ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU. Şubat 2013-İSTANBUL"

Transkript

1 ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2012 YILI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat 2013-İSTANBUL 1

2 İÇİNDEKİLER MÜDÜR SUNUŞU....3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 4 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 5 C.1. FİZİKSEL YAPI... 5 C.1.1. HİZMET ARAÇLARI... 5 C.1.2. HİZMET BİRİMLERİ... 5 C.2. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI )... 6 C.3. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR... 6 C.3.1. YAZILIM ALTYAPISI... 6 C.3.2. TEKNOLOJİK ALTYAPI C.3.3. AĞ VE SİSTEM C.3.4. WEB SİTESİ C.4. İNSAN KAYNAKLARI C.4.1. PERSONELİN KADRO ve İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI C.5. SUNULAN HİZMETLER II. AMAÇ VE HEDEFLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI B. PERFORMANS BİLGİLERİ B.1. FAALİYET ve PROJE BİLGİLERİ B.1.1. ENTEGRE KENT YÖNETİM SİSTEMİ B.1.2. DONANIMIN ARTIRILMASI VE YENİLENMESİ B.1.3. DONANIM BAKIMI VE ONARIMI B.1.4. YEDEKLEME SİSTEMİ VE SANALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI B.1.5. YAZILIM VE DONANIM TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ B.1.6. DOMAIN SİSTEMİ ÇALIŞMALARI B.1.7. YAZILIM LİSANSLAMA VE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI B.1.8. ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI B.1.9. WEB SİTESİ GÜNCELLEME VE İNTERAKTİF BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI B.1.10 AKILLI KALEM PROJESİ B.1.11 OKULLARA NİTELİKLİ WEB SİTESİ AZANDIRMA PROJESİ B.1.12 KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

3 MÜDÜR SUNUŞU Müdürlüğümüz, 2012 yılında belediyemizin bilgi işlem yazılım ve donanım altyapısının geliştirilmesi, birimlerimizin bilgi teknolojisinden maksimum ölçüde faydalanabilmesi için yoğun bir çalışma dönemi geçirmiş ve birçok projeyi hayata geçirmiştir. Yazılım güncelleme ve geliştirme faaliyetleri kapsamında Belediye Otomasyon Sistemimize yeni modüller eklenmiş, Haritacılık, GIS, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet, İhale Otomasyonu vd. yazılımların güncellemeleri ve periyodik bakımları gerçekleştirilmiştir. Web sitelerimizde geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Belediyemizin web sitesine yeni online hizmetler eklenmiş, yapılan çalışmalar neticesinde ziyaretçi sayımız % 39 artmıştır. Çocuklarımız için 2011 yılında hazırlayıp yayına aldığımız eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikli olarak hazırlanan Çekmeköy Çocuk web sitesinin geliştirmesine devam edilmiş, düzenlenen yarışma ile her ay web sitemizi en aktif kullanan ve ençok içerik yükleyen üyemize Belediye Başkanımız ın elinden hediye verilmiştir. Belediyemizin mevcut bilgi işlem donanımlarında ve yazılımlarda meydana gelen arızalara müdahale edilerek teknik destek verilmiş, birimlerimizin işlerini aksatmadan yapabilmeleri sağlanmıştır. Otomasyon sistemimizdeki Müdürlük İstek modülü üzerinden alınan talepler karşılanarak takibi yapılmıştır. Kent Bilgi Sistemi Verilerinin Güncellenmesi çalışmalarına 2012 yılında da devam edilmiştir. Bu yıl projenin kapsamı daraltılarak personel sayısı azaltılmıştır. Ömerli Mahallesi ve 4 köyün dışında kalan 17 Mahalledeki sokak, cadde, bina, arsa, bağımsız birim ve sitelerin sahada bilgileri toplanıp resimleri çekilerek tablet PC ler ile 3G internet bağlantısı üzerinden online olarak KBS yazılımı kullanılarak otomasyon veri tabanına kaydedilmiştir. Ayrıca bu verilerin UAVT verileriyle eşleştirilmesi gerçekleştirilmiş, böylece vergi kaçaklarının, ruhsatsız işyerlerinin, gecekonduların ve imara aykırı yapılaşmaların tespiti, önlenmesi ve Kent Rehberi vb. uygulamalara güncel altlık oluşturulması sağlanmıştır. Kent Bilgi Sistemi modülünde geliştirme çalışmaları yapılmış, parsel verileri güncelleme tablosu eklenmiş, bina, bağımsız birim gibi verilerde yıllar itibariyle meydana gelen değişiklikleri görebilmek için raporlar hazırlanmıştır yılı faaliyet raporumuzda tüm yaptığımız çalışmaların ve projelerin detaylı bilgileri ve istatistiki raporları sunulmuştur yılında da mevcut sistemimizi geliştiren ve Belediyemizi teknolojik olarak daha ileriye götürecek yeni projeler hayata geçirilmeye devam edilecektir. Eren KAPLAN Bilgi İşlem Müdür V. 3

4 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonu: Misyonumuz, Çekmeköy de yaşayanların ortak nitelikli, yerel ihtiyaçlarını karşılayarak, kentsel yaşam kalitesini artırmak. Vizyonumuz, sorunları çözen, geleceği yapılandıran belediye. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 1. Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak, 2. Müdürlüğün ayniyat işlerini düzenlemek, 3. Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, 4. İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve network bağlantı hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak, 5. Müdürlükler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere intranet ve iç haberleşme sistemi oluşturmak, 6. Belediyede mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak, 7. Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak, 8. Müdürlüğün, Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalarını yapmak, 9. Bilgisayarlar (PC), sunucular, yazıcılar, network cihazları ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak, 10. Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC, yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak, 11. Sistemin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak, 12. Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek, 13. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, 14. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, 15. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak. 16. Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak, 17. Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, mevcut verilerin yedeğini düzenli bir şekilde alarak güvenli bir ortamda saklamak, 18. Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak, 19. Belediye internet web sitesi kurulmasını sağlayarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini temin etmek. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak ve vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak üzere e-belediye sistemini kurmak ve geliştirmek. 4

5 C- Birime İlişkin Bilgiler C.1. Fiziksel Yapı: C.1.1. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilen 1 araçla sürdürmektedir. Tablo 1: Hizmet Araçları HİZMET ARAÇLARI TABLOSU Aracın Cinsi Mülkiyet Durumu Resmi Kiralık Binek Otomobil 1 adet 1 adet 1 adet Toplam 1 adet 1 adet 1 adet Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2013 C.1.2. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur. Kullanım Amacı Alanı ( m² ) Tablo 2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Sayı Alanı ( m² ) Sayı Alanı ( m²) Sayı Müdür Odası 15 m² 1 Adet m² 1 Adet m² 1 Adet Memur Odası 20 m² 1 Adet m² 1 Adet m² 1 Adet Teknik Oda 30 m² 1 Adet m² 1 Adet m² 1 Adet Sistem Odası 20 m² 1 Adet 50 m² 1 Adet 50 m² 1 Adet Kent Bilgi Sistemi Odası 40 m² 1 Adet m² 1 Adet m² 1 Adet Depo m² 1 Adet m² 1 Adet Sekretarya m² 1 Adet m² 1 Adet Toplam 125 m² 5 Adet m² 7 Adet m² 7 Adet Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü,

6 C.2. Örgüt Yapısı: Müdürlüğümüzün 2012 yılındaki organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir. Kadrolu personelimiz dışında teknik destek ve bakım hizmetleri için 3 adet, Kent Bilgi Sistemi verilerinin güncellenmesi çalışmalarında 10 adet tedarikçi firma personeli çalıştırılmıştır. Şekil 1: Organizasyon Şeması Latif COŞAR Başkan Yardımcısı Eren KAPLAN Bilgi İşlem Müdürü Tuba KAYA Bilgi İşlem Şefi Şebnem ÇETİN Web Sitesi Sorumlusu İlker AKHOROZ Dijital Kalem Sorumlusu Canan MUZ TOPUZOĞLU KBS Sorumlusu Sorumlusu Naim DEMİRCİ Teknik Servis Taşdelen Binası Fatma BALTA İdari İşler C.3. Teknolojik Kaynaklar: C.3.1. Yazılım Altyapısı Belediyemizdeki Müdürlüklerimizde kullanılan yazılımlar Tablo 3 te listelenmiştir. Müdürlüklerimizde MIS uygulamaları dediğimiz ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri SAYSİS Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden sorgulamalar yapılabilen web tabanlı BELNET uygulamasına tüm hizmet binalarımızdan erişilebilmektedir. Bunların dışında İhale, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş, Kütüphane Otomasyonu, İhale Takip, PDKS, Akıllı Kalem ve Arşiv yazılımları ilgili Müdürlükler tarafından kullanılmaktadır. 6

7 TÜM MÜDÜRLÜKLERDE KULLANILAN YAZILIMLAR MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU Maaş Modülü SAYSİS Aktif Maaş Modülü SAYSİS Aktif Maaş Modülü SAYSİS Aktif Personel Modülü SAYSİS Aktif Personel Modülü SAYSİS Aktif Personel Modülü SAYSİS Aktif Analitik Bütçe Modülü SAYSİS Aktif Analitik Bütçe Modülü SAYSİS Aktif Analitik Bütçe Modülü SAYSİS Aktif Muhasebe Modülü SAYSİS Aktif Muhasebe Modülü SAYSİS Aktif Muhasebe Modülü SAYSİS Aktif Gelir Uygulamaları Gelir Uygulamaları Modülü SAYSİS Aktif Gelir Uygulamaları Modülü SAYSİS Aktif Modülü SAYSİS Aktif E-Belediye/ Gelir Modülü SAYSİS Aktif E-Belediye/ Gelir Modülü SAYSİS Aktif E-Belediye/ Gelir Modülü SAYSİS Aktif Ruhsat Modülü SAYSİS Aktif Ruhsat Modülü SAYSİS Aktif Ruhsat Modülü SAYSİS Aktif Mernis/Nikâh Modülü SAYSİS Aktif Mernis/Nikâh Modülü SAYSİS Aktif Mernis/Nikâh Modülü SAYSİS Aktif Mernis/Cenaze-Nüfus Mernis/Cenaze-Nüfus Modülü SAYSİS Aktif Mernis/Cenaze-Nüfus Modülü SAYSİS Aktif Modülü SAYSİS Aktif Fatura Takip Modülü SAYSİS Aktif Fatura Takip Modülü SAYSİS Aktif Fatura Takip Modülü SAYSİS Aktif Ruhsat/Pazaryeri Tezgâh Ruhsatı ve Ödemeleri Modülü SAYSİS Aktif Ruhsat/Pazaryeri Tezgâh Ruhsatı ve Ödemeleri Modülü SAYSİS Aktif Ruhsat/Pazaryeri Tezgâh Ruhsatı ve Ödemeleri Modülü SAYSİS Aktif Sosyal Yardım Modülü SAYSİS Aktif Sosyal Yardım Modülü SAYSİS Aktif Sosyal Yardım Modülü SAYSİS Aktif Dijital Evrak Modülü SAYSİS Aktif Dijital Evrak Modülü SAYSİS Aktif Dijital Evrak Modülü SAYSİS Aktif Encümen/Meclis Kararları Modülü SAYSİS Aktif Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü SAYSİS Aktif Encümen/Meclis Kararları Modülü SAYSİS Aktif Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü SAYSİS Aktif Encümen/Meclis Kararları Modülü SAYSİS Aktif Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü SAYSİS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Bilgi Edinme Modülü SAYSİS Aktif Bilgi Edinme Modülü SAYSİS Aktif Bilgi Edinme Modülü SAYSİS Aktif Beyaz Masa Modülü SAYSİS Aktif Beyaz Masa Modülü SAYSİS Aktif Beyaz Masa Modülü SAYSİS Aktif 7

8 Kent Bilgi Sistemi Modülü SAYSİS Aktif Kent Bilgi Sistemi Modülü SAYSİS Aktif Müdürlük İstek Programı Müdürlük İstek Programı Modülü SAYSİS Aktif Modülü SAYSİS Aktif Hukuk Dosyaları Takip Modülü SAYSİS Aktif Hukuk Dosyaları Takip Modülü SAYSİS Aktif Kent Bilgi Sistemi Modülü SAYSİS Aktif Müdürlük İstek Programı Modülü SAYSİS Aktif Hukuk Dosyaları Takip Modülü SAYSİS Aktif Toplantı Takip Modülü SAYSİS Aktif Toplantı Takip Modülü SAYSİS Aktif Toplantı Takip Modülü SAYSİS Aktif Araç Takip Modülü SAYSİS Aktif Araç Takip Modülü SAYSİS Aktif Araç Takip Modülü SAYSİS Aktif Satınalma Modülü SAYSİS Aktif Satınalma Modülü SAYSİS Aktif Satınalma Modülü SAYSİS Aktif Zabıta Vukuatlı Siciller Modülü SAYSİS Aktif Zabıta Vukuatlı Siciller Modülü SAYSİS Aktif Zabıta Vukuatlı Siciller Modülü SAYSİS Aktif Basın Yayın Takip Modülü SAYSİS Aktif Basın Yayın Takip Modülü SAYSİS Aktif Basın Yayın Takip Modülü SAYSİS Aktif Veteriner Takip Modülü SAYSİS Aktif Veteriner Takip Modülü SAYSİS Aktif Veteriner Takip Modülü SAYSİS Aktif Randevu Takip Modülü SAYSİS Aktif Randevu Takip Modülü SAYSİS Aktif Randevu Takip Modülü SAYSİS Aktif Telefon Fihrist Modülü SAYSİS Aktif Telefon Fihrist Modülü SAYSİS Aktif Telefon Fihrist Modülü SAYSİS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Demirbaş Takip Modülü SAYSİS Aktif Belnet NETCAD Aktif İş Başvuru/İnsan Kaynakları Takip Modülü SAYSİS Aktif İş Başvuru/İnsan Kaynakları Takip Modülü SAYSİS Aktif Netcad NETCAD Aktif Gezi Modülü SAYSİS Aktif Gezi Modülü SAYSİS Aktif Mevzuat Programı PALMİYE Aktif Stratejik Plan Modülü SAYSİS Aktif Stratejik Plan Modülü SAYSİS Aktif PDKS MEYER Aktif Engelli Takip Modülü SAYSİS Aktif Engelli Takip Modülü SAYSİS Aktif AMP Hakediş Programı HAKEDİŞ Aktif Salon Takip Modülü SAYSİS Aktif Salon Takip Modülü SAYSİS Aktif İhale Takip DİYOS Aktif SMS Modülü SAYSİS Aktif SMS Modülü SAYSİS Aktif Kütüphane Otomasyon Programı YORDAM Aktif Seri Nokta SAYSİS Aktif Seri Nokta SAYSİS Aktif Çağrı Merkezi SAYSİS Aktif Çağrı Merkezi SAYSİS Aktif Netcad NETCAD Aktif Akıllı Kalem Modülü SAYSİS Aktif PDKS MEYER Aktif Zabıta Modülü SAYSİS Aktif 8

9 Hakediş Programı AMP HAKEDİŞ Aktif Anket Modülü SAYSİS Aktif Netcad NETCAD Aktif PDKS MEYER Aktif AMP Hakediş Programı HAKEDİŞ Aktif İhale Takip Modülü DİYOS Aktif Kütüphane Takip Modülü YORDAM Aktif Akıllı Kalem Sunucusu FORMİDABLE Aktif Betonarme Statik Proje Yazılımı STA4CAD Aktif Arşiv Yazılımı Aktif Sonitel Çağrı Merkezi Yazılımı SONİTEL Aktif Tablo 3: Kullanılan Yazılım Modülleri 9

10 C.3.2. Teknolojik Altyapı Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları Tablo 4 te listelenmiştir. Belediyemizin 2 hizmet binası arasında fiber optik metro ethernet kapalı devre ağ mevcuttur. Bu ağ bağlantısı noktalarda bulunan 2 adet Telco Switch, 1 adet yönlendirici cihaz ve 1 adet güvenlik duvarı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz ADSL ile internete bağlanmaktadır. Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 10 adet fiziksel sunucu mevcuttur. Bu sunucuların günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır. Sistem güvenliği için 2 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır. Tüm internet çıkışlarının kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine girmeleri engellenmektedir. Tablo 4: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJİK ALTYAPI Türü Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Sayısı Özellikleri Masaüstü Bilgisayar 294 P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3 332 P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3 403 P4, CoreDuo, Core2Duo, QuadCore, i3 Dizüstü Bilgisayar 36 Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom 46 Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom 43 Mobile, CoreDuo, Core2Duo, Atom Sunucu 18 Rack, Tower 18 Rack, Tower 10 Rack, Tower Yazıcı 172 Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli 158 Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli 208 Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli Çizici Yönlendirici Fotokopi Makinası Ağ Güvenlik Cihazları 4 Firewall, Analyzer 4 Firewall, Analyzer Telco Switch Firewall, Analyzer Switch 48 Port Switch 24/16 Port Projeksiyon Cihazı Güvenlik Kamerası Kaynak : Bilgi İşlem Müdürlüğü,

11 C.3.3. Ağ ve Sistem : Ağ altyapısı : Belediyemizin Taşdelen Hizmet Binasından Çekmeköy Merkez Binasına 5 Mbps hızında kapalı devre Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı vardır. Ayrıca Çekmeköy Merkez Binasından 50Mbps Metro Ethernet İnternet bağlantısı ile hizmet binalarımızda hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır. Belediyemize ait kültür merkezleri, bilgi evleri, zabıta binaları, veterinerlik binası, kademe binası ve diğer binalar ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanmaktadırlar. Güvenlik sistemi : Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete bir adet güvenlik duvarı (firewall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik yazılımını sürekli otomatik olarak güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte, yasak ve tehlikeli web sitelerine girişleri ve internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir. Ayrıca internet, e-posta trafiğini ve internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan 1 adet Analyzer cihazı bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı mevcuttur ve her gün güncellenmektedir. Sunucular : Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı sunucusu, E- Belediye sunucusu, Domain Sunucusu, PDKS sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımı Sunucusu, Kütüphane Otomasyonu Sunucusu, Çağrı Merkezi Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Akıllı Kalem Sunucusu, Web Servisi Sunucuları ve Eski Belediye sunucuları mevcuttur. Belediyemizde 19 adet sanal 10 adet fiziksel sunucu kullanılmaktadır. C.3.4 Web Sitesi: Belediyemizin resmi web sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. Web sitemizden Belediyemizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-belediye sayfasından istek, şikayet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir. 11

12 C.4. İnsan Kaynakları: C.4.1. Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Tablo 5: Mevcut Kadro Durumu 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Statü Yüzde Yüzde Yüzde Sayısı Sayısı Sayısı (%) (%) (%) Memur Kadrolu İşçi Geçici İşçi 1 %14 1 %20 1 %14 Mevsimlik Sözleşmeli 6 %86 4 %80 6 %86 Toplam 7 %100 5 %100 7 %100 Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2013 C.5. Sunulan Hizmetler: Teknik Destek Hizmetleri : Belediyemizin birimlerinde ve tesislerinde bilgisayar ve network donanımlarında meydana gelen arızalara kısa zamanda müdahale edilmekte, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi için destek verilmektedir. Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri : Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunlar kısa zamanda giderilmekte, kullanıcılara eğitimler verilmekte ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan erişimle ve yerinde destek verilmektedir. Web Sitesi İçerik Yönetimi : Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri diğer müdürlüklerle koordineli olarak Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. E-posta Sistemi Yönetimi : Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması, bakımı ve yönetimi gerçekleştirilmektedir. E-Belediye Sistemi Yönetimi : İnternetten vatandaşlarımızın ödeme yapabilmesi, tahakkuk ve tahsilat bilgilerini görebilmeleri için yaptıkları üyelik başvuruları kontrol edilip uygun görülenler onaylanmakta, sistemle ilgili aksaklıklar giderilmekte, kullanıcılara telefonla ve yoluyla destek verilmektedir. Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi : Personellerin ve ziyaretçilerin girişçıkış bilgilerinin tutulduğu sistemin yönetimi ve faal halde kalması sağlanmakta, yeni gelen personellerin kimlik kartları çıkarılarak sisteme tanıtımı yapılmaktadır. Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi : Sunucularımızda bulunan veritabanlarının, uygulamaların ve diğer dosyaların düzenli olarak yedekleri alınmaktadır. Ayrıca belediyemizdeki personelin internette zararlı içeriklere ve programlara girişi engellenmekte, virüs, trojan gibi zararlı yazılımların sisteme bulaşmaması için tedbirler alınmaktadır. Yazılım Alım, Bakım ve Güncelleme Hizmetleri : Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların alımı, kurulumu, yıllık bakım ve güncelleme anlaşmalarının yapılması, kullanılan diğer yazılımlarla entegrasyonu, diğer birimlerden gelen yazılımlardaki değişiklik ve yenilik taleplerinin değerlendirilip yazılım firmalarına yaptırılması hizmetleri verilmektedir. 12

13 Donanım Alım ve Bakım Hizmetleri : Belediyemizde ihtiyaç duyulan sunucu, ağ cihazları, bilgisayar, bilgisayar parçaları, çevre birimleri, ses ve görüntüleme sistemleri, elektronik cihazlar vb. donanımlar satın alınarak kurulumları ve bakımları yapılmaktadır. Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumu ve Bakımı : Belediyemizin yeni açılan binalarının güvenliğini sağlamak üzere Güvenlik Kamera Sistemlerinin satın alınıp kurdurulması ve mevcut sistemlerinin bakım anlaşmalarının yapılarak, arızalarının kısa sürede tespit edilip giderilmesi sağlanmaktadır. Kent Bilgi Sistemi Verilerinin Güncellenmesi : İlçemizin sınırları içerisinde bulunan sokak, cadde, bina, site ve bağımsız birimlere ait nitelik ve nicelik bilgilerinin arazide gezilerek otomasyon sisteminde güncellenmesi, resimlerinin çekilmesi, UAVT ve Tapu verileriyle eşleştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. II- AMAÇ VE HEDEFLER Çekmeköy Belediyesi 2012 Yılı Performans Programında yer alan Müdürlüğümüzle ilgili Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler ve Performans Hedeflerine faaliyet raporumuzun Performans Sonuçları kısmında yer verilmiştir. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo 6: Bütçe Uygulama Sonuçları BÜTÇE VE GİDER DURUMU Bütçe Faaliyet Müdürlük Bütçesi , , ,00 Bütçe Gerçekleşme Durumu Bütçe Gerçekleştirme Oranımız(%) , , , Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2013 I Tablo 7: Gider Bütçesi -Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi GİDER BÜTÇESİ Bütçe Faaliyet Açıklaması Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri TOPLAM Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı (%) Bütçe Ödeneği Harcama Har. Md. Bütçesine Oranı(%) Bütçe Ödeneği Harcama 13 Har. Md. Bütçesine Oranı(%) , ,65 %97, , ,68 %60, , ,26 %63, , ,01 %94, , %95, , ,50 %57, , ,60 %96, , , , , 40 %99, , ,216 %87,68 %99, , ,50 %99, ,59 %65,09

14 B- Performans Bilgileri B.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri: B.1.1-ENTEGRE KENT YÖNETİM SİSTEMİ Belediyemizde kullanılan MIS yazılımı olan Saysis Belediye Otomasyonu yazılımında 2012 yılında yeni modüller eklenerek kullanılan modül sayısı 38 den 41 e çıkarılmıştır. Bunlar Akıllı Kalem Modülü, Zabıta Modülü ve Anket Modülleridir. Şekil 2: SAYSİS Belediye Otomasyonu Yazılımı Ana Ekranı Akıllı Kalem modülü, Belediyemizde kullanılmakta olan, kağıda yazılan yazıları dijital ortama dönüştüren Akıllı Kalem Teknolojisi kullanılarak doldurulan formların Saysis Otomasyon Yazılımında ilgili modüllere anında kayıt edilmesini, orjinal halinin resim olarak görülmesini ve böylece zaman ve işgücü tasarrufu sağlamaktadır. Zabıta modülü ile Belediyemiz zabıta personelinin sahada yaptığı denetimlerin takibi yapılmaktadır. Akıllı kalem kullanılarak doldurulan denetim tutanakları zabıta modülüne otomatik olarak kaydedilmekte ve formların orijinal halleri görüntülenebilmektedir. Saysis Belediye Otomasyon Yazılımında 2012 yılında Kent Bilgi Sistemi modülünde geliştirme faaliyetleri yapılmıştır. Kent Bilgi Sistemi modülüne parsel verileri güncelleme tablosu eklenerek, Netcad/Belnetten alınan tüm parsel detay bilgileri, parsel geçmiş bilgileri ve sahada parselin kullanımıyla ilgili toplanan verilerin güncellenebilmesi sağlanmıştır. Bu tablodaki parsel verileri Netcad/Belnet yazılımıyla entegre olarak çalışmaktadır. Kent Bilgi Sistemi modülünde ayrıca Bina, Parsel, Bağımsız Birim gibi kent bilgi sistemi değişkenlerinde yıllar itibariyle meydana gelen değişiklikleri analiz etmek amacıyla istatiksel raporlar hazırlanmıştır. 14

15 Şekil 3: Zabıta Modülü Ekranı ve Akıllı Kalem ile Doldurulan Form Örneği Şekil 4: Kent Bilgi Sistemi Modülü Bina Dağılımı Raporu Ekranı 15

16 Saysis Belediye Otomasyon Yazılımının e-belediyecilik uygulamalarına 2012 yılında üye olmadan Tc Kimlik Nosu veye Sicil Numarası ile hızlı ödeme uygulaması eklenmiştir. Ayrıca Ruhsatlar ve Doküman Yönetimi uygulamaları eklenerek vatandaşların kendilerine ait işyeri ruhsatlarını ve dökümanlarının durumlarını görebilmeleri sağlanmıştır. Şekil 5: SAYSİS E-Belediye Ekranı B.1.2- DONANIMIN ARTIRILMASI VE YENİLENMESİ Belediyemizde birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazıcı, monitör, projeksiyon, kamera, tarayıcı, UPS, sunucu, switch, bilgisayar parçaları vb. donanımlar alınarak bilişim teknolojisi kullanımı artırılmıştır. Belediye hizmet binalarımızda ihtiyaç duyulan personel giriş-çıkış kontrol sistemi cihazları, ses ve görüntü sistemi cihazları satın alınarak kurulumları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca güvenlik kameralarının sayıları artırılarak ve eksiklikler tamamlanarak binalarımızın güvenliği artırılmıştır. Arızalanan donanımlar tamir edilmiş, kullanım ömrünü tamamlayan donanımlar yenilenmiştir. 16

17 B.1.3-DONANIM BAKIMI VE ONARIMI Belediyemizdeki bilgisayar, çevre birimleri ve network donanımlarının bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar ve network sistemlerindeki arızalara kısa sürede müdahale edilerek kesintisiz bir şekilde hizmet verilmesi sağlanmıştır. Şekil 6: Bilgi İşlem Teknik Servis Odası 17

18 B.1.4- VERİ YEDEKLEME VE SANALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Belediyemizde kullanılan sunucuların, yazılımların, veritabanlarının ve diğer dosyaların yedeklenmesi günlük düzenli olarak yapılmaktadır. Böylece sistemlerde herhangi bir sorun çıktığında yedeğinden kurtarmak mümkün olmaktadır. Belediyemizde iş sürekliliğinin sağlanması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, yer, elektrik ve soğutma tasarrufu sağlanması, güvenlik, kolay yönetim gibi birçok avantajı olan sanallaştırma teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için mevcut 2 adet sunucunun kapasiteleri artırılarak wmware yazılımı kurulmuş ve sanallaştırma sunucusu olarak kullanılmıştır. 1 adet sunucu da yönetim sunucusu olarak kullanılmaktadır. Mevcut fiziksel sunuculardaki ve yıl içinde yeni alınan yazılımlar sanallaştırılmıştır yılında kurulan sanal sunucu sayısı 19 olmuştur. Sanal sunuculara ait veriler Veri Depolama Sisteminde tutularak veri güvenliği artırılmıştır. B.1.5- YAZILIM VE DONANIM TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ Belediyemizde bulunan müdürlüklere, bilgi evlerine ve kültür merkezlerine yazılım ve donanım problemlerinde kısa sürede teknik destek verilerek çalışmaların aksamaması sağlanmıştır. Müdürlüğümüze yazılım ve donanım teknik destek talepleri otomasyon sistemindeki Müdürlük İstek modülü üzerinden yapılabilmektedir. Böylece talepler kayıt altına alınarak yapılan işler takip edilebilmektedir. Müdürlüğümüze 2012 yılında saysis otomasyon yazılımıyla ilgili 114 adet güncelleme ve geliştirme talebi gelmiş, bunlardan 111 adet talep olumlu, 3 adet talep olumsuz sonuçlanmıştır. Böylece taleplerin %97 si karşılanmıştır. Tablo 8: Belediye Otomasyon Yazılımı Güncelleme ve Geliştirme Sayıları BELEDİYE OTOMASYONU GÜNCELLEME VE GELİŞTİRME TALEPLERİ Olumlu Sonuçlanan Talep Sayısı Olumsuz Sonuçlanan Talep Sayısı 15 3 İşlemde Olan Talep Sayısı 19 0 Toplam Talep Sayısı Taleplerin Karşılanma Oranı % 85 % 97 Müdürlüğümüze 2012 yılında kullanılan yazılımlarla ilgili 592 adet destek, eğitim, yetkilendirme vb. talep gelmiş bunlardan 570 adet talep olumlu, 22 adet talep olumsuz sonuçlanmıştır. Böylece taleplerin %96 sı karşılanmıştır. 18

19 Tablo 9: Yazılım Destek Sayıları YAZILIM DESTEK TALEPLERİ Talep Konusu Talep Adedi Olumlu Sonuçlanan Olumsuz Sonuçlanan Karşılanma Oranı Saysis Otomasyon % 96,16 Netcad / Belnet % 85,71 Diğer Yazılımlar % 95,55 Akıllı Kalem % 100 Web Sitesi % 100 TOPLAM % 96,28 Müdürlüğümüze 2012 yılında 466 adet sistem ve donanım destek talebi gelmiş, bunlardan 439 adet talep olumlu, 27 adet talep olumsuz sonuçlanmıştır. Böylece taleplerin %94 ü karşılanmıştır. Tablo 10: Sistem ve Donanım Destek Sayıları SİSTEM VE DONANIM DESTEK TALEPLERİ Talep Konusu Talep Adedi Olumlu Sonuçlanan Olumsuz Sonuçlanan Karşılanma Oranı Bilgisayar Arızası % 94,55 Bilgisayar Kurulumu % 97,22 Yazıcı Kurulumu % 96,61 Yazıcı Problemi % 87,65 İnternet Problemi % 95,08 İş Talepleri % 96,34 TOPLAM % 94,20 B.1.6- DOMAIN SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Belediyemizde 2012 yılında domain sistemi aktif şekilde kullanılmaya devam edilmiştir. Hizmet binalarımızdaki tüm kullanıcılar domain sistemine alınarak gerekli yetkilendirmeler yapılarak sistem güvenliği sağlanmıştır. Domain kullanıcılarının şifrelerini 19

20 değiştirmeleri ve güvenli şifre kullanmaları sağlanmıştır. Ayrıca bilgisayarlarına izinsiz program yüklemeleri ve sistem ayarlarıyla oynamaları engellenmiştir. B.1.7- YAZILIM LİSANSLAMA VE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI Belediyemizde kullanılan yazılımlar için 2012 yılında yeni lisans alımları ve güncellemeleri yapılmıştır. Mevcut Netcad, Saysis, Diyos İhale yazılımlarının güncelleştirmeleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra AMP Hakediş, Akıllı Kalem Formidable, Betonarme Statik Proje, Autocad vd. yazılım lisansları alınmıştır. Güvenlik Duvarı, analyzer cihazları yazılımlarının, antivirüs ve işletim sistemi yazılımlarının güncelleştirmeleri düzenli olarak yapılarak güncel yazılım kullanımı sağlanmıştır. B.1.8- ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Belediyemizde kullanılan elektronik posta hesaplarının yönetimi gerçekleştirilmiş, yeni personelin posta hesapları oluşturulmuş, şifresini unutan personele destek verilmiştir. Tüm büro personelinin e-posta hesapları bulunmakta ve aktif olarak kullanılmaktadır. B.1.9- WEB SİTESİ GÜNCELLEME VE İNTERAKTİF BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI 2012 yılında belediyemizin resmi web sitesine (www.cekmekoy.bel.tr) yeni online hizmetler eklenmiştir. Ayrıca çocuklara yönelik hem eğlendirici hem de eğitici Çekmeköy Çocuk web sitesinde (www.cekmekoycocuk.com) geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Web sitemizde bulunan online hizmetler ile vatandaşlarımız birçok hizmeti ve bilgiyi internet üzerinden alabilmektedir. Bu hizmetlerin başlıcaları Vergi Borcu/Tahakkuk Sorgulama, E-Ödeme, E-Makbuz, Ruhsat Görüntüleme, Beyan Görüntüleme, İnşaat Maliyet Bedelleri, Bina Aşınma Oranları, Çevre Temizlik Bedelleri, Seri Nokta Başvurusu (İstek Şikayet Gönderme ve Takibi), Bilgi Edinme Başvurusu, Meclis Kararları, Doküman Yönetimi, Kent Rehberi, E-İmar, Nöbetçi Eczaneler, Hizmet Rehberi, İhaleler, Nikah İşlemleri, İstek Şikayet Gönderme ve Takibi, Proje Önerme, Mevzuat, İETT Hareket Saatleri ve Güzergahları, Trafik Kameraları, E-bülten ve E-Kütüphane uygulamalarıdır. 20

21 Şekil 7: Çekmeköy Belediye Başkanlığı Resmi Web Sitesi 21

22 Çekmeköy Çocuk web sitesinde belediyemizin etkinlikleri, parkları ve kültür merkezleri görüntülenmekte, fıkralar, bilmeceler, tekerlemeler, çocuk şarkıları, oyunlar, faydalı bilgiler, güzel sözler, sesli ve resimli hikayeler bulunmaktadır. Çocuklar siteye üye olarak kendi resimlerini, hikayelerini ve şiirlerini ekleyebilmekte ve paylaşabilmektedirler. Her ay siteye en fazla yükleme yapan çocuğumuza hediyeler verilmiştir. Şekil 8: Çekmeköy Çocuk Web Sitesi 22

23 Şekil 9: Çekmeköy Çocuk Üyelerine Hediye Verildi 2012 yılında web sitemizin ziyaretçi sayısı den e çıkarak %38 gibi büyük bir artış sağlanmıştır. Aşağıda web sitemizle ilgili detaylı istatistiki bilgiler yer almaktadır. Tablo 11: Web Sitemiz 2012 Yılı İstatistikleri İstatistik Türü Artış Oranı Toplam Ziyaretçi Sayısı % 38 Ortalama Aylık Ziyaretçi Sayısı % 38 Ortalama Günlük Ziyaretçi Sayısı % 38 E-Belediye Üye Sayısı % 32 23

24 Tablo 12: Web Sitemiz 2012 Yılı İçerik Güncelleme Çalışmaları İçerik Türü Eklenen İçerik Sayısı Haber 463 Duyuru 15 Duyuru Bannerı 186 Etkinlik 3014 Video 109 Fotoğraf Albümü 1 İhale İlanı 36 Şekil 10: Web Sitemiz Aylık Ziyaretçi Sayıları İstatistikleri B AKILLI KALEM PROJESİ Müdürlüğümüz dijital platformdaki çalışmalarına akıllı kalem i de ekledi. Türkiye de ilk defa bir kamu kurumunda akıllı kalem teknolojisi kullanılmaya başlandı. Toplam bütçesi TL olan Magic Pen Teknolojisinin Belediye Süreçlerinde Kullanılması ve Belediye Otomasyon Programına Entegrasyonu Projesi İstanbul Kalkınma ajansının % 80 maddi desteğiyle gerçekleştirildi. Proje, Çekmeköy Belediyesi ne magicpen teknolojisinin alınması ve ülkemizde ilk defa olarak belediye otomasyon sisteminde kullanılması ile tüm süreçlerde verimin artırılması, 24

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı Projeleri

Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı Projeleri bursa.bel.tr www.bursa.bel.tr Bilgi İşlem ve Teknolojik Altyapı Projeleri Sevgili Hemşehrilerim; Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa da yaşamı kolaylaştırmak ve halkımıza daha hızlı hizmet sunabilmek

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek.

Ahmet ÖZYURT Basın Yayın Daire Başkanı Vek. BASIN YAYIN HALKLA ĐLĐŞKĐLER DAĐRE BAŞKANLIĞI MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı