Ipsos KMG. Nobody s Unpredictable

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ipsos KMG. Nobody s Unpredictable"

Transkript

1 Nobody s Unpredictable

2 İnsanlar karmaşıktır; araştırma böyle olmamalı! Don KiĢot ve sadık yoldaģı Sancho Panza mı? Sadece Don KiĢot mu? Dağınık bir çocuk odası mı? Bir Che Guevara portresi mi? Dolu bir güveç kabı mı? Bir bahçıvan portresi mi? 2

3 Ipsos Hakkında KuruluĢ 1975 Dünyanın 2. en büyük örneklem bazlı pazar araģtırma Ģirketi Paris Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem gören 5,000 den fazla müģteri 64 ülkede faal Ģubeler 100 den fazla ülkede AraĢtırma Programları Uzmanlığa dayalı organizasyon yapısı; Ipsos Marketing - Pazarlama Ipsos ASI - Reklam Ipsos Public Affairs - Kamuoyu Ipsos Media CT - Medya Ipsos Loyalty - Sadakat 9,100 den fazla çalıģan Yılda 20 milyon görüģme Nobody s unpredictable 3

4 Değerlerimiz Dürüstlük MüĢteri Odaklılık Liderlik GiriĢimci Ruh Güvenilirlik - MüĢterilerimizle ve çalıģma arkadaģlarımızla dürüst, direkt ve sadık iliģkiler kurarız. - MüĢterilerimize en iyi hizmeti sunmayı ve onların beklentileri dahilinde ve beklentilerinin ötesinde memnun etmeyi hedefleriz. - Yaptığımız her iģte mükemmelliği yakalamaya çalıģırız böylece araģtırma mesleğine yeni standardlar kazandırırız. - Meraklı ve tutkulu insanlarla çalıģırız ve onları yaratıcı olmaya yönlendiririz. - MüĢterilerimize ve çalıģma arkadaģlarımıza karģı sorumlu davranırız. Yapacağımızı söylediğimiz birģeyi yapar ve güçlüklerle karģılaģtığımızda ise yılmayız. Ortaklık - MüĢterilerimizin ve Ģirketimizin baģarılarına hep birlikte katkıda bulunuruz. Tüm iģlerimizde takım çalıģmasını önemseriz. Farklılıklarımızı takdir eder ve onlara saygı duyarız. 4

5 2009 Ipsos 2011 Ipsos Türkiye de KuruluĢ çalıģan ile Türkiye Ġstatistik Kurumu ndan sonra en geniģ araģtırma kadrosu 200 ü aģan müģteri Ġleri teknoloji ile donanmıģ CAPI, CATI, ve kalitatif stüdyolar Türkiye nin tek hane ve kiģisel tüketim paneli Kantitatif ve Kalitatif uygulama uzmanlığı 4 ilde ofis, 34 ilde yerleģik saha organizasyonu Ana Uzmanlık Alanları: Pazarlama Reklam Sadakat Medya Tüketici Panelleri Perakende AraĢtırmalar / AlıĢveriĢ Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü (Kurumsal Ġtibar / Kamuoyu) Nobody s unpredictable 5

6 Seçilen uzmanlık alanlarında müşterilerimizin tercih ettiği çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Misyonumuz Yüksek Kalitede Veri Çözüm Odaklı Analizler Uygulanabilir Öneriler sağlayarak, müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmaktır. 6

7 ; araştırmanın farklı alanlarında uzmanlık PERAKENDE & ALIġVERĠġ AlıĢveriĢ. Dağıtım & Merchandising Ġzleme, Ev DıĢı Tüketim (HORECA) Paneli. Fiyat izleme MEDYA Radyo Dinleme Ölçümü. Internet Ölçümü. Lokal TV Ölçümü.. Auditoryum, U&A, Profil Testleri. REKLAM SADAKAT Yaratıcı Süreç. Pre / Post-test. Tracking. Marka Değeri. MüĢteri Memnuniyeti. ÇalıĢan Memnuniyeti. CRM. Gizli MüĢteri. HANE PANELĠ Hane ve Bireysel Tüketim Panelleri. Chain Insight Sigara Paneli ĠletiĢim Paneli YaĢam Tarzları & Değerler. Hazır Giyim Tüketim Endeksi. PAZARLAMA Kantitatif & Kalitatif Hızlı Tüketim, Endüstri ve Hizmetler, Sağlık gibi alanlarda sektörel odaklanma ile özel veya markalı araģtırma çözümleri. Konsept Testleri. Ürün Testleri. Paket Testleri. U&A Öngörü, Modelleme. 7

8 Nobody s Unpredictable

9 Hanelerde ürün ve marka performansının ölçümü Hane Tüketim Paneli Demografik Kırılımlarda ürün/marka bilgisi sağlar - Hane penetrasyonu, pazar büyüklüğü ve değeri, pazar payları, tekrar satın alım, satın alım sıklığı ve sadakat seviyesi Tüketici dinamiklerini anlamaya yönelik modelleme ve analizler sunar - Marka değişimi, tekrar satın alım, marka sadakati, paralel kullanım, hedef kitle, kazanç & kayıp analizleri Standart veri sunumundan öte, her türlü pazar ve pazarlama bilgisine sahip danıģman ekipleri ile müģterilerini destekler Yüksek kapsama ve kaliteli veri sağlar - Hanelerin ülke çapında temsili - Geliştirilmiş hane işbirliği sistemi - Haftalık satın alım günlükleri, fiş / faturaların toplanması - Aylık süreç ve teslimat Hızlı tüketim ürünleri ve diğer tüketim ürünlerine uygulanabilirlik 9

10 Bireysel tüketim ve satın alım ölçümü Tüketici Paneli, Bireysel Paneller, Sigara Paneli Ev ve ev dıģı bireysel satın alım ve tüketim bilgisi sunar - Penetrasyon, pazar büyüklüğü ve değeri, pazar payları, tekrar satın alım, satın alım sıklığı ve sadakat seviyesi - Mide payı, tüketim okazyonları, tüketim yerleri Tüketici dinamiklerini anlamaya yönelik modelleme ve analizler sağlar - Marka değişimi, tekrar eden satın alımlar, marka sadakati, paralel kullanım, hedef kitle, kazanç&kayıp analizleri Standart veri sunumundan öte, her türlü pazar ve pazarlama bilgisine sahip danıģman ekipleri ile hizmet verir Yüksek kapsama ve kaliteli veri sağlar - Kategoriye özel geniş temsili örneklem - Gelişmiş iletişim sistemi - Bireylerin satın alım ve tüketim günlüklerinin tutulması - Kategoriye göre haftalık 3 aylık teslimat Ġçecek, dondurma, sigara, iletiģim, akaryakıt gibi bireysel tüketim ürünlerine uygulanabilirlik 10

11 Ticari pazarlama ve key account planlaması için tüketici kanal yönetimi Chain Insight Tüketici satın alma yerlerine (perakendecilere) yönelik kapsamlı veri sağlar - Perakendecilerin tüketiciye erişimi (hane penetrasyonu), perakendeci/kategori payı, satın alım sıklığı,cüzdan payı Perakende dinamiklerini anlamaya yönelik modelleme ve analizler - Perakendeci geçiş analizi, tekrar kullanım & sadakat analizleri, paralel kullanım analizi, hedef kitle analizi, kayıp&kazanç analizi, alışveriş sepeti analizi Tüm alım kanallarını ve key account perakendecileri kapsar - Türkiye temsili örneklem - Açık pazar, uzman mağazalar da dahil olmak üzere tüm alım kanalları - Güçlü perakende bilgisi ile müşteri servis desteği - Kategoriye göre değişebilen teslimat zamanlaması Ölçülebilir ve rakiplerle karģılaģtırılabilir performans göstergeleri ile ürünlerinizi key account zincirlerde daha iyi konumlandırmanızı sağlar 11

12 İletişim harcaması ve kullanımının aylık olarak izlenebildiği tek araştırma Communication Monitor ĠletiĢim Paneli Türkiye deki aylık iletiģim harcamasını izler - Mobil telefonlar, ev telefonları ve hane internet harcaması - Demografik kırılımlarda detaylı trend analizi Telefon & Internet kullanım davranıģları ile ilgili bilgi verir - Arama sıklığı, birim konuşma süreleri, amaç, zaman, mekan - SMS kullanımı - Internet kullanım süresi, amacı, bağlantı tipi & yeri Detaylı analizlerle tüketici içgörüsü sağlar - GSM operatör değişikliği - Sadakat analizleri - Yoğun/Az kullanıcılar 12

13 Türk tüketicisinin yaşam tarzları, hızlı tüketim ürünü satın alım davranışlarıyla birleştiriliyor Türkiye yi Anlama Kılavuzu Türk tüketicisinin ana yaģam tarzı göstergelerini sunar - Değerler, trendler, satın alım davranışları, hobiler ve medya tüketimi Hane alımlarıyla birleģtirme imkanı - Marka alıcıları özelinde inceleme - Markamızın kullanıcılarını rakip marka kullanıcılarının yaşam tarzları ile karşılaştırma -Marka kullanıcılarının medya tüketimini inceleme Benzersiz veri kalitesi ile gerçekleģtirilen en büyük örneklemli araģtırmalardan - SES, Cinsiyet, Yaş ve Coğrafi Bölge temsiliyeti den fazla anket 13

14 Nobody s Unpredictable

15 Medya Ölçümlemede Uzman Medya Radyo Ġzleme AraĢtırma Komitesi adına 2003 yılından beri her çeyrek dönemde Türkiye de Radyo Dinleme Ölçümünü raporlar - Erişim ve Süre Payı - Hedef Kitle Analizleri (Yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, SES) - Ortalama Dinleme Süresi - Program türleri - Çapraz Dinleme - Dinleme yeri ve biçimi - dinleme verilerini tüketim ve yaşam tarzları ile eşleme imkanı Yerel ve Bölgesel TV Ġzlemeyi takip eder - Kanal, il, hedef kitle, gün/zaman dilimi bazında erişim IAB Türkiye adına yürütülecek Türkiye de Ġnternet Ölçümlemesi projesinde Gemius ile ortak hizmet vermektedir. - Hem site-bazlı hem de kullanıcı-bazlı ölçümleme - nin Türkiye temsili kişi ile yüzyüze yürüttüğü kurulum araştırmasını baz alarak ağırlıklandırma ve projeksiyon. 15

16 Medya Tüketimi Üzerine İleri Düzeyde İçgörü Medya Ġhtiyaca Özel AraĢtırma Projeleri - Auditorium Testleri (radyo play-listlerini oluşturmak) - Bilinirlik - İmaj - Profil - Okur/İzleyici/Dinleyici Memnuniyet Araştırmaları - Segmentasyon - Konumlama Çalışmaları - Kullanım Alışkanlıkları Araştırmaları - Online Araştırmalar 16

17 Nobody s Unpredictable

18 Hazır Giyim Sektörünün Tek Bilgi Adresi Hazır Giyim Tüketim Endeksi Kadın giyimden spor giyime kadar temel tüketim ve satın alma verileri sağlar - Pazar büyüklüğü ve değeri, kategori & marka payları, bölümlü mağaza & alışveriş merkezi payları, ürün kategori payları Detaylı veri analizi ile pazar içgörüsü sunar - Fiyat elastikiyeti analizi, Forecast Analizi, özel dönemlerin satışa katkısı Yüksek kalite ve kapsama standartlarıyla çalıģır - Türkiye temsili örneklem - Açık pazardan alışveriş merkezine tüm alım kanalları - Mevsimselliği yansıtacak şekilde yılda iki rapor - İleri analizler yoluyla marka ve merchandising planlarına destek 18

19 Alışveriş Araştırmaları 3 aģamalı bir yolculuk AlıĢveriĢ Öncesi DavranıĢ & DüĢünceler AlıĢveriĢ Noktasındaki Deneyim AlıĢveriĢ Sonrası Kullanım AlıĢkanlıkları AlıĢveriĢ öncesi ve sonrası davranıģlarını inceleyerek alıģveriģ noktasında neler olduğuna odaklanır. 19

20 Alışverişçiyi anlamak üreticiye ne kazandırır? AlıĢveriĢ AraĢtırmaları; FĠYAT / PROMOSYON Marka performansını iyileştirmek ve perakendeci beklentilerini karşılamak için Fiyat/Promosyon nasıl kullanılmalı. ÇEġĠTLĠLĠK: Mağaza içinde markamıza daha fazla dikkat çekmenin yollarını keşfetmek Çeşitliliğin rolünü anlamak Farklı formatlar için doğru opsiyonu sunmak MAĞAZA ĠÇĠ: Marka vaadinin netliğinden emin olmak Rafta marka / ürün bulunurluğu ALIġVERĠġÇi Ne ister? Hangi fiyata ister? Yeni Ģeyleri nereden satın alabilir? Ġyi Hissetme Faktörü DEĞERLER: Markam etik, sağlık gibi değerlere nasıl katkı sağlıyor Mağaza atmosferi ve alışverişçiye sundukları ÖDENEN PARAYA DEĞER (VFM): Fiyat/Kalite eşlemesinin gerekçelendirilmesi YENĠLĠK Yeni kanal ve kategorilerin gerekçelendirilmesi Nerelerde sergilenileceğine karar verilmesi 20

21 Alışverişçiyi anlamak perakendeciye ne kazandırır? AlıĢveriĢ AraĢtırmaları; FĠYAT / PROMOSYON Uygun bir promo&fiyat miksi ile alışverişcinin fiyattan memnuniyeti sağlarken hedeflenen kar marjlarına ulaşmak ÇEġĠTLĠLĠK: m 2 başına satışları gerçekleştirmek üzere ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini de sağlayarak ürün çeşitliliği optimizasyonu MAĞAZA ĠÇĠ: Alışveriş kolaylığı Mağaza yerleşiminin uygunluğu Mağaza atmosferi Mağaza formatına uygunluk ALIġVERĠġÇi Ne ister? Hangi fiyata ister? Yeni Ģeyleri nereden satın alabilir? Ġyi Hissetme Faktörü DEĞERLER: Mağazam etik, sağlık gibi değerlere nasıl katkı sağlıyor Mağaza atmosferi ve alışverişçiye sundukları ÖDENEN PARAYA DEĞER (VFM): Fiyat / kalite opsiyonlarının çeşitliliği Ödenen paraya değer olmasını sağlamak Teklif edilenle müşteri memnuniyet ve satış&kar marjı hedeflerine ulaşılması YENĠLĠK Yeni kategorilerle satış ve kar marjlarını artırmak Mağazanın genel olarak sunduklarından memnuniyet 21

22 Dağıtım & Merchandising performansının ölçümü ve geliştirilmesi Perakende Ölçümü Dağıtım & merchandising performansı ve stratejilerini ölçen temel veriler sağlar - Ürün penetrasyonu, önyüz payı, promosyon penetrasyonu, ikincil teşhirler, fiyat Rakip firma ürünleri ile karģılaģtırmalı performans analizi ile satıģ organizasyonlarında hedef konulması ve geliģtirilmesinde rekabetçi avantaj Yüksek kapsama, hız ve kalite standartlarıyla çalıģır - Türkiye kapsamında örnekleme aylık ziyaret - Ulusal ve lokal zincirlerde yüksek kapsama - Spesifik distribütörlerin raporlanmasına olanak veren örnek büyüklüğü - GSM ve GPRS olanaklarına sahip el bilgisayarlarıyla çalışan kadrolu saha personeli - Özel durumlarda haftalık olarak fiyat ve merchandising performansı raporlama olanağı Scorecard sistemi geliģtirilmesinde danıģmanlık 22

23 Perakende pazarına odaklanmış bilgi temini Perakende Ölçümü Price Track SeçilmiĢ süpermarket ve geleneksel perakendecilerde haftalık bazda anlık fiyat izleme Syndicated Intelligent Reports Perakendeci Memnuniyeti Promosyon Klavuzu AlıĢveriĢ DavranıĢları (non-fmcg / fmcg) 23

24 Ev Dışı Tüketim Pazarını Keşfedin HORECA (Ev DıĢı Tüketim) Paneli Ev dıģı tüketimi pazar dinamiklerini ölçen veriler sunar - Tüketim miktarı ve payı, sayısal ve ağırlıklı dağıtım, alım kanalları,alım sıklığı, tüketici fiyatı Yerinde tüketim pazarında markalarınızı daha iyi konumlayabilmeniz için ileri analizler - Birlikte bulunurluk analizi, pazar payı dağılımı analizi, fiyat konumlama analizi, satış dağılımı analizi Yüksek kapsama ve kalite standartları - İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa da başlıca ev dışı tüketim kanalları; eğlence mekanları,geleneksel ve modern restoranlar,fast food restor anları, kahvehane&çay bahçesi,eğitim kantinleri ve oteller - Mevsimsel olarak yazlık / turistik bölgeler - Ev dışı kanallar ve kategorilerde uzman kadrolu saha personeli Tam kapsamlı yerinde tüketim noktaları rehberi ile satıģ olanaklarının geliģtirilmesine destekler 24

25 Nobody s Unpredictable

26 Pazarlama Araştırmaları Pazarlama sorunlarında müģteriye özel çözüm Pazarı ve pazardaki değiģimleri anlamak GeliĢen fırsatları araģtırmak, tanımlamak ve en uygun Ģekilde kullanmak Stratejiyi test etmek (ürün, fiyat, iletiģim) Güçlü markalar yaratmak, geliģtirmek ve yönetmek Geleceği öngörmek 26

27 The Credo Ipsos Marketing Inovasyon ve Marka Araştırmalarında uzman Pazar ve tüketici içgörülerini ortaya çıkartır ve bu içgörüleri markalarınız için kazanan inovasyon stratejilerine dönüştürür Yeni bir marka, ürün veya kanal geliştirilmesinde veya mevcut markanın relansmanında bütün süreç boyunca çözüm ortağı olarak yanınızda olur Tüketicinin dünyasına açılan pencereniz olmaya, her zaman düşüncelerinizi sorgulatmaya, ilham vermeye ve yeni fikirleri ateşlemeye sözü verir. Böylelikle iģinizi tümüyle yeni bir seviyeye ulaģtırabilirsiniz 27

28 İnovasyon sürecinizde sizi destekler LANSMAN SONRASI Performansı Gözlemleme Lansman SatıĢ ve ROI Artırma Uzun Vadeli Marka Vizyonunu Belirleme Marka/Kategori Stratejisi GeliĢtirme Stage-Gate Process Yenilik Platformlarını Belirleme ĠLK AġAMA Fikirler GeliĢtirme ve Test Etme Konsept OluĢturma SON AġAMA Öneriyi Tamamlama Öneri GeliĢtirme ve ĠyileĢtirme Konsept Değerlendirme ORTA AġAMA 28

29 İnovasyon yolculuğunuzda sizi destekler Marketing Durum Analizi Fırsatların Tanımlanması Değerlendirme & ĠyileĢtirme Yararları Belirleme Pazar Lansmanı ANLAMA BELĠRLEME GELĠġTĠRME GERÇEKLEġTĠRME YÖNETME Kali/Etnografik Pazar Değerlendirme (U&A) ÇalıĢmaları Segmentasyon ÇalıĢmaları Perceptor Perceptor Plus Market Landscaping Sales Builder Strateji GeliĢtirme Workshop ları Ideation Brand Strech Konsept Workshopları Concept Recycling Go Prospect Early Designor InnoScreen Designor Concept Pack Evolution Designor Pack Price Evolution Line Evolution Product Optimizer Kalitatif Designor STM Innotrack Sales Builder 29

30 Ipsos Marketing; Kalitatif uzmanları Görünenin altında yatanı bulmak, tüketici davranıģlarını etkileyen motivasyonları ortaya çıkarır Kalitatif araģtırmanın birçok metodunu uygulayabilir geniģ tecrübe - Focus Group Tartışmaları - Derinlemesine Görüşmeler (bire bir veya ikili) - Ev Ziyaretleri - Etnografik Yöntemler - Eşlikli Alışveriş - Gözlemler - Semiotik Analizler Güçlü ve hızlı geliģen bir takım ve stüdyolar - 9 Moderatör - Kendi veritabanı ve 3. partilerden yararlanılarak oluşturulan denek edinme ve yönetme sistemi - 3 adet tam donanımlı kalitatif stüdyo 30

31 4 Aşamalı İnovasyon Süreci Ipsos Kalitatif Çözümler İŞ ÇÖZÜMLERİ Tüketiciyi Anlamak Inovasyon 4 Test Etme & ĠyileĢtirme Marka AlıĢveriĢçi/ Ambalaj 1 KeĢfetme 2 Fikir OluĢturma 3 GeliĢtirme ĠletiĢim 31

32 Ipsos Kalitatif çözümleri 4 adet aşamayı izler GĠRDĠ Yok SÜREÇ masabaşı araştırması, etnografik gözlemleme, stratejik planlama, tüketicilerle görüşme, uzman analizleri gibi geniş çaplı çözümler GETĠRĠ Tüketici içgörüleri GĠRDĠ Tüketici içgörüleri SÜREÇ Fikir oluşturma seansları. Ipsos tan 1 yönetici eşliğinde GETĠRĠ Fikirler GĠRDĠ Fikir(ler) SÜREÇ Workshoplar : focus gruplardaki tüketici görüşmeleriyle müşteri ekiplerinin çalışmalarını biraraya getiren sürekli gelişen bir süreç. GETĠRĠ Konseptler (bir ürün, ambalaj, vb için) 3 GeliĢtirme GĠRDĠ Prototipler (conceptler, ambalaj maketi, story board, ürün prototipi) 4 Test Etme & ĠyileĢtirme SÜREÇ -Malzemelerin test edildiği focus gruplar -QualSpace Suite: Online Görüşmeler 1 KeĢfetme 2 Fikir OluĢturma GETĠRĠ Test malzemelerinin en iyi hallerinin alabilmesi için öneriler 32

33 4 Aşamalı İnovasyon Süreci Ipsos Kalitatif Çözümler İŞ ÇÖZÜMLERİ Tüketiciyi Anlamak Inovasyon Consumer Walks Trend Tours Consumer Direct Krisis Ideation Workshops Concept Development workshop 4 Test Etme & ĠyileĢtirme Tüm AĢamalar Marka Semiotics 3 GeliĢtirme Concept Evaluation QualSpace AlıĢveriĢçi/ Ambalaj ĠletiĢim 1 KeĢfetme 2 Kavrama Shopper Vox Pops Pack Lab Next* quali 33

34 Sektörel tecrübeyle araştırma uzmanlığının birleştirilmesi Retail & Shopper Medikal FMCG Non-FMCG KanalYönetimi Reçete Analizi Tüketici Profili ve Segmentasyonu AlıĢveriĢ AraĢtırması AVM Lokasyon Analizleri Promosyon Etkileri Mağaza Testleri Gizli MüĢteri Tazelik Gıda Perakendecileri, Tekstil, Ev GeliĢtirme/Yapı Marketrleri, AVM, Tüm FMCG Ticari Kanallar, On Line ve Offline ġirketler Hedef Grup Segmentasyonu Yeni Ürün Potansiyeli Değerlendirmesi Mesaj GeliĢtirme ÇalıĢması Performans Ġzleme ÇalıĢması Saha Gücü Performans Değerlendirme ÇalıĢması SatıĢ ve Pazarlama Aktiviteleri Etkisi SatıĢ Yapısı ÇalıĢması Kullanım AlıĢkanlıkları DavranıĢları, Talep, Ürün ve Konsept Testleri Logo GeliĢtirilmesi Ambalaj Testi Fiyat Marka Konumlaması, Ġtibar ve Ġmaj ÇalıĢmaları MüĢteri & Bayi & ÇalıĢan Memnuniyeti Ölçümü KiĢisel bakım, gıda ve içecek, temizlik ürün üretim ve pazarlama firmaları Telekom, Otomotiv, Finans, Bankacılık, Sigorta, Turizm... 34

35 Nobody s Unpredictable

36 Reklam Araştırmaları 30 YILI AġKIN TECRÜBE 24+ ülkede, reklam araģtırmaları uzmanları ile 56 Ülke, reklamı kapsayan global deneyim Boyut Önemlidir: den fazla reklam test edildi TV veya diğer mecralardaki reklamların pre-testleri iģimizin önemli bir kısmını oluģtursa da farklı mecralarda reklamların pazar performansını, post-test ve tracking çalıģmalarıyla ölçümlemede güçlü bir deneyime sahibiz. - 53,000 TV pre-testi - 1,900 basın pre-testi - 10,000 TV post-testi - 8,000 basın post-testi - 22,000 outdoor post-testi - 1,500 radyo post-testi - çok sayıda tracking projesi - yılda 3000 in üzerinde reklam testi 36

37 Kusursuz reklam geliştirme süreci yönetimi MüĢterilerimizin güçlü ve sağlıklı markalar inģa etmesine yardımcı oluyoruz. Markanızı Nasıl Konumlandır malı? Pazar yapısının belirlenmesi / fırsatların tanımlanması Hangi Reklam Stratejisini Uygulamalı? Reklam stratejilerinin seçimi ve geliģtirilmesi Yaratıcı Uygulamalardan Hangisi Seçilmeli? Next Solutions Yaratıcı reklam fikirlerinin karģılaģtırılması, potansiyellerin seçimi ve geliģtirilmesi Reklamınız BaĢarılı Olacak mı? Reklamın (tamamlanmıģ, Q&R, animatik) pazar performansını ölçmeye yönelik ön testi Markanın halihazırdaki durumu nasıl? Reklamın marka üzerindeki etkilerinin pazarda izlenmesi Reklam mesajları yaratma ve değerlendirme YARATICI FAALĠYETLER geliģtirme ve değerlendirme 37

38 Nobody s Unpredictable

39 Memnun Müşteriler Yaratır MÜġTERĠ ODAKLI Ġġ PERFORMANSI Ġhtiyaçlar / Pazar Kalite Memnuniyet Sadakat CRM Loyalty YaklaĢımı En iyi müģterilerinizi elinizde tutmanıza ve sizi tercih etme sürelerini uzatmanıza Yüksek potansiyel taģıyan diğer müģterileri hedeflemenize Yüksek müģteri memnuniyeti sağlamaya yönelik geliģtirmeleri yönetmenize ÇalıĢanlarınızı motive etmenize ve sadık kılmanıza Yatırımlarınızın geri dönüģ oranını maksimize etmenize yardımcı olur. 39

40 Ipsos Loyalty; Müşterilerinizi tanıyın işlerinizi büyütün MÜġTERĠ ODAKLI Ġġ PERFORMANSI Ġhtiyaçlar Kalite Memnuniyet Sadakat CRM MüĢteri Ġhtiyaçlarını ve Pazar Dinamiklerini Anlamak Ana Hizmet Kriterlerinin Ölçümü & Performans Kalitesinin Arttırılması MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi & Olumlu MüĢteri Deneyimi GeliĢtirme Ġzleme, Yönetme ve MüĢteri & ÇalıĢan Memnuniyetinin En Ġyi Duruma Getirilmesi Sadakatı Arttırmak Ġçin GeliĢtirilen Stratejiler ve MüĢteri Segmantasyonu Karlı CRM yatırımları yapmak için Yatırımın geri dönüģ oranını hesaplamak Gizli MüĢteri Satisfactor TM Experience Optimizer TM Optimizer TM Customizer TM 40

41 Ipsos Benefits ETKĠLĠ YATIRIM Katma Değer Tecrübe Modern Teknoloji Proje Yönetimi Kontrol Yöntemleri Çıktılar Bulguların Kullanımı Uzun Soluklu Gizli MüĢteri Projeleri Uzman AraĢtırma Ekibi Call Center Destekli Veri Toplama Kamera * Ses Kayıt * Doğru Gizli MüĢteri Seçimi Ve Eğitimi Ses Kayıtları Video Kayıtları EĢ Zamanlı Kontroller Mantık Kontrolleri Kritik Noktaların Offline Raporlaması Online Raporlama Sonuçların ÇalıĢan Memnuniyeti Ve/Veya MüĢteri Memnuniyeti AraĢtırmaları Ġle Birlikte Yorumlanması Faturakartvizit Toplama * Bu uygulamalar için gözlem yapılacak personelden gizli kamera / ses kayıt cihazı ile veri toplanması adına muvaffakatname alınmalıdır.. 41

42 Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable

43 Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Ipsos, sosyal ve siyasal araģtırmalar alanındaki global liderliğini, Ipsos Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü adı altında yürütüyor. Ipsos Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü, 64 ülkedeki araģtırma faaliyetleriyle, küresel ölçekte entegre bir ağa sahiptir. Ipsos Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü, değiģik ülkelerdeki bölümleri aracılığıyla, Kamu hizmetleri, Siyasal eğilim ve beklentiler, Sosyal sorumluluk ve sosyal politika konularında, Hükümet kuruluģlarına, yerel yönetimlere, uluslararası kuruluģlara, sivil toplum kuruluģlarına, ulusal ve uluslararası vakıflara ve özel Ģirketlere araģtırma ve danıģmanlık hizmeti sunmaktadır. Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü, bu global ağın Türkiye deki temsilcisidir.

44 Gündelik Hayatın Demokrasisi Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü, demokrasiyi seçim demokrasisi olmaktan çıkartıp günlük hayatın demokrasisi haline dönüştürme gerekliliğinden hareket ederek; bu gerekliliğin, ancak sosyal araştırmaları yönetim sisteminin doğal bir parçası haline getirmekle mümkün olacağı bilinciyle ve ülkemizde kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin sosyal araştırma kültürünü eskisine göre daha çok sahiplendiğini dikkate alarak, Türkiye de sosyal ve siyasal araştırmaları yeni ve kurumsal bir düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü nün vizyonu, ülkemizde profesyonel kurallarla hareket eden, güçlü araştırma altyapısı ve uluslararası bilgi birikimi ile sosyal ve siyasal araştırmalar alanında, bağımsızlaşma, şeffaflaşma, kurumsallaşma yönündeki dönüşüm sürecine öncülük yapmaktır. Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü nün misyonu, demokrasinin günlük hayatın demokrasisine dönüşerek derinleşmesi, kamu ve sivil toplum kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımının artması ve topluma karşı sorumlu olan kuruluşların ölçülebilir hale dönüşmesi için gerekli araştırma ve danışmanlık hizmetini sunmaktır.

45 Sosyal Araştırmalar Enstitüsü - Hizmetler Kamu Sektörü Hükümet ve kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, siyasal partiler ile yurttaşlar arasında iletişim kuruyoruz. Kamu hizmeti sunumu, stratejiler ve uygulamalar, paydaş yönetimi, siyasal ve sosyal iletişim konularında kamu kurum ve kuruşlarına, toplumu anlamalarını sağlayan somut bilgiler sağlıyoruz. Siyasal AraĢtırmalar Siyasal stratejilerin oluşmasında, seçmen segmentasyonu ve konumlandırma araştırması yapıyor, doğru siyasal iletişim mesajlarının oluşturulması ve etkin iletişim yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı oluyoruz. Yerel Yönetim ve Belediye AraĢtırmaları Yerel yönetimlerin, çalışan ve vatandaş üzerindeki memnuniyetini ölçüyor, eğilim ve beklentileri tespit ederek yerel kaynakların daha verimli kullanılmasına katkıda bulunuyoruz. Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinin ve STK ların kamuoyundaki etkinliğini araştırıyoruz. Uluslararası KuruluĢlar Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği gibi kuruluşların ulusal ve uluslararası ölçekli projelerinde görev alıyoruz.

46 Nobody s Unpredictable

47 Operasyonel Mükemmellik ve Veri Kalitesine Verilen Önem Verinin yerinde koordinasyonu ve kontrolü için Ġstanbul merkez olmak üzere 4 ofis; Ankara, Ġzmir, Adana MüĢterilere online izleme olanağı sunan Ġstanbul da 4 adet Veri KöĢesi Tam zamanlı saha süpervizörleri ve saha kontrolörleri 35 Ģehirde sürekli çalıģmalar için tam zamanlı çalıģan saha denetçileri Yüksek kalite ve kontrol standartları ile bağlı sözleģmeli ajanslar Sürekli artıģ gösteren 80 CATI hattı, 110 CAPI istasyonu. CAPI görüģmelerini online dinleme ve online olarak kaydedebilme. 47

48 Yüksek teknolojili, kullanımı kolay geniş üretim ve teslimat araçları Quest, SSIWeb ve ConfirmIt veri iģleme ürünleri Ġleri data analizleri için SPSS ve Quantum Ġleri fiyat analizleri için Conjoint software Sürekli ölçüm çalıģmalarında web üzerinden teslimat Insight Viewer, ICubesDesktop, ICubesOnline, Q-Monitor web üzerinden izleme ve teslimat modülü 48

49 Kalite Bütün araģtırmalarımızda ICC/ESOMAR uluslararası Pazarlama ve Sosyal AraĢtırmalar kurallarına bağlı olarak çalıģır ve projelerin her aģamasında bu kuralların belirlediği standartlara uyum sağlarız TÜAD (Tükiye AraĢtırmacılar Derneği) bünyesindeki bütün kalite giriģimlerini destekleriz Güvenilir AraĢtırma Belgesi (GAB) ve ISO sahibiyiz Bütün saha çalıģmalarını kadrolu kontrolörlerimiz ile denetler, kadrolu süpervizörlerimiz ile koordine ederiz. Özel anlaģmalarımız olan seçkin saha Ģirketleriyle yüksek kalite ölçütleri ile çalıģırız. 49

50 Hizmet verilen müşterilerden bazıları 50

51 Başarınız için yanınızdayız... Centrum İş Merkezi Aydınevler No: Küçükyalı İstanbul / TÜRKİYE T : +90 [216] F : +90 [216] Nobody s Unpredictable

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Whirlpool un dijital değer yönetim mimarisi, marka değerini korumasını ve genişletmesini sağlıyor. Leonor Ciarlone Uzman Editör, The Gilbane

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek...

Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek... Sürdürülebilir Büyümeye Odaklı Bir Şirket İnşa Etmek... FAALİYET RAPORU ...tüketicilerine mutluluk vermek, müşterileri ile iş ortaklığı yapmak, hissedarları için üstün değer yaratmak ve topluma güven vermekle

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir

Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir ETİK ġebnem ERGÜL Etik Değerler Kurumsal perspektiften bakıldığında, temel değerlerlerden yola çıkarak oluģturulan görev ve prensipler uyarınca ne Ģekilde davranmamız ya da karar almamız gerektiğini belirten

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit

Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit Online alışveriş yapanların gizemi Çok kanallı perakendecilikte 10 mit PwC Küresel Çok Kanallı Perakendecilik Anketi ve Türkiye Sonuçları 2013 www.pwc.com.tr II İçindekiler I. Yönetici Özeti 2 Günümüzde

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı

Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı Hazırlayanlar: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett and Kailash von Unruh (International

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.

2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU. geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU geleceğe hazırız BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. İçindekiler 05 148 SUNUŞ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM 06 RAPORU YÖNETİMDEN 06 Yönetim Kurulu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 1 İçindekiler 1. Rapor Hakkında 2. Giriş 3. Başkan ın Mesajı 4.

Detaylı