Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

2

3 Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları Yönetim Kurulu Anonim Şirketin Denetimi Pay Kavramı ve Paysahibinin Hakları Pay Senetleri Esas Sözleşme Değişiklikleri Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması Şirketler Topluluğu Kâr Payı ve Yedek Akçeler Ticarî Defterler ve Belgeler Finansal Tablolar ve Raporlar Hukukî ve Cezaî Sorumluluk Ölçeklerine Göre Anonim Şirketler Anonim Şirketin Sona Erme Sebepleri ve Tasfiye Ankara 2011

4 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ Hukuk Kitapları Dizisi: 1084 ISBN Birinci Baskı: Nisan Sayfa Tasarımı: Ömer Candan Kapak Tasarımı: İsmail Çam 655 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. Türk Ticaret Kanunu 2. Anonim Şirket Genel Kurulu 3. Anonim Şirket Yönetim Kurulu 4. Anonim Şirketin Denetimi 5. Pay ve Pay Senedi 6. Esas Sözleşme Değişiklikleri 7. Esas Sermaye 8. Ticari Defter ve Belgeler 9. Anonim Şirketin Tasfiyesi 10. Şirketler Topluluğu Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Web Adresi / Seçkin Yayıncılık Sertifika No: Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312) Sertifika No: 13268

5 Kayınpederime ve Kayınvalideme saygılarımla

6

7 Önsöz Kamuoyunun uzunca bir süredir beklediği Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nihayet yasalaştı. Hatırlanacağı üzere, anılan Tasarının görüşmelerine 27 Kasım 2008 tarihinde temel kanun olarak başlanılmış ve ilk 76 maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nda kabul edildikten sonra, kalan maddelerin görüşmelerine iki yıl ara verilmişti. Tasarı yasalaşacak mı yasalaşmayacak mı tartışmaları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tasarının kalan bindörtyüzaltmışbeş maddesini, 13 Ocak 2011 tarihli 23. Dönem 5. Yasama Yılı 51. Birleşim inde, bazı değişikliklerle adeta jet hızında kabul etti. ve kabul edilen yasa, 14 Şubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. Böylece, altısı geçici madde olmak üzere 1541 maddeden oluşan 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu yasalaşmış oldu. Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlere yönelik birçok yenilik ve değişiklik öngörmektedir. Kitabımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırılarak izah edilmeye çalışılmıştır. Böylece, okuyucunun yeni kanun ile getirilen düzenlemeyi daha iyi kavraması amaçlanmıştır. Bir karışıklığa sebebiyet vermemek için de, kitabımızda, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu için eski TTK manasında ETTK, yeni Türk Ticaret Kanunu için de YTTK kısaltmaları kullanılmıştır. Ancak, bu kullanım tarzından 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlükten kalktığı ve artık yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Zira, yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde, hatta bazı hükümleri daha sonraki tarihlerde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri 1 Temmuz 2012 tarihine- hatta bazı hükümleri 1 Mart tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Böylece, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1957 yılı başından itibaren 53 yıl gibi uzun sayılabilecek bir döneme damgasını vurmuş olacaktır. Kitabımızda Yeni Türk Ticaret Kanunu nun konuya ilişkin düzenlemeleri ele alınırken, eski TTK hükümleri yanında madde gerekçelerinden de sıkça faydalanılmıştır. Zira, yasal düzenlemeleri, gerekçelerine vakıf olmadan anlamak mümkün olamayacağı gibi yorum yanlışlıklarına da sebebiyet verebilecektir. Yeri gelmişken, yeni Türk Ticaret Kanunu nun hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı arzetmek gerekir. Çünkü, yasa nerdeyse bir günde kabul edilmiş olsa dahi, hazırlıkları birkaç yıl süren titiz bir çalışmanın sonucu olarak bu aşamaya getirilmiştir. Kitabın hazırlanmasında gerekli özen gösterilmeye çalışılsa da, insan elinin değdiği her eserde olabileceği gibi, kitabımızda da, gözden kaçan eksiklikler olabilir. Bu nedenle, kitap ile ilgili eleştirilerinizi ve geliştirilmesini istediğiniz kısımları doğrudan adresine iletebilirsiniz. Kitap sadece

8 8 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketler yazarının eseri değildir. Ona destek verenleri de unutmamak gerekir. İlk kitabım yayımlandığında, gözlerinin içinde beliren sevinç ve gurur parıltısı, her türlü övgü dolu sözün ötesinde idi. Dolayısıyla, bu kitabımı, saygıdeğer kayınpederim Ali Rıza BADEM ile kayınvalidem Emine BADEM e ithaf etmeyi kendime bir borç bildim. Yine, ilmî çalışmalar konusunda destek ve sevgilerini her zaman yanımda bulduğum annem Fatma ALTAŞ ile babam Ziya ALTAŞ a, ortak zamanlarımızdan kitap yazımı için uzak kaldığım anlarda gösterdikleri fedakarlık ve hoşgörü için sevgili eşim Alev Şule ALTAŞ a ve canım oğlum Fatih ALTAŞ a müteşekkirim. Çünkü, onların teşvikleri ve hoşgörüleri olmasa, böyle bir eser ortaya çıkmayacaktı. Bu duygularla, yeni Türk Ticaret Kanunu nun, başta ilgili tarafları olmak üzere, tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kitabımızın, okuyucuların konuya ilişkin meraklarının giderilmesine bir nebze de olsa katkı sağlaması en büyük temennimizdir. Saygılarımla, Soner ALTAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Ankara, 26 Şubat 2011

9 İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltmalar Birinci Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TİCARET ŞİRKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ Şahıs Şirketleri Kollektif Şirket Komandit Şirket Sermaye Şirketleri Anonim Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Limited Şirket İkinci Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE KURULUŞ BELGELERİ 2.1. YTTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR Anonim Şirketin Tanımı ve Konusu Kuruluş İçin Gerekli En Az (Asgarî) Sermaye Tutarı En Az (Asgarî) Kurucu Sayısı Kuruluş İçin İzin Alınması Kurucu İşlem ile Tüzel Kişilik Kazanma Arasındaki Fark YTTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞ BELGELERİ Şirket Esas Sözleşmesi Kurucular Beyanı Değerleme Raporları Kuruluş (İşlem Denetçisi) Raporu ANONİM ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI TESCİLDEN ÖNCEKİ İŞLEM VE TAAHHÜTLERİN ŞİRKET TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİ KURULUŞ GİDERLERİNİN ŞİRKET TARAFINDAN KARŞILANMASI KANUNA AYKIRI KURULUŞ VE SONUÇLARI... 54

10 10 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketler Üçüncü Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU 3.1. YTTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU Genel Kurulun Toplantı Şekli, Zamanı ve Yeri Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili ve Görevli Olanlar Genel Kurul Toplantısına Çağrı (Davet) Çağrısız Genel Kurul Genel Kurul Toplantısının Gündemi Genel Kurulun Toplanması Hazır Bulunanlar Listesinin Tanzimi Genel Kurul Toplantısına Katılmaya Yetkili Olan Paysahipleri Genel Kurul Başkanlığının Oluşturulması Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Çıkarma Zorunluluğu Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Genel Kurul Toplantı Tutanağı Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortam Üzerinden Katılma Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Genel Kurulun Toplantı ve Karar Yetersayısı Genel Toplantı ve Karar Yetersayısı Özel Toplantı ve Karar Yetersayısı Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Paysahiplerinin Tümünün Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri Şirket Sermayesinin En Az %75 ini Oluşturan Payların Sahiplerinin Veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarını Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri Esas Sözleşme Değişikliklerinde Hafifletilmiş Nisap Uygulayabilecek Şirketler Genel Kurul Kararlarının Bağlayıcılığı ve Etkisi Pay Sahiplerinin Genel Kuruldaki Oy Hakkı Oy Hakkının Doğumu Paysahibinin Oy Hakkını Kullanamayacağı Haller Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi Genel Kurul Kararlarının İptali Genel Kurul Kararlarının Butlanı ETTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU VE GENEL KURUL TOPLANTILARI ETTK ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Yapısı ve İşlevi ETTK ya Göre Genel Kurul Toplantısının Çeşitleri ETTK ya Göre Genel Kurul Toplantısının Yapılma Zamanı ETTK ya Göre Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Yer ETTK ya Göre Genel Kurulu Toplantıya Davet Etmeye Yetkili Olanlar... 90

11 İçindekiler ETTK ya Göre Genel Kurulu Olağan Toplantıya Davete Yetkili Olanlar ETTK ya Göre Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davete Yetkili Olanlar ETTK ya Göre İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili Olanlar ETTK ya Göre Kuruluş Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili Olanlar ETTK ya Göre Genel Kurulu Toplantıya Davete Yetkili Olan Diğer Kişiler ETTK ya Göre Genel Kurulu Toplantısına Davet ve İlan ETTK ya Göre Genel Kurul Toplantısının İlansız ve Çağrısız Olarak Yapılabileceği Haller ETTK ya Göre Genel Kurul Toplantısının Gündemi ETTK ya Göre Genel Kurulu Toplantılarında Bakanlık Komiseri Bulundurulması ETTK ya Göre Hazirun Cetveli ve Genel Kurulu Toplantısında Hazır Bulundurulması Zorunlu Olan Diğer Belgeler ETTK ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulu Toplantısında Bulunması Gereken Organ Üyeleri ETTK ya Göre Pay Sahiplerinin Genel Kurulu Toplantılarına Katılma ve Oy Kullanma Hakları ETTK ya Göre Oy Hakkının Kullanılmayacağı Haller Genel Kurulu Toplantısında Oy Kullanma Usulü ETTK ya Göre Genel Kurulu Toplantısına Vekaleten Katılma ETTK ya Göre Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları ETTK ya Göre Olağan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları ETTK ya Göre Esas sözleşme Değişikliklerine İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları ETTK ya Göre İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları Tahvil İhracına Yönelik Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Toplantı ve Karar Yetersayıları ETTK ya Göre Şirketin Feshi İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayıları ETTK ya Göre Tasfiye Halinde Şirket Aktiflerinin Toptan Satışı İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayıları ETTK ya Göre Genel Kurulu Toplantı Tutanağının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ETTK ya Göre Genel Kurul Toplantısının Yapılamayacağı Haller ETTK ya Göre Genel Kurul Toplantısının Erteleneceği Haller Genel Kurulu Toplantısı Sonrasında Yapılması Gereken İşlemler ETTK ya Göre Genel Kurul Kararlarının İptali ETTK ya Göre Sermaye Artırımına İlişkin Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği ve İptali ETTK ya Göre Genel Kurul Kararlarının Butlanı ETTK ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Yetkileri ETTK ya Göre Tedricî Kuruluşta Kuruluş Genel Kuruluna Tanınan Devredilemez Yetki ve Görevler ETTK ya Göre Kuruluştan Doğan Sorumluluğun Sulh ve İbrası

12 12 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketler ETTK ya Göre İşletme, Tesisat, Mal ve Hakların Şirket Tarafından Devralınmasına Dair Sözleşmelerin Onaylanması ETTK ya Göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Azli ve İbrası ETTK ya Göre Şirketin Karşılıksız Kalan Sermayesinin Tamamlanmasına veya Mevcut Sermaye ile Yetinilmesine Karar Verilmesi ETTK ya Göre Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret Miktarının Belirlenmesi ETTK ya Göre Şirketle Ticarî Muamelede Bulunulmasına İzin Verilmesi ETTK ya Göre Şirketle Rekabette Bulunulmasına İzin Verilmesi ETTK ya Göre Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Dava Açılmasına Karar Verilmesi ETTK ya Göre Şirket Denetçilerinin Seçilmesi, Azli ve İbrası ETTK ya Göre Yönetim Kurulu Raporu ile Denetçi Raporlarının Müzakeresi ETTK ya Göre Özel Denetçi Görevlendirilmesi ETTK ya Göre Şirket Esas Sözleşmesinde (Anasözleşmesinde) Değişiklik Yapılması ETTK ya Göre Şirket Esas Sermayesinin Artırılması ETTK ya Göre Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması ETTK ya Göre Hisse Senetlerinin/Payların Bölünmesi veya Birleştirilmesi İntifa Senedi Çıkarılması ETTK ya Göre Tahvil Çıkarılması ETTK ya Göre Anonim Şirketin Feshine Karar Verilmesi ETTK ya Göre Tasfiye Memurlarının Tayini ve Azli ETTK ya Göre Tasfiye Halinde Şirket Aktiflerinin Satış Yönteminin Belirlenmesi ve Toptan Satışına İzin Verilmesi ETTK ya Göre Tasfiye Bakiyesinin Dağıtım Şeklinin Belirlenmesi ETTK ya Göre Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması ETTK ya Göre Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Devralınma Halinde Tasfiye Yapılmamasına Karar Verilmesi ETTK ya Göre Kâr Dağıtımı ve İhtiyarî Yedek Akçe Ayrımı İtibarî Değerinin Üzerinde Bir Bedelle Hisse Senedi Çıkarılması ETTK ya Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Devredebileceği Yetkileri ETTK ya Göre Anonim Şirketlerde Murahhas Aza ve Müdürün Tayini ETTK ya Göre Şirket Çalışanlarının Tayini ETTK ya Göre Şirketin Ticari Defterlerinin ve Belgelerinin Pay Sahiplerinin İncelemesine Sunulması Dördüncü Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU 4.1. ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU (ÜYELERİN SAYISI VE NİTELİKLERİ) Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği

13 İçindekiler Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Öngörülen Ehliyet ve Eğitim Düzeyi Şartı Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmeye Mani Haller BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNCE ZARAR SİGORTASI YAPTIRILMASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ ETTK ya Göre Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDE YAŞANAN BOŞALMALARIN GİDERİLMESİ YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKETİ YÖNETME VE TEMSİL YETKİSİ Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı Anonim Şirketin Yönetimi ve Yönetimin Devri YTTK ya Göre Yönetim Yetkisinin Üyelere veya 3. Şahıslara Devri Yönetim Kurulunun Ticarî Mümessil ve Vekil Atama Yetkisi Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetimle Görevli 3. Şahısların Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü Anonim Şirketin Temsili Temsilcilerin Tescil ve İlanı İmzanın Şekli Şirketi Temsil Yetkisinin Kapsam ve Sınırları Tek Ortaklı Anonim Şirketlerde Ortak ile Şirket Arasında Sözleşme Yapılması YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı Yönetim Kurulu Toplantılarında Oyların Eşit Çıkması Hali Yönetim Kurulu Toplantıların Yazılı Olması Zorunluluğu Yönetim Kurulu Toplantılarında Temsilen ve Vekaleten Oy Kullanma Toplantı Yapılmaksızın Yönetim Kurulu Kararı Alınmasının Usulü Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapılması BATIL YÖNETİM KURULU KARARLARI YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulunda Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Dışında Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı YÖNETİM KURULU BAŞKANININ BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA HAKKI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KATILMASI YASAK OLAN MÜZAKERELER

14 14 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketler YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILABİLECEK ÖDEMELER YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE REKABET YASAĞI YÖNETİM KURULUNUN ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA HALİNDEKİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ ETTK ya Göre Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma Halindeki Görevleri ve Yetkileri ETTK ya Göre Şirket Esas Sermayenin Yarısının (1/2 sinin) Karşılıksız Kalması ETTK ya Göre Şirketin Aciz Halinde Bulunduğu Şüphesini Uyandıran Emarelerin Mevcut Olması ve Şirket Esas Sermayesinin Üçte İkisinin (2/3 ünün) Karşılıksız Kalması ETTK ya Göre Şirketin Borca Batık Olması YTTK ya Göre Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma Halindeki Görevleri ve Yetkileri YTTK ya Göre Şirket Sermayesi İle Kanunî Yedek Akçeler Toplamının Yarısının Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması YTTK ya Göre Şirket Sermayesi İle Kanunî Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması YTTK ya Göre Şirketin Borca Batık Olması YÖNETİM KURULUNUN RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ Beşinci Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ 5.1. ETTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ ETTK ya Göre Anonim Şirketlerde Dış Denetim ETTK ya Göre Anonim Şirketlerde İç Denetim YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETİN DENETİMİ YTTK ya Göre Anonim Şirketlerde Dış Denetim Anonim Şirketlere İlişkin Tebliğ Çıkarma Yetkisi Anonim Şirketleri Denetleme Yetkisi: Diğer Bakanlık, Kurum, Kurul ve Kuruluşlara Uygun Görüş Verme Yetkisi Anonim Şirketler Hakkında Fesih Davası Açma Yetkisi Bazı Anonim Şirketlerin Kuruluşuna ve Esas Sözleşme Değişikliklerine İzin Verme Yetkisi Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Temsilci Bulundurma Yetkisi Anonim Şirket Denetçilerini Denetleme Yetkisi

15 İçindekiler 15 Altıncı Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI VE SERMAYE KOYMA BORCU 6. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY KAVRAMI VE SERMAYE KOYMA BORCU Anonim Şirketlerde Pay Payın Asgarî İtibarî Değeri Payın Bölünmezliği İmtiyazlı Paylar Oyda İmtiyazlı Paylar Oyda İmtiyazın Etkinsizleştiği Kararlar Pay Bedelini İfa Borcu Pay Bedelini İfa Borcuna İlişkin Genel İlkeler Tek Borç İlkesi Kayıtlı Sermaye Sisteminde Primli Pay Çıkarılması Pay Bedellerini İade Yasağı Paysahiplerinin İkincil Yükümlülükleri Pay Bedellerini Ödemeye Çağrı (Apel) Pay Bedellerini Ödemede Temerrüde Düşülmesi Temerrüt ve Sonuçları Iskat Usulü Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Anonim Şirketin Kendi Paylarını İvazlı Olarak İktisap Veya Rehin Olarak Kabul Etmesine İlişkin Genel Kurallar Genel Kurulca Verilmiş Bir Yetki Olmaksızın Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebileceği Haller İvazlı İktisap Yasağının İstisnaları: İvazlı İktisapta Kanuna Karşı Hile Yapılması ve Sonuçları Şirketin Kendi Paylarını İvazsız İktisabı İktisap Edilen Payların Elden Çıkarılması Kanuna Aykırı İktisap Halinde Elden Çıkarma Diğer Kanunlardaki İktisap Hükümlerinin YTTK ya Etkisi İktisap Edilen Paylara İlişkin Hakların Kullanılması Şirketin Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı Sermayesine Göre Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda Olan Anonim Şirketler Yedinci Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY VE İNTİFA SENETLERİ İLE PAY DEFTERİ 7.1. YTTK YA GÖRE PAY SENETLERİ Pay Senedinin Türleri Payın veya Pay Senetlerinin Türlerinin Değiştirilmesi Pay Senedi Çıkarılması Şirketin Tescilinden veya Sermaye Artırımından Önce Çıkarılan Pay Senetleri

16 16 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketler Pay Senetlerinin Şekli Yıpranmış Pay Senetlerinin Değiştirilmesi YTTK ya Göre İlmühaber Bastırılması YTTK YA GÖRE PAY SENETLERİNİN DEVRİ Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devri YTTK ya Göre Payların ve Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması Kanunî Sınırlama Esas Sözleşme İle Sınırlama Esas Sözleşme İle Sınırlamada Genel İlkeler Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Esas Sözleşme İle Sınırlanması Esas Sözleşmede Öngörülebilecek Red Sebepleri Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Reddi Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Reddi Devre İlişkin Esas Sözleşme Şartlarının Ağırlaştırılması Devrin ve Reddin Hükümleri Şirketin Devri Reddetme Süresi Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Esas Sözleşme İle Sınırlanması Borsada İktisap Edilen Nama Yazılı Payların Devrinin Esas Sözleşme İle Sınırlanması Beyan Verilmemesi Nedeniyle Devrin Reddi Kanunî Geçiş Hallerinde Devrin Reddedilememesi Pay Devrini Şirkete Bildirme Yükümü Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devirlerinde Hakların Geçişi Pay Defterine Kaydın Hakların Kullanılmasına Etkisi Oy Hakkından Yoksun Paysahipliği Pay Devrinin Reddinin Hukuka Aykırı Olması Şirketin Devri Reddetme Süresi ETTK ya Göre Düzenlenmiş Pay Devrini Sınırlandıran Esas Sözleşme Hükümlerinin YTTK ya Uyumlaştırılması YTTK YA GÖRE PAY DEFTERİ Pay Defterindeki Yanlış Beyana Dayalı Kaydın Silinmesi Bedellerinin Tamamı Ödenmemiş Nama Yazılı Payların Devrinde Pay Defterine Kaydın Hükümleri YTTK YA GÖRE İNTİFA SENETLERİ ETTK YA GÖRE İNTİFA SENETLERİ ETTK ya Göre İntifa Senetlerinin Temel Özellikleri ETTK ya Göre İntifa Senetlerinin Çeşitleri ETTK ya Göre Kurucu İntifa Senetleri ETTK ya Göre Adi İntifa Senetleri Adi İntifa Senedi Tahsis Edilebilecek Kişiler Katılma İntifa Senetleri (KİS) ETTK ya Göre İntifa Senedi Sahibine Tanınacak Menfaatler ETTK ya Göre İntifa Senedinin İhdası

17 İçindekiler İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşu Sırasında İhdas Edilmesi İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşundan Sonra İhdas Edilmesi ETTK ya Göre İntifa Senedi Sahipleri Genel Kurulu ETTK ya Göre İntifa Senedinin Şekli, Devri ve Sona Ermesi ETTK ya Göre İntifa Senedinin Şekli ETTK ya Göre İntifa Senedinin Devri ETTK ya Göre İntifa Senedinin Sona Ermesi veya İptali ETTK YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERCE PAY DEFTERİ TUTULMASI VE PAY DEFTERİNİN ÖNEMİ ETTK YA GÖRE KAPALI ANONİM ŞİRKETLERCE HİSSE SENEDİ ÇIKARILMASI ETTK ya Göre Kapalı Anonim Şirketlerce Hisse Senedi Çıkarılması Zorunlu mudur? ETTK ya Göre Kapalı Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Çıkarmak İçin Herhangi Bir Organ Kararı Gerekmekte midir? ETTK Işığında Tek Bir Hisse Senedine Veya İlmühabere Bağlanmış Payların Kısmi Devri ETTK YA GÖRE İLMÜHABER ÇIKARILMASI ETTK ya Göre İlmühaberlerin Devri ETTK ya Göre Anonim Şirketlerce İlmühaber Çıkarılması Zorunlu mudur? ETTK ya Göre İlmühaber Çıkarmak İçin Herhangi Bir Organ Kararı Gerekmekte midir? ETTK YA GÖRE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI ETTK ya Göre Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Devri ve Devrin Sınırlandırılması ETTK ya Göre Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Veya Payların Devrinin Sınırlandırılması ETTK ya Göre Esas Sözleşmede Yazılı Sebeplerden Dolayı Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması ETTK ya Göre Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinin Sebepsiz Olarak Sınırlandırılması ETTY ya Göre Bedelinin Ödenmemiş Olması Nedeniyle Hisse Senedinin Devrinin Sınırlandırılması ETTK ya Göre Miras, Karı-Koca Mallarının İdaresine Ait Hükümler veya Cebri İcra Nedeniyle Devrin Sınırlandırılması ETTK ya Göre İlmühabere Bağlanmış Payların Devri ve Devrin Sınırlandırılması Aile Anayasası ve Aile Konseyi (Meclisi) Aile Anayasasının Hazırlanması Sekizinci Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE PAYSAHİBİNİN TEMSİLİ, OY HAKKI, BİLGİ EDİNME VE İNCELEME HAKKI İLE ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI 8.1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİNİN TEMSİLİNE İLİŞKİN GENEL KURAL ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN KİTLESEL TEMSİLİ Organın Temsilcisi ve Bağımsız Temsilci

18 18 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketler Kurumsal Temsilci Tevdi Eden Temsilcisi Organın Temsilcisi, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilci Tarafından Yayınlanması Zorunlu Olan Bildirge Organın Temsilcisinin, Bağımsız Temsilcinin, Kurumsal Temsilcinin ve Tevdi Eden Temsilcisinin Bildirim Yükümlülüğü PAY SAHİBİNİN MÜNFERİDEN TEMSİLİ PAYIN BİRDEN FAZLA SAHİBİNİN OLMASI DURUMUNDA TEMSİL PAYIN ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNMASI DURUMUNDA TEMSİL GENEL KURUL TOPLANTILARINA YETKİSİZ KATILMA PAYSAHİBİNİN OY HAKKI Birikimli Oy Oy Hakkının Doğumu Oy Hakkından Yoksunluk EŞİT İŞLEM İLKESİ PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI Bilgi Alma Hakkının Kullanımının Reddedilebileceği Haller Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Ertelenen veya Reddedilen Paysahibinin Dava Hakkı ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI Özel Denetçinin Atanması Genel Kurulun Kabulü Halinde Özel Denetçinin Atanması Genel Kurulun Reddi Halinde Özel Denetçinin Atanması Özel Denetimin Konusu ve Kapsamı Özel Denetim Raporu Özel Denetim Raporlarının İlân Edilmesi Özel Denetim Giderlerinin Karşılanması Dokuzuncu Bölüm YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ, ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI 9.1. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesinde Geçerli Olan Genel İlke Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan İzin Alınması ve Değişiklik Taslağının İlan Edilmesi Esas Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı Genel Toplantı ve Karar Yetersayısı Özel Toplantı ve Karar Yetersayısı Paysahiplerinin Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri

19 İçindekiler Sermayenin En Az % 75 ine Sahip Paysahiplerinin Oyunu Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri Pay Senetleri Borsada İşlem Gören Anonim Şirketlerin Nisabı Hafifletilmiş Genel Kurul Kararları YTTK ya Uyum Amacıyla Yapılacak Esas Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantıya Çağrılması İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısının Yapılmayacağı Haller İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması Esas Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN ARTIRILMASI Sermaye Artırımına İlişkin Genel İlkeler Önceki Sermayenin Ödenmiş Olması Sermaye Artırımına Karar Verecek Organ: Sermaye Artırımı İçin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan İzin Alınması Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi Kanuna Aykırı Sermaye Artırımından Dolayı Şirket Aleyhine Fesih Davası Açılması Yönetim Kurulunca Hazırlanacak Sermaye Artırım Beyanı Sermaye Artırımının İşlem Denetçisi Tarafından Denetlenmesi ve Sermaye Artırım Raporu Düzenlenmesi Sermaye Artırım Türleri Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı İştirak Taahhüdü Sermaye Artırımına Uygun Fonlar Var İken Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımına Gidilememesi Değişik Esas Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması Zorunluluğu Sermaye Artırımı Kapsamında Şirkete Aynî Sermaye Konulması ve Buna Değer Biçilmesi Nakdî Sermaye Artırımlarında Pay Bedellerinin Ödenmesi Sermaye Artırımı Yoluyla Payların Halka Arz Edilmesi Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların İtibarî Değeri Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı Sermaye Artırımına İştirak Taahhüdün Şekli Değişik Esas Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması Zorunluluğu Kayıtlı Sermaye Sisteminde Şirkete Aynî Sermaye Konulması ve Buna Değer Biçilmesi Nakdî Sermaye Artırımlarında Pay Bedellerinin Ödenmesi Sermaye Artırımı Yoluyla Payların Halka Arz Edilmesi Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların İtibarî Değeri

20 20 Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketler Sermaye Artırımı Kapsamında İmtiyazlı ve Primli Pay Çıkarılması İle Paysahiplerinin Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılması Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımının Tescil Ettirilmesi Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun Sermaye Artırım Kararları Aleyhine İptal Davası Açılması Sermaye Artırımına Uygun Fonlar Mevcut İken Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımına Gidilememesi Rüçhan Hakkı Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması Esas Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması Kayıtlı Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması Rüçhan Hakkının Devri İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Sermaye Artırımında Kullanılabilecek İç Kaynaklar Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların İşlem Denetçisi Tarafından Doğrulanması Sermaye Artırımına Uygun İç Kaynaklar Mevcut İken Nakdî Sermaye Artırımına Gidilememesi İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımının Tescili Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Koşulları Şarta Bağlı Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Maddesinin Zorunlu İçeriği Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Kapsamında İhraç Edilecek Senetleri Alabilecek Olanlar Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Üst Sınırı Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Paysahiplerinin Korunması Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Değiştirme ve Alma Hakkını Haiz Bulunan Kişilerin Korunması Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Taahhüdün İfası ve Paysahipliğinin Doğması Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Denetlenmesi Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Şirket Esas Sözleşmesinin Uygun Duruma Getirilmesi Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Değişikliklerin Tescil Ettirilmesi ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI Esas Sermayenin Azaltılmasının Nedenleri Şirket Esas Sermayesinin Azaltılması Prosedürü Sermaye Azaltımı Konusunda Genel Kurul Kararı Alınması İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması Alacaklılara Çağrıda Bulunulması Sermayenin Azaltılması Kararının İfası Sermayenin Azaltılması Kararının Tescili Kayıtlı Sermaye Sisteminde Çıkarılmış Sermayenin Azaltılması Sermayenin Azaltılması Yöntemleri

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim ve Limited Şirketler ile Şirket Denetimi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim ve Limited Şirketler ile Şirket Denetimi Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim ve Limited Şirketler ile Şirket Denetimi Soner ALTAŞ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE ŞİRKET DENETİMİ TTK Tasarısına Göre

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR? LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR? Soner ALTAŞ * Öz 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu nda anonim ve limited şirket arasında belirgin farklar var iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 03.01.2014 ALFA GENELGE 2014 / 13 Konu : 01.01.2014

Detaylı

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT II ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu www.pwc.com.tr A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu 2. Yönetim ve temsil yetkisinin

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1)

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 CEZAYI GEREKTİREN FİİL TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) TACİRİN, TİCARİ İŞLETMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ, TİCARET UNVANIYLA YAPMAMASI VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013 Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku özelinde anonim şirketlere yönelik köklü yeniliklere

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Yeni TTK nda Yol Haritası

Yeni TTK nda Yol Haritası ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Yeni TTK nda Yol Haritası TTK Uyum Çalışmaları (1) Limited ve Anonim Şirketlerde Genel Kurulların

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Mehmet Sadık ÇAPA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER 1. Gerçek Kişi Tacirler 1.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin (Tebliğ, m.5/f.1) 1.1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015, Perşembe günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TOPLANTILARI

BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TOPLANTILARI İçindekiler Önsöz 7 Kısaltmalar 19 BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU TOPLANTILARI 1.1. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU 21 1.2. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR? 23 1.3. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLERDE

Detaylı