İş İlkeleri Bildirgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş İlkeleri Bildirgesi"

Transkript

1 İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK

2 ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı ile yardımcı olurken standartları belirlemektir. Yüksek etik standartlar bu misyonumuzun bir parçasıdır. İş İlkelerimize bu hususları yerleştirdik.

3 ING nin finansal gücü, geniş ürün ve hizmet yelpazesi, kâr kaynaklarının ve risklerinin geniş bir alana yayılmış olması, ING nin devamlılığının ve büyümesinin temellerini oluşturur. Bütün faaliyetlerimizde tüm ING hissedarlarının çıkarlarını dikkatlice gözetiriz ve sorumluluklarımızın farkındayız. Yerleşim farkı gözetmeksizin hissedarlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Her gruba karşı ING nin belirli sorumlulukları vardır: Müşterilerine karşı, ING sözlerini yerine getiren ve çalışması kolay olan bir iş ortağı olmayı hedefler. Hissedarlarına karşı, ING ortalamanın üzerinde bir getiri sunmak ister. Çalışanlarına karşı, ING tercih edilen ve teşvik edici bir işveren olmak ister. İş İlişkilerine karşı, ING saygın bir ortak olmak ister. Toplumun Geneline karşı, Sosyal sorumluluklarını aktif olarak yerine getirmek ister. İtibarımızı riske atmak istemeyiz. Finansal hizmetlerde her şey insan ve güven merkezlidir. İhtiyatlı ve yetenekli olmanın yanı sıra profesyonel ve dürüst davranarak hissedarlarımızın güvenini sürdürebiliriz. Tek bir kişinin davranışının, bir bütün olarak şirketimizin itibarını olumlu veya olumsuz etkileyen, tahmin edilemeyecek kapsamlı sonuçları olabilir. Bu sebeplerle, ING deki herkes, her zaman, etik ilkelerimize uymalıdır. Uluslararası Bağlamda Prensipler ING İş İlkeleri Bildirgesi, ING de nasıl davranacağımızı düzenleyen prensiplerdir. Başkaları yaptıklarımızdan bizi sorumlu tutabilirler. İş İlkeleri sadece kanunları ve düzenlemeleri yansıtmaz aynı zamanda ING nin öz değerlerine dayanmaktadır. Bunlar; dürüstlük, girişimcilik, profesyonellik, yeni fikirlere açık olmak ve takım çalışmasıdır. Çok uluslu bir şirket olan ING, çeşitli yabancı kanunlar ve düzenlemeler dâhilinde farklı geçmiş ve kültürlere sahip kurumsal ve bireysel müşterilerle çalışmaktadır. İş İlkelerimize bağlı kalırken, farklı kültürlere saygı gösteririz. ING deki tüm iş arkadaşlarımızın İş İlkelerimize uymasını bekleriz. Bu hepimizin işidir. ING Grubu İcra Kurulu Kasım 2004 Faaliyetimiz, İlkelerimiz

4 Biz dürüstlüğümüze bağlıyız Biz ortalamanın üzerinde bir getiri sağlamayı hedefleriz Biz açık sözlü ve şeffafız Biz sürdürülebilir büyümeyi destekleriz ve insan haklarına saygı duyarız Biz birbirimize saygı gösteririz Biz faaliyette bulunduğumuz toplumlarda yer alırız İş İlkelerimiz

5 ING Çalışanları ING tüm çalışanlarından unvanlarına bakılmaksızın en yüksek seviyede uygun davranış göstermelerini bekler. ING nin içinde olduğu gibi dışında da yürürlükteki iş ilişkilerinin doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlığa dayandığı kabul edilir. ING çalışanı Hukukun üstünlüğünü kabul eder, yürürlükteki bütün yasalara ve düzenlemelere uyar. Kanun dışı olan veya etik olmadığı değerlendirilebilecek faaliyetlerle bağlantısı olan kişi, şirket veya kurumlarla iş yapmaktan kaçınır. Bilgiyi dikkatli kullanır. Özellikle, özel bilgiler ile müşterilerin kişisel gizli bilgileri dahil bilgi güvenliği ve gizliliği, yürürlükteki kanunlar ve düzenlemelere uygun olarak güvence altına alınmalıdır. ING adına gerçekleştirilen tüm işlemlerin tam ve doğru kayıtları oluşturulmalıdır. Sonucunda bir taahhüt altına girme izlenimi oluşabilecek, iş ilişkisi ile bağlantılı hediyeleri ya da diğer kişisel çıkarları kabul etmez. Üçüncü kişilerden gelen kişisel ödemeleri ve teklifleri kabul etmediği gibi onlara bu tür bir ödeme teklifinde de bulunmaz. Rüşvetin hiçbir türü kabul edilmez. Grup un işleri ile kişisel faaliyetler arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek, düşündürebilecek ya da bu izlenimleri oluşturabilecek her türlü ilişkiden kaçınır. Kurum içi bilgiye ya da gizli bilginin kötüye kullanımına dayalı menkul kıymet işlemlerine giremez - bu ilişkilere girmiş olma izlenimi vermekten kaçınır. Dürüstlüğümüze bağlıyız

6 Ticari bir kuruluş olarak, hissedarlarımıza ortalamanın üzerinde getiri sağlamamız gerektiğine inanırız. Piyasa ekonomisini, müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve çalışanlarımız ile faaliyette bulunduğumuz ülkeler ve bölgeler için en iyi getirileri sağlamada en etkin araç olduğu için destekleriz. Bununla birlikte en iyi piyasalar sadece etik bir çerçeve içinde gelişebilir. ING de hiç kimse bir rakibi kötüleyemez, ING ye herhangi bir üstünlük sağlamak için etik olmayan araçları kullanamaz. Ortalamanın üzerinde bir getiriyi hedefleriz

7 Ticari gizlilik sınırları içinde, tüm hissedarlarımızla açık ve şeffaf iletişime büyük önem veririz. ING, düzenleyici otoritelere sunulan ya da kamuya yapılan diğer bilgilendirme amaçlı rapor ve dokümanlardaki bilgilerin tam, açık, doğru, eksiksiz, zamanında ve anlaşılır olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir. Müşterilerimize, ürün ve hizmetlerimizin fiyatlarını ve koşullarını açık ve net olarak sunmaya çalışırız. Açık sözlü ve şeffafız

8 Faaliyetlerimizi sürdürürken, toplumun sürdürülebilir büyümesindeki sorumluluğumuzu kabul ederiz. Ana faaliyetlerimiz için belirlediğimiz şartlar öncelikle ekonomiktir. Müşterilerimizin isteklerine uygun hareket ederken aynı zamanda sosyal, etik ve çevresel faktörleri de dikkate alırız. ING Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin prensiplerini destekler ve küresel faaliyetleri dâhilinde bu prensiplere uygun hareket etmeyi hedefler. Belirli doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve dolayısıyla sorumluluk bilinci ile kullanılmaları gerektiğini biliyoruz. Bu konuda iki tür yaklaşımımız var. Amacımız, dışarı ile olan iş ilişkilerimizde, ticari faaliyetlerin çevresel alandaki etkilerini tahmin etmek ve bu faaliyetlerden kaynaklanan çevresel riskleri yönetmektir. İçeride ise ING nin kendisinin yol açabileceği çevresel etkileri kontrol etmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi destekleriz ve insan haklarına saygı duyarız

9 Bireye saygı, ING ile hissedarları arasındaki tüm ilişkilerin temelini oluşturur. ING, iş ve kişisel başarının sağlanmasına tamamıyla katkıda bulunmak için herkese imkân verilen ve farklılığa değer verilen bir ortam oluşturarak çeşitliliği teşvik eder. Yönetici ve çalışan kadromuzun, iş yaptığımız tüm bölgelerdeki müşteri tabanımızı ve faaliyette bulunduğumuz yerel toplumları yansıtması gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple personel politikamız eşit fırsat ilkesini ve ayrımcı olmama politikasını temel alır. ING de çalışan herkesin kişisel kariyer gelişimi, ileriye yönelik kişiye özel çalışmalar ve eğitimler ile teşvik edilmektedir. ING, bütün çalışanlarına güvenli iş ortamı ve rekabetçi istihdam şartları sağlamayı amaçlar. Birbirimize saygı gösteririz

10 Yerel topluluklar ile iyi ilişkiler kurmak, ING nin uzun dönemli başarısı için temeldir. Toplumla ilişkilerimiz karşılıklı güvene, saygıya ve aktif ortaklığa dayanır. Bağış yaparak, pek çok toplumsal etkinliğe sponsor olarak ve destek vererek kararlılığımızı gösteririz. Bütün ING çalışanları toplumsal faaliyetlerde pozitif bir rol oynamaları yönünde teşvik edilir. ING ticari bir kuruluştur ve bizim faaliyetlerimiz iş odaklıdır. Bu nedenle, ING politik konulara karışmaz, ING şirketleri siyasi partilere ya da siyasi adaylara bağış yapmaz, hediye vermez. Buna rağmen, meşru faaliyetlerimiz dâhilinde ve mümkün olan bütün meşru araçlarla ve dikkatli değerlendirmelerden sonra, ING ticari faaliyetlerini, çalışanlarını, hissedarlarını ve/veya müşterilerini etkileyen konularda görüş bildirme hakkını saklı tutar. Yasal düzenlemelerin izin verdiği ülkelerde, ING, çalışanlarının siyasi partilere veya siyasetçi adaylarına destek verme hakkını saklı tutar. Faaliyette bulunduğumuz toplumlarda yer alırız

11 Yapılması gereken en iyi şey nedir? Herhangi bir iş ilkesi bildirgesinin bütün olasılıkları içermesi mümkün değildir, içermemelidir de. Er ya da geç kural, teamül ya da prosedürlerin olmadığı durumlar meydana gelecektir. Bu durumda çalışanların kendi sağduyusu geçerli olacaktır. Yapılması gereken en iyi şey nedir? Devam etmek mi yoksa devam etmemek mi daha iyi? Sorular Sağduyu ve dürüstlük genellikle doğru yönü işaret edecektir. Bir an için ara vermek ve birkaç basit soruya cevap vermek yardımcı olabilir: Niyet ettiğim faaliyetler yasal mı? Kuralların çizdiği sınırın içinde miyim? Adil ve dürüst olabiliyor muyum? Bundan bir yıl sonra yaptıklarım nasıl değerlendirilecek? Sonrasında bunlarla ilgili nasıl hissedeceğim? Gazetelerin birinci sayfasında nasıl duracak? Aileme bunun mantıklı bir açıklamasını yapabilir miyim? Tetikte Olmak Aşağıdaki düşünce veya ifadeler etik dışı davranışı ima edebilir: Hiç kimse hiçbir zaman bilmeyecek Herkes yapıyor Bu durumu saklayabiliriz Bu konuşmayı hiç yapmadık Bu, tutanaklarda geçmesi gereken bir konu değil Yapıldığı sürece, nasıl yapıldığı önemli değildir Farkındalık ING ye katılan her kişi, oryantasyon programı sırasında ING İş İlkeleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. ING nin e-eğitim programı olan Live ING günlük yaşamda kişinin karşılaşabileceği olası ikilemleri anlatmaktadır. Bütün bunlar kişinin işle ilgili zor durumları algılamasına ve çözümler geliştirmesine yardımcı olacaktır. Prensipler

12 Sorumluluklar İş İlkeleri, ING Grubunun bütünü, bağlı ortaklıkları, iş birimleri ve bütün çalışanları için geçerlidir. Bu İlkelerin mevcut ve gelecekteki tüm çalışanlara tam olarak aktarılmasının sağlanması, ING deki tüm yetki sahiplerinin sorumluluğundadır. Ayrıca, yetkililerin bu ilkelere uyulduğundan da emin olmaları gerekmektedir. İcra Kurulunun üyeleri ve tüm yöneticiler kendi sorumluluk alanlarında İş İlkelerini uygulamak ile sorumludurlar. İcra Kurulu, İş İlkelerinin etkin işleyişiyle ilgili, yıllık gözden geçirmenin de dâhil olduğu düzenli raporlar alacaktır. Uyum ING deki her bireyin bu iş ilkelerinin içeriği ve ruhu doğrultusunda davranması gerekmektedir ve her birey bu ilkelere yapılan herhangi bir ihlali zaman kaybetmeden bağlı olduğu yöneticiye veya sorumlu uyum görevlisine bildirimde bulunma mecburiyetindedir. İş İlkelerinin bir İcra Kurulu üyesi tarafından ihlal edildiğinin farkına varan herhangi bir kimse, böyle bir ihlali derhal ING Grup Uyum Görevlisi ne bildirmelidir; ING Grup Uyum Görevlisi de konuyu ING Grup Yönetim Kurulu Başkanına rapor edecektir. İş İlkelerinin herhangi bir ihlali ayrıca ING Whistleblower Prosedürü ne göre de rapor edilebilir. ING çalışanları İş İlkelerine uygun hareket etmekle sorumlu tutulacaktır. İş İlkelerinin ihlal edilmesinde, iş akdinin feshini de içeren disiplin cezalarına başvurulabilir. İş İlkelerinin ihlali, kanun, kural ve yönetmeliklerin gerektirdiği koşullar dâhilinde derhal açıklanacaktır. İş ilkelerinin uygulanması

13 Bilgi İş İlkelerine ilişkin sorularınız veya ING de sizin pozisyonunuzda İş İlkelerini uygulamaya yönelik tavsiyeler için öncelikle bağlı olduğunuz yöneticiye başvurmalısınız. Acil veya gizli tavsiye ihtiyacı hissettiğiniz hassas durumlar ya da yöneticinizle paylaşmak istemediğiniz veya paylaşamadığınız konular için ilgili uyum görevlisi ile temasa geçebilirsiniz. ING dahilinde uyumla ilgili daha fazla bilgi için Corporate Legal Compliance & Security intranet sitesini ziyaret edebilir ya da clcs. adresine e-posta gönderebilirsiniz. İş İlkeleri dokümanı ING nin intranet sitesinde de bulunmaktadır. ING GRUP Halkla İlişkiler E BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

Genel Davranış Kuralları

Genel Davranış Kuralları Genel Davranış Kuralları Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline İstediğiniz zaman Rolls Royce Ethics Line aracılığıyla soru sorun veya endişenizi dile getirin. İcra Kurulu Başkanı nın mesajı Davranış

Detaylı

Çıkar Çatışması Politikası

Çıkar Çatışması Politikası Çıkar Çatışması Politikası Yazan: Mevzuata Uygunluk Bölümü Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yatırım Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik: Yapı Kredi Yatırım Son Değişiklikler

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Önsöz 3 Giriş Neden «Corporate Compliance»? 4 Davranışlarımızın Esasları 1. Biz adil rekabet taahhüdünde bulunuyoruz 7 yasak kartel anlaşmalarını desteklemiyoruz 2. Biz ticari ilişkilerde

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkeleri nin hayata geçirilmesinde, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi ve Şirket in

Detaylı

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK 2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK BRISTOL-MYERS SQUIBB MİSYONU VE HEDEFİ Şirketimizin misyonu, hastaların ciddi hastalıkları yenmelerine yardımcı

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı