T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI i

2 Öğretmenlik Uygulaması Kılavuz Kitabı, Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi ile ilgili kaynaklardan hareketle, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ilgili derslerde kullanılmak üzere derlenmiştir. Ataman KARAÇÖP & Ümit Yaşar ELYILDIRIM ii

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ/1 BÖLÜM 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ-UYGULAMA OKULU İŞBİRLİĞİ /3 1.1.Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin Amacı/3 1.2.Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin Yapısı/ Eğitim Fakültesi/ Uygulama Okulu/ Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin Dayanağı/ Terimler/5 BÖLÜM 2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR/ Kurumların Görev ve Sorumlulukları/ Eğitim Fakültesinin Görev ve Sorumlulukları/ Uygulama Okulunun Görev ve Sorumlulukları/ Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları/ Bireylerin Görev ve Sorumlulukları / Öğretmen Adayının Görev ve Sorumlulukları/ Uygulama Öğretim Elemanının Görev ve Sorumlulukları/ Bölüm Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları/ Fakülte Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları/ Uygulama Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları/ Uygulama Okulu Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları/ Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları/15 iii

4 BÖLÜM 3 İŞBİRLİĞİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI BEKLENTİLERİ/ Öğretmen Adayının Beklentileri/ Uygulama Okulunun Beklentileri/ Eğitim Fakültesinin Beklentileri/19 BÖLÜM 4 OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARININ KAPSAMI VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI/ Öğretmenlik Uygulamasının Amacı/ Öğretmenlik Uygulamasının Kazanımları/ Okul-Üniversite İşbirliği/ Bir Okulun, Okullardaki Uygulama Çalışmalarında İşbirliği Yapılan Okul Olabilmesi İçin Taşıması Gereken Özellikler/ İzleme ve yetiştirme/ Öğretmen adayının izlenmesi ve değerlendirilmesi/26 BÖLÜM 5 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ KAPSAMI VE ETKİNLİKLER/ Uygulama Etkinlikleri/ Değerlendirme Formları/ Ziyaret Formları/113 KAYNAKÇA/116 iv

5 SUNUŞ Günümüzde Türk Milli Eğitiminin Amaçlarının gerçekleşmesinde öğretmenlerimizin ve dolayısıyla öğretmen yetiştiren kurumlarımızın önemli sorumlulukları ve görevleri vardır. Bu görev ve sorumluluklardan hareketle, öğretmen eğitimi programlarında yeni gelişmeler doğrultusunda değişiklikler yapılması ve kalitenin artırılması gerekmektedir. Öğretmen eğitimde diğer tüm dersler gibi önem arz eden, uygulama yönü ile okullar ile bütünleşen, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi derslerde kalitenin artması ve ortak standartların sağlanması için hazırlanan bu kılavuz kitap, uygulama öğretim elemanları, uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları için hazırlanmıştır. Kılavuz kitabın, ilgili tarafların görev ve sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmesi içi yararlı olmasını dileriz. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 1

6 BÖLÜM 1 EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA OKULU İŞBİRLİĞİ Amaçlarımız Bu bölümü okuduktan sonra; Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin amacını bilecek, Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin yapısını bilecek Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin dayanağını kavrayabileceksiniz. 2

7 1. EĞİTİM FAKÜLTESİ-UYGULAMA OKULU İŞBİRLİĞİ Bu bölümde Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin amacı, yapısı ve dayanağı ana çizgileriyle ele alınmıştır. Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin yapısı, bu süreçte yer alan kurumlar ve bireylerin rolleri, görevleri ve sorumluluklarıyla birlikte açıklanmıştır. Ayrıca kavram yanılgılarını önlemek amacıyla bu bölümün sonunda kılavuzda sıkça kullanılan terimlerin kısa tanımları yapılmıştır Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin Amacı Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği, öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliklerini kazanması için düzenlenen bir uygulama sürecidir. Bu uygulama tarafların ortaklaşa sorumluluğu altında yürütülür. Bu işbirliğinin amacı, öğretmen adaylarının kazanmış oldukları alan bilgisi, mesleki bilgi ve becerilerini etkili, verimli, güvenli olarak uygulamaları ve geliştirmeleri için görev ve sorumlulukların eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasında paylaşılmasını sağlamaktır. Eğitim fakültesi-uygulama okulu İşbirliği nin özel amaçları şunlardır: a.planlama, uygulama ve değerlendirmede belirlenen ilkeler çerçevesinde ulusal bir standart oluşturmak, b.eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasındaki işbirliğini geliştirecek bilgi alışverişini sağlamak, c.eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasındaki eğitim-öğretim sürecinde etkileşimi en üst düzeye çıkartmak. 3

8 1.2.Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin Yapısı Öğretmen adaylarının daha nitelikli yetiştirilmesinde Eğitim Fakültesi- Uygulama Okulu İşbirliği'nin gerekliliği yukarıda vurgulanmıştır. Bu işbirliğinde eğitim fakültesi, uygulama okulu ve milli eğitim müdürlüğü görev almaktadır Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nde fakülte tarafı, fakülte uygulama koordinatörü, bölüm uygulama koordinatörü ve uygulama öğretim elemanlarından oluşur. Fakülte uygulama koordinatörü dekanlıkça belirlenir. Fakültedeki her bölüm başkanlığı bir bölüm uygulama koordinatörü belirler. Bölüm uygulama koordinatörü uygulama öğretim elemanları ile işbirliği içinde öğretmen adaylarının gidecekleri uygulama okullarını belirler ve bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm birden fazla anabilim dalından oluşuyorsa, her anabilim dalı için ayrı bir uygulama koordinatörü görevlendirilir Uygulama Okulu Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nde uygulama okulu tarafı, Uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmenlerinden oluşur. Uygulama okulu yönetimi uygulama okulu koordinatörünü belirler. Fakülte koordinatörü ile okul uygulama koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile öğretim elemanları yakın işbirliği içinde çalışır. Öğretmen adayı, kendisinden sorumlu uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile işbirliği içinde görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği çerçevesinde gerekli yönetim işlerini yürütür. 4

9 1.3. Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin Dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve üniversite öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinin temsilcilerinin yer aldığı Okullarda Uygulama Komisyonu tarafından öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama çalışmaları ile ilgili bir yönerge hazırlanmaktadır. Bu yönerge, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları öğrencilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında yapacakları uygulama çalışmalarının amaç, ilke ve yöntemleri ile tarafların görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır Terimler Uygulama Okulu: Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim, ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarıdır. Okul Deneyimi: Öğretmenlik uygulamasına hazırlık aşaması olan, öğretmen adayının öğretim uygulamaları ve becerilerini gözlemlemesi için, öğretmenlik mesleğini tanıtıcı nitelikte planlanmış etkinliklerden oluşan bir süreçtir. Öğretmenlik Uygulaması: Öğretmen adayının öğretmenlik becerilerini kazanması ve geliştirmesi amacıyla uygulama okullarında yürüttüğü etkinlikleri ve sınıf içi öğretim uygulamasını içeren bir süreçtir. Öğretmen Adayı: Öğretmenlik uygulaması için gerekli koşulları tamamlamış, okul uygulaması yapacak fakülte öğrencisidir. 5

10 Uygulama Öğretim Elemanı: Öğretmen adayının alanında öğretimi gerçekleştiren ve öğretmen adayını okuldaki uygulama çalışmaları sırasında gözlemleyerek ona rehberlik ve danışmanlık yapan, alan öğretiminde uzmanlaşmış üniversite öğretim elemanıdır. Bölüm Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği sürecinde bölümün okul uygulamalarıyla ilgili yönetim işlerini planlayan ve yürüten öğretim elemanıdır. Fakülte Uygulama Koordinatörü: Fakülte adına uygulama çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen dekan yardımcısı ya da öğretim elemanıdır. Uygulama Öğretmeni: Öğretmen adayının alanında öğretmenlik yapan ve ona okulda yapacağı uygulama çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık yapan, çalışmalarını değerlendiren ve uygulama öğretim elemanı ile işbirliği içinde çalışan öğretmendir. Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulda öğretmen adaylarının yapacağı etkinlikleri düzenleyen, uygulama öğretmenlerini belirleyerek ve fakülte uygulama koordinatörüne bildiren ve Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nin sürekliliğini sağlayan deneyimli öğretmendir. Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi- Uygulama Okulu İşbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürüdür. 6

11 BÖLÜM 2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR Amaçlarımız Bu bölümü okuduktan sonra; Kurumların Görev ve Sorumlulukları bilecek, Bireylerin Görev ve Sorumlulukları kavrayacak, Uygulama etkinliklerinizi, bu görev ve sorumluluk dâhilinde yerine getirebileceksiniz. 7

12 2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bu bölüm Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu işbirliğinde yer alan tarafların karşılıklı görev ve sorumluluklarını bilerek daha iyi iletişim kurabilmeleri amacı ile hazırlanmıştır. Tarafların aşağıda belirtilen görev ve sorumluluklarına titizlikle uymaları bu işbirliği programının verimli ve amaca uygun işlemesini sağlayacaktır Kurumların Görev ve Sorumlulukları Eğitim Fakültesinin Görev ve Sorumlulukları 1. Fakülte uygulama koordinatörünü ve uygulama öğretim elemanlarını belirler. 2. Milli Eğitim Müdürlükleri ile gerekli resmi yazışmaları yapar. 3. Her yıl belirli zamanlarda Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği konusunda seminer ve kurslar düzenler. 4. Öğretmen adaylarını uygulama için hazırlar, denetler ve değerlendirir Uygulama Okulunun Görev ve Sorumlulukları 1. Uygulama okulu koordinatörünü ve uygulama öğretmenlerini belirler. 2. Uygulama Öğretmenlerinin çalışmalarını gerektiğinde denetler. 3. Uygulama Öğretmenleri ve öğretmen adayları ile toplantı yapar, kendilerine görev ve sorumluluklarını bildirir. 4. Öğretmen adaylarına öğretmenlik becerilerini öğrenip geliştirecekleri ve uygulayacakları ortamı sağlar. 8

13 Milli Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları 1. Müdür yardımcılarından ya da şube müdürlerinden birini milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü olarak görevlendirir. 2. Fakülte koordinatörü ile birlikte uygulama okullarını belirler. 3. Fakültenin düzenleyeceği seminer ve kurslara Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörünün, okul uygulama koordinatörlerinin ve uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlar Bireylerin Görev ve Sorumlulukları Öğretmen Adayının Görev ve Sorumlulukları Öğretmen Adayının Eğitim Fakültesine Karşı Görev ve Sorumlulukları 1. Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli çalışmak, 2. Uygulama süresince yapılan öneri ve eleştirilerden yararlanarak olumlu yönde mesleki gelişim sergilemek, 3. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması çalışmalarını yürütürken diğer öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile işbirliği ve iletişim içinde bulunmak. Öğretmen Adayının Uygulama Okuluna Karşı Görev ve Sorumlulukları 1. Okul yönetimi ve uygulama öğretmeni ile iletişim ve işbirliği içinde bulunmak, 2. Uygulama öğretmeninin ders programını aksatmadan verilen görevleri süresi içinde ve planlandığı biçimde yerine getirmek, 3. Uygulama okulunun kurallarına uymak, 4. Ders araçlarını verimli kullanmak ve korumak, 5. Uygulama öğretmeninin sorumluluğundaki etkinliklere katılmak. 9

14 Öğretmen Adayının Öğrencilere Karşı Görev ve Sorumlulukları 1. Sorumluluğundaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak, 2. Öğrencilere açık ve anlaşılır yönergeler vermek, 3. Öğrencileri nesnel ölçütlerle değerlendirmek, 4. Dersin anlaşıldığından emin olmak, 5. Sınıf yönetiminde kararlı ve hoşgörülü olmak, 6. Öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya yöneltmek, 7. Öğrencilerin verimli çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine katkıda bulunmak, 8. Öğrencilere önderlik yapabilmek. Öğretmen Adayının Kendine Karşı Görev ve Sorumlulukları 1. Mesleğine karşı olumlu bir tutum içinde bulunmak ve mesleğin gerektirdiği nitelikleri edinmeye çalışmak, 2. Kişisel ve mesleki yaşamında örnek olmak, 3. Okul yönetiminin ve öğretmenlerin desteğini sağlamak, 4. Alanındaki gelişmeleri yakından izlemek, 5. Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek, 6. Zamanı verimli kullanmak, 7. Öğrencilerle ilişkilerinde ölçülü olmak, 8. Yaptığı çalışmaları daha sonra yapılacak tartışma ve değerlendirmeler için bir dosya halinde düzenlemek, 10

15 Uygulama Öğretim Elemanının Görev ve Sorumlulukları 1. Öğretmen adayını uygulama okulu, uygulama programı, öğretmen yeterlikleri, değerlendirmeler ve uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirir, 2. Öğretmen adayını uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile tanıştırır ve adayın dosyasını uygulama öğretmenine teslim eder, 3. Uygulama okullarına programlanan biçimde giderek uygulama öğretmeni ile işbirliği yapar, 4. Öğretmen adayının öğretmenlik uygulama programını düzenli olarak yürütebilmesini sağlamak için: Plan, öğretim araçları ve benzeri hazırlıklarda rehberlik ve danışmanlık yapar, Öğretmen adayına yazılı ve sözlü dönüt verir, Ders planlama, öğretim araçlarını hazırlama ve kullanma, kayıt tutma, değerlendirme ve sınıf yönetimi gibi konularda rehberlik ve danışmanlık yapar, Öğretmen adayının, uygulama dersini kendi kendine değerlendirmesini sağlar, Her öğretmen adayının uygulama dersini en az iki kez izler, Uygulama öğretmeni ile öğretmen adayının çalışmalarını görüşür, öğretmen adayının gelişmesini ve başarısını artırıcı önlemleri alır, Uygulamada öğretmen adayının Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen öğretmenlik mesleğine ilişkin kurallara uygun davranıp davranmadığını denetler, Uygulama programının yürütülmesinde ilgili koordinatörlükler ve uygulama öğretmenleri ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde bulunur, Uygulama sonunda öğretmen adayını uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirir ve FİNAL NOTU verir. 11

16 Bölüm Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 1. Uygulama öğretim elemanlarını uygulama, gözlem, değerlendirme ve formlar konusunda bilgilendirir, gerekli uygulama belgelerini ilgililere verilmesini sağlar, 2. Uygulamaya gidecek öğretmen adaylarını ve uygulama okullarını seçip belirleyerek ilgililere bildirir, 3. Uygulama okulu koordinatörü ile bağlantı kurarak uygulama programının takvimini belirler, öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerine dağılımını sağlar, uygulama öğretim elemanlarını bu konularda bilgilendirir, 4. Uygulama öğretim elemanlarını plan, öğretim araçları, ders hazırlığı ve özel öğretim yöntemleri dersinin içeriği konularında bilgilendirir ve gerektiğinde danışmanlık yapar, 5. Uygulama okullarına gözlem ve uygulamalar konusunda gerekli danışmanlık hizmetlerini sağlar, 6. Uygulama okulu öğretmenlerine öğretmen yetiştirme programındaki yenilikleri tanıtır, 7. Uygulama okulu koordinatörü, uygulama öğretmenleri, uygulama öğretim elemanları ile görüşerek ortaya çıkabilecek önemli sorunları dikkate alarak çözmeye çalışır, 8. Uygulama okulunun isteklerini ilgililere iletir. 12

17 Fakülte Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 1. Öğretmen adaylarının nitelikli yetişmelerini sağlamak için uygulama etkinliklerini yasa, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre planlayıp düzenler, 2. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak bölüm koordinatörleri tarafından belirlenen okulların listesini hazırlar, 3. Öğretmenlik uygulaması sürecinin aksamaması için önlem alır, ortaya çıkabilecek düzenlemelerle ilgili sorunları çözümlemek için girişimlerde bulunur, 4. Uygulama öncesinde ilgili kurumlar ile gerekli yazışmaları yapar ve izin alır, 5. Fakültedeki bölüm uygulama koordinatörleri arasında eşgüdüm sağlar Uygulama Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları 1. Uygulama öğretim elemanı ile birlikte öğretmen adayının uygulama okulunda yapacağı çalışma programını düzenler, 2. Öğretmen adayının mesleki gelişimine yardımcı olur, derslerinde gözlem yapmasını ve çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamasını sağlar, 3. Öğretmen adayına gerekli öğretim araç-gereç, kaynak ve ortamı sağlar, okulu tanıtır, 4. Öğretmen adayına günlük etkinliklerini ve dersini planlamasında yardımcı olur, 13

18 5. Öğretmen adayının okuldaki çalışmalarını gözlemler ve değerlendirir, 6. Öğretmen adaylarını sınıfta uzun süre tek başına bırakmaz sınıftan ayrılması gerektiğinde kolayca ulaşılabilir durumda bulunur, 7. Öğretmen adayı ile ilgili gözlem ve değerlendirme formlarını içeren bir dosya tutar, 8. Gözlem sonucu tamamlanan ders gözlem formunun bir kopyasını gerekli dönütlerle birlikte öğretmen adayına verir, 9. Öğretmen adayının gözlem dosyasını uygulama öğretim elemanı ile birlikte belirli aralıklarla inceler, öğretmen adayının gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur, 10. Sınıf dışı etkinliklerde (tören ve toplantılar) öğretmen adayına rehberlik eder, 11. Uygulama sonunda öğretmen adayını uygulama öğretim elemanı ile birlikte değerlendirir ve ARA SINAV NOTU verir Uygulama Okulu Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 1. Öğretmenlik uygulamalarında okula düşen görevlerin yerine getirilmesini sağlar, 2. Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile birlikte öğretmenlik uygulaması programının takvimini belirler, 3. Uygulama öğretmenlerini ve sınıfları belirler, 4. Öğretmen adaylarının farklı uygulama öğretmenlerini gözlemlemelerine olanak sağlar, 14

19 5. Öğretmenlik uygulaması programı çerçevesinde uygulama öğretmenlerinin öğretmen adayları ile birlikte yürüttükleri ders dışı etkinlikleri düzenler, 6. Uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları uygulama öğretim elemanına bildirir Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 1. Eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği sürecinde yönetim işlerini yürütür ve eşgüdümü sağlar, 2. Fakülte uygulama koordinatörünün düzenlediği toplantılara katılır. 3. Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği çerçevesinde gereksinim duyulan öğretim alanı ve düzeylerinde uygulama okullarını belirler, 4. Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği çerçevesinde fakültece düzenlenecek kurs ve seminerlere okul uygulama koordinatörlerinin ve uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlar ve denetler. 15

20 BÖLÜM 3 İŞBİRLİĞİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI BEKLENTİLERİ Amaçlarımız Bu bölümü okuduktan sonra; Öğretmen Adayının Beklentileri bilecek, Uygulama Okulunun Beklentileri kavrayacak, Eğitim Fakültesinin Beklentileri anlayabilecek, Uygulama etkinliklerinizi, bu beklentiler dâhilinde yerine getirebileceksiniz. 16

21 3. İŞBİRLİĞİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI BEKLENTİLERİ Bu bölümde Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nde yer alan tarafların birbirlerinden beklentileri ayrıntılı biçimde belirtilmiştir Öğretmen Adayının Beklentileri 1. Öğretmen adayına öğretmenlik becerilerini öğreneceği, deneyeceği, geliştireceği ve öğretmenlik mesleğinin tüm sorumluluklarını üstlenme fırsatı bulacağı bir okul ortamı sağlanması, 2. Öğretmen adayına uygulama sürecinde okulda yapacağı etkinlikleri de içeren bir çalışma programı yapılması, 3. Öğretmen adayına değişik sınıf düzeylerinde gözlem ve uygulama yapma olanağı sağlanması, 4. Öğretmen adayına fakültede uygulama öğretim elemanının, okulda uygulama öğretmeninin destek ve rehberliğinin sağlanması, 5. Öğretmen adayına okul deneyimi sırasında uygulama öğretim elemanı ile haftada bir kez gözlem raporu üzerinde görüşme olanağı sağlanması, 6. Öğretmen adayının çalışmalarının programda belirtilen zamanlarda ilgililerce düzenli olarak gözlenmesi ve değerlendirilmesi, 7. Öğretmen adayına değerlendirme ile ilgili dönüt verilmesi, 8. Öğretmen adayına değerlendirme üzerinde uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı ile gerektiğinde görüşebilme fırsatının verilmesi, 9. Öğretmen adayına okul deneyimi ve uygulama işlemlerinin önceden bildirilmesi. 17

22 3.2. Uygulama Okulunun Beklentileri 1. Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nde birlikte çalışmak, 2. Öğretmen adaylarının uygulama okuluna gönderilmeleri, yerleştirilmeleri ve uygulamalar konusunda okul yönetiminin görüşlerinin alınması ve uygulama öncesinde okul uygulama öğretmenlerine bilgi verilmesi, 3. Uygulama program takviminin hazırlanmasında uygulama okulu koordinatörü ile bölüm uygulama koordinatörünün işbirliğinde bulunması, 4. Uygulama öncesinde uygulama öğretmenlerine öğretmen adaylarına ilişkin bilgi verilmesi, 5. Uygulama öğretmeninin, uygulama öğretim elemanları ile düzenli aralıklarla bir araya gelerek öğretmen adayının gelişimi ve uygulamalara ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi, 6. Uygulama öğretmeninin öğretmen adayının değerlendirilmesinde ve dönüt verme sürecinde yer alması, 7. Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği'nde yer alan uygulama öğretmenlerinin ve okul uygulama koordinatörlerinin rollerine hazırlanmaları için hizmet içi eğitim verilmesi, 8. Uygulama öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla fakülte ortamında akademik etkinliklere (ders, seminer, konferans vb.) katılımının fakültece sağlanması, 9. Öğretmen adaylarının uygulama okulu kurallarına uymasının sağlanması. 18

23 3.3. Eğitim Fakültesinin Beklentileri 1. Okulların fakültenin göndermiş olduğu öğretmen adaylarını kabul etmesi, adayların uygulama öğretmenlerine dağılımını sağlaması, 2. Okulların öğretmen adayları için hazırlanan uygulama takvimi ve programına uymaları, 3. Uygulama Öğretim elemanlarının, öğretmen adayının gelişimi ve uygulama etkinlikleri konusunda bilgi alışverişinde bulunabilmesi amacı ile düzenli aralıklarla yapacağı toplantılara uygulama öğretmenlerinin ve Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörünün katılması, 4. Uygulama öğretmenince doldurulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formunuzun ilgili öğretim elemanına zamanında teslim edilmesi. 19

24 BÖLÜM 4 OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARININ KAPSAMI VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Amaçlarımız Bu bölümü okuduktan sonra; Öğretmenlik Uygulamasının Amacını bilecek, Öğretmenlik Uygulamasının Kazanımlarını kavrayabilecek, Öğretmen adayının izlenmesi ve değerlendirilmesinin önemini kavrayabileceksiniz. 20

25 4.Okullarda Uygulama Çalışmalarının Kapsamı ve Öğretmenlik Uygulaması Öğretmen adaylarının, öğretmenliğe hazırlanmaları sırasında öğretmen ve öğrencilerle birlikte uygulama çalışmaları yapmaları esastır. Bu kitapta, okullarda yapılacak uygulama çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir. Öğretmenlik mesleğini oluşturan birçok görevi öğretmen adaylarına uygulama olanağı veren, planlı uygulama ve ders dışı etkinliklerden oluşan bu derse Öğretmenlik Uygulaması adı verilmiştir. Öğretmenlik uygulamasının süresi, haftada bir gün olarak düşünülmüştür. Öğretmen adayına günden güne okul yaşamına daha kapsamlı bir biçimde katılma olanağı sağlayacağı gerekçesiyle öğretmenlik uygulamasının, tam günlü olarak bir blok halinde yapılması önerilmektedir. Böyle bir uygulamada öğretmen adayları, öğretimin sınıf öğretmenliği esasına göre yürütülmekte olduğu değişik sınıfların en azından birkaçında çalışma ve sınıf öğretmenlerinin yaptıkları gibi, sınıfın çeşitli derslerini birlikte ve birbirleriyle ilişkileri içinde yürütme imkânı bulacaklardır. Farklı sınıf ve ünitelerle ilgili olarak, kendi aralarında bağlantılı öğretme-öğrenme etkinlikleri hazırlayacaklar ve böylece öğretme-öğrenme etkinliklerinde süreklilik, aşamalılık ve dayanışıklık sağlamayı öğreneceklerdir. 21

26 Aynı zamanda, öğrencileri tanıma ve sınıf içinde olup bitenlere tam olarak katılma olanağı bulacaklardır. Öğrencilerin öğretme-öğrenme etkinliklerinden kendileri için en iyi şekilde yararlanma olanakları elde etmelerini sağlama yollarını öğreneceklerdir. Öğretmenlik uygulaması sırasında öğretmen adayları, öğretmenlerin ders yüklerinin yaklaşık yarısı kadar bir yük taşımalıdırlar. Öğretmenlik uygulaması sırasında yapılacak çalışmalar, dönem başlamadan önce ve öğrenciler ile onlara kılavuzluk yapacak uygulama öğretmenlerinin görüşleri alınarak planlanmalıdır. 4.1.Öğretmenlik Uygulamasının Amacı 1. Adaylarda, hazırlanmakta oldukları düzeyde öğretmenlik ve değerlendirme yapmak için gerek duyacakları mesleki yeterlikleri oluşturmak. 2. Adaylara, öğrencilerinin yaş, yetenek, özel gereksinim ve özgeçmişlerine uyarlayabilecekleri çeşitli öğretim teknikleri geliştirmelerinde yardımcı olmak. 3. Adayları, etkili bir okul ortamı oluşturulmasına katkıda bulunabilecek anlayış ve tutumlara sahip, iyi birer öğretmen olabilecek hale getirmek. 4.2.Öğretmenlik Uygulaması Kazanımları 1. Derslerin öğretim programları, çalışma şekilleri, ders kitapları, öğrenci dosyaları, not defterleri, ölçme ve değerlendirmeler de dâhil olmak üzere, eğitimin çalışma alanlarına giren yılları ile ilgili hedeflerini anlamış olma 22

27 2.Bir sınıftaki öğrencileri organize etme, kontrol altına alma, onlarla iletişim kurma ve onları aktif bir biçimde öğretme-öğrenme sürecine katmada deneyim kazanmış olma 3.Öğrencilere bilgi verme, beceri kazandırma ve onları öğrenmeye güdüleme amaçlarıyla yararlanabileceği teknikler geliştirmiş ve bunlardan etkili biçimde yararlanma gücü kazanmış olma 4.Okul toplumu ile bütünleşmiş ve öğretmenler ekibinin bir üyesi olarak çalışmış olma 5.Öğretmenlikteki yeterliğini değerlendirmiş; güçlü yönlerini geliştirmiş, zayıf yönlerini düzeltmiş olma 6.Kuramsal bilgi birikiminden uygulamada yararlanabilecek hale gelmiş olma 4.3.Okul-Üniversite İşbirliği Öğretmenlik Uygulaması derslerini almakta olan öğretmen adayları için, günümüzdekine oranla daha fazla sayıda uygulama okulunun bulunması arzu edilmektedir. İdeal olarak, bir okuldan sadece öğretmenlerin ilgilenebileceği kadar öğretmen adayını kabul etmesi istenmeli; okullara taşıyamayacakları bir yük oluşturacak kadar çok öğretmen adayı gönderilmemelidir. Öğretmenlik Uygulaması sırasında öğretmen adaylarının, ikili gruplar halinde (eşli olarak) çalışıp birbirini gözleyebilecekleri, birbirine yardımcı ve destek olabilecekleri unutulmamalıdır. İlke olarak öğretmen adayları, hangi okulda öğretmenlik yapmak üzere yetiştiriliyorlarsa o okulda uygulama çalışmaları yapmalı ve öğretmenlik sırasında sorumlu olacakları bütün dersleri vermelidirler. 23

28 Öğretmen adayları, zaman içinde birtakım farklı yapılara sahip olan, olanak varsa kentsel ve kırsal alanda, büyük ve küçük yerleşim birimlerinde bulunan, normal ve birleştirilmiş sınıflı düzende öğretim yapan okullarda çalışma olanağı bulmalıdırlar. Eğitim fakültelerinin, öğretmen adaylarını Okullarda Uygulama çalışmaları için gönderdikleri okullarla hâlihazırda da sıkı bağları vardır. Eğitim fakültelerinin kendileriyle işbirliği yapan okullarla oluşturduğu bu bağlar resmileştirilmeli; bu okullara başkaları da eklenerek sayıları artırılmalıdır. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olan ve Milli Eğitimi Geliştirme Projesi'nin bir bölümünü oluşturan Laboratuar Okullarının da bu konuda eğitim fakülteleriyle işbirliği yapmasında yarar vardır. Çünkü bu okullar yeni ders programlarına uygun araç gereçlerle donatılmış; öğretmenleri proje kapsamında yürütülen hizmet içi eğitimle yetiştirilmiştir. 4.4.Bir Okulun, Okullardaki Uygulama Çalışmalarında İşbirliği Yapılan Okul Olabilmesi İçin Taşıması Gereken Özellikler 1. Öğretmen adaylarına mesleki ve kişisel destek sağlamayı kabul etme 2. Öğretmen adaylarının eğitimi için uygun bir ortama ve kaynaklara sahip olma 3. Hedef alınan yaş grupları ve derslerle ilgili öğretmenlik deneyimi kazandıracak imkânlara sahip olma 4. Öğretmen adayları ile çalışmada deneyimli ve onların ihtiyaçlarına ilgi duyan bir öğretim kadrosuna sahip olma 24

29 5. Öğretmen adayları için ulaşıma elverişli bir yerde bulunma 6. Öğretmen adaylarının yapacakları uygulama çalışmalarının düzenlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinde eğitim fakültesi ile tam bir işbirliği içinde çalışacak bir yönetime sahip olma 4.5. İzleme ve yetiştirme Okullarda uygulama çalışmaları yapan öğretmen adayları, biri üniversiteden diğeri okuldan olmak üzere iki kişinin rehberliği altındadır. Özel öğretim yöntemleri dersi (Sınıf Öğretmenliği programında ilk okuma Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi gibi dersler) ile okullardaki uygulama çalışmaları arasında bağlantı kurulabilmesi için üniversiteden gelen kişinin bu dersten sorumlu öğretim elemanlarından biri olması gerekir. Okuldan gelen kişi ise, öğretmen adayının kendisiyle birlikte çalışacağı uygulama öğretmenidir. Öğretmen adaylarının gelişmelerini olabildiğince üst düzeylere çıkarabilmek için süreklilik esastır. Onlar, kendileri için bir rehber olabilecek ve izleme ve yetiştirme sorumluluğunu, öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları boyunca sürdürebilecek bir fakülte öğretim elemanına verilmiş olmalıdırlar. Okullardaki öğretmenler arasında da buna benzer bir görevlendirme yapılmalıdır. Uygulama öğretmenleri, öğretmen adaylarının okullarındaki uygulama çalışmaları süresince onların mesleki gelişmelerinde sorumluluk alacaklardır. Her iki görevli de, öğretmen adaylarının okuldaki ilerlemeleri ile ilgili olarak birbiriyle sıkı ilişki içinde olacaklardır. 25

30 4.6. Öğretmen adayının izlenmesi ve değerlendirilmesi Öğretmen adaylarında görülen gelişmeler, Öğretmenlik Uygulaması dersleri boyunca izlenmelidir. Kendilerinde görülen gelişmelerin nasıl izleneceği, öğretmen adaylarına da açıklanmış olmalıdır. Gelişmelerin izlenmesinde aşağıdaki yoldan yararlanılmalıdır. Öğretmen adayının izlenmesinden ve yetiştirilmesinden sorumlu olanların bu aşamadaki başlıca amacı öğretmen adaylarının başarılarını değerlendirmek değil, onlara rehberlik yapmak ve destek sağlamaktır. Burada sözü edilen rehberlik ve destek şu şekillerde olabilir: Yapılmakta olan çalışma hakkında öğretmen adayı ile görüşme Yerine getireceği görevler için hazırlık yapmasına yardımcı olma, Gerekli düzeni oluşturmasına katkı sağlama, Yapılması istenen etkinlikler arasında ilişki kurması sırasında yardımcı olma Öğretmenlik Uygulaması sırasında tutulan dosyaları düzenli olarak kontrol etme, Yerine getirilen görevlerin değerlendirilmiş olmasını sağlama Okullardaki uygulama çalışmalarının sonunda öğretmen adayının dosyasını okuma, Adayla, mesleki gelişmesi ile ilgili kayıtlar üzerinde görüşme 26

31 BÖLÜM 5 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ KAPSAMI VE ETKİNLİKLER Amaçlarımız Bu bölümü okuduktan sonra; Öğretmenlik Uygulamasının etkinliklerini bilecek, Etkinlikler arasındaki ilişkiyi kavrayabilecek, Planlamalarınızdan hareketle uygulama raporlarını yazabileceksiniz. 27

32 1.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 1:Dönem Planı Etkinlik 1: Dönem Planı Öngörülen Beceriler Öngörülen Beceriler a) Ekiple işbirliği içinde dönem boyunca gerçekleştirilecek etkinlikleri planlar, a) Ekiple işbirliği içinde dönem boyunca gerçekleştirilecek etkinlikleri planlar, b) Planlanan etkinlikleri rapor eder. b) Planlanan etkinlikleri rapor eder. 28

33 Plana Bağlı Ders Yürütme -Dönem Planı- 29

34 Ders Dışı Etkinlikler -Dönem Planı- 30

35 2.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 2: Etkinlik 2: Okul Brifing Dosyası Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Okul brifing dosyasının ne anlama geldiğini açıklar, b) Uygulama okulu ile ilgili bir brifing raporu hazırlar. 31

36 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 32

37 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 33

38 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 34

39 Ders Dışı Etkinlik Raporu -Okul Brifing Dosyası- 35

40 3.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 3: Etkinlik 3: Eğitici Çalışmalar ve Sosyal Kulüpler Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Okullarda sosyal kulüpler faaliyetlerinin amaçlarını bilir, b) Bu faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü açıklar. 36

41 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 37

42 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 38

43 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 39

44 Ders Dışı Etkinlik Raporu -Eğitici Çalışmalar ve Sosyal Kulüpler- 40

45 4.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 4: Etkinlik 4: Öğretim Planları Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Öğretim Planlarının ne olduğunu bilir, b) Öğretim Planlarının önemini açıklar. 41

46 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 42

47 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 43

48 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 44

49 Ders Dışı Etkinlik Raporu -Öğretim Planları- 45

50 5.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 5: Etkinlik 5: Okullarda Okul Aile İşbirliği Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Okul aile işbirliğinin nasıl yürütüldüğünü açıklar, b) Okul aile işbirliğinin eğitimöğretim çalışmaları içindeki yerini özetler, c) Okul aile işbirliği çalışmalarının yasal dayanaklarını açıklar. 46

51 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 47

52 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 48

53 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 49

54 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Okullarda Okul Aile İşbirliği- 50

55 6.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 6: Etkinlik 6: Okulda Uyulması Gerekli Kurallar Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Uygulama okulunda belirlenmiş olan uyulması gereken kuralları listeler ve bu kurallara niçin uyulması gerektiğini açıklar, b) Uyulması gereken kuralların nasıl belirlendiğini açıklar, c) Kuralara uyulmadığında okul idaresi tarafından ne gibi işlemler yapıldığını açıklar. 51

56 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 52

57 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 53

58 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 54

59 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Okulda Uyulması Gerekli Kurallar- 55

60 7.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 7: Etkinlik 7: Resmi Yazışma Kuralları Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Resmi yazışmalarda uyulması gereken temel kurallarını özetler, b) Resmi yazışma örneklerine örnekler verir, c) Resmi yazışmalarda kullanılan yazışma türlerini bilir. 56

61 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 57

62 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 58

63 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 59

64 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Resmi Yazışma Kuralları- 60

65 8.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 8: Etkinlik 8: Kayıt-Kabul ve Devam Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Eğitim-öğretim döneminde kayıtın nasıl yaptırılabileceğini bilir, b) Eğitim-öğretim döneminde ve devamın nasıl olacağını bilir, c) Kayıt, kabul ve devamda izlenmesi gereken yasal süreci bilir d) Öğretmenin yasal mevzuatta neler olduğunu ve bu mevzuattan nasıl yararlanacağını bilir. 61

66 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 62

67 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 63

68 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 64

69 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Kayıt-Kabul ve Devam- 65

70 9.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 9: Etkinlik 9: Önemli Toplantılar Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Öğretmenler Kurulu, Şube Öğretmenler Kurulu ve Zümre Öğretmenler Kurulu kavramlarını açıklar, b) Bu kurulların amaçlarını ve hangi durumlarda toplandıklarını bilir, 66

71 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 67

72 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 68

73 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 69

74 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Önemli Toplantılar- 70

75 10.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 10: Etkinlik 10: E-Okul Sistemi Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) E-okul sisteminin ne olduğunu açıklar, b) E- okul sisteminde hangi işlemin yapıldığını bilir. 71

76 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 72

77 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 73

78 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 74

79 Ders Dışı Etkinlik Raporu - E-Okul Sistemi- 75

80 11.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 11: Etkinlik 11: Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Öğrenci başarısının ne olduğunu açıklar, b) Öğrenci başarısı tespitinde hangi işlemin yapıldığını bilir. 76

81 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 77

82 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 78

83 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 79

84 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi- 80

85 12.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 12: Etkinlik 12: Personelin görev Yetki ve Sorumlulukları Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Personelin görev Yetki ve Sorumlulukları ne olduğunu açıklar, b) Personelin görev Yetki ve Sorumlulukları için yönetmelik hükümlerini ifade eder. 81

86 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 82

87 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 83

88 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 84

89 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları- 85

90 13.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 13: Etkinlik 13: Okullarda Yürütülen Rehberlik Çalışmaları Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a) Okullarda rehberlik çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü bilir, b) Rehberlik çalışmalarının sonuçlarının nasıl değerlendirildiğini açıklar, c) Rehberlik çalışmalarının eğitim öğretim süreci içindeki yerini açıklar, d) Rehberlik çalışmalarının yasal dayanaklarını açıklar. 86

91 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 87

92 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 88

93 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 89

94 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Okullarda Yürütülen Rehberlik Çalışmaları- 90

95 14.UYGULAMA 1.Bölüm: 2.Bölüm: Plana Bağlı Ders Yürütme Ders Dışı Etkinlikler Etkinlik 14: Etkinlik 14: Desimal Dosya Sistemi Genel Açıklama Öngörülen Beceriler Öğretmenlik Uygulaması dersi sürecinde öğretmen adayının, her hafta plana bağlı olarak en az 3 saat ders işlemesi gerekmektedir. a)desimal Dosya Sisteminin ne olduğunu bilir, b)desimal Dosya Sisteminin yönetim çalışmaları içindeki yerini özetler, 91

96 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 92

97 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 93

98 Plana Bağlı Ders Yürütme -Ders Planı- 94

99 Ders Dışı Etkinlik Raporu - Desimal Sistem- 95

100 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI -Öğrenci Tanıtım Bilgileri- Fotoğraf Adı Soyadı Bölüm Program Fakülte No Uygulama Okulu Uygulama Öğretmeni Uygulama Günü Danışman 96

101 -Öğrenci Devam Bilgileri- Uygulama No Tarih Öğrencinin İmzası Yetkilinin imzası 1.Uygulama 2.Uygulama 3.Uygulama 4.Uygulama 5.Uygulama 6.Uygulama 7.Uygulama 8.Uygulama 9.Uygulama 10.Uygulama 11.Uygulama 12.Uygulama 13.Uygulama 14.Uygulama Kayıtlarımıza Uygundur (Onay) Okul Müdürü Uygundur(Onay) Öğretim Elemanı 97

102 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Uygulama Öğretmeni tarafından Doldurulacak) ARA SINAV NOTU -Plan Yapma Ve Ders Hazırlığı- -Öğretim yöntemlerinden yararlanma- -İletişim- -Sınıf Yönetimi Ve Öğrencilerle İlişkiler- -Düşünceler- 98

103 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Uygulama Öğretmeni tarafından Doldurulacak) ARA SINAV NOTU Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler ALAN BİLGİSİ Konu, kavramlar ve becerilerde yeterlilik Dersin öğretim programına aşinalık PLANLAMA Yazılı plan (açık bir düzenleme) Hedefler (bilgi, anlayış, beceriler) İşlerin zamanlanması Güvenlik önlemlerini planlama Öğretim etkinliklerinde çeşitlilik Değerlendirme yaklaşımları Dosya tutma Dersi, diğer derslerle ilişkilendirme 99

104 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Uygulama Öğretmeni tarafından Doldurulacak) ARA SINAV NOTU Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler HAZIRLIK Hazırlanan araç gereç ve kaynaklar Önceden denenmiş ders işleme teknikleri Derslik düzeni ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Öğrencilerin öğrenme düzenine sokulması Uygulama, çalışma ve gösteriler hazırlama Yararlanılan materyallerin kalitesi Sınıfı dolaşma ve öğrencilerle etkileşme Gösteri (demonstrasyon) becerisi 100

105 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Uygulama Öğretmeni tarafından Doldurulacak) ARA SINAV NOTU Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler Güvenlik önlemleri alma Çalışmaları zamanlama Bireysel ihtiyaçları karşılama Öğretim araç ve gereçlerini kullanma Özetleme ve dönüt verme İLETİŞİM KURMA Ses tonundan yararlanma Uygun bir dil kullanma Soru sorma becerisi Dinleme becerileri Açıklama yapma becerileri Açık ve anlaşılır yönergeler verebilme 101

106 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Uygulama Öğretmeni tarafından Doldurulacak) ARA SINAV NOTU SINIF YÖNETİMİ Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler Dersin başlangıcında İyi bir giriş yapabilme İlgiyi ve dikkati çekebilme Dersi uygun bir çerçeveye oturtabilme Ders boyunca Öğrencilerle ilişkiler Gelişmelerin izlenmesi Öğrencilerin güdülenmesi ve katılımı Övgü ve yaptırımlardan yararlanma Geçişlerin uygun şekilde yapılması Kesinti ve müdahalelerle uğraşma Dersi toparlama 102

107 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Uygulama Öğretmeni tarafından Doldurulacak) ARA SINAV NOTU Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler Dersin sonunda Öğrencileri sınıftan çıkmaya hazırlama Sınıftan çıkış DEĞERLENDİRME VE KAYIT TUTMA Ders boyunca informal dönüt verme Ödevleri inceleme, değerlendirme Değerlendirme sonuçlarının kaydını tutma DERSİ DEĞERLENDİRME Dürüst ve ayrıntılı düşünceler ortaya koyma Hedeflere uygunluğu denetleme Gelecek için uygun hedefler saptama 103

108 UYGULAMA ÖĞRETMENİNİN RAPORU -ARA SINAV NOTU- Öğretmen adayı Uygulama öğretmeni Fakülte öğretim elemanı Uygulamanın yapıldığı okul Uygulamanın yapıldığı okul Uygulama dönemi Adayın öğretmenlik alanı ÖLÇME DEĞERLENDİRME Formdaki maddelerin nota dönüştürülmesi; E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) :1 Puan :2 Puan :3 Puan Örnek; Öğretmen adayı 14 E, 17 K ve 16 İ almış olsun. Öğretmen adayının puanı [(14x1)+(17x2)+(16x3)]x100/141= 68 olarak bulunur. Not: 141 alınabilecek en yüksek puandır (Değerlendirilen kriter sayısı ile en yüksek puanın 3 çarpımı). Sonuç (Rakam ve Yazı ile) Uygulama Öğretmeni Adı, Soyadı, Tarih İmza 104

109 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Öğretim Elemanı Tarafından Doldurulacak) -FİNAL SINAVI NOTU- -Plan Yapma Ve Ders Hazırlığı- -Öğretim yöntemlerinden yararlanma- -İletişim- -Sınıf Yönetimi Ve Öğrencilerle İlişkiler- -Düşünceler- 105

110 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Öğretim Elemanı Tarafından Doldurulacak) -FİNAL SINAVI NOTU- Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler ALAN BİLGİSİ Konu, kavramlar ve becerilerde yeterlilik Dersin öğretim programına aşinalık PLANLAMA Yazılı plan (açık bir düzenleme) Hedefler (bilgi, anlayış, beceriler) İşlerin zamanlanması Güvenlik önlemlerini planlama Öğretim etkinliklerinde çeşitlilik Değerlendirme yaklaşımları Dosya tutma Dersi, diğer derslerle ilişkilendirme 106

111 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Öğretim Elemanı Tarafından Doldurulacak) -FİNAL SINAVI NOTU- Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler HAZIRLIK Hazırlanan araç gereç ve kaynaklar Önceden denenmiş ders işleme teknikleri Derslik düzeni ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Öğrencilerin öğrenme düzenine sokulması Uygulama, çalışma ve gösteriler hazırlama Yararlanılan materyallerin kalitesi Sınıfı dolaşma ve öğrencilerle etkileşme Gösteri (demonstrasyon) becerisi 107

112 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Öğretim Elemanı Tarafından Doldurulacak) -FİNAL SINAVI NOTU- Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler Güvenlik önlemleri alma Çalışmaları zamanlama Bireysel ihtiyaçları karşılama Öğretim araç ve gereçlerini kullanma Özetleme ve dönüt verme İLETİŞİM KURMA Ses tonundan yararlanma Uygun bir dil kullanma Soru sorma becerisi Dinleme becerileri Açıklama yapma becerileri Açık ve anlaşılır yönergeler verebilme 108

113 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Öğretim Elemanı Tarafından Doldurulacak) -FİNAL SINAVI NOTU- SINIF YÖNETİMİ Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler Dersin başlangıcında İyi bir giriş yapabilme İlgiyi ve dikkati çekebilme Dersi uygun bir çerçeveye oturtabilme Ders boyunca Öğrencilerle ilişkiler Gelişmelerin izlenmesi Öğrencilerin güdülenmesi ve katılımı Övgü ve yaptırımlardan yararlanma Geçişlerin uygun şekilde yapılması Kesinti ve müdahalelerle uğraşma Dersi toparlama 109

114 -Öğrenci Değerlendirme Bilgileri- (Öğretim Elemanı Tarafından Doldurulacak) -FİNAL SINAVI NOTU- Y (Yetersiz) E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) Düşünceler Dersin sonunda Öğrencileri sınıftan çıkmaya hazırlama Sınıftan çıkış DEĞERLENDİRME VE KAYIT TUTMA Ders boyunca informal dönüt verme Ödevleri inceleme, değerlendirme Değerlendirme sonuçlarının kaydını tutma DERSİ DEĞERLENDİRME Dürüst ve ayrıntılı düşünceler ortaya koyma Hedeflere uygunluğu denetleme Gelecek için uygun hedefler saptama 110

115 ÖĞRETİM ELEMANININ RAPORU -FİNAL SINAVI NOTU- Öğretmen adayı Uygulama öğretmeni Fakülte öğretim elemanı Uygulamanın yapıldığı okul Uygulamanın yapıldığı okul Uygulama dönemi Adayın öğretmenlik alanı ÖLÇME DEĞERLENDİRME Formdaki maddelerin nota dönüştürülmesi; E (Eksiği var) K (Kabul edilebilir) İ (İyi yetişmiş) :1 Puan :2 Puan :3 Puan Örnek; Öğretmen adayı 14 E, 17 K ve 16 İ almış olsun. Öğretmen adayının puanı [(14x1)+(17x2)+(16x3)]x100/141= 68 olarak bulunur. Not: 141 alınabilecek en yüksek puandır (Değerlendirilen ölçüt sayısı ile en yüksek puanın 3 çarpımı). Sonuç (Rakam ve Yazı ile) Öğretim Elemanı Adı, Soyadı, Tarih İmza 111

116 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI UYGULAMA OKULU ZİYARET FORMU -Öğretim Elemanı Tarafından Dolduracak- Uygulama Okulu Uygulama Grup No Bölüm / Anabilim dalı Uygulama Öğretmeni Uygulama Günü Görüşler Öğretim Elemanı Adı, Soyadı, Tarih İmza 112

117 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI UYGULAMA OKULU ZİYARET FORMU -Anabilim Dalı Tarafından Dolduracak- Uygulama Okulu Uygulama Grup No Bölüm / Anabilim dalı Uygulama Öğretmeni Uygulama Günü Görüşler Anabilim Koordinatörü Adı, Soyadı, Tarih İmza 113

118 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI UYGULAMA OKULU ZİYARET FORMU -Bölüm Tarafından Dolduracak- Uygulama Okulu Uygulama Grup No Bölüm / Anabilim dalı Uygulama Öğretmeni Uygulama Günü Görüşler Bölüm Koordinatörü Adı, Soyadı, Tarih İmza 114

119 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI UYGULAMA OKULU ZİYARET FORMU -Fakülte Tarafından Dolduracak- Uygulama Okulu Uygulama Grup No Bölüm / Anabilim dalı Uygulama Öğretmeni Uygulama Günü Görüşler Fakülte Koordinatörü Adı, Soyadı, Tarih İmza 115

120 KAYNAKÇA Sand, M.; D.;Busbridge, J.; Dawson, D. (1997) Okullarda uygulama Çalışmaları (İlköğretim, Ortaöğretim) YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. Fakülte Okul İşbirliği (1998), YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. Öğretmen Adaylarının Milli Eğitime bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, (1998), Ankara. Türkiye de Öğretmen Eğitimde Standartlar ve Akretidasyon (1999), YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. 116

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Bu dosyada örneği sunulan ve öğretmen adayı tarafından temin edilecek olan ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ETKİNLİK PLANI nı (Ek 1) haftalık olarak

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Size verilen dosya içerisinde her öğrenci için doldurmanız gereken bir form (ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMEN ADAYI DEVAM ÇİZELGESİ) bulunmaktadır.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu KARS-2019 i Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Okul Deneyimi I ve II öğretmenlik uygulaması tamamlandığında.öğretmen_adayları aşağıdaki özelilikleri kazanmış olmalıdırlar:

Okul Deneyimi I ve II öğretmenlik uygulaması tamamlandığında.öğretmen_adayları aşağıdaki özelilikleri kazanmış olmalıdırlar: OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Okul Deneyimi Aday öğretmenlerin okullarda yaptığı çalışmalardır. Okul Deneyimi i ve Okul Deneyimi II, öğretmenlik uygulamaları i olarak ders halinde düzenlenmiştir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU 2017 GAZİANTEP İÇİNDEKİLER Sayfa ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN AMACI 3 ÖĞRETMENLİK

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Öğretmenlik Uygulaması II UYGULAMA KILAVUZU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR Öğretmenlik

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Detaylı

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını; öğrenimleri

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU 2014 ESKİŞEHİR Öğretmenlik Uygulamasının Tanım ve Amacı Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ESASLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ESASLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ESASLARI 1-AMAÇ, TANIM, İŞLEYİŞ VE DEĞERLENDİRME Amaç Bu dersin amacı, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerileri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, eğitim fakültelerinde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : EKİM 1998/2493 Ek ve Değişiklikler: 1) 04/01/2010

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Üniversitemiz Senatosu nun 25/5/2017 tarihli ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. T.C. DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI AMAÇ, KAPSAM, İŞLEYİŞ ve DEĞERLENDİRME Amaç Bu dersin amacı, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında uygulamak ve mesleğin gerektirdiği nitelikleri kazanmaktır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI 2017 ADAY ÖĞRETMENİN MCBÜ.EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Gözlem Yönerge Kitapçığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BAHAR

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Mart 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan Öğretmenlik

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Eylül 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU Ekim, 2017 Ankara Önsöz Bu kılavuz, 20.-20. öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi nde Öğretmenlik

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ MALATYA 2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1. Bu Yönergenin amacı

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ Öğretmen Adayına Öğretmenlik Uygulamasına başlayıp öğretmenlik görevini tam olarak üstlenmeden

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,,Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,,Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,,Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesinin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU EYLÜL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU EYLÜL BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU EYLÜL 2012 1 Bu ders öğretmen adayının bizzat öğretmenlik formasyonunu edinebilmesi için

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapan Öğretmen Adayı Adı Soyadı : Gözlem Yapılan Öğretmen Adayı : Gözlem Yapılan Sınıf Düzeyi : Gözlem Yapılan Tarih:..

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Tanımlayan Yönerge Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA KILAVUZU

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA KILAVUZU GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA KILAVUZU GİRESUN 2017 G.Ü. İ.İ.F. İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ PROGRAMI

Detaylı

4.1. Genel Açıklamalar Amaç

4.1. Genel Açıklamalar Amaç lîölültl 4 : m Ö&&1M1MJK U i JMAS1 U &3U3L &ÇWL. t l/di # 4.1. Genel Açıklamalar 4.1.1. Amaç Öğretmenlik Uygulaması II çalışmalarında amaç öğretmen adaylarına, kazandıkları genel kültür, alan eğitimi ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON İŞ TANIMI, ÜCRETLENDİRME VE EK ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE (05.10.2017 tarih, 489 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ/ SĠMAV TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ/ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU OKUL DENEYĠMĠ, ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLĠK

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; antrenör adaylarının eğitim-öğretim programlarında

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (IFB312) TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ GRUP ÜYELERİ 1 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi İslami

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ SHB 220 YAZ STAJI KARNESİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Fotoğraf Doğum Tarihi/Yeri: TC Kimlik No: Dönemi: Numarası: Staj Başlama Tarihi: Staj Bitiş Tarihi: Yukarıda

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Pedagojik Formasyon ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI UYGULAMA KILAVUZU 1 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Dersin Tanımı ve Kapsamı Öğretmenlik Uygulaması dersi, uygulama okulunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KURULU YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KURULU YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

Son yazdırma 22.06.2011 10:57:00 Sayfa 1 / 6 22.06.2011

Son yazdırma 22.06.2011 10:57:00 Sayfa 1 / 6 22.06.2011 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU UYGULAMA ESASLARI-2011 Amaç ve Dayanak Madde 1: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatörler

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1 Bu kılavuzda geçen; BÖLÜM 1 - TANIMLAR "Öğretmen Adayı", öğretmenlik programlarına

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DOSYASI Sorumlu Öğretim Elemanı.. Öğretmen Adayının Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : Anabilim Dalı : Uygulama

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 31.10.2013 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi: 31.10.2013 Eğitim Komisyon Karar No: 486 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun Sosyoloji Bölümü nün lisans programında seçmeli statüde

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 0/07 Öğretim Yılı ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSİ ETKİNLİK KILAVUZU Öğretmen

Detaylı

OKULLARDA ÇALIŞMALARI

OKULLARDA ÇALIŞMALARI Öğretmen Eğitimi ÖĞRETMEN EĞİTİMİ DİZİSİ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI İLKÖĞRETİM YÖK/DÜNYA BANKASI Milli Eğitim Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Ankara 1997 Dr.Margaret Sands Prof.Dr.

Detaylı

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI SNO 472 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II KILAVUZU Bu ders öğretmen adayının öğretmenlik formasyonu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ ETKİNLİK KILAVUZU 06 /07 Öğretim Yılı Öğretmen Adayının

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAYSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAYSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 5 Mart 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30705 Kayseri Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAYSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 2 Okullarda Uygulama Çalışmalarının Kapsamı... 4 Okul Deneyimi...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararında

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Bu Yönerge; a) Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14.maddesi, b) Adnan Menderes Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokulları

Detaylı

KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ

KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ KIRGIZĠSTAN-TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Üniversitenin dört yıllık lisans programlarının üç ve dördüncü sınıfına

Detaylı

REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI

REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜT VE PERSONEL PROF. DR. SERAP NAZLI REHBERLİK HİZMETLERİ MERKEZ TEŞKİLATI ÖRGÜTLENMESİ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları veya Şube Müdürlerinin Rehberlik Hizmetleri ile İlgili

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMA DERSİ KILAVUZU VE FORMLARI DÜZCE 2017-BAHAR ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA DERSİ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU FOTOĞRAF Öğrencinin; Öğretmenin; Öğrenci No :. Adı :... Adı :. Soyadı :... Soyadı :. Okulu :... Sınıfı :.... Öğretim T. :. Yaş Grubu :... Tlf No :.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KILAVUZU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KILAVUZU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KILAVUZU KIRKLARELİ - 2014 İÇİNDEKİLER I. Dersin Tanımı

Detaylı