raporlama (geriye dönük işlemci, bellek, bağlantı sayısı raporları), atak kaynağı tespiti ve kayıt tutma özelliklerine sahip olacaktır Yönetilen ağ güvenlik duvarlarına ait performans ve güvenlik duvarları üzerinden geçen trafik ile ilgili bilgileri gerçek zamanlı olarak gösterecektir Herhangi bir anda kurulmuş olan bağlantıları gerçek zamanlı olarak izleyebilme olanağı olacaktır. Söz konusu bağlantıları operatör tarafından bloklama ve bu bloklama bilgisini tek merkezden yönetilen tüm ağ güvenlik duvarı modüllerine dağıtma imkânı sağlayacaktır Cihaz üzerinden geçen tüm trafiğin günlüklerde tutulması, istenen kriterlere göre (En az IP, IP aralığı, ağ, protokol, zaman) filtrelenebilmesi ve aktif bağlantıların gerçek zamanlı izlenebilmesi sağlanacaktır Merkezi yönetim dahilinde bulunan bileşenlere ait anlık ortalama CPU, hafıza, boş alan gibi değerler görüntülenmelidir Güvenlik Duvarı /VPN bileşeni üzerinde açılmış olan VPN tünelleri ve şifrelenmiş trafik throughput gibi detaylı bilgiler görüntülenebilmelidir. 8. DİĞER ÖZELLİKLER: 8.1. Protokol bazlı atakları gerçek zamanlı tespit edebilmeli ve bunun için ayrı bir lisans varsa teklif edilmelidir Tüm lisanslar en az 3 yıllık güncellemeye sahip olmalıdır Cross Site Scripting, LDAP, SQL injection ve directory traversal gibi ataklara karşı koruma sağlamalıdır. Firewall üzerinde çalışacak olan bu application firewall modülü İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 8 / 11

9 kurum içerisindeki 3 adet sanal ip ye sahip web sunucu bölgesini koruyacak ve 3 yıl boyunca atak imzaları internetten indirebilecek şekilde teklif edilecektir Web tabanlı atakların gerçekleştirilmeye çalışılması durumunda konfigurasyona bağlı olarak atak yapan kişinin tarayıcısına hata mesajları veya özelleştirilebilen uyarı mesajları göndermek mümkün olmalıdır Bilinçli veya bilinçsiz olarak tarayıcıdan gönderilen parametrelere karşın, çalışan sisteme ilişkin ipucu olabilecek hata kodlarının veya başlık (header) bilgilerinin kullanıcıya gitmesi engellenebilmelidir Instant Messaging, P2P uygulamaları engelleyebilme yeteneği olmalıdır Belirlenen Mail sunucular dışındaki sunuculara giden mail protokolleri ile ilgili paketlerin gidişini engelleyebilmelidir DNS protokolünün TCP veya UDP üzerinden olmasını zorlamak, sadece belirlenen DNS sunuculara olan DNS trafiğine izin vermek mümkün olmalı ve scrambling gibi dns cache posining ataklarına karşı önlem alabilmelidir Atak yapılan sistem ile ilgili bilgi edinmeye yönelik parmakizi ataklarına (fingerprint scrambling) yönelik ataklara karşı TTL değerlerinin, IP ID lerinin değiştirilmesi gibi yöntemlerle koruma sağlamalıdır Saldırı Tesbit Sistemi saldırı imzalarına bağımlı kalmaksızın saldırıları engelleyen, bu sayede 0-gün saldırılarına engel olan Protokol Anormallik Tespiti (Protocol Anomaly Detection) teknolojisine sahip olacaktır DCE-RPC paket verifikasyonu, DCOM protokol verifikasyonu, MS-SQL protokol denetimlerini (boş şifre,extended stored prosedür calistirmanin engellenmesi gibi.) yapabilmeli, MS dosya paylaşım standardı olan CIFS protokolü üzerinden yayılmaya çalışan solucanları veya kullanıcı ismi ve şifresinin belirtilmeden dosya paylaşım sunucularına erişimi (blocking null CIFS sessions) engelleyebilmelidir Önerilen çözüm Nimda, CodeRed, SQL Slammer, Blaster (MS Blast), Welchia ve benzeri solucanlara karşı koruma sağlayabilmelidir. 9. MERKEZİ RAPORLAMA VE ANALİZ 9.1. Önerilecek çözüm yazılım temelli olmalıdır. Intel tabanlı donanımlar üzerinde çalışabilecek kendi işletim sistemine sahip olmalıdır. Bu sayede ağ üzerindeki kontrolü ve tutulmuş kayıtları kaybetme olasılığını minumuma indirebilmek için gerektiğinde kolaylıkla diğer bir donanım üzerinde çözümün ayağa kaldırılabilmesi hedeflenmektedir Gelişkin bir güvenlik olay yönetimi (security event management) özelliği bulunmalıdır. Bu özellik sayesinde, gerçek zamanlı ve merkezi olarak toplanacak log verilerinden elde edilecek olay ve hareketler arasında yakınlık (correlation) kurabilecek detaylı bir analiz yeteneği bulunmalıdır Bu analiz yeteneği ile bütünleşik olarak, istatiksel ve ayrıntılı raporlar oluşturabilecek kabiliyete sahip olmalıdır. Hem güvenlikle ilgili ve hem de Güvenlik Duvarı etkinlikleriyle ilgili detaylı rapor üretebilmelidir. Kolay kullanılabilen bir arayüze sahip olmalı ve önceden tanımlanmış rapor formatları ile kullanıcı tarafından tasarlanmış rapor formatlarını desteklemelidir Önerilen çözüm entegre edilen güvenlik bileşenlerinden elde edilen kayıtları inceleyebilecek şekilde entegre edilebilmelidir. İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 9 / 11

10 9.5. Önerilen çözüm, güvenlik duvarı yönetim sistemi ile entegre olabilmelidir Bu sayede yönetim sistemi üzerinde tanmlı bulunan tüm ağ objeleri ile senkronize olabilmelidir Diğer ağ, güvenlik ve işletim sistemleri ile syslog ve snmp desteğ sayesinde kayıt alıp değerlendirebilmelidir Windows sunucu kayıtlarını alabilmelidir Önerilen çözüm dağıtık mimariyi desteklemelidir. Korelasyon fonksiyonları (correlation functions) farklı bir donanım üzerinde çalıştırılabilmelidir. Bu sayede ölçeklenebilir bir yapı hedeflenmektedir Her korelasyon birimi (correlation unit) günlük olarak en az 10GB kayıtı değerlendirebilmelidir. Her ek korelasyon birimi bu yüke katkı sağlayabilmelidir Güvenlik olay tanım şablonları içermeli, gerektiğinde bu şablonlarda ekleme veya değişiklik yapılabilmelidir Kayıtların ayrıştırılma mekanizmasında değişiklik yapılmasına izin vermelidir. Bu sayede yeni veya kullanılan cihazların farklı formatlarda olabilecek kayıtlarının alınabilmesi hedeflenmektedir GUI aracılığı ile olay tanımlamaları ve kriterlerine göre oluşturulan olaylar incelenebilmelidir. Sistem yöneticisi bir olayı yanlış alarm olarak tanımlayabilmelidir Sistem yöneticisi yönetim konsolu üzerinden olay ile ilgili işlenmemiş kayıtları görebilmelidir Sistem yöneticinin, GUI üzerinden değerlendirilmiş veya değerlendirilmemiş tüm kayıtları görebilmesi mümkün olmalıdır Yönetim konsolu, kolay kullanılabilir olmalıdır. Kaynak cihaz, hedef IP adresi zaman gibi kriterler bazında filitreleme mekanizmasına sahip olmalıdır Her bir olay için, önem derecesi de tanımlanabilmelidir Önerilen çözüm, olayların önem derecesine göre otomatik olarak belirlenen işlemleri gerçekletirebilecektir. Bu sayede, uyarıların mail ile gönderilmesi, güvenlik duvarlarına engelleyici komutların gönderilmesi, ilişkili cihazlara SNMP ile bilgi aktarımı ve özel scriptler çalıştırmak mümkün olmalıdır Önerilecek çözüm olay kayıtlarının analizini yapabilmeli, olay tanımları için öneri sunabilmelidir. Bu analiz ağdaki genel trafik profiline göre yapılmalıdır Verilerin depolanması için harici bir veritabanına ihtiyaç duymamalıdır Öğrenme özelliğine sahip olmalı ve toplanılan kayıtlardan sonuclar üretip sistem yöneticisine alarmların konfigürasyonu konusunda yardımcı olmalıdır Üzerinde 70 in üzerinde alarm şablonu olmalı ve istendiğinde bir sihirbaz aracılığı ile farklı sistemlerden toplanan kayıtlar arasında ilişki tanımlaması yapılabilmelidir Korele edilmiş ve üretilmiş olayların görüntülenmesi için filtrelere sahip olmalı ve yeni filtreleler oluşturulabilmelidir (zaman, öncelik, 3. parti cihazlar, virus alarmları gibi) İstendiğinde olayların oluşmasını sağlayan ham kayıtlara erişim mümkün olmalıdır. İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 10 / 11

11 10. YAZILIM VE DONANIM GÜNCELLEMELERİ FİRMA, aşağıda yer alan yazılım ve donanımların 3 yıllık güncellemelerini teklifine ekleyecektir. Sıra No YAZILIM ve LİSANS İSMİ ADET 1 MFE Network Sec 2700 Sensor Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 1 2 MFE Network Sec Starter Mngr Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 1 3 MFE Total Prtxn for Endpoint Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl MFE SGA 3200 Appliance Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl URL Filtering Module Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 1 6 MFE SWG 3400 Appliance Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 1 7 Desktop Standard Platform Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl Desktop Professional Platform Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 10 9 Desktop Optimization Pack Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl Microsoft System Center Operations Manager Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl Microsoft System Center Configuration Manager Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl Microsoft System Center Data Protection Manager Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl Microsoft Server Management Suite Enterprise Edition Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 14 Microsoft Office Comm svr std Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 1 15 Microsoft Office Comm svr ent cal Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 5 16 Microsoft Share Point Portal Server Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl 1 17 Microsoft 2007 Exchange Server Enterprise Lisans ve Yazılım Güvencesi 3 Yıl İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 11 / 11

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır.

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. Network Trafik Yük Dengeleme Cihazı Teknik Şartname 1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 2. Butun moduller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 3. Cihazın throughput

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm 1.0 TBD Kamu-BİB Türkiye Bilişim Derneği Yayınları Mayıs 2006 i TBD TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2. Sürüm 3.0

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2. Sürüm 3.0 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2 Sürüm 3.0 6 ŞUBAT 2015 Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu TK-2, Sürüm 3.0 Sayfa 1 A- Giriş: Bu Teknik Kılavuz Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Nedir İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için değeri olan ve dolayısıyla uygun bir şekilde korunması gereken bir

Detaylı

Bu Sürüm (Nessus Kurulum, Kullanım Kılavuzu v1.0) Hakkında

Bu Sürüm (Nessus Kurulum, Kullanım Kılavuzu v1.0) Hakkında İçindekiler Bu Sürüm (Nessus Kurulum, Kullanım Kılavuzu v1.0) Hakkında... 2 Çeviren:... 2 Danışman:... 2 Belge Yazarı:...2 Kullanma Hakkı:... 2 İletişim:... 2 Yasal Sorumluluk Reddi... 2 BÖLÜM 1:... 3

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr Hızlı Veri Transferi Bilgiye Erişim Kolaylığı CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ CSDYS, Kurumların ve Şirketlerin iç mevzuatlarına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda

Detaylı

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi SAQ İçin Uygun Olan Hizmet Sağlayıcılar Sürüm 3.0 Şubat 2014 Belge Değişiklikleri

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Fatih Özavcı Security Analyst holden@siyahsapka.com http://www.siyahsapka.com http://www.dikey8.com Sunu İçeriği Bilgi Güvenliği Kavramı ve Kapsamı Risk ve Tehditler Hareket

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ

YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ YÜZ VE SES TANIMA SİSTEMİ Sistemin Genel Özellikleri Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır; 1. Yüz tanıma ünitesi 2. Harici röle kutusu veya TCP / IP röle kutusu 3. Wiegand çevirici 4. Server bilgisayar

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur Temmuz 2009 Microsoft Corporation 1 Sorumluluk Reddi Bu belgenin içerdiği bilgiler, Microsoft Corporation'ın

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı