а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù"

Transkript

1 а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а â (-) мэкъэзещ ünlü â б б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в в в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù г г г г г мэкъэзэращ ünsüz ğ ğ ğ гъ гъ гъ гъ мэкъэзэращ ünsüz ğh ğh гъỳ гъỳ IуыпшIэ макъ dudaksı ğhù д д д д мэкъэзэращ ünsüz d

2 д d d дж дж мэкъэзэращ ünsüz c c c дз дз мэкъэзэращ ünsüz dz дзỳ (-) IуыпшIэ макъ dudaksı dzü ü ü e е е е е мэкъэзещ ünlü e e e ж ж ж ж ж мэкъэзэращ ünsüz j j j ж (-) зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu j жъ жъ жъ жъ мэкъэзэращ ünsüz jh jh жъỳ (-) IуыпшIэ макъ dudaksı jhü з з з з мэкъэзэращ ünsüz z z z

3 з и и и и и мэкъэзещ ünlü i i i й й й й й мэкъэзэращ ünsüz y y y к к к к к мэкъэзэращ ünsüz k k k кỳ кỳ IуыпшIэ макъ dudaksı kù к к зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu k к ỳ к ỳ IуыпшIэ макъ dudaksı k u къ къ къ къ мэкъэзэращ ünsüz kh kh къỳ къỳ IуыпшIэ макъ dudaksı khù (-) кхъ мэкъэзэращ ünsüz kxh kxh

4 (-) кхъ (-) кхъỳ IуыпшIэ макъ dudaksı kxhù л л л л л мэкъэзэращ ünsüz l l l лъ лъ лъ лъ мэкъэзэращ ünsüz lh lh лъ лъ зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu lh м м м м м мэкъэзэращ ünsüz m m m н н н н н н мэкъэзэращ ünsüz n n n о о о о о мэкъэзещ ünlü o o o (-) о мэкъэзещ ünlü o п п p

5 п п п мэкъэзэращ ünsüz p p п п зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu p пу (-) IуыпшIэ макъ dudaksı pù р р р р р мэкъэзэращ ünsüz r r r с с с с с мэкъэзэращ ünsüz s s s т т т т т мэкъэзэращ ünsüz t t t т т мэкъэзэращ ünsüz t ту (-) IуыпшIэ макъ dudaksı tu

6 у у у у у мэкъэзещ ünlü u u u уа уа дифтонг çift ünlü ua уе уе дифтонг çift ünlü ue уи уи дифтонг çift ünlü ui уы уы дифтонг çift ünlü uı уэ уэ дифтонг çift ünlü ue ỳ ỳ IуыпшIэ макъ dudaksı ù ў ў ў w w ў ў мэкъэзэращ ünsüz w ф ф ф ф ф мэкъэзэращ ünsüz f f f

7 (-) ф зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu f х х х х х мэкъэзэращ ünsüz x x x хỳ хỳ IуыпшIэ макъ dudaksı xù х х зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu х хъ хъ хъ хъ мэкъэзэращ ünsüz xh хъỳ хъỳ IуыпшIэ макъ dudaksı xhù ц ц ц ц ц мэкъэзэращ ünsüz ts ч ц ц зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu ts

8 ч ч ч ч ч мэкъэзэращ ünsüz ç ç ç чỳ (-) IуыпшIэ макъ dudaksı çü ч ч зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu ç чъ (-) чъ (-) мэкъэзэращ ünsüz çh çh чъ (-) зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu çh ш ш ш ш ш мэкъэзэращ ünsüz ş ş ş шъ шъ шъ шъ мэкъэзэращ ünsüz şh şh шъỳ (-) IуыпшIэ макъ dudaksı şhü шъ шъ зэращ-пiытiыгъ ünsüz-vurgulu şh

9 шъ ỳ (-) IуыпшIэ макъ dudaksı şh u щ щ щ щ щ мэкъэзэращ ünsüz ş ы ы ы ы ы мэкъэзещ ünlü ı ы мэкъэзещ ünlü ı э э э э э мэкъэзещ ünlü e (-) э мэкъэзещ ünlü я я я (а) (а) мэкъэунае иiэп ъ h

10 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) I II III IV V VI VII VIII I Kiril alfabesi temelli Meşfeşǖ Necdet Hatam taslağında kullanılan karakterler. 35 karakter. Bunlardan 31-inin kendi sesleri olmasına karşın 4-ünün seleri yoktur ve adığabzeye özgü sesleri oluşturan yardımcı karakterlerdir. II Bu taslağa göre Adığe y adığabzesi alfabesi. Harf sayısı 38 - dir. III Bu taslağa göre Kheberde y adığabzesi alfabesi: Harf sayısı 38 - dir. IV - Bu taslağa göre Adığe y adığabzesi yazın dili sesleri. Ses sayısı 71 - dir. V - Bu taslağa göre Kheberde y yazın dili sesleri. Ses sayısı 64 tür.

11 VI Meşfeşǖ Necdet Hatam Latin ortak alfabe taslağına göre her iki yazın dilindeki sesler. Ses sayısı 75 tir. VII Bu ortak alfabe taslağına göre her iki yazın dilindeki harfler. Harf sayısı 35 tir. Kheberde y adığabzesi yazın dilindeki fazla bir harfin (kxh) eklanmiş olmasına karşın harf sayısının Kiril taslağı ile aynı kalmasının nedeni, Kiril alfabesinde bir harfle verilen (ц) sesinin Latin taslağında kendine özgü sesi olan iki karakterle (ts) verilmiş olması ve bunun için de alfabeye alınmamış olmasıdır. VIII Bu ortak taslağa göre karakterler. Karakter sayısı 32 dir. Açıklamalar: 1 Rusça alfabede bulunan ё (ye) ve ю (ya) harfleri, sadece yabancı dilden gelen sözcüklerde geçtiği için taslak adığabze alfabeye alınmaması daha uygun bulunmuştur. 2 - ( ) iminin yardımı ile oluşturulan [â] sesi alfabeye alınmamıştır. Öğrenme döneminden sonra bu yazımın da kullanılmaması düşünülebilir. Dil bilenlerin karıştırmayacakları umulur. 3 Kendine özgü sesleri olan karakterlerden oluşmuş iki ses (дж ve дз) ayrı harf olarak alfabeye alınmamış, sesler arasında sayılmışlardır. 4 Kendine özgü sesleri olan ikişer karakterden oluşmuş (дж ve дз) sesleri de ses olarak sayılmış ancak alfabeye alınmamıştır. 5 ( ) imi yardımı ile oluşturulmuş (к, лъ, п, т, ц, ч, чъ, шъ ) sesleri de alfabeye alınmamış sesler arasında sayılmışlardır. 6 Adıg e y adıg abzesindeki 15 labialize sesin de [гỳ], [гъỳ], [дзỳ], [жъỳ], [кỳ], [к ỳ], [къỳ], [пу ], [ту ], [ỳ], [хъỳ], [чỳ], [шъ ỳ], [хỳ], [шъỳ], alfabeye alınmaması gerekli görülmüştür.

12 7 Adığabzenin her iki yazın dilindeki 5 diaftong-çift ünlü ( уа, уе, уи, уы, уэ) de alfabeye alınmamıştır. 8 - Sözcük başında (ы) harfi Adıg e y adıg abzesinde biri u fu ru mlu diğeri Türkçedeki I harfinin sözcük başında verdiği ses olmak üzere iki ses vermekte Kheberde y adıg abzesinde ise sadece Tu rkçedeki I-nın sesini vermektedir. Üfürümlü ses de sadece fiil çekimlerinde üçüncü tekil şahıs çekimlerinde ve (ыч и) sözcüğünde yer almaktadır. Dolasyısı ile (ы) harfini verdiği iki sesten üfürümlü olanının sadece öğrenme döneminde (ы ) ile gösterilmesi önerilmektedir. Тхэпкъылъэ Нобэрейхэр пройэктхэр кιахэ йышъхьэрэ Къумахо Мэщфэшъ у Жъы жьы жъы жъы Бжъэ бжьэ бжъэ бжъэ Жъэн жьэн жъэн жъэн

13 Шъхьэ щхьэ шъхьэ шъхьэ Дышъэ дыщэ дышъэ дышъэ Шъынэ щынэ шъынэ шъынэ Шъабэ щабэ шъабэ шъабэ ШIын щiын шiын шъ ын ШIэн щiэн шiэн шъ эн ГъашIэ гъащiэ гъашiэ гъашъ э О о о о О уэ уэ ўэ Од уэд уэд ўэд Огу уэгу уэгу ўэгỳ

14 Огъу уэгъу уэгъу ўэгъỳ КIон кiуэн кiуэн к уэн Iотэн Iуэтэн Iуэтэн уэтэн Гъо гъуэ гъуэ гъуэ Ко куэ куэ куэ И(йы) и(йы) йы йы Илъэс илъэс йылъэс йылъэс ИкIын икiын йыкiын и ыч ын гянэ гыри Гу гу гу гуы

15 Гыны гын гыны-гын г ыны-г ын МэгыкIэ мэгыщiэ мэгышiэ мэг ыч э -мэг ышъ э Бгэн бгэн бгэн бг эн Бгы бгы бгы бг ы Пагэ пагэ пагэ паг э Гъунэ гъунэ гъунэ гъуынэ Iехы Iехыр, Iехы-Iехыр ехы-ехыр Тет тет тет тет СIехы сiехыр сiехы-сiехыр се хы-се хыр ТIехы тiехыр тiехы-тiехыр те хы-те хыр Ет ет ет йэт

16 Еу еу еу йэў Емын емынэ емын-емынэ йэмын-йэмынэ Еон еуэн еуэн йэўэн Iихыгъ Iихащ Iихыгъ-Iихащ ихыгъ-ихащ Iихыщт Iихынущ Iихыщт-Iихынущ ихышт-ихынущ Ины ин йыны-йын йыны-йын И йы йы йы Иун иунэ йыун-йыунэ йыўын-йыўынэ МакIо макiо макiо мак уэ КIон кiуэн кiуэн к уэн к ак уэ

17 - - - к эрахъỳ ЛIы лiы лiы лъ ы ЛIэныгъ лiэныгъэ лiэныгъ-лiэныгъэ лъ эныгъ-лъ эныгъэ ПлIы плiы плiы плъ ы ЛIакъо лiакъуэ лiакъуэ лъ акъуэ ПIастэ пiастэ пiастэ п астэ ПIыркIу пiыркiу пiыркiу п ырк ỳ ПIырагу пiырагу пiырагу п ырагỳ Пiуаблэ пiуаблэ пiуаблэ пу аблэ ПIэ пiэ пiэ пэ ПIун пiын пiун-пiын пу ын-пы н

18 ПIалъэ пiалъэ пiалъэ па лъэ ТIаркъо тiаркъо тiаркъуэ т аркъуэ ТIы тiы тiы т ы ТIысын тiысын тiысын т ысын ТIэкIу тiэкiу тiэкiу т эк ỳ ТIэкIын тiэщiын тiэкiын-тiэшiын т эч ын-т эшъ ын ТIэн тiэн тiэн т эн ТIо тiуэ тiуэ ту э ТIуалэ тiуалэ тiуалэ ту алэ ТIыгъ тiыгъщ тiыгъ-тiыгъщ ты гъ-ты гъщ ТIу тiу тiу тýы.

19 Унэ унэ унэ ўынэ Узын узын узын ўызын Iу Iу Iу у Iудан Iудан Iудан уыдан Еплъы йоплъ еплъы-йопл йэплъы-йоплъ МаIо маiуэ маiуэ мауэ Мао мауэ мауэ маўэ IуакIэ IуакIэ IуакIэ уач э УакIэ уакiэ уакiэ у ач э Гогон гуэгуэн гуэгуэн гуэгуэн Куамэ куамэ куамэ куамэ

20 Ку ку куы куы ИкIыIу ищiыiу икiыiу-ишiыiу и ыч ыỳ и ышъ ыỳ Уанэ уанэ уанэ ўанэ Уатэ уадэ уатэ-уадэ ўатэ-ўадэ Уты ут уты-ут ўыты-ўыт Утын удын утын-удын ўытын-ўыдын фiы фiы ф ы ефiэкiуэн ефiэкiуэн йэф эк уэн фiырыфi фiырыфi ф ырыф мафiэ мафiэ маф э ЦIэ цiэ цiэ ц э

21 МацIэ мацiэ мацiэ мац э ЦIапIэ цiапiэ цiапiэ ц апэ КIэрахъу кiэрахъу кiэрахъу-кiэрахъу ч эрахъу-к эрахъу КIэ кiэ кiэ ч э-к э ЕшIэ ещiэ ешiэ и эшъ э ЕшIэ ещiэ ешiэ и эшъэ

22

23

YENİ UYGUR ALFABESİ. Hazırlayan: İsa SARI / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları / / Sayfa: 2/5

YENİ UYGUR ALFABESİ. Hazırlayan: İsa SARI / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları /  / Sayfa: 2/5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ - I DERS NOTLARI 3. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com YENİ UYGUR ALFABESİ Kiril Lâtin Büyük Küçük Büyük Küçük A a A a Б б B b В в V v Г г G

Detaylı

TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ

TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ Muna YÜCEOL ÖZEZEN Tatar Tiliniñ Añlatmalı Süzligi, (Baş Redaktör: F. Ë. Ganiyev), Tatarstan Respublikası Fenner Akadimiyası G. İbrahimov İsimindëgi Til, Ëdëbiyat Hëm Sëngat

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-I

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-I ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-I EDB405U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Çağdaş Türk Edebiyatlarının Oluşum Süreci ve Gelişim

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 393

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 393 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 393 Moğol Yazısının Tarihî Gelişimi ve Moğolların Kullandıkları Alfabeler Historical Development of Mongolian Script and Alphabets Which Were Used by Mongols Feyzi ERSOY

Detaylı

Azerbaycan Türklerinin günümüze kadar kullanmış olduğu alfabeleri dönemlere göre şu şekilde tasnif etmek mümkündür: 1. Köktürk alfabesi: (VII.-X. yüzy

Azerbaycan Türklerinin günümüze kadar kullanmış olduğu alfabeleri dönemlere göre şu şekilde tasnif etmek mümkündür: 1. Köktürk alfabesi: (VII.-X. yüzy Dünden Bugüne Azerbaycan da Alfabe Erdal KARAMAN Özet Azerbaycan da, son seksen yıl içerisinde dört defa alfabe değiştirilmiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Azerbaycan da alfabe tartışmaları başlar.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız MT3120. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız MT3120. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın MT3120 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Önemli güvenlik

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s. 341-351 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 19.09.2016 10.11.2016 Arş. Gör. Yasin KARADENİZ

Detaylı

İçindekiler. 7 Telefon Defteri Arama kaydı Önemli güvenlik talimatları 3. 9 Tekrar arama listesi 18

İçindekiler. 7 Telefon Defteri Arama kaydı Önemli güvenlik talimatları 3. 9 Tekrar arama listesi 18 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D4550 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler 1

Detaylı

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI ELBOR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI PLASTIC PIPE BUTT WELDING MACHINE MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ KULLANIM AMACI Alın kaynak makineleri, ısıtma sistemi kullanılarak, makine

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M550 M555

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M550 M555 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın M550 M555 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

ÖZBEK TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME VE DERECELENDİRME. Rıdvan OKUL YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ANABİLİM DALI

ÖZBEK TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME VE DERECELENDİRME. Rıdvan OKUL YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ANABİLİM DALI ÖZBEK TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME VE DERECELENDİRME Rıdvan OKUL YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NİSAN 2016 iv ÖZBEK TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAZAK TÜRKÇESİNİN YABANCI BİR DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE KULLANILAN KAZAK TİLİN ÜYRENEYİK ADLI ESERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emre Berkan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ KIRGIZ TÜRKÇESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ KIRGIZ TÜRKÇESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ KIRGIZ TÜRKÇESİ Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN YENİ TÜRK YAZI DİLLERİ Güz dönemindeki dersimizde Türklük bilimi

Detaylı

KAZAK TÜRKÇESİNDE HÂL KATEGORİSİ. Aşur ÖZDEMİR. Doktora Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır

KAZAK TÜRKÇESİNDE HÂL KATEGORİSİ. Aşur ÖZDEMİR. Doktora Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır KAZAK TÜRKÇESİNDE HÂL KATEGORİSİ Aşur ÖZDEMİR Doktora Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ

Detaylı

ŞOR HALKI VE DİLLERİ THE SHOR PEOPLE AND THEIR LANGUAGE Irina Nevskaya Çev. Müberra Seydi Ertek

ŞOR HALKI VE DİLLERİ THE SHOR PEOPLE AND THEIR LANGUAGE Irina Nevskaya Çev. Müberra Seydi Ertek ŞOR HALKI VE DİLLERİ THE SHOR PEOPLE AND THEIR LANGUAGE Irina Nevskaya Çev. Müberra Seydi Ertek 1. İç ve Dış Adlandırma Şorlar, Güney Sibirya nın yerli halkından olan Türk topluluğudur. Şor etnonimi aslında

Detaylı

APTALIN EN APTALI ДЕЛЭМ НЭХЪРЭ НЭХЪ ДЕЛЭЖ

APTALIN EN APTALI ДЕЛЭМ НЭХЪРЭ НЭХЪ ДЕЛЭЖ ДЕЛЭМ НЭХЪРЭ НЭХЪ ДЕЛЭЖ Еуэри, жеiэ, лiы гуэр мэкъуауэ къикiыжати, и пхъур псыхьэ игъэкiуащ, дзэндзэныпсу къысхуэхь жери. Пэплъэщ, пэплъэри, хъыджэбзыр къыщымыкiуэжым, и фызыр кiэлъегъакiуэ. Псыр къуэ

Detaylı

İçindekiler. 6 Metin ve numaralar 15 Metin ve numaraların girilmesi 15 Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması 15

İçindekiler. 6 Metin ve numaralar 15 Metin ve numaraların girilmesi 15 Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması 15 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D4050 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler 1

Detaylı

Türk Halkları ve Dilleri: Bu yazı daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamıştır. NOGAYCA. Emine Yılmaz

Türk Halkları ve Dilleri: Bu yazı daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamıştır. NOGAYCA. Emine Yılmaz 1 Türk Halkları ve Dilleri: Bu yazı daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamıştır. NOGAYCA Emine Yılmaz 1. NOGAYLAR Adlarını, Cuçi nin torunlarından biri olan Nogay Han dan almış olan Nogaylar, baskın

Detaylı

ş İ Ü İ İ İ ç Ö ü ü ü ç Ç ş üğü ş ğ ç ş ğ ç ç çü Ö ğ üç ğ ğ ç ş ş ü üç ğ çü ğ İ İ İ İ İ İ Ş Ş İ ÜİÜ İ Ç İŞ İ İ İ Ğ İ İ Ü İ Ğ ç ü ğ çü ğ ğ ğ ç ü ü ç ü ü ü ü ç ç ğ ş ç ş ü ş Ç ü ü ü ş ş İ ü ü ü çü ç ş ğ

Detaylı

Yine sempozyum sonrası KAFFED, kendisine bağlı Düzce ve Kayseri dernekleri aracılığı ile ADDER in çalışmalarını karalama bildirileri yayınlatmıştır.

Yine sempozyum sonrası KAFFED, kendisine bağlı Düzce ve Kayseri dernekleri aracılığı ile ADDER in çalışmalarını karalama bildirileri yayınlatmıştır. DUYURU Son zamanlarda kimi çevrelerce yapılan, Adıǵe Dil Derneği ve onun Adıǵe Latin Alfabesine dönük çalışmalarını, uygar eleştiri sınırlarını aşarak kamuoyu önünde itibarsızlaştırmayı amaçlayan, karalayıcı

Detaylı

AKÇELİK.

AKÇELİK. DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM HADDEHANE ÇELİKHANE Yıllık 500.000 ton / yıl kapasiteye sahip haddehanemizde, uluslararası standartlarda 0.8 0.32mm arası nervürlü inşaat betonarme çubuk üretimi gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

Цель и содержание заданий. Усвоение новой лексики. Правильные составления предложений. Отработать технику чтения. Привить навыки устной речи

Цель и содержание заданий. Усвоение новой лексики. Правильные составления предложений. Отработать технику чтения. Привить навыки устной речи График изучения материалов для подготовки к занятиям Темы занятий (практические, СРСП) Задание на СРС Цель и содержание заданий Рекомендова нная литература Форма контроля Сроки сдачи Мак с. бал л в % 1

Detaylı

DİVÂNÜ LÜGATİ T-TÜRK TEKİ KÜLTÜR KELİMELERİ İLE SAHA TÜRKÇESİNİN KELİME HAZİNESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

DİVÂNÜ LÜGATİ T-TÜRK TEKİ KÜLTÜR KELİMELERİ İLE SAHA TÜRKÇESİNİN KELİME HAZİNESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI DİVÂNÜ LÜGATİ T-TÜRK TEKİ KÜLTÜR KELİMELERİ İLE SAHA TÜRKÇESİNİN KELİME HAZİNESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ф х funksiyasının o vaxt limiti deyilir

ф х funksiyasının o vaxt limiti deyilir ) Fuksiı iti.sğ və sol itlər Təri. Solu və A ədədləri və istəilə ε > ədədi üçü elə δ > ədədi vr ki, -i X çoluğud götürülmüş və < < δ ərərsiliii ödəə ütü qimətləridə А < ε uksisıı iti deilir və А müsiəti

Detaylı

DĠKKAT Ġ TOPLAMAK DĠKKAT DAĞINIKLILIĞINI ÖNLEMEK ĠÇĠN OYUNLAR, EGZERSĠZLER

DĠKKAT Ġ TOPLAMAK DĠKKAT DAĞINIKLILIĞINI ÖNLEMEK ĠÇĠN OYUNLAR, EGZERSĠZLER DĠKKAT Ġ TOPLAMAK DĠKKAT DAĞINIKLILIĞINI ÖNLEMEK ĠÇĠN OYUNLAR, EGZERSĠZLER OCAK 2017 B 1 ZİHİNSEL DİKKAT VE PSİKOMOTOR BECERİLERİ GELİŞTİRİCİ OYUNLAR Satranç, Dama. Su Doku, Solo Test: Bu tür oyunlar zihinsel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK HALK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK HALK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK HALK EDEBİYATI BİLİM DALI KAZAK HAYVAN MASALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Burcu KAYA

Detaylı

TÜRKMEN TÜRKÇESĠNDE FĠĠL

TÜRKMEN TÜRKÇESĠNDE FĠĠL I ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI Tuna BEġEN DELĠCE TÜRKMEN TÜRKÇESĠNDE FĠĠL DOKTORA TEZĠ TEZ YÖNETĠCĠSĠ Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK ERZURUM 2010 II I ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI TUVA TÜRKÇESİNDE FİİL SÖZ YAPIMI Yüksek Lisans Tezi Buket BARAN Ankara-2015 TÜRKİYE

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan. İsa ÇELEBİ. Tez Danışmanı Doç. Dr. Naciye YILDIZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan. İsa ÇELEBİ. Tez Danışmanı Doç. Dr. Naciye YILDIZ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI KIRGIZ HALK EDEBİYATINDA KOŞOKLAR (AĞITLAR) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan İsa ÇELEBİ Tez Danışmanı

Detaylı

Yapı ve özellikler Prokaryot hücre Ökaryot hücre Kalıtım malzemesi Dairesel, çıplak DNA molekülü

Yapı ve özellikler Prokaryot hücre Ökaryot hücre Kalıtım malzemesi Dairesel, çıplak DNA molekülü 04.03.2017 MAKEDONYA CUMHURİYETİ BİYOLOGLAR BİRLİĞİ LİSE IV (DÖRDÜNCÜ) SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ DERSİNDEN BELEDİYE YARIŞMASI Çözümler 1. Prokaryot ve ökaryot hücre arasındaki farklılıkları yazınız. Yapı

Detaylı

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА доц. д-р Марија Леонтиќ Апстракт: Според стандарднојазичната норма на македонскиот јазик странските лични имиња

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ

Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ĞÜ Ğ Ü ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ğ Ğ ç ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ü ğ Ü «Ç Ç ç Ğ Ü Ğ Ğ Ü Ğ Ğ ğ Ğ ğ Üç Ü Ç Üç Ç ç Ç Ç ç Ç ç Ü Ç ç Ç Ç Ç ç Ç Ü Ü Ü Ğ ğ Ç Ü Ü Ü ç ç ç Ü Ç

Detaylı

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü ğ Ü Öğ ğ ğ Ç Ü Ş Ç ğ Ç Ş ü ü üğü ü ğ ç ü ü ü ü Ü Öğ ü ğ ü ü ü ğ ç ü üş üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü Ş ğ ç ğ ğ Ş ü Öğ ğ ğ Ç Ş ğ ç Ş ü ü ç Ş ğ ğ ğ Ö ü ü Ş ğü ç ç ğ Ş ü ğ ğ

Detaylı

CANIŞ BAYIŞ DESTANI MOLDOBASAN MUSULMANKULOV VARYANTI (METİN AKTARMA İNCELEME)

CANIŞ BAYIŞ DESTANI MOLDOBASAN MUSULMANKULOV VARYANTI (METİN AKTARMA İNCELEME) 1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALK EDEBİYATI BİLİM DALI CANIŞ BAYIŞ DESTANI MOLDOBASAN MUSULMANKULOV VARYANTI (METİN AKTARMA İNCELEME) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Züleyha ÜÇAY

Detaylı

ö Ş Ç ö ö ö ö ö Ö ö Ö ö Ç ö ö ö Ö Ğ Ğ

ö Ş Ç ö ö ö ö ö Ö ö Ö ö Ç ö ö ö Ö Ğ Ğ ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ş Ş ö ö Ş Ç ö ö ö ö ö Ö ö Ö ö Ç ö ö ö Ö Ğ Ğ ö ö Ç Ş Ğ Ç Ş Ş Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ü Ç Ü Ç ö ö ö ö Ç ö ö ö ö Ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö ö Ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö Ş ö

Detaylı

İĞİ ğ ş. ğ ş ğ ğ ğ Ş İ. ş ş. ş ğ ğ. ş ş ğ ş ş ş. ğ ş ş İ İ İ. ş ş

İĞİ ğ ş. ğ ş ğ ğ ğ Ş İ. ş ş. ş ğ ğ. ş ş ğ ş ş ş. ğ ş ş İ İ İ. ş ş İĞİ ğ ş ğ ş ğ ğ ğ ğ ş ş ş Ş İ İ İ İ ş ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ş ş ş İ İ İ ş ş ş ğ İ ş ş ş ğ ş ş ğ ş ş ş ğ ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ğ ş ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş ğ İ ğ ğ ş ğ ğ ş ş ğ ş ğ ğ ş ş

Detaylı

Ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ç ç ç İ ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ç İ ğ ç ğ ç ğ ç ç ğ

Ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ç ç ç İ ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ç İ ğ ç ğ ç ğ ç ç ğ İ Ü İ İ İ ç ğ ğ ç ç Ğ «Ö Ğ ğ ç ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ç ç Ö ğ Ö ğ ç Ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ç ç ç İ ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ğ ç ğ ğ ç

Detaylı

Ş Ğ ş Ğ İ Ğ İ ş ş Ü Ü Ş Ü İ ş ş ş

Ş Ğ ş Ğ İ Ğ İ ş ş Ü Ü Ş Ü İ ş ş ş İ İ Ğ Ğ İ İ ş Ğ Ğ «Ğ İ Ğ ş ş ş ş ş Ç ş ş İ ş Ç ş İ İ İ ş Ş Ğ ş Ğ İ Ğ İ ş ş Ü Ü Ş Ü İ ş ş ş Ğ İ İ Ş Ğ ş ş İ ş ş Ş ş İ İ ş Ğ ş ş ş Ü ş ş ş İ ş Ğ ş ş ş Ş ş İ ş İ İ ş İ İ ş İ İ Ö Ü ş Ö ş ş ş İ ş ş ş ş İ ş

Detaylı

ç ç ç ç ç

ç ç ç ç ç Ğ Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç Ç Ş Ü Ş Ü ç ç ç ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç ç Ş ç ç ç Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

ö Ö ğ

ö Ö ğ Ü ö ö ö Ğ ğ Ü Ğ Ğ Ö ğ ö ö ğ «ö Ö ğ Ü Ü Ü Ğ Ö Ö Ü Ğ ğ ö ö Ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ Ü ğ ğ ğ ö ğ Ü ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ Ü Ü ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ Ö ö ğ ğ ö ğ ğ ö» ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ö ö ğ Ö ğ Ğ ğ ö

Detaylı

Ü Ü Ğ Ü Ğ Ü «Ğ Ğ» Ü

Ü Ü Ğ Ü Ğ Ü «Ğ Ğ» Ü Ü Ü Ğ Ü Ğ Ü «Ğ Ğ» Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

ö ü ü ö ö ü ö ü ü ğ ö ç ü Ç ğ ç ç ö ü ç ü ö Ş ğ üç ğ ç ü ö ç ç ç ç ğ ç ü ü ç ö ç ü ç ü ö ğ ç ç ö ç ğ ğ ç ç ö ç ö ü ğ ü Ş Ü Ü ö

ö ü ü ö ö ü ö ü ü ğ ö ç ü Ç ğ ç ç ö ü ç ü ö Ş ğ üç ğ ç ü ö ç ç ç ç ğ ç ü ü ç ö ç ü ç ü ö ğ ç ç ö ç ğ ğ ç ç ö ç ö ü ğ ü Ş Ü Ü ö ö Ş ü ö ü ö ğ ç ü Ç ç ü ğ ü ü ğ ç ö ğ ö ç ö ç ü ö ü ö ğ ü ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ç ö ğ ö ç ö «Ö ö ü ğ Ç ğ ğ ç ü ç ö ö ö ğ ç ö ü ü ö ö ü ö ü ü ğ ö ç ü Ç ğ ç ç ö ü ç ü ö Ş ğ üç ğ ç ü ö ç ç ç ç ğ ç ü ü ç ö ç ü ç

Detaylı

ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö İ İ İ Ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ Ö ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ İ ğ ğ ğ Ö ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ğ ğ Ç ğ ğ

Detaylı

Ç Ç Ç Ş İ ğ ğ ğ Ç Ş İ ğ Ç ğ ğ ğ Ç ğ Ş ğ ğ ğ Ç ğ Ş ğ ğ ğ ğ İ ğ İ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Ç Ç Ç Ş İ ğ ğ ğ Ç Ş İ ğ Ç ğ ğ ğ Ç ğ Ş ğ ğ ğ Ç ğ Ş ğ ğ ğ ğ İ ğ İ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ğ İ Ü Ş İ İ Ş İ Ş Ğ Ç Ö İĞİ Ç Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ç Ç Ç Ş İ ğ ğ ğ Ç Ş İ ğ Ç ğ ğ ğ Ç ğ Ş ğ ğ ğ Ç ğ Ş ğ ğ ğ ğ İ ğ İ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Ü İŞ İ İ ğ İ

Detaylı

ö Ç ş ş ö ç ç ş ş ö ö ö Ç ö ş ş ö

ö Ç ş ş ö ç ç ş ş ö ö ö Ç ö ş ş ö Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ç ş ş ç ö ş ö ö ş ö ö ş ö Ç ş ş ö ç ç ş ş ö ö ö Ç ö ş ş ö Ğ Ğ Ğ Ğ ş Ğ ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ç ş ş ç ö ö ş ö ö ş ş ş ş ö ş ş ö Ğ Ğ Ğ Ğ ş Ğ ş Ğ ş ş ş ş ş ş

Detaylı

Kuzey Taşdurmaz. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Kuzey Taşdurmaz. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 21.3.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine / ya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

IX-XVI. ASIRLARDA YENİSEY-İRTİŞ BÖLGESİNDE KIRGIZ-KIPÇAK İLİŞKİLERİ

IX-XVI. ASIRLARDA YENİSEY-İRTİŞ BÖLGESİNDE KIRGIZ-KIPÇAK İLİŞKİLERİ A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 30 Erzurum 2006 133 IX-XVI. ASIRLARDA YENİSEY-İRTİŞ BÖLGESİNDE KIRGIZ-KIPÇAK İLİŞKİLERİ ÖZET Mehmet KILDIROĞLU * Kırgız-Kıpçak ilişkilerinin çok eski

Detaylı

T. C. Ö Z G Ü L Ö Ğ R E N M E G Ü Ç L Ü Ğ Ü T A N I L I Ç O C U Ğ A S A H İ P

T. C. Ö Z G Ü L Ö Ğ R E N M E G Ü Ç L Ü Ğ Ü T A N I L I Ç O C U Ğ A S A H İ P T. C. İ S T A N B U L B İ L İ M Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü P s i k o l o j i A n a b i l i m D a l ı - P s i k o l o j i Y ü k s e k L i s a n s P r o g r a m

Detaylı

STADYUM KOLTUKLARI STADIUM SEATS "S 2i. Щ ё. о» < F ю TUV. DIN EN ISO 8001:2000 Zertlflkat S874. <ф> 1

STADYUM KOLTUKLARI STADIUM SEATS S 2i. Щ ё. о» < F ю TUV. DIN EN ISO 8001:2000 Zertlflkat S874. <ф> 1 STADYUM KOLTUKLARI STADIUM SEATS "S 2i Щ ё TUV о» < F ю 5 a. DIN EN ISO 8001:2000 Zertlflkat 15 100 5S874 1 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR REFERENCES Haskova ehir Stadyumu / BULGARISTAN Lenkeren

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 1928-1942 DIFFICULTIES IN TEACHING PHONETIC STRUCTURE OF THE RUSSIAN LANGUAGE RUS DİLİNİN FONETİK YAPISINDAN KAYNAKLI ÖĞRETİM ZORLUKLARI 1 Mustafa YAŞAR 2 ABSTRACT

Detaylı

Ğ Ğ Ü Ş «ğ ğ ğ ç ü ü ğ ç ü ü ü ğ ç Ş ç ç ü ü ü ü ü ü ü ü Ü Ü ü ğ Ş ç ü ü ü ü ğ ç ü ğ ü ü ü Ş ç ğ ğ ç ç ğ ü ü ü ç ğ ğ ü ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ğ ğ ç

Ğ Ğ Ü Ş «ğ ğ ğ ç ü ü ğ ç ü ü ü ğ ç Ş ç ç ü ü ü ü ü ü ü ü Ü Ü ü ğ Ş ç ü ü ü ü ğ ç ü ğ ü ü ü Ş ç ğ ğ ç ç ğ ü ü ü ç ğ ğ ü ü ü ü ç ü ç ü ü ü ü ü ü ü ğ ğ ç Ğ ĞÜ Ü Ş ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ç ç ğ ç Ş Ö Ş Ş ç ü ç ğ Ö Ş ğ ğ ü ç ü ü ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ü ü ü üü ğ ç ç ü ç ğ Ğ Ğ Ü Ş «ğ ğ ğ ç ü ü ğ ç ü ü ü ğ ç Ş ç ç ü ü ü ü ü ü ü ü Ü Ü ü ğ Ş ç ü ü ü ü ğ ç ü ğ ü ü ü Ş ç ğ ğ ç

Detaylı

Ü Ğ Ç Ç Ğ

Ü Ğ Ç Ç Ğ Ü Ğ Ç Ç Ü Ğ Ç Ç Ğ Ö Ü Ç Ö Ç Ü Ö Ç Ö Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ç Ç Ü Ç Ç Ç Ö Ç Ç Ç Ç Ü Ç Ö Ç Ğ Ğ Ğ Ğ Ü Ü Ğ Ğ Ç Ü Ğ Ğ Ç Ç Ç Ç Ç Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ç Ç Ç Ü Ğ Ç Ü Ç Ğ Ğ Ç Ü Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ç Ç Ç Ö Ü Ç Ç Ç Ç Ö Ç Ö Ö Ç Ç Ç

Detaylı

RUSYA VE KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ

RUSYA VE KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ RUSYA VE KÜLTÜREL DİPLOMASİSİ Elif SAK *, Kaldygul ADİLBEKOVA ** Özet Bu çalışmanın konusunu Rusya Federasyonu'nun kültürel diplomasisi, bir diğer adıyla dış kültürel politikaları oluşturmaktadır. Küresel

Detaylı

ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö

ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö Ğ Ğ ö ö ğ ğ ğ Ü ğ Ş ö ö ğ ö ğ Ş ö Ş ğ Ş ğ ğ Ş Ş Ş Ü ö Ö Ş ö ö Ş Ö Ş ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö Ş Ş ö ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö ö ö ğ ö ö ö ö ğ ö ğ Ş ğ Ö ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ Ş Ü Ş ğ ğ «ö ğ ğ «ö ö ğ ö ğ ğ ö ğ ğ ö ö Ö Ö ÜŞ

Detaylı

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü Ğ Ğ Ğ Ğ İ Ğ Ş Ğ Ş Ö Ü İ ğ İ Ö ö Ğ Ş İ Ş Ö Ü Ş Ş Ü Ö Ş Ş ğ Ş İ ğ Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ

Detaylı

Instruction Manual -2-

Instruction Manual -2- Instruction Manual -2- -3- -4- Deutsch -5- Deutsch -6- Español -7- Español -8- Français -9- Français -10- Italiano -11- Italiano Nederlands

Detaylı

Ç Ş Ğ Ç ÇÜ İ ÇÜ ç İ ÇÜ Ç ç ç İ Ç Ç Ğ ÇÜ ç İ ç ç Ş Ç ç ç Ş ç İ ç İ ç ç Ç Ş İ ç İ ç Ç ç ç Ç Ç ç İ ç Ç ç Ç ç ç İ Ç Ç ç Ş İ ç ç Ç Ç ç ç ç ç Ç Ş Ç Ç Ş Ç ç ç Ş ç Ğ Ş ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ç ç Ş ç ç ç ç ç İ

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

BÜYÜK PETRO DÖNEMİ RUSYA DA ÇEVİRİ FAALİYETLERİ. Leyla ŞENER

BÜYÜK PETRO DÖNEMİ RUSYA DA ÇEVİRİ FAALİYETLERİ. Leyla ŞENER Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2013 September 2013 Yıl 6, Sayı XV, ss. 569-576. Year 6, Issue XV, pp. 569-576. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh285 BÜYÜK PETRO DÖNEMİ

Detaylı

ö ö ş Ğ ş ü İ ç ö ş ş Ç ş ü ş ş İ ş ü ş İ ş ö İ ü ö üşü ö şü İ İ İ ü İ ö üş Ğ İ İİ ö ö ş ü ü ö ş ö ö ş ö ş ö ö ü ç ş ç ş ö ü çö ü ü ü ç ç ş ş ş ş ş ç

ö ö ş Ğ ş ü İ ç ö ş ş Ç ş ü ş ş İ ş ü ş İ ş ö İ ü ö üşü ö şü İ İ İ ü İ ö üş Ğ İ İİ ö ö ş ü ü ö ş ö ö ş ö ş ö ö ü ç ş ç ş ö ü çö ü ü ü ç ç ş ş ş ş ş ç ü İ Ğİ İ İ İ ü Ğ Ğ ü İ İ Ğ ü İ ş ö ö ş ş ü İ ö ö ş Ö Ü Ö ü ö ö İ İ İ ü İ İ ç İ Ş ö İ ç ş İ ö ö ş Ğ ş ü İ ç ö ş ş Ç ş ü ş ş İ ş ü ş İ ş ö İ ü ö üşü ö şü İ İ İ ü İ ö üş Ğ İ İİ ö ö ş ü ü ö ş ö ö ş ö ş ö ö

Detaylı

TG siemens-home.com/welcome. Register your product online. de en tr el ar fa

TG siemens-home.com/welcome. Register your product online. de en tr el ar fa TG 233.. siemens-home.com/welcome de en tr el ar fa Gebrauchs 0 2anleitung Instruction manual Kullan 0 3m k 0 3lavuzu д г ц 0к7 е 0к9 ж я 0к6 р г 0к9 6 8 1 7 1 9 1 2 1 9 1 7 1 9 1 2 1 9 1 9 1 8 1 1 1 2

Detaylı

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ğ ö ç ç İ ğ İ ğ ö İ ğ ö İ İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ğ Ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ğ ö ö Öğ ö ğ öğ ö Ö öğ ğ ğ ğ öğ ö İ ç ç

Detaylı

İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü ç ğ ş Ç ğ Ü

İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü ç ğ ş Ç ğ Ü İ Ç Ü ş ö üğü ş ş ö üğü ğ ü ü öğ ü ü ü ü ü Ü ş ö ş ç ç ş ş ğ Ğ Ş ç ş ğ ğ ğ ü ğ ç Ü ç ş ö üğü ö ü ü ç ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ç ü ş ü ğ ç ş ü ü İ Ç Ü ş ö üğü ü İ ç Ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ü ç ü Ş ğ Ç Ü

Detaylı

Fiil Çekimi: 1. grup. -bā* +

Fiil Çekimi: 1. grup. -bā* + Hazırlayan: Yard Doç Dr Ekin Öyken Fiil Çekimi: grup indicātīvus actīva imperfectum şimdiki zaman gövdesi* imperfectum eki şahıs ekleri: (-ā ile biter) + -bā* + -m -s örnek: laudā-re > laudā -t amā-re

Detaylı

Kırcaali Haber. Kırcaali. Belediyesi. Gelecekte hastalanmak yok! Sayfa 5 de. web sitesi Mehmet Fikri nin.

Kırcaali Haber. Kırcaali. Belediyesi. Gelecekte hastalanmak yok! Sayfa 5 de. web sitesi  Mehmet Fikri nin. Sipariş ile mutfak ve mobilya Kırcaali, Veselçani, Ardinska No2 GSM: 0887 958 729 Saygıdeğer bayanlar, siz siz olun..! Mutfak tasarımınızı işin uzmanına bırakın. Trakya Üniversitesi mobilya ve dekorasyon

Detaylı

Yine sempozyum sonrası KAFFED, kendisine bağlı Düzce ve Kayseri dernekleri aracılığı ile ADDER in çalışmalarını karalama bildirileri yayınlatmıştır.

Yine sempozyum sonrası KAFFED, kendisine bağlı Düzce ve Kayseri dernekleri aracılığı ile ADDER in çalışmalarını karalama bildirileri yayınlatmıştır. DUYURU Son zamanlar da kimi çevrelerce yapılan, Adıǵe Dil Derneği ve onun Adıǵe Latin Alfabesine dönük çalışmalarını, uygar eleştiri sınırlarını aşarak kamuoyu önün de küçük düşürmeyi amaçlayan, karalayıcı

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M330 M335

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M330 M335 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın M330 M335 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

TABAK ISITMA PLATE WARMER TROLLEY. MODEL ATI KULLANIM KILAVUZU TR INSTRUCTIONS MANUAL GB РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU

TABAK ISITMA PLATE WARMER TROLLEY.  MODEL ATI KULLANIM KILAVUZU TR INSTRUCTIONS MANUAL GB РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU TABAK ISITMA PLATE WARMER TROLLEY KULLANIM KILAVUZU TR INSTRUCTIONS MANUAL GB РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU MODEL ATI100-200 www.inoksan.com INDEX İÇİNDEKİLER 04-06 07-07 08-09 TR / TABAK ISITMA ARABASI

Detaylı

OYUN TERAPİSİNDE PRATİK TEKNİKLER Çocuklar İçin Psikoegzersiz Eğitim Programları. Sultanberk HALMATOV

OYUN TERAPİSİNDE PRATİK TEKNİKLER Çocuklar İçin Psikoegzersiz Eğitim Programları. Sultanberk HALMATOV OYUN TERAPİSİNDE PRATİK TEKNİKLER Çocuklar İçin Psikoegzersiz Eğitim Programları Sultanberk HALMATOV Sultanberk Halmatov OYUN TERAPİSİNDE PRATİK TEKNİKLER Çocuklar için psikoegzersiz eğitim programları

Detaylı

Ь» akgildiz. Mutfaklann yeni yildizi. < >

Ь» akgildiz. Mutfaklann yeni yildizi.  < > Ь» akgildiz < > Mutfaklann yeni yildizi. www.akyildu www.akyildizcelik.com Thickness / Kalinlik 18-20--24 2-4 3.20 mm b(qchmi ш Ф axyildiz' BasikTencereler Size / No Description / Acjklama Qantity/Koli

Detaylı