SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)"

Transkript

1 SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

2 Bu kitapçık, konuyla ilgili genel bilgileri ve yazarların kişisel görüşlerini içermektedir. Dikkat ve titizlikle hazırlanmasına karşın her zaman her durumda doğru olmayabileceği gibi, vergi idaresinin bu metinde yazılanlara göre farklı görüş ve uygulamalara gitmesi ihtimal dahilindedir. İşbu kitapçık içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan yazarları ve FK YMM Ltd. Şti. hakkında herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk iddiasında bulunulamaz. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI 2013

3 ÖNSÖZ Türk Vergi Mevzuatında sigorta şirketleri ile sigorta acente ve brokerlerini ilgilendiren vergisel pek çok konu vardır. Elinizdeki bu çalışmada, Türk Vergi Mevzuatında yer alan ve özellikle sigorta şirketleri ile sigorta acente ve brokerlerini ilgilendiren özellikli bazı konulara değinilmeye çalışılmıştır. Çalışmada teknik detaylı tartışmalardan ve kişisel yorumlardan kaçınılmış; konular kanun maddeleri, vergi idaresinin düzenlemeleri ve özelge görüşleri doğrultusunda ele alınmıştır. Çalışmanın sektör uygulayıcılarına faydalı olacağını umuyoruz. Bu arada bu kitapçığın sektöre dağıtımında bize yardımlarını esirgemeyen Sigortacı Gazetesi ve Metin Öztürk e teşekkür ederiz. Tabii yine bu gazetenin Art Direktörü Feyza Kırmızı ve Mine Berber in çabalarına da müteşekkiriz. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

4 SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURUMLAR VERGİSİ Sigortacılık Teknik Karşılıklarının Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınması Muallak Hasar ve Tazminat Karşılıkları Kazanılmış Primler Karşılıkları Hayat Matematik Karşılıkları Dengeleme Karşılıkları Devam Eden Riskler Karşılığı ve İkramiyeler ve İndirimler Karşılığı Sigorta Acentelerinde Komisyonların Gelir Kaydı Matematik Karşılıkların Yatırıma Yönlendirilmesinden Elde Edilen Kazanç ve İratlar Üzerinden Kesilen Vergilerin Mahsubu...12 BÖLÜM 2 KATMA DEĞER VERGİSİ Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Gider ve Alış Vesikalarında Görülen KDV nin Kayıtlara Alınması Mal İadesi ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerle İlgili Düzeltmelerde Belge Düzeni ve KDV Sorumlu Sıfatıyla KDV Beyanı Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemler Yabancılardan Alınan Hizmetler ( İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler) İstisna Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan İşlemler Bazı Kiralama İşlemleri Reklam Verme İşlemleri Kısmi Tevkifat Sigorta Tazminatlarında KDV...18

6 BÖLÜM 3 BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV) Mükellefiyet Sigorta İşlemlerinde BSMV Matrahı Birikmiş Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesinin BSMV Matrahına Etkisi İptal Edilen Poliçelerde BSMV Düzeltmesi BSMV İstisnaları Genel Olarak Kar Paylarında Taşınmaz ve İştirak Payı Satışında Tarsim ve Dask tan Alınan Komisyonlar...22 BÖLÜM 4 SİGORTA ÖDEMELERİNDE VERGİLENDİRME Gelir Vergisi Ekim 2001 Öncesinde Düzenlenmiş Poliçelerde Ekim 2001 Sonrasında Düzenlenmiş Poliçelerde Veraset ve İntikal Vergisi Konuyla İlgili Vergi İdaresi Görüşleri Sigorta Şirketlerinin Veraset ve İntikal Vergisi Sorumlulukları...25 BÖLÜM 5 ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİMİ Ücret Matrahının Tespitinde İndirim Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim İndirimin Belgelendirmesi İndirimin Dönemi...28

7 BÖLÜM 6 DAMGA VERGİSİ Damga Vergisi İstisnaları Sigorta Şirketlerinin Mükellefiyeti ve Sorumluluğu Sigorta Aracılarının Mükellefiyeti...32 BÖLÜM 7 SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINDA BELGE DÜZENİ Genel Olarak Sigorta Poliçelerinde Acente ve Brokerlere Sigorta Şirketlerince Ödenen Komisyonlarda Elektronik Fatura...35 BÖLÜM 8 VERGİ YASALARINA GÖRE ZORUNLU BİLDİRİMLER Sigortacılık Faaliyetleri ile İlgili Bildirimler Belli Tutarı Geçen Alım Satımların Ba ve Bs Formları ile Aylık Olarak Bildirilmesi Kesin Mizan Bildirimi Mükellef Bilgileri Bildirimi...39

8

9 SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ BÖLÜM 1: KURUMLAR VERGİSİ 1.1. Sigortacılık Teknik Karşılıklarının Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Dikkate Alınması: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu na göre ayrılan teknik karşılıkların Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8/1-e maddesinde ve konuyla ilgili olarak yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtilmiştir. Teknik karşılıkların vergi matrahı açısından durumu söz konusu mevzuatta özetle aşağıdaki şekildedir: Muallak Hasar ve Tazminat Karşılıkları: Kurumlar Vergisi Kanunu na göre muallak hasar ve tazminat karşılıkları; - Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve tazminatın ve bunlarla ilgili tüm masrafların tahmini değerlerinden reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar, - Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar, - Saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluşmaktadır. Sigorta kapsamına giren bir hasarın ortaya çıkması, sigorta şirketinin poliçede öngörülen şartlarla hasar bedelini ödemesini gerektirmektedir. Hesap dönemi içinde ortaya çıkmış hasarlarla ilgili tazminat, aynı dönem içinde ilgili kişiye ödenmiş ya da mahiyet ve miktar olarak kesinleşmiş olmasına rağmen henüz ödenmemiş olabilir. Bu gibi durumlarda ödenmiş veya tahakkuk etmiş olan tazminat bedeli, ticari kazancın tespitine ilişkin esaslar dahilinde aynı dönemde gider olarak dikkate alınabilecektir. Bazı durumlarda ise hasarla ilgili gerekli evrakların temin edilememesi, ekspertiz işlemlerinin sonuçlandırılmaması veya sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki anlaşmazlık dolayısıyla ödenecek tazminat tutarı hesap dönemi sonuna kadar belirli bir hale gelip kesinleşememektedir. Bu durumda, tazminatın tahmini değeri üzerinden bu madde uyarınca hesaplanacak muallak hasar karşılığı giderlere intikal ettirilebilecektir. Sigorta mevzuatına göre belirlenen gerçekleşmiş ancak henüz rapor edilmemiş olan hasar ve tazminat bedelleri ile saklama payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farkları da muallak hasar ve tazminat karşılığı kapsamında indirim konusu yapılabilecektir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) 09

10 Muallak hasar ve tazminat karşılığının aktüeryal zincirleme merdiven metodu kullanılmak suretiyle hesaplanmasında - Her bir branş için gerçek durumu en iyi yansıtan yöntemin belirlenmesi, - Hazine Müsteşarlığı nın izni alınmadan bu yöntemin 3 yıl değiştirilmemesi ve - Negatif sonuç veren branşlardaki tutarın da tamamının hesaplamalarda dikkate alınması gerekmektedir. Bu şekilde hesaplanan muallak hasar ve tazminat karşılıkları 2012 vergilendirme döneminden itibaren gider olarak indirilebilecektir. Bu hesaplamada, gerçek durumu en iyi yansıtan yöntemin seçilmediğinin tespiti halinde gerekli tarhiyatlar yapılacaktır Kazanılmamış Primler Karşılıkları: Kazanılmamış prim karşılıkları; yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerden, komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın gün esasına göre bilânço gününden sonraya sarkan kısmından, aynı esasa göre hesaplanan reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, nakliyat emtia sigortalarında, yıllık primin komisyon düşüldükten sonraki tutarından şirketlerin kendi saklama paylarında kalanının % 25'ini geçemez. Kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir. 1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; sigorta sözleşmesi üzerinden hesaplanan primden acente komisyonunun tamamının dönemsellik yapılmadan düşüleceği, daha sonra kalan net prim gün esasına göre kazanılmamış prim karşılığı hesaplanacağı örnekle birlikte belirtilmektedir. Acente komisyonu ise dönemsellik yapılmadan tamamen tahakkuk ettiği dönemde gider yazılacaktır. Ancak, uygulamada sigorta şirketlerinin bunun yerine komisyon düşülmeden önceki brüt prim üzerinden kazanılmamış prim karşılığı hesapladıkları, acente komisyonlarını ise dönemsellik esasıyla, diğer bir deyişle gün esasına göre giderleştirdikleri görülebilmektedir. Tabiatıyla, bu durumda genel tebliğdeki hesaplama şekli ile uygulama farklı yönde olmakla birlikte bu farklı uygulama sonuçta kurum karını değiştirmemekte ve matematiksel olarak aynı neticeyi vermektedir. Bu nedenle, sigorta şirketlerinin genel tebliğe göre farklı uygulama yapmalarından dolayı bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz. 10 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

11 Hayat Matematik Karşılıkları: Hayat matematik karşılıkları; her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesaplanacak olup karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısmına ait faiz ve kâr payları giderler arasında gösterilemeyecektir. (Örneğin; kurumlar vergisinden istisna iştirak kazançları) Sigortacılıkta matematik karşılıklar, sigortalılardan alınan primler üzerinden hesaplanan karşılıklar ile bu şekilde ayrılan karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelirler olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Matematik karşılıklar, her sigorta sözleşmesi üzerinden ayrı ayrı olmak üzere, sigorta aktüerya hesaplarına göre ve belirli istatistiki veriler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Sigortacılık mevzuatına göre hesaplanan matematik karşılıklar kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Matematik karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş menkul kıymetlere yatırılarak vergiye tabi olmayan kazanç elde edilmesi halinde, mükerrer indirim olmaması açısından bunların vergi matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir Dengeleme Karşılıkları: Takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere sadece deprem ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatı için hesaplanan dengeleme karşılıklarının sigorta ve reasürans şirketlerince gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır Devam Eden Riskler Karşılığı ve İkramiyeler ve İndirimler Karşılığı: Devam eden riskler karşılığı ve ikramiyeler ve indirimler karşılığının sigorta şirketlerince kurum kazancının tespitinde gider olarak indirimi mümkün bulunmamaktadır Sigorta Acentelerinde Komisyonların Gelir Kaydı: Kazanılmamış prim karşılıkları bölümünde belirttiğimiz üzere 1 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; Cari yıl gelirlerinin bir kısmının, karşılık olarak ayrılmak suretiyle izleyen yıla devredilmesi uygulaması sadece sigorta ve reasürans şirketlerince yapılabileceğinden, sigorta acentelerinin, bu hükme istinaden komisyon gelirlerini gün esasına göre tespit ederek ilgili oldukları dönemde gelir yazabilmeleri imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, sigorta acentelerince sigorta komisyon gelirlerinin tamamının tahakkuk ettiği dönemde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. açıklaması yapılmıştır. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) 11

12 1.3. Matematik Karşılıkların Yatırıma Yönlendirilmesinden Elde Edilen Kazanç ve İratlar Üzerinden Kesilen Vergilerin Mahsubu: Kurumlar, beyannamelerinde gösterilen kazançlardan kesilen vergileri (örneğin; mevduat faizlerinden yapılan vergi kesintisi) beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup ederler. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 34. maddesi uyarınca; sigorta ve reasürans şirketlerinde, hayat sigorta branşında teminat sağlayan şirketlerin, hayat matematik karşılıklarının yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan vergi kesintileri de aynı şekilde söz konusu sigorta şirketinin beyannamesi üzerinde, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. Eski 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlükte iken bu yönde işlem yapan sigorta şirketlerinin uygulamaları kabul edilmeyerek cezalı vergi tarhiyatı yapılmıştır. Yeni 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte bu sorun giderilmiş olmaktadır. 12 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

13 BÖLÜM 2: KATMA DEĞER VERGİSİ: 2.1. Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu nun Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile ilgili 28. maddesine göre sigorta şirketlerinin yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne ad altında olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) tabidir. KDV Kanunu nun istisnaları düzenleyen 17. maddesinin 4-e bendine göre; BSMV kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptıkları sigorta muamelelerine ilişkin işlemler KDV den istisna edilmiştir. Buna göre sigorta şirketlerinin; kiraya verme, taşınmaz satışı gibi sigortacılık faaliyeti dışındaki işlemlerden elde ettiği gelir de BSMV kapsamında olup bunlar da KDV den istisnadır. Bu nedenle sigorta şirketlerinin KDV mükellefiyeti tesis ettirmelerine ve KDV beyannamesi (1 No lu Beyanname) vermelerine gerek bulunmamaktadır. 46 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde; Mükerrer sigorta olarak da tanımlanan reasürans işlemlerinde sigorta şirketi, müşteriden aldığı primin bir kısmını reasürans şirketine devretmekte ve rizikoyu paylaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, sigortaya konu rizikonun gerçekleşmesi halinde, reasürans şirketi (reasürör) kendi üstlendiği riziko ile sınırlı olmak üzere sigorta şirketine ödemede bulunmaktadır. Sigorta şirketinin yapmış olduğu sigorta karşılığı müşteriden aldığı primler banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğundan KDV Kanunu nun 17/4-e Maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesnadır. Reasürans işlemleri nedeniyle reasürans şirketlerine aktarılan primler, sigorta, şirketlerince sigortalılardan alındığı sırada vergilendirilmiş bulunduğundan, prim aktarma işlemi ayrıca KDV ye tabi olmayacaktır. açıklaması yapılmıştır. Sigorta acente ve brokerlerinde ise KDV Kanunu nun yukarıdaki istisna hükmü uyarınca; bu aracıların sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri karşılığı aldığı komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. Ancak, sigorta şirketlerine yapılan sigorta muameleleri dışındaki işlemler (örneğin; sigorta şirketlerine ya da üçüncü kişilere ve kurumlara taşınmaz veya demirbaş satışı, kiraya verme ) sigorta aracılarında KDV istisnası kapsamına girmediğinden bu tür işlemlerde işlem bedeli üzerinden KDV hesaplanacaktır. Sigorta aracıları, istisna kapsamına girmeyen KDV'ye tabi arızi işlemlerinin bulunması halinde, sadece işlemin gerçekleştiği dönem için bir defaya mahsus olarak verilecek 1 No lu KDV beyannamesi ile bu işlemleri beyan edeceklerdir (Daha sonra KDV açısından mükellefiyet kapatılacaktır). İşlem, kira geliri gibi süreklilik arz ediyorsa beyannameli mükellefiyetin de devam edeceği açıktır. Faaliyetleri tamamen bu istisna kapsamındaki işlemlerden oluşan aracılar ise hiçbir vergilendirme döneminde KDV beyannamesi vermeyeceklerdir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) 13

14 NOT: Sigorta aracıları gerekli şartların sağlanması halinde taşınmaz ve iştirak hissesi satışlarında KDV Kanunu nun 17/4-r maddesindeki istisnadan faydalanabilirler (Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazançlarında belli şartlar dahilinde Kurumlar Vergisi istisnası da uygulanmaktadır, Kurumlar Vergisi Kanunu Md:5/1-e) Gider ve Alış Vesikalarında Görülen KDV nin Kayıtlara Alınması: KDV Kanunu na göre (ihracat gibi tam istisna kapsamındaki bazı işlemler dışında) KDV den istisna mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış belgelerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılamaz. Yine aynı Kanunda belirtildiği üzere indirebilecek KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. Buradan hareketle, sigorta şirketlerinin mal ve hizmet alımında ya da giderlerinde yüklendiği KDV nin işlemin mahiyetine göre gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınması gereklidir. Sigorta acente ve brokerlerinin durumu ise biraz daha farklılık arz etmektedir. Şöyle ki; taşınmaz satışı, kiraya verme gibi KDV ye tabi işlemleri bulunan sigorta aracıları bu işlemleri dolayısıyla yüklendikleri KDV yi hesaplanan KDV den indirebileceklerinden, bunlar gider veya maliyet olarak dikkate alınmayacak, KDV den istisna işlemler kapsamındaki mal ve hizmet alışlarında yüklendikleri KDV yi ise sigorta şirketleri gibi işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak kayıtlarına alacaklardır. KDV den istisna işlemler ile KDV ye tabi işlemlerin birlikte yapılması halinde ise; istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV'nin aynı şekilde gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı tabiidir. Bu kapsamda faaliyetleri olanların 26 Seri No lu KDV Genel Tebliği nin G bölümündeki açıklamaları göz önünde bulundurmalarını özellikle tavsiye ederiz Mal İadesi ve Gerçekleşmeyen Hizmetlerle İlgili Düzeltmelerde Belge Düzeni ve KDV: 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ne göre; sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanların KDV mükelleflerinden fatura ve benzeri belge karşılığında temin ettikleri malları kısmen veya tamamen iade etmeleri halinde iade amaçlı bir belge (dekont vb.) düzenlenecek ve bu belgede; - Malın alış faturasının tarih ve numarası belirtilecek, - İade edilen kısma ilişkin tutar KDV dahil olarak gösterilecek, - Belgeye, İşbu belge 116 Seri No lu KDV Tebliği nin 3. bölümüne göre iade edilen mallara ilişkin olarak düzenlenmiştir. % KDV dahildir. açıklaması yazılacaktır. Malın iadesine ilişkin bu belgede toplam bedel içerisinde gösterilen KDV malı iade eden firma tarafından KDV beyannamesi ile beyan edilmeyecek, gelir/kurumlar vergisi bakımından belgede yer alan KDV dahil toplam bedel hasılat olarak dikkate alınacaktır. Malın iade edildiği firma ise mal bedeli içindeki KDV tutarını iç yüzde yoluyla hesaplayacak ve genel hükümler çerçevesinde indirilecek KDV olarak dikkate alacaktır. 14 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

15 Öte yandan, sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanların fatura ve benzeri belge karşılığında temin ettikleri hizmetler ile ilgili olarak, işlemin kısmen ya da tamamen gerçekleşmemesi, işlemden hizmet ifası başlamadan veya bir kısım hizmet ifa edildikten sonra vazgeçilmesi gibi nedenlerle matrahta değişiklik meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda da KDV düzeltmesi yukarıdaki açıklamalara uygun olarak yapılacaktır. Söz konusu genel tebliğde geçen sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanlar ifadesinin sigorta şirketlerini kapsadığı açıktır. Buna karşılık sigorta acente ve brokerlerinin durumu kanaatimizce net değildir. Sigorta aracılarının KDV mükellefi olabildikleri de dikkate alındığında iadenin yapıldığı dönemde, aracının KDV li iade faturası düzenlemesi düşünülebilir. Bu durumda, aracının ilgili dönem beyannamesinde bir taraftan iade edilen malın iade faturasındaki KDV si hesaplanan KDV olarak beyan edilirken, diğer taraftan bu malla ilgili olarak daha önceki alış faturasında yüklenilmiş KDV de indirim konusu yapılmalıdır. Tabiatıyla, faaliyeti tamamen istisna kapsamında olan sigorta aracılarının 116 No lu KDV Genel Tebliği ndeki sadece BSMV kapsamındaki işlemleri yapanlar ifadesine dahil olduğu görüşü de savunulabilir. Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı nın yazılı bir görüşüne ise rastlayamadık Sorumlu Sıfatıyla KDV Beyanı: KDV nin mükellefi mal teslimi ve hizmet ifa eden (ithalatta ithal eden) olmakla birlikte bazı hallerde işlemle ilgili KDV nin beyanı ve vergi dairesine yatırılması ödevi işlemin tarafı olan mal ve hizmet alıcısına yüklenmiştir. KDV Kanunu nun 9. maddesi ve 117 Seri No lu KDV Genel Tebliği ndeki düzenlemeler çerçevesinde sigorta şirketlerinin ve aracılarının KDV sorumluluğunu kısaca aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemler: Sigorta şirketleri ve aracıları aşağıda sayılan mal ve hizmet alımlarında işlem bedeli üzerinden geçerli olan KDV yi hesaplayarak sorumlu sıfatıyla 2 No lu KDV Beyannamesi yle beyan ederek vergi dairesine yatıracaklardır: Yabancılardan Alınan Hizmetler (İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler): İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler bu kapsama girmektedir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) 15

16 İstisna Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan İşlemler: Gelir Vergisi Kanunu nun 18. maddesi aşağıdaki şekildedir: Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Arızi olarak bu işlemlerin yapılması KDV nin konusuna girmemektedir. Faaliyet mutad ve süreklilik taşıyorsa bu kapsamda işlem yapanların KDV mükellefiyeti tesis ettirerek işlemlerinde KDV hesaplamaları ve beyan etmeleri gereklidir. Ancak, Gelir Vergisi istisnası kapsamında teslim ve hizmetlerin münhasıran aynı Kanunun 94. maddesine göre gelir vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlara yapılması halinde, yaptıkları işlemlere ilişkin KDV nin (mal ve hizmetin alıcısı) bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır. Serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için KDV mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlara yapılması gerekmektedir. Ayrıca, sorumluluk uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren işlemleri yapan kişilerin, bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir. Mal ve hizmet alıcıları Gelir Vergisi Kanunu nun 18. maddesi kapsamında işlem yapanlardan; a. Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV ye tabi olmadığını veya b. Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya c. Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini, belirten bir yazı alarak muhafaza edeceklerdir. Arızi işlemler KDV ye tabi olmadığından sorumlu sıfatıyla KDV uygulaması da söz konusu değildir. Diğer taraftan, yukarıda c şıkkında KDV işlemi yapan tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğinden burada da KDV sorumluluğu bulunmamaktadır. 16 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

17 Bazı Kiralama İşlemleri: Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde gayrimenkul sermaye iradı kapsamına giren iktisadi kıymet kiralamaları sayılmıştır. Taşınmazları (arsa ve arazi), taşınmaz olarak tapu siciline kayıtlı hakları, marka patent gibi hakları, motorlu taşıtları bunlara örnek olarak sayabiliriz. Bu kıymetler bir ticari işletmeye kayıtlı ise, kiraya veren tarafından KDV hesaplanarak mükellef sıfatıyla beyan edilecektir. Bir ticari işletmeye kayıtlı olmayanların kiraya verilmesinde ise, işlemle ile ilgili KDV; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahildir) halinde kiracı sigorta şirketi ya da sigorta aracısı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 70. maddede sayılanlardan taşınmazların (arsa ve bina gibi) iktisadi işletmeye dahil olmamaları halinde kira işlemleri KDV Kanunu nun 17/4-d maddesine göre KDV den istisna olduğundan, bunlarda sorumlu sıfatıyla KDV uygulaması söz konusu olmamaktadır. Bu durumda, geriye 70. maddede sayılanlardan taşınmaz dışındakilerin; iktisadi işletmeye dahil olmamaları ve kiraya verenin KDV mükellefiyetinin olmaması halinde yapılan kira işlemleri kalmaktadır. Örneğin, bir sigorta şirketinin iş için gerekli olması nedeniyle çalışanının özel aracını kiralaması halinde kira bedeli üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV beyan etmesi gereklidir Reklam Verme İşlemleri: Sigorta şirketleri ve aracıları KDV mükellefi olmayan; - Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, - Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, - Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde verdikleri reklamlarda, işlemle ilgili KDV yi sorumlu sıfatıyla beyan edeceklerdir Kısmi Tevkifat: 117 Seri No lu KDV Genel Tebliği nde Kısmi Tevkifat kapsamında sayılan işlemlerde ise esas itibariyle mal teslim eden veya hizmet ifa edenin KDV mükellefiyeti bulunmakta olup, düzenlediği belgede gösterilen KDV nin tebliğde sayılan orana isabet eden kısmı alıcı tarafından tevkif edilerek sorumlu sıfatıyla vergi idaresine beyan edilmektedir. Tevkifat sonrası KDV ise mal satan ya da hizmet eden tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilmektedir. Bu kapsamda sorumlu sıfatıyla KDV tevkif ederek vergi dairesine yatırmak zorunda olanlar iki başlıkta toplanmıştır: a. KDV Mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV beyan edenler hariç), b. Belirlenmiş Alıcılar (KDV Mükellefiyeti olsun olmasın özel olarak sayılmış olan alıcılar). Örneğin; bankalar, bazı kamu kurum ve kuruluşları, paylarının yarısından fazlası bu kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar, payları Borsa İstanbul da işlem gören şirketler. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) 17

18 117 Seri No lu KDV Genel Tebliğinde hangi mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapılarak sorumlu sıfatıyla KDV beyan edileceği sayılmıştır. Bazı işlemlerde sadece belirlenmiş alıcılar tarafından tevkifat yapılırken (danışmanlık, denetim hizmetleri alımı gibi), diğerlerinde ise hem belirlenmiş alıcılar hem KDV mükellefleri tarafından tevkifat yapılacaktır. Bunlara örnek olarak işgücü hizmeti alımını gösterebiliriz. Sigorta şirketlerinin - eğer belirlenmiş alıcılar içine dahil değillerse - kısmi tevkifat kapsamına giren işlemlerde KDV sorumluluklarının bulunmadığını düşünüyoruz. Buna karşılık örneğin, payları Borsa İstanbul da işlem gören bir sigorta şirketi belirlenmiş alıcı olduğundan kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerde sorumlu konumundadır. Sigorta aracılarının kısmi tevkifat kapsamındaki sorumluluklarına ilişkin olarak vergi idaresinin yazılı bir görüşüne rastlayamadık. Sigorta aracılarının KDV mükellefiyet durumuna bağlı olarak kısmi tevkifat kapsamındaki sorumluluklarının belirlenmesinin uygun olacağı düşünülebilir Sigorta Tazminatlarında KDV: Bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen veya buna bağlı olarak ortaya çıkmayan sigorta tazminatları KDV'nin konusuna girmemektedir. Bu durumda, sigortalının hasar gören eşya için sigorta şirketinden aldığı tazminat için KDV hesaplanması söz konusu olmayacaktır. Ancak, sigortalı mükellefin hasar gören eşyayı tamir ettirerek, adına düzenlenen faturaları ibraz etmek suretiyle tamir bedelini sigorta şirketinden tahsil ettiği durumda, sigortalının, sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV'ye tabi olan masrafların aynen sigorta şirketine yansıtılması için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir. Tabiatıyla, hukuken fatura düzenleme kapsamında olmayan kişilerde böyle bir mecburiyetin uygulanması da söz konusu değildir. 18 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

19 BÖLÜM 3: BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV): 3.1. Mükellefiyet: 6802 Sayılı Gider Vergileri BSMV ile 28. maddesinde; banka ve sigorta şirketlerinin (Finansal Kiralama Kanunu na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere), her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV ye tabi olduğu, 30. maddesinde ise; BSMV yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği, sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefinin sigorta şirketleri olduğu belirtilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, sigorta şirketlerinin sigortacılık faaliyeti dışındaki işlemleri dolayısıyla lehlerine aldıkları paralar da BSMV kapsamındadır. Örneğin; kira geliri, taşınmaz satış karı gibi işlemler BSMV kapsamındadır. Buna karşılık, sigorta acente ve brokerlerinin BSMV mükellefiyeti bulunmamaktadır Sigorta İşlemlerinde BSMV Matrahı: Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Prim tutarının hesabında, sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemeler matraha dahil olup indirim konusu yapılamaz. Poliçede yer alan yangın sigortası vb. sigortalar dolayısı ile alınan prim tutarlarının tamamı BSMV'nin matrahını oluşturmaktadır. Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca yangın sigortaları primleri üzerinden Yangın Sigortası Vergisi hesaplanarak ödenmektedir. Yangın sigortasına ilişkin prim tutarı da dahil poliçede yer alan prim tutarları üzerinden BSMV hesaplanması nedeniyle, Yangın Sigortası Vergisi üzerinden ayrıca BSMV hesaplanmayacaktır Birikmiş Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesinin BSMV Matrahına Etkisi: Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve / veya amortisman ayrılmış iktisadi kıymetlerin satışında BSMV matrahının hesaplanması konusunda tereddütler oluşabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı nca verilen 10 Eylül 2006 tarihli B.07.1.GİB sayılı özelgede: Aktifte kayıtlı hisse senetlerinin, amortismana tabi demirbaşların, taşıtların, gayrimenkullerin ve amortismana tabi olmayan gayrimenkullerin satılması halinde, BSMV matrahının; iktisap bedeli (tarihi maliyet) ile satış bedeli arasındaki fark olup, birikmiş amortismanlar ile enflasyon düzeltmesi farklarının matrahın tespitinde dikkate alınmaması gerektiği ifade edilmiştir. FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) 19

20 3.4. İptal Edilen Poliçelerde BSMV Düzeltmesi: 6802 Sayılı Kanunun 31. maddesine göre; sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde hesaplanan BSMV den indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir. Konuyla ilgili uygulama usul ve esasları 85 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde belirlenmiştir BSMV İstisnaları: Genel Olarak: 99/13812 Sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu nun 29. maddesi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar için BSMV istisnası uygulanabilmektedir. 99/13812 Sayılı Karara ilişkin açıklamalar ile uygulama usul ve esasları İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6) de yer almaktadır. İstisna uygularken, Vergi Resim ve Harç İstisnası belgesi aranılan işlemlerde belgenin geçerlilik süresine özellikle dikkat edilmelidir sayılı Kanun un 29. maddesindeki istisnalardan sigorta şirketleri ile ilgili olanlar ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir: * Devlet Tahvili, Hazine Bonosu gibi özel Kanunlarla vergiden istisna olan menkul kıymetlerin faiz, kar payı ve ikramiyeleri ile Merkez Bankası nca ihraç edilen likidite senetlerinin faiz gelirleri, 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar. * Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınaî işletmelerden sağladıkları kârlar. * Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi muamelelerden mütevellit karları. * Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortalarında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar. 20 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESi DÜZENLEME REHBERİ I. GİRİŞ Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirdir.

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı