1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA"

Transkript

1 ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken öncelikli aratrmalarunlardr: Sunucu iletim sisteminde kullanc ve bilgisayar hesaplarnn ne anlama geldiini aratrp snfta arkadalarnz ile bilgilerinizi paylanz. Sunucu iletim sisteminde organizasyon biriminin ne demek olduunu aratrp snfta arkadalarnz ile paylanz. Sunucu iletim sisiteminin dier bilgisayarlar ile nasl balandn aratrp snfta arkadalarnzla paylanz. Aratrma ilemleri için internet ortamn kullanabilirsiniz. A sistemleri kurulumu yapan firmalardan yardm alabilirsiniz. A yönetimi ii ile uraan yetkili kiilerden ön bilgi edininiz. 1. KULLANICI VE BLGSAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGANZASYON BRMLER YARATMAK VE GRUPLAMAK Bilindii gibi var olan kaynaklar paylamak ve daha verimli ekilde kullanabilmek için a kurulur. Örnein tek bir yazcnn bir çok kii tarafndan kullanlabilmesi için, bir dosyann bakalar ile paylalabilmesi için. Ancak bu paylamn yaplmas ve denetimsiz braklmas bir sürü sorunu da beraberinde getirecektir, mesela paylatrdnz bir dosyay herkes görebilir veya deitirebilir, bakalar sizin bilgisayarnza girip dosyalarnz silebilir. Bunlar önlemek için a yönetecek iletim sistemleri gelitirilmitir. Windows Server 2003 ve Linux Red Hat sunucu iletim sistemlerine örnektir. Sunucu iletim sistemleri a üzerinde kontrol salamak için adna servis dediimiz programlar kullanrlar. A iletim sisteminin kontrol ettii bilgisayarlar sunucu iletim sisteminin etki alan içerisindedir bu etki alanna Domain denir. An kaynaklarn paylamak isteyen bilgisayarlar bu etki alanna (Domaine) dâhil olmaldr. 3

2 Sunucu sistemlerinin sunduu servisler ksaca aadaki gibi özetlenebilir: Dosya Sunucusu (File Server) : Etki alanndaki kullanclarn kullandklar dosyalar ve klasörleri ortak bir alanda toplamak ve eriimleri düzenlemek için kullanlr. Yazc Sunucusu (Print Server) : Etki alanndaki kullanclarn yazc çktlarn tek bir bilgisayar üzerinden almalar için kullanlr. Uygulama Sunucusu (Application Server) : IIS (Internet Information Servise) gibi web sayfalarmz yaynlamak için gerekli olan servisi sunmak için kullanlr. Posta Sunucusu (Mail server) : Elektronik posta al-veriini yönetmek için kullanlr. Etki Alan Yöneticisi (Domain Controller) : Temel dizin yaps olan Avtice Directory i yönetmek için kullanlr. DNS Sunucusu (Domain Name Server) : Bilgisayarlar kendi aralarndaki iletiimlerinde IP kullanmaktadrlar. Fakat bu iimizi zorlatrd için isimlere ihtiyaç duyulmutur. Örnein adresini açmak istediimizde bu adresin bal olduu IP adresi yerine direkt ismini yazyor. Bu örnekteki gibi isim ve IP elemelerinin DNS sunucularda tutulmaktadr. DHCP Sunucusu: Bir aa balanan kullanclarn birbirileri olan iletiimleri ve internete çkmalar için IP bilgisi gerekmektedir. Kullanclarn bu bilgileri otomatik olarak almalar salamak için DHCP sunucusu kullanlr. Akc Medya Sunucusu (Streaming Media Server) : Video yayn gibi hizmet sunmak için kullanlr. WINS : Eski iletim sistemlerinde (Windows 2000 öncesi) DNS Sunucusun yapt ii yapmaktadr. Bu hizmetler için tek bir sunucu da ayn anda verilebildii gibi her bir servis için ayr ayr sunucular da kullanlabilmektedir Active Directory (Aktif Rehber ) Hizmetinin Kurulumu Bir sunucu etki alanndaki kaynaklarn isimlerini, yerlerini, tanmlarn, yönetim ve güvenlik bilgilerinin tutulduu ve bunun kullanclara sunulduu sunucu servisidir. Windows 2000 ve sonras sunucu sistemlerinde kullanlr. Örnein kullanc bir dosyaya ulamak istedii zaman bu dosyann hangi bilgisayar üzerinde, hangi klasörün içerisinde tutulduu Active Directory den bulunur, bu kullancn dosyay açma yetkisinin olup olmad Active Directory den kontrol edilir. Dolays ile Active Directory Windows 2003 sunucu iletim sisteminin en önemli servisidir. Active Directory tüm an tek bir yerden yönetilmesini ve kontrol edilmesini salar. Önce bu Active Directory servisini kuralm. Bir Active Directory yüklemesini gerçekletirmek için öncelikle Administrative menüsünden Cofigure Your Server Wizard seçiniz. 4

3 Resim1.1: Configure Your Server Wizard penceresi Resim1.2: Servere kurmak istediimiz hizmetin seçildii ekran. Servere kurulabilecek hizmetlerin seçildii sayfa, bizimdilik Active Directory kuracamz için bunu seçtik. 5

4 Resim1.3: Operating System Compability sayfas Operating Sysytem Compatibilty sayfas uyumluluk gereksinimlerini kontrol eder, atlamak için Next butonunu iki kez tklaynz. Domain Controller Type sayfasndan domain için rol belirlenir. Daha önceden bir domain mevcutsa ikinci seçenei iaretleyiniz. Resim1.4: Domainin nerede oluturulacann belirlendii pencere Create New domain sayfasnda ikinci ve üçüncü seçenekler var olan Active Directory içerisinde farkl etki alanlar (domainler) kurmak için kullanlr biz yeni hazrladmz için ilk seçenei seçiyoruz. 6

5 Resim1.5: Etki alannn isminin girildii pencere New Domain Name sayfasnda domain isminizi yaznz. Etki alan ismi en az iki kelimeden olumas gerekmektedir. simden sonra kullanlan uzant (örnekteki com) alan ad hakknda bilgi vermektedir. Resim1.6: Active Directory günlüklerinin saklanaca yeri belirleyen pencere Database and Log Folders sayfasndan Active Directory veritaban klasorü ve günlük klasörün saklanaca bir konum seçiniz. 7

6 Resim1.7: SYSVOL klasörünün saklanaca konumu gösteren pencere Shared System Volume sayfasndan Sysvol klasörünün saklanaca bir konum seçiniz. Bu klasör domain ile ilgili genel dosyalarn tutulduu yerdir. Resim1.8: DNS ayarlarn yükleme seçeneklerinin bulunduu pencere Next dümesine tkladnzda sihirbaz a ortamn inceler ve etki alan ile etki alan denetleyicilerini DNS ye kaydetme giriiminde bulunur. ( DNS Sunucusu (Domain Name Server) : Bilgisayarlar kendi aralarndaki iletiimlerinde IP kullanmaktadrlar. Fakat bu iimizi zorlatrd için isimlere ihtiyaç duyulmutur. Örnein adresini açmak istediimizde bu adresin bal olduu IP adresi yerine direkt ismini yazyor. Bu örnekteki gibi isim ve IP elemelerinin DNS sunucularda tutulmaktadr.) Kaydolma ileminde sorun olursa, sihirbaz tanmla sayfas görüntüler. Bu sayfada DNS sorununu 8

7 düzeltip yeniden denetleme, Microsoft DNS i sunucuya yükleme ve yaplandrma ya da DNS i daha sonra yaplandrma için seçenekleriniz bulunmaktadr. lk iki seçenekten birini seçerek DNS üzerinde gerekli deiiklikleri yapabilir ya da DNS sihirbaznn yüklenmesine izin verebilirsiniz. Üçüncü seçenei seçerseniz daha sonra düzeltmeleri kendiniz yapmak zorunda kalrsnz. Resim1.9: Oturum açma izinlerinin belirlendii pencere Permissions sayfasnnda kullanclar ve gruplarn izinlerini belirleyebilirsiniz. Permission CompatibleWith Pre-Windows 2000 Server Operating Systems:Bu seçenek iaretlendiinde, bilinmeyen kullanc oturumlarna izin verilmi olur bu da güvenliin azalmasna sebep olmaktadr. Kiinin adsz bir oturum açmasna ve verilere adsz olarak eriimine izin verir. Permission Compatible Only With Windows 2000 Or Windows Server 2003 Operating Sysytem: Bu seçenei iaretlediinizde bilinmeyen kullanc oturumlarn önlemi olursunuz. Böylece sadece yetkili kullanclar etki alannda oturum açabilir ve Active Directory verilerine eriebilir. 9

8 Resim1.10: Restore modununifresinin girildii ekran Active Directory hizmeti veren bir programdr ve her program gibi bir gün bozulabilir. Bozulduu zaman bilgisayar Directory Services Restore Mode da balatarak mevcut bilgileri kurtarabiliriz. Bu verileri kurtamak istediinizde kullamanz gerekecek olan parolay yaznz ve onaylaynz. Bu parola Administrator parolasndan farkldr sadece Restore modunda kullanlr. Resim1.11: Active Directory oluturulurken ekranda gösterilen pencere Next dümesi tkladktan sonra Yükleme seçeneklerini gözden geçeceini ekran karnza gelecektir. Next dümesini yeniden tkladnzda sihirbaz daha önceden belirlediimiz seçeneklere göre Active Directory hizmetini yükleyecektir. Bu ilem birkaç dakika sürebilir. Seçenekleriniz aadaki gibidir. Daha önceki seçeneklerden DNS server hizmetinin yüklenmesi gerektiini belirlediyseniz, sunucu bu noktada bir DNS server olarak da yaplandrlr. Sihirbaz, sunucunun, dinamik bir IP adresi kullanmamasn salamak için denetim yapar. Kullanyorsa, Choose Connection iletiim kutusunu görürsünüz. Bir a balants seçtikten sonra Properties i tkladktan sonra Internet Protocol Properties iletiim 10

9 kutusu görüntülenir, bu pencerede bilgisayar için kullanabileceiniz statik bir IP adresi belirleyebilir ve gerekli TCP/IP ayarlamalarn yapabilirsiniz. OK butonuna iki defa tklayp devam edebilirsiniz. Resim1.12: Active Directory oluturulduktan sonra ekranda beliren pencere Finish dümesini tklaynz. Bilgisayar yeniden balatmak için restart butonuna tklayabilirsiniz. Active Directory hizmetini yükledikten sonra aadaki ilemleri yapabilirsiniz. yüklemeyi kontrol etmek için Resim1.13: Yükleme günlüü 11

10 SystemRoot%\Debug klasörünün Dcpromo.log dosyasnda saklanan yükleme günlüünü inceleyiniz. Yükleme günlüü, yükleme sürecinin her ayrntsn içerir. Resim1.14: DNS konsolu DNS güncelletirmelerini DNS konsolundan kontrol ediniz. Yeni bir etki alan oluturduysanz, DNS etki alan için Forward Lookup Zone klasörünü içerecek ekilde güncelletirilir. Active Directory Users And Computers içindeki güncelletirmeleri kontrol ediniz. Mesela yeni etki alan denetleyicisinin aadaki ekranda gösterildii gibi Domain Contollers Organization Unit içinde listelendiinden emin olunuz. Resim1.15: Active Directory Users And Computers penceresi Yeni bir etki alan denetleyicisi oluturduysanz resimde gösterilen klasörler oluturulur ve bu klasörler aadda belirtilenleri içermektedir. 12

11 Builtin kapsaycs, Administrators ve Account Operators dâhil yönetim için yerleik hesaplarn içerir. Computers kapsaycs, etki alan için bilgisayar hesaplarn içerir. Domain Controllers kapsaycs, etki alan denetleyicisi hesaplarn içerir ve yüklediiniz etki alan denetleyicisi için bir hesap içermelidir. Foreing Security Principals, dier etki alan aaçlarndaki güvenlik yetkililerini içerir. Users, etki alanndaki kullanc hesaplarn içerir Kulanc ve Bilgisayar Hesaplar Oluturma Sunucu iletim sisteminin kontrolündeki (domaindeki) a kaynaklarndan yararlanabilmek için sunucu iletim sistemi içerisinde oturum açmak gerekir bu ileme log on ilemi denir Sunuculetim Sisteminde Oturum Açmak Bilgisayarda oturum açma ilemi srasnda aadaki ekran karmza gelir. Resim1.16: Yeni bir kullanc ad ile oturum açamak için gerekli bilgilerin girildii ekran Log on to ksmnda dâhil olmak istediimiz etki alann belirtmemiz gerekmektedir. Daha sonra sunucuda tanml kullanc admz veifremizi girerek a iletim sistemine dâhil olabiliriz. Eer Logon ksmnda domaini seçmesek, yerel kullanc olarak giri yapm oluruz; bu durumda tek bilgisayar olarak çalrz a kaynaklarndan yayarlanamayz, dier bilgisayarlar göremez, yazclara ulaamayz Bilgisayar Hesab Açmak Active Directory Users and Computers arac kullanlarak bilgisayar hesaplar yönetilir ve yaplandrlr.lk kuruluta otomatik olarak, bilgisayar hesaplar Computers klasöründe ve etki alan denetleyici hesaplar Domain Controllers klasöründe bulunmaktadr. 13

12 Active Directory içindeki Account Operators, Domain Admins ya da Enterprise Admins gruplarnn bir üyesi olursanz etki alannda yeni bir bilgisayar hesab oluturabilirsiniz. Yeni bir bilgisayar hesab oluturmak için Active Directory Users And Computers aracn balatnz. Bilgisayar hesab içinde oluturmak istediiniz klasörü farenin sa dümesi ile tklaynz. Açlan seçeneklerden New seçeneine sonra Computer seçeneine tklaynz. lem sonucunda New Object-Computer Wizard balatlr. Oluturacanz bilgisayar hesabnn ismini yaznz. Yalnzca Domain Admins üyeleri bilgisayar etki alan ile birletirebilir. Bilgisayarlar farkl bir kullanc ya da grubun etki alan ile birletirilmesine izin vermek için Change dümesine tkladktan sonra bilgisayar etki alan ile birletirmeye yetkili bir kullanc ya da grup hesab seçmek için Select User Or Group iletiim kutusunu kullannz. Assign This Computer Account As A Pre-Windows 2000 Computer seçimini, Windows NT sistemleri bu hesab kullanabiliyorsa yapnz. Daha Sonra Next butonuna iki kez tklaynz. Bir bilgisayar hesabnn oluturulmas bilgisayar etki alan ile birletirmez. Bu ilem yalnzca etki alann birletirme sürecini basitletiren hesab oluturur. Ancak bir bilgisayar bir etki alan ile birletirdiinizde bir bilgisayar hesabn kullanabilirsiniz. Bir bilgisayar etki alanlaryla birletikten sonra Active Directory içinde yeni bir bilgisayar hesab oluturmak için tantmlar yapmalsnz. Yeni bilgisayar Active Directory içinde otomatik olarak Computer kapsaycsna konulacaktr. Windows Server 2003 yüklediinizde ya da kurduunuzda bir bilgisayar etki alanyla birletirmek için bir iletiim kutusu bulunmaktadr. Yerel bilgisayarda administrator grubunun bir üyesi iseniz bu birletirmeyi yapabilirsiniz. Windows Server 2003 kimlii dorulanm herhangi bir kullancnn toplam 10 a kadar i istasyonunu etki alanyla birletirmesine imkân verir. Account Operators, Domain Admins ya da Enterprise Admins grubunun bir üyesi iseniz sunucuyu bir etki alan ile birletirebilirsiniz. Bir etki alan ile sunucu veya i istasyonunu birletirmek için aadaki admlar yapnz: System hizmet programn balatnz. Masaüstündeki My Computer // Bilgisayarm öesini farenin sa dümesiyle tkladktan sonra Properties // Özellikler seçimini yapnz. Computer Name // Bilgisayarn Ad sekmesindeki Change//Deitir dümesini tklaynz. 14

13 Resim1.17: Bilgisayar simgesinin üzerinde saa tklayp özellikler seçeneine tklaynca ekrana gelen pencere Domain seçimi yapnz ve bilgisayarn birlemesi gereken etki alannn adn yaznz. Tamam butonuna tklaynz. Resim1.18: Deitir butonuna basnca ekrana gelen pencere 15

14 Aadaki ekrana Active Directory içinde bir bilgisayar hesab oluturma izinleri olan bir etki alan hesabnn adn ve parolasn yaznz ya da bilgisayar etki alanyla birletiriniz veya her ikisini de yapnz. Tamam butonuna tklaynz. Resim1.19:Ana bilgisayara balanmak için gerekli olan kullanc ad veifresi Bilgisayar etki alanyla birletirilir veya yeni bir bilgisayar hesab oluturulur. Deiiklikler baar olursa aadaki gibi bir onay penceresi göreceksiniz. Resim1.20: Etki alanna bilgisayarn kaydolduunu dorulayan pencere Active Directory de bilgisayar hesab önceden oluturulmusaimdi aktif olur Kullanc Hesab Açmak Kullanc hesabn oluturmak için, Account Operators, Enterprise Admins ya da Domain Admins grubunun bir üyesi olmalsnz. Active Directory Users And Computer aracn kullanarak kullanc hesab açabilirsiniz. Start, Programs ya da All Programs, Administrative Tools ve Active Directory Users and Computers aracn tklaynz. Bu ilem Active Directory Users And Computers aracn balatr. Otomatik olarak oturum açma etki alannza balanrsnz. Farkl bir etki alannda çalmak istiyorsanz Active Directory Users And Computers seçeneinin üzerinde farenin sa butonuna tklayp Connect Domain seçilir ve karnza aadaki pencere gelir. Bu pencerede farkl bir etki alan seçmek için Browse butonunu tklaynz, daha sonra OK dümesi seçiniz. 16

15 Resim1.21: Kullanc hesab oluturmak için domain seçilen pencere Kullanc hesabn artk oluturabilirsiniz. Kullancy içinde oluturmak istediiniz klasörü farenin sa butonu ile tklaynz açlan seçeneklerden New i tkladktan sonra User seçimini yapnca New Object-User Wizard balatlr. Resim1.22: Kullanc oluturmak için izlenecek admlar Yeni bir kullanc olutururken, oluturulacak olan kullancnn ilk ad, ikinci adnn ba harfi, soyad, oturum açma adn aadaki pencereye girmelisiniz. Resim1.23: Kullanc bilgilerinin girildii pencere 17

16 Kullancnn parolasn ve hesap seçeneklerini bu pencerede ayarlayabilirsiniz ayarlayabilirsiniz. Parola grup ilkesinde ayarlanan karmaklk gereksinimlerine uygun olmaldr. Yani klavyedeki küçük harf (abc...), büyük harf (ABC...), rakam (123...) ve karakter (#$...) dörtlüsünden üç tanesinin en az birer eleman ifrede kullanlmadr. Dier ekranda karmza gelen seçeneklerin anlam aadaki gibidir: User Must Change Password At Next Logon (Kullanc Sonraki Oturumda Parolay Deitirmeli) User Cannot Change Password (Kullanc Parolay Deitiremez) Password Never Expries (Parolann Süresi Hiçbir Zaman Dolamaz) Account Id Disabled (Hesap Devre Ddr) (örn: Kullanc tatile gittiinde) Resim1.24: Kullancifresinin girildii ve hesap özelliklerinin belirlendii pencere Next butonuna tkladktan sonra Finish butonuna tklaynz. Bir önceki maddede anlatlan parolada uyulmas gereken karmaklk gereksinimlerine uymazsanz bu ekrandan sonra hata mesaj alrsnz, tekrar parolann girildii ekrana dönüp parolay deitirmeniz gerekmektedir. Resim1.25: Kullanc oluturma ileminin son adm 18

17 1.3. Kullanc ve Bilgisayarlar Organizasyon Birimlerine Ayrma Yukarda gördüünüz gibi bir a içerisinde kullanc hesab oluturmak, yeni bilgisayar hesab açmak ve bilgisayar aa dâhil etmek için, yönetici hesabnn olmas gerekir. Küçük bir ada bir yönetici tüm bu ileri yapabilir, ancak çok daha büyük alar da olabilir. Mesela bir iletme düünelim, merkezi Ankara da, fabrikas zmir de ayrca, Erzurum da ve Trabzon da daubeleri var, bir yöneticinin bu adaki tüm ilemleri yapmas, yetitirmesi oldukça zordur. Bu durumda her ilden birer kiiye yönetici hesab versek o ildeki ilemleri o yöneticiye devretsek nasl olur?yi olur ama ya yöneticilerin sadece kendi bölgeleri ile uramaktan sklp dier bölgelere de müdahele etmeye balarlarsa, öyle ise sadece kendilerine verilen bölge içerisinde geçerli olacak birer yönetici tanmlamz gerekli, kendi bölgelerinde yeni kullanclar açacak, bilgisayar hesaplar oluturacak an çalmasn kontrol edecek, ama dier bölgelere müdahale edemeyecek. te tam bu iler için kullandmz Organizasyon Birimleri (Organization Unit) vardr. Organizasyon Birimleri (Organization Unit) etki alanndaki nesneleri gruplandrmada kullanlan mantksal bir yönetim birimidir. Etki alan içerisinde Organizasyon Birimleri (Organization Unit) yönetim eriimini snrlandrrken yönetici ayrcalklarn devretmede ve iyerinin yapsyla ilevlerini yanstan bir hiyerari oluturmada kullanlabilir. Kuruluun yapsn ya da onun ticari ilevini temsil etmek için etki alanlar yerine Organizasyon Birimlerini (Organization Unit ) kullanabilirsiniz. Organizasyon Birimi (Organization Unit) kurulu yapsna uyum salayacakekilde hesaplara ve kaynaklara düzen vererek yönetimi kolaylatrr. Organizasyon Biriminin (Organization Unit) yapsn tasarlarken, uygulamaya girimeden önce yapsn planlamalsnz. Organizasyon birimleri genellikle birden fazla olmaktadr bu yönetimi birimlerine ya da cografi özelliklerine göre snflandrmamzn bir sonucudur. Organizasyon Birim (Organization Unit) düzenleri yönetici için anlaml olmas ve yöneticinin iini kolaylatrmas gerekmektedir. yi bir Organizasyon Birimi (Organization Unit) tasarm göründüü gibi kolay deildir. Veritaban derslerinde bir tablolar ve alanlar önce kat üzerinde oluturup düzenlemeleri kat üzerinde yapyorduk çünkü tasarm veritabannn temelidir ve dier tüm ilemler bu tasarmn üzerine kurulur temelimiz salam olmazsa tekrar en baa dönmemiz gerekebilir. Organizasyon Birimi (Organization Unit) tasarmnda da veritaban tasarm gibi ilk önce kat üzerinde yapmalyz. Bölüm ya da Birimi Modeli: Bu modelde Organizasyon Birimlerini (Organization Unit) bölüm yapsn göstermede kullanrsnz. Bu modelin avantaj kulancnn onu tanyp anlamasdr. Dezavantaj iseirketin yeniden yaplanmaya giderse Organizasyon yapsnn yeniden tasarlanmas gerekmektedir. 19

18 ekil 1.1: Organization Unit lerde (Organizasyon Birimlerinde) Bölüm ya dabirimiemas Corafi Model: Bu modelde, üst ksmdaki Organizasyon Birimleri (Organization Unit) ktalar gibi büyük corafi birimleri, daha alt ksmdaki Organizasyon Birimleri (Organization Unit) de küçük corafi birimleri temsil eder. Bu model oldukça duraandr. Corafi yap deiiklikleri irketlerin kendi içinde yaplanmaya gitmesinden daha az sklkla deimektedir. Corafi modelin avantaj fiziksel olarak kaynaklarn yerini belirlemek için uygun olmasdr. Modelin dezavantaj ise kuruluun i yapsn yanstmaz ve global birirkette bu tasarm tüm hesap ve kaynaklar tek bir etki alanna koyar. ekil 1.2: Organization Unit lerde (Organizasyon Birimlerinde) corafi modelemas Maliyet Merkezli Model: Bu modelde Organizasyon Birimleri (Organization Unit) maliyet merkezlerini gösterir. Üst ksmdaki Organization Unit ler kurulu içindeki büyük maliyet merkezlerini temsil eder ve daha alt ksmdaki Organizasyon Birimler (Organization Unit) corafi konumlar projeleri ve i yaplarn gösterir. Bütçenin birincil öncelikte olduu birirkette, maliyet merkezli model etkili bir yol olabilir. Maliyet merkezleri,irket içinde kendi yönetimlerine ve harcama denetimlerine sahip bamsz bölümler ya da i birimleri de olabilir. 20

19 ekil 1.3: Organization Unit lerde (Organizasyon Birimlerinde) maliyet merkezli modelemas Yönetim Modeli: Kaynak ve hesaplarn yönetilme biçimini gösteren Organizasyon Birimleri (Organization Unit) kullannz. Bu modelirketin ileyi yapsn gösterdiinden, bölüm ya da ibirimi modeline çok benzerdir. En önemli fark, üst ksmdaki Organizasyon Birimlerinin (Organization Unit) yöneticiler için olmas, ikinci ksmdaki Organization Unit lerinde ileyi yaps için olmasdr. Büyük birirkette, her bölüm ya da i birimi için bu modeli kullanrsanz, üst ksmda yönetim grubu bölüm ya da i birimi olmal, ikinci ksmdaki Organization Unit lerse bölüm içindeki gruplar olmaldr. Bu modelin avantaj yöneticilerin çalma ekline göre tasarlanm olmasdr ve irketin ileyi yapsn temsil eder.irket yeniden yaplanmaya gittiinde tasarm yeniden yapmanz gerebilmektedir. ekil 1.4: Organization Unit lerde (Organizasyon Birimlerinde) yönetim modeliemas Organizasyon Birimi Yaratmak Administrators grubunun üyesi olan bir hesab kullandnz sürece, Active Directory Users And Computers içinde veya etki alannn herhangi bir yerinde Organization Unit oluturabilirsiniz. Aadaki admlar uygulayarak bir Organization Unit oluturabilirsiniz. 21

20 Start Programs ya da All Programs a tklaynz açlan seçeneklerden Administrative Tools ve Active Directory Users And Computer seçeneini iaretleyiniz. Ekranda Active Directory Users And Computer penceresi açlr. Otomatik olarak kendi oturum açma etki alannza balanrsnz. Organization Unit leri farkl bir etki alannda oluturmak isterseniz konsol aacndaki Active Directory Users And Computers düümünü farenin sa butonu ile tkladktan sonra Connect To Domain seçeneini iaretleyiniz. Connect To Domain iletiim kutusuna balanmak istediiniz etki alannn adn yazdktan sonra ya da etki alannn ismini tam olarak hatrlamyorsanz Browse dümesine bastnzda görüntülenen pencereden etki alannn ismini seçtikten sonra, OK dümesine tklaynz. Resim 1.26: Çalmak istenen domainin seçildii pencere Organization Unit iimdi oluturabilirisiniz. Active Directory Users And Computers penceresinde nerede OU oluturmak istiyorsanz o klasörün üstünde farenin sa dümesi ile tkladktan sonra açlan seçeneklerden New i seçtikten sonra Organization Unit i seçiniz ve Organization Unit i oluturmaya balaynz. Organization Unit i etki alannn içinde ya da daha önce oluturulan bir Organization Unit in içinde oluturabilirsiniz. Etki alan içinde oluturulanlar üst düzeyli, baka bir OU içinde oluturulanlar alt düzeyli OU olacaktr. Resim 1.27: Organization Unit oluturmak için izlenen admlar 22

21 New Object-Organizational Unit iletiim kutusunda Organization Unit için bir isim yazdktan sonra OK butonuna tklaynz. Organization Unit ad 256 karaktere kadar olabilir ama oluturduunuz OU nun ilevsel yaps ya da yerine göre anlalr bir isim vermeniz doru olacaktr. Resim 1.28: Oluturulacak Organization Unit in isminin girilecei menü Organization Unit Özelliklerini Ayarlamak Organization Unitlerin baz özelliklerini ayarlayarak açklayc bilgiler gireblirsiniz. Organization Unit in nasl kullanldn ve hangi kesim tarafndan kullanldnn bilimesine yardm eder. Bir Organization Uniti Active Directory Users And Computers içinde çift tklayarak Properties penceresine ulaabilir burdan OU nun özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Resim1.29: Organization Unit özellikleri iletiim kutusu 23

22 General sekmesinde, Organization Unit hakknda bir metin açklama ve adres bilgileri dâhil açklayc bilgiler girebilirsiniz. Resim 1.30: Organization Unit özellikleri iletiim kutusunun managed by sekmesi Management sekmesinde, Organization Unit i yönetmekten sorumlu kullanc ya da kiiyi belirleyebilirsiniz. COM+ sekmesinde, Organization Unit in üyesi olmas gereken COM+ bölümünü belirleyebilirsiniz. Group Policy sekmesinde, Organization Unit içindeki kaynaklar için bir dizi ilke belirleyen Group Policy Objects oluturabilirsiniz. Bu ilkeler bilgisayarlarn ve kullanclarn çalma ortamlarn denetler ve merkezî yönetim en önemli bileenleridir Yönetim Araçlarn Kurma ve Ayarlarn Yapma Bundan önceki modülde a yönetim destek araçlarnn nasl kurulaca anlatlmt bunlardan bazlarn ksaca burada tekrar edelim. 24

23 Configure Your Server Wizard Yönetim Arac Resim 1.31: Configure Your Server Wizard penceresi Configure Your Server Wizard yönetim arac Windows Server 2003 te de sunucular belirli roller için yaplandrmanza yardmc olmaktadr. Resim 1.32: Configure Your Server Wizard penceresinin ikinci adm Configure Your Server Wizard, Administrative Tools klasöründe bulunur. Start tklaynz, Administrative Tools u seçtikten sonra Configure Your Server tklaynz. Sihirbaz balatldnda, Next i tklaynz ve rolleri yaplandrmak için sihirbaz kullanmadan önce gerçekletirmeniz gereken görevler hakknda bilgileri okuyunuz. Sorun çkmamas için temel olarak, sunucuda bir a (ethernet) kart bulunduundan, sunucunun aa bal olduundan ve Windows Server 2003 datm CD-ROM u bulunduundan ya da kurulum dosyalar üzerinden aa eriebildiinizden emin olmalsnz. 25

24 Resim 1.33: Configure Your Server Wizard n yaplandrlmak istenen rollerin seçildii ksm Manage Your Server Manage Your Server, sunucuda oluturulan rolleri yaplandrmak için kullanlabilen bir yönetim aracdr. Resim1.34: Manage Your Server Wizard Penceresi Manage Your Server, oluturulmu geçerli roller ve ilgili yönetim araçlara hzl bir ekilde ulalmasna imkan tanr. Rol adnn solunda bulunan yukar doru çift ok simgesini kullanarak, rol bilgilerini geniletebilir ya da daraltabilirsiniz. Sa üst köede, Administrative Tools, Windows Update, Sysytem Properties iletiim kutusu, Help And Support için hzl 26

25 eriim balantlar ile Tools And Updates ve See Also balklar altnda dier balantlar bulabilirsiniz Computer Management Computer Management, yerel ve uzak sistemleri yönetmek için kullanlan önemli bir yönetim aracdr. Resim 1.35: Computer Management penceresi Computer Management System Tools (Bilgisayar Yönetimi Sistem Araçlar) sistemleri yönetmek ve sistem bilgilerini görüntülemek amacyla tasarlanmtr. Event Viewer: Seçilen bilgisayardaki olay günlüklerini görüntülemek için kullanlr. Shared Folders: Paylalan klasörlerin, onlarla çalan kullanclara ait oturumlarn ve bu kullanclarn çalt dosyalarn özelliklerini yönetmek için kullanlr. Local Users And Groups: Seçili olan bilgisayarlardaki yerel kullanclar ve kullanc gruplarn yönetmek için kullanlr. Yerel kullanclar ve kullanc gruplar, Active Directory nin bir parças deildir ve Local Users And Groups görünümü araclyla yönetilir. Performance Logs and Alerts: Sistem performansn izlemek ve performans parametrelerine göre günlükler oluturmak için kullanlr. Device Manager: Bir bilgisayarda yüklü olan aygtlarn durumunu denetleyebileceiniz ve ilikili aygt sürücülerini güncelletirebilceiniz merkezi bir konum olarak kullanlr. Bu konumu, aygt sorunlarn gidermek için de kullanabilirsiniz. 27

26 Bigisayar Yönetimi Depolama Araçlar, sürücü bilgilerini görüntüler ve sürücü yönetimi araçlarna eriim salar. Aadaki depolama araçlar kullanlabilir. Remobanle Storage: Çkarlabilir ortam aygtlarn ve bant kitaplklarn yönetmek için kullanlr. Çkarlabilir ortam aygtlar ile ilikili çalma kuyruklarn ve iletmen isteklerini izlemenize de yardmc olur. Disk Defragmenter: Parçalanm dosyalar bulup birletirmek yoluyla, sürücünün parçalanmasyla ilgili sorunlar gidermek için kullanlr. Diskten dosya okuma hzn artrr. Disk Management: Sabit diskleri ve disklerin parçalanma biçimini yönetmek için kullanlr. Bu arac, birim kümelerini ve bamsz disklerin yedek dizilerini yönetmek için de kullanabilirsiniz. Computer Management seçili olduu zaman, dier bilgisayarlara kolayca balanabilir, konsol iletileri gönderebilir ve bilgi listelerini verebilirsiniz. Otomatik olarak Computer Manager yerel bilgisayarda çalr. Farkl bir bilgisayara balanmak için, konsol aacnda farenin sa butonu tklaynz ve açlan ksayol menüsünden Connect To Another Computer seçiniz. Bilgisayarn adn giriniz. Bilgisayarn tam ismini bilmiyorsanz Browse butonu ile açlan pencereden istediiniz bilgisayarn ismini seçebilirsiniz. Resim 1.36: Balanmak için bilgisayar seçimi yaplan pencere Resim 1.37: Select computer penceresinde bilgisayar isminin girildii pencere 28

27 Resim 1.38: Bilgisayara mesaj gönderme penceresi Eer konsol iletilerinin gönderilecei bilgisayar Recipient bölümünden kendiniz seçmezseniz konsol iletileri, Computer Management te çalmakta olduunuz sistemde oturum açan ya da sisteme balanan tüm kullanclara gönderilir. Computer Management in altnda All Task farenin sa dümesi ile seçmeli daha sonra Send Console Message ye tklamalsnz. Recipient bölümünde mesajn gönderilecei bilgisayarlar bulunmaktadr. Add butonu ile bilgisayarlar ekleyebilir, Remove butonu ile kaldrabilirsiniz Control Panel (Denetim Masas) Control Panel, sunucu donanm ve iletim sistemi ayarlarn yönetmek için kullanlabilen yardmc programlar içeren bir yönetim aracdr. Resim 1.39: Control Panel içerisinde bulunan kontroller 29

28 Add Hardware Yardmc Program: Donanm eklemenizi kaldrmanz ve donanm sorunlarnz çözmenizi salayan bir programdr. Add or Remove Programs Yardmc Program: Bilgisayarnzdan program kaldrmak, Windows bileenini kaldrmak veya Windows bileeni eklemek istediinizde bu program kullanabilirsiniz. Change Or Remove Programs seçeneinde bilgisayarda yüklü olan programlar görüntülenir ve seçilen program kaldrmak veya deiiklikler yapmak için kullanlr. Add New Programs seçenei bilgisayara program yüklemek için kullanlr. Active Directory araclyla yaymlanan ve a kurulumlar için kullanlabilen programlarn da bir listesini görebilirsiniz. Add Or Remove Windows Componenets seçeneinde windows bileenleri eklenebilir. Date And Time Yardmc Program: Sistemin tarihini ve saatini ayarlamak için kullanlr. Bir etki alannda, sistem saati oturum açma srasnda denetlenir ve etki alan denetleyicisi ile oturum açmakta olduunuz bilgisayar arasndaki birkaç dakikalk saat fark oturum açma ileminin baarsz olmasna neden olur. Etki alanndaki bamsz bilgisayarlarn saatini el ile ayarlamak yerine, a genelinde kullanlan saati Windows Time Service yardmyla otomatik olarak eitleyebilirsiniz. Display Yardmc Program: Arka planlar, ekran koruyucular, ekran çözünürlüü ve görünüm gibi masaüstü özelliklerini ayarlamak için kullanlr. Folder Options Yardmc Program: Windows Explorer n dosya ve klasörleri nasl görüntülediini denetlemek ve kullanlan masaüstü türü, klasör görünümleri,çevrim d dosyalarn kullanlp kullanmayacan, öeleri açmak için tek mi çift mi tklamamz gerektii gibi ayarlar yaplandrmak için kullanlr. Licensing Yardmc Program: Windows Server 2003 ya da Microsoft SQL Server 2000 gibi yüklü ürünlerin istemci lisans modunu deitirmek için kullanlr. Network Yardmc Program : Var olan a balantlarn görüntülemek ve yeni balantlar oluturmak için kullanlr. Regional And Language Options Yardmc Program: Ülkeye özgü standart ve biçimleri belirlemek için kullanlr. Ölçü birimleri, para birimi ve tarih biçimlerini burdan ayarlayabilirsiniz. Scheduled Task Yardmc Program: Zamanlanm görevleri görüntülemenize ve yeni görevler eklemenize imkân salar. 30

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

ABBYY FineReader 12 Corporate Sistem Yöneticisi Kılavuzu

ABBYY FineReader 12 Corporate Sistem Yöneticisi Kılavuzu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede yer alan bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir ve ABBYY için hiçbir yükümlülük taşımaz. Bu belgede açıklanan yazılım bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş

Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya Giriş Yazar Mehmet PARLAKYİĞİT Blog www.parlakyigit.net E-Mail mehmetparlakyigit@gmail.com /mparlakyigit /mparlakyigit Microsoft App-V Uygulama Sanallaştırmaya

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr DNS, DOMAIN NAME SYSTEM (domain isim sistemi) DNS nedir? DNS,Domain Name System in kısaltılmış şeklidir. Türkçe karşılığı ise Alan İsimlendirme Sistemi olarak bilinir. DNS, 256 karaktere kadar büyüyebilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Yönetici Kılavuzu Ağınızı Bir Profesyonel Gibi Yönetme

Yönetici Kılavuzu Ağınızı Bir Profesyonel Gibi Yönetme Yönetici Kılavuzu Ağınızı Bir Profesyonel Gibi Yönetme Yammer ağınıza hoş geldiniz! Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Yammer'ı PAYLAŞ kullanmak şirketinizin iş yapma biçimini değiştirecek henüz yapmadıysa!

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu My Passport Ultra Taşınabilir Sabit Sürücü Kullanım Kılavuzu Harici Taşınabilir My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Resmi Kullanıcı Kılavuzu. Linux Mint 16. Mate Sürümü

Resmi Kullanıcı Kılavuzu. Linux Mint 16. Mate Sürümü www.linuxmint.org.tr Resmi Kullanıcı Kılavuzu Linux Mint 16 Mate Sürümü TÜRKÇE TERCÜME : BAKİ ALPERTÜRK, YUSUF BOLU, İREM HARMANCI KILAVUZ TASARIMI : EREN KOVANCI, YUSUF BOLU, ERDAL DEMİRAY HATA DÜZELTİMİ

Detaylı

Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide

Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide Regulatory Model: T07G Regulatory Type: T07G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

BÖLÜM 8 INTERNET. 8.1. Giris. 8.1.1. Internet Nedir?

BÖLÜM 8 INTERNET. 8.1. Giris. 8.1.1. Internet Nedir? BÖLÜM 8 8.1. Giris INTERNET 8.1.1. Internet Nedir? Bilgisayar teknolojisi her alanda oldugu gibi egitim alaninda da büyük gelismelerin olusmasina etken olmustur. Özellikle Internet sayesinde egitimde hem

Detaylı

DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU

DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU DOCSVAULT KURULUM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İstemci ve Sunucunun Yüklenmesi...2 Docsvault Sunucu Yükleme...4 Bölüm 1 Program Dosyalarının Yüklenmesi...4 Bölüm 2 Docsvault Sunucu nun Yapılandırılması:...8 Docsvault

Detaylı

Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Ayarları

Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Ayarları Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Varsayılan yerel gruplar Domain Admins grup gibi varsayılan gruplar, Active Directory etki alanı oluştururken otomatik olarak oluşturulan

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR NPD4443-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 10 Bu Kılavuzun Kullanılması... 11 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 11 Yasadışı Kopya ve Çıktılar... 12 Ürün Özellikleri... 12

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek

Detaylı

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Kullanım Kılavuzu 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Kullanım Kılavuzu İçindekiler Readiris'e giriş... 9 Readiris 14'deki yenilikler... 10

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Kullanıcı Kılavuzu Ocak 2010 www.lexmark.com Makine türleri: 4513 Model(ler): 630, 63W, 6EW İçindekiler Güvenlik Bilgileri...9 Yazıcıyı tanıma...10 Bu yazıcıyı seçtiğiniz

Detaylı