IP65 fialter KUTULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IP65 fialter KUTULARI"

Transkript

1

2 IP fialter KUTULARI Sürekli geliflen ve büyüyen Kardefl Elektrik imalat program n n en yeni üyesi. En optimal ürün çeflidi ve ebatlar ile oldukça genifl bir flalter program için tasarlanm fl fialter Kutular. Genel Özellikleri : Koruma S n f : IP (IP7 ye uyarlanabilir) Sektördeki standart kutu ölçüleri ile uyumlu. Temel Boyutta; KE0 8x8x mm KE0 00x00x7 mm KE 0 0x0x0 mm Kademe gurubu kutu kapa n n içinde, Metrik kablo geçitlerine sahip, Malzeme : ABS (Opsiyonel olarak, Policarbon veya Poliamid bask ) Renk : Gri Is l de erler : sürekli 0+0 C k sa süreli +80 C Yanmazl k : UL 9HB RoHs uyumlu, S zd rmazl k contalar : NBR (Nitril Kauçuk) Opsiyonel olarak Hallogen Free imalat, uyumlu. KE 0 KE 0 KE 0

3 TT0 TERMAL TRANSFER YAZICI Üst düzey teknolojisi, kullan m kolay arayüzüyle, orta hacimde bask ihtiyac için (yaklafl k günde 000 adet) uygun maliyetli çözüm. Dokunmatik ekran ile, ihtiyaç duyulan tüm yazd rma ve kurulum komutlar na kolay ulafl m. Yaz c motoru HellermannTyton ürünlerine yüksek kalitede bask n n süreklili ini sa layacak flekilde optimize edilmifltir. 00 dpi yaz c kafas, yüksek çözünürlüklü d barkodlar, firma logolar, say ve metinlerin bas lmas için idealdir. mm/s ile 0 mm/s aras nda de iflen yazd rma h zlar sayesinde kullan lan her ürüne uygun olarak bask imkan bulunur. Standart yap flkan etiketler mm/s ile yazd r l rken s yla daralan ürünler 0 mm/s ile yazd r l r. TT0 ile yazd r labilen ürünler: TLFX DS, TDRT DS, TULT DS ve ShrinkTrak TLFX, TULT, ve TCGT sürekli rulo Tiptag Serisi Kendinden yap flan etiketler. EK/ YEN TASARIM Klauke nin kullan c dostu modeli EK/ yenilendi. Art k daha teknolojik ve daha yüksek kapasiteli Ak ll s kma sistemi (IPS) sayesinde s kma çenelerini geri çekme s ras nda manuel olarak durdurabilecek, bir sonraki s kma ifllemi için vakit kazanacaks n z. Yeni nesil Liion pil teknolojisi ile tek flarjla 0 adet s kma say s, dakika flarj süresi, Liion bataryas di er pillerde yaflanan kapasite azalmas yada flarj tutmama sorununu ortadan kald rarak kullan m n uzat yor Kullan c güvenli i için h zl motor stopu S kma tamamland nda otomatik geri çekme. kg toplam a rl k EYLÜL

4 ALÇAK GER L M AKIM TRAFOLARI Avrupa n n en güçlü Alçak Gerilim Ak m Trafolar imalatç s Alman MBS Sulzbach Messwandler GmbH flimdi Kardefl Elektrik A.fi. ile Türkiye pazar nda. 977 y l ndan itibaren faaliyetlerine bafllayan MBS firmas mükemmel performansl ürünleri, en yüksek standartlardaki kalitesi ve sürekli büyüyen, yenilikçi yap s yla ön plana ç kmaktad r. Almanya da yerleflik üretim tesisinde toplam.000 m alanda günlük Adedin üzerinde ak m trafosu imalat kapasitesine sahip firman n en öne ç kan özelliklerinden biri de genifl stok olana sayesinde müflteri siparifllerine çok k sa bir zamanda yan t verebilmesidir. Temel Ürün Gurubu : Alçak Gerilim Ak m Trafolar UL Sertifikal yayl ba lant l AG Ak m Trafolar Endüstriyel uygulamalar için özel AG Ak m Trafolar Mühürleme gerektiren uygulamalar için AG Ak m Trafolar. EYLÜL

5 KABLO RAKOR S STEMLER Kablo Rakor Sistemlerine getirdi i yenilikçi yap s, yüksek kalite standartlar ve çok genifl ürün yelpazesi ile bilinen Alman PFLITCH GmbH. ile Kardefl Elektrik A.fi. aras nda yeni iflbirli i. Endüstriyel kablo yönetiminde 90 y l aflk n bir uzmanl a sahip olan PFLITCH GmbH., imalat program nda.000 farkl ürün bulunan, 0 çal flan ile müflteri odakl hizmet sunabilen yenilikçi bir firmad r. malat ndaki en temel özellik olan Yumuflak Bask prensibine sahip kablo rakorlar, bilinen klasik rakor yap s ndan farkl olarak kablo üzerinde oldukça genifl bir alana nüfus etti inden kablo izolasyonuna hiçbir flekilde zarar vermez. Bu sayede makine, tesis ve fabrika mühendisli i, otomotiv sanayi, otomasyon ve telekomünikasyon alanlar nda özellikle tercih edildi i gibi nakliye, gemicilik, enerji, g da, kimya endüstrisi alanlar nda yo un bir flekilde kullan lmaktad r. Kablo Rakor Sistemleri : UNI Dicht blueglobe Özel Klipsler Flanfl Sistemleri Özel Çözümler EYLÜL

6 KUMANDA ve AC LSTOP BUTONLARI Tasar m harikas SCHLEGEL Kumanda Botunlar ve AcilStop Butonlar, Kardefl Elektrik A.fi. deneyimi ile Türkiye de. Tasar m Harikas Elektroteknik mottosuyla bilinen SCHLEGEL ELEKTROKONTAKT GmbH firmas, temel olarak kumanda butonlar, sinyal lambalar ve acilstop butonlar gelifltiren, kuruluflundan bu yana 80 in üzerinde tasar m ödülü kazanm fl bir Alman firmas d r. 7 farkl Kumanda Buton serisi ve 9 farkl Kontak Blok serisi ile benzer imalatç lardan ürün çeflitlili i ile ayr lmakta ve müflterilerine oldukça genifl bir yelpazede farkl seçenekler sunabilmektedir. Temel Ürün Gurubu : Kumanda Butonlar Data Soketleri Acil Stop Butonlar Bataryas z çal flan kablosuz Kumanda Buton ve Limit fialterleri. Muhafaza Kutular. Pedallar. Limit fialterler. Feldbus Ba lant lar. EYLÜL

7 Ç NDEK LER Sayfa No. YEN L KLER C CA Serisi Pako fialterleri KGSerisi Sarı Kırmızı Emniyet fialterleri,ana Kumanda fialterleri Born Klemensler 8 NH Sigortal Yük Ay r c lar, Sigorta Altl klar, Aksesuarlar DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları ve Sigorta Buflonlar AC NH Sigorta Buflonlar Kablo Ba lar ve Aksesuarlar 8 çindekiler Pano Tipi Kablo Kanalları PVC Spiral Hortum ve Rakorlar El Aletleri, SKP Kablo Pabuçları ve Yüksükler Test ve Ölçü Aletleri, Delme Aparatları (Punch) Clipline ve Interface Ürünleri Genel fiartlar ve rtibat Adresleri Yetkili Bayiler

8

9

10 0 Açma Kapama Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x 8x8 x 8x8 x x 88 x88 x 88x88 x 88x88 88x88 88x88 88x88 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8,0,0,0,0,,,,,, 0, 8, 90,,0,0 8, 8,,, 7,7 7,7,8,8,0 98, 09,0 9,0 9,0,0,0 0,90 0,90,,,0,0 7,0,0 8,,0,0 8, 8, 7, 7,,,,0,0 8,80,0 79,,0,0 9,80 9,80 9,80 9,80,0,0 0,7 0,7 7, 7,,, 8, 9,9, EYLÜL

11 Ölçü Komütatörleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad. 8 x 8 8 x 8 x, x, x x CA0 CA0B CA CAB A00 A00 A00 A00,70,70 8,0 8, x 8 8 x 8 x, x, x x CA0 CA0B CA CAB A007 A007 A007 A007 9, 9, 8,80 8, x 8 8 x 8 x, x, x x CA0 CA0B CA CAB A08 A08 A08 A08 0,0 0,0,7,7 0 Kutup De ifltiriciler x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 x, x, x x x x x0 x0 x x 70 9 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,,,0,0,, 8, 8,,8,8,0 0,7,,9,9 8,0 8,0,7,7,9,9,7,7 89,80 7,80 90,70 9, 9, 9,0 9,0 9,80 9,80 7,0 7,0 7, 7, 9,,, EYLÜL 9

12 Kutup De ifltiriciler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x 8 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 9, 9, 8,0 8,0,0,0 7,70 7,70 9,7 9,7 0,0 80, 08,0,0,0,0,0,80,80 9, 9,,,,70,70 8,90 8,90 7, 7,,,,, 9, 9, 9,80 9,80 0,70 0,70 8, 8, 7,00 7,00,,,0,0,, 8, 8,,8,8,0,9,9 8,0 8,0,7,7,9,9,, 89, EYLÜL

13 Kutup De ifltiriciler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 9, 9, 9,0 9,0 9,80 9,80 7,0 7,0 7, 7, 9, 9, 9, 8,0 8,0,0,0 7,0 7,0 9,7 9,7 0, Motor Kumanda fialterleri x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A,0,0 8,90 8,90 7, 7,,,,, 8,90 8,90,9,9 7, 7,,0,0 8,7 8,7 97,0 9, 9, 7, 7,,0,0 7,9 7,9 9,0 9,0 9,,,,,,,, EYLÜL

14 Motor Kumanda fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad. fialteri (0) x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x 0 x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x, x x x x x0 x0 x x CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A A A A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,0,, 9, 9, 0,90 0,90,0,0 7,0 7,0 9,7 9,7 9, 9, 8,0 8,0,0,0 7,0 7,0 9,7 9,7,70,70 7, 7, 9, 9,,70,70 8, 8, Grup fialterleri x8 x 8x8 x x 88x88 x 88x88 x 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88x88 x 88x88 x 88x88 88x88 8x8 x 8x8 x x 88x88 x, x, x x x x x0 x0 x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x, x x x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A,0,0,,,80,80 9, 9,,00,00,00,0,0,0,0,0,0,0,0 8, 8, 8,,0,0 8,90 8,90 8,0 8, EYLÜL

15 Grup fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,0,0,, 8,7,,,0,0 0,70 0,70 8, 8, 7,0 7,0,0,,,0,0 0,70 0,70 8, 8, 7,0 7,0, Kademeli fialterler x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,0,0,8,8 9, 9, 7, 7, 9,0 9,0,, 0, 0, 8,0 8,0,0,0,, 8,90 8,90 7,0 7,0,,,,,,,00,00,90, EYLÜL

16 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 0,70 0,70 8, 8, 7,0 7,0,90,90,0,0,,,0,0 8, 8, 9, 9, 9,0 9,0,0,0 7,80 7,80 9,9 9,9,, 7,0 7,0 7,90 7,90 8,90 8,90 0, 0, 7, 7,,, 77,70 77,70 87, 87,,7,7,, 8,90 8,90 8,7 8,7 9,9 9,9,90, EYLÜL

17 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x 8 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 7,0 7,0,0,0,80,80 9, 9,,,,0 00,,,0,0,9,9,9,9 7, 7,,, 7,0,,00,70,70 9, 9, 8,0 8,0,,,0,0 8,,00 77, 8,90 8,90,,,,,0,0,, 97,90,,8,9,9,7,7 0,70 0,70,0,0 8, 8,,0 7,0 0,,90,90,0, EYLÜL

18 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x 70 9 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 L0 L0 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A,,,0,0 8, 8,,0 7,0 0,,, 0,90 0,90,0,0 7,0 7,0 0,8 0,8 80,, 98,70,,,7,7 7,90 7,90 8,90 8,90 0, 0, 80,0, 98,70 0, 0,,90,90 79,00 79,00 9,9 9,9,9,9 7,0,8,9,, 0,0 0,0 0, 0, 8,0 8,0 7, 7, 9,80 9,80 7, 7,,0, EYLÜL

19 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 7,80 7,80 9,7 9,7 7, 7, 9, 9, 77,70 77,70 8,9 8,9,70,70 8,8 8,8 7,0 7,0 9,8 9,8,0,0 7,0 7, x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A,70,70,, 8,0 8,0,0,0,,,00,00,, 0,70 0,70 8,0 8,0 7, 7, 9, 9, 8, 8,,0,0 7,9 7,9 9, 9,,0,0 0,7 0,7 78,0 78,0 87,0 87,0,70, EYLÜL 7

20 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB A70 A70 A70 A70 A70 A70 A70 A70 A70 A70 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7,, 7,0 7,0 7,90 7,90 8, 8, 09,0 09,0 8, 8, 7,80 7,80 9,8 9,8,70,70,9,9 7,0 7,0 90, 90,,,,00,00 7,0 7,0 8,90 8,90,7,7,70,70,,,, 90,7 90,7,70,70 8, 8, 7,0 7,0,, 0,0 0,0,8,8 78, 78, 98, 98, 7, 7, EYLÜL

21 Kademeli fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 8 x 8 x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x x, x, x x x x x 0 x 0 x x CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 CA0 CA0B CA CAB C CB C CB C CB C80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A80 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 0, 0,,0,0 0,70 0,70 8,0 8,0 7, 7,,7,,,70,70 7,90 7,90 8, 8,,, 7, 7,0 7,0 7,70 7,70 9,8 9,8,70,70 8, 8,,00 8,90 8,90 89, 89,,,,00,00 7,70 7,70, 9,8 9,8,,,70,70,,,,,8 9,0 9,0,70,70,, 8,0 8,0 9,0 9,0 9, EYLÜL 9

22 C CA Serisi Pako fialterleri yeni Kutulu 0 Açma Kapama fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Kutu Tipi Max. letken Kesiti mm Yuva Say s /Adet Miktarı Ad. Tek Kutuplu Üç Kutuplu Kutulu Kutup De ifltirici fialterler Tek Kutuplu Üç Kutuplu Kutulu Motor Kumanda fialterleri Monafaze Motor Enversör fialterleri Trifaze Enversör fialterleri (Sa Sol) Y ld z Üçgen fialterler (0Y ) Monafaze Yard mc Sarg l Motor fialterleri (0start) Çift Devirli Motor fialterleri (0) Çift Devirli Motor fialterleri (0) KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 KE0 x, x x x 0 x 0 x x, x x x 0 x x, x x x 0 x x, x x x 0 x x, x x x 0 x x, x x x 0 x x, x x x, x x x 0 x x, x x x, x x CA0 A0/TRA0 CA A0/TRA0 CA A0/TRA C A0/TRA C A0/TRA0 C A0/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA C A/TRA0 C A/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA C A/TRA0 C A/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA0 C A/TRA0 C A/TRA0 CA0 A00/TRA0 CA A00/TRA0 C A00/TRA C A00/TRA0 C A00/TRA0 CA0 A0/TRA CA A0/TRA0 C A0/TRA0 C A0/TRA0 C A0/TRA0 CA0 A0/TRA0 CA A0/TRA0 C A0/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA C A/TRA0 C A/TRA0 CA0 A0/TRA0 CA A0/TRA0 C A0/TRA0 CA0 A/TRA0 CA A/TRA0 C A/TRA0 7,0,00,0,,0 7,,0 9,0,0 7,0 7,9 0,,,0 0,0,00,70 70, 8, 88,0 0,0 7, 8,90 70, 7, 8,0 8,90 7,0 70, 8, 00,90 0,0 7,0 9,,0,0,0,0 78,00 70,70 8, 9, 70,70 79, 9, Verilen kodlar standart "I" kollu flalterleri yap lan kutulu kombinasyonlar içerir. Sar K rm z / GriSiyah Asma Kilit tak labilen kutulu flalter kombinasyonlar için sipariflte ; Sar K rm z Asma Kilit Mekanizma için : CA?? A???/TRA?0 Gri Siyah Asma Kilit Mekanizma için : CA?? A???/TRA?0 kodunu kullan n z. Kod Yapısı: CA0 A0/TRA?0? Kutu tipi = KE 0 = KE 0 = KE 0 Kol tipi = I Kol = S/K kilitli = G/S kilitli Örnek : Sar K rm z asma kilit mekanizmal A. monofaze kutulu açkapa flalter için : CA0 A0/TRA0 Gri Siyah asma kilit mekanizmal A. monofaze kutulu açkapa flalter için : CA0 A0/TRA0 EYLÜL

23 C CA Serisi Pako fialterleri fialter Kutuları Koruma S n f Kullanım Yeri Açıklama /Adet Miktarı Ad. KE PF IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP CA0CA CA0... C / KG0B... KGB C... C / KG0B... KGB CA0 yuva CA0yuva CA0 yuva CA0yuva CA yuva CA yuva CA yuva CA yuva KE kutu yerli KE kutu yerli KE kutu yerli PN kutu ithal PN kutu ithal PF kutu ithal PF kutu ithal PN kutu ithal PN kutu ithal PF kutu ithal PF kutu ithal KE 0 KE 0 KE 0 S0D T S0D T S0D T S0D T SD T0 SD T0 SD T SD T,0 8,00 9,0,,90, 8,90,,7,90, 0 0 yeni yeni yeni fialter Aksesuarları Kullanım Yeri Aç klama /Adet Miktarı Ad. CA0CA CA0CA CA0CA yuva CA0CA CA0CA CA0CA CA0CA CCC C C CCC CCC CCC C C C C80L00L0 C80L00L0 CCC C80L00L0 CCC CA0CA Anahtarlı kilit mekanizması göbekten kilitli Anahtarlı kilit mekanizması alttan kilitli Kutu ilavesiyerli imalat SO mil FT, tek delikli montaj ilavesi IP lastik conta VE Raya Montaj lavesi Anahtarlı kilit mekanizması alttan kilitli Koruma kapa ı C için ikili Koruma kapa ı C için tekli S mil IP lastik conta Geri dönüfl kilitleme mekanizması VE Raya Montaj ilavesi Anahtarlı kilit mekanizması alttan kilitli S mil STürkuplung ilavesi STürkuplung ilavesi S iki delikli montaj ilavesi S0 ki delikli montaj ilavesi S0 V70D S0 V70/A SO PN SOD M09999 S0E T0/F S0C T0K S0D TK S V70/A S M0 S M0 SB M09999 SC T0K S M00/B SD TK S V70/A S M09999 S M80D B SEF S M80D B SEF S E S0 E,00,00 8,0 8,90,0,00,00 9,00,00,0,,9 8, 9,90 0,00 89,0,0,00,0, NOM. AKIM A. BOYUTLAR TESP T DEL RENK B R M F YAT /Ad. AMBALAJ M KTARI (Ad.) 8 M ,70 Mx0,7 9.., M8x0,7... 0,7 EYLÜL

24 CCA SarıKırmızı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Aç klama /Adet Miktarı Ad. 8x8 x ki Fazlı 0 Emniyet fialteri Üç Fazlı 0 Emniyet fialteri Trifaze Nötrlü 0 Emniyet fialteri ki Fazlı 0 Emniyet fialteri Üç Fazlı 0 Emniyet fialteri Trifaze Nötrlü 0 Emniyet fialteri ki Fazlı 0 Emniyet fialteri Üç Fazlı 0 Emniyet fialteri Trifaze Nötrlü 0 Emniyet fialteri ki Fazlı 0 Emniyet fialteri Üç Fazlı 0 Emniyet fialteri Trifaze Nötrlü 0 Emniyet fialteri CA0 T/0E CA0 T/0E CA0 T/0E CA T/0E CA T/0E CA T/0E CA0 T/0EG CA0 T/0EG CA0 T/0EG CA T/0EG CA T/0EG CA T/0EG,0 9,,0 8,0,0 8,0,0 9,,0 8,0,0 8, Gri Siyah Kilit Mekanizmalı Ana fialterler 8x8 x ki Fazlı 0 Ana fialter Üç Fazlı 0 Ana fialter Trifaze Nötrlü 0 Ana fialter ki Fazlı 0 Ana fialter Üç Fazlı 0 Ana fialter Trifaze Nötrlü 0 Ana fialter ki Fazlı 0 Ana fialter Üç Fazlı 0 Ana fialter Trifaze Nötrlü 0 Ana fialter ki Fazlı 0 Ana fialter Üç Fazlı 0 Ana fialter Trifaze Nötrlü 0 Ana fialter CA0 T0/0E CA0 T0/0E CA0 T0/0E CA T0/0E CA T0/0E CA T0/0E CA0 T0/0EG CA0 T0/0EG CA0 T0/0EG CA T0/0EG CA T0/0EG CA T0/0EG,0 9,,0 8,0,0 8,0,0 9,,0 8,0,0 8, CAMini Pako fialterler Sürekli Çalıflma Akımı I th A Aç klama Yuva Say s /Adet Miktarı Ad. CA Voltmetre Komütatörü poz (0LL) Voltmetre Komütatörü 7 poz (LL0LN) Ampermetre Komütatörü Monofaze Açma Kapama x(0) ki fazlı Açma Kapama x(0) Trifaze Açma Kapama x(0) Dört fazlı Açma Kapama x(0) Monofaze Kutup De ifltirici x(0) iki fazlı Kutup De ifltirici x(0) Trifaze Kutup De ifltirici x(0) Monofaze Yaylı Kutup De ifltirici x(0) iki fazlı Yaylı Kutup De ifltirici x(0) Trifaze Yaylı Kutup De ifltirici x(0) Monofaze Sıfırsız Kutup De ifltirici x() ki fazlı Sıfırsız Kutup De ifltirici x() Trifaze Sıfırsız Kutup De ifltirici x() CA A0000 FS CA A00700 FS CA A0800 FS CA A000 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS CA A00 FS 8,0 7, 7, 7,0,00,00 8,0,00 8,0 7,,00 8,0 7,,00 8,0 7, EYLÜL

25 Kutuplu, Pano Kapa ına Montaj E Emniyet fialterleri Sürekli Çalıflma Akımı I th A Ön Etiket Max. letken Ölçüsü mm. Kesiti mm 8 x 8,, Kumanda fialteri Düzenli Çal flma AC Motor Kumanda kw,7,7, 7, 8, Ana Emniyet fial. AC AACB x80 0 V kw,, 7, KG 0A T/0E KG 0B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG 80 T/0E KG 00 T/0E KG 0 T/0E KG T/0E KG 0 T/0E KG 0 T/0E KG T/0E /Adet 0,0,70 9,0,0 87,0 07,0,0 8,0 7,0 8,80,0 9,80 9,90 Miktarı Ad. Kutuplu (+N), Pano Kapa ına Montaj E Emniyet fialterleri x 8,, 9 9,7,7, 7, 8, 0 7 7,, 7, 0 7 KG 0A T/0E KG 0B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG B T/0E KG 80 T/0E KG 00 T/0E KG 0 T/0E KG T/0E KG 0 T/0E,70,80 8,0 8,0 07,0 9,70 79,0,0 0,90 90,0 7,70 Kutuplu, Pano Tabanına Montaj VE Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri x 8,, ,7,7, 7, 8, ,, 7, KG 0A T/8VE KG 0B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG 80 T/09VE KG 00 T/09VE KG 0 T/09VE KG T/09VE KG 0 T/09VE KG 0 T/VE KG T/VE,80 9,0 77,00 88,00,90 0,0 8,0,0 00,0 9, 9,0 90,80 8,0 Kutuplu (+N), Pano Tabanına Montaj VE Kapı Kilit Mekanizmalı Emniyet fialterleri , 9 9,7, 7, 8, 0 7 7, 7, 0 7 KG 0B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG B T/09VE KG 80 T/09VE KG 00 T/09VE KG 0 T/09VE KG T/09VE KG 0 T/09VE 8,0 8,0 99,0,0,0,70,0 8,0,00 0,0 EYLÜL

26 TamirBakım ve Emniyet fialterleri Kutulu Ana fialterler Yerli Kutu ile Sürekli Çalıflma Akımı I th A Kutu TipiÖlçüsü Aç klama /Adet Miktarı Ad. KE08x8x KE000x00x7 KE000x00x7 KE08x8x KE000x00x7 KE000x00x7 x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter x (0) Kutulu Ana fialter CA0 T/TRA0 CA0 T/TRA CA0 T/TRA CA T/TRA0 CA T/TRA CA T/TRA 0,70 0,0,70,80,70 8,90 yeni yeni yeni yeni yeni yeni IP Kutulu, Kutuplu, TamirBakım ve Emniyet fialterleri Yerli Kutu ile KGB T/TRA0 Sürekli Çalıflma Akımı I th A 0 Kutu TipiÖlçüsü KE000x00x7 KE000x00x7 KE00x0x0 KE00x0x0 KE00x0x0 Max. letken Kesiti mm, Kumanda fialteri AC Motor Kumanda kw,7, 7, 8. Ana Emniyet fial. AC AACB x80 0 V kw, 7, KG0B T/TRA KGB T/TRA KGB T/TRA0 KGB T/TRA0 KGB T/TRA0 /Adet 8,8 9,9 90,0,90,0 Miktarı Ad. yeni yeni yeni yeni yeni IP Kutulu, Kutuplu, TamirBakım ve Emniyet fialterleri thal Kutu ile lave Modüller Yardımcı Kontaklar Sürekli Çalıflma Akımı I th A Topraklama ve Nötr Klemensleri Ön Etiket Ölçüsü mm. Max. letken Kesiti mm Kumanda fialteri AC Motor Kumanda kw x8x80,,7 x8x80, 0x8x8 7, 0 90x00x9 90x00x xx xx00 0 0xx x0x x0x x80x x80x * ve kutuplu ile yardımcı kontaklı tipler için satıfl ekibimizle görüflünüz. Sürekli Çalıflma Akımı I th A Sürekli Çalıflma Akımı I th A KG B KG B KG 8000 KG 0 KG 0 KG B KG B KG 8000 KG 0 KG 0 Ana Emniyet fial. AC AACB x80 0 V kw, 7, Topraklama Klemensi Topraklama Klemensi Topraklama Klemensi Topraklama Klemensi Topraklama Klemensi Nötr Klemensi Nötr Klemensi Nötr Klemensi Nötr Klemensi Nötr Klemensi 0. KG B KG B KG 800 KG 0 KG 0 ( NO+NC) Normal Kumanda ( NO+NC) Normal Kumanda ( NO+NC) Normal Kumanda ( NO+NC) Normal Kumanda ( NO+NC) Normal Kumanda * Yardımcı kontaklar istek üzerine flaltere monte edilmifl flekilde sevk edilir. KG 0 T/7KS KG T/7 KS KG T/7KL KG T/7KL KG T/7KL KG 80 T/7KL7 KG 00 T/7 KL7 KG 0 T/7KL7 KG T/7STM KG 0 T/7STM KG 0 T/STM KG T/STM Max. letken Kesiti mm Kullan m Yeri Aç klama K0 H0/A K H0/B K H0/C K H0/H K H0/D K0 H0/A K H0/B K H0/C K H0/H K H0/D Max. letken Kesiti mm Kullan m Yeri Aç klama K0 H00/AE/VE K H00/AE/VE K H00/AE/VE KA H00/AE/VE K H00/AE/VE /Adet 9,00 70,0 90,70 0,80 0,80,0 70,00 8,0 770,0 8,0.0,00.,00 /Adet,0,, 90,00 0,0,0,, 90,00 0,0 /Adet 9,70,0,,, Miktarı Ad. Miktarı Ad. Miktarı Ad. EYLÜL

27

28 Dikey Tip NH Sigortal Yük Ay r c lar / NH Sigorta Altl klar AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00, Faz Anahtarlamalı VDE 00 T07 / IEC/IN 097 Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi Bara Sistemi Fiyat /Ad E NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı E NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı E NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı E NH 0 A M Pabuç Ba lantılı E NH 00 A M Pabuç Ba lantılı E NH 0 A M Pabuç Ba lantılı E NH 000 A xm Pabuç Ba lantılı ,00,0 7,90 0,,80 7,80 78, AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 a, Faz Anahtarlamalı Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi Bara Sistemi Fiyat /Ad E NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı E NH 0 A M Pabuç Ba lantılı E NH 00 A M Pabuç Ba lantılı EKDEO NH / 00 A Mx0 Pabuç Ba lantılı E NH 0 A M Pabuç Ba lantılı E NH 000 A xm Pabuç Ba lantılı R00 NH a 0 A M Pabuç Ba lantılı R00 NH a 00 A xm Pabuç Ba lantılı ,70 0,,80,0 80,0 7,0.,80.98,00 AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Yandan çıkıfllı, Boy, Faz Anahtarlamalı Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi Bara Sistemi E NH 0 Sa dan Ç k fll E NH 0 Soldan Ç k fll E NH 0 Arkadan Ç k fll E NH 00 Sa dan Ç k fll E NH 00 Soldan Ç k fll E NH 00 Arkadan Ç k fll E NH 0 Sa dan Ç k fll E NH 0 Soldan Ç k fll E NH 0 Arkadan Ç k fll Fiyat /Ad.,0,0,0,0,0,0 0,0 0,0,70 NH Sigorta Altlıkları, Boy /, 00 A EDURO serisi Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi Bara Sistemi Fiyat /Ad. EDURO / 00 A M Pabuç Ba lantılı ,0 EDURO / 00 A VN Klemens ile kullan l r ,0 EDURO Aksesuarlar Aç klamalar Fiyat /Ad. 00/8 Busbar için Montaj Adaptörü ,70 8/8 Busbar için Montaj Adaptörü ,0 VN Klemens 0 mm ( set = adet) 7000,90 EYLÜL

29 Yatay Tip NH Sigortal Yük Ay r c lar AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj Kutup Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi IN NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı 000 IN NH A,0 mm Klemens Ba lantılı Silas NH A,0 mm Klemens Ba lantılı Silas NH 00 0 A,9 mm Klemens Ba lantılı Silas NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı Silas NH 0 A M0 Pabuç Ba lantılı Silas NH 00 A M0 Pabuç Ba lantılı Silas NH 0 A M0 Pabuç Ba lantılı IN NH 000 A M Pabuç Ba lantılı 0000 IN NH a 0 A M Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) IN NH a 0 A M Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) 0000 IN NH a 00 A xm Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) 0000 IN NH a 00 A xm Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) 0000 IN NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı IN NH 0 A M0 Pabuç Ba lantılı 000 IN NH 00 A M0 Pabuç Ba lantılı 000 IN NH 0 A M0 Pabuç Ba lantılı 000 IN NH a 0 A M Pabuç Ba lantılı (faz anaht.) Kablo Ba lantısı: Pabuç ba lantılı olan tipler çoklu kullanıma yatkın klemens yapısına sahiptirler. stenildi inde uygun aksesuarlar kullanılarak klemens ba lantılı olarak da kullanılabilirler. Fiyat /Ad. 7, 7, 7, 8,0 80,0 7,0,0 0, 77,80.9,0.7,.07,00.0,,90 9,0.0,.,00.7,0 AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 0 mm Bara Montaj Kutup Tip Boy Anma Ak m (A) Kablo Ba lant Sistemi IN NH 00 0 A M8 Pabuç Ba lantılı 7000 Silas NH A,0 mm Alttan Klemens Bağlantılı Silas NH A,0 mm Üstten Klemens Bağlantılı Silas NH 00 0 A,9 mm Klemens Bağlantılı Silas NH 00 0 A M8 Pabuç Bağlantılı Silas NH 0 A M0 Pabuç Bağlantılı Silas NH 00 A M0 Pabuç Bağlantılı Silas NH 0 A M0 Pabuç Bağlantılı Fiyat /Ad. 8, 9,90 9,90,0,0,0 8,70 8,90 Aksesuarlar Aç klama Kesit Boy Silas Serisi Pabuç 70 mm NH Bağlantılı Yük Ayırıcıları 700 mm NH 9000 İçin Klemens Bağlantı 0 mm NH 9000 Aksesuarları 000 mm NH mm Bara Mesneti Fiyat /Ad. 8,00 8,0 7,0 0,70,0 EYLÜL 7

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com

fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 25 KASIM 2013 Teknik Destek teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler

Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri. İçindekiler Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Otomatik sigortalar......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Silas Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları 3-fazlı anahtarlama EFEN markası EFEN NH Sigortalar ve Sigorta ile ilgili sistem komponentlerinde uzmanlaşmış bir firmadır.

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

3VT Kompakt Güç Şalterleri

3VT Kompakt Güç Şalterleri Siemens AG 8 5 A akım değerine kadar VT serisi kompakt tip güç şalterleri LV 6 8 Kataloğu VT Kompakt Güç Şalterleri Siemens AG 8 İlgili kataloglar İçindekiler Akçak gerilim kontrol ve dağıtım sistemleri

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

7 Ocak 2014. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi

7 Ocak 2014. Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi 7 Ocak 2014 Alçak gerilim ürünleri Fiyat listesi Endüstride ve binalarda hayatı kolaylaştıran otomasyon teknolojileri ABB, müşterilerine üretkenliklerini artırabilecekleri, enerjiyi daha verimli kullanmalarını

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Enerji yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı Kurulumu kolay Akıllı Pano ile 3 adımda tasarruf edin. ile Akıllı

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri GRUP SUNUMU Güç ve Enerji Performansı çözümleri 2014 2015 Uzman çözümleriyle eksiksiz bir teklif GS Anahtarlama Aşırı gerilime karşı koruma Güç ve elektrik enerjisi denetimi Şebeke kalite analizi Reaktif

Detaylı