BÜYÜKADA KIZ VE HEYBELİADA ERKEK RUM YETİMHANELERİNİN NİZAMNAMELERİ METİN, ARŞİV ve ÇEVİRİ ARİS KYRİAZİS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜKADA KIZ VE HEYBELİADA ERKEK RUM YETİMHANELERİNİN NİZAMNAMELERİ 1921. METİN, ARŞİV ve ÇEVİRİ ARİS KYRİAZİS"

Transkript

1 1 BÜYÜKADA KIZ VE HEYBELİADA ERKEK RUM YETİMHANELERİNİN NİZAMNAMELERİ 1921 METİN, ARŞİV ve ÇEVİRİ ARİS KYRİAZİS

2 2 Ersi ye Telif hakları (Copyright) Aris Kyriazis e aittir. Atina 2004 Bu metnin tümü, kısmen, elektronik çoğaltma veya tercümesi dahil hiçbir şekilde yazarın izni olmadan asla kullanılamaz...100/1975. ve 2121/1993 kanun maddesi geçerlidir. Aris (Aristotelis) Kyriazis. İstanbul un Cihangir semtinde doğdu. İlkokulu Zapion Rum kız lisesinde, ortaokul ve liseyi Zoğrafyon Rum erkek lisesinde okudu. Ayrıca İstanbul da diş hekimliğini bitirdi. Atina da yaşıyor. Adres: Possidonos 19. Alimos (Kalamaki ) Τ.Κ Tel : Kapaktaki resim, nizamnameleri içeren sayfaların aslına uygun olduğunu tastik eden kırmızı mumdan yapılmış mühürün resmidir. Fivos Kuvaras a metinlerdeki resimleri bigisayarda hazırlığını yaptığı için teşekür ederim.

3 3 Yukarıdaki el yazısı kopyada Büyükada Milli Erkek Yetimhane sinin ve Heybeliada Milli Kız Yurdu nun nizamnamesi olduğu tastik ediliyor. Aşağıdaki el yazısında ise yetimhanelerin iç idaresinin nizamnamesi ifadesi eklenip tastik ediliyor. ( Başlıklardaki farklar çok önemli ) İmza Patrikhane Vekili Kayseri Metropiliti Nikolaos a aittir.,

4 4 ÖNSÖZ Bu kitapta İstanbul un en büyük iki Rum yetimhanesininin nizanmanesini ve iç idarerelerinin nizamnamesini okuyacaksınız. Burada yetimhanelerin idare şekli, personelinin görevleri, çocukların yaşam, eğitim, sanat ögrenme biçimlerini ve genel olarak hayata hazırlanmaları için gösterilen her türlü çabayı en ufak tefferuatına kadar bulacaksınız. Arşiv 1921 de yazıldığı için burada barınan yetimler Balkan savaşlarını, Birinci Dünya Savaşı nı ve buna paralel olarak memleketlerinden sürülmelerini yaşadılar. Bunlardan bir kısmı tabiat kanunu sonucu, bir kısmı savaş sebebiyle, büyük bir kısmı ise sürgün sebebiyle yetim kalmıştır. Çoğu İstanbul civarlarından bütün Marmara bölgesinden, Pontus tan (Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi) küçük bir kısmı da, Kapadokya ve Ege bölgesiden gelmiştir. Yetimler, birinci dünya savaşı süresince İstanbul daki yetimhaneler Osmanlı Hükümeti tarafindan el konulduğu için yetimhane olmayan küçük ve uygun olmayan binalarda barındılar. İstanbul hariç yukarıda adı geçen yörelerde olanların bir kısmı kötü binalarda, bir kısmı da Türk yetimhaneleri, Türk köyleri ve evlerinde islamlaştırılmış olarak barındılar. Çoğunluğu ise savaşı aç, susuz ve hasta olarak, yaz kış açık arazide, sokaklarda, ovalarda, dağlarda, tabiatın kötü şartları içinde yaşamaya gayret ederek harbi geçirdiler. Mondros Mütarekesi nden sonra 1919 un başında nizamî yetimhaneler yeniden açılmış ve yetimler uygun bir barınak bulmuştur.

5 5 BÜYÜKADA VE HEYBELİADA YETİMHANELERİNE GENEL BİR BAKIŞ. Yerleşim Yeri Marmara Denizi nin İstanbul a yakın kıyılarından, vapurdan baktığımızda bir grup ada görürüz. Bunlardan dördü daha büyük, zümrüt gibi yemyeşil, masmavi denizin içinde serpilmiştir. Vapur yaklaştığında, Büyükada ve Heybeli adasında üç tane çok büyük muhteşem ve zarif bina görürüz. Sanki Allah tabiatı yarattığı zaman bu binaları kendi eliyle yerleştirmiş ve tabiatla ahenkli bir bağ kurmuştur. Bu binalar Büyükada Yetimhanesi, eski Rum (Yunan) Ticaret Lisesi ve bir ara mecburi yetimhane olarak hizmet vermiş olan Heybeli Ruhban Okulu dur. BÜYÜKADA ERKEK YETİMHANESİ MİLLİ YETİMHANE Bu tarihi ahşap bina 1898 senesinde otel olması amacıyla inşa edildi. 102,5 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindedir. Çam ağaçlı behçesi ise metrekaredir. Bina hiçbir zaman otel olarak kullanılmamıştır. Bu binanın kaderi Rum Yetimhanesi olmakmış, Zarifi ailesi tarafindan satın alınmış ve otelden yetimhaneye dönüştürülülmüştür. 21 Mayıs 1903 tarihinde yetimhanenin açılış töreni yapıldı. Yetimlerin çoğu Yedikule den (Balıklı Rum Hastanesi Vakfı) buraya getirildi. Yetimhane, Doğu Trakya (Yunan) Rum halkının yerlerinden sürülmelerine kadar ahenk içinde çalıştı senesinden Jön Türk lerin tesiriyle de başlayan yavaş yavaş sürülme olaylarından sonra gruplar halinde gelen sürgünler İstanbul un değişik Rum hayır kurumlarında barınak buldu. 4 Ekim 1912 de Balkan savaşları başladı ve sürülenler çoğaldı de Birinci Dünya Savaşı çıkınca ve bunun paralelinde sürgünler* artarak devam edince ve dolayısıyla Pontus, Bütün Marmara bölgesi ve Ege bölgesinden gelen yetimler de çoğaldı. Aris Kyriazis in arşivinden ögrendiğimize göre, 29 Temmuz 1013 Sisanio ve Siatista (Yunanistan da bulunuyor) Metropoliti İeroteos un başkanlığında yetimhane idare heyeti, Lapseki den sürülenleri de yetimhanede geçici olarak barındırdı te yetimhaneye Osmanlı Hükümeti el koymuş ve üç sene boyunca Askeri Kuleli Lisesi ni yerleştirmiştir. Yetimler Heybeli Rum (Yunan) Ticaret Lisesi ne (bugün deniz lisesidir) nakledilmiş ve Bandırma dan gelen yetimler de buraya yerleştirilmiştir. 6 Aralık 1916 da Osmanlı Hükümeti bu yetimhaneye de el koymuş ve Alman askerlerini yerleştirmiştir. Yetimler apar topar Heybeli deki Ruhban Okulu na

6 6 nakledildi ve 1918 e kadar orada barındı. Bu dönem çok önemli olduğu için aşağıda daha ayrıntılı gözden geçireceğiz de Ekim arası Mondros mütarekesi imzalanmış ve Rum yetimhaneleri için yeni bir dönem başlamıştır. Mondros mütarekesinden sonra önce Heybeliada Yetimhanesi, ondan sonra Büyükada Yetimhanesi hizmete açılmış ve buraya sadece erkek çocuklar getirilmiştir. Çocuklar savaş ve sürgünlerden dolayı birçok bulaşıcı hastalık taşıyordu. Çocuklar hastalıkları hafif olduğu zaman yetimhanenin hastanesinde, daha ağır olduğu zaman ise Balıklı Rum hastanesinde tedavi görüyordu. Büyükada Yetimhanesi 21 Haziran 1964 te Kıbrıs gerginliği sebebiyle ve Yunan uyrukluların Turkiye den hudut dışı edildiği sırada Türk hükümeti tarafindan boşaltıldı. *Sürülme sebebi: Anadolu nun (Küçük Asya nın) milletler arasındaki nüfus dengesini bozmak, azınlığı sınırdan uzaklaştırmak, Balkan savaşları süresinde kaybedilen topraklardan gelen Boşnak, Arnavut ve başka Müslüman mültecilerin sürülmüş Rum halkın evlerinde barındırmaktı. Sürülen bu insanlar Anadolu nun uçsuz bucaksız iç kısımlarına ve Türk köylerine götürüldüler. Bu insanların bir çoğu yaya, aç, sussuz ve kötü tabiat şartlarından dolayı o uzak yörelere gidinceye kadar yolda ölüyordu. Bunları savaş göçmenleriyle karıştırmamak gerekiyor. Bu dönemde Türk savaş göçmeni ve yetimleri de var. HEYBELİADA KIZ YETİMHANESİ YETİMLERİN MİLLİ YURDU Bu yetimhanenin bulunduğu yerde Bizans zamanında ve 8 inci yüzyılda Meryem Ana Panagia Kamariotisa Manastırı bulunuyordu. Zamanla manastır gelişti, büyüdü ve başka binalar eklendi U şeklini aldı ve muhteşem bir görüntü kazandı. İki küçük manastır kilisesi U harfinin içindeki avlusunda kaldı. Burada ilk olarak (Yunan) Rum Ticaret Dershanesi, daha sonra (Yunan) Rum Ticaret Lisesi kuruldu, 1879 de Pontus, Kapadokya, Balkan yarımadası, İskenderiye, Marsilya ve İstanbul dan 260 talebesi vardı. Manastır, Rum Ticaret Lisesi ni takriben seksen sene boyunca barındırdı. Daha evvel bahsetiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı nda Büyükada Yetimhanesi, Osmanlı hükümeti tarafindan el konulduğu için Patikhane mecburi olarak yetimhaneyi kapattı ve yetimleri buraya nakletti, buna paralel olarak ilkokul açtı. Aris Kyriazis in arşivine göre Bandırma dan 20 yetim sürgünü, 17 Ağustos 1916 da bu yetimhanenin

7 7 idare heyeti Kadıköy Metropoliti Bay Grigorios başkanlığında bu yetimhaneye yerleştirdi. Az önce bahsetiğimiz gibi 6 aralık 1916 da bu binaya da Türkler tarafindan el konuldu. Oraya Kasımpaşa Türk denizci ticaret okulu yerleşti. Talebeler, eşyalar, dini tören eşyaları, ikonalar, apar topar Ruhban Okulu na nakledildi. Çocuklar bir taraftan nizamî yetimhanelere el konulduğu için diğer taraftan da yetimler çoğaldığı için Birinci Dünya Savaşı nı ( ) İstanbul da küçük ve uygunsuz binalarda geçirirler. Pontus, bütün Marmara bölgesi ve Ege bölgesinden olan bir kısım yetimler uygunsuz, küçük binalarda, kilise ve okullarda barınırlar. Bir kısmı ise Türk evlerinde, Türk köylerinde ve Türk yetimhanelerinde islamlaşmış olarak yaşarlar. Büyük bir çoğunluk ise aç susuz ve hasta olarak sokaklarda, dağlarda savaşı geçirirler. Bundan dolayı Patrikhane bu çocukları geri almak için çaba gösterir. Türk hükümetine başvurur, çocukların iadesini ister. Fakat çocuklar iade edilmez. (Eklisiastiki Alitia 15 Eylül 1917 Dergisi) Palinostisi Stis Glikes Patrides Sayfa Tatlı Memleketlere geri dönüş kitabında daha fazla teferuat var. Eklisiastiki Alithia dergisinde 15 Eylül 1917 de İstanbul da dört yetimhaneden bahseder. Beyoğlu nda iki, Galata ve Ayvansaray da birer olmak üzere toplam 500 yetim yaşıyordu. MONDROS MÜTAREKESİ Birinci Dünya Savaşı nı Yunanistan ve müttefikleri kazandı. Bunun sonucunda Osmanlı Hükümeti ni, Mondros Mutarekesi ni Limnos Adası nın Mondros limanında imzalamaya mecbur ettiler Ekim 1918 ve müteffikler isgâl kuvvetlerini 5 yıl süreyle İstanbul a yerleştirdiler. MONDROS MÜTAREKESİNDEN SONRA İSTATANBUL UN RUM SÜRGÜNLERİYLE GÖRÜNÜŞÜ Balkan savaşları ve Birinci Dünya Harbi esnasında bazı göçmenler İstanbul a sürüldüler, bazısı ise buraya sığındı. Mondros Mütarekesi imzalanır imzalanmaz diğer yörelerdeki sürgünler de İstanbul merkez olduğu için memleketlerine dönerken burayı uğrak yeri yaptılar ve burada yığıldılar. Elianos, İstanbul daki bu iki göçmen sürüsünün karşılaşmasını bir kaç nehrin birleştiği yere benzetir.

8 8 SÜRGÜNDEKI RUMLARA MERKEZİ YARDIM KOMİSYONU Patrikhane ve İstanbul daki Rumlar Mondros Mütarekesinin imzalandığının ertesi günü toplanırlar ve sürgündeki Rumların memleketlerine geri dönmek isteyeceklerini tahmin edip ilk önlemlerini alırlar. 22 Kasım 1918 yılında Sürgündeki Rumlara Merkezi Yardım Komisyonu * nu (S.R.M.Y.K) kurdular. Kurumun başkanı Patrikhane vekili Bursa Metropoliti Doroteos oldu. Yönetim kurulu ise Anadulu nun önde gelen metropoliterinden ve İstanbul un önde gelen kültürlü ve itibarlı insanlarından oluşturuldu. Kurumun hedefi sürgündeki Rumları memleketlerine dönmelerini temin etmek memleketlerine yerleştirmek, hastalıklarını tedavi etmek ve genel olarak onları gözetmekti. ** * a) S.R.M.Y.K komisyonunun başına nadir olarak Patrikhane kelimesi yazılır. b) S.R.M.Y.K. in yabancı dillerde ismi. Fransızca. COMMISSION CENTRALE DE SECOURS Aux Déportés Grecs. İngilizce. COMMISSION CENTER OF HELP to the Greek deportees. Yunanca. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΙ ΥΠΕΡ των Μετατοπισθέντων Ελληνικών Πληθησμών. **Gözetme kelimesi burada tedavi, bakım, huzur sağlama, koruma, yardım etme manalarının tümünü kapsar. S.R.M.Y.K ANTETLERİNDEN: Galata Minerva Han.

9 9 S.R.M.Y.K nın Fransızca anteti S.R.M.Y.K anteti. Galata hanında. Millet Han. S.R.M.Y.K mühürlerinden biri.

10 10 S.R.M.Y.K.nin Kabartma mühürlerinden S.R.M.Y.K. mühürlerinden S.K.M.Y.K Samsun şubesinin Fransıca mühürü. El yazısının Zile Piskoposu Efthimios a ait olması kuvvetle muhtemel.

11 11 VATANPERVER GÖZETME KURUMU (V.G.K) 1919 da takriben Ocak ayının başlarında Atina dan, Th. Petmezas başkanlığında Vatanperver gözetme kurumu ndan bir heyet İstanbul a geliyor. Bu heyetin etkinlik alanı, Edirne den Pontus a (dahil) kadar uzanıyordu. Hedefi, S.K.M.Y.K. ile birlikte sürgündeki mültcileri evlerine geri döndürmek (avdet) dönenleri yerleştirmek rahatlarını temin etmek, her türlü yardım çarelerini aramak ve yerine getirmekti. Heyet yukarıda bahsedilen yörelere bu sebepten gitti. Fakat bu kurumun en büyük katkısı Rum yetimlerinin bakımı, tedavisi ve barındırılmasıydı. Bu maksatla İstanbul da ve öbür yörelerde var olan yetimhaneleri destekledi, yeni yetimhaneler açtı ve masraflarını karşıladı Ekim ayında İstanbul da MERKEZÎ GÖZETME KURUMU nu kurdu. Kurum, Beyoğlu nda Misk sokağında No: 22 de (A.K arşivi) vazifesine başladı. Başkanlığı İstanbullu doktor Thiseas Papadopulos a verildi. Kurum Yunanistan ın İstanbul temsilcisinin tayin ettiği danışmanlar tarafından idare ediliyordu. M.G.K unun iki mühürü. D.K.M.M. Daimî Karma Millî Müşavirliği Bu müşavirlik Mütareke den önce de vardı. 12 üyesi bulunuyordu. Bunlardan dördü Synod Metropolitlerinden, sekizi ise din adamı olmayan laik, namuslu aydın insanlardı. Bu üyelerin Osmanlı uyruklu olmaları gerekiyordu. Müşavirlik süreleri iki seneydi. Görevi hem idarî hem hukukî idi. O zaman -şahsî ahval- boşanma gibi işleri kilise yürütüyordu. Okul, hastane v.s. kurumlarında denetim yapıyordu. (Daha fazla Plinostisi Stis Glikes Patrides kitabının 36. sayfasında)

12 12 MONDRΟS MÜTAREKESİNDEN SONRA HEYBELİADA YETİMHANESİ. Partikhane bu gibi problemleri çözmek için müttefiklerin açtığı toplumlar arası mahkemeye baş vurur ve Türkler tarafından iade edilmeyen yetimlerin çoğunu geri alır. Sürülmüş halkın çocuklarını 1919 un başlarında Th. Petmezas in kalemiyle (V.G.K) tekrar buluyoruz. Yazdığı raporda Beyoğlu nda 19, Galata da 80, Ayvansaray da 80 ve Balıklı da perişan şartlarda yaşayan 480 çocuğun bulunduğunu belirtiliyordu.v.g.k ve Yetimhanelerin idare heyeti işbirliğiyle, İstanbul da bütün sürgün yetimlerinin barındırılması için yetimhane şartlarını taşıyan bir bina aradılar. Birlikte gösterdikleri çabalarla toplumlar arası mahkemesine başvurmaları neticesinde 26 mart 1919 da muhteşem Heybeliada Rum Ticaret Lisesi geri alındı. Tüm sürgün yetimler buraya getirildi. V.G.K. nın yanına getirdiği iç çamaşır ve giysilerle çocuklar giydirildi. Çocukların bakımını bayan Eleni Pandermali takip etti. Yetimhanelerin idaresi geçici olarak Bayan Aspasia Skordeli ye verildi. Tibbî bakım ise İstanbullu doktor Hr. Thalasa ya verildi. Bakımın tüm masraflarını da V.G.K üstlendi. Bu yetimhaneye YETİMLERIN MIİLLİ YURDU ADINI VERDİLER İlk başta 900 çocuk toplandı. Daha sonra erkekler Büyükada Yetimhanesi ne nakledildi. Hehbeliada Yetimhanesi, Büyükada nın şubesi halini aldı. Bu iki yetimhanenin yönetim kurulu ofisleri (aynı kurul) Galata da Büyük Milli Han da bulunuyordu. Yetimhane idaresi bir ilkokul açtı. Ayrıca sanat öğrenmeleri için çeşitli atölyeler kurdu. (nizamnamelerde daha uzun ve ayrıntılı bilgi var.) Atölyelerde üretilen eşyalar piyasada satılıyordu, kazanılan para da yetimhaneye gelir sağlıyordu. 2 Mayıs 1919 da Yunan ordusu İzmir e çıktı. M. Kemal başkanlığında Türk halkı buna tepki gösterdi ve savaş başladı. Dolayısıyla yetimhanedeki çocuklar artmaya başladı. Daha sonra politik sebeplerden dolayı yönetim kurulu Heybeliada Yetimhanesi nin adını Turkiye deki Bahtsız Rum Çocukları Yurdu olarak değiştirdi. Orada 75 kız bulunuyordu. Sonunda Rum Ticaret Lisesi ne 1942 de İkinci Dünya Savaşı sırasında bir kez daha Türk hükümeti tarafından el konuldu. Çocuklar Büyükada Yetimhanesi ne nakledildi ve yerine Türk Deniz Telsiz Okulu yerleşti. Elianos* 1921 de çıkan kitabında Heybeliada Kız Yetimhanesi nde olan yetimlerin 380 kişi olduğunu. Büyükada daki erkek yetimlerin ise 820 kişi olduğunu yazıyor. (Sayfa 236) (P.S.G.P sayfa135)

13 13 Nizamnamelerin 3 üncü maddesinde sürülmüş yetimlerin sayısı kestirilemez yazıyor ve doğal şartlardan yetim kalmışların sayısının 150 olduğunu yazıyor. İstanbul da bu iki Rum yetimhaneden başka. Beyoğlu nda 220 Yetim Pendik te bebek- küçük çocuk 200 Yetim Fener de yetişkin 60 Yetim Beşiktas ta 48 Yetim Ortaköy de yetim dilenci (.) Yetim olmak üzere 7 Rum yetimhanesi vardı. (Elianos sayfa 135. Pal.St,.Gli. Pat. sayfa 135) Toplumlarası mahkemenin kararından sonra İstanbul un dışındaki yörelerde de az önce söylediğimiz gibi V.G.K. nın yardımıyla yeni yertimhaneler açıldı. Var olanlar da desteklendi. Yetimlerin bir kısmı toplandı. Daha sonra açık havada sürü halinde dolaşan çocuklar da toplandı ve barındırıldı. *Elianos sürgündeki muhacirlerin ve yetimlerin gözetilmesi konusunda kitap yazdığı için verdiği sayı sürgün yetimlerinin olması mantığa daha yakındır. İzmir in civarıdaki ve takriben Ege bölgesindeki yetimlerin bir kısmının barındırılması 2 Mayıs tan sonra Yunan yönetimi tarafından yerine getirildi. Not : Asağıda, bu metnin kitap kaynaklarının en önemlileri verilmektedir. Bu bilgiler, yazarın Palinnostisi Stis Glikes Patrides kitabını yazarken okuduğu birçok kitaptan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgileri, bütün teferuatları ve belgeleri yazarın adı geçen kitabında bulabilirsisiniz. KAYNAKLAR Elianu Mih.. Hr, İpurgio Perithalpseos. To Ergo Tis Ellinikis Perithalpseos, ekd.grafio Tipu İpurgio Eksoterikon. En Athines 1921 Ari Kyriazi.Palinnostisi Stis Glikes Patrides Ekdosis Fanarion (Stamulis) 2003 Edosis Fanarion ( Stamulis) 2003 Arhio Ari Kyriazi «Ekklisiastiki Alithia» Singramma periodikon, Ek Tu Patriarhiku Tipografiu, En Konstatinupoli İ Kanonismi Ton Orfanotrofion Pringipu ke Halkis 1921 Istoria Tu Elliniku Ethnus Ekdotiki Athinon 1975 İ Kanonismi Ton Orfanotrofion Pringipu ke Halkis 1921

14 14 Milla Akila, İ Halki Ton Pringiponison ekd. İstorikes kai Laografikes İkones «İ Mnimosini» Agra. Patriarhiki Kendriki Epitropi İper Ton Metatopisthendon Ellinikon Plithismon. İ Perithalpsis kai Engatastasis Ton En Turkia Prosfiyon. Tipografio Kon. Mavridu kai Alevropulu En Konstatinupoli 1921 To Patriotikon İdrima İs Tas Neas Horas Thrakin ke Mikrasian. E Episime Ekthesis Ton Apostolon, İpo Tis Kendrikis Ektelestikis Epitropis Ton Alitroton Ek Ton Ekdotikon Katastimaton «THARROS» Nizamnameler ileride bu metine eklenecektir.

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI Dr. İbrahim ERDAL 30 ÖZET Türkiye ile Yunanistan

Detaylı

GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945)

GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 35 Erzurum 2007-341- GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945) The Situation of the Refugees and Emigrants Coming

Detaylı

Dârüleytamda Çocuk Olmak: On Çocuk On Portre

Dârüleytamda Çocuk Olmak: On Çocuk On Portre FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn 2013 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 5 Olaylar ve Algılamalara Genel Bir Bakış Ayla Gürel Mete Hatay Christalla Yakinthou Yazarlar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus

Detaylı

CUMHURİYET İN BİR GENÇLİK PROJESİ OLARAK KIZILAY KAMPLARI (1936 1950)

CUMHURİYET İN BİR GENÇLİK PROJESİ OLARAK KIZILAY KAMPLARI (1936 1950) , s.s.103 135 CUMHURİYET İN BİR GENÇLİK PROJESİ OLARAK KIZILAY KAMPLARI (1936 1950) Taner BULUT * Özet Atatürk ve İnönü dönemlerini birlikte ele aldığımızda Cumhuriyet in ve Tek Parti nin politikaları

Detaylı

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Güz 2013, Sayı: 15, ss. 53-76 Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları İsmail SABAH * Özet Bu çalışma Çanakkale Kara Muharebelerinin

Detaylı

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU 12 13.11.2009 KONUŞMACILAR Doç. Dr. Ulvi Keser, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bahar Hurmi, Atılım Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL *

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum 2008-259- I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * ÖZ I. Dünya Savaşı

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ

HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ GİRİŞ Her milletin kahramanları vardır. Kahramanlar mensup oldukları milletin karakterinin ifadesi şeklinde belirirler, çünkü fertleri kahramanlaştıran milletlerdir ve kahramanlar

Detaylı

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür.

TÜRKİYE. tartışmak için sık sık devlet yetkilileri ve dini grupların temsilcileri ile görüşmüştür. Anayasa din özgürlüğü sağladığı gibi diğer yasa ve politikalar da genellikle dine özgür ibadet edilmesine katkıda bulunmuştur; ancak, laik devletin bütünlüğü ve mevcudiyeti ile ilgili anayasal koşullar

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu

Arşiv Vesikalarına Göre. Bingöl. Kolokyumu Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu BİNGÖL BELEDİYESİ YAYINLARI Eylül 2011 İÇİNDEKİLER ÖnSöz...5 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI...7 I. Oturum OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ÇAPAKÇUR (BİNGÖL) ÇEVRESİNDE

Detaylı

1915 Ermeni Tehcirinde Kullanılan Güzergahlar**

1915 Ermeni Tehcirinde Kullanılan Güzergahlar** 1915 Ermeni Tehcirinde Kullanılan Güzergahlar** Mustafa Celalettin Hocaoğlu* Selçuklular Anadolu ya geldiklerinde 3, Bizans-Sasani 4 mücadelelerinde, topraklarının savaş ve çekişme alanı olmasından mütevellit,

Detaylı

SINIRLAR ARASINDA YAŞAM SAVAŞI SURİYELİ MÜLTECİLER

SINIRLAR ARASINDA YAŞAM SAVAŞI SURİYELİ MÜLTECİLER 04 SINIRLAR ARASINDA YAŞAM SAVAŞI SURİYELİ MÜLTECİLER Alan Araştırması ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU USAK Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 13-04 Mehmet Güçer Sema Karaca O. Bahadır

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

Turkish. Avustralya da Hayat

Turkish. Avustralya da Hayat Turkish Avustralya da Hayat Federal Avustralya 2007 Bu çalışmanın telif hakları vardır. 1968 tarihli Telif Hakları Yasası (Copyright Act 1968) kapsamında izin verilen kullanımlar dışında bu çalışma kısmen

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

Daha Đyi Türk-Yunan Đlişkileri Đçin. Yap-Yapma Kılavuzu

Daha Đyi Türk-Yunan Đlişkileri Đçin. Yap-Yapma Kılavuzu 1 Daha Đyi Türk-Yunan Đlişkileri Đçin Yap-Yapma Kılavuzu Bu kılavuz bir sürü yanlış anlamaya neden olan ve iki ulus arasında yakınlaşmayı zorlaştıran hataları tekrarlamak istemeyenler için hazırlanmıştır.

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

GAYRİ NİZAMİ HARP BAĞLAMINDA POSTA FAALİYETLERİNDE RUM PROPAGANDASI (1960 2014)

GAYRİ NİZAMİ HARP BAĞLAMINDA POSTA FAALİYETLERİNDE RUM PROPAGANDASI (1960 2014) Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/28 (2014-Bahar/Spring), ss.329-368. GAYRİ NİZAMİ HARP BAĞLAMINDA POSTA FAALİYETLERİNDE RUM PROPAGANDASI (1960 2014)

Detaylı