SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Nagihan OKTAYER Araş. Gör. Dr. Nazan SUSAM Araş. Gör. Murat ŞEKER YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta: İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT BİRLİK OFSET BASIN YAYIN REKLAMCILIK TİC. LTD. ŞTİ. Davutpaşa cad. Emintaş San. Sit. No: 578/579/580 Topkapı / İSTANBUL Tel: pbx

4 ÖNSÖZ Sosyal güvenlik, günümüzün modern toplumları için geleceğe ilişkin sosyal riskleri bertaraf etmede hem bireysel, hem de toplumsal açıdan önemli ve vazgeçilemez bir sosyal politika aracı olmakla kalmayıp, bu niteliği ile uluslararası belgelerde temel insan hakkı kapsamında değerlendirilmekte ve ulusal düzeyde anayasalar tarafından güvence altına alınmaktadır. Buna karşılık, 1980'li ve özellikle 1990'lı yıllarda dünyada, sosyal güvenlik sistemlerinin içine düştüğü finansman krizi ve geleceğine yönelik kaygılar sonucunda, pek çok ülke sistemini gözden geçirerek, başta emeklilik yaşının yükseltilmesi, prim oranlarının yeniden düzenlenmesi ve arttırılması, emeklilik ivazlarının çeşitli yöntemlerle düşürülmesi, sistem için yeni finansman kaynaklarının bulunması girişimleri olmak üzere, reforma tabi tutmaya yönelirken, aynı dönemde Türkiye'de siyasi ve ekonomik alanlarda yaşanan istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında, sosyal güvenlik sistemine gerken önem verilememiş ve sistem neredeyse kendi haline terkedilmiştir. Bu nedenle 2000'li yılların başına kadar, sorunun aşılmasında doğru ve isabetli adımlar atılamamıştır. Öte yandan, 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren Dünya Bankası, AB ve OECD gibi uluslararası kuruluşların öncülüğünde daha kapsamlı ve köklü çözüm önerileri gündeme getirilmekte ve bu çözüm stratejilerinin özünü bireysel emeklilik programlarını da esas alan üç ayaklı bir model önerisi oluşturmaktadır. Küresel ölçekte gözlenen sosyal güvenlik krizleri ve bu krizleri aşmaya dönük girişimler özellikle son 5 yıllık dönemde ülkemizde de yansıma bulmuş ve sosyal güvenlik reformu ülkemizde son yıllara damgasını vuran ve en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Reform, yoksullukla mücadeleyi de içine alarak daha güvenli, sağlıklı bir geleceği öngören, çalışma yaşamını ve istihdamı destekleyen ve sistemi daha çağdaş bir düzeye taşımayı hedefleyen bir misyon taşımaktadır. Bununla beraber, sosyal güvenlik sistemi sorunlarının çözülmesinde alternatif ya da tamamlayıcı bir araç olarak gösterilen ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin kurumlardan bireye, kamudan özel şirketlere transferinin ilk adımı olarak görülen bireysel emeklilik sistemi, Ekim 2001 tarihinde hayata geçirilmiştir.

5 Ülkemiz açısından sosyal güvenlik reformu sürecinde bireysel emekliliğin rolünü ve önemini irdeleyen "Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik" isimli yayınımızın, üyelerimiz ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler; çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren başta Prof. Dr. Esfender Korkmaz olmak üzere, Doç. Dr. Tekin Akgeyik, Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Nagihan Oktayer, Araş.Gör.Dr. Nazan Susam ve Araş.Gör. Murat Şeker'e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 GRAFİKLER 13 ŞEKİLLER 18 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM : SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ EĞİLİM VE GELİŞMELER 1.1. SOSYAL GÜVENLİKTE KRİZ VE DEĞİŞİM Değişen Çevresel Koşullar Sosyal Güvenliğin Sonu Değişen Makro Dengeler ve Kriz Yaratan Sistemler Krizin Gerekçeleri Küreselleşme ve Uyum Artan Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları Demografik Faktör Değişen Aile Yapısı Farklılaşan İşgücü ve Atipik İstihdam YENİDEN YAPILANMA: ALTERNATİF ARAYIŞLAR Krizden Çıkış Yolları Prim Düzenlemeleri İvaz Kökenli Reform Uygulamaları Yapısal Reformlar AEmeklilik Yaşı Düzenlemeleri Finansal Modellemelerde Yeni Yaklaşımlar Üçüncü Yol: Gönüllülük Esaslı Sistemler Parametrik Çözüm Arayışları Gönüllülük Esaslı Reform Programları Model Tartışmaları: Yeni Bir Kilometre Taşı mı? Farklı Ülkeler Farklı Modeller Kapsamlı ve Köklü Reform Girişimleri Emeklilik Sistemlerinin Yeniden Kurgulanması 50

7 İKİNCİ BÖLÜM : ZORUNLU SİSTEMLERDEN GÖNÜLLÜ MODELLEMELERE GEÇİŞ 2.1. BİREYSEL EMEKLİLİK MODELİ Sistemin Temel Felsefesi Bireysel Emeklilik Programlarının Sosyal Güvenlik Sistemi 5 5 İçindeki Yeri Yapı ve Model İşleyiş ve Etkileri DÜNYADA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE 60 ULUSLARARASI DENEYİMLER Dünyada Bireysel Emeklilik Sistemi Uluslararası Deneyimler Uluslararası Kuruluşların Bireysel Emeklilik Sistemi 68 Konusundaki Yaklaşımları Ülke Deneyimleri Latin Amerika Deneyimleri Şili Arjantin Meksika AB Ülkelerindeki Uygulama Örnekleri İngiltere Hollanda İsviçre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 88 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: KRİZLER VE ARAYIŞLAR 3.1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapısı ve Kapsamı Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Sistemin Çıkmazı Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Tutarlı Bir Devlet Politikasının 98 Bulunmayışı Nüfus Yapısındaki Değişim Toplam Bağımlılık Oranı Aktif/Pasif Dengesinin Bozulması Erken Emeklilik Yaşı Uygulaması Kaynak Yetersizliği (Finansmana İlişkin Sorunlar) Kapsam Sorunu ve Kayıt Dişilik 107

8 Prim Tahsiline İlişkin Sorunlar Prime Esas Kazanç Sınırlarının Düşüklüğü Prim Borçları ve Gecikme Cezalarına Uygulanan Aflar Sosyal Güvenlik Sistemimizin Temel Sosyal Güvenlik 113 Prensiplerine Uygun Olarak İşletilememesi Nimet-Külfet Dengesinin Bozulması Primli Sistemde Primsiz Haklar Fonların Verimsiz Değerlendirilmesi ve Eriyen Kaynaklar Kurumlararası Norm ve Standart Farklılığı Mevzuata İlişkin Sorunlar, Altyapı Eksiklikleri Ağırlaşan Finansman Krizi Finansman Krizinin Boyutları Sosyal Güvenlik Açıklarına Bütçeden Yapılan Transferler, Bütçe 119 Harcamaları ve GSMH İçindeki Payı Sosyal Güvenlik Açıkları ve KKBG Finansman Krizinin Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkileri Sosyal Güvenlik Açıklarının Kamu Borç Stoku Üzerindeki Etkileri Sosyal Güvenlik Açıklarının Enflasyon ve Büyüme Üzerindeki 126 Etkisi 3.2. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM 128 GİRİŞİMLERİ: YENİDEN YAPILANMA Reformu Birinci Aşama - İşsizlik Sigortası İşsizlik Sigortası'nm Temel Özellikleri İşsizlik Sigortası'nm Değerlendirmesi İkinci Aşama - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yönelik Çalışmalar Yeni Sosyal Güvenlik Reformu'na Doğru Genel Sağlık Sigortası GSS'nin Temel Özellikleri GSS'nin Değerlendirmesi Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar Sistemi Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar'm Temel Özellikleri Primsiz Ödemeler ve Sosyal Yardımlar'm Değerlendirmesi Yeni Emeklilik Sigortası Sistemi Emeklilik Sistemi'nin Temel Özellikleri Emeklilik Sistemi'nin Değerlendirmesi Kurumları Birleştirme Projesi (Tek Çatı Yaklaşımı) Tek Çatı Yaklaşımı'nm Temel Özelikleri Tek Çatı Yaklaşımı'nm Değerlendirmesi Bireysel Emeklilik 152

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: KURUMSAL YAPI VE İŞLEYİŞ 4.1. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDE BİREYSEL 153 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN YERİ 4.2. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GİRİŞ 156 VE SİSTEMİN HUKUKSAL ALTYAPISI 4.3. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TEMEL 159 ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı ve Kapsamı Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansmanı Katkı Payı Ödemeleri Sistemde Yer Alan Diğer Ödemeler Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Hazine Müsteşarlığı Sermaye Piyasası Kurulu Emeklilik Gözetim Merkezi Emeklilik Şirketleri Emeklilik Şirketlerinin Kuruluşu Emeklilik Şirketlerinin İdari Yapısı Emeklilik Şirketlerinin Faaliyet ve Sorumluluk Alanları Bireysel Emeklilik Aracıları Saklayıcı Kuruluşlar Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Esasları Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemine Girişi Bireysel Emeklilik Sisteminde Taraflara Tanınan Hak ve 177 Yükümlülükler Katkı Payına İlişkin Hak ve Yükümlülükler Emeklilik Planı ve Emeklilik Şirketi Değiştirmeye İlişkin Hak ve 178 Yükümlülükler Emekliliğe İlişkin Hak ve Yükümlülükler Sistemde Yer Alan Diğer Hak ve Yükümlülükler Emeklilik Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Emeklilik Yatırım Fonu Türleri Gelir Amaçlı Fonlar 184

10 Büyüme Amaçlı Fonlar Para Piyasası Fonları Kıymetli Madenler Fonları İhtisaslaşmış Fonlar Diğer Fonlar Emeklilik Yatırım Fonu Portföyü ve Yönetimi Bireysel Emeklilik Sisteminde Denetim Mekanizması Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yapılan Denetim Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Denetim Emeklilik Gözetim Merkezi Tarafından Yapılan Denetim Aktüeryal Denetim Bağımsız Dış Denetim Sistemde Yer Alan İç Denetim BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEM 195 ARZEDEN HUSUSLAR VE BAZI UYGULAMA SONUÇLARI Sisteme İlişkin Önem Arzeden Hususlar Sisteme İlişkin Bazı Uygulama Sonuçları 197 BEŞİNCİ BÖLÜM : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN MUHTEMEL SONUÇLARI 5.1. SOSYAL BOYUT Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsam Açısından Sosyal Güvenliğin Finansmanı Açısından Bireysel Emeklilik, İşgücü Piyasalari ve İstihdam İstihdam Potansiyeli Bireysel Emeklilik Sistemi, İşgücü Piyasaları ve İşgücü Arzı İşgücü Piyasalarının Niteliği ve Bireysel Emeklilik Bireysel Emeklilik ve İşgücü Arzı Eğilimi EKONOMİK BOYUT Bireysel Emeklilik ve Vergieme Genel Olarak Katılımcı Ücretli İse: Katkı Payı Ödemede Durum Katılımcı Ücretli İse: Emeklilik veya Geri Ödemede Durum Biriken Emeklilik Fonlarının Durumu Vergilendirme İle İlgili Diğer Konular Fon Birikimi ve Mali Finansman Fon Birikimi Mali Finansmana Etkisi 224

11 ALTINCI BÖLÜM : SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 6.1. AMAÇ VE KAPSAM Araştırmanın Amacı Araştırmanın Hipotezleri Araştırmada Kullanılan Teknikler İlkeler Ana Kitle ve Örnekler ALAN ÇALIŞMASI Araştırmaya Katılanların Demografik Yapısı Araştırmaya Katılanların Yaş ve Cinsiyet Durumu Araştırmaya Katılanların Eğitim ve Meslek Durumu Araştırmaya Katılanların Gelir Durumları Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorgulanması Araştırmaya Katılanların Sosyal Güvenlik Kurumlarını 232 Değerlendirmesi Araştırmaya Katılanların Sosyal Güvenliğe Bakış Açısı Araştırmaya Katılanların Emeklilik Dönemine İlişkin Düşünceleri Herhangi Bir sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olunmama 243 Durumundaki Tercihler Araştırmaya Katılanlara Göre Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin 248 Sorunları Bireysel Emeklilik Sistemi Araştırmaya Katılanların Bireysel Emeklilik Sistemini Tanıma 253 Oranları Araştırmaya Katılanların Tasarruflarını Yönlendirme Tercihleri Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Olma Durumundaki Tercihler Bireysel Emeklilik Sisteminin Olumlu Yönlerinin Değerlendirilmesi 270 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 273 EK 1 : SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK 282 PROJESİ ANKET ÖRNEĞİ KAYNAKLAR 290

12 TABLOLAR TABLO 1.1. DÜNYA BANKASI MODELİNİN VARSAYIMLARI 46 TABLO YAŞ ÜZERİNDEKİ NÜFUS YÜZDESİ ( ) 60 TABLO 2.2. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GEÇEN ÜLKE ÖRNEKLERİ 64 TABLO 2.3. OECD ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK FONLARI BÜYÜKLÜĞÜ VE EMEKLİLİK FONU VARLIKLARININ GSYİHYA ORANI (2001) 67 TABLO 3.1. TÜRKİYE'DE DOĞUŞTA FIAYATTA KALMA ÜMİDİ 100 TABLO 3.2. TÜRKİYE'DE DOĞUM HIZI 100 TABLO 3.3. AKTİF/PASİF DENGESİ 102 TABLO 3.4. TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI DÜZENLEMELERİ., TABLO 3.5. TÜRKİYE'DE SOSYAL HARCAMALARIN GSMH'YA ORANI. 106 TABLO 3.6. SOSYAL SİGORTA KURUMLARININ KAPSADIĞI NÜFUS. 107 TABLO 3.7. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ UYGULADIĞI PRİM ORANLARI.110 TABLO 3.8. EMEKLİ SANDIĞI PLASMAN GELİRLERİ İÇİNDE DEVLET TAHVİLİ GELİRLERİNİN PAYI 116 TABLO 3.9. SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA YAPILAN BÜTÇE TRANSFERLERİ. 119 TABLO SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARININ BÜTÇE HARCAMALARI VE GSMH İÇİNDEKİ PAYI 120 TABLO3.11. KKBG/GSMH TABLO KONSOLİDE BÜTÇE SOSYAL GÜVENLİK TRANSFERLERİNİN GÜNCEL DEĞERİ 125 TABLO İŞ GÜCÜ PİYASASINDA GELİŞMELER 131 TABLO KAYITLI İŞ GÜCÜNDE İŞTEN ÇIKARTMALAR 132 TABLO İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ 133 TABLO % 20'LİK DİLİMLERE GÖRE YILLIK HARCANABİLİR GELİRİN DAĞILIMI 141 TABLO SOSYAL YARDIM VE HİZMET HARCAMALARI 142 TABLO 4.1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL VERİLER

13 TABLO 5.1. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN BÜYÜKLÜKLER 221 TABLO 5.2. KKBG/GSMH..224 TABLO 5.3. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ İÇ BORÇLANMA VADELERİNE ETKİSİ.225 TABLO 6.1. CİNSİYETE GÖRE YAŞ DAĞILIMI (%) 229 TABLO 6.2. GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE EĞİTİM GRUPLARI 231 TABLO 6.3. EĞİTİM DURUMUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİĞİN ÖNEMİ (%) 234 TABLO 6.4. AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE EMEKLİLİK DÖNEMİNDEKİ ASGARİ AYLIK GELİR BEKLENTİSİ TABLO 6.5. MESLEK DURUMUNA GÖRE EMEKLİLİK DÖNEMİNDEKİ ASGARİ AYLIK GELİR BEKLENTİSİ TABLO 6.6. AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE EMEKLİLİK DÖNEMİNDEKİ EMEKLİLİK İKRAMİYESİ BEKLENTİSİ.23 8 TABLO 6.7. MESLEK DURUMUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ 240 TABLO 6.8. EĞİTİM GRUBUNA GÖRE EMEKLİLİK YAŞI BEKLENTİSİ 242 TABLO 6.9. MESLEK GRUBUNA GÖRE EMEKLİLİK YAŞI BEKLENTİSİ. 242 TABLO AYLIK GELİR GRUBUNA GÖRE EMEKLİLİK YAŞI BEKLENTİSİ.243 TABLO AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE SİGORTA PRİMİ YATIRMA EĞİLİMİ (%) 244 TABLO YAŞ GRUBUNA GÖRE AYLIK TASARRUF TUTARI 262 TABLO EĞİTİM GRUBUNA GÖRE AYLIK TASARRUF TUTARI TABLO MESLEK GRUBUNA GÖRE AYLIK TASARRUF TUTARI..263 TABLO GELİR GRUBUNA GÖRE AYLIK TASARRUF TUTARI TABLO GELİR DURUMUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEBİLECEK AYLIK TUTAR EĞİLİMİ TABLO BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEBİLECEK AYLIK TUTAR EĞİLİMİ (KESİLEN SİGORTA PRİMLERİNE GÖRE)

14 GRAFİKLER GRAFİK 2.1. DÜNYADA ZORUNLU EMEKLİLİK PLANLARININ YÖNETİMİ.. 61 GRAFİK 2.2. FON YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KATILIMIN MECBURİ OLDUĞU SİSTEMLERDE FON YÖNETİMİ 61 GRAFİK 3.1. TÜRKİYE NÜFUS PİRAMİDİ PROJEKSİYONU (DİE 2003) 99 GRAFİK 3.2. TOPLAM BAĞIMLILIK ORANI 101 GRAFİK 3.3. AKTİF / PASİF ORANI PROJEKSİYONU ( ) 103 GRAFİK 3.4. PRİM GELİRLERİNİN EMEKLİ AYLIĞI GELİRLERİNİ KARŞILAMAORANI ( ) 111 GRAFİK 3.5. SOSYAL GÜVENLİK AÇIKLARININ KURUMSAL BAZDA DAĞILIMI VE GELİŞİMİ 120 GRAFİK 3.6. BORÇ STOKU / GSMH 125 GRAFİK 3.7. REELGSMH 127 GRAFİK 3.8. KAMU FİNANSMAN AÇIĞININ PROJEKSİYONU GRAFİK 3.9. EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMALI AÇIK PROJEKSİYONU 146 GRAFİK 4.1. FERDİ VE GRUP EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ 199 GRAFİK 4.2. SÖZLEŞMELERİN ÖDEME PERİYODUNA GÖRE DAĞILIMI GRAFİK 4.3. SÖZLEŞMELERİN KATKI PAYI TUTARINA GÖRE DAĞILIMI.200 GRAFİK 4.4. KATILIMCILARIN YAŞLARA GÖRE DAĞILIMI 200 GRAFİK 5.1. SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM DÜZEYİ 207 GRAFİK 5.2. SEKTÖRÜN EĞİTİM PROFİLİ 208 GRAFİK 6.1. CİNSİYET DURUMU. 228 GRAFİK 6.2. YAŞ DURUMU. 229 GRAFİK 6.3. MESLEK DURUMU (%) 230 GRAFİK 6.4. EĞİTİM DURUMU 230 GRAFİK 6.5. AYLIK GELİR DURUMU (%) GRAFİK 6.6. HANE HALKI GELİR DURUMU (%) 231 GRAFİK 6.7. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DAĞILIM 232 GRAFİK 6.8. KURUMLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILAMA DURUMU. 232 GRAFİK 6.9. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA GÖRE KURUMLARIN İHTİYAÇLARA KARŞILIK VERME DURUMU. 233 GRAFİK SOSYAL GÜVENLİĞE VERİLEN ÖNEM 233 GRAFİK SOSYAL GÜVENLİĞİN ÖNEMLİ GÖRÜLEN YÖNLERİ (%) GRAFİK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEN BEKLENENLER

15 GRAFİK ÇOCUKLAR İÇİN TASARRUF YAPMA DURUMU. 235 GRAFİK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN ÇOCUKLARA GETİRECEĞİ FAYDA BEKLENTİSİ 235 GRAFİK EMEKLİLİK DÖNEMİNDEKİ ASGARİ AYLIK GELİR BEKLENTİSİ 236 GRAFİK EMEKLİLİK İKRAMİYESİ BEKLENTİSİ (%) 238 GRAFİK MEVCUT SOSYAL GÜVENLİK SİGORTASINA KESİLEN PRİMLER 239 GRAFİK EMEKLİLİK SİGORTASI PRİM ORANINA DAİR BEKLENTİLER. 239 GRAFİK EMEKLİLİK SİGORTASI PRİM ORANINA DAİR BEKLENTİLER (SOSYAL GÜVENLİK SİGORTASI PRİMLERİNE GÖRE) 239 GRAFİK EMEKLİLİK YAŞI BEKLENTİSİ 241 GRAFİK EMEKLİLİK YAŞI BEKLENTİSİ (ERKEK) 241 GRAFİK EMEKLİLİK YAŞI BEKLENTİSİ (KADIN) 241 GRAFİK SİGORTA PRİMİ YATIRMA EĞİLİMİ (%) 243 GRAFİK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEN VAZGEÇME EĞİLİMİ GRAFİK YAŞ GRUBUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEN VAZGEÇME EĞİLİMİ 244 GRAFİK SOSYAL GÜVENLİĞE ALTERNATİF EĞİLİMLER _ 245 GRAFİK YAŞ DURUMUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİĞE ALTERNATİF EĞİLİMLER GRAFİK EĞİTİM DURUMUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİĞE ALTERNATİF EĞİLİMLER 246 GRAFİK MESLEK DURUMUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİĞE ALTERNATİF EĞİLİMLER GRAFİK AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİĞE ALTERNATİF EĞİLİMLER 246 GRAFİK ÖZEL BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YÖNELME DURUMU. 247 GRAFİK EĞİTİM GRUBUNA GÖRE ÖZEL BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YÖNELME DURUMU 247 GRAFİK MESLEK GRUBUNA GÖRE ÖZEL BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YÖNELME DURUMU.248 GRAFİK TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI.248 GRAFİK TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI (KURUMLARA ÜYELİK DAĞILIMINA GÖRE).249 GRAFİK KURUMLARIN TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMESİYLE SORUNLARIN ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE OLAN İNANIŞ 249 GRAFİK KURUMLARIN TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMESİYLE SORUNLARIN ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE OLAN İNANIŞ (KURUMLARA ÜYELİK DAĞILIMINA GÖRE)

16 GRAFİK KURUMLARIN DEVLETE YÜK OLMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 250 GRAFİK KURUMLARIN TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMESİNDEN SONRAKİ HİZMET BEKLENTİSİ 251 GRAFİK KURUMLARIN TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMESİNDEN SONRAKİ HİZMET BEKLENTİSİ (KURUMLARA ÜYELİK DAĞILIMINA GÖRE) GRAFİK ÖZEL BİR HAYAT /EMEKLİLİK SİGORTA SİSTEMİNE ÜYELİK..251 GRAFİK MEDENİ DURUMA GÖRE ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÜYELİK.._ 252 GRAFİK EĞİTİM GRUBUNA GÖRE ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÜYELİK GRAFİK MESLEK GRUBUNA GÖRE ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÜYELİK GRAFİK AYLIK GELİR GRUBUNA GÖRE ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÜYELİK. 253 GRAFİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ..253 GRAFİK YAŞ GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ 253 GRAFİK EĞİTİM GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ.254 GRAFİK MESLEK GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ 254 GRAFİK AYLIK GELİR GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ 254 GRAFİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ (ÖZEL BİR HAYAT /EMEKLİLİK SİGORTASINA ÜYELİK DURUMUNA GÖRE) 255 GRAFİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ (KURUMLARA ÜYELİK DAĞILIMINA GÖRE) 255 GRAFİK AYLIK TASARRUF TUTARINA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ 256 GRAFİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TANITIMININ YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 256 GRAFİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLMAYI DÜŞÜNME ORANI GRAFİK YAŞ GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLMAYI DÜŞÜNME ORANI.257 GRAFİK AYLIK TASARRUF TUTARINA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLMAYI DÜŞÜNME ORANI

17 GRAFİK EĞİTİM GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLMAYI DÜŞÜNME ORANI 258 GRAFİK MESLEK GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLMAYI DÜŞÜNME ORANI..259 GRAFİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DAĞILIM AÇISISINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLMAYI DÜŞÜNME ORANI GRAFİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İFADE ETTİKLERİ 259 GRAFİK YAŞ GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İFADE ETTİKLERİ 259 GRAFİK AYLIK GELİR GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İFADE ETTİKLERİ... _ _ 260 GRAFİK EĞİTİM GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İFADE ETTİKLERİ 260 GRAFİK MESLEK GRUBUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İFADE ETTİKLERİ GRAFİK AYLIK TASARRUF TUTARI DAĞILIMI (%).261 GRAFİK BİRİKİMLERİN DEĞERLENDİRİLME TERCİHLERİ 264 GRAFİK YAŞ GRUBUNA GÖRE BİRİKİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 265 GRAFİK EĞİTİM GRUBUNA GÖRE BİRİKİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 265 GRAFİK AYLIK GELİR GRUBUNA GÖRE BİRİKİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 265 GRAFİK MESLEK GRUBUNA GÖRE BİRİKİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 266 GRAFİK BİRİKİMLERİN YÖNLENDİRİLME TERCİHLERİ 267 GRAFİK YAŞ GRUPLARINA GÖRE BİRİKİMLERİN YÖNLENDİRMESİ. 267 GRAFİK EĞİTİM GRUPLARINA GÖRE BİRİKİMLERİN YÖNLENDİRMESİ 267 GRAFİK MESLEK GRUPLARINA GÖRE BİRİKİMLERİN YÖNLENDİRMESİ 268 GRAFİK BİRİKİMLERİN YÖNLENDİRİLME TERCİHLERİ (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL OLMA DURUMUNA GÖRE). 268 GRAFİK BİRİKİMLERİN YÖNLENDİRİLME TERCİHLERİ (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN İFADE ETTİKLERİNE GÖRE) 268 GRAFİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEBİLECEK AYLIK TUTAR EĞİLİMİ (%) GRAFİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN OLUMLU YÖNLERİ GRAFİK YAŞ GRUPLARINA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN OLUMLU YÖNLERİ

18 GRAFİK EĞİTİM GRUPLARINA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN OLUMLU YÖNLERİ 271 GRAFİK MESLEK GRUPLARINA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN OLUMLU YÖNLERİ 272 GRAFİK AYLIK GELİR DURUMUNA GÖRE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN OLUMLU YÖNLERİ

19 ŞEKİLLER ŞEKİL 3.1. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NUN KURUMSAL YAPISI

20 GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemleri, bireyleri kazanç ve çalışma yeteneklerini etkileyen sosyal risklere karşı korumaya ve bu risklerin zararlarım telafi etmeye dönük çağdaş bir kolektif dayanışma sistemidir. Tarihsel süreçte sosyal güvenlik ve emeklilik sistemleri, her toplumun sosyo-kültürel, ekonomik ve politik yapısından etkilenmiş ve her ülkede farklı biçimlerde kurgulanmıştır. Buna karşılık XX. yüzyılın ikinci yarısında bütün sosyal güvenlik sistemlerinin kabul ettiği uluslararası bazı standartlar oluşmuştur. Söz konusu standartlar arasında 1948 tarihli "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi", 1952 yılında 35. Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen "Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin" 102 sayılı Sözleşme, diğer ILO Sözleşmeleri ve Türkiye'nin 1976 yılında onayladığı Avrupa Sosyal Güvenlik Şartı öncelikli olarak sayılabilir. Genel çerçevesi belirlenen sosyal güvenlik hakkı ile ilgili bu ayrıntılı düzenlemelerle beraber, bugün sosyal güvenlik temel ve vazgeçilmez insan haklarından biri olarak kabul edilmekte, bu hakkın temininde gereken tedbirlerin alınmasının, devletin görevi olduğu ilkesi benimsenmektedir. Buna karşılık, son 20 yıllık periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin önemli bir krizle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Sosyal güvenlik sistemini olumsuz yönde etkileyen çok sayıda değişkenden söz etmek mümkün olsa da, kriz temelde benzer nedenlere dayanmaktadır. Bu alandaki tartışmalar özellikle 19801i yıllarda başlayan önemli ekonomik ve sosyal değişimleri merkez alan bir zeminde sürdürülmektedir. İlk olarak, mevcut yüksek harcamalar ve bütçe baskılarının, giderek yaşlanan nüfus yapısı karşısında çok yakın gelecekte daha da kötüleşmesi beklenmektedir. Nitekim, sosyal güvenlik açıklarının milli gelire oranının özellikle bazı ülkelerde % 15lere ulaştığı, bazılarında ise, durumun daha da kötüleşme eğilimi taşıdığı görülmektedir. Öte yandan değişen sosyo-ekonomik koşullar mevcut emeklilik sistemlerini aşındırmaktadır. Nitekim her ülkede bireylerin yaşam beklentisi sürekli artmaktadır. 19

21 Bu demografik trend, sosyal güvenlik sistemlerinin finansal sürdürülebilirliğini ciddi biçimde riske etmektedir. Bu sürece, özellikle gelişmiş ülkelerde aile kurumunda gözlenen yıpranma eşlik etmektedir. Buna karşılık, her şeyi yaşlanma sürecine bağlamak tek başına yeterli değildir. Küreselleşmenin yaratmış olduğu fırsat ve çelişkiler, piyasaların daha esnek ve etkin işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Oysa mevcut sosyal güvenlik sistemleri bu esnekliği sağlamaktan oldukça uzaktır. Ayrıca işgücünde gözlenen yapısal değişimlerin de (erken emeklilik, atipik istihdam gibi) finansal sorunları derinleştirdiği bilinmektedir. Yaşanan kriz, her ülkede kapsamlı ve acil bir emeklilik sistemi reformunun politik, toplumsal ve bireysel alanda giderek daha fazla kabullenilmesini zorunlu kılmaktadır. Bazı ülkeler mevcut sistemlerini çeşitli reformlara tabi tutmuş olsalar da, bu reform girişimlerinin çoğu yetersiz düzeydedir ve parametrik bir değişimi öngörmekten uzaktır. Parametrik çözüm arayışlarına Dünya Bankası "Yaşlanma Krizinin Bertaraf Edilmesi" (Averting the Old-Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth) Raporu ile önemli bir esin kaynağı yaratmıştır. Önerilen yeni model, çok basamaklı bir emeklilik sistemini ifade etmektedir. İlk basamakta, kamu sosyal harcamaları ile muhtaç bireylere asgari bir gelir garantisi sağlanması, ikinci basamakta ise, sosyal güvenlik kurumlarında, finansmanına devletin, işverenlerin ve çalışanın katıldığı sorumluluk esasına göre işleyen sosyal sigortacılığın yer alması amaçlanmaktadır. Modelin üçüncü basamağında, bireylerin emekliliğe yönelik gönüllü tasarruflarını düzenleyen emeklilik programlan öngörülmektedir. Çok basamaklı bu modele geçiş sürecinde ilk olarak dağıtım esaslı sistemlerden fon esaslı sistemlere dönüşümün sağlanması, ikinci aşamada ise, kamusal sorumluluğun esas alındığı tek basamaklı sistemler yerine kamu, işveren ve özel emeklilik şirketlerinin paylaştığı çok basamaklı sistemlere geçiş sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu reform modelinin odağında bireysel emeklilik programları yer almaktadır. Bireysel emeklilik programları, emeklilik döneminde yaşam standartlarının sürdürülmesini güvence altına almayı amaçlayan, tamamlayıcı bir emeklilik geliri sağlayan ve katılımın genelde gönüllü olduğu son basamaktır. Sosyal güvenlik sistemi sorunlarının çözülmesinde alternatif ya da tamamlayıcı bir araç olarak gösterilen bireysel emeklilik uygulamaları bireylere, çalışma yaşamları boyunca biriktirdikleri düzenli tasarruflar karşılığında güvenli bir gelecek olanağı sunmaktadır. Kuşaklar arası dayanışma prensibine dayanan geleneksel sosyal güvenlik 20

22 sisteminin aksine, bireysel beklentilerin kişisel tasarruflarla karşılanması esasına dayanan bireysel emeklilik sistemi, birçok ülkede farklı biçimlerde uygulamaya geçirilmektedir. Küresel ölçekte gözlenen sosyal güvenlik krizleri ve bu krizleri aşmaya dönük girişimler özellikle son 5 yıllık periyotta Türkiye'de de yansıma bulmuştur. Gerçekte Türkiye'de sosyal güvenlik sistemine ilişkin krizin kökeni 1992 yılında emeklilik programlarında yaş sınırının kaldırılmasına ve erken emeklilik uygulamasının yürürlüğe girmesine gitmektedir. Bu düzenleme ile GSMH'ye oram %1'in altında olan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'dan oluşan sosyal güvenliğin toplam açığı, hızla büyümüş ve 2000'li yıllarda %4.5 düzeyine yükselmiştir. 1990'lı yıllarda tüm dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin içine düştüğü finansman krizi ve geleceğine yönelik kaygılar sonucunda, pek çok ülke sistemini gözden geçirip reforma tabi tutmaya yönelirken, aynı dönemde Türkiye'de siyasi ve ekonomik alanlarda yaşanan istikrarsızlık ve belirsizlik ortamında, sosyal güvenlik sistemine gereken önem verilememiş ve sistem neredeyse kendi haline terkedilmiştir. Bu nedenle 2000'li yılların başına kadar, sorunun aşılmasında doğru ve isabetli adımlar atılamamıştır. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi incelendiğinde, sorunun gelişmiş ülkelerde olduğu gibi nüfusun yaşlanmasına bağlı olmadığı görülmektedir. Bu riskin, ancak gelecek yıllık periyotta ciddi biçimde hissedileceği varsayılmaktadır. Türk sosyal güvenlik sistemindeki sorunlar, oldukça uzun bir dönemdir politik kaygılarla yapılan yasal ve idari düzenlemeler nedeniyle giderek büyümüştür. Bu çerçevede sosyal güvenlik bir devlet politikası haline getirilememiş, emeklilik kurumlarının politikaları siyasi tercihler doğrultusunda biçimlendirilmiştir. Ayrıca sistemin mücadele edemediği kayıt dişilik, prim tahsilatına ilişkin sorunlar, nimetkülfet dengesini zedeleyen uygulamalar, kurumlar arası norm ve standart farklılığı, mevzuat ve alt yapı problemleri de, mevcut sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini azaltıp giderlerini artırarak, yeterli sosyal güvenlik garantisi sağlanmasının önünde engel teşkil etmiştir. Mevcut sistemin yaşadığı sorunların kaynağı çok iyi bilinmektedir. Yaşanan kriz gerek bütçe uygulamaları, gerekse ekonominin dinamikleri üzerinde olumsuz izler bırakmaktadır. Türkiye bu nedenlerle, sosyal güvenlik konusunda bir yol ayrımına gelmiş durumdadır yılından bu yana Türk sosyal güvenlik sistemini reforma tabi tutma girişimleri ile sistemin, hızlı ve kökten bir değişime gitmesi amaçlanmaktadır. Bu 21

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem 1 2 3 Yaşlanan nüfus devletler ve kişiler için riskler taşıyor Sosyal güvenlik sistemleri sürdürülebilir değil

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem

BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM. İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM İşyeri Bazlı Bireysel Emeklilik Planlarında Yeni Dönem 1 2 3 Yaşlanan nüfus devletler ve kişiler için riskler taşıyor Sosyal güvenlik sistemleri sürdürülebilir değil

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ Erol KAYA 1) EKONOMİK KRİZ Kriz, genel ekonominin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI Erhan USTA Devlet Planlama Teşkilatı 22 Mayıs 2008 Sunuş Planı Ülkemizde belediyelerin kaynak ve harcamalarının Gelişimi Artış nedenleri Kullanımı Belediyelerde

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İKTİSADİ GÜVENLİK ARAYIŞLARI 1.1. SOSYAL GÜVENLİK 9 1.1.1. Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi 1 1.1.. Sosyal Güvenliğin Araçları ve Sosyal Riskler 17 1.1..1. Sosyal Yardımlar

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: Son Gelişmeler ve Beklentiler NAMIK DAĞALP GENEL MÜDÜR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SON GELİŞMELER BANKA,

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 SOSYAL POLİTİKALAR REFAH DEVLETİN TARİHSEL DEĞİŞİMİ sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 ler

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER Son dönemdeki uluslararası tartışmalar, giderek artan eşitsizliklere ve bu durumun toplumsal

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK KONSEPT BELGESİ KONSEPT BELGE (TASLAK) Türkiye 2053 Stratejik Lokomotif Sektörler SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK ANA TEMA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK ALT TEMALAR Sağlık Politikaları Kapasite İnşası Herkes İçin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI

TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI TKYD RAPORU: BIST ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULLARI YAPISI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Serisi nin I. yayını olarak hazırlanan ve 14 Ocak 2016 da kamuoyu ile paylaşılan Bağımsız Yönetim

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI 07 Kasım 2014 Sunum Planı Tanımlar Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Tamamlayıcı

Detaylı

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-V Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Yaşlılık Kavramı

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Özel sektör tasarrufları Hanehalkı Şirketler kesimi Kamu sektörü tasarrufları

Özel sektör tasarrufları Hanehalkı Şirketler kesimi Kamu sektörü tasarrufları Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Özel sektör tasarrufları Hanehalkı Şirketler kesimi Kamu sektörü tasarrufları 1. Tasarruf ve büyüme ilişkisi 2. Tasarruf trendleri 3. Tasarrufun belirleyicileri 4. Mali piyasaların

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2011 25 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek

AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel. Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek 4 Haziran 2012, Pazartesi AvivaSA CEO su Meral Eredenk: Bireysel Emeklilik, Destekle Vites Yükseltecek Uzun vadeli tasarrufları artırmak amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ne getirilen teşviklerin sektörün

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu HAZIRLAYAN 18.11.2013 RAPOR Doç. Dr. Nazan Susam Doç. Dr. Murat Şeker Araş. Gör. Erkan Kılıçer Türkiye Ekonomisi Bütçe Büyüklükleri

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı