ÇOCUKLARDA AKUT SKROTUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA AKUT SKROTUM"

Transkript

1 Bölüm 15 ÇOCUKLARDA AKUT SKROTUM Tahsin Turunç 1. GİRİŞ Skrotumda ani gelişen kızarıklık, şişlik ve ağrı ile ortaya çıkan bir grup hastalık akut skrotum patolojilerini oluşturmaktadır. Bu grup içinde yer alan hastalıklar testis torsiyonu, appendiks testis torsiyonu, epididimit/epididimoorşit, herni/hidrosel, intraskrotal tümörler ve travmadan oluşur. Daha az sıklıkla idiyopatik skrotal ödem, kabakulak orşiti, varikosel, skrotal hematom, apandisit ya da sistemik hastalıklara bağlı (Henoch-Schönlein purpurası vb.) görülür. Testis torsiyonu genellikle yenidoğan ya da ergenlik döneminde görülür, appendiks testis torsiyonu ise her yaş grubunda görülebilir. Akut epididimit sıklıkla bir yaşın altında ya da 12 ile 15 yaşları arasında görülür. Akut skrotumlu erkeklerde en sık rastlanılan patoloji (%37-64,6) akut epididimittir. Akut skrotumlu hastalarda alınan öykü, yapılan fizik muayene ve idrar tetkikine göre ek tetkiklerin yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Sıklıkla ayırıcı tanıda renkli doppler ultrasonografi yapılır. Tetkik sonuçlarına göre tedavinin cerrahi mi yoksa tıbbi tedavi mi olduğuna karar verilir (Şekil 1). 2. TESTİS TORSİYONU En önemli çocukluk çağı ürolojik acillerinden biridir. Çünkü bu hastalıkta spermatik kord torsiyone olmakta, spermatik damarlar kıvrılarak tıkanmakta ve eğer bu torsiyon uygun bir zaman diliminde detorsiyone edilmezse testis nekroza uğramaktadır. Torsiyon tehlikesi ergenlik döneminde en fazladır. Ameliyat edilmemiş inmemiş testislerde de tehlike oldukça yüksektir. Çocuklarda sıklıkla "çan zili deformitesi" vardır. Testis ile tunica vaginalis arasındaki bağ dokusu yoktur, do- Hikaye, fizik muayene ve idrar analizi Belirti süresinin kısalığı, negatif idrar tetkiki: yüksek torsiyon olasılığı Uzun belirti süresi, pozitif idrar tetkiki: düşük torsiyon olasılığı Cerrahi eksplorasyon Renkli doppler ultrasonografi Testiküler kan akımının azalması ya da olmaması Testiküler kan akımının normal olması Cerrahi eksplorasyon Konservatif tedavi Şekil 1. Akut skrotumda tanı ve tedavi protokolü. 1

2 2 Çocuk Acil Tıp layısıyla spermatik kord, tunica vaginalis içinde dönebilir. Bu görünüm bir çan zili ne benzediği için çan zili deformitesi diye anılmaktadır. Hastalar, genellikle şiddetli skrotal ağrı, bulantı ve kusma şikayeti ile başvururlar. Akut epididimit ve appendiks testis torsiyonuna göre testis torsiyonlu hastalarda belirtilerin çıkış süresi daha kısadır. Bu hastaların %69 u 12 saat içinde başvururlar. Erken dönemde ağrının yerleşiminin belirlenmesi ile tanı erken konulabilir. Fizik muayenede testis hassas ve serttir, ayakta duran bir çocukta testis vertikal yerine horizontal durur. Testisin olağan yerleşimininde olmaması testis torsiyonunda epididimite göre daha sık rastlanır. Normalde skrotum alt kısmında yer alan testisin dönme sonucunda skrotum üst kısmına çıkabilmesi ve yukarı kaldırmakla testisteki ağrının artması torsiyonu destekler. Klinik görünüme tunika vaginalis içerisinde reaktif hidrosel ve skrotumda ödem sıklıkla eşlik eder. Kremaster refleksinin yokluğu testis torsiyonunu gösterir, bu refleksin yokluğu testis torsiyonu için %100 duyarlılığa ve %66 özgüllüğe sahiptir. Renkli doppler ultrasonografi, akut skrotum tanısının konulmasında oldukça faydalı bir tetkiktir. Bu tetkikin duyarlılığı %63,6-100 ve özgüllüğü ise % dür. Doppler ultrasonografinin kullanılması birçok hastada akut skrotum tanısıyla gereksiz cerrahinin yapılmasını engelleyebilir. Ergenlik öncesi dönemdeki hastalarda tanı koymak hiç de kolay değildir. Doppler ultrasonografide testiküler arterdeki kan akımına ve testis ile çevre dokulardaki kanlanma ve ekojeniteye bakılır. Arteriyel akımın olmaması erken fazda testis torsiyonunu ya da kısmi veya intermittent (aralıklı) torsiyonu gösterir, fakat devam ettiği saptanan arteriyel akım testis torsiyonunu dışlatmaz. Testis torsiyonunda testis ekojenitesi saat içinde nekrozu gösteren heterojen ekoya dönüşür. Testis torsiyonunda testiküler kanlanma genellikle yoktur fakat testis torsiyonu olan 208 hastanın değerlendirildiği çok merkezli bir çalışmada hastaların %24 ünde doppler ultrasonografide normal ya da artmış testiküler kanlanma saptanmıştır. Torsiyon tanısı için yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi (HRUS) ile daha iyi sonuçlar verilmektedir. Bu tetkikte spermatik kordaki hasar daha iyi görüntülenir, tetkikin duyarlılığı %97,3 ve özgüllüğü %99 dur. Sintigrafi ve son zamanlarda yapılan skrotumun dinamik yüksek kontrastlı magnetik rezonans görüntüleme yöntemleri duyarlılık ve özgüllük açısından ultrasonografi ile karşılaştırılabilir seviyededir. Bu incelemeler öykü ve fizik muayene ile testis torsiyonu tanısı konulamayan hastalarda oldukça yol göstericidir. Tc-99 ile yapılan sintigrafide testiküler kan akımı değerlendirilir. Tetkik, skrotal hiperemide yanlış negatif sonuç verebilir. Torsiyone olan testisin bulunduğu hemiskrotumda foton defisiti olan bir alan görülür ve bu bulgu testis torsiyonu için tanı koydurucudur. Tedavi Testisin elle detorsiyonu anestesiye ihtiyaç duyulmaksızın yapılabilir. Başlangıçta şiddetli ağrı olmadığı sürece testis kaudalden kraniale ve medialden laterale doğru deviye edilmelidir. Eğer testis başarılı bir şekilde detorsiyone edilirse ağrıda birden dramatik bir düzelme olur. İşlem sonrasında testise yapılacak olan doppler ultrasonografi faydalı olabilir. Başarılı testis detorsiyonundan sonra bilateral orşiyopeksi ve fiksasyon yapılması gerekmektedir. Bir çalışmada manuel testis detorsiyonu sonrasında testisler eksplore edildikleri zaman 53 hastanın 17 sinde halen rezidüel torsiyon bulguları olduğu görülmüştür. Bu hastaların sadece 11 inde manuel detorsiyondan sonra ağrı tamamen geçmiştir. Testis torsiyonu acil cerrahi girişim gerektiren bir ürolojik acildir. Cerrahinin başarısını etkileyen iki önemli etmen vardır. Bunlardan birincisi torsiyonun başlamasından cerrahiye kadar olan süre iken diğer etmen korddaki torsiyonun derecesidir. Eğer testis torsiyonu 360 den fazla ise 4 saat geçtikten sonra tesiste ciddi atrofi gelişir. İnkomplet testis torsiyonu olan olgularda (180 den 360 ye kadar), 12 saate kadar testiste atrofi gözlenmemiştir. Buna rağmen 24 saatten daha uzun süre 360 den daha fazla torsiyon gelişen tüm hatalarda ciddi testis atrofisi saptanmıştır. Testislerin cerrahi tedavi ile erken detorsiyonu (13 saatten daha kısa olan torsiyonlarda) fertilite korunabilmektedir. Tüm testis torsiyonu olgularında belirtilerin başlamasından itibaren 24 saat içinde acil cerrahi girişim uygulanması zorunludur. Yirmidört saatten fazla süre testis torsiyonu olan hastalarda bile eksplorasyon yapılmalıdır. Günümüzde halen 24 saatten uzun süreli torsiyonlarda testisin detorsiyone edilmesi ile beraber eğer kanlanma yeterli değilse orşiyektominin yapılıp yapılmaması konusunda ortak bir görüş birliği yoktur. İnsanlarda yapılan bir çalışmada uzun süreli torsiyonlarda orşiyektomi ve orşiyopeksi yapılan gruplar ile normal insanlardaki sperm kalitesine bakılmış ve orşiyektomi yapılan grupta orşiyopeksi yapılan gruba göre sperm kalitesi daha iyi bulunmuştur. Uzun süreli torsiyonlarda testiste hiç kanlanma yoksa orşiyektomi yapılmalı, aynı işlem sırasında diğer testis de incelenmeli ve diğer testise torsiyon tehlikesine karşı fiksasyon uygulanmalıdır. Testisin fiksasyonu ile ilgili yaygın olarak önerilen bir yöntem ya da sütür materyali yoktur, fakat günümüzde birçok merkezde dartos poş orşiyopeksi yöntemi uygulanmaktadır. Eksplorasyon öncesinde testisin dışarıdan soğutulması ve tıbbi tedavi verilmesi iskemi-reperfüzyon hasarını azaltmakta ve torsiyone testis ve karşı taraftaki testisin canlılığını arttırmaktadır. Perinatal testis torsiyonu: Testisin perinatal torsiyonu sıklıkla prenatal ya da erken posnatal dönemde görülür. Perinatal torsiyonlu hastaların %11-21 inde çift taraflı torsiyon görülür. Olguların çoğu, pubertede görülen intravajinal torsiyonun aksine ekstravaji-

3 Çocuklarda Akut Skrotum 3 nal torsiyonlardır. Bu olgularda testisin inişinin tamamlandığı ancak tunika vaginalisin etraf bağ dokusuna fiksasyonunun henüz tamamlanmadığı bir dönemde, testis areolar doku içerisinde torsiyone olur. İntrauterin torsiyon sıklıkla gelişmemiş testiküler kalıntısı olanlarda, küçük ve sert testisi olanlarda ve akut skrotumu olan hastalarda görülür. Genellikle kremaster refleksi hiperaktiftir. Torsiyon, postnatal dönemde yaşamın birinci ayında akut skrotum belirtileri ile kendini belli eder. Bu yaş grubunda da acil cerrahi girişim yapılmalıdır. Doppler ultrasonografi tanıda bize yardımcı olabilir. Ultrasonografinin yenidoğan döneminde testis torsiyonunda duyarlılığı yüksektir, fakat özgüllüğü bilinmemektedir. Doppler ultrasonografi aynı zamanda doğuştan testiküler neoplazmların ayırıcı tanısının yapılmasında da önemli bir tetkiktir. Postnatal torsiyonu olan olgularda yapılan bir çalışmada acil eksplorasyonla testislerin %40 ının kurtarıldığı gösterilmiştir. Cerrahi işlem sırasında karşı taraf skrotum da eksplore edilmelidir, çünkü karşı taraf testiste %33 testis torsiyonu gelişme tehlikesi vardır. 3. APPENDİKS TESTİS TORSİYONU Appendiks testis, testisin ön-üst kutbunda epididim birleşim yerine yakın olan ve testise ince bir sapla bağlanan 3-4 mm.lik bir oluşumdur. Müllerien kanalın bir artığı olan bu yapı ergenlik dönemine yaklaşan çocuklarda artmış olan östrojen hormonları etkisi ile büyür ve pedikülü etrafında kolayca dönebilir. Ergenlik dönemi sonrası nadiren torsiyone olur. Appendiks testisin izole olarak kendi ekseni üzerinde 360 den daha fazla dönmesi, testis torsiyonuna benzer şekilde ağrıya yol açabilir. Testis torsiyonunda hassasiyet testiste yerleşmiş iken appendiks testis torsiyonunda testisin üst kutbunda hassasiyet vardır. Testis torsiyondaki gibi sert değildir, skrotal eritem oluşabilir. Appendiks testis torsiyonunda testisin üst tarafındaki appendiks bölgesine uyan skrotum bölgesinde mavi benekli bir alan görülür (blue dot sign) ve bu alan olguların %10-23 ünde mevcuttur. Appendiks testis torsiyonunda yapılan doppler ultrasonografide testisin üst kutbunda ve çevre dokularda yangısal değişiklikler görülür, bu değişikliklerin yanlışlıkla epididimit lehine yorumlanabileceği unutulmamalıdır. Tedavi Testis torsiyonunun tedavisi cerrahi müdahale iken appendiks testis torsiyonun tedavisi tıbbi tedavidir. Tedavide yatak istirahati ile beraber analjezik ve antienflamatuar tedavinin verilmesi genellikle yeterlidir. Altı haftalık izlemlerde ultrasonografi kontrolü ve klinik izlem yapıldığında hiçbir hastada testis atrofisi görülmemiştir. Cerrahi eksplorasyon, kesin tanı konulamayan ve ağrısı geçmeyen hastalarda uygulanabilir. 4. EPİDİDİMİT/EPİDİDİMOORŞİT Akut epididimit, daha çok erişkin yaşlarda görülmesine rağmen genç ergenlerde de görülebilir. Yapılan bir çalışmada erkek çocuklarda yıllık epididimit sıklığı 1,2/1000 olarak bulunmuştur. Ergenlik öncesi akut epididimit gelişen çocuklarda altta yatan ürogenital anomali sıklığı %25-27,6 dır. Akut epididimit gelişen tüm çocuklarda ayrıntılı ürolojik değerlendirme yapılmasına gerek olup olmadığı halen tartışmalıdır. Akut epididimit tanısı fizik muayene ve klinik incelemeler ile rahatlıkla konabilmektedir. Hastalarda epididim bölgesinde hassasiyet vardır, hassasiyete genellikle yerel ısı artışı ve hemiskrotumda şişlik eşlik eder. Ağrı ve hassasiyet 2-3 gün, skrotal şişlik ise 2 hafta sürebilir. Eğer erken dönemde tedavi edilmezse klinik görünüme sıklıkla orşit eklenebilir. Orşit, epididimite bağlı gelişebileceği gibi kabakulağa bağlı da görülebilir. Testislerin yukarı eleve edilmesi ile skrotal ağrının azalması (Prehn belirtisi) önemli bir bulgudur. Ateş, oldukça sık görülen bir bulgu değildir (%11-19). Pozitif idrar kültürü, epididimitli hastaların sadece bazılarında mevcuttur. Doppler ultrasonografi tetkikinde testis torsiyonunun tam aksine testiküler kan akımı belirgin şekilde artmıştır. Tedavi Ergenlik çağına yaklaşmış çocuklarda epididimit nedeni genellikle açığa kavuşturulamamıştır, sadece %25 hastada altta yatan patoloji bellidir. Erişkinlerin aksine cinsel yolla bulaşan hastalıklar oldukça nadirdir. Tam idrar tetkikinde enfeksiyon bulguları olması ve idrar kültüründe üreme olması durumunda mutlaka antibiyotik tedavisi verilmelidir. Fakat üriner enfeksiyon yoksa birçok olguda antibiyotik tedavisi gerekli değildir. Epidimit, genellikle destek tedavisi ile (fiziksel aktivitenin kısıtlanması ve analjezik tedavisi) kendini sınırlar. Buna rağmen bakteriyel nedenli epididimitin apse ve testiste nekroza yol açabileceği ve cerrahi girişim gerektirebileceği de unutulmamalıdır. Epididimal ve varsa testiküler düzeydeki yangı ve sertlik tedaviden birkaç hafta sonra düzelir. Akut skrotuma en sık neden olan hastalıkların belirtileri Tablo 1 de verilmiştir. 5. HİDROSEL/HERNİ Nadiren skrotal ağrı yapar. Processus vaginalisin tam olmayan tıkanması sonucu oluşur. Yenidoğan döneminde hidrosel sıkça görülür. Bir yaşına kadar processus vaginalisin kendiliğinden kapanması beklenir. Bu yüzden 1 yaşından önce herhangi bir cerrahi girişim önerilmez. Transsümilasyon verir. Beraberinde skrotal herni de bulunabilir. Skrotal herni, processus vaginaliste geniş bir açıklık olması ve buradan batın içeriğinin skrotal alana

4 4 Çocuk Acil Tıp herniye olmasıyla oluşur. Skrotal ağrıya yol açabilir. Boğulmuş fıtık, çocukluk çağındaki inguinal hernilerin en korkulan artsorunudur. Fıtık kesesi içerisine barsağın girmesi ve içeride sıkışarak karna geri dönmemesine bağlı oluşur. Skrotum içerisine giren fıtığın redükte edilememesi durumunda yapılacak olan tedavi cerrahi yolla barsak redüksiyonu ve skrotal herninin onarımıdır. 6. İNTRASKROTAL TÜMÖRLER Ergenlik öncesi dönemde en sık görülen tümörler aşağıda sınıflandırılmışlardır: 1. Germ hücreli tümörler (Yolk sac hücreli tümör, teratom, teratokarsinom, seminom) 2. Gonadal stromal tümörler (Leydig hücreli tümör, sertoli hücreli tümör, granuloza hücreli tümör, mikst tümörler) 3. Gonadoblastom 4. Destek doku tümörleri (Fibrom, leiyomyom, hemanjiom) 5. Lenfoma ve lösemi 6. Tümör benzeri lezyonlar (Epidermoid kist, hiperplastik nodüller) 7. İkincil tümörler Tüm çocukluk çağı tümörlerin %1 ini oluştururlar. Çocukluk çağı testis tümörlerinin çoğu germ hücreli tümörlerdir (%60-75 oranında). İki yaşında yolk sac hücreli tümör, teratom ve leydig hücreli tümörler sıklıkla görülür. Ergenlik dönemi sonrasında ise daha çok seminom ve embriyonel karsinom görülür. Genellikle testiste ağrısız sert bir kitle ile başvururlar. Fakat spermatik kord ve çevre dokulardaki ödem ve yangıya bağlı akut skrotum yakınması ile de başvurabilirler. Değişik oranlarda AFP, HCG ve LDH yüksekliği görülür. Tedavide radikal orşiyektomi ile beraber radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı tedavi biçemleri uygulanır. 7. TRAVMA Genellikle trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı künt travmalar görülür. Sıklıkla klinik görünüme skrotal hematom eşlik eder. Olgular skrotumda basit bir ekimozdan testis rüptürüne kadar giden farklı bulgular içerebilir. Fakat genellikle testis tabakalar ve çevre dokular tarafından çok iyi korunduğu için sıklıkla hafif-orta şiddette künt travmalar görülür. Hastalarda işeme belirtileri varsa üretral yaralanma tabloya eşlik edebilir. Tedavide genellikle skrotal elevasyon ve konservatif tedavi yeterlidir. Testis hasarından şüpheleniliyor ise mutlaka cerrahi eksplorasyon yapılmalıdır. KAYNAKLAR 1. Akcora B, Altug ME, Kontas T, Atik E. The protective effect of darbepoetin alfa on experimental testicular torsion and detorsion injury. Int J Urol 2007;14: Aksoy H, Yapanoglu T, Aksoy Y, Ozbey I, Turhan H, et al. Dehydroepiandrosterone treatment attenuates reperfusion injury after testicular torsion and detorsion in rats. J Pediatr Surg 2007;42: Anderson MJ, Dunn JK, Lishultz LI, Coburn M. Semen quality and endocrine parameters after acute testicular torsion. J Urol 1992;147: Arap MA, Vicentini FC, Cocuzza M, Hallak J, Athayde K, et al. Late hormonal levels, semen parameters, and presence of antisperm antibodies in patients treated for testicular torsion. J Androl 2007;28: Baglaj M, Carachi R. Neonatal bilateral testicular torsion: a plea for emergency exploration. J Urol 2007;177: Cavusoglu YH, Karaman A, Karaman I, Erdogan D, Aslan MK, et al. Acute scrotum etiology and management. Indian J Pediatr 2005;72: Ciftci AO, Senocak ME, Cahit Tanyel F, Buyukpamukcu N. Clinical predictors for differential diagnosis of acute scrotum. Eur J Pediatr Surg 2004; 14: Cuervo JL, Grillo A, Vecchiarelli C, Osio C, Prudent L. Perinatal testicular torsion: a unique strategy. J Pediatr Surg 2007;42: Dogra V, Bhatt S. Acute painful scrotum. Radiol Clin North Am 2004; 42: Dokmeci D, Kanter M, Inan M, Aydogdu N, Basaran UN, et al. Protective effects of ibuprofen on testicular torsion/detorsion-induced ischemia/reperfusion injury in rats. Arch Toxicol 2007;81: Garel L, Dubois J, Azzie G, Filiatrault D, Grignon A, et al. Preoperative manual detorsion of the spermatic cord with Doppler ultrasound monitoring in patients with intravaginal acute testicular torsion. Pediatr Radiol 2000;30: Gunther P, Schenk JP, Wunsch R, Holland-Cunz S, Kessler U, et al. Acute testicular torsion in children: the role Tablo 1. Akut skrotuma en sık neden olan hastalıkların belirtileri Hastalık Yaş Ağrı Yerleşim İdrar Prehn Kremaster Tedavi tetkiki belirtisi refleksi Testis torsiyonu Erken ergenlik dönemi Şiddetli Testis Negatif Negatif Negatif Cerrahi Appendiks testis Ergenlik dönemi öncesi Orta Testis üst Negatif Negatif Pozitif Tıbbi torsiyonu şiddette kutbu Epididimit Ergenlik dönemi Orta Epididimal Pozitif Pozitif Pozitif Tıbbi şiddette

5 Çocuklarda Akut Skrotum 5 of sonography in the diagnostic workup. Eur Radiol 2006;16: Haj M, Shasha SM, Loberant N, Farhadian H. Effect of external scrotal cooling on the viability of the testis with torsion in rats. Eur Surg Res 2007;39: Kalfa N, Veyrac C, Baud C, Couture A, Averous M, et al. Ultrasonography of the spermatic cord in children with testicular torsion: impact on the surgical strategy. J Urol 2004;172: Kalfa N, Veyrac C, Lopez M, Lopez C, Maurel A, et al. Multicenter assessment of ultrasound of the spermatic cord in children with acute scrotum. J Urol 2007;177: Karmazyn B, Steinberg R, Kornreich L, Freud E, Grozovski S, et al. Clinical and sonographic criteria of acute scrotum in children: a retrospective study of 172 boys. Pediatr Radiol 2005;35: Karmazyn B, Steinberg R, Livne P, Kornreich L, Grozovski S, et al. Duplex sonographic findings in children with torsion of the testicular appendages: overlap with epididymitis and epididymoorchitis. J Pediatr Surg 2006;41: Lyronis ID, Ploumis N, Vlahakis I, Charissis G. Acute scrotum -etiology, clinical presentation and seasonal variation. Indian J Pediatr. 2009;76: Makela E, Lahdes-Vasama T, Rajakorpi H, Wikstrom S. A 19-year review of paediatric patients with acute scrotum. Scan J Surg 2007;96: Mor Y, Pinthus JH, Nadu A, Raviv G, Golomb J, et al. Testicular fixation following torsion of the spermatic cord- does it guarantee prevention of recurrent torsion events? J Urol 2006;175: Murphy FL, Fletcher L, Pease P. Early scrotal exploration in all cases is the investigation and intervention of choice in the acute paediatric scrotum. Pediatr Surg Int 2006;22: Mushtaq I, Fung M, Glasson MJ. Retrospective review of pediatric patients with acute scrotum. ANZ J Surg 2003;73: Nelson CP, Williams JF, Bloom DA. The cremaster reflex: a useful but imperfect sign in testicular torsion. J Pediatr Surg 2003; 38: Ozkan MH, Vural IM, Moralioglu S, Uma S, Sarioglu Y. Torsion/detorsion of the testis does not modify responses to nitric oxide in rat isolated penile bulb. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2007;101: Sauvat F, Hennequin S, Slimane MAA, Gauthier F. Age for testicular torsion? Arch Pediatr 2002;9: Schalamon J, Ainoedhofer H, Schleef J, Singer G, Haxhija EQ, et al. Management of acute scrotum in children the impact of Doppler ultrasound. J Pediatr Surg 2006;41: Sessions AE, Rabinowitz R, Hulbert WC, Goldstein MM, Mevorach RA. Testicular torsion: direction, degree, duration and disinformation. J Urol 2003;169: Somekh E, Gorenstein A, Serour F. Acute epididymitis in boys: evidence of a post-infectious etiology. J Urol 2004;171: Sorensen MD, Galansky SH, Striegl AM, Mevorach R, Koyle MA. Perinatal extravaginal torsion of the testis in the first month of life is a salvageable event. Urology 2003;62: Sparano A, Acampora C, Scaglione M, Romano L. Using color power Doppler ultrasound imaging to diagnose the acute scrotum. A pictorial essay. Emerg Radiol 2008;15: Terai A, Yoshimura K, Ichioka K, Ueda N, Utsunomiya N, et al. Dynamic contrast-enhanced subtraction magnetic resonance imaging in diagnostics of testicular torsion. Urology 2006;67: Turner TT, Bang HJ, Lysiak JJ. Experimental testicular torsion: reperfusion blood flow and subsequent testicular venous plasma testosterone concentration. Urology 2005;65: Unal D, Karatas OF, Savas M, Yeni E, Keser BS, et al. Protective effects of trimetazidine on testicular ischemia-reperfusion injury in rats. Urol Int 2007;78: van der Sluijs JW, den Hollander JC, Lequin MH, Nijman RM, Robben SG. Prenatal testicular torsion: diagnosis and natural course. An ultrasonographic study. Eur Radiol 2004;14: Visser AJ, Heyns CF. Testicular function after torsion of the spermatic cord. BJU Int 2003;92: Yerkes EB, Robertson FM, Gitlin J, Kaefer M, Cain M, et al. Management of perinatal torsion: today, tomorrow or never? J Urol 2005;174: Yuan Z, Luo Q, Chen L, Zhu J, Zhu R. Clinical study of scrotum scintigraphy in 49 patients with acute scrotal pain: a comparison with ultrasonography. Ann Nucl Med 2001;15:225-9.

6

Çocuk ve adölesanlarda sekiz yıllık testis torsiyonu deneyimlerimiz

Çocuk ve adölesanlarda sekiz yıllık testis torsiyonu deneyimlerimiz İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2016; 6(3):174178 doi:10.5222/buchd.2016.174 Klinik Araştırma Çocuk ve adölesanlarda sekiz yıllık testis torsiyonu deneyimlerimiz Our eight year experience with

Detaylı

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Dr. A. Süleyman Dikici İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Konuşma Akışı SKROTAL US-DOPPLER -Torsiyon Enfeksiyon

Detaylı

Onüç Yıllık Çocukluk Dönemi Testis Torsiyonu Deneyimlerimiz

Onüç Yıllık Çocukluk Dönemi Testis Torsiyonu Deneyimlerimiz Araştırma Yazısı Onüç Yıllık Çocukluk Dönemi Testis Torsiyonu Deneyimlerimiz Our Thirteenth-year Experience with Testicular Torsion in Children Turgut Yapanoğlu 1, Hasan Rıza Aydın 1, Şenol Adanur 1, Özkan

Detaylı

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Akut Skrotum; Çocuk Üroloji si ni n Önemli Bi r Aci l Durumu Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com TESTİKÜLER AĞRI (ORKİALJİ) GİRİŞ Vücudun herhangi bir bölgesindeki ağrı primer ya da yansıyan ağrı şeklinde olabilir. Bu durum sinir sistemi elemanlarının dağılımından ve embryolojik hayatta bazı yapıların

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

Akut Skrotumun Önemli Bir Sebebi; Testis Torsiyonu: 7 Yıllık Deneyimlerimizİ Our Testis Torsion Experiences of the Last Seven Years Orjinal Arastirma

Akut Skrotumun Önemli Bir Sebebi; Testis Torsiyonu: 7 Yıllık Deneyimlerimizİ Our Testis Torsion Experiences of the Last Seven Years Orjinal Arastirma Akut Skrotumun Önemli Bir Sebebi; Testis Torsiyonu: 7 Yıllık Deneyimlerimizİ Our Testis Torsion Experiences of the Last Seven Years Orjinal Arastirma Başvuru: 23.12.2014 Kabul: 18.03.2015 Yayın: 14.08.2015

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

TESTİS TÜMÖRLERİ. Dr. Tahsin Turunç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

TESTİS TÜMÖRLERİ. Dr. Tahsin Turunç. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi TESTİS TÜMÖRLERİ Dr. Tahsin Turunç Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi EPİDEMİYOLOJİ Erkeklerde tüm kanserlerin %1 i %2-3 bilateral Genç erişkinlerde en sık

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

Çocuklarda İnmemiş Testis

Çocuklarda İnmemiş Testis İnmemiş Testis BR.HLİ.021 görülen inmemiş testise zamanında müdahale edilmediğinde çocuğunuzun gelişimini ve geleceğini olumsuz yönde etkileyebileceğini biliyor muydunuz? inmemiş testis nedir? Erkek üreme

Detaylı

DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT

DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT Epidemiyoloji: Testis tümörleri 100.000 erkekte 6-11 oranında görülen ve genç erişkin erkeklerde en sık görülen kanserdir. Büyük çoğunluğu ( %96) germ hücre tümörleridir. İlk tanı

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç İNFERTİLİTE NEDENLERİ İlknur M. Gönenç ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ Endokrin Bozukluklar Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TESTİS KANSERİ.

TESTİS KANSERİ. TESTİS KANSERİ www.uroonkoloji.org ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ TESTİS TÜMÖRLERİ Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümördür. Erkekteki tüm malign tümörlerin

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme

Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme Pediatrik Görüntüleme Sempozyumu 18 Nisan 2015 Skrotal patolojilerde radyolojik değerlendirme Mehmet Atalar Cumhuriyet Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı Sunum planı Skrotum

Detaylı

Renal ve Üriner Sistem Acilleri

Renal ve Üriner Sistem Acilleri Renal ve Üriner Sistem Acilleri Acil Tıp El Kitabı Journal Kadir Öztürk, of Clinical Şükrü and Ardıç, Analytical Muammer Medicine Kara Acil Tıp El Kitabı Acil servis başvuruları içinde önemli bir yer tutan

Detaylı

5. SINIF DERS NOTLARI TESTİS TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT

5. SINIF DERS NOTLARI TESTİS TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT Epidemiyoloji: 5. SINIF DERS NOTLARI TESTİS TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Yaşar BOZKURT Testis tümörleri 100.000 erkekte 6-11 oranında görülen genç erişkin erkeklerde en sık görülen kanserdir. Büyük çoğunluğu ( %96)

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

Gonad Kitlelerine Cerrahi Yaklaşım. Dr. Saniye Ekinci

Gonad Kitlelerine Cerrahi Yaklaşım. Dr. Saniye Ekinci Gonad Kitlelerine Cerrahi Yaklaşım Dr. Saniye Ekinci Over Kitleleri Testis Kitleleri Over Kitleleri Çocuklarda görülen kanserlerin %2 si jinekolojik Bunların %60-70 i over kaynaklı Ergenlik öncesi ve ergenlik

Detaylı

Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Cahit ŞAHİN Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi TANIM Künt travma sonrası, kavernozal tunika albugine rüptürü ile birlikte korpus spongiosum ve üretral lezyonların eşlik edebileceği

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ Dr.Aytül Noyan Pediatrik ürolojik problemlerin saptanmasında prenatal USG nin önemli etkisi bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak özel tedavi yaklaşımları

Detaylı

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur.

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur. Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir. Endometrial polip rahimin

Detaylı

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR Dr. Selçuk Yücel Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı İstanbul Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

Epididimo Orşit; Epididymo-orchitis; Testis İltihabı;

Epididimo Orşit; Epididymo-orchitis; Testis İltihabı; EPİDİDİMİT Epididimo Orşit; Epididymo-orchitis; Testis İltihabı; Testiste yer alan epididim bölgesinin iltihabıdır. Epididim testislerin üzerinde tüp şeklinde uzantıdır ve sperm hücrelerinin saklanmasını

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

İNMEMİŞ TESTİS; Neler Değişiyor?

İNMEMİŞ TESTİS; Neler Değişiyor? İNMEMİŞ TESTİS; Neler Değişiyor? DR. TARKAN SOYGÜR ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ AD, ÇOCUK ÜROLOJİSİ BD Risk faktörleri ve Etyoloji Prematürite Düşük doğum ağırlığı İntauterin gelişme geriliği

Detaylı

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Tanım İnfertilite, cinsel yönden aktif ve kontrasepsiyon uygulamayan bir çiftin bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi durumudur (WHO). Epidemiyoloji Çiftlerin yaklaşık

Detaylı

CERRAHİ KONTRASEPSİYON

CERRAHİ KONTRASEPSİYON CERRAHİ KONTRASEPSİYON CERRAHİ KONTRASEPSİYON KADINLARDA OVUMUN, ERKEKLERDE SPERMİUMUN GEÇTİĞİ KANALLARIN CERRAHİ BİR YÖNTEMLE KAPATILMASI İŞLEMİDİR. Kadında Tüplerin Bağlanması (Tüp Ligasyonu) Artık çocuk

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI PATOLOJİ: Submukozal lenfoid dokunun proliferasyonu nedeniyle intraluminal obstrüksiyon gelişir ve

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİN TANI VE TEDAVİDE BİLMESİ GEREKENLER

BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİN TANI VE TEDAVİDE BİLMESİ GEREKENLER BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİN TANI VE TEDAVİDE BİLMESİ GEREKENLER Birinci basmağa yönelik tanı ve tedavi rehberinde bahsedilen hastalıklar Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) İdrar yolu infeksiyonu (İYE)

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

Sperm Bozuklukları Sperm Testi: Sperm testi nasıl yapılır, gerekli koşullar nelerdir?

Sperm Bozuklukları Sperm Testi: Sperm testi nasıl yapılır, gerekli koşullar nelerdir? Sperm Bozuklukları Sperm Bozuklukları Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık yarısında neden erkeğe bağlı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü nün yaptığı araştırmalar doğrultusunda dünya genelinde erkeklerde

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Gebelik nasıl oluşur?

Gebelik nasıl oluşur? Normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık gebe kalma oranı % 25 dir. Bu oran 1 yıl sonunda % 85, 2 yıl sonunda ise % 90 civarındadır. Gebelik nasıl oluşur? Gebeliğin oluşması

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Rete testisin tübüler ektazisinde US bulguları: Üç olgu sunumu*

Rete testisin tübüler ektazisinde US bulguları: Üç olgu sunumu* Rete testisin tübüler ektazisinde US bulguları: Üç olgu sunumu* Mehmet H. Atalar, Mübeccel Arslan, Cesur Gümüş, Ekrem Ölçü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas Amaç: Bu

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür.

MEME KANSERİ Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. MEME KANSERİ { Erken tanı konulduğunda şifa şansı son derece yüksek bir kanser türüdür. Meme Kanserinde Erken Tanı İçin Ne Yapılmalı? 20 yaşından sonra tüm kadınlar ayda bir kez memenin yumuşak olduğu

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

Prof.Dr.Bülent Soyupak Dr.Alper Eken TESTİS TÜMÖRLERİ

Prof.Dr.Bülent Soyupak Dr.Alper Eken TESTİS TÜMÖRLERİ Prof.Dr.Bülent Soyupak Dr.Alper Eken TESTİS TÜMÖRLERİ Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümördür. Erkekteki tüm malign tümörlerin %1-2 sini kapsar.

Detaylı

Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı Azoospermi Obstrüktif Normal spermatogenez Non-Obstrüktif Ciddi spermatogenez defekti Sharif

Detaylı

BIRINCI BASAMAK HEKIMLERIN TANI VE TEDAVIDE BILMESI GEREKENLER. D.Ü. Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D.

BIRINCI BASAMAK HEKIMLERIN TANI VE TEDAVIDE BILMESI GEREKENLER. D.Ü. Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D. BIRINCI BASAMAK HEKIMLERIN TANI VE TEDAVIDE BILMESI GEREKENLER D.Ü. Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D. Tanı ve tedavi rehberi Birinci basmağa yönelik tanı ve tedavi rehberinde bahsedilen hastalıklar Cinsel yolla

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi Kronik Böbrek Yetmezliği

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

1. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

1. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Kitap Bölümü DERMAN Ürolojik Aciller Meliha Fındık 1. İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Acil servis başvurularının %3 nü idrar yolu enfeksiyonu oluşturur. Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi üriner enfeksiyonları

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği Nereden geliyoruz? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Reflü kronolojisi Üreterovezikal bileşke/tünel

Detaylı

TÜRK ÜROLOJĠ DERNEĞĠ KUZEY MARMARA ġubesġ AYLIK BĠLĠMSEL TOPLANTI OLGU SUNUMU

TÜRK ÜROLOJĠ DERNEĞĠ KUZEY MARMARA ġubesġ AYLIK BĠLĠMSEL TOPLANTI OLGU SUNUMU TÜRK ÜROLOJĠ DERNEĞĠ KUZEY MARMARA ġubesġ AYLIK BĠLĠMSEL TOPLANTI OLGU SUNUMU Üroonkoloji Konseyi Olgu sunusu eģliğinde algoritmanın gözden geçirilmesi OLGU 1 20 yaģında erkek hasta 1 aydır sol testiste

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI HİZMETLERİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI Hastalıkların, klinik bulgu ve belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilmesine erken tanı denir. ERKEN TANI Herhangi hastalığa ait belirtilerin henüz

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı