ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe"

Transkript

1 ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1

2 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü nü geliştiren Stuart Rance (HP) e, ve sözlüğü Temmuz 2011 de güncelleyen Ashley Hanna (HP) ya teşekkür etmek istiyoruz. ITIL ana klavuzunun 2007 ve 2011 basımlarına katkıda bulunanlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Katkıda bulunanların tam listesi için lütfen sitesini ziyaret ediniz. AXELOS Limited, Kraliyet Hükümetinin bir parçası olan Kabine Ofisinin En İyi Yönetim Uygulamaları portföyünü sunmak için kurduğu Ortak Girişim şirketidir. Tüm En İyi Yönetim Uygulamaları portföyünün fikri mülkiyeti, AXELOS Limited e aittir. Bu sözlüğün tercümesi, Temmuz 2011 de Kabine Ofisi adına TSO tarafından yayınlanan ITIL 2011 sözlüğüne göre yapılmıştır. Ayrıca Türkçe sözlük çeviri projesini yöneten Yalçın GEREK e, Salih Ali DURUL a, Proje Ekibi ne ve Kalite Güvence Ekibi nin bir parçası olan uzmanlara müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz: Proje Ekibi - Yalçın GEREK, TAC A.Ş. - Salih Ali DURUL, TAC A.Ş. - Ahmet MALLI, TAC A.Ş. - Celil Çiynekli, KoçSistem A.Ş. Konu Uzmanları - Ahmet ZEREY,Turkcell A.Ş. - Ali Burak GENÇ, Digitürk A.Ş. - Angı Erol, TAC A.Ş. - Ayhan AĞIRGÖL, IBTech A.Ş. - Ayşegül ÇABOĞLU, Nurolbank A.Ş. - Ayşegül TERCAN, TAC A.Ş. - Betül Ertem YILDIZ, Karya Bilişim - Bülent ÖZKIR, Microsoft Turkiye - Cihan BATMAN - Diden Özçiçek, Vodafone A.Ş. - Emrullah ÇOBANOĞLU, Digitürk A.Ş. - Cem MESCİ - Fırat OKAY, Bir618 Eğitim ve Danışmanlık - Gediz CÜRGÜL, TAC A.Ş. - Erdem Alaşehir, IBTech A.Ş. - Erdoğan Bayrak, Turkcell A.Ş. - Fulya Bıçak MUŞTU, Evyap A.Ş. - Gülden KIYICI, Processpark - Gülgün KOCAMAZ, Turkcell A.Ş. - Güller YILMAZ, Turkcell A.Ş. - Hakan Kantaş, Halkbank A.Ş. - Harika GEREK, TAC A.Ş. - Mehmet UNER, Microsoft Turkiye - Mehmethan ŞİŞİK - Metin Örnek, IBTech A.Ş. - Haluk Akkaya, TAC A.Ş. - Orhan Ali ÖNDER, TAC A.Ş. - Nevzat YEĞİN, Halkbank A.Ş. - Umut Altınay, ETG A.Ş. - Murad TULUNAY, Takasbank A.Ş. - Müzeyyen PERVAN, Karya Bilişim - Kerim YÜKSEL, Noventum A.Ş. - Özcan SÖKE, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. - Serdar ABRAZ, Mey İçki A.Ş. - Taner AYAŞ, HP Türkiye - Uğur TAŞKIN, Turkcell A.Ş. - Yalçın TÜTÜNCÜ, Eczacıbaşı Holding A.Ş 2

3 Terim ve Tanımlar Sözlüğü İngilizce Terim 3ulfil terim İngilizce Tanım Türkçe Tanım acceptance kabul Formal agreement that an IT service, process, plan or other deliverable is complete, accurate, reliable and meets its specified requirements. Acceptance is usually preceded by change evaluation or testing and is often required before proceeding to the next stage of a project or process. See also service acceptance criteria. Access management erişim yönetimi (ITIL Service Operation) The process responsible for allowing users to make use of IT services, data or other assets. Access management helps to protect the confidentiality, integrity and availability of assets by ensuring that only authorized users are able to access or modify the assets. Access management implements the policies of information security management and is sometimes referred to as rights management or identity management. BT hizmeti, süreç, plan veya diğer teslim edilecek çıktı nın eksiksiz, doğru, güvenilir ve belirlenmiş gereksinimleri karşılandığını gösteren resmi anlaşma. Kabul, genel olarak Değerlendirme veya Test Yapma adımlarından sonra oluşur. Kabul, sıklıkla Proje veya Sürecin bir sonraki aşamasına geçiş öncesinde istenir. Ayrıca bkz. Hizmet kabul kriteri. (ITIL Hizmet Operasyon) BT hizmetlerinin, verilerin veya diğer varlıkların kullanımına izin verilmesinden sorumlu süreç. Erişim yönetimi, sadece onaylı kullanıcıların varlıklara erişmelerini ve onları değiştirmelerini sağlayarak varlıkların gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliklerinin korunmasına yardımcı olur. Erişim yönetimi güvenlik yönetiminin politikalarını uygular ve bazen hakların yönetimi veya kimlik yönetimi olarak da anılır. Account manager müşteri yöneticisi (ITIL Service Strategy) A role that is very similar to that of the business relationship manager, but includes more commercial aspects. Most commonly used by Type III service providers when dealing with external customers. (ITIL Hizmet Strateji) İş ilişki yöneticisi ninkine çok benzer olmakla beraber daha fazla ticari konuları içeren roldür. En yaygın olarak Tip III hizmet sağlayıcısı tarafından dış müşteriler ile ilgilenildiğinde kullanılır. 3

4 Accounting muhasebe (ITIL Service Strategy) The process responsible for identifying the actual costs of delivering IT services, comparing these with budgeted costs, and managing variance from the budget. (ITIL Hizmet Strateji) Sunulan BT hizmetlerinin mevcut maliyetlerini belirlemekten, bunları bütçelenmiş maliyetler ile karşılaştırmaktan ve bütçedeki değişiklikleri yönetmekten sorumlu süreç. Accounting period muhasebe hesap dönemi (ITIL Service Strategy) A period of time (usually one year) for which budgets, charges, depreciation and other financial calculations are made. See also financial year. (ITIL Hizmet Strateji) Bütçelerin, ücretlendirmenin, amortismanın ve diğer finansal hesaplamaların yapıldığı zaman dönemi (genellikle 1 yıl). Ayrıca bkz. Mali yıl accredited akredite edilmiş Officially authorized to carry out a role. For example, an accredited body may be authorized to provide training or to conduct audits. Bir rolü yürütmek için resmi olarak akredite edilmiş. Örneğin, bir akreditasyon kuruluşu, eğitim vermek veya denetimleri yürütmek için akredite edilebilir. Active monitoring aktif izleme (ITIL Service Operation) Monitoring of a configuration item or an IT service that uses automated regular checks to discover the current status. See also passive monitoring. (ITIL Hizmet Operasyon) Konfigürasyon birimini veya BT hizmetini mevcut durumu ortaya çıkarmak için otomatikleştirilmiş düzenli kontroller kullanarak İzleme. Ayrıca bkz. Pasif izleme. Activity aktivite A set of actions designed to achieve a particular result. Activities are usually defined as part of processes or plans, and are documented in procedures. Belirli bir sonuca erişmek için tasarlanan eylemler kümesidir. Aktiviteler, genellikle süreçlerin veya Planların bir parçası olarak tasarlanır ve prosedürlerde yazılı olarak belgelenir. 4

5 Agreed service time (AST) anlaşılmış hizmet zamanı (AST) (ITIL Service Design) A synonym for service hours, commonly used in formal calculations of availability. See also downtime. agreement anlaşma A document that describes a formal understanding between two or more parties. An agreement is not legally binding, unless it forms part of a contract. See also operational level agreement; service level agreement. (ITIL Hizmet Tasarım) Kullanılabilirlik için resmi hesaplamalarda yaygın olarak kullanılan Hizmet Saatleri terimi ile eş anlamlı. Ayrıca bkz. Duruş süresi İki veya daha fazla taraf arasındaki anlayışı resmi olarak belirten doküman. Bir anlaşmanın, bir kontratın bir kısmını oluşturana kadar yasal bağlayıcılığı yoktur. Ayrıca bkz. Operasyonel seviye anlaşması; hizmet seviye anlaşması. Alert yüksek seviye uyarı (ITIL Service Operation) A notification that a threshold has been reached, something has changed, or a failure has occurred. Alerts are often created and managed by system management tools and are managed by the event management process. (ITIL Hizmet Operasyon) Eşik değere erişildi, bir şey değişti veya arıza oluştu uyarısı. Yüksek seviye uyarılar sıklıkla oluşur ve sistem yönetimi araçları ve olay yönetimi süreci tarafından yönetilir. Analytical modelling analitik modelleme (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) (ITIL Service Strategy) A technique that uses mathematical models to predict the 5ulfillm of IT services or other configuration items. Analytical models are commonly used in capacity management and availability management. See also 5ulfillm; simulation 5ulfillm. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) (ITIL Hizmet Tasarım) (ITIL Hizmet Strateji) BT hizmetlerinin veya diğer konfigürasyon birimlerinin davranışlarını önceden belirlemek için matematiksel modelleri kullanan teknik. Analitik modeller, hem kapasite yönetimi hem de kullanılabilirlik yönetiminde ortak olarak kullanılırlar. Ayrıca bkz. Modelleme, simülasyon modelleme. 5

6 Application uygulama Software that provides functions which are required by an IT service. Each application may be part of more than one IT service. An application runs on one or more servers or clients. See also application management; application portfolio. BT hizmeti tarafından istenen fonksiyonları sağlayan yazılım. Her bir uygulama birden fazla BT hizmetinin bir parçası olabilir. Bir uygulama bir veya daha fazla sunucu veya istemci üzerinde çalışır. Ayrıca bkz. Uygulama yönetimi, uygulama portföyü. Application management uygulama yönetimi (ITIL Service Operation) The function responsible for managing applications throughout their lifecycle. (ITIL Hizmet Operasyon) Yaşam döngüsü boyunca uygulamaların yönetiminden sorumlu fonksiyon. Application portfolio uygulama portföyü (ITIL Service Design) A database or structured document used to manage applications throughout their lifecycle. The application portfolio contains key attributes of all applications. The application portfolio is sometimes implemented as part of the service portfolio, or as part of the configuration management system. (ITIL Hizmet Tasarım) Yaşam döngüleri boyunca uygulamaları yönetmek için kullanılan bir veritabanı veya yapılandırılmış bir doküman. Uygulama portföyü, tüm uygulamaların ana özniteliklerini içerir. Uygulama portföyü, bazen hizmet portföyü nün veya konfigürasyon yönetim sistemi nin bir kısmı olarak da uyarlanır. Application service provider (ASP) uygulama hizmet sağlayıcı (ASP) (ITIL Service Design) An external service provider that provides IT services using applications running at the service provider s premises. Users access the applications by network connections to the service provider. (ITIL Hizmet Tasarım) Hizmet sağlayıcının yerinde çalışan uygulamaları kullanarak BT hizmetleri sunan dış hizmet sağlayıcı. Kullanıcılar, hizmet sağlayıcıya ağ üzerinden bağlanarak uygulamalara erişirler. 6

7 Application sizing uygulama boyutlandırma (ITIL Service Design) The activity responsible for understanding the resource requirements needed to support a new application, or a major change to an existing application. Application sizing helps to ensure that the IT service can meet its agreed service level targets for capacity and performance. Architecture mimari (ITIL Service Design) The structure of a system or IT service, including the relationships of components to each other and to the environment they are in. Architecture also includes the standards and guidelines that guide the design and evolution of the system. (ITIL Hizmet Tasarım) Yeni bir uygulamayı veya mevcut bir uygulamanın majör etkili değişikliğini desteklemek için gereken kaynak gereksinimlerinin anlaşılmasından sorumlu aktivite. Uygulama boyutlandırma, kapasite ve performans için BT hizmetinin üzerinde anlaşılmış hizmet seviye hedeflerini karşılayabilmesinin sağlanmasına yardımcı olur. (ITIL Hizmet Tasarım) Bileşenlerinin birbirleri veya bulundukları ortam ile ilişkilerini içeren bir sistemin veya BT hizmetinin yapısı. Mimari, sistemin tasarımına ve gelişimine rehberlik eden standartları ve kılavuzları da içerir. Assembly tümleşke (ITIL Service Transition) A configuration item that is made up of a number of other Cis. For example, a server CI may contain Cis for CPUs, disks, memory etc.; an IT service CI may contain many hardware, software and other Cis. See also build; component CI. (ITIL Hizmet Geçiş) Diğer birçok CI lardan oluşan konfigürasyon birimi. Örneğin, bir sunucu CI ı, CPU lar, diskler, hafızalar vb. Birçok CI ı içerebilir; bir BT hizmeti CI ı, birçok donanım, yazılım ve diğer CI ları içerebilir. Ayrıca bkz. İnşa etme, bileşen CI assessment değerlendirme Inspection and analysis to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. See also audit. Bir standardın veya bir takım kılavuzun takip edilip edilmediğinin, kayıtların doğru olup olmadığının veya verimlilik ve etkinlilik hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığının kontrolü için inceleme ve analiz. Ayrıca bkz. Denetim 7

8 asset varlık (ITIL Service Strategy) Any resource or capability. The assets of a service provider include anything that could contribute to the delivery of a service. Assets can be one of the following types: management, organization, process, knowledge, people, information, applications, infrastructure or financial capital. See also customer asset; service asset; strategic asset. asset management varlık yönetimi (ITIL Service Transition) A generic activity or process responsible for tracking and reporting the value and ownership of assets throughout their lifecycle. See also service asset and configuration management; fixed asset management; software asset management. (ITIL Hizmet Strateji) Herhangi bir kaynak veya kabiliyet. Bir Hizmet Sağlayıcının Varlıkları, bir hizmetin sunumuna katkıda bulunabilecek herhangi bir şeyi içerir. Varlıklar aşağıdakilerden biri olabilir: yönetim, organizasyon, süreç, bilgi, insan, enformasyon, uygulamalar, altyapı ve finansal sermaye Ayrıca bkz. Müşteri varlığı, hizmet varlığı; stratejik varlık (ITIL Hizmet Geçiş) Yaşam döngüleri boyunca finansal varlıkların değerlerini ve sahipliklerini izlemekten ve raporlamaktan sorumlu genel bir aktivite veya süreçtir. Ayrıca bkz. Hizmet varlık ve konfigürasyon yönetimi; sabit varlık yönetimi; yazılım varlık yönetimi. Asset register varlık sicili (ITIL Service Transition) A list of fixed assets that includes their ownership and value. See also fixed asset management. (ITIL Hizmet Geçiş) Sahiplikleri ve değerleri ile birlikte sabit varlıkları içeren liste. Ayrıca bkz. Sabit varlık yönetimi. Asset specificity varlık özgüllüğü (ITIL Service Strategy) One or more attributes of an asset that make it particularly useful for a given purpose. Asset specificity may limit the use of the asset for other purposes. Verilen bir amaç için onu özellikle faydalı yapan bir varlığın bir veya daha fazla özniteliği. Varlık özgüllüğü, varlığın başka amaçlar için kullanımını sınırlayabilir. 8

9 Attribute öznitelik (ITIL Service Transition) A piece of information about a configuration item. Examples are name, location, version number and cost. Attributes of Cis are recorded in a configuration management database (CMDB) and maintained as part of a configuration management system (CMS). See also relationship; configuration management system. (ITIL Hizmet Geçiş) Konfigürasyon birimi hakkındaki bilginin bir parçası. İsim, yer bilgisi, versiyon numarası ve maliyet örnek olarak verilebilir. CI ların öznitelikleri, konfigürasyon yönetim veritabanı na (CMDB) kaydedilir ve konfigürasyon yönetim sisteminin (CMS) bir parçası olarak bakımı yapılır. Ayrıca bkz. Konfigürasyon yönetim sistemi audit denetim Formal inspection and verification to check whether a standard or set of guidelines is being followed, that records are accurate, or that efficiency and effectiveness targets are being met. An audit may be carried out by internal or external groups. See also assessment; certification. Bir standardın veya kılavuzların takip edilip edilmediğinin, kayıtların doğruluğunun veya verimlilik ve etkinlilik hedeflerinin karşılanıp karşılanılmadığını kontrol etmek için resmi inceleme ve doğrulama. Bir denetim iç veya dış gruplar tarafından yürütülebilir. Ayrıca bkz. Değerlendirme, sertifikasyon. Authority matrix yetki matrisi See RACI. Bkz. RACI automatic call distribution (ACD) otomatik çağrı dağıtımı (ACD) (ITIL Service Operation) Use of information technology to direct an incoming telephone call to the most appropriate person in the shortest possible time. ACD is sometimes called automated call distribution. (ITIL Hizmet Operasyon) Mümkün olan en kısa sürede gelen bir telefon çağrısının en uygun kişiye yönlendirilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımı. Otomatik çağrı dağıtımı için bazen ACD terimi de kullanılır. 9

10 Availability kullanılabilirlik (ITIL Service Design) Ability of an IT service or other configuration item to perform its agreed function when required. Availability is determined by reliability, maintainability, serviceability, performance and security. Availability is usually calculated as a percentage. This calculation is often based on agreed service time and downtime. It is best practice to calculate availability of an IT service using measurements of the business output. (ITIL Hizmet Tasarım) Bir BT hizmetinin veya konfigürasyon biriminin üzerinde anlaşılmış işlevini gerektiğinde gerçekleştirebilmesi. Kullanılabilirlik, güvenirlilik, bakım yapabilme, hizmete elverişlilik, performans ve güvenlik ile belirlenir. Kullanılabilirlik genellikle % olarak hesaplanır. Bu hesaplama için anlaşılmış hizmet zamanı ve duruş süresi esas alınır. Bir BT hizmetinin iş çıktı ölçümlerinin kullanılabilirliğini hesaplamak için en iyi pratiktir. Availability management (AM) kullanılabilirlik yönetimi (ITIL Service Design) The process responsible for ensuring that IT services meet the current and future availability needs of the business in a costeffective and timely manner. Availability management defines, analyses, plans, measures and improves all aspects of the availability of IT services, and ensures that all IT infrastructures, processes, tools, roles etc. are appropriate for the agreed service level targets for availability. See also availability management information system. (ITIL Hizmet Tasarım) BT Hizmetlerinin işin mevcut ve gelecekti gereksinimlerini maliyet etkin ve zamanında karşıladığını güvence altına almaktan sorumlu süreç. Kullanılabilirlik yönetimi, BT hizmetlerinin kullanılabilirliklerini tüm yönleri ile tanımlar, analiz eder, planlar, ölçer ve iyileştirir, ve kullanılabilirlik için tüm BT altyapısının, süreçlerin, araçların, rollerin vb. Üzerinde anlaşılmış hizmet seviye hedeflerine uygunluğunu güvence altına almaktan sorumludur. Ayrıca bkz. Kullanılabilirlik yönetimi bilgi sistemi availability management information system (AMIS) kullanılabilirlik yönetimi bilgi sistemi (AMIS) (ITIL Service Design) A set of tools, data and information that is used to support availability management. See also service knowledge management system. (ITIL Hizmet Tasarım) Kullanılabilirlik yönetimini desteklemek için kullanılan araçlar, veri ve bilgi kümesi. Ayrıca bkz. Hizmet bilgi yönetim sistemi 10

11 availability plan kullanılabilirlik planı (ITIL Service Design) A plan to ensure that existing and future availability requirements for IT services can be provided cost-effectively. (ITIL Hizmet Tasarım) Mevcut ve gelecekteki kullanılabilirlik gereksinimlerini maliyet-etkin şekilde sağlayabilmenin güvencesi için yapılan plan back-out geri çekme (ITIL Service Transition) An activity that restores a service or other configuration item to a previous baseline. Back-out is used as a form of remediation when a change or release is not successful. Backup yedekleme (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) Copying data to protect against loss of integrity or availability of the original. (ITIL Hizmet Geçiş) Bir hizmeti veya diğer konfigürasyon birimini bir önceki dayanak noktasına geri yükleyen aktivitedir. Geri çekme bir değişiklik veya sürümün başarısız olma durumunda bir iyileştirme olarak kullanılır. (ITIL Hizmet Tasarım) (ITIL Hizmet Operasyon) Orijinal olanın Bütünlük veya Kullanılabilirlik kaybına karşı korumak için veriyi kopyalama. Balanced scorecard dengeli karne (ITIL Continual Service Improvement) A management tool developed by Drs Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton. A balanced scorecard enables a strategy to be broken down into key performance indicators. Performance against the KPIs is used to demonstrate how well the strategy is being achieved. A balanced scorecard has four major areas, each of which has a small number of KPIs. The same four areas are considered at different levels of detail throughout the organization. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) Dr. Robert Kaplan (Harvard İş Okulu) ve Dr. David Norton tarafından geliştirilen yönetim aracıdır. Dengeli karne, bir stratejinin anahtar performans göstergelerine kırılmasına olanak verir. Anahtar Performans Göstergelere (KPI) bağlı performans, bir stratejinin ne kadar iyi başarıldığını göstermek için kullanılır. Dengeli karne, her biri az sayıda KPI içeren dört ana alana sahiptir. Organizasyonun her yerinde, aynı dört alan farklı detay seviyelerinde dikkate alınır. 11

12 Baseline dayanak noktası (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A snapshot that is used as a reference point. Many snapshots may be taken and recorded over time but only some will be used as baselines. For example: An ITSM baseline can be used as a starting point to measure the effect of a service improvement plan A performance baseline can be used to measure changes in performance over the lifetime of an IT service A configuration baseline can be used as part of a back-out plan to enable the IT infrastructure to be restored to a known configuration if a change or release fails. See also benchmark. benchmark kıyaslama noktası (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Transition) A baseline that is used to compare related data sets as part of a benchmarking exercise. For example, a recent snapshot of a process can be compared to a previous baseline of that process, or a current baseline can be compared to industry data or best practice. See also benchmarking; baseline. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) (ITIL Hizmet Geçiş) Referans noktası olarak kullanılan bir anlık durumdur. Zaman içinde birçok anlık durumlar alınır ve kayıt edilir fakat bunların bazıları dayanak noktası olarak kullanılır. Örnek: ITSM dayanak noktası, bir BT hizmet iyileştirme planının etkisini ölçmek için başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Performans dayanak noktası, BT hizmetinin yaşamı boyunca performansındaki değişiklikleri ölçmek için kullanılabilir. Konfigürasyon yönetimi dayanak noktası, bir değişiklik veya sürüm başarısız olursa BT altyapısının bilinen konfigürasyon a geri döndürülebilmesi için kullanılabilir. Ayrıca bkz. Kıyaslama noktası (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme)(ITIL Hizmet Geçiş) Kıyaslama alıştırmalarının bir parçası olan veri setlerinin karşılaştırılması için kullanılan dayanak noktası. Örneğin, bir sürecin anlık durumu, o sürecin bir önceki dayanak noktası ile karşılaştırılabilir veya mevcut dayanak noktası endüstri verileri veya iyi pratikler karşılaştırılabilir. Ayrıca bkz. Kıyaslama, dayanak noktası. 12

13 Benchmarking kıyaslama (ITIL Continual Service Improvement) The process responsible for comparing a benchmark with related data sets such as a more recent snapshot, industry data or best practice. The term is also used to mean creating a series of benchmarks over time, and comparing the results to measure progress or improvement. This process is not described in detail within the core ITIL publications. Best Management Practice (BMP) En Iyi Yönetim Pratiği (BMP) The Best Management Practice portfolio is owned by the Cabinet Office, part of HM Government. Formerly owned by CCTA and then OGC, the BMP functions moved to the Cabinet Office in June The BMP portfolio includes guidance on IT service management and project, programme, risk, portfolio and value management. There is also a management maturity model as well as related glossaries of terms. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) Bir kıyaslama noktasını, daha güncel bir anlık durum, endüstri verisi veya iyi pratik gibi ilişkili veri setleri ile karşılaştırmaktan sorumlu süreç. Kıyaslama terimi, zaman içinde kıyaslama noktaları dizisini yaratmayı ve ilerleme veya iyileştirmeyi ölçmek için sonuçları karşılaştırmayı ifade etmek için de kullanılır. Bu sürecin detayları ITIL ana yayımlarında tanımlanmamaktadır. En Iyi Yönetim Pratiği portföyü İngiliz Hükümeti nin bir parçası olan Kabine Ofisi tarafından sahiplenilmektedir. Daha önce CCTA ve sonra OGC tarafından sahiplenilen BMP fonksiyonu Haziran 2010 da Kabine Ofisi ne taşınmıştır. BMP portföyü, BT hizmet yönetimi, proje, program, risk, portföy ve değer yönetimi üzerine kılavuzları içerir. İlişkili terim sözlükleri gibi yönetim olgunluk modeli de vardır. Best practice en iyi pratik Proven activities or processes that have been successfully used by multiple organizations. ITIL is an example of best practice. Birçok organizasyon tarafından başarılı şekilde kullanılmakta olan kendini ispat etmiş aktiviteler veya süreçler. ITIL en iyi pratik örneğidir. Billing faturalandırma (ITIL Service Strategy) Part of the charging process. Billing is the activity responsible for producing an invoice or a bill and recovering the money from customers. See also pricing. (ITIL Hizmet Strateji) Ücretlendirme sürecinin bir parçasıdır. Faturalandırma, fatura çıkarma ve müşteriden parayı tahsil etmeden sorumlu aktivitedir. Ayrıca bkz. Fiyatlandırma 13

14 brainstorming beyin fırtınası (ITIL Service Design) (ITIL Service Operation) A technique that helps a team to generate ideas. Ideas are not reviewed during the brainstorming session, but at a later stage. Brainstorming is often used by problem management to identify possible causes. (ITIL Hizmet Tasarım) (ITIL Hizmet Operasyon) Fikirleri oluşturmak için bir takıma yardımcı olan teknik. Fikirler, beyin fırtınası oturumlarında değil daha sonraki aşamada gözden geçirilir. Beyin fırtınası, olası nedenleri tanımlamak için problem yönetimi tarafından sıklıkla kullanılır. British Standards Institution (BSI) İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) The UK national standards body, responsible for creating and maintaining British standards. See for more information. See also International Organization for Standardization. Budget bütçe A list of all the money an organization or business unit plans to receive, and plans to pay out, over a specified period of time. See also budgeting; planning. İngiliz standartlarının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamaktan sorumlu Birleşik Krallık Ulusal Standartlar Kurumu. Daha fazla bilgi için bkz. Ayrıca bkz. Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu. Belirli bir zaman döneminde organizasyonun veya İş Biriminin almayı ve ödemeyi planladığı tüm paraların listesi. Ayrıca bkz. Bütçeleme, planlama. Budgeting bütçeleme The activity of predicting and controlling the spending of money. Budgeting consists of a periodic negotiation cycle to set future budgets (usually annual) and the day-to-day monitoring and adjusting of current budgets. Paranın harcamasını öngörme ve kontrol etme aktivitesi. Bütçeleme gelecek dönemin bütçelerini (genellikle yıllık) oluşturmak için dönemsel bir pazarlık döngüsünden ve mevcut Bütçelerin günlük izlenmesinden ve düzeltilmesinden oluşur. 14

15 Build inşa etme (ITIL Service Transition) The activity of assembling a number of configuration items to create part of an IT service. The term is also used to refer to a release that is authorized for distribution for example, server build or laptop build. See also configuration baseline. (ITIL Hizmet Geçiş) BT hizmetinin bir kısmını oluşturmak için birçok konfigürasyon birimini bir araya getirme aktivitesi. İnşa etme terimi, dağıtımı onaylanan sürümü belirtmek için de kullanılır. Örneğin, sunucu inşa etme veya dizüstü inşa etme. Ayrıca bkz. Konfigürasyon dayanak noktası. Build environment inşa etme ortamı (ITIL Service Transition) A controlled environment where applications, IT services and other builds are assembled prior to being moved into a test or live environment. (ITIL Hizmet Geçiş) Bir test veya canlı ortama taşınması öncesinde uygulamaların, BT hizmetlerinin ve diğer inşa etmelerin bir araya getirildiği kontrollü ortam. Business iş (ITIL Service Strategy) An overall corporate entity or organization formed of a number of business units. In the context of ITSM, the term includes public sector and not-for-profit organizations, as well as companies. An IT service provider provides IT services to a customer within a business. The IT service provider may be part of the same business as its customer (internal service provider), or part of another business (external service provider). (ITIL Hizmet Strateji) Birçok iş biriminden oluşan bir kurumun veya bir organizasyonun bütünü. ITSM kapsamında, iş terimi, şirketler gibi kamu sektörünü ve kar gütmeyen organizasyonları da içerir. Bir BT hizmet sağlayıcı, iş dahilinde müşterisine BT hizmeti sağlar. BT hizmet sağlayıcı, müşterisi ile aynı iş in bir parçası (iç hizmet sağlayıcı); veya diğer bir iş in parçası (dış hizmet sağlayıcı) olabilir. 15

16 Business capacity management iş kapasite yönetimi (ITIL Continual Service Improvement) (ITIL Service Design) In the context of ITSM, business capacity management is the sub-process of capacity management responsible for understanding future business requirements for use in the capacity plan. See also service capacity management; component capacity management. (ITIL Sürekli Hizmet İyileştirme) (ITIL Hizmet Tasarım) İş kapasite yönetimi, ITSM bağlamında kapasite planında kullanmak üzere gelecekteki iş gereksinimlerini anlamaktan sorumlu aktivitedir. Ayrıca bkz. Hizmet kapasite yönetimi, bileşen kapasite yönetimi. Business case iş vakası olurluk incelemesi (ITIL Service Strategy) Justification for a significant item of expenditure. The business case includes information about costs, benefits, options, issues, risks and possible problems. See also cost benefit analysis. (ITIL Hizmet Strateji) Önemli bir harcama kalemi için gerekçeleme. İş vakası olurluk incelemesi maliyetler, faydalar, seçenekler, açık konular, riskler ve olası problemler hakkında bilgi içerir. Ayrıca bkz. Maliyet fayda analizi. Business continuity management (BCM) iş süreklilik yönetimi (BCM) (ITIL Service Design) The business process responsible for managing risks that could seriously affect the business. Business continuity management safeguards the interests of key stakeholders, reputation, brand and value-creating activities. The process involves reducing risks to an acceptable level and planning for the recovery of business processes should a disruption to the business occur. Business continuity management sets the objectives, scope and requirements for IT service continuity management. (ITIL Hizmet Tasarım) İş i ciddi etkileyebilecek Risklerin yönetiminden sorumlu İş süreci. İş süreklilik yönetimi, ana paydaşların çıkarlarını, itibarını, markasını ve değer yaratma aktivitelerini koruma altına alır. İş süreklilik yönetimi süreci riskleri kabul edilebilir seviyelere düşürmeyi ve iş ile ilgili herhangi bir hata oluştuğunda iş süreçlerinin geri dönüşümünün planlanmasını içerir. İş süreklilik yönetimi, BT hizmet süreklilik yönetimi için amaçları, kapsam ve gereksinimleri belirler. 16

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr Sunu Planı İSYS Yaşam Döngüsü ve Motivasyon COBIT 4.1 (TS) ISO/IEC 27001

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Val IT Murat Lostar BTYD 2010 Bilgi Paradoksu Bilgi Teknolojileri nin (BT) değeri (bütçesi) her gün sorgulanıyor yine de BT bütçeleri sürekli

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Büyük Kurumlarda Servis Yönetimi için Yol Haritası

Büyük Kurumlarda Servis Yönetimi için Yol Haritası M.Murat Ertem, Bülent Özçengel, Yeşim Çalıdağ, Fırat Varlı 22/10/2009 Büyük Kurumlarda Servis Yönetimi için Yol Haritası KAPSAM ITSM Projesi Projede Gelinen Aşama Deneyimler Demo ITSM Projesi Altyapı Servis

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı Etkin BT Yönetişimi ve Uyum Esra Gönenli Yalçın, CISA, CISM FİNANSBANK - IBTECH Gündem IBTECH Hakkında Finansbank IBTECH Uyum İhtiyaçları BT Yönetişimi

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri

Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri Y.Müh. Cemalettin Öcal Fidanboy

Detaylı

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 1 İÇERİK Kick-Off SAP Basics FI&CO Basics SD MM Basics HR Basics Career@SAP SAP BASICS CAREER@SAP Temel SAP Eğitimi SAP de Kariyer SAP Basics

Detaylı

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU

Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü. Dr. Enver SADIKOĞLU Uluslararası Tanınırlık için Kalite Yönetim Sistemlerinin Rolü Dr. Enver SADIKOĞLU Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Kalite Yönetim

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Bulut Bilişim ve Güvenlik

Bulut Bilişim ve Güvenlik Bulut Bilişim ve Güvenlik Bulut Bilişim Özellikler The image part with relations hip ID rid12 was not found in the file. Maliyet Yönetim Üretkenlik Bulut Hizmetleri Altyapın Hazır! Platformun Altyapınla

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Information Technology Infrastructure Library ITIL

Information Technology Infrastructure Library ITIL Yazılım Kalite Standartları Sunum Projesi Information Technology Infrastructure Library ITIL Hazırlıyanlar : Gökhan ÇAKIROĞLU - Feyyaz ATEġ - Çiğdem ELĠBOL - Caner ĠBĠCĠOĞLU ITIL Nedir? Kurum ile BT(Bilgi

Detaylı

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk Özgür Tüfekçi, Ürün Yöneticisi IBM Software, Rational ANKARA ozgurt@tr.ibm.com IBM Rational Bakış Açısı, Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk İçerik Yazılım Tedariğinde Zorluklar

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

CRM in Telekom Platformunda Uygulanması. Hazırlayanlar: Zuhal Vargün Danışman: Prof.Dr. Levent Toker

CRM in Telekom Platformunda Uygulanması. Hazırlayanlar: Zuhal Vargün Danışman: Prof.Dr. Levent Toker CRM in Telekom Platformunda Uygulanması Hazırlayanlar: Zuhal Vargün Danışman: Prof.Dr. Levent Toker 1 İçindekiler 1.Giriş 2.CRM ve Faydaları 2.1.CRM Çeşitleri ve Süreci 3.Telekom Mimarisi ve Bileşenleri

Detaylı

APT Tehditlerine karsı 7x24 Güvenlik İzlemesi SOC. Serkan ÖZDEN

APT Tehditlerine karsı 7x24 Güvenlik İzlemesi SOC. Serkan ÖZDEN APT Tehditlerine karsı 7x24 Güvenlik İzlemesi SOC Serkan ÖZDEN Norbury Değişim... Siber Tehditler Siber Tehditler ve Türkiye Siber Tehditler ve Türkiye Siber Tehditler ve Türkiye APTs Yönetim ve İzleme

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları

A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A5 INFORMATION SECURITY POLICIES Bilgi güvenliği politikaları A.5 Information security policies Bilgi güvenliği politikaları A.5.1.1 A.5.1.2 Policies for information security Bilgi güvenliği için politikalar

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Tanıtım Danışmanlık Servis Sağlayıcısı Madencilik ve Aramalarda Uzmanlık Sertifikalı Profesyonel Jeologlar (QP) Global Servis Sağlayıcı Yüksek

Detaylı

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır.

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş zekası karar verme, rapor alma ve analiz çözümlerinde firmalara destek olur. İş zekası çözümleri gerçeğe dayalı

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNİN STANDARTLARA DAYALI MODELLENMESİ Ender ŞAHİNASLAN Bilgi Güvenlik Yöneticisi BANK ASYA, İstanbul ender.sahinaslan@bankasya.com.tr Arzu KANTÜRK Bilgi Güvenlik Uzmanı BANK

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Dijital Dönüşümde BT Maliyet Yönetimi

Dijital Dönüşümde BT Maliyet Yönetimi www.pwc.com Dijital Dönüşümde BT Maliyet Yönetimi Dijital dönüşümü anlamak İÇERİK Dönüşüm Nedir? Dijital Nedir? Dijital Dönüşüm Nedir? Dijital Dönüşümde BT Maliyetleri BT Maliyetlerinin İzlenmesi ve Şeffaflık

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

12 Mayıs s 2009, Salı

12 Mayıs s 2009, Salı Đş inize Gelecek Çözümler 12 Mayıs s 2009, Salı Divan Kuruçeşme Varlıklar klarınızı Tivoli ile Yönetin Y Nilgün n BökeerB Genel Müdür M r Yardımc mcısı,, Boğazi aziçi i Yazılım m AŞA Gündem Varlık Yönetimi

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ Mustafa K.AYDIN 1. Giriş ISO, her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve bu gözden geçirme doğrultusunda standartlar gerektiğinde

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (HUSE) Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan atarhan@hacettepe.edu.tr 1. Uluslararası Sağlıkta

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

İş Başında Eğitim nedir?

İş Başında Eğitim nedir? İş Başında nedir? Çalışanın ya da çalışanların, konusunda uzman bir eğitmen/danışmanın öncülüğünde belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesine dayalı eğitimdir. İş Başında (On the

Detaylı

HP Yazılım Zirvesi - İstanbul 20 May 2015 - Wyndham Grand Levent Pınar Uğurlu Kirazcı Bulut Tabanlı Servis Masası

HP Yazılım Zirvesi - İstanbul 20 May 2015 - Wyndham Grand Levent Pınar Uğurlu Kirazcı Bulut Tabanlı Servis Masası HP Yazılım Zirvesi - İstanbul 20 May 2015 - Wyndham Grand Levent Pınar Uğurlu Kirazcı Bulut Tabanlı Servis Masası Yazılım Denetlemeleri DevOps IT performans metrikleri BYOD Zorunluluk Beklentiler değişiyor...

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCHANGE SERVER 1 Geçmiş Sürümler ve Geleceği 2 Exchange Server 2016 ile Gelen Yenilikler 4 İstemci Tarafındaki Yenilikler 5 Birlikte Çalışma Şekilleri 6 Mapi Over HTTP 7

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı II. YAZILIM G M I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 167 6. ULUSLARARASI

Proceedings/Bildiriler Kitabı II. YAZILIM G M I. G. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 167 6. ULUSLARARASI , - kadar aktif bir beraberinde ik tehditler ile kurumsal olarak i. Anahtar Terimler, tehdit modelleme Abstract Many companies run their businesses, operations, branches and businesses with other partners,

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Meusburger Portal. Kullanım Kılavuzu

Meusburger Portal. Kullanım Kılavuzu Meusburger Portal Kullanım Kılavuzu 1. İçerik 2 Genel Bilgi Meusburger Portalı web sitemiz tarafından kullanılan tüm dillerde mevcuttur. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra üye girişi tüm kullanıcılar için

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Canlı Hizmetteki Sunucu Sistemlerine Erişim Politikası Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 24.06.2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Projelerin ekonomik analizinin yapılması ile

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021:2011 ya göre / according to ISO/IEC 17021:2011) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ

UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ AŞ Uçak Koltuk Sertifikasyon Süreci ADOA (Alternative Procedures for Design Organisation Approval) POA (Production Organisation Approval) ETSOA (European Technical Standard Order Authorisations) Basic Regulation

Detaylı

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT

LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT 2014 TÜV SÜD TÜRKİYE REPORT NO: TGK-14-P-10236-1 JOB NO: 14-P-10236 12.10.2014 LANDE DYNAcenter Server Cabinet W600 X D1000 MECHANICAL TESTS REPORT INDEX INTRODUCTION... 5 2 MECHANICAL TESTS... 6 2.1 Static

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Mühendislik Problemlerinin Bilgisayar Destekli Çözümleri Proje No:2013-2-FMBP-73 Proje Türü ÖNAP SONUÇ

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı