POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?"

Transkript

1 POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir polinom olduðuna göre, m nin alabileceði farklý deðerler toplamý A) P(x) = B) P(x) = x C) P(x) = x + x x D) P(x) = 3x 5 E) P(x) = x + x 2 3 A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? 6. 6 m m P(x) = x x + 1 ifadesi polinom olduðuna göre, m nin alabileceði kaç farklý deðer vardýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) A) P(x) = x + x + 2 B) P(x) = x C) P(x) = 5x 3 x + 1 D) P(x) = 5 E) P(x) = x 1 3. P(x)=x m 5 +4 ifadesi polinom olduðuna göre, m nin alabileceði en küçük deðer 7. Bir polinomda, bir deðiþken ve bu deðiþkenin sabit çarpanýndan oluþan ifadeye, polinomun bir terimi denir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi P(x)=x 5 4x 3 +3x 2 x 4 polinomunun terimi deðildir? A) x 5 B) 4x 3 C) 3x 2 D) x E) 4 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. P(x)=2.x 4 m +1 ifadesi polinom olduðuna göre, m nin alabileceði kaç farklý doðal sayý deðeri vardýr? 8. Bir polinomun terimlerindeki sabit çarpanlara polinomun katsayýlarý denir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi P(x)= 2x + 4x 5x + 6x 2 polinomunun katsayýsý deðildir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 8 A) 5 B) 2 C)1 D) 2 E) 4

2 POLÝNOMLAR TEST / 1 9. Bir polinomda terimlerdeki deðiþkenlerin kuvvetine terimin derecesi, derecesi en büyük olan terimin derecesine polinomun derecesi denir. Buna göre, P(x)= 2x 5 +3x 3 4x 2 +6x+7 polinomu için aþaðýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) 2x 5 teriminin derecesi 5 tir. B) 3x 3 teriminin derecesi 3 tür. C) 4x 2 teriminin derecesi 2 dir. D) 7 teriminin derecesi 0 dýr. E) Polinomun derecesi 7 dir. 13. Bir polinomda, derecesi sýfýr olan terime sabit terim denir. Buna göre, P(x)=5x 2 4x+3 polinomunun sabit terimi A) 4 B) 2 C) 3 D) 4 E) P(x)=x a+2 +a 5 polinomunun derecesi 5 olduðuna göre, sabit terimi P(x) = 5x 3x +2x 3x+9 polinomunun derecesi A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Aþaðýdaki polinomlardan hangisinin derecesi 2 dir? A) P(x)=5 B) P(x)=x 2 C) P(x)=2x 11. P(x)=3.x m 5 +4x 2 polinomunun derecesi 6 olduðuna göre, m D) P(x)=x 3 x E) P(x)=1+x 4 A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) P(x)=2x 3 5x+2 polinomu hakkýnda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr? 12. Bir polinomda, derecesi en büyük olan terimin katsayýsýna polinomun baþ katsayýsý denir. Buna göre, P(x)=4x 2 7x 3 +5 polinomunun baþ katsayýsý A) 7 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) Derecesi 3 tür. B) Baþ katsayýsý 2 dir. C) Sabit terimi 2 dir. D) Kat sayýlarý toplamý 9 dur. E) Derecesi 1 olan terimin kat sayýsý ( 5) tir. 1-D 2-E 3-E 4-A 5-C 6-D 7-D 8-C 9-E 10-C 11-A 12-A 13-C 14-A 15-B 16-D 9

3 POLÝNOMLAR TEST / 2 1. P(x)=x 2 2x 4 olduðuna göre, P(4) A) 2 B) 0 C) 4 D) 8 E) P(x)=3x 5 olduðuna göre, P(2x+1) polinomu aþaðýdakilerden A) 5x 6 B) 5x 2 C) 6x 1 D) 6x 2 E) 6x 4 2. P(x)=(x 2 +x+1) 3 olduðuna göre, P(1) 6. P(x)=x 2 1 olduðuna göre, P(x+1) polinomu aþaðýdakilerden A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 27 A) x 2 B) x 2 +2x C) x 2 +2x+2 D) x 2 2x E) x 2 +2x 2 7. P(x)=x 3 2x+1 3. P(x)=x a ax+1 polinomunun derecesi 3 olduðuna göre, P(2) A) 3 B) 4 C) 9 D) 15 E) 19 olduðuna göre, P(x 2 ) polinomu aþaðýdakilerden A) x 2 2x+1 B) x 4 2x+1 C) x 5 2x 2 +1 D) x 6 2x 2 +1 E) x 5 2x+1 8. P(x)=x+2 4. P(x+1)=(x 2) 3 +x olduðuna göre, P(3) A) 0 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 10 olduðuna göre, P 2 (x) polinomu aþaðýdakilerden A) x 2 +2 B) x+4 C) x 2 +4 D) x 2 +2x+4 E) x 2 +4x+4

4 POLÝNOMLAR TEST / 2 9. P(x 2)=x 2 4 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden 13. P(x)=(a+4).x 2 +(b 3).x+2a b polinomu sabit polinomdur. Buna göre, P(2009) A) x 2 +4x B) x 2 +2x C) x 2 4x D) x 2 +4x 2 E) x 2 +4x 4 A) 11 B) 5 C) 4 D) 3 E) Sabit terim dýþýndaki bütün terimlerinin katsayýsý sýfýr ise bu polinoma sabit polinom denir. Aþaðýdakilerden hangisi sabit polinomdur? 14. Bütün katsayýlarý sýfýr olan polinoma sýfýr polinomu denir. Buna göre, P(x)=(m+4).x+(n 3) polinomu sýfýr polinomu ise m. n çarpýmý A) P(x)=x+4 B) P(x)=3x 2 1 C) P(x)=x 3 D) P(x)=5 E) P(x)=x 2 +x+4 A) 12 B) 8 C) 4 D) 8 E) P(x)=5 olduðuna göre, P(2)+P( 2) toplamýnýn deðeri 15. Ýki deðiþkenli polinomlarda terimin derecesi, deðiþkenlerin kuvvetleri toplamýdýr. Polinomun derecesi bu toplamlarýn en büyüðüdür. Buna göre, P(x,y)=x 4 +2x 3 y 2 y 3 +6 polinomunun derecesi A) 0 B) 2 C) 5 D) 10 E) 20 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) P(x)=(m 3). x+m+1 polinomu sabit polinomdur. Buna göre, P(6) 16. P(x,y)=x 3 xy+y 2 iki deðiþkenli polinom fonksiyonunda, P(2, 1) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 12 B) 11 C) 10 D) 7 E) 6 1-C 2-E 3-A 4-B 5-D 6-B 7-D 8-E 9-A 10-D 11-D 12-C 13-A 14-E 15-D 16-B 11

5 POLÝNOMLAR TEST / 3 1. Aþaðýdaki polinomlardan hangisinin katsayýlarý toplamý 5 tir? A) P(x)=x+5 B) P(x)=2x 3 C) P(x)=x 6 D) P(x)=x 2 +3 E) P(x)=3x P(x+1)=4x+5 polinomu veriliyor. Buna göre, P(x+3) polinomunun katsayýlarý toplamý A) 25 B) 17 C) 13 D) 12 E) 9 2. Bir polinomun katsayýlarý toplamýný bulmak için, bu polinomda deðiþkenler yerine 1 yazýlýr. Buna göre, P(x)=(x 2 +1) 2 polinomunun katsayýlarý toplamý 6. P(x) polinomunun katsayýlar toplamý 5 tir. Buna göre, P 2 (x)+(x 3).P(x) polinomunun katsayýlarý toplamý A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0 A) 15 B) 5 C) 5 D) 15 E) P(x)=x 3 +x+5 polinomu veriliyor. Buna göre, P(2x) polinomunun katsayýlarý toplamý A) 5 B) 7 C) 14 D) 15 E) P(x) ve Q(x) polinomlarýnýn katsayýlarý toplamý sýrasýyla ( 2) ve 6 dýr. 2. P(x)+m. Q(x) polinomunun katsayýlarý toplamý 14 olduðuna göre, m 5 10 A) 1 B) C) 3 D) E) P(x 2)=x 2 1 polinomu veriliyor. Buna göre, P(x) polinomunun katsayýlarý toplamý 8. P(x 1)+P(x+1)=2x 2 +2 eþitliði veriliyor. P(x) polinomunun katsayýlarý toplamý 1 olduðuna göre, P(3) A) 8 B) 6 C) 3 D) 1 E) 0 12 A) 11 B) 10 C) 9 D) 6 E) 3

6 POLÝNOMLAR TEST / 3 9. P(x)=x 2 +a.x+a 3 polinomunun sabit terimi 5 olduðuna göre, P(1) 13. P(2x 4)=x 4 2 olduðuna göre, P(x) polinomunun sabit terimi A) 16 B) 14 C) 13 D) 8 E) 7 A) 2 B) 2 C) 6 D) 8 E) Bir polinomun sabit terimini bulmak için, bu polinomda deðiþkenler yerine sýfýr yazýlýr. Buna göre, P(x)=(x+2) 3 polinomunun sabit terimi 14. P(2x)=3x 4 olduðuna göre, P(x 6) polinomunun sabit terimi A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 A) 13 B) 7 C) 3 D) 3 E) P(x)=x 2 +x+1 olduðuna göre, P(x+2) polinomunun sabit terimi 15. P(x) polinomunun sabit terimi 2 dir. Buna göre, P(x)+2.P(x) polinomunun sabit terimi A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 9 A) 0 B) 2 C) 6 D) 8 E) P(x)=x 2 +2x+3 polinomu veriliyor. Buna göre, P(x)+P(1 x) polinomunun sabit terimi 16. P(x+1)=(x+3).Q(x)+5 eþitliði veriliyor. Q(x) polinomunun sabit terimi 2 olduðuna göre, P(x) polinomunun katsayýlarý toplamý A) 10 B) 9 C) 8 D) 6 E) 3 A) 7 B) 8 C) 11 D) 13 E) 14 1-E 2-A 3-D 4-A 5-B 6-D 7-C 8-C 9-B 10-E 11-D 12-B 13-E 14-A 15-C 16-C 13

7 POLÝNOMLAR TEST / 4 1. Ýki polinomun eþit olmasý için, ayný dereceli terimlerin katsayýlarýnýn eþit olmasý gerekir. P(x)=x 2 2x+5 Q(x)=ax 2 +bx+c P(x)=Q(x) olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn deðeri A) 3 B) 4 C) 7 D) 8 E) 9 5. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. P(x)=(a 3)x 2 +b+4 Q(x)=(c+4)x 3 +(2d+10)x P(x)=Q(x) olduðuna göre, a+b+c+d toplamýnýn deðeri A) 13 B) 10 C) 8 D) 7 E) 4 2. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. P(x)=2x 2 5x+4 Q(x)=ax 2 +(a b)x+b+c P(x)=Q(x) olduðuna göre, c 6. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. P(x)=4x 2 +mx n Q(x)=(2x 3) 2 P(x)=Q(x) olduðuna göre, m n farkýnýn deðeri A) 3 B) 2 C) 6 D) 7 E) 8 A) 21 B) 15 C) 11 D) 3 E) 3 3. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. P(x)=(a+2)x 2 +2bx+b c Q(x)=2ax 2 +4ax 1 P(x)=Q(x) olduðuna göre, c 7. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. P(x)=ax+6 Q(x)=3x+b P(x)=2. Q(x) olduðuna göre, a+b toplamýnýn deðeri A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) P(x) ve Q(x) birer polinomdur. P(x)=x 2 +(a+3).x 4 Q(x)=bx 2 +c P(x)=Q(x) olduðuna göre, a.b.c çarpýmýnýn deðeri 8. P(x) ve Q(x) birer polinomdur. P(x)=ax+b Q(x)=3x 5 P(x+3)=Q(3x) olduðuna göre, a. b çarpýmýnýn deðeri A) 12 B) 4 C) 3 D) 8 E) A) 288 B) 144 C) 126 D) 126 E) 288

8 POLÝNOMLAR TEST / 4 9. Her x reel sayýsý için, a. x+b=3.(x 1)+5.(x+2) eþitliði saðlandýðýna göre, a+b toplamýnýn deðeri A) 7 B) 8 C) 9 D) 15 E) Her x R-{0,1} için 2 3 ax + b + = 2 x x 1 x x eþitliði saðlandýðýna göre, a. b çarpýmýnýn deðeri A) 10 B) 7 C) 2 D) 5 E) Her x reel sayýsý için, ax 2 +bx+c=(3x 1).(x+5) eþitliði saðlandýðýna göre, a+b+c toplamýnýn deðeri A) 6 B) 8 C) 11 D) 12 E) Her x R-{2,3} için 5 a b x 2 x 3 2 x 5x + 6 = + eþitliði saðlandýðýna göre, a+b toplamýnýn deðeri A) 10 B) 5 C) 0 D) 5 E) Her x reel sayýsý için, 5x 4=a.(x 1)+b.(x+1) eþitliði saðlandýðýna göre, a A) 1 B) C) D) 4 E) Her x R-{0} için 2 x + 2x + 3 a bx+ c = x + x x x + 1 eþitliði saðlandýðýna göre, a+b+c toplamýnýn deðeri A) 9 B) 7 C) 6 D) 5 E) Her x reel sayýsý için, 2x 2 5x+3=ax.(x+1)+b.(x 1)+c eþitliði saðlandýðýna göre, c 16. P(x) bir polinomdur. P(x 1)=ax+b P(x+2)=3x+4 olduðuna göre, a. b çarpýmýnýn deðeri A) 7 B) 4 C) 3 D) 2 E) 4 A) 15 B) 5 C) 3 D) 5 E) 15 1-B 2-A 3-E 4-E 5-B 6-D 7-C 8-A 9-D 10-D 11-E 12-B 13-A 14-C 15-E 16-A 15

9 POLÝNOMLAR TEST / 5 1. Ýki polinom toplanýrken ayný deðiþkenli ve ayný dereceli terimlerin katsayýlarý toplanýr. P(x)=3x 4 Q(x)= x+6 olduðuna göre, P(x)+Q(x) toplamý aþaðýdakilerden A) 4x 10 B) 4x+2 C) 2x 10 D) 2x 2 E) 2x+2 5. P(x)=x 3 x 2 2x+3 Q(x)=x 3 x 2 +3x+2 olduðuna göre, P(x)+[ Q(x)] iþleminin sonucu aþaðýdakilerden A) 2x 2 5x 1 B) 2x 2 +x+1 C) 5x 5 D) 5x+1 E) 5x+5 2. P(x)=x 2 2x+4 Q(x)=3x 2 +4x 7 olduðuna göre, P(x)+Q(x) toplamý aþaðýdakilerden A) 4x 2 +4x 3 B) 4x 2 2x 3 C) 4x 2 +6x 3 D) 4x 2 +2x 3 E) 4x 2 +2x+1 6. P(x) Q(x) çýkarma iþlemi yapýlýrken, Q(x) in toplama iþlemine göre tersi ile P(x) toplanýr. P(x)=x 2 +3x 4 Q(x)=x 2 2x+1 olduðuna göre, P(x) Q(x) farký aþaðýdakilerden A) 5x 5 B) 5x 3 C) 5x+4 D) x 5 E) x 3 3. P(x)=x 2 5x 6 Q(x)= x 2 +4x 1 olduðuna göre, P(x)+Q(x) toplamý aþaðýdakilerden A) 2x 2 x 7 B) x 2 x 7 C) x 5 D) x 5 E) x 7 7. P(x) polinomunun derecesi 5, Q(x) polinomunun derecesi 3 tür. Buna göre, P(x) Q(x) fark polinomunun derecesi A) 8 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 4. P(x)=2x 2 x+4 Q(x)=5x 8 olduðuna göre, P(x)+Q(x) toplamý aþaðýdakilerden A) 2x 2 +5x 12 B) 2x 2 +4x 12 C) 2x 2 +4x 4 D) 2x 2 4x 12 E) 2x 2 6x P(x) polinomunun derecesi 4 tür. Buna göre, P(x+1)+P(2x) polinomunun derecesi A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 13

10 POLÝNOMLAR TEST / 5 9. P(x+1)+P(x 1) polinomunun derecesi 2 dir. Buna göre, P(x) polinomunun derecesi A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) P(x)=3x 2 +2x+1 Q(x)=x 3 +3x olduðuna göre, P(x). Q(x) çarpýmýnýn derecesi A) 9 B) 6 C) 5 D) 3 E) P(x)+P(2x)=6x+8 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden A) 2x+4 B) 2x+2 C) 3x+2 D) 3x+4 E) 4x P(x)=x 2 +x 1 Q(x)=2x 2 3x+1 olduðuna göre, P(x).Q(x) çarpýmýnda x 3 lü terimin katsayýsý A) 4 B) 2 C) 1 D) 1 E) P(x)+P(3x)=10x 2 +8x 6 olduðuna göre, P(1) A) 3 B) 1 C) 0 D) 3 E) P(x)=x 4 +1 olduðuna göre, x.(x 2 +1).P(x 2 ) polinomunun derecesi A) 20 B) 16 C) 15 D) 12 E) Polinomlarda çarpma iþlemi yapýlýrken, çarpma iþleminin toplama ve çýkarma iþlemleri üzerine daðýlma özelliði kullanýlýr. P(x)=2x+1 Q(x)=3x 1 olduðuna göre, P(x). Q(x) çarpýmý aþaðýdakilerden A) 6x 2 +x 1 B) 6x 2 x 1 C) 6x 2 +5x 1 D) 5x 2 +x 1 E) 5x 2 x Altýncý dereceden P(x) polinomu, dördüncü dereceden Q(x) polinomuna bölünüyor. Buna göre, kalan polinomu aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 5 B) 3x C) 5x 2 D) 3x 3 E) 2x 4 1-E 2-D 3-E 4-C 5-D 6-A 7-B 8-B 9-B 10-A 11-C 12-A 13-C 14-D 15-E 16-E 17

11 POLÝNOMLAR TEST / 6 1. P(x)=2x 3 olduðuna göre, P(x). P(x+1) çarpýmý aþaðýdakilerden A) 4x 2 8x+3 B) 4x 2 +8x+3 C) 4x 2 4x+3 D) 4x 2 10x+3 E) 4x 2 10x+6 5. Polinomlarla bölme iþlemi yapýlýrken, bölünen polinomun en büyük dereceli terimi, bölen polinomun en büyük dereceli terimine bölünür. Bölümün ilk terimi bulunur. Kalan polinomun derecesi, bölen polinomun derecesinden küçük olana kadar böylece devam edilir. P(x)=4x 5 polinomu, Q(x)=x+3 polinomuna bölünüyor. Buna göre, elde edilen bölüm polinomu aþaðýdakilerden A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 7 2. P(x)=x 2 +x 1 olduðuna göre, P(x 1)+P(x+1) iþleminin sonucu aþaðýdakilerden A) x 2 +2x 1 B) x 2 +4x 2 C) 2x 2 2x 1 D) 2x 2 +2x 2 E) 2x 2 +2x 6. P(x)=x 3 +2x+33 polinomu, Q(x)=x+4 polinomuna bölünüyor. Buna göre, elde edilen bölüm polinomu aþaðýdakilerden A) x 2 +4x 14 B) x 2 +4x 12 C) x 2 4x+2 D) x 2 4x+18 E) x 2 4x P(x) ve Q(x) polinomlarýnýn derecesi sýrasýyla 4 ve 1 dir. H(x)=P(x 2 +1) x.q(3x) olduðuna göre, H(x) polinomunun derecesi 7. P(x)=2x 2 +3x 5 polinomu, Q(x)=x 2 x 1 polinomuna bölünüyor. Buna göre, elde edilen kalan polinomu aþaðýdakilerden A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 A) 5x 7 B) 5x 3 C) 5x+4 D) x 3 E) x 7 4. P(x) polinomunun derecesi, Q(x) polinomunun derecesinden 3 fazladýr. P(x). Q(x) polinomunun derecesi 7 olduðuna göre, P(x) polinomunun derecesi A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 E) P(x)=2x 3 +x 2 2x+4 polinomu, Q(x)=x 2 +x 1 polinomuna bölünüyor. Buna göre, elde edilen bölüm polinomu ile kalan polinomunun toplamý aþaðýdakilerden A) 2x 1 B) 2x+2 C) 3x 1 D) 3x+2 E) 3x+4

12 POLÝNOMLAR TEST / x + 3x x + 2 ifadesinin sadeleþmiþ biçimi aþaðýdakilerden A) x 4 2x 2 +6 B) x 4 2x+6 C) x 4 2x+7 D) x 4 +2x 2 +7 E) x 4 2x (x 5).P(x)=x 2 +mx+15 olduðuna göre, P(x) polinomunun katsayýlarý toplamý A) 4 B) 2 C) 1 D) 2 E) x + 3x 4x x + 2x 1 ifadesinin sadeleþmiþ biçimi aþaðýdakilerden A) 2x+2 B) 2x+1 C) 2x 1 D) 2x 2 E) 2x P(x) polinomu (3x 2) polinomu ile bölündüðünde bölüm (2x+1), kalan 3 tür. Buna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden A) 6x 2 3x+1 B) 6x 2 5x 2 C) 6x 2 5x+1 D) 6x 2 x 2 E) 6x 2 x (x+3).p(x)=x 3 +2x 2 5x 6 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden 15. P(x) polinomunun (x+2) 3 ile bölümünden kalan x 2 +x+2 dir. Buna göre, P( 2) A) x 2 x 2 B) x 2 x 3 C) x 2 2x 2 D) x 2 2x 3 E) x 2 +x 2 A) 4 B) 2 C) 4 D) 6 E) (x 2).P(x)=x 4 +x 3 3x+m olduðuna göre, m P(x) 16. P(x).Q(x) polinomunun derecesi 7, polinomunun Q(x) derecesi 1 dir. Buna göre, P(x) polinomunun derecesi A) 18 B) 16 C) 12 D) 18 E) 20 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 1-A 2-E 3-A 4-B 5-C 6-D 7-B 8-D 9-E 10-C 11-A 12-A 13-B 14-E 15-C 16-D 19

13 POLÝNOMLAR TEST / 7 1. Bir P(x) polinomun (x a) polinomu ile bölümünden kalan, polinomda x yerine a yazýlarak bulunabilir. P(x)=x 4 +x 1 polinomunun (x 1) ile bölümünden kalan A) 1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3 5. P(x)=x 3 +x+m polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan 10 dur. Buna göre, m A) 20 B) 12 C) 2 D) 12 E) P(x)=x 4 +x 3 x+1 polinomunun (x+2) ile bölümünden kalan A) 7 B) 9 C) 11 D) 14 E) P(x)=x 2 +mx+m+1 polinomu (x+5) ile tam bölünebildiðine göre, m A) 6 B) 4 C) D) 6 E) P(x)=x 8 x 5 +2x polinomunun (3x+3) ile bölümünden kalan A) 4 B) 2 C) 1 D) 0 E) 4 7. P(x)=mx 3 3x+4 polinomunun katsayýlarý toplamý 4 tür. Buna göre, P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan A) 10 B) 7 C) 6 D) 4 E) 3 4. P(x)=2x 9 4x 5 +6x 2 4x polinomunun x ile bölümünden kalan A) 2 B) 0 C) 2 D) 4 E) P(x)=x 2 a 2 b 2 polinomunun (x a+b) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden A) a b B) b 2 a 2 C) 2ab D) 2ab E) 0

14 POLÝNOMLAR TEST / 7 9. P(x,y)=(x y+2) 2 +y x 1 polinomunun (x y 2) ile bölümünden kalan A) 19 B) 13 C) 6 D) 2 E) P(x)=x n +2 polinomu (x 1) ile bölündüðünde bölüm B(x) tir. B(2)=7 olduðuna göre, n A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) P(x,y)=(x+y+2) 3 +x+y 4 polinomunun (x+y) ile bölümünden kalan A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) P(x)=x 7 4.x 5 +x 3 polinomu Q(x) polinomuna bölünüyor. Bölüm B(x)=x olduðuna göre, kalan aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 2x 7 4 B) x 7 +x 5 7 C) x 6 x+1 D) x 6 2x E) x P(x)=(x 2) m+5 +(x 4) 2m+1 +x 5 polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan A) 1 B) 2 C) 0 D) 2 E) P(x)=x 3 +3x 2 +x+5 polinomu Q(x) polinomuna bölünüyor. Bölüm (x+3) olduðuna göre, kalan aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) x 3 B) x 3 1 C) x 2 D) 2x 2 1 E) 4x 12. P(x)=x 5 +x+1 polinomunun (x 1) ile bölümünde bölüm B(x) olduðuna göre, B(1) 16. P(x)=x 3 x 2 +x 2 olduðuna göre, P(2x) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 16 B) 12 C) 6 D) 5 E) 4 1-C 2-C 3-D 4-B 5-A 6-E 7-D 8-C 9-B 10-A 11-B 12-E 13-C 14-E 15-E 16-A 21

15 POLÝNOMLAR TEST / 8 1. P(x)=5x 15 olduðuna göre, P(5x) polinomun (x 5) ile bölümünden kalan 5. P(x+1)=x 4 +x 2 +1 olduðuna göre, P(x 1) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan A) 10 B) 10 C) 15 D) 100 E) 110 A) 3 B) 4 C) 21 D) 71 E) P(x)=4x 2 +2x+m polinomu veriliyor. P(x 1) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan 5 olduðuna göre, m 6. P(4 x)=x 2 +x+2 olduðuna göre, P(x+5) polinomunun (x+4) ile bölümünden kalan A) 67 B) 32 C) 15 D) 15 E) 25 A) 14 B) 4 C) 1 D) 4 E) 9 3. P(3x)=6x 5 olduðuna göre, P(x) polinomun (x+4) ile bölümünden kalan 7. P(x+1)=x 2 +2x+m polinomu veriliyor. P(x+3) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan 5 olduðuna göre, m A) 29 B) 13 C) 12 D) 9 E) 4 A) 10 B) 5 C) 3 D) 2 E) 5 4. P(5x)=x 5 +3x 2 olduðuna göre, P(x) polinomunun x ile bölümünden kalan 8. P(x) polinomunun (x+3) 4 ile bölümünden kalan x 2 +x+1 dir. Buna göre, P(x) polinomunun (x+3) ile bölümünden kalan A) 2 B) 0 C) 3 D) 5 E) 8 22 A) 3 B) 7 C) 9 D) 12 E) 13

16 POLÝNOMLAR TEST / 8 9. P(x) polinomunun (x 2 4) ile bölümünden kalan 3x+2 dir. Buna göre, P(x) polinomunun (x+2) ile bölümünden kalan 13. P(x+2) polinomunun sabit terimi 4, Q(x+1) polinomunun katsayýlarý toplamý 2 dir. Buna göre, P(x) 3. Q(x) polinomunun (x 2) ile bölümünden kalan A) 8 B) 4 C) 2 D) 4 E) 10 A) 10 B) 6 C) 2 D) 2 E) P(x) polinomunun (x 3) 2 ile bölümünden kalan x+1 dir. Buna göre, P(x) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan 14. P(x) Q(x) polinomunun (x 2) ile bölümünden kalan 5, P(x)+2Q(x) polinomunun (x 2) ile bölümünden kalan 2 dir. Buna göre, P(x).Q(x) polinomunun (x 2) ile bölümünden kalan A) 0 B) 3 C) 4 D) 9 E) 16 A) 4 B) 2 C) 1 D) 2 E) x + P(x) = x 4 Q(x + 1) 11. (x+2).p(x+1)=x 2 +5x+m olduðuna göre, P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan eþitliði veriliyor. Q(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan ( 3) olduðuna göre, P(x 2) polinomunun sabit terimi A) 1 B) 1 C) 2 D) 5 E) 6 A) 16 B) 11 C) 11 D) 20 E) (x 3).P(x)=x 3 +x+m olduðuna göre, P(x) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan 16. P(x+1) polinomunun katsayýlarý toplamý 8, Q(x+2) polinomunun sabit terimi 2 dir. P(x)=(x+a). Q(x) olduðuna göre, a A) 2 B) 11 C) 16 D) 18 E) 28 A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2 1-E 2-C 3-B 4-A 5-E 6-A 7-D 8-B 9-D 10-C 11-B 12-E 13-C 14-A 15-D 16-E 23

17 POLÝNOMLAR TEST / 9 1. Bir P(x) polinomunun (x n a) polinomu ile bölümünden elde edilen kalan, polinomda x n yerine a yazýlarak bulunabilir. P(x)=x 6 +3x 3 +1 polinomunun (x 3 2) ile bölümünden kalan 5. P(x)=x 5 x 4 +x 3 x 2 +x 1 polinomunun (x 3 1) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden A) x 2 x+1 B) 2x 2 1 C) 2x 2 x D) x 2 E) 0 A) 8 B) 9 C) 11 D) 13 E) P(x)=x 12 4x 8 +x 4 +1 polinomunun (x 4 +1) ile bölümünden kalan 6. P(x)=2x 6 +3x 3 +m polinomu (x 3 +2) ile tam bölünebildiðine göre, m A) 7 B) 5 C) 4 D) 5 E) 6 A) 14 B) 6 C) 2 D) 2 E) P(x)=x 7 +x 4 +x 3 +1 polinomunun (x 3 +2) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden 7. P(x)=ax 4 +bx 3 +3x 2 +4x+5 polinomu (x 2 +1) ile tam bölünebildiðine göre, a+b toplamý A) 2x 1 B) 2x+3 C) 6x 1 D) 4x 3 E) 1 A) 6 B) 4 C) 2 D) 2 E) 6 4. P(x)=x 10 +x 5 +1 polinomunun (x 3 +1) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden A) x 2 +2x B) x 2 +1 C) x 2 x D) x 2 x+1 E) x 2 +x P(x)=ax 8 +bx 6 x 4 +x polinomunun (x 3 1) ile bölümünden kalan ( 5x 2 +3) olduðuna göre, a. b çarpýmý A) 15 B) 5 C) 3 D) 9 E) 15

18 POLÝNOMLAR TEST / 9 9. Bir P(x) polinomunun x 2 +bx+c polinomuna bölümünden kalan, polinomda x 2 yerine ( bx c) yazýlarak bulunabilir. P(x)=(x 2 +x 3) 2 polinomunun x 2 +x+2 ile bölümünden kalan 13. P(x)=x 4 +mx+n polinomu (x 2 3x+2) ile tam bölünebildiðine göre, m A) 18 B) 15 C) 14 D) 14 E) 15 A) 25 B) 16 C) 5 D) 16 E) P(x)=x 3 x 2 +2x+4 polinomunun x 2 +2x+2 ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden 14. P(x) polinomunun (x+2) ile bölümünden kalan 4, (x 2) ile bölümünden kalan 8 dir. Buna göre, P(x) polinomunun (x+2).(x 2) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden A) x+2 B) x+4 C) x 2 D) x+2 E) x+6 A) 6x+4 B) 6x+10 C) 4x+10 D) 4x+8 E) 2x P(x)=x 4 polinomunun x 2 +x 2 ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden A) 5x+6 B) 5x 6 C) 6 4x D) 6 5x E) 5+6x 15. P(x+2) polinomunun sabit terimi 2, P(x 2) polinomunun katsayýlarý toplamý ( 6) dýr. Buna göre, P(x) polinomunun (x+1).(x 2) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden 4x 8x 10 A) 4x 10 B) 1 C) x 8x 10 D) 10 E) P(x)=x 3 +mx 2 +nx+2 polinomu x 2 +x+1 ile tam bölünebildiðine göre, m+n toplamý A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) x.(x 1).P(x)=ax 3 +x 2 +4x+b olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden A) 4x+5 B) 5x+4 C) 5x 4 D) 5x+4 E) 5x 4 1-C 2-B 3-A 4-D 5-E 6-C 7-D 8-A 9-E 10-B 11-D 12-A 13-B 14-E 15-C 16-E 25

19 POLÝNOMLAR TEST / P(x)=3x 6 polinomunun çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden A) x+1 B) x 1 C) x+2 D) x 2 E) x 3 5. Aþaðýdakilerden hangisi, 3xy 6yz ifadesinin çarpanlarýndan biridir? A) 3x B) 3y C) 3z D) x+2y E) x+2z 2. P(x)=x 5 +x 2 polinomunun çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden 6. P(x,y)=x 2 y xy 2 olduðuna göre, P(20,19) A) x 2 +1 B) x 2 +x+1 C) x 3 +1 D) x 3 +x E) x 1 A) 380 B) 360 C) 320 D) 280 E) Aþaðýdakilerden hangisi, P(x,y)=x 2 y+2xy 2 polinomunun çarpaný deðildir? A) x B) y C) xy D) x+y E) x+2y 7. Aþaðýdakilerden hangisi, P(x)=x 3 +3x 2 +2x+6 polinomunun bir çarpanýdýr? A) x 3 B) x+2 C) 2x 1 D) x 2 3 E) x Aþaðýdakilerden hangisi, a 3 a 2 +a ifadesinin çarpanlarýndan biridir? A) a 2 B) a+1 C) a 2 1 D) a 2 a+1 E) a 2 +a Aþaðýdakilerden hangisi, P(x)=x 3 x 2 +x 1 polinomunun bir çarpanýdýr? A) x 2 +1 B) x 2 1 C) x+1 D) x+2 E) x

20 POLÝNOMLAR TEST / a ile b birbirinden farklý reel sayýlar olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? A) a b= (b a) B) (a b) 2 =(b a) 2 C) (a b) 3 =(b a) 3 D) a b = b a E) (a b) 5 +(b a) 5 =0 13. Aþaðýdakilerden hangisi, P(x)=(3x+1) 2 (x 2) 2 polinomunun çarpanýdýr? A) 2x+3 B) 2x 3 C) 2x+1 D) 4x+1 E) 4x Aþaðýdakilerden hangisi, P(x,y)=x.(y 2)+3.(2 y) polinomunun bir çarpanýdýr? 14. Aþaðýdakilerden hangisi, P(x)=x 3 9x polinomunun çarpaný deðildir? A) x+3 B) x 3 C) y+2 D) y+3 E) y+1 A) x B) x+3 C) x 3 D) x 2 +3x E) x P(x,y)=xy+x+y+1 olduðuna göre, P(9,19) A) 210 B) 200 C) 191 D) 190 E) Aþaðýdakilerden hangisi, P(x)=x 4 16 polinomunun çarpanýdýr? A) x+4 B) x 4 C) x+2 D) x 2 +2 E) x Aþaðýdakilerden hangisi, P(x)=x 2 16 polinomunun çarpanýdýr? 16. P(x)=(2x+3).(2x 3) olduðuna göre, P( 5) A) x+2 B) x 2 C) x+4 D) x+8 E) x 16 A) 23 B) 21 C) 14 D) 12 E) 11 1-D 2-C 3-D 4-D 5-B 6-A 7-E 8-A 9-C 10-B 11-B 12-C 13-A 14-E 15-C 16-E 27

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

POLİNOMLAR. Polinomlar. Konu Kavrama Çalışması

POLİNOMLAR. Polinomlar. Konu Kavrama Çalışması POLİNOMLAR Polinomlar f: A B biçiminde tanımlanmış f(x) fonksiyonunda, A kümesi tanım kümesi ve B kümesi değer kümesidir. Fonksiyonlarda, fonksiyonu tanımsız yapan değerler tanım kümesinde yer alamaz.

Detaylı

Örnek...3 : P(x+4)=x 7 +6.x 6 +2x 3 polinomu için P(2) kaçtır? Örnek...4 : P(2x 1) = x 2 olduğuna göre, P(3)+P(5) kaçtır? Örnek...

Örnek...3 : P(x+4)=x 7 +6.x 6 +2x 3 polinomu için P(2) kaçtır? Örnek...4 : P(2x 1) = x 2 olduğuna göre, P(3)+P(5) kaçtır? Örnek... POLİNOMLAR n N, a n, a n 1, a n 2,a 1,a 0 R ve a n 0 olmak üzere, a n x n +a n 1 x n 1 +a n 2 x n 2 +...+a 1 x+a 0 ifadesine x in bir polinomu denir ve genellikle bu ifade P(x),Q(x) gibi bir ifadeye eşitlenerek

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

Örnek...4 : P(x) = 3x + 2 ve Q(x)= x 2 +4x -3 polinomları için a) P(x). Q(x) b)x.p(x) 2.Q(x) işlem lerini ya pınız.

Örnek...4 : P(x) = 3x + 2 ve Q(x)= x 2 +4x -3 polinomları için a) P(x). Q(x) b)x.p(x) 2.Q(x) işlem lerini ya pınız. POLİNOMLARDA Polinomlarda To plama ve Çıkarma P(x) ve Q(x) iki polinom olsun. P(x) + Q(x) veya P(x) Q(x) işlemi yapılırken eşit dereceli terimlerin katsayıları işlemine göre toplanır veya çıkarılır. Örnek...1

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler... 4 Polinom Kavramı... 4 9 Polinomlarda İşlemler... 9 Konu Testleri - - - 4-5... 6 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Polinomlar. Rüstem YILMAZ

Polinomlar. Rüstem YILMAZ Polinomlar Rüstem YILMAZ 546 550 86 48 matematikklinigi@gmail.com 26 Aralık 2016 0.1 Tanımı a, b, c, d reel sayılar ve n N olmak üzere, P (x) = ax n + bx n 1 + + cx + d ifadesine reel katsayılı ve bir

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

POLİNOMLAR Test I m P x 3 2x x 4x. P x x 5 II. III. A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

POLİNOMLAR Test I m P x 3 2x x 4x. P x x 5 II. III. A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9 POLİNOMLAR Test -. I. P x x 5 II. III. P x x P x ifadelerinden hangileri polinom belirtir? 6. P x x x x 7 polinomunun katsayılar toplamı A) B) C) D) 0 E) 9 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

Detaylı

biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun dereces

biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun dereces TANIM n bir doğal sayı ve a 0, a 1, a 2,..., a n 1, a n birer gerçel sayı olmak üzere, P(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 +... + a n 1 x n 1 +a n x n biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı, gerçel (reel)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

POLİNOMLARIN TANIMI. ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: KONU: POLİNOMLAR NUMARASI: SINIFI:

POLİNOMLARIN TANIMI.  ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: KONU: POLİNOMLAR NUMARASI: SINIFI: ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Dersin Adı POLİNOMLARIN TANIMI 1. Aşağıdaki fonksiyonlardan polinom belirtir? I. Dersin Konusu 1 5. P x x n 1 7 x 4 n 5 ifadesi bir polinom belirttiğine göre, bu polinomun derecesi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS'de matematik testinde

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. (x 1) (x 3) = A + B. x 3 ise, d(p(x)) ve d(q(x)) polinomlar n derecelerini göstermek. A. B çarp m kaçt r?

1.BÖLÜM SORU SORU. (x 1) (x 3) = A + B. x 3 ise, d(p(x)) ve d(q(x)) polinomlar n derecelerini göstermek. A. B çarp m kaçt r? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin bu say s nda Polinomlar konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. Bu konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: POLİNOMLAR ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın sınıf

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı matematik SORU BANKASI Süleyman ERTEKİN LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı SORU BANKASI matematik LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 18 EDAM ın yazılı izni olmaksızın,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

10. SINIF. 5. P(x)=2x n 4 +3x 6 n Aþaðýdakilerden hangisi polinom deðildir? 2. Aþaðýdaki polinomlardan hangisi üçüncü derecedendir?

10. SINIF. 5. P(x)=2x n 4 +3x 6 n Aþaðýdakilerden hangisi polinom deðildir? 2. Aþaðýdaki polinomlardan hangisi üçüncü derecedendir? MTMTÝK 0. SINIF POLÝNOMLR Test No:. þðýdkilerden hngisi polinom deðildir? ) P(x)=0 ) P(x)= 2 ) P(x)=2x ) P(x) = 2 x ) P(x) = 2x 2. þðýdki polinomlrdn hngisi üçüncü derecedendir? ) P(x)=x 3 +3x 4 + ) P(x)=x

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

Mehmet ŞAHİN. www.mehmetsahinkitaplari.org

Mehmet ŞAHİN. www.mehmetsahinkitaplari.org 0. Sınıf M AT E M AT İ K Mehmet ŞAHİN www.mehmetsahinkitaplari.org M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 0..009 tarih ve 4 sayılı kararı ve 00-0 öğretim yılından itibaren uygulanacak programa göre

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

Yeşilköy Anadolu Lisesi

Yeşilköy Anadolu Lisesi Yeşilköy Anadolu Lisesi TANIM (KONUYA GİRİŞ) a, b, c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu açık önermeyi

Detaylı

Çok terimli bir ifadeyi iki ya da daha çok ifadenin çarpımı şeklinde yazmaya çarpanlara ayırma denir.

Çok terimli bir ifadeyi iki ya da daha çok ifadenin çarpımı şeklinde yazmaya çarpanlara ayırma denir. 1 B)ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER: Çok terimli bir ifadeyi iki ya da daha çok ifadenin çarpımı şeklinde yazmaya çarpanlara ayırma denir. Çarpanlara Ayırma Yöntemleri: 1)Ortak Çarpan Parantezine Alma:

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

ŞAH VE MAT. Satrancın ilk kez M.S. 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Bunu nerden biliyoruz?

ŞAH VE MAT. Satrancın ilk kez M.S. 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Bunu nerden biliyoruz? ŞAH VE MAT Satrancın ilk kez M.S. 570 yıllarında Hindistan'da oynandığını biliyoruz. Bunu nerden biliyoruz? O tarihlerde yazılmış olan pek çok evrakta satranç oyunundan söz ediliyor. Daha önce Çin'de de

Detaylı

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ

LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ LÝMÝTTE BELÝRSÝZLÝKLERÝN GÝDERÝLMESÝ Limit iþlemini yaparken deðiþkenin yerine deðerini koyduðumuzda, Örnek + 4 Belirsizliklerin Giderilmesi belirsizliklerinden herhangi biri meydana geliyorsa aþaðýda

Detaylı

1 RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER Sorular Sorular DOĞRUSAL DENKLEMLER Sorular DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ 25

1 RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER Sorular Sorular DOĞRUSAL DENKLEMLER Sorular DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ 25 İçindekiler RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER. Çözümlü Sorular............................. 2.2 Sorular................................... 5 2 TEK - TERİMLİ veçok-terimli İFADELER 7 2. Çözümlü Sorular.............................

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - I MF TM LYS 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 6 KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sok. No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere,

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, Bölüm 33 Denklemler 33.1 İkinci Dereceden Denklemler İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

1.DERECEDEN DENKLEMLER. (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz)

1.DERECEDEN DENKLEMLER.  (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz) .DERECEDEN DENKLEMLER Rüstem YILMAZ 546 550 86 48 destek@sinavdestek.com www.sinavdestek.com (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz) JET Yayınları 8 Ağustos 07 0. Bir Bilinmeyenli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri,

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri, POLİNOMLAR Taım : a0, a, a,..., a, a reel sayılar ve doğal sayı olmak üzere P x = a x + a x +... + a x + a x + a biçimideki ifadelere x e bağlı reel katsayılı poliom (çok terimli) deir. 0 a 0 ax + a x

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14.

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14. 1. Ünite: Polinomlar Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Polinomlarda Bölme, Bölüm ve Kalan Bulma 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y = a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b = 18. y + z = 0.

TEMEL KAVRAMLAR TEST x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y = a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b = 18. y + z = 0. TEST - 3 TEMEL KAVRAMLAR. x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y 0 4. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b 8 y + z 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x.z > 0 B) z.y < 0 C)

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =?

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =? TANIM MUTLAK DEĞER Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z ise x y x z z y =? Bir x reel sayısına karşılık gelen noktanın sayı doğrusunda 0 (sıf ır) a olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve x şeklinde

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1

ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1 ÝKÝNCÝ DERECEDEN DENKLEMLER TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? 5. (3x 5).(x+1)=0 denkleminin köklerinin toplamý kaçtýr? A) x+y= B) x +y = C) x.y= D) x +x=

Detaylı