BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte"

Transkript

1 BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın bir şekilde kullanılmasının sebebi nedir? A) İşlemleri kolay ve hızlı yapabilmesi B) Yüksek miktarda bilgi depolayabilmesi C) İletişim aracı olarak kullanılması D) Hepsi 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte 4. Bir bilgisayarda 2 HardDisk takılı ise CD sürücü hangi karakterle ifade edilir? A) A B) C C) D D) E 5. Aşağıdaki simgelerden hangisi klavyede bulunmaz? A) # işareti B) $ işareti C) işareti D) é işareti 6. Bilgisayarın çalışması için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir? A) Giriş Birimi Çıkış Birimi B) İşlemci Giriş Birimi C) Giriş Birimi İşlemci Çıkış Birimi D) İşlemci Çıkış Birimi 7. Aşağıdakilerden hangisi yüksek seviyeli bir programlama dili değildir? A) Basic B) Delphi C) Novel D) Borland C 8. Günümüz bilgisayarlarının özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Transistorlü oluşu B) Lambalı oluşu C) Entegre Devreli oluşu D) Mikro İşlemcili oluşu (1)

2 WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ VE BELLEK HİZMET PROGRAMI 9. Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni belge aç B) Bilgisayarı kapat C) Denetim masası D) Oturumu kapat 10. I. İşlem yönetimi II. Bellek yönetimi III. Dosya yönetimi IV. Giriş-çıkış birimlerinin yönetimi Yukarıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevlerindendir? A) Yalnız I B) I ve II C) I,II,III D) I,II,III,IV 11. Herhangi bir dosya veya klasörü diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? A) Dosya Menüsü Kopyala - Disket A: B) Düzen Menüsü Gönder - Disket A: C) Fare sağ tuş - Gönder-Disket A: D) Düzen Menüsü - Tümünü Seç - DisketA: 12 Yandaki tarih penceresinin (araç ipucu) ekrana gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? A) Görev çubuğundaki saat çift tıklanır B) Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat özellikleri C) Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster D) Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir 13. Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Klasör Seçenekleri B) Görünümler C) Özellikler D) Tam ekran (2)

3 14. Aşağıdakilerden hangisi bir programa ait simgeyi çalıştırmaz? A) Simgeye farenin sağ tuşu ile tıklayıp Özellikler seçeneği B) Simgeye farenin sol tuşu ile çift tıklamak C) Simgeye farenin sol tuşu ile tıklayıp ENTER tuşuna basmak D) Simgeye farenin sağ tuşuyla tıklayıp Aç... seçeneği. 15. Aşağıdaki komut satırlarından hangisi 3 karakterden oluşan 2. karakteri A, uzantısı doc olan dosyaları ifade eder? A )?A?.doc B)?A*.doc C) A???.doc D)?A.doc 16. Paint programında ön alan ve arka alan rengi fare ile nasıl seçilir? A) Ön alan tek, arka alan çift tıklanır. B) Ön alan çift, arka alan tek tıklanır. C) Ön alan sol tuşla, arka alan sağ tuşla seçilir. D) Ön alan sağ tuşla, arka alan sol tuşla seçilir. 17. Yandaki Klasör yapısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) EGE klasörü içerisinde 2 adet dosya vardır. B) EGE klasörü İZMİR klasörünün alt klasörüdür. C) İZMİR klasörü DENİZLİ klasörünün içerisinde yer almaktadır. D) EGE klasörünün 2 adet alt klasörü vardır. 18. Windows Gezgini'ni açtığınızda, ekranın bir sol ve bir de sağ bölmeye ayrılmış olduğunu görürsünüz. Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? I. Soldakiler klasörlerdir; sağdakiler ise alt klasörler ve dosyalardır. II. Soldakiler alt klasörler ve dosyalardır; sağdakiler ise klasörlerdir III. Klasörlerden birini tek bir kez tıklatırsanız, bu klasörün içindeki alt klasörler ve dosyalar sağ tarafta görüntülenir A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız I ve III. D) Yalnız III. (3)

4 19. Başlat menüsünü aşağıdakilerden hangisi açar? A)Shift+Esc B)Ctrl+Esc C)Shift+Enter D)CapsLock+Enter 20. Bir pencerede sıralı birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır? A) Alt Gr B) Tab C) Shift D) CapsLock 21. Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir? A) B) C) D) 22. Internet Explorer da giriş sayfasını belirlememizi sağlayan seçenek hangisidir? A) Görünüm- Kaynak B) Araçlar internet Seçenkleri C) Dosya menüsü open seçeneği D) Görünüm Internet seçenekleri 23. Windows XP de yeni kullanıcı eklemek için ne yapmalıdır? A) Başlat- Kullanıcı Hesapları B) Denetim Masası- Kullanıcı Hesapları C) Masaüstüne sağ tıkla Yeni- Oturum Aç D) Bilgisayarım- Oturum Aç 24. Windows ta kullanılan dil, ölçü birimi, para biçimi vb.. gibi ayarlar nereden yapılır? A) Denetim masası / Bölge ve Dil Seçenekleri B) Ana grup / Masaüstü C) Denetim masası / Sistem D) Ayarlar / Sistem 25. Bir klasörü başka kişilerin de kullanımına izin vermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Üzerinde sağ tıklanır / Özellikler B) Üzerinde sağ tıklanır / Paylaşım ve güvenlik C) Üzerinde sağ tıklanır / Gönder D) Üzerinde sağ tıklanır / Ara (4)

5 26. Herhangi bir dosya silindiğinde (Shift+Del hariç) geri dönüşüm kutusuna gönderilmeden direkt silinmesi nereden ayarlanır? A) Geri Dönüşüm Kutusu Üzerinde sağ tıklanır / Özellikler B) Geri Dönüşüm Kutusu / Araçlar / Klasör Seçenekleri C) Bilgisayarım Üzerinde sağ tıklanır / Özellikler D) Dosya Üzerinde sağ tıklanır / Özellikler 27. Monitörün hiç bir işlem yapılmadığında 20 dakika sonra otomatik olarak kapanmasını nereden ayarlayabiliriz? A) Bilgisayarım / Özellikler B) Denetim Masası / Sistem C) Denetim Masası / Güç Seçenekleri D) Denetim Masası / Bölge ve Dil Seçenekleri 28. I II III IV Yandaki simgelerin hangisi ağ paylaşımına açılmamıştır? A) I-II B) II-III C) I-IV D) II-IV 29. I II Yukarıdaki yazıcılardan I numaralı olanı varsayılan yazıcı olarak ayarlanmak istenirse ayarı nereden yapılmalıdır? A) I. yazıcı üzerinde sağ tıklayıp / Varsayılan olarak ayarla seçilir B) II. yazıcı üzerinde sağ tıklayıp / Varsayılan olarak ayarla seçilir C) I. Ve II. yazıcı seçilir üzerinde sağ tıklayıp / Varsayılan olarak ayarla seçilir D) I. yazıcı üzerinde sağ tıklayıp / Varsayılan olarak ayarla II. Yazıcı üzerinde sağ tıklayıp / Varsayılanı iptal et seçilir 30. Aşağıdakilerden hangisi Başlat / Ayarlar menüsünde bulunmaz? A) Başlangıç B) Denetim Masası C) Yazıcı ve Fakslar D) Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü (5)

6 31. Aşağıdakilerden hangisinde Power Point ve Excel Programlarında hazırlanan dosyaların uzantıları doğru olarak belirtilmiştir? A) TXT (Power Point),BMP (Excel) B) PPT (Power Point), XLS (Excel) C) DOC (Power Point),XLS (Excel) D) EXE (Power Point), BMP (Excel) 32. Komut İstemi penceresini tam ekran yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) CTRL + ESC B) ALT + TAB C) ALT + ENTER D) ALT + SPACEAR 33. Bir pencerenin denetim kutusunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Önceki Boyut B) Boyut C) Taşı D) Yeni 34. Bir klasörü gizlemek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi geçerlidir? A) Klasör seçilir / Sağ tuş / Araştır B) Klasör seçilir / Sağ tuş / Paylaşım C) Klasör seçilir / Sağ tuş / Özellikler D) Klasör seçilir / Sağ tuş / Gönder 35. Bir dosya üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? A) Dosya kopyalanır B) Dosya başka bir dosyanın içerisine taşınabilir C) Dosya silinebilir. D) Dosya başka bir klasörün içerisine taşınabilir 36. Bilgisayarın RAM i, İşlemcisi ve kurulu cihazların neler olduğu nereden görülebilir? A) Denetim Masası Görüntü B) Denetim Masası Program Ekle/Kaldır C) Denetim Masası Sistem D) Denetim Masası Yeni Donanım Ekle 37. Denetim masasına ulaşmak için hangi yol izlenir? A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler B) Başlat / Başlangıç C) Başlat / Programlar / Donatılar D) Başlat / Ayarlar (6)

7 38. Yeni bir yazı tipini kullanıma sunmak için nereden ayarlanması gerekir? A) Yazı tipi bilgisayara kaydedildiğinde direkt kullanılabilir B) Yazı tipi Denetim Masası / Bölge ve Dil Seçeneklerine kaydedildiğinde direkt kullanılabilir C) Yazı tipi Denetim Masası / Yazı Tipi içerisine kaydedildiğinde direkt kullanılabilir D) Yazı tipi Denetim Masası / Klasör Seçeneklerine kaydedildiğinde direkt kullanılabilir 39. Açık olan bir pencerenin taşınması ve boyutunun değiştirilmesi klavye aracılığıyla hangi menüden yapılır? A) Kısayol Menüleri ile B) Denetim kutusu ile C) Denetim Masası ile D) Kısayol Butonlarıyla 40. Masaüstü sağ tuş menüsünde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bulunur? A) Bul B) Araştır C) Ara D) Yenile 41. Başlat menüsü üzerinde sağ tıklandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi açılan menünün içerisinde bulunmaz? A) Aç B) Araştır C) Çalıştır D) Ara 42. Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğu üzerinde yapılabilecek bir işlem değildir? A) Açık programlar arası geçiş B) Açık olan programı silme C) Kısayol oluşturma D) Tarih / Saat değiştirme 43. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayarım simgesi elemanlarından biridir? A) Geri Dönüşüm Kutusu B) Disket sürücüsü C) İnternet Explorer D) Veri Kaynaklarım 44. Windows Görev Yöneticisi penceresini açmak için kullanılacak kısayol tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Ctrl + Shift + Delete B) Ctrl +Alt Gr + Shift C) Ctrl + Shift + Enter D) Ctrl + Alt + Delete (7)

8 45. Windows ta aşağıdakilerden hangisi bir pencere içerisinde bulunmaz? A) Formül çubuğu B) Adres Çubuğu C) Başlık Çubuğu D) Araç Çubuğu 46. Arama yaparken karakter sayısı bilinmiyorsa kullanılacak simge aşağıdakilerden hangisidir? A) # B)? C) * D) % 47. Ekranda açık olan pencereleri yatay döşemek için hangi bölüm üzerinde sağ tıklanmalıdır? A) Masaüstü B) Başlat C) Görev Çubuğu D) Klasör 48. Aşağıdakilerden hangisi durum çubuğunu görüntülenebilir duruma getirir? A) Denetim Masası / Görünüm B) Görünüm Menüsü / Araç Çubukları C) Görünüm Menüsü / Durum Çubuğu D) Sağ tuş / Durum Çubuğu 49. Aşağıdakilerden hangisi adresine örnek teşkil eder? A) B) ftp://meb.gov.tr C) D) 50. Bulunduğunuz klasördeki simge adedi nereden görüntülenir? A) Başlık Çubuğu B) Simge Çubuğu C) İsim Çubuğu D) Durum Çubuğu 51. Masaüstünde bulunan JPEG uzantılı bir resmi BMP uzantılı olarak açmak için ne yapılmalıdır? A) Üzerinde Sağ Tıklayıp / Birlikte Aç B) Dosya / Özellikler C) Denetim Masası / Görüntü D) Böyle bir işlem yapılamaz 52. Hangi simgenin adı Ad Değiştir / Yeniden Adlandır komutuyla değiştirilemez? A) Bilgisayarım B) Ağ Bağlantılarım C) Internet Explorer D) Geri Dönüşüm Kutusu (8)

9 53. Hangisi Yenile nin kısayol tuşudur? A) F3 B) Alt + Z C)F5 D)F Windows ta Bilgisayarım, Belgelerim gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir? A) Başlat Programlar Donatılar B) Görüntü Özellikleri Masaüstü - Masaüstünü Özelleştir C) Bilgisayarım - Denetim Masası Masaüstü D) Bilgisayarım Denetim Masası Kullanıcı Hesapları 55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Windows ta klasörler sarı renktedir B) Klasörler; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir. C) Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler. D) Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz. 56. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgilerin korunmasına yardımcı olur? A ) Disk Birleştirme B) Yedekleme C) Disk Temizleme D) Karakter Eşleme 57. Windows Gezgini nde bir klasörü fare ile sürükleyerek aynı sürücüdeki başka bir klasörün üzerinde bırakırsak sonuç ne olur? A) İşlem hatalıdır mesajı alınır B) Fare ile sürüklenen klasör başka bir klasör üzerine götürülemez C) Fare ile sürüklenen klasör o klasöre kopyalanır D) Fare ile sürüklenen klasör o klasöre taşınır 58. Windows ortamında bir klasörün özniteliklerini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Dosya/Değiştir B) Düzen/Özellikler C) Dosya/Kısayol Oluştur D) Görünüm/Özelleştir WORD 59. Belge içerisindeki yazı tipini değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz? A) Blokla / Sağ Tuş / Yazı Tipi B) Blokla / Biçim Menüsü / Yazı Tipi C) Blokla / Biçim Araç Çubuğu / Yazı Tipi D) Blokla / Stiller ve Biçimlendirme / Yazı Tipi (9)

10 60. Satır aralıklarını çift satır olarak ayarlamak için kullanılacak menü aşağıdakilerden hangisidir? A) Paragraf B) Yazı Tipi C) Biçim D) Görünüm 61. Aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisinden yeni bir dipnot oluşturulabilir? A) Biçim / Dipnot B) Görünüm / Dipnot C) Biçim / Başvuru D) Ekle / Başvuru 62. Aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle yeni bir tablo oluşturulamaz? A) Ekle / Tablo B) Tablo / Ekle C) Tablo / Tablo Çiz D) Standart Araç Çubuğu / Tablo Ekle 63. Sayfanın altbilgisine ortalı olarak roma rakamı biçiminde sayfa numarası eklemek için hangi yol izlenmelidir? A) Görünüm / Araç Çubukları / Alt Bilgi / Sayfa Numaralarını Biçimlendir B) Görünüm / Sayfa Yapısı / Sayfa Numaralarını Biçimlendir C) Ekle / Üst Bilgi - Alt Bilgi / Sayfa Numaralarını Biçimlendir D) Görünüm / Üst Bilgi Alt Bilgi / Sayfa Numaralarını Biçimlendir Sayfalık bir belgede 9. ve 26. sayfayı aynı anda görüntülemek için kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Pencere / Böl B) Görünüm / Biçimlendirme C) Dosya / Sayfa Yapısı D) Tablo / Böl 65. Bir paragrafın ilk karakterini 4 satır uzunluğunda büyütmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? A) Biçim / Yazıtipi B) Biçim / Başlangıcı Büyüt C) Biçim / Büyük Küçük Harf Değiştir D) Biçim / Otomatik Biçim 66. Aşağıdakilerden hangisiyle internette bulunan adresine ulaşmak için kullanılacak yöntemlerden biri değildir? A) Metni Blokla / Görünüm / Köprü B) Metni Blokla / Sağ Tuş / Köprü C) Metni Blokla / Ctrl + Alt + K D) Metni Blokla / Ekle / Köprü (10)

11 67.Tablodaki sütun genişliğinin içerisine yazılan metne göre otomatik olarak genişlemesini sağlamak için izlenecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Görünüm / Sayfa Genişliği B) Tablo / Otomatik Tablo Biçimi C) Tablo / Otomatik Sığdır D) Tablo / Sütunlar 68. Araç çubuğundaki butonların üzerine gelindiğinde kısayol ipuçlarının da belirtilmesi için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Araçlar / Özelleştir B) Araçlar / Seçenekler C) Biçim / Biçimlendirmeyi Göster D) Biçim / Otomatik Biçim 69. Herhangi bir blok üzerinde iken blok, mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A)Blok kopyalanır B)Blok silinir C)Blok taşınır D) Blok kalkar 70.Aşağıdakilerden hangisi belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini gösterir? A) B) C) D) 71. Aşağıdakilerden hangisi belge içerisindeki metnin rengini değiştirir? A) B) C) D) 72.Belge içerisindeki Ankara kelimesinin Çankaya olarak değiştirmek için uygulanacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Ctrl + F B) Ctrl + H C) Ctrl + T D) Ctrl + D 73. İki sayfalık bir belgenin tek sayfa halinde yazdırılabilmesi için nereden ayarlanması gerekir? A) Dosya / Sayfa Yapısı B) Dosya / Yazdır C) Dosya / Yazdırma Alanı D) Dosya / Baskı Önizleme 74. Aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle kenarlık verilemez? A) Görünüm / Sayfa Kenarlıkları B) Dosya / Sayfa Yapısı C) Biçim / Kenarlıklar ve Gölgelendirme D) Biçimlendirme Araç Çubuğu / Kenarlık (11)

12 75. Maddeler halinde yazılmış bir metni tablo haline getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Biçim / Tablo Dönüştür B) Tablo / Dönüştür / Tabloyu Metne C) Biçim / Otomatik Biçim D) Tablo / Dönüştür / Metni Tabloya 76. İmlecin bulunduğu bölümden itibaren, belgenin başına kadar seçim işlemi yapan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Shift Ctrl Yukarı ok B) Shift Ctrl End C) Shift End D) Shift Aşağı ok End 77. simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Seçili bölgenin arka plan rengini değiştirir B) Seçili bölgenin yazı rengini değiştirir C) Belgenin arka plan rengini değiştirir D) Belgedeki tablonun arka plan rengini değiştirir 78. Hazır olan özgeçmiş sitillerini kullanmak için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir? A) Dosya / Yeni / Özgeçmiş Sihirbazı B) Ekle / Yeni / Özgeçmiş Sihirbazı2 C) Görünüm / Yeni / Özgeçmiş Sihirbazı D) Biçim / Yeni / Özgeçmiş Sihirbazı EXCEL 79. Excel de sayfa numaralarının yana doğru ilerlemesi işlemi nereden yapılır? A) Biçim/Hücreler/Hizalama/Yönlendirme B) Veri / Sırala C) Dosya / Sayfa Yapısı / Çalışma Alanı /Sayfa Sırası D) Araçlar /Seçenekler / Görünüm / Sayfa Sırası 80. Sütunların rakamlarla ifade edilmesi işlemi nereden yapılır? A) Araçlar / Seçenekler / Genel / R1C1 başvuru sitili B) Veri / Form C) Biçim / Hücreler /Sayı / Sayı D) Böyle bir işlem yapılamaz (12)

13 Yandaki tabloya göre A7 hücresinde Bugün Sınav Var yazması için hangi formül uygulanmalıdır? 81. A) =B1+C5+D3 B) =B1&C5&D3 C) = TOPLA(B1;C5;D3) D) = B1& &C5& &D3 82. =EĞER(SAĞDAN(C2;1)=".";C2;C2&".") işleminin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir? A) C2 ile. karşılaştırılır B) C2 hücresinin sonunda. İşareti olup olmadığını kontrol ederek yoksa. İşareti koyar C) Hücre içerisie yazılan değerin sonuna nokta işareti koyar D) Hücre değerinin yanına. İşareti koyar 83. =EĞERSAY(A1:B1; >=50 ) işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) A1, B1 aralığındaki sayılardan 50 den büyükleri bulur B) A1, B1 aralığındaki sayıların 50 tanesini gösterir C) A1, B1 aralığındaki sayılardan 50 den büyük ve 50 ye eşit olan sayıların adedini bulur D) A1, B1 aralığındaki sayıların 50 den büyükleri toplar 84. Tabloya veri girişine devam edildiğinde başlık satırının sabit kalabilmesi için kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A ) Biçim / Sayfa Yapısı B ) Pencere / Böl C) Görünüm / Sayfa Düzeni D) Dosya / Sayfayapısı (13)

14 85. Sadece hücreye verilmiş olan açıklamanın silinmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır? A ) Dosya / Temizle / Açıklamalar B) Biçim / Temizle / Açıklamalar C) Düzen / Temizle / Açıklamalar D) Pencere / Temizle / Açıklamalar 86. Hücre içerisinde bulunan 5 değerinden başlayarak 8 er adımlarla çarparak ilerlemesi için hangi yöntem kullanılmalıdır? A) Düzen / Doldur / Seriler / Büyüme B ) Düzen / Doldur / Seriler / Doğrusal C) Düzen / Doldur / Seriler / Otomatik Doldurma D) Düzen / Doldur / Seriler / Tarih 87. simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hücre Birleştir. B) Hücre Böl. C) Hücre İzle D) Hücre Biçimlendir. 88. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hücre içerisinde uygulanan formüldeki hatanın denetlenmesini sağlar B) Yeni bir ipucu için kullanıcıyı uyarır C) Kullanılan formül için yardım sağlar. D) Hücre içerisindeki değerin hatalı olduğunu belirtir. 89. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yüzdesel Grafik çiziminde kullanılmalıdır? A) B) C) D) (14)

15 90. A1 hücresi içerisindeki değere tıklandığında 3.Sayfanın D25 hücresine konumlanmak istenildiğinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır? A) Ekle / Sayfa3 B) Ekle / Hücre C) Ekle / Köprü D) Ekle / Formül 91. Bir sütun içinde en fazla kaç koşullu biçimlendirme şartı verilebilir? A) 5 B) 255 C) 3 D) A sütunundaki en büyük değerlerin C6 hücresindeki sayıyla toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir? A) =(MAK(A1:A4)+C6) B) =(MAK(A1:A4);C6) C) =MAK(A1+A2+A3+A4)+C6 D) =MAK((A1:A4)+C6) 93. #AD? Hatasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sayıyla ilgili bir problem vardır B) Excel de bulunmayan bir işlev kullanılmıştır. C) Bir sayının sıfıra bölümünün tanımsızlığı oluşmuştur. D) Formülün metinsel kısmı yanlış yazılmıştır. A) =KÜÇÜKHARF(A1)&BÜYÜKHARF(B1) B) =BÜYÜKHARF(A1)&KÜÇÜKHARF(B1) C) =BİRLEŞTİR((A1)&(B1)) D) =BİRLEŞTİR(BÜYÜKHARF(A1):KÜÇÜKHARF(B1)) 94. Yandaki tabloya göre C3 hücresindeki görünümü sağlayan formül aşağıdakilerden hangisidir? (15)

16 95. Excel Çalışma Alanı ve Grafik Dosyası uzantısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) xls (Çalışma Alanı) xlc (Grafik) B) xlc (Çalışma Alanı) xlw(grafik) C) xlw (Çalışma Alanı) xlc (Grafik) D) xlc (Çalışma Alanı) xls (Grafik) 96. Ardışık olmayan bir grup hücre adresi belirtilirken arada kullanılması gereken ayraç aşağıdakilerden hangisidir? A) : (İki nokta üst üste) B) ; (Noktalı virgül) C), (Virgül) D) / (bölme) 97. Belge içerisinde seçilmiş bir alana hazır tablo biçimleri uygulanmak istendiğinde aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır? A) Biçim / Hücreler C) Görünüm / koşullu Biçimlendirme B) Biçim / Otomatik Biçim D) Araçlar / Seçenekler 98. Yandaki tabloya göre =SOLDAN(C1;UZUNLUK(A1)) formülü uygulandığında, sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? A) Çankaya B) İlçe C) MEB D) Çan 99.=TOPLA(B4:A2) formülünün açılımı aşağıdakilerden hangisidir? A) A1+A2+A3+A4+A5+A6 B) B1+B2+B3+B4+C4 C) A2+A3+A4+B2+B3+B4 D) B3+B4+A2+A Bir çalışma sayfasında en sondaki sütunda veri varken Ekle Sütun komutu uygulanırsa ne olur? A) Hata Verir B) Sola Sütün Ekler C) Sağa Sütun Ekler D) Sütunu Sağa Öteler 101. Yazıcıdan çıkartılacak sayfadaki C sütunun yazıcıdan çıkması nereden engellenir? A) Dosya / Sayfa Yapısı / Çalışma Sayfası B) Görünüm / Sayfa Sonu Ön İzleme C) Biçim / Sütun / Gizle D) Araçlar / Seçenekler (16)

17 102. =Yuvarla((ortalama(D3:D5)))) formülü yazıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Hata verir B) D3 ile D5 hücre aralığındaki sayıların ortalamasını alır C) D3 ile D5 hücre aralığındaki sayıların ortalamasını alır ve sonucu yuvarlar D) D3 ile D5 hücre aralığındaki sayıların toplamını alır ve sonucu yuvarlar 103. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sistem tarihini formülün girildiği hücreye aktarır? A) =ŞİMDİ() B) =BUGÜN() C) =TARİH() D) =SAAT() 104.Excel de sıklıkla yazılan metinlerin tut çek bırak işlemiyle otomatik olarak yazdırılması için aşağıdakilerden hangisinin yapılmış olması gerekir? A ) Sütuna tek tek yazılması gerekir B ) Daha önceden yazılan yerden kopyalanıp yapıştırılması gerekir C ) Araçlar / Seçenekler /Özel Listelere eklenmiş olması gerekir D ) Böyle bir işlem metinsel ifadeler için gerçekleştirilemez 105. Bir hücrede kullanılan formülü oluşturan/etkileyen hücreleri göstermek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir? A) Araçlar/ Formül Denetleme / Etkileyenleri İzle B) Araçlar/ Formül Denetleme / Etkilenenleri İzle C) Araçlar/ Formül Denetleme / Hata İzle D) Araçlar/ Formül Denetleme / Tüm okları kaldır 106. Aşağıda bulunan tablo için =EĞERSAY(B2:B7;" <20.000") formülü uygulandığında hangi sonuç elde edilir? A B Aylar Yağış miktarı 2 aralık ocak şubat mart nisan mayıs A) 3 B) 4 C) 2 D) 5 (17)

18 107. Aşağıdaki süzme işlemi göre matematik notu en yüksek olan 5 kişiyi göstermek için açılan pencereden hangisi seçilmelidir? A) Özel B) İlk 10 C) Tümü D) Excel deki kılavuz çizgilerinin yazıcıdan alınması istendiğinde hangi menü seçeneği kullanılmalıdır? A) Görünüm / Normal B) Görünüm / Sayfa Sonu Ön İzleme C) Veri / Form D) Dosya / Sayfa Yapısı / Çalışma Alanı 109 Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir? A) AB:CD B) A1:A5 C) 1A:1B D) A1:1C 110. Belirtilen sütun içerisinde sadece 50 ile 85 arasındaki rakamlar ekranda görüntülenmek istenirse aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir? A) Veri / Sırala B) Veri / Süz(Filtre) C) Biçim / Koşullu Biçimlendirme D) Düzen / Doldur 111. Aşağıdakilerden hangisi hatalıdır? A) Bir hücreye simge girilebilir B) Bir hücreye grafik girilebilir C) Bir hücreye isim verilebilir D) Bir hücreye formül girilebilir Aşağıdaki işlemlerden hangisiyle herhangi bir hücre içerisindeki değere $(Dolar) şimgesi verilemez? A) Ctrl + 1 B) Biçim / Hücreleri Biçimlendir C) Fare Sağ Tuş / Hücreleri Biçimlendir D) Biçim / Hücreler (18)

19 113. Yanda bulunan tablo için =TAMSAYI(ORTALAMA(B1;C2) ) fonksiyonu uygulandığında hangi sonuç elde edilir? A) 5,5 B) 2,25 C) 5 D) 3, Excel kitabı içerisinde açık olan çalışma sayfasının ismini değiştirmek için kullanılacak yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Biçim / Sayfa / Yeniden Adlandır B) Dosya / Sayfa Yapısı / Yeniden Adlandır C) Düzen / Değiştir D) Ekle / Çalışma Sayfası 115. Yandaki Otomatik Toplam butonundan aşağıdaki işlevlerden hangisine ulaşılamaz? A)Toplama B) Bölme C)Ortalama D) En Büyük 116. Tablosunda C1 hücresine =A1-A2*A4 fonksiyonu uygulandığında hangi sonuç elde edilir? A) -23 B) 23 C) 8 D) Yukarıdaki tabloya göre =ORTALAMA(A1;A3) formülünün sonucu nedir? A ) 4,50 B ) 4 C ) 4,75 D) 4, Bir Excel kitabında kullanılan bütün sayfaların seçilmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır? A) Düzen / Tümünü Seç B) Biçim / Sayfa / Tümünü Seç C) Sayfa adı üzerinde Fare sağ tuş / Tümünü seç D) Çalışma alanı üzerinde Fare sağ tuş / Tümünü Seç (19)

20 119. Bir Excel kitabında en son kullanılan dosya adedi hangi menüden belirlenir? A) Dosya B) Görünüm C) Araçlar D) Pencere 120. Hücre içerisindeki verinin toplam karakter sayısını bulmak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır? A) bağ_değ_say B) eğer C) uzunluk D) bağ_değ_dolu_say (20)

21 2. BÖLÜM LINUX İŞLETİM SİSTEMİ (21)

22 BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Aşağıdaki ünitelerden hangisi giriş ünitesi değildir? A) Keyboard (klavye) B) Driver (sürücü) C) Mouse (fare) D) Printer (yazıcı) 3. Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A) Byte-Kilobyte-Megabyte-Gigabyte B) Byte-Kilobyte- Gigabyte-Megabyte C) Gigabyte-Kilobyte-Byte-Megabyte D) Megabyte-Kilobyte-Byte-Gigabyte 4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? A) Klavye B) Ekran C) Mouse D) Daktilo 5. Bilgisayar bellek birimlerinden 1 Byte, kaç bit'ten oluşur? A) 3 B) 6 C) 8 D) Ekrandaki en küçük noktaya ne ad verilir? A) GRAFIK B) PIXEL C) BYTE D) MHZ 7. Hem yazılabilir, hem de okunabilir bellek aşağıdakilerden hangisidir? A) BIT B) BYTE C) ROM D) RAM 8. Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir? A) Derleyici B) Yorumlayıcı C) Uygulama D) Amaç (22)

23 LINUX İŞLETİM SİSTEMİ 9. Aşağıdaki nesnelerden hangisi masaüstü öğelerinden biri değildir? A) Masaüstü paylaşım B) Pardus C) Aygıtlar D) Komut Satırı 10. Aşağıdaki nesnelerden hangisi standart kurulumda (Linux - Pardus) görev çubuğunda yer almaz? A) Mesajlaşma istemcisi B) Kişisel bilgi yöneticisi C) Yerel ağ D) Mozilla Firefox 11. Aşağıdakilerden hangisi Linus - Paradus uygulama başlatma menüsünde yer alır? A) Güncel oturumu kapat B) Oturumu kilitle C) Bilgisayarı yeniden başlat D) Ayarlar 12. Masaüstü paylaşımında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yer almaz? A) Davet oluştur B) Kişisel davet oluştur C) E-posta ile davet oluştur D) Davetli düzenle 13. Bilgisayarım araç çubuğunda yer alan düğmesinin görevi nedir? A) Kök B) Önceki C) Geri D) Yukarı 14. Masaüstünde fare sağ tuşu ile gelen menüden simgeler seçeneği ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? A) Simgeleri yatay veya dikey hizalama B) Simgeleri sıralama C) Simge boyutlarının değiştirilmesi D) Simgeleri kılavuza uydurma 15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi masaüstü fare sağ tuşu kısayol menüsünde yer almaz? A) Kaptan masaüstü B) Pencere C) Masaüstünü temizle D) Masaüstünün yapılandır (23)

24 16. Linux de sistem aygıtlarını Belgelerim klasörünü vb. incelememizi sağlayan program aşağıdakilerden hangisidir? A) Kontes B) Ark C) Konquerer D) Kafeine 17. Bilgisayarımıza bağlı saklama aygıtlarına erişebilmek için masaüstündeki öğelerden hangisi kullanılır? A) Yerel ağ B) Masaüstü paylaşımı C) Aygıtlar D) Belgelerim 18. Masaüstü araç çubuğunda aşağıdaki ayar düğmelerinden hangisi yer almaz? A) Ses seviyesini ayarlama B) Ekran boyutunu ayarlama C) Klavye düzenini değiştirme D) Çalışan uygulama simgeleri 19. Masaüstünde yer alan Linux - Pardus logosunun görevi nedir? A) Üretici firma hakkında bilgiler verir ve program tanıtım kılavuzunu görüntüler B) Çalıştırılacak programları seçmeyi sağlar C) Sistem ayarlarını gerçekleştirmeyi sağlar D) İnternete çıkmayı sağlar 20. Linux - Pardus menüsünde yer alan tasmanın görevi nedir? A) Programlar B) Kaplan masaüstü C) Pardus yapılandırma merkezi D) Son kullanılan belgeler 21. Komut çalıştır seçeneği ile çalıştırılmak istenen komut aşağıdaki ortamlardan hangisinde çalıştırılamaz? A) Terminalde çalıştır B) Farklı bir bilgisayarda çalıştır C) Farklı bir kullanıcı olarak çalıştır D) Gerçek zamanlı çalış 22. Çalışılan belgelere ait kısayollar nerede bulunur? A) Başlat/Son Kullanılan Belgeler B) Başlat/Programlar/Son Kullanılan Belgeler C) Başlat/Bul/Son Kullanılan Belgeler D) Başlat/Programlar/Uygulamalar (24)

25 23. Hesap tablosu nereden çalıştırılır? A) Aygıtlar/Usr/Bin/Oocalc B) Başlat/Çalıştır/calc C) Başlat/Programlar/Ofis/Hesap Tablosu D) Hepsi 24. Son kullanılan belgeler klasörü nereden boşaltılır? A) Başlat/Komut Çalıştır/Temizle B) Başlat/Pardus yapılandırma merkezi/sil C) Başlat/Son Kullanılan Belgeler/Geçmişi Temizle D) Belgelerim/Dosya/Sil 25. Linux ta yazıcı nereden tanıtılır? A) Pardus Yapılandırma Merkezi/Çevre Birimleri/Yazıcılar B) Masaüstü/Aygıtlar C) Pardus masaüstü araç çubuğu/kişisel Bilgi Yöneticisi D) Hiçbiri 26. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Masaüstü çöp simgesi fare sağ kısayol menüsünde yer almaz? A) Aç B) Çöp Kutusunu Boşalt C) Özellikler D) Sil 27. Linux da sıkıştırma amaçlı kullanılan programın adı nedir? A) Ark B) Sys/Sda1 C) Mnt/Hda1 D) Konqueror 28. Dosyaya Yazdır (PDF) seçeneğinin görevi nedir? A) Yazdırılacak belgeyi PDF adlı klasöre kaydeder B) Yazdırılacak belgeyi PDF script özellikli bir yazıcıdan bastırır C) Yazdırılacak belgeyi PDF formatında bir dosyaya kaydedilmesini sağlar D) Yazdırılacak belge Pardus metin belgesi olarak daha sonra kullanılmak üzere saklanır 29. Komut çalıştır penceresi hangi kısayol tuşu ile ekrana gelir? A) F2 B) F5 C) Alt+F2 D) Alt F5 (25)

26 30. Aktif uygulama penceresinin ekran görüntüsünü panoya kopyalamak için hangi kısayol tuşu kullanılır? A) Prtsc B) Ctrl+Prtsc C) Alt+Prtsc D) Shift+prtsc 31. Linux da kullanılan pencere yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Redhat B) Mandrake C) KDE D) Suse 32. Aşağıdakilerden hangisi Başlat/Programlar seçeneklerinden birisi değildir? A) Web arama B) Çoklu ortam C) Ofis D) Ayarlar 33. Yeniden adlandır komutunun kısayolu aşağıdakilerden hangisidir? A) F8 B) F5 C) F3 D) F2 34. Linux de kullanılabilen çoklu masa üstü desteği sayısı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 8 D) Linux - Pardusta çoklu masa üstü desteği nerden ayarlanır? A) Pardus araç çubuğu B) Sayfalayıcı menüsü C) Panel menüsü D) Paneli yapılandır 36. Saat ayarı nereden yapılır? A) Pardus görev çubuğu saat imgesi üzerinde fare sol tuşu ile B) Pardus görev çubuğu saat imgesi üzerinde fare sağ tuşu ile C) Pardus görev çubuğu saat imgesi üzerinde fare sol tuşu çift D) Hiçbiri 37. Linux - Pardusta görev çubuğunda yer alan saat simgesi tiplerinden hangisi yanlıştır? A) Düz B) Sayısal C) Analog D) Dijital 38. Aşağıdakilerden hangisi Linux pardus ile gelen metin düzenleyici editör programlarından birisi değildir? A) PS/PDF görüntüleyicisi (GhostView) B) Basit metin düzenleyicisi ( KEdit) C) Gelişmiş metin düzenleyici (Kate) D) Metin düzenleyici (Kwrite) (26)

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme

1.7.3. Kaydırma Çubuklarını Kullanarak Klasör İçeriğini Görüntüleme 1.BÖLÜM - BİLGİSAYAR KULLANMA 1.1.Bilgisayar Nedir? 1.1.1.Bilgisayar Açma 1.1.2.Bilgisayar Kapatma 1.2.KLAVYE VE FARE KULLANIMI 1.2.1. Fare Nasıl Kullanılır? 1.2.2. KLAVYE TUŞLARI VE GÖREVLERİ 1.3.DONANIM

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi Dersin Amacı Bilişim sistemlerinin hayatımızdaki önemi yatsınamaz. Herhangi bir mesleğin

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Word 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Dosya oluşturma ve kaydetme Yeni Dosya Oluşturma Microsoft Word dosyası açıldıktan sonra Office tuşuna basılır Yeni(New) seçilir Yeni

Detaylı

Ersan YILDIRIM. OpenOffice.org

Ersan YILDIRIM. OpenOffice.org OpenOffice.org Başlangıç Kılavuzu Ersan YILDIRIM OpenOffice.org Telif Hakkı Bu belge Ersan YILDIRIM tarafından hazırlanmış olup, CC lisansı (http://www.creativecommons.org) altında kopyalayabilir, türevlerini

Detaylı

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 3.1. Biçimlendirme... 4 3.1.1. Metin... 4 3.1.1.1. Grafiksel Nesnelerin Metin Hizalama Seçenekleri... 4 3.1.1.2. Bul Değiştir özelliğini kullanma

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve KULLANIMI Soruları

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve KULLANIMI Soruları BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve KULLANIMI Soruları 1.Aşağıdakilerden hangisi Kaydedilebilen ancak silinemeyen CD ler için kullanılan kısaltmadır? a)cd-rw b)lcd c)cd-rom d)cd-k e)cd-r 2.Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI EDİTÖRÜNE GİRİŞ 482BK0175 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta VISUAL BASIC 6.0 Visual Basic 6.0 la çalışmaya başlama için; Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 Yeni Bir proje başlatır.

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Bölüm 2: Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi / İşletim Sistemi Hazırlayanlar: Levent Emmungil ve Orçun Madran Bu konuyu bitirdiğinizde; Bilgisayarı nasıl kullanacağınızı öğrenebilecek, Dosyaların nasıl

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ İ L E Ç A L I Ş M A K. Ç i z i m A r a ç Ç u b u ğ u : Belgenize çizim nesneleri eklemek için başka bir yardımcı programa ihtiyacınız yok. Word sizin için kolaylıkla düz çizgiler,

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

Başlık. Resim. Yazı. A) B) C) D) 31. Slayta küçük resim eklemek için hangi simge kullanılır? A) B) C) D)

Başlık. Resim. Yazı. A) B) C) D) 31. Slayta küçük resim eklemek için hangi simge kullanılır? A) B) C) D) 6. SINIF 2014-2015 ÖĞRETİM YILI, İZMİR-BAYRAKLI, KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ, 2. DÖNEM, 1. ORTAK TEST SINAV ÇALIŞMA SORULARIDIR 6. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLER

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Kullanım Kılavuzu 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Kullanım Kılavuzu İçindekiler Readiris'e giriş... 9 Readiris 14'deki yenilikler... 10

Detaylı