SİGORTACILIK. 5. Baskı. Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTACILIK. 5. Baskı. Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel"

Transkript

1 Sigortacılık

2

3 Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel SİGORTACILIK Temel Sigortacılık Kavramları Sigorta Türleri Sigorta Belgeleri Sigorta Şirketleri Sigorta Aracıları Bireysel Emeklilik Sigortası 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 5. Baskı Ankara, 2010

4 Sigortacılık Prof. Dr. Enver Alper Güvel - Av. Afitap Öndaş Güvel Muhasebe ve Finans Dizisi: 3 ISBN Beşinci Baskı: Ocak Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312)

5 Cihan a ve Șamil e

6

7 Beşinci Baskıya Önsöz Sigortacılık kitabımızın 4. baskısından daha bir yıl bile geçmeden 5. baskısının yapılması talebi ile karşılaşmamız bizi çok sevindirdi. İlk dört baskı ortalama ikişer yıl arayla yapılmıştı. Bu rekor, bir yandan kitabın okuyucu tarafından giderek daha çok kadar kabul gören bir referans kaynağı olmaya başladığını, diğer yandan ise sektöre ilgi duyanların sayısının hızla arttığını göstermesi açısından anlamlıdır. Kitabın ilk baskısı için kaleme aldığımız Önsöz de açıkça belirttiğimiz gibi bu sonuç aslında bir sürpriz değildir. Zira, Sigorta Endüstrisi, çağdaş dünyanın en temel unsurlarından biridir. Sigorta Endüstrisi nin bir dizi ekonomik, finansal, sosyal ve politik işlevi ve yararı vardır. Giderek hızlanan küreselleşme sürecinde istikrarlı ve güvenli bir uluslararası ve ulusal ekonomik ve sosyal aktivite, ancak güçlü bir sigorta güvencesi ile mümkün olabilecektir. En önemli kurumsal yatırımcılar arasında yer alan bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketleri sermaye piyasalarının sağlıklı ve istikrarlı gelişiminde anahtar rol oynamaktadır. Sağlık, bireysel emeklilik ve hayat sigortaları, geleneksel dayanışma yöntemlerinin zayıflaması ve bireyselleşme süreci ile birlikte sosyal yaşamda ortaya çıkan dayanışma eksikliğinin telafi edilmesinde, sosyal yaşamın istikrarlı biçimde sürdürülebilmesinde de çok önemli işlevlere sahiptir. Güçlü bir demokrasinin ve sağlıklı işleyen bir piyasa ekonomisinin en önemli dayanaklarından biri, sigorta endüstrisidir. Bu işlevleri ve yararları dolayısıyla ülkemizde de Sigorta Endüstrisi nin hızla gelişimini sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemeler büyük ivme kazanmıştır. Sigortacılık sektörü açısından bir milat olarak kabul edilen 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna dayanan yönetmeliklerle sektörün daha rekabetçi bir işleyişe sahip olmasını sağlayan ve gelişim potansiyelini artıran sağlam bir mevzuat yapısı ihdas edilmiştir. sigorta kuruluşları, esnaf olmaktan

8 8 Sigortacılık çıkıp gerçek anlamda bir finansal kurum niteliği kazandı. Sigortacılık sektöründe faaliyet gösterenleri, yerleşik alışkanlıklarından vazgeçmeye ve müktesebatlarını yeni yasaya, yönetmeliklere ve rekabetçi piyasa koşullarına uyumlu hale getirmeye zorlayan bu büyük dönüşüm, kaçınılmaz olarak sigortacılık eğitiminin öneminin her kesimde giderek daha çok algılanmasına ve dile getirilmesine yol açmıştır. Sigortacılık sektöründe çalışma koşullarının belirli kurallara bağlanması ve artan rekabet, sektör çalışanlarının daha bilgili ve disiplinli olmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu süreç, sigortacılık konusunda temel bilgi sunan referans kitapların önemini de hızla artırmaktadır. Sigortacılık Endüstrisi nin kapsamının genişliğine bağlı olarak, çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren muazzam bir literatür oluşmuştur. Sigortacılık Endüstrisi nin vergi mevzuatı ve fon yönetimi konularında uzman eleman ihtiyacının artmasına bağlı olarak lisans ve lisansüstü düzeyde sigortacılık eğitimini giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak, bu süreçte öğrencilerin ve uygulayıcıların bu muazzam literatüre girişini kolaylaştıracak, deyim yerindeyse bir anahtar işlevi görebilecek temel başvuru kaynaklarında halâ büyük bir boşluk gözlenmektedir. Daha önceki baskılarda da açıkça belirttiğimiz gibi, kitabımız, kapsamının genişliği ve üslubunun anlaşılırlığı ile sigortacılık endüstrisinde çalışan, çalışmak isteyen ve sigortacılık eğitim alan herkesin beklentilerine cevap verebilecek bir referans kitap olarak hazırlanmıştır. Kapsamının genişliği ve üslubunun anlaşılırlığı ile sigortacılık konusunda eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ve sigorta şirketlerinin meslekiçi eğitim seminerlerinin beklentilerine cevap verebilecek içeriğe sahiptir. Hedefimiz, sigortacılık bilgisinin en önemli parçası olan temel sigortacılık kavramlarını, sigorta türlerini, sigortacılık belgelerini, sigorta şirketlerinin örgüt yapılarını ve işleyişini açıklayarak sigorta çalışanlarının, sigortacılığa ilgi duyanların ve sigortacılık hiz-

9 Önsöz 9 metlerinden yararlananların bilgi gereksinimlerine katkıda bulunabilmektir. Bu amaçla, daha öncekilerde olduğu gibi bu baskıda da mevzuat değişiklikleri ve istatistiksel gelişmeler de yakından izlenerek güncellenmiştir. Kitabımız sigortacılar, sigortalılar, öğrenciler, kursiyerler ve uygulayıcılar tarafından her an el altında tutulan bir başvuru kaynağı niteliği kazandığı ölçüde işlevini gerçekleştirmiş olacaktır. Av. Afitap Öndaş Güvel Prof. Dr. Enver Alper Güvel Adana 23 Ekim 2009

10

11 İçindekiler Beşinci Baskıya Önsöz... 7 Şekiller ve Tablolar Listesi...18 I. GİRİŞ...19 II. GENEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ...21 A. Sigorta Kavramı ve Büyük Sayılar Yasası Sigortanın Tanımı Özel Sigorta ve Sosyal Sigorta Ayrımı Sigortanın Önemi, İşlevleri ve Yararları a. Sigortanın Güvence ve Riziko Yönetimi İşlevleri ve Yararları b. Sigortanın Ekonomik İşlevleri ve Yararları B. Sigortanın Türkiye deki Gelişimi Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Sigortacılık Faaliyetleri Ulusal Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu ve Gelişimi Sigortacılıkla İlgili Hukuksal Düzenlemeler ve Kurumlar a. Sigortacılıkla İlgili Yasalar b. Sigortacılıkla İlgili Yönetmelikler c. Türk Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar ba. Sigortacılık Genel Müdürlüğü bb. Sigorta Denetleme Kurulu bc. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bd. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi be. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi bf. Sigorta Tahkim Komisyonu bg. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu bh. Emeklilik Gözetim Merkezi Günümüzde Türk Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü a. Türk Sigortacılık Sektörünün Prim Üretim Düzeyi b. Türk Sigortacılık Sektörünün Mali Yapısı c. Pazarlama Sorunları ve Sigorta Bilincinin Gelişmemesi... 53

12 12 Sigortacılık d. Yüksek Enflasyonun Olumsuz Etkisi e. Sigorta Eğitiminin Yetersizliği ve Kalifiye Eleman Eksikliği III. TEMEL SİGORTACILIK KAVRAMLARI...69 A. Sigortacı Tanım Kollektif Sigorta (Koasürans) Sigortacının Yükümlülükleri B. Sigorta Yapabilecek İşletmeler Anonim Şirket Karşılıklı Sigorta Şirketi C. Sigortalı Tanım Sigortalanabilir Çıkar ve Unsurları Sigortalının Yükümlülükleri D. Riziko Tanım a. Temel Riziko - Özel Riziko Ayrımı b. Spekülatif Riziko Saf (ya da Rassal) Riziko Ayrımı c. Kötü Riziko İyi Riziko Ayrımı Rizikonun Koşulları Riziko Kaynakları Riziko Çeşitleri a. Bireysel Rizikolar b. İşletme Rizikoları E. Sigorta Primi Tanım Net Sigorta Primi Brüt Sigorta Primi Prim Belirlenirken Gözetilecek İlkeler F. Tarife Rejimi Tanım Tarife Rejimi Çeşitleri... 86

13 İçindekiler 13 G. Sigorta Tazminatı Tanım a. Zarar sigortaları b. Tam, Aşkın ve Eksik Sigorta Durumları Tazminat Ödemesinin Koşulları Halefiyet ve Rücu Hakkı IV. SİGORTA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BELGELER...97 A. Genel Olarak Sigorta Belgeleri B. Sigorta Teklifnamesi Tanım Sigorta Teklifnamesinde Bulunması Gereken Unsurlar Teklifnamenin Düzenlenmesi C. Sigorta Poliçesi Tanım Sigorta Poliçesinin Unsurları Sigorta Poliçesinin Düzenlenmesi D. Abonman Poliçesi Tanım Abonman Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi E. Grup Sigorta Poliçesi Tanım Grup Sigorta Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi F. Geçici Sigorta Poliçesi Tanım Geçici Sigorta Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi G. Temditname (Uzatma Belgesi) Tanım Temditnamenin Unsurları ve Düzenlenmesi H. Zeyilname Tanım Zeyilnamenin Unsurları ve Düzenlenmesi

14 14 Sigortacılık V. SİGORTA TÜRLERİ A. Genel Açıdan Sigorta Türleri B. Primler Bakımından Sigortalar Sabit Primli Sigortalar Karşılıklı (Değişir Primli) Sigortalar C. Sigorta Ettirilen Çıkarlar Bakımından Sigorta Türleri Kişi Sigortaları Mal ve Malvarlığı Sigortaları D. Ödenecek Tazminat Miktarı Bakımından Sigorta Türleri Zarar Sigortası Meblağ (Tutar) Sigortası E. Mal (Aktif) Sigortaları Yangın Sigortası a. Yangın Sigortası Çeşitleri Nakliyat Sigortası a. Nakliyat Sigortasının Konusu b. Oto Kasko Sigortası c. Kasko Sigortasının Düzenlenmesi d. Nakliyat Sigortası Çeşitleri Hırsızlık Sigortası a. Hırsızlık Sigortası Çeşitleri b. Hırsızlık sigortası Kapsamı Dışında Kalan Durumlar Cam Kırılma Sigortası Mühendislik Sigortaları a. Makine Sigortası b. Montaj Sigortası İnşaat Sigortası Tarımsal Sigortalar a. Dolu Sigortası b. Hayvan Sigortası Deprem Sigortası F. Malvarlığı (Aktif-Pasif) Sigortaları Mali Sorumluluk Sigortası a. Kişi Hasarları ve Yükümlülükleri

15 İçindekiler 15 b. Mal Hasarları ve Yükümlülükleri c. Mali Sorumluluk Sigortasının Başlıca Türleri ca. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası cb. Yeşil Kart Sigortası: Uluslararası Zorunlu Trafik Sigortası cc. İhtiyari Oto Mali Sorumluluk Sigortaları d. Güvence Hesabı Diğer Sorumluluk Sigortaları Internet Sorumluluk Sigortası G. Kişi Sigortaları Hayat Sigortası a. Tasarrufa Bağlı Hayat Sigortaları aa. Gelir Sigortası ab. Sermaye Sigortası b. Ölüme Bağlı Hayat Sigortaları ba. Süreli Ölüme Bağlı Hayat Sigortası (Term Insurance) bb. Süresiz Ölüme Bağlı Hayat Sigortası (Whole Life) bc. Karma Hayat Sigortası c. Grup Hayat Sigortaları Bireysel Emeklilik Sigortası a. Tanım b. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi c. Bireysel Emeklilik Sigortası Seçenekleri d. Katılımcının ve Sigorta Şirketinin Hak ve Yükümlülükleri e. Emekli Olma ve Emeklilik Seçenekleri f. Bireysel Emeklilik Sisteminin Mali Avantajları: Bireysel Kaza Sigortası a. Tanım b. Bireysel Kaza Sigortası Türleri ba. Şahıs Bireysel Kaza Sigortası bb. Grup Bireysel Kaza Sigortası bc. Koltuk Bireysel Kaza Sigortası bd. Otobüs Zorunlu Koltuk Bireysel Kaza Sigortası be. Okul Servis Araçları Bireysel Kaza Sigortası bf. Profesyonel Futbolcuların Bireysel Kaza Sigortası bg. Seyahat Bireysel Kaza Sigortası c. Bireysel Kaza Sigortasının Kapsamı

16 16 Sigortacılık VI. SİGORTA İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYONU A. Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu B. Sigorta İşletmesinin Fonksiyon Esasına Göre Organizasyonu Genel Yönetim Bölümü ve Görevleri a. Yönetim Kurulu b. Genel Müdür c. Genel Müdür Yardımcıları d. Sekreter e. Diğer Yöneticiler e. Yöneticilerin Yapamayacağı İşler Yardımcı Bölümler ve Görevleri a. Dış Hizmetler Bölümü b. Hasar Bölümü c. Aktüerya ve İstatistik Bölümü d. Reasürans Bölümü da. Pasif Reasürans db. Aktif Reasürans e. Denetim Bölümü ea. Teknik Denetim eb. Muhasebe Denetimi f. Hukuk Bölümü g. Personel Bölümü h. Muhasebe ve Tahsilat Bölümü C. Sigorta İşletmesinin Üretim Esasına Göre Organizasyonu: Aktif Servisler Teklifname Kabul Bölümü Poliçe Düzenleme Bölümü D. Sigorta İşletmelerinin Dış Organları Acenteler a. Tanım aa. Acente Bağımsız Bir Tüccardır ab. Acente ile Sigortacı Arasındaki İlişki Sürekli Niteliktedir ac. Acente, Bu İşi Meslek Edinmiş Olan Kimsedir b. Gerçek Kişilerin ve Tüzel Kişiliklerin Acente Olma Koşulları c. Acentelerin Türleri ca. A Grubu Acente

17 İçindekiler 17 cb. B Grubu Acente Broker (Temsilci) a. Tanım b. Broker Olma Koşulları c. Brokerlerin Yetki ve Sorumlulukları Sigorta Eksperleri a. Tanım aa. Riziko Eksperleri ab. Hasar eksperleri b. Sigorta Eksperi Olma Koşulları c. Eksperlerin Görev ve Sorumlulukları d. Eksperlerin Yetkileri Bireysel Emeklilik Aracıları a. Tanım b. Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler c. Bireysel Emeklilik Aracılarının Çalışma Esasları Temel Sigorta Terimleri Sözlüğü Kaynakça Dizin...233

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI AUDITING OF INDIVIDUAL RETIREMENT SYSTEM AND ACCOUNTING STRUCTURE Okan YAMAN * Arş. Gör. Murat EMİR ** Öz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışma

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK ÖZET

SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK ÖZET 160 ÖZET SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜYLE BİREYSEL EMEKLİLİK Bünyamin BACAK * Sosyal güvenlik sistemleri; insanların hayatta kalma sürelerinin uzaması ve yaşlılık dönemlerinde daha iyi yaşam koşullarına sahip olma

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE TÜKETİCİ PROFİLLERİNİN FARKLILAŞMASI: ANTALYA VE ISPARTA İLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

Bahane kalmadı sıra fon seçiminde!

Bahane kalmadı sıra fon seçiminde! EYLÜL 2013 SAYI: 29 BES Bahane kalmadı sıra fon seçiminde! BES te fon alternatifleri hızla artıyor Sepet fonlar ve türev ürün fonları geliyor Yatırım yaparken nelere dikkat etmeli? Kim hangi fona yatırım

Detaylı