SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SGK Bilişimle Büyüyor. Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor"

Transkript

1 SGK Bilişimle Büyüyor Sağlık ve Sigorta Yazılımları ile Uluslararası Bilişim Markaları Çıkararak Dünya ya Açılıyor

2 Misyonumuz Ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşüm zincirinin en önemli halkalarından biri hiç kuşkusuz ki Sosyal Güvenlik Reformudur. Nesillerimizin sosyal güvenliklerini teminat altına alacak, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlayan sosyal güvenlik reformu ile ; Bilişim teknolojileri yatırımlarıyla çağın gerektirdiği ileri ve modern teknolojiyi kullanarak vatandaşların hizmetlere kolay erişebileceği, Hizmetin hızlı, düzenli, etkin ve kesintisiz verildiği, Vatandaşın beklentisinin de üzerinde bir hizmet anlayışı getirilmiştir

3 Vizyonumuz Bu kapsamda SGK bünyesinde kurulan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından BT organizasyonun ve altyapısının yeniden yapılandırılması ve gerçekleştirilmekte olan BT yönetim modeli ile; İç ve dış kullanıcı memnuniyetinin, İş sürekliliği ve kesintisiz hizmetin, Hizmet ve ürün kalitesinin, Mevzuattaki değişimlere hızlı cevap verebilen yapının, İzlenebilir, ölçülebilir ve yönetilebilir BT hizmetlerinin, BT risklerinin yönetiminin, Bilgi ve belge güvenliğinin, Maliyet etkin hizmet sunumunun sağlanması hedeflenmektedir

4 Bilişim Projeleri Sosyal Güvenlik Kurumu 4

5 Sosyal Sigortacılık Uygulamalarına Ait Projeler Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) E-Ödenek (Online İş Göremezlik Raporu) Hizmet Takip Projesi (HİTAP) Yurtdışı Hesaplaşma Projesi GSS İşlemleri (yeşilkart) Yurtdışı Ödeme İşlemleri Güvence Projesi E-Haciz Projesi E-Bildirge E-Borcu Yoktur Mobil Uygulamalar Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP) E-imza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi BIG Data E-Devlet kapısı üzerinden sunulan başlıca hizmetler KADİMBİS

6 Sağlık Uygulamalarına Ait Projeler MEDULA Hastane Uygulaması MEDULA Eczane Uygulaması MEDULA Eczane-Doktor Uygulaması MEDULA Optik Uygulaması MEDULA Şahıs Ödemeleri Uygulaması Vatandaş Bilgilendirme Web Sayfası (Özel SHS) Hekim Bilgilendirme Web Servisi Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi Projesi Elektronik Reçete Uygulaması; E-Sevk Uygulaması Ismarlama Ortez Protez Uygulaması E-Fatura Uygulaması E-Maluliyet Projesi Yurt Dışı Tedavi Giderleri Projesi Mobil Uygulamalar Risk Odaklı Denetim E-Görüntüleme Hizmetleri Uygulaması (MR-BT)

7 BT Projeleri Veri Merkezi İnteraktif Eğitim Ve Video Konferans Projesi İletişim Hizmeti Alımı (MPLS) Projesi Network Yönetim Yazılımı Alım Projesi Güvenlik Altyapısının Güncelleştirilmesi Projesi Aktif Network Cihazlarının İyileştirilmesi Projesi Yedekleme Projesi Bulut Bilişim Sanallaştırma Projesi

8 SGK Dijital Medya Projeleri SGK Akademi SGK Kurumsal TV SGK WEB TV SGK Sosyal Medya (Facebook, Twitter vb.) SGK Mobil Uygulamalar

9 Vatandaş Odaklı Diğer Hizmetler ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi SMS Bilgilendirme Sistemi GPS Projesi İnsansız Sosyal Güvenlik Merkezleri SGK Portal Sosyal Güvenlik Merkezleri

10 Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Internet Portal SGK Intranet Portal Doküman Veritabanı Günlük Ortalama 25 milyon tık Günlük Ortalama 1.2 milyon tık Taranması planlanan 2.5 milyar evrak Günlük sıkıştırılmış 300 GB log kaydı olmak üzere günlük 80 milyon üzerinde yeni kayıt

11 Elektronik Arşiv Projesi Hedefleri Arşivlerde bulunan doküman ve belgeleri korumak ve yedeklemek, İş akışında maliyetleri azaltıp verimliliği arttırmak ve iş akış süreçlerini düzenlemek, Kapsamlı ve denetlenebilir bir Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi Oluşturmak SGK hizmetlerini e-devlet yapısına uygun hale getirmek, Kurumsal alt yapıyı geliştirmek

12 Elektronik Arşiv Projesinin Kapsamı 4/1 a Sigortalı Sicil Dosyaları 4/1 b Sigortalama Dosyaları 4/1 c Sicil Dosyaları 4/1 a, b ve c kapsamındaki Tahsis Dosyaları (pasif dosyalar) Yurtdışı Sigortalılarının Dosyaları Tüm işe giriş bildirgeleri Aylık, 3 aylık ve 4 aylık dönem bordroları 5510 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesi kapsamında yer alan dosyalar SGDP dosyaları Libya da çalışan sigortalılarımıza ait belgeler

13 Proje Süresi 1 inci faz Eskişehir: Proje Süresi : 4 Ay + 60 Gün (Proje Hazırlık Süresi) Proje kapsamında toplam yaklaşık 2,5 milyar evrakın sayısallaştırılması yapılacaktır 2 nci faz bütün Türkiye: Proje Süresi : 2 Yıl + 90 Gün (Proje Hazırlık Süresi)

14 Doküman Yönetim Sistemi Amacımız; Kurum içi ve Kurum dışı tüm yazışmaların e-yazışma ve e-devlet kapsamı içerisine alınmasıdır. Adalet Bakanlığıyla birlikte mobil imzaya mobil geçiş için telefon ile bir çok işlemin tek şifre ile yapılması hedeflenmektedir. Bunun için gerekli sistem, donanım ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. DYS, tarihi itibariyle tüm merkez birimlerinde, Taşra teşkilatında ise 73 İl Müdürlüğümüz ile bağlı Merkez Müdürlüklerinde kullanılmaktadır tarihi itibariyle DYS ye kayıtlı toplam evrak sayısı adettir

15 Doküman Yönetim Sistemi Aktif DYS kullanıcısı sayısı dir. Aylık olarak kaydedilen ortalama evrak sayısı dir. Kurumun genelinde temin edilmiş elektronik imza sayısı dir. Tüm merkez ve taşra teşkilatı birimlerine DYS eğitimleri verilmiştir. Ayrıca SGK Koordinatör İl Müdürlüklerinde eğitici kapasitesi oluşturmak üzere 65 kişiye "Eğitici Eğitimi" verilmiştir. Eğiticilerin sayısının Merkez ve Taşra birimlerindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak arttırılması ve bunlar eliyle de kullanıcı eğitimlerinin devam etmesi planlanmaktadır

16 Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP) Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP) Kurumumuz tarafından verilmekte olan hizmetlere ilişkin belirlenmiş iş süreçlerinin birbirleriyle, Kurumun diğer uygulamalarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşların uygulamalarıyla entegre bir şekilde yeniden tasarlanıp yazılıma aktarılmasıyla oluşturulacak bir sistemdir

17 SGEP in Kazanımları Aynı ekranda hem verilerin hem de ilgili evrakların, süreç odaklı olarak görülebilmesi Modellenmiş iş süreçlerinin uygulamaya konulması sonucunda hizmet standardizasyonu nun sağlanması Tescil, ödeme ve hizmet kütüklerindeki verilerin entegre edilmesi SGEP Ekranların (devredilen kurumların maaş bağlama) tekleştirilmesi Sunulan hizmetlerle ilgili iş ve işlem sürelerinin kısaltılması Sigortalı, emekli, işveren ve ilgili kurum ve kuruluşların memnuniyetinin artırılması

18 Neden Bilgi Yönetimi?

19 Enformasyon Çağı Analysis Data + = Information Information (Enformasyon) fark ve etki yaratan analiz edilmiş veridir

20 Bilgi Çağı Information + Understanding = Knowledge Knowledge (Bilgi) Deneyimle, yargıyla, sezgiyle ve değerlerle bütünleşmiş enformasyondur

21 Bilgi Yönetimi Veriler Veri Yönetimi Depola, sorgula, düzenle, özetle, kullan Erformasyon Bilgi Yönetimi Bul, sınıfla, ayıkla, düzenle, yayınla Bilgi Yönetimi; Doğru karar verilmesini sağlamak üzere, Doğru bilgiyi, doğru kimseye, Doğru zamanda ulaştırabilmektir. Bilgi

22 Veri Ambarı ve Veri Madenciliği Projesi Sosyal Güvenlik Kurumu 22

23 VERİ AMBARI Mimari Yapısı Operasyonel Sistemler Değişen Veriyi Yakalama SGK Veri Ambarı Veri Temizliği DataFlux SSK Emekli Sandığı Bağkur Attunity Stream & Trigger ETL (ODI) Operasyonel Veri Deposu İşlem Bölgesi Veri Ambarı Konu Kümeleri İş Zekası Raporlama Oracle BI Text File - DB2 Oracle Oracle 10gR2 HP-UX 11i

24 Niçin Veri Ambarı Veri Ambarı: Riskleri önceden görmek Denetim ve kaliteyi sağlamak Dinamikliği sağlamak Taktik geliştirmek Kaçakları yakalama altyapısı oluşturmak Risk odaklı sağlık ve sigorta denetimlerine raporlar sunmak Kayıtlı istihtamı teşvik projesine veri sunmak (Kitup) Geleceğe dönük aktüeryal denge analizi ve projeksiyonlar yapmak üzere rapor ve istatistik verileri sunmak Kurumsal politikaların geliştirilmesine olanak sağlamak amacıyla kurulmuştur

25 Veri Ambarı Sistemi Veri ambarında Sağlık, Sigortalama, Tahsis, (Emeklilik), Muhasebe, İnsan Kaynakları ve Evrak rapor grupları ile 370 standart rapordan on binlerce farklı kombinasyonda sorgu yapılarak rapor üretilmektedir. Yaklaşık 5 bin tablo, tablolarda 8.7 milyarı aşan veri kaydı bulunmaktadır. Sistem üzerinden alınan aylık sorgu sayımız üzerine ulaşmıştır. 300 ün üzerinde çalışan uygulamalara ait verileri raporlayabilmek ve analiz etmek için kurulan veri ambarı 33 TB büyüklüğe ulaşmıştır

26 Kurumsal Raporlama Hizmetlerini Geliştirme Faaliyetleri VERİ MADENCİLİĞİ (VERİMAD) PROJESİ Mevcut sistemin geliştirilmesi ile kayıt dışı istihdamın önlenmesi, sağlık harcamalarındaki usulsüzlüklerin tespitine yardımcı olunması ve geleceğe yönelik daha sağlıklı projeksiyonlarının oluşturulması hedeflenmektedir

27 Hedefimiz Verilerimizden çağımızın en değerli varlığı olan bilgiyi üretmek istiyoruz. Veriler içinde derinlerde saklanmış en değerli bilgiyi ortaya çıkarmak istiyoruz Doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar tüm Türkiye'ye ait en fazla veriye sahip Kurum olarak verilerinden en çok bilgi üreten Kurum olmak istiyoruz Ancak verimizden bilgi üretebilirsek bilgiyle yönetilen bir Kurum olabileceğimizi biliyoruz Verilerimizin sadece SGK için değil ülkenin diğer kurumları, üniversiteleri ve özel kuruluşları için ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız Bu verilerin analizi ile ülkemiz için çok ciddi çıkarımlar yapılabileceğine inanıyoruz

28 Kurumsal Raporlama Hizmetlerini Geliştirme Faaliyetleri Veri ambarı sisteminin altyapısı, veri madenciliği ve yeni projelerin veri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilecektir. Mevcut ham veri daha çok işlenerek, raporlarda kullanıcıya daha geniş sorgulama seçenekleri sunulacaktır. Kuruma klasik yollarla gelen yoğun bilgi talepleri azalacak, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. Her türlü ihtilaflar görsel olarak sistem üzerinde izlenebilecek ve daha hızlı karar verilebilecektir. Kuruma bağlı birimlerinin bilgi talepleri çok hızlı karşılanarak karar süreçlerine yerinde ve zamanında katkı sağlanacaktır. Büyük ve dağıtık veri mimari yapısının temelleri oluşturulacaktır

29 Veri Merkezi Batıkent Data Center ile Bakanlık Bulut Bilişim alt yapısını kuracağız

30 Bulut Bilişim Yazılım Uygulamaları Hastaneni Seç Mobil Uygulaması Bu uygulama ile SGK çatısı altındaki sigortalılara en doğru ve en hızlı şekilde SGK ile anlaşmalı Sağlık Hizmet Sunucuları hakkında bilgi verilmektedir. Bu kapsamda; SHS (Hastane, Özel Dal Merkezi, Diyaliz Merkezi, Tıp Merkezi vb.) araması yapılarak SHS nin ilave ücret oranı, fotografı, harita üzerinde konumu, web adresi, telefonu, anlaşma konuları, SHS nin uygulayabildiği işlemler vb. hakkında bilgi alınabilmekte Doktor arama ile doktorların detaylı CV lerine ulaşabilmekte Bir tıbbi işlemin hangi tesislerde ne kadar ilave ücret alınarak yapıldığı görüntülenebilmekte Muayene katılım payı ve ilave ücret konusunda mevzuatsal olarak bilgi alınabilmekte Geçmiş tedaviler hakkında bilgi alınabilmektedir

31 Bulut Bilişim Yazılım Uygulamaları Hastaneni Seç Mobil Uygulaması 15 Aralık 2012 den itibaren Android Markette yayında olan uygulama şuana kadar i aşkın kullanıcı tarafından indirilmiştir. Uygulamanın IOS versiyonunun Apple Store da yayınlanması için çalışmalar devam etmektedir

32 Bulut Bilişim Yazılım Uygulamaları 4A Hizmet Dökümü Mobil Uygulaması Bu uygulama ile 4A kapsamında çalışanın hizmet dökümü kimlik bilgileriyle görüntülenir. Uygulamaya, Mobil cihazın tarayıcı adres çubuğuna https://mobil.sgk.gov.tr/hd4a yazarak giriş yapılır

33 Bulut Bilişim Yazılım Uygulamaları

34 Bulut Bilişim Yazılım Uygulamaları Uygulamalarımız; Anlaşılır ve Mobil ekranlar için optimize edilmiş arayüz sayesinde küçük ekranlarda, kolay bir kullanım sunmaktadır. Farklı cihazlarda ve farklı işletim sistemlerinde aynı görsellikte çalışmaktadır. Bulut bilişim yazılım uygulamalarımız tüm işletim sistemlerinden ücretsiz olarak indirilmektedir. Vatandaşlarımıza hizmet sunduğumuz 100 lerce uygulamamız bulut bilişim platformuna taşınacaktır

35 Bulut Bilişim Uygulamaları SGK nun sanallaştırma altyapısına geçmiş olduğu 2008 Aralık ayı itibariyle yaklaşık olarak çalışan 100 civarı kurumsal uygulama ve 100 adet fiziksel sunucu vardı. Bu sunucular hem kurumsal ve 3. parti uygulamaları (OBT, Sigortalı Tescil, hizmet dökümü, mail sunucuları, web sunucuları vb) hem temel network servislerini (Aktif dizin, DNS, DHCP vs) hem de veritabanı servislerini çalıştırmaktaydı. Dolayısıyla ilk satın alma maliyeti, elektrik, sunucuların kapladığı fiziksel alan, bu sunucuların bakım maliyetleri, sunucularla ilgili diğer bağlantı ekipmanları ve bu ürünlerin lisansları (switch, SAN switch, kablolama vb), iklimlendirme gibi konular belirli bir maliyet oluşturuyorlardı. O tarihten bugüne sadece kurumsal uygulamalarımız 100 rakamından 370 rakamına çıktı. Bunun dışında devreye alınan 3.parti uygulamalar (Sharepoint sunucuları, URL Filtering, monitörleme yazılımları vb) ve bunlara bağlı veritabanı ve Web sunucularını da sayarsak yaklaşık 500 civarında uygulamamız olduğunu söyleyebiliriz Sosyal Güvenlik Kurumu 35

36 Bulut Bilişim Uygulamaları Bu rakama paralel olarak kullandığımız sanal sunucu sayısı da Şubat 2013 tarihi itibariyle 520 oldu. Uygulama sayısının 4 sene içerisinde 4-5 katına çıktığı bu süre zarfında fiziksel sunucu sayımız ise tam 4 te birine indi. Şu anda sanallaştırma platformumuzda 25 fiziksel sunucu çalışmakta. Dolayısıyla kabaca bir hesap yapmak gerekirse 100 fiziksel sunucu için yapılan (ilk satın alma maliyeti, elektrik, soğutma, kablolama, bakım, çevre eleman ihtiyacı vs) harcamalar 4 te birine inmiş durumda Sosyal Güvenlik Kurumu 36

37 Bulut Bilişim Uygulamaları Yani verilen hizmetler 400% artmışken, yapılan harcamalarda 75% tasarruf sağladığımız rahatlıkla söylenebilir. Eğer sanallaştırmaya geçmemiş olsak masraflarımız 4 sene öncesine göre yaklaşık 5 katına çıkmış olacak hem belki de şu anda bulunduğumuz Mamak lokasyonu bize yetmeyecek ve yeni bir veri merkezine taşınmak zorunda kalmış olacaktık. Ortalama dolardan 500 sunucu alacaktık. Bu alıma $ yerine 25 sunucunun maliyeti olan sadece $ ödedik. Ayrıca fazladan alınacak 475 sunucunun elektrik, iklimlendirme, kablolama, personel ve bakım giderlerinden kurtulduk. Bu ise işletme maliyetlerinden bize yıllık yaklaşık en az milyon 1,5 milyon $ kazandırdı. Şu anda halen 4 sene önce aldığımız sunucuları kullanmaktayız. Yaklaşık 500 uygulamamızla ilgili hiç bir kesinti yaşamamaktayız Sosyal Güvenlik Kurumu 37

38 SGK nın Dünya Çapında aldığı ödüller Kurumumuz yılında " A Sınıfı Bilişim ve Sanallaştırma " konusunda Bulut Bilişimde Avrupa ve Türkiye Birincilikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu 38

39 SGK nın Dünya Çapında aldığı ödüller 2010 yılında Bulut Bilişim konusunda 187 ülke 390 Kurum Arasında yapılan yarışmada "A Sınıfı Bilişim Altyapısına Doğru" ve "Bulut Bilişim altyapısında çalışan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası, Medula Sistemi ve Bilgi Bankası " projeleriyle İki Dünya Birinciliği ve Altın Madalya Ödülleri almıştır Sosyal Güvenlik Kurumu 39

40 Üretilen Bilgileri Nerelerde Kullanıyoruz? Sosyal Güvenlik Kurumu 40

41 Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Bilgi Sistemi (KADİMBİS) Denetim elemanlarının kullanımına münhasır olmak üzere ÇSGB, SGK ve İŞKUR bilgi sistemlerine tek bir uygulama üzerinden ulaşımın sağlandığı İşyerleri Elektronik Sicil Merkezi ve İşyeri Elektronik Denetim Defteri oluşturulmuş, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele de etkin bir denetim sistemine geçişe katkı sağlanmıştır

42 Risk Odaklı Denetim Veri ambarında biriken verilerin bilgiye dönüştürüldüğü risk odaklı denetim sürecinde risk yönetimi, bilgisayar destekli sürekli izleme ve denetim sistemleri ile gerek kayıt dışılık ve usulsüzlükler önlenmekte gerekse Kurumsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Verilerin Analizi ve Raporlanması Politikaların Belirlenmesi

43 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Konuma dayalı bilgi sisteminin en büyük getirilerinden biri de, bu sistem aracılığıyla sisteme aktarılan tüm kayıtlar, envanter yada diğer kayıt girdileri ile ilgili sayısal analizler yapılabilmesi ve yapılan analiz ve yorum sonuçlarının anında harita ekranında da görülmesi sağlanacaktır. Proje ile; E-devlet projelerinin temel altlığı olan CBS, Bakanlık bünyesinde hizmet veren tüm bilgi sistemlerinin karar destek sistemlerine dönüşümünü sağlayacak; ÇSGB, SGK ve İŞKUR bilişim ve e-devlet uygulamalarının mobil erişim destekli uygulamalara dönüşümüne öncülük edecektir

44 Özel SHS Web Uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli Özel Sağlık Hizmet Sunucuları hakkında vatandaşları bilgilendirmesi amacıyla kurum personeli tarafından geliştirilen bir web uygulamasıdır. Bu uygulamayla vatandaşlarımız : Özel Sağlık Hizmet Sunucularına ilişkin Özel Sağlık Hizmet Sunucularında çalışan hekimlerin CV lerine ve çalışma saatlerine ilişkin, Yaptırmak istekleri tıbbi işlemlerin hangi özel sağlık hizmet sunucularında yapılabildiğine ilişkin, Kendilerine yapılan tıbbi işlemler sonucu en fazla ne kadar ilave ücreti ve muayene katılım payı ödeyeceklerine ilişkin, Kendilerine yapılan tıbbi işlemlere ait istatistiki verilere ilişkin detaylı sorgular yaparak bilgi edinecekleri bir web uygulamasıdır

45 Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Projesi Sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde vatandaş odaklı ve kaliteli olarak sunulmasının sağlanması, hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla biyometrik yöntemlerle hasta kimlik doğrulama sistemine 01/07/2012 tarihinde Konya ilinde gerçek ortamda başlatılmıştır. Pilot uygulama sonucu, 01 Aralık 2012 tarihinde de AĞRI, AMASYA, BARTIN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, BURDUR, ÇANKIRI, IĞDIR, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KİLİS, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, SİNOP, ŞIRNAK, YOZGAT illerinde devreye alınan projemiz, 01 Nisan 2013 tarihi itibariyle tüm özel ve üniversite hastanelerinde devreye girecektir

46 E-Reçete Elektronik Reçete Uygulaması; MEDULA ECZANE UYGULAMASI ile sigortalılarımızın ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden almış oldukları ilaçlara ait reçete bilgilerinin on-line olarak elektronik ortamda kayda alınmasını ve faturalanmasını sağlayan bir uygulama yılı etr Ödülleri Finalisti Kurumumuzca verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini veya veriye ekleme yapılmasını önlemek amacıyla E-reçete uygulaması 15 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm Türkiye de devrede yılı etr Ödülleri Finalisti

47 E-Sevk E-sevk Uygulaması; Genel sağlık sigortalılarının yol ve gündelik giderlerinin herhangi bir sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce ödenebilmesi için Elektronik Sevk uygulamasının çalışmaları tamamlanmış olup, 17/01/2013 tarihinde tüm Türkiye de başlatılmıştır

48 E-Fatura Uygulaması Medula Optik Projesi ile devreye alınması planlanan e-fatura uygulamasında; optisyenlerin kuruma gönderdikleri manuel faturalar, elektronik imza ile optisyenler tarafından imzalanacak faturalar elektronik ortamda alınıp, kurumumuz tarafından doğrulanmasının ardından yine elektronik ortamda Gelirler İdaresine aktarılacaktır

49 Maluliyet Uygulaması Tüm Sigortalı /hak sahiplerinin maluliyet, iş kazası, meslek hastalığı vb. kayıtlarının tespit ve takibine esas işlemlerinin yapıldığı, yine tüm sonuçların istatistiki bilgilerinin, raporlamaların alınabilmesi için geliştirilen uygulamada hedef; Gelişen teknoloji yazılımları ile uyumlu Java Programlama dili ile hazırlanan bu uygulamada manuel ve 3 ayrı devredilen kurum veri tabanlarının birleştirilerek tek veri tabanı üzerinden tek uygulama ile verilere erişim sağlamaktır. Kurumumuza bağlı 13 bölgenin tüm veri kaynağını görebileceği şekilde dizayn edilen uygulamada vatandaş istediği bölgeden işlemini yaptırabilecektir. Vatandaş işlemleri elektronik ortamda alınacağından hem vatandaş açısından hem de İl Müdürlükleri açısından zamandan tasarruf sağlanacaktır. Uygulama 31 Mart 2013 tarihinde hizmete girecektir.

50 E- Haciz Kurumun yıllardır azaltmak için mücadele ettiği prim alacaklarını tahsil edilebilmesi ve kuruma borçlu olanların elektronik ortamda takip edilmesini sağlamak amacıyla 01 Mart 2013 tarihinde e-haciz uygulamasına başlanacaktır. Bu kapsamda; Türkiye Bankalar Birliğine üye 30 mevduat ve 4 katılım bankası ile protokol imzalanacaktır. SGK tarafından hazırlanan e-haciz sistemiyle; haciz istek dosyası elektronik ortamda bankalara gönderilecek ve borçluların hesaplarındaki varlıklara bloke konularak kurum alacakları tahsil edilecektir Sosyal Güvenlik Kurumu 50

51 Gelecekteki Projelerimizden EMobilSağlık Uygulaması Mobil cihaz ve telefonlar ile Sağlık verileri toplamak, hekimlere hastanın anlık olarak sağlık durum bilgilerini ulaştırmak, hastaların vital bulgularını gerçek zamanlı olarak doktora iletmek için Medula uygulamalarında mobil cihazların kullanılması hedeflenmektedir

52 Gelecekteki Projelerimizden EMobilSağlık Uygulaması Kurumumuzla anlaşmalı Sağlık hizmet sunucularından sağlık hizmeti alan sağlık hak sahiplerimizin tedavi, tetkik, tahlil, BT, MR sonuçlarını mobil cihazlar ve telefonlar aracılığı ile anlık aktarım imkanı sağlamak, Sağlık hak sahiplerinin mobil cihazlar ve telefonlar aracılığı ile tedavi sonuçlarını hekimlerine anlık değerlendirebilme imkanı sağlamak, Süresi dolan ilaç ve tedavi raporlarını mobil cihazlar ve telefonlar aracılığı ile kontrol edebilme imkanı sağlamak, İlaç kullanım sürelerini mobil cihazlar ve telefonlar aracılığı kontrol edebilme imkanı sağlamak,

53 SGK WEB TV nin Amacı ve Uygulama Alanları Kamuoyunda sosyal güvenlik bilincini geliştirmeye yönelik; Bilgi, Haber, Duyuru vb. enformasyonu kamuoyu ile paylaşmak. SGK TV konseptini oluşturarak Web TV, IP TV, MOBİL TV ve UYDU yayın alt yapısını sağlamak

54 SGK WEB TV - Hedef Kitle SGK 5510 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN; Tüm Bireyler, Sivil Toplum Kuruluşları, İşverenler, Çalışanlar, Eczacılar, Doktorlar, Çocuklar, RATİNG BEKLENTİMİZ: Anlık kullanıcı, günlük ziyaretçi YAYINA GEÇİLDİĞİ ANDAN İTİBAREN GEOMETRİK ORANDA ARTAN RATİNG TAHMİNLERİ

55 Toplam Alo 170 İstatistikleri ( tarihleri arasında) tarihleri arasında Alo170 İletişim Merkezine u İŞKUR, u ÇSGB ve i SGK olmak üzere toplam adet çağrı gelmiştir. SGK ya gelen çağrıların u kayıtdışı istihdam hakkında, u ise bilgilendirme amaçlı olmuştur

56 Ekonomik Kazanımlar ALO 170 ile bugüne kadar ülke katkı ekonomisine sağlanan katkı ALO 170 ile bugüne kadar ülke ekonomisine sağlanan Anlasmalı Bosanma Sikayeti: Kayıtdısı istihdam Sikayeti X 600 TL (aylık) = 5,52 milyon TL x 12 ay = 66,24 Milyon TL Eksik Prim Yatırma Sikayeti: Yabancı Çalışma izni Bsv. : işveren ve isçi payları toplamı: 335 TL (Aylık) X 335 TL = 14,2 milyon TL X 12 ay = 171 Milyon TL * Isverenler işverenlerin dakikası kişi basına aylık 20150TL Kurusa eksik prim bu yatırdığını hizmeti varsaymamız ALO 170 halinde üzerinden ; almıs olup, X 150 TL = 675 bin TL X 12 ay = 8,10 Milyon TL danısmanlık firmalarına olan ihtiyaç ortadan kalkmıştır. *Hesaplamalar; ALO 170 e yapılan ihbar/şikayet başvurularının tamamının denetime alındığı ve sonuçlandırıldığı öngörülerek yapılmıştır

57 KAZANIMLAR Alo170 personeline Toplam 115 Bin saat eğitim verilmiştir. Bu eğitimler sonucunda; 7 Milyon Vatandaşımız ALO 170 ten hizmet aldı 521 Bin Vatandaşımız, rapor parası için ALO 170 e başvurdu. 144 Bin Vatandaşımız sağlık aktivasyon işlemleri için ALO 170 den destek aldı. 20 Milyon Dakika kurum çalışanlarına sağlanan zaman tasarrufu 380 Bin Emeklimiz ALO 170 den hizmet aldı. 147 Bin Vatandaşımız ALO 170 üzerinden yabancıların çalışma izinleri için destek aldı. 41 Bin Mesai günü kurum çalışanlarına zaman tasarrufu 205 Bin Vatandaşımız Genel Sağlık Sigortası işlemlerini ALO 170 üzerinden yaptı. 144 Bin Vatandaşımız ALO 170 üzerinden hizmet dökümünü sorguladı. * 15 Kasım Aralık 2012 tarihleri arası

58 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170, En İyi Dış Kaynaklı İş Ortaklığı kategorisinde Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Contact Center World Yarışmasında Las Vegas da altın madalya kazandı. Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla, vatandaşların beklentilerinin de üzerinde bir hizmet anlayışını benimseyen Alo 170; Yabancı çalışma izinlerinden-işsizlik ödeneğine, ilaç kesintilerinden-sağlık aktivasyonuna, sigorta ve emeklilik hizmetlerinden-kayıt dışı istihdamla mücadeleye kadar; Kamu Çağrı merkezi olarak çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor. ALO 170, dünya devlerinin yarıştığı organizasyonda %87 lik yüksek ilk temasta çözüm oranı ve yüksek müşteri memnuniyeti ile örnek Kamu projesi olarak gösterildi. Alo 170 Projesi, En iyi Dış Kaynak İş Ortaklığı'' kategorisinde, en yakın rakibi AMERICAS bölge birincisi ABD li şirketi kendi evinde geçerek Dünya birincisi oldu. Alo 170; Londra da Yapılan yarışmada da güçlü rakiplerini geride bırakarak EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölge birincisi olmuştu

59 Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) Bilindiği üzere İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) çalışma hayatımıza, 2011/2 sayılı başbakanlık genelgesi ile girmiştir. Genelge kapsamında mobbing e maruz kalan vatandaşlarımız ALO 170 Hattını, psikologlar aracılığı ile bilgi ve destek almak amacı ile arayabildikleri gibi, ayrıca işyeri şikâyeti, mobbing kapsamında öneri ve taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine iletebilmektedirler. Kamu sektöründe en fazla mobbing çağrısı aldığımız kurumlar; hastaneler (%16,45) ve MEB (%13,50) dir. Özel sektörde ise en çok sanayi kuruluşu çalışanlarından başvuru alınmıştır. Başvuruda bulunanların % 54 ü erkek, % 46 sı bayandır

60 Alo 170 in Yurtdışından Aranması Hem Alo 170 İletişim Merkezinin işlevselliğinin arttırılması ve bilgiye kolay erişimin sağlanması hem de vatandaşlarımızın Alo 170 İletişim Merkezine gösterdiği yoğun ilgi ve bağımsız firmaya yaptırılan memnuniyet anketlerinin sonuçlarının olumlu olması nedeniyle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ülkelerden de iletişim merkezine kolay erişebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda; tarihinden itibaren A.B.D., Almanya, Azerbaycan, Bosna, Çek Cumhuriyeti, Fas, İspanya, S.Arabistan, Sırbistan ve Rusya da yaşayan vatandaşlarımızın numarası ile iletişim merkezine ulaşmaları sağlanmıştır. Diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın ise numarası üzerinden Alo170 i arayabilmeleri için çalışmalar devam etmektedir

61 Dünya Çağrı Merkezi Projeksiyonu Çağrı Merkezi sektörünün gelişmiş olduğu ülkeler: S.N. ÜLKE ADI 1 A.B.D. 2 İngiltere 3 Hindistan 4 Brezilya 5 Japonya 6 Almanya 7 Kanada 8 Çin 9 Fransa 10 Meksika 11 Avustralya 12 Filipinler 13 İspanya 14 Güney Afrika 15 Rusya 16 Türkiye Listede Hindistan, İngiltere ve Filipinler in nüfuslarına göre Pazar paylarının büyük olmasının nedeni yurtdışındaki şirketlerin çağrı merkezlerini bu ülkelerde yönlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Çağrı Merkezi Bulunan Sektörler: S.N. ÜLKE ADI Pazar Payı % 1 Telekomünikasyon 25,90 2 Finans 19,20 3 Taşımacılık - Lojistik 4,70 4 Toptan / Perakende 5,10 5 Elektronik / Bilişim 2,60 6 Sağlık 1,00 7 Otomotiv 0,60 8 Kamu 3,60 9 Diğer 37,

62 Türkiye nin Çağrı Merkezi Projeksiyonu Türkiye de büyümekte olan çağrı merkezi sektöründe 2013 yılı sonunda , önümüzdeki 5 yıl sonuna kadar , 2023 sonu itibariyle nin istihdam edilmesini sağlamak sonunda dünyanın en büyük ilk 10 çağrı merkezi ülkesi yapmak yılı pazarı 375 milyar $ bulması beklenilen çağrı merkezi Türkiye de sadece kamu ve özel sektörde değil kendi coğrafya üstünlüğünden de faydalanarak yurtdışına açılmak

63 Bilgi & Veri Paylaşımı

64 SGK Sosyal Medya AMAÇ: SGK uygulamaları ve Sosyal Güvenlik konularında vatandaşlarımızı bilgilendirmek, yaşanan problemler konusunda çözüm üretmek amacıyla sosyal medya araçlarını aktif olarak kullanmak. İÇERİK: Facebook, Twitter, Youtube, Blogger, Linkedin başta olmak üzere sosyal medya platformları üzerinde SGK ya ait kurumsal hesaplar oluşturulup profesyonel sosyal medya yönetimi gerçekleştirilecek

65 Örnekler

66 Neden Sosyal Medya?

67 Sosyal Medya Platformlarında SGK Google Insight / Son 12 Ay Sosyal Güvenlik Kurumu Arama Sonuçları Arama sonuçlarında vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu platformu altında bilgiye erişimi konusunda bir talep göstermektedir. Toplumun bir çok kesimini ilgilendiren GSS Ocak ayında grafiği en üst noktaya çekmiştir. Bu tarz dönemlere hazırlık için birçok kaynaktan vatandaşın bilgi alması kolaylaştırılmalıdır

68 Sosyal Medya Platformlarında SGK Google Insight /#2 Genel Sağlık Sigortası Arama Sonuçları Toplumun bir çok kesimini ilgilendiren GSS Ocak ayında grafiği en üst noktaya çekmiştir. GSS döneminde kişilerin girdikleri grupları görebilmesi için test aşamasına yoğun talep göstermişlerdir. Aynı dönemde Fikir Lideri olarak adlandırdığımız Uzman kişi arama sonuçlarında yer alarak ref. Olarak kullanılmıştır

69 Sosyal Medya Platformlarında SGK Google Insight #2 Google Arama sonuçları kategorilerine göre SGK Finans ve Sağlık üzerine içerik üretmekte insan &toplum ve eğitim alanıında zayıf içerik üretmektedir.

70 SMS Bilgilendirme Sistemi AMAÇ : Hizmetlerin çabuklaştırılması, zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi ve vatandaş memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak, Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlamak, Tebligat zorunluluğu bulunmayan yazışmalarda posta giderlerinin azaltılması sağlamak, Şeffaf bir hizmet anlayışı ile vatandaş odaklı hizmet sunumunu sağlamak, Bilgi edinme hakkının, bürokrasi olmaksızın etkin şekilde kullanımını sağlamak, Telefon ve şikayet sayısının azaltılması

71 SMS Bilgilendirme Sistemi SMS Bilgilendirme Sistemi ile; Şeffaflık sayesinde otomatik denetimin sağlanması, e-devletten-mobil Devlete geçiş, Nitelikli hizmet sunmak, Kişiye yönelik özel hizmet, değer ve önem vermek, Vatandaşların SGK tarafından verilen hizmetlere zaman ve mekana bağlı kalmaksızın bilgi sahibi olmasın sağlamak, hedeflenmektedir

72 SMS Bilgilendirme Sistemi SMS Bilgilendirme Sistemi 3 bölümden oluşmaktadır ; Manuel Sistem On-Line Sistem İnteraktif Sistem

73 SMS Bilgilendirme Sistemi SGK SMS Bilgilendirme Sistemi Uygulaması ile vatandaşlarımız 07/09/2011 tarihinde manuel ve 01/01/2012 tarihinden itibaren de online olarak ücretsiz olarak bilgilendirilmeye başlanmıştır. Manuel SMS Bilgilendirme Sisteminden tarihleri arasında adet, On-Line SMS Bilgilendirme Sisteminden tarihleri arasında adet olmak üzere toplam adet SMS gönderilmiştir. Bu kapsamda; sigortalı, işveren ve hak sahiplerine maaş, şahıs ödemeleri, prim borç ve tahsilatları hakkında bilgilendirilme SMS lerinin gönderilmesi sürdürülmektedir

74 On-Line SMS gönderilen uygulamalar : On-Line SMS Uygulaması ŞAHIS ÖDEMELERİ, ÇÖLYAK ÖDEMELERİ, 4a SİGORTALI TESCİL, 4b SİGORTALI TESCİL, 4c SİGORTALI TESCİL, 4a SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ, 4b SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ, 4c SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ, 4a TOPTAN ÖDEME, 4b AYLIK BAĞLAMA, 4b TOPTAN ÖDEME, 4a GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, 4b GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, 4a EMZİRME YARDIMI ÖDEMESİ, 4b EMZİRME YARDIMI ÖDEMESİ, 4a HİZMET BORÇLANMALARI, 4a EMEKLİ ÖDEMELERİ, 4a CENAZE ÖDEMELERİ, Örnek SMS Mesajı Şablonları: UYGULAMA ADI İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ EMZİRME YARDIMI ÖDENEĞİ CENAZE ÖDENEĞİ GÖNDERİLEN ÖRNEK MESAJ ŞABLONU SMS ADEDİ Sn. Ahmet BULUT, 330 TL. İşgöremezlik Ödeneğiniz herhangi bir PTT Bank Şubesinden alınmak üzere gönderilmiştir. Bilgilerinize iletiriz Sn. Ahmet BULUT, 120 TL. Emzirme Yardımı Ödeneğiniz herhangi bir PTT Bank Şubesinden alınmak üzere gönderilmiştir. Bilgilerinize iletiriz. 623 Sn. Ahmet BULUT, 890 TL. cenaze ödeneğiniz herhangi bir Ziraat Bankası Şubesinden alınmak üzere gönderilmiştir. Bilgilerinize iletiriz

75 İnteraktif SMS Uygulaması Projenin üçüncü aşamasında; interaktif (çift yönlü) mesaj uygulamasının başlatılması ile işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin Aylık ödeme tutarlarını, Muayene katkı payını, Sigortalı toplam hizmet süreni ve prim ödemelerini, Gözlük cam ve çerçeve, fizik tedavi, diş tedavilerini, Sağlık hak sahipliği bilgilerini Ne zaman emekli olacağına dair bilgilerinin tüm operatörlerden anlık sorgulama ile cebinize geliyor. Bilgilerini Anlık Sorgulama ya da Abone olarak 5502 kısa mesaj hattından öğrenmeleri tarihi itibariyle sağlanmıştır

76 İnteraktif SMS Uygulaması İnteraktif SMS Uygulamasının başlaması ile birlikte; Kurumumuz web sayfasında konu ile ilgili duyuru yayınlanmakta olup, vatandaşlarımızın T.C. Kimlik numaraları ile cep telefon numaralarının eşlenmesi işlemlerine başlanmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaatlarında vatandaşlarımızın cep telefon numaralarının alınmaktadır

77 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Adıma en son NE KADAR PRİM yatırıldı? SMS Metni Yaz; P yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet Bulut; İşvereniniz en son 2012 yılı Kasım ayında 30 gün ve TL esas kazanç üzerinden SGK ya bildirim yapmıştır

78 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor İlk İşe Giriş Tarihim ve Toplam Hizmet Günüm ne? SMS Metni Yaz; PT yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT; SGK ya tabi ilk işe giriş tarihiniz: , toplam hizmet gün sayınız : 3568 gündür

79 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Emekli Aylığım Ödeniyor mu? SMS Metni Yaz; E yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT ; tahsis no ile tarafınıza aylık ödenmektedir. Sayın Ahmet BULUT; tarafınıza aylık ödenmemektedir

80 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor En Son Ödenen Emekli Aylık Tutarım ve Ödemenin Yapıldığı Banka? SMS Metni Yaz; A yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at. SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT ; 2012 yılı Kasım döneminde 701,59 TL tutarındaki aylığınız Vakıflar Bankası Samanpazarı Şubesine gönderilmiştir

81 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Sağlık Hak Sahipliğim Var Mı? SMS Metni Yaz; S yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at. SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT; sağlık hizmetlerinden faydalanmaktasınız. Sayın Ahmet BULUT; sağlık hizmetlerinden faydalanmamaktasınız

82 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Muayene Katılım Payı Borcum Ne Kadar? SMS Metni Yaz; MPAY yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at. SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT; tarihinde adınıza hesaplanmış olan muayene katılım payı tutarı 24,00 TL dir

83 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Ne Zaman Optik Cam Alabilirim? SMS Metni Yaz; CAM yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at. SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT; te uzak sol, te uzak sağ, te yakın sol, te yakın sağ cam alma hakkınız doğacaktır

84 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Ne Zaman Optik Çerçeve Alabilirim? SMS Metni Yaz; CERCEVE yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at. SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT; te yakın çerçeve, te uzak çerçeve alma hakkınız doğacaktır

85 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Fizik Tedavi Hizmetlerinden Yararlanabilir Miyim? SMS Metni Yaz; FTR yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at. SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT; tüm bölgelerden Fizik Tedavi hizmeti alabilirsiniz. Sayın Ahmet BULUT; ;. Tarihine kadar bel bölgesi hariç diğer bölgelerden Fizik Tedavi Hizmeti alabilirsiniz. Sayın Ahmet BULUT;.tarihine kadar hiçbir bölgeden Fizik Tedavi hizmeti alamazsınız

86 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Diş Protez Hakkım Var Mı? SMS Metni Yaz; DIS yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak AİLE SIRA NO nu yaz 5502 ye kısa mesaj at. SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT; her iki çeneniz için diş protezi hakkınız bulunmaktadır. Sayın Ahmet BULUT; ;.tarihinden sonra alt çene,. tarihinden sonra üst çeneniz için diş protezi hakkınız bulunmaktadır. Sayın Ahmet BULUT; alt çene için diş protez hakkınız vardır. Üst çeneniz içinse.. tarihinden sonra diş protezi hakkınız olacaktır. Sayın Ahmet BULUT; üst çene için diş protez hakkınız vardır. Alt çeneniz için..tarihinden sonra diş protez hakkınız olacaktır

87 5502 İle Hizmet Cebinizde Siz 5502 ye mesaj atıyorsunuz cevabı anında cebinize geliyor Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? SMS Metni Yaz; N yaz boşluk bırak T.C Kimlik Numaranı yaz boşluk bırak, İşe Giriş Tarihini yaz (GG.AA.YYYY) boşluk bırak ve hangi kapsamda çalıştığını yaz (4A,4B,4C) 5502 ye kısa mesaj at. SMS Metni Yaz Hizmet Cebine Gelsin; Sayın Ahmet BULUT; Gönderdiğiniz bilgilere göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 53 yaş, 5600 prim ödeme gün sayısı ve 25 yıllık sigortalılık süresidir

88

89

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler 2014 FAALİYET RAPORU Katılım bankacılığının Türkiye deki öncülerinden Kuveyt Türk, 25. yılında sektörünün lideri olarak yoluna devam etmenin gururunu yaşıyor. Faaliyet alanında olduğu kadar tarihi ve kültürel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 96 AĞUSTOS 2010 ISSN 1304-8155 Özel Emeklilik Sistemleri (sayfa 6) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi E. Nevzat Öztangut Başkan Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan Genel

Detaylı