Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir."

Transkript

1 Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler

2 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın Mesajı Ümmet ATAY Makaleler ve Yazılar 05 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi Necat ALTIOK/ Mali Hizmetler Uzmanı Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat 29 Mali Takvim Yargı Kararları 32 Mali Takvim Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye nin Durumu Murat KARASU / Mali Hizmetler Uzmanı Kültür ve Turizm Bakanlığı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kapsamında Geçici Görev Yolluğu, Seyyar Göre Tazminatı ve Arazi Tazminatı İle Ek Özel Hizmet Tazminatı Ödenmesi ve Bunlar Arasındaki İlişki Mehmet BEZİK / Maliye Uzmanı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Memuriyet Mahalli Tanımı ve 39 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin Getirdikleri Salim DEMİRHAN/ Maliye Uzmanı Maliye Bakanlığı Sahibi Mahuzder adına Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet ATAY Yayın Kurulu Bahri AKGÜL Bülent KURTULUŞ Eda Evren DİZDAR Ülkü KAYAHARMAN Satılmış ARDIÇ Hazırlayanlar Müjgan ÖZBEK Ahmet İLHAN Koordinatör Cem TOZ Grafik Tasarım Görüş ve katılımlarınız İçin Murat YERALTI

3 İçindekiler Dernek Yönetimi ve Faaliyetleri 35 Ziyaretler Duyurular 39 Tez Hazırlığı Pratik Bilgiler 40 Vergi Oranları Bütçe Kanunu Cetvelleri Maaşlarla İlgili Vergi ve Oranlar

4 Başkanın Mesajı Ümmet ATAY Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Değerli meslektaşlarım, değerli okuyucular. Elinizdeki sayı ile Mali Hizmetler Bülteni 1 Yaşında! Bültenimiz 2014 yılı başında çıkardığımız tanıtım sayısı ile yayın hayatına başlamış, amacımızı Ülkemizde etkin bir mali yapı oluşturulmasına katkı sağlamak ve kamu mali yönetim sistemi içerisinde yer alan kamu görevlilerini değişikliklerden ve yeniliklerden haberdar etmek olarak ortaya koymuş idik. Bu amacı, geçen bir yıllık süre içerisinde ne kadar gerçekleştirdik? Elbette takdiri sizlere aittir. Ancak, geri bildirimler bizlere bu amaç doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğimizi, doğru yolda olduğumuzu düşündürmektedir. Bültenimizin yayımı sürecinde Bugün dünden daha iyi olduğumuzu görüyor, Yarın bugünden daha iyi olacağımızı taahhüt ediyoruz. Faydalı olması dileklerimle.

5 Necat ALTIOK / Milli Eğitim Bakanlığı / Mali Hizmetler Uzmanı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi GİRİŞ Bilim adamlarının, insanların hem bedenen hem de zihnen sağlıklı bir şekilde yaşam süresini uzatmaya yönelik ilaç ve laboratuvar deneyleri üzerinde çalışmalar yaptıkları bilinmektedir. Bu alandaki bilimsel yöntem ve teknikler son hızla sürerken Yaşlılık Bilimini (Gerontoloji) inceleyenler, insan ömrünün genetik faktörler kadar çevresel faktörlerden de etkilenebileceği görüşündedirler. Yapılan tüm araştırmalar ise mutlu ve sağlıklı uzun yaşam sırrının dengeli beslenme, iyi çevre koşulları ve fiziksel aktivitede saklı olduğunu işaret etmektedir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerini; yaşam kalitesini ve ölümlülük seviyelerini ölçmekte kullanılan doğuştan beklenen yaşam süresi göstergesi, insanoğlunun varoluşundan bu yana yaşam koşulları ile birlikte yaşam süresinin de kademeli olarak uzadığını göstermektedir. Merkezi Lüksemburg da bulunan Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (EUROSTAT) verilerine göre; 2012 yılında birlik üyesi 28 ülkenin doğuştan beklenen ortalama yaşam süresi 80,3 yıl iken, TÜİK verilerine göre ülkemizde bu sürenin 2008 yılında 73,6, 2013 yılında ise 76,5 olduğu belirtilmiştir. Avrupa Birliği üyelerindeki ortalama ömür süresinin yüksek olmasına karşın, yaşamsal koşulların iyileşmesine bağlı olarak demografik dönüşüm kuramına göre, ülkemizde de bu sürenin artış eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür. Artan ömür uzunluğuna bağlı olarak aktif çalışma hayatındaki yaşam standartları ve maddi refah seviyelerini ileriki dönemlerinde de koruma isteği, bilinçli bireyleri ve örgütlü toplumları bireysel emeklilik sistemi gibi çeşitli alternatif arayışlarına sevk etmiştir. Bu kapsamda; geleneksel tasarruf yöntemlerinden farklı olarak ortaya çıkan ve yasal düzenlemelerle de korunan bireysel emeklilik sistemi, vergi avantajının yerine devletin sağladığı katkı desteği ile birlikte, ülkemizde de vatandaşların tercih ettiği tasarruf ve yatırım aracı olmayı başarmıştır. (Bireysel emeklilik sisteminde toplam katılımcı sayısı tarih itibarıyla kişidir) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ- NİN AMACI Kamu sosyal güvenlik sistemine ek olarak emeklilik programlarının geliştirilmesini amaçlayan sistem ayrıca ülkemizin tasarruf alışkanlığını da değiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizdeki bireysel emeklilik sistemi; makroekonomik düzeyde ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlamak, istihdamı artırmak, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla gelişmiş ülkelerdeki örneklerde incelenerek oluşturulmuştur. Geleceğe yatırım aracı olarak da adlandırılan bu sistem; aktif çalışan veya çalışmayan 18 yaş üzeri herkesin doğrudan katılım sağlayabileceği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yapılan zorunlu tasarruflardan farklı bir yapı sergilemektedir. Tamamen bilinçlilik ve gönüllülük esasına dayalı olan bu sistem; planlı ve düzenli bir ödeme takvimine göre birikim sağlayıp, esasen emeklilikte de çalışma hayatınızdaki gibi refah düzeyini korumaya yönelik Sayfa 5

6 olan ve gelir elde etmeyi amaçlayan tamamlayıcı bir yatırım aracıdır. SİSTEMİNİN HUKUKİ ÇERÇE- VESİ: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 27 Ekim 2003 tarihinde de ilk emeklilik planlarının tasdiki ile emeklilik şirketleri faaliyetlerine başlamıştır. Yasal olarak fon toplamaya başlayan şirketler 2015 yılı itibarıyla 12 inci yılını doldurmuştur. Türkiye deki bireysel emeklilik sistemine esas ivmeyi kazandıran unsur ise 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Ek 1 inci maddesinin yürürlüğe girmesiyle olmuştur. Söz konusu Kanun; bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarına ilaveten, devletin de katılımcı adına yüzde yirmi beşine karşılık gelen tutar kadar (ilgili yıla ait brüt asgari ücret tutarının %25 i ile sınırlı olmak kaydıyla) destek sağlanmasına imkan vermiştir. Benzeri hiçbir yatır ı m a r a c ı n d a b u l u n m a - yan devletin sağladığı bu katkı 2013 yılından itibaren hazine tarafından ilgili hesaplara aktarılarak sisteme girişi daha da hızlan- Sayfa 6 dırılmıştır. BİREYSEL EMEKLİLİĞİN ANATO- MİSİ: Bireysel emeklilik sistemi temelinde aşağıda belirtilmiş olan 3 aşamadan meydana gelmektedir. KATILIMCININ BAŞVURUSU VE KATKI PAYLARININ TOPLANMA- SI Sisteme girmek isteyen sponsorlu kuruluş veya katılımcının Türkiye de fon toplamaya yetkili 19 şirketten birine başvurması gerekmektedir. Bu başvurularda katılımcı, mevcut gelir düzeyini ve emeklilik dönemindeki gelir beklentileri ile yatırım tercihleri yönündeki planını seçip, emeklilik teklif formunu doldurarak imzalar. Ayrıca emeklilik sözleşmesi internet sitesi, çağrı merkezi veya şirketçe yetkilendirilen çağrı merkezi aracılığıyla düzenlenmesi halinde ise emeklilik planına ve sisteme ilişkin gerekli bilgilerin kendisine verildiğini teyit ederek teklifi çağrı merkezi veya elektronik imza aracılığıyla onaylanır. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde varsa blokaj (kredi kartı ile yapılan ödemeler) süresinin tamamlanmasını müteakip katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Belirlenen katkı payı tutarları için aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık dönemler halinde ödeme imkanı bulunmaktadır. Sözleşme kurulduktan sonra katılımcının varsa destekleyici kuruluşun ödediği katkılar katılımcı adına açılan bireysel emeklilik hesabında izlenir. Teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak giriş aidatı alınabilir.

7 2- TOPLANAN KATKI PAYLARI- NIN YATIRIMA YÖNLENDİRİL- MESİ Bireysel emeklilik hesaplarına ödenen katkı payları, katılımcının risk tercihleri doğrultusunda seçtiği emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından değerlendirilir. Bireysel emeklilik yatırım fonu, sadece bireysel emeklilik sözleşmeleri için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fon çeşididir. Bu fonlar, emeklilik şirketinin portföy yönetim şirketiyle yapacağı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak portföy yönetim sözleşmesine göre yönetilmektedir. Herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimleri dahil olunan plan kapsamında sunulan standart fonda yatırıma yönlendirilir. Sistemde kalınan süre boyunca birikimler bireysel emeklilik hesabında izlenir ve bireysel emeklilik hesabına ilişkin her türlü bilgi periyodik olarak katılımcıya iletilir. Bu bilgiler, bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı tutarlarını, hesaptaki emeklilik yatırım fonlarının detaylarını ve birikimlerinin değerini içermektedir. Katılımcıların fon tercihlerini bilinçli bir şekilde yapabilmesini teminen şirketin, takvim yılının her üç aylık döneminde elektronik postayla ve kendi internet sitesi aracılığıyla, yatırım araçlarına ilişkin genel bilgileri, finansal piyasalardaki güncel gelişmeleri, sunulan fonlara ilişkin yatırım ve performans bilgilerini, katılımcıların maruz kalabileceği yatırım riski ve diğer finansal riskleri içeren bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu vardır. Risk analizi ve tercihe bağlı olarak; Yatırımlarda yüksek getiri beklentisine karşılık hisse senedi içeren fonları, Yabancı para cinsinden yatırım için döviz cinsinden fonları, Uzun dönemde enflasyonun üzerinde reel kazanç elde etme beklentisine karşılık devlet tahvili-hazine bonosu ağırlıklı fonları, Bu alternatiflerin dışında da faiz kazancı içermeyen farklı özellikt e e m e k l i l i k y a t ı r ı m fonlarını tercih edebilme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca katılımcı, sözleşmesinin dahil olduğu emeklilik planını yılda en fazla dört defa, katkı payının ve birikiminin değerlendirildiği fonları ve bu fonların dağılım oranlarını yılda en fazla altı defa değiştirme hakkına sahiptir. Başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmeler hariç, bir emeklilik şirketinde iki yılı dolduran sözleşmenin katılımcısı dilerse ilgili sözleşmedeki birikimini başka emeklilik şirketine aktarabilir. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmelerin ise şirkette en az bir yıl bulunmaları durumunda tekrar aktarılmaları mümkündür TARİH İTİBARİ İLE* KATILIMCILARIN FON TUTARI DEVLET KATKISI FON TUTARI ŞİRKETLERİN KATILIMCI SAYISI KATKI PAYI TUTARI YATIRIMA YÖNLENEN TUTAR ,5 MİLYON 3.023,5 MİLYON KİŞİ ,8 MİLYON ,3 MİLYON *Bireysel emeklilik gözetim merkezi verileri Sayfa 7

8 EMEKLİLİK HAKKI KAZANMA VE SİSTEMDEN AYRILMA Bireysel emekliliğe hak kazanabilmek için sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlama şartı aranmaktadır. Emekliliğe hak kazanıldığında üç farklı emeklilik seçeneğinden biri tercih edilebilir. Birikimler toplu olarak alınabileceği gibi, tercihler doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak SİSTEMDE KALIŞ SÜRESİ ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alınarak emeklilik aylığı alınabilir. Katılımcının emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verebilmesi mümkün olduğu gibi emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılması da mümkündür. Bu durumda; 10 yıl dolmadan sistemden ayrılma halinde %15, 10 yılı doldurarak ancak 56 yaşından önce ayrılma halinde %10, 10 yılı doldurarak ve en az 56 yaşında ayrılma halinde %5 oranında, toplam getiri üzerinden mevcut kanunlar çerçevesinde Sayfa 8 gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. (vefat ve maluliyet gibi zorunlu nedenlerle ayrılma dâhil) 4632 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi hükümlerine göre, devletin katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarına ilaveten % 25 oranına karşılık gelen tutar kadar sağlanan desteğin hak ediş oranı sistemde kalış süresine göre farklılık göstermektedir. DEVLET KATKISI HAK KAZANMA ORANI 3 yıldan az % yıl arası % yıl arası % yıldan fazla 56 yaşından önce % yıldan fazla 56 yaşından sonra % 100 BİREYSEL EMEKLİLİK GÜVENLİ MİDİR? Yatırımın uzun yıllar yönetileceği bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir. Sistemin tüm unsurları kanuni denetim altındadır. Şirketlerin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi fonların hesap ve işlemleri üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir. Katılımcıların bireysel emeklilik hesapları, emeklik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanır. Emeklilik şirketlerinin iflas etmesi durumunda katılımcı Takasbank ta saklanan birikimini bir diğer emeklilik şirketine aktararak sistemde kalmaya devam edebilir. Ayrıca fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yılda en az bir kere denetimden geçer. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTE- MİNDEKİ YATIRIM RİSKLERİ Bireysel emeklilik sistemine yatırılan katkı payları katılımcıların tercih ettiği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Bu fonlar yukarıda da bahsedildiği üzere türlerine göre; hisse senedi, devlet tahvili, döviz gibi yatırım fonlarını içermektedir. Tercih edilen fonların içerdikleri varlıkların kazanç ya da kayıpları katılımcıların birikimlerini etkileyebilmektedir. Örneğin, hisse senedi ağırlıklı bir emeklilik fonuna yatırım yapılması ve borsanın değer kaybetmesi durumunda, katılımcıların fonları da portföylerinde yer alan hisse senetlerine bağlı

9 olarak değer kaybedebilir. Bu da katılımcıların birikimlerine yansır. Ancak alınacak riski belirlemek her zaman katılımcıların elindedir. Katılımcılar güvenli yatırım için daha az getiriye razı olup daha az risk içeren fonlara ağırlık verebilir veya daha fazla risk alarak daha fazla getiri sağlama ihtimali olan fonları seçebilirler. Yatırım getirilerine örnek olarak, 24 yaşında sisteme giren ve düzenli olarak 150 TL katkı payı ödeyen bir katılımcının 56 yaşında devlet katkısı dahil baz senaryo ve alternatif senaryoda elde edebilecek tutarlar gösterilmiştir.* SONUÇ Bireysel emeklilik sistemi, Anglo- Sakson modeli bir sistem olup İngiltere, ABD, Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerde başarı ile uygulanmıştır. Şili, Peru ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkeler de bu sistemi benimseyerek kendi yapılarına göre değişik modeller geliştirmişlerdir. Kırktan fazla ülkede uygulanan bu sistem Avrupa ya göre ülkemizde çok yeni olmasına rağmen katılımcı sayısı açısından dünyadaki örneklerinden daha başarılı bir performans göstermiştir. Her sistemde olduğu gibi bireysel emeklilik sisteminde de avantajların yanı sıra dezavantajlar da Örnek Senaryo: bulunmaktadır. Bireysel emekliliğe erken girmek avantaj olabileceği gibi, fonların iyi yönetilmemesi veya katkı paylarının düzenli olarak artırılmaması bir dezavantaj olabilmektedir. Vergisel avantajlar ve fonların uzun süreli değerlendirilmesi bakımından sonuna kadar kalmayı başaran bireylerin, sistemden ikinci bir emeklilik şansına sahip olması da mümkündür. Tamamen fon temeline dayanan bireysel emeklilik sistemi, bazı ülkelerde sosyal güvenliği tamamlayıcı olurken, bazı ülkelerde sosyal güvenliğin alternatifi olmuştur. Katılım şekli ise bazı ülkelerde zorunlu, bazı ülkelerde kişinin tercihine bırakılmıştır. Bireysel emeklilik sistemi ülkemizde uygulanan birinci basamak sosyal güvenlik sisteminin yerini alabilecek mi, bu durumu şimdiden kestirmek zor olmakla birlikte isteğe bağlı olan sistemde güven duygusunun artması ve katılımın dönüşüm eylem planı kapsamında zorunlu hale getirilmesi halinde Türkiye nin tasarruf EMEKLİLİK YAŞI TL BAZ SENARYO oranlarını artırmakla birlikte ekonomiye yarattığı kaynak ile finansal istikrarı da olumlu yönde etkileyecektir. KAYNAKÇA: AYLIK KATKI PAYI ALTERNATİF SENARYO Sözleşme süresi (yıl) Yıllık reel getiri oranı ( % ) 10 6 Brüt birikim (TL) 259, ,026 Brüt birikim devlet katkısı dahil (TL) 325, ,136 * GARANTİ BANKASI EMEKLİLİK HESAPLAMA SİSTEMİ Simülasyon hesaplamaları, Asgari Brüt ücret ve TÜFE artışı öngörülmeden yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber, Bireysel Emeklilik Nedir) Bireysel Emeklilik Sistemi ( Dünyada ve Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi) Emeklilik Gözetim Merkezi ( Haftalık Bireysel Emeklilik Göstergeleri) Garanti Emeklilik ( Emeklilik Hesaplama Araçları) T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ( B.E.S nin 10 yılı) Bireysel Emeklilik Gelişim Raporu 2012 Sigortam.net (Bireysel Emeklilik Sistemi) Türkiye İstatistik Kurumu ( Cinsiyete Göre Türkiye de Tek Yaş Hayat Tablosu, 2013) Sayfa 9

10 Murat KARASU / Kültür ve Turizm Bakanlığı / Mali Hizmetler Uzmanı Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye nin Durumu nomik hem de sosyal sorunlara yol açmaktadır. Oysa yasal faaliyetlerin kayıt altına alınmadan yapılması sonucu ortaya çıkan kayıt dışı ekonomi, devlete ve dolaylı olarak devleti oluşturan topluma ve bireylere ekonomik anlamda zarar vermektedir. Kayıt dışı ekonomi, nedenleri, sonuçları ve işleyişi bakımından karmaşık bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle; kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması hem gelişmekte olan ülkeler için hem gelişmesini tamamlamış ülkeler için çözümlenmesi gereken ciddi bir sorun olmaktadır. Kayıt dışı ekonomi aynı zamanda yarattığı ekonomik ve mali olumsuz sonuçları bakımından özellikle gelişmekte olan ülkelerde acilen çözüme kavuşturulması gerekli sorunlarından biri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında olan Türkiye nin de en önemli mali sorunlarından biri olan bütçe açıklarının bir boyutu hızla artan kamu harcamaları iken diğer boyutu kamu gelirlerindeki yetersizliktir. Türkiye de kayıt dışı ekonomi nedeniyle ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve idari nedenlerle, kamu Dünya ülkeleri küreselleşmeyle birlikte, ekonomik alandaki gelişmeye bağlı bir takım sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu sorunların başında ise sosyal ve ekonomik düzen kurabilmenin temel şartlarından birisi olan toplumda, yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin ekonomiye etkisidir. Nitekim ekonomik ve mali göstergeler bireyler ve şirketler için ne kadar önemli ise devlet hayatı için de en az o kadar önemlidir. Zira ülkelerin ekonomik ve mali durumunun olumlu işleyişi kayıt altındaki ekonomi ile mümkün olacaktır. Söz konusu sorunda yasa dışı faaliyetlerin bir suç ekonomisi olmasından ve yasal faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kayıt altına alınmamasından dolayı ortaya çıkan Kayıt dışı Ekonomi dir. Kayıt dışı ekonomi son yüzyılın en önemli ekonomik problemlerinden birisidir. Yasal ve yasa dışı ekonomik faaliyetler ortaya çıkmasından dolayı temelde iki farklı alanda incelenmektedir. Yasa dışı faaliyetlerin yapılması şeklinde ortaya çıkan kayıt dışı ekonomi, hem topluma hem de devlete zarar vermekte, hem eko- Sayfa 10 harcamalarını karşılayacak kadar vergi toplanamamasının da sebeplerindendir. Kısacası vergi gelirlerinin yetersiz oluşundaki en önemli faktördür. Kayıt dışı ekonomi, sadece Türkiye de değil, tüm dünyada yoğun bir şekilde tartışılan, boyutlarını olabildiğince küçültmek için öneriler getirilen güncel ve çok önemli bir kavramdır. Enflasyonun düşürülmesinde oldukça büyük başarıların elde edildiği döneminde para politikasının etkinliğinin devamı ve dolayısı ile sürdürülebilir düşük enflasyon oranının oluşması mali baskınlığın azalması ile gerçekleşebilir. Mali baskınlığın azalması ise bütçe gelir ve giderlerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını gerektirmektedir. Mali uyum olarak da adlandırılabilecek bu süreçte en önemli koşullardan birisi Kayıt dışı ekonominin en düşük seviyeye indirilmesi ve ekonominin kayıt altına alınmasıdır. Ekonomik büyümenin sağlanması tüm ülkelerde önemli bir konu olmakla birlikte, özellikle gelişmekte olan Türkiye için ön plana çıkan temel ekonomik amaçlar-

11 ren çok sayıda tahmin yöntemi geliştirilerek, çeşitli ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin hacmi pek çok araştırmacı tarafından tahmin edilmeye çalışılmıştır. Türkiye de, 1980 li yılların ortasından başlayarak, 2000 li yıllara kadar yaşanan kronik enflasyon, spekülatif kazançların yoğun olması, gelir dağılımındaki aşırı adaletsizlikler ve ekonomik faaliyetlerin denetim dışında kalması kayıt dışı ekonominin boyutunun genişlemesine neden olmuştur. Bazı ekonomik faaliyetlerin niteliği bu faaliyetlerin kayıt altına alınmasını güçleştirmektedir. Bu tür faaliyetlerin başında tarımsal faaliyetler gelmektedir. Dolayısıyla, tarıma dayalı hammadde kullanan sektörlerde de kayıt dışı ekonomi daha büyüktür. Özellikle tarıma dayalı hammadde kullanan tekstil sektöründe kayıt dışı ekonominin geniş boyutta olduğu tahmin edilmektedir li yıllara gelindiğinde ise AB üyeliği yolundaki Türkiye nin önemli bir sorunu olarak yine kayıt dışı ekonomi görülmektedir. Bu yüzden 2000 li yıllardan itibaren siyasetinde istikrar kazanması ile ilk kez ciddi çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 24 Ocak 1980 kararları ve bu yıllardan günümüze gelen, hızla artan kamu açıkları sonucunda bütçe gelirlerinin giderleri karşılama oranı giderek azalmaya başla- Sayfa 11 mali hizmetler bülteni dan biri olmuştur. Çünkü gelişmiş ülkeler belli bir büyüme hızını korumaya çalışırken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ise belli bir büyüme seviyesine ulaşma çabasına girmişlerdir. Nitekim ülke ekonomileri ve Türkiye için birçok olumsuz etkilere sahip kayıt dışı ekonomi günümüz ekonomilerinde mücadele edilmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Türkiye özellikle son yıllarda yakaladığı büyüme hızını sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyi en düşük seviyeye getirmek zorundadır. Kayıt dışı ekonomi tanımı ile ilgili olarak hem fikir olunan temel varsayım ortak bir kavrama ulaşmanın mümkün olmadığıdır. Bu nedenle birçok kaynakta kayıt dışı ekonomi kavramı farklı şeklilerde ifade edilmeye çalışılmaktadır. İktisadi faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir. Diğer bir ifadeyle, kayıt dışı ekonomi resmi kayıtlara girmeyen, kanuni belgelerle belgelendirilmeyen, eksik belgelendirilen yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilemeyen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınmayan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır. Genel olarak kayıt dışı ekonomi farklı bir tanımında, milli geliri hesaplamada kullanılan istatistiki yöntemlere göre tahmin edilemeyen, gelir yaratıcı, mevcut tekniklerle ölçülemeyen, be yan edilmemiş, resmi istatistiklere girmeyen veya eksik yansıtılmış, yasal ve yasal olmayan faaliyetler olarak nitelenir. Kayıt dışı ekonomi makro ekonomik bir kavram olup, devletin piyasa ekonomisine aşırı müdahalesi ve özellikle kayıt dışı vergilere başvurması sonucunda ekonomide yaratılan reel milli gelirin, siyasal iktidarında izniyle, milli gelir hesaplarında muhasebeleştirilemeyen diğer bir ifadeyle görülmeyen kısmıdır. Kayıt dışı ekonomiyle ilgili ilk düzenlemeler Fransa da 1936 da, sonraki 1940 yılında olmak üzere kayıt dışı istihdam konusunda yapılmıştır ancak bu konu II. Dünya savaşı sonrasında ilgi görmeye başlamış ve bu konudaki ilk çalışma 1958 yılında ABD de kayıt dışı ekonominin hacmini ölçmeye yönelik geliştirdiği yöntem ve bu yöntemin uygulanması şeklinde olmuştur. Bu çalışmalar kayıt dışı ekonomiye gelişmiş ülkelerin ilgisinin çok eski tarihlere dayandığını göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin hala ortadan kaldırılamamasından dolayı ise hala güncelliğini korumaktadır lardan itiba-

12 mıştır. Kendini ciddi derecede hissettiren bütçe açığı ve cari açık yılların birikimi olarak hep karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bu durum sonucunda yeni kaynak arayışları gündeme gelmiş ve ekonomide kendini hissettirir biçimde gösteren kayıt dışılık başlamıştır. Bunun yanı sıra, ağır vergi yükü gerçek usulde vergilendirilen mükellefleri vergiden kaçınmaya veya vergi kaçırmaya sevk etmiş, kayıtlı kesimden kayıt dışılığa kaçışı da hızlandırmıştır. Hemen tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de de kayıt dışı sektör önemli bir ekonomik gerçekliktir. Türkiye de kayıt dışı kesimle ilgili yapılan çalışmalarda yöntem farklılıkları nedeniyle çeşitli büyüklüklere ulaşılmaktadır. Yasal olmayan faaliyetler ile gayri resmi ekonomi dışında kayıt dışı ekonominin GSMH içindeki payının % 20 lere kadar yükseldiği tahmin edilmektedir. Türkiye de kayıt dışı ekonominin boyutları konusunda farklı tahmin yöntemleri kullanılarak bazı araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda da çok farklı değerler tespit edilmiştir. Türkiye de ve Dünya da kayıt dışı ekonominin birçok sebebi bulunmaktadır. Bunları başlıklar halinde kısaca sayacak olursak: Ekonomik Nedenler: Ekonomik nedenlerin başında ekonomideki Sayfa 12 istikrarsızlık ve belirsizlik gelir. Enflasyon diğer önemli sebeplerden biridir, aşırı fiyat artışları ya da fiyat dalgalanmaları kayıt dışılığın en önemli sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet müdahaleleri kayıt dışılığın önemli sebeplerindendir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde aşırı devlet müdahaleleri ekonomik istikrarsızlığa sebep olmakta ve ekonomideki dengeleri bozmaktadır. Gelir dağılımındaki bozukluk ve adaletsizlik piyasayı kayıt dışına iten en önemli sebeplerden biridir. Alt gelir gurubunda bulunan vatandaşların sayısı arttıkça kayıtlı ekonomi oranı düşmektedir. Bunun en iyi göstergesi gelir dağılımının bozuk olduğu ülkelerde kayıt dışı ekonomi oranı %50 lerin üzerlerine kadar çıkmaktadır. İşsizlik ve istihdamdaki daralmalar da kayıtlı ekonomiden kaçışın en önemli sebepleri arasında sayılabilmektedir. Özellikle ekonomideki daralmalara paralel olarak istihdamdaki düşüş iş verenleri kayıt dışına çıkmaya zorlamaktadır. Aynı zaman da iş bulma güçlüğü de işçileri kayıt dışı ve düşük ücretle çalışmaya iten sebeplerdendir. Sosyal ve Psikolojik Nedenler: Eğitim düzeyinin düşüklüğü, yolsuzluk ve rüşvetin yaygınlığı, aşırı nüfus artışı ve göçler, toplumsal değer yargıları. Eğitim düzeyi yüksek olan AB Ülkelerinde ve Amerika da yapılan hesaplamalar da kayıt dışı ekonominin oranı yıllar itibariyle %10 ila %18 arasında değişmektedir. Diğer taraftan eğitim düzeyi düşük olan ülkelere bakıldığında bu oran özellikle Güney Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinde % 25 ila %60 arasında değişiklik göstermektedir. Tabii ki burada tek faktörü ele almak doğru olmaz toplumda saydığımız tüm faktörler birbirlerini etkiler ve birbirlerine katkı sağlar. Yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğu ülkelerde kayıt dışılığa bir de yasa dışılık faktörü eklenmektedir. Bu ülkelerde de az önce belirttiğimiz gibi yolsuzluk ve rüşvet olgusu tek başına bir faktör olarak düşünülemez. Aşırı nüfus artışı ve hem iç göçler hem de dış göçler kayıt dışına çıkmayı tetiklemektedir. Toplumsal değer yargıları ve devlet olgusunun toplum üzerindeki yansımaları belirleyici faktörlerdendir. Devletin vatandaşı ile olan münasebeti ve vatandaşın devletine sahip çıkma oranı belirleyici rol oynamaktadır. Baktığımız da devlet olgusunun zayıf olduğu ülkeler de kayıt dışılık oranları artmaktadır. Siyasi Nedenler: Ülkelerin siyasi yapıları ve siyasi istikrar kayıt dışı ekonomilerin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörlerin başında sayılabilir. Sık sık seçimlerin yapılması, siyasi belirsizlikler, darbeler ekonomide kayıt dışılığın artmasına sebep olmaktadır.

13 Özellikle koalisyon hükümetleri dönemlerinde kayıt dışılık ve yozlaşma daha fazla artmaktadır. Mali Nedenler: Mali nedenler denince aklımıza vergi oranlarının yüksekliği ve vergi yükü, vergide adalet ve ödeme gücü, vergide belirsizlik, vergide denetim ve vergi idaresinden kaynaklanan nedenler gelmektedir. Özellikle vergi oranlarının yüksekliği ve toplumun belli kesimlerindeki vergi yükünün fazla olması vergiden kaçınmayı ve vergi kaçakçılığını beraberinde getirmektedir. Yukarıda sayılan kayıt dışı ekonominin sebepleri tek başına ele alınıp tek sebep olarak gösterilemez tüm sebepler iç içe geçmiş ve birbirlerini tetikler niteliktedir. Türkiye üzerine yapılan ölçümlerde çok farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bunda kayıt dışı ekonomiyi ölçüm modellerinin farklı olmasının nedenleri vardır. Yapılan çalışmalarda yıllar itibariyle %2 ila % 170 arasında rakamlar bulunmuştur. Göreceli olarak kıyasladığımızda Türkiye ortalaması hem AB hem de OECD ülkeleri arasında yüksek rakamları ulaşmaktadır. Türkiye de Kayıt dışı ekonominin yüksek olmasının yarattığı ekonomik, mali ve sosyal olumsuzluklar neticesinde, özellikle 2001 yılı sonrasında siyasi ve ekonomik istikrar sağlanmış ve toplumda kayıt dışılıkla mücadelenin faydaları konusunda henüz yeterli düzeye çıkmasa da ortak bir anlayış gelişmeye başlamıştır. Kayıt dışılıkla mücadelede siyasi kararlılığın eskiye oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Ne var ki bu mücadele de somut adımların atılması ancak son yıllarda mümkün olmuştur. Türkiye de son on iki yılda yapılan kayıt dışılığın azaltılmasına yardımcı olabilecek çalışmalar ve düzenlemelerin kayıt dışı ekonominin önlenmesi açısından olumlu gelişmeler olduğunu söylemek mümkündür. Ancak yapılan tüm bu çalışmalara rağmen kayıt dışı ekonomi rakamları hala yüksek oranlarda ölçülmektedir. Bu nedenle kayıt dışı ekonomi ile mücadelede yeterince yol alınamadığı ve kısmi başarılarla yetinildiği söylenebilir en azından kayıt dışı ekonominin büyüme hızında bir düşüş olduğu yapılan akademik çalışmalardan anlaşılmaktadır. Türkiye de bu konuda en ciddi çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesidir. Bu proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda tüm valiliklerin katılımı ile yürütülmüştür. Proje sonucunda olumlu sonuçlar alınmış ve daha sonraki projelere örnek teşkil etmiştir. Bir diğer önemli proje ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmanın birincisi yıllarını kapsamakta ikincisi ise yıllarını kapsamaktadır. Bu eylem planı ise paydaşları ile birlikte Türkiye genelin de kayıt dışılığı azaltıcı tedbirler almaya ve tespitine yönelik olarak çalışmaları kapsamaktadır. Türkiye de 2002 yılında Tüik verilerine göre kayıt dışı istihdam % 52,1 iken Ekim 2014 istihdam raporunda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olamadan çalışanların oranı %35 olarak tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere ülkemizde son on iki yıl içerisinde ciddi çalışmalar yapılmış ve ciddi sonuçlar alınmıştır. Sonuç olarak kayıt dışılığın azaltılması için Türkiye deki tüm kurumların resmi olsun özel olsun stratejiler geliştirmeleri ve halkın bu konuyu sahiplenmesinin sağlanması gerekmektedir. Yukarıda saydığımız kayıt dışılığın sebeplerine daha sayamadığımız belki yüzlerce sebep eklenebilir. Ülke olarak yapılması gereken son on iki yılda elde edilen başarının devamı için ulusal stratejiler geliştirilmesi ve konunun ulusal boyuta taşınmasıdır. Sayfa 13

14 Mehmet BEZİK / Maliye Bakanlığı / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü / Maliye Uzmanı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kapsamında Geçici Görev Yolluğu, Seyyar Göre Tazminatı ve Arazi Tazminatı İle Ek Özel Hizmet Tazminatı Ödenmesi ve Bunlar Arasındaki İlişki Geçici Görev yolluğu, seyyar görev tazminatı ve arazi tazminatı arasındaki ilişkiyi anlatmadan önce bu kavramlarla ilgili bilgi verilmesi yararlı olacaktır. Geçici Görev Yolluğu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 1/3/1954 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu Kanunda ihtiyaç nedeniyle bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bununla birlikte, 6245 saylı Kanun, üzerinde en az değişiklik yapılan Kanunlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Söz konusu Kanunun yürürlük tarihinde (1/3/1954) düzenlenen bu Kanunun 14 üncü maddesinde, memuriyet mahallinden söz edilmeden kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere geçici görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği. Bu ödemelere ek olarak da hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya görev mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtaları giderlerinin de ayrıca ödeneceği düzenlenmiştir. Burada sözü edilen ikametgah veya görev mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtalarından açıkça söz edilmemekle birlikte bu vasıta maddenin yürürlüğünden itibaren taksi olarak uygulanmaktadır. Mutat taşıt kullanılması ve bu taşıtın beyan edilmesi halinde ise mutat taşıt ücretinin ödeneceği tabidir. Ayrıca, bu ödemeler beyana bağlı bulunduğundan beyan edilmeyen taşıt ücretlerinin de ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, burada kullanılacak taksi sayısı gidiş ve dönüş olmak üzere birer defa olup, en fazla dört defa taksi ücreti ödenebilmektedir. Dolayısıyla, görevli bulunulan yerde konaklama yeri ile görev yerine gidiş ve dönüşler için gerek mutat taşıt gerekse taksi ücretinin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu 14 üncü maddede sadece 22/1/1959 tarihinde 7187 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bir değişiklik (muvakkat kaza salahiyetiyle gönderilenlere yalnız gidiş ve dönüşleri için yol gideri ödenmekte iken bunlara geçici görev yolluğunun tüm unsurlarının ödenmesi) yapılmıştır. Dolayısıyla, bu madde hükmü 22/1/1959 tarihinden itibaren uygulanmaktadır sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle getirilen ve 1/3/1982 tarihinden itibaren uygulamaya konulan memuriyet mahalli tanımı ile başka yer tanımından sonra geçici görev yolluğu ödemeleri geçici görevlendirmelerin memuriyet mahalli dışına gönderilme başka bir ifade ile memur ve hizmetlilerin başka yere gönderilme şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla, memuriyet mahalli içerisinde yapılacak görevlendirmelerde geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu şekilde görevlendirilenlere 6245 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre mutat veya istisnai hallerde diğer taşıt ücreti de ödenebilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları asli görevli bulundukları yerlerden sürekli olarak fiilen gezici olarak görevlendirilmeleri durumunda bunlara geçici görev yolluğu ödenmeyeceği 6245 sayılı Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Sayfa 14

15 Seyyar Görev Tazminatı Seyyar görev tazminatı 6245 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/3/1954 tarihinde Belediye hudutları haricinde seyyar olarak vazife görenlerin harcırahı; hayvan satınalma avansı başlığıyla 49 uncu madde olarak düzenlenmiştir. Bu maddede unvanları sayılan ve belediye hudutları dışında ve muayyen bir vazife sahası dahilinde seyyar olarak görev yapanlara asıl istikaklarına ilaveten aylık veya ücret tutarlarının %30 undan fazla olmamak üzere ilgili Bakanlık ve Maliye Bakanlığı arasında tespit edilecek bir miktar tazminat verileceği hükme bağlanmış ve seyyar görev tazminatı uygulaması başlatılmıştır. Daha sonra, 1/3/1982 tarihinde yürürlüğe giren ve 2562 sayılı Kanunla 6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine memuriyet mahalli tanımı ile başka yer tanımı getirilmiş ve buna bağlı olarak da aynı Kanunla bu Kanunun 49 uncu maddesinde değişiklik yapılarak seyyar görev tazminatı ödemelerinin yapılabilmesi koşulu; asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içerisinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı ödenmeyeceği, bunlara Maliye Bakanlığınca vize edilecek cetvellere dayanılarak, almakta oldukları aylık derecelerine göre hakkettikleri yurtiçi gündeliklerinin beş katının aylık görev tazminatı olarak verileceği düzenlenmiştir. Bu şekildeki tazminat ödemeleri 17/6/1983 tarihine kadar devam etmiş ve 2851 sayılı Kanunla bu miktar 18/6/ /2/1988 tarihleri arasında hakkettikleri yurtiçi gündeliklerinin yedi katına yükseltilmiştir. Daha sonra, 311 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile yapılan değişiklikle de bu tazminat miktarının ilgililerin hakkettikleri gündeliklerinin üçte birinin günlük tazminat olarak ödenmesi şeklinde düzenlenmiş ve 1/3/1988 tarihinden itibaren seyyar görev tazminatının bu şekilde ödenmesine başlanılmış olup, uygulama halen bu şekilde devam etmektedir. Seyyar görev tazminatı uygulaması ile ilgili olarak yapılan bu açıklamalardan sonra seyyar görev tazminatının halen uygulanmasını açıklayalım sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesinde, asli görevleri gereği, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve yol gideri (geçici görev yolluğu) ödenmeyeceği, bunlardan görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellere dayanılarak seyyar görev tazminatı verileceği belirtilmiş bulunmaktadır. Bu hükme göre, asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde sürekli olarak fiilen gezici görev yapan personele geçici görev yolluğu değil Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellere göre fiilen gezici olarak görev yaptıkları günler için hakkettikleri gündeliklerinin üçte birinin seyyar görev tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Maddenin incelenmesinden de görüleceği üzere, maddede seyyar görev tazminatının, asli görevleri gereği, memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere ödeneceği belirtilmiş, burada seyyar görev yaptırılacak personelin bulunmaları gereken kadro ve unvanları konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu ödemenin yapılabilmesi için sadece seyyar görev yaptırılacak personelin kadro ve Sayfa 15

16 unvanlarının bulunduğu cetvellerin Maliye Bakanlığınca uygun görülmesi ve bu cetvellerin vize edilmesi şartına bağlı bulunduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, cetvellerin vize edilmesi sırasında, cetvellerde yer alan personelin kadroları itibariyle asli görevleri gereği seyyar görev yaptırılacak nitelikte olması hususunun da dikkate alınması gerekmektedir. Maliye Bakanlığınca yapılan vize işleminin amacı, seyyar görev yaptırılacak personelin adam/gün olarak sayıları ve unvanları ile bunlara yapılacak seyyar görev tazminatı ödemelerinin karşılanması için bütçeye konulacak ödenek belirlenmesidir. Dolayısıyla, idarelerin seyyar görev yaptırılacak personelin sayılarını ve unvanlarını önceden belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca, Maliye Bakanlığınca yapılan vize işleminde idarelerce bildirilen adam/gün sayıları, bu personele bir yıl boyunca seyyar görev yaptıkları taktirde seyyar görev tazminatı ödenebilecek miktarda bütçelerine ödenek konulmaktadır. Bu nedenle, vize edilen personele yapılacak ödemelerde bir sorun olmaması gerekmektedir. Ancak, seyyar görev tazminatının, fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere fiilen gezici olarak görev yaptıkları günler için ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu ödemenin fiilen görev yapılmayan günler için seyyanen ödenmesi de mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 6245 Kanunun 49 uncu maddesinde, seyyar görev tazminatı ödenmesi, asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde sürekli olarak gezici görev yapma koşuluna bağlı bulunduğundan, bu personelin bölge şeklinde teşkilatlanmanın olduğu durumlarda, bölge içinde seyyar görev yapmaları halinde de bunlara geçici görev yolluğu değil, seyyar görev tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yine anılan maddede asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında fiilen gezici olarak görev yapan personele seyyar görev tazminatı ödeneceği belirtilmiş olup, bu personelin hangi unvanlarda bulunması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla, seyyar görev tazminatının sadece asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında fiilen gezici olarak görev yapan ve görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülen personele ödenmesi gerekmektedir. Ancak, Maliye Bakanlığınca vize edilecek cetvellerin düzenlenmesi sırasında bu cetvellerde yer alacak personelin belirlenmesinde asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında fiilen gezici olarak görev yapma koşulunun esas alınması gerektiğinden il müdürü, şube müdürü, şef v.b görevlerde bulunanların asli görevleri gereği fiilen gezici olarak görev yapmalarının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, bu unvanlarda bulunanlara Maliye Bakanlığınca vize edilecek cetvellerde yer verilmemesi gerekmektedir. Öte yandan, 12/7/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu nun Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde; Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum Sayfa 16

17 veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır. hükmü yer almaktadır. Anılan Kanunun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında ise kamu görevlisi; Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini, şeklinde tanımlanmaktadır. Bu hükümlere göre, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Kapsamı ve kamu görevlisinin tanımı yapılmış olup, 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılanlar bu kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Diğer taraftan, 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı nın Seyyar görev tazminatı başlıklı 14 üncü maddesinde; 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde il sınırı esas alınır. hükmüne yer verilmiştir. Hakem Kurulu Kararı gereğince bu hüküm yıllarında uygulanmış ve bu uygulama yıllarında ise toplu sözleşme hükmüne dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, yılları için bölge şeklinde teşkilatlanmış kurum ve kuruluşlarda seyyar görev tazminatı ödemeleri il sınırı esas alınarak uygulanacak ve il sınırı dışına seyyar olarak yapılan çalışmalarda seyyar görev tazminatı değil 6245 sayılı Kanunun 14 ve 39 uncu madde hükümleri dikkate alınarak geçici görev yolluğu ödenecektir. Bu uygulama ile bölge şeklinde teşkilatlanmış kuruluşlarda seyyar görev tazminatı ödemelerinde artık bölge uygulanmasına son verilmiş olmaktadır. Bu hükmün sadece 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında görev yapan kamu görevlilerini ilgilendirdiği dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işçileri kapsamadığı değerlendirildiğinden 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen bölge sınırının işçiler için uygulanmaya devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, seyyar görev tazminatı ödemelerinde işçilerin dışında ve toplu sözleşme kapsamında bulunan kamu görevlileri için bölge sınır değil, il sınırının uygulanması gerekmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu hükmün 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işçiler için uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, memurlarla beraber memuriyet mahalli dışında ve seyyar görev yapan işçilerin hak ve yükümlükleri toplu iş sözleşmeleri ile belirlendiğinden, bundan sonra imzalanacak olan toplu iş sözleşmelerine işçilerin bu hükümden yararlanacaklarına ilişkin bir hüküm konulmak suretiyle işçilerin de bu uygulamadan yararlanabilmelerinin mümkün hale getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları, Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği başlığını taşıyan 33 üncü maddesinin 5 inci bendinde yer alan, Toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler, Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez. hükmü nedeniyle işçilerin toplu iş sözleşmelerine buna ilişki bir hüküm konulması bu madde hükmüne aykırı olacağından böyle bir düzenlemeye toplu iş sözleşmelerinde yer verilmesinin mümkün olamayacağı düşünülmektedir. Arazi Tazminatı Arazi Tazminatı, 6245 sayılı Harcırah anununun yürürlüğe girdiği 1/3/1954 tarihinde ve Kanunun 50 nci maddesinde, Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek taz- Sayfa 17

18 minat başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, genel olarak orman sınırlama işleri, amenejman, maden arama, tapu ve kadastro harita almak veya harita almaya müteallik işleri görmek üzere araziye çıkanlara arazi üzerine geçirdikleri günler için her yıl Bütçe Kanununa bağlı bir cetvel ile tespit edilecek miktarlarda gündelik tazminat ödeneceği belirtilmiştir. Bu uygulama 1/3/1983 tarihine kadar devam etmiş ve yine 2562 sayılı Kanunla yapılan değişiklik daha sonrada 2851 sayılı Kanunla yapılan küçük bir değişiklik ile bu madde halen uygulanmakta olan madde haline getirilmiştir. Söz konusu madde Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat başlığı altında düzenlenmiştir. Maddede; Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine ge- nel hükümlere göre gündelik ödenir. Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli. 2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel. 3. Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri. 4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel. 5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel. Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik verilir. hükmü yer almaktadır. Maddenin incelenmesinden de görüleceği üzere, arazi tazminatı memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat ödenmesi, bunların asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik verilmesi gerekecektir. Arazi Tazminatı ile Seyyar Görev Tazminatı Arasındaki Farklar Seyyar tazminatı ödemelerinin yapılabilmesi memur ve hizmetlilerin asli görevleri gereği fiilen memuriyet mahalli dışında yapılmış olmasına bağlı bulunmaktadır. Arazi tazminatında ise, memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il sınırları içinde ve her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için kadro derece ve görevlerinin özelliklerine bağlı bulunmaktadır. Seyyar görev tazminatının miktarı fiilen gezici olarak görev yapılan günler için hakkettikleri gündelik- Sayfa 18

19 lerinin üçte biridir. Arazi tazminatının miktarı ise, her yıl bütçe kanunlarında belirlenecek miktardır. Seyyar görev tazminatı ödemelerinin yapılabilmesi için seyyar görev yaptırılacak personelin gösterildiği cetvellerin her yıl Maliye Bakanlığınca vize edilmesi gerekmektedir. Arazi tazminatının ödenmesinde ise, Maliye Bakanlığının vizesine gerek bulunmamaktadır. Seyyar görev tazminatı ödemelerinde esas alınacak vizeli cetvellerde sadece personel unvanları belirtilmiş, bu personelin yapacağı işlerin ne olduğu belirtilmemiş, bu ödemelerin sadece asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında fiilen gezici olarak görev yapma koşuluna bağlı bulunduğu belirtilmiştir. Arazi tazminatı ödemelerinde ise bu ödemelerden yararlanacak personel ile bu tazminatın arazi üzerinde yapılacak hangi işler için verileceği açıkça belirtilmiştir. Arazi Tazminatı, Seyyar Görev Tazminatı ve Geçici Görev Yolluğu İlişkisi 6245 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde de, Kanun kapsamında bulunan kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurtdışında başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere geçici görev yolluğu olarak yol masrafı ve gündelik ödeneceği, aynı Kanunun 39 uncu maddesinde ise, geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat:19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla başka bir yere bir günden fazla süre ile geçici olarak gönderilen personele anılan Kanunu 14 üncü maddesi hükümlerine göre, bir günden az süre ile görevlendirilenlere ise yine 14 üncü madde hükümlerine ve öğle ve akşam yemek saatlerini görevlendirildikleri yerlerde geçirme koşullarına bağlı olarak geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan, yukarıda belirtildiği şekilde seyyar görev tazminatı ödenmesi öngörülen durumların dışında görevlendirilecek personele ise 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 ve 39 uncu maddesi hükümlerine göre geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kurumlarca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, görevlendirme şekillerine göre ilgililerin geçici görev harcırahı veya seyyar görev tazminatından hangisini hak ettiğinin belirlenmesi ve ödemelerin buna göre yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, tazminat (seyyar görev tazminatı) ödenmesi öngörülen durumların haricinde memuriyet mahalli dışında görevlendirilecek personele 6245 sayılı Kanunun 14 üncü ve 39 uncu madde hükümleri dikkate alınarak geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, arazi tazminatının düzenlendiği 50 nci maddede, bu madde gereğince verilecek tazminatın hangi işlerde ve hangi personele ödeneceği açıkça belirtilmiş ve arazi tazminatı yerine geçici görev yolluğunun hangi durumlarda ödeneceği de düzenlenmiştir. Buna göre, arazi tazminatı ödenenlerin teşkilatlanma şekillerine dikkate alınarak asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde bunlara bu tazminat yerine geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir. Sözleşmeli ve Geçici Personele Seyyar Görev ve Arazi Tazminatı Ödenmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İstihdam Şekilleri başlıklı 4 üncü maddesinde Devlet memurları dışında kalan diğer istihdam şekillerinde bahsedilmiştir. Sayfa 19

20 Madde istihdam şekli olarak memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler ifade edilmiştir. Her bir istihdam şekline ilişkin olarak, tabi olunacak mevzuat ve statü açısından farklılıklar bulunmaktadır. Anılan maddenin (A) fıkrasında memur; mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler olarak tanımlanmış, ayrıca, bu tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılmıştır. Anılan maddenin (B) fıkrasında sözleşmeli personel; kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren işlerde, geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlisi olarak tanımlanmıştır. Anılan maddenin (C) fıkrasında geçici personel tanımına yer verilmiş, (D) fıkrasında ise İşçi; (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişiler olarak tanımlanmış ve bunlar hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Sayfa 20 İstihdam şekillerine bakıldığında her bir istihdam şeklinin, amacının, tabi olunan mevzuatının, hak ve yükümlülüklerinin farklı olduğu görülmektedir. Genel olarak memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi iken, geçici personel Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde istihdam edilmekte, işçiler İş Kanununa tabi bulunmaktadır. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince istihdam edilecek sözleşmeli personeli de kapsayan 28/6/1978 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın, 6245 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak hazırlanan, 4 üncü maddesinde nakli mümkün olmayan sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenemeyeceği belirtilmiş ve anılan maddede; Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. düzenlemelerine yer verilerek, sözleşmeli personele ödenecek geçici görev yolluğunun ödeme esas ve usulleri belirlenmiştir. Geçici personele yapılacak ödemeler, anılan maddeye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarında yer almakta olup, 01/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların Ücretler başlıklı 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer alan hükmün, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında görev yapmakta olanların memuriyet mahalli dışına geçici görevlendirilmeleri halinde kendilerine geçici görev yolluklarının ödenmesine yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

21 Bu itibarla, gerek 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar a, gerekse de 30/12/2013 tarihli ve 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar uyarınca bir yıldan az süreli istihdam edilerek, Geçici Personel Hizmet Sözleşmesi ile bazı kurumların muhtelif birimlerindeki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere görevlendirilen personele, Harcırah Kanununa göre memur ve hizmetli tanımına girmediklerinden, bunlara seyyar görev tazminatı veya arazi tazminatı ödenmesi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel ile aynı maddenin (C) bendine göre istihdam edilen geçici personel memur ve hizmetli tanımına girmediğinden bunlara seyyar görev tazminatı veya arazi tazminatı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. 657 sayılı Kanuna Göre Ödenen Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014 yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara eki II sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için ayrıca %3,0, %2,0, %1,2 oranında ek özel hizmet tazminatının ödeneceği, ancak bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %60, %40, %24 oranlarını aşmayacağı ve bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadrolarının esas alınacağı ve faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işlerinin açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir. Diğer taraftan, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin C-II Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar bölümünün 6 ncı sırasında; II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için %3, % 2 ve %1,2 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dö- Sayfa 21

22 nemler itibarıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için; a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi kapalı mahaller dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları, b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı, yeterli olacaktır. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri açık Sayfa 22 çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmeyecektir. Söz konusu ek özel hizmet tazminatı oranları, kontrol edilen cetvellerde gösterilmeyecektir. Bu ödeme ilgililerin kadroları esas alınarak görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacaktır. Söz konusu listeler programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacak, muhtemel işler söz konusu listelerde yer almayacaktır. denilmek suretiyle konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Dolayısıyla, bu Bakanlar Kurulu Kararı ile verilmekte olan ve uygulama da arazi tazminatı olarak bilinen ek özel hizmet tazminatı ödemesinin 6245 saylı Harcırah kanununun 50 nci maddesi gereğince ödenmekte olan arazi tazminatı ile ilgisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükmü uyarınca harcırah gündeliği geçici veya sürekli görevle asli görev yerlerinden başka bir yere gönderilen ve harcıraha müstehak kimselere zorunlu giderlerini karşılamak maksadıyla yapılan bir ödeme olup, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar hükümlerine göre ödenmekte olan zam ve tazminatlar ile herhangi bir ilgisi bulunmadığından, harcırah gündeliği ile zam ve tazminatların birlikte ödenmesinde mevzuat açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır. Buna göre, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmak üzere görevlendirilmesi halinde tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar a ekli II sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6 ncı sırasına göre ödenmekte olan ek özel hizmet tazminatı dışında, bunlara ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca geçici görev yolluğu, seyyar görev tazminatı veya arazi tazminatı ödenmesi de mümkün olabilmektedir. Ancak, ek özel hizmet tazminatı ile birlikte harcırahın ödenebilmesi arazi üzerinde yapılacak çalışmaların memuriyet mahalli dışında olması koşuluna bağlı bulunmaktadır.

23 Salim DEMİRHAN / Maliye Bakanlığı / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü / Maliye Uzmanı Memuriyet Mahalli Tanımı ve 39 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin Getirdikleri Memur ve hizmetlilerin geçici veya sürekli bir görevle başka bir yerde görevlendirilmeleri halinde bunlara harcırah ödenip ödenmesi Memuriyet Mahalli nin doğru bir şekilde belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilk halinde memuriyet mahalli ile ilgili olarak bir tanıma yer verilmemiş, ilgili maddelerde de belediye sınırlarından bahsetmekle yetinilmiştir. Bununla birlikte, zamanla şehirlerin büyümesi ve belediyelerin hizmet alanlarının belediye sınırlarını da aşacak şekilde genişlemesi harcırah ödemelerinde esas alınan memuriyet mahalli uygulamasında sorunlara yol açması üzerine 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunla Memuriyet Mahalli tanımı 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenmiştir. Sözkonusu tanımda, Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir. Bu tanıma açıklık getirmek ve tereddütleri gidermek üzere Maliye Bakanlığınca 21 Seri No lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış ve sözkonusu Tebliğ de; 1. Belediye sınırları içinde kalan yerler tartışmasız memuriyet mahalli sayılacaktır. 2. Belediye sınırları dışında kalan yerlerden; a) Yerleşim özellikleri bakımından şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunan ve aynı zamanda bu şehir ve kasaba belediyelerince hizmet (otobüs, elektrik, su kanalizasyon gibi) götürülen mahaller ile b) Yerleşim özellikleri itibariyle bir şehir veya kasabanın devam niteliğinde bulunmasa bile, kurumlarınca sağlanan servis otobüsü veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşımı sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerler memuriyet mahalli kabul edilecektir. Aynı şekilde, bulundukları şehirler ile muntazam ulaşımları gerek hava yolları gibi resmi nitelikte işletmelerce, gerekse sair surette sağlanan hava alanlarının da memuriyet mahalli içinde sayılması gerekir. Ulaşımı muntazam sağlanmayıp, arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinen yerlerin ise, memuriyet mahalli dışında kabul edilerek, bu gibi yerlere geçici görevle gönderilenlere (yol gideri hariç) sadece gündelik ödenmesi gerekecektir. açıklamalarına yer verilmiştir. Tebliğ ile belediye hizmetlerinin neler olduğu tek tek sayılmak suretiyle belirtilmiş ve kurumlar tarafından sağlanan taşıtlarla gidilen yerler için de ayrıntılı bir açıklama yapılmıştır. Günümüzde ise, şehirlerin büyümesi yanında yapılarının da hızlı bir şekilde değişmektedir. Burada 1982 Anayasasının 127 nci maddesinde yer alan büyük yerleşim yerlerinde özel yönetim biçimleri oluşturulabilir hükmünden de bahsetmek gerekmektedir. Çünkü bu hükme istinaden 8/3/1984 tarih ve 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde belediye yapıları değiştirilerek bunlar büyükşehir belediyesi statüsüne dönüştürülmüştür yılın Temmuz ayın- Sayfa 23

24 da da 3030 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin statüleri netleştirilmiştir. Büyükşehir belediyelerine 1986 yılınd a A d a n a, y ı l ı n - da Bursa, Gaziantep ve Konya, 1988 yılında da Kayseri eklenmiştir yılında 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Mersin, İzmit (Kocaeli) ve Samsun'da büyükşehir belediyesi kurulmuştur yılında da bu illere Adapazarı (Sakarya) eklenmiştir. 16 büyükşehir belediyesine 2013 yılında 6360 sayılı Kanun ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerine büyükşehir belediyeleri kurulmuştur yılında yapılacak mahalli idare seçimlerinden önce 30 olan büyükşehir belediyesinin bulunduğu il sayısının artacağı çeşitli kesimlerce açıklanmaktadır. Memuriyet mahalli tanımında da açıkça ifade bulduğu üzere belediye sınırları içinde kalan yerlerin memuriyet mahalli olduğu açıkça belirtildiğinden büyükşehir belediyelerindeki değişimler de memuriyet mahalli uygulamasında sorunları beraberinde getirmiştir yılında 5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinin bulundu- Sayfa 24 ğu illerde belediye sınırları yeniden belirlenmiştir. Anılan düzenleme ile İstanbul ve Kocaeli nde belediye sınırı il mülkî sınırına çıkarılmış, diğer illerde ise belediye sınırı il sınırları içinde olmak ve valilik binası merkez alınmak suretiyle, Nüfusu 'dan fazla olan büyükşehirlerde 50 km yarıçapındaki yerleşim yerleri, Nüfusu arası olan büyükşehirlerde 30 km yarıçapındaki yerleşim yerleri, Nüfusu 'dan az olan büyükşehirlerde ise 20 km yarıçapındaki yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Belediye sınırlarındaki bu değişim 6245 sayılı Kanunu uygulaması açısından memuriyet mahalli ile ilgili olarak tereddütler meydana getirmesi üzerine 2005 yılında 5335 sayılı Kanunla 6245 sayılı Kanuna bir Geçici Madde eklenmek suretiyle çözüm sağlanmaya çalışılmıştır. Sözkonusu maddede; Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz. hükmüne yer verilmesine karşın büyükşehirlerde memuriyet mahalli uygulaması ile tereddütler tam olarak giderilememiştir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığınca 07/01/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 38 Seri No lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Sözkonusu Tebliğ de geçici madde hükmünden bahsedilerek; Bu hüküm gereğince, 5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, memuriyet mahallinin tanımında dikkate alınmayacak, dolayısıyla geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 23/7/2004 tarihinden önceki uygulamaya devam edilecektir. denilmek suretiyle yeni bir değişiklik yapılıncaya kadar 5216 sayılı Kanunda yapılan büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişikliklerin dikkate alınmayacağı, geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki uygulamaya devam edileceği belirtilmiştir. Gerek geçici madde uygulaması gerekse 38 Seri No lu Tebliğ açıklaması Harcırah Kanunu uygulayıcıları açısından beklenen sonuçları vermemiş, aynı il içinde farklı uygulamaların yapıldığı gözlemlenmiştir sayılı Kanunla İstanbul ve

25 ler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, 2) Aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanı getirilmiş, 3) Ayrıca Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir. 4) 30/3/2014 tarihinden sonra yapılan görevlendirmeler esas alınmıştır. 5) Yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamı niteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması esası getirilmiştir. 6) Ayrıca bu yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca Sayfa sağla- 25 mali hizmetler bülteni Kocaeli dışında kalan diğer büyükşehir belediyelerinde de belediye sınırının il mülki sınırları olarak değiştirilmesi memuriyet mahalli uygulamasında yaşanacak sorunları gözler önüne sermiş ve 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile memuriyet mahalli ile ilgili olarak yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Sözkonusu maddede memuriyet mahalli; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere, memuriyet mahalli büyükşehir belediyelerinin bulunduğu iller ve büyükşehir belediyelerinin bulunmadığı iller olmak üzere iki şekilde tanımlanmıştır. Büyükşehir belediyelerinin bulunmadığı illerde 1981 yılında tanımlanması yapılan memuriyet mahalline sadık kalınırken, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde belediye hizmetlerinden bağımsız olarak bu illerdeki ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğinde olan yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir. Maliye Bakanlığınca büyükşehir belediyelerinin bulunduğu il defterdarlıklardan gelen görüşler de dikkate alınarak tebliğ çalışması yapılmış ve 27/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 39 Seri No lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği nde büyükşehirler bulunan illerde memuriyet mahalli uygulaması ile ilgili genel bir açıklamada bulunulmuş ve defterdarlıklara gönderilen Genel Yazıda olduğu gibi örneklere de yer verilmiştir. Sözkonusu Tebliğ de, 1) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yer-

26 nan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 7) Kamu idarelerinin Tebliğ ekinde yer alan örnekleri de göz önünde bulundurarak uygulama yapmaları, ihtiyaç duyulması halinde ise o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alabilecekleri ifade edilmiştir. Tebliğ ekinde şu örneklere yer verilmiştir. AYNI İLÇE İÇERİSİNDE GÖREVLEN- DİRME Örnek 1 Ankara nın Altındağ İlçesinin Aydınlıkevler Mahallesinde görev yapan memura; yine Altındağ İlçesinde Siteler, Karapürçek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Kavaklı, Peçenek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 2 Adana nın Pozantı İlçesinin Cumhuriyet Mahallesinde görev yapan memura; yine Pozantı İlçesinde İstiklal, Kurtuluş, Gökbez gibi yerleşim özellikleri bakımından Cumhuriyet Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Alpu, Fındıklı gibi yerleşim özellikleri bakımından Cumhuriyet Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 3 İstanbul un Beykoz İlçesinin Kanlıca Mahallesinde görev yapan memura; yine Beykoz İlçesinde Gümüşsuyu, Yalıköy gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Poyraz, Göllü, Paşamandıra gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 4 Balıkesir in Altıeylül İlçesinin Gümüşçeşme Mahallesinde görev yapan memura; yine Altıeylül İlçesinde Gaziosmanpaşa gibi yerleşim özellikleri bakımından Gümüşçeşme Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Pamukçu, Selimiye gibi yerleşim özellikleri bakımından Gümüşçeşme Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 5 Samsun un Alaçam İlçesinin Yenicami Mahallesinde görev yapan memura; yine Alaçam İlçesinde Çeşme gibi yerleşim özellikleri bakımından Yenicami Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Soğukçam gibi yerleşim özellikleri bakımından Yenicami Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 6 Mardin in Onüçmart Mahallesinde görev yapan memura; Artuklu İlçesinde Yalım gibi yerleşim özel- Sayfa 26

27 ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Bahçelievler Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Karesi İlçesinin Kocaavşar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 5 Samsun un İlkadım İlçesinin Kale Mahallesinde görev yapan memura; Canik İlçesinin Gazi Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Kale Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Kale Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Canik İlçesinin Gökçepınar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu iller için yapılan memuriyet mahalli tanımı, 39 Seri No lu Tebliği açıklamaları ve verilen örnekler dikkate alındığında bu yerlerde belediye hizmetlerinin varlığı, belediye hizmetlerinin çeşitleri veya sıklığı (otobüs hizmetleri için) memuriyet mahalli değerlendirmesinde önem arzetmemektedir. Bu yerlere kamu personelin sürekli veya geçici olarak görevlendirilmeleri halinde ilgili- Sayfa 27 mali hizmetler bülteni likleri bakımından Onüçmart Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Gökçe gibi yerleşim özellikleri bakımından Onüçmart Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. FARKLI İLÇELER ARASINDA GÖ- REVLENDİRME Örnek 1 Ankara nın Çankaya İlçesinin İlker Mahallesinde görev yapan memura; Yenimahalle İlçesinin Ostim Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından İlker mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından İlker Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Yenimahalle İlçesinin Karacakaya Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 2 Adana nın Seyhan İlçesinin Yeşiloba Mahallesinde görev yapan memura; Sarıçam İlçesinin Balcalı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Sarıçam İlçesinin Kılıçlı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 3 İstanbul un Tuzla İlçesinin Yayla Mahallesinde görev yapan memura; Başakşehir İlçesinin Altınşehir, Başak Mahallelerinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Yayla mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Yayla Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Başakşehir İlçesinin Şamlar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi gerekmektedir. Örnek 4 Balıkesir in Altıeylül İlçesinin Bahçelievler Mahallesinde görev yapan memura; Karesi İlçesinin Paşaalanı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Bahçelievler Mahallesi ile bütünlük arz etmesi

28 lere harcırah ödenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, yeni memuriyet mahalline ilişkin uygulamada büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde memur ve hizmetlinin görev yaptığı veya ikamet ettiği yerle geçici veya sürekli görevle gönderildiği yerler arasındaki uzaklık yada seyahat süresinin uzun sürmesinin memuriyet mahalli uygulamasında bir önemi bulunmamaktadır. İstanbul gibi çok büyük şehirlerde memur veya hizmetlinin görev yeri veya ikametgahı ile geçici görevle gönderildiği yer arasın mesafelerin onlarca kilometreyi bulması, hatta yolculuğun bazen şehirler arası yolculuklar kadar uzun sürmesi memuriyet mahalli içinde görevlendirme özelliğini bozmayacaktır. Yeter ki, bu yerler şehirle bütünlük arzeden yerler (yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı, aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerler) arasında yer alsın. Ancak, 6245 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince taşıtla gidilmesi gereken bu yerlere görevlendirilenlere mutat taşıt üzerinden sadece yol gideri ödenmesi imkanı bulunmaktadır. Öte yandan, büyükşehirler belediye- Sayfa 28 lerinin bulunduğu illerde il mülki sınırları dışında kalmakla birlikte bu şehirle bütünlük arzeden yerlere geçici veya sürekli görevle gönderilenlere harcırah ödenmesi gerekmektedir. İstanbul un Tuzla İlçesi ile Kocaeli nin Gebze İlçeleri birbiri ile bütünlük arzedecek şekilde bulunmalarına karşın ayrı mülki sınırlar içinde yer almaları nedeniyle bu yerler memuriyet mahalli dışı olarak kabul edilecektir. 39 Seri No lu Tebliğ de verilen örneklerde gözönünde tutulacak olursa, 6360 sayılı Kanundan önce büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde köy olarak bulunan yerler şehirle bütünlük arzetme açısından kesintisiz bir bağlantıya sahip olmaması halinde memuriyet mahalli dışı olarak kabul edilmiştir. Ancak, zaman içinde bu yerlerin kesintisiz olma niteliği ortadan kalkması halinde bu yerlere görevlendirilen memur ve hizmetlilere harcırah ödenmemesi gerekecektir. Ayrıca, büyükşehirler belediyelerinin bulunduğu illerde şehir içindeki büyük boş alanlar, parklar, fabrika arazileri, ulaşım ağları ve boğaz, göl, nehir gibi su yolları bütünlük arzetme açısından memuriyet mahalli uygulamasına engel teşkil etmemektedir. Örneğin İstanbul da İstanbul Boğazı memuriyet mahalli uygulamasından kesintisizliği etkilememektedir. Ancak, Çanakkale ilinde büyükşehir belediyesi kurulması halinde burada deniz ulaşımı dışında ulaşım olanaklarının bulunmaması nedeniyle (İstanbul boğazında 2 köprü, Marmaray bulunmakta) memuriyet mahalli uygulaması açısından bütünlüğün kesintiye uğrayıp uğramadığının nasıl değerlendireceği görülebilecektir. Büyükşehir belediyesinin bulunduğu il içinde kalmakla birlikte her gün gidiş dönüş olmak üzere kurumlarca ulaşımları sağlanan yerlere gönderilen memur ve hizmetlilere harcırah ödenmesi imkanı bulunmamaktadır. Ancak, Tebliğde bu illerde bulunan havaalanları ile arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinen yerlerin memuriyet mahalli uygulamasında nasıl değerlendirileceği açıklanmamış olsa da, 21 Seri No lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği nin yürürlükte bulunması nedeniyle bu Tebliğ de kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinen yerler ile ilgili açıklamaların dikkate alınarak uygulamanın buna göre yapılmasının yerinde bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir.

29 Mevzuat Mali Takvim Ocak - Şubat Mart

30 Mali Takvim Ocak 2015 Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bütçe uygulama tebliği yayımlanır. Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar ile sözleşme ücretleri belirlenir. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) özlük haklara ve diğer ödemelere ilişkin ayrıca genelge yayımlanır. Bakanlar Kurulu Kararıyla 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan üst kurullarda çalışan personelin mali ve sosyal hakları tespit edilir. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu personelinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayılarına ilişkin genelge yayımlanır. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı yılın bitimini takip eden on beş gün içinde kamuoyuna açıklanır. Bakanlar, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda kamuoyunu bilgilendirir. Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeleri, amaçları, stratejileri ve taahhütleri kamuoyuna duyurur. Kalkınma Bakanlığınca kamu yatırım programı hazırlanır ve merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayımlanır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından, ayrıntılı harcama programı hazırlanır ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir. Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programını (AFP) hazırlar, üst yöneticilerine onaylatır ve Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ayrıntılı finansman programını (AFP) düzenler ve bilgi için Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarlarının belirlenmesine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) ilgili kanunlarında ödenmesi öngörülen ek ödeme ve fazla mesai ücretlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenir. Bakanlar Kurulu Kararıyla 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlara anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak ilave tediyelerin ödeme zamanları tespit edilir. Bakanlar Kurulu Kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yapılacak yolculuklarda verilecek Sayfa 30

31 Cilt 1, Sayı sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri, geçici iş pozisyon cetvellerini vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. Maliye Bakanlığı (BÜMKO) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bir önceki yılda Başbakan oluru ile iptal edilen boş sürekli işçi kadrolarını ilgili kurumlara bildirir. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (Muhasebat Genel Müdürlüğü) parasal sınırlar ve oranlar hakkında genel tebliğ yayımlanır. Sözkonusu genel tebliğde, merkezî yönetim muhasebe yönetmeliğine tabi işlemlerdeki parasal sınırlara, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmelerine, taşınırların kayıtlardan çıkarılmasına, muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, kişi borçlarının silinmesine, ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin hususlar yer alır. Kamu idarelerince bir önceki yılın yatırım uygulama raporu hazırlanır ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Kamu idareleri yıllık program izleme raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerince mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilmemiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılır. Kamu idareleri, performans programlarını Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. KİT lerde çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu idarelerinin şubat ayında yapacakları harcamalara ilişkin esaslar hakkında genelge yayımlanır. Şubat 2015 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programının uygulanmasına ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır. Kamu idareleri, kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere bir önceki yıl yapılan yardımları şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliğ yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği yayımlanır. Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir. Mart 2015 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) bütçe işlemlerine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) yurtdışı kadrolara sürekli görevle atanan bazı personele yapılacak kira katkısı uygulamasına ilişkin genel yazı yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) mevzuat gereği bazı memurlara verilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyatlarının tespit edilmesine ilişkin genel yazı yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) seyyar görev tazminatı vizeleri yapılır. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) özel harekat ve operasyon tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yayımlanır. Kamu idarelerinin harcama birimleri faaliyet raporunu hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir. Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır. Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu yayımlanır. Kamu idareleri, bir önceki yıla ait kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderir. Sayıştay tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bir yıla ait mali istatistikleri değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) mart ayı içinde gönderilir. Sayfa 31

32 Yargı Kararları Sayıştay Kararları ( Temyiz Kurulu Kararı )

33 Sayıştay Kararları TEMYİZ KURULU KARARI / Tarih : / No : Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere göre belirlenen tutarlar yerine yemek maliyetinin yarısının alınması gerektiği hk sayılı ilamın 1.maddesi ile; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği nin 4. maddesi gereğince yemek bedelinin yemek yiyenlerden karşılanacak kısmının eksik tahsil edilmesi nedeniyle.tl. ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçiler ortak olarak vermiş oldukları dilekçelerinde özetle; 657 sayılı Kanun un 212. maddesine dayanılarak çıkarılan 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği nin 2. maddesinde Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memurlar hakkında uygulanır. ; 3. maddesinde Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakden ödemede bulunulmaz. ; 4. maddesinde Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu yönetmelik kapsamına dâhil memur kadrosu adedine göre Sayfa 33 kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memursayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun a göre tayin bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmelik e göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır. ; 9. maddesinde Bu Yönetmelik in 4. maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez. denmek suretiyle yemek yardımının nasıl yapılacağının belirlendiğini, Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen tutarların yemek yiyen memurlardan tahsil edilmiş olduğunu,. İl Özel İdaresinin hizmet binasında yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılabilmesi için uygun yer bulunmaması ve beklenilen faydanın sağlanamayacak olması nedeniyle yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde ihale edildiğini,. Yılı. İl Özel İdaresinin bütçesine Memurlara Verilecek Öğle Yemeği Yardımı işi için konulan ödeneğin. TL. olduğu, bu ödenekten. TL. sinin harcandığını,. TL. sinin yıl sonunda imha edildiğini, konulan ödeneğin aşılmadığını, bütçeye konulan ödeneğin aşılmadığı dikkate alındığında yönetmelikte aranan maksadın gerçekleştiğini,.özel İdaresi ile ilgili; Sayıştay Temyiz Kurulunun tarih ve sayılı ilamında Sayıştay 2. Dairesinin tazmin kararını kaldırdığını, yine.. Belediyesi ile ilgili Sayıştay Temyiz Kurulunun tarih ve sayılı kararıyla 5. Dairenin 661 nolu ilamının tazmin kararını kaldırdığını belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir. Savcılık: Adı geçenlerin müşterek imzalı dilekçelerinde birinci

34 maddeye ilişkin olarak, personele verilen yemek hizmetinin karşılığının Bütçe Uygulama Talimatı doğrultusunda tespit edilen miktarı aşmadığını belirtilmekte, ayrıca benzeri konuda kamu zararı bulunmadığı yönünde verilmiş temyiz kurulu kararı ve Daire kararları da bulunduğu ifade edilerek verilen tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir. Ortaya konulanlar karşısında verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. şeklinde görüş bildirmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 212. maddesine dayanılarak çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği nin 4. maddesinde; Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dâhil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. hükmü yer almıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği nin 1. maddesinde 2008 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az hangi tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınacağı belirtilmiş ve 3. maddesinde kuruluşların hizmetlerin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecekleri ifade edilmiştir. İl Özel İdaresinde çalışan personel için yılında kişi başı yemek maliyeti TL olarak belirlenmiştir. Ancak yemek yiyenlerden yemek maliyetinin yarısı olan TL yerine Tebliğ de ek göstergelere göre belirlenen asgari tutarlar alınmıştır. Sorumlular savunmalarında, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği nin 5. maddesinde; Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz., 9. maddesinde; Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez. hükümlerininyer aldığını, kurumca karşılanması gereken bu giderlerin uygulamanın fiş verme yöntemiyle gerçekleştirilmesiyle yemek maliyetine ve kurum bütçesine gider olarak yansıtılmadığını, dolayısıyla toplam bedelin yüzde ellisinin memurlardan alınmasının mevzuat bütünlüğüne aykırı olacağını ifade etmişlerdir. Ancak, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile ek göstergelere göre belirlenen tutarlar, memurlardan alınması gereken asgari tutarlardır. Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği nin 4 üncü maddesinde; Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dâhil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. denilmiştir. Dolayısıyla, yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere göre belirlenen tutarlar yerine yemek maliyetinin yarısının alınması gerekmektedir. Bu nedenle 1472 sayılı ilamın 1. maddesi ile.tl. ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİ- NE, Sayfa 34

35 Dernek Yönetimi ve Faaliyetleri Yönetim ve Denetim Kurulları Ziyaretler

36 Sayfa 36

37 ziyaretler Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Strateji Daire Başkanı olarak atanan Usame ULUSAN a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Özelleştirme İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atanan Metin KATAR a yeni görevlerinde başarılar dileriz. Sayfa 37

38 Yüksek Öğretim Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Vekaleten atanan Zerrin EKİZ e yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında Bütçe Daire Başkanlığı görevini vekâleten yürütürken bu göreve asaleten atanan Erdoğan TUÇDÖKEN e yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türkiye İstatistik Kurumu Mali Hizmetler Uzmanı ve Derneğimiz üyesi Cihan KAYGALAK Kalkınma Bakanlığına Daire Başkanı olarak atanmıştır. Tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz. Sayfa 38

39 duyurular Bazı meslektaşlarımızca tez hazırlığı konusunda tereddütler yaşandığı, tez danışmanlığı konusunda sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. Söz konusu tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Bilindiği üzere; Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15. maddesinde; (1) Uzman yardımcılarına; aylıksız izinler ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süreleri hariç olmak üzere, on altı aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz gün içinde malî hizmetler birimince görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu verilir. (2) Tez, tez danışmanının rehberliğinde, uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içerecek şekilde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. (3) Malî hizmetler birim yöneticisi, idareden bir malî hizmetler uzmanını tez danışmanı olarak görevlendirir. (4) Uzmanlık tezi, en geç yirmi altı aylık fiili hizmet süresi sonunda tez jürisine verilir. Tez jürisi malî hizmetler birim yöneticisinin başkanlığında, idarede görevli iki malî hizmetler uzmanından oluşacak şekilde üst yönetici tarafından belirlenir. Malî hizmetler biriminde uzman bulunmadığı durumlarda diğer idarelerin malî hizmetler birimlerinin uzmanları arasından tez danışmanı ve tez jürisi üyesi görevlendirilir. Tez jürisi bir ay içerisinde tezi değerlendirerek uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır. Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için dört ay ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilerek uzman yardımcısı tez savunmasına çağrılır. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz. Tez savunması sonucunda, jüri üyelerince yüz (100) tam puan üzerinden ayrı ayrı not verilir. Bu notların ortalaması tez notunu oluşturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş (70) puan olması zorunludur. (7) Kabul edilen tezlerin ve değerlendirme sonuçlarının bir örneği 10 işgünü içinde Bakanlığa gönderilir. Denilmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca tez jürisinin; Mali Hizmetler Birim Yöneticisi başkanlığında iki Mali Hizmetler Uzmanından oluşması ve tez danışmanlığının da tez jürisinde görevli olmayan bir Mali hizmetler Uzmanı tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Üyelerinin mesleki gelişimini artırmayı ve her konuda üyelerine destek olmayı kendisine misyon edinmiş olan derneğimiz tarafından, kurumlarında Mali Hizmetler Uzmanı bulunmayan Dernek Üyesi Meslektaşlarımıza, talep etmeleri halinde tez danışmanının atanması ve tez jürisinin oluşturulması hususunda yardımcı olunacaktır. Bu konuda yardım ihtiyacı yaşayan meslektaşlarımız, Yönetim Kurulumuz üyesi Hakan AĞA ile irtibata geçebilirler. Duyurulur. Yönetim Kurulu Sayfa 39

40 Pratik Bilgiler Hazırlayan Cem TOZ / Mali Hizmetler Uzmanı Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi 2015 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi Oran TL'ye kadar 15% TL nin TL si için TL, fazlası 20% TL nin TL si için TL (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL), fazlası TL den fazlasının TL si için TL (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL), fazlası 27% 35% 2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi Oran TL'ye kadar 15% TL nin TL si için TL, fazlası 20% TL nin TL si için TL (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL), fazlası TL den fazlasının TL si için TL (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL), fazlası 27% 35% Sayfa 40

41 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Beyannamenin Adı Beyan Verme Süresi Ödeme Süresi Açıklama MUHTASAR BEYANNAME (Aylık Olanlar) Ertesi Ayın 23. Günü Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26 sı Akşamına Kadar 5615 S.K. 10.Madde K.D.V. BEYANNAMESİ (Aylık Olanlar) Takip Eden Ayın 24.Günü Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26 sı Akşamına Kadar 5616 S.K. 10.Madde DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ Ertesi Ayın 23. Günü Akşamına Kadar Ertesi Ayın 26 ıncı Günü Akşamına Kadar 5615 S.K. 10.Madde (Vuk 371 Genel Tebliği) Gecikme Zammı Oranları Uygulama Tarihleri Uygulandığı Dönem Oranlar Tarihinden İtibaren Tüm Aylar için Aylık 1,40% Fiş Düzenleme Sınırı (2014) Fatura Verme Mecburiyeti ( Arası) 880,-TL Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları Yılı Miktarı (TL) Dayanağı Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Sayfa 41

42 I. Akitlerle ilgili kağıtlar 2. Ticari belgeler: A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 15,80 TL 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: (Binde 1,89) ba) Bilançolar 35,00 TL 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) bb) Gelir tabloları 16,90 TL 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) bc) İşletme hesabı özetleri 16,90 TL 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) c) Barnameler 1,70 TL (Binde 1,89) d) Tasdikli manifesto nüshaları 7,00 TL e) Ordinolar 0,60 TL B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 7,00 TL 1. Tahkimnameler 45,30 TL IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 2. Sulhnameler 45,30 TL 1. Makbuzlar: 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: 254,40 TL a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 45,30 TL 2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar (Binde 5,69) a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için b) Vergi beyannameleri: (Binde 9,48) (Binde 7,59) (Binde 7,59) (Binde 7,59) 0,60 TL 1. Ticari ve mütedavil senetler: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 45,30 TL a) Emtia senetleri: bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 60,50 TL aa) Makbuz senedi (Resepise) 15,80 TL bc) Katma değer vergisi beyannameleri 29,90 TL ab) Rehin senedi (Varant) 9,30 TL bd) Muhtasar beyannameler 29,90 TL ac) İyda senedi Damga Vergisi Oranları 1,70 TL be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 29,90 TL ad) Taşıma senedi 0,60 TL c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 60,50 TL b) Konşimentolar 9,30 TL d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 22,30 TL c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 22,30 TL d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) f) (Ek:5838/15 md.)(yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 35,50 TL 0,60 TL Sayfa 42

43 İ - CETVELİ ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL I.PARASAL SINIRLAR Kanun No: Kanunun Adı Madde Fıkra Parasal Sınır (TL) a) 2886 Devlet İhale Kanunu a) Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde b) Diğer ilçelerde a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde ç) Diğer ilçelerde Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. b) 2942 Kamulaştırma Kanunu c) 3082 ç) 5018 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; b) c) ç) 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde Diğer ilçelerde 590 Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker sevki ile ilgili Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara d) Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere e) Mahkeme harç ve giderleri için (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için g) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için ğ) h) ı) Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere; Sayfa 43

44 - Askeri daire mutemetlerine Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine Dış Temsilciliklere i) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin; - Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine Merkez dışındaki birim mutemetlerine j) Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine k) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1) bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar, l) Yargılama Giderleri m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için) n) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için - Büyükşehir belediye sınırları içinde Diğer il ve ilçelerde (a) bendi için (b) bendi için 15 d) 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 7 1 Kurumun hak ve alacaklarınının terkini 390 II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI SINIRLARI K.H.K No: Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı Madde Fıkra Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5 Ek Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2013 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir adet atama izninin en az adedi, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Sayfa 44

45 H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI GÜNDELİK MİKTARI (TL) a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 56,50 I Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) A b Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 51,50 B Memur ve Hizmetlilerden; GÜNDELİK MİKTARI (TL) a Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 43,00 b Ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 40,00 c Ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 d Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 33,00 e Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 32,00 (1) * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. II Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) GÜNDELİK MİKTARI (TL) 50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel a Kadro derecesi 1-4 olanlar 13,00 b Kadro derecesi 5-15 olanlar 12,50 Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. Sayfa 45

46 E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin yüzde 60 ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; a) Menkul mal alımlarında Türk Lirasını, b) Gayrimaddi hak alımlarında Türk Lirasını, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında Türk Lirasını, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında Türk Lirasını, aşan tutarlar (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden ödenemez. (06) Sermaye Giderleri ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır. Sayfa 46

47 MAAŞ HESABI PARAMETRELERİ ( ) Aylık Katsayısı 0, Taban Aylık Katsayısı 1,24144 Yan Ödeme Katsayısı 0, Çocuk Yardımı Göstergesi 0-6 yaş (72 ay dahil) 500 Çocuk Yardımı Tutarı 0-6 yaş (72 ay dahil) 39,65 Çocuk Yardımı Göstergesi 6 üzeri yaş 250 Çocuk Yardımı Tutarı 6 üzeri yaş 19,83 Aile Yardımı Göstergesi 2134 Aile Yardımı Tutarı 169,24 Doğum Yardımı Göstergesi 2500 Doğum Yardımı Tutarı 198,27 Ölüm Yardımı Tutarı Memurun eşi veya çocuğunun ölümü halinde 753,42 Ölüm Yardımı Tutarı Memurun kendisinin ölümü halinde 1.506,84 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI Bekar 90,11 Evli eşi çalışan 90,11 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 103,63 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 117,15 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 126,16 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 135,17 Evli eşi çalışmayan 108,14 Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 121,65 Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 135,17 Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 144,18 Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 153,19 Sayfa 47

48 EMEKLİLİK KESENEĞİ MATRAHINA EKLENECEK EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞINA UYGULANACAK ORANLAR Ek Gös ve yukarısı Ek Gös dahil-8400 hariç Ek Gös dahil-7600 hariç Ek Gös dahil-6400 hariç Ek Gös dahil-4800 hariç Ek Gös dahil-3600 hariç Diğerlerinde % 240 % 200 % 180 % 150 % 130 % 70 % 40 ÜCRETLİLERDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ ( ) TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL fazlası % TL den fazlasının TL'si için TL fazlası % 35 DAMGA VERGİSİ ORANLARI Her türlü ihale kararları Binde 5,69 Mal ve hizmet alımları için yapılan ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) Binde 9,48 Maaş, ücret, gündelik, ikramiye, harcırah, tazminatlar (avans olarak yapılanlar dahil) Binde 7,59 Sözleşmeler Binde 9,48 ASGARİ ÜCRET TUTARLARI tarihleri arasında (Brüt) 1.201, tarihleri arasında (Brüt) 1.273,50 16 yaş altı ve 16 yaş üstü ayırımına tarihi itibarı ile son verilmiştir Sayfa 48

49 Üyelerimiz Aidatları İçin Banka Hesap Numaralarımız Ankara / Kızılay Şubesi I BAN NO. TR Hesap No Ankara / Başkent Şubesi IBAN NO. TR Şube Kodu 0330 Hesap No Ankara / Yenişehir Şubesi IBAN NO. TR Hesap No Ankara / Beşevler Şubesi IBAN NO. TR Şube Kodu 799 Hesap No Bültende yer alan makale ve yazıların ticari amaçlar dışında ve adresine e-posta göndermek suretiyle izin alınması suretiyle başka web sitelerinde ve diğer yayın organlarında yayınlanması mümkündür. Sayfa 49

50 MAHUZDER Fax : Şehit Adem Yavuz Sokak No:11/8 Kızılay / Ankara 0 (312) Sayfa 50 faks: 0 (312)

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri GİRİŞ Devletin temel amacı sınırları içinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinmelerini karşılamaktır. Devlet bu amacını kamu hizmeti sunarak yerine

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı