EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK"

Transkript

1

2 Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek Kurul Kararları Uygulama CD si ilâveli M. Serhat ŞAHİNER, CPA Kamu İhale Uzmanı Ankara Eylül 2012

3 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 25 Eylül 2012 Yayın No: 324 Haberleşme Adresi: TİSK Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sokak No: 108 Çankaya ANKARA Tel : (0312) (Pbx) Faks : (0312) Web Sitesi : ISBN: Bu yayının tüm hakları saklı tutulmuş olup, tamamıyla TİSK e aittir. TİSK in yazılı izni olmadan hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, hiçbir elektronik veya mekanik formatta ve araçla (fotokopi, kayıt, bilgi depolama vb. her tür vasıta ile) transfer edilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ve bilimsel kıstaslara uygun ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Her türlü iktibasda kaynak gösterilmesi zorunludur. MATSA BASIMEVİ / ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312)

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...11 ÖNSÖZ...13 BÖLÜM I EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK 1 Kamu ihalelerinde belli yeterlik kriterleri aranmasının önemi nedir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangileridir? Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik belgelerinin hepsi her ihalede istenebilir mi? Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde sayılanlar dışında yeterlik belgesi istenmesi mümkün müdür? Uygulama yönetmeliklerinin yeterlik belgelerine ilişkin düzenlemeleri arasında farklılıklar var mıdır? Yeterlik belgelerinin takdir hakkı kullanılarak istenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yeterlik belgeleri ile yeterlik kriterlerine ihale ilânında ve ihale dokümanında yer verilmeli midir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangi mal alımı ihalelerinde istenmelidir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangi hizmet alımı ihalelerinde istenmelidir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangi danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde istenmelidir? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangi yapım işi ihalelerinde istenmelidir? Belli istekliler arasında ihale usulüne ve Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine gore yapılan ihalelerde ekonomik ve malî yeterlik kriterleri nasıl belirlenir? Kısmi teklif verilebilen ihalelerde ekonomik ve malî yeterlik kriterleri nasıl belirlenir? Ekonomik ve malî yeterlik belgelerindeki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri yerine bunların noter onaylı ya da aslı idarece görülen suretleri sunulabilir mi?

5 BÖLÜM II BANKALARDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER 16 Bankalardan temin edilecek belgeler hangileridir? Banka referans mektuplarında isteklilerin kullanılmamış nakdî ve gayrinakdî kredileri ile üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının gösterilmesinin istenmesinin önemi nedir? Banka referans mektuplarının teyit edilmesi zorunlu mudur? Banka referans mektupları yerine yalnızca teyitleri sunulabilir mi? Banka referans mektuplarının düzenlenme ve onay esasları nelerdir? Yetkili imzalarındaki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Yetkililerin isim ve unvanlarındaki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Düzenleme tarihindeki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Banka referans mektuplarının bunları düzenleyen banka şubesi dışında aynı bankanın bir başka şubesince aslına uygun olduğu yönünde bir beyanla onaylanan suretleri sunulabilir mi? Banka referans mektupları ortak girişimlerce nasıl sunulur? Banka referans mektuplarının değerlendirilme esasları nelerdir? BÖLÜM III MALÎ YETERLİK BELGELERİ A. Malî Yeterlik Belgelerinin Kapsamı Bilanço veya eşdeğer belgeler hangileridir? Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunan isteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunması gereken belgeler hangileridir, kimler bilançolarını yayımlatmak zorundadır? Yayımlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun gerekli bölümleri ibaresinden ne anlamak gerekir? Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan isteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunması gereken belgeler hangileridir, eşdeğer belgeler ibaresinden ne anlamak gerekir?

6 31 Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunan isteklilerin sermaye piyasası mevzuatına gore düzenlenenler yerine vergi mevzuatına göre düzenlenen bilançolarını sunması mümkün müdür? Bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan isteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında hem bilançolarını ya da bilançolarının gerekli bölümlerini hem de bilanço bilgileri tablolarını sunması durumunda yeterlik değerlendirmesi hangi belge üzerinden yapılır? İş hacmini gösteren belgeler hangileridir? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında idarelerce istenmesi gereken belgeler hangileridir? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında isteklilerce sunulması gereken belgeler hangileridir? Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen gelirler, faturalar dışında bir başka şekilde tevsik edilebilir mi? Bilanço veya eşdeğer belgeler ya da iş hacmini gösteren belgeler kapsamında işletme hesabı defter özeti ya da serbest meslek kazanç defter özeti sunulabilir mi? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında serbest meslek erbabınca sunulabilecek belgeler hangileridir? Bilanço veya eşdeğer belgeler ortak girişimlerce nasıl sunulur? İş hacmini gösteren belgeler ortak girişimlerce nasıl sunulur? B. Malî Yeterlik Belgelerinin Dönemi İstekliler, hangi döneme ait belgelerini sunmak zorundadır? Malî yeterlik kriterlerini ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan istekliler, ilâve yıllara ait belgelerini sunabilirler mi? Malî yeterlik kriterlerini ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan istekliler, ilâve yıllara ilişkin olarak aynı kapsamda ancak farklı nitelikteki belgelerini sunabilirler mi? Yılın ilk dört ayında yapılan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayan istekliler, hangi dönemlere ait belgelerini sunabilirler? Malî yeterlik kriterlerini ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan isteklilere yapım işlerinde diğer ihale türlerine göre daha eski yıllara ait belgelerini sunabilme imkânı tanınmış olmasının nedeni nedir? İsteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait belgeler ile birlikte daha önceki yıllara ait belgelerini de sunmaları durumunda yeterlik 5

7 değerlendirmesine esas alınması gereken belgeler hangileridir? İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan işletmeler, malî yeterlik belgeleri kapsamında, kuruluş bilançoları ile ara dönem malî tablolarını sunabilirler mi? İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıl içinde kurulan işletmeler, malî yeterlik belgeleri kapsamında ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait malî tablolarını sunabilirler mi? C. Malî Yeterlik Belgelerinin Düzenlenme ve Onay Şekli Malî yeterlik belgelerini onaylamaya yetkili makamlar hangileridir? Serbest muhasebeciler tarafından onaylanan malî yeterlik belgeleri kabul edilebilir mi? Malî yeterlik belgelerinin onayına ilişkin şekil şartları nelerdir? Malî yeterlik belgelerinin onay işlemlerindeki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Malî yeterlik belgelerinin düzenlenme tarihindeki eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi? Malî tabloların ilgili mevzuatına uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilecek midir? Düzeltme beyannamesi veren ve bu çerçevede yıl sonu malî tabloları değişikliğe uğrayan isteklilerin yeni duruma uygun malî tabloları uygun Kabul edilebillir mi? Yabancı ülkelerde düzenlenen malî tablolar, ülkemizde yapılan ihalelerde sunulabilir mi? D. Malî Yeterlik Belgelerinin Değerlendirilme Esasları Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında aranan yeterlik kriterleri nelerdir? Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak aranan malî oranlar nasıl hesaplanır? Yeterlik kriteri olarak aranan malî oranların önemi nedir? Yeterlik kriteri olarak belirlenen oranlar yeterli midir? Kısa vadeli banka borçlarının kapsamına giren hesap kalemleri hangileridir? Yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin kapsamına giren hesap kalemleri hangileridir?

8 63 Yıllara yaygın hakediş gelirlerinin kapsamına giren hesap kalemleri hangileridir? Cari oran ile öz kaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın hakediş gelirlerinin dikkate alınmasının nedeni nedir? Yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunulan belgelelerde gösterilme zorunluluğu var mıdır? Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında birden çok yıla ait belgenin sunulması durumunda yeterlik kriterleri nasıl hesaplanır? Yeterlik kriteri olarak istenen malî oranların hesaplanmasında yuvarlama yapılabilir mi? İş hacmi nedir? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak aranan iş hacmi nasıl hesaplanır? Yıllara yaygın hizmet işlerinde iş hacmini gösteren belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak aranan iş hacmi nasıl hesaplanır? Yıllara yaygın hizmet alımı ihalelerinde iş hacmine ilişkin farklı oranlar belirlenmesinin nedeni nedir? İş hacmi hesaplanırken yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen gelirler toplam ciroya dâhil edilebilir mi? İş hacmine ilişkin belge tutarları nasıl güncellenir? İş hacmine ilişkin belge tutarları güncellenirken yuvarlama yapılabilir mi? İş hacmini gösteren belgeler kapsamında birden çok yıla ait belgenin sunulması durumunda yeterlik kriterleri nasıl hesaplanır? İş hacmine ilişkin olarak yabancı para birimi üzerinden düzenlenen belgeler nasıl değerlendirilir?

9 EKLER EK A. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR EK B. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN YANITLARI EK C. MALÎ TABLO ANALİZ ARACI KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU EK D. İLGİLİ MEVZUAT EK E. BANKA REFERANS MEKTUBU EK F. BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU STANDART FORMU EK G. ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ TABLOSU SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA

10 Kısaltmalar a.g.e. adı geçen eser b. baskı bkz. Bakınız Kurul Kamu İhale Kurulu Mevzuat Kamu İhale Mevzuatı s. sayfa SPK Sermaye Piyasası Kurulu TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odası 9

11 Şekil Listesi Şekil 1 İhalelere katılımda yeterlik belgeleri Şekil 2 Mal alımı ihalelerinde ekonomik ve malî yeterlik belgeleri Şekil 3 Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve malî yeterlik belgeleri Şekil 4 Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve malî yeterlik belgeleri Şekil 5 Yapım işi ihalelerinde ekonomik ve malî yeterlik belgeleri Şekil 6 Ekonomik ve malî yeterlik belgelerinde rastlanan eksiklikler Şekil 7 Bankalardan temin edilecek belgeler: banka referans mektubu Şekil 8 Bilanço veya eşdeğer belgeler Şekil 9 İş hacmini gösteren belgeler Şekil 10 Birinci ve ikinci sınıf tacirlerin bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunmaları gereken belgeler Şekil 11 Malî yeterlik kriterlerinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlanamaması durumunda belgeleri sunulabilecek yıllar Şekil 12 İhale tarihi yılın ilk dört ayı içerisinde olan ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço veya eşdeğer belgeler ile gelir tablolarının sunulmaması ve istenen yeterlik kriterlerinin iki önceki yıla ait belgelerle sağlanamaması durumunda belgeleri sunulabilecek yıllar Şekil 13 Malî yeterlik belgelerini onaylamaya yetkili makamlar Şekil 14 Malî yeterlik belgelerinin onay şekli Şekil 15 Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında yeterlik kriteri olarak aranan malî oranlar Şekil 16 Kısa vadeli banka borçları Şekil 17 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri Şekil 18 Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri Şekil 19 Gelir tablosunun kamu ihale mevzuatı bakımından önem arz eden kısımları

12 SUNUŞ tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, kamu alımları alanında radikal değişiklikler içeren ve ihale mevzuatı açısından yenilikler getiren temel kanunlar niteliğindedir sayılı Kanunda yer alan düzenlemelerle; ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır sayılı Kanun öncesinde mevzuatımıza yöneltilen eleştirilerin başında gelen ihalelere katılımda yeterlik kriterlerinin Kanunda düzenlenmemiş olması, yeni Kanunda bu kriterlere ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle giderilmiş, takiben Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan ikincil mevzuatla konuyla ilgili çok daha ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Kamu İhale Kanunumuzun ikinci bölümü genel olarak ihaleye katılım kurallarını düzenlemekte, 10.maddesi ise ihaleye katılımda yeterlik kriterlerine ilişkin hükümler içermektedir. Madde, yeterlik kurallarını ekonomik ve mali ile mesleki ve teknik yeterlikler açısından ayrı ayrı düzenlemiş, ihaleye katılmak için isteklilerin sahip olmaları gereken yeterlikler ve bunların kanıtı olarak kabul edilebilecek belgeler için düzenlemeler yapılmıştır. İhalelerde bu maddede sayılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir belge istenmesi mümkün bulunmamaktadır. 11

13 Kamu İhale Uzmanı Sayın M.Serhat Şahiner tarafından hazırlanan bu yayınımızda mal, hizmet ve yapım işlerinde kamu ihalelerine katılacak olan istekliler açısından büyük önem taşıyan ekonomik ve mali yeterliklerinin belirlenmesine esas alınan kriterler, bu kriterleri karşılayacak belge ve dokümanların içerikleri ile dikkat edilecek hususlar mevzuat, uygulamalar ve Kamu İhale Kurulu kararları çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Türk özel sektörü açısından önem taşıyan kamu ihalelerine katılımda ekonomik ve mali yeterlikler konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyacağına inandığımız yayınımızı, uygulayıcılara yol göstermesi dileği ile sunuyoruz. Saygılarımızla, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 12

14 ÖNSÖZ Kamu İhale Sisteminin önemli bileşenlerinden biri, kamu ihalelerinde katılan isteklilerin yeterliklerinin tespitine yönelik olarak istenen belgeler ile bunlar üzerinden gerçekleştirilen yeterlik değerlendirme süreçleridir. Kamu ihalelerinde aranan yeterlik belgeleri iki ana grupta ele alınmaktadır: Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri. Bu çalışmanın konusunu, kamu ihale mevzuatının, ekonomik ve malî yeterlik belgelerinin düzenlenmesine, istenmesine, sunulmasına ve değerlendirilmesine yönelik olarak öngördüğü esas ve usuller oluşturmaktadır. Kamu İhale Kurulu kararlarına yansıyan bir çok uyuşmazlık konusu incelendiğinde, bunların çoğunlukla yeterlik belgelerine ve bu belgelerin değerlendirilmesine ilişkin olduğu görülmektedir. Kamu ihalelelerine katılan firmalarla idareler arasında bu şekilde yaşanan uyuşmazlıkların önemli bir kısmını da, ekonomik ve malî yeterlik belgelerine ilişkin olanlar teşkil etmektedir. Çalışma hazırlanırken, ekonomik ve malî yeterlik belgeleri ile ilgili uyuşmazlıkların yansıdığı yüzlerce Kamu İhale Kurulu kararı taranmış, emsal ve örnek niteliğindeki yetmiş kadar karara, gerek metin içerisinde gerekse dipnotlarda yer verilmiştir. Çalışmada soru cevap formatı benimsenmiş, çalışmanın, özellikle kamu ihalelerine katılan firmalar bakımından bir uygulama rehberi niteliği taşıması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmanın, firmaların yanı sıra, idareler, kamu denetim elemanları, serbest muhasebeci malî müşavirler, yeminli malî müşavirler ve akademisyenler bakımından da faydalı olacağı temenni edilmektedir. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır: Ekonomik ve Malî yeterlik, Bankalardan Temin Edilecek Belgeler ve Malî Yeterlik Belgeleri. Ayrıca, çalışma ekinde konuyla ilgili çeşitli eklere yer verilmiş, bu şekilde, konunun belli bir bütünlük içerisinde daha iyi kavranabilmesi hedeflenmiştir. Çalışma ekinde, ekonomik ve malî yeterlikle ilgili çoktan seçmeli sorulara ve bunların ayrıntılı çözümlerine de yer verilmiştir. Bu şekilde, ekonomik ve malî yeterlikle ilgili özel bazı durumlara dikkat çekilmek istenmiş, ayrıca ele alınan konuların daha iyi pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma ile birlikte, Malî Tablo Analiz Aracı isimli bir yazılım da 13

15 verilmektedir. Bu yazılımla, kamu ihalelerinde sunulan malî tablolara ilişkin yeterlik kriterlerinin kolaylıkla ve en az hata payıyla hesaplanabilmesi amaçlanmıştır. Yine çalışma ekinde, söz konusu yazılıma ilişkin kurulum ve kullanım kılavuzu da yer almaktadır. Çalışmada yer verilen yorum ve görüşler, yazarın kendisine ait olup, Kamu İhale Kurumu nun resmi görüşünü yansıtmaz. Önemle belirtmek gerekir ki, ekonomik ve malî yeterlik belgelerinin kamu ihale mevzuatının öngördüğü esas ve usuller dâhilinde düzenlenmesinden, istenmesinden, sunulmasından ve değerlendirilmesinden, nihai olarak, idareler ile aday ve isteklilerin kendileri sorumludur. Çalışma ile ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerin adresine iletilmesi; çalışmanın bundan sonraki baskılarında yapılacak iyileştirmelere ışık tutması bakımından büyük önem arz etmekte olup, şükranla karşılanacaktır. Son olarak, bu çalışmanın hazırlanması esnasında gösterdiği sabır ve fedakârlıktan dolayı eşim Fulya ya teşekkür ederim. Temmuz 2012, Ankara M. Serhat ŞAHİNER, CPA 14

16 Zeynep Sude me... Elif Ece me... 15

17

18 Ekonomik ve Malî Yeterlik BÖLÜM I EKONOM K ve MALÎ YETERL K 1- Kamu ihalelerinde belli yeterlik kriterleri aranmas n n önemi nedir? Bütün dünyada oldu u gibi, Türkiye de de kamu al mlar, kamu harcamalar n n önemli bir k sm n olu turmaktad r; zira devlet, ihtiyaç duydu u mal ve hizmetleri kamu al m süreçleri ile temin etmektedir. Kamu al mlar n n büyük k sm ise, kamu ihaleleri eklinde gerçekle tirilmektedir. Kamu al mlar, kamu kaynaklar kullan larak finanse edilmektedir. Dolay s yla, harcama yaparken kamu kayna kullanan ve bu nedenle kamu yarar saiki ile hareket etmesi gereken kamu kurum ve kurulu lar n n yapt klar harcamalara ve bu ba lamda kamu al mlar na ili kin esas ve usuller, ekonominin özel kesimine hâkim olan ilkelerden farkl bir ekilde belirlenmelidir. 1 te, kamu al mlar na ili kin süreçlerde belli yeterlik kriterleri öngörülerek, hem kamusal ihtiyaçlar n uygun artlarda ve zaman nda kar lanmas, hem de kamu kaynaklar n n etkin ve verimli bir ekilde kullan lmas amaçlanm t r Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri hangileridir? 4734 say l Kamu hale Kanununun haleye Kat l mda Yeterlik Kurallar ba l kl 10 uncu maddesinde, ekonomik ve malî yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ili kin olarak ihaleye kat lacak isteklilerden 3 istenebilecek belgeler say lm t r. Görüldü ü üzere, yeterlik belgeleri iki ana grupta ele al nmaktad r: ekonomik ve malî yeterli e ili kin belgeler ve mesleki ve teknik yeterli e 1 Melih Serhat ahiner, Kamu hale Mevzuat nda Teminat Kavram, (Uzmanl k Tezi, Kamu hale Kurumu, 2006), s.5. 2 Kamu ihalelerine ili kin temel ilkeler, Kamu hale Kanununun 5 inci maddesinde say lm t r. Bunlar n aras nda ihtiyaçlar n uygun artlarla ve zaman nda kar lanmas ve kaynaklar n verimli kullan lmas ilkeleri de yer almaktad r. 3 Kanunun 4 üncü maddesinde; aday, Ön yeterlik için ba vuran gerçek veya tüzel ki ileri veya bunlar n olu turduklar ortak giri imler ; istekli ise, mal veya hizmet al mlar ile yap m i lerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yap m müteahhidi eklinde tan mlanm t r. Di er taraftan, Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde istekli kavram, aday kavram n da kapsayacak ekilde kullan lm t r. Aday kavram n n aç kça kullan ld yerler d nda, bu çal mada da ayn usul benimsenmi ; istekli kavram, her iki kavram da nitelendirecek ekilde kullan lm t r. 17

19 Ekonomik ve Malî Yeterlik ili kin belgeler. Çal man n konusunu ekonomik ve malî yeterlik belgeleri te kil etti inden, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri bu çal man n kapsam d nda kalmaktad r. Ekonomik ve malî yeterlik belgelerinin hangileri oldu u a a daki tabloda gösterilmi tir: 4 Ekonomik ve malî yeterlik belgeleri - Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler halelere Kat l mda Yeterlik Belgeleri - steklinin, ilgili mevzuat uyar nca yay mlanmas zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli bölümleri, yoksa bunlara e de er belgeleri - steklinin i hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhüdü alt ndaki ve bitirdi i i miktar n gösteren belgeler Mesleki ve teknik yeterlik belgeleri ekil 1: halelere kat l mda yeterlik belgeleri 4 Görüldü ü üzere, kamu ihale mevzuat nda her üç belge birlikte ekonomik ve malî yeterli e ili kin belgeler olarak adland r lmaktad r. Bununla birlikte, bilanço veya e de er belgeler ile i hacmini gösteren belgelerin çok say da ortak yönü bulundu undan, baz gereksiz tekrarlardan kaç nmak amac yla, çal mada bu iki grup belge bir arada malî yeterlik belgeleri olarak adland r lm ; bu iki belge grubuna ili kin ortak hususlar, mümkün oldu unca ayn ba l klar alt nda ele al nmaya çal lm t r. Di er taraftan, kamu ihale mevzuat nda gayet isabetli ekilde üçü bir arada ekonomik ve malî yeterli e ili kin belgeler olarak adland r lan bu üç grup belgenin, hem ekonomik hem de malî yeterli in tespitine ili kin yönleri bulunmaktad r. Daha do ru bir ifadeyle, ekonomik olan ile malî olan n net bir ekilde ayr t r labilmesi her zaman mümkün olamamaktad r; böyle bir ayr t rman n anlaml olmayaca da aç kt r. Çal mada, bilanço veya e de er belgeler ile i hacmini gösteren belgelerin yer yer bir arada malî yeterlik belgeleri olarak ele al nmas n n nedeni, çal man n sistemati inin bozulmamas na ve gereksiz tekrarlara girilmemesine yönelik kayg d r. Benzer kayg larla, bilanço veya e de er belgeler ile i hacmini gösteren belgeler kapsam nda aranan yeterlik kriterlerinin tümü bir arada malî yeterlik kriterleri ; bilanço veya e de er belgeler kapsam nda istenen belgelerden bilanço ve bilançonun gerekli bölümleri ile i hacmini gösteren belgelerden gelir tablosu bir arada malî tablolar olarak adland r labilecektir. 18

20 Ekonomik ve Malî Yeterlik 3- Kamu hale Kanununun 10uncu maddesinde say lan yeterlik belgelerinin hepsi her ihalede istenebilir mi? Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde say lan yeterlik belgelerinin hepsi her ihalede istenemez. Hangi ihalede hangi yeterlik belgelerinin istenmesinin zorunlu oldu u ve hangilerinin istenmemesi gerekti i uygulama yönetmeliklerinin 5 stenecek belgeler ba l kl maddelerinde 6 aç klanm t r. Buna göre, ihalelerde istenmesi zorunlu olan ve istenmemesi gereken yeterlik belgeleri; ihale türüne 7 göre farkl l k arz edebildi i gibi, ihalenin yakla k maliyetinin Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen e ik de erlerin 8 üzerinde olup olmamas na, ihale usulüne 9 ve ihalenin niteli ine göre de farkl la abilmektedir. Uygulama yönetmeliklerinin an lan maddelerinde, istenmesi zorunlu olan ve istenmemesi gereken yeterlik belgeleri aç kça belirtildikten sonra, Kanunun 10 uncu maddesinde say lan di er yeterlik belgelerinin istenip istenmemesi hususunda idarelere takdir hakk tan nd belirtilmi tir. Bu ba lamda, örne in, i hacmine ili kin belgelerin istenmesinin zorunlu olmad (ayn zamanda istenmesinin de yasaklanmad ) bir ihalede idare, isteklilerden bu belgelerini sunmalar n da isteyebilir. 5 hale türlerine göre dört ayr uygulama yönetmeli i haz rlanarak yürürlü e konmu tur: Mal Al m haleleri Uygulama Yönetmeli i, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli i, Dan manl k Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli i ve Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli i. 6 stenecek Belgeler ba l kl maddeler; Mal Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 27, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 29, Dan manl k Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 29 ve Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli inin 30 uncu maddeleridir. 7 hale türleri; mal al m ihaleleri, hizmet al m ihaleleri, dan manl k hizmet al m ihaleleri ve yap m i i ihaleleridir. 8 hale türlerine göre e ik de erler, Kamu hale Kanununun 8 inci maddesinde belirtilmi tir. Kanunun 67 nci maddesinde, e ik de erlerin bir önceki y l n Toptan E ya Fiyat Endeksi [Üretici Fiyat Endeksi - ÜFE] esas al narak Kamu hale Kurumu taraf ndan her y l güncellenece i ve her y l 1 ubat tarihinden geçerli olmak üzere ayn tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilece i hüküm alt na al nm t r. 9 hale usulleri; aç k ihale usulü, belli istekliler aras nda ihale usulü ve pazarl k usulüdür. Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinde düzenlenen do rudan temin, bir ihale usulü olarak kabul edilmemektedir. 19

21 Ekonomik ve Malî Yeterlik Di er taraftan, istenmemesi gerekirken istenen yeterlik belgeleri, kat l m daralt c ve dolay s yla rekabeti engelleyici nitelikte görülmekte ve ihalenin iptalini gerektirmektedir. 10 stenmesi gerekirken istenmeyen yeterlik belgelerinin ihalenin iptalini gerektirip gerektirmedi i ise, gerekti inde, her somut ihale bak m ndan ayr ca de erlendirilmelidir. 4- Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde say lanlar d nda yeterlik belgesi istenmesi mümkün müdür? Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde say lanlar d nda ba kaca bir yeterlik belgesi istenmesi mümkün de ildir. halelerde istenebilecek yeterlik belgeleri, Kanunun 10 uncu maddesinde s n rl bir ekilde say lm t r. Ayn maddenin belirtilen belgelerden hangilerinin yeterlik de erlendirmesinde kullan laca n n ihale doküman nda ve ihale ilân nda belirtilmesi gerekti ine ili kin f kras ndan da, yeterlik belgelerinin bu maddede say lanlar aras ndan seçilmesi gerekti i anla lmaktad r. Uygulama yönetmeliklerinin stenecek belgeler ba l kl maddelerinde de bu zorunluluk teyit edilmekte, idarelerce takdir hakk kullan larak istenecek yeterlik belgelerinin Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilenler aras ndan seçilece i ifade edilmektedir. Bu itibarla, ister zorunlu olarak isterse takdir hakk kullan larak istenecek olsun, yeterlik de erlendirmesinde kullan lmak üzere idarelerce istenecek bütün belgelerin, Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen belgeler aras ndan seçilmesi gerekmektedir. 5- Uygulama yönetmeliklerinin yeterlik belgelerine ili kin düzenlemeleri aras nda farkl l klar var m d r? Yeterlik belgelerinin düzenlenme, kabul ve de erlendirme esaslar ; her bir uygulama yönetmeli inde müstakil maddeler halinde ayr ayr düzenlenmi tir. Uygulama yönetmelikleri her bir ihale türü baz nda ayr ayr haz rland ndan, yönetmeliklerde ayn yeterlik belgesine ili kin farkl düzenlemeler de yer alabilmektedir. Di er taraftan, her bir ihale kendi türüne ili kin uygulama yönetmeli inde yer alan esas ve usuller çerçevesinde gerçekle tirilmek zorundad r. Bu nedenle, belli bir ihalede istenen yeterlik belgelerinin, o 10 Bu yöndeki örnek Kurul Karar için bkz.: 2010/UH.I-870 say l Kurul Karar. 20

22 Ekonomik ve Malî Yeterlik ihale türüne ili kin uygulama yönetmeli inde belirtilen esas ve usuller dâhilinde istenmesi, sunulmas ve de erlendirilmesi gerekmektedir. Örne in, bütün uygulama yönetmeliklerinde Bilanço veya e de er belgeler ba l kl maddelere yer verilmi olmakla birlikte, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inde bilanço veya e de er belgeler kapsam nda serbest meslek kazanç defteri özeti sunulabilmesine imkân tan nm, Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli inde ise bu yönde bir düzenlenmeye yer verilmemi tir. Bu nedenle, isteklilerden bilanço veya e de er belgelerini sunmalar n n istendi i bir yap m i i ihalesinde, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin cevaz verdi inden bahisle, bilanço veya e de er belgeler kapsam nda serbest meslek kazanç defteri özeti sunulabilmesi mümkün de ildir. 6- Yeterlik belgelerinin takdir hakk kullan larak istenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Uygulama yönetmeliklerinin stenecek belgeler ba l kl maddelerinde, istenmesinin zorunlu oldu u belirtilenler d nda, ihale konusu i in niteli ine uygun olarak ve ilgili yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde, yeterlik de erlendirmesinde kullan lmak üzere Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesinde yer alan yeterlik belgelerinden hangilerinin istenebilece i hususunda idarelere takdir hakk tan nd belirtilmi tir. Bir önceki soruya ili kin aç klamada da belirtildi i üzere, her bir ihalede istenen yeterlik belgeleri, o ihale türüne ili kin uygulama yönetmeli inin o yeterlik belgesine ili kin düzenlemeleri çerçevesinde istenmeli, sunulmal ve de erlendirilmelidir. darelerce takdir hakk kullan larak istenecek yeterlik belgelerinin ilgili yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde istenmesi gerekti i eklindeki düzenleme, takdiren istenecek yeterlik belgeleri bak m ndan da ayn hususu tekrar etmektedir. Bu itibarla, ister zorunlu olarak, isterse takdir hakk kullan larak istenmi olsun, ihale doküman nda bir defa bir yeterlik belgesi istendi inde, söz konusu belgenin düzenlenme, kabul ve de erlendirilmesine ili kin hususlar n, ilgili yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde gerçekle tirilmesi gerekmektedir. 21

23 Ekonomik ve Malî Yeterlik Takdir hakk kullan larak istenen yeterlik belgeleri bak m ndan önem arz eden bir di er husus, bunlar n, ihale konusu i in niteli ine uygun olarak istenmesi gereklili idir. Bu düzenlemenin, uygulama yönetmeliklerinin Yeterli in belirlenmesinde uyulacak ilkeler ba l kl maddelerinde 11 yer alan ve yeterlik kriterleri ile yeterlik belgelerinin rekabeti engelleyecek ekilde belirlenemeyece ini hüküm alt na alan düzenleme 12 ile bir arada de erlendirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir ihalede takdir hakk kullan larak istenen bir yeterlik belgesinin ihale konusu i in niteli ine uygun olup olmad ve rekabeti engelleyici nitelikte bulunup bulunmad, gerekti inde, her somut ihale bak m ndan ayr ca de erlendirilmelidir. 7- Yeterlik belgeleri ile yeterlik kriterlerine ihale ilân nda ve ihale doküman nda yer verilmeli midir? Kamu hale Kanununun 10uncu maddesinde, bu maddede say lan belgelerden hangilerinin yeterlik de erlendirmesinde kullan laca n n ihale ilân nda, ihale doküman nda ve davet belgelerinde belirtilmesinin zorunlu oldu u hüküm alt na al nm t r. Kanunun 24 ve 25inci maddelerine göre, yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilân nda, ön yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ise ön yeterlik ilân nda gösterilmesi zorunludur. Kanunun 27nci maddesinde de; idari artnamelerde, isteklilerde aranan artlara, belgelere ve yeterlik kriterlerine; ön yeterlik doküman nda ise, adaylarda aranan artlara, belgelere ve yeterlik kriterlerine yer verilece i hüküm alt na al nm t r. 11 Yeterli in Belirlenmesinde Uyulacak lkeler ba l kl maddeler; Mal Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 26, Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 28, Dan manl k Hizmet Al m haleleri Uygulama Yönetmeli inin 28 ve Yap m leri haleleri Uygulama Yönetmeli inin 29 uncu maddeleridir. 12 stenmesi zorunlu olan ve istenmemesi gerekti i belirtilen yeterlik belgeleri uygulama yönetmeliklerinin stenecek Belgeler ba l kl maddelerinde aç kça say ld ndan, bu düzenlemenin idarelerce takdir hakk kullan larak istenecek yeterlik belgeleri bak m ndan geçerli oldu u aç kt r. 22

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ İhale konusu işin kaliteli bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için işi yapacak kişinin mesleki ve teknik olarak

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 1) Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER

İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER Aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından,

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir.

42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir. 42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir. BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU Bilançosu İncelenen Kişinin Adı ve

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06530 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası : Telefon:

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK

7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELĐK Kamu Đhale Kurumundan: HĐZMET ALIMI ĐHALELERĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107. Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/12/2014 Sayı: 2014/107 Ref : 6/107 Konu: MISIR MENŞELİ POLİSTİREN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR 30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Haksız

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı