TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU"

Transkript

1 TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan çıkıp farklı bölglrd grçklşmi işltmlri artan bir rkabt ortamına ürüklmiştir. Bu rkabt dirnmnin v piyaada dvamlılık ağlamanın yolu müştrilri mmnun tmktn gçr. Müştri mmnuniytini arttırmaya yönlik yapılanmada müştrilr daha tkin v hızlı hizmt vrmk adına çağrı mrkzlri kurulmuştur. Bu çalışmamızın amacı lidrin ahip olduğu kişil v yöntl özlliklrin çalışanların motivayonunu naıl tkildiğini blirlmktir. Anahtar Klimlr: Motivayon, Lidr, Takım Çalışmaı THE INFLUENCE OF THE TEAM LEADER ON THE MOTIVATION OF THE WORKERS: A RESEARCH OF CALL CENTRE ABSTRACT In a world in which th globalization i in th fild of communication, information and tchnology, th product, on which com out of local and occur in diffrnt rgion hav carrid away th managmnt into a nvironmnt of incraing comptition. Th way to rit thi compatition and obtain continuity at th markt go through atifying th cutomr. In th tructur toward incraing th plaur of th cutomr, on bhalf of giving cutomr a mor ffctiv and fatr rvic, call cntr hav bn opnd in rpct of obtaining th plaur of th cutomr. Th objctiv of our rarch i to dtrmin ladr' pronal and managrial charactritic how affct th mploy motivation. Ky Word: Motivation, Ladr, Tamwork Bu çalışma Dumlupınar Ünivriti Soyal Bilimlr Entitüü İşltm Ana Bilim Dalı Yöntim v Organizayon Bilim Dalı Yükk Lian tzindn ürtilmiştir. Gaziomanpaşa Ünivriti İktiadi v İdari Bilimlr Fakülti Kamu Yöntimi Bölümü, 1

2 Giriş AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan çıkıp farklı bölglrd grçklşmi işltmlri artan bir rkabt ortamına ürüklmiştir. Bu rkabt dirnmnin v piyaada dvamlılık ağlamanın yolu müştrilri mmnun tmktn gçr. Müştri mmnuniytini arttırmaya yönlik yapılanmada müştrilr daha tkin v hızlı hizmt vrmk adına çağrı mrkzlri kurulmuştur. Müştri mmnuniytinin ağlanmaı v işltmnin başarıı açıından, çalışanların motivayonu büyük bir önm arz tmktdir. İşltmnin hdflrinin grçklşminin yolu, çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmaından gçr. İhtiyaçları karşılanan dolayııyla amacı grçklşmiş olan çalışanı, işltmnin amacını grçklştirmy kanaliz tmk daha kolay olur. Günümüz işltmlrind örgütl bir başarı için takım çalışmaı zorunluluk halin glmiştir. Bir takımı başarıya ulaştıran, takım üylrini tk vücut halin gtirn v ortak amaçlarına ulaşmak için hp birlikt çaba harcamalarını ağlayan bir ruha ahip olmalarıdır. V nihaytind takımların bir çoğunun başarıı takım lidrlrin bağlı olmaktadır. Takım lidrinin amacı birylr araında inrji yaratarak onları ortak hdflr doğrultuunda yönlndirmk v işltmyi rakiplrinin önün gçirmktir. Takım lidri çalışanlarının zihinlrin Biz bilincini yrlştirrk takımını dolayııyla işltmyi başarıya ulaştırır. Takım lidrlri çalışanlarını, örgütl amaçları grçklştirck şkild davranmaya v bilgi, ytnk v güçlrini tam olarak bu doğrultuda harcamaya motiv tmk zorundadır. Takım lidri adc tşvik v özndirm araçlarını kullanarak dğil, motivayon yöntmlrini kullanarak da çalışanlarını motiv dr. Bunun da ötind, takım lidri ahip olduğu kişil v yöntl özlliklr il ahip olduğu güç kaynakları il d çalışanlar üzrind motiv dici tkiy ahip olur. Bundan dolayı çalışanların motiv dilmind takım lidri kilit bir rol ahiptir. Bu araştırmamızın amacı da rkabt ütünlüğü ağlamakta azımanmayacak drcd önm ahip olan çağrı mrkzlrind, takım lidrlrinin çalışanların motivayonu üzrind bir tkiinin olup olmadığını blirlmktir. Bu noktadan yola çıkarak araştırmada önclikl motivayon, lidrlik v takım çalışmaı kavramları kıa bir şkild açıklanmaya çalışılmış ardından da araştırmaya ilişkin yöntm v bulgulara ilişkin vrilr yr vrilmiştir. 1. Motivayon Kavramı Motivayon, inanların faaliytlrini dvam ttirmlrini ağlayan güçlrin bir kombinayonu ya da inanları harkt gçirn v başlatılan harktlrin dvam ttirilmini ağlayan bir kuvvt olarak tanımlanabilir (U, 2007,.71). Motivayon, işgörnlrin yaptıkları işi, vrk v ityrk yapmalarını ağlamak amacıyla grçklştiriln çabalar bütünüdür. Endütri dvrimindn onra kürllşn dünyada iltişim, ulaşım, tknolojik, nformayon gibi alanlarda yaşanan tkilşim işgörnin iş karşı tutumunun da dğişmin bp olmuştur. İşltmlr blirli amaçları v hdflri grçklştirmk için kurulurlar; bu amaçlarına ulaşmada başarılı olabilmlri; faaliytlrinin dayandığı iş gücünün bu amaçlar doğrultuunda tkin olarak harkt gçirilbilmin bağlıdır. İşgörnlrin örgüt amaçlarına yönlndirilmlri v bu amaçları grçklştirmk için çaba arf tmlrinin ağlanmaı onların motiv dilm düzylrin bağlıdır. Motivayon, yöntici tarafından yöntilnlr özndirici v caydırıcılar kullanılarak uygulanan bir akiyondur (Öztkin, 2002,.115). Örgüt çalışanlarının bu akiyona karşı götrdiklri davranışlar i onların motiv olma drclrini götrir. 2

3 Yöntimin n blli başlı amaçlarından biri işltmnin vrimlilik v tkinliğini arttırmaktır. Bundan dolayı işgörnin n tkin şkild ürtimd bulunmaını itr. İşgörnin tkinliğinin artmaı için tml ihtiyaçlarının karşılanmaı yani tatmin dilmi grkir. Bu açıdan yöntim, işgörni özndirici araçlara başvurur. İşgörn, arzu v ihtiyaçlarını yöntimin kndiin unduğu araçları ayind tatmin dck v iş görm itği artacaktır. Bu araçlar, glir, çalışma koşulları, ğitim v trfi olanakları, kararlara katılma, iş gnişltm, iş rotayonu, iş znginlştirm, güvnlik v tatü olarak ayılabilir. Motivayon torilri işgörnin işin hvl, itkl, dört ll arılarak çalışmaını ağlamak için n gibi önlmlrin alınmaı grktiğini ilgilndirn huuları kapamaktadır (Tlimn, 1978,.191). İşltm bilimlrind motivayon inclnirkn başlıca iki motivayon toriinin v bunların altında bazı torilrin olduğu gözlmlnir (Öztürk, 2003, 281). Motivayon torilri buna gör: A. Kapam Torilri İhtiyaçlar Hiyrarşii Torii Çift Faktör Torii Başarma İhtiyacı Torii ERG Torii B. Sürç Torilri Sonuçal Şartlandırma Torii Bklyiş Torilri Eşitlik Torii Amaç Torii Bütün işltmlrd yöntimin başarılı olabilmi, tkinliklrin vrimli olabilmi, kaynakların kullanılmaına bağlıdır. Bir itm olarak işltmyi l alırak n önmli girdilrindn olan inan kaynağı ilk başta göz çarpanlardandır. Bu kaynağı doğru bir şkild yöntmk, vrimli hal gtirbilmk yöntimin linddir. Vrimli bir motivayon itminin varlığı, çalışanları daha tkin v vrimli kılar. İşltm içriind çalışanları daha olumlu olmaya vk dr. Çağdaş motivayon itmlri gniş kapamlı olmalıdır. Fizyolojik v pikolojik ihtiyaçların tümü göz önün alınmalıdır. İyi bir motivayon itmi, hr şydn önc, fizyolojik ihtiyaçların dvamlı olarak tatmini il ilgilnmlidir. İkinci olarak, itm motivayonun dış kaynakları il bütünlşmlidir. Üçüncü olarak, fizyolojik ihtiyaçların ötind başka hangi ihtiyaçların itmin kapamına alınacağına dair kararlar dvamlı olarak gözdn gçirilmlidir (Dicl, 1973,.96). İşgörnlrin kndilrini tam anlamıyla işltmy ait hidbilmlri yönticinin lind olan bir durumdur. Bu noktada yöntici, işgörnin işin v işltmy karşı dindiği izlnim v hilrin olumlu olabilmi için motiv dici davranışlarda bulunmaı grkir. Yönticinin adc yol götrm v kontrol işlvlrini yrin gtirn bir kim olmaının ötind, işgörnlrin işlrini kolaylaştıran, onlara grkn dtği vrn v onlara vgi v bağlılık aşılayabiln bir kişiliği olmalıdır. Ama bu hava, adc işltm il ilgili koşulları blirlmk v bunları yrin gtirmkl dğil, işgörnlrin nrji v çabalarını, işltmnin amaçlarının grçklşmin yardımcı olabilck şkild kanaliz tmkl mümkün olabilir. 3

4 2. Lidrlik Kavramı Lidr, ortak amaçlara ulaşmak için takım üylrinin kndin yaptığı olumlu tkidn daha çoğunu onlara yapabiln takım üyidir (Başaran, 2004,.67). Lidr, üylrin yaptıkları işin dğrli v önmli olduğunu hittirmk urtiyl, üylri, örgütl amaçları kolayca bnimybilmlri v grçklştirbilmlri için tkin v vrimli bir biçimd çalışmaları konuunda yönlndirn hatta şvklndirn kişidir (Hick, Gullt, 1979,.470). Etkili bir lidr diğr kişilri kndi itdiği biçimd davranışa yönltir v gnllikl bunu şöyl başarır: İnandırma (ikna) yolu il Güç kullanarak Yaal haklara dayanarak (Yalçın, 1991,.213) İnan, doğaı grği tk başına yaşamını ürdürmyn bir varlıktır. Hr zaman takımlara, takımlarda kndiini yöntck lidrlr ihtiyaç duymuştur. Takım içriind bir kişinin lidr olarak bnimnbilmi, o kişiyi diğr takım üylrindn nyin farklılaştırdığı orununu ortaya çıkarmıştır. Lidrlik için grkli olan faktörlr inclndiğind lidrin ahip olduğu özlliklr, davranışlar v içind bulunduğu ortamın lidrlik ürcin olan tkii araştırılmıştır. Bu faktörlr baz alınarak çşitli lidrlik torilri ortaya çıkarılmıştır. Lidrlik torilri başlıca dört grupta inclnbilir. Bunlar; Özlliklr torii Davranışal lidrlik torii Lidrlikt durumallık torii Etkilşimci, Dönüşümcü v Karizmatik Lidrlik Yaklaşımı Özlliklr Torii: Lidrin ahip oluğu özlliklr lidrlik ürcinin tkinliğini blirlyn n önmli faktör olarak kabul dilmktdir (Elkin, 1980,.358). Bu toriy gör, bir kişinin lidr olarak kabul dilbilmi için ahip olduğu özlliklr il diğr takım üylrindn farklı olmaı grkiyor. Lidrlik ürcini, adc lidr dğişknini l alarak inclyn bu tori pk vrimli olamamıştır. Yapılan araştırmalarda bazn tkin lidrlrin aynı özlliklri taşımadıkları blirlnmiş, bazn takım üylri araında lidrin özlliklrindn daha fazlaına ahip olanlar bulunduğu hald bunların lidr olarak ortaya çıkmadıkları blirlnmiştir (Koçl, 2001,.470). Sonuç olarak bu tori, lidrliği açıklamada tk başına ytrli olmamıştır. Davranışal Lidrlik Torii: Lidrlrin blirgin olarak aynı özlliklr götrmdiğinin ortaya çıkmaından onra, araştırmacılar dikkatlrini tkin lidrlrin davranışlarındaki nitliklr çvirmişlrdir (Ataman, 2001,.456). Lidrin atları il habrlşm şkli, amaçları blirlm şkli gibi davranışlar lidrin tkinliğini blirlyn önmli faktörlr olarak l alınmıştır (Own, 1976,.226). Lidrlik, biry özgü bir unur dğil, daha çok lidrin diğr takım üylri il ürdürdüğü ilişkilrdn gln bir davranış biçimi olarak görülmy başlanmıştır. Dolayııyla, araştırmacılara gör, lidr içind bulunduğu takımdan bağımız dğildir v takım il olan ilişkilri çrçvind dğrlndirilmlidir (Özçr, 1996,.38). Lidrlikt Durumallık Torii: Bundan öncki kuramların lidr özlliklrin v davranışlarına önclik vrmin karşılık, 1960 lı yıllarda ortaya atılan durumallık torii, lidri takip dn çalışanların görv yaptığı duruma ağırlık vrmktdir (Kazmir, 1989). 4

5 Koşul bağımlılık torii olarak da bilinn bu tori, lidrlik olayının oluştuğu koşullara ağırlık vrn bir toridir. Bu torinin tml varayımı, dğişik durumların dğişik lidrlik tarzları grktirdiğidir. Lidrlik olayını, koşulları da dikkat alarak açıklamaya çalışan bu toriy gör, lidrin tkinliğini blirlyn faktörlr araında grçklştirilmk itnn amacın nitliği, takım üylrinin ytnklri v bklyişlri, lidrliğin cryan ttiği organizayonun özlliklri, lidrin v takım üylrinin gçmiş tcrüblri gibi unurlar ayılabilir. (Koçl, 2001,.477). Etkilşimci, Dönüşümcü v Karizmatik Lidrlik Torii: Burn a gör tkilşimci lidrlik, lidrin v çalışanların moral v motivayonlarını karşılıklı olarak takviy ttiklri bir ürçtir (Zl, 1997,. 69). Etkilşimci lidr, çalışanlarına rol v orumluluklarını açıklayarak blirlnn amaçlara ulaşmaları konuunda onları motiv dr. Bu noktada, örgüt amaçlarını grçklştirirkn, çalışanlarının da ilgi v ihtiyaçlarını göz önün alır. Blirli amaçları grçklştirmlri durumunda da onlara blirli ödüllr vrir. Dönüşümcü lidr, çalışanlarını kuvvtli bir biçimd tkilyrk, örgütl amaçların, çalışanlarının kndi kişil bklntilrinin önün gçmin ndn olur (Ülgn, Mirz, 2004,.377). Dönüşümcü lidr glcğ, yniliğ v dğişim yönlik lidrlik biçimidir. Dönüşümcü lidr, organizayonları, dğişim v ynilnmyi grçklştirrk ütün prformana ulaştıran kişidir. Bu da lidrin vizyon ahibi olmaı v vizyonu takım üylrin kabul ttirmi il mümkündür (Koçl, 2001,.483). Karizmatik lidr, ahip olduğu karizma yaratan özlliklri il başkalarını, kndi itdiği yönd davranmaya vk dbiln kişidir (Koçl, 2001,.483). Karizma yaratan özlliklr, kişidn kişiy v içind bulunulan takıma gör dğişiklik götr d gnld karizmatik lidrlr, kndin güvnn, rik alabiln, yaratıcı, başarı odaklı, nrjilri yükk v iyi bir iltişim ytnğin ahip olan kişilrdir. Lidrliğin tml nitliklri araında ayılan unurlar, ağırlıklı olarak doğuştan gtiriln v kişinin inan ilişkilri, yönlndirm, koordinayon, iltişim, öngörü v bnzri bcri v ytnklr bakımından glişmiş olmaıdır (Fındıkçı, 1999,.45). Hr şydn önc lidrlik, kişiliklrin, kndiini izlynlrin v koşulların bir fonkiyonu olarak blirir (Toun, 1992,.3). Çok ki dönmlrdn bri lidrliğin blirlyicii olan bazı tml nitliklrin olduğu bilinmktdir. Bu nitliklr bilim adamları tarafından şöyl ıralanmaktadır: Hycanlı Olmak Karar Vrm Ytnğin Sahip Olmak Güvnilir Olmak Dürüt Olmak Tutarlı Olmak Cur Olmak Vizyon Sahibi Olmak Başkalarını Yönlndirmk Açık Fikirli Olmak Uyum Sağlamak Hataları Düzltmk İniiyatif Sahibi Olmak Dğişim Açık Olmak Kndini Tanımak Zamanı İyi Kullanmak Takım Ortamı Oluşturmak İltişim Kurmak Empati Kurabilmk Kişil Özgüvn Sahibi Olmak Aktif v Tarayıcı Zka 5

6 İçl Diiplini Sağlamak 3. Takım Çalışmaı Kavramı Duygual Zka Günümüzd bir işltmnin önün çıkan fıratları kullanma bcrii, gnllikl işltm içindki ytnkli inanların bir araya gtirilmi v tkili bir şkild yöntilmlri il doğru orantılıdır. İşt bu aşamada karşımıza takım v takım çalışmaı kavramları çıkmaktadır. Takım, birbirini tamamlayan ytnklr ahip, ortak amaç v prforman hdflri doğrultuunda harkt dn v bu çrçvd birbirlrin karşı orumlu olan az ayıda kişinin bir araya glmindn oluşur (Katznbach, Dougla, 1998). Yani takım, özl bir amacın başarılmaında çalışmalarında birbirlrin bağlı v şgüdümlü çalışan iki vya daha fazla inanın oluşturduğu bir birimdir. Günümüzd takım çalışmaı organizayonda daha iyi ürün, daha hızlı ürtim v daha ucuz maliyt ağlamaktadır. Yapılan çalışmalar götrmiştir ki takımlar birylrin prformanlarını arttırmakta v onları yaptıkları işlrd başarılı kılmaktadır (Özkalp, 1997,.432). Takım oluşturmanın n gnl amacı birbirlriyl dayanışma içind olan, dtklyn v birbirin güvnn bir grup oluşturup, vriln bir işi tamamlamak, aynı zamanda da bu işi yaparkn üylrinin dğr farklılıklarına, davranış biçimlrin v bcrilrin aygılı olmaktır (Özkalp, 1997, ). Örgütlrd tkili v vrimli takım anlayışının oluşturulabilmi için takımların blirli özlliklr ahip olmaları grkmktdir. Vrimli takımların özlliklri gnld kiz başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: Katılımlı bir lidrlik biçimi Ortak bir orumluluk Ortak amaç v vizyon Olumlu v yükk bir iltişim Görv odaklı bir çalışma Glcğ yönlik v dğişmy açık bir potaniyl Yaratıcılık ytnği Hızlı bir tpki biçimi (Özkalp, 1992,.439) 4. Grç v Yöntm 4.1. Araştırmanın Amacı Araştırmamızın amacı müştri mmnuniytini ön planda tutan işltmlrin ahip oldukları çağrı mrkzlrind bulunan pronlinin maddi v manvi ihtiyaçlarının ağlanıp ağlanmadığı v bu konuda takım lidrinin rolünün tkin olup olmadığını blirlmktir. Bu bağlamda çağrı mrkzlrind a olan takım çalışmaı v lidrlri il motivayon konuundaki torik bilgilrdn yola çıkarak çalışmada takım lidrinin çalışanların motivayonu üzrindki tkii tartışılacaktır Araştırmanın Hipotzlri 6

7 Bu tz çalışmaında, ana hipotz bağlı olarak oluşturulan aşağıdaki alt hipotzlr tt dilcktir. Ana Hipotz: Takım lidrinin çalışanların motivayonu üzrind tkii vardır. Alt Hipotzlr: H 1 : Takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları il motivayon unurları araında anlamlı bir ilişki vardır. H 2 : Takım lidrin oyal v duygual davranışları il yöntl davranışlarının motivayon üzrind tkii vardır Araştırmanın Kapam v Sınırlılıkları Takım lidrlrinin çalışanların motivayonu üzrindki tkiini inclmyi hdflyn bu çalışmanın vrnini, tlkomünikayon alanında faaliyt götrn AVEA GSM firmaının çağrı mrkzlrind hizmt vrn çalışanlar oluşturmaktadır. Çalışmanın örnklmini i bu GSM firmaının İtanbul-Avcılar da faaliyt götrn şubindki çalışanlar oluşturmaktadır. Çalışanlara yönlik hazırlanan ankt, onbşr kişidn oluşan toplam 8 takıma uygulanmıştır Vri Toplama Yöntmi Araştırmada önclikli olarak litratür araştırmaı yapılmış olup, litratür araştırmaı onucunda ld diln kuramal çrçv ışığında ankt yöntmi kullanılarak lidrin çalışanların motivayonu üzrindki tkii araştırılmıştır. Ankt formundaki ifadlr oluşturulurkn Karakö (2002), Tzcan (2006), Tngilimoğlu (2005), Yalçınkaya v Özkan (2005) tarafından yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır. Ankt çalışmaı İtanbul ilind faaliyt götrn AVEA GSM şirktind çalışan pronl uygulanmıştır. Şirkt dağıtılan toplam 120 adt ankt formundan 113 adti gri toplanmıştır. Ankt, toplam 3 bölüm v kişilrin dmografik yapıını inclyn ifadlrdn oluşmaktadır. Çalışanlardan bu ifadlr katılım drcini 5 li likrt ölçğini (1: Kinlikl Katılmıyorum 5: Kinlikl Katılıyorum) kullanarak blirtmlri itnmiştir. Hazırlanan anktin ilk bölümünd, çalışanların takım lidrlrinin oyal v duygual davranışları il ilgili algılamalarını ölçmy yönlik toplam 18 ifad yr almaktadır. Anktin ikinci bölümü, çalışanların, takım lidrlrinin yöntl davranışları il ilgili algılamalarını ölçmy yönlik toplam 29 ifaddn oluşmaktadır. Üçüncü bölümd i çalışanların motivayon unurlarını naıl algıladıklarına ilişkin toplam 9 ifad yr almaktadır. Son olarak dnklrin yaşını, ciniytini, ğitim düzyini, işltmdki toplam çalışma ürini v çalıştığı bölümü öğrnmy yönlik dmografik orular yr almaktadır. Araştırma onunda ld diln vrilrin analizind SPSS 15.0 Window pakt programı kullanılmıştır. Önclikl ankt il ld diln vrilrin güvnirliliği tt dilmiştir. Daha onra araştırma kapamındaki çalışanların önclikl dmografik özlliklrin ilişkin tanımlayıcı bilgilrin v ankti oluşturan diğr üç bölümdki ifadlrin frkan dağılımlarına yr vrilmiştir. Ardından araştırmanın hipotzlri Korlayon v Rgryon analizlri il tt dilmiştir. 7

8 Güvnilirlik Sonuçları Anktt çalışanların takım lidrinin oyal v duygual davranışları, yöntl davranışları v motivayon unurlarını naıl algıladığını inclmk adına oluşturulan ifadlrin yr aldığı bölümlr için ayrı ayrı güvnilirlik analizi yapılmıştır. Eld diln Cronbach Alpha dğrlri tablo 1 d görülmktdir. Tablo 1. Güvnilirlik Analizi Cronbach Alpha Dğri Birinci Bölüm 0,780 İkinci Bölüm 0,892 Üçüncü Bölüm 0,632 Görüldüğü gibi Cronbach Alpha dğrinin n yükk olduğu bölüm 0,892 dğri il çalışanların takım lidrinin yöntl davranışlarına ilişkin algılarını inclyn ikinci bölümdür. Çalışanların, takım lidrinin oyal v duygual davranışlarına ilişkin algılamalarını inclyn birinci bölümün Croncbach Alpha dğri i 0,780 il yin kabul dilbilm drci yükktir. Bu bölümlr nazaran çalışanların motivayon unurlarını algılamalarını inclyn üçüncü bölüm 0,632 Croncbach Alpha dğri il orta düzyd bir kabul dilbilm drcin ahiptir. 5. Bulgular 5.1. Tanımlayıcı İtatitiklr Çalışanların dmografik özlliklri il takım lidrinin oyal v duygual davranışlarını, yöntl davranışlarını v motivayon unurlarını algılamaına yönlik ifadlr ilişkin frkan dağılımları, ortalamalar v oranlara ilişkin inclmlr vrilmktdir Dmografik Özlliklr İlişkin Tanımlayıcı İtatitiklr Çağrı mrkzind çalışan pronlin ciniyt, yaş, ğitim düzyi, çalışma üri v çalıştığı bölüm dğişknlrinin dağılımlarına yönlik ld diln vrilr tablo 2 d götrilmktdir. Tablo 2. Çalışanların Dmografik Özlliklri ÇALIŞAN FREKANS YÜZDE Ciniyt Erkk 37 32,7 Kadın 76 67,3 Yaş , , ,2 30-ütü 2 1,8 Eğitim Düzyi Ortaokul,0,0 Li 17 15,0 8

9 Ünivrit 95 84,1 Yükk Lian 1,9 Çalışma Süri 6 ay-altı 5 4, ay 32 28,3 1-3 yıl 58 51,3 Ütü 18 15,9 Çalıştığı Bölüm Müştri Hizmtlri 30 26,5 Tahilat 27 23,9 Arka Ofi 28 24,8 Ön Ofi 28 24,8 TOPLAM , Takım Lidrinin Soyal v Duygual Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı İtatitiklr Anktin birinci bölümünd takım lidrinin oyal v duygual davranışlarının çalışanlar tarafından naıl algılandığını blirlmk amacıyla yr alan ifadlr ilişkin dağılımlardan ld diln vrilr tablo 3 d götrilmktdir. Tablo 3. Takım Lidrinin Soyal v Duygual Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı İtatitiklr Kinlikl Katılmıyorum N Katılıyorum Kinlikl SOR U Katılmıyorum Katılıyorum N Katılmıyorum Katılıyorum S , , , , ,5 S2 3 2, , , , ,3 S , , , , ,5 S4 2 1,8 8 7, , , ,9 S5 5 4,4 9 8, , , ,6 S6 7 6,2 6 5, , , ,7 S , , ,7 7 6,2 8 7,1 S8 7 6,2 6 5, , , ,2 S9 11 9,7 6 5, , , ,9 S10 5 4, , , , ,6 S11 1, , , , ,7 S12 2 1,8 7 6, , , ,3 S , , , , ,7 S14 5 4,4 11 9, , , ,0 S15 4 3,5 5 4, , , ,4 S16 5 4,4 8 7, , , ,3 S17 2 1, , , , ,3 S18 6 5,3 6 5, , , ,4 9

10 Bu tablodan anlaşılacağı gibi çalışanların çoğunluğu takım lidrinin duygu v düşünclri il ilgili olumlu ifadlr katılıyorum vya kinlikl katılıyorum çnğini çmiştir. Örnğin ankt uygulanan çalışanların %38,9 u, takım lidrinin dğişim v yniliklr açık olduğunu düşünüyor. Çalışanların %35,4 ü, takım lidrinin iltişim açık v itkli olduğunu düşünüyor. Çalışanların %44,2 i, takım lidrinin yapıcı önrilr gtirmlri konuunda onları tşvik dr ifadin katılıyor Takım Lidrinin Yöntl Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı İtatitiklr Anktin ikinci bölümünd takım lidrinin yöntl davranışlarının çalışanlar tarafından naıl algılandığını blirlmk amacıyla yr alan ifadlr ilişkin dağılımlardan ld diln vrilr tablo 4 d götrilmktdir. Tablo 4. Takım Lidrinin Yöntl Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı İtatitiklr SOR U Kinlikl Katılmıyorum Katılmıyorum N Katılıyorum N Katılmıyorum Katılıyorum Kinlikl Katılıyorum S1 6 5,3 8 7, , , ,9 S2 4 3,5 11 9, , , ,5 S3 3 2, , , , ,5 S4 1,9 6 5, , , ,8 S , , , , ,6 S6 4 3,5 9 8, , , ,6 S7 11 9, , , , ,9 S , ,2 11 9,7 3 2,7 8 7,1 S9 3 2, , , , ,2 S10 3 2,7 5 4, , , ,6 S11 4 3,5 3 2, , , ,7 S12 8 7, , , , ,8 S13 1,9 5 4, , , ,7 S14 3 2,7 5 4, , , ,8 S15 3 2,7 9 8, , , ,8 S , , , ,0 9 8,0 S17 3 2,7 10 8, , , ,0 S , , , , ,9 S19 8 7,1 8 7, , , ,7 S20 4 3,5 11 9, , , ,7 S21 3 2, , , , ,1 S , , , ,7 10 8,8 S23 4 3, , , ,0 11 9,7 S24 5 4, , , , ,4 S25 3 2, , , , ,4 S26 6 5,3 11 9, , , ,9 S27 6 5, , , , ,0 10

11 S , , , , ,8 S29 4 3, , , , ,6 Tablo inclndiğind çalışanların %43,4 ü takım lidri bizi ara ıra ödüll ama çoğunlukla korku v cza il motiv dr ifadin kinlikl katılmazkn, %15,0 ı takım lidri, yaptığımız işin kaliti doğrultuunda bizi ödüllndirir ifadin kinlikl katılıyor. Takım lidri, işl ilgili ihtiyaçları karşılamada başarılıdır ifadin çalışanların %39,8 i kinlikl katılıyor. Takım lidri, işin grçklştirilmind bizi rbt bırakır, ihtiyaçlarımızla pk fazla ilgilnmz ifadin çalışanlardan %15,9 u kinlikl katılmıyor. Takım lidri için bir işin başarıyla onuçlanmaı, bizim ihtiyaçlarımızın grçklşmindn daha önmlidir ifadin çalışanlardan %35,4 katılırkn, %24,8 i takım lidri için bizim ihtiyaçlarımızın grçklşmi, bir işin başarıyla onuçlanmaından daha önmlidir ifadin katılmıyor Motivayon Unurlarının Çalışanlar Tarafından Naıl Algılandığına İlişkin Tanımlayıcı İtatitiklr Anktin üçüncü bölümünd motivayon unurlarının çalışanlar tarafından naıl algılandığını blirlmk amacıyla yr alan ifadlr ilişkin dağılımlardan ld diln vrilr tablo 5 d götrilmktdir. Tablo 5. Motivayon Unurlarının Çalışanlar Tarafından Naıl Algılandığına İlişkin Tanımlayıcı İtatitiklr SOR U Kinlikl Katılmıyorum Katılmıyorum N Katılıyorum N Katılmıyorum Katılıyorum Kinlikl Katılıyorum S1 11 9,7 8 7,1 8 7, , ,3 S , , , ,5 5 4,4 S3 8 7,1 11 9, , , ,6 S4 9 8, , , , ,0 S5 10 8, , , , ,4 S , ,6 7 6, ,6 4 3,5 S7 1,9 3 2, , , ,3 S8 3 2, , , , ,1 S9 3 2, , , , ,1 Tablo inclndiğind, takım lidrinin talimatlarına poziyonundan dolayı uyarız ifadin çalışanların %47,8 i katılıyor. Takım lidrinin talimatlarına orumluluklarımızı grçklştirdiğimizd bizi ödüllndircğini bildiğimiz için uyarız ifadin çalışanların %38,4 ü katılmıyor. Takım lidrinin talimatlarına ahip olduğu bilgi v dnyimindn dolayı uyarız ifadin çalışanların %33,6 ı kinlikl katılıyor. Başarılı bir takımın üyi 11

12 olduğuma inanıyorum ifadin çalışanların %42,5 i katılıyor. Takım lidri, bizim başarı arzularımızı arttırır ifadin çalışanların %40,7 i katılıyor Yorumlayıcı İtatitiklr Takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları il motivayon araında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını inclmk için Korlayon Analizi kullanılmıştır. Korlayon analizi onraında takım lidrinin oyal v duygual davranışları il yöntl davranışlarının motivayon üzrindki tkiini blirlmk için Rgryon Analizi yapılmıştır. Böyllikl çalışanların motivayonundaki dğişmnin % kaçının takım lidrinin oyal v duygual davranışları vya yöntl davranışları tarafından blirlndiği ortaya koyulacaktır. Araştırmaya ilişkin başlangıçta ortaya konan hipotzlrl ilgili olarak ulaşılan onuçlar aşağıda götrilmiştir. H 1 : Takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları il motivayon araında anlamlı bir ilişki vardır. Tablo 6. Takım Lidrinin Soyal v Duygual Davranışları v Yöntl Davranışları İl Motivayon Araında Korlayon Analizi Soyal v Duygual Davranışlar Paron Korlayon Anlamlılık Düzyi (p) Soyal v Duygual Davranışlar Yöntl Davranışlar Motivayon Unurları Yöntl Davranışlar Motivayon N Paron Korlayon,701** Anlamlılık Düzyi (p),000 N 113 Paron Korlayon,437**,744** Anlamlılık Düzyi (p),000,000 N Korlayon %0,01 anlamlılık düzyinddir (Çift Kuyruklu). %0,01 anlamlılık düzyind çift kuyruklu korlayon analizi grçklştirilmiş olup, takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları il motivayon 12

13 araında pozitif yönlü orta düzyd ilişki olduğu blirlnmiştir. p= 0,000<0,01 olduğu için hipotzimiz kabul dilir. Takım lidrinin yöntl davranışları il motivayon araında pozitif yönlü güçlü bir ilişki vardır (r: 0,744**). Takım lidrinin oyal v duygual davranışları il motivayon araında i pozitif yönlü orta düzyd bir ilişki vardır (r: 0,437). H 2 : Takım lidrin oyal v duygual davranışları il yöntl davranışlarının motivayon üzrind tkii vardır. Tablo 7. Takım Lidrinin Soyal v Duygual Davranışları İl Yöntl Davranışlarının Motivayon Üzrindki Etkiin İlişkin Rgryon Analizi Dğişknlr Standardiz Edilmmiş Bta t Anlamlılık Düzyi (p) Sabit Katayı,634 2,600,011 Soyal v Duygual -,149-1,881,063 Davranışlar Yöntl,929 9,775,000 Davranışlar F: 72,090 p: 0,000 R: 0,753 R 2 : 0,567 Takım lidrinin oyal v duygual davranışları il yöntl davranışlarının motivayon üzrindki tkiini araştırmaya yönlik rgryon analizi yapılmıştır. Burada bağımlı dğişkn motivayon ikn bağımız dğişkn takım lidrinin oyal v duygual davranışları il yöntl davranışlarıdır. Modldki katayılar anlamlıdır (F: 72,090, p: 0,000). Takım lidrinin oyal v duygual davranışları motivayon üzrind tkili dğildir ( B: - 0,149, p>0,063). Takım lidrinin yöntl davranışları i motivayon düzyini oldukça fazla tkilmktdir (B: 0,929, p<0,05). Yani takım lidrinin yöntl davranışlarının motivayon üzrind tkii vardır. Hr iki bağımız dğişkn il bağımlı dğişkn birlikt dğrlndirildiğind yükk düzyd v anlamlı bir ilişki vrmktdir (R: 0,753, R 2 : 0,567). Bağımız dğişknlr bağımlı dğişkni % 56 oranında açıklamaktadır. Yani takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları, motivayondaki toplam varyanın % 56 ını açıklamaktadır. SONUÇ Kürllşm, tknolojik glişmlr, iltişimin kolaylaşmaı v bilginin yaygınlaşmaı il birlikt yaşanan glişmlrl çalışma hayatı daha bliriz, daha nk v daha rkabtçi bir hal almıştır. İşltmlr yaşanan hızlı dğişim v glişim il artan rkabt koşullarına ayak uydurabilmk adına yni yapılar v ürçlr gliştirmk durumunda kalmışlardır. İşltmlr ahip oldukları ürtim kaynaklarının yanı ıra zamanı da vrimli v tkin kullanmak için bürokratik yapıdan uzaklaşıp yalın örgüt yapılarına yönlmktdir. Bürokrainin yarattığı para v zaman kaybını önlmk v tüm çalışanların yaratıcılığını harkt gçirrk rkabt avantajı ağlamak on zamanların tml çabaını oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak işltmlr işlrin daha çok yatay olarak grçklşmin dolayııyla bilginin örgütl kadmlr araında daha hızlı yayılmaına olanak vrn takım çalışmalarına yönlmiştir. İşltmlrd takım çalışmaına olan ihtiyaç çalışanların düşünm, planlama, karar alma ürcin katılma v çalışanların bağımız çalışma itklrinin bir onucudur. İşltmlrd 13

14 takım çalışmaı inan kaynaklarının önmin işart dn bir çalışma anlayışına dayanmaktadır. Bliriz, nk, rkabtçi v d müştri ihtiyaçlarıyla şkillnn piyaada dvamlılığını ağlamak ityn işltmlr, müştri tatminini hdflmkt v bu hdfin d ahip olduğu çalışan vaıtaıyla grçklşcğini bilmktdir. Böyllikl iki çşit müştri anlayışı ortaya çıkmıştır: dış müştri v iç müştri. Dış müştri, ürtiln ürün vya hizmtin ulaştırılmak itndiği hdf kitl; iç müştri i bu hdfi grçklştirmk için ahip olunan çalışandır. Günümüzd iç müştrinin mmnuniyti ağlanmadan dış müştrinin mmnuniytini ağlamak mümkün dğildir. Müştri bağlılığının n iyi tminatı, rkabt karşı n güçlü avunma şkli v hrhangi bir şirktin büyümini dtklyn tk yol hizmt v kalitdir. Bu ilkdn yola çıkarak, müştrilrinin itk v bklntilrini doğru anlamak ityn kurumlar tkin çağrı mrkzi yöntimi il rkabtt farklılıklar yaratmaktadır. Günümüzd müştri mmnuniytin önm vrn hr kurumun müştrilrin tlfonla hizmt vrn bir çağrı mrkzi bulunmaktadır. Böyllikl müştrilrin bir tlfon kadar yakın olan işltmlr, itk vya şikaytlrin hmn cvap vrdiği müştrilrini mmnun drk rkabt ütünlüğü ağlayabilmktdir. Bu mmnuniyti ağlayacak olan da çalışan olduğundan işltmlr inan kaynaklarının önmini kavramıştır. Çünkü işltmnin başarıını arttıracak olan unur çalışanın daha vrimli v tkin çalışmaıdır. Yani işltmlrin amaçlarına ulaşmada başarılı olabilmlri, çalışanlarının bu amaçlar doğrultuunda tkin v vrimli olarak harkt gçirilbilmin bağlıdır. Emk faktörünün yani inan kaynağının n önmli unur olduğu çağrı mrkzlrind, bu kaynağın profyonlc yöntimi d kritik önm taşımaktadır. Rkabt ütünlüğü ağlamak ityn işltmlr, çalışanlarının işltmnin miyon v vizyonunu bnimmlri için onları dikkat alan, ytki v orumluluğu paylaşan bir yöntim anlayışını ön plana çıkarmıştır. Bu durum da takım v takım lidrliği kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Kurumun ayakta kalmaını ağlamak, işlrin yapılma biçimlri il nlr dğr vrildiğini blirlmk, vizyon oluşturmak v bu vizyonu kurum içind bnimtmk ürcindn orumlu olan lidr, çağrı mrkzi için önm arz tmktdir. Burada takım lidrlrin düşn iş, çalışanı tkin v vrimli bir şkild çalışmaya yönlndirck, orunları çözmlri için harkt gçirck, başarılarını ödüllndirck bir ortam yaratmaktır. İşltmlrin başarıı n kadar çalışanın tkin v vrimli bir şkild çalışmaına bağlıya, çalışanın tkin v vrimli çalışmaı da onun motivayonuna bağlıdır. Çalışan motivayonunda takım lidri kilit bir rol ahiptir. Takım lidri götrmiş olduğu oyal v duygual davranışları il yöntl davranışları v uyguladığı güç kaynakları aracılığıyla çalışanların yaptıkları işi vrk v ityrk yapmalarını ağlayabilir. Yurtdışında motivayon v lidrlik konuunda birçok çalışma yapılmış v yapılan çalışmalar onucunda lidrlik davranışlarının çalışanların motivayonu üzrind önmli tkiy ahip olduğu ortaya çıkmıştır (Ern, 1989,.436). Konu il ilgili öncü çalışmalardan Ohio Stat Ünivrit inc yapılan araştırmalarda, lidrlrin iki davranış boyutu olduğu v bunlardan birincii olan çalışan odaklı olma tarzının çalışanın motivayonu üzrind olumlu tkilr ahip olduğu bulunmuştur (Ern, 1989,.438). Michigan Ünivriti tarafından yapılan bnzri çalışmada i çalışanların motivayon düzyin v vrimliliğin katkıda bulunan faktörlrin başında yönticinin lidrlik tarzı olduğunu ortaya çıkarmışlardır (Koçl, 2003,.472). Lidrlik davranışlarının çalışanın motivayonuna tkii konuunda Hou v Mitchll (Hou, Trnc, 1982, ) v Umttot tarafından grçklştiriln araştırmalar çalışanı dikkat alan lidrlik tarzına ahip yönticilrin çalışanların motivayon 14

15 düzyi üzrind olumlu tkiy ahip olduğunu ortaya koymaktadır. Çtinkanat (2000,.56) tarafından grçklştiriln çalışmanın onuçlarında, çalışma olanakları, glişm v yüklm olanakları, iş arkadaşları, fizikl ortam, ücrt v pronl boyutları gibi faktörlrin yanı ıra lidrlik tarzının da çalışanların motivayonuna tki ttiği görülmktdir. Lidrlik kavramının glişim ürcin bakıldığında, bu alan üzrind yapılan çalışmalar; yılları araında lidrliğin özlliklri, yılları araında tkin lidrlrin davranışları, yılları araında çvrl şartların lidrlik üzrindki tkilri, yılları araında lidrlrin mbolik rollri, yılları araında lidrlrin özlliklri v davranışları üzrin gri dönüş yapan çalışmalar üzrin yoğunlaşmıştır (Phlivanlı, 2002,.159). Bu çalışmalar onucunda gliştiriln torilrdn Özlliklr Torii yalnızca lidrin ahip olduğu özlliklrl ilgilnirkn, Davranışal Lidrlik Torii lidrliğin biry özgü bir unur olmadığını, onu izlynlrl ürdürdüğü ilişkilrdn gln bir davranış biçimi olduğunu ilri ürmüştür. Durumallık Torii i n uygun lidr davranışının durumlara gör dğişbilcğini ilri ürr. Organizayonun v örgütün yapıı, lidrin v onu izlynlrin özlliklri, tcrüblri, ulaşılmak itnn amacın nitliği, izlyicilrin bklntilri lidrin davranışını tkilyn unurlar araında ayılabilir. Phlivanlı (2002,.163) tarafından Makin Kimya Endütrii Kurumu nda yapılan araştırma götrmiştir ki, hr yr v hr durumda gçrli tk bir lidrlik tipi yoktur. Çyiz (2007,.53) tarafından antrnörlrin lidrlik tarzlarına blirlmy yönlik yapılan bir diğr çalışmada da, antrnörlrin lidrlik tarzları çalıştırdıkları takımdaki porcuların özlliklrin v diğr dış tknlr gör dğişbilmktdir, onucuna varılmıştır. Örnğin kndin tam olarak güvnmyn porculara ahip antrnörün dmokratik bir antrnörlük tarzını uygulamaı yanlış olabilcği gibi, çok otokratik yani katı kurallar koyan bir tarz da yanlış olabilmktdir. İşltmlrd uygulanan lidrlik davranışı v motivayon araındaki ilişkiyi inclmk adına iki kurumal şirktt yapılan bir diğr çalışma Lidrlikt Durumallık Toriini dtklr nitliktdir. Bu şirktlrdn ilkin ait dmografik bilgilr il işltmd uygulanan lidrlik yaklaşımı araındaki ilişkilr inclndiğind, ciniyt, ğitim düzyi, çalışma üri gibi dğişknlr açıından çalışanların yönticilrinin ortaya koyduğu lidrlik tarzına ilişkin görüşlri araında bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Ama yaş dğişkni inclndiğind çalışanların yaş grubu farklılaştıkça yönticilrin ilişkin görüşlri araında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yaşı n gnç olanların yönticilrin dair fikirlri daha olumlu ikn yaşça daha büyük v kariyr bakımından olgunluk dönmind olan çalışanların tutumları diğrlrin nazaran daha olumuzdur. Bu durumu gnç yaş grubu çalışanların hnüz kariyrlrinin başında v dnyimiz oldukları için bklntilrinin düşük olmaı; daha yükk yaş grubunda bulunanların yılların vrdiği dnyimdn v bilgilrdn dolayı bklntilrinin daha yükk olmaına bağlayabiliriz. Diğr şirkt ait dmografik bilgilr il işltmd uygulanan lidrlik yaklaşımı araındaki ilişkilr inclndiğind, ciniyt v yaş dğişknlri açıından çalışanların yönticilrinin ortaya koyduğu lidrlik tarzına ilişkin görüşlri araında bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikt çalışanların çalışma üri v ğitim düzyi dğişknlrind bir farklılık ortaya çıkmıştır (Tiryaki, 2008,.148). Bu konuda yapılmış diğr çalışmaları inclmk grkir, Mrin ilind li v ünivrit ğitimi 15

16 almakta olan on ınıf öğrncilri üzrind yapılan bir araştırmada, ünivrit öğrncilrinin li öğrncilrin kıyala daha yükk bir lidrlik algılamaları içind oldukları aptanmıştır. Ayrıca li öğrncilrind kız/rkklrin lidrlik algılamalarında, kız öğrncilrin lidrlik algılamaları yükk bulunurkn, ünivrit öğrncilri araında kız/rkklrin lidrlik algılamalarında bir farklılığa ratlanmamıştır (Çlik, C., Sünbül, Ö., 2008,.49-66). Görüldüğü üzr lidrlik tarzı algılamaları hr yrd v hr koşulda aynı olmamakta, farklılık götrmktdir. Bu çalışma, takım lidrlrinin çalışanların motivayonu üzrind bir tkii vardır, varayımı il yapılmıştır. Bağımlı dğişkn olarak motivayon çilirkn, bağımız dğişkn olarak takım lidrinin oyal v duygual davranışları il yöntl davranışları çilmiştir. Buradan yola çıkarak AVEA GSM firmaının bünyindki çağrı mrkzind çalışan toplam 113 pronlinin takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları il motivayon unurlarını naıl algıladığını itatitiki olarak blirlmk adına Korlayon v Rgryon analizlri kullanılmıştır. Araştırma onucunda ld diln dmografik bilgilr gör, örnklmi oluşturan çalışanların, %32,7 inin rkk, %67,3 nün kadın; %7,1 i yaş katgoriind, %77,0 ı yaş katgoriind, %14,2 i yaş katgoriind v %1,8 i i 30 yaş v ütü katgoriind, %15,0 nın ğitim düzyi li, %84,1 inin ünivrit, %0,9 unun i yükk lian; %4,4 ü 6 ay v altı, %28,3 ü 7-12 ay, %51,3 ü 1-3 yıl, %15,9 u 3 yıl v 3 yıldan fazla şirktt yr almışlardır; %26,5 i Müştri Hizmtlri bölümünd, %23,9 u Tahilat bölümünd, %24,8 i Arka Ofi bölümünd, % 24,8 i Ön Ofi bölümünd çalışmaktadır. Takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları il motivayon araında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını blirlmk amacıyla yapılan Korlayon Analizi nd takım lidrinin oyal v duygual davranışları il motivayon araında düşük bir düzyd ilişki tpit dilirkn, yöntl davranışları il motivayon araında yükk bir ilişki tpit dilmiştir. Ardından motivayondaki dğişimin n kadarının takım lidrinin oyal v duygual davranışlarından v yöntl davranışlarından kaynaklandığını blirlmk amacı il Rgryon Analizi yapılmıştır. Ayrı ayrı inclndiğind takım lidrinin oyal v duygual davranışlarının motivayondaki dğişim pk fazla tki tmdiği görülürkn, yöntl davranışlarının motivayondaki dğişim oldukça fazla tki ttiği görülmktdir. Ama hr iki bağımız dğişkn il bağımlı dğişkn birlikt l alındığında takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları motivayondaki dğişimin %56 ını açıklamaktadır. Sonuç olarak takım lidrinin oyal v duygual davranışları v yöntl davranışları il motivayon unurlarını algılamaının çalışan motivayonu üzrind anlamlı bir tkii olduğu ortaya konmuştur. KAYNAKÇA Ataman, G., (2001). İşltm Yöntimi, Türkmn Kitabvi, İtanbul. Başaran, İ., (2004). Yöntimd İnan İlişkilri; Yöntl Davranış, Nobl Yayın Dağıtım, Ankara. Çtinkanat, C., (2000), Örgütlrd Güdülnm v İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara. 16

17 Çyiz, S., (2007), Adana İlind Antrnörlük Yapan Birylrin Lidrlik Tarzlarının Blirlnmi, Yükk Lian Tzi, Çukurova Ünivriti Sağlık Bilimlri Entitüü, Adana. Çlik, M., Sünbül, Ö., (2008), Lidrlik Algılamalarında Eğitim v Ciniyt Faktörü: Mrin İlind Bir Alan Araştırmaı, SDÜ İktiadi v İdari Bilimlr Fakülti Drgii, Cilt 13, Sayı 3, Iparta. Dicl, Ü., Dicl, A., (1973). İtklndirm (Motivayon), Atatürk Ünivriti İşltm Fakülti Araştırma Entitüü İşltm Fakülti Drgii, Cilt:1, Sayı:1, Atatürk Ünivriti Baımvi, Erzurum. Elkin, A., (1980). Managmnt: Structur, Function and Proc, Addion-Wly Pub. Co. Envr, Ö., (1992). Davranış Bilimlri v Organizayonlarda Davranış, Ekişhir İ. T. İ. A. Yayınları, Ekişhir Envr, Ö., (1997). Takım Çalışmalarının Günümüz Yöntim Sitmlrindki Yri v Takım Yöntimi Tkrlği, Anadolu Ünivriti İktiadi v İdari Bilimlr Fakülti Drgii, Cilt: 13, Sayı: 1-2, Ekişhir. Ern, E., (1989), Yöntim Pikolojii, Yön Ajan, Üçüncü Bakı, İtanbul. Fındıkçı, İ. (1999). Stratjik İnan Kaynakları Yöntimi, Alfa Yayınları, İtanbul. Hick, G, Gullt, C., (1979). Örgüt Yöntimi; Sitmlr v Bşri Kaynaklar Açıından, Aytk, B., Şn, S., Tk, O., (Çv.), Turhan Kitabvi, Ankara. Hou, J., Trnc, J., (1982). Path Goal Thory Of Ladrhip, (Dr.). Contmporary Prpctiv In Organizational Bhaviour, WHITE, D.D., (ED.), Boton. Karakö, T. (2002). Okul Yönticilrinin Lidrlik Davranışlarının Öğrtmnlrin Motivayonu v İş doyumu Üzrin Etkii, Yükk Lian Tzi, Fırat Ünivriti Soyal Bilimlr Entitüü, Elazığ. Katznbach, R., Dougla, S., (1998). Takımların Bilgliği; Yükk Prformanlı Organizayonlar Yaratmak, Muhallimoğlu, N, (Çv.), Epilon Yayınları, İtanbul. Kazmir, J., (1989). İşltm Yöntimi İlklri, Tutum, C., (Çv.), TODAİE Yayınları, Ankara. Koçl, T., (2001). İşltm Yönticiliği; Yöntim v Organizayon, Organizayonlarda Davranış, Klaik-Modrn-Çağdaş v Güncl Yaklaşımlar, Bta Yayın, İtanbul. Koçl, T., (2003), İşltm Yönticiliği, Bta Baım Yayım, İtanbul. Own, J., (1976). Th U Of Ladrhip Thory: Managmnt, Organization and Human Rourc, McGraw Hill. Özçr, S., (1996). Vrimliliğ Etkilri Bakımından Sanayi İşltmlrind Örgüt Yapıları v Lidrlik Biçimlri, Gül Yayınvi, Ankara. Öztkin, A., (2002), Yöntim Bilimi, Siyaal Kitabvi, Ankara. Öztürk, M., (2003). Fonkiyonları Açıından İşltm v Yöntimi, Papatya Yayın, İtanbul. 17

18 Phlivanlı, S., (2002), İşltmlrd Lidrlik v Lidrliğin Çalışanların Vrimliliği Üzrindki Etkilri, Yükk Lian Tzi, Marmara Ünivriti Soyal Bilimlr Entitüü, İtanbul. Tlimn, O., (1978). Pronl Yöntimi v Bşri İlişkilr, Srmt Matbaaı, İtanbul. Tngilimoğlu, D., (2005). Hizmt İşltmlrind Lidrlik Davranışları İl İş Doyumu Araındaki İlişkinin Blirlnmin Yönlik Bir Araştırma, Ticart v Turizm Eğitim Fakülti Drgii, Sayı:1, Ankara. Tzcan, Y., (2006). Lidrliğin Çalışanların Motivayonu Üzrindki Etkii, Yükk Lian Tzi, Dokuz Eylül Ünivriti Soyal Bilimlr Entitüü, İzmir. Tiryaki, A., (2008), İşltmlrd Modrn Lidrlik Yaklaşımları v Çalışan Motivayonu İlişkiin Yönlik Bir Uygulama, Yükk Lian Tzi, Yıldız Tknik Ünivriti Soyal Bilimlr Entitüü, İtanbul. Toun, K., (1992). İşltm Yöntimi, Savaş Yayınvi, İtanbul. U, T., (2007), İşltmlrd Motivayon, İGİAD Yayınları, İtanbul. Ülgn, H., Mirz, S., (2004). İşltmlrd Stratjik Yöntim, Litratür Yayıncılık, İtanbul. Yalçın, S., (1991). Pronl Yöntimi, Kür Ajan, Dördüncü Bakı, İtanbul. Yalçınkaya, N., Özkan, S., (2005), Otomotiv Sktörü nd Lidrlik, İklim v Çalışan Bağlılığı Ölçüm Araştırmaları-İnan Kaynakları Uygulamaı, V. Ulual Ürtim Araştırmaları Smpozyumu, İtanbul Ticart Ünivriti, Kaım, İtanbul. Zl, U., (1997),. Harkt Gçirici Lidrlik v İş Yönlik Lidrlik, Vrimlilik Drgii, Cilt:4, Ankara. 18

19 BİRİNCİ BÖLÜM AŞAĞIDA TAKIM LİDERİNİN SOSYAL VE DUYGUSAL DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ İFADELER YER ALMAKTADIR. İFADELERDEN HER BİRİNE, GÖRDÜKLERİNİZE VE YAŞADIKLARINIZA DAYALI OLARAK NE ÖLÇÜDE KATILDIĞINIZI UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYEREK BELİRTİNİZ. Siz uygun olan drcyi götrn ayıyı dair için alınız. ( 1= Kinlikl Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= N Katılıyorum N Katılmıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Kinlikl Katılıyorum ) 1) Takım lidri, karar alırkn rik girmktn kaçınmaz ) Takım lidri, duygularını açık v nt bir şkild ifad dr ) Takım lidri, dil gtirmdiğimiz duygularımızı hidbilir ) Takım lidri, dğişim v yniliklr açıktır ) Takım lidri, grktiğind çabuk karar alır ) Takım lidri, duygual grkinimlrimiz karı duyarlıdır ) Takım lidrinin iltişim bcrilri pk iyi dğildir ) Takım lidri, biz vrdiği özlri yrin gtirir ) Takım lidri, biz adil v tarafız davranır ) Takım lidri, grçklşbilck dğişim v yniliklri öncdn zip bizi bu doğrultuda yönlndirir ) Takım lidri, yapıcı önrilr gtirmmiz konuunda bizi tşvik dr ) Takım lidri, yapılan hataları bir öğrnm fıratı olarak görür ) Takım lidri, zamanı daha vrimli kullanmak adına ytki dvrin gidr ) Takım lidri, bilinçlrimiz Bn yrin Biz kavramını yrlştirmy çalışır ) Takım lidri, iltişim açık v itklidir ) Takım lidri, duygularımızı v ndişlrimizi anlayıp olayları bizim gözümüzl dğrlndirir ) Takım lidri, glck hakkında planlar yapar ) Takım lidri tutarlıdır İKİNCİ BÖLÜM AŞAĞIDA, TAKIM LİDERİNİN YÖNETSEL DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ İFADELER YER ALMAKTADIR. AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HER BİRİNE YAŞADIKLARINIZA DAYALI OLARAK NE ÖLÇÜDE KATILDIĞINIZI UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYEREK BELİRTİNİZ. 1) Takım lidri, harkt v davranışları il çvrindkilri tkilyn bir kişidir ) Takım lidri, çabalarımız karşılığında biz dtk olur ) Takım lidri, biz takımın hrhangi bir üyi olarak dğil d bir biry olarak davranır ) Takım lidri, işl ilgili ihtiyaçları karşılamada başarılıdır ) Takım lidri, kararları biziml brabr alır ) Takım lidri, glcktn olumlu bir şkild bahdr ) Takım lidri, kararları tk başına almayı trcih dr

20 8) Takım lidri bizi ara ıra ödüll ama çoğunlukla korku v cza il motiv dr ) Takım lidri, görv v orumluluklarımızı açık v nt bir şkild bildirir, bunları grçklştirmmiz için bizi motiv dr ) Takım lidri, blirlnn prforman hdflrini başardığımızda n bklmmiz grktiğini blirtir ) Takım lidri, bklntilr karşılandığında mmnuniytini blirtir ) Takım lidri için bir işin başarıyla onuçlanmaı, bizim ihtiyaçlarımızın grçklşmindn daha önmlidir ) Takım lidri, yniliklr karşı duyarlıdır ) Takım lidri, işlrin uygulanmaında yni v dğişik fikirlr ortaya koyar ) Takım lidri, bir işin başarıyla onuçlanmaı için yönlndirdiği çalışanlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilnir ) Takım lidri, işin grçklştirilmind bizi rbt bırakır, ihtiyaçlarımızla pk fazla ilgilnmz ) Takım lidri, orunları çözrkn farklı bakış açıları arar ) Takım lidri, miyon v vizyon ahibidir ) Takım lidri, prforman hdflrin ulaşmaktan orumlu olan çalışanlarıyla ayrıntılı bir şkild görüşür ) Takım lidri, bütün hatalarımızdan habrdardır ) Takım lidrinin tavırları biz güç v güvn hii vrir ) Takım lidri, güçlü yönlrimizi gliştirmmiz yardım dr ) Takım lidri, bklnndn daha fazlaını yapmamızı ağlar ) Takım lidri, yaptığımız işin kaliti doğrultuunda bizi ödüllndirir ) Takım lidrini bir modl olarak görüp örnk alırız ) Takım lidri, dğişim v yniliklr açık olmakla birlikt bu aşamada bizim ihtiyaçlarımızı da dikkat alır ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AŞAĞIDA MOTİVASYON UNSURLARINI ALGILAMANIZLA İLE İLGİLİ İFADELER YER ALMAKTADIR. AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HER BİRİNE, GÖRDÜKLERİNİZE VE YAŞADIKLARINIZA DAYALI OLARAK NE ÖLÇÜDE KATILDIĞINIZI UYGUN SEÇENEĞİ İŞARETLEYEREK BELİRTİNİZ. 1) Takım lidrinin talimatlarına poziyonundan dolayı uyarız ) Takım lidrinin talimatlarına orumluluklarımızı grçklştirdiğimizd bizi ödüllndircğini bildiğimiz için uyarız ) Takım lidrinin talimatlarına ahip olduğu bilgi v dnyimindn dolayı uyarız ) Takım lidrinin talimatlarına bizim kariyrimizi tkildiği için uyarız ) Takım lidrinin talimatlarına onu takdir ttiğimiz için uyarız ) Takım lidrinin talimatlarına ondan korktuğumuz için uyarız ) Başarılı bir takımın üyi olduğuma inanıyorum ) Takım lidri için bizim ihtiyaçlarımızın grçklşmi, bir işin başarıyla onuçlanmaından daha önmlidir ) Takım lidri, güçlü bir amaca ahip olmanın önmini blirtir ) Karar alınım aşamaında çalışanların katılmaına olanak vrmkl birlikt on öz yin d takım lidrin aittir )Takım lidri, bizim başarı arzularımızı arttırır ) Takım lidri, daha fazlaını çabalama arzumuzu attırır DEMOGRAFİK SORULAR Yaşınız: 1) ) ) ) 30 ütü Ciniytiniz: 1) Erkk 2) Kadın Eğitim Düzyiniz: 1) Ortaokul 2) Li 3) Ünivrit 4) Matr Toplam Çalışma Sürniz: 1) 6 ay altı 2) 7 12 ay 3) 1 3 yıl 4) Ütü Çalıştığınız Bölüm: (Blirtiniz) 20

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Onuncu Ulual Kimya Mühndiliği Kongri, 3-6 Eylül 2012, Koç Ünivriti, İtanbul ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Abdulwahab GIWA, Sülyman KARACAN

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması

Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e- devlet Algısı Karşılaştırması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 7, SAYI: 3, EYLÜL 214 21 Glnksl Dvlt Anlayışından -dvlt: Türkiy v Irak - dvlt Algısı Karşılaştırması Wadullah Majd FADHIL 1, Alptkin SÖKMEN 2, Emr Burak EKMEKÇİOĞLU

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

HR.Ü.Z.F.Drgisi, 2008, 12(4):65-71 J.Agric.Fac.HR.U., 2008, 12(4):65-71 SÜNE MÜCADELESİNDE ÇİFTÇİ DAVRANIŞLARI: ADIYAMAN- DİYARBAKIR-MARDİN-ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Mhmt DUMAN Clalttin GÖZÜAÇIK Vdat KARACA Çtin

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

İntegratör ve Ölü Zaman Etkili Sistemler İçin Bir Seri Ardışıl Kontrol Yapısı

İntegratör ve Ölü Zaman Etkili Sistemler İçin Bir Seri Ardışıl Kontrol Yapısı İntgratör v Ölü Zaman Etkili Sitmlr İçin Bir Sri Ardışıl ontrol Yapıı Oman Çakıroğlu, Müjd Güzlkaya, İbrahim Ekin ontrol Mühndiliği Bölümü Elktrik-Elktronik Fakülti İtanbul knik Ünivriti, 4469, Malak,

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

The Mathematics-Oriented Epistemological Belief Scale (MOEBS): Validity and Reliability Study

The Mathematics-Oriented Epistemological Belief Scale (MOEBS): Validity and Reliability Study Kuramsal Eğitimbilim Drgisi, 6(3), 359-388, Tmmuz 2013 Journal of Thortical Educational Scinc, 6(3), 359-388, July 2013 [Onlin]: http://www.kg.aku.du.tr DOI numbr: http://dx.doi.org/10.5578/kg.5952 Th

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

verilen Hasret Daşlı cinayetinin davası Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. BİR NUMARALI KATİL ELİNİ KOLUNU SALLIYOR

verilen Hasret Daşlı cinayetinin davası Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. BİR NUMARALI KATİL ELİNİ KOLUNU SALLIYOR NIsan da scim var Dmir in ynidn Başkan olabilmsi için Abdulkadir Dmir in Ak Parti milltvkili aday adaylığı için istifa ttiği BATSO Başkanlığı için sçim hycanı başladı. Milltvkili aday listlrinin açıklanması

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı XU 100 US D/TRY (Sağ taraf) 06 Mart 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 81,051.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 318,088.0 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,822.1 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,695.51 Yurtdışı

Detaylı

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu (EC) No. 1907/2006 (REACH) Düzenlemesi ile uyumludur Hazırlandığı tarih: 02/03/09 Revize edildiği tarih: 12/11/12 BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE FİRMANIN/İŞLETMENİN TANIMI 1.1 Ürün kimliği: EB25SS Ticari isim: Ekstra Güçlü Pisuar Kapakları 1.2 Maddnin vya karışımın blirtiln ilgili kullanımları v blirtiln kullanımlara

Detaylı

Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı ile

Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı ile Ödülü hayat olanlar için... Ayrıcalığı il Bylikdüzü nd özlnn bir hayat... Huzur dolu mkanlar, yüksk konforlu yaşamlar Bylikdüzü Kavaklı da, bölgnin glişmkt olan n önmli yrlrindn birind sizin için ypyni

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu :

GERİ ÖDEME TALEP FORMU T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, Sort Kod : Hesap No : İmzası E-posta : Telefon Nu : T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ GERİ ÖDEME TALEP FORMU B-1 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİNE, 1416 Sayılı Kanuna gör MEB (... Ünivrsitsi) adına rsmi burslu statüd öğrnim görmk

Detaylı

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15

BİLEŞENLER. Demiryolu Araçları için yüksek hızlı DC devre kesiciler Tip UR6, UR10 ve UR15 İLŞNLR miryolu raçları için yüksk hızlı dvr ksicilr Tip R, R v R Gnl bilgi R, R v R; doğal soğutmalı, açmasız, tk kutuplu, çift yönlü, lktromanytik üflmli, lktrik kontrol dvrlrin v doğrudan aşırı akım

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun...

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... HABER BÜLTENİ KASIM 2012 YIL 1 SAYI 9 www.iszu.du.tr Tm Öğrtmnlrimizin Öğrtmnlr Gn Kutlu Olsun... Öğrtmnliğin Gzlliklri Paylaşıldı Kitap Fuarında Yazarlarla Buluştuk Çocuklara Muhtşm Göstri 01 İSZÜ HABER

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu

Günlük Bülten. 26 Şubat 2013. İtalya da seçim sonuçları belli oldu 26 Şuat 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 76,670.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,093.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,034.3 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,341.46 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCUNDA, BORSA İSTANBUL A.Ş. DE İŞLEM GÖREN PAYLAR A, B, C v D GRUBU OLMAK ÜZERE DÖRT GRUBA AYRILMIŞ OLUP, GRUPLAR İLE

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR

BÜYÜK HİZMET DOĞU ANADOLU YA KALKINMA DOSYASI. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı. Adnan DEMİR DAP Bölg Kalınma İdarsi Başanı Adnan DEMİR DOĞU ANADOLU YA BÜYÜK HİZMET DAP Başanı Adnan Dmir, Doğu Anadolu Bölgsind başlattıları alınma hamlsinin, bölgnin anayan yarası olan huzur v güvn ortamının tsisi

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Yaşadığınız konutta aldığınız dstk hakkında n düşünüyorsunuz? Yaşadığı konut 1. Aldığı dstği tkil ikanları a. Bana vriln dstk hiztini tkilybiliy. Katılıy N ru n d u Bili Tstvrsion b. Yaşadığı konut hakkında

Detaylı

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri

Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri Özt Birlştirilmiş E-Öğrnm Tasarımı Modli v Hızlı Öğrtim Tasarımı Stratjilri Doç.Dr. İsmail İpk & Yrd. Doç. Dr. Ömr Faruk Sözcü Fatih Ünivrsitsi Bilgisayar v Öğrtim Tknolojilri Eğitimi Bölümü 34500 Büyükçkmc-İstanbul

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni r in r t V r Farmakoloji v Toksikoloji D r n ð i Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Bültni Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Yayın Organı Yıl: 2010 Sayı: 2 ISSN: 1309-4769 www.vtfarmatoks.org.tr

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı

Ruppert Hız Mekanizmalarında Optimum Dişli Çark Boyutlandırılması İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı Makin Tknolojilri Elktronik Drgisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (-8) Elctronic Journal of Machin Tchnologis Vol: 6, No: 2, 2009 (-8) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tknolojikarastirmalar.com -ISSN:304-44 Makal (Articl)

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field

Calculation of Spontaneous Emission Decay Rates of an Electron Moving in a Uniform Magnetic Field D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakülti Drgii 9, 1-17 (007) DÜZGÜN ANYETİK ALANDA HAREKET EDEN GÖRELİ ELEKTRON İÇİN KENDİLİĞİNDEN YAYA YARI ÖÜRLERİNİN HESAPLANASI Calculatio of Spotaou Emiio Dcay Rat of a Elctro

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEMLERİ F Mtal v Rklam Ürünlri San Tic AŞ YENİ NESİL CAM KORKULUK SİSTEM F TAL v NTİCAŞ Zmin Üstü Bağlantılı EGANT Srisi C50 Elgant srisi yüksk mimari standarttaki yapıların, dğrin, sağlamlığı v sttiği il dğr

Detaylı

FARK YARATMALIYIZ. l Batman ın çok hızlı geliştiğini

FARK YARATMALIYIZ. l Batman ın çok hızlı geliştiğini Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan Batman ın kanayan sorunu olan ğitim sorununu çözmk için kolları sıvadı Eğitim kalitsind Türkiy ortalamasında son sıralarda yr alan Batman ın ğitim sorununu çözmk için arayışlara

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faculty of Enginring and Architctur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 3, 437-444, 2013 Vol 28, No 3, 437-444, 2013 AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

HCİ içerir. Bu Kullanma Talimatmda: GRANEXA 5-HT3 reseptör antagonistleri grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir.

HCİ içerir. Bu Kullanma Talimatmda: GRANEXA 5-HT3 reseptör antagonistleri grubuna dahil olan granisetron adlı etkin maddeyi içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRANEXA 3nıg/3rn1 i.v. infüzyon çözltisi içrn ampul Damar için uygulanır. Etkiıı ıııadd: Hr bir 3 ml lik ampul, 3 rng granistrona şdğr 3.36 mg granistron HCİ içrir. Yardımcı maddlr: Sodyurn

Detaylı

GEBAM BÜLTENİ. Hacettepe Üniversitesi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma ve Uygulama Merkezi. Geriatri ve Gerontoloji Kursu

GEBAM BÜLTENİ. Hacettepe Üniversitesi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma ve Uygulama Merkezi. Geriatri ve Gerontoloji Kursu 2007 www.gbam.hacttp.du.tr GEBAM BÜLTENİ Hacttp Ünivrsitsi GERİATRİK BİLİMLER Araştırma v Uygulama Mrkzi Griatri v Grontoloji Kursu Ülkmizd hr yıl Mart ayında çşitli tkinliklrin grçklştiği Ulusal Yaşlılar

Detaylı

22 Aralık 2015 Salı. Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

22 Aralık 2015 Salı. Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi SAYFA 1 BİR KENARA ATARSAK BAŞIMIZA BELA OLURLAR Sığınmacılar konusunda çalışmalar yapan Slçuk R.Şirin, Yol Ayrımındaki Türkiy kitabında, alınması grkn tdbirlr dikkat çkti. Şirin,"Özllikl mültci çocuklarının

Detaylı

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU

BULANIK MANTIK KONTROLLÜ TERMOELEKTRİK BEYİN SOĞUTUCUSU BULANIK MANIK KONROLLÜ ERMOELEKRİK BEYİN SOĞUUCUSU A.Hakan YAVUZ 1, Raşit AHISKA 2,Mahmut HEKİM 3 1Niksar Mslk Yükskokulu,Gaziosmanpaşa Ünivrsitsi Niksar,okat 2knik Eğitim Fakültsi,Elktronik Bilgisayar

Detaylı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı

İnsansız Hava Araçları için Kontrol Yüzey Kaybını Dengeleyici ve Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabilen Otomatik Uçuş ve İniş Sistemi Tasarımı İnanız Hava Araçları için Kontrol Yüzy Kaybını Dnglyici v Yan Rüzgâr Koşullarında Çalışabiln Otomatik Uçuş v İniş Sitmi Taarımı Coşku Kanakoğlu, Ünvr Kaynak, Arif Öndr Işıkman, Abdullah Giray Yağlıkçı,

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Göndrim Tarihi:04.10.2017 14:45:11 Yıl: Priyot: Logo Vnturs Girişim Srmaysi Yatırım Fonu nun kuruluşu tamamlanmıştır Evt (Ys) Konuya İlişkin Daha Önc Yapılan Açıklamanın

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni r in r t V r Farmakoloji v Toksikoloji D r n ð i Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Bültni Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Yayın Organı Yıl: 2011 Sayı: 4 ISSN: 1309-4769 www.vtfarmatoks.org.tr

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

08 Haziran 2010 Resmî Gazete Sayı : 27605 YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 08 Haziran 2010 Rsmî Gazt Sayı : 27605 YÖNETMELİK Çvr v Orman Bakanlığından: TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU A. ÖZER, D.ÖZER Fırat Ünivrsitsi, Mühndislik Fakültsi, Kimya Mühndisliği Bölümü. 23279-ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada, sülfürik

Detaylı

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0. Su Ürünlri Drgisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 305-314 İzmir-Bornova 1998 Örtü Tora Yöntmi il Örnklnn Sürütm Ağlarında Sçicilik Paramtrlrinin Hsaplanması Üzrin Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.0) Akın T.

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi Fırat Üniv. Mühndislik Bilimlri Drgisi Fırat Univ. Journal of Enginring 7(1), 51-56, 015 7(1), 51-56, 015 Infrard Kurutucuda Ayçiçği Tohumlarının Kuruma Davranışı v Kuruma Modllrin Uyum Analizi Özt * Mhmt

Detaylı

mağdur etmemek için belediye tarafından seyyar tuvaletler de tuvalet ÖZEL HABER EDA EBRU NANECİ şeklinde konuştu. 16 da 2 Ocak 2016 Cumartesi

mağdur etmemek için belediye tarafından seyyar tuvaletler de tuvalet ÖZEL HABER EDA EBRU NANECİ şeklinde konuştu. 16 da 2 Ocak 2016 Cumartesi SAYFA 1 KARŞIYAKA BELEDiYESi'NE TUVALETSiZ CAMi TEPKiSi İzmir in Karşıyaka İlçsind bulunan Zübyd Hanım Parkı içrisindki Hacı Osman Paşa Camii nd 1.5 yıldır tuvalt sıkıntısı yaşandığını açıklayan cmaat,

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

alındı. Polisin iftar saatinde işçilere müdahale ederek eylemi sonlandırdı. İFTARLARINI GAZ VE PLASTİK MERMİYLE AÇTILAR

alındı. Polisin iftar saatinde işçilere müdahale ederek eylemi sonlandırdı. İFTARLARINI GAZ VE PLASTİK MERMİYLE AÇTILAR TPIC işçilrin müdahal! İş akitlrinin fshdilcği söylnn v ylm yapan TP y bağlı TPIC işçilrin polis müdahal tti. Yapılan müdahal sonrası Cngiz Günştkin adındaki işçi yaralanırkn 7 işçi d gözaltına alındı.

Detaylı

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi Ahmt GANİ/APJES II-I (24) 6-23 Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Dntlyici il Doğru Akım Motorunun Hız Dntim Prformansının İnclnmsi * Ahmt Gani, 2 Hasan Rıza Özçalık, 3 Hakan Açıkgöz,

Detaylı

Su kuyusu iki can aldı Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde serinlemek için su kuyusuna giren iki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Su kuyusu iki can aldı Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde serinlemek için su kuyusuna giren iki çocuk boğularak hayatını kaybetti Su kuyusu iki can aldı Kozluk ilçsin bağlı Yanıkkaya köyünd srinlmk için su kuyusuna girn iki çocuk boğularak hayatını kaybtti Öncki akşam saatlrind srinlmk için köy içind bulunan su kuyusuna girn Umut

Detaylı

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür Kitapsvrlrin ilgisini çkbilck kitap önrilri Satranç oyununa bu kz farklı bir açıdan bakalım... SAYFA 3'TE SAYFA 7'DE SAYFA 8'DE Erasmus Dğişim Programı il Polonya da ğitim görn öğrncimizdn mktup var aktül

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya PROSES (SÜREÇ) KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya PROSES (SÜREÇ) KONTROLÜ Otatik Kntrl Ulual Tplantıı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya PROSES (SÜREÇ KONTROLÜ 868 Otatik Kntrl Ulual Tplantıı, TOK, 6-8 Eylül, Malatya U-Tüp Buhar Jnratörü Sviy Kntrlü İçin Gözlyici-Tlli Kntrlör Taarıı Günyaz

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir.

Hücre bölünmesi sırasında önce... sonra... bölünmesi gerçekleşir. 2.Mitoz Hücr Bölünmsi Hücr bölünmsi tüm canlılarda görüln bir olaydır. Hücr bölünmsi büyüm, glişm, yaraların iyilşmsi, ürm hücrlrinin oluşması v tk hücrli canlıların çoğalması olaylarında tkilidir. Bir

Detaylı

EĞİTMENLERİMİZ. Yrd. Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ. Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ALICI. Yrd. Doç. Dr.

EĞİTMENLERİMİZ. Yrd. Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ. Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ALICI. Yrd. Doç. Dr. EĞİTMENLERİMİZ Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniveritei Prof. Dr. Mutafa ALICI Erzincan Üniveritei Prof. Dr. Şadi EREN Iğdır Üniveritei Doç. Dr. A. Halim ULAŞ Atatürk Üniveritei Doç. Dr. Halit DURSUNOĞLU

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi

Sistem Dinamiği ve Modellemesi Sitm Diamiği v Modllmi aplac Traformayou v Trafr Fokiyou aplac Traformu : Bir itmi diamik davraışı, o itmi matmatikl modlii ifad d difraiyl dklmlri çözümüd kullaıla bir matmatikl yötmdir. f(t foiyouu aplac

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& ISSN:130*7050 NamıkKmalÜnivrsitsi TkirdağZiraatFakültsiDrgisi Jurnal(f(Tkirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(Intrnatinal(Jurnal(f(all(Subjcts(f(Agricultur( Cilt(/(Vlum:(1Sayı(/(Numbr:((((((Yıl(/(Yar:(015

Detaylı