EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİNE GÖNDERİLECEK VERİ SETLERİNE İLİŞKİN GENELGE (GENELGE NO:2004/2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİNE GÖNDERİLECEK VERİ SETLERİNE İLİŞKİN GENELGE (GENELGE NO:2004/2)"

Transkript

1 EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİNE GÖNDERİLECEK VERİ SETLERİNE İLİŞKİN GENELGE (GENELGE NO:2004/2) Genelge No: 2004/2 Kabul Tarihi: Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığının günlük gözetim ve denetimine tabidir. Müsteşarlık, şirketlerin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezini görevlendirmiştir. Emeklilik Şirketlerinin ekte yer alan standartlaştırılmış veri setleri kayıtlarını aşağıdaki esaslar dahilinde Emeklilik Gözetim Merkezi ne iletmeleri gerekmektedir. Bu genelgede yer alan veri tipi ve formatları Müsteşarlığın uygun görüşünü almak kaydıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından güncellenebilir. Bu genelge ile 27 Ekim 2003 tarihinde İnternet adresinde yayımlanan 2003/6 no.lu Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu genelgede belirlenen esaslar dahilinde işlem yapılacaktır. Veri Setlerinin Gönderilmesine İlişkin Kurallar Veriler CSV dosya formatında ve alan ayıracı olarak ; (noktalı virgül) kullanılacak şekilde gönderilecektir. Dosyalar, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından bildirilmiş olan Kullanıcı Kodu, Şifre ve FTP adresi kullanılarak, FTP protokolü ile gönderilecektir. Dosyaların isimleri XXGGGVV.CSV formatına uyacak şekilde belirlenecektir. o XX : Emeklilik Şirketi Kısa Kodunu, o GGG: Yılın kaçıncı günü olduğunu, o VV : Veri Seti numarasını ifade eder. Örnek: 25/05/2004 tarihinde Başak Emeklilik A.Ş. tarafından gönderilecek Veri Seti 21 dosyasının ismi BA14621.CSV şeklinde olacaktır. Her işgününe ait veri setlerini içeren dosyaların, bir sonraki işgünü saat 10:00 a kadar gönderilmesi gerekmektedir. Cumartesi veya Pazar günleri işlem olması halinde, her iki güne ait veri setlerinin Cuma gününe ait veri setleri ile beraber Pazartesi günü ayrı ayrı dosyalarda gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim esaslarına ilişkin her türlü soru adresine iletilecektir. Emeklilik Şirketleri, veri setlerinin gönderilmesi ile ilgili sorumlu kişileri içeren veya formatına uygun iletişim adreslerini Emeklilik Gözetim Merkezine bildirir. Bu genelgede yer alan veri setlerinin doğru olarak gönderildiğine dair Emeklilik Gözetim Merkezinden teyit alınıncaya kadar mevcut veri setlerinin gönderimine yürürlükten kaldırılan 2003/6 no.lu Genelge kapsamında devam edilecektir. Söz konusu süre içerisinde gönderilen dosya isimlerinin başına M (Mevcut) ve Y (Yeni) kodlaması yapılarak farklılık oluşturulacaktır (YXXGGGVV.CSV veya MXXGGGVV.CSV). Bu genelgedeki veri setlerinin gönderim şekillerine ilişkin örneklere adresinden ulaşılabilecektir.

2 Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından veri seti 9 un doğru olarak gönderildiğine dair teyit alınmasını müteakip bir defaya mahsus olmak üzere söz konusu veri setinde yer alan bilgilerin tamamı Emeklilik Gözetim Merkezine iletilecektir. Veri seti 9 un müteakip iletimi ise cari günde oluşan sözleşme hareketlerini içerecek şekilde yapılacaktır. Veri setlerinin gönderimine ilişkin açıklamalar veri seti numaralarının yanında yer almaktadır. VERİ TİPLERİ VE FORMATLARI (Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge ) VERİ ALAN TİPİ VERİ FORMATI Plan Kodu N(3) 000 Sözleşme İşlem Tipi N(2) 00 Sözleşme Statüsü N(2) 00 A(3) XXX N(2) 00 Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu N(2) 00 Ulaşılan Kümülatif Sözleşme Sayısı N(8) Katılımcıların Cinsinden Aylık Asgari Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Düzenli Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Düzenli Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Kümülatif Düzenli Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Kümülatif Düzenli Katılımcıların Cinsinden Tahakkuk Eden Giriş Aidatı Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Tahakkuk Eden Giriş Aidatı Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Giriş Aidatı Tutarları Toplamı Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Giriş Aidatı Tutarları Toplamı Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Yönetim Gideri Kesintisi Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Yönetim Gideri Kesintisi Tutarları Toplamı Türk Lirası Cinsinden Cari Günde Yapılan Fon İşletim Gideri Kesintisi Tutarları Toplamı Katılımcıların Cinsinden Cari Hesaplarından Ödedikleri Kümülatif Diğer Kesintiler Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Cari Hesaplarından Ödedikleri Kümülatif Diğer Kesintiler Tutarları Toplamı Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarı Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Ek Katkı Payı Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Ek Katkı Payı Tutarları Toplamı Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Kümülatif Ek Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Kümülatif Ek Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Başlangıç Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Başlangıç Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Başlangıç Katkı Payı Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Başlangıç Katkı Payı Tutarları Toplamı Fon Kodu N(3) 000 Fon Türü N(2) 00 Fonun Pay i N(12,6) , Fonun Net Varlık i

3 Cari Günde Alınan Toplam Pay Adedi N(15,3) ,000 Cari Günde Satılan Toplam Pay Adedi N(15,3) ,000 Geçici Aracı Sicil Kodu N(15) BES Aracı Sicil No N(12) Aracının & Yöneticinin Maruz Kaldığı İşlem Tipi N(2) 00 Dağıtım Kanalı Tipi N(2) 00 Aracı & Yönetici Eğitim Durumu N(2) 00 Aracının & Yöneticinin Muaf Olduğu Eğitim Modülleri N(2) 00 Yöneticinin Görev Kodu N(2) 00 Adı A(30) A(30) Soyadı Doğum Tarihi D(8) YYYYAAGG Aracının Aldığı BE Eğitim Modülü N(2) 00 BE Eğitiminin Veriliş Tarihi D(8) YYYYAAGG Katılımcı Sicil Kodu N(12) Katılımcının Maruz Kaldığı İşlem Tipi N(2) 00 A(30) Katılımcı Adı Katılımcı Soyadı A(30) A(30) Katılımcı Ana Adı X Katılımcı Baba Adı A(30) Katılımcı Doğum Tarihi D(8) YYYYAAGG Değişiklik Hakkı Cinsi N(2) 00 Değişiklik Hakkı Kullanım Adedi N(6) Başvuru Tipi N(3) 000 Sözleşme Numarası C(8) Sözleşme Kuruluş Tarihi D(8) YYYYAAGG Sözleşme Yürürlük Tarihi D(8) YYYYAAGG Bireysel Emeklilik Hesap Numarası C(8) Sözleşme Hareket Tipi N(3) 000 Devir Geldiği Şirketteki Hesap Numarası C(8) Devir Geldiği Şirket Numarası N(2) 0000 Devir Geldiği Şirketteki Sözleşme Numarası C(8) Türk Lirası Cinsinden Birikimli Sigortadan Aktarım Tutarı Birikimli Sigortadan Aktarım İle Gelen Prim-Ay Süresi N(3) 000 Birikimli Sigortadan Aktarım Öncesi Sisteme İlk Giriş Tarihi D(8) YYYYAAGG Katılımcının İkametgah İli N(2) 00 Sözleşmenin Cinsinden Aylık Düzenli Katkı Payı Tutarı Sözleşmenin Türk Lirası Cinsinden Aylık Düzenli Katkı Payı Tutarı Devir Birikim Tutarı "0" veya "1" prefiksli Düzenli Ödeme İçin Kullanılan Ödeme Enstrümanı N(3) 000 Katılımcının Cinsiyeti C(1) X E, K Aracının Cinsiyeti C(1) X E, K Birikimli Sigortadan Aktarılan Poliçe Adedi N(2) 00 Sözleşme Hareket Numarası N(3) 000 Cinsinden İlgili Fona Yönlendirilmiş Net Katkı Payı Tutarı Toplamı Türk Lirası Cinsinden İlgili Fona Yönlendirilmiş Net Katkı Payı Tutarı Toplamı Fon Pay Adedi Toplamı N(15,3) ,000 Türk Lirası Cinsinden Birikimli Sigortanın Aktarımına Konu Ek Katkı Payı Tutarı

4 VERİ SETLERİ (Gönderim Şekilleri) (Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge ) (Yeni) VERİ SETİ 21 ( Her gün; Kümülatif) Plan Kodu Geçici Aracı Sicil No BES Aracı Sicil No Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu Sözleşme Statüsü Sözleşme İşlem Tipi Ulaşılan Kümülatif Sözleşme Sayısı Katılımcıların Cinsinden Aylık Asgari Katılımcıların Cinsinden Tahakkuk Eden Giriş Aidatı Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Tahakkuk Eden Giriş Aidatı Tutarları Toplamı Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Giriş Aidatı Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Giriş Aidatı Tutarları Toplamı Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Düzenli Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Düzenli Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Kümülatif Düzenli Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Kümülatif Düzenli Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Ortalama Düzenli Katkı Payı Tutarı Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Ek Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Ek Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Kümülatif Ek Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Kümülatif Ek Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Başlangıç Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmemiş Başlangıç Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Başlangıç Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Yatırıma Yönlenmiş Başlangıç Katılımcıların Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Yönetim Gideri Kesinti Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Ödedikleri Kümülatif Yönetim Gideri Kesinti Tutarları Toplamı Katılımcıların Cinsinden Cari Hesaplarından Ödedikleri Kümülatif Diğer Kesintiler Tutarları Toplamı Katılımcıların Türk Lirası Cinsinden Cari Hesaplarından Ödedikleri Kümülatif Diğer Kesintiler Tutarları Toplamı (Aynı) VERİ SETİ 03 ( Değişiklik olması halinde; Kümülatif) Plan Kodu Fon Kodu Fon Türü (Aynı) VERİ SETİ 04 ( Her gün; Cari gün bilgileri) Plan Kodu Fon Kodu Cari Günde Alınan Toplam Pay Adedi Cari Günde Satılan Toplam Pay Adedi Türk Lirası Cinsinden Cari Günde Yapılan Fon İşletim Gideri Kesinti Tutarları Toplamı (Yeni) VERİ SETİ 51 ( Her gün; Kümülatif; İlk katkı payları yatırıma yönlenmemiş sözleşmelerin katılımcıları) Katılımcının Maruz Kaldığı İşlem Tipi Katılımcı Sicil Kodu Katılımcı Adı Katılımcı Soyadı Katılımcı Ana Adı Katılımcı Baba Adı Katılımcı Doğum Tarihi Katılımcının İkametgah İli Katılımcının Cinsiyeti ( Sözleşmelerin ilk katkı payları yatırıma yönlendikten sonra veriler veri seti 51 yerine veri seti 52 de gösterilecektir.

5 (Yeni) VERİ SETİ 52 ( Her gün; Kümülatif; İlk katkı payları yatırıma yönlenmiş sözleşmelerin katılımcıları) Katılımcının Maruz Kaldığı İşlem Tipi Katılımcı Sicil Kodu Katılımcı Adı Katılımcı Soyadı Katılımcı Ana Adı Katılımcı Baba Adı Katılımcı Doğum Tarihi Katılımcının İkametgah İli Katılımcının Cinsiyeti (Aynı) VERİ SETİ 06 ( Değişiklik olması halinde; farklarla birlikte hepsi tekrar gönderilecektir) Aracının & Yöneticinin Maruz Kaldığı İşlem Tipi Geçici Aracı Sicil No BES Aracı Sicil No Dağıtım Kanalı Tipi Aracı & Yönetici Eğitim Durumu Aracının & Yöneticinin Muaf Olduğu Eğitim Modülleri Yöneticinin Görev Kodu Adı Soyadı Doğum Tarihi Aracının Aldığı BE Eğitim Modülü BE Eğitiminin Veriliş Tarihi Aracının Cinsiyeti (Aynı) VERİ SETİ 07 ( Her gün; Cari gün bilgileri) Fon Kodu Fonun Net Varlık i Fonun Pay i (Aynı) VERİ SETİ 08 ( Değişiklik olması halinde; farklarla birlikte hepsi tekrar gönderilecektir) Değişiklik Hakkı Cinsi Değişiklik Hakkı Kullanım Adedi (Yeni) VERİ SETİ 09 ( Sözleşmede bir değişiklik olması halinde; sadece oluşan hareket bilgileri) Başvuru Tipi Sözleşme Numarası Plan Kodu Sözleşme Kuruluş Tarihi Sözleşme Yürürlük Tarihi Bireysel Emeklilik Hesap Numarası Geçici Aracı Sicil No BES Aracı Sicil No Sözleşme Hareket Tipi Sözleşme Statüsü Katılımcı Sicil Kodu Sözleşmenin Cinsinden Aylık Düzenli Katkı Payı Tutarı Sözleşmenin Türk Lirası Cinsinden Aylık Düzenli Katkı Payı Tutarı Düzenli Ödeme İçin Kullanılan Ödeme Enstrümanı Devir Geldiği Şirketteki Hesap Numarası Devir Geldiği Şirket Numarası Devir Geldiği Şirketteki Sözleşme Numarası Devir Birikim Tutarı Türk Lirası Cinsinden Birikimli Sigortadan Aktarım Tutarı) Birikimli Sigortadan Aktarım İle Gelen Prim-Ay Süresi Birikimli Sigortadan Aktarım Öncesi Sisteme İlk Giriş Tarihi Birikimli Sigortadan Aktarılan Poliçe Adedi Sözleşme Hareket Numarası Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu Türk Lirası Cinsinden Birikimli Sigortanın Aktarımına Konu Ek Katkı Payı Tutarı (Yeni) VERİ SETİ 11 (Her gün; Kümülatif)

6 Sözleşme Numarası Plan Kodu Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu Fon Kodu Cinsinden İlgili Fona Yönlendirilmiş Net Katkı Payı Tutarı Toplamı Türk Lirası Cinsinden İlgili Fona Yönlendirilmiş Net Katkı Payı Tutarı Toplamı Fon Pay Adedi Toplamı DEĞER LİSTELERİ (Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge ) Emeklilik Şirketi Kodu Kısaltma 22 Başak Groupama Emeklilik A.Ş. BA 24 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. AH 25 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. AS 26 Ankara Emeklilik A.Ş. AN 36 Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. FO 42 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. GA 52 Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. KA 69 Oyak Emeklilik A.Ş. OY 82 Vakıf Emeklilik A.Ş. VA 95 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. YK Dağıtım Kanalı Tipi 01 Türk Aracı Bireysel Direkt Satış Kadrosu 02 Türk Aracı Kurumsal Direkt Satış Kadrosu 03 Türk Aracı Banka Çalışanı 04 Türk Aracı Acente Çalışanı 05 Türk Aracı Broker Çalışanı 06 Türk Aracı Çağrı Merkezi Çalışanı 07 Türk Aracı Yönetici 08 Türk Aracı Diğer Aracılar 81 Yabancı Aracı Bireysel Direkt Satış Kadrosu 82 Yabancı Aracı Kurumsal Direkt Satış Kadrosu 83 Yabancı Aracı Banka Çalışanı 84 Yabancı Aracı Acente Çalışanı 85 Yabancı Aracı Broker Çalışanı 86 Yabancı Aracı Çağrı Merkezi Çalışanı 87 Yabancı Aracı Yönetici 88 Yabancı Aracı Diğer Aracılar 90 Internet Katılımcının Maruz Kaldığı İşlem Tipi 1 Sisteme Yeni Giriş 2 Birikimli Hayat Sigortalarından Aktarım 3 Başka Şirketten Aktarım 10 Başka Şirkete Aktarım 90 Cayma 91 Kendi İsteğiyle Sistemden Çıkış 92 Vefat Nedeniyle Sistemden Çıkış 93 Maluliyet Nedeniyle Sistemden Çıkış 94 Emekli Olma 4 Başka Şirketten Portföy Devri 95 Başka Şirkete Portföy Devri Sözleşme İşlem Tipi 1 Yeni Giriş 10 Başka Şirkete Tekil veya Toplu Aktarım 20 Başka Şirketten Tekil veya Toplu Aktarım 21 Birikimli Hayat Sigortalarından Aktarım 90 Cayma

7 91 Kendi İsteğiyle Sistemden Çıkış 92 Vefat Nedeniyle Sistemden Çıkış 93 Maluliyet Nedeniyle Sistemden Çıkış 94 Emekli Olma 95 Başka Şirkete Portföy Devri 22 Başka Şirketten Portföy Devri Sözleşme Statüsü 1 Aktif (Sözleşme işlem tiplerinden 1,20 ve 21 ile kullanılabilir.) 2 Ara Vermiş (Sözleşme işlem tiplerinden 1,20 ve 21 ile kullanılabilir.) 3 Pasif (Sözleşme işlem tiplerinden 1,20 ve 21 ile kullanılabilir.) 4 Sona Ermiş (Sözleşme işlem tiplerinden 10, 90, 91, 92, 93 ve 94 ile kullanılabilir.) 1 Tekil 2 Toplu (Bireysel) 3 Toplu (Grup) Fon Türü 10 Gelir Amaçlı Fonlar Hisse Senedi Fonu 11 Gelir Amaçlı Fonlar Kamu Borçlanma Araçları Fonu 12 Gelir Amaçlı Fonlar Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 13 Gelir Amaçlı Fonlar Karma Borçlanma Araçları Fonu 14 Gelir Amaçlı Fonlar Karma Fon 15 Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Hisse Senedi Fonu 16 Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Borçlanma Araçları Fonu 17 Gelir Amaçlı Fonlar Uluslararası Karma Fon 18 Gelir Amaçlı Fonlar Esnek Fon 19 Gelir Amaçlı Fonlar Türk Eurobond Fonu 20 Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Fonu 21 Büyüme Amaçlı Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu 22 Büyüme Amaçlı Karma Fon 23 Büyüme Amaçlı Uluslararası Hisse Senedi Fonu 24 Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Fon 25 Büyüme Amaçlı Esnek Fon 30 Para Piyasası Fonları Likit Fon-Kamu Fonu 31 Para Piyasası Fonları Likit Fon-Özel Sektör Fonu 32 Para Piyasası Fonları Likit Fon-Karma Fonu 40 Kıymetli Madenler Fonu 41 Kıymetli Madenler Altın Fonu 50 İhtisaslaşmış Fonlar Yabancı Ülke Fonu 51 İhtisaslaşmış Fonlar Sektör Fonu 52 İhtisaslaşmış Fonlar Endeks Fonu 60 Diğer Fonlar Dengeli Fon 61 Diğer Fonlar Esnek Fon AUD BGL CAD CHF DKK EUR GBP ILS IRR JOD JPY KWD NOK ROL SAR SEK SYP TRL Avustralya Doları Bulgar Levası Kanada Doları İsviçre Frangı Danimarka Kronu Euro İngiliz Sterlini Yeni İsrail Şekeli Iran Riyali Ürdün Dinarı Japon Yeni Kuveyt Dinarı Norveç Kronu Romen Leyi Suudi Arabistan Riyali İsveç Kronu Suriye Lirası Türk Lirası

8 USD ABD Doları Aracının & Yöneticinin Maruz Kaldığı İşlem Tipi 1 BE Eğitimi Alma 2 Sisteme Tanımlanma 3 Yöneticinin Sisteme Tanımlanması 4 Lisans Yenileme 5 Lisansın Askıya Alınması 6 Tanıtım Kartı İade 7 Yöneticinin Sistemden Ayrılması Değişiklik Hakkı Cinsi 10 Ödenecek KP Tutarlarını Etkileyecek Katkı Payı Dağılım Oranı Değişikliği 11 BEH'ndaki Birikimleri Etkileyecek Katkı Payı Dağılım Oranı Değişikliği 12 BEH'ndaki Birikimleri ve Ödenecek KP Tutarlarını Etkileyecek Katkı Payı Dağılım Oranı Değişikliği 20 Plan Değişikliği Sözleşmenin Olağan Ödeme Periyodu 1 Aylık 3 Üç Aylık 6 Altı Aylık 12 Yıllık Aracı & Yönetici Eğitim Durumu 1 Lise 2 Üniversite 3 Üniversite Üzeri Eğitim Aracının & Yöneticinin Muaf Olduğu Eğitim Modülleri 1 Tüm Modüllerden Muaf 11 1.Modülden Muaf 14 4.Modülden Muaf 15 5.Modülden Muaf 16 6.Modülden Muaf ve 4. Modüllerden Muaf ve 5. Modüllerden Muaf ve 6. Modüllerden Muaf ve 5. Modüllerden Muaf ve 6. Modüllerden Muaf ve 6. Modüllerden Muaf ve 5. Modüllerden Muaf ve 6. Modüllerden Muaf ve 6. Modüllerden Muaf ve 6. Modüllerden Muaf 99 Hiçbir Modülden Muaf Olmama Yöneticinin Görev Kodu 10 Emeklilik Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 11 Emeklilik Şirketin Genel Müdürü 12 Emeklilik Şirketin Genel Müdür Yardımcıları 13 Emeklilik Şirketin Bölge Müdürü 14 Emeklilik Şirketin Merkezinde Pazarlamadan Sorumlu Müdür veya Üstü Yöneticiler 20 Emeklilik Şirketine ait (%51) Pazarlama ve Satış Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi 21 Emeklilik Şirketine ait (%51) Pazarlama ve Satış Şirketinin Genel Müdürü 22 Emeklilik Şirketine ait (%51) Pazarlama ve Satış Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı 98 Sınavdan Muaf Olmayan Yöneticiler 99 Yönetici Olmayan Lisans Sahipleri Aracının Aldığı BE Eğitim Modülü 1 Eğitim Almama

9 2 Modül 1 3 Modül 2 4 Modül 3 5 Modül 4 6 Modül 5 7 Modül 6 8 Modül 7 Başvuru Tipi 1 Yeni Giriş 2 Birikimli Hayat Sigortalarından Aktarım 3 Başka Şirketten Aktarım 4 Başka Şirketten Portföy Devri Sözleşme Hareket Tipi 1 Sözleşme Yürürlüğe Giriş 2 Fon Dağılımı Değişikliği 3 Plan Değişikliği 4 Sözleşme Aracısı Değişikliği 5 Ödemeye Ara Verme 6 Pasif Hale Gelme 7 Vefat 8 Maluliyet 9 Başka Şirkete Aktarım 10 Sistemden Çıkış 11 Emeklilik 12 Mevcut Sözleşmeye Birikimli Hayat Sigortalarından Aktarım Yapılması 13 Sözleşme Bilgileri Değişikliği 14 Ödemeye Ara Verme Durumundan Tekrar Yürürlüğe Giriş 15 Pasif Durumdan Tekrar Yürürlüğe Giriş 91 Kayıt Düzeltme (Sözleşme Hareket Numarası Referansı ile yapılabilir) 92 Kayıt Silme (Sözleşme Hareket Numarası referansı ile yapılabilir) 19 Başka Şirkete Portföy Devri Katılımcının İkametgah İli (İl Trafik Kodları Kullanılacaktır) İl Trafik Kodu İl Adı 1 Adana 2 Adıyaman 3 Afyon 4 Ağrı 5 Amasya 6 Ankara 7 Antalya 8 Artvin 9 Aydın 10 Balıkesir 11 Bilecik 12 Bingöl 13 Bitlis 14 Bolu 15 Burdur 16 Bursa 17 Çanakkale 18 Çankırı 19 Çorum 20 Denizli 21 Diyarbakır 22 Edirne 23 Elazığ 24 Erzincan 25 Erzurum 26 Eskişehir 27 Gaziantep 28 Giresun 29 Gümüşhane 30 Hakkari

10 31 Hatay 32 Isparta 33 İçel 34 İstanbul 35 İzmir 36 Kars 37 Kastamonu 38 Kayseri 39 Kırklareli 40 Kırşehir 41 Kocaeli 42 Konya 43 Kütahya 44 Malatya 45 Manisa 46 Kahramanmaraş 47 Mardin 48 Muğla 49 Muş 50 Nevşehir 51 Niğde 52 Ordu 53 Rize 54 Sakarya 55 Samsun 56 Siirt 57 Sinop 58 Sivas 59 Tekirdağ 60 Tokat 61 Trabzon 62 Tunceli 63 Şanlıurfa 64 Uşak 65 Van 66 Yozgat 67 Zonguldak 68 Aksaray 69 Bayburt 70 Karaman 71 Kırıkkale 72 Batman 73 Şırnak 74 Bartın 75 Ardahan 76 Iğdır 77 Yalova 78 Karabük 79 Kilis 80 Osmaniye 81 Düzce 99 Yurtdışı Düzenli Ödeme İçin Kullanılan Ödeme Enstrümanı Kod Ödeme Enstrümanı 1 Kredi kartı 2 Havale 3 Nakit 4 Çek 5 Posta çeki 6 Otomatik Talimatlı Ödeme

11

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/6)

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/6) Genelge No: 2003/6 Kabul Tarihi: 27.10.2003 Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/6) Bireysel

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

idata firmasının hizmetleri ve temsilcilikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.idata.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Vize Başvurusu Hakkında Genel Bilgiler İki tür vize başvurusunda bulunabilirsiniz: Schengen Devletlerinde kısa süreli ikametler için (90 güne kadar) (ayrıntılar 1. maddede) veya uzun süreli ikametler için

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

Malın GTİP No su Cinsi Miktarı Tutarı

Malın GTİP No su Cinsi Miktarı Tutarı İthal Edilecek Mallara İlişkin Liste EK-1/a İthal Edilecek Mallara İlişkin Listesi AT Yüklenicisinin Unvanı/Adı Tüzel Kişiler için Vergi Kimlik Numarası Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarası İthal edilen

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET SİSTEMİ (TÜMSİS) YARDIMCI KILAVUZ

TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET SİSTEMİ (TÜMSİS) YARDIMCI KILAVUZ 1. TANIM VE KAPSAM TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET SİSTEMİ (TÜMSİS) YARDIMCI KILAVUZ Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) kapsamında yer alan Tarım Ürünleri Maliyet Sistemi (TÜMSİS) ilçe bazında, o ilçede üretimi yapılan

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 11.01.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/25 Gündem Konusu : Türk Telekom Referans Kiralık Devre Teklifine Kısmi Kiralık Devre Hizmetinin Eklenmesi.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı