IP65 fialter KUTULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IP65 fialter KUTULARI"

Transkript

1

2 IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular. Genel Özellikleri : Koruma S n f : IP (IP7 ye uyarlanabilir) Sektördeki standart kutu ölçüleri ile uyumlu. Temel Boyutta; KE0 8x8x mm KE0 00x00x7 mm KE 0 0x0x0 mm Kademe gurubu kutu kapa n n içinde, Metrik kablo geçitlerine sahip, Malzeme : ABS (Opsiyonel olarak, Policarbon veya Poliamid bask ) Renk : Gri Is l de erler : sürekli 0+0 C k sa süreli +80 C Yanmazl k : UL 9HB RoHs uyumlu, S zd rmazl k contalar : NBR (Nitril Kauçuk) Opsiyonel olarak Hallogen Free imalat, uyumlu. KE 0 KE 0 KE 0

3 TT0 TERMAL TRANSFER YAZICI Üst düzey teknolojisi, kullan m kolay arayüzüyle, orta hacimde bask ihtiyac için (yaklafl k günde 000 adet) uygun maliyetli çözüm. Dokunmatik ekran ile, ihtiyaç duyulan tüm yazd rma ve kurulum komutlar na kolay ulafl m. Yaz c motoru HellermannTyton ürünlerine yüksek kalitede bask n n süreklili ini sa layacak flekilde optimize edilmifltir. 00 dpi yaz c kafas, yüksek çözünürlüklü d barkodlar, firma logolar, say ve metinlerin bas lmas için idealdir. mm/s ile 0 mm/s aras nda de iflen yazd rma h zlar sayesinde kullan lan her ürüne uygun olarak bask imkan bulunur. Standart yap flkan etiketler mm/s ile yazd r l rken s yla daralan ürünler 0 mm/s ile yazd r l r. TT0 ile yazd r labilen ürünler: TLFX DS, TDRT DS, TULT DS ve ShrinkTrak TLFX, TULT, ve TCGT sürekli rulo Tiptag Serisi Kendinden yap flan etiketler. EK/ YEN TASARIM Klauke nin kullan c dostu modeli EK/ yenilendi. Art k daha teknolojik ve daha yüksek kapasiteli Ak ll s kma sistemi (IPS) sayesinde s kma çenelerini geri çekme s ras nda manuel olarak durdurabilecek, bir sonraki s kma ifllemi için vakit kazanacaks n z. Yeni nesil Liion pil teknolojisi ile tek flarjla 0 adet s kma say s, dakika flarj süresi, Liion bataryas di er pillerde yaflanan kapasite azalmas yada flarj tutmama sorununu ortadan kald rarak kullan m n uzat yor Kullan c güvenli i için h zl motor stopu S kma tamamland nda otomatik geri çekme. kg toplam a rl k EYLÜL

4 ALÇAK GER L M AKIM TRAFOLARI Avrupa n n en güçlü Alçak Gerilim Ak m Trafolar imalatç s Alman MBS Sulzbach Messwandler GmbH flimdi Kardefl Elektrik A.fi. ile Türkiye pazar nda. 977 y l ndan itibaren faaliyetlerine bafllayan MBS firmas mükemmel performansl ürünleri, en yüksek standartlardaki kalitesi ve sürekli büyüyen, yenilikçi yap s yla ön plana ç kmaktad r. Almanya da yerleflik üretim tesisinde toplam.000 m alanda günlük Adedin üzerinde ak m trafosu imalat kapasitesine sahip firman n en öne ç kan özelliklerinden biri de genifl stok olana sayesinde müflteri siparifllerine çok k sa bir zamanda yan t verebilmesidir. Temel Ürün Gurubu : Alçak Gerilim Ak m Trafolar UL Sertifikal yayl ba lant l AG Ak m Trafolar Endüstriyel uygulamalar için özel AG Ak m Trafolar Mühürleme gerektiren uygulamalar için AG Ak m Trafolar. EYLÜL

5 KABLO RAKOR S STEMLER Kablo Rakor Sistemlerine getirdi i yenilikçi yap s, yüksek kalite standartlar ve çok genifl ürün yelpazesi ile bilinen Alman PFLITCH GmbH. ile Kardefl Elektrik A.fi. aras nda yeni iflbirli i. Endüstriyel kablo yönetiminde 90 y l aflk n bir uzmanl a sahip olan PFLITCH GmbH., imalat program nda.000 farkl ürün bulunan, 0 çal flan ile müflteri odakl hizmet sunabilen yenilikçi bir firmad r. malat ndaki en temel özellik olan Yumuflak Bask prensibine sahip kablo rakorlar, bilinen klasik rakor yap s ndan farkl olarak kablo üzerinde oldukça genifl bir alana nüfus etti inden kablo izolasyonuna hiçbir flekilde zarar vermez. Bu sayede makine, tesis ve fabrika mühendisli i, otomotiv sanayi, otomasyon ve telekomünikasyon alanlar nda özellikle tercih edildi i gibi nakliye, gemicilik, enerji, g da, kimya endüstrisi alanlar nda yo un bir flekilde kullan lmaktad r. Kablo Rakor Sistemleri : UNI Dicht blueglobe Özel Klipsler Flanfl Sistemleri Özel Çözümler EYLÜL

6 KUMANDA ve AC LSTOP BUTONLARI Tasar m harikas SCHLEGEL Kumanda Botunlar ve AcilStop Butonlar, Kardefl Elektrik A.fi. deneyimi ile Türkiye de. Tasar m Harikas Elektroteknik mottosuyla bilinen SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT GmbH firmas, temel olarak kumanda butonlar, sinyal lambalar ve acilstop butonlar gelifltiren, kuruluflundan bu yana 80 in üzerinde tasar m ödülü kazanm fl bir Alman firmas d r. 7 farkl Kumanda Buton serisi ve 9 farkl Kontak Blok serisi ile benzer imalatç lardan ürün çeflitlili i ile ayr lmakta ve müflterilerine oldukça genifl bir yelpazede farkl seçenekler sunabilmektedir. Temel Ürün Gurubu : Kumanda Butonlar Data Soketleri Acil Stop Butonlar Bataryas z çal flan kablosuz Kumanda Buton ve Limit fialterleri. Muhafaza Kutular. Pedallar. Limit fialterler. Feldbus Ba lant lar. EYLÜL

7 Ç NDEK LER Sayfa No. YEN L KLER C CA Serisi Pako fialterleri KGSerisi Sarı Kırmızı Emniyet fialterleri,ana Kumanda fialterleri Born Klemensler 8 NH Sigortal Yük Ay r c lar, Sigorta Altl klar, Aksesuarlar DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları ve Sigorta Buflonlar AC NH Sigorta Buflonlar Kablo Ba lar ve Aksesuarlar 8 çindekiler Pano Tipi Kablo Kanalları PVC Spiral Hortum ve Rakorlar El Aletleri, SKP Kablo Pabuçları ve Yüksükler Test ve Ölçü Aletleri, Delme Aparatları (Punch) Clipline ve Interface Ürünleri Genel fiartlar ve rtibat Adresleri Yetkili Bayiler

8

9

10 0 Açma Kapama Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x 8x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8,0,0,0,0,,,,,, 0, 8, 90,,0,0 8, 8,,, 7,7 7,7,8,8,0 98, 09,0 9,0 9,0,0,0 0,90 0,90,,,0,0 7,0,0 8,,0,0 8, 8, 7, 7,,,,0,0 8,80,0 79,,0,0 9,80 9,80 9,80 9,80,0,0 0,7 0,7 7, 7,,, 8, 9,9, EYLÜL

11 Ölçü Komütatörleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad. 8 x 8 8 x 8 x, x, x x CA0 CA0B CA CAB A00 A00 A00 A00,70,70 8,0 8, x 8 8 x 8 x, x, x x CA0 CA0B CA CAB A007 A007 A007 A007 9, 9, 8,80 8, x 8 8 x 8 x, x, x x CA0 CA0B CA CAB A08 A08 A08 A08 0,0 0,0,7,7 0 Kutup De ifltiriciler x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,,,0,0,, 8, 8,,8,8,0 0,7,,9,9 8,0 8,0,7,7,9,9,7,7 89,80 7,80 90,70 9, 9, 9,0 9,0 9,80 9,80 7,0 7,0 7, 7, 9,,, EYLÜL 9

12 Kutup De ifltiriciler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x 8 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 9, 9, 8,0 8,0,0,0 7,70 7,70 9,7 9,7 0,0 80, 08,0,0,0,0,0,80,80 9, 9,,,,70,70 8,90 8,90 7, 7,,,,, 9, 9, 9,80 9,80 0,70 0,70 8, 8, 7,00 7,00,,,0,0,, 8, 8,,8,8,0,9,9 8,0 8,0,7,7,9,9,, 89, EYLÜL

13 Kutup De ifltiriciler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 9, 9, 9,0 9,0 9,80 9,80 7,0 7,0 7, 7, 9, 9, 9, 8,0 8,0,0,0 7,0 7,0 9,7 9,7 0, Motor Kumanda fialterleri x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A,0,0 8,90 8,90 7, 7,,,,, 8,90 8,90,9,9 7, 7,,0,0 8,7 8,7 97,0 9, 9, 7, 7,,0,0 7,9 7,9 9,0 9,0 9,,,,,,,, EYLÜL

14 Motor Kumanda fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad. fialteri (0) x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x 0 x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x, x x x x x0 x0 x x CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A A A A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,0,, 9, 9, 0,90 0,90,0,0 7,0 7,0 9,7 9,7 9, 9, 8,0 8,0,0,0 7,0 7,0 9,7 9,7,70,70 7, 7, 9, 9,,70,70 8, 8, Grup fialterleri x8 x 8x8 x x 88x88 x 88x88 x 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88x88 x 88x88 x 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88x88 x, x, x x x x x0 x0 x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x, x x x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A,0,0,,,80,80 9, 9,,00,00,00,0,0,0,0,0,0,0,0 8, 8, 8,,0,0 8,90 8,90 8,0 8, EYLÜL

15 Grup fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,0,0,, 8,7,,,0,0 0,70 0,70 8, 8, 7,0 7,0,0,,,0,0 0,70 0,70 8, 8, 7,0 7,0, Kademeli fialterler x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,0,0,8,8 9, 9, 7, 7, 9,0 9,0,, 0, 0, 8,0 8,0,0,0,, 8,90 8,90 7,0 7,0,,,,,,,00,00,90, EYLÜL

16 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 0,70 0,70 8, 8, 7,0 7,0,90,90,0,0,,,0,0 8, 8, 9, 9, 9,0 9,0,0,0 7,80 7,80 9,9 9,9,, 7,0 7,0 7,90 7,90 8,90 8,90 0, 0, 7, 7,,, 77,70 77,70 87, 87,,7,7,, 8,90 8,90 8,7 8,7 9,9 9,9,90, EYLÜL

17 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x 8 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 7,0 7,0,0,0,80,80 9, 9,,,,0 00,,,0,0,9,9,9,9 7, 7,,, 7,0,,00,70,70 9, 9, 8,0 8,0,,,0,0 8,,00 77, 8,90 8,90,,,,,0,0,, 97,90,,8,9,9,7,7 0,70 0,70,0,0 8, 8,,0 7,0 0,,90,90,0, EYLÜL

18 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A,,,0,0 8, 8,,0 7,0 0,,, 0,90 0,90,0,0 7,0 7,0 0,8 0,8 80,, 98,70,,,7,7 7,90 7,90 8,90 8,90 0, 0, 80,0, 98,70 0, 0,,90,90 79,00 79,00 9,9 9,9,9,9 7,0,8,9,, 0,0 0,0 0, 0, 8,0 8,0 7, 7, 9,80 9,80 7, 7,,0, EYLÜL

19 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 7,80 7,80 9,7 9,7 7, 7, 9, 9, 77,70 77,70 8,9 8,9,70,70 8,8 8,8 7,0 7,0 9,8 9,8,0,0 7,0 7, x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,70,70,, 8,0 8,0,0,0,,,00,00,, 0,70 0,70 8,0 8,0 7, 7, 9, 9, 8, 8,,0,0 7,9 7,9 9, 9,,0,0 0,7 0,7 78,0 78,0 87,0 87,0,70, EYLÜL 7

20 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A70 A70 A70 A70 A70 A70 A70 A70 A70 A70 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7,, 7,0 7,0 7,90 7,90 8, 8, 09,0 09,0 8, 8, 7,80 7,80 9,8 9,8,70,70,9,9 7,0 7,0 90, 90,,,,00,00 7,0 7,0 8,90 8,90,7,7,70,70,,,, 90,7 90,7,70,70 8, 8, 7,0 7,0,, 0,0 0,0,8,8 78, 78, 98, 98, 7, 7, EYLÜL

21 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 0, 0,,0,0 0,70 0,70 8,0 8,0 7, 7,,7,,,70,70 7,90 7,90 8, 8,,, 7, 7,0 7,0 7,70 7,70 9,8 9,8,70,70 8, 8,,00 8,90 8,90 89, 89,,,,00,00 7,70 7,70, 9,8 9,8,,,70,70,,,,,8 9,0 9,0,70,70,, 8,0 8,0 9,0 9,0 9, EYLÜL 9

22 C CA Serisi Pako fialterleri yeni Kutulu 0 Açma Kapama fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Kutu Tipi Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad. Tek Kutuplu Üç Kutuplu Kutulu Kutup De ifltirici fialterler Tek Kutuplu Üç Kutuplu Kutulu Motor Kumanda fialterleri Monafaze Motor Enversör fialterleri Trifaze Enversör fialterleri (Sa Sol) Y ld z Üçgen fialterler (0Y ) Monafaze Yard mc Sarg l Motor fialterleri (0start) Çift Devirli Motor fialterleri (0) Çift Devirli Motor fialterleri (0) KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 x, x x x 0 x 0 x x, x x x 0 x x, x x x 0 x x, x x x 0 x x, x x x 0 x x, x x x 0 x x, x x x, x x x 0 x x, x x x, x x CA0 A0/TRA0 CA A0/TRA0 CA A0/TRA C A0/TRA C A0/TRA0 C A0/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA C A/TRA0 C A/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA C A/TRA0 C A/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA0 C A/TRA0 C A/TRA0 CA0 A00/TRA0 CA A00/TRA0 C A00/TRA C A00/TRA0 C A00/TRA0 CA0 A0/TRA CA A0/TRA0 C A0/TRA0 C A0/TRA0 C A0/TRA0 CA0 A0/TRA0 CA A0/TRA0 C A0/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA C A/TRA0 C A/TRA0 CA0 A0/TRA0 CA A0/TRA0 C A0/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA0 7,0,00,0,,0 7,,0 9,0,0 7,0 7,9 0,,,0 0,0,00,70 70, 8, 88,0 0,0 7, 8,90 70, 7, 8,0 8,90 7,0 70, 8, 00,90 0,0 7,0 9,,0,0,0,0 78,00 70,70 8, 9, 70,70 79, 9, Verilen kodlar standart "I" kollu flalterleri yap lan kutulu kombinasyonlar içerir. Sar K rm z / GriSiyah Asma Kilit tak labilen kutulu flalter kombinasyonlar için sipariflte ; Sar K rm z Asma Kilit Mekanizma için : CA?? A???/TRA?0 Gri Siyah Asma Kilit Mekanizma için : CA?? A???/TRA?0 kodunu kullan n z. Kod Yapısı: CA0 A0/TRA?0? Kutu tipi = KE 0 = KE 0 = KE 0 Kol tipi = I Kol = S/K kilitli = G/S kilitli Örnek : Sar K rm z asma kilit mekanizmal A. monofaze kutulu açkapa flalter için : CA0 A0/TRA0 Gri Siyah asma kilit mekanizmal A. monofaze kutulu açkapa flalter için : CA0 A0/TRA0 EYLÜL

23 C CA Serisi Pako fialterleri fialter Kutuları Koruma S n f Kullanım Yeri Açıklama /Adet Miktarı Ad. KE PF IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP CA0CA CA0... C / KG0B... KGB C... C / KG0B... KGB CA0 yuva CA0yuva CA0 yuva CA0yuva CA yuva CA yuva CA yuva CA yuva KE kutu yerli KE kutu yerli KE kutu yerli PN kutu ithal PN kutu ithal PF kutu ithal PF kutu ithal PN kutu ithal PN kutu ithal PF kutu ithal PF kutu ithal KE 0 KE 0 KE 0 S0D T S0D T S0D T S0D T SD T0 SD T0 SD T SD T,0 8,00 9,0,,90, 8,90,,7,90, 0 0 yeni yeni yeni fialter Aksesuarları Kullanım Yeri Aç klama /Adet Miktarı Ad. CA0CA CA0CA CA0CA yuva CA0CA CA0CA CA0CA CA0CA CCC C C CCC CCC CCC C C C C80L00L0 C80L00L0 CCC C80L00L0 CCC CA0CA Anahtarlı kilit mekanizması göbekten kilitli Anahtarlı kilit mekanizması alttan kilitli Kutu ilavesiyerli imalat SO mil FT, tek delikli montaj ilavesi IP lastik conta VE Raya Montaj lavesi Anahtarlı kilit mekanizması alttan kilitli Koruma kapa ı C için ikili Koruma kapa ı C için tekli S mil IP lastik conta Geri dönüfl kilitleme mekanizması VE Raya Montaj ilavesi Anahtarlı kilit mekanizması alttan kilitli S mil STürkuplung ilavesi STürkuplung ilavesi S iki delikli montaj ilavesi S0 ki delikli montaj ilavesi S0 V70D S0 V70/A SO PN SOD M09999 S0E T0/F S0C T0K S0D TK S V70/A S M0 S M0 SB M09999 SC T0K S M00/B SD TK S V70/A S M09999 S M80D B SEF S M80D B SEF S E S0 E,00,00 8,0 8,90,0,00,00 9,00,00,0,,9 8, 9,90 0,00 89,0,0,00,0, NOM. AKIM A. BOYUTLAR TESP T DEL RENK B R M F YAT /Ad. AMBALAJ M KTARI (Ad.) 8 M ,70 Mx0,7 9.., M8x0,7... 0,7 EYLÜL

24 CCA SarıKırmızı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Aç klama /Adet Miktarı Ad. 8x8 x ki Fazlı 0 Emniyet fialteri Üç Fazlı 0 Emniyet fialteri Trifaze Nötrlü 0 Emniyet fialteri ki Fazlı 0 Emniyet fialteri Üç Fazlı 0 Emniyet fialteri Trifaze Nötrlü 0 Emniyet fialteri ki Fazlı 0 Emniyet fialteri Üç Fazlı 0 Emniyet fialteri Trifaze Nötrlü 0 Emniyet fialteri ki Fazlı 0 Emniyet fialteri Üç Fazlı 0 Emniyet fialteri Trifaze Nötrlü 0 Emniyet fialteri CA0 T/0E CA0 T/0E CA0 T/0E CA T/0E CA T/0E CA T/0E CA0 T/0EG CA0 T/0EG CA0 T/0EG CA T/0EG CA T/0EG CA T/0EG,0 9,,0 8,0,0 8,0,0 9,,0 8,0,0 8, Gri Siyah Kilit Mekanizmalı Ana fialterler 8x8 x ki Fazlı 0 Ana fialter Üç Fazlı 0 Ana fialter Trifaze Nötrlü 0 Ana fialter ki Fazlı 0 Ana fialter Üç Fazlı 0 Ana fialter Trifaze Nötrlü 0 Ana fialter ki Fazlı 0 Ana fialter Üç Fazlı 0 Ana fialter Trifaze Nötrlü 0 Ana fialter ki Fazlı 0 Ana fialter Üç Fazlı 0 Ana fialter Trifaze Nötrlü 0 Ana fialter CA0 T0/0E CA0 T0/0E CA0 T0/0E CA T0/0E CA T0/0E CA T0/0E CA0 T0/0EG CA0 T0/0EG CA0 T0/0EG CA T0/0EG CA T0/0EG CA T0/0EG,0 9,,0 8,0,0 8,0,0 9,,0 8,0,0 8, CAMini Pako fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Aç klama Yuva Say s /Adet Miktarı Ad. CA Voltmetre Komütatörü poz (0LL) Voltmetre Komütatörü 7 poz (LL0LN) Ampermetre Komütatörü Monofaze Açma Kapama x(0) ki fazlı Açma Kapama x(0) Trifaze Açma Kapama x(0) Dört fazlı Açma Kapama x(0) Monofaze Kutup De ifltirici x(0) iki fazlı Kutup De ifltirici x(0) Trifaze Kutup De ifltirici x(0) Monofaze Yaylı Kutup De ifltirici x(0) iki fazlı Yaylı Kutup De ifltirici x(0) Trifaze Yaylı Kutup De ifltirici x(0) Monofaze Sıfırsız Kutup De ifltirici x() ki fazlı Sıfırsız Kutup De ifltirici x() Trifaze Sıfırsız Kutup De ifltirici x() CA A0000 FS CA A00700 FS CA A0800 FS CA A000 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS 8,0 7, 7, 7,0,00,00 8,0,00 8,0 7,,00 8,0 7,,00 8,0 7, EYLÜL

25 Kutuplu, Pano Kapa ına Montaj E Emniyet fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Max. letken Ölçüsü mm. Kesiti mm 8 x 8,, Kumanda fialteri Düzenli Çal flma AC Motor Kumanda kw,7,7, 7, 8, Ana Emniyet fial. AC AACB x80 0 V kw,, 7, KG 0A T/0E KG 0B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG 80 T/0E KG 00 T/0E KG 0 T/0E KG T/0E KG 0 T/0E KG 0 T/0E KG T/0E /Adet 0,0,70 9,0,0 87,0 07,0,0 8,0 7,0 8,80,0 9,80 9,90 Miktarı Ad. Kutuplu (+N), Pano Kapa ına Montaj E Emniyet fialterleri x 8,, 9 9,7,7, 7, 8, 0 7 7,, 7, 0 7 KG 0A T/0E KG 0B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG 80 T/0E KG 00 T/0E KG 0 T/0E KG T/0E KG 0 T/0E,70,80 8,0 8,0 07,0 9,70 79,0,0 0,90 90,0 7,70 Kutuplu, Pano Tabanına Montaj VE Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri x 8,, ,7,7, 7, 8, ,, 7, KG 0A T/8VE KG 0B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG 80 T/09VE KG 00 T/09VE KG 0 T/09VE KG T/09VE KG 0 T/09VE KG 0 T/VE KG T/VE,80 9,0 77,00 88,00,90 0,0 8,0,0 00,0 9, 9,0 90,80 8,0 Kutuplu (+N), Pano Tabanına Montaj VE Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri , 9 9,7, 7, 8, 0 7 7, 7, 0 7 KG 0B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG 80 T/09VE KG 00 T/09VE KG 0 T/09VE KG T/09VE KG 0 T/09VE 8,0 8,0 99,0,0,0,70,0 8,0,00 0,0 EYLÜL

26 TamirBakım ve Emniyet fialterleri Kutulu Ana fialterler Yerli Kutu ile Sürekli Çalıflma Akımı I th A Kutu TipiÖlçüsü Aç klama /Adet Miktarı Ad. KE08x8x KE000x00x7 KE000x00x7 KE08x8x KE000x00x7 KE000x00x7 x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter CA0 T/TRA0 CA0 T/TRA CA0 T/TRA CA T/TRA0 CA T/TRA CA T/TRA 0,70 0,0,70,80,70 8,90 yeni yeni yeni yeni yeni yeni IP Kutulu, Kutuplu, TamirBakım ve Emniyet fialterleri Yerli Kutu ile KGB T/TRA0 Sürekli Çalıflma Akımı I th A 0 Kutu TipiÖlçüsü KE000x00x7 KE000x00x7 KE00x0x0 KE00x0x0 KE00x0x0 Max. letken Kesiti mm, Kumanda fialteri AC Motor Kumanda kw,7, 7, 8. Ana Emniyet fial. AC AACB x80 0 V kw, 7, KG0B T/TRA KGB T/TRA KGB T/TRA0 KGB T/TRA0 KGB T/TRA0 /Adet 8,8 9,9 90,0,90,0 Miktarı Ad. yeni yeni yeni yeni yeni IP Kutulu, Kutuplu, TamirBakım ve Emniyet fialterleri thal Kutu ile lave Modüller Yardımcı Kontaklar Sürekli Çalıflma Akımı I th A Topraklama ve Nötr Klemensleri Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Kumanda fialteri AC Motor Kumanda kw x8x80,,7 x8x80, 0x8x8 7, 0 90x00x9 90x00x xx xx00 0 0xx x0x x0x x80x x80x * ve kutuplu ile yardımcı kontaklı tipler için satıfl ekibimizle görüflünüz. Sürekli Çalıflma Akımı I th A Sürekli Çalıflma Akımı I th A KG B KG B KG 8000 KG 0 KG 0 KG B KG B KG 8000 KG 0 KG 0 Ana Emniyet fial. AC AACB x80 0 V kw, 7, Topraklama Klemensi Topraklama Klemensi Topraklama Klemensi Topraklama Klemensi Topraklama Klemensi Nötr Klemensi Nötr Klemensi Nötr Klemensi Nötr Klemensi Nötr Klemensi 0. KG B KG B KG 800 KG 0 KG 0 ( NO+NC) Normal Kumanda ( NO+NC) Normal Kumanda ( NO+NC) Normal Kumanda ( NO+NC) Normal Kumanda ( NO+NC) Normal Kumanda * Yardımcı kontaklar istek üzerine flaltere monte edilmifl flekilde sevk edilir. KG 0 T/7KS KG T/7 KS KG T/7KL KG T/7KL KG T/7KL KG 80 T/7KL7 KG 00 T/7 KL7 KG 0 T/7KL7 KG T/7STM KG 0 T/7STM KG 0 T/STM KG T/STM Max. letken Kesiti mm Kullan m Yeri Aç klama K0 H0/A K H0/B K H0/C K H0/H K H0/D K0 H0/A K H0/B K H0/C K H0/H K H0/D Max. letken Kesiti mm Kullan m Yeri Aç klama K0 H00/AE/VE K H00/AE/VE K H00/AE/VE KA H00/AE/VE K H00/AE/VE /Adet 9,00 70,0 90,70 0,80 0,80,0 70,00 8,0 770,0 8,0.0,00.,00 /Adet,0,, 90,00 0,0,0,, 90,00 0,0 /Adet 9,70,0,,, Miktarı Ad. Miktarı Ad. Miktarı Ad. EYLÜL

27

28 Dikey Tip NH Sigortal Yük Ay r c lar / NH Sigorta Altl klar AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00, Faz Anahtarlamalı VDE 00 T07 / IEC/IN 097 Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi Bara Sistemi Fiyat /Ad E NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı E NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı E NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı E NH 0 A M Pabuç Ba lantılı E NH 00 A M Pabuç Ba lantılı E NH 0 A M Pabuç Ba lantılı E NH 000 A xm Pabuç Ba lantılı ,00,0 7,90 0,,80 7,80 78, AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 a, Faz Anahtarlamalı Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi Bara Sistemi Fiyat /Ad E NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı E NH 0 A M Pabuç Ba lantılı E NH 00 A M Pabuç Ba lantılı EKDEO NH / 00 A Mx0 Pabuç Ba lantılı E NH 0 A M Pabuç Ba lantılı E NH 000 A xm Pabuç Ba lantılı R00 NH a 0 A M Pabuç Ba lantılı R00 NH a 00 A xm Pabuç Ba lantılı ,70 0,,80,0 80,0 7,0.,80.98,00 AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Yandan çıkıfllı, Boy, Faz Anahtarlamalı Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi Bara Sistemi E NH 0 Sa dan Ç k fll E NH 0 Soldan Ç k fll E NH 0 Arkadan Ç k fll E NH 00 Sa dan Ç k fll E NH 00 Soldan Ç k fll E NH 00 Arkadan Ç k fll E NH 0 Sa dan Ç k fll E NH 0 Soldan Ç k fll E NH 0 Arkadan Ç k fll Fiyat /Ad.,0,0,0,0,0,0 0,0 0,0,70 NH Sigorta Altlıkları, Boy /, 00 A EDURO serisi Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi Bara Sistemi Fiyat /Ad. EDURO / 00 A M Pabuç Ba lantılı ,0 EDURO / 00 A VN Klemens ile kullan l r ,0 EDURO Aksesuarlar Aç klamalar Fiyat /Ad. 00/8 Busbar için Montaj Adaptörü ,70 8/8 Busbar için Montaj Adaptörü ,0 VN Klemens 0 mm ( set = adet) 7000,90 EYLÜL

29 Yatay Tip NH Sigortal Yük Ay r c lar AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj Kutup Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi IN NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı 000 IN NH A,0 mm Klemens Ba lantılı Silas NH A,0 mm Klemens Ba lantılı Silas NH 00 0 A,9 mm Klemens Ba lantılı Silas NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı Silas NH 0 A M0 Pabuç Ba lantılı Silas NH 00 A M0 Pabuç Ba lantılı Silas NH 0 A M0 Pabuç Ba lantılı IN NH 000 A M Pabuç Ba lantılı 0000 IN NH a 0 A M Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) IN NH a 0 A M Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) 0000 IN NH a 00 A xm Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) 0000 IN NH a 00 A xm Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) 0000 IN NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı IN NH 0 A M0 Pabuç Ba lantılı 000 IN NH 00 A M0 Pabuç Ba lantılı 000 IN NH 0 A M0 Pabuç Ba lantılı 000 IN NH a 0 A M Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) Kablo Ba lantısı: Pabuç ba lantılı olan tipler çoklu kullanıma yatkın klemens yapısına sahiptirler. stenildi inde uygun aksesuarlar kullanılarak klemens ba lantılı olarak da kullanılabilirler. Fiyat /Ad. 7, 7, 7, 8,0 80,0 7,0,0 0, 77,80.9,0.7,.07,00.0,,90 9,0.0,.,00.7,0 AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 0 mm Bara Montaj Kutup Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi IN NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı 7000 Silas NH A,0 mm Alttan Klemens Bağlantılı Silas NH A,0 mm Üstten Klemens Bağlantılı Silas NH 00 0 A,9 mm Klemens Bağlantılı Silas NH 00 0 A M8 Pabuç Bağlantılı Silas NH 0 A M0 Pabuç Bağlantılı Silas NH 00 A M0 Pabuç Bağlantılı Silas NH 0 A M0 Pabuç Bağlantılı Fiyat /Ad. 8, 9,90 9,90,0,0,0 8,70 8,90 Aksesuarlar Aç klama Kesit Boy Silas Serisi Pabuç 70 mm NH Bağlantılı Yük Ayırıcıları 700 mm NH 9000 İçin Klemens Bağlantı 0 mm NH 9000 Aksesuarları 000 mm NH mm Bara Mesneti Fiyat /Ad. 8,00 8,0 7,0 0,70,0 EYLÜL 7

Kablo Pabuçlar. SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip OCAK 2013. Ebatlar (mm) Vida Delik. Kesit mm 2

Kablo Pabuçlar. SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip OCAK 2013. Ebatlar (mm) Vida Delik. Kesit mm 2 Kablo Pabuçlar SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip mm 2 Çap b c c2 d d d2 a l A rl k L / MS M 9,,,,3 9 9 0,3 0 L / MS M 7 7, 9 9 0,3 0 L / MS M,2,,,3 2 0,29 0, 0 L / MS M 7 7,, 2 0,29 0, 0 L / 8 MS M 8

Detaylı

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur.

44,5. Delik Çapı. (mm) 4,65-4,85 6,2-6,4 6,3-7,5 6,3-7,1. 3000 3000 NOT: Panel tipi kablo ba larının siyah renkli olanları da mevcuttur. Kablo Ba lar /0 x, 0 x, 0 x, x, 90 x, 90 x, x,6 00 x,6 x,7 x,6 x,7 90 x,6 90 x,7 70 x,6 x 7,6 90 x 7,6 60 x 7,6 760 x 7,6 7 0 T R T I T L T0 R T0 L T0 LL T S T R T R T I T I T L T L LK A T0 I T0 R T0 M

Detaylı

Tüm "de ifltirilebilir çeneli" sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir.

Tüm de ifltirilebilir çeneli sıkma penselerinde çene fiyatları hariçtir. Yüksük ve Pabuç Sıkma Penseleri K38 ERGO K 507 K907 MC SET K 4 K 3 K 27/ K 27/2 K 28 K 37 K 39 K 30/3 K 82 K 85 ERGO K 57/2 K 58/2 K 907 MC SET K 507 K 38 ERGO K 38 ERGO SET Mekanik Kablo Pabucu Sıkma

Detaylı

Max. letken Kesiti mm 2

Max. letken Kesiti mm 2 0- Açma Kapama Kesiti mm 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x,

Detaylı

Kablo Pabuçlar. SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip OCAK Ebatlar (mm) Vida Delik. Kesit mm 2

Kablo Pabuçlar. SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip OCAK Ebatlar (mm) Vida Delik. Kesit mm 2 Kablo Pabuçlar SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip Çap b c c2 d d d2 a l A rl k L / MS M 9,,,,3 9 9 0,3 0,7 0 L / MS M 7 7, 9 9 0,3 0,7 0 L / MS M,2,,,3 2 0,29 0,7 0 L / MS M 7 7,, 2 0,29 0,7 0 L / 8 MS

Detaylı

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16

A BAYİİ YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ. Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 A BAYİİ Kablo Pabuçları SKP Kablo Pabuçları - Standart Tip Sipariş Kodu Vida Delik Çapı b c1 c2 d1 d4 d2

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) 50360183 50344102 50344013 50364146 50360205 50069845 50069853 50069861 50069870 50069888 50069900 Kademe Say s Punch Setleri ve

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ (Kwik Stepper) Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler Dairesel Punchlar Kare Punchlar 58 50366912 50356119SET 50319981 50600192 50360183 50344102

Detaylı

Bayiliklerimiz. at your side. ThyriCon SPA. SapiSelco. 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com

Bayiliklerimiz. at your side. ThyriCon SPA. SapiSelco. 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com Bayiliklerimiz at your side SPA ThyriCon SapiSelco 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com Hemen Teklif İsteyin 08503044668 ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12

Detaylı

LOGO AÇIKLAMASI Oca.14 TL/ADT 12,00 TL 12,00 TL 16,05 TL 16,05 TL 21,20 TL 21,20 TL 23,60 TL 23,60 TL 26,50 TL 26,50 TL 41,80 TL 85,45 TL 94,10 TL

LOGO AÇIKLAMASI Oca.14 TL/ADT 12,00 TL 12,00 TL 16,05 TL 16,05 TL 21,20 TL 21,20 TL 23,60 TL 23,60 TL 26,50 TL 26,50 TL 41,80 TL 85,45 TL 94,10 TL LOGO AÇIKLAMASI CA10 A200 K&N PAKO ŞALTER CA10B A200 K&N PAKO ŞALTER CA20 A200 K&N PAKO ŞALTER CA20B A200 K&N PAKO ŞALTER C26 A200 K&N PAKO ŞALTER C26B A200 K&N PAKO ŞALTER C32 A200 K&N PAKO ŞALTER C32B

Detaylı

IP65 fialter KUTULARI

IP65 fialter KUTULARI IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular.

Detaylı

IP65 fialter KUTULARI

IP65 fialter KUTULARI IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular.

Detaylı

HellermannTyton'dan yenilikçi bir ürün; EVO 7

HellermannTyton'dan yenilikçi bir ürün; EVO 7 HellermannTyton'dan yenilikçi bir ürün; EVO 7 HellermannTyton taraf ndan piyasaya sürülen EVO7 Manuel Gerdirme Aleti eflsiz ergonomik özelliklerinin yan s ra düflük tepme kuvveti ve TLC teknolojisiyle

Detaylı

Bayiliklerimiz. at your side. ThyriCon SPA. SapiSelco. 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com

Bayiliklerimiz. at your side. ThyriCon SPA. SapiSelco. 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com MART 2015 61 Bayiliklerimiz at your side SPA ThyriCon SapiSelco 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com Hemen Teklif İsteyin 08503044668 ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK

Detaylı

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ

YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ A BAYİİ Kablo Ba lar TL/0 3, 9, 47, 3,40 69, 9,90 79,70 78, 69, 9,00 9,00 87,00 4,00,00 83,00 8,00 449,00 78,00 Etiketli Kablo Ba lar x,3 03x4,6 44, IT8R

Detaylı

DC Yük Ay r c lar. NH Sigorta Buflonlar. 80 V a kadar DC uygulamaları için ürünler. 550 V ve 750 V a kadar DC uygulamaları için ürünler

DC Yük Ay r c lar. NH Sigorta Buflonlar. 80 V a kadar DC uygulamaları için ürünler. 550 V ve 750 V a kadar DC uygulamaları için ürünler DC Yük Ay r c lar 0 V a kadar DC uygulamaları için ürünler 0 V'a kadar enerji da ıtımları için üretilen EFEN-TPS Sigortalı Yük Ayırıcıları; örne in telekomünikasyon güç beslemelerinde DC da ıtımı korumak

Detaylı

Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcılar

Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcılar Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcılar Enerji üretim, iletim ve da t m alanlar nda kullan lan NH Sigortal Yatay ve Dikey Tip Yük Ay r c lar, NH Sigortalar, Ak m Trafolar ve Sigorta

Detaylı

Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcılar

Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcılar Alçak Gerilim Dikey ve Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcılar Enerji üretim, iletim ve da t m alanlar nda kullan lan NH Sigortal Yatay ve Dikey Tip Yük Ay r c lar, NH Sigortalar, Ak m Trafolar ve Sigorta

Detaylı

Delme Aparatları (Punch)

Delme Aparatları (Punch) 61 62 Delme Aparatları (Punch) Kademeli Matkap Ucu (Kwik Stepper) Sipariş Kodu Kademe Sayısı Açıklama Delebilecek Delik Çapları Ø mm Matkap Açıklığı Ø mm 50360183 1 Kademeli Matkap Ucu 9,7 6,4 126,00 50344102

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa No. YENİLİKLER -3 C - CA SERİSİ PAKO ŞALTERLERİ - AÇMA KAPAMA ÖLÇÜ KOMÜTATÖRLERİ KUTUP DEĞİŞTİRİCİLER MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ GRUP ŞALTERLERİ KADEMELİ ŞALTERLER ŞALTER AKSESUARLARI 7

Detaylı

ESA Dokumatik ekran operatör terminalleri ile kontrol elinizde!

ESA Dokumatik ekran operatör terminalleri ile kontrol elinizde! Yenilikler ESA Dokumatik ekran operatör terminalleri ile kontrol elinizde! ESA Elektronik Panel & BoxTip Endüstriyel PC'ler, Kardeş Elektrik deneyimiyle sektörün hizmetinde. 1975 yılında İtalya da kurulan

Detaylı

Taşındık... Ekim 2017

Taşındık... Ekim 2017 Taşındık... Yassıören- Arnavutköy'deki 12.500 m2 alan üzerinde kurulu, en son teknolojilere sahip ve yeni üretim hatları ile donanmış yeni fabrikamızda hedefimiz 50+ yıldır hiç değişmeyen ilkemiz doğrultusunda,

Detaylı

Taşınıyoruz... Temmuz 2017 den itibaren Akpınar-Hadımköy de m² alan üzerinde kurulu yeni Fabrikamız da sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz.

Taşınıyoruz... Temmuz 2017 den itibaren Akpınar-Hadımköy de m² alan üzerinde kurulu yeni Fabrikamız da sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Taşınıyoruz... Temmuz 2017 den itibaren Akpınar-Hadımköy de 12.500 m² alan üzerinde kurulu yeni Fabrikamız da sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Köklerini geçmişten alan sanayici yetkinliğimiz ile

Detaylı

ESA Dokumatik ekran operatör terminalleri ile kontrol elinizde!

ESA Dokumatik ekran operatör terminalleri ile kontrol elinizde! Yenilikler ESA Dokumatik ekran operatör terminalleri ile kontrol elinizde! ESA Elektronik Panel & BoxTip Endüstriyel PC'ler, Kardeş Elektrik deneyimiyle sektörün hizmetinde. 1975 yılında İtalya da kurulan

Detaylı

HellermannTyton'dan yenilikçi bir ürün; EVO 7

HellermannTyton'dan yenilikçi bir ürün; EVO 7 HellermannTyton'dan yenilikçi bir ürün; EVO 7 HellermannTyton taraf ndan piyasaya sürülen EVO7 Manuel Gerdirme Aleti eflsiz ergonomik özelliklerinin yan s ra düflük tepme kuvveti ve TLC teknolojisiyle

Detaylı

Kilitli mekanizmada fiyat fark yok

Kilitli mekanizmada fiyat fark yok Kilitli mekanizmada fiyat fark yok - IEC 097- direktiflerine uygun - Yük alt nda kesme özelli i - 0,0 ve 90 de kilitlenebilme - ki delikten montaj özelli i www.kardeselektrik.com.tr Ç NDEK LER Sayfa No.

Detaylı

Elektrik bağlantı elemanları ve el aletleri konusunda uluslararası marka Cembre, tecrübesi ile Türkiye de!

Elektrik bağlantı elemanları ve el aletleri konusunda uluslararası marka Cembre, tecrübesi ile Türkiye de! Elektrik bağlantı elemanları ve el aletleri konusunda uluslararası marka Cembre, tecrübesi ile Türkiye de! Elektrik bağlantı Elemanları, El Aletleri, Kablo Aksesuarları, Etiketleme Sistemleri ve Demiryolu

Detaylı

Dikey Tip NH Sigortal Yük Ay r c lar / NH Sigorta Altl klar

Dikey Tip NH Sigortal Yük Ay r c lar / NH Sigorta Altl klar Dikey NH Sigortal Yük Ay r c lar / NH Sigorta Altl klar AG Dikey NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 00-3, 3-Faz Anahtarlamalı VDE 0660 T107 / IEC/IN 60947-3 38016-0020 E3 NH 00 160 A M8 Pabuç Ba lantılı 60

Detaylı

SKP Kablo Pabuçlar ve Ek Muflar

SKP Kablo Pabuçlar ve Ek Muflar Firmam z, kurucusu Ünal Kardefl'in (935989) ad ile 93 y l nda ticari faaliyetine bafllam fl, Kraus & Naimer n Türkiye ve Yak n Do u Temsilcisi olarak bu faaliyetini 98 y l na kadar sürdürmüfltür. Ayn y

Detaylı

NH SİGORTALI YÜK AYIRICILAR

NH SİGORTALI YÜK AYIRICILAR NH SİGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey NH Sigortalı Yük Ayırıcıları / NH Sigorta Altlıkları AG Dikey NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 00-3, 3-Faz Anahtarlamalı VDE 0660 T1Q7 / IEC/IN 60947-3 38016-0020 38054-0020

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr MRK Serisi Vidalı Ray Klemensler (Kapalı Sistem) Kesiti Voltaj (V) Amper (A) ONKA-1001 MRK 1,5 mm 2 1,5 mm 2 17,5 A 100 0,60 ONKA-1011 MRK 2,5 mm 2 2,5 mm 2 24 A 100 0,62 ONKA-1021 MRK 4 mm 2 4 mm 2 32

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ

BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Eylül 2015 Kusursuz Bağlantı...

İÇİNDEKİLER. Eylül 2015 Kusursuz Bağlantı... İÇİNDEKİLE 1 18 22 28 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip... 01 Standart Tip... 02 Standart Tip S1... 04 DIN 46235 Tip... 06 Dar Girişli... 08 SKP S1 45 Açılı... 09 SKP S1 90 Açılı... 10

Detaylı

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları, Trifaze Müşterek W Otomat Baraları, Nötr Topraklama Baraları, Dağıtıcı Üniteler, Montaj Rayları Katalog İndeksi Sayfa 4 Kurumsal Bilgiler Firma Profili, Kalite Politikası, Hizmet Anlayışımız, Üretim Bilgileri Sayfa 9 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip ( Standart Papuçları ile Boyları

Detaylı

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları ( DIN 46237 )

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları ( DIN 46237 ) Fiyat istesi Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları ( DIN 46237 ) S d3 d2 l ohs d4 ivata Ölçüsü d2 d3 l d4 a S YK301 YK351 YK401 YK501 YK601 YK801 YK302 YK402 YK502 YK602 YK802 YK1002 YK1202 YK406 YK506 YK606

Detaylı

Profesyonel El Aletleri. 2008 Fiyat Listesi

Profesyonel El Aletleri. 2008 Fiyat Listesi 38. 38. Yıl Yıl R Profesyonel El letleri 008 Fiyat Listesi ŞFKSN Profesyonel El letleri TSEK maç Kaliteyse... SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları Mekanik Kablo Kesme Makasları Hidrolik Kablo Kesme Makasları Mekanik

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları ( DIN 46237 )

Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları ( DIN 46237 ) Fiyat Listesi Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları ( DIN 46237 ) S d3 d2 l o H S C d4 Civata Ölçüsü d2 d3 l d4 a S Ağırlığı (~gr) YK-301 YK-401 YK-501 YK-601 YK-801 YK-302 YK-402 YK-502 YK-602 YK-802 YK-1002

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Nisan 2015

İÇİNDEKİLER. Nisan 2015 İÇİNDEKİLE 1 18 22 28 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip...01 Standart Tip...02 Standart Tip S1...04 DIN 46235 Tip...06 Dar Girişli...08 SKP S1 45 Açılı...09 SKP S1 90 Açılı...10 Standart

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Eylül 2015 Kusursuz Bağlantı...

İÇİNDEKİLER. Eylül 2015 Kusursuz Bağlantı... İÇİNDEKİLE 1 18 22 28 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip... 01 Standart Tip... 02 Standart Tip S1... 04 DIN 46235 Tip... 06 Dar Girişli... 08 SKP S1 45 Açılı... 09 SKP S1 90 Açılı... 10

Detaylı

Enerji Dağıtımı NH Sigortalı Yük Ayırıcılar. Yatay Yük Ayırıcılar. Elmark Plus

Enerji Dağıtımı NH Sigortalı Yük Ayırıcılar. Yatay Yük Ayırıcılar. Elmark Plus Yatay Yük Ayırıcılar Hager in yeni 000, 00, 1, 2 ve 3 boyutlarındaki NH-Sigorta ayırıcıları kapsamlı bir pazar araştırması ve tamamıyla müşteri gereksinimleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Yeni nesil

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Nisan 2015

İÇİNDEKİLER. Nisan 2015 İÇİNDEKİLE 1 18 22 28 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip...01 Standart Tip...02 Standart Tip S1...04 DIN 46235 Tip...06 Dar Girişli...08 SKP S1 45 Açılı...09 SKP S1 90 Açılı...10 Standart

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Ocak 2014. Ekko Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ( Standart Papuçları ile Boyları Aynıdır ) Kaliteli Bir Sıkma İçin Tavsiye Edilen El Aletleri

Ocak 2014. Ekko Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ( Standart Papuçları ile Boyları Aynıdır ) Kaliteli Bir Sıkma İçin Tavsiye Edilen El Aletleri Ocak 201 Ekko Tip SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ( Standart Papuçları ile Boyları Aynıdır ) a s d1 b d d2 o H S l : UL Sertifikası a Civata Ø d d1 d2 l a b s Ağırlığı (~gr) SKP-E-010 10 M5 5,5,5 6,0 27,5

Detaylı

2001 SERİSİ AKSESUARLARI

2001 SERİSİ AKSESUARLARI BAĞLANTI ÜRÜNLERİ Ürün Kodu Açıklama Kesit Paket Birim Fiyat GEÇİŞ KLEMENSLERİ - TOPJOB S SERİSİ (Ex e II uyumludur, 8 kv izolasyon) 2000 SERİSİ 1,5mm² (1 mm² /yüksüklü kullanımda bağlantı kesiti) 18A(13,5A)

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

El Aletleri DOĞAN ELEKTRİK-HIRDAVAT. Anahtarlar Penseler Tornavidalar Pabuç Sıkmalar Kablo Ekipmanları Alet Çantaları Ölçü Aletleri ELEKTRİK-HIRDAVAT

El Aletleri DOĞAN ELEKTRİK-HIRDAVAT. Anahtarlar Penseler Tornavidalar Pabuç Sıkmalar Kablo Ekipmanları Alet Çantaları Ölçü Aletleri ELEKTRİK-HIRDAVAT El Aletleri Anahtarlar Penseler Tornavidalar Pabuç Sıkmalar Kablo Ekipmanları Alet Çantaları Ölçü Aletleri DOĞAN ELEKTRİK-HIRDAVAT ELEKTRİK-HIRDAVAT Avuç İçi Taşlama 180'lik Taşlama Dal Budama Motorlu

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Ancak tüm SEVKİYAT VE LOJİSTİK birimlerimiz yeni tesisimizden hizmet vermeye başlayacaktır.

Ancak tüm SEVKİYAT VE LOJİSTİK birimlerimiz yeni tesisimizden hizmet vermeye başlayacaktır. Değerli Dostlar, Tüm Şafak çalışanlarımızın titiz ve özverili çalışmaları sonucunda 2016 Kasım ayından itibaren 11.000 m2 kapalı alan ve tam otomasyon sistemi ile çalışan yeni entegre tesisimizi sizlere

Detaylı

2015 TARAK İZOLATÖRLER

2015 TARAK İZOLATÖRLER TARAK İZOLATÖRLER M5 MİNİ İZOLATÖR 2C 1C+1S 521 BMI-M 5/2C 2 0, mm 52 BMI-M 5/1C + 1S 2 1,00 2S 1,5 mm 1, mm 51 BMI-M 5/2S 2 1, 1C+1S M 52 BMI-M /2 C MİNİ BOY KONİK İZOLATÖR 00 1 1, 2S 2C mm 53 5 BMI-M

Detaylı

KABLO KANALI Malzeme Kendi kendine sönen PVC Renk Gri RAL 7030 Beyaz NCS Standart uzunluk 2 metre Ambalaj Kapaklar ile birlikte komple KABLO KANALI

KABLO KANALI Malzeme Kendi kendine sönen PVC Renk Gri RAL 7030 Beyaz NCS Standart uzunluk 2 metre Ambalaj Kapaklar ile birlikte komple KABLO KANALI Firmam z, kurucusu Ünal Kardefl'in (19-199) ad ile 193 y l nda ticari faaliyetine bafllam fl, Kraus & Naimer n Türkiye ve Yak n Do u Temsilcisi olarak bu faaliyetini 19 y l na kadar sürdürmüfltür. Ayn

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-29 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 30-37 ALÜMİNYUM BUATLAR 38-39 PLASTİK

Detaylı

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015

KKDT FİYAT LİSTESİ 10.03.2015 KKDT FİYAT LİSTESİ *Hırdavat Grubu*Elektronik Grubu*Cam Aksesuar Grubu HIRDAVAT GRUBU ÜRÜN CİNSİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ÖZELLİĞİ KOLİ (AD) LİSTE FİYATI TL/Kr Asma Kilit KD001/10-120 GRİ - 20 mm 600 2,30 Asma Kilit

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 HIZLI BAĞLANTI DUVAR FİŞ & PRİZLER MINIBOX SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Aralık 2016 Kusursuz Bağlantı...

Aralık 2016 Kusursuz Bağlantı... Değerli Dostlar, Tüm Şafak çalışanlarımızın titiz ve özverili çalışmaları sonucunda 2016 Aralık ayından itibaren 11.000 m² kapalı alan ve tam otomasyon sistemi ile çalışan yeni entegre tesisimizi sizlere

Detaylı

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek!

Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Kataloglar m z teknik içerikleriyle sizlere rehberlik edecek! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. İçindekiler RAY KLEMENSLER

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( )

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.50 3001 Tek Ses Kanarya Zil 100 5.60 3002 Üç Ses Kanarya Zil 50 6.20 3007 Ding Dong Zil 50 8.80 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 16.50 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG Küçük panolar Polikarbonat kutular PK Polikarbonat kutular PK...24...27 Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA...28...29 Terminal kutuları KL Terminal kutuları KL...30 E-Box EB E-Box EB...34

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

El Aletleri. El Aletleri. Kesme. kesimdir. Kablo Soyma. Klemens T. Test ve Ölçü Aletleri. Ekim 2013 Fiyat Listesi

El Aletleri. El Aletleri. Kesme. kesimdir. Kablo Soyma. Klemens T. Test ve Ölçü Aletleri. Ekim 2013 Fiyat Listesi Kesme W r. kesimdir W Kablo Soyma. r. A r. r. W r. Klemens T T sap önünde sürekli r r. Test ve Ölçü Aletleri T r. W T. Ekim 203 Fiyat Listesi 5 KT 8 KT 2 KT 4 KT 22 KTF 25 KTF 36 KT 45 R KT 55 KT 80 WAW

Detaylı

Ocak 2018 Kusursuz Bağlantı...

Ocak 2018 Kusursuz Bağlantı... 38 yıllık köklü geçmişi ile faaliyetlerini sürdüren Şafak Elektrik, İşadamı Ekrem KOCA tarafından kurulan, %100 yerli sermayeli, elektrik sektörünün bağlantı ve montaj elemanları üreticisi, öncü bir firmadır.

Detaylı

Maksimum Bağlama Çapı

Maksimum Bağlama Çapı 1 İÇİNDEKİLER Kablo Bağları Paslanmaz Çelik Kablo Bağları Açılabilir Kablo Bağları Kolay Kullanım Kablo Bağları Kablo Bağı Tutucusu Etiketli Kablo Bağı Kafadan Vida Montajlı Kablo Bağı Panele Kafadan Sıkışan

Detaylı

KKDT FİYAT LİSTESİ 20.08.2015

KKDT FİYAT LİSTESİ 20.08.2015 KKDT FİYAT LİSTESİ 20.08.2015 *Hırdavat Grubu*Elektronik Grubu*Cam Aksesuar Grubu HIRDAVAT GRUBU 20.08.2015 Asma Kilit KD001/10-120 GRİ - 20 mm 600 2,65 Asma Kilit KD001/10-125 GRİ - 25 mm 360 2,90 Asma

Detaylı

GENEL AKSESUARLAR 196

GENEL AKSESUARLAR 196 GENEL AKSESUARLAR 196 AYDINLATMA AKSESUARLARI LED IŞIKLI PANO LAMBASI (VİDALI TİP ) 230V AC 6W 2 prizli + anahtar çıkışlı Refarans Numarası : 901.110 LED IŞIKLI PANO LAMBASI (MIKNATISLI TİP) 230V AC 6W

Detaylı

Kalite Politikamız. Misyonumuz Sürekli gelişen, estetik ve güvenli ürün gamıyla paydaşlarının istediklerini karşılamak.

Kalite Politikamız. Misyonumuz Sürekli gelişen, estetik ve güvenli ürün gamıyla paydaşlarının istediklerini karşılamak. Fiyat Listesi 2014 Kalite Politikamız Faaliyet gösterdiğimiz endüstriyel elektrik ekipmanları alanında, yüzde yüz yerli üretimi ile, güncel teknolojileri kullanarak Toplam Kalite Felsefesini esas almış

Detaylı

04 - EL ALETLERİ / KABLO BAĞI / YÜKSÜK - PABUÇ

04 - EL ALETLERİ / KABLO BAĞI / YÜKSÜK - PABUÇ 04 - EL ALETLERİ / KABLO BAĞI / YÜKSÜK - PABUÇ KABLO BAĞI / YÜKSÜK - PABUÇ NİSAN 2016 İzolesiz Tornavida Tornavida Kontrol Kalemi İzolesiz Klemens Tornavidaları Sip. No. Tip Açıklama 560 010 KT 1 2,5x75

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ

Baralı Akım Trafoları 12 - RÖLE MODÜLLERİ KCT Serisi Baralı Akım Trafoları - RÖLE MODÜLLERİ 9 RÖLE MODÜLLERİ DM Serisi Diod Modülü 060 DM 6-S 6 Diodlu 0.8 080 DM 8-S 8 Diodlu.65 0 DM -S Diodlu 6.60 DM A-S Diodlu Anot Köprülü 7.8 DM K-S Diodlu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

66500 Barkod ile Dünya Standartında Üretim.

66500 Barkod ile Dünya Standartında Üretim. 7 FİYAT LİSTESİ 665 Barkod ile Dünya Standartında Üretim. 5 Yıl üretici garantisi..7 tarihi itibarı ile üretilen ürünleri kapsar. Tüketici hatalarından kaynaklı arızalar bu garanti kapsamı dışındadır.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Made in Germany. 1966 yılında Almanya da kurulan BAUDAT, 47 yıldır yüksek kaliteli makaslar ve el aletleri üretmektedir.

Made in Germany. 1966 yılında Almanya da kurulan BAUDAT, 47 yıldır yüksek kaliteli makaslar ve el aletleri üretmektedir. Ürün Kataloğu 2014 1966 yılında Almanya da kurulan BAUDAT, 47 yıldır yüksek kaliteli makaslar ve el aletleri üretmektedir. Elinizin altindaki kalite sloganına sadık kalarak 65 çalışanımızla Almanya daki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Nisan 2016 Kusursuz Bağlantı...

İÇİNDEKİLER. Nisan 2016 Kusursuz Bağlantı... İÇİNDEKİLE 1 SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları ve Ek Mufları Ekko Tip... 01 Standart Tip... 02 Standart Tip 45 Derece... 04 Standart Tip 90 Derece... 04 Standart Tip Ek Mufları... 05 Standart Tip S1 (EuroType)...

Detaylı

İçerik. Ürün no.: S200-M1C1-M20 Güvenlik anahtarı. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar

İçerik. Ürün no.: S200-M1C1-M20 Güvenlik anahtarı. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Ürün no.: 63000201 S200-M1C1-M20 Güvenlik anahtarı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 12 EK M 2015 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Ekim 5 fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi EK M 5 Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Eklentiler. Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları. Manuel çalıştırmadan sonra çok kanatlı damperlerin kanatlarını kilitlemek için

Eklentiler. Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları. Manuel çalıştırmadan sonra çok kanatlı damperlerin kanatlarını kilitlemek için Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları,3 X XÇeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları testregistrierung Eklentiler Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları JZ-LL-AL için iki konum

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Klemens Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl Nötr ve koruma iletkenleri klemensleri Dolü da ıtım klemensleri Avize sıra klemensleri Buat içi klemensler

Klemens Sistemleri Sisteme Genel Bakıfl Nötr ve koruma iletkenleri klemensleri Dolü da ıtım klemensleri Avize sıra klemensleri Buat içi klemensler Kullanımı kolay klemensler, elektrik tesisatlarının sorunsuz ve hızlı bir flekilde oluflturulmasını sa lar: Ürün programı nötr ve koruma iletkenleri nden Dolü da ıtım ne, avize sıra nden, hızlı ve güvenli

Detaylı

FİŞ-SOKET KLEMENSLERİ (STV S Tipi) Tip Sipariş No Fiyat (Ad.) Ambalaj

FİŞ-SOKET KLEMENSLERİ (STV S Tipi) Tip Sipariş No Fiyat (Ad.) Ambalaj Erkek Kontak (Gümüş) 1682440000 0,50 TL 500 Dişi Kontak (Gümüş) 1682450000 0,50 TL 500 FİŞ-SOKET KLEMENSLERİ (STV S Tipi) STV S 2 SS 1611950000 7,02 TL 10 STV S 2 SB 1611960000 10,09 TL 10 STV S 3 SS 1611980000

Detaylı

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME Ergonomik tasarlanan yüksek kaliteli işlemler: Ürün gamı oldukça büyüktür ve size evde, bahçede ya da atölyede çalışmanıza yardım olacaktır. 142 9100 MAKET BIÇAĞI

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

Eklentiler. Pnömatik servomotorlar. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar K3 1.

Eklentiler. Pnömatik servomotorlar. İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar K3 1. ,3 X X testregistrierung Eklentiler Konum anahtarı İklimlendirme sistemlerinde damperlerin açılıp kapatıl masına yönelik pnömatik servomotorlar JZ ve JZ-Düşük sızıntılı Tipi çok kanatlı damperlere ait

Detaylı

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems. Connecting Networks. Açıklama

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems.  Connecting Networks. Açıklama Kabinet Aksesuarları Açıklama HCS serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı