ye bekliyoruz! 6 Haziran da Fırında Makarna dayız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kumed.org.tr ye bekliyoruz! 6 Haziran da Fırında Makarna dayız."

Transkript

1 E-PUPAYELKEN KÜLTÜR KOLEJĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TARAFINDAN HAZIRLANAN E-BÜLTENDĠR. İlgi Çeken Konular Melih Türker; CEO luğun formülü yok ama gezegenleri var. e-pupayelken e-pupayelken Sayı 2 Nisan-Mayıs ye bekliyoruz! Kültür2000, Kültür Koleji Mezunlarını Brunch ile Ağırladı Kim Kimdir Katalog ÇalıĢmaları BaĢladı 2009 Yılı Dernek/Lokal Mali Sonuçları Bu Sayıda Melih Türker SöyleĢi 2 3 Çatalca, Fark Yaratmaya Devam Kültür2000 Mezunlar Meclisi Kültür2000 Brunch ĠKEK Kurumlarında %10 Ġndirim Desen Kursu Kim Kimdir Kataloğu Raku Sergisi 9 6 Haziran da Fırında Makarna dayız. Geleneksel Fırında Makarna Günü tarihimiz belli oldu. Tüm sevdiklerinizle ve arkadaģlarınızla birlikte hepinizi Fırında Makarna ya bekliyoruz. Tarih : 6 Haziran, Pazar 2010 Saat :15:00-19:00 Yer : Ġstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy YerleĢkesi, Bakırköy

2 Sayfa 2 Ceo luğun Formülü Yok Ama Gezegenleri Var Kültür Koleji'nden 1976 yılında mezun olan Petrol Ofisi Ceo'su Melih Türker, Mezunlar Derneğinde düzenlenen "ÇarĢamba SöyleĢileri" kapsamındaki " Nasıl Ceo Olunur?" konulu seminerde, gençlerle sohbet ederek "Bunun kalıplaģmıģ formülünü veremem ama kariyer yolculuğundaki performansınızı artıracağı için, bence mutlaka uğramanız gereken dokuz gezegen olduğunu biliyorum" dedi. DeğiĢen dünya koģullarına, en fazla uyum sağlayan organizmaların hayatta kalabileceğini vurgulayan Petrol Ofisi Ceo'su Melih Türker; Ģirketlerin de sosyal organizmalar olduğunu belirterek, insan ve süreç kaynaklarını verimli kullanan ve gelecekte değer yaratacak stratejiler üretebilen kuruluģların, devamlılıklarını sürdürebileceklerine dikkat çekti. ĠĢ dünyasındaki klasik mit'lere dayalı yönetim ve üretim sistemlerindeki değiģimlere de değinen Türker, gençlere Ģu mesajı verdi: "Günümüzün hızla değiģen dünyasında; unvanların yönlendirdiği liderlik anlayıģının yerini, düģünce biçimlerinin Ģekillendirdiği liderliğin aldığını görüyoruz. Artık, "Çok komplike iģler mevcut değeri artırır ve bakın ne kadar uğraģıyoruz" mantığına dayalı eski mitler de geçerli değildir...ekonomide Türkiye nin de içinde bulunduğu E-7 ülkeleri etkin. Kişisel istek yoksa, Liderlik eğitimi yetmeyecektir Önemli ve geçerli olan ise, kompleks iģi basit bir hale getirmektir ki, belki de bu iģlem dünyadaki en zor uygulamalardan birisidir. Out olan, diğer bir iģ dünyası mit'i ise, "Bu pozisyona benden daha iyisi gelmesin ve de aman koltuk gitmesin" idi. Oysa ki, günümüz gerçeklerinde anahtar pozisyonların tanımını ve gelecek insan planlarını yapmak Ģarttır. Çünkü Ģirketlerin geleceği, iģte o insanlardır." "KiĢisel istek yoksa, liderlik eğitimi yetmeyecektir." Adeta yeniden kurulan dünyada, Türkiye' nin de yerini alacağını vurgulayan Melih Türker, Ceo diye anılan "Uygulamanın ġefliği'nde" performans odaklı yönetim biçiminin" öne çıktığını belirtti. Özellikle 2008' de yaģanan global ekonomik sıkıntı ve bunun 2009 yılına yansımalarıyla, küresel ekonominin sınıra dayandığını hatırlatarak Ģunları söyledi": "Eskiden dünya ekonomisini G-7 diye bilinen ve baģta Amerika olmak üzere Almanya, Ġngiltere, Fransa gibi ülkeler yönlendirirdi. Sonra G-20 ülkeleri ortaya çıktı. ġimdi ise Türkiye nin de içinde bulunduğu E-7 ülkeleri etkin olmaya baģladı...kariyer yolculuğunda 9 gezegen... Bu tabloya göre, ekonomide büyüklüklerin eģitleneceği, radikal değiģikliklerin yaģanması kaçınılmazdır." GeçmiĢ ve gelecekte sürdürülebilir kalkınması olmayan, istikrarlı liderlik ve büyüme potansiyeli gösteremeyen, çağdaģ yetkilendirme ve delegasyon yapamayan Ģirketlerin, önümüzdeki on yıl içinde gerileyeceklerine dikkat çeken PO Ceo'su, tüm bu değiģimler bazında; özellikle duygusal zekası yüksek, takım çalıģmasına yatkın, alçakgönüllü, kendini geliģtiren ve biraz da Ģanslı Ceo''larla, geleceğe hız verileceğini belirtti. Ayrıca, kariyer yolculuğunda, amaçlara yönelik kiģisel isteksizliklerin önemine değinerek "Bu durumun giderilmesi için, alınacak liderlik eğitimlerinin ne derece yararlı olacağını kestiremeyiz. Çünkü kariyer sürecinde, öncelikle kiģisel istek ve azim gelir" dedi. "Kariyer yolculuğunda 9 gezegen.." Kültür Koleji Mezunlar Derneğindeki söyleģide "Acaba Ceo olmak için neler yapmalıyız?" diye soru yönelten öğrencileri " Hızlı değiģimlerin yaģandığı ve klasik ezberlerin bozulduğu

3 e-pupayelken Sayı 2 Sayfa 3..cesaret gezegeni; karar alma aşamasındaki cesaret önemli. yeni süreçte, bunun kalıplaģmıģ bir formülünü veremem. Ancak kariyer yolculuğunda, mutlaka uğranılması gereken ve kiģinin baģarısını geliģtirecek, dokuz gezegenden söz edebilirim" diye yanıtlayan Türker, bu gezegenleri Ģöyle sıraladı: 1) Vizyon Gezegeni (Gelecek yaratmak ve amaca yönelik inandırıcı olmak için) 2) ÇeĢitlendirilmiĢ DüĢüncelere Değer Verme Gezegeni (Farklı düģünce mozaikleriyle, geleceği Ģekillendirmek için) 3) Cesaret Gezegeni (Karar alma aģamasında cesaret sağlayan ama bazı yanlıģlara örnek tekrarlarının da, kendini geliģtirmedeki faydası için) 4) KiĢisel Etkinliğe Yönelik Yetenek Gezegeni 5) MüĢteri Odaklılığı Gezegeni 6) ĠĢ Fırsatlarını Ġyi Anlayabilme ve Maksimize Edebilme Gezegeni 7) Liderlik ve Yönetimde Profesyonel Ustalık Gezegeni 8) Performans artırımı için Ġnsanları Motive Edebilme ve BaĢarıyı Kutlama Gezegeni 9) Sonuç Elde Edebilmek Gezegeni Söyleşiye çok sayıda öğrenci ve mezunumuz katıldı.

4 Sayfa 4 Çatalca da Fark Yaratmaya Devam İlkokul öğrencilerinden birisinin siyah çöp poşetinden yaptığı uçurtma hepimizi çok duygulandırdı. İpi çok kısa olduğu için bir ara hepimiz ip arama telaşına düştük. Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim okuluna 4. etap yardım gezisi 6 Nisan 2010 günü gerçekleģtirildi. Kültür Koleji Veli Konseyi nin, Ġstanbul Kültür Üniversitesi nde yaptığı gıda kermesinden toplanan gelire, derneğimizin bağıģı da eklenerek, öğrencilere 112 çift spor ayakkabı desteği verildi. Ġstanbul Kültür Üniversitesi nin tahsis ettiği otobüse, dernek üyelerimizin bağıģladığı kitap, roman ve dergilerden oluģan 20 koli yardım malzemesi yüklenerek Çatalca ya gidildi. Yardım gezisine Kolejin Veli Konseyi BaĢkanı Arzu ġahin ve komite üyeleri, derneğimizin Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Kaplanoğlu, BaĢkan Yardımcısı-Saymanı Osman Oğuz Öztürk ve mezunlarımızdan Ġnci-Aydın Kurtar çifti katıldılar. Ayrıca üniversitemizden Alev Oskay (Seramik atölyesi-öğretim Görevlisi), Hamide Söylemez (Kültür Mezunlar Dernekleri Koordinatörü), Reyhan Uludağ (AraĢtırma Görevlisi), Cemal Turan da (Yaba yayın, basın foto muhabiri) etkinliğe katılanlar arasındaydı. Çatalca temsilcimiz K.K 68 mezunu Dr. Veysel Karagözoğlu nun rehberliğinde yol alan otobüsümüzü okul giriģinde, Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim Okulu Müdürü Ġsmail Domaç, öğretmenler ve mavi önlükleriyle öğrenciler HoĢ geldiniz. diyerek karģıladılar. Minik öğrencilerin yüzlerine yansıyan mutluluk katılımcıların yorgunluğunu unutturdu. 20 koli yardım malzemesi götürüldü. 20 koli yardım malzemesinin okul yöneticilerine teslim edilmesinden sonra minik öğrencilerin yüzlerine yansıyan mutlulukları, projeye destek veren tüm katılımcıla- rın yorgunluğunu unutturmuģ görünüyordu. Çocukların mutluluklarını en içten duygularla paylaģan katılımcılar çocuklarla kısa sürede kaynaģtılar. Derneğimizin yönetim kurulu BaĢkanı Ali Kaplanoğlu ziyaretin amacını aģağıdaki sözlerle anlattı: Bu ziyaretin ana amaçlarından birisi de Ġstanbul Kültür Üniversitesinde gıda kermesi yaptığımız günlerde, Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim okulundan 20 öğrenciyi Üniversitemize davet edip, gezdirmiģtik. Ġstanbul Kültür Üniversitesi nde 20 öğrenciye, Güzel Sanatlar Merkezi nin Seramik Atölyesinde, Başkan Ali Kaplanoğlu, Kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencimizle.

5 e-pupayelken Sayı 2 Sayfa 5..kompozisyon ödülleri törenle verildi. uygulamalı dersler vermiģtik. Daha sonra bu öğrenciler Ġstanbul Kültür Üniversitesini anlatan kompozisyonlar yazdılar. Kompozisyonlar arasından ilk 3 dereceye giren öğrencilere ödül vermek için de geldik.ġģte bugün bu toplantıda, Ġstanbul Kültür Üniversitesini en iyi anlatan bu üç öğrenciye ve ilaveten 7 en iyi öğrenciye, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Dursun Koçer in hediyesi olarak TÜBĠ- TAK yayınlarından çocuklar için hazırlanmıģ, resimli, bilimsel kitaplar vermek için de buradayız. Mehmet Akif Ersoy Ġlköğretim Okulunun Müdürü Ġsmail Domaç, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü ne, Kültür Koleji Veli Konseyi BaĢkanı na ve Mezunlar Derneği BaĢkanı na plaketler sundu ve tüm destekleyenlere teģekkür etti. Tören sonunda Mehmet Akif Ersoy Okul Velileri ve öğretmenleri, katılımcılar için hazırladıkları güzel bir ikram eģliğinde yapılan sohbetlerin ardından güzel bir gün noktalanmıģ oldu. Okulun web sayfasına den ulaģabilirsiniz. Kermes faaliyetimiz Habertürk gazetesinde Çatalcalı öğrenciye Kültür Desteği başlığı ile yer aldı. Kültür2000 Koleji Mezunlar Komitesi Kuruldu Kültür2000 Koleji geçen yıl ilk mezunlarını verdi. Toplamda 9 öğrencimiz kolejden baģarıyla mezun oldu. Bu yıl Nisan ayında, Kültür2000 Koleji Koordinatörü ve Müdürü ġule Yurcu nun daveti üzerine ilk mezunlardan Rojda Karakoç, Barlas Ömür ve 12. sınıf öğrencisi Ali Atalay Nalçacı, Okul Müdürü Berna Baran ġen ve Kültür Koleji Mezunlar Derneği yönetimi bir araya geldi. Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Kaplanoğlu nun da teģviki ile genç mezunlarımız Kültür2000 Koleji nin Mezunlar Komitesi ni kurdular. Genç komite üyelerine Kültür Koleji Mezunlar Derneği nin kuruluģu, geliģmesi ve Ģu andaki etkinlikleri hakkında bilgiler verildikten sonra, komite üyeleri Geleneksel Fırında Makarna gününe davet edildiler.

6 Sayfa 6 Kültür2000 de Brunch Kültür2000 Koleji nin, derneğimizin işbirliği ile organize ettiği Brunch gerçekleştirildi. Etkinliğin izlenimlerini Kültür Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Sayın Ali Kaplanoğlu nun notlarından aktarıyoruz. Kültür Koleji mezunlarını Kültür Eğitim Kurumu Ġcra Kurulu BaĢkanı Sayın Ful Akıngüç ÖVER, ĠKEK Genel Müdürü Sayın Erdoğan Yılmaz, Kültür2000 Koleji Koordinatör Müdürü Sayın ġule Yurcu, Kültür2000 Koleji müdürü Sayın Berna Baran ġen ve okul öğretmenleri karģıladı. Kültür2000 Kolejinin modern mimarisi, giriģ holünün cam tavan ile yani doğal günıģığı ile aydınlatılması insana enerji veriyor. Brunch açılıģ konuģmalarıyla baģladı. Kültür2000 Koleji öğretmenleri projeksiyon yardımıyla, verdikleri eğitimin incelik ve niteliklerini anlattılar. Yabancı ve Türk öğretmenlerimiz müfredatın yanısıra karakter eğitimi, portfolyo çalıģmaları, tasarım atölyesi, çok dillilik eğitimi gibi önemli konularda örnekler verdiler. Ġtinayla hazırlanmıģ brunchtan sonra kafile halinde okulları gezmeye baģladık. Sınıfları, piyanolu yemekhaneyi (canlı piyano eģliğinde yemek yenebiliyor), bilgisayarlı kütüphaneyi, müzik salonunu gördük. 29 Mayıs Aya Ġrini konseri için Kültür Okulları Korosu bu salonda çalıģıyormuģ. Ayrı ayrı fizik, kimya, biyoloji modern cihazlı laboratuvarlar, kapalı spor salonu (tribünlü), tasarım atölyesi gibi bölümleri gezerken konuyla ilgili öğretmenlerimiz de bize Biz mezunları ağırladığı için Sayın Ful Akıngüç Över e ve Sayın Erdoğan Yılmaz a teşekkür ediyoruz....biyoloji laboratuarında DNA molekülleri yapılmış. ayrıntılı bilgi verdiler. Örneğin biyoloji laboratuvarında DNA molekülleri yapılmıģ. Ayrıca Darwin in evrim teorisini nasıl iģlediklerini anlattılar. Daha sonra Anaokulu binasına geçildi. Sınıflar gezildi. Sınıflarda, sınıf içindeki merdivenle çocuklar üst okuma katına çıkabiliyorlar, böylece aynı mekândan yeni bir mekâna geçiģ yapabiliyorlar. Bu sayede çocuklar hem hareketli oluyor, hem de enerjilerini kullanabiliyorlar. Açık anfilerini, lisan odasını, kapalı-açık oyun alanlarını gördük. Öğretmenlerimiz derslerin nasıl iģlendiğini, nasıl öğrettiklerini bize uygulamalı olarak gösterdiler. Okul turunu tamamlayan çocuklara Mezunlar Derneği olarak bayrak ve oyuncak hediye ettik. Bizleri güler yüzle yolcu ettiler. Böylece Kültür2000 Koleji, eğitimde kurumsal olarak kendini aģmayı biz mezunlara uygulamalı gösterdi. Sağ olsunlar. Mezunlar olarak bütün Kültür2000 camiasına teģekkür ediyoruz.

7 e-pupayelken Sayı 2 Sayfa 7 Üyelerimize Kültür Eğitim Kurumları nda Ġndirim Avantajı Kültür Koleji Mezunlar Derneği olarak üyelerimize avantajlar sağlamaya devam ediyoruz. Bu avantajlar içerisinde dernek üyelerimizin çocuklarına yönelik eğitimde indirim avantajı da bulunmaktadır. Bu anlamda Kültür Eğitim Kurumları, dernek üyelerimizin çocuklarına eğitim ücretlerinde %10 indirim imkanı sunmaktadır. Dernek üyelerimiz bu avantajdan yararlanmak istediklerinde derneğimizden resmi bir yazı almaları yeterli olacaktır. Ġndirim avantajı, aģağıdaki tüm Kültür Eğitim Kurumlarında geçerlidir. -Ġstanbul Kültür Üniversitesi -Kültür Anaokulları, Ġlköğretim Okulları -Kültür2000Koleji, Kültür Lisesi, Kültür Fen Lisesi Desen Programı Kayıtları Başladı ĠKÜ ÇağdaĢ Sanat Atölyesi nde düzenlenen desen derslerinin temel amacı, baktığınız her ayrıntıyı çizginize yansıtabilmek için gereken temel beceriyi kazandırmak ve geliģtirmektir. Resim sanatını teorik bilgiler ve uygulamaya dayalı çalıģmalarla aktaran ĠKÜ ÇağdaĢ Sanat Atölyesi desen dersleri her yaģtan ve meslekten katılımcıya açıktır. ÇağdaĢ Sanat Atölyesi - nin akademik ve sanat yönü güçlü kadrosuyla birebir çalıģma imkanı sunan desen programı size, sanat kariyerinizde yeni ufuklar açacak ĠletiĢim Bilgileri: ÇağdaĢ Sanat Atölyesi Ataköy YerleĢkesi, Bakırköy Desen Kurs Programı Gün ve Saatleri: Cumartesi 13:00-16:00 Telefon: Reyhan Uludağ Kim Kimdir Mezunlar Kataloğu Duyurusu Kültür Koleji mezun bilgilerinin yer aldığı Kim Kim dir kataloğunun güncelleme çalıģmaları baģladı. En son 2002 yılında çıkarılarak mezunlarımıza gönderilen katalog çalıģması 1960 yılından itibaren tüm mezunlarımızın kayıtlarını tutuyor. Bu sene 50. yılını kutladığımız Kültür Kolejimizin geçmiģten bu güne bağlantısını sağlayan kataloğumuza katılmak isteyen mezunlarımız bilgilerini internet üzerinden veya aģağıdaki irtibat bilgilerinden bize ulaģarak güncelleyebilirler. Web Sayfamız: de Mezunlar bölümü Mezun Bilgi Sistemi bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Telefon: Dahili: 1445 numaralı telefondan bize ulaģabilirsiniz.

8 E-PUPAYELKEN KÜLTÜR KOLEJĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TARAFINDAN HAZIRLANAN E-BÜLTENDĠR. Dernek Adresi Ataköy, 9. Kısım Kültür Koleji Bakırköy Ġstanbul Telefon: 0 (212) Dahili:1445 Faks: 0 (212) E-posta: Başkanımız Ali Kaplanoğlu nun Mesajı Sevgili Mezunlar, 23 Kasım 2008 günü ben ve arkadaģlarımı Derneğimiz yönetimine seçerek tüm mezunlar adına bize görev verdiniz. Sizlere bu güne kadar düzenlediğimiz etkinlikleri fırsat buldukça duyurdum. Bu faaliyetlerimize katıldığınız ve destek verdiğiniz için teģekkür ederim. Bu defa sizlere bir yıllık faaliyetlerimizin mali sonuçlarını duyurmak istiyorum. Bilançoların tetkikinden de görüleceği üzere; yıl sonu itibariyle kasa-bankalarda TL nakit paramız bulunmakta, Aktif varlıklarlarımız TL sına, Özkaynaklarımız TL sına ulaģmıģ bulunmaktadır yılına kadar oluģan zararlar: Derneğimizde TL Lokal ĠĢletmemizde TL sıdır. Bu yıl ( 2009) ise; Derneğimizde TL Lokal ĠĢletmemizde TL Net Kar elde edilmiģtir. Tetkiklerinize ve takdirlerinize sunarım. Sevgilerimle, Ali KAPLANOĞLU BaĢkan Lokalimize bekliyoruz! Lokal Adresi Ataköy, 9. Kısım A9 KarĢısı Zabıta Yanı Bakırköy Ġstanbul Telefon:0(212)

9 E-PUPAYELKEN KÜLTÜR KOLEJĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TARAFINDAN HAZIRLANAN E-BÜLTENDĠR. Dernek Adresi Ataköy, 9. Kısım Kültür Koleji Bakırköy Ġstanbul Telefon: 0 (212) Dahili:1445 Faks: 0 (212) E-posta: Ateşle Başlayıp Suda Biten Yolculuk... Ġstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama AraĢtırma Merkezi tarafından düzenlenen AteĢten Suya... Raku ÇalıĢtayı nın üçüncüsü bu yıl Mayıs tarihlerinde üniversitenin Ataköy YerleĢkesinde gerçekleģtirilecektir. Raku Gösterileri: Mayıs Yer: Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy YerleĢkesi Sergi AçılıĢı: 14 Mayıs 2010 Cuma Saat: 16:00 Yer: Seramik Atölyesi, Ataköy YerleĢkesi, Zemin Kat Lokalimize bekliyoruz! RAKU: GeçmiĢi 400 yıl öncesine kadar giden Raku, geleneksel Japon seramiğine özgü sürpriz ve deneyselliğe açık bir sırlama tekniğidir. Raku tekniğinin özelliği; açık havada özel fırınlarda piģirilen seramiklerin, akkorlaģınca (yaklaģık C) hızla fırından çıkartılıp içinde talaģ, kuru yaprak gibi organik malzemelerin bulunduğu kapaklı kaplara konulması aģamalarından geçmesidir. Fırından çıkan seramiklerin uğradığı termal Ģokun etkisi form üzerinde çatlaklara neden olurken, redüksiyon yanma sırasında oluģan is, çatlaklara nüfus eder. Suya alınan seramikler son aģama olarak temizlenir; taģlama (aģındırma) yoluyla yıkanır, is ve küllerin tortularından arındırılır. Bu teknikle seramiğin üzerindeki sırlı yüzeyde, değiģik etkiler ve farklı tonda renkler ortaya çıktığı için ĢaĢırtıcı sonuçlar elde edilmektedir. Raku, doğaçlama etkiler sağladığı için dünyada birçok seramik sanatçısı tarafından kullanılmaktadır. Lokal Adresi Ataköy, 9. Kısım A9 KarĢısı Zabıta Yanı Bakırköy Ġstanbul Telefon:0(212) Aidatını Ödeyen Üyelerimize Teşekkür Ederiz 2010 yılı aidatını ve birikmiģ aidat miktarlarını ödemek isteyen üyelerimiz; Banka: Denizbank ġube: Atrium/Ġstanbul ġubesi Hesap No: IBAN: TR yukarıdaki banka hesap bilgilerini kullanarak ödemelerini yapabilir veya Mezunlar Derneği sekreterliğine makbuz karģılığında aidatlarını yatırabilirler. Desteğiniz ve Ġlginiz için teģekkür ederiz. Kültür Koleji Mezunlar Derneği

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ?

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? Uluslararası elektromekanik taahhüt projelerinde kendisini kanıtlamış olan BİRLEŞİM GRUP, global bir marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde çalışmalarına

Detaylı

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR SAYFA SAYFA 01 01 12 Altındağ Dünya Engelliler Günü programında engeller aşıldı Altındağ Belediyesi ve ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 3 Aralık

Detaylı

Uluslararası Kariyer İçin

Uluslararası Kariyer İçin YIL:1 SAYI: 4 MART 2010 ÜCRETSİZDİR DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARDEŞ ÜNİVERSİTE OLDULAR Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında 19 Şubat 2010 Cuma günü protokol

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse yasemin ne der 1 Nisan Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz

Detaylı

Teknoloji 101 - Sayı 4

Teknoloji 101 - Sayı 4 3 Şubat 2010 Teknoloji 101 - Sayı 4 http://www.teknoloji101.com Bu sayımızda neler var? Sayfa -3 Sayfa -9 Sayfa -11 Sayfa -14 Kendimiz Yapalım KöĢesi: Elektronik Devre Kartları 2010 Opel Astra Elektrikte

Detaylı

AÇI OKULLARI E-HABER

AÇI OKULLARI E-HABER AÇI OKULLARI E-HABER Stratejik Plan... 2 Açı Okul Öncesi... 2 Açı İlkokulları... 3 Açı Ortaokulu... 4 Açı Lisesi... 5 Öğrenenler Topluluğu... 6 Akademik Kurul Öğrenen Okul Projesi... 6 Açı da Bilişim...

Detaylı

Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Mekan Açılışı Bir Gönüllü Kaleminden, Düşlerimi Boyar mısın Gülben Ergen Bizimle Hayata Renk Veriyor! Koridor Kütüphaneleri

Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Mekan Açılışı Bir Gönüllü Kaleminden, Düşlerimi Boyar mısın Gülben Ergen Bizimle Hayata Renk Veriyor! Koridor Kütüphaneleri Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Mekan Açılışı Bir Gönüllü Kaleminden, Düşlerimi Boyar mısın Gülben Ergen Bizimle Hayata Renk Veriyor! Koridor Kütüphaneleri Projesi 2014 Kütüphane ve Okuma Kültürüne Katkı Ödülüne

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

Ağzımızın tadı hiç bozulmasın.

Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. SAYFA 01 YIL: 10 SAYI: 135 Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Altındağlı vatandaşlar, her pazar aynı sofrada buluşuyor. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 6 yıldır siz Altındağlılarla yaptığımız bu kahvaltıları

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde...

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... EKONOMİ ve teknoloji Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... I İşletme Yüksek Lisans Eğitiminin Doğal Adresi:...Tanım Gereği

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 10 FUARLAR... 11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza

Detaylı

Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor

Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor ARALIK 2013 SAYI: 31 Her Alanda Değer Üreten Bursagaz, Ekonomiye de Değer Katıyor Bursagaz Çalışanları Geleneksel Bowling Turnuvası nda Stres Attı Bursagaz Doğalgazcıları Buluşturdu Bursagaz Basın Dostluk

Detaylı

POPÜLER TARİHE USTA KALEM

POPÜLER TARİHE USTA KALEM Tek amacımız sadece yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki nesilleri de kalıcı eserleriyle aydınlatacak ve insanlığa fayda sağlayacak gençler Üniversitemiz seçkin akademik kadrosu, modern kampüsü ve

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

iletişim bülteni Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları

iletişim bülteni Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları iletişim bülteni ÖZ-DE-BİR SINAVI 8. SINIFLAR BİRİNCİSİ EGE ERDEM TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ ANKARA BÖLGE İKİNCİSİ ARIN TEKİNEL Şubat-Mart 2013 Sayı: 4 SERGIEV POSAD AVRUPA KUPASI ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

www.erbakir.com.tr Etik Kurallarımız

www.erbakir.com.tr Etik Kurallarımız Etik Kurallarımız İş yaşamımızda verdiğimiz "SÖZ" karakterimizin en belirgin özelliğidir. Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde "DÜRÜSTLÜK" ilkesi doğrultusunda davranırız. "BİZ" kelimesi yazı ve konuşma

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı