GROUPAMA SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI RİSK KABUL KRİTERLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GROUPAMA SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI RİSK KABUL KRİTERLERİ"

Transkript

1 1- GRUP SAĞLIK SİGORTALARI 1.1. TEMEL ESASLAR 1.2. YENİ GİRİŞ, YENİLEME VE GEÇİŞ ESASLARI Teklif Verilirken Dikkat Edilecek Genel Hususlar Yeni Girişlerde Gerekli Belgeler ve Kabul Edilen Teklifin Teknik Değerlendirmesi Yenilemelerde Dikkat Edilecek Hususlar ve Teklifin Değerlendirilmesi Başka Şirketten Geçişlerde Teklifin Değerlendirilmesi ve Kabulü İçin Gerekli Belgeler Groupama Sigorta A.Ş. deki Ferdi Sağlık Sigortasından, Groupama Sigorta A.Ş. deki Grup Sağlık Sigortasına Geçişlerde Uygulanacak Esaslar 1.3. PRİMLER, İNDİRİM VE SÜRPRİM ORANLARI 1.4. ÖDEME KOŞULLARI 1.5. ACENTE KOMİSYONU 1.6. SİGORTALI GİRİŞİ, SİGORTALI ÇIKIŞI, SİGORTANIN İPTALİ 1.7. TAZMİNAT ÖDEMELERİ 2- YENİLEME GÜVENCESİ Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 1/14

2 1- GRUP SAĞLIK SİGORTALARI 1.1. TEMEL ESASLAR Grup Sağlık Sigortası ile bir tüzel kişilik çatısı altında bulunan kişilerin (istenmesi halinde eş ve çocuklarının), yapacakları sağlık harcamaları seçilen plan/alternatif kapsamında teminat altına alınmaktadır. Grup Sağlık Sigortalarında teminatlar, limitler ve uygulama esasları, primler Groupama Sigorta A.Ş. tarafından grubun isteğine göre değerlendirilecek ve belirlenecektir. Grup Sağlık Sigortası 'Mecburi', ve 'Kısmi Mecburi olarak düzenlenebilir. Mecburi Grup : Bir tüzel kişilik çatısı altında bulunan çalışanların (istenirse eş ve çocuklar dahil edilebilir) en az 25 kişiden (eş ve çocuklar hariç) oluşmak üzere veya tüzel kişilik bünyesinde çalışan belirli bir sınıf (üst düzey yönetici veya işçiler vb.) çalışanın tümünün, primlerinin tamamının şirket tarafından karşılanarak sigorta kapsamına alınmasıdır. Mecburi grup olabilmesi için ; Çalışanın maaşından kesinti yapılmaksızın prim ödemelerinin tüzel kişilik tarafından yapılması gerekmektedir. Yenileme dönemleri dahil grup giriş ve çıkışları sigortalının işe giriş ve işten çıkışına bağlıdır. Kısmi Mecburi Grup : Bir tüzel kişilik çatısı altında bulunan çalışanların (istenirse eş ve çocuklar dahil edilebilir) en az 25 kişiden (eş ve/veya çocuklar hariç) oluşmak üzere tamamının veya tüzel kişilik bünyesinde çalışan belirli bir sınıf (üst düzey yönetici veya işçiler vb.) çalışanın tümünün sigorta kapsamına alınmasıdır. Prim ödemeleri aşağıdaki gibi olabilir : Çalışan priminin tamamı şirket tarafından, eş ve çocuk primleri çalışanlar tarafından, Çalışan priminin belli bir oranı şirket tarafından, eş ve çocuk primleri çalışanlar tarafından, Çalışan, eş ve çocuk primlerinin belli bir oranı şirket tarafından, kalanı çalışanlar tarafından karşılanır. Yenileme dönemleri dahil çalışanların giriş ve çıkışları sigortalının işe giriş ve işten çıkışına bağlıdır. Bağımlılar, her poliçe dönemi başında sigortaya giriş veya sigortadan çıkış kararı alabilir. Mecburi ve Kısmi Mecburi uygulamada tüzel kişilik adına seçilen teminatlara bağlı olarak poliçe oluşturulup, sigorta ettirene Groupama Sigorta A.Ş. tarafından gruba ait teminat ve limitlerini gösteren özel şartlar, sertifika,bilgilendirme formu (ve varsa ek protokol) verilerek imzalattırılır. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 2/14

3 Tüzel kişilik, mecburi ve kısmi mecburi uygulamada sigorta ettiren olarak poliçe genel, özel ve varsa ek şartlarında belirtilen yükümlülüklerini (prim ödeme, tazminat taleplerinin sigorta şirketine ulaştırma, oluşan tazminat ödemelerini toplu halde alma vb.) yerine getirir YENİ GİRİŞ, YENİLEME VE GEÇİŞ ESASLARI TEKLİF VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR Teklif vermek için grubun isteklerinin ve grup bilgilerinin tespit edilmesi, fiyatlandırmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gereklidir. Teklif aşamasında, ürün özel şartları gruba bilgi için verilir ve buna ek olarak Grup Sağlık Sigortası Teklif İsteme Formu eksiksiz bir şekilde doldurtulur. Dağıtım kanalına teklif verilebilmesi için dağıtım kanalının teklif getirmeye yetkili olduğuna dair grup yetkililerince imzalı yetki yazısı vermesi gerekmektedir. Grup Sağlık Sigortası Teklif İsteme Formu ve yetki belgesi ile teklif isteyen dağıtım kanalına formdaki bilgilere istinaden fiyat çalışması yapılarak teklif sunulur. Aynı grup birden fazla dağıtım kanalına yetki yazısı vermişse istenilen teminatlara göre teklif hazırlanarak her bir dağıtım kanalına verilir. Aynı teminat ve şartlarla istenmesi halinde teklifler aynı olacaktır. Sigorta ettirenin yazılı talebine istinaden poliçe ilgili dağıtım kanalının portföyünden üretilir. Yenileme döneminde ilgili grup için mevcut dağıtım kanalı dışında başka bir dağıtım kanalının da teklif almak istemesi durumunda, grup yetkililerinden tek yetkili olduğuna dair yazı alması gerekmektedir. Grup poliçesinden herhangi bir nedenle ayrılan sigortalının ferdi poliçe talep etmesi ve mevcut dağıtım kanalı dışında bir diğer bir dağıtım kanalından bilgilerinin istenmesi halinde, Acente Değişiklik Formu istenerek yeni dağıtım kanalına gerekli bilgiler verilebilecektir Sigortaya Giriş Yaşı a) Adayın yaşı, cari yıldan sigortalı adayının doğum yılının çıkarılmasıyla bulunur. Sigortaya giriş yaşı yaş aralığındadır. Grup sigortası kapsamına ilk defa girecek sigortalılarda 60 yaş üzeri sigorta girişi yapılmayacaktır. Ancak yenileme ve geçişlerde 60 yaş ve üzeri olan grup üyesi için, Groupama Sigorta nın belirleyeceği oranda ekprim alınacaktır. 18 yaşından küçükler ancak bağımlı statüsünde poliçe kapsamına alınabilir. 25 yaşından küçük (25 yaş dahil) evlenmemiş çocuklar, 25 yaşından küçük (25 yaş dahil) evlenmemiş üvey çocuklar ve 25 yaşından küçük (25 yaş dahil) evlatlıklar grup içerisinde çocuk statüsünde sigortalanabilecektir. Ancak, grubun yenileme dönemlerinde çocuğun yaşının 25 i aşması halinde sigorta kapsamına alınmayacaktır. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 3/14

4 Sigorta Süresi Sigorta süresi 1 yıldır Poliçe Alternatifi Seçimi a) Sigortaya ailelerin de katılması halinde ailenin tüm fertleri aynı poliçe alternatifini seçecektir. b) Sigorta yılı içinde hasar alınmamış ise poliçe tanzim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bir alt plana geçiş yapılabilir, bir üst plana geçiş yapılamaz (Konuyla ilgili ek protokolde yazılı özel bir madde bulunmuyorsa ). Hasar alınmış ise plan değişikliği yapılmayacaktır Yeni Doğan Çocukların Poliçeye Dahil Edilmesi Doğum masrafları Groupama Sigorta A.Ş. tarafından karşılanmaya hak kazanmış sigortalıların bebekleri, ilk 14 gün içerisinde poliçe yaptırılması şartıyla, risk değerlendirme yapılarak sigorta döneminin sonuna kadar doğduğu günden itibaren gün esaslı prim karşılığı sigortalanır. Poliçeye giriş için risk değerlendirmesi yapılmasını teminen başvuru formu ve doğum belgesinin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Groupama Sigorta da poliçesi mevcut olup doğum teminatına hak kazanmayan sigortalıların bebekleri sağlıklı olması şartı ile en erken 14. günden itibaren sigorta döneminin sonuna kadar gün esaslı prim karşılığı sigorta kapsamına alınabilir. Ebeveynleri ile ilk defa sigorta kapsamına alınacak bebekler en erken 14.günden itibaren poliçe kapsamına alınabilir. Üç aydan küçük bebekler için başvuru formu yanında doğum belgesi ve epikriz raporunun gönderilmesi gerekmektedir. Doğum tarihi itibariyle 14. günden sonra yapılan başvuruların risk değerlendirmesi yapılması koşulu ile poliçeye giriş tarihi başvuru tarihi olacaktır. Bu girişlerin 2 ay içinde bildirilmesi gerekmektedir. Doğum teminatına hak kazanmayan sigortalıların bebekleri için; Prematüre bebekler için (37.haftadan erken doğan veya gr altında doğum ağırlığına sahip bebekler) sağlıklı olduklarına dair alınacak doktor raporu ile sigorta kapsamına alınabileceklerdir. Sağlıklı olmayan prematüre bebekler için 6 ay sonra alınacak doktor raporu ile sigortaya giriş için yeniden değerlendirme yapılacaktır. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 4/14

5 Teknik Değerlendirme Mecburi gruplarda ; Başka bir sigorta şirketinde sigortalı olup, yıl içerisinde gruba yapılan sigortalı girişlerinde mevcut kanser, kalp, MS, böbrek, kronik organ yetmezliği, kalıcı felç, ağır diabet hastaları rahatsızlıkları hariç olmak üzere, risk değerlendirme yapılmayacak olup, diğer şirketteki ilk sigortalanma tarihinden sonra ortaya çıkan ve diğer şirket tarafından ödenen rahatsızlıklar ve annelik teminatı Groupama Sigorta A.Ş de teminat kapsamına alınacaktır. Ferdi poliçeden grup poliçesine geçişlerde risk değerlendirmesi yapılacaktır. Kısmi Mecburi gruplarda ; Başka bir sigorta şirketinde sigortalı olup, yıl içerisinde gruba yapılan sigortalı girişlerinde, gruba girişi mecburi olmayan kişiler için risk değerlendirmesi yapılarak gerektiğinde ek şart, ekprim veya teminat limiti uygulanabilecektir. Gruba girişi mecburi olan kişiler için ise mecburi grup şartları geçerli olacaktır. Grup kapsamına alınacak personelin mecburi veya kısmi mecburi olarak gruba katıldığına dair sigorta ettirenden/dağıtım kanalından yazılı bilgi alınmalıdır. Mecburi veya kısmi mecburi grup olup, gruba ilk defa giriş yapacak sigortalılarda ise risk değerlendirme yapılarak ek şart, ekprim veya teminat limiti uygulanabilecektir. Grup ile yapılan sözleşme doğrultusunda yenilemelerde daha geniş kapsamlı bir plan ile sigortalanmak istenmesi durumunda gruptaki kişilerden başvuruformu alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde bir üst alternatife geçişe onay verilebilecektir. Poliçe tanzim tarihi itibariyle 15 gün içinde BaşvuruFormu nun doldurulması gerekmektedir. Sigortanın başlamasından sonra Groupama Sigorta A.Ş. tarafından tespit edilen, beyan edilmemiş olan rahatsızlıklar için poliçe dönemi içinde ek şart konulabilir, hastalık limiti veya ekprim belirlenebilir, kişinin poliçesi iptal edilebilir YENİ GİRİŞLERDE GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURUFORMUNUN TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ a) Tüzel kişilik altındaki kişilerin ve/ veya çocuklarının tümü için Başvuru Formları imzalı ve tarihli olarak doldurulur. Şayet sağlık başvuru formunda herhangi bir rahatsızlık beyan edilmişse bununla ilgili varsa tetkik ve/veya tedavi sonuçlarını gösterir raporlar ile birlikte imza tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Groupama Sigorta A.Ş. ye ulaştırılması gerekmektedir. İlgili belgelerin gönderilmemesi halinde kişiler muafiyet uygulanarak sigorta kapsamına alınabileceği gibi risk in niteliğine göre sigorta kapsamına alınmama kararı verilebilir. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 5/14

6 b) Tüzel kişilik altındaki kişilerin ve/veya eş ve çocukların grup sağlık sigortasına katılması halinde ilgili tüzel kişilik bünyesindeki sigortalı adaylarının tüzel kişilik tarafından onaylı listesi alınacaktır (Adı, soyadı, ünvanı, medeni durumu, doğum tarihi, meslek, işe giriş tarihi, ilk sigortalanma tarihi, T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası ) c) 11 Ekim 2006 tarihli, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki kanun ve bu kanun uyarınca 9 Ocak 2008 tarihinde yayınlanarak, 1 Nisan 2008 den itibaren yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereğince, sigorta şirketleri ve aracı kurumlarının kimlik tespit yükümlülüğü oluşmuştur. Sigortacılık işlemlerinde, işlem tutarı veya aynı poliçeye ilişkin birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı TL veya üzeri olduğunda aşağıda belirtilen evrakların sigortacıya ibrazı sigortta ettirenin yükümlülüğündedir. Bu kapsamda istenecek belgeler; - Tüzel kişinin ünvanı - Ticaret Sicil Numarası - Faaliyet Konusu - Açık Adresi - Vergi Kimlik Numarası - Telefon numarası,varsa fax numarası ve elektronik posta adresi - Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisive imzası YENİLEMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ a) Yenileme aşamasında grup ile ilgili gerekli tüm bilgiler temin edilerek fiyat çalışması yapılmak üzere Grup Sağlık Sigortası Teklif İsteme Formu doldurulur.. b) Yeni poliçe daha evvelce olmayan teminat türlerini içeriyorsa, yeni teminatlar için özel şartlarda belirtilen bekleme süreleri ve muafiyetler yenileme tarihi itibariyle geçerli olacaktır. c) Yenileme talebinin, poliçe bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Bu durumda poliçe kazanılmış haklar ile yenilenecektir. Ancak; Yenileme tarihinin üzerinden 30 gün veya daha fazla süre geçmişse; sigortalı için yeni sigortalı gibi yeniden başvuru formu düzenlenecek ve yeni bir sigortalı gibi sigortaya katılacaktır. Kazanılmış hakları geçerli olmayacak, varolan ve hasar alınmış hastalıklar tamamen teminat dışı bırakılacak ve poliçenin ek şartlarında belirtilecektir.başvuru formlarının dağıtım kanalı tarafından, başvuru tarihini takip eden bir hafta içinde Groupama Sigorta ya ulaştırılması gerekmektedir. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 6/14

7 BAŞKA ŞİRKETTEN GEÇİŞLERDE BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABULÜ İÇİN GEREKLİ BELGELER a) Teklifte belirtilen yaş limitinin dışındaki sigortalıların sigorta kapsamına alınıp alınmayacağına ve alınması halinde uygulanacak esaslara Groupama Sigorta A.Ş. karar verecektir. b) Grup, bir önceki yıl veya yıllarda bir başka sigorta şirketinden sigortalı ise sigortacının isteyeceği ; I. önceki sigortalılık dönemine ait sağlık sigortası teminat ve limitlerini gösteren poliçe sureti, II. önceki sigorta şirketinden yazılı olarak alacağı kişi bazında ödenen prim, ödenen hasar bilgisinin III. önceki sigorta poliçesine ait bekleme süreleri, istisnalar, özel şartlar ve ek şartlarını gösterir poliçe ekleri, sigortalı adayı tarafından Groupama Sigorta A.Ş. ye ulaştırılması halinde bekleme süreleri, istisnalar, ek şartlar, indirim ve ekprim oranları bu bilgiler dahilinde değerlendirilir ve uygulanır. Grupta yeni işe başlayan kişilerden de yukarıdaki belgeler (devam eden sigortaları varsa) istenir. Önceki sigorta yılında başka bir sigorta şirketinden sigortalanmış ve o şirkette yenileme güvencesi haketmiş sigortalı adaylarının bu haklarının devamına yönelik değerlendirme yapılabilmesi için yenileme güvencesi belgelerinin veya talepte bulunduğu tarihten itibaren son 3 yıla ait kişi bazında ödenen prim, ödenen hasar bilgilerinin de yer aldığı hasar / prim oranı listelerinin sigorta başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. Diğer Sigorta Şirketlerinden geçiş yapan sigortalıların Yenileme Güvencesi değerlendirmeleri; talep edilen tarihten itibaren geriye dönük 3 yıla bakılarak yapılacak olup önceki sigortalılık dönemleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Önceki yıllarda başka bir sigorta şirketinde ferdi sigortası bulunan grup mensupları bu poliçelerine ait kazanılmış haklarının devam etmesini talep etmeleri halinde yukarıdaki belgeleri temin etmekle mükelleftirler. c) Başka bir sigorta şirketinden geçiş yapmak isteyen adayların, en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Groupama Sigorta A.Ş. ye, I. Başvuru formu (mecburi ve kısmi mecburi gruplar için başvuruformu alınmaksızın poliçeleştirme yapılabilecektir.) II. istenen diğer belgelerle (b maddesinin I, II, III kalemleri) Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 7/14

8 birlikte başvurması gerekmektedir. 30 gün içerisinde, istenen belgelerle birlikte başvuran adayların poliçeleri, bir önceki yıl Groupama Sigorta da sigortalıymış gibi kazanılmış haklarıyla birlikte oluşturulur. Ancak rahatsızlıkları ile ilgili risk değerlendirilmesi yapılarak gerekirse ek şart, ekprim ve katılım payı uygulanabilir. Kazanılmış haklarla, özel şartlardaki bekleme sürelerinin kaldırılması ve önceki poliçesinde sahip olduğu hakları kastedilmektedir. Sigortalının, önceki poliçesinin özel şartlarında/teminatlarında yer alan ama yeni sigorta dönemi için geçerli olan özel şartlarda/teminatlarda olmayan haklar kazanılmış hak olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, yeni dönem için geçerli özel şartlarda mevcut olan ama bir önceki dönem özel şartlarda yer almayan haklar sigortalı için de geçerli olacaktır. Sigortalı, Groupama Sigorta A.Ş.'ye veya önceki sigorta şirket(ler)ine verdiği sağlık beyanında ihbar yükümlülüğüne uymadığı takdirde kazanılmış hakkından söz edilemez. Kazanılmış hakların verilebilmesi için, sigortalının bir önceki poliçesinde en az 1 yıl sigorta kapsamında olması ve sigorta bitiş tarihinden itibaren Risk Kabul Politikasında belirtilen sürelerden daha fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir. Sigorta süresi 1 yıldan kısa olan sigortalılar için bekleme süreleri bir önceki şirketin sigorta başlangıç tarihinden itibaren hesaplanır. Kişinin diğer sigorta şirketi/şirketlerindeki ilk sigortalanma tarihinden de önceye dayandığı tespit edilen rahatsızlıkları önceki sigorta şirketinde ödenmiş olsa dahi kazanılmış hak kapsamına girmez. Bu rahatsızlıklar teminat haricidir. İlk sigorta tarihinden sonra ortaya çıkan ve süregelen rahatsızlıklar için Groupama Sigorta A.Ş. ekprim uygulama ve/veya teminat limiti belirleme hakkına sahiptir. Bu hak gruba verilen teklifte de belirtilebilir. Kişinin kazanılmış hakları ile geçiş işlemlerinde son sigorta şirketinden gelen bilgiler baz alınarak işlem yapılır. d) Başvuru formu mutlaka sigortalıya imzalatılmalıdır. İmzalatılmamış ve üzerinde tarih bulunmayan formların poliçeleştirme işlemleri tüm tazminat işlemlerine kapalı olarak yapılır. İlgili eksiklik tamamlandıktan sonra kişilere ait poliçeler tüm tazminat işlemlerine açılır. d) e) Kazanılmış hak verilerek geçiş alınan grup poliçelerinde poliçe başlangıç tarihi, bir önceki sigorta şirketindeki poliçe bitiş tarihi olur Bir önceki sigorta şirketindeki poliçe bitiş tarihinin üzerinden 30 günden daha fazla süre geçmişse; sigortalı için yeni sigortalı gibi işlem yapılarak kazanılmış hakları verilmeyecektir. f) Diğer sigorta şirketinden Groupama Sigorta ya geçişlerde bir önceki şirkette sigortalı olduğu teminatları ile Groupama Sigorta da almak istediği teminatları bağdaşmalıdır. Diğer şirkette yalnızca yatarak tedavi teminatlarıyla sigortalı ise Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 8/14

9 ve Groupama Sigorta da ayakta tedavi teminatları da verilecekse kişilerden tekrar başvuru formu istenebilecektir. g) Sigortaya giriş işlemleri için doldurulan BaşvuruFormlarının en geç 15 gün içerisinde Groupama Sigorta ya ulaştırılması gerekmektedir. h) Kazanılmış hakların verilmesi için yapılan değerlendirmelerde önceki sigorta şirketindeki bilgiler esas alınır. Daha önce bağlı bulunan kurumlar, yardım sandıkları değerlendirmeye alınmaz. a) Diğer sigorta şirketi tarafından konulan ek şartlar şirketimizde de aynen uygulanacaktır. Bu ek şartların yeniden değerlendirilebilmesi için birinci yılın tamamlanması gerekmektedir. Konulan ek şartlar Groupama Sigorta tarafından; sigortalının kendi isteğiyle yaptırdığı tetkiklerin olumlu sonuç vermesi sonucunda kaldırılabilir. Sigortalının kendi isteği ile yaptırdığı tetkiklerin ücreti inceleme sonucu ne olursa olsun (ek şartın kaldırılması veya kaldırılmaması) sigortalı tarafından ödenir GROUPAMA SİGORTA A.Ş. DEKİ FERDİ SAĞLIK SİGORTASINDAN, GROUPAMA SİGORTA A.Ş. DEKİ GRUP SAĞLIK SİGORTASINA GEÇİŞLERDE UYGULANACAK ESASLAR a) Sigortalının özel ferdi poliçesinin bitim tarihini takip eden 30 gün içerisinde grup sigortasına geçiş talebinde bulunması halinde ferdi poliçedeki kazanılmış hakları grup poliçesinde de devam edecektir. 30 günü aşan taleplerde sigortalı için yeniden başvuru formu düzenlenecek ve yeni bir sigortalı gibi sigortaya katılacaktır. Kazanılmış hakları geçerli olmayacak, varolan ve hasar alınmış hastalıklar teminat dışı bırakılacak ve poliçenin ek şartlarında belirtilecektir. b) Groupama Sigorta A.Ş. deki Ferdi Sağlık Sigortasından Grup Sağlık Sigortasına geçişlerde ferdi sağlık poliçesi kapsamında yenileme güvencesi koşullarını sağlayarak hakeden kişilerin bu hakları grup poliçesinde de devam edecektir. c) Geçişlerdeki teknik değerlendirmeler için maddeleri geçerlidir PRİMLER, İNDİRİM VE SÜRPRİM ORANLARI Grup sigortalarında Grup Sağlık Sigortası Teklif İsteme Formu ndaki bilgilere istenen teminatlara, önceki dönem H/P oranına, gruptaki kişilerin kazanılmış hak kapsamındaki rahatsızlıklarına, talep edilen özel şart değişikliklerine, ödeme şekline vb. taleplere göre her gruba özel teklif çalışması yapılmaktadır. Grup için hesaplanan prim üzerinden aşağıdaki indirim ve ekprimler uygulanabilir: a) Gruptaki kişilerin mevcut rahatsızlıkları için risk değerlendirmesi yapılarak indirim veya ekprim uygulanabilir. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 9/14

10 b) Teklifte belirtilen üst yaş limitinden sonra poliçesi devam edecek kişiler için yaşa göre ekprim uygulanabilir. c) Mevcut uygulamalardaki özel şartların dışında ek protokol talep eden gruplar için şartların içeriğine göre indirim ya da ekprim uygulanabilir. d) Prim ödeme şeklinde değişiklik isteyen gruplar için indirim ya da ekprim uygulanabilir ÖDEME KOŞULLARI a) Grup sigortalarında, prim borcu sigorta ettiren tarafından ödenecektir. Her bir sigortalıdan ayrı ayrı prim tahsilatı yapılmayacaktır. Prim borcu nakit, kredi kartı, çek ile ödenebilir. Sigorta ettiren firmanın kredi kartı ile ödemeyi seçmesi durumunda, kredi kartının son ödeme tarihi, kredi kartı numarası,cvc kodu vb. bilgilerinin tam olarak alınması önem taşımaktadır. Grupta yer alan sigortalıların kredi kartlarından tek tek tahsilat yapılmayacak, tek bir kredi kartından grup poliçesinin vadelerine göre tahsilat yapılabilecektir. Çek ile yapılacak ödemelerde maksimum vade tarihinden itibaren 15 günlük çek kabul edilecektir. Poliçe peşinatı ödenmeden poliçe provizyona açık olmayacaktır. Sigortalı giriş ve çıkışlarında, yeni giren sigortalının prim borcu ve iadesi, poliçe bitimine iki ay kalan döneme vade atılmayacak şekilde ana poliçe ödeme planı paralelinde vadelendirilir. Sigortaya zeyil ile yeni giriş olduğunda prim borcu ana poliçenin taksit adeti kadar vadelendirilir. Vadelendirme en fazla poliçe bitiş tarihinden iki ay önceki tarihe kadar yapılabilmektedir. Dolayısıyla bazı durumlarda aynı tarihe denk gelen vadeler olabilir. Poliçe bitiş tarihine iki ay kala yapılacak yeni sigortalı girişlerinde/ çıkışlarında, prim borcu peşin tahsil edilecek veya prim iadesi peşin ödenecektir. b) Kredi kartı ile ödemelerde, ilk peşinatta nakit ödeme veya çek de kabul edilebilir. c) Tüm grup poliçelerinde, poliçenin ilk peşinatı ödenmeden, tazminat ödenmeyecek ve poliçe provizyona açılmayacaktır ACENTE KOMİSYONU Grup sigortalarında acente komisyonu maksimum % 10 dur. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 10/14

11 1.6. SİGORTALI GİRİŞİ, SİGORTALI ÇIKIŞI, SİGORTANIN İPTALİ a) Sigortalı girişi: Grup sigortalarına tüm giriş işlemlerinde T.C kimlik numarası/yabancı uyruklu kişilerden yabancı kimlik numarası alınması zorunludur. Bu bilgiler olmaksızın poliçenin düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. - Sigorta kapsamına sigorta yılı içinde girecek personel, eş ve çocuklar için ödenmesi gereken prim, gün esasına göre hesap edilerek düzenlenecek poliçe ekinde gösterilir. - Personelin mecburi ve kısmi mecburi olduğu gruplarda, sigortaya giriş işlemi, işe girişinden itibaren en fazla 1 ay ( deneme süresi olan gruplarda en fazla 2 ay) içinde yazı ile şirketimize ulaştırılması durumunda, işe giriş tarihi itibari ile yapılacaktır. Başvuru formuna kesinlikle düzenlendiği günün tarihi atılacaktır. - Eş ve çocukların mecburi olduğu gruplarda, personelin işe giriş tarihi ile birlikte aynı anda poliçe kapsamına alınmak istenmesi halinde, sigortaya giriş işlemi personel ile aynı tarih itibari ile yapılacaktır. Başvuru formuna kesinlikle düzenlendiği günün tarihi atılacaktır. Eş ve çocukların daha sonra poliçe kapsamına alınmak istenmesi halinde poliçe başlangıç tarihi Başvuruformundaki tarih olacaktır. Sigorta yılı içinde sigortaya yeni giriş sigortacının kabulü halinde, ancak grubun poliçe başlangıç tarihini takip eden 1 ay içinde yapılabilir. Yıl içinde doğan bebekler, evlilik neticesinde bağımlı statüsü kazanan eşler, bir önceki yıl başka şirkette poliçesi olup poliçe bitim tarihinden sonra poliçeye katılmak isteyen eşler ve işe yeni giren personel ve ailesi bu durumlarını belgeleyerek yıl içinde sigorta kapsamına alınabilecektir. - Eş ve çocukların kısmi mecburi ve ihtiyari olduğu gruplarda, yani şirket çalışanlarının ve aile bireylerinin sigorta kapsamına girmelerinin isteğe bağlı olduğu, aile bireylerinin primlerinin tümünün veya bir kısmının çalışanın maaşından kesildiği gruplarda, sigorta yılı içinde sigortaya yeni giriş sigortacının kabulü halinde, ancak grubun poliçe başlangıç tarihini takip eden 1 ay içinde yapılabilir. Yıl içinde doğan bebekler, evlilik neticesinde bağımlı statüsü kazanan eşler, bir önceki yıl başka şirkette poliçesi olup poliçe bitim tarihinden sonra poliçeye katılmak isteyen eşler ve işe yeni giren personel ve ailesi bu durumlarını belgeleyerek yıl içinde sigorta kapsamına alınabilecektir. Eş sigorta kapsamına alınmadan yeni doğan çocukların sigorta kapsamına alınması istenmesi halinde personel priminin % 80 i çocuk primi olarak alınacaktır. Askere giden personel için sigorta ettirenin askere gitmeden önce sigorta şirketine bildirimde bulunması ve askerlik dönüşü 1 ay içerisinde tezkere + yeni tarihli başvuru formu ile poliçeye giriş için başvuruda bulunması şartıyla askerde bulunduğu dönem için hasarsızlık formu alınarak ve başvuruformu alınıp risk analizi yapılarak kişinin kazanılmış hakları saklı tutulacaktır. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 11/14

12 Başvuruformundaki imza tarihinden itibaren en fazla 2 hafta içinde, şirketimize giriş bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu durumda giriş işlemi yukarıdaki şartlarda gözönüne alınarak istenen tarih itibari ile yapılacaktır. 2 haftadan daha eski tarihli başvuru formlarıyla başvuru yapılması halinde yeni başvuru formu doldurulması gerekmektedir. b) Sigortalı çıkışı: Sigorta yılı içinde sigortadan ayrılan sigortalıların teminatı otomatik olarak sona erer. Mecburi ve kısmi mecburi gruplarda mecburi katılımlı kişilerin sigortadan ayrılması halinde, sigortadan ayrılan kişinin primi gün esasına göre hesap edilerek sigorta ettirene iade edilir. Çıkış işlemi, sigortalının işten çıkış tarihi itibariyle 2 hafta içinde şirketimize bildirilmesi halinde, ödenmiş olan son tazminat tarihinden önce olmamak kaydıyla çıkış tarihi itibariyle yapılır. 2 haftadan sonra bildirilmesi durumunda ödenmiş olan son tazminat tarihinden önce olmamak kaydıyla çıkış yazısının Groupama Sigorta ya ulaştığı tarih itibarıyla yapılır. Kismi mecburi gruplarda isteğe bağlı katılım ile sigortalı olan kişi işten ayrılmış olması nedeniyle gruptan ayrıldığını belgelediği taktirde gün esaslı prim iadesi yapılır. Personel poliçesinin iptal edilmediği durumlarda eş ve çocuklara ait yıl ortasında poliçe iptali de yapılmayacaktır. Sigortalılardan birinin vefatı durumunda sigortalının çıkışı, grubun bildirmesi halinde vefat ettiği gün itibari ile yapılır (grubun talebi ile bağımlılarının sigortası süre sonuna kadar devam edebilir). Vefat eden kişi için sigortalı çıkış zeyli düzenlenerek gün esaslı prim iadesi yapılır. c) Sigortanın iptali: Sigorta süresi dolmadan sigorta ettiren tarafından grup sağlık poliçelerinin iptal ettirilmesi halinde; alınan son hasar tarihinden önce olmamak kaydıyla gün esasına göre prim tahakkuk ettirilerek iptal işlemi yapılır. 25 yaşından küçük, bakmakla yükümlü olunan ve çocuk bağımlı olarak sigorta kapsamına alınan kişilerin, sigorta süresi içerisinde evlenmeleri halinde evlilik tarihleri itibariyle grup poliçesinden çıkışları yapılacaktır TAZMİNAT ÖDEMELERİ Tüm grup uygulamalarında tazminat ödemeleri için uygulanan prosedür, poliçe özel şartlarında ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 12/14

13 Mecburi ve kısmi mecburi grup uygulamalarında sigorta ettiren, Groupama Sigorta ile karşılıklı tespit edilen hafta içi bir günde o haftaya ait tüm tazminat taleplerini şirkete teslim eder. Teslim alınan tazminat talepleri ertesi hafta aynı gün sonuçlanacak şekilde değerlendirilir. Grubun özelliğine göre tazminat ödeme şeklinde değişiklik yapılabilir. 2- YENİLEME GÜVENCESİ En az 3 yıl Groupama Sigorta yada başka bir sigorta şirketinde kesintisiz sigortalı olan ve son 3 yıla ait ortalama h/p oranı %80 in(annelik, PSA, Mamografi ve Check up teminatından kullanılan hasarlar hariç) altında kalan kişilere medikal değerlendirme sonucunda Yenileme Güvencesi verilip verilmeyeceğine karar verilecektir. Bu değerlendirme neticesinde Yenileme güvencesi kararı verildiği taktirde belirlenmiş şartlar haricinde yenilemelerde bu güvencenin kazanılmasından sonra teşhis edilen ve sigorta kapsamında teşhis/tedavi masrafları ödenen rahatsızlıklarla ilgili risk değerlendirme yapmama, özel olarak sigortalıya yönelik uygulamalarla bu hastalık(lar)/rahatsızlık(lar)ı kapsam dışı bırakmama, hastalık ek primi, hastalık limiti ve/veya hastalık katılım payı uygulamamayı taahhüt eder. 60 yaş ve üzeri kişiler için Yenileme Güvencesi değerlendirmesi yapılmayacaktır. Diğer sigorta şirketinden geçişte kazanılmış hakları verilmiş ise önceki sigortalılık süreleri de yenileme güvencesi kazanmaları için değerlendirmeye alınacaktır. Yenileme Güvencesi verilme aşamasında mevcut bulunan muafiyetler ve hastalık ekprimleri dışında Groupama Sigorta A.Ş. de iken teşhis edilen ve sigorta kapsamında teşhis/tedavi masrafları ödenen rahatsızlıklar için, yenileme güvencesine hak kazanıldığı tarihten sonra muafiyet ve hastalık ekprimi uygulanmayacaktır. Ancak yenileme güvencesi verilmeden önceki sigortalılık döneminde ortaya çıkan mevcut hastalıklar için risk değerlendirmesi yapılarak limit, muafiyet, katılım payı, ekprim vb belirlenebilecektir. Yenileme güvencesi kapsamında yenilenen poliçeler için yenileme tarihinde geçerli olan özel ve genel şartlar uygulanacaktır. Daha önce teşhis ve tedavi masrafları sigorta kapsamında olan rahatsızlıklar ve uygulamalar yeni poliçe döneminde özel şartlara yazılarak kapsam dışı bırakılmış olabilir; bu durumda önceki poliçe döneminde ilgili masraflar ödenmiş olsa dahi ödeme yapılmayacaktır. Groupama Sigorta A.Ş. yenileme primlerinin hesaplanmasında hasarsızlık indirimi veya hasar ekprim uygulama hakkına sahiptir. Diğer bir sigorta şirketinden geçişlerde ; En az üç yıl kesintisiz olarak sigortalı olan, son 3 yıl hasar/prim oranı ortalaması % 80 in altında kalan, 1.derece riskli hastalıkları bulunmayan ve diğer şirkette yenileme güvencesi olan sigortalılara risk değerlendirmesi yapmaksızın Groupama Sigorta yenileme güvencesi verir. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 13/14

14 Diğer sigorta şirketinde henüz yenileme güvencesi kazanmamış sigortalıların, geçişte kazanılmış hakları verilmiş ise; Groupama Sigorta A.Ş. de geçen 1. Sigortalılık yılı sonunda sigortalı kalınan son 3 yıla ait (Groupama Sigorta A.Ş. de 1 yıl + önceki 2 yıl ) sigortalılık süreleri de yenileme güvencesi kazanmaları için değerlendirmeye alınacaktır. Kişilerin önceki sigorta şirketlerindeki yenileme güvencesi belgelerini veya son 3 yıla ait kişi bazında ödenen prim, ödenen hasar bilgilerinin de yer aldığı hasar / prim oranı listelerini Groupama Sigorta A.Ş. ye en geç iki ay içinde ulaştırmaları gerekmektedir. Geçişlerde Groupama Sigorta A.Ş. risk değerlendirmesi sonucu bazı hastalıklar için ek prim veya muafiyet, hastalık limiti, hastalık katılım payı belirleyerek bu hakkı verebilir. Yenileme Güvencesi ne hak kazanmış olan sigortalıların bir üst plana geçiş talebi olması halinde; Ayakta tedavi teminatı içermeyen planlardan/ayakta tedavi teminatı içeren planlara geçiş talebi olması halinde Groupama Sigorta yeniden risk değerlendirmesi yaparak bu talebin karşılanıp karşılanamayacağına karar verir. Değişiklik talebinin uygun görülmesi halinde police şartları yeniden düzenlenir. Yenileme güvencesi verilen sigortalının bu güvence verilmeden önceki sigortalılık döneminde ortaya çıkan ve sigortalı tarafından bilinen ancak sigortacının bilgisi dahilinde olmayan rahatsızlık / hastalık durumunda, sigortacı durumu öğrendiği tarih itibari ile yenileme güvencesine son verme, ek şart ve/veya hastalık ekprimi uygulayarak devam ettirme hakkına sahiptir. Groupama Sigorta A.Ş. deki grup sağlık sigortasından ayrılma sebebi işten ayrılma olan, bu durumu belgelenen ve grup sağlık sigorta poliçesi kapsamında yenileme güvencesi koşullarını sağlayarak bu hakkı elde eden kişilerin, Yenileme Güvencesi Hakkı, gruptan ayrılma tarihlerini takiben ferdi poliçe satın almaları şartıyla ferdi sigortalı iken de devam edecektir. Grup Sağlık sigortasından ayrılma sebebi işten ayrılma olmayan kişiler için risk değerlendirmesi yapılarak police teminat kapsamı ve koşulları ferdi sağlık poliçesine geçişte yeniden belirlenir. Sigortalının hileli ve kötü niyetli davranışları tespit edildiği taktirde yenileme güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın sigorta akdi sigorta şirketi tarafından tek taraflı olarak fesh edilir. Groupama - Şirket içi kullanıma yönelik gizli bilgidir. 14/14

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA ÖZEL FERDİ SAĞLIK SİGORTASI RİSK KABUL KRİTERLERİ

GROUPAMA SİGORTA ÖZEL FERDİ SAĞLIK SİGORTASI RİSK KABUL KRİTERLERİ 1- ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI Geleneksel Planlar : (Turkuaz, Eko Turkuaz, Plan A, Plan E, Plan G, Plan K,Plan K1,Plan K2 Alternatif Turkuaz,Alternatif Plan E, Alternatif Plan G, Alternatif Plan K,Alternatif

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No Seçilen Ürün / Poliçe No Seçilen Plan Teknik

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.7.2008 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910

Detaylı

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır.

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.1.2013 00:00:00 Yayınlayan Kurum: 1. Amaç ve Kapsam (1)5363 sayılı Tarım Sigortaları

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI 1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI Yeşil Kart Sertifikası na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-75 28/01/2009 Konu : Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi. GENELGE 2009/17 1- Genel Açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Peşin 14/06/ ,12

Peşin 14/06/ ,12 EKSTRA TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ Poliçe No : 389645317 Yenileme No : 0 Levha No : T16426-NPZU Acente : 325428 - CREA SİGORTA ARA.HİZ.A.Ş. Tel : 212 274 0036 Poliçe Bilgileri Sigorta Süresi : 365 gün Başlangıç

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

-Çelik, betonarme, karkas yapılar

-Çelik, betonarme, karkas yapılar 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır. 1.Tarife ve İndirimler* Yapı Tarzı I. Bölge

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, bireysel emeklilik sistemine ödenen

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR Soru 1- Uzun süreli kredi hayat poliçelerinin iptalleri için hangi evraklar gerekmektedir? *Kredi kapanmış ise; Müşteri dilekçesi üzerine Uygundur" yazısı ile -alt bölümde kaşe ile

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik ve sonrasında muhtelif tarihlerde

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI. TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI. TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının;

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının; HİSS TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI 13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk), Hekim Hukuk Asist, Hekim Plus Poliçeleri 1 1) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE ve TALİMATLAR 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

taksitin tahsili ile doğmaktadır. Bu nedenle, sigorta muamelesinin düzenlenme ve iptal işleminin aynı vergilendirme dönemi içinde yapılması ve iptal e

taksitin tahsili ile doğmaktadır. Bu nedenle, sigorta muamelesinin düzenlenme ve iptal işleminin aynı vergilendirme dönemi içinde yapılması ve iptal e 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26551 Resmi Gazete Tarihi 13/06/2007 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO

ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ BABA ADI ANNE ADI UYRUĞU BOY KILO SİGARA(Adet/GünALKOL(Kadeh/Hafta) VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO EĞİTİM DURUMU ÇALIŞMA DURUMU MESLEĞİ

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016 DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Devlet Destekli Sera Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar

Detaylı