Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları"

Transkript

1 Turkish Studies T ü r k o l o j i A r aştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Osman Nedim Tuna Armağanı Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslar arası hakemli bir dergidir. Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Dergisi nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları e aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez. ISSN: V o l u m e 2 / 2 S p r i n g

2 Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Guest Editor Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Editor Mehmet Dursun ERDEM Associate Editor Sibel ÜST Owner Yavuz ÜNAL Correspondence Coordinator Muhammet KUZUBAŞ Yavuz BAYRAM Board of Managers Mehmet Dursun ERDEM - Muhammet KUZUBAŞ - Fikret USLUCAN Şeyma BÜYÜKKAVAS - Münteha GÜL - A. Cüneyt ISSI - Ahmet DEMİRTAŞ - Nurettin SAVAŞ Consulting Board Marcel ERDAL - Astrid MENZ - Gürer GÜLSEVİN - Leylâ KARAHAN - Mehmet AYDIN- Musa DUMAN- Nurettin DEMİR - Emine YILMAZ - A. Fuat BİLKAN Bahaeddin YEDİYILDIZ - Ali AKAR Editorial Board Şaban SAĞLIK - Mehmet AYDIN - Atabey KILIÇ - D. Ali TÖKEL - Şahin KÖKTÜRK General Coordinator of Foreign Editors Prof. Dr. Gürer GULSEVİN Representative of Foreign Country USA Robert Dankoff Almanya Marcel Erdal Zeki Karakaya Greece Fatih Kemik Australia İbrahim Özbakır Switzerland İbrahim Özbakır Japan Yuu Kuribayashi Norway-Swedish Mehmet Dursun Erdem England Sibel Ust Albania Xhemile Abdiu Azerbaijan Muhammet Kuzubaş Kazakhstan Gülnar Kokubasova Kyrgyzstan Ulanbek Alimov Osman Köse Uzbekstan Cabbar İşankul Halab-Aleppo (Syria) Ahmet Demirtaş

3 Referees and Advisory Board Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Ege Üniversitesi Prof. Dr. Leyla KARAHAN Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI Ondokuz Mayıs Üniv. Prof. Dr. Han-woo CHOİ Eurasia Üniversity Prof. Dr. Marcel ERDAL Frankfurt Üniversity Prof. Dr. Robert DANKOFF University Of Chicago Prof. Dr. Walter ANDREVS Washington Univ. Ass. Prof. Yuu Kuribayashi Okayama University Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN Oslo Üniversitesi Prof. Dr. Fikret TURAN Mancester Üniversity Doç. Dr. Zeki KARAKAYA Goethe Universitesi Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Başkent Üniv. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN TOOB Ekonomi Üniv. Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ TOOB Ekonomi Üniv. Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Üniv. Prof. Dr. Emine YILMAZ Hacettepe Üniv. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Ege Üniversitesi Prof. Dr. Hayati DEVELİ İstanbul Kültür Üniv. Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL Pamukkale Üniv. Prof. Dr. Mehmet ALPARGU Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Metin EKİCİ Ege Üniversitesi Prof. Dr. Mukim SAĞIR Erzincan Üniversitesi Doç. Dr. Musa DUMAN İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Necati DEMİR Cumhuriyet Üniv. Prof. Dr. Nedim İPEK Ondokuz Mayıs Üniv. Prof. Dr. Nurettin DEMİR Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Orhan KILIÇ Fırat Üniversitesi Prof. Dr Saadettin GÖMEÇ Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Zeki KAYMAZ Ege Üniversitesi Prof. Dr. Zikri TURAN Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK Erzincan Üniversitesi Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN Ahi Evran Unv.

4 Doç. Dr. Ali AKAR Muğla Üniversitesi Doç. Dr. Arif BİLGİN Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Atabey KILIÇ Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. Enis ŞAHİN Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Erdoğan BOZ Afyon Kocatepe Üniv. Doç. Dr. Hanifi VURAL Gaziosmanpaşa Üniv. Doç. Dr. İbrahim TELLİOĞLU Karadeniz Teknik Üniv. Doç. Dr. Kâzım KÖKTEKİN Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Kezban ACAR Celal Bayar Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet AYDIN Ondokuz Mayıs Üniv. Doç. Dr. Mehmet BEŞİRLİ Gazi Osman Paşa Üniv. Doç. Dr. Mehmet KARA Fatih Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet TÖRENEK Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Metin AKKUŞ Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa GENCER Abant İzzet Baysal Üniv. Doç. Dr. O. Kemal TAVUKÇU Atatürk Üniversitesi Doç. Dr. Osman YILDIZ Süleyman Demirel Üniv. Doç. Dr. Şaban SAĞLIK Ondokuz Mayıs Üniv. Doç. Dr. Turgut KARABEY Atatürk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI Muğla Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU Sakarya Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL Ondokuz Mayıs Üniv. Yrd. Doç. Dr. F. Mehmet DERVİŞOĞLU Cumhuriyet Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN Balıkesir Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI Ege Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Münteha GÜL Gaziosmanpaşa Üniv. Yrd. Doç. Dr. Nurcan TOKSOY Erzincan Universitesi Yrd. Doç. Dr Osman KÖSE Sakarya Üniveritesi Yrd. Doç. Dr. Rıza OĞRAŞ Mehmet Akif Ersoy Üniv. Yrd. Doç. Dr Şahin KÖKTÜRK Ondokuz Mayıs Üniv. Yrd. Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN Gaziosmanpaşa Üniv. Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖRE Selçuk Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zeki ÇEVİK Balıkesir Üniversitesi Dr. Filiz KIRAL Orient Institut-İstanbul

5 EDİTÖRDEN Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları dergisinin 4. sayısı, Türklük biliminin değerli bilginlerinden Prof. Dr. Osman Nedim Tuna ya armağan olarak yayımlanmış bulunuyor. Osman Nedim Tuna, Türk dili alanında araştırma yapma ve öğrenci yetiştirmeye adadığı hayatı boyunca, arkadaşları ve öğrencileri tarafından hep bir beyefendi, titiz bir araştırmacı, adil bir hoca, bilgisini ve belgesini esirgemeyen bir kılavuz olarak tanındı. Türklük bilimine ne türlü hizmet edilebileceği sorulduğunda, eser yazmaktan daha önce öğrenci yetiştirmek gerektiğini özellikle vurgulayan hocamızın öğrencileri, bugün Türkiye nin çeşitli üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktalar. Elimizdeki bu armağan sayısında 55 makale var. Bunlardan büyük çoğunluğu (38 tane), hocamızın alanı olan Türk dili ile ilgili. Osman Nedim Tuna, Türklük biliminde dil, edebiyat, halkbilimi, tarih vs. çalışmalarının birbirinde ayrı olamayacağını düşünürdü. Bu yüzden, kendisine armağan edilen bu sayıda halkbilimi ve edebiyat konusunda da makaleler (13 tane) bulunmaktadır. 4 tane de tarihle ilgili yazı konulmuştur. Hakemli olan ve uluslararası kimliği bulunan Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları dergisinin bu sayısında, 6 ayrı ülkeden bilim adamlarının makaleleri yer almaktadır: (alfabetik olarak) KIRGIZİSTAN, LİTVANYA, MACARİSTAN, ÖZBEKİSTAN, RUSYA, TÜRKİYE, UKRAYNA. Bundan sonraki sayılarda, muhakkak daha değişik ülkelerden meslektaşlarımızın da yazıları bulunacaktır. Yayın hayatına girdiği günden beri, her gün daha çok gençleşen, dinamikleşen, ilgi toplayan, büyüyen, genişleyen Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları dergisini yaratanlara, yaşatanlara Türklük bilimi adına teşekkür ederiz. Konuk Editör Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN 19 Mayıs 2007

6

7 İÇİNDEKİLER Önkapak ve İçindekiler Osman Nedim TUNA Ünan ve İtalyan Leksikasınıñ Qırımtatar Tiline Kelip Kirmesiniñ Yolları ve Usulları AHTEM, Mazinov Kırgız Türkçesinde Asli Ünlü Uzunlukları ALİMOVA, Cıldız İki Dillilik ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri ALKAYA, Ercan Abdurrahim Ötkür ve "İz" Romanı Üzerine AY, Özgür Demirkapılar/temir Qapïγ, Vaskapu, Dömörkapu BASKİ, İmre Türkiye Türkçesinde Asli Uzunluk Belirtileri BAŞDAŞ, Cahit Adın Yükleme (Nesne) Durumu ve Tümcenin Nesne Öğesi Üzerine BOZ, Erdoğan Divanu Lugati't-türk'te +la- Ekinin Kullanımları BOZKAPLAN, Şerif Ali Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında s/ş Meselesi BURAN, Ahmet ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ CAYIM, Nina İkinci Merutiyet Devri Türk Hikayesinde Dini Duygusu ve Dini Müesseselerin Tenkidi CEYHAN, Nesime Emeviler ve Abbasiler Dönemi Hazar-Arap İlişkileri ÇOG, Mehmet Klâsik Türk Edebiyatı Şerh Geleneği ve Hacı İbrâhim Efendi nin Şerh-i Belâgat ına Dâir

8 DAĞLAR, Abdülkadir Ordu İlinin Eski Adı "kotyora" ve Tarihî Alt Yapısı DEMİR, Necati Türk Kültürüne Katkıda Bulunan Bir Araştırmacı Nadejda Petrovna Dırenkova DURANLI, Muvaffak Mikyâsu l-lisân Kıstâsu l-beyân daki Dil Bilgisi Terimleri ERDEM, İlhan Menkıbe-i Sultân Murâd ERDEM, Mehmet Dursun - KUZUBAŞ, Muhammet Çingizli Devletinin Büyümesinde Rol Oynayan Türklerden Çelme ve Subutay GÖMEÇ, Saadettin Söz ve Düşünce Aktarımı GÜL, Münteha Cengizhan ın Soy Kütüğü GÜLENSOY, Tuncer Kutadgu Bilig in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: denk çiftler GÜLSEVİN, Gürer Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar GÜLSEVİN, Selma Türk Dillerinin Tipik Özellikleri GÜLTEKİN, Mevlüt Gizli Dil Açısından Alevilik-Bektaşilik Erkân ve Deyimlerine Bir Bakış GÜNŞEN, Ahmet Ş. Bektöreniñ «Tatarca Sarf, Nahv» Adlı Kitabında Qullanılğan Lingvistik Terminlerniñ Hüsusiyetleri ĞANİYEVA, Emine Irak Türkmenlerinin Dünü ve Türkçesi HAZAR, Mehmet Uygur On İki Makamı ve Edebiyat İNAYET, Alimcan

9 Nevruzda Bayçiçek Merasimi İŞANKUL, Cabbar Yabancılaşmanın Yeni Yüzü: Defter Kapakları (dil/görsellik) KARA, Mehmet Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine KAYMAZ, Zeki Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Vehbî (metin) KILIÇ, Atabey Tuvaca Bir Yayın: "Külük Tajı" KOÇOĞLU, Vildan Nevşehir ve Yöresi Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikleri Üzerine KORKMAZ, Zeynep Kırım Tatarcası: Sudak Ağızları Üzerine Araştırmalar KURTBİLAL, Niyar Litvanya Tatarlarının Konuşmalarında Kullandıkları Doğu Dilleri Kökenli Kelimeler NASİBOVA, Natela Ali Haydar Bayat, Abdülvehhâb Bin Yûsuf İbn-i Ahmed El-mârdânî Kitâbü lmüntehab Fî t-tıb (İnceleme - Metin - Dizin - Sadeleştirme - Tıpkıbasım), Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği Yayını, İstanbul 2005 ÖZÇELİK, Sadettin ДОМИНАНТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ АЛТАЙЦЕВ В СТРУКТУРЕ АЛТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ PALKİNA, Raisa Ana Dil mi, Ana Dili mi? SAĞIR, Mukim Kırgız Türk Kültürel ve Siyasi İlişkilerinin Tarihi (XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başlangıcı) SAPARALİYEV, Döölötbek

10 Türklerde Soykırım Algısının Dile Yansıması Üzerine SARIKAYA, Mahmut Qırımtatar Tilinde Yapma Sözlerniñ Semantik Özellikleri SEYDAMETOVA, Narıye Preparing Syllabus At Teaching Turkısh As A Foreign Language: Some Considerations SİS, Nesrin Cami ü l-fürs Örneğinde XVI. Yüzyıl Bitki İsimleri ŞAHİN, Hatice Köl Tigin Yazıtının Güneybatı Yüzünde Agışın mı Yoksa Agısın mı Okunmalı? ŞEN, Serkan Osmaniye Ağzında Kullanılan Fiilden Ad Türeten gel Eki Üzerine TANÇ, Mustafa Hâfız'ın Sanat Üslûbu ve Kuran TANYILDIZ, Ahmet (h.947) Tarihli Kanunnamelere Göre Musul, Amid ve Erzurum Sancaklarında Ziraî Gelirlerin Mukayeseli Tahlili TAŞKIN, Ünal Doğu Karadeniz Bölgesinin Türk Yurdu Haline Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme TELLİOĞLU, İbrahim ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИМЕНИ ДЕЙСТВИЯ В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ TIDIKOVA, Nadejda Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi TÜRKMEN, Fikret Edebiyat Tarihimizin Unuttuğu Bir İsim: Ali Zeki Bey ve Bir İmlâ Eleştirisi USLUCAN, Fikret Misâlî'nin Miftâhu l Gayb'ı Metin ve Açıklama USLUER, Fatih Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Yaratılış ve Türeyiş Sembolizmi UZUN, Gülsine

11 Yalın Durum Karmaşası ÜSTÜNOVA, Kerime Dilin İletişim Süreci İçerisindeki Rolü Ve İşlevleri YALÇIN, Süleyman Kaan Şengül, Murat Dürrî'nin Şehrengizinden Gümülcine'ye Bakış YAZAR, İlyas Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar YILDIZ, Osman

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Sayı: 15 Güz 2014 Ankara

Sayı: 15 Güz 2014 Ankara Sayı: 15 Güz 2014 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 15 Güz 2014 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup ÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Âşık Paşa ve Anadolu da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, s. 219-228 Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Leylâ Karahan * Özet: Her yazı dili, bir

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ DOI: 10.7816/sad-01-03-04 TÜRKİYE DE SİBİRYA TÜRK TOPLULUKLARININ HALK EDEBİYATI HAKKINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Doğan ÇOLAK 1 ÖZET Bu çalışmada Sibirya da yaşayan Türk

Detaylı

NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ NEVŞEHİR BAR REVIEW

NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ NEVŞEHİR BAR REVIEW i NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ NEVŞEHİR BAR REVIEW Akademik, Bilimsel ve Meslekî Hakemli Dergi YIL : 1 SAYI : 1 DÖNEM : Mart 2014 ISSN : 2147 6624 ii Nevşehir Barosu Dergisi Yıl 1 Sayı 1 Mart 2014 ISSN : 2147

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 59 (Bahar 2014) 457 İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mahmut YAZICI (*) Öz İslam ın iki temel

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî,

Anahtar Kelimeler: Mi râc, Mi râc-nâme, Mi râciyye, Mi râc-ı Nebî, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK EDEBİYATI NDA Mİ RÂCNÂMELER ÜZERİNE

Detaylı

Sahibi / Owner Abidin TEMİZER (Yrd. Doç. Dr.) Editörler / Editors Abidin TEMİZER (Yrd. Doç. Dr.) İsmail AVCI (Yrd. Doç. Dr.)

Sahibi / Owner Abidin TEMİZER (Yrd. Doç. Dr.) Editörler / Editors Abidin TEMİZER (Yrd. Doç. Dr.) İsmail AVCI (Yrd. Doç. Dr.) Osmaanlı Mirası M Araşttırmalları Dergisii (O OMAD D) Jou urnal of o Otto oman Legacy L y Stud dies ISSN N 2148-5 5704 O Osmanlı Mirrası Araştırm maları Dergisi, uluslararası hakemli bir b dergi olupp

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2716 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1679 XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ünite 1) Prof.Dr. Fikret TURAN (Ünite 2, 5, 6) Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI Ali AKAR * ÖZET Türkiye Türkçesinin önemli dil alanlarından biri de ağızlardır. Bunların çeşitli yönleri üzerinde Türkiye de ve dünyada birçok çalışma yapılmıştır.

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP

DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP Halen dünya üniversitelerini sıralayan 8 sıralama sistemi var. Bu kurumların kullandığı kriterler, sıraladıkları üniversite sayıları

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Serkan ÇAKMAK 1. Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR in Öz Geçmişi 1969'da Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER

ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER ÖZGEÇMĐŞ VE AKADEMĐK FAALĐYETLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Ferhat KARABULUT Doğum tarihi ve yeri: 1971 Sivas-Şarkışla Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes

Detaylı

AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ NOT

AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ NOT - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 131-136, ANKARA-TURKEY AĞIZ ÇALIŞMALARINDA BİLİMSEL NİTELİĞİN KORUNMASI ÜZERİNE BİRKAÇ

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI

SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI Dr. Yılmaz KURT* Bu makalemizde XVI. yüzyılda Sivas Sancağı'nda kullanılan kişi adlarından ve adbilim (orıomastik) çalışmalarında Tahrir Defterleri'nin kaynak olarak kullanılmasının

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? ÖZET WHAT SHOULD BE THE LANGUAGE SPOKEN BY TURKS IN CYPRUS CALLED?

KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? ÖZET WHAT SHOULD BE THE LANGUAGE SPOKEN BY TURKS IN CYPRUS CALLED? YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 89-103 KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? Gökçe YÜKSELEN ABDURRAZAK PELER * ÖZET Yapılan çalışmalara bakıldığı zaman, Kıbrıs ta Türklerin

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı