Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas"

Transkript

1 Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü ünün ard ndan tribünleri dolduran taraftarlar, tüm uyar lara ra men sahaya indi. Taraftarlar n aras nda kalan futbolcular, yaflad klar k sa süreli sevincin ard ndan güçlükle soyunma odas na girdi. Burada teknik direktör smail Ertekin, teknik heyet ve futbolcular, büyük coflku yaflad. Bal kesirliler soka a döküldü. Elleçleme % 80 artt Deniz ticaretinde önemli mesafe kat eden Türkiye, 2004'te 213 milyon ton olan limanlardaki elleçleme miktar n, geçen y l yüzde 80 art flla 385 milyon tona ç kard. Deniz Ticareti Genel Müdürlü ü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l Türkiye'deki limanlara 76 bin 130 gemi yanafl rken, 384 milyon 930 bin ton elleçleme yap ld. 7 DE adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Taha K vanç Gelecek de gelecek 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smail Kara Karaca 5. Sayfada ISSN May s 2014 Sal Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Türk Silahl Kuvvetleri (TSK), baz bas n yay n organlar nda, "30 Nisan 2014'te gerçeklefltirilen MGK toplant s nda, TSK içinde yer ald iddia edilen paralel yap lanmaya yönelik tedbirlerin ele al nd, bu kapsamda bir araflt rma bafllat ld ve bunun sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu ve 2014 A ustos'taki Yüksek Askeri fiura (YAfi) toplant s nda baz personelin ihraç edilece ine" yönelik haberlerin gerçek d fl oldu unu bildirdi. HABER 12. SAYFADA EKONOM YE GÜVEN Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Körfez sermayesinin Türkiye'nin güçlü gelece ine inand n ve güvenlerinin devam etti- ini belirtirken, Türkiye ye farkl gözle bakan kredi derecelendirme kurulufllar ndan da olumlu de erlendirmeler geldi. ALINAN ZOR KARARLAR Ukrayna'daki belirsizlik anarflinin hakim oldu u bir ortam yayg nlaflt r yor. Ukrayna ordusunun çevresini kuflatarak çembere ald Slavyansk'ta ayr l kç lar, hükümet güçlerinin Andreevka ve Kramatorsk'ta gerçeklefltirdikleri operasyonlar için intikam alacaklar n belirtti. Federe bir yap için referandum talep eden ayr l kç lar, kontrollerindeki Slavyansk' n girifllerinde kurulan barikatlarda hükumet güçlerinin olas sald r lar na karfl haz r durumda beklerken, ayr l kç - lar askeri araçlarla flehrin genelinde devriye yapmaya devam ediyor. Odessa kentinde Rusya yanl - lar polis merkezini bast ve iki gün önce 40'dan fazla kiflinin ölümüyle sonuçlanan olaylar n ard ndan gözalt na al nan çok say da kiflinin serbest kalmas n sa lad. Polis merkezi önünde baz gruplar protesto gösteri yapt. Olay sonras polis ekipleri bina çevresinde önlem ald. www. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Fitch, Türkiye'nin faiz art fl gibi zor politika kararlar almas ve ekonominin düzenlemeler için sahip oldu u kapasitenin, de erlendirmelerinde dikkate ald önemli unsurlar aras nda yer ald n kaydetti. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz yi dan takip edebilirsiniz POL T KALAR ZLEN YOR Standard and Poor's (S&P) Ülke Derecelendirmeleri Analitik Baflkan Moritz Kraemer, Türkiye'de sert düflüfl riskine karfl hükümet ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas taraf ndan belirlenen politikalar n izlenece ini belirtti. HABER 12. SAYFADA Ukrayna daki kontrolsüz güç ANARfi! Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi DÜZELTT! Baflbakan Yard mc s Beflir Atalay, Kanal 24'te kat ld bir televizyon program ndaki aç klamalar yla ilgili "Cumhurbaflkanl ndan sonra baflbakan olunmaz" bafll kl haberlerin yay nland n belirterek, "Benim maksad m, onlar n anlad n n tam tersidir, z tt d r. Bizim alternatifler içinde flayet Baflbakan m z cumhurbaflkan aday olursa, benim kendi arzum, düflüncem, o zaman Cumhurbaflkan m z n tekrar partisinin bafl na dönmesi ve bu flekilde partimizin de güçlü flekilde yürümesidir" dedi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n birlikteli inin, kendilerine her zaman güç verdi ini vurgulayan Atalay, flunlar söyledi: "(Cumhurbaflkan olduktan sonra baflbakanl a gelmek nas l olabilir) gibi fleyler, bizim için geçerli de- ildir. Kutlu bir misyon ve hareket yürütüyoruz. Bu hareketin devam önemlidir. Cumhurbaflkan da zaten "Kendi bafl ma gelmedim, bir siyasi hareketin içinden geldim" dedi. Dolay s yla yine o siyasi harekete dönmüfl olacak. Dolay s yla cumhurbaflkanl, tekrar baflbakanl a gelifline engel gibi bir anlay fl ç kmamas laz m. Ankara- stanbul aras nda YHT HEYECANI Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, "Ankara- stanbul YHT seferleri, may s ay - n n ikinci yar s nda bafllayacak" dedi. HABER 3. SAYFADA Aç k alanda kay s hasad Silifke ilçesinde üreticiler, aç k alanda kay s hasad na bafllad. HABER 6. SAYFADA 5 May s 2014 Resmi Gazete 2014/6065 Tekirda li, Süleymanpafla lçesinde Bulunan Baz Tafl nmazlar n Tekirda Organize Sanayi Bölgesi S n rlar çerisinde Kalmalar Nedeniyle Tekirda Yat r m zleme ve Koordinasyon Baflkanl Taraf ndan Acele Kamulaflt r lmas Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 6 Mayıs 2014 Salı Meltem Ekiz Rockçı imam, tehdit edilmiş 21:30 YÜZÜK KARDEŞLİĞİ 20:15 BÜYÜKLER Orijinal Adı : The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring Yönetmen : Peter Jackson Oyuncular : Elijah Wood, Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Liv Tyler Yapım : 2001 Aksiyon J.R.R. Tolkien in aynı adlı romanından uyarlanan üçlemenin ilkinde, Orta Dünya nın Shire bölgesinde kendi halinde yaşayan bir hobbit olan Frodo Baggins, amcasından bir yüzük devralır. Bazı güçleri olan yüzük sahibinin üzerinde de tuhaf etkiler yaratmaktadır. Büyücü Gri Gandalf şüphelendiği bu yüzüğün yüzyıllardır kayıp olan Güç Yüzüğü olduğunu keşfettiğinde yüzüğün yok edilmesi gerektiğini söyler. Ancak bu o kadar da kolay bir iş değildir. Yüzüğün sahibinin onu Mordor da, yani Sauron un topraklarında bir yanardağa atması gerekmektedir. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Grown Ups Yönetmen:De nnis Dugan Oyuncular:Ad am Sandler, Fred Wolf Yapım Yılı:2010 Tür:Komedi Küçükken aynı mahallede büyüyen ve iyi arkadaş olan beş kafadar, 4 Temmuz hafta sonu için aileleriyle birlikte otuz yıldan beri ilk kez bir araya gelir. Kaldıkları yerden arkadaşlıklarına devam eden bu beş kişi, ilerleyen yaşın büyümek anlamına gelmediğini keşfederler. ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi Pınarbaşı Köyü Camisi'nde imamlık yapan, arkadaşlarıyla "FiRock" adlı müzik grubu kuran Ahmet Muhsin Tüzer, Amerika'da verdiği konserin ardından sosyal medya ve haber siteleri üzerinden tehdit aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Erkin Koray'ın eski gitaristlerinden Doğan Sakin ve baterist İdris Tübcil ile geçen yıl "FiRock" adlı rock grubunu kuran Tüzer, besteci Catherine Christer Hennix'in kurduğu "The Chora(s)san Time-Court Mirage" grubunun 23 Nisan'da New York'ta verdiği konserde solistlik yapmıştı. Tüzer, konserde drone müziği eşliğinde Ezan, Sela ve Sureler okumuştu. Tüzer, konser sonrası sosyal medya üzerinden ve haber sitelerinde yapılan yorumlardan tehdit aldığı gerekçesiyle Kaş Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurunda bulunarak bu kişilerin kimliklerinin tespit edilerek gerekli cezaların verilmesini talep etti. Tüzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da New York'ta verdiği konserin İslamiyetin evrenselliğinin göstergesi olduğunu söyledi. İlk defa bir imamın drone müziği eşliğinde Amerikalılara Kuran'ı Kerim okuduğunu ifade eden Tüzer, konser sonrası salonda bulananlardan tebrik aldığını kaydetti. Kendisine yönelik sosyal medya ve haber sitelerinde tehditler olduğunu ileri süren Tüzer, "Ben bu şikayetimi şahsım için değil, İslam dininin önündeki cehaletin kalkması, insanlığın, barışın, adaletin ve sevginin kazanımları adına yaptım. Şahsıma yönelik tehditleri, hakaretleri, iftiraları yapanlar, duaya ve hidayete muhtaç kişilerdir" dedi. (AA) Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Aşk Treni" Rohit Shetty'nin yönettiği "Aşk Treni" filminde, Shahrukh Khan, Deepika Padukone, Satyaraj ile Nikitin Dheer rol alıyor. Hindistan yapımı aksiyon komedi türündeki filmde, ailesini çocukken kaybeden Rahul'un bir gün arkadaşlarının daveti üzerine Mumbai'den Goa'ya gitmek üzere Chennai Express'e binmesi sonu yaşanan gelişmeler izlenebilecek. "Dom Hemingway" Richard Shepard'ın yönettiği "Dom Hemingway" filminde, Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir ile Emilia Clarke izleyici karşısına çıkacak. İngiliz yapımı komedi dram türündeki filmde, arkadaşlarını gammazlamadığı için 12 yıl boyunca hapis yatan Dom Hemigway'ın cezaevinden çıktan sonra uzak kaldığı kızıyla vakit geçirmek için suç dünyasını geride bırakmak için verdiği mücadele konu ediliyor. "Sıfır Teorisi" Terry Gilliam'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Sıfır Teorisi" filminin oyuncuları arasında Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton ile Ben Wishaw yer alıyor. Bilim kurgu türündeki Romanya yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Qohen, her şeyin aslında hiçbir şeye eşit olduğunu ispatlanmaya çalıştığı gizli bir projeye dahil olur. Ancak toplumu kontrol eden yönetim, onu bu projeden uzaklaştırmak için, aşık olabileceği bir hayat tasarlamak dahil her şeyi yapacaktır. Terry Gilliam'ın geleceğe dair karanlık bir portre sunduğu film, kapitalizm ve inanç sistemlerine dair çarpıcı eleştiriler içeriyor." "Örümcek Adam 2" Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol aldığı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ABD yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Hayatı oldukça yoğun geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamları yakalayıp, diğer yandan aşkı Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen'ın babasına kızından uzak durarak onu koruyacağına dair verdiği sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktadır. Justin'den uzaklaşmak için evini satışa çıkardı DIŞ HABERLER - ABD li şarkıcı Selena Gomez, California Eyaleti nde bulunan Tarzania daki evini milyon dolara (7.36 milyon TL) satışa çıkardı. 21 yaşındaki Gomez in nereye taşınacağı açıklanmadı; ancak ona yakın kaynaklar eski erkek arkadaşı Kanadalı şarkıcı Justin Bieber dan ve gözlerden uzak bir yerde oturmak istediğini açıkladı.

3 ANKARA Gözde Kişin 6 Mayıs 2014 Salı 3 Ankara-İstanbul arasında YHT heyecanı ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, "Ankara- İstanbul YHT seferleri, mayıs ayının ikinci yarısında başlayacak" dedi. Elvan, Sudan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Bader Eldin Mahmoud Abbas ve beraberindeki heyetle görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Elvan, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle ilgili müjde vermek istediğini belirterek, "Ankara-İstanbul YHT seferleri, inşallah mayıs ayının ikinci yarısında başlayacak. Hem açılışını yapacağız, hem de seferlere başlayacağız" diye konuştu. Hazine'nin borç üstlenimine ilişkin yönetmelikle ilgili basında çıkan değerlendirmelere de değinen Elvan, İstanbul'a yapılacak 3. havalimanına Hazine garantisi verildiğinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Elvan, 2 yıl önce çıkarılan 3996 sayılı Kanun'da düzenlenen bir yetkiyle, KİT'lerin ve mahalli idarelerin borç üstlenim garantisi anlaşması imzalayabildiğini hatırlatarak, bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 3. havalimanına bu garantiyi verdiğini anlattı. Elvan, borç üstlenim garantisi anlaşması ile bir sözleşme feshi olması şartıyla yapılan tüm yatırımların bedelsiz olarak garantiyi veren kuruma veya idareye kalan tüm borçla birlikte teslim edileceğini, böylece de proje ve yatırımların aksamadan sürdürülebilmesinin amaçlandığını vurguladı. En son yapılan düzenlemenin ise KİT'lerle de 3. havalimanı ile de ilgisinin bulunmadığını belirten Elvan, genel ve özel bütçeli kuruluşları kapsayan bu düzenlemenin, yap-işlet-devret gibi projelerin sözleşmesinin feshedilmesi halinde borç yüklenimin Hazine tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti. Elvan, "Hiçbir şekilde bu kredilere garanti vermek söz konusu değildir. Ancak fesih halinde o ana kadar yapılan yatırımlar bedelsiz olarak devralınıyor ve ilgili kuruluş söz konusu yatırıma devam ediyor. 2 yıl önce çıkarılmış bu kanun bugüne kadar konuşulmuyor. 3. havalimanı gündeme gelince konuşulmaya başlanıyor, bu manidardır diye düşünüyorum" dedi. Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığındaki son atamalara ilişkin bir soru üzerine, atamaların doğal bir süreç olduğunu, hem pozisyonu değiştirilen bürokratların hem de yeni atananların konularına hakim, deneyimli ve kuruma katkılarının yadsınamaz olduğunu söyledi. Avrupa Birliği üyesi bazı komşu ülkelerin karayolu taşımacılığında rekabeti bozan uygulamaların ne olduğuna dair bir soru üzerine de Elvan, şunları kaydetti: "Ülkelerin ismini vermesek de asıl sorun şudur: Türkiye'de mazot fiyatları 4-5 TL arasında değişirken, bir başka ülkede çok daha düşük fiyatlara, kuruşa mazot satılmaktadır. Bu ülkenin taşımacıları, Türkiye'ye gelerek buradaki yükleri alıp başka ülkelere taşıyabilmektedir. Tabii bunu dengelememiz gerekiyor, eşit rekabet koşullarında taşımacılık sektörünün yürütülmesi gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor ve çeşitli komşu ülkelerle müzakerelerimiz yürütülmekte." Sudan Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Abbas da soruları yanıtladı. Bir gazetecinin "Sudan'daki Gülen cemaatine ait okullara" ilişkin sorusu üzerine Abbas, şöyle konuştu: "Sudan'da eğitim sektörü özelleştirilmiş bulunmaktadır. Bu yüzden sektöre doğrudan müdahalede bulunmuyoruz. Fakat bu özgürlüğü dost bir ülke ile ilişkilerimize zarar verecek şekilde politik olarak suistimal eden olursa, hükümetimiz böyle bir şeye kesinlikle izin veremez. Özellikle Türkiye ile ilişkilerimize zarar verecek bir aktiviteye kesinlikle izin verilmez ve buna karşı çok sert karşılık vereceğimiz mesajını da iletmek isterim. Biliyoruz ki bazı gruplar değişik alanlarda önemli noktalara sızmaya çalışıyor, düşmanca davranıyor ve gelecekte Türkiye ile Sudan'daki politik düzeni bozmaya çalışıyor." Geçmişte Sudan'ın benzer yaklaşımlarla karşılaştığını ve böyle bir hareketin kökünü kazıdıklarını söyleyen Abbas, "Size şunun garantisini vermek isterim ki bu tür yaklaşımlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir" ifadesini kullandı. Şehitlik destanı 57. Alay ın torunlarını Akgül Uğurladı MAMAK- Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Çanakkale Destanı nın yazıldığı toprakları her vatandaşın yerinde görmesi için, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale Gezileri kapsamında 225 öğrenciden oluşan 2. kafileyi Çanakkale ye uğurladı. Uğurlama törenine Akgül ün yanı sıra Meclis Başkanvekili Erdal Ak, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş, Başkan Yardımcısı Hasan Gökmenoğlu, birim müdürleri ve aileler katıldı. Her Türk vatandaşının Çanakkale ye giderek tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini belirten Akgül, gençlere kahraman ecdatlarıyla gurur duymaları gerektiğini söyledi. Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi nin gösterisi ile başlayan uğurlama töreninde, Çanakkale ye gitme fırsatı bulan öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savaşı nın ruhunu yaşamalarını, gittikleri yerleri bu duygularla gezmelerini isteyen Akgül, Çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın, insanlığın ibret abidesi Çanakkale yi görmeleri için her yıl Çanakkale ye gezi düzenliyoruz. 2 gün boyunca bütün heyecanıyla, gururuyla, hüznüyle Çanakkale nin havasını teneffüs edecekler. Ben inanıyorum ki Çanakkale ye giden her kardeşimiz, birlik ve beraberlik bağlarını daha da güçlendirerek dönecektir dedi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş ta Akgül ün, kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, geziyle Akgül ün, gençliğe ve tarihe önem verdiğini belirtti. 225 kişilik kafile binlerce şehidin kanıyla sulanan Çanakkale de Ecebat, Gelibolu, Alçı Tepe, Anıt, Şehitlik, Seddülbahir, Conkbayırı, Anafartalar gibi savaşın yoğun yaşandığı cepheleri gezecek. Mamak Kültür Merkezi nden uğurlanan öğrenciler Çanakkale de profesyonel gezi rehberlerince 2 gün boyunca hem görerek hem de dinleyerek tarihi zaferle ilgili bilgilerini pekiştirdi. Tekno-yatırıma BÜYÜK destek ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'de bir ilk olan "Tekno-Yatırım" projesiyle orta, yüksek ve orta-ileri teknoloji alanlarındaki 50 milyona kadarlık yatırımların destekleneceğini bildirdi. Işık, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak işletmelere başlangıç sermayesi sağlayan Tekno-Girişim ve pazar arayışlarını destekleyen Tekno- Pazar uygulamalarından sonra şimdi de Tekno-Yatırım projesini başlattıklarını söyledi. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı "Tekno-Yatırım"ın, firmalara doğrudan destek sağladığını vurgulayan Işık, projeyle Ar-Ge sonuçlarını ekonomiye kazandıracaklarını belirtti. Işık, projenin Türkiye'de ilk olduğuna dikkati çekerek, "Tekno-Yatırım, vergisel destek sağlayan projelerin çok ötesinde, sanayi profilimizi ileri teknoloji alanlara dönüştürüyoruz, firmalara doğrudan hibe desteği sağlayacağız" diye konuştu. Uluslararası düzeyde rekabetçi ekonomik yapının tesis edilmesini amaçladıklarını anlatan Işık, projeyle aynı zamanda yüksek teknolojili alanlardaki firma sayılarının artırılması ve teknoloji tabanlı yüksek katma değerli şirketlerin kurulmasını hedeflediklerini ifade etti. Bakan Işık, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan katma değerli ürünlerin yatırıma dönüşeceğine ve ticarileşeceğine işaret ederek, "Tekno-Yatırım'dan yurt içinde ve dışında kamu desteğinden yararlanmış Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri ile öz kaynakla gerçekleştirilmiş Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan patentli ürün sahipleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları yararlanacak" dedi. (AA) Dans et zayıfla YENİMAHALLE- Yenimahalleli hanımlar, dans edip eğleniyor ve eğlenerek formda kalmayı başarıyor. Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Spor Merkezi, son zamanlarda trend olan ve eğlenceli zayıflama yöntemi olarak bilinen Zumba dansı ile kadınlara hizmet vermeye başladı. Yenimahallelilerin uğrak yerlerinden biri olan spor merkezi, yaklaşık 400 bayana fitness, plates, aerobik, zumba, yoga ve çocuk jimnastik dersleri veriyor. Hanımlar merkezde eğlenerek form tutuyor. 7 den 70 e tüm bayanlara hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Spor Merkezi, uzman eğitimci kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor. Her kesime uygun fiyatlarla hanımların sağlıklı, formda ve zinde kalmasını sağlayan spor merkezi, ile saatlerinde hafta sonları da dahil 7 gün boyunca hizmet veriyor. Sağlıklı kilo verme yönetimlerinden biri olan zumbayı da branşlarına ekleyen merkezde hanımlar hem dans ediyor, hem de eğlenerek zinde kalıyor. Belediyenin başlattığı uygulamadan memnun olduklarını dile getiren hanımlar ise dans ederek zayıflamanın hayatlarına ayrı bir ritim ve enerji kattığını ayrıca psikolojik açıdan da rahatladıklarını belirtiyor. Spor merkezinde zumbanın yanı sıra fitness, plates, aerobik, yoga ve çocuk jimnastik dersleri de veriliyor. Yenimahalle Belediyesi Ragıp Tüzün Spor Merkezi eğitmenleri, Hanımların eğlenerek zihinde kalmasını sağlayan zumba, sadece kalça ve karnı değil vücuttaki tüm kasları çalıştırıyor. Ayrıca kasları güçlendirip kan basıncının kontrolüne de yardımcı oluyor. Vücut yağlarını azaltarak fiziksel görünümü, dengeyi ve duruşu geliştiriyor. (AA)

4 46 Mayıs 2014 Salı ANKARA Gözde Kişin Suskunluğun Çığlığı na Yenimahalle desteği HABER MERKEZİ - Yenimahalle Belediyesi, kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında toplumsal farkındalık yaratmak ve zihinsel dönüşüm sağlamayı hedefleyen, Suskunluğun Çığlığı projesiyle kadınlara yardım elini uzattı. Projenin tanıtım toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB) Sosyal Tesisleri nde yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU), Hacettepe Üniversitesi ve Sosyoloji Derneği tarafından yürütülen projeye, sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da destek verdi. Yenimahalle Belediyesi nin proje ortağı olduğu toplantıya, Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar, Kazan Kaymakamı Veysel Beyru, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A.Murat Tuncer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve akademisyenler de katıldı. Projenin açılışında konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye de kadına yönelik şiddetin her geçen gün yaygınlaştığına değinerek, bu ISSN Yıl: 44 6 Mayıs 2014 Salı Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. sorunun toplumsal yara haline gelmeye başladığına vurgu yaptı. Kadına yönelik şiddetin Türkiye adına utanç verici olduğunu kaydeden Başkan Yaşar, Şiddete maruz kalan, ezilen, kişiliği yok edilmek istenen, baskı altında tutulan kadınlarımızın bir hukuk devletinde haklarının en üst düzeyde korunması gerekir. Bu, demokrasinin en önemli temelidir dedi. Sosyoloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Birsen Gökçe de proje hakkında bilgi vererek okuma yazma ve ihtiyaç duyulan kursların da bu proje içerisinde olduğunu söyledi. Çeşitli yaş gruplarına, eğitim ve daha güzel bir yaşam için seminerler düzenlendiklerini belirten Gökçe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar a teşekkürlerini sunarak, Bu tür etkinliklerde Fethi Yaşar adını sık sık duyuyoruz. Keşke tüm Belediye Başkanları sizin gibi olsa. Hayata geçirdiğiniz ve destek olduğunuz tüm faaliyetleri takip ediyoruz dedi. Hizmet esnafın ayağına gidiyor... HABER MERKEZİ Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki esnafların kullandığı terazileri yerinde kontrol ve muayene ederek damgalamaya başladı. Geçtiğimiz yıl ilçede haftanın her günü kurulan semt pazarlarında, esnafın kullandığı elektronik terazileri kontrol ve muayene ederek damgalama uygulamasını hayata geçiren Keçiören Belediyesi, bu yıl uygulamaya Keçiören genelindeki esnafları da dahil etti. Hizmeti vatandaşın ayağına götüren Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde gerçekleştirilen kontrol ve muayeneler sonucu uygunluğu tespit edilen terazileri damgaladıktan sonra, üzerine kontrolün yapıldığına ilişkin Keçiören Belediyesi ve zabıta logolu sticker yapıştırarak alışveriş güvenilirliğini sağlıyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşların alışveriş güvenliğini sağlamanın belediyenin görevleri arasında olduğunu hatırlatarak, Belediyemizde terazi kullanımına ilişkin veri tabanı oluşturarak kontrol ve denetim faaliyetlerini tüm ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde kayıt altına aldık. Kontrol ve damgalama işlemi biten terazilerin vatandaşlarımızın kolayca görebilecekleri kısımlarına yapıştırılan sticker lar sayesinde kontrol ve denetim altındaki terazileri, kontrolsüz terazilerden ayırmayı, böylece otokontrolün gelişmesini, tüketicinin bilinçlenmesini, esnafımızın da zaman kaybetmemesini sağladık dedi. Üzerinde Keçiören Belediyesi logosu taşıyan sticker ların, ilçedeki ölçü ve tartı aletlerinin güvenilirliğini simgelediğini, uygulama sayesinde vatandaşların gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde alışveriş yaptıklarını söyleyen Başkan Ak, Daha önceleri, terazisini kontrole götürmek için dükkanını, işyerini kapatarak binbir zahmetle belediye binasına götüren esnafımızı biz bu zahmetten kurtararak zaman ve iş kaybını önledik. Bundan da büyük mutluluk duymaktayız diye konuştu. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü nün yaptığı uygulamalar, yurtiçinden birçok belediye tarafından örnek alındığı gibi yurtdışında da büyük ilgi çekiyor. Irak İslam Birliği, Sudan Hartum Belediyesi, Umman Mascat Belediyesi Keçiören zabıtasının uygulamalarını kendisine örnek alan yabancı belediyelerden sadece birkaçı. Keçiören de yeşil alan miktarı artıyor... HABER MERKEZİ - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiğinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını ikiye katlama başarısını ardından son ağaçlandırma çalışmalarıyla bu miktarı 5.5 metrekareye çıkardı. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veren Keçiören Belediyesi, Türkiye nin en kalabalık ilçesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını kısa sürede 2.2 metrekareden 4.8 metrekareye çıkardı. Ağaçlandırma faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5.5 metrekareye yükseltti. Keçiören içinde yeşilleri değil, yeşiller içindeki bir Keçiören i istiyor ve bunun için çalışıyoruz diyen Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kişi başına düşen yeşil alanı 10 metrekareye çıkararak yeşillikler içerisinde cennet gibi bir Keçiören hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Şehirlerin en büyük sıkıntısının betonların arasına sıkışmak olduğundan yakınılır. Biz Keçiören in yeşil hasretini giderdik. Keçiörenliye nefes aldırarak görsel açıdan çekici hale getirdik. Yeşil alan miktarını 2 katından fazla artırdık mesajını verdi. Yeşil alan miktarını artırmak için yapılan çalışmalar arasında ilk sırayı ağaçlandırma faaliyetleri alıyor. Ovacık ta, 1 milyon 126 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Kent Ormanı na, Keçiören Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü nün işbirliği sonucu 7 bin iğne yapraklı ve yapraklı ağaç dikildi. 7 bin ağacın daha dikilmesi ile 14 bin ağaçlık bir ormana dönüşecek bu yeşil alanda, 1000 metrekarelik yapay bir gölet de yer alıyor. Ovacık bölgesindeki 170 bin metrekarelik alana kurulan AK Parti Hatıra Ormanı nda ise 6 bin 525 ağaç bulunuyor. Keçiören Belediyesi nin ağaçlandırma çalışmaları yaptığı Bağlum Kösrelik Göleti etrafında ise, 33 bin metrekarelik yeşil alana 20 bin ağacın dikilmesi planlanıyor. Keçiören Belediyesi nin daha önce yaptığı çalışmalarda bölgeye, bin 250 adet sarı çam, 800 adet kara çam, 70 adet piramit mazı, bin adet sedir olmak üzere toplam 3 bin 120 adet ağaç dikilmişti. Ovacık taki kent ormanının sadece Keçiören in değil Ankara nın da nefes alacağı akciğerleri haline geleceğini söyleyen Başkan Mustafa Ak, Yaşadığımız şehrin temizliği, düzeni ve bakımı kadar yeşilliği de önemli. Bir kentin yeşil alan miktarı o şehrin medeniyet ölçüsünü gösteriyor. Ağaçlandırma için uygun alanların ağaçla buluşması için gayret gösteriyoruz. Düzenlediğimiz törenlerle herkesin dikili bir ağacı oluyor. İlçeyi her mevsim çiçeklerle donatmaya da özen gösteren Keçiören Belediyesi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile Keçiörenlilerin hayatını renklendiriyor. Bunun yanısıra yeşillendirme çalışmalarına vatandaşları da dahil eden Keçiören Belediyesi, geleneksel hale getirdiği En Güzel Bahçe-Balkon-Pencere yarışması ile daha yeşil bir çevre amacına katkıda bulunan Keçiörenlileri ödüllendiriyor.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 6 May s 2014 Sal HAKKAR - MESUT VAROL - Anavatan Hakkari bölgesi olan ve yöre halk taraf ndan kutsal kabul edilen ters laleler, bahar n gelifliyle çiçek açt. Yüksekova ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Yürekli köyü k rsal nda yetiflen ve "a layan gelin" olarak bilinen ters lalenin oluflturdu u manzaray görmek için her gün çok say da vatandafl bölgeyi ziyaret ediyor. Son zamanlarda duyars z baz vatandafllarca kökünden sökülüp sat lan ters laleler için do aseverler harekete geçti. Gençler, do ada ender rastlanan bu çiçe- in korunmas için adeta nöbet tutuyor. Gençlerden kbal Ats z, AA muhabirine, ters lalelerin çok nadir yetiflen bir bitki oldu unu anlatt. Van ve Hakkari yöresinde "a layan gelin" olarak bilinen ve kutsal kabul edilen ters laleler, duyars z vatandafllarca kökünden ç kar l p ticari malzeme haline getirilince, do asever köylü gençler lalelerin yetiflti i alanlar korumaya bafllad. Köylü gençlerin A layan gelin nöbeti Ters lalelerin koruma alt na al nmas gerekti ini kaydeden Ats z, flöyle dedi: "Bu dönemde çevre il ve ilçelerden birçok vatandafl buraya gelerek bu eflsiz manzaran n tad n ç kar yor. Ancak baz duyars z vatandafllar da ters laleye zarar veriyor. Ters laleyi kökünden ç kar p ilçe merkezine götürerek sat yor. Tabi bu çok yanl fl. Tamamen bilinçsizlikten kaynakl bir durum. Çünkü so an köklü bu lale kökünden ç kar ld zaman bir daha yeflermiyor. Bu da ters lalenin yok olmas na yol aç yor. Bizler nadir yetiflen bu çiçe in korunma alt na al nmas n istiyoruz." Gençler olarak lalelerin yetiflti i yerleri zaman zaman denetlediklerini ve zarar verilmesini engellediklerini belirten Ats z, bu y l olumsuz bir durumla karfl laflmad klar n ifade etti. Toplumun ters lalenin korunmas konusunda bilinçlendirilmesi gerekti ini dile getiren Ats z, "Köylüler olarak bu laleye en ufak bir zarar verilmesine müsaade etmeyece iz. Öte yandan ters lalenin yeterince tan t lmad n düflüyoruz. Bu lalenin tan t mda kullan lmas yla turizmin canlanaca na inan yoruz" diye konufltu. Ters lalenin yetiflti i alanda piknik yapan vatandafllar ise da lar n yamaçlar n adeta k rm z bir hal gibi kaplayan ters lalelerin korunmas ve tan t lmas gerekti- ini söyledi. (AA) smail KARA KARA CA HAL HAZIRDA DÜNYAMIZ Bu sütunda hep kendi görüflüme ve kendi fikirlerime yer veriyorum. Bu gün bir de ifliklik yap yor ve afla da al nt bir yaz y sunuyorum. Küresel hakimiyet için gerekli güçleri ele geçiren bir grup az nl k, tüm dünyada hakimiyetini pekifltirmek için plânlad flekilde çal flmalar na devam etmektedir. Bütün uluslar borçland r lmakta, kaynaklar ele geçirilmekte, finans ve enerji kaynaklar kontrole al nmaktad r. Tüm uluslarda iç çat flmalar körüklenmekte, ihtilâflar çözülmek yerine derinlefltirilmekte, ç kar sa lamak, parçalay p yönetmek için her tür yöntem denenmektedir. nançlar yozlaflt r lmakta, kimlikler silinmekte, kavramlar n içi boflalt lmakta, aile kurumlar anlams zlaflt r lmaktad r. Bunlar n sonucu insanlar güçsüzlefltirilmekte ve yaln zlaflt r lmaktad r. Çünkü ancak bu hale gelen insanlar, kula ndan yönetilerek, maksatl lar n kuklas haline getirilebilir ve malzeme halinde kullan labilir. Y k c taraf n bin y ll k plânl çal flmas ile ulaflt klar bu sonuç, gayet do al olarak tabiî sürecinde devam etmektedir. Y k c taraf n bu flekilde dünya üzerinde küresel dünya devleti kurmaya do ru plânlad bu hareketin ulaflt mevcut baflar, çok büyütülecek bir baflar de ildir. Burada esas mesele, yap c taraf n öncüsü Türk Milleti nin uyumamas d r. Türk Milleti, dünyada oynamas gereken tabii rolden uzaklaflm flt r. Türk Milleti, dünyan n ve insanl n sahibi oldu unu unutmufltur. Türk Milleti, kimli i, müspet inanc ve do- al hedefinden uzaklaflt için, meydan y k - c lara kalm flt r. Türk Milletini dünyadaki do al davas ndan uzaklaflt rmak, y k c lar için kolay olmam flt r. Yüzy llar içinde, önce hedef kavram n bize unutturdular, millî hedef i unuttuk. nanc m z kaybettik. Dünyan n efendisi oldu umuzu ve dünyay adalet içinde ve güzellikle yönetmenin sahibi oldu umuzu unuttuk. HH Bangladefl'te 5. yetimhanesini açt Türkiye'nin kifli bafl sera gaz emisyon miktar 5.9 ton ANKARA- Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, Türkiye'nin kifli bafl sera gaz emisyon miktar n n 5.9 ton oldu unu belirterek, bu de erin OECD ortalamas n n üçte biri ve Avrupa Birli i (AB) ortalamas n n yar s oldu unu bildirdi. Güllüce, yapt yaz l aç klamada, iklim de iflikli i ve küresel s nma hakk nda bilgi verdi. Türkiye'nin h zla geliflen bir ülke oldu unu belirten Güllüce, iklim de iflikli iyle mücadele konusunda imkanlar çerçevesinde ellerinden geleni yapt klar n kaydetti. Ekonomik ve sosyal kalk nman n sürdürülebilir flekilde devam etti ini ifade eden Güllüce, flu bilgileri verdi: "Türkiye'nin kifli bafl sera gaz emisyon miktar 5.9 tondur. Bu de er OECD ortalamas n n üçte biri ve AB ortalamas n n yar s d r. Ayr ca Türkiye'nin küresel sera gaz emisyonlar içerisindeki tarihsel pay sadece yüzde 0.4'tür. Sadece ulusal önlemler ve kaynaklar yla döneminde sera gaz emisyonlar yüzde 21 oran nda azalt lm flt r." Güllüce, 2015'ten itibaren Türkiye'nin toplam sera gaz emisyonlar n n yaklafl k yar s n n tesis baz nda kay t alt na al naca n belirtti. "Türkiye'de ve dünyada yaflanan kurakl k ve sel gibi afl r iklim olaylar yla ilgili bilim çevrelerindeki yayg n kanaat, dünyadaki sera gazlar n n art fl yla küresel ortalama s cakl klar n n yükseldi i ve bunun da iklim de iflikliklerine neden oldu u yönündedir" ifadesini kullanan Güllüce, sera gaz emisyonlar n n kontrolü ve iklim de iflikli ine uyuma yönelik 541 eylem içeren klim De- iflikli i Eylem Plan 'n n 2011'de uygulamaya baflland n an msatt. (AA) GAZ PUR - nsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yard m Vakf ( HH) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, yetimlere, "Müslümanlar kardefltir. Kardeflli imizi pekifltirmek için ülkenize geldik. nflallah sizler de gelecekte çok büyük insanlar olacaks n z. slam'a, ülkenize, insanl a büyük hizmetler edecekseniz" diye seslendi. "Yetim Dayan flma Günleri" kapsam nda Bangladefl'te bulunan 10 kiflilik HH ekibi, bölgedeki 5. yetimhanesini Gazipur kentinde "Sultan Abdülhamid Han Kardefllik Yetimhanesi" ad yla açt. Yetimhanede kalan çocuklar, HH ekibini sevinç gösterileriyle karfl lad. Bafllar ndan çiçekler döken çocuklar, ekibe bir buket de çiçek verdi. Yetimhanenin aç l fl n Antalya HH Derne i Kad n Komisyonu Baflkan Zeynep Tafl ve Anadolu Yakas Sivil Toplum Kurulufllar Platformu (AYS T) Temsilcisi Züleyha Pehlivan yapt. Aç l flta HH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik dua etti. Yetimhanede kalan baz çocuklar, aç l flta Kur'an- Kerim tilaveti gerçeklefltirdi ve ilahi okudu. Yetimhanenin aç l fl nda konuflan Çelik, Türkiye'den Bangladefllilere selam getirdiklerini söyledi. Çocuklara kendilerine inanmalar, güvenmeleri ve e itimlerini en iyi flekilde tamamlamalar tavsiyesinde bulunan Çelik, "Herkes dünyan n flartlar ndan flikayetçi ve de iflmesi gerekti ini düflünüyor. Bunun için önce kendimizi de ifltirece iz, sonra dünyay. Müslümanlar kardefltir. Kardeflli imizi pekifltirmek için ülkenize geldik. nflallah sizler de çok büyük insanlar olacaks n z. slam'a, ülkenize, insanl a büyük hizmetler edecekseniz. Buna inan yorum" diye konufltu. "S Z DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAN GÖRMEDEN SEVDIK" AYS T temsilcisi Züleyha Pehlivan, Bangladefl'e uzak bir ülke olan Türkiye'den geldiklerini belirtti. Buraya Müslüman kardefllerinin ihtiyac oldu unu duyunca koflarak geldiklerini anlatan Pehlivan, "Sizi dünyan n öbür ucundan görmeden sevdik. Buraya gelince bu sevginin karfl l kl oldu unu gördük. Yüzünüzdeki sevinci ve güzelli i gördük. Burada bulunmam zda Türkiye'deki yüzlerce kardeflimizin eme i, sevgisi vard r. Tüm Türkiye yan n zda" ifadelerini kulland. Konuflmalar n ard ndan HH ekibi, yetimhaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Yetimlerle ö le yeme i yiyen ekip, çocuklara çeflitli hediyeler verdikten sonra yetimhaneden ayr ld. HH, yetimhaneye bir çamafl r makinesi hediye etti. YET MHANE HAKKINDA Yetimhane HH'n n deste iyle Antalya HH Derne i ve AYS T Platformu'nun katk lar yla infla edildi. Yaklafl k 600 milyara yapt r lan yetimhane, 3 kat, 20 yatakhane, çal flma odas, okuma odas, yönetici odalar, yemekhane, mutfak, banyo ve tuvaletten olufluyor. fiu anda 45 ö rencinin bulundu u yetimhanede, k sa bir süre sonra 100 ö renci kalabilecek. Yetimhanenin tefriflat da HH ve destek veren kurulufllar taraf ndan yap ld. Ekip, aç l fl n ard ndan HH taraf ndan yapt r lan ve 2. kat inflaat devam eden 25 kiflinin kald Darul Aman Yetimhanesi'ni ziyaret etti. Burada yönetici ve yetimlerle sohbet eden ekip, yetimhanede incelemelerde bulundu. Bir miktar para ba fllad klar çocuklar n çamafl rlar n elde y kad klar n gören ekip, yetimhaneye çamafl r makinesi ald. (AA)

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 6 May s 2014 Sal Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye'nin do al gazla ilgili talebinin, do al gaz kaynak ülke aray fl n n bir noktas n n Norveç oldu unu belirterek, "Biz firmaya LNG ile ilgili taleplerimizi, 6 milyar metreküpe kadar LNG'yi alabilece imizi ilettik" dedi. Do al gazda yeni rota Norveç Fahifl fiyatl ürüne tepki OSLO - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye'nin do al gazla ilgili talebinin, do al gaz kaynak ülke aray fl n n bir noktas n n Norveç oldu unu belirterek, "Biz firmaya LNG ile ilgili taleplerimizi, 6 milyar metreküpe kadar LNG'yi alabilece imizi ilettik" dedi. Y ld z, Norveç'teki resmi temaslar kapsam nda görüfltü ü Norveç Petrol ve Enerji Bakan Tord Lien ile ortak bas n toplant s düzenledi. Lien, burada yapt konuflmada, güzel toplant lar yapt klar na inand klar n ifade ederek, Bakan Y ld z' n, toplant lar sonucunda iyi flirketlerle tan flt n umdu unu söyledi. Lien, "Say n Bakan, iflbirli i yapabilece i f rsatlarla dönecek diye umuyorum" fleklinde konufltu. ki ülke aras ndaki iliflkilerin, özellikle enerji Ay pl mal tüketiciyi ma dur etmeyecek KASTAMONU - YUSUF ÇEL K - Tüketiciler Derne i (TÜDER) Genel Baflkan Ayd n A ao lu, 28 May s 2014 tarihinde yürürlü e girecek olan Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun'a göre, tüketicinin ürünü sat n ald ktan sonra 6 ay dolmadan herhangi bir ar zayla karfl laflt nda, "bedel iadesi, yenisiyle de ifltirme, ücretsiz onar m veya ay p oran nda indirim" seçeneklerinden diledi ini tercih edebilece ini belirtti. A ao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, özellikle internet üzerinden sat fl yap lan kalitesiz ürünlerin, tüketicilerin can n yakmaya devam etti ini söyledi. Mevcut tüketici yasas na göre, bir ürün sat n al nd ktan itibaren ilk 30 günde ay pl ç karsa tüketiciye bedel iadesi, yenisiyle de ifltirilmesi, ücretsiz tamir ya da bedel indirimi talep haklar bulundu unu anlatan A ao lu, "Bu noktada tercih, tüketiciye b rak lmaktad r. Yani, tüketici sat c n n yenisiyle de ifltirme veya onar m yapt ktan sonra onar lm fl ürünü teslim alma dayatmas na karfl kendi tercihini kullanarak bedel iadesini isteyebilmektedir" diye konufltu. A ao lu, tüketicilerin bilgi eksikli i ve sat c lar n dayatmas neticesinde kalitesiz ürünlerin tamir edilip vatandafllara teslim edilmesi yönteminin yayg n oldu unu vurgulayarak, ay pl ürünün tekrar ar zalanmas durumunda ise 30 günlük süre afl ld ndan bedel iadesi hakk n n kaybedildi ini anlatt. Yeni tüketici kanununun, tüketicilerin karfl laflaca s k nt lar kökünden çözecek mahiyette olaca - na iflaret eden A ao lu, flunlar kaydetti: "Yeni kanunun, ürünün teslim tarihinden itibaren 6 ay boyunca üretimden kaynaklanan herhangi bir ar za ortaya ç kt nda, tüketicilere tercih hakk tan - maktad r. Yeni kanuna göre, tüketici ürünü sat n ald ktan sonra 6 ay dolmadan herhangi bir ar zayla karfl laflt nda, bedel iadesi, yenisiyle de ifltirme, ücretsiz onar m veya ay p oran nda indirim seçeneklerinden diledi ini tercih edebilecektir. Bu imkanlar tüketici hukuku aç s ndan son derece önemlidir. Tüketici, garanti sonuna kadar tekrar ar zayla karfl laflt nda paras n geri isteme hakk na kavuflacakt r." A ao lu, tüketicilerin teknolojik ürün sat n al rken Gümrük ve Ticaret Bakanl 'n n garantisiyle yetinmemeleri gerekti ine iflaret ederek, tüketicilerin, güvenilir, servis a yayg n ve bilinen firmalar n ürünlerine yönelmeleri gerekti ini kaydetti. (AA) alan ndakilerin 10 y llard r devam etti ine de inen Lien, Türkiye ve Norveç'in benzerlikleri ve ortak zorluklar bulundu unu dile getirdi. Lien, iki ülkenin ekonomisinin de geliflti ini, enerji tüketimi, talebinin artt n vurgulayarak, kabinelerin de bunlara karfl çözümler üretti ini kaydetti. Bakan Y ld z da olumlu görüflmeler yapt klar n, umdu unun üzerinde verimle toplant lar tamamlad klar n söyledi. Norveç heyetini Türkiye'ye davet ettiklerini ve bir program yapacaklar n belirten Y ld z, sözlerini flöyle sürdürdü: "Ar-Ge merkezlerinde, üniversitelerden teknoloji transferinde, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklar nda, Norveç'in en önemli kaynaklar ndan olan sularda, yani HES'ler yapmayla alakal konuda dünya devleri 2 firmayla iflbirli i yapma karar alm fl bulunuyoruz. Tabii petrol ve do al gaz aramac l nda Norveç'in son derece sab rl ve uzun vadeli stratejik iflbirliklerini biliyoruz. Kendilerini bu manada davet ettik. Do u ve Güneydo u bölgelerimizin çözüm süreciyle beraber bir k s m firmalara daha fazla bir alan aç labilece ini kendileri de görmüfl durumda. Bunu de- erlendirece iz. Toplant da Norveçli firmalar, özellikler HES'lerin rehabilitasyonuyla ilgili bütün birikimlerini buraya aktarabileceklerini söylediler. Bu da bizim ac m zdan son derece sevindirici. Çünkü hedeflerimizin aras nda enerji politika ve stratejilerimiz bulunuyor. Türkiye'nin büyümesine olan katk y firmalar yla gösterebileceklerini söylediler." (AA) Aç k alanda kay s hasad MERS N - Silifke ilçesinde üreticiler, aç k alanda kay s hasad na bafllad. Silifke Kay s Üreticileri Birli i Baflkan smail Gürses, gazetecilere, önceki y llara göre miktar azalan kay s n n, bu y l fiyat n n yüksek olaca n belirtti. Hasat edilen kay s n n Ankara, stanbul, zmir, Bursa baflta olmak üzere farkl illere gönderildi ini ifade eden Gürses, kilogram n 4 ila 5 liradan sat ld n söyledi. lçe genelinde bin 200 dönüm kay s bahçesinden yaklafl k 10 bin ton ürün hasat edilece ini vurgulayan Gürses, 2003'te, talya'dan getirilen 25 bin erkenci "Ninfa" fidan n n 100 dönüme dikildi ini an msatt. Sezonda hasat edilecek kay s n n 2 bin tonunun baflta Rusya olmak üzere Ukrayna, Azarbeycan, Moldova, Romanya ve Gürcistan'a ihraç edilece ini, 8 bin tonunun ise yurt içinde tüketime sunulaca n anlatan Gürses, "Geçmifl y llardaki gibi fiyatlar n bir anda afla düflmemesini diliyoruz. Fiyatlar düflerse üreticilerimiz masraflar n karfl layamaz, zarar eder" dedi. Gürses, bilinçli üretim konusunda çiftçileri bilgilendirdiklerine iflaret ederek, farkl illerde kat ld klar seminer ve tar m fuarlar nda ürünlerini tan t p, ö rendikleri teknik bilgileri üreticilere aktard klar n da söyledi. (AA) (TÜDEF) Genel Baflkan S tk Y lmaz BURSA - HALUK YÜKSEL - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Baflkan S tk Y lmaz, Türkiye'de, kay s ve f nd k baflta olmak üzere don ve kurakl ktan etkilendi i için ciddi rekolte kay plar beklenen tar m ürünlerinde, stoklardaki mamullerin fiyatlar n n katlanarak artmas na tepki göstererek, "Fahifl fiyatl kay s, f nd k tüketmeyin" ça r s nda bulundu. Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, ülkede arac lar yüzünden tar m ürünlerinin tarladaki fiyat ile son tüketiciye ulaflt ndaki fiyat aras nda zaten büyük fark oldu unu ancak bu fark n ilkbahar aylar nda etkili olan don ve kurakl k nedeniyle inan lmaz ve tahammül edilemez bir düzeye ulaflt n söyledi. Özellikle f nd k ve kay s da, yeni ürünler hasat edilmeden stoklardaki ürünlerin çok yüksek fiyatlarla sat ld n ifade eden Y lmaz, "Don nedeniyle fiyatlar f rlayacak" denilerek toplumun önce yüksek fiyatlara haz rland n, sonra da tüccarlar n duruma göre pozisyon ald n anlatt. Üreticinin elindeki mal bir y l önceden ba lay p stoklayanlar n olumsuz hava koflullar n n kendileri için yaratt f rsat kaç rmad n, ranta dönüfltürdü ünü dile getiren Y lmaz, faturan n yine her zamanki gibi tüketiciye ç kar ld n vurgulad. Y lmaz, tüketicilerin cayd r c gücünün "sat n almamak" oldu una de inerek, flöyle konufltu: "Üretime ve üreticiye darbe vuran don ve kurakl f rsat bilip spekülatif hareketlerle bir ürünün fiyat katlanarak art r l yorsa ve fahifl bir hal al yorsa o ürünü tüketmemek, tüketicinin en do al hakk d r. 'Fahifl fiyatl kay s, f nd k tüketmeyin, tüketimden gelen gücünüzü gösterin' diyoruz. Çok zorunlu olmad kça ve f rsat üzerinden bir fley sürüyorsa ve tüketici de bunun bilincindeyse tüketici bunu almak yerine ciddi bir tepki koymal, bu haks z ranta karfl dik durufl sergilemeli. Söyledi- imiz, gerçekten fahifl fiyatlara karfl yani tüketicinin gerçekten sömürülmesine, bu f rsat ranta çevirenlere yönelik. Tüketicinin s rt ndan vurgun vuranlara karfl. Bunlara karfl tüketicinin de 'Bu olay n, tezgah n fark nday m, buna karfl tepkim var, bu nedenle bu f rsat sana vermeyece im ve tüketimden gelen hakk m kullanarak ben bu al flverifli yapmayaca m ve sat n almayaca m' diyebilmeli." Tüketicilerin, bu f rsat ranta çevirenlere karfl korunmas amac yla piyasalarda çok ciddi gözetim ve denetim yap lmas gerekti ini söyleyen Y lmaz, "Burada devletin bu duruma seyirci kalmayaca n da biliyoruz ama bizim bekledi imiz; rutin denetimlerin ötesinde bir denetimle tüketiciye güven veren ve onun istismar edilmesini engelleyen tedbirlerin zaman nda al nmas d r" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

7 EKONOMI 6 May s 2014 Sal 7 Malatya Ticaret ve Sanayi Odas (TSO) Baflkan Hasan Hüseyin Erkoç, kay s daki zirai don olay na iliflkin, " nflallah say n Baflbakan m z da hükümetimiz de geçmiflte verdikleri deste in bir benzerini bu y l da verirler ve bu destekle hem üreticimiz hem de flehir ekonomisi rahatlar" dedi. Türk limanlar ndaki elleçleme % 80 artt Kay s c lar destek bekliyor MALATYA - Makam nda gazetecilere aç klamalarda bulunan Erkoç, Baflbakan Yard mc s ve Hükümet Sözcüsü Bülent Ar nç' n, baflta Malatya olmak üzere don felaketinden etkilenen çiftçilerin zararlar n n karfl lanmas noktas nda hükümetin ne ad m ataca na iliflkin bir soru üzerine, "Bu konuda bir Bakanlar Kurulu karar - n n ç kaca n zannediyorum" aç klamas nda bulundu unu hat rlatt. Son 50 y l n, belki de 100 y l n en büyük don felaketiyle karfl karfl ya kald klar n belirten Erkoç, kay s n n Malatya'n n vazgeçilmezi ve yaklafl k 50 bin ailenin geçim kayna n oluflturan bir ürün oldu unu dile getirdi. Ma duriyetin sadece üreticileri de il ayn zamanda flehir ekonomisini de etkileyece ini, öncelikle bu ma duriyetin giderilmesi gerekti ini Biflkek'te fl Forumu B fikek - K rg z ve Türk ifl adamlar, ticaret ve ifl birliklerini gelifltirmek için K rg zistan' n baflkenti Biflkek'te ifl forumunda bulufltu. K rg zistan'da 300'den fazla ifl adam n n üye oldu u K rg zistan Genç fl adamlar Derne i (J A) ile Türkiye fl adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) taraf ndan Biflkek'te düzenlenen fl Forumu'na Ege ve Bat Akdeniz Sanayici ve fladamlar Federasyonu (ES DEF) ile Güneydo u Sanayici ve fladamlar Federasyonu'ndan (GÜNS AF) 19 temsilci kat ld. Ticari ve ekonomik ifl birli inin gelifltirilmesi konusunun ele al nd forumda, iki ülke aras ndaki ticari hacminin yükseltilmesi için Türk ifl adamlar na K rg zistan'daki ifl olanaklar anlat ld. Türkiye ile K rg zistan aras ndaki ticareti gelifltirme aray fl içinde olduklar n belirten K rg z ifl adamlar, özellikle tar m alan ndaki proje ifl birli ine ihtiyaç duyduklar n dile getirdi. Forumun baflkanl n yürüten Ege ve Bat Akdeniz Sanayici ve fladamlar Federasyonu Yönetim Kurulu Baflkan ve K rg zistan' n zmir Fahri Konsolosu Mustafa Özkara, AA muhabirine yapt aç klamada, K rg zistan'da ticari beklentilerinin çok büyük oldu unun alt n çizdi. K rg zistan'da Türk ifl adamlar na ve Türk mallar na karfl olan olumlu bak fl n n ticarete de yans yaca n vurgulayan Özkara, K rg zistan'da gördü ü ilgi ve alaka karfl s nda k sa vadede somut sonuçlar almay hedeflediklerini belirtti. K rg zistan Genç fl adamlar Derne i üyesi Ruslan Ahmatbekov da iki ülke aras ndaki ticareti art rmay amaçlad klar n, Türk ifl adamlar yla ifl birliklerini gelifltireceklerini kaydetti. (AA) ve üreticilerin a aç bak mlar n yapabilmeleri için belli bir deste e ihtiyaçlar n n oldu unu vurgulayan Erkoç, flunlar kaydetti: "Birinci iste imiz afet kapsam na al nmas, o biraz zor gözüküyor. Daha sonra zarara u rayan üreticilerimize dönüm bafl veya a aç bafl Çiftçi Kay t Sistemi'ne kay tl olan çiftçilerimizin bu konuda bir destek almalar ve önümüzdeki y l n bak m n yapmalar için de paraya ihtiyac olduklar n ifade ettik. Çünkü yeni ürünün piyasaya ç kmas için yaklafl k üreticinin 17 ay daha beklemesi laz m. Bu 17 ayl k süre içerisinde kay s bak m isteyecek, ilaç isteyecek, sürüm isteyecek. Bu konuda da üreticilerimizin geçmiflte de kay - s n n fiyatlar ndan dolay ma duriyet yaflad klar - n, ciddi s k nt lar içinde oldu unu da yakinen biliyoruz. Özellikle Ziraat Bankas 'na olan kredi borçlar n n faizsiz 2 y l ertelenmesini, yine sulamada kullan lan elektrik bedellerinin faizsiz olarak 2 y l ertelenmesini talep ettik. Ayriyeten çiçek sigortas, sigorta kapsam ndaki miktarlar n yüksek oldu unu yeni bir yap lanmayla çiftçilerimizi daha cazip hale sokabilmek, sigortalar n yapt rmak için de sigorta primlerini de bir miktar daha afla ya çekilmesiyle alakal taleplerimiz oldu. Bunun takipçisiyiz." Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n bu konuya hassasiyet gösterece ine ve Malatyal üreticileri ma dur etmeye ine inand klar n belirten Erkoç, " nflallah say n Baflbakan m z da hükümetimiz de geçmiflte verdikleri deste in bir benzerini bu y l da verirler ve bu destekle birlikte hem üreticimiz rahatlar hem de flehir ekonomisi rahatlar" diye konufltu. (AA) Makine imalatç lar cari aç nas l azalt r? Makine ve Aksamlar hracatç lar Birli i Baflkan Yard mc s Akarcan, "Makine sektöründeki 47 milyar dolarl k cari aç n 25 milyar dolar n ihracat yaparak karfl layabiliriz" dedi. SAKARYA - Makine ve Aksamlar hracatç lar Birli i Baflkan Yard mc s Serol Akarcan, makine sektöründeki 47 milyar dolarl k cari aç n 25 milyar dolar n ihracatla karfl layabileceklerini söyledi. Sakarya Makine malatç lar Birli inin (SAM B) Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas nda (SATSO) düzenlenen genel kurulunda konuflan Akarcan, makine sanayisinin son 3 y lda enerjiden sonra en fazla cari aç k veren sektör oldu unu belirterek, 3 y lda 47 milyar dolar cari aç k verdi ini anlatt. Makine sektörü büyüyemedi i takdirde Türkiye'nin de büyüyemeyece ini savunan Akarcan, "Biz makineciler olarak üretiyoruz ve görevimizi yap yoruz. Ne zorluklarla imalat yapt m z bizden baflka kimse bilmiyor. Daha kat edecek çok yolumuz var. Biraz daha destek verilirse daha yüksek teknolojide üretim yapar ve ülkenin kalk nmas na daha çok katk sa layabiliriz" fleklinde konufltu. Akarcan, 200'den fazla ülkeye ihracat yapt klar na dikkati çekerek, "Makine sektöründeki 47 milyar dolarl k cari aç n 25 milyar dolar n ihracat yaparak karfl layabiliriz. Türkiye'nin bize ihtiyac var. Türkiye'nin kurtulma umudu biziz" diye konufltu. SATSO BAfiKANI KÖSEMUSUL SATSO Baflkan Mahmut Kösemusul ise SAM B'in çal flmalar yla di er sektörlere de örnek oldu unu vurgulayarak, "Sakarya, ihracat fazlas veren bir il. Bunda makine sektörünün de önemli pay var. SAM B ile daha çok projeleri birlikte gö üsleyece iz. Bu sektörde eme i olan herkesi kutluyorum" ifadesini kulland. Cumhuriyetin 100. y l için Türkiye'nin ciddi hedefler koydu unu an msatan Kösemusul, "Biz de bu hedefler do rultusunda yo un çal flma içindeyiz. Sakarya, cari aç a panzehir olan bir il. SAM B'in daha çok ihracat yapan, daha çok Ar- Ge ve teknoloji üreten birlik haline gelip, ülkemize ve ilimize, dünyaya faydas olaca n düflünüyorum" de erlendirmesinde bulundu. (AA) KOCAEL - fiah N OKTAY - Deniz ticaretinde önemli mesafe kat eden Türkiye, 2004'te 213 milyon ton olan limanlardaki elleçleme miktar n, geçen y l yüzde 80 art flla 385 milyon tona ç kard. Deniz Ticareti Genel Müdürlü ü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l Türkiye'deki limanlara 76 bin 130 gemi yanafl rken, 384 milyon 930 bin ton elleçleme yap ld. Türk limanlar n n 2004 ve 2005'te 213 milyon ton olan elleçleme performans, 2006'da 248 milyon 124 bin tona, 2007'de 291 milyon 573 bin tona, 2008'de 314 milyon 604 bin tona ulaflt. 2009'da küresel ekonomik krizin etkisiyle 309 milyon 604 bin tona gerileyen elleçleme miktar, 2010'da 348 milyon 635 bin tona, 2011'de 363 milyon 346 bin tona, 2012'de 387 milyon 426 bin tona yükseldi, 2013'te ise 384 milyon 930 bin tona geriledi. Limanlarda geçen y l elleçlenen yüklerin 162 milyon 560 bin tonu yükleme, 222 milyon 369 bin tonu boflaltma ifllemlerinden olufltu. Bu dönemde, liman baflkanl klar baz nda en fazla elleçleme, zmit Körfezi'ndeki liman iflletmelerinde gerçeklefltirildi. Kocaeli Liman Baflkanl sahas ndaki bu limanlarda elleçlenen yük miktar, 61 milyon 88 bin 671 ton oldu. Botafl Liman Baflkanl 56 milyon 85 bin 928 tonla Kocaeli'nin ard ndan ikinci, Ambarl Liman Baflkanl 40 milyon 797 bin 116 tonla üçüncü, Alia a Liman Baflkanl 40 milyon 14 bin 873 tonla dördüncü, Mersin Liman Baflkanl 32 milyon 325 bin 970 tonla beflinci s rada yer ald. Geçen y l limanlara yanaflan gemilerin 39 bin 835'in Türk, 36 bin 295'ini ise yabanc bayrakl lar oluflturdu. Kocaeli, zmit Körfezi'ndeki limanlara u rayan 10 bin 621 gemi ile en fazla gemi çeken merkez haline geldi. Kocaeli'yi 5 bin 574 gemi ile Ambarl, 5 bin 76 gemi ile Mersin, 4 bin 937 gemi ile Alia a, 3 bin 773 gemi ile Tuzla, 3 bin 743 gemi ile Gemlik Liman Baflkanl izledi. EN FAZLA ELLEÇLEME SIVI DÖKME YÜKTE Türk limanlar nda kargo tipleri baz nda en fazla elleçleme, 122 milyon 560 bin tonla s v dökme yükte gerçeklefltirildi, kat dökme yükte 103 milyon 655 bin ton, konteynerde 84 milyon 656 bin ton, genel kargoda 66 milyon 93 bin ton, araçlarda ise 7 milyon 964 bin ton yükleme-boflaltma yap ld. Yük cinsleri bak m ndan ise geçen y l Türkiye'deki limanlarda en fazla elleçlenen ürün, 62 milyon 508 bin tonla ham petrol oldu. Bunun 45 milyon 307 bin tonu yükleme, 17 milyon 201 bin tonu da boflaltma olarak kay tlara geçti. Konteynerler baz al nmad nda ham petrolün ard ndan ikinci s radaki briketlenmemifl tafl kömüründe 22 milyon 14 bin ton, hurda demirde 20 milyon 719 bin ton, motorinde 16 milyon 167 bin ton, çimentoda 11 milyon 722 bin ton, demir cevherinde 10 milyon 842 bin ton, rulo sacda 10 milyon 11 bin ton, fuel-oilde 9 milyon 862 bin ton elleçleme gerçeklefltirildi. TALYA, LK SIRADA Türk limanlar nda ülkeler baz nda en fazla elleçleme, 41 milyon 330 bin ton ile talya'dan gelen ve bu ülkeye giden gemilerde yap l rken, bunun 32 milyon 364 bin tonunu yüklemeler oluflturdu. Bu ülkeyi 36 milyon 553 bin tonla Rusya, 23 milyon 665 bin tonla M s r, 22 milyon 542 bin tonla ABD, 21 milyon 693 bin tonla Ukrayna takip etti. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 6 May s 2014 Sal Aylin DEM RHAN Afl kl k gelene inin SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Tiyatroyu köylününün aya na götürdüler ADIYAMAN (AA) - Ad yaman'da, tiyatroya gitme imkan bulamayan köylülerin aya na giden üniversite ö rencileri, Türkçe ve Kürtçe seslendirdikleri oyun ve skeçlerle tiyatroyu tan t yorlar. GAP Kalk nma daresine ba l Ad yaman Gençlik ve Kültür Evi organizatörlü ünde Sabanc Vakf 'n n hibe deste iyle hayata geçirilen proje kapsam nda gönüllü 15 üniversite ö rencisi, yazd klar oyun ve skeçleri, köy köy sahneliyor. Ad yaman Gençlik ve Kültür Evi Müdürü Yeflim Çelik Süzer, AA muhabirine yapt aç klamada, sürekli proje üreten gençlerin son olarak Genç Bank projesinden 900 liral k destekle tiyatro oluflturduklar n söyledi. Gençlerin dar bütçeye ra men köy ve ilçeleri gezerek vatandafllar tiyatro ile buluflturduklar n belirten Süzer, oluflturulan tiyatro grubuna yo un istek oldu unu ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kapsam nda köylerde oyun sahnelediklerini dile getiren Süzer, 19 May s Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde de merkezdeki liselerde sahne alacaklar n vurgulad. Süzer, köylerde Türkçe ve Kürtçe, bazen de her iki dilde birden oyunlar sahnelendi ini sözlerine ekledi. Genç Bank proje yürütücüsü Gizem Yücetafl da tiyatro ekibinin baflvurusu üzerine, topluma faydal olmak için projeye destek verdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin il merkezinde devam edece ini ifade etti. STANBUL (AA) - stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan, 17 y ld r Garanti Bankas sponsorlu unda 1-16 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek 21. stanbul Caz Festivali'nin program aç kland. Karaköy'de bir restoranda düzenlenen toplant da konuflan KSV Genel Müdürü Görgün Taner, toplant ya kat lanlar selamlad. Festivalin bu y l 21. kez gerçeklefltirildi ine vurgu yapan Taner, "Biz Temmuz ay n Caz Festivali ile an yoruz. Sizin de öyle ESK fieh R (AA) - Osmanl topraklar nda 16. yüzy lda ortaya ç kan ve 19. yüzy l n sonlar na kadar kullan lan Yata an k l c n n kendine has kullan m flekliyle oluflturdu u kültürü Eskiflehir'de kurulan "Yeryüzünün Hilali" anlam na gelen "Hilal-i Ruyi Zemin" grubu taraf ndan yaflat lmaya çal fl l yor. Grubun kurucusu Mehmet Ali Irmak AA muhabirine yapt aç klamada, Osmanl 'da kullan lm fl "Yata an k l c " diye bilinen bu k l c n kültürünü yaklafl k 9 y ld r k s tl imkanlarla ye eni Eyüp Aydemir ile ayakta tutmaya çal flt klar n söyledi. Yata an k l c n n 16. yüzy lda Osmanl topraklar nda ortaya ç kt n ve giderek yayg nlaflt n belirten Irmak, flöyle konufltu: kökeni araflt r lacak and n z düflünüyoruz ki, bugün burada hep beraberiz" diye konufltu. Garanti Bankas Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama letiflimi Birim Müdürü Elif Güvenen de, KSV'nin 21 y ld r müthifl bir çal flma ve özveri ile caz müzi in yay lmas n, tan nmas n ve genifl kitlelere ulaflmas n sa lad n ifade ederek, "Bugün Caz Festivali sadece Türkiye'de de il, uluslararas platformlarda da bir marka. Türkiye'de, birbirinden de erli uluslararas ve Türk sanatç lar bir araya getirerek, ARDAHAN (AA) ARÜ nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Ö retim Görevlisi Doç. Dr. Erdo- an Alt nkaynak, AA muhabirine yapt aç klamada, 2 y ll k bir proje ile Türklerin oldu u yaklafl k 20 ülkede araflt rma yapacaklar n belirtti. Afl kl k gelene inin Orta Asya ve Sibirya'ya dayand n ifade eden Alt nkaynak, "Bütün Türk dünyas n ve co rafyas n geziyoruz. Projemiz buna göre haz rland. Türlerini, icra flekillerini ö reniyoruz. Nas l ortaya ç km fl, ne ihtiyaca cevap vermifl, nas l flekillenmifl kulland klar argümanlar ne? Toplum içindeki misyonlar görevleri ne, bunlar nas l gerçeklefltiriyorlar? Sözlü kültürün en güzel örneklerinden ve geleneklerinden biri olan afl kl k edebiyat ve afl kl k gelene inin kökenlerini araflt rmaya ç kt k" diye konufltu. Alt nkaynak, proje kapsam nda baflta Sibirya bölgesindeki Yakutistan, Altay, Saha, Tuva, Buryatya olmak üzere Türklerin yaflad 20'ye yak n ülkede araflt rma yapacaklar n söyledi. Türklerin yaflad söz konusu birçok noktada araflt rman n son derece verimli olaca n anlatan Alt nkaynak, flunlar kaydetti: "Bu bölgeleri incelemek için gittik. Buralarda gördüklerimiz, Türkiye'de, Türk dünyas ile ifllenecek. Kazakistan'da ve K rg zistan'da çal flmalar - m z devam ediyor. Bir ay önce bafllad k. Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, ran gibi ülkelerde de çal flmalar m z olacak. Sibirya'da bir ay boyunca çal flmam z sürdü." Araflt rmalarda en dikkat çeken bulgunun afl kl k gelene indeki at flmalar oldu una dikkat çeken Alt nkaynak, "At flma gelene inin kökü çok eskilere dayan yor. lkel insanlara kadar gidiyor diyebiliriz. At flma gelene i bütün Türk toplumlar nda ve afl klar nda var. Adlar ozan, kayç, c rtç gibi de- iflebiliyor. Adland rmalar de iflik ancak at flma gelene i hepsinde var. Hatta at flma kültürünün temeli san yoruz ki tabiat n ve tabiatta var olan varl klar n birbiriyle mücadelesi, güç mücadelesiyle orant l flekilde gelifliyor diyebiliriz" fleklinde konufltu. Ardahan Üniversitesi (ARÜ) nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nce haz rlanan "Manas' n görünen yüzleri: Kayç lar ak nlar ozanlar afl klar" Projesi kapsam nda baflta Sibirya bölgesindeki Yakutistan, Altay, Saha, Tuva, Buryatya olmak üzere Türklerin yaflad 20'ye yak n ülkede afl kl k gelene inin kökeni araflt r lacak. Afl klar n sözle kavga ettikleri için dinleyici kitlelerin dikkatini ve ilgisini çekti ini vurgulayan Alt nkaynak, gelene in seyretme arzusunun spor flekline de dönüfltü ünü gördüklerini söyledi. Alt nkaynak, art k ölme tehlikesi, yok olma tehlikesi ile karfl farkl projelere imza atarak, kültür çeflitlili ine imkan sa layarak, ülkemizin ve stanbul'un tan t m na de erli katk lar sa l yor" dedi. Festival program stanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin taraf ndan aç kland. House dizisinde oynad Doktor House karakteri ile Türkiye ve dünyada genifl bir hayran kitlesi bulunan Hugh Laurie, stanbul Caz Festivali'ne kat lacak. Oyuncu, yazar, müzisyen ve yönetmen olan Laurie, The Copper Bottom Band ile birlikte, karfl ya olan afl kl k gelene ine, söz konusu çal flma ile yeni bir ivme, yeni bir flekil kazand rma arzusunda olduklar n anlatarak, flöyle devam etti: "Çünkü afl klar m z toplumun duyan kula, gören gözüdür. Onlars z bir Türkiye toplumunun düflünülece ini zannetmiyorum. Halk sanatç lar sözlü gelenek içinde çok önemliler ve yaflamalar gerekiyor. Bu nedenle bu çal flmam z 20 ülkenin üzerinde bir çal flma yapacak. Sovyetler Birli i co rafyas 28 Türkiye ediyor. Burada çok say da Türk toplumu var. Hepsinde sözlü gelenek var. ran'- da, Afganistan'da, Çin'de çeflitli Türk boylar var. Onlar n da bir destanc l k gelene i var. Bizim Do u Anadolu'da yaflayan dengbejlik gibi. O da bir destan gelene idir." Alt nkaynak, Türkiye'ye komflu olan Gürcistan, Ermenistan ve di er komflu ülkelerin de afl kl k kültürlerinden nas l ve ne fleklide etkiledi ini de araflt racaklar n sözlerine ekledi. 9 Temmuz'da Cemil Topuzlu Aç k Hava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluflacak. Zülfü Livaneli, Mevlana Celaleddin Rumi'nin fliirlerini ngilizce kaleme al p besteledi i yeni eseri "Rumi Suite-The Eternal Day"in Türkiye prömiyerini 2 Temmuz'da stanbul Caz Festivali'nde yapacak. Festivalin aç l fl konserini 1 Temmuz'da Elif Ça lar, Alp Ersönmez, Mert Önal ve Toygun Sezen'den oluflan, Four in the Pocket Gsm: ( ) Dr. Kazan Da yakal n n Kazan sevgisi nsanlar, do up büyüdükleri yerlere karfl ayr bir ilgi gösteriyorlar. Bunun do all vard r, do rulu u vard r. Ankara l flair, yazar ve araflt rmac lar m zdan Dr. Kazan Da yakal, Ankara n n geliflen ve güzel ilçelerinden Kazan a karfl ayr bir yak nl k duyuyor. Çünkü memleketi Kazan lçesi Dr. Da yakal n n. Oraya gitti inde, oradan geçerken, oras akl na geldi inde, düflünceleri aras nda yerald nda Dün Kazandayd m. Gelirken böyle bir fleyler esti dilimden. Bende yaz ya çevirdim deyiveriyor, duygular n m sralara döküveriyor. Dört ayr bölümden meydana gelen 24 Eylül 2013 tarihinde kaleme al nan kazan adl Dr. Kazan Da yakal fliirinin ilk iki bölümü: Tescilli kavunuyla, Se meni, oyunuyla, Yay lan koyunuyla, Ef onalt -Tai siyle, Ova çay, k y s yla, Memleketim Kazan n. Anam ordan, babam ordan, nsan bilir, yol yordam, Eti ile pazar yla, Okuyan, yazan yla, Memleketim Kazan m. Dr. Kazan Da yakal, duygular n harman ederken, s k s k çocukluk günlerine dönüyor, Kazan adl yerleflim birimindeki geçmifliyle yüzlefliyor, oran n tarihi özelliklerini de unutmuyor. Bu fliirin son iki bölümü: Mecliste ilk temsilcisi, Sat Kad n Anan n, Ataya, bardak bardak, Ayran sunan Sunan n, Memleketi Kazan m. Ar c l k, tavukçuluk, seran n, Her köyünde akan flirin derenin, Ovas yla incidir yörenin, Bir tanedir, memleketim Kazan m stanbul Caz Festivali nin program belli oldu "Bu k l ç, farkl çelik formundan yap lm fl içe bükey namlusu ve yanlara do ru kulak biçimindeki kabza formuyla ayr bir öneme sahiptir. 19. yüzy l sonlar na kadar aktif olarak kullan lm flt r. Kullan ld zaman zarf nda kendine has kullan m kültürü oluflmufltur. Ateflli silahlar n geliflimiyle tamamen unutulmufltur. Biz de bu kültürü 9 y ld r yaflatmaya çal fl yoruz. Kültür ve Turizm Bakanl ile görüflmelerimiz devam ediyor. Bu konuya büyüklerimizin destek olmas n istiyoruz." Bu kültürü sonraki kuflaklara aktarabilmek için spor fleklinde sunduklar n ifade eden Irmak, "Spor fleklinde gösterilerimizi yap yoruz. 5 ayr flehirde 9 gösteriyle bunu tan tt k" dedi. Yata an k l c n n estetik bir yap s n n oldu unu dile getiren Irmak, flöyle devam etti: "Yapt m z araflt rmalarda Osmanl tokad da yata an k l ç kullan m yla ortaya ç km fl bir kültür. Bu kültürlerin ikisi de birlikte ortadan kalkm fl. Biz bu kültürleri yaflatmak istiyoruz. 5 as rl k geçmifle sahip, atalar m z n topraklar m z vatan yapmak için gözlerini k rpmadan canlar n verdi i ve kanlar n n bulaflt bu kültürü yaflatmak istiyoruz, amac m z bu." Hilalin Türk ve Müslümanlar için önemli oldu una de inen Irmak, Yata an k l c n n da hilale benzedi i için gruba "Yeryüzünün Hilali" anlam na gelen Hilal-i Ruyi Zemin ad n verdiklerini vurgulad. Irmak, grup olarak çeflitli organizasyonlarda yapt klar gösterilerle söz konusu kültürü yaflatmaya çal fl yor. gerçeklefltirecek. Perküsyonu ile büyüleyen Manu Katche, caz müzi inin yaflayan en iyi basç lar ndan Richard Bona, Avrupa caz sahnesinin önemli saksafoncusu Stefano di Battista ve Belçika'n n en önemli piyanistlerinden biri say lan Eric Legnini ayn sahneyi paylaflacak. talyan Kültür Merkezi'nin katk lar yla ilk defa bir araya gelen caz n dört y ld z ismi, 7 Temmuz'da Santral stanbul K y Amfi'de izleyici ile buluflacak. 5 as rl k kültürü yaflatmaya çal fl yorlar

9 BULMACA 6 May s 2014 Sal 9 Oryantalizm, Bat n n Do uyu emperyalist siyasetleri do rultusunda kendi istedikleri gibi tan mlamalar ve takdim etmeleridir. Genel anlamda Bat n n öznel Do u alg lamas d r. Nesnel yaklaflan Bat l oryantalistler, oldukça az nl ktad r. Bu ba lamda Bat l lar n do uya dair tan mlama, tasvir, aç klama ve yarg lamalar genellikle olumsuz, küçültücü, de ersizlefltirici, itibars zlaflt r c ve sorgulay c olmufltur. Özellikle 19. Yüzy ldan itibaren d flar dan bat l, içerden onlar n sözcüsü, iflbirlikçisi olan oryantalistler, genelde slam dünyas na, özelde ise Türkiye ye ve daha özelde ise stanbul a dair birçok seyahatname, hat ra, roman, flehir tan tma kitaplar, resimler, gravürler, foto raflar gibi çal flmalar ortaya koydular. Yapt m araflt rma sonucunda en çok da stanbul üzerine yo unlaflan, say ca oldukça kabar k bir oryantalist edebiyat birikimi ile karfl laflt m. Bunun sebebi de emperyalist Haçl Bat n n stanbul un Müslüman Türkler taraf ndan fethini bir türlü hazmedememeleri, oray hâlâ Kostantinopolis olarak görmek istemeleri, stanbul un slambol olan kimli ini, Müslüman Türk yap s n kabullenememeleridir. Bunu da oryantalist edebiyat ve sanat birikimlerinde bazen dolayl, bazen do rudan ortaya koymaktad rlar. Bu ba lamda elimde stanbul üzerine yaz lm fl, bol miktarda foto rafla desteklenmifl bir stanbul flehir kitab var. Kitab n künyesi flöyle: Önsöz: Kenize Mourad, Foto raflar: Jerome Darblay. Metin yazarlar : Lale Apa,Teresa Battesti, Caroline Champenois, John Freely, Nedim Gürsel, Tim Hindle, Arzu Karamani, Gerard Georges Lemaire. Kitap, 1994 te talya da bas lm fl. Ben ngilizcesini inceledim, Türkçeye çevrilmifl mi bilmiyorum Ḃu çal flma, görünüflte stanbul u de iflik yönleriyle tan tan hem flehir tan t m rehberi, hem tarih, hem kültür kitab özelliklerine sahip. Ancak içeri i dikkatli bir gözle incelendi inde geleneksel bat l oryantalist yaklafl m n hâkim oldu u anlafl l yor. stanbul u gerçek kimli iyle, gerçek özellikleriyle ve TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin STANBUL UN FETH NE ORYANTAL ST KUfiATMA-1 nesnel olarak tan tan bir çal flma olmaktan çok; oryantalist bir gözle görülen ve gösterilmek istenen bir çal flma oldu u anlafl l yor. yi niyetten çok; emperyalist Bat n n alg lama biçimi yönlendirici ve belirleyici olmufl. Bu meseleyi içeri i ve özellikle de foto raflar bak m ndan tasnif ederek irdeleyelim. 1. stanbul un Toplumsal Yap s : Nesnel, iyi niyetli bir flehir tan t m kitab ndan beklenen, o flehrin toplumsal yap s n bütün kesimleriyle bir bütün olarak vermesidir. Oysa bu kitapta özellikle Marksist bir alg lamayla ezilen, sömürülen, fakir, periflan, karn n doyurmak için gece gündüz didinen insanlar yo un olarak öne ç kar lm fl. Bu da kendilerince öyle kurnazca ve ustaca yap lm fl ki bir strateji ürünü oldu u her halinden belli. Küçük, gündelik ifllerde çal flan bu fakir ve görüntüleriyle itici kiflileri genellikle ihtiflaml saray, yal ve camilerle birlikte vermifller. Onlara göre saray ve yal, ihtiflam, zenginli i, sömürüyü temsil ediyor. Çat flmac s n f anlay fl na al flk n olan Bat, kendi dünyas n ve zihin yap s n bize yans tmak ve uyarlamak istiyor. Fakir Türkleri, saray ve yal mekânlar n n temsilcili inde yönetici ve zengin düflmanl na haz rlar bir hava içinde yer verilmifl bu resimlere. Mesela 29. ve 30. sayfalarda akflam vakti Bo azda bal k tutan fakir bal kç lar resmi bilerek bir bilinç fl nda çekilip yerlefltirilmifl. Akflam n alaca karanl nda çok güzel, tabii bir görünüme sahip olan Bo aziçi, ama onun güzelliklerini ve ihtiflam n yaflamak yerine geçimini temin için bal k tutmaya çal flan fakir bal kç lar yan yana konulmufl. Oryantalist bat l lar, bu tür görüntüleri bilerek seçiyorlar. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast....: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Göçebe olan ve eti için avlanan, uzun gagal bir kufl. Müspet ilimlerin genel ad. 2. Kar fl k renkli. Afrika da bir baflkent. 3. Tekirda ilinin bir ilçesi. Parola. 4. Bir say. 5. Bir haber ajans n n k saltmas. Al nan bir fleyi geri verme. Uzakl k anlat r. 6. Kabile, boy. Bal kesir ilinin bir ilçesi. 7. Yayl ve pensle tutturulmufl küpe. 8. Bir çeflit Polonya dans. Yapan, etmen, etken. 9. Mesafe. Yapraklar salata olarak yenen bir bitki. 10. Bir ilimiz. 11. Bir say. Bir cetvel türü. Bo a, tosun. 12. Baston. Yaz yazma arac. 13. Garez. Bir halk saz. Arapçada su. 14. Güzel sanat. Çeflitli yerleflim bölgelerinde, iki yan nda evler olan, caddeden daha dar ve k sa olan yol. 15. Kurutulmufl kaba n içine çak l tafllar doldurarak yap lan bir ritim saz. Demirin simgesi. 16. Sersem, budala, ebleh. 17. Ba layan fley, ba. Utanma, utanç duyma. 18. Bay nd rl k. Büyük ve derin karavana. 19. Üzerine yat lan yer. Bebek yiyeceklerinin genel ad. 20. Genifllik. Zay f, ince ve uzun boylu kimse. Yukar dan afla ya: 1. A açtan oyularak yap lm fl kulplu su kab. Ö renci kimli i. Yaz n bahçelerde oturulmak için yap lm fl, üzeri yeflilliklerle örtülü, süslü ve büyük çardak. 2. Mu la ilinin bir ilçesi. SELDA. ( Sinema sanatç s ). Nijerya n n para birimi. Yard m istendi ini anlatan bir ünlem. 3. A r hapis mahkûmlar n n boynuna geçirilen demir halka. Tanr. Kalay n simgesi. Afrika da bir baflkent. 4. Hasta bak lan yer. Soyundan gelinen kimse. Tantal n simgesi. Asya da bir ülke. 5. Bilgiçlik taslayan kimse. Konut ve iflyerlerinin taban n döflemek için çeflitli boy ve kal nl kta tahtalarla yap lan bir çeflit döfleme. Bir ilimiz. lgi eki. 6. Kabuklu bir deniz hayvan. Bir renk. Hamam böce i. 7. letiflim veya yay n organlar yla verilen bilgi. Avfla adas n n flarapl k siyah üzümü. Tembih sözü. 8. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. SÜLEYMAN. ( 9.cu Cumhurbaflkan m z ). Kesin yarg. 9. Ev makarnas. K yas mukassim, dilemma. Bir tür iskambil oyunu. 10. Rutubet. ÇÖZÜMÜ Bir pamuk BUGÜN türü. nam, 11. SAYFADA vedia. Uyan k, gözü aç k. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 6 May s 2014 Sal - SAGLIK Burcu KER M Prof. Atao lu: Baharda öfke durumlar artar Düzce Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ahmet Atao lu, bahar n gelmesiyle insanlar n fiziksel aç dan hareketlendi ini, duygular na hakim olamad - n ve pervas zca davran fllar sergiledi ini belirterek, Trafikte daha h zl hareket eder, birbirlerine karfl öfke gösterme durumlar artar. Bu durum sosyal iliflkilerde bozulmalara, tart flmalara hatta cinayetlere neden olabilir dedi. Modern yaflam ast m körüklüyor HABER MERKEZ - 6 May s Dünya Ast m Günü. S kl kla görülen solunum yolu hastal klar n n bafl nda ast m geliyor. Çevresel faktörler, sigara duman, alerjenler, hava kirlili i, mesleksel uyaran maruziyeti gibi modern hayat n risk faktörleri, ast m görülme olas l n art - r yor. Liv Hospital Gö üs Hastal klar Uzman Prof. Dr. Ferah Ece ast m n tedavi edilebilir bir hastal k oldu una dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ferah Ece Düzenli tedavi gören hastalar n büyük ço unlu unda, ast m yaflam olumsuz yönde etkilemez. Buna karfl l k eksik ya da düzensiz tedavi; ast m hastal n n giderek a rlaflmas ile hava yollar nda ve çevresinde oluflan geriye dönüflümsüz yeniden yap lanmaya neden olur diyor. Ast m, solunum yollar n n mikrobik olmayan bir iltihap sonucu afl r derecede duyarl olmas na ve baz etkenlerle ataklar halinde daralmas na neden olan bir solunum yolu hastal - d r. Toz, duman, koku gibi uyaranlar öksürük, nefes darl ve gö üste s k flma hissi gibi yak nmalara yol açar. Krizde hava yollar n saran kaslar kas l r, hava yollar n n yüzeyleri iltihaplan p fliflmeye bafllar, balgam oluflur. Tüm bu tepkimeler hava yollar n n daha daral p tahrifl olmas na neden olur ve h r lt, h fl lt ile kendini gösterir. Kal t m, cinsiyet ve fliflmanl k gibi kiflisel risk faktörleri ve alerjen maruziyeti, sigara duman, hava kirlili i, mesleksel uyaran maruziyeti gibi çevresel risk faktörleri ast m görülme olas l n art r r. Ayr ca so uk hava, mikrobik hastal klar, afl r yorgunluk ve psikolojik bozukluklar da ast m flikayetlerini art rabilir. Ast m n belirtileri, nefes darl, h r lt l nefes al p verme, gö üs kafesinde s k flma hissi, normal insanlara göre daha çabuk yorulma, hareket mesafesinde k salma, bazen de öksürüktür. Ast mda belirtilerin aniden ortaya ç kmas - na ast m ata veya ast m krizi ad verilir. Bu durumda hastalarda a r bir nefes darl olur. Ast m ataklar halinde gelen bir hastal kt r ve hasta atak aralar nda normal olabilir. Atak s ras nda ast m tan s koymak hekim için kolayd r çünkü hastal n karakteristik muayene bulgular vard r. Atak d fl nda ise hastal n öyküsü hekimi ast m tan s na yönlendirir. Tan için hastadan akci er grafisi, solunum fonksiyon testleri, alerji testi, baz kan tetkikleri istenilir. Genellikle, atak dönemi d fl nda akci er grafisi ve solunum fonksiyon testleri normaldir. Bu durumda hastan n yan nda tafl yabilece i, basitçe soluk verme h z n ölçen PEF metre ad verilen aletler kullan l r. Hasta sabah ve akflam bu aletle hava ak m n ölçer ve kaydeder. Hekime verdi i bu kay t listesindeki sabah akflam fark hesaplanarak tan konabilir. Ast m tedavisinde; belirtilerin kontrol alt na al nmas, kiflilerin normal aktivitelerini sorunsuz yapabilmeleri, ast m ataklar n n önlenmesi, akci er fonksiyonlar n n normal ya da normale yak n seviyelerde tutulmas hedeflenir. Bu da tetikleyici risk faktörlerine maruziyetin ortadan kald r lmas ve ast m tedavisinin düzenlenerek belirli aral klarla takibi ile mümkün olur. Ast m tedavisinde kullan lan ilaçlar kontrol edici ve nefes aç c olmak üzere iki gruba ayr l r. Kontrol edici ilaçlar mikrobik olmayan iltihap iyilefltirir, etkileri uzun dönem düzenli kullan ld - nda ortaya ç kar. Kortizon içeren ilaçlar, lökotrien sistemini etkileyen ilaçlar, uzun etkili beta agonist ilaçlar, teofilin ve anti-ige bu grupta say l r. Nefes aç c ilaçlar ise kullan mdan hemen sonra etkilerini gösterir ve nefes darl, h r lt l solunum gibi flikayetlerde rahatlama sa lar. DÜZCE - Atao lu, AA muhabirine, baharda insanlar n duygular n n cofltu unu, daha istekli, canl ve zinde oldu unu anlatt. Bu, hastal k dönemi de ildir asl nda diyen Atao lu, sözlerini flöyle sürdürdü: Hareketlenme, istekte artma gözlenirken, duygu durum bozukluklar n n birço u da bu dönemde ç kar. Canlanmak, hastal k düzeyine ulaflabilir. Bu dönemde manik atak dedi imiz hastal k gözlenebilir. Bahar aylar nda hareketlerinde düzensizlik olan insanlar n tamamen duygu durum bozuklu- u ile ba lant l sorun yafl yor. SAMSUN - Beyin, kalp, böbrek gibi hayati organlar için tehdit oluflturan hipertansiyonun düflürülmesine, tuzdan fakir beslenme, kilo kontrolü gibi hayat tarz de iflikliklerinin yan s ra bitter çikolata tüketiminin de katk sa layabilece i bildirildi. Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) T p Fakültesi ç Hastal klar Nefroloji Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Hayriye Sayarl o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, hipertansiyon görülme s kl n n her geçen gün artt n söyledi. Yüksek tansiyonun, kan bas nc n n olmas gereken düzeyin üzerinde seyretmesi anlam na geldi ini belirten Sayarl o lu, Özellikle son y llarda yeme al flkanl klar n n de iflmesi, daha hareketsiz bir yaflam tarz beraberinde birtak m sorunlar da getirmifltir. Hipertansiyon ciddi toplumsal bir sorundur dedi. Sayarl o lu, hipertansiyon kontrolünü etkileyen faktörlerin yafl, cinsiyet, e itim düzeyi gibi farkl l klar gösterebildi ine dikkati çekerek, flöyle devam etti: Bu konuda yeterince bilinçli davranan hastalar n yüksek tansiyon tedavileri daha kolay sa lan yor. Yüksek tansiyon tedavisinde ilaçtan önce uygulanmas gereken bir di er yöntem de yaflam tarz de ifliklikleridir. Yaflam tarz de ifliklikleri, haftada en az üç Bahar n gelmesiyle fiziksel anlamda hareketlenen insanlar, duygular na hakim olamaz ve pervas zca davran fllar sergiler. Trafikte daha h zl hareket eder, birbirlerine karfl öfke gösterme durumlar artar. Bu durum sosyal iliflkilerde bozulmalara, tart flmalara hatta cinayetlere neden olabilir. Atao lu, insanlar n baharda afl k olma ihtiyac hissetti ine dikkati çekerek, Do ada hayvanlar, bahar aylar nda cinsel aray fl içinde olur. Nesillerin ço almas bu canlanmayla olur. nsanlarda da bahar n gelmesiyle birlikte cinsel art fl olur fleklinde konufltu.(aa) nsan her yaflta anne ye muhtaç Kronik böbrek hastas Sultan Laleli, 76 yafl ndaki annesi Dudu Laleli nin böbre ini ba fllamas sayesinde diyalize girmekten son anda kurtuldu ve hayata yeniden merhaba dedi. ANKARA - 3 y ld r kronik böbrek hastas olan Sultan Laleli ye (49) Ankara Üniversitesi T p Fakültesi bni Sina Hastanesinde Prof. Dr. Kenan Keven, Prof. Dr. fiule fiengül ve Prof. Dr. Acar Tüzüner den oluflan ekip taraf ndan böbrek nakli olmas gerekti i tespit edildi. Anne Dudu Laleli nin böbre ini ba fllamas üzerine, 3 çocuk annesi Sultan Laleli, diyalize girmekten kurtuldu ve sa l na kavufltu. Sultan Laleli, annesinin fedakarl sayesinde hayata yeniden ba land n belirterek, Annem bana ikinci kez hayat verdi. Kendisine minnettar m, Allah raz olsun dedi. Anne Dudu Laleli de k z n n tekrar sa l na kavuflmas ndan duydu u mutlulu u dile getirerek, O benim evlad m, böbre imin birini verirken hiç düflünmedim diye konufltu. Ameliyat yapan Prof. Dr. Tüzüner, Türkiye de organ ba fl n n yetersiz olmas nedeniyle canl - dan nakillerin dünya ortalamas - n n çok üzerinde oldu unu söyledi. Yüksek tansiyona çikolatal önlem gün, en az 20 dakika tempolu yürüyüfl, tuzdan fakir ama sebze ve süt ürünlerinden zengin beslenme, kilo verme, sigaray b rakma ve alkolü azaltmayla sa lanabilir. Zihin ve beden egzersizleri, konuflma terapileri, stres yönetimi, günde 10 ile 30 gram bitter çikolata tüketilmesi tansiyon düflüklü üne katk sa lar. Her fleyden önce tansiyon hastas, hastal n n fark nda olmal, tedavisiz kal rsa bafl - na gelecekleri bilmelidir diyen Sayarl o lu, Kontrolsüz tansiyon yüksekli i özellikle beyin, göz, kalp ve böbrek üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Böbrek yetmezli i geliflip hemodiyaliz program - na al nan hastalar n yaklafl k üçte biri, hipertansiyon nedenli böbrek yetmezli i yaflamaktad r ifadelerini kulland. Yüksek tansiyonun kalbin iflini art rd n vurgulayan Sayarl o lu, flunlar kaydetti: Kalp yetmezli i geliflebilir. Böbrek ve kalp üzerine bu olumsuz etkiler hastalarda nefes darl, yorgunluk, bacaklarda flifllik, ifl yapma gücünde azalma gibi yak nmalara yol açar. Özellikle beyin damarlar ani tansiyon yüksekliklerin- den etkilenip kanama veya damar t kan kl klar ortaya ç kabilir, felç geliflebilir. Hipertansiyon asl nda tansiyon ölçümleri ve tedavinin düzenlenmesi ile kontrol alt - na al nabilir. En önemli sorunlardan biri hastalar n, hastal - na karfl fark ndal n n olmamas ve tedavisiz kalmas gibi görünmektedir. Prof. Dr. Sayarl o lu, özellikle yüksek tansiyon tan s konduktan sonra ilaç tedavisi ve tuzun azalt lmas n n sonuçlar düzeltti ini dile getirerek, toplumsal e itimle afl lacak hastal önemsememe durumunun, yüksek tansiyonun kalp, böbrek ve beyne olumsuz etkilerini k smen de olsa azaltaca n sözlerine ekledi. (AA) Hastan n organ naklinden baflka flans kalmad n, aksi halde diyalize girmesinin kaç n lmaz oldu unu anlatan Tüzüner, flu bilgileri verdi: Eskiden donörden böbrek aç k ameliyatla al nd için problemler geliflebiliyordu. yileflme süreci çok uzun sürüyordu. Bu nedenle vericilerin 55 yafl ndan büyük olmas sak ncal yd. Daha sonra yafl s n r 65 e kadar ilerledi. Art k böbre i kapal ameliyatla ald m z için daha ileri yafllarda da verici bulabiliyoruz. Kapal ameliyat yönteminde, kar ndan üçer küçük delik aç ld - n, böbre in bu deliklerden girilen cihazlar sayesinde ayr ld n, daha sonra da kar nda aç lan 4 santimlik bir kesiden ç kar ld n anlatan Tüzüner, Donör iki günde taburcu ediliyor. A r s çok az oluyor. En az zararla bu operasyon atlat ld için vericinin yafl s n r art yor dedi. Tüzüner, böbre ini ba fllayan annenin yafl n n yüksek olmas na ra men sa l k durumunun iyi oldu unu, bir s k nt yaflamad n söyledi.(aa) Gebelikten önceki beslenme biçimi, bebe in DNA s n etkiliyor ANKARA - Kad nlar n gebe kalmadan önceki beslenme biçiminin, bebe in DNA s n kal c olarak etkileyebilece i belirlendi. ngiliz ve Amerikal bilim adamlar n n ya fll ve kurak dönemlerde beslenme biçiminin büyük farkl l k gösterdi i Gambiya n n k rsal kesimlerinde yapt araflt rma, anne aday n n beslenme fleklinin bebe in tüm hücrelerinde iz b rakabildi ini ortaya koydu. Bilim adamlar, ya fllar n en fazla oldu u dönemde gebe kalan 84 kad n ile kurakl n en yo un oldu u dönemde hamile kalan ayn say daki kad n n beslenme biçimini ve bebeklerin DNA s n araflt rd. Ya fll dönemde hamile kalanlar n kan ndaki besinlerin farkl l k gösterdi i, bebeklerinin incelenen 6 genindeki kimyasal de iflimin de daha fazla oldu u görüldü. Bunlar n mutasyon olmad n belirten bilim adamlar, de iflimlerin genlerin aktif hale gelmesinde etkili oldu unu aç klad. Ancak bilim adamlar, bu genlerin rolünü henüz bilmiyor. Fareler üzerindeki deneyler, annenin gebelikteki beslenme biçiminin yavrular n genlerini uzun vadede etkiledi ini ortaya koymufltu. Örne in deneylerde, yavrunun tüy renginin annenin beslenme flekline göre farkl l k gösterdi i saptanm flt. lk kez insanlarda, gebelikteki beslenme biçiminin bebe in genlerini de ifltirebildi i ve bunun hayat boyu kal c oldu unun görüldü ü vurguland. Gebelikten önce ve gebelik s ras nda dengeli beslenmenin önemine iflaret eden araflt rman n sonuçlar, Nature

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 6 May s 2014 Sal 11 Almanya, Türklerin vize baflvurular n n yüzde 10 unu reddetti BERL N - Almanya n n Türkiye vatandafllar n n 2013 te yapt vize baflvurular n n yüzde 10,22 sinin reddetti i, 2012 de bu oran n 8,99 oldu u bildirildi Almanya D fliflleri Bakanl, Sol Parti nin soru önergesine verdi i yan tta, vize baflvurular na ait son verileri aç klad. Almanya n n Ankara Büyükelçili i ile stanbul ve zmir deki baflkonsolosluklar 2013 y l nda toplam 209 bin 985 vize baflvurusu ald. Bu baflvurular n 21 bin 456 s reddedildi. Almanya n n Ankara Büyükelçili i baflvurular n yüzde 17 sini, stanbul Baflkonsoloslu u yüzde 7,56 s n, zmir Baflkonsoloslu u da baflvurular n yüzde 5,16 s n kabul edmedi. Geçen y l Türkiye den yap lan baflvurularda 188 bin 529 vize verildi. 57 bin 681 baflvuru sahibine aile vizesi, 51 bin 601 baflvuru sahibine ticari vize, 22 bin 387 baflvuru sahibine ise turist vizesi verildi. Aile birleflimi vizesi alarak Almanya ya gelenlerin say s da 5 bin 360 oldu. Öte yandan, Türkiye vatandafllar n n 2013 te yapt toplam vize baflvurular n n yüzde 10,22 sinin reddedildi i, 2012 de bu oran n 8,99 oldu u bildirildi. Almanya ya vize baflvurular nda geçen y l Rusya Federasyonu 488 bin 95 baflvuru ile ilk s rada yer al rken, bunu 312 bin 191 baflvuru ile Çin ve 209 bin 985 baflvuru ile Türkiye izledi. Alman makamlar n n, Rusya Federasyonu vatandafllar n n baflvurular n büyük oranda kabul etmesi dikkat çekti te Rusya dan reddedilen baflvuru oran yüzde 4,58 de kal rken, 465 bin 724 Rusya Federasyonu vatandafl na vize verildi. Bunlar n 110 bini aile ziyareti vizesi, 139 bini turistik vize oldu. Çin den yap lan 312 bin 191 vize baflvurusunun 289 bin 166 s kabul edilirken, baflvurular n reddedilme oran yüzde 7,38 oldu. Almanya geçen y l Gine den yap lan vize baflvurular n n yüzde 49,52 sini, Afganistan dan yap lan vize baflvurular n n yüzde 44,54 ünü, Nijerya dan baflvurular n yüzde 35,18 ini, Filistin topraklar ndan baflvurular n yüzde 11,14 ünü reddetti. Almanya n n d fl temsilciliklerinin 2013 y l nda ald toplam vize baflvurusu 2 milyon 279 bin olurken, 2 milyon 84 bin vize baflvurusuna olumlu yan t verildi. Dünya genelinde reddedilen baflvurular n ortalamas yüzde 8,55 oldu. (AA) BMGK kararlar Suriye de ifllemiyor B RLEfiM fi M LLETLER - MUSTAFA KELEfi - BM Güvenlik Konseyi nin Suriye nin tüm noktalar na insani yard m ulaflt r lmas n n sa lanmas, kentlerdeki kuflatmalar n kald r lmas ve varil bombalar dahil hava sald r lar n n sonland r lmas n isteyen 2139 say l karar n n üzerinden iki aydan fazla süre geçmesine karfl n, Suriye deki insani durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. BMGK da uzun müzakereler ve bat l ülkelerin haz rlad metnin Rusya n n istedi i flekle getirilmesi sonucu 22 fiubat ta Suriye ye insani yard m ulaflt r lmas n içeren 2139 say l karar oybirli i ile kabul edilmiflti. Yasal olarak ba lay c l olmas na karfl n aradan geçen iki aydan daha uzun süre içinde karar metnindeki maddelerin neredeyse hiçbiri hayata geçirilemedi. BM Genel Sekreteri Ban Kimun, BMGK karar uyar nca Konsey e her ay rapor sunuyor. Ban, bu talep do rultusunda mart ay nda sundu u raporda, karara ra men ihtiyaç içindeki sivil halka insani yard m ulaflt r lmas n n halen çok zor oldu unu, kentlerdeki kuflatmalar n devam etti ini, Suriye rejiminin hava sald r lar n sürdürdü ünü, afl r gruplar n da kontrollerindeki bölgelerde kendi ideolojilerini güç kullanarak empoze etmeye çal flt klar n belirtmiflti. BMGK GEREKL ADIMLARI ATMALI Genel Sekreter, nisan ay sonunda sundu u ikinci raporunda da ilk raporundakine benzer ifadeler kullanarak, Suriye genelinde 3,5 milyon kiflinin temel ihtiyaçlar na ve g da maddelerine erifliminin bulunmad n belirtmiflti. Binlerce insan n sa l k hizmeti ve hayati önemdeki ilaçlar alamad n vurgulayan Ban, nsanlar n g da ve t bbi yard ma ulafl m n n engellenmesi uluslararas hukukun aç k bir ihlalidir. BM Güvenlik Konseyi, uluslararas hukukun aç k bir flekilde ihlali karfl s nda gerekli ad mlar atmal d r ifadeleriyle BM Güvenlik Konseyi ne ça r yapm flt. BM nsani fllerden Sorumlu Genel Sekreter Yard mc s ve Acil Durumlar Koordinatörü Valerie Amos da bu hafta BMGK ya verdi i brifingte, BMGK karar ndan bu yana Suriye deki insani durumun düzelmekten öte daha da kötüye gitti ini vurgulayarak, Tüm BMGK üyeleri aras nda birlikte kararl bir tutum al nmamas halinde sahada ihtiyaç duyulan de ifliklikler hayata geçirilemeyecek say l karar ifllemiyor ifadelerini kullanm flt. 242 B N K fi KUfiATMA ALTINDA BM nin yard m faaliyetlerinin en tepesindeki kifli konumundaki Amos, sahadaki durumu da anlatarak, yard m faaliyetlerinin ve çal flanlar n n ihtiyaç olan bölgelere ulaflamad n belirtmifl ve Son bir ayda kuflatma alt ndaki 242 bin kiflinin yüzde onundan bile daha az bir kesimine yard m ulaflt r labilmifl olmas dolay s yla endifleliyim diye konuflmufltu. BMGK karar nda Suriye hükümetinden, komflu ülkelerden ülkeye yard m girifline imkan sa lamas da isteniyordu. Karardan bu yana, Türkiye den mart ay nda sadece Nusaybin den 78 kamyonluk BM konvoyunun geçifli sa lanabildi. D fliflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, Türkiye nin yard mlar n ulaflt r lmas konusundaki arzusu belirtilerek, Türkiye, insani ilkelere ve 2139 say l karar n hükümlerine uygun olarak, BM nin, baflta Cilvegözü ile Öncüp nar hudut kap lar olmak üzere acilen di er s n r kap lar ndan da Suriye ye yönelik s n r ötesi insani yard m operasyonlar planlay p icra etmesini beklemekte ve BM ile ilgili ülkeler nezdinde bu yöndeki giriflimlerini sürdürmektedir denildi say l BMGK karar nda yer alan di er bir konu da hava sald r lar n n ve özellikle rejimin sivillere karfl kulland varil bombal sald r lar n sonland r lmas yd ancak bu sald r larda da azalma olmad. nsan haklar örgütlerinin raporlar na göre, karardan bu yana geçen sürede Suriye rejimi 90 a yak n varil bombal sald r düzenledi ve bu sald r larda aralar nda çocuk ve kad nlar n da bulundu u binden fazla kifli hayat n kaybetti. GEREKL ADIMLARIN ATILACA I BEL RT LM fit BM, s n r ötesine insani yard m ulaflt r lmas için Suriye rejiminin r zas n n al nmas n n gerekli oldu unu kabul ediyor. Ancak bir grup hukukçu akademisyen ve uluslararas alanda tan nan avukat taraf ndan haz rlanan ve hafta içinde baz gazetelerde yay nlanan aç k mektupta, mevcut karar n Suriye nin r zas na ihtiyaç b rakmad ve rejim kabul etmese bile yard m faaliyetlerinin yap labilece i görüflü savunuldu say l BMGK karar n n son bölümünde ise karara uyulmamas durumunda ileri ad mlar n at lmas n n gündeme gelece i belirtilmiflti. BMGK n n Suriye de kararlara uyulmamas nedeniyle ad m atabilmesi için yeni bir BMGK karar al nmas gerekiyor. Bunun için de Rusya ve Çin in de al nacak karara destek vermeleri flart. Diplomatik kaynaklar, Rusya n n rejimin aleyhine olabilecek bir karar tasar s n kesinlikle veto edece ini deklare etti ini belirtiyor. Fransa n n BM Daimi Temsilcisi Gerard Araud, gazetecilere yapt aç klamada, Fransa, ABD ve ngiltere olarak yeni bir tasar y BMGK ya getirmeyi istediklerini ancak Rusya n n veto tehdidi sürdükçe bunun fazla bir anlam n n olmayaca n söyledi. Rusya ve Çin in ikna edilememesi halinde ise BM Güvenlik Konseyi nin Suriye konusunda fiilen ifllevsiz kalaca ve dördüncü y l na girilen iç savaflta, sivillerin uluslararas toplumdan beklentilerinin yine karfl l k bulamayaca ifade ediliyor. (AA) Sinn Fein partisinin lideri Adams serbest b rak ld LONDRA - rlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) taraf ndan 1972 de gerçeklefltirilen cinayetle ilgili gözalt na al nan Sinn Fein partisi lideri Gerry Adams serbest b rak ld. IRA n n siyasi kanad olarak görülen Sinn Fein partisinin lideri Adams, 1972 y l nda IRA taraf ndan vurulan McConville in cinayetiyle ba lant s oldu u gerekçesiyle Çarflamba gününden bu yana gözalt nda tutuldu u Kuzey rlanda n n kuzeydo usundaki Antrim karakolundan ç kt ktan sonra, bas n toplant s düzenledi. Yapt aç klamada, masum oldu unu ve cinayetle hiçbir ilgisi olmad n savunan Adams, Hakk mdaki tüm iddialar reddediyorum dedi. Sorgulaman n zamanlamas yla ilgili endifle duydu unu dile getiren Adams, Geçen Çarflamba günü Antrim karakoluna gönüllü olarak geldim. Avukat m arac l yla, polisle iletiflime geçerek kendilerine Jean McConville cinayetiyle ilgili görüflmek için uygun oldu umu iki ay önce belirtmifltim diye konufltu. Gözalt na al nmam d flar ya yanl fl iflaret gönderdi diyen Adams, polisin sa duyulu davranarak bu ay içinde yap lacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi kendisini gözalt na almama kibarl gösterebilece ini fakat bu duyarl l görmedi ini anlatt. (AA) Frantz: Türkiye de bas n özgürlü ü geriledi WASHINGTON - ABD D fliflleri Bakanl Halka liflkilerden Sorumlu Bakan Yard mc s Doug Frantz, Türkiye de son 12 y lda ekonomi ve özgürlükler alan nda çok olumlu geliflmeler kaydedildi ini ancak 2013 ün sonundan itibaren özellikle bas n özgürlükleri konusunda bir gerileme oldu unu savundu. ABD D fliflleri Bakanl Halka liflkilerden Sorumlu Bakan Yard mc s Frantz, Freedom House taraf ndan aç klanan bas n özgürlü üyle ilgili rapor için baflkent Washington daki Yabanc Bas n Merkezi nde verilen brifinge kat ld. Konuflmas nda, Türkiye nin de aralar nda bulundu u baz ülkeleri geçti imiz haftalarda ziyaret etti i bilgisini veren Frantz, stanbul da baz köfle yazarlar yla bulufltu unu, temaslar yla Türkiye deki bas n özgürlü üne yönelik fikirler edinme imkan buldu unu anlatt. Yaklafl k 6 y l Türkiye de yaflad n belirten Frantz, Hayat m n en iyi 6 y l diyebilirim. Eflimle birlikte sürekli gideriz ve orada geçirdi im dönemleri özel ve ifl hayat m n en güzel zaman dilimleri olarak hat rlar z. Birkaç hafta önce tekrar gitti imde ve medya sektöründe neler oluyor diye derinlemesine bakt mda, onlar n baz endiflelere neden oldu unu gördüm. Bunlar bir sonraki at lacak ad m n ne oldu una yönelik endifleleri de art yor diye konufltu. Frantz, Türkiye de son 12 y lda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n liderli inde birçok olumlu ilerlemenin BULMACANIN ÇÖZÜMÜ kaydedildi inin alt n çizdi. Ekonominin güçlendi ini, ortalama gelirin yükseldi ini, kifli bafl na düflen milli gelirin üç kat dan daha fazla bir seviyeye ulaflt n ve son dönemde Ermenistan la ve Kürtlerle ilgili tabular n y k ld n hat rlatan Frantz, flunlar söyledi: Bunlara bak ld nda iyi geliflmeler oldu unu görüyoruz, Avrupa Birli i sürecinde oldu u gibi. Ama beni endiflelendiren, Türkiye nin eski tabular n n, yenileriyle yer de ifltirmesi, bunu görmek istemiyoruz. Bir zamanlar oldu u gibi yine kuvvetli, hareketli ve ba ms z bir medyan n olmas gerekiyor Türkiye de. Demokrasilerin en iyi çal flma flekli, ba ms z ve özgür bas n n oldu u, ifade özgürlü ünün, siyasi düflünceye ve etnik kökenine dikkat etmeksizin herkese ulaflt nda hayat bulur. Frantz Türkiye de 2013 ün sonundan itibaren geriye do ru bir gidiflin bulundu unu ileri sürdü. (AA) Ç U L L U K F E N A L A K A H R E M A L K A R A M Ç E L L B E A A A D E T A K L A N E R D E K K L P S E A P O L K A A M L A R A R A D K A S H A K K A R O N T E K E L E A S A K A L E M K N T A R M A A R S O K A K E N M A R A K A S F E E A A L I K T R A B I T A A R M A R K E R E S Y A T A K M A M A E N K K R K

12 12 HABER 6 May s 2014 Sal brahim ARKLAN S&P'in gözü hükümet ve TCMB politikalar nda Taha KIVANÇ Gelecek de gelecek STANBUL (AA) - Standard and Poor's (S&P) Ülke Derecelendirmeleri Analitik Baflkan Moritz Kraemer, Türkiye'de sert düflüfl riskine karfl hükümet ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas taraf ndan belirlenen politikalar n izlenece ini belirtti. AA muhabirinin Türkiye ekonomisine iliflkin sorular n yan tlayan Kraemer, Dolar/TL kurunda güçlü hareketlerin görüldü ünü, bunun da ihracat faaliyetlerine katk sa layaca n söyledi. Bu sebeple cari aç n düflüfl göstermesini bekledi ini ifade eden Kraemer, "Cari aç n GSYH'ya oran yüzde 5-6'ya inebilir. Ancak cari aç n ne kadar olabilece i konusunda tahminde bulunmak için çok erken" diye konufltu. Kraemer, cari aç k konusunda Türkiye'nin d flar dan gelecek sermayeye ihtiyac oldu unun alt n çizerek, Türkiye'de sert düflüfl riskinin sermaye ç k fllar ndan kaynakland n dile getirdi. Türkiye'nin geliflmekte olan ülkeler içinde en fazla sermaye ç k fl na maruz kalan ülkelerden biri oldu unu ifade eden Kraemer, bu sermaye ç k fllar n n bir k sm n n geçen y l may s-haziran aylar nda ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) tahvil al mlar n azaltaca na dair tart flmalarla oldu unu, di er k sm n n da ocak ay nda gerçekleflti ini aktard. Körfez sermayesinin Türkiye güveni tam ANKARA (AA) - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Körfez sermayesinin Türkiye'nin güçlü gelece ine inand n ve güvenlerinin devam etti ini bildirdi. fiimflek, Türkiye'ye daha fazla yat r m çekebilmek için 5 günlük bir program kapsam nda gitti i Katar, Kuveyt ve Birleflik Arap Emirlikleri'nden döndü. Ziyaretleri kapsam nda, yönettikleri toplam varl k büyüklü ü yaklafl k 1,3 trilyon dolar civar nda olan devlet fonlar, bankalar ve uluslararas yat r mc larla görüflen fiimflek, AA muhabirine yapt aç klamada, temaslar n n çok verimli geçti ini söyledi. Söz konusu kurulufllara ve yat r mc lara Türkiye'nin orta ve uzun vadede sundu u yat r m imkanlar n anlatt klar n belirten fiimflek, görüflmeler sayesinde ayr ca, Türkiye hakk nda olumsuz hava oluflturma çal flmalar n da engellediklerini ifade etti. Seçim öncesindeki siyasi geliflmeler ve Türk Liras ndaki de er kayb bir miktar tedirginlik olufltursa da Türkiye'ye güvenin devam etti ini belirten fiimflek, "Körfez sermayesi Türkiye'nin güçlü gelece ine inan yor. Uzun vadeli potansiyel çok büyük. Yap lan görüflmelerin çok olumlu geçti ini söyleyebilirim. Önümüzdeki zamanda bu görüflmelerin meyvelerini toplayaca z inflallah" diye konufltu. Kraemer, sermaye ç k fllar n n, d flar dan gelecek sermaye ak fl na ihtiyaç duyan ülkeler için problem oldu una ve cari aç k olarak ülke ekonomisine yans d na iflaret etti. Türkiye'de sert düflüfl riskine karfl hükümet ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas taraf ndan belirlenen politikalar n Fitch'ten Türkiye de erlendirmesi STANBUL (AA) - Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Fitch, Türkiye'nin faiz art fl gibi zor politika kararlar almas ve ekonominin düzenlemeler için sahip oldu u kapasitenin, de erlendirmelerinde dikkate ald önemli unsurlar aras nda yer ald n belirtti. Fitch'in internet sitesinde yer alan aç klamada, Türkiye'nin profilinin dengeli hale geldi ine dikkat çekildi. Aç klamada, "Türkiye'nin faiz art fl gibi zor politika kararlar alma e ilimi ve ekonominin düzenlemeler için sahip oldu u kapasite, de erlendirmelerimizde dikkate ald m z önemli unsurlar aras nda yer al yor. S k para politikas, Türkiye'nin 2014 y l için izlenece ini belirten Moritz Kraemer, "fiubat ay nda S&P, Türkiye'nin görünümünü negatife çevirdi. S&P, Brezilya ve Rusya'n n da kredi notunu düflürdü ancak her ülkenin kendine özel bir nedeni var. Ülkelerin not ve görünümlerinin düflürülmesinde her ülke için ayr de erlendirmeler belirledi imiz yüzde 2,5 ve 2015 y l için öngördü ümüz yüzde 3,2 büyüme tahminine katk da bulundu. Cari aç n Gayrisafi Yurtiçi Has laya (GSYH) olan oran n n ise yüzde 6,2'ye gerileyece ini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin cari ifllemlerinin uzun vadeli büyüme için s n rland r c etki teflkil etti i bildirilen aç klamada, "Reel efektif döviz kurundaki keskin düflüfllerin sebep oldu u cari ifllemlerdeki önceki düzenlemelerin genellikle sürdürülebilir olmad, cari aç n daha çok artmas yla görüldü" tespitinde bulunuldu. Türkiye'nin zorlu bir d fl ortamla karfl karfl ya kald aktar lan aç klamada, bu d fl ortam n politik riskler ve d fl söz konusu" aç klamas n yapt. Kraemer, bunlara örnek olarak Brezilya'da yap sal reformlar n eksikli inden kaynaklanan mali performans düflüklü ü bulundu unu, Rusya'n n da sermaye ç k fl ve yapt r mlardan kaynaklanan farkl bir hikayesi oldu unu sözlerine ekledi. finansman ihtiyac nedeniyle daha da zorlu hale geldi ine iflaret edildi. Aç klamada, ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) yaklafl k 1 y l önce tahvil al mlar n azaltmay tart flmaya bafllad ndan beri Türkiye'ye portföy ve k sa vadeli sermaye ak fllar n n azald ancak sermaye ak fl nda ani bir çekilme olmad vurguland. Yüksek politik risklerin Türkiye'nin derecelendirilmesinde önemli rol oynad belirtilen aç klamada, 2013 y l may s ay ndaki hükümet karfl t gösterilerin ve aral k-ocak aylar ndaki politik krizlerin, politik istikrars zl klar n kredibilite alg s n ne kadar çabuk de ifltirdi inin göstergesi oldu u da kaydedildi. Hayli zaman önce (1995 te) Microsoft firmas yeni ç kacak Windows 95 yaz l - m n tan tmak üzere dünyan n dört bir taraf ndan teknolojiye ilgi duyan gazetecileri Seattle a ça rm flt. Ben de vard m aralar nda ve döndü ümde gördüklerimden düfltü üm kayg lar okurlarla paylaflm flt m... Yerimizden kalkmadan sürdürülecek bir hayat bekliyordu bizleri; Bill Gates in Okyanus k y s na infla ettirdi i ak ll ev de her fleye bilgisayarlar hükmediyordu... Bugün biraz paras olanlar n evleri Gates inkinden pek farkl de il... Bilgisayar art k gözlüklerde ve San Francisco sokaklar nda floförsüz otomobiller cirit at yor... New York Times (NYT), önceki gün, teknoloji gelifltirme süreci içerisinde yer alan firmalar n yöneticilerine yöneltti i Bundan sonra bizi neler bekliyor? sorusuna ald cevaplar grafik düzeni içerisinde sundu. Hani öyle çok uzak bir gelece i de il, k smi kullan ma girmifl makina ve cihazlar n belirleyece i yak n gelece- i... Gelecek konusunu âdeta varl k-yokluk sorunu haline dönüfltürdü NYT... Nas l dönüfltürmesin, rakipleri birer birer geleneksel sahiplerinin elinden ç k p gelecek yat - r mc lar n n eline geçiyor. Kendisi de Boston Globe u teknoloji yat r mc lar na satt ; 100 y ldan fazla süredir sahibi ailenin NYT da elden ç karaca konufluluyor... Teknolojiye yenilmeden ondan yararlanman n yollar n ar yor NYT... Aram zda s nma turlar atarken, 1990 larda, davetiyle gazetesine u rad - m Hürriyet in yay n yönetmeni, etraf gezdirirken, Buras gelece in gazetesini planlad m z yer diye bir mekâna yönlendirmiflti. Genç bir kadro o günkü gazetenin birinci sayfas yla önemli birkaç sayfas n farkl biçimde yeniden oluflturma gayreti içerisindeydi. Ola anüstü etkilendi imi hat rl yorum. NYT flimdilerde dijital ortama ayr bir önem veriyor. Amaç, yar dan fazlas n abone sistemiyle evlerin kap s na ulaflt rd gazeteyi, para karfl l dijital ortamda okutmak... Bunu kâ t tüketiminin orman katliam na yol açt gerekçesine ba layan reklâmlar da yap l yor. Paras z ba lanabiliyorsunuz NYT web sitesine, ancak ayda ancak on haber veya yaz y ücretsiz okuyabiliyorsunuz; daha fazlas için abonelik flart ar yor. Düflük bir bedeli var aboneli in bin okur NYT a para vererek ulafl yor her gün... fiu yak nlarda çok merakl okurlar için farkl bir servisi de web ten hizmete soktu: NYT Now... Gazetenin sabah ve akflam toplant lar n n içinde yer ald n okura hissettirecek, haberin arka-plan n sunacak, yorumcularla okuru karfl karfl ya getirecek bir servis bu... Merakl okurdan beklenen paras na k ymas : Dört haftal k aboneli i 45 dolar çünkü... Kendimizi haz rlamam z gereken gelece in sürprizlerini önceki günkü yaz dan seçtim... Linkedin kurucusu Reid Hoffman n beklentisi sa l k alan nda: Herkesin genlerine uygun haz rlanm fl kifliye özel ilâçlar olacak... nternet alan nda çal flan Marc Andreessen yüksek ö renim için kampüse gidilmeyece ini öngörüyor. Her türlü ihtiyaç için bafl m z n üzerinde binlerce insans z araç uçuflup duracakm fl... Araçlar da insanlar de il, bilgisayarlar kullanacak diyor... Hep kullanageldi imiz e-posta, klavye, nakit para, elle çal flan telefonlar n tarihe kar flaca na inanan Clara Shih de sa l kla ilgili beklentisi olanlardan: Att - m z her ad m, kaç saat uyudu umuzu, sa l k belirtilerimizi, kan de erlerimizi denetleyecek deri alt çipleri... O çiplerdeki verilerden hareketle ilâçlar m z haz rlanacak, davran fl de iflikli i tavsiye edilecek, tehlike belirince otomatik olarak ambulans ça r lacak; tabii floförsüz bir ambulans... fioförsüz araç mucidi Sebastian Thrun un uyar s flafl rt c de il; T rna n alt na yerlefltirilecek bir çiple bütün cihazlar n z aç p kapatabileceksiniz diyor... YouTube un bafl ndaki Susan Wojcicki teknolojinin sosyal hayat ve siyaseti de- ifltirece ine inananlardan; nternet ve sosyal medya bilgiye kolay ulafl m ve bask alt ndaki insanlara kendilerini ifade imkân sa l yor diyor... PayPal kurucusu Peter Thiel in sözleri göz aç c ; Dünyay kurtarmak için teknoloji gerekli, ama her ifl için teknoloji yeterli de il diyor çünkü... Hep Amerikal lar düflünecek de il ya, biraz da siz düflünün istedim... 5 May s 2014 Star

13 13 TURIZM Sevgi ACAR 6 May s 2014 Sal 758 y ll k Antalya Mevlevihanesi onar lacak ANTALYA - Antalya l Kültür ve Turizm Müdürü brahim Acar, 758 y ll k Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyon ihalesinin yap ld n belirterek, "Mevlevihaneyi, Konya Mevlana Türbesi, Galata Mevlevihanesi gibi, özellikle Cumhuriyet Meydan na gelen yerli ve yabanc misafirlerimizin gezip görebilecekleri güzel bir görsel alan, buluflma noktas haline getirmek istiyoruz" dedi. Acar, gazetecilere yapt aç klamada, Kaleiçinin girifl k sm nda bulunan 758 y ll k Antalya Mevlevihanesi'nin duvarlar n n, son zamanlarda su almaya bafllad n belirtti. Bu sular n binan n stati ini etkileyerek bozar hale geldi ini ifade eden eden Acar, flöyle konufltu: "Bizim bir görevimiz de kültürel varl klar m z korumak. Buras Alaaddin Keykubat zaman nda Mevlevihane olarak yap lm fl. Yüzy llarca böyle hizmet etmifl. Mevlevihaneyi, Konya Mevlana Türbesi, Galata Mevlevihanesi gibi, özellikle Cumhuriyet Meydan na gelen yerli ve yabanc misafirlerimizin gezip görebilecekleri güzel bir görsel alan, buluflma noktas haline getirmek istiyoruz." Acar, restorasyon ihalesinin yap ld n ve sözleflme imzalanma aflamas na geldi ini vurgulayarak, tahminen sene sonuna kadar iflin bitmifl olaca n aktard. Restorasyon kapsam nda, mevlevihanenin duvarlar sökülerek, orijinal haline getirilece ini, teflhir ve tanzimin yap laca n dile getiren Acar, " Orijinaline uygun bir flekilde restorasyondan geçecek. Yivli Minare Külliyesi'nin bir unsuru gibi olacak" diye konufltu. - Antalya Mevlevihanesi Alaaddin Keykubat taraf ndan 1255 tarihinde yapt r lm flt r. Kal n duvarl olan binada kubbe ve tavan sistemi kullan lm flt r. Enine dikdörtgen planl olup, katl flekilde yap lm flt r. ç k sm nda da basamakl yükseltileri vard r. Mevlevihanede altta ve üstte olmak üzere toplam 4 mekan bulunmaktad r. Mevlevihanenin hemen bat s nda yeni onar lm fl bir Osmanl hamam bulunmaktad r. (AA) Marmaris'e Alman turist ak n Sümela Manast r 'nda hedef 500 bin turist TRABZON - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Do an n içerisinde kendine özgü yap s yla yerli ve yabanc turistlerin ilgi oda haline gelen tarihi Sümela Manast r 'n bu y l 500 bin kiflinin ziyaret edece i tahmin ediliyor. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Maçka ilçesi Alt ndere Vadisi'nde Karada ' n ete inde kayalar oyularak infla edilen Sümela Manast r 'n n, kent turizmi aç s ndan Uzungöl ile önemli oldu unu söyledi. Manast rda, 88 y l aradan sonra 2010'da bafllat lan ve y lda bir kez düzenlenen ayinlerin tan t ma büyük katk sa lad n vurgulayan Vali Öz, "Kültürel aç dan cazibe merkezi olan Sümela Manast r 'n, ziyaret edenlerin say s her y l önemli miktarda art r yor. Bölgemiz, do al, tarihi, kültürel ve folklorik de erlerin birlikte de erlendirilip bir ürüne dönüfltürülmesi halinde turizm aç s ndan daha da cazip hale gelecek. Biz de bunun sa lanmas için bir dizi çal flma yürütüyoruz" dedi. fiehir merkezine 40 kilometre mesafede ve 1300 rak mda yer alan Sümela Manast r 'n ziyaretçilerin daha iyi tan mas aç s ndan dijital rehber uygulamas için çal flma bafllatt klar n an msatan Öz, "Manast ra gelen yerli ve yabanc turistler rehberler eflli inde gezdiriliyor ancak tek ya da ailesiyle gelen turistler bu imkandan faydalanam yor. Oluflturaca m z dijital rehberle Sümela'y ziyaretçilere daha iyi tan tmay amaçl yoruz. Bir süre önce çal flmalar na bafllad m z uygulamada önemli mesafe ald k. Uygulamay yak nda hayata geçirmeyi planl yoruz" diye konufltu. (AA) MU LA - Dünyan n en büyük yolcu gemilerinden talyan band ral "Aida Diva" ve Bahamalar band ral kruvaziyer "Europa" ayn gün içinde Marmaris'e geldi. Sabah saatlerinde Yunanistan' n Heraklion Liman 'ndan gelen "Aida Diva", Marmaris Liman 'n n büyük r ht m na, Antalya'dan sonra rotas n ilçeye çeviren "Europa" ise liman n küçük r ht m na yanaflt r ld. Gemilerde ço u Alman yaklafl k 2 bin 500 yolcu ve 900 kadar personel bulundu u belirtildi. Gümrük ifllemlerinin tamamlanmas n n ard ndan gemilerden inen turistler, 23 dereceyi bulan s cak havay f rsat bilerek Yat Liman ve Kordon Caddesi'nde yürüyüfl yapt. Deniz kenar ndaki restoran ve kafeteryalarda oturarak so uk içecekler içen turistler, güneflli havan n tad n ç kard. Turistlerin baz lar çevredeki tarihi öneme sahip yerleri ziyaret etmek için günlük turlara kat l rken, ilçe merkezinde kalanlar ise Marmaris Kapal Çarfl s 'nda yo unlu a neden oldu. Al flverifl yapan yolcular n genelde hediyelik eflya sat n ald dikkat çekti. Gemilerden özellikle büyüklü ü ve isminden dolay "denizlerin divas " olarak adland r lan dev kruvaziyer "Aida Diva" vatandafllar n ve ilçede tatil yapan yabanc turistlerin ilgi oda oldu. Birçok kifli geminin önünde hat ra foto raf çektirdi. Aida Cruises flirketinin filosuna 2007 y l nda kat lan 69 bin grostonluk, 250 metre uzunlu undaki lüks geminin içinde süit kamaralar, yüzme havuzlar, sauna, masaj odalar, spor salonlar, casino ile gösteri salonlar n n bulundu u ö renildi. lçeye bu sezon üçüncü seferini gerçeklefltiren "Aida Diva"n n ilerleyen günlerde seferlerine devam etmesinin beklendi i bildirildi. (AA) Ihlara Vadisi trekking tutkunlar n n gözdesi AKSARAY - ÖZKAN BEYER - Dünyan n ikinci büyük kanyonu Ihlara Vadisi, yerli ve yabanc ziyaretçilere Melendiz Çay n n fl r lt s eflli inde trekking yapma imkan sunuyor. Kapadokya n n dünyaca ünlü vadisi Ihlara, y lda 400 bin yerli ve yabanc turist taraf ndan ziyaret ediliyor. Ihlara da altyap çal flmalar n n tamamlanmas yla, vadinin taban na daha kolay inme f rsat bulan turistler, burada dini ve tarihi mekanlar gezmenin yan nda, do ayla iç içe Melendiz Çay n n kenar nda yürüyüfl yapma imkan na sahip oluyor. Ziyaretçiler, Il su köyünden Selime beldesine 18, Ihlara beldesinden Selime beldesine 14 ve vadinin bafllang c ndan Selime beldesine kadar 3,5 kilometreden oluflan yürüyüfl parkurlar ndan herhangi birini seçerek, do a yürüyüflü yapman n keyfini ç kar yor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Do an, AA muhabirine yapt aç klamada, Ihlara Vadisi nin do al güzellikleri ve tarihi mekanlar yla, Kapadokya ya gelen turistlerin ziyaret etmeden dönemedikleri yerlerden birisi oldu unu söyledi. Vadiye ziyaretlerin her geçen y l artt na dikkati çeken Do an, Ihlara Vadisi, her y l 400 binin üzerinde kifli taraf ndan ziyaret edilmektedir. Buraya gelen insanlar, hayranl klar n gizleyemiyor. Ihlara Vadisi, arkeolojik alanlar, kiliseleri, kaya oyma mekanlar yla öne ç k yor. Ihlara; Melendiz Çay ve çevresindeki bitki türleriyle, vadi taban nda görülen Akdeniz iklimiyle yerli ve yabanc turistlere farkl güzellikler sunuyor diye konufltu. DO AYLA Ç ÇE TREKK NG MKANI Do an, vadiye gelen yerli ve yabanc turist say s n n artt r lmas, ziyaretçilerin bölgede daha fazla zaman geçirmesinin sa lanmas için çal flmalar yapt klar n dile getirdi. Art k, ziyaretçilerin Ihlara Vadisi ne iki saatte gezilebilecek bir yer olarak bakmad klar n vurgulayan Do an, flunlar kaydetti: Ihlara Vadisi, yürüyüfl yollar n n yap lmas yla kültür, tarih ve inanç turizmi kapsam nda gezilen bir yer olman n yan nda, spor amaçl yürüyüfl parkuru haline de geldi. Il su köyünden bafllayarak, Selimiye beldesine kadar 18 kilometrelik yürüyüfl gruplar m z var. Ayn zamanda Ihlara Vadisi giriflinden Belis rma köyüne 3,5 kilometre, Ihlara beldesinden Belis rma köyüne ise 14 kilometre yürüyüfl yap labilmektedir. Son y llardaki altyap çal flmalar yla vadiye gelen ziyaretçiler, do ayla iç içe trekking yapma imkan na sahip oluyor. (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 6 Mayıs 2014 Salı Yiğidolar'ın kalecilerinden TARAFTARA GÜVENCE Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, kaleci Korcan Çelikay'ın Beşiktaş maçında sakatlanmasının ardından kaleyi devralan Nihat Şahin ile A2 takımından kadroya dahil edilen file bekçileri Muhammed Burak Yıldız ve Evren Çokgez, taraftara güvence verdi. İbrahim Üzülmez "görev" bekliyor SİVAS - Sezona Kanadalı milli kaleci Milan Borjan, Korcan Çelikay ve Nihat Şahin ile başlayan, devre arasında Mersin İdmanyurdu'dan Mahmut Bezgin'i kadrosuna dahil eden Sivasspor'da, Borjan ve Bezgin'in takımdan ayrılması, Çelikay'ın ise sakatlanması kalede sıkıntıya neden oldu. Çelikay'ın Beşiktaş maçının 18. dakikasında sakatlanmasının ardından formayı devralan Nihat şahin, son 3 sezonda 6 maça çıktı. Şahin, bu maçlardan ikisini Fenerbahçe, ikisini ise Beşiktaş'a karşı oynadı. Sakatlıklar ve ayrılıkların ardından Sivasspor'da kale, sezon başında 3'üncü kaleci konumunda olan Nihat Şahin ile A2 takımdan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki kaleciler Muhammed Burak Yıldız ve Evren Çokgez'e emanet edildi. Kaleci Nihat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 sezonda 6 maçta görev aldığını bu maçlardan ikisinde Fenerbahçe, ikisinde de Beşiktaş'a karşı forma giydiğini söyledi. Son olarak ligin 31. haftasındaki Beşiktaş maçında kaleci Korcan Çelikay'ın sakatlanmasının ardından forma şansı bulduğunu dile getiren Şahin, kendisine hep önemli maçların nasip olduğunu, verilen görevi hakkıyla yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti. Korcan'ın Çelikay'ın sakatlanmasına üzüldüğünü dile getiren Şahin, forma giydiği maçlarda takım arkadaşlarını, kulübü mahcup etmemeye çalıştığını aktardı. Şahin, takım arkadaşının sakatlanmasının herkesi çok üzdüğünü ifade ederek, Çelikay'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşup tekrar formasını giymesini beklediklerini söyledi. Sivasspor'un ligde son 3 haftaya girilirken Avrupa kupalarına katılmak için varını yoğunu ortaya koyacağını ifade eden Şahin, "Yatıyoruz, kalkıyoruz Avrupa kupalarını düşünüyoruz. Gelecek sene Avrupa kupalarına kalıp gruplarda mücadele etmek istiyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Kalede sıkıntı yok. Ben ve diğer arkadaşlar elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. İnşallah, hiçbir problem olmayacak" diye konuştu. Sivasspor'da A2 takımından A takıma dahil edilen kaleci Muhammed Burak Yıldız da "Kaleci sıkıntısı nedeniyle bizi kadroya dahil ettiler. Çok mutluyum. Şans verilmesi durumunda elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Yıldız, A takımla idmana çıktığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi. A2 takımından gelen ve antrenmanlara katılan diğer kaleci Evren Çokgez ise amatör ligde mücadele eden İstanbul Bağlarbaşıspor'dan 3 ay önce Sivasspor'a geldiğini aktardı. Sivasspor'a transferinin kendisi için büyük onur ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Çokgez, "Bizim yerimizde olmak isteyen binlerce kişi var. Antrenmanlara çıkıyorum. Carlos ile çalışmak çok büyük bir şans" şeklinde konuştu. (AA) Süper Lig'in en istikrarlısı da ayrılma kararı aldı İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar arasında en uzun süre takımının başında olan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, A Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yaptığı için sezon sonunda görevinden ayrılacak. Sezon başından bu yana Bursaspor, Çaykur Rizespor, Elazığspor, Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Medical Park Antalyaspor, Torku Konyaspor ve Trabzonspor'un teknik direktör değişikliğine gittiği ligde toplam 11 ekip, sezon başındaki çalıştırıcılarıyla yollarını ayırdı. Ligde halen Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa ve Sivasspor sezona başladıkları teknik adamlarla mücadelelerini sürdürüyor. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Süper Lig'deki teknik direktörler içinde en uzun süreli görev yapan isim konumuna gelen Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sezon sonunda görevinden ayrılma kararını açıkladı. Hamzaoğlu, bu sezon görev aldığı A Milli Futbol Takımı'nda gelecek yıl da Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak. Hamzaoğlu, Süper Lig'de görev yapan isimler içinde Kasımpaşa'dan Şota Arveladze'nın önünde takımın başında en fazla görev yapan isim olarak dikkati çekiyor. Metin Diyadin'le geçen sezon yolların ayrılmasının ardından Kasımpaşa'nın başına geçen Şota, Hamzaoğlu'ndan sonra en istikrarlı isim konumunda yer alıyor. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor dışında geçen sezon takımın başında olup da bu yıl görevine devam eden isim bulunmuyor sezonundan bu yana Akhisar Belediyespor'da görev yapan başarılı teknik adam, takımının başında PTT 1. Lig'de 44, Süper Lig'de 65 ve Türkiye Kupası'nda ise 15 maçta yer aldı. Toplam 124 maçta 52 galibiyet alan Akhisar Belediyespor, 32 beraberlik ve 40 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 157 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 148 gol gördü. (AA) İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından İbrahim Üzülmez, gelecek sezon siyah-beyazlı kulüpte görev almak için Beşiktaş yönetimi ile görüşme yaptığını ve son durumun başkan Fikret Orman'ın vereceği kararın ardından belli olacağını açıkladı. AA muhabirine konuşan İbrahim Üzülmez, "Formasını yıllarca başarıyla terlettiğim Beşiktaşıma geri dönmek en büyük isteğim" dedi. Göreve çağrılması halinde tereddütsüz bunu kabul edeceğini ifade eden Üzülmez, "Ben söz konusu Beşiktaş olunca, canını dahi vermekten çekinmeyecek bir insanım. Para, pul, şan, şöhret, servet, Beşiktaş'ın yanında zerre kadar değeri olmayan kavramlar. Bana yeter ki "Gel, göreve soyun" desinler. Canla başla, her şeyimle mücadele etmeye ve elimi taşın altına sokmaya hazırım" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı yönetimle, kulüpte görev almak için bir dizi görüşmeler yaptığını kaydeden Üzülmez, "Tabii son kararı Sayın Orman ve değerli yönetim kurulu verecek. Ben kendilerine görev almak istediğimi ve Beşiktaş'a çok faydalı olacağıma inandığımı belirttim. Futbolculuk dönemimde nasıl arkadaşlarım, hocalarım ve taraftarlarım için terimin son damlasına kadar mücadele ediyorsam, beni göreve getirdikleri taktirde yine aynı karakteri yansıtacağım" şeklinde konuştu. İsminin sezon başında da Beşiktaş ile anıldığını fakat bir takım pürüzler sebebiyle anlaşma sağlanamadığını da ifade eden eski kaptan İbrahim Üzülmez, şöyle devam etti: "Sene başı ufak pürüzlere takıldık ama artık benim açımdan hiçbir engel kalmadı. Kaldı ki şu an takıma ağabeylik yapacak tecrübeli bir ismin varlığına ihtiyaç duyulduğuna da inanıyorum. Ben futbolcu kardeşlerime ağabeylik yapmak, tecrübelerimi onlara aktarmak için bu göreve talibim. Yönetimle, teknik heyetle aralarında köprü kurup, sorunlarıyla, sıkıntılarıyla ilgilenmek isterim. Hepsi genç ve pırıl pırıl çocuklar, hata yapacaklar tabii, biz de zamanında yapmadık mı? Fakat esas olan Beşiktaş ve Beşiktaş'ın başarısıdır. Dilerim, Vodafone Arena'da ağabeyleri olarak kulübedeki yerimi alırım" Gökhan Töre'nin Fenerbahçe maçının ardından yaşadığı olaya çok üzüldüğünü de belirten Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçekten Gökhan Töre kardeşimiz için çok korktum ve endişelendim. Kendisine biraz dikkat etmeli. Allah korusun canından olabilirdi. Beşiktaş forması herkese nasip olmaz. Yalnızca Gökhan değil, diğer tüm arkadaşlar bu formanın beraberinde getirdiği sorumluluğu en iyi şekilde taşımalı." (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 6 Mayıs 2014 Salı15 Anatomi dersinden etkilendi, hayatını vücut geliştirmeye adadı Sağlık meslek lisesinde anatomi dersinden etkilenerek başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu olan hemşire Ahmet Yüksel, ülkesini uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor. SAKARYA - Yüksel, AA muhabirine, 20 yıldır yaptığı vücut geliştirme sporunun insan anatomisini bozmadığını, aksine bireyleri sağlıklı yaşam standartlarına kısa sürede kavuşturacağını savundu. Söz konusu sporu 13 yıldır profesyonel anlamda yaptığını belirten Yüksel, "Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Vücut geliştirme işine lise yıllarındayken başladım yılından itibaren de profesyonel anlamda icra ediyorum. Vücut geliştirme yarışmalarında farklı kategorilerde derecelerim oldu" diye konuştu. Vücut geliştirme sporunun kendisi için hayat tarzı haline geldiğini kaydeden Yüksel, şunları dile getirdi: "Lisede aldığım özellikle anatomi dersi, beslenme, vücudun yapısı ve kas sistemi gibi konular, beni çok etkilemişti. Vücut geliştirmenin belirli periyot ve iltizam içinde yapılmasının sakıncasını görmediğim için vücut geliştirme sporu alanında çalışmalara başladım. Spor yapmak için gerekli vakti her zaman bulabiliyorum. En önemlisi de hem mesleğimi hem de sporumu plan doğrultusunda yapabiliyorum. Sporun özel hayatıma olumlu katkıları oluyor. Kendimi çok iyi hissetmemi sağlıyor." Yüksel, vücut geliştirmede en önemli etkenin beslenme olduğuna dikkati çekerek, sağlıklı bedene ancak sağlıklı beslenmeyle kavuşabileceğini söyledi. Amacının vücut geliştirme sporundaki yanlış ön kabulleri kırmak olduğunu anlatan Yüksel, "Hangi egzersiz hareketini yapıyorsak tekniğini bilmemiz gerekiyor. Bilinçli olarak ağırlık kaldırma işlerini yapmazsak kas zedelenmesi, yırtılması hatta ileriki yıllarda bel fıtığı gibi sonucu daha ağır sağlık problemlerinin yaşanması muhtemeldir. Kısacası hangi hareketi neden yaptığımız çok önemli. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman vücuda yarar sağlar. Amacınız vücudunuzu forma sokmak, sağlıklı görünüme kavuşmaksa uzman kişilerin yardımıyla bunu kısa zamanda başarmanız mümkün" ifadesini kullanıldı. Yüksel, fazla ağırlık kaldırmanın vücudu geliştirmediğini savundu. Doğru yapılacak her sporun vücudu geliştirdiğine işaret eden Yüksel, "Fazla ağırlık kaldırmak vücudu geliştirmez. Maalesef bu sporda bilinen en çok bilinen yanlış, 'ne kadar antrenman yaparsam, o kadar vücudumu geliştirim' mantığının yaygın olmasıdır" şeklinde konuştu. Yüksel, Türkiye ikincisi olarak ilk derecesini 2000 yılında aldığını belirterek, geçen yıl ekimde de Türkiye şampiyonu olduğunu sözlerine ekledi. (AA) Son veda Fethiyespor'dan İZMİR - PTT 1. Lig'de son haftada deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etmesine rağmen Boluspor'un gerisinde kalan Fethiyespor, lige veda eden 4. ekip oldu. PTT 1. Lig'de daha önceki haftalarda lige veda eden Kahramanmaraşspor, 1461 Trabzon ve TKİ Tavşanlı Linyitspor'un ligden düşecek son ekibin belirleneceği 2 müsabakanın ardından Fethiyespor ligden düştü. Fethiyespor, deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen düşme hattındaki rakibi Boluspor'un Tekden Denizlispor'u 1-0 yenmesiyle 38 puanla lige veda etti. Bu 4 ekip gelecek sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek. Toplam 12 ekibin düşme hattında yer aldığı 38 haftada ligi son sırada bitiren Kahramanmaraşspor 36 hafta düşme hattından çıkamadı. TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 35 hafta düşme potasında yer aldığı ligde, bu ekibi Fethiyespor (29), Adanaspor (14), Boluspor (11), 1461 Trabzon (10), Tekden Denizlispor (8), Bucaspor (4), Manisaspor (2) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Samsunspor (1) izledi. Daha önce 2. Lig adıyla oynanan PTT 1. Lig'de 2. kez düşme acısı yaşayan Fethiyespor, daha önce sezonunda lige veda etmişti. 1. Lig'de 17 sezon sonra 2. kez mücadele eden Fethiyespor 2 sezonda oynadığı 68 maçta 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 71 gol atan Fethiyespor kalesinde 90 gol gördü. Fethiyespor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek elemiş ve büyük bir sürprize imza atmıştı. Geçen sezon teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ligi 3. bitiren 1461 Trabzon, Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamamıştı. Ligdeki 2. sezonunda lige veda eden 1461 Trabzon 2 sezonda oynadığı 70 maçta 22 galibiyet, 22 beraberlik ve 26 yenilgi alırken, 96 gol atıp, 89 gol yedi. Geçen sezon ligin son maçında Göztepe'yi İzmir'de yenerek ligde kalmayı başaran TKİ Tavşanlı Linyitspor, ligdeki 4. sezonunda düştü. PTT 1. Lig'e ilk kez veda eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, toplam 4 sezon mücadele ettiği ligde 136 maça çıktı. Bu müsabakalarda 43 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 mağlubiyet alan TKİ Tavşanlı Linyitspor, 147 gol atarken kalesinde 181 gol gördü.- Kahramanmaraşspor (AA) Görme engelli judocuların hedefi, dünya şampiyonluğu KAYSERİ - Görme Engelliler Judo Milli Takımı, 1-7 Eylül arasında ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonası hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor. Judo Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı Fikret Papur, AA muhabirine, yaklaşık 40 ülkeden sporcunun katılacağı şampiyonada takım olarak birinciliği hedeflediklerini söyledi. Yoğun çalıştıklarını ve Kayseri'ye 17'si kadın, 32 sporcuyla geldiklerini belirten Papur, takımda daha önceki dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda derece yapmış sporcular yer aldığını ifade etti. İyi bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını ve Kayseri'den sonra biri yurt dışı olmak üzere 5 kamp daha yapacaklarını belirten Papur, şunları kaydetti: "Şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 7 branş var. Her branş için ülkelerden birer sporcu çağrılıyor. Biz de en iyi olduğumuz branşlarda katılacağız. Henüz netleştirmedik ama kadın ve erkeklerde en az dörder sporcuyla dünya şampiyonasına katılacağız. 2012'de Londra'daki olimpiyatlara 6 sporcuyla katılmıştık ve 2 kadın sporcumuz ikincilik elde etmişti. ABD'deki dünya şampiyonasında alacağımız dereceler çok önemli. Çünkü 2016'da Brezilya'da düzenlenecek Paralimpik Olimpiyatları'na katılabilmemiz için kadın sporcularımızın ilk 8, erkek sporcularımızın ilk 12'ye girmesi gerekiyor. Sporcularımıza güveniyoruz ve onlardan eminiz. Dünya şampiyonluğu beklediğimiz kadın ve erkek sporcularımız var." Nisan ayında Ankara'da Judo Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini ve burada branşlarında ilk ikiye giren sporcuları Milli Takım kampına aldıklarını ifade eden Papur, Türkiye'nin adını duyurabilmek için ciddi eleme yaptıklarını vurguladı. Milli takımı 8 yıl önce kurduklarında görme engellilere ulaşmakta zorlandıklarını anlatan Papur, ailelerden destek istedi. Judonun sert spor olduğunu düşünen ailelerinin, çocuklarını bu spora yönlendirmediğini belirten Papur, "Judo, görme engellilerin en rahat yapabileceği spor dallarından biri. Çok da iyi adapte oluyorlar. Aileler, görme engelli çocuklarını korkmadan judoyla tanıştırsın. Judo sayesinde çocuklar sosyal ve fiziki açıdan kendilerini geliştirebiliyor. Ayrıca kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, topluma daha faydalı oluyor" diye konuştu. Londra Paralimpik Olimpiyatları'nda judoda gümüş madalya kazanan Nazan Akın da önce dünya, ardından olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi. Yoğun ve hırslı çalıştığını anlatan Akın, "Mindere çıktıktan sonra tek düşüncemiz, ülkemizin bayrağını dalgalandırabilmek. Ben de kafama koydum, Amerika'da ve Brezilya'da İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı dalgalandıracağım. İnşallah takım olarak Türkiye'nin adının dünyaya duyuracağız" dedi. Dünya üçüncülüğü derecesi bulunan Serdar Aydın ise Amerika'daki şampiyonada altın madalya kazanacağına inandığını dile getirdi. (AA)

16 Eskiflehir'de arkadafllar n n yapt koleksiyonlara özenen Mehmet Kanca (57), 7 y lda 450 saat biriktirdi. 6 May s 2014 Sal Yasemin AYDO DU Zamana ayak uydurdu koleksiyoncu oldu ESK fieh R - ERGÜN HAK- TANIYAN - Eskiflehir'de arkadafllar n n yapt koleksiyonlara özenen Mehmet Kanca (57), 7 y lda 450 saat biriktirdi. Kanca, AA muhabirine yapt aç klamada, saat koleksiyonuna 7 y l önce yapmaya bafllad n belirtti. Saat biriktirmenin kendisi için hobi oldu unu ifade eden Kanca, flöyle konufltu: "Hem bana e lence oluyor hem de vaktimi geçiriyorum. Koleksiyon yapma fikrini arkadafllarda ve birkaç yerde gördüm, ben de 'yapabilirim' dedim. Önce saat koleksiyonu yapaca m yerin inflas n yapt m. Gittim eflten, dosttan, arkadafllardan toplad m. Hurda pazarlar n gezdim. Kol saatlerim hariç 300 kadar saatim var. 150 civar nda da kol saatim var. Pek ar zas ndan anlamam ama elimden geldi i kadar bir fleyler yapmaya çal fl yorum." -"Herkese bir hobisinin olmas n tavsiye ederim" Koleksiyon iflini zevkle yapt n ve saat biriktirmenin hofluna gitti ini anlatan Kanca, flunlar söyledi: "Herkese bir hobisinin olmas n tavsiye ederim. nsanlar n vakit geçirebilecekleri bir fleyleri olsun. Saatlere adeta bir evlat gözüyle bak yorum. Saatleri çuvallar ve çantalar içerisinde biriktirdim. Buray yapt ktan sonra çuvallar n içerisinden ç kan saatler benim için sürpriz oldu. Her hafta antika pazar na u ramak, araflt rmak benim için bir hobi oldu. Gitmedi im zaman bir taraf m eksikmifl gibi kal yor. Saatler için ayl k lira harc yorum." (AA) Osmanl izlerini tafl yan 5 as rl k tekke GÖZ KAMAfiTIRIYOR BURSA - HALUK YÜKSEL - Bursa'n n manevi önderlerinden Üftade Mehmed Muhyiddin taraf ndan 16'nc yüzy l n sonlar na do ru yapt r lan cami ve tekke, restorasyon çal flmalar n n ard ndan inanç turizminin önemli duraklar ndan biri haline geldi. Bursa Büyükflehir Belediyesinin, tarihi ve kültürel miras n n aya a kald r lmas çal flmalar kapsam nda 4 milyon liral k bütçeyle yaklafl k 4 y lda yenilenerek geçen mart ay nda yeniden ziyarete aç lan, Osmanl döneminden izlerini o y llar n ihtiflam yla koruyan "Üftade Tekkesi ve Camii", vatandafllardan yo un ilgi görüyor. AA muhabirinin, Büyükflehir Belediyesinden edindi i bilgilere göre, Vak flar Bölge Müdürlü ü mülkiyetinde olan ve restorasyonu için cami derne inin, Osmangazi Belediyesinin deste iyle 2006 y l nda bafllatt restorasyon çal flmalar ndan sonuç al namad. Tarihi yap n n aya a kald r lmas için yap lan çal flmalar, 2009'da Büyükflehir Belediyesinin devreye girmesiyle h z kazand. Halk aras nda "Üftade Hazretleri" olarak bilinen Üftade Mehmed Muhyiddin'in 16'nc yüzy l n sonlar na do ru infla ettirdi i ancak orijinal haliyle bugüne ulaflamayan cami ve tekke, Büyükflehir Belediyesinin restorasyon çal flmalar yla yenilendi. nce iflçili i ve fl kland rmas yla göz kamaflt ran yap, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kabe örtüsünden ipek ve kadife duvar levhas na, sikkelerden takkelere, Üftade Hazretleri'nin pantolonundan kaftana, makam ve çile kemerlerinden seccadeye, asalardan k l çlara kadar 100'ün üzerinde emanetin, restorasyon ve konservasyon ifllemleri tamamland. Üftade Hazretleri'ne ait 5 as rl k bu emanetler, özel yapt r lan caml teflhir vitrinlerinin tekkeye yerlefltirilmesinin ard ndan sergilenmeye bafllanacak. Cami ile tekkeye ilginin, emanetlerin sergilenmesiyle daha da artmas bekleniyor. Üftade Tekkesi'nde, 2 bin 500 metrekare alanda zemin ve birinci kattan oluflan 630 metrekarelik tekke bölümü ile 135 metrekareden oluflan cami ve semahane bulunuyor. Tekke bölümünde çok amaçl salon, arfliv, çilehane, külhan, sofa, hamam, mutfak, so ukluk ve 9 oda, cami bölümünde ise cami ve semahane yer al yor. Semahane günümüzde son cemaat yeri olarak kullan l yor. Semahanenin kuzeyinde bulunmas gereken "selaml k" ise bugüne ulaflamad. Çilehane, iki katl, kare planl ve ahflap tavanl basit bir yap. Çilehanede Üftade Hazretleri'nin çok say da özel eflyas ile sema için kullan lan defler var. Cami, 1975 y l nda Vak flar Genel Müdürlü ü taraf ndan onar ma tabi tutuldu ve kuzeye bakan duvarlar n bir k sm tu layla yenilendi. Mescit pencereleri ise eski yap s ndan kalan en orijinal k s m olarak dikkati çekiyor. (AA) Art k kütüphaneler "SESS Z" de il ANKARA - F s lt yla konuflulan, sessizli in hakim oldu u kütüphane imaj tarihe kar fl yor. Farkl ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlayan modern kütüphanelerde, okurlar fikir al flveriflinde bulunabiliyor, kitaplar üzerine söyleflebiliyor. Baflkentin kalbinde günde binlerce kiflinin girip ç kt ve ö rencilerin yer bulabilmek için erken saatlerde kap s nda kuyruk oluflturdu u Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesi, önümüzdeki y la kadar devam edecek tadilat n ard ndan Avrupa standartlar nda farkl salonlara kavuflmay planl yor. Kütüphanenin müdürü Suna Günefl Gerçik, AA muhabirine yapt aç klamada, geçmiflte, kütüphaneyi ço unlukla araflt rma yapan insanlar n kulland klar n ve onlar n da konsantrasyonlar n n bozulmamas için sürekli sessiz bir ortam oluflturuldu unu söyledi. Gerçik, "Yeni konsept kesinlikle bu flekilde de il, art k farkl salonlar var. Sessiz çal flmak isteyen sessiz salona geçebilir ama bizim ödünç verme salonumuz sessiz de il çünkü insanlar sürekli iletiflim kurmak ve kitaplarla ilgili birbirleriyle görüfl al fl veriflinde bulunmak istiyorlar" dedi. Gerçik, anaokulu ça ndaki çocuklar n bile kütüphanelerinden faydaland na dikkati çekerek, "Bu anlamda bizim kütüphanelerimizde sessiz olmak koflulu yok. Buradaki çocuklardan sessiz olmalar n bekleyebilir misiniz. 'Burada sessiz olacaks n' diye bir dayatmada bulunursak, çocuklar geri ad m atar" de erlendirmesinde bulundu. (AA) Foto raf n Dili

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret 2 Ağustos 2012 / Demir Çelik Store Çanakkale Şehitlik Abidesi Tuncay Sergen / Y SAD Yön. Kur. Bşk. YİSAD - Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı