ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe"

Transkript

1 ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1

2 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü nü geliştiren Stuart Rance (HP) e, ve sözlüğü Temmuz 2011 de güncelleyen Ashley Hanna (HP) ya teşekkür etmek istiyoruz. ITIL ana klavuzunun 2007 ve 2011 basımlarına katkıda bulunanlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Katkıda bulunanların tam listesi için lütfen sitesini ziyaret ediniz. AXELOS Limited, Kraliyet Hükümetinin bir parçası olan Kabine Ofisinin En İyi Yönetim Uygulamaları portföyünü sunmak için kurduğu Ortak Girişim şirketidir. Tüm En İyi Yönetim Uygulamaları portföyünün fikri mülkiyeti, AXELOS Limited e aittir. Bu sözlüğün tercümesi, Temmuz 2011 de Kabine Ofisi adına TSO tarafından yayınlanan ITIL 2011 sözlüğüne göre yapılmıştır. Ayrıca Türkçe sözlük çeviri projesini yöneten Yalçın GEREK e, Salih Ali DURUL a, Proje Ekibi ne ve Kalite Güvence Ekibi nin bir parçası olan uzmanlara müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz: Proje Ekibi - Yalçın GEREK, TAC A.Ş. - Salih Ali DURUL, TAC A.Ş. - Ahmet MALLI, TAC A.Ş. - Celil Çiynekli, KoçSistem A.Ş. Konu Uzmanları - Ahmet ZEREY,Turkcell A.Ş. - Ali Burak GENÇ, Digitürk A.Ş. - Angı Erol, TAC A.Ş. - Ayhan AĞIRGÖL, IBTech A.Ş. - Ayşegül ÇABOĞLU, Nurolbank A.Ş. - Ayşegül TERCAN, TAC A.Ş. - Betül Ertem YILDIZ, Karya Bilişim - Bülent ÖZKIR, Microsoft Turkiye - Cihan BATMAN - Diden Özçiçek, Vodafone A.Ş. - Emrullah ÇOBANOĞLU, Digitürk A.Ş. - Cem MESCİ - Fırat OKAY, Bir618 Eğitim ve Danışmanlık - Gediz CÜRGÜL, TAC A.Ş. - Erdem Alaşehir, IBTech A.Ş. - Erdoğan Bayrak, Turkcell A.Ş. - Fulya Bıçak MUŞTU, Evyap A.Ş. - Gülden KIYICI, Processpark - Gülgün KOCAMAZ, Turkcell A.Ş. - Güller YILMAZ, Turkcell A.Ş. - Hakan Kantaş, Halkbank A.Ş. - Harika GEREK, TAC A.Ş. - Mehmet UNER, Microsoft Turkiye - Mehmethan ŞİŞİK - Metin Örnek, IBTech A.Ş. - Haluk Akkaya, TAC A.Ş. - Orhan Ali ÖNDER, TAC A.Ş. - Nevzat YEĞİN, Halkbank A.Ş. - Umut Altınay, ETG A.Ş. - Murad TULUNAY, Takasbank A.Ş. - Müzeyyen PERVAN, Karya Bilişim - Kerim YÜKSEL, Noventum A.Ş. - Özcan SÖKE, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. - Serdar ABRAZ, Mey İçki A.Ş. - Taner AYAŞ, HP Türkiye - Uğur TAŞKIN, Turkcell A.Ş. - Yalçın TÜTÜNCÜ, Eczacıbaşı Holding A.Ş 2

3 Terim ve Tanımlar Sözlüğü İngilizce Terim 3ulfil terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım acceptance kabul Formal agreement that an IT service, process, plan or other deliverable is complete, accurate, reliable and meets its specified requirements. Acceptance is usually preceded by change evaluation or testing and is often required before proceeding to the next stage of a project or process. See also service acceptance criteria. Access management erişim yönetimi (ITIL Service Operation) The process responsible for allowing users to make use of IT services, data or other assets. Access management helps to protect the confidentiality, integrity and availability of assets by ensuring that only authorized users are able to access or modify the assets. Access management implements the policies of information security management and is sometimes referred to as rights management or identity management. BT hizmeti, süreç, plan veya diğer teslim edilecek çıktı nın eksiksiz, doğru, güvenilir ve belirlenmiş gereksinimleri karşılandığını gösteren resmi anlaşma. Kabul, genel olarak Değerlendirme veya Test Yapma adımlarından sonra oluşur. Kabul, sıklıkla Proje veya Sürecin bir sonraki aşamasına geçiş öncesinde istenir. Ayrıca bkz. Hizmet kabul kriteri. (ITIL Hizmet Operasyon) BT hizmetlerinin, verilerin veya diğer varlıkların kullanımına izin verilmesinden sorumlu süreç. Erişim yönetimi, sadece onaylı kullanıcıların varlıklara erişmelerini ve onları değiştirmelerini sağlayarak varlıkların gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliklerinin korunmasına yardımcı olur. Erişim yönetimi güvenlik yönetiminin politikalarını uygular ve bazen hakların yönetimi veya kimlik yönetimi olarak da anılır. Account manager müşteri yöneticisi (ITIL Service Strategy) A role that is very similar to that of the business relationship manager, but includes more commercial aspects. Most commonly used by Type III service providers when dealing with external customers. (ITIL Hizmet Strateji) İş ilişki yöneticisi ninkine çok benzer olmakla beraber daha fazla ticari konuları içeren roldür. En yaygın olarak Tip III hizmet sağlayıcısı tarafından dış müşteriler ile ilgilenildiğinde kullanılır. 3

4 Accounting muhasebe (ITIL Service Strategy) The process responsible for identifying the actual costs of delivering IT services, comparing these with budgeted costs, and managing variance from the budget. (ITIL Hizmet Strateji) Sunulan BT hizmetlerinin mevcut maliyetlerini belirlemekten, bunları bütçelenmiş maliyetler ile karşılaştırmaktan ve bütçedeki değişiklikleri yönetmekten sorumlu süreç. Accounting period muhasebe hesap dönemi (ITIL Service Strategy) A period of time (usually one year) for which budgets, charges, depreciation and other financial calculations are made. See also financial year. (ITIL Hizmet Strateji) Bütçelerin, ücretlendirmenin, amortismanın ve diğer finansal hesaplamaların yapıldığı zaman dönemi (genellikle 1 yıl). Ayrıca bkz. Mali yıl accredited akredite edilmiş Officially authorized to carry out a role. For example, an accredited body may be authorized to provide training or to conduct audits. Bir rolü yürütmek için resmi olarak akredite edilmiş. Örneğin, bir akreditasyon kuruluşu, eğitim vermek veya denetimleri yürütmek için akredite edilebilir. Active monitoring aktif izleme (ITIL Service Operation) Monitoring of a configuration item or an IT service that uses automated regular checks to discover the current status. See also passive monitoring. (ITIL Hizmet Operasyon) Konfigürasyon birimini veya BT hizmetini mevcut durumu ortaya çıkarmak için otomatikleştirilmiş düzenli kontroller kullanarak İzleme. Ayrıca bkz. Pasif izleme. Activity aktivite A set of actions designed to achieve a particular result. Activities are usually defined as part of processes or plans, and are documented in procedures. Belirli bir sonuca erişmek için tasarlanan eylemler kümesidir. Aktiviteler, genellikle süreçlerin veya Planların bir parçası olarak tasarlanır ve prosedürlerde yazılı olarak belgelenir. 4

5 Agreed service time (AST) anlaşılmış hizmet zamanı (AST) (ITIL Service Design) A synonym for service hours, commonly used in formal calculations of availability. See also downtime. agreement anlaşma A document that describes a formal understanding between two or more parties. An agreement is not legally binding, unless it forms part of a contract. See also operational level agreement; service level agreement. (ITIL Hizmet Tasarım) Kullanılabilirlik için resmi hesaplamalarda yaygın olarak kullanılan Hizmet Saatleri terimi ile eş anlamlı. Ayrıca bkz. Duruş süresi İki veya daha fazla taraf arasındaki anlayışı resmi olarak belirten doküman. Bir anlaşmanın, bir kontratın bir kısmını oluşturana kadar yasal bağlayıcılığı yoktur. Ayrıca bkz. Operasyonel seviye anlaşması; hizmet seviye anlaşması. Alert yüksek seviye uyarı (ITIL Service Operation) A notification that a threshold has been reached, something has changed, or a failure has occurred. Alerts are often created and managed by system management tools and are managed by the event management process. (ITIL Hizmet Operasyon) Eşik değere erişildi, bir şey değişti veya arıza oluştu uyarısı. Yüksek seviye uyarılar sıklıkla oluşur ve sistem yönetimi araçları ve olay yönetimi süreci tarafından yönetilir. Analytical modelling analitik modelleme (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) (ITIL Service Strategy) A technique that uses mathematical models to predict the 5ulfillm of IT services or other configuration items. Analytical models are commonly used in capacity management and availability management. See also 5ulfillm; simulation 5ulfillm. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) (ITIL Hizmet Tasarım) (ITIL Hizmet Strateji) BT hizmetlerinin veya diğer konfigürasyon birimlerinin davranışlarını önceden belirlemek için matematiksel modelleri kullanan teknik. Analitik modeller, hem kapasite yönetimi hem de kullanılabilirlik yönetiminde ortak olarak kullanılırlar. Ayrıca bkz. Modelleme, simülasyon modelleme. 5

6 Application uygulama Software that provides functions which are required by an IT service. Each application may be part of more than one IT service. An application runs on one or more servers or clients. See also application management; application portfolio. BT hizmeti tarafından istenen fonksiyonları sağlayan yazılım. Her bir uygulama birden fazla BT hizmetinin bir parçası olabilir. Bir uygulama bir veya daha fazla sunucu veya istemci üzerinde çalışır. Ayrıca bkz. Uygulama yönetimi, uygulama portföyü. Application management uygulama yönetimi (ITIL Service Operation) The function responsible for managing applications throughout their lifecycle. (ITIL Hizmet Operasyon) Yaşam döngüsü boyunca uygulamaların yönetiminden sorumlu fonksiyon. Application portfolio uygulama portföyü (ITIL Service Design) A database or structured document used to manage applications throughout their lifecycle. The application portfolio contains key attributes of all applications. The application portfolio is sometimes implemented as part of the service portfolio, or as part of the configuration management system. (ITIL Hizmet Tasarım) Yaşam döngüleri boyunca uygulamaları yönetmek için kullanılan bir veritabanı veya yapılandırılmış bir doküman. Uygulama portföyü, tüm uygulamaların ana özniteliklerini içerir. Uygulama portföyü, bazen hizmet portföyü nün veya konfigürasyon yönetim sistemi nin bir kısmı olarak da uyarlanır. Application service provider (ASP) uygulama hizmet sağlayıcı (ASP) (ITIL Service Design) An external service provider that provides IT services using applications running at the service provider s premises. Users access the applications by network connections to the service provider. (ITIL Hizmet Tasarım) Hizmet sağlayıcının yerinde çalışan uygulamaları kullanarak BT hizmetleri sunan dış hizmet sağlayıcı. Kullanıcılar, hizmet sağlayıcıya ağ üzerinden bağlanarak uygulamalara erişirler. 6

7 Application sizing uygulama boyutlandırma (ITIL Service Design) The activity responsible for understanding the resource requirements needed to support a new application, or a major change to an existing application. Application sizing helps to ensure that the IT service can meet its agreed service level targets for capacity and performance. Architecture mimari (ITIL Service Design) The structure of a system or IT service, including the relationships of components to each other and to the environment they are in. Architecture also includes the standards and guidelines that guide the design and evolution of the system. (ITIL Hizmet Tasarım) Yeni bir uygulamayı veya mevcut bir uygulamanın majör etkili değişikliğini desteklemek için gereken kaynak gereksinimlerinin anlaşılmasından sorumlu aktivite. Uygulama boyutlandırma, kapasite ve performans için BT hizmetinin üzerinde anlaşılmış hizmet seviye hedeflerini karşılayabilmesinin sağlanmasına yardımcı olur. (ITIL Hizmet Tasarım) Bileşenlerinin birbirleri veya bulundukları ortam ile ilişkilerini içeren bir sistemin veya BT hizmetinin yapısı. Mimari, sistemin tasarımına ve gelişimine rehberlik eden standartları ve kılavuzları da içerir. Assembly tümleşke (ITIL Service Transition) A configuration item that is made up of a number of other Cis. For example, a server CI may contain Cis for CPUs, disks, memory etc.; an IT service CI may contain many hardware, software and other Cis. See also build; component CI. (ITIL Hizmet Geçiş) Diğer birçok CI lardan oluşan konfigürasyon birimi. Örneğin, bir sunucu CI ı, CPU lar, diskler, hafızalar vb. Birçok CI ı içerebilir; bir BT hizmeti CI ı, birçok donanım, yazılım ve diğer CI ları içerebilir. Ayrıca bkz. İnşa etme, bileşen CI assessment değerlendirme Inspection and analysis to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. See also audit. Bir standardın veya bir takım kılavuzun takip edilip edilmediğinin, kayıtların doğru olup olmadığının veya verimlilik ve etkinlilik hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığının kontrolü için inceleme ve analiz. Ayrıca bkz. Denetim 7

8 asset varlık (ITIL Service Strategy) Any resource or capability. The assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service. Assets can be one of the following types: management, organization, process, knowledge, people, information, applications, infrastructure or financial capital. See also customer asset; service asset; strategic asset. asset management varlık yönetimi (ITIL Service Transition) A generic activity or process responsible for tracking and reporting the value and ownership of assets throughout their lifecycle. See also service asset and configuration management; fixed asset management; software asset management. (ITIL Hizmet Strateji) Herhangi bir kaynak veya kabiliyet. Bir Hizmet Sağlayıcının Varlıkları, bir hizmetin sunumuna katkıda bulunabilecek herhangi bir şeyi içerir. Varlıklar aşağıdakilerden biri olabilir: yönetim, organizasyon, süreç, bilgi, insan, enformasyon, uygulamalar, altyapı ve finansal sermaye Ayrıca bkz. Müşteri varlığı, hizmet varlığı; stratejik varlık (ITIL Hizmet Geçiş) Yaşam döngüleri boyunca finansal varlıkların değerlerini ve sahipliklerini izlemekten ve raporlamaktan sorumlu genel bir aktivite veya süreçtir. Ayrıca bkz. Hizmet varlık ve konfigürasyon yönetimi; sabit varlık yönetimi; yazılım varlık yönetimi. Asset register varlık sicili (ITIL Service Transition) A list of fixed assets that includes their ownership and value. See also fixed asset management. (ITIL Hizmet Geçiş) Sahiplikleri ve değerleri ile birlikte sabit varlıkları içeren liste. Ayrıca bkz. Sabit varlık yönetimi. Asset specificity varlık özgüllüğü (ITIL Service Strategy) One or more attributes of an asset that make it particularly useful for a given purpose. Asset specificity may limit the use of the asset for other purposes. Verilen bir amaç için onu özellikle faydalı yapan bir varlığın bir veya daha fazla özniteliği. Varlık özgüllüğü, varlığın başka amaçlar için kullanımını sınırlayabilir. 8

9 Attribute öznitelik (ITIL Service Transition) A piece of information about a configuration item. Examples are name, location, version number and cost. Attributes of Cis are recorded in a configuration management database (CMDB) and maintained as part of a configuration management system (CMS). See also relationship; configuration management system. (ITIL Hizmet Geçiş) Konfigürasyon birimi hakkındaki bilginin bir parçası. İsim, yer bilgisi, versiyon numarası ve maliyet örnek olarak verilebilir. CI ların öznitelikleri, konfigürasyon yönetim veritabanı na (CMDB) kaydedilir ve konfigürasyon yönetim sisteminin (CMS) bir parçası olarak bakımı yapılır. Ayrıca bkz. Konfigürasyon yönetim sistemi audit denetim Formal inspection and verification to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. An audit may be carried out by internal or external groups. See also assessment; certification. Bir standardın veya kılavuzların takip edilip edilmediğinin, kayıtların doğruluğunun veya verimlilik ve etkinlilik hedeflerinin karşılanıp karşılanılmadığını kontrol etmek için resmi inceleme ve doğrulama. Bir denetim iç veya dış gruplar tarafından yürütülebilir. Ayrıca bkz. Değerlendirme, sertifikasyon. Authority matrix yetki matrisi See RACI. Bkz. RACI automatic call distribution (ACD) otomatik çağrı dağıtımı (ACD) (ITIL Service Operation) Use of information technology to direct an incoming telephone call to the most appropriate person in the shortest possible time. ACD is sometimes called automated call distribution. (ITIL Hizmet Operasyon) Mümkün olan en kısa sürede gelen bir telefon çağrısının en uygun kişiye yönlendirilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımı. Otomatik çağrı dağıtımı için bazen ACD terimi de kullanılır. 9

10 Availability kullanılabilirlik (ITIL Service Design) Ability of an IT service or other configuration item to perform its agreed function when required. Availability is determined by reliability, maintainability, serviceability, performance and security. Availability is usually calculated as a percentage. This calculation is often based on agreed service time and downtime. It is best practice to calculate availability of an IT service using measurements of the business output. (ITIL Hizmet Tasarım) Bir BT hizmetinin veya konfigürasyon biriminin üzerinde anlaşılmış işlevini gerektiğinde gerçekleştirebilmesi. Kullanılabilirlik, güvenirlilik, bakım yapabilme, hizmete elverişlilik, performans ve güvenlik ile belirlenir. Kullanılabilirlik genellikle % olarak hesaplanır. Bu hesaplama için anlaşılmış hizmet zamanı ve duruş süresi esas alınır. Bir BT hizmetinin iş çıktı ölçümlerinin kullanılabilirliğini hesaplamak için en iyi pratiktir. Availability management (AM) kullanılabilirlik yönetimi (ITIL Service Design) The process responsible for ensuring that IT services meet the current and future availability needs of the business in a costeffective and timely manner. Availability management defines, analyses, plans, measures and improves all aspects of the availability of IT services, and ensures that all IT infrastructures, processes, tools, roles etc. are appropriate for the agreed service level targets for availability. See also availability management information system. (ITIL Hizmet Tasarım) BT Hizmetlerinin işin mevcut ve gelecekti gereksinimlerini maliyet etkin ve zamanında karşıladığını güvence altına almaktan sorumlu süreç. Kullanılabilirlik yönetimi, BT hizmetlerinin kullanılabilirliklerini tüm yönleri ile tanımlar, analiz eder, planlar, ölçer ve iyileştirir, ve kullanılabilirlik için tüm BT altyapısının, süreçlerin, araçların, rollerin vb. Üzerinde anlaşılmış hizmet seviye hedeflerine uygunluğunu güvence altına almaktan sorumludur. Ayrıca bkz. Kullanılabilirlik yönetimi bilgi sistemi availability management information system (AMIS) kullanılabilirlik yönetimi bilgi sistemi (AMIS) (ITIL Service Design) A set of tools, data and information that is used to support availability management. See also service knowledge management system. (ITIL Hizmet Tasarım) Kullanılabilirlik yönetimini desteklemek için kullanılan araçlar, veri ve bilgi kümesi. Ayrıca bkz. Hizmet bilgi yönetim sistemi 10

11 availability plan kullanılabilirlik planı (ITIL Service Design) A plan to ensure that existing and future availability requirements for IT services can be provided cost-effectively. (ITIL Hizmet Tasarım) Mevcut ve gelecekteki kullanılabilirlik gereksinimlerini maliyet-etkin şekilde sağlayabilmenin güvencesi için yapılan plan back-out geri çekme (ITIL Service Transition) An activity that restores a service or other configuration item to a previous baseline. Back-out is used as a form of remediation when a change or release is not successful. Backup yedekleme (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) Copying data to protect against loss of integrity or availability of the original. (ITIL Hizmet Geçiş) Bir hizmeti veya diğer konfigürasyon birimini bir önceki dayanak noktasına geri yükleyen aktivitedir. Geri çekme bir değişiklik veya sürümün başarısız olma durumunda bir iyileştirme olarak kullanılır. (ITIL Hizmet Tasarım) (ITIL Hizmet Operasyon) Orijinal olanın Bütünlük veya Kullanılabilirlik kaybına karşı korumak için veriyi kopyalama. Balanced scorecard dengeli karne (ITIL Continual Service Improvement) A management tool developed by Drs Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton. A balanced scorecard enables a strategy to be broken down into key performance indicators. Performance against the KPIs is used to demonstrate how well the strategy is being achieved. A balanced scorecard has four major areas, each of which has a small number of KPIs. The same four areas are considered at different levels of detail throughout the organization. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) Dr. Robert Kaplan (Harvard İş Okulu) ve Dr. David Norton tarafından geliştirilen yönetim aracıdır. Dengeli karne, bir stratejinin anahtar performans göstergelerine kırılmasına olanak verir. Anahtar Performans Göstergelere (KPI) bağlı performans, bir stratejinin ne kadar iyi başarıldığını göstermek için kullanılır. Dengeli karne, her biri az sayıda KPI içeren dört ana alana sahiptir. Organizasyonun her yerinde, aynı dört alan farklı detay seviyelerinde dikkate alınır. 11

12 Baseline dayanak noktası (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A snapshot that is used as a reference point. Many snapshots may be taken and recorded over time but only some will be used as baselines. For example: An ITSM baseline can be used as a starting point to measure the effect of a service improvement plan A performance baseline can be used to measure changes in performance over the lifetime of an IT service A configuration baseline can be used as part of a back-out plan to enable the IT infrastructure to be restored to a known configuration if a change or release fails. See also benchmark. benchmark kıyaslama noktası (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A baseline that is used to compare related data sets as part of a benchmarking exercise. For example, a recent snapshot of a process can be compared to a previous baseline of that process, or a current baseline can be compared to industry data or best practice. See also benchmarking; baseline. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) (ITIL Hizmet Geçiş) Referans noktası olarak kullanılan bir anlık durumdur. Zaman içinde birçok anlık durumlar alınır ve kayıt edilir fakat bunların bazıları dayanak noktası olarak kullanılır. Örnek: ITSM dayanak noktası, bir BT hizmet iyileştirme planının etkisini ölçmek için başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Performans dayanak noktası, BT hizmetinin yaşamı boyunca performansındaki değişiklikleri ölçmek için kullanılabilir. Konfigürasyon yönetimi dayanak noktası, bir değişiklik veya sürüm başarısız olursa BT altyapısının bilinen konfigürasyon a geri döndürülebilmesi için kullanılabilir. Ayrıca bkz. Kıyaslama noktası (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme)(ITIL Hizmet Geçiş) Kıyaslama alıştırmalarının bir parçası olan veri setlerinin karşılaştırılması için kullanılan dayanak noktası. Örneğin, bir sürecin anlık durumu, o sürecin bir önceki dayanak noktası ile karşılaştırılabilir veya mevcut dayanak noktası endüstri verileri veya iyi pratikler karşılaştırılabilir. Ayrıca bkz. Kıyaslama, dayanak noktası. 12

13 Benchmarking kıyaslama (ITIL Continual Service Improvement) The process responsible for comparing a benchmark with related data sets such as a more recent snapshot, industry data or best practice. The term is also used to mean creating a series of benchmarks over time, and comparing the results to measure progress or improvement. This process is not described in detail within the core ITIL publications. Best Management Practice (BMP) En Iyi Yönetim Pratiği (BMP) The Best Management Practice portfolio is owned by the Cabinet Office, part of HM Government. Formerly owned by CCTA and then OGC, the BMP functions moved to the Cabinet Office in June The BMP portfolio includes guidance on IT service management and project, programme, risk, portfolio and value management. There is also a management maturity model as well as related glossaries of terms. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) Bir kıyaslama noktasını, daha güncel bir anlık durum, endüstri verisi veya iyi pratik gibi ilişkili veri setleri ile karşılaştırmaktan sorumlu süreç. Kıyaslama terimi, zaman içinde kıyaslama noktaları dizisini yaratmayı ve ilerleme veya iyileştirmeyi ölçmek için sonuçları karşılaştırmayı ifade etmek için de kullanılır. Bu sürecin detayları ITIL ana yayımlarında tanımlanmamaktadır. En Iyi Yönetim Pratiği portföyü İngiliz Hükümeti nin bir parçası olan Kabine Ofisi tarafından sahiplenilmektedir. Daha önce CCTA ve sonra OGC tarafından sahiplenilen BMP fonksiyonu Haziran 2010 da Kabine Ofisi ne taşınmıştır. BMP portföyü, BT hizmet yönetimi, proje, program, risk, portföy ve değer yönetimi üzerine kılavuzları içerir. İlişkili terim sözlükleri gibi yönetim olgunluk modeli de vardır. Best practice en iyi pratik Proven activities or processes that have been successfully used by multiple organizations. ITIL is an example of best practice. Birçok organizasyon tarafından başarılı şekilde kullanılmakta olan kendini ispat etmiş aktiviteler veya süreçler. ITIL en iyi pratik örneğidir. Billing faturalandırma (ITIL Service Strategy) Part of the charging process. Billing is the activity responsible for producing an invoice or a bill and recovering the money from customers. See also pricing. (ITIL Hizmet Strateji) Ücretlendirme sürecinin bir parçasıdır. Faturalandırma, fatura çıkarma ve müşteriden parayı tahsil etmeden sorumlu aktivitedir. Ayrıca bkz. Fiyatlandırma 13

14 brainstorming beyin fırtınası (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) A technique that helps a team to generate ideas. Ideas are not reviewed during the brainstorming session, but at a later stage. Brainstorming is often used by problem management to identify possible causes. (ITIL Hizmet Tasarım) (ITIL Hizmet Operasyon) Fikirleri oluşturmak için bir takıma yardımcı olan teknik. Fikirler, beyin fırtınası oturumlarında değil daha sonraki aşamada gözden geçirilir. Beyin fırtınası, olası nedenleri tanımlamak için problem yönetimi tarafından sıklıkla kullanılır. British Standards Institution (BSI) İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) The UK national standards body, responsible for creating and maintaining British standards. See for more information. See also International Organization for Standardization. Budget bütçe A list of all the money an organization or business unit plans to receive, and plans to pay out, over a specified period of time. See also budgeting; planning. İngiliz standartlarının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamaktan sorumlu Birleşik Krallık Ulusal Standartlar Kurumu. Daha fazla bilgi için bkz. Ayrıca bkz. Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu. Belirli bir zaman döneminde organizasyonun veya İş Biriminin almayı ve ödemeyi planladığı tüm paraların listesi. Ayrıca bkz. Bütçeleme, planlama. Budgeting bütçeleme The activity of predicting and controlling the spending of money. Budgeting consists of a periodic negotiation cycle to set future budgets (usually annual) and the day-to-day monitoring and adjusting of current budgets. Paranın harcamasını öngörme ve kontrol etme aktivitesi. Bütçeleme gelecek dönemin bütçelerini (genellikle yıllık) oluşturmak için dönemsel bir pazarlık döngüsünden ve mevcut Bütçelerin günlük izlenmesinden ve düzeltilmesinden oluşur. 14

15 Build inşa etme (ITIL Service Transition) The activity of assembling a number of configuration items to create part of an IT service. The term is also used to refer to a release that is authorized for distribution for example, server build or laptop build. See also configuration baseline. (ITIL Hizmet Geçiş) BT hizmetinin bir kısmını oluşturmak için birçok konfigürasyon birimini bir araya getirme aktivitesi. İnşa etme terimi, dağıtımı onaylanan sürümü belirtmek için de kullanılır. Örneğin, sunucu inşa etme veya dizüstü inşa etme. Ayrıca bkz. Konfigürasyon dayanak noktası. Build environment inşa etme ortamı (ITIL Service Transition) A controlled environment where applications, IT services and other builds are assembled prior to being moved into a test or live environment. (ITIL Hizmet Geçiş) Bir test veya canlı ortama taşınması öncesinde uygulamaların, BT hizmetlerinin ve diğer inşa etmelerin bir araya getirildiği kontrollü ortam. Business iş (ITIL Service Strategy) An overall corporate entity or organization formed of a number of business units. In the context of ITSM, the term includes public sector and not-for-profit organizations, as well as companies. An IT service provider provides IT services to a customer within a business. The IT service provider may be part of the same business as its customer (internal service provider), or part of another business (external service provider). (ITIL Hizmet Strateji) Birçok iş biriminden oluşan bir kurumun veya bir organizasyonun bütünü. ITSM kapsamında, iş terimi, şirketler gibi kamu sektörünü ve kar gütmeyen organizasyonları da içerir. Bir BT hizmet sağlayıcı, iş dahilinde müşterisine BT hizmeti sağlar. BT hizmet sağlayıcı, müşterisi ile aynı iş in bir parçası (iç hizmet sağlayıcı); veya diğer bir iş in parçası (dış hizmet sağlayıcı) olabilir. 15

16 Business capacity management iş kapasite yönetimi (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) In the context of ITSM, business capacity management is the sub-process of capacity management responsible for understanding future business requirements for use in the capacity plan. See also service capacity management; component capacity management. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) (ITIL Hizmet Tasarım) İş kapasite yönetimi, ITSM bağlamında kapasite planında kullanmak üzere gelecekteki iş gereksinimlerini anlamaktan sorumlu aktivitedir. Ayrıca bkz. Hizmet kapasite yönetimi, bileşen kapasite yönetimi. Business case iş vakası olurluk incelemesi (ITIL Service Strategy) Justification for a significant item of expenditure. The business case includes information about costs, benefits, options, issues, risks and possible problems. See also cost benefit analysis. (ITIL Hizmet Strateji) Önemli bir harcama kalemi için gerekçeleme. İş vakası olurluk incelemesi maliyetler, faydalar, seçenekler, açık konular, riskler ve olası problemler hakkında bilgi içerir. Ayrıca bkz. Maliyet fayda analizi. Business continuity management (BCM) iş süreklilik yönetimi (BCM) (ITIL Service Design) The business process responsible for managing risks that could seriously affect the business. Business continuity management safeguards the interests of key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities. The process involves reducing risks to an acceptable level and planning for the recovery of business processes should a disruption to the business occur. Business continuity management sets the objectives, scope and requirements for IT service continuity management. (ITIL Hizmet Tasarım) İş i ciddi etkileyebilecek Risklerin yönetiminden sorumlu İş süreci. İş süreklilik yönetimi, ana paydaşların çıkarlarını, itibarını, markasını ve değer yaratma aktivitelerini koruma altına alır. İş süreklilik yönetimi süreci riskleri kabul edilebilir seviyelere düşürmeyi ve iş ile ilgili herhangi bir hata oluştuğunda iş süreçlerinin geri dönüşümünün planlanmasını içerir. İş süreklilik yönetimi, BT hizmet süreklilik yönetimi için amaçları, kapsam ve gereksinimleri belirler. 16

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi Serdar ÖZTÜRK EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET 1999 Helsinki

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (1-23) TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ Mehmet YÖRÜKOĞLU

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences

UFUK ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences ISSN: 2146-7676 UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UFUK UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social

Detaylı