İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YAPIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, İLKELERİ, TÜRLERİ, EKLERİ, TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YAPIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, İLKELERİ, TÜRLERİ, EKLERİ, TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YAPIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, İLKELERİ, TÜRLERİ, EKLERİ, TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ I- GENEL OLARAK YAPIM SÖZLEŞMESİ... Hata! Yer işareti II- YAPIM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI... Hata! Yer işareti A. Yapı (Eser)... Hata! Yer işareti 1. Yapının Ayrılmaz Parçasını Oluşturan Unsurlar... Hata! Yer işareti 2. Küçük Onarım İşleri... Hata! Yer işareti B. İmal (Meydana Getirme=İnşa Etme)... Hata! Yer işareti C. Müteahhide Ödenecek Ücret... Hata! Yer işareti Ç. Taraflar Arasında Anlaşma... Hata! Yer işareti III. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI (YÜKÜMLÜLÜKLERİ). Hata! Yer işareti A. Sadakat (Bağlılık) Borcu... Hata! Yer işareti B. İşi Özenle Yapma Borcu... Hata! Yer işareti 1. Yüklenicinin Özen Borcunun Kapsamı... Hata! Yer işareti 2. Özen Borcuna Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları.. Hata! Yer işareti a. Kusurlu işlerin düzelttirilmesi veya başkasına yaptırılmasıhata! Yer işareti b. Sözleşmenin feshi... Hata! Yer işareti C. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu... Hata! Yer işareti Ç. İşi Kendisi Yapmak veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırmak BorcuHata! Yer işareti 1. Yüklenicinin İşi Kendi Yönetimi Altında Yardımcı Kişilere YaptırmasıHata! Yer işareti 2. Alt Yüklenici Çalıştırılması... Hata! Yer işareti 3. Yüklenicinin İş Başında Bulunması... Hata! Yer işareti D. Araç, Gereç ve Malzemeye İlişkin Özen Borcu... Hata! Yer işareti E. Kontrol ve Bildirim (Genel İhbar) Yükümlülüğü... Hata! Yer işareti F. Eseri Teslim Borcu... Hata! Yer işareti G. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu... Hata! Yer işareti IV. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI (YÜKÜMLÜLÜKLERİ)... Hata! Yer işareti V. SÖZLEŞME UYGULAMALARINA HAKİM OLAN İLKELERHata! Yer işareti A. Sözleşmenin İhale Dokümanına Aykırılık Taşıyamayacağı İlkesiHata! Yer işareti B. Sözleşmenin Değişmezliği İlkesi... Hata! Yer işareti

2 1. Sözleşme Değişikliği Yapılabilecek Haller... Hata! Yer işareti C. Sözleşme Taraflarının Eşitliği İlkesi... Hata! Yer işareti VI. SÖZLEŞME TÜRLERİ... Hata! Yer işareti A. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme... Hata! Yer işareti 1. Hukuki Niteliği... Hata! Yer işareti 2. Anahtar Teslimi Götürü Bedele Dahil ve Hariç işlerin Belirlenmesi... Hata! Yer işareti B. Birim Fiyat Sözleşme... Hata! Yer işareti VII. SÖZLEŞMENİN EKLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜHata! Yer işareti A. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmenin Ekleri ve Bağlayıcılık SırasıHata! Yer işareti 1. Uygulama Projesi... Hata! Yer işareti 2. Mahal Listesi... Hata! Yer işareti 3. Teknik Şartnameler... Hata! Yer işareti 4. İdarece Hazırlanan Metraj Cetvellerinin Durumu... Hata! Yer işareti 5. Pursantaj Cetveli... Hata! Yer işareti B. Birim Fiyatlı Sözleşmenin Ekleri ve Bağlayıcılık Sırası Hata! Yer işareti C. Uyuşmazlıkların Çözümü... Hata! Yer işareti İKİNCİ BÖLÜM PROJELER, İŞ YERİ TESLİMİ, MALZEME OCAKLARI, TEKNİK PERSONEL BİLDİRİMİ VE SİGORTA İŞLEMLERİ I- PROJELER... Hata! Yer işareti A. Projelerin Yükleniciye Verilmesi... Hata! Yer işareti 1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Projelerin Teslimi... Hata! Yer işareti 2. Teklif Birim Fiyatlı İşlerde Projelerin Teslimi... Hata! Yer işareti B. Birim Fiyatlı İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye YaptırılmasıHata! Yer işareti C. Projelerin Tesliminde Gecikme Olması... Hata! Yer işareti Ç. Projelerin Yapıya ve Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olmaması HaliHata! Yer işareti II- YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA... Hata! Yer işareti A. Genel Açıklama... Hata! Yer işareti B. İşyeri Teslim Yöntemi... Hata! Yer işareti C. İdarenin Yer Tesliminde Gecikmesi ve Hukuki SonuçlarıHata! Yer işareti

3 Ç. Yüklenicinin Yer Teslimine Yanaşmaması ve İşe Başlamakta GecikmesiHata! Yer işareti D. Teslim Edilen Arsanın Yapıya Elverişli Olmaması... Hata! Yer işareti E. İşyerinin Değiştirilmesi... Hata! Yer işareti III- MALZEME OCAKLARI VE KULLANMA ŞARTLARI Hata! Yer işareti A. İdarece Malzeme Ocağı Belirlenmesi ve Yükleniciye TeslimiHata! Yer işareti B. Malzeme Ocaklarının Değiştirilmesi... Hata! Yer işareti C. Malzeme Ocaklarının Kullanılma Şartları... Hata! Yer işareti IV- YÜKLENİCİNİN TEKNİK PERSONEL YÜKÜMLÜLÜĞÜHata! Yer işareti A. Genel Açıklama... Hata! Yer işareti B. Teknik Personel Bildirimi... Hata! Yer işareti C. Yüklenicinin Teknik Personeli İşyerinde Bulundurma YükümlülüğüHata! Yer işareti Ç. Uygulanacak Cezalar... Hata! Yer işareti 1. Teknik Personel Bildirimi ve Belgelerinin Süresinde Verilmemesi... Hata! Yer işareti 2. Sözleşmeye Göre İş Başında Bulundurulması Gereken Teknik Personelin Bulundurulmaması... Hata! Yer işareti V- İŞİN VE İŞ YERLERİNİN KORUNMASI VE SİGORTALANMASIHata! Yer işareti A. Genel Açıklama... Hata! Yer işareti B. Yüklenicinin Koruma ve Sigorta Yükümlülüğünün Kapsamı ve SüresiHata! Yer işareti 1. İnşaat Sigortası (Bütün Riskler)... Hata! Yer işareti 2. Genişletilmiş Bakım Devresi Teminatını İçeren Sigorta... Hata! Yer işareti 3. Yüklenicinin Koruma ve Zararlara Katlanma Sorumluluğu... Hata! Yer işareti C. Sigortaya Esas Alınacak Bedeller... Hata! Yer işareti Ç. Sigortanın Belgelendirilmesi ve İdare Görevlilerinin SorumluluğuHata! Yer işareti D. Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar... Hata! Yer işareti ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ PROGRAMI VE ÖDENEK DİLİMLERİ I- GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti II- İŞ PROGRAMININ DÜZENLENMESİ VE ONAYLANMASIHata! Yer işareti

4 A. Düzenleme ve Onaylama Süreci ile Gecikme Halinde Yapılacak İşlemlerHata! Yer işareti B. Düzenleme Yöntemi... Hata! Yer işareti C. Revize İş Programları... Hata! Yer işareti III- İŞ PROGRAMI VE ÖDENEK DİLİMLERİ İLİŞKİSİ... Hata! Yer işareti A. Genel Açıklama... Hata! Yer işareti B. Aylık İş Programında Meydana Gelen Gecikmeler ve SonuçlarıHata! Yer işareti C. Yıllık İş Programında Meydana Gelen Gecikmeler... Hata! Yer işareti IV- İŞ PROGRAMINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GECİKMELER VE İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI... Hata! Yer işareti DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞİN SÜRESİ, SÜRE UZATIMI VE GECİKME CEZASI UYGULAMASI I- İŞ SÜRESİNİN BELİRLENMESİ... Hata! Yer işareti A. Giriş ve Mevzuat... Hata! Yer işareti B. Sürenin Tespiti... Hata! Yer işareti II- SÜRE UZATIMI VE ÖDENEK AKTARMASI İŞLEMLERİ... Hata! Yer işareti A. Genel Açıklama... Hata! Yer işareti B. Süre Uzatımı Verilebilmesi İçin Gerekli Koşullar... Hata! Yer işareti 1. Ortaya çıkan durumun yüklenici kusurundan kaynaklanmamış olması.. Hata! Yer işareti 2. Ortaya çıkan halin taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...hata! Yer işareti 3. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması...hata! Yer işareti 4. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı bildirimde bulunması... Hata! Yer işareti 5. Mücbir sebebin meydana geldiğinin yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi... Hata! Yer işareti C. İdarece Yapılacak İşlemler... Hata! Yer işareti 1. Süre Uzatımı Teklif Raporu Hazırlanması... Hata! Yer işareti 2. Süre Uzatım Komisyonun Teşkili ve Karar Alma Yöntemi... Hata! Yer işareti Ç. Süre Uzatımı Nedeniyle İş Programı ve Ödenek Dilimlerinde Yapılacak Değişiklikler Hata! Yer işareti D. Çalışılmayan Günlerin Süre Uzatımları Açısından DeğerlendirilmesiHata! Yer işareti E. Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar ve ÖrneklerHata! Yer işareti

5 1. Mücbir Sebep Halleri Dolayısıyla Verilecek Süre Uzatımları... Hata! Yer işareti a. Doğal afetler... Hata! Yer işareti b. Kanuni grev... Hata! Yer işareti c. Genel salgın hastalık... Hata! Yer işareti ç. Kısmî veya genel seferberlik ilânı... Hata! Yer işareti d. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerhata! Yer işareti 2. İdarenin Sebep Olduğu Haller Dolayısıyla Verilecek Süre Uzatımları.. Hata! Yer işareti a. İşyeri tesliminde gecikme olması... Hata! Yer işareti b. Yer tesliminin çalışılmayan dönemde ya da ertesi yılda yapılmasıhata! Yer işareti c. Yer teslimine bağlı süre ve ödenek değişikliği işlemlerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan uygulama... Hata! Yer işareti ç. Projelerin tesliminde veya tasdikinde gecikme olmasıhata! Yer işareti d. İşin idarece durdurulması... Hata! Yer işareti e. Hakedişin zamanında ödenememesi... Hata! Yer işareti f. Bütçe ödeneğinin yetersizliği nedeniyle iş programının gerçekleştirilememesi... Hata! Yer işareti 3. İş Artışı Nedeniyle Verilecek Süre Uzatımı... Hata! Yer işareti III- GECİKME CEZASI... Hata! Yer işareti A. Hukuki Niteliği... Hata! Yer işareti B. Günlük Gecikme Cezası Tutarının Tespiti... Hata! Yer işareti C. Gecikilen Sürenin Tespiti... Hata! Yer işareti Ç. Kesilen Gecikme Cezasının Yükleniciye İade Edilmesi Hata! Yer işareti D. Kısmi Gecikme Cezası... Hata! Yer işareti IV- SORULAR-CEVAPLAR... Hata! Yer işareti 1) Aynı zaman dilimi içerisinde, birden fazla nedenden kaynaklanan süre uzatımlarında nasıl bir işlem yapılmalıdır?... Hata! Yer işareti 2) İşin yürütülmesi sırasında idarenin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği diğer durumlarda da süre uzatımı verilmesi söz konusu olacak mıdır?hata! Yer işareti 3) İdare, verdiği süre uzatım kararından dönebilir mi?... Hata! Yer işareti BEŞİNCİ BÖLÜM FİYAT FARKLARI I- 2013/5217 Sayılı KARARNAME EKİ (YENİ) FİYAT FARKI ESASLARI.. Hata! Yer işareti

6 A. Genel Açıklama... Hata! Yer işareti B. Fiyat Farkı Esaslarının Kapsamı... Hata! Yer işareti C. Yeni Fiyat Farkı Esaslarının Yürürlük Tarihi ve Devam Eden Sözleşmelere Etkisi... Hata! Yer işareti Ç. Genel Olarak Yeni Fiyat Farkı Esaslarının Getirdiği Yenilik ve DeğişikliklerHata! Yer işareti D. Uygulama Esasları... Hata! Yer işareti 1. İdari Şartname ve Sözleşmeye Hüküm Koyma Zorunluluğu... Hata! Yer işareti 2. Sözleşmede Yer Alan Fiyat Farkı Hükümlerinin Değişmezliği... Hata! Yer işareti 3. Fiyat Farkı Tutarlarının Sözleşme Bedeline Etkisi... Hata! Yer işareti 4. Bedeli Yabancı Para Cinsinden Belirlenen İşlerin Durumu... Hata! Yer işareti 5. Fiyat Farklarının Tüm Fiyat ve Maliyet Değişimlerini Kapsaması... Hata! Yer işareti E. Fiyat Farkı Hesap Yöntemleri... Hata! Yer işareti 1. Genel Açıklama... Hata! Yer işareti 2. Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Temel ve Güncel Endekslerin Tespiti ve İş Programına Uygunluğun Gözetilmesi... Hata! Yer işareti a. Temel ve güncel endeksler... Hata! Yer işareti b. İş programına uygunluğun gözetilmesi... Hata! Yer işareti 3. Ağırlık Oranları Temsil Katsayılarına Dayalı Fiyat Farkı Uygulaması.. Hata! Yer işareti 4. Genel İndeks Değerlerine Dayalı Fiyat Farkı Uygulaması... Hata! Yer işareti 5. Avans Ödemesi Yapılan İşlerde Fiyat Farkı Hesabı.. Hata! Yer işareti F. Yeni Birim Fiyat Yapılan İşlerde Fiyat Farkı UygulamasıHata! Yer işareti G. İmalat Artış ve Azalışlarının Değerlendirilmesi... Hata! Yer işareti Ğ. Cezalı Çalışılan İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması... Hata! Yer işareti H. Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşlerde Süre Uzatımından Doğan Fiyat Farkı Uygulaması... Hata! Yer işareti II- 2002/5039 Sayılı KARARNAME EKİ (ESKİ) FİYAT FARKI ESASLARI.. Hata! Yer işareti A. Uygulama Esasları... Hata! Yer işareti B. Fiyat Farkı Hesap Yöntemleri... Hata! Yer işareti 1. Genel Açıklama... Hata! Yer işareti 2. Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Temel ve Güncel İndeksler... Hata! Yer işareti 3. Ağırlık Oranları Temsil Katsayılarına Dayalı Fiyat Farkı Uygulaması.. Hata! Yer işareti

7 4. Genel İndeks Değerlerine Dayalı Fiyat Farkı Uygulaması... Hata! Yer işareti 5. Avans Ödemesi Yapılan İşlerde Fiyat Farkı Hesabı.. Hata! Yer işareti C. Fiyat Farkı Hesaplamalarında İş Programına Uygunluk ŞartıHata! Yer işareti Ç. Yeni Birim Fiyat Yapılan İşlerde Fiyat Farkı UygulamasıHata! Yer işareti D. İmalat Artış ve Azalışlarının Değerlendirilmesi... Hata! Yer işareti 1. İmalat Artışlarının Değerlendirilmesi... Hata! Yer işareti 2. İmalat Azalışlarının Değerlendirilmesi... Hata! Yer işareti E. Cezalı Çalışılan İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması... Hata! Yer işareti F. Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşlerde Süre Uzatımından Doğan Fiyat Farkı Uygulaması... Hata! Yer işareti ALTINCI BÖLÜM İHZARAT UYGULAMASI I- GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti II- ÖDEME KOŞULLARI... Hata! Yer işareti III- İHZARATIN TESPİTİ VE YÜKLENİCİYE TESLİM EDİLMESİ... Hata! Yer işareti IV- İHZARAT ÖDEME VE MAHSUP YÖNTEMİ... Hata! Yer işareti YEDİNCİ BÖLÜM YENİ BİRİM FİYAT UYGULAMASI I- GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti II- YENİ BİRİM FİYAT İHTİYACININ DOĞUŞU... Hata! Yer işareti A. Zorunlu Proje Değişiklikleri Dolayısıyla Ortaya Çıkan İş KalemleriHata! Yer işareti B. Yasal İş Artışları Dolayısıyla Yapılmasına İhtiyaç Duyulan İş KalemleriHata! Yer işareti III- HUKUKİ ÇERÇEVE VE GÖZETİLMESİ GEREKEN İLKELER... Hata! Yer işareti A. Kullanılacak Analizlerle İlgili Olarak Belirlenen Öncelik Sıralamasına Uyulmalıdır... Hata! Yer işareti B. Uygulanacak Rayiçler Konusunda Her Hangi Bir Öncelik Sıralaması Bulunmamaktadır.... Hata! Yer işareti C. Gerekli İnceleme, Tahkik ve Karşılaştırmalar Yapılmalı, Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gözetilmelidir.... Hata! Yer işareti

8 Ç. Yeni Birim Fiyata Konu İşler Yapım İşi Kapsamında Bulunmalıdır.Hata! Yer işareti D. Yeni Birim Fiyatlar Yükleniciyle Birlikte Oluşturulmalı ve Gerekli Mutabakat Sağlanmalıdır.... Hata! Yer işareti E. Yeni Birim Fiyatlar İdarenin Onayından Sonra Geçerlik Kazanır.Hata! Yer işareti F. Yeni Birim Fiyatlar Konusunda Ortaya Çıkacak Uyuşmazlığı Karara Bağlama Yetkisi Yüksek Fen Kuruluna Aittir.... Hata! Yer işareti G. Usulüne Uygun Biçimde Düzenlenen ve Geçerlik Kazanan Yeni Birim Fiyatlar Bağlayıcıdır.... Hata! Yer işareti IV- YENİ BİRİM FİYATLARIN DÜZENLENME YÖNTEMİ... Hata! Yer işareti A. Yeni Birim Fiyatın Tespitinde Kullanılacak Analizler... Hata! Yer işareti 1. Teklif analizlere kıyasen analiz oluşturulması... Hata! Yer işareti 2. Kamu idarelerinde mevcut analizlerin kullanılması veya bunlara kıyasen analiz oluşturulması... Hata! Yer işareti 3. İdarenin daha önce gerçekleştirdiği benzer yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlara ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler... Hata! Yer işareti 4. İşin yapılması sırasında tutulacak puantajlar esas alınarak analiz oluşturulması Hata! Yer işareti B. Yeni Birim Fiyat Analizlerine Uygulanacak Rayiçler (Fiyatlar)Hata! Yer işareti 1. Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği rayiçler... Hata! Yer işareti 2. İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler... Hata! Yer işareti 3. İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve sözleşmeye bağladığı benzer yapım işlerinde ortaya çıkan fiyatlar... Hata! Yer işareti 4. İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçler... Hata! Yer işareti C. Yeni Birim Fiyatlar Hangi Tarihteki Rayiçler ve Şartlar Dikkate Alınarak Belirlenecektir?... Hata! Yer işareti Ç. Yüklenici Karı ve Genel Gider Unsuru ile İtibari Eksiltme Katsayısı UygulamasıHata! Yer işareti D. Yeni Birim Fiyatların Sözleşme Fiyatlarına DönüştürülmesiHata! Yer işareti E. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Özellik Arz Eden DurumlarHata! Yer işareti 1. İş artışlarının fiyatlandırılması... Hata! Yer işareti 2. Yapımından vazgeçilen işlerin fiyatlandırılması... Hata! Yer işareti 3. İlave işler ile yapımından vazgeçilen imalatların hakedişe yansıtılması. Hata! Yer işareti V- YENİ BİRİM FİYATLARIN HAZIRLANMA SÜRECİ... Hata! Yer işareti

9 A. Yeni İmalat Oluru Alınması... Hata! Yer işareti B. Yeni Fiyat Analiz ve Tutanaklarının Hazırlanması... Hata! Yer işareti Vl- YENİ BİRİM FİYATLARDA FİYAT FARKI UYGULAMASI... Hata! Yer işareti SEKİZİNCİ BÖLÜM REVİZE BİRİM FİYAT UYGULAMASI I. GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti II. DÜZENLENME VE UYGULANMA YÖNTEMİ... Hata! Yer işareti A. Düzenlenme Koşulları... Hata! Yer işareti B. Düzenlenme ve Uygulanma Yöntemi... Hata! Yer işareti DOKUZUNCU BÖLÜM İŞ ARTIŞ VE EKSİLİŞLERİ l- GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti li- İLAVE (ARTAN) İŞLERİN AYNI YÜKLENİCİYE YAPTIRILMASI... Hata! Yer işareti A. İş Artışı Yapılabilme Koşulları ve Artışa Konu İşlerin NiteliğiHata! Yer işareti B. Mevcut Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İş Artış MiktarlarıHata! Yer işareti C. İzlenecek Yöntem... Hata! Yer işareti Ç. İlave İşlerin Fiyatlandırılması ve Bedelinin Ödenmesi.. Hata! Yer işareti lii-yasal SINIRIN AŞILMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ Hata! Yer işareti IV- İŞİN, SÖZLEŞME BEDELİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞMESİ... Hata! Yer işareti V- YASAL SINIRI AŞAN İŞ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ Hata! Yer işareti ONUNCU BÖLÜM GEÇİCİ VE KESİN KABUL İŞLEMLERİ l- GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti II- GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ... Hata! Yer işareti A. Geçici Kabul Talebi ve Ön İnceleme Aşaması... Hata! Yer işareti B. Geçici Kabul Komisyonunun Kurulması, Görevi ve Karar Alma SüreciHata! Yer işareti 1. Geçici Kabul Komisyonunun Kurulması... Hata! Yer işareti

10 2. Geçici Kabul Komisyonunun Görev Kapsamı ve Kabul İşlemleri... Hata! Yer işareti 3. Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi... Hata! Yer işareti C. Geçici Kabulde Tespit Edilen Kusurlu ve Eksik İşler... Hata! Yer işareti 1. Geçici Kabule Engel Teşkil Eden Kusur ve Eksiklikler... Hata! Yer işareti 2. Geçici Kabule Engel Teşkil Etmeyen Kusur ve Eksiklikler... Hata! Yer işareti a. Ceza uygulaması... Hata! Yer işareti b. Yüklenici hesabına kusur ve eksiklerin giderilmesihata! Yer işareti c. Nefaset kesintisi... Hata! Yer işareti Ç. Geçici Kabul İtibar Tarihi... Hata! Yer işareti D. Vaktinden Önce Teslim... Hata! Yer işareti E. Kısmi Geçici Kabul... Hata! Yer işareti III- TEMİNAT SÜRESİ VE YÜKLENİCİYE AİT YÜKÜMLÜLÜKLER... Hata! Yer işareti A. Teminat Süresi... Hata! Yer işareti B. Yükleniciye Ait Yükümlülükler... Hata! Yer işareti 1. Bakım Yükümlülüğü... Hata! Yer işareti 2. Koruma Yükümlülüğü... Hata! Yer işareti 3. Kusur ve Aksaklıkların Giderilmesi Yükümlülüğü... Hata! Yer işareti C. Sorumluluğu Yükleniciye Ait Olmayan Onarım GiderleriHata! Yer işareti IV- KESİN KABUL İŞLEMLERİ... Hata! Yer işareti A. Kesin Kabul Zamanı ve Yüklenicinin Başvurusu... Hata! Yer işareti B. Kesin Kabul Komisyonunun Teşkili ve Görev Kapsamı Hata! Yer işareti C. Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi... Hata! Yer işareti Ç. Kesin Kabulde Tespit Edilecek Kusur ve Eksiklikler... Hata! Yer işareti D. Kısmi Kesin Kabul... Hata! Yer işareti E. Kesin Kabulün Hukuki Sonuçları... Hata! Yer işareti V- TASFİYE HALİNDE YAPILACAK KABUL İŞLEMLERİ... Hata! Yer işareti VI- KABUL KOMİSYONLARININ SORUMLULUĞU... Hata! Yer işareti ON BİRİNCİ BÖLÜM FESİH VE TASFİYE İŞLEMLERİ I- GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti II- YÜKLENİCİ KUSURUNA DAYALI FESİH HALLERİ. Hata! Yer işareti

11 A. Fesih Nedenleri... Hata! Yer işareti 1. Kanuna Aykırı Biçimde Sözleşmenin Devredilmesi veya Devralınması Hata! Yer işareti 2. Yüklenicinin İflas Etmesi... Hata! Yer işareti 3. Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Bir Cezaya Mahkum Olması... Hata! Yer işareti 4. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması Nedeniyle Taahhüdünü Yerine Getiremeyeceğini İdareye Bildirmesi... Hata! Yer işareti 5. Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Davranışları Nedeniyle sözleşmenin İdarece Feshedilmesi... Hata! Yer işareti a. Yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme borcuna aykırı davranışı... Hata! Yer işareti b. Yüklenicinin özen borcuna aykırı davranışı... Hata! Yer işareti c. Yüklenicinin eseri teslim borcuna aykırı davranışı Hata! Yer işareti ç. Eserin kabul edilemeyecek ölçüde ayıplı imal edilmiş olmasıhata! Yer işareti 6. Yüklenicinin Yasak Fiil veya Davranışları Nedeniyle sözleşmenin İdarece Feshedilmesi... Hata! Yer işareti 7. Yüklenicinin, Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışları Nedeniyle Fesih.. Hata! Yer işareti B. Feshin Yöntemi ve Hukuki Sonuçları... Hata! Yer işareti 1. Kesin Teminatın Gelir Kaydedilmesi... Hata! Yer işareti 2. Hesabın Tasfiyesi... Hata! Yer işareti a. Yapılmış işlerin bedelinin ödenmesi (Hesap kesme hakedişi)hata! Yer işareti b. Menfi zararın karşılanması için dava açılması... Hata! Yer işareti 3. Sözleşmenin Feshinde Yüklenici Mallarının Satın Alınması... Hata! Yer işareti III- YÜKLENİCİNİN KUSURUNA DAYANMAYAN FESİH VE TASFİYE HALLERİ İLE HUKUKİ SONUÇLARI... Hata! Yer işareti A. Yüklenici Kusuruna Dayanmayan Fesih ve Tasfiye NedenleriHata! Yer işareti 1. Yüklenicinin Ölümü... Hata! Yer işareti 2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi... Hata! Yer işareti 3. İdare ile Yüklenicinin Karşılıklı Anlaşmak Suretiyle Sözleşmeyi Sona Erdirmeleri Hata! Yer işareti 4. Yasal Sınırın Üzerindeki İş Artışları Nedeniyle Sözleşmenin Tasfiyesi. Hata! Yer işareti B. Kesin Teminatın İadesi ve Hesabın Tasfiyesi... Hata! Yer işareti C. Sözleşmenin Tasfiyesinde Yüklenici Mallarının Satın AlınmasıHata! Yer işareti IV- YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ... Hata! Yer işareti

12 ON İKİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ VE KESİN HAKEDİŞ RAPORLARI I- GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti II- GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORLARI... Hata! Yer işareti A. Düzenlenme Yöntem ve Esasları... Hata! Yer işareti 1. Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşler... Hata! Yer işareti a. Düzenlenme süresi... Hata! Yer işareti b. Düzenlenme yöntemi ve uyulması gereken formathata! Yer işareti c. Esas alınacak fiyatlar... Hata! Yer işareti ç. Hakediş raporlarına girecek imalat ve ihzaratın tespitihata! Yer işareti d. Kesin hesabı yapılmayan imalat bedelinin % 5 inin tutulmasıhata! Yer işareti e. Düzeltme ve imza işlemleri... Hata! Yer işareti f. Tahakkuk ve ödeme... Hata! Yer işareti 2. Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yaptırılan işler... Hata! Yer işareti a. İlerleme yüzdeleri (Pursantaj cetveli)... Hata! Yer işareti b. Geçici kabul noksanları için tutulan % 3 lük tutarhata! Yer işareti B. Yüklenicinin Geçici Hakediş Raporlarına İtirazı... Hata! Yer işareti 1. Yapılacak İtirazın Şekli... Hata! Yer işareti 2. İtiraza Konu Edilecek Hususlar... Hata! Yer işareti C. Ataşmanlara ve İlgili Diğer Defter Kayıtlarına Yapılacak İtirazHata! Yer işareti Ç. Geçici Hakedişlerin İdare Açısından Durumu... Hata! Yer işareti III- KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP KESİLMESİ.. Hata! Yer işareti A. Kesin Hesapların Hazırlanma Yöntem ve Esasları... Hata! Yer işareti 1. Hazırlanma Süreci ve Yöntemi... Hata! Yer işareti 2. Yüklenicinin Kesin Hesaplara İtirazı... Hata! Yer işareti B. Kesin Hakediş Raporunun Düzenlenmesi... Hata! Yer işareti C. Kesin Hesap Sonucu Yüklenicinin Borçlu Çıkması... Hata! Yer işareti IV- HAKEDİŞLERDE KDV UYGULAMASI... Hata! Yer işareti A. Verginin Mükellefi... Hata! Yer işareti B. Vergiyi Doğuran Olay... Hata! Yer işareti C. Verginin Matrahı ve Hesap Şekli... Hata! Yer işareti Ç. Uygulanacak KDV Oranı... Hata! Yer işareti

13 D. Hakedişlerden Yapılacak KDV Tevkifatı... Hata! Yer işareti V- SORULAR CEVAPLAR... Hata! Yer işareti 1) Yüklenici, idareden olan hakediş alacağını başkasına temlik edebilir mi?hata! Yer işareti 2) Yüklenicinin yaptığı sözleşme ve eklerine uymayan işlerin bedelleri hakedişlere dahil edilmek suretiyle ödenebilir mi?... Hata! Yer işareti 3) Yasal iş artışının üzerinde gerçekleşen işler için YİGŞ hükümlerine uygun bir itiraz koşulu aranmalı mıdır?... Hata! Yer işareti 4) Yükleniciye fazla ödendiği tespit edilen tutarların kesin hesaptan sonra geri alınması mümkün müdür?... Hata! Yer işareti 5) Yüklenicinin yaptığı işlerden doğan hakediş alacağını talep zamanaşımı ne kadardır?. Hata! Yer işareti ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLER I- GENEL AÇIKLAMA... Hata! Yer işareti II- GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ... Hata! Yer işareti A. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri... Hata! Yer işareti 1. İnşaat ve Onarma İşlerinin Mahiyeti... Hata! Yer işareti 2. İşin Taahhüde Bağlı Olarak Yapılması... Hata! Yer işareti 3. İşin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi... Hata! Yer işareti a. İşe başlama ve iş bitim tarihlerinin belirlenmesi... Hata! Yer işareti b. Yıllara sarilik niteliğinin sonradan kazanılması... Hata! Yer işareti B. Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı... Hata! Yer işareti 1. Kesinti Yöntemi... Hata! Yer işareti 2. Süre Uzatımı Verilmesi veya Cezalı Çalışma Sonucu Sari Nitelik Kazanan İşlerde Vergi Tevkifatı... Hata! Yer işareti 3. Tahakkuka Bağlandığı Halde Ödenemeyen Hakediş Tutarları... Hata! Yer işareti 4. Geçici Kabul Tarihinden Sonra Ödenen Hakedişler.. Hata! Yer işareti III- DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ... Hata! Yer işareti A. İhale Kararlarına Uygulanacak Damga Vergisi... Hata! Yer işareti B. Sözleşme Damga Vergisi... Hata! Yer işareti C. İş Artışlarına Uygulanacak Damga Vergisi... Hata! Yer işareti Ç. Süre Uzatım Kararları... Hata! Yer işareti D. Sözleşmenin Devrinde Uygulanacak Damga Vergisi... Hata! Yer işareti E. Hakediş Ödemelerinden Kesilecek Damga Vergisi... Hata! Yer işareti IV- AVANS KESİNTİSİ... Hata! Yer işareti A. Avans Verilebilme Koşulları... Hata! Yer işareti

14 B. Avans Mahsup Yöntemi... Hata! Yer işareti V- FİYAT FARKI EK KESİN TEMİNAT KESİNTİSİ... Hata! Yer işareti VI- CEZA KESİNTİSİ... Hata! Yer işareti VII- KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI... Hata! Yer işareti VIII- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KESİNTİSİ... Hata! Yer işareti ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İDARE GÖREVLİLERİNİN, YÜKLENİCİLERİN VE ALT YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUKLARI I- İDARE GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU... Hata! Yer işareti A. İdari Sorumluluk (Disiplin Sorumluluğu)... Hata! Yer işareti B. Cezai Sorumluluk... Hata! Yer işareti C. Mali Sorumluluk... Hata! Yer işareti 1. Devlet Memurları Kanunu Açısından Mali Sorumluluk... Hata! Yer işareti 2. Borçlar Kanunu Açısından Mali Sorumluluk... Hata! Yer işareti 3. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açısından Mali Sorumluluk. Hata! Yer işareti II- YAPI DENETİMCİ İLE YÜKLENİCİNİN BİRLİKTE SORUMLULUĞU.. Hata! Yer işareti III- YÜKLENİCİLERİN VE ALT YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUĞU... Hata! Yer işareti A. Yüklenicinin İşin Devamı Sırasındaki (Kabulden Önceki) SorumluluğuHata! Yer işareti B. Yüklenici ve Alt Yüklenicilerin Kesin Kabulden Sonraki SorumluluğuHata! Yer işareti IV- YÜKLENİCİLERİN CEZA SORUMLULUĞU... Hata! Yer işareti ON BEŞİNCİ BÖLÜM DİĞER SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ I- ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI... Hata! Yer işareti A. Alt Yüklenici ve Taşeron Kavramları... Hata! Yer işareti B. Alt Yüklenici Olarak Çalıştırılamayacaklar... Hata! Yer işareti C. Alt Yüklenici Çalıştırılmasıyla İlgili Olarak İdari Şartnamede Yapılabilecek Düzenlemeler... Hata! Yer işareti Ç. İdarenin Alt Yükleniciye İzin Verme/Vermeme Yetkisi Hata! Yer işareti D. İdarenin, Alt Yüklenici Listesini Onaylama Yetkisi, Yöntemi ve Onay KriterleriHata! Yer işareti

15 E. Onay Verilen Alt Yüklenicilerin ve/veya İş Kısımlarının DeğiştirilmesiHata! Yer işareti F. İşin Tamamının Alt Yüklenicilere Yaptırılma Engeli... Hata! Yer işareti G. Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki Hukuki İlişkinin NiteliğiHata! Yer işareti Ğ. İdare ile Alt Yüklenici Arasındaki Hukuki İlişkinin NiteliğiHata! Yer işareti II. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMESİ... Hata! Yer işareti A. Sözleşmenin Devrinin Şartları ve Yöntemi... Hata! Yer işareti B. Kanuna Aykırı Devir İşlemi ve Hukuki Sonuçları... Hata! Yer işareti III- İŞÇİ ALACAKLARI VE SİGORTA PRİMLERİ... Hata! Yer işareti A. İdarenin, İşçilerin Ücret Alacaklarının Takibi Konusundaki YükümlülükleriHata! Yer işareti B. İdarenin, İşçilerin Sigorta Primleri Konusundaki YükümlülüğüHata! Yer işareti IV- KESİN VE EK KESİN TEMİNATIN ALINMASI VE İADE EDİLMESİ... Hata! Yer işareti A. İhale Bedeli Üzerinden Alınacak Kesin Teminat... Hata! Yer işareti B. Sözleşme Bedelinde Meydana Gelen Artış Üzerinden Alınacak Ek Kesin Teminat... Hata! Yer işareti C. Fiyat Farkları Üzerinden Alınacak Ek Kesin Teminat... Hata! Yer işareti Ç. Ek Kesin Teminatın Teminat Mektubu Olarak VerilmesiHata! Yer işareti D. Ek Kesin Teminatın Kesin Teminat Artığından KarşılanmasıHata! Yer işareti E. Verilen Ek Kesin Teminatların Değiştirilmesi... Hata! Yer işareti F. Kesin ve Ek Kesin Teminatların İade Edilmesi... Hata! Yer işareti G. Kesin Teminatın Yüklenici Borç ve Yükümlülüklerine Karşılık Mahsup Edilmesi... Hata! Yer işareti Ğ. İade Edilemeyen Teminatların Durumu... Hata! Yer işareti V. DOĞRUDAN TEMİNLE GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER... Hata! Yer işareti A. Doğrudan Teminle İlgili Genel Kurallar... Hata! Yer işareti B. Onay Belgesi... Hata! Yer işareti C. Yaklaşık Maliyet... Hata! Yer işareti Ç. Proje Hazırlanması, Teknik Şartname Düzenlenmesi ve Miktar TespitleriHata! Yer işareti D. Teklif Alma Yöntemi... Hata! Yer işareti E. Şartname ve Sözleşme Düzenlenmesi... Hata! Yer işareti F. Teminat Alınması... Hata! Yer işareti G. Yeterlik Kuralları... Hata! Yer işareti

16 Ğ. İhale Komisyonu... Hata! Yer işareti H. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması... Hata! Yer işareti I. İhaleye Katılamayacaklarla İlgili Yasak Hükümlerinin Gözetilmesi ve Yasaklılık Teyidi Yapılması... Hata! Yer işareti İ. İhale Dışı Bırakılma Nedenlerinin (Vergi Borcu, SGK Borcu Gibi) GözetilmesiHata! Yer işareti K. Hakediş Düzenlenmesi... Hata! Yer işareti L. İş Artışı Yapılması... Hata! Yer işareti M. Kontrollük ve Kabul İşlemleri... Hata! Yer işareti N. Hak Sahiplerine İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi... Hata! Yer işareti ON ALTINCI BÖLÜM İLGİLİ MEVZUAT KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU VE MADDE GEREKÇELERİ... Hata! Yer işareti YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ... Hata! Yer işareti YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME... Hata! Yer işareti Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar (Eski Fiyat Farkı Kararnamesi)Hata! Yer işareti YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. Hata! Yer işareti BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ... Hata! Yer işareti Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik Hata! Yer işareti 5018 sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı... Hata! Yer işareti KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNİN SÖZLEŞME UYGULAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ... Hata! Yer işareti İL VE İLÇELERE GÖRE ÇALIŞILMAYAN GÜNLER LİSTESİ... Hata! Yer işareti KAYNAKÇA... Hata! Yer işareti

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta bundan

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Dergi Çıkarılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010 / 55548 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı

SAYIN BAKANIM. Saygılarımla, Sedat Teoman GÜRSESLİ Adana Müteahhitleri Birliği Başkanı SAYIN BAKANIM 4734 sayılı yasaya göre Fiyat farklarının nasıl ödeneceği tarif edilmiştir. Ancak, bu kadar detaylı anlatılan fiyat farkı hemen hemen bütün idarelerde 1- Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Konak Belediyesi

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

SÖZLEŞME YÖNETİMİ Kamu İhale Kurumu 1

SÖZLEŞME YÖNETİMİ Kamu İhale Kurumu 1 SÖZLEŞME YÖNETİMİ Kamu İhale Kurumu 1 Sözleşme sürecine ilişkin İşlemler 1)Sözleşme türleri ve Sözleşmede Değişiklik yapılması 2) Sözleşmenin imzalanması ve işe başlama aşamasındaki tedarikler 3)İş artışı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Sevgi GÜRLER Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 İÇERİK 1- GENEL HÜKÜMLER 2- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI 3- SÖZLEŞMENİN FESHİ 4- YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE KONAK İLÇESİ'NDE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE BİRLİKTE KENT GÜNDEMİNİ TAKİP EDEN KNK DERGİMİZİN 2011YILI OCAK,NİSAN,TEMMUZ,FUAR ÖZEL VE EKİM SAYILARININ ÇIKARILMASI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/150574 Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/23717 İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) (bundan sonra

Detaylı

ÖNSÖZ III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK

ÖNSÖZ III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...... III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK.. 3 II. GÜNLÜK BÜLTENLER... 3 1. İHALE ARAMA. 4 A. ARAMA. 4 B. DETAYLI ARAMA.. 6 C. SEKTÖREL ARAMA..

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/112094 TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/61683 Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/30122 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

(AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) (AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE) YÜKLENİMİMİZ ALTINDAKİ İŞLERLE İLGİLİ TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu Sözleşme, yüklenici Epsilon Yapı ve Epsilon Yapıya

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Yığılca Çok Programlı Lisesine Ek Derslik Yapım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/1668 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/31445 ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma Ajansı (bundan

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

KURUMSAL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ PROGRAMI

KURUMSAL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ PROGRAMI KURUMSAL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ PROGRAMI KURUMSAL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ PROGRAMI Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ULUSEM) tarafından, üniversite ve özel sektör işbirliği

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel yakıtlı (yakıt hariç) sürücüsüz panel taşıtın kiralama suretiyle temin edilmesine ilişkin

Detaylı

AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi

AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi AKÜ Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme, Menkul Bakım Onarım ile Menkul (Canlı Hayvan) Bakımı 6 Aylık Hizmet Alımı İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/140663 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde

Detaylı

2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI

2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI 2016 YILI HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI VE SPOR EĞİTİMİ İLE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/166444 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞA KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğumhane Padoksunun üzerine çatı kaplama yapılması İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/131304 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

LAPTA BELEDİYESİ ASFALT KAPLAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

LAPTA BELEDİYESİ ASFALT KAPLAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ LAPTA BELEDİYESİ ASFALT KAPLAMA İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 : İHALE İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR Yüklenici, ihale kapsamındaki yapım işini, Projelere, Özel Teknik Şartnamelere, Genel Şartnameye ve

Detaylı

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/116793 YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/74438 ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi

5500 m2 Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilat İşi ve 1500 m2 Çevre Düzenlemesi İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/116593 A.K.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010/43672 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta İzmir

Detaylı

GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı

GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/562 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17.MADDESİNE GÖRE İHALE EDİLECEK ARAMA VE KURTARMA PERSONELİNCE KULLANILACAK 2250 ÇİFT YAZLIK, 2250

Detaylı

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN ZORUNLU KARAYOLLARI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/565144 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEMİZLİK, DANIŞMA/SANTRAL/HABERLEŞME, BÜRO VE ŞOFÖRLÜK HİZMETLERİNİN TEDARİĞİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/459241 İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/ Madde 1

2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/ Madde 1 2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/353590 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA

Detaylı

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/241648 TRANSPORT SAHASI (2 VE 3) BETONLAMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma

Detaylı

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/183820 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Tunceli

Detaylı

Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/406433 Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU SÖZLEŞME YÖNETİMİ

KAMU İHALE KURUMU SÖZLEŞME YÖNETİMİ KAMU İHALE KURUMU SÖZLEŞME YÖNETİMİ Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı Kamu İhale Kurumu 1 Sözleşme sürecine ilişkin İşlemler 1)Sözleşme türleri ve Sözleşmede Değişiklik yapılması 2) Sözleşmenin imzalanması

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2015/69618 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2015-2016-2017 YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/137779 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması

2013 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması 203 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan 5 Adet Su Sondaj Kuyusunun Açılması ve Kuyu Binalarının Yapılması İKN (İhale Kayıt Numarası): 203/4686 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde - Sözleşmenin tarafları..

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/117508 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK İŞLERİ İHALESİNE AİT HİZMET ALIMLARI SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2007/114646 Madde

Detaylı

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/120589 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Ceylanpınar TİM Mehmet Ağa Mevkii Koyun Ağıllarının Bakım-Onarımı ile Çevre Düzenlemesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/121842 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/159736 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MERKEZİ ISITMA,SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,PİSSU,HİDROFORLAR VE AG KUVVET PANOLARININ BAKIM ONARIM VE SİSTEMİN İŞLETİLMESİ İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 11 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alım Sözleşme Taslağı Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Detaylı

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071

TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/68071 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI 2 YILLIK LİSANSLI YAZILIM HİZMETİ KİRALANMASINA AİT SÖZLEŞME İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Belediyemiz muhetlif birimlerinde personel çalıştırılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2009/177680 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17

AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17 AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ NİN HARCAMALAR BAŞLIKLI 9.MADDESİ VE PAZARLIK USULÜ BAŞLIKLI 17.MADDESİNE GÖRE İHALE EDİLECEK ARAMA VE KURTARMA PERSONELİNCE KULLANILACAK 2250 TAKIM YAZLIK VE

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN İHALE KAPSAMI SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE FİYAT FARKI ÖDEMELERİNE ETKİSİ

TÜRK BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN İHALE KAPSAMI SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE FİYAT FARKI ÖDEMELERİNE ETKİSİ TÜRK BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN İHALE KAPSAMI SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE FİYAT FARKI ÖDEMELERİNE ETKİSİ Yasin ÖNCÜ 63 * 1. GİRİŞ Kamu idarelerince kamu kaynağı kullanılmak suretiyle çeşitli

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI

ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI ANKARA RADYOEVİ ONARIMI YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI (Birim Fiyat Sözleşme) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/102919 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TRT Genel

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki

Detaylı