I. BÖLÜM - YASADA ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN TABLO HALİNDE GÖSTERİLMESİ... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. BÖLÜM - YASADA ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN TABLO HALİNDE GÖSTERİLMESİ... 6"

Transkript

1 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Ekim 2011 İstanbul

2 SUNUŞ... 3 I. BÖLÜM - YASADA ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN TABLO HALİNDE GÖSTERİLMESİ... 6 II.BÖLÜM - KANUN TASARISI ÖNERİSİ GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI... 23

3 SUNUŞ Türkiye de internet servis sağlayıcıları eliyle uygulanan erişimin engellenmesine ilişkin kararlar Yetkili Mahkemeler, Cumhuriyet Savcıları ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verilmektedir. Oransal olarak bakıldığında erişimin engellenmesinin kararlarının çok büyük bir çoğunluğu Mahkemeler tarafından verilmektedir. Verilen tüm kararlara dayanak olarak olayın niteliğine göre Medeni Kanun un kişilik haklarına koruyan hükümleri, Terörle Mücadele Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ve en son olarak da 5651 Sayılı İnternet Ortamından Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun u gösterilmektedir. Yukarıda yapılan tespite dayanarak kamuoyunun; Türkiye de verilen erişimin engellenmesi kararlarının tamamının gündemde olan 5651 Sayılı Yasaya göre verildiği yanılgısı içerisinde olduğu söylenebilir. Oysa ki erişimin engellenmesi konusunda oluşan yargısal içtihatlar ve uygulama belirtildiği üzere farklı hukuk kaynaklarına dayanmaktadır. Bu durum erişimin engellenmesi gibi temel hak ve özgürlükleri doğrudan kısıtlayan bir uygulamaya ilişkin 5651 Sayılı Yasanın uygulanmasından sorumlu olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına da haksız eleştirilerin yöneltilmesine ve uygulamada bir birlik sağlanamamasına neden olmaktadır. Erişimin engellenmesi kararı uluslar arası alandaki uygulamalara bakıldığında belirli bir sistematik dahilinde, yalnızca belli suçlar için en son çare olarak orantılı şekilde uygulanan bir güvenlik tedbiridir. Ülkemizde verilen erişimin engellenmesi kararları maalesef ki yukarıda belirtilen kriterlerden uzak olarak gelişmektedir. Ülkemizde verilen erişimin engellenmesi kararlarının bir çoğu orantılılık ölçütünü taşımamaktadır. Öyle ki sadece tek bir kişinin hakkı ihlal edildiği için; bir çok insanın iletişim özgürlüğü kısıtlanmakta; bu durum önemli boyutlarda ekonomik ve toplumsal zararlara yol açmaktadır. Bu konuda 1996 tarihli Amerikan Yüksek Mahkemesinin verdiği karar çok önemli bir ilke ortaya koymaktadır. A.B.D. Telekomünikasyon Ahlak Yasası (Telecommunications Decency Act) ile müstehcen veya şiddete dayalı yayınlarda, bu yayınların barındığı sunucuların sorumluları için $ kadar para cezası veya iki yıla kadar hapis cezası öngören bir düzenleme yapmıştır. Ancak, bu cezai kural yürürlülüğe girdikten bir yıl sonra Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Yüksek Mahkeme iptal gerekçesinde Demokratik bir toplumda serbest toplumsal fikir alışverişinin sağlayacağı toplumsal yarar, internete sansürün sağlayacağı toplumsal yararla karşılaştırılamayacak kadar önemlidir diyerek ölçülülük yönünde çok önemli bir ilkesel açılım ortaya koymuştur. Bu ilkesel açılım konjonktürel gelişmelerle sulandırılsa da; demokratik hukuk devletlerinde internet düzenlemelerinde ölçülülük ilkesinin uygulanması için günümüze kadar temel referans noktası olmuştur.

4 Ölçülülük ilkesi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ve bu sınırlandırma yönünde hak veren düzenlemelerin uygulanmasında en başta göz önünde bulundurulması gereken ilkedir. Ölçülük ilkesinin yanında bir diğer önemli ilke de temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran düzenlemelerin uygulanılması aşamasında kullanılacak araçların amaca uygun olmasıdır. Erişimin engellenmesi hukuka aykırı fiilin önlenmesinde en son kullanılacak araç olmalı; bu aracın kullanılması da başka kişilerin hak ve özgürlüklerine en az düzeyde etkilemelidir. Bu durumun teknik açılımı erişimin engellenmesi kararı verilmeden önce ilgililere ulaşılmaya çalışılması, hukuka aykırı içeriğin yayından kaldırılması için yetkililere süre verilmesi, eğer verilen süre içinde hukuka aykırı içerik yayından kaldırılmazsa yalnızca ilgili hukuka aykırı içeriğin bulunduğu linkin erişimine engellenilmesi şeklinde tarif edilebilir. Bu durum ölçülülük ve aracın amaca uygun olması ilkelerinin erişimin engellenmesi yönünden uygulanılmasının demokratik hukuk devletinde sürece dökülmüş halidir. Ülkemizde 5651 Sayılı yasa ile yukarıda belirtilen süreç maalesef ki kurulmamıştır. Hukukun genel ilkeleri yönünden erişimin engellenmesi kararı verecek makamlar, erişimin engellenmesi kararını aşamalı olarak uygulanacak bir karar verebilirler. Oysa ki uygulamada doğrudan erişimin engellenmesi ne hükmedilerek ölçülülük ilkesine aykırı hukuki uygulamalar ve içtihatlar yaratılmaktadır. Bu kararlar kanuni olmasına rağmen hukuki liği ve adaleti sağlama fonksiyonu tartışılabilir kalmaktadır. Yasanın yazılış tekniği de maalesef ki buna izin verir mahiyettedir Sayılı Yasada sayılan katalog suçlar bakımından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, re sen erişimin engellenmesine karar verebilme yetkisine sahip olmasına rağmen; yukarıda belirtilen süreci uygulamaya gayret etmekte; re sen karar verme yetkisini dahi hukuki teminatı yüksek olması nedeniyle hakim veya mahkeme kararına dayandırarak yerine getirme yolunu seçmektedir Sayılı Yasa kapsamında ülkemizde bir çok site hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmesinin temel nedeni, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından gerekli uyarıların yapılmasına rağmen hukuka aykırı içeriğin ilgili sitelerce ortadan kaldırılmaması da olduğu iddia edilmektedir. Bunun dışında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 5651 Sayılı Yasa kapsamında yetkisi olduğu için bu yasa dışında verilen erişimin engellenmesi kararların icrasında herhangi bir rol oynayamamaktadır. Bu kararlar Başkanlığın bilgisi dışında verilmekte ve dolayısıyla Başkanlığın sürece herhangi bir müdahalesi olmamaktadır. Avrupa Birliği nin hukuka aykırı içerikle ilgili benimsediği temel prensip olan ve yukarıda özetletmeye çalıştığımız süreç de (Bu süreç teknik olarak uyar-kaldır süreci notice and takedown olarak tanımlanmaktadır) maalesef ki Başkanlığın iyi niyetli yaklaşımına rağmen işletilememektedir. Ülkemizde verilen Erişimin engellenmesi kararları araç amaç uygunluğu bakımından da çok tartışmalıdır. Zira verilen erişimin engellenmesi kararlarında hukuka aykırı içeriğin bulunduğu linkin erişime engellenmesi yerine tüm web sitesine erişimin engellenmesi yönünde bir karar verilmektedir. Teknik açıdan alt alan adı üzerinden erişimin

5 engellenmesinin maliyetli bir yöntem olduğu gerekçesiyle internet servis sağlayıcıları da bu yöntemin uygulanmasına pek sıcak bakmamaktadır. Ancak ülkemizde böyle bir teknolojinin ulusal kaynaklarla geliştirilmesi için gerekli olan kaynaklar bulunmaktadır. Bunun için irade gösterilmesi yeterlidir. Türkiye deki mevcut erişimin engellenmesi kararların icrası neticesinde hak ve özgürlüklerin ölçüsüzce kısıtlanmasına yol açan iklimin değiştirilmesi için uzun ve kısa vadede aşağıda belirtilen aksiyonların alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu adımlar; 5651 Sayılı Yasa kapsam ve içerik bakımından gözden geçirilmeli; temel hak ve özgürlükler ile internetin etkileşimle doğasının nitelikleri göz önüne alınarak uygulanabilir bir çerçeveye getirilmelidir. Erişimin engellenmesi yalnızca sınırlı sayıdaki suç için en son uygulanacak güvenlik tedbiri olarak tanımlanmalıdır. Bu suçların neler olduğu ilgili yasada tanımlanmalıdır ve bu suçlar dışında herhangi bir şekilde erişimin engellenmesi kararı verilmemelidir. Erişimin engellenmesi kararı verilecek suçlar uluslar arası sözleşmelerle uzlaşılan suç kategorileri içerisinde yer almalıdır. Erişimin engellenmesine yönelik verilecek kararlar; içeriğinde hukuka aykırı içeriğin kaldırılması yönünde uyarıyı içermeli; eğer kararda verilen süre içinde içerik yayından kaldırılmaz ise erişimin engellenmesi kararı verilmelidir. Erişimin engellenmesi kararı yalnızca hukuka aykırı içeriğin bulunduğu linke yönelik olmalı; hiçbir şekilde verilen kararlarla bu linkin yer aldığı alt alan adının bağlı olduğu ana alan adına erişim engellenmemelidir. İnternet Servis Sağlayıcılarının, içeriğin ilgili olduğu linke erişimi engellemeleri için yapmaları gereken teknolojik yatırım ve süreçlerin geliştirilmesi yönünde devlet desteği sağlanmalı; bu yönde ortak proje geliştirilmesi yönünde adımlar atılmalıdır. Erişimin engellenmesinin icrası ve hukuka aykırı içerik yayından kaldırıldıktan sonra siteye erişime izin verilmesi yalnızca Kanunen bu konuda yetkilendirilmiş otorite tarafından yerine getirilmelidir. Bu otoritenin çalışma süreçleri açık ve şeffaf olmalı; erişimin engellenmesi kararına mesnet teşkil eden içerik yayından kaldırıldıktan sonra ilgili idare otoriteye bildirimin yapılmasına müteakip siteye erişime izin verilmelidir. Erişimin hukuka uygun olarak engellenmesi ve bu yönde yapılan çalışmalarla ilgili gerekli bilicin ve farkındalığın yaratılacağı ortamlar sağlanmalıdır. Sitelerde hukuka aykırı içerik bildirim hattı oluşturulmalıdır. Yukarıda belirtilen esasların Yasa değişikliği önerisi şeklinde detaylandırılmış halini bu doküman ile İnternet Kurulunu nun sayın üyelerinin bilgi ve görüşlerine arz ederiz Saygılarımızla, Behçet ENVARLI Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri

6 I. BÖLÜM - YASADA ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN TABLO HALİNDE GÖSTERİLMESİ Eski Metin Yer sağlayıcının yükümlülükleri MADDE 5 (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (2)Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuk a aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür. Yeni Metin Yer sağlayıcının yükümlülükleri MADDE 5 (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (2)Yer sağlayıcı, yer sağladığı h ukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci, 8/a ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmaklaveya hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti nden erişimi engellemekleyükümlüdür. (3) Suç oluşturan veya hak ihlaline sebebiyet veren içeriğin kaldırılması konusunda ilgili kişilerin elektronik olarak uyarıda bulanabilecekleri, internet ortamından erişilebilir bir uyar kaldır sistemini kurmakla (4) Yurt dışında yerleşik olan yer sağlayıcı, Başkanlık tarafından bu Kanun un 9 ve 9/a maddlerine göre kendisine yapılacak bildirimlerin iletilmesi ve yer sağlayıcı ile iletişimin sağlanması amacıyla Türkiye de mukim yetkilisinin veya vekilinin iletişim bilgilerini Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür. Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi MADDE 8 (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir: a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 1) İntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi MADDE 8 (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak, bu kanunun 8/a maddesindeki esaslara uygun olarak çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırıların önlenmesini teminen erişimin engellenmesine karar verilebilir: a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 1) İntihara yönlendirme (madde 84),

7 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226), 6) Fuhuş (madde 227), 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. (2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. (3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir. (4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir. (5) Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226), 6) Fuhuş (madde 227), 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. (2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin kararatedbirin uygulandığı internet sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler ile tedbirin uygulandığı internet sitesini işleten yer sağlayıcı da 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.itiraz edene tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlardan dolayı itiraz süresinin geçtiği gerekçesi ile itirazreddedilemez. (3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere, ilgili yer sağlayıcıya veya vekiline ve gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir. (4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a)

8 bildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir. (6) Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. (7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir. (8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir. (9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır. (10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak bu kanunun 8/a maddesindeki esaslara uygun olarak erişimin engellenmesi kararı re sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir. (5) Erişimin engellenmesi kararının gereğibu kanunun 8/a maddesine uygun olarak Başkanlık tarafından, derhal ve en geç kararın Başkanlığabildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir. (6) Başkanlık tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Başkanlık tarafından, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. (7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir. (8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir. (9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır. (10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (11) İdarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Başkanlık tarafından erişim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk Lirasından yüzbin Yeni Türk

9 karar verilebilir. (12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir. (13) (Ek: 5/11/ /67 md.) İşlemlerin yürütülmesi için Başkanlığa gönderilen hakim ve mahkeme kararlarına 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre Başkanlıkça itiraz edilebilir. YENİ MADDE ÖNERİSİ Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İdarî para cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine getirilmemesi halinde ise Başkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir. (12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir. (13) (Ek: 5/11/ /67 md.) İşlemlerin yürütülmesi için Başkanlığa gönderilen hakim ve mahkeme kararlarınabu kanunun 8/a maddesindeki hükümler çerçevesinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre Başkanlıkça itiraz edilebilir. Erişimin engellenmesi kararı verilmesine ve yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar MADDE 8/a (1) Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarında aşağıdaki esaslara uyulur. a) Erişimin engellenmesi kararları oranlılık ilkesine uygun olarak verilmelidir. Oranlılık ilkesi erişime engelleme kararı ile sağlanması beklenen yarar ve verilmesi ihtimal dahilinde bulunan zarar arasında makul bir oranının bulunması, oransızlık durumunda erişimin engellenmesine ilişkin kararının verilmemesini ifade etmektedir. b) Erişimin engellenmesi kararına konu olan hukuka aykırı içeriğin çocuğa,

10 gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırı teşkil etmesi; bu saldırının erişimin engellenmesi dışında başka bir tedbirle bertaraf edilemeyeceği açık olmalıdır. c) Erişimin engellenmesine ilişkin kararlarda içerik sağlayıcıya, ona ulaşılamıyorsa yer sağlayıcıya kararın kendisine tebliğinden itibaren kırksekiz saat içerisinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırması veya yer sağlayıcı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mukim değilse hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti nden erişimini engellemesi ihtarında bulunulur. Bu süre içerisinde ilgili internet sitesine erişim engellenmez. İçerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı Başkanlıkça kararın kendisine tebliğinden kırsekiz saat içinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırır veya Türkiye Cumhuriyeti nden erişimi engellerse erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. (2) Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararları dışında başka hukuki sebebe dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarında bu kanunun 8/a maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendindeki esasların yanında aşağıdaki

11 esaslara da uyulur. a) Kanunda açıkça belirtilmedikçe temel hak ve özgürlükleri sınırlandırılması sonucunu doğuracak konularda erişime engelleme kararı verilemez. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma sonucunu doğuracak hususlarda erişime engelleme kararı verilmesi için kanunda açıkça bu konuda karar veren makama yetki verilmesi ve verilen kararın ölçülülük ilkesine uygun olması aranır. b) Erişimin engellenmesi kararı önemli bir zararın meydana gelmesini önlemek için verilmelidir. Bir tarafın şahsi ihtiyacını karşılayıp pek çok insana zarar vermesi ihtimali bulunan bir konuda erişimin engellenmesi kararı verilemez. c) Erişime engellenme kararı ancak gecikmesinde sakınca bulunan, erişimin engellenmesine konu olan hukuka aykırılığın erişimin engellenmesi dışında başka bir tedbirle bertaraf edilemeyeceğiinin açık olduğu, hukuka aykırı içeriğin yayından kaldırılması veya hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti nden erişimin engellemesinde fiiili ve hukuki imkansızıkların bulunması durumda verilebilir. d) Erişimin engellenmesine ilişkin karara tedbirin uygulandığı internet sitesini

12 meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler, Başkanlık ve tedbirin uygulandığı internet sitesini işleten yer sağlayıcı da itiraz edebilir. İtiraz edene tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlardan dolayı itiraz süresinin geçtiği gerekçe yapılarak itiraz reddedilemez. (3) Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararları ile başka hukuki sebeplere dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarının yerine getirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur. a) Erişimin engellenmesine ilişkin tüm kararların yerine getirilmesi Başkanlık tarafından icra edilir. b) Başkanlık tarafından tebliğ edilmeyen erişime engelleme kararları herhangi bir işlem yapılmadan, gereğinin yapılması için erişim sağlayıcılar tarafından Başkanlığa gönderilir. c) Başkanlık tarafından erişimin sağlayıcılar eliyle icra edilecek erişime engellenme tedbirinin URL temelli uygulanması esastır. Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçlar için verilen erişime engelleme kararları için IP temelli erişime engellenme yapılabilir. (4) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararında; a) Kararı veren merciin adı,

13 b) Karar tarihi ile soruşturma numarası veya kovuşturmaya geçilmişse mahkeme esas numarası, c) Tedbirin hangi suç için istendiği, bu suça ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin neler olduğu, d) Bu kanunun 8/a maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ne şekilde uyulduğuna dair gerekçeyi, e) Bu kanunun 8/a maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun ihtarı, f) "URL adresi: defgh.htm" şeklinde örneklenen, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu tam web adresi, g) " şeklinde örneklenen, hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının alan adı, h) Hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının bulunduğu yer sağlayıcıya ait IP adresi, belirtilir. (5) Koruma tedbiri olarak verilmeyen erişimin engellenmesi kararlarında hangi hususların bulanacağı Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (6) Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yerleşik olmayan yer sağlayıcılara Başkanlık tarafından bu kanun kapsamında yapılacak bildirimler vekilleri veya yasal temsilcileri aracığıyla yapılır. Türkiye

14 Cumhuriyeti içerisinde yerleşik olmayan yer sağlayıcılara temsicileri veya vekilleri aracılığıyla Başkanlık tarafından bildirimlerin yerine getirilmesi için yer sağlayıcıların yasal temsilcileri veya vekilleri iletişim adreslerini bu kanunun yürürlüğe girmesinden onbeş gün içerisinde Başkanlığa bildirirler. (7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı MADDE 9 (1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. (2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. (3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı MADDE 9 (1) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Medeni Kanun un 24. maddesi kapsamında korunan haklar da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere,içerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içindebu talebi söz konusu içeriği yayından çıkarmak, veya içeriğe bu Kanunun 5inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği biçimde erişimi engellemek suretiyle yerine getirirtalebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. (2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın

15 başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. (4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır. bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. (3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde ilgili içerik veya yer sağlayıcı içeriği yayından çıkarır veya içeriğe bu Kanunun 5inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği biçimde erişimi engeller. (4) Eğer içerik veyayer sağlayıcı sulh ceza hâkiminin kararını bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen iki günlük süreiçinde yerine getirmezse, aynı sulh ceza hâkimibu defa söz konusu yayınla ilgili bu Kanunun 8/a maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler çerçevesinde hukuka aykırı içerik yayından kaldırılıncaya veya yer sağlayıcı tarafından Türkiye Cumhuriyeti nden hukuka aykırı içeriğe erişim engeleninceye kadar ilgili internet sitesine erişimin engellenmesine karar verebilir. Sulh ceza hâkimininbu kararına karşı tedbirin uygulandığı internet sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler ile tedbirin uygulandığı internet sitesini işleten yer sağlayıcı ve Başkanlık da 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edebilir. içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. (4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır. YENİ MADDE ÖNERİSİ İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler

16 MADDE (5) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

17 II.BÖLÜM - KANUN TASARISI ÖNERİSİ GENEL GEREKÇE İnternet dahil hızla yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkanların suiistimal edilmesi suretiyle işlenen suçlarla mücadele konusunda etkin ve doğru bir yapılanmayı mümkün kılabilmek amacıyla özel bir yasa yapma gereği doğmuş ve bu kapsamda 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 4 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile, Anayasal hükümler uyarınca aileyi, çocukları ve gençleri internet dahil elektronik iletişim araçlarının suiistimal edilmesi suretiyle uyuşturucu ve uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınların içeriklerinden korumak için gerekli önleyici tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Kanunda denetiminin nasıl ve hangi kurum tarafından yapılacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, bu amaçla Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ilave görevler verilmiştir. Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar alınan yargı kararlarında özellikle erişime engelleme tedbirine hükmedilirken oranlılık-ölçülülük ilkelerinin gözetilmediği, kanunun amacı dışında erişime engelleme kararları verildiği, farklı hukuki sebeplere dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarında bireylerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıran sonuçların doğduğu, erişimin engellenmesi kararlarının yerine getirilmesindeki koordinasyon eksikliğinden dolayı hak kayıplarının ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Yukarıda bahsedilen eksikliklerin giderilmesi, erişimin engellmesi uygulamalarında birlik ve eşgüdümün sağlanması amacıyla Yasada değişikliğe gidilmiştir. Yasa metninde yapılan değişiklikler ile Yüksek Mahkemenin yerleşik içtihalatları, anayasal normlar, Türk Hukuk Doktrinin uzlaşıda bulunduğu esaslar çerçevesinde oranlılık ve ölçülülük ilkeleri Yasa metni içerisinde tanımlanmış; temel hak ve hürriyetlere saygı çerçevesinde uluslararası uygulamalar da göz önünde bulundurularak bu ilkelerin hayata geçirilmesini sağlayacak başta uyar ve kaldır mekanizması olmak üzere erişimin engellenmesi kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde gözetilecek usul ve esaslar belirlenmiştir.

18 Hukuki dayanağı ne olursa olsun internet sitelerine erişiminin engellenmesi kararlarının, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sonucu doğurabileceği gerçeğinden hareketle, Yasada yapılan değişiklikle hangi hukuki sebebe bağlı olursa olsun verilecek tüm erişime engelleme kararlarında başta ölçülülük oranlılık ilkesi olmak üzere uyulması gereken usul ve esaslar kanunda açıklıkla belirlenmiştir. Yasada yapılan değişiklikle, yasanın yürürlüğü girdiği dönemden bu zamana kadar erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması konusunda önemli bir bilgi birikimi ve tecrübe geliştiren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına hukuki sebebi ne olursa olsun verilen tüm erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması ve yasadaki esaslara aykırı verilen erişime engelleme kararlarına itiraz etmesi yönünde yetki tanınarak uygulamada birlik sağlanması ve bu kararlar neticesinde hak kayıplarının doğmasının engellenmesi amaçlanmıştır.

19 MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1 Yer sağlayıcının yükümlülüklerini düzenleyen Kanunun 5. Maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 2. Fıkrada yer alan ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla ibaresi uygulama birliği sağlanması açısından metinden çıkarılmıştır. Böylece yer sağlayıcının sorumluluğu genel bir esasa bağlanmıştır. Yer sağlayıcının yurt dışında olması halinde, hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti içerisinden erişilmesinin engellenmesi yeterli bir koruma tedbiri olarak öngörülmüş böylece uluslar arası hukuk kurallarıyla ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi öngörülmüştür Maddeye eklenen 3. Ve 4. Fıkralar ile uayar-kaldır mekanizmasını kurmak yer sağlayıcının sorumluluğu haline getirilmiş olup, yurtdışında yerleşik olan sitelerin uyar-kaldır başta olmak üzere kanun kapsamında Başkanlıkla iletişimlerini yürütmelerine yönelik gereklilikler de madde metnine eklenmiştir. MADDE 2 Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesini düzenleyen 8. maddede değişiklik yapılmaktadır. (1) Erişimin engellenmesi kararları, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran kararlar olmaları bakımından, bu yönde karar verilebilmesi kuvvetli şüphenin bulunması şartına bağlanmıştır. Aynı zamanda kanunun ruhuna uygun olarak çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırıların önlenmesini temin amacı maddede belirtilmiştir. Fıkrada, 8/a maddesine atıf yapılarak hukuka aykırı içeriğe ilişkin uyulması gereken prosedür dolaylı olarak ortaya konulmuştur. Fıkrada yer alan erişimin engellenmesine karar verilir ibaresi, erişimin engellenmesine karar verilebilir şeklinde değiştirilmiştir. Böylece uygulayıcılara erişimin engellenmesine karar verilmesi yönünde zorunluluk getiren ifade yerine, uygulayıcıların orantılılık ve ölçülülük ilkeleri göz önünde bulundurularak haklar dengesine uygun karar verebilmelerinin önü açılmıştır. (2) Mevcut düzenlemede itiraz hakkının dar kapsamlı olarak düzenlenmesi dikkate alınarak, itiraz etme hakkına sahip olanlar, itiraz müessesesinin doğasına uygun olarak genişletilmiş; internet sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler ile yer sağlayıcılara itiraz hakkı tanınmıştır. Erişimin engellenmesi kararlarının tefhim veya tebliğ edilmemiş olmasından dolayı ortaya çıkan hak kayıplarını önlemek amacıyla, itiraz edene tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlarda itiraz süresinin geçtiği gerekçesiyle itirazın reddedilemeyeceği düzenleniştir. (3) Erişimin engellenmesi kararlarının ilgili yer sağlayıcıya veya vekiline tebliğ edilmemesi itiraz hakkının kullanılamamasına sebep olacağından fıkrada; erişimin engellenmesi kararlarının yer sağlayıcıya veya vekiline tebliğ edilmesi düzenlemesi getirilmiştir. (4) Kanunun 8/a maddesine atıf yapılarak erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için uyulması gereken prosedür dolaylı olarak belirtilmiştir.

20 (5) Kanunun 8/a maddesine atıf yapılarak erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için uyulması gereken prosedür dolaylı olarak belirtilmiştir. (10) Erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilmesi gereken kararlar oldukları için yer sağlayıcıya ilişkin ceza hükmü ortadan kaldırılmıştır. (13) maddeler arasında uyumun sağlanması açısından Kanunun 8/a maddesindeki hükümler çerçevesinde ibaresi fıkraya eklenmiştir. MADDE 3 Kanun a, erişimin engellenmesi kararı verilmesine ve yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla yeni madde eklenmektedir. Bu maddeye göre; (1) Erişimin engellenmesi kararlarının verilmesi ve yerine getirilmesi süreçlerinde uygulamada ortaya çıkan sorunlara yönelik Yüksek Mahkemenin ilke kararları, Ceza Muhakemesi Kanunu nun gerekçesi ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında erişimin engellenmesi kararlarının verilmesi ve yerine getirilmesinde prosedürlerde birlik sağlanmıştır. Bu kapsamda maddeye eklenen birinci fıkra ile 8. Madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararlarında uyulması gereken esaslar belirlenmiştir. Birinci fıkranın (a) bendinde tedbir olarak uygulanan erişimin engellenmesi kararlarında oranlılık ilkesine uyulması temel esas haline getirilmektedir. Bu esas 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporunda (Esasa No : 1/535, 1/292 Karar No: 65 1/12/2004) ceza muhakemesi işlemindeki oranlılık ilkesini açıklayan metninden aynen Yasa metnine aktarılmıştır. Birinci fıkranın (b) bendinde erişimin engellenmesi kararına konu olan hukuka aykırı içeriğin çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırı teşkil etmesi ve erişimin engellenmesi dışında başka bir tedbirle bertaraf edilememesi koşulu getirilmiş ve kanunun ratio legis i açıklığa kavuşturulmuştur. Birinci fıkranın (c) bendinde Türkiye Cumhuriyeti içindeki yer sağlayıcılarla Türkiye Cumhuriyeti dışındaki yer sağlayıcılar arasında ayrımlaştırma yapılmış, yer sağlayıcı ve içerik sağlayıcı için yükümlülükler getirilmiş, uyar kaldır sistemi kabul edilerek erişimin engellenmesi kararlarının ve bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçilmiştir. (2) Maddenin ikinci fıkrası ile birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinin yanında uygulanacak esaslar belirtilmiştir. Bu veçhileyle fıkranın (a) bendi ile erişimin engellenmesi kararlarıyla temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması durumunda Anayasanın temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 13. maddesi kapsamında hareket edilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur. Fıkranın (b) bendinde belirtilen hüküm Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 1975/3743,K. 1975/7667,T tarihinde ihtiyati tedbir müessesi hakkında verdiği ilke kararından aynen aktarılmıştır. Yüksek Mahkemenin, bir tarafın şahsi ihtiyacını karşılayıp pek çok insana zarar vermesi ihtimali bulunan bir konuda tedbir kararı verilemeyeceğine yönelik tespiti; bu

21 şartları taşıyan durumlarda erişimin engellenmesi kararı verilemeyeceği yönünde yasal ilke haline getirilmiştir. Fıkranın (c) bendi ile erişimin engellenmesi kararının en son çare olarak başvurulabilecek bir müessese olduğu ve süreçleri belirtilmiştir. Fıkranın (d) bendi ile erişimin engellenmesi kararlarına itiraz edebilecek kişiler ayrıca belirtilmiştir. (3) Fıkrada erişimin engellenmesi kararlarında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı nın yetki ve Sorumlulukları arttırılmış, temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran erişimin engellenmesi kararlarının tek elden uygulanabilmesi için Başkanlığa yetki verilmiştir. (4) Fıkrada uygulama birliğinin sağlanması amacıyla erişimin engellenmesi kararlarında hangi hususlara yer verileceği netleştirilmiş, uygulamalarda açıklığın sağlanması amaçlanmıştır. (5) Fıkrada Koruma tedbiri olarak verilmeyen erişimin engellenmesi kararlarında Telekomünikasyonun İletişim Başkanlığı nın yönetmelik çıkarması gereği ortaya konulmuştur. (6) Fıkrada Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yerleşik olmayan yer sağlayıcılara bildirimlerin ne şekilde yapılacağı düzenlenmektedir. (7) Telekomünikasyonun İletişim Başkanlığı nın uygulamaya yönelik yönetmelik çıkarması gereği ortaya konulmuştur. MADDE 4 İçeriğin yayından çıkarılması ile ilgili 9. Madde değişiklik yapılmaktadır. (1) Maddenin birinci fıkrasında içeriğin yayından çıkarılmasını isteme hakkının dayanağı olarak 5846 sayılı Kanun, 556 sayılı KHK ve Medeni Kanun un kişilik haklarına ilişkin koruma getiren 24. Maddesi örnek kabilinden sayılmıştır. Hazırlanan cevabi içeriğin bir hafta süreyle internet sitesinde yayınlanmasını talep hakkı madde metninden çıkarılmıştır. İçerik veya yer sağlayıcının yükümlülüğü içeriğin çıkarılması veya içeriğe ulaşılmasının engellenmesi olarak belirtilmiş ve maddeler arasındaki bütünsellik sağlanmıştır. (2) Hazırlanan cevabi içeriğin bir hafta süreyle internet sitesinde yayınlanmasını talep hakkı maddenin birinci fıkrasıyla uyumlu olarak metinden çıkarılmıştır. (3) Erişimin engellenmesi kararının son çare olması ilkesi göz önünde bulundurularak Sulh Ceza Mahkemesinin kararı üzerine ilgili içerik veya yer sağlayıcının içeriği yayından çıkaracağı veya içeriğe erişimi engelleyeceği düzenlenmiş ve diğer maddelerle uyum sağlanmıştır. (4) İçeriğin çıkarılması veya içeriğe erişimin engellenmesi yönündeki Sulh Ceza Mahkemesi kararının yerine getirilmemesi halinde erişimin engellenmesi kararı verilebilmesinin şartları düzenlenmektedir.

22 MADDE 5 Kanunda yapılan değişiklikler 5846 sayılı Kanunun Ek 4. Maddesinin 3. Fıkrasında tanımlanan korumayı sağladığından 5846 sayılı Kanunun Ek 4. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlükten kaldırılması düzenlenmektedir. MADDE 6 Yürürlük maddesidir. MADDE 7 Yürütme maddesidir.

23 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı MADDE 1 4 Mayıs 2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 5. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten,, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla veya hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti nden erişimi engellemekle (3) Suç oluşturan veya hak ihlaline sebebiyet veren içeriğin kaldırılması konusunda ilgili kişilerin elektronik olarak uyarıda bulanabilecekleri, internet ortamından erişilebilir bir uyar kaldır sistemini kurmakla (4) Yurt dışında yerleşik olan yer sağlayıcı, Başkanlık tarafından bu Kanun un 9 ve 9/a maddlerine göre kendisine yapılacak bildirimlerin iletilmesi ve yer sağlayıcı ile iletişimin sağlanması amacıyla Türkiye de mukim yetkilisinin veya vekilinin iletişim bilgilerini Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür. MADDE 2 4 Mayıs 2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinin 1., 2., 3., 4., 5.,10., ve 13. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak, bu kanunun 8/a maddesindeki esaslara uygun olarak çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırıların önlenmesini teminen erişimin engellenmesine karar verilebilir: a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 1) İntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226), 6) Fuhuş (madde 227),

24 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. (2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin kararatedbirin uygulandığı internet sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler ile tedbirin uygulandığı internet sitesini işleten yer sağlayıcı da 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.itiraz edene tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlardan dolayı itiraz süresinin geçtiği gerekçesi ile itiraz reddedilemez. (3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere, ilgili yer sağlayıcıya veya vekiline ve Başkanlığa gönderilir. (4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak bu kanunun 8/a maddesindeki esaslara uygun olarak erişimin engellenmesi kararı re sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir. (5) Erişimin engellenmesi kararının gereğibu kanunun 8/a maddesine uygun olarak Başkanlık, derhal ve en geç kararın Başkanlığabildirilmesi anından itibaren yirmidört saat içinde yerine getirilir (10) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (13) (Ek: 5/11/ /67 md.) İşlemlerin yürütülmesi için Başkanlığa gönderilen hakim ve mahkeme kararlarınabu kanunun 8/a maddesindeki hükümler çerçevesinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre Başkanlıkça itiraz edilebilir. MADDE 3 4 Mayıs 2007 tarih ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun un 8. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

25 Erişimin engellenmesi kararı verilmesine ve yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar MADDE 8/a (1) Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarında aşağıdaki esaslara uyulur. a) Erişimin engellenmesi kararları oranlılık ilkesine uygun olarak verilmelidir. Oranlılık ilkesi erişime engelleme kararı ile sağlanması beklenen yarar ve verilmesi ihtimal dahilinde bulunan zarar arasında makul bir oranının bulunması, oransızlık durumunda erişimin engellenmesine ilişkin kararının verilmemesini ifade etmektedir. b) Erişimin engellenmesi kararına konu olan hukuka aykırı içeriğin çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve vahim nitelikteki saldırı teşkil etmesi; bu saldırının erişimin engellenmesi dışında başka bir tedbirle bertaraf edilemeyeceği açık olmalıdır. c) Erişimin engellenmesine ilişkin kararlarda içerik sağlayıcıya, ona ulaşılamıyorsa yer sağlayıcıya kararın kendisine tebliğinden itibaren kırksekiz saat içerisinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırması veya yer sağlayıcı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mukim değilse hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti nden erişimini engellemesi ihtarında bulunulur. Bu süre içerisinde ilgili internet sitesine erişim engellenmez. İçerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı Başkanlıkça kararın kendisine tebliğinden kırsekiz saat içinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırır veya Türkiye Cumhuriyeti nden erişimi engellerse erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. (2) Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararları dışında başka hukuki sebebe dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarında bu kanunun 8/a maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendindeki esasların yanında aşağıdaki esaslara da uyulur. a) Kanunda açıkça belirtilmedikçe temel hak ve özgürlükleri sınırlandırılması sonucunu doğuracak konularda erişime engelleme kararı verilemez. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma sonucunu doğuracak hususlarda erişime engelleme kararı verilmesi için kanunda açıkça bu konuda karar veren makama yetki verilmesi ve verilen kararın ölçülülük ilkesine uygun olması aranır. b) Erişimin engellenmesi kararı önemli bir zararın meydana gelmesini önlemek için verilmelidir. Bir tarafın şahsi ihtiyacını karşılayıp pek çok insana zarar vermesi ihtimali bulunan bir konuda erişimin engellenmesi kararı verilemez. c) Erişime engellenme kararı ancak gecikmesinde sakınca bulunan, erişimin engellenmesine konu olan hukuka aykırılığın erişimin engellenmesi dışında başka bir tedbirle bertaraf edilemeyeceğiinin açık olduğu, hukuka aykırı içeriğin yayından kaldırılması veya hukuka aykırı içeriğe Türkiye Cumhuriyeti nden erişimin engellemesinde fiiili ve hukuki imkansızıkların bulunması durumda verilebilir. d) Erişimin engellenmesine ilişkin karara tedbirin uygulandığı internet sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler, Başkanlık ve tedbirin uygulandığı internet sitesini işleten yer sağlayıcı da itiraz edebilir. İtiraz edene tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlardan dolayı itiraz süresinin geçtiği gerekçe yapılarak itiraz reddedilemez. (3) Bu kanunun 8inci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararları ile başka hukuki sebeplere dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarının yerine getirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI /10/2011 KONU : İnternet Kurulu nun 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun da Değişiklik

Detaylı

l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,

l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı;

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların,

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

5651 Sayılı İnternet Kanunu Çerçevesinde Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Erişimin Engellenmesi

5651 Sayılı İnternet Kanunu Çerçevesinde Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Erişimin Engellenmesi XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı 30 Kasım-2 Aralık 2011 Ege Üniversitesi İzmir 5651 Sayılı İnternet Kanunu Çerçevesinde Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Erişimin Engellenmesi 1. GİRİŞ Kitle iletişim aracı

Detaylı

IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN

IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer

Detaylı

5651 SAYILI ĐNTERNET KANUNU ÇERÇEVESĐNDE CEVAP VE DÜZELTME HAKKI VE ERĐŞĐMĐN ENGELLENMESĐ

5651 SAYILI ĐNTERNET KANUNU ÇERÇEVESĐNDE CEVAP VE DÜZELTME HAKKI VE ERĐŞĐMĐN ENGELLENMESĐ 5651 SAYILI ĐNTERNET KANUNU ÇERÇEVESĐNDE CEVAP VE DÜZELTME HAKKI VE ERĐŞĐMĐN ENGELLENMESĐ I. GĐRĐŞ Kitle iletişim aracı olarak internet bir dizi sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar sadece teknik,

Detaylı

ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI. Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI. Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA 14.09.2017 mert@eryigithukuk.com Sosyal paylaşım siteleri, online alışveriş siteleri, kariyer siteleri, akıllı telefonlar derken

Detaylı

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 1. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI ve UYAR-KALDIR Yasanın 2. maddesine eklenen n ve o fıkraları ile, 5651 saylı Yasanın 8. Maddesinin dokuzuncu

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

MEVZUAT LİSTESİ: Kanun: 5651

MEVZUAT LİSTESİ: Kanun: 5651 MEVZUAT LİSTESİ: Kanun: 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 23.05.2007 tarihinde

Detaylı

5651 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI. (İnternet Kurulu) GENEL GEREKÇE

5651 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI. (İnternet Kurulu) GENEL GEREKÇE 5651 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI (İnternet Kurulu) GENEL GEREKÇE Anayasanın Ailenin korunması başlıklı 41 inci maddesi, Gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesi amir hükümleri kapsamında aileyi,

Detaylı

ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ GİRİŞ: Erişimin engellenmesi kavramı ilk olarak 4.5.2007 tarih ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayın Yoluyla İşlenen

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ

SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ SON 20 YILDA DÜNYANIN İNTERNET RENGİ DEĞİŞTİ 60 SANİYEDE İNTERNETTE NELER OLUYOR TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve SİBER SALDIRI İSTATİSTİKLERİ 25 Genişbant Abone Sayısı (milyon) 20 15 10 5 0 20,03 14,05

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA 4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA AMAÇ Yönetici Öğretmen Öğrenci Veli İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde

Detaylı

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 ve 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 ve 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 ve 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ortamda işlenen belirli

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI:

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA LOG PROGRAMI: Kanun Ne Diyor: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

T.C. İSTANBUL 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2015/3101 D.İş T.C. İSTANBUL 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ DEĞİŞİK İŞ KARAR DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/3101 D.

T.C. İSTANBUL 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2015/3101 D.İş T.C. İSTANBUL 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ DEĞİŞİK İŞ KARAR DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/3101 D. T.C. İSTANBUL 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİD. İş. No : 2015/3101 D.İş T.C. İSTANBUL 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ DEĞİŞİK İŞ KARAR DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/3101 D.İş HAKİM: ATİLA ÖZTÜRK 39703 KATİP: EYÜP KARABUDAK 156959

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler. 5651 Nolu Yasa ne içermektedir?

5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler. 5651 Nolu Yasa ne içermektedir? 5651 Sayılı Kanun ve Log Çözümleri Hakkında Bilmemiz Gerekenler 5651 Nolu Yasa ne içermektedir? İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında; 5651 kanun numarasıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ KANUN NO: 6526 KABUL TARİHİ: 21.02.2014 MADDE 1- Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin görevlerine son verilmiştir.

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 8, Sayı 16, Güz 2009 s. 17-28

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 8, Sayı 16, Güz 2009 s. 17-28 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 8, Sayı 16, Güz 2009 s. 17-28 TÜRKİYE DE İNTERNET ORTAMINDA İŞLENEN SUÇLARDAN VE KABAHATLERDAN SORUMLULUĞUN GENEL ESASLARI - ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

Detaylı

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 Kasım 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26687 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ VE KAPSAM Madde1:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Mart 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28933 Mükerrer TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEK TİB İNTERNET YASASI

TEK TİB İNTERNET YASASI TEK TİB İNTERNET YASASI Tek TİB internet Nedir? Yeni yasalara göre Türkiye de internet'in kaderi artık hükumetin kontrolüne geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti 5651 sayılı kanuna eklenen yeni maddelerle artık

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 10103 ĠNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESĠ VE BU YAYINLAR YOLUYLA ĠġLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda

Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda Av.Özge EVCİ ERALP İNTERNET MEDYASI ve 5651 SAYILI KANUN Giriş İnsanlık, varolduğundan itibaren, toplu haberleşmenin yollarını aramış, bu konuda çeşitli yöntemler denemiştir. Yazının bulunmasıyla yazılı

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Telekomünikasyon Kurumu tarafından erişim sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI Bünyamin ESEN 27* * I- GİRİŞ Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü hak

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı