AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ"

Transkript

1

2 AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2

3 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz ALDOĞAN - Proje Koordinatörü Meral TOPÇU Bilgi İşlem Uzmanı Cemil KURDOĞLU-Proje Koordinatör Yardımcısı Alperen ÖZTÜRK - Proje Koordinatör Yardımcısı Proje Ortakları Emine Üzüm TAN- İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hasan Utku KARADUMAN-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Necmi ŞAHİN- İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Proje İştirakçileri Burak REİS- İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Cenk KALFAOĞLU- Türk Kızılayı Ercan MUTLU-İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İbrahim Söyler-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Mehmet Ali ALTINSOY-İSKİ(İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Mehmet GÜRSES-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Diğer Ekip Üyeleri - Ömer Turhan - Ekip Lideri Doç Dr. Yaşar Bülbül - Proje Danışmanı Doç. Dr. Ertuğrul Karaçuha - Proje Danışmanı Hande Özüak -Raportör Ferhat Karakuş - Güvenlik ve Network Uzmanı Server Tunca - Sistem Uzmanı 3

4 İçindekiler Yönetici Özeti Yöntem / Amaç Afet ve Afet Yönetimi Küresel Yönelimler Veri Merkezleri Mevcut Durum Analizi Öneriler ve Sonuç 5

5

6 Yönetici Özeti Doğal afetler, nedenleri, etkileri ve sonrasındaki faaliyetler, başta mühendislik olmak üzere, pek çok bilim dalının inceleme konusudur. Artan iletişim ve bilgi işlemin gücü doğal afetlerle başa çıkmanın en önemli aracı olmaktadır. Herkesin bildiği üzere, İstanbul büyük bir deprem riski ile karşı karşıyadır. Bu riske karşı çok sayıda tedbir alınmakta ve çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Binaların güçlendirilmesi veya yenilenmesi ana tedbir olarak gözükmekle birlikte bir deprem veya farklı bir doğal afet durumunda yaraların sarılması, zararların en aza indirilmesi etkin bir koordinasyonu şart koşmaktadır. Koordinasyonun başarısı ise iletişim hizmetlerinin kesintisiz sürmesine bağlıdır. Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojileri iç içe geçmiştir. Sayısallaşan bilgi, veri merkezlerinde depolanmakta, işlenmekte, kablolu/ kablosuz networkler üzerinden iletilmektedir. Bir başka ifadeyle kurumların hafızaları ve eylem güçleri kullanabildikleri bilgiişlem-iletişim kapasiteleri ile doğru orantılıdır. Bilgi-işlem-iletişim kapasitesi aynı zamanda kesintisizlik ve süreklilik ifade etmektedir. Veri merkezlerinin kesintisiz ve aşırı yüklerde çalışabilmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken eylemler, yatırımlar vardır. Esas olarak; afet yönetimi, afetin olduğu an dışında öncesi ve sonrasını da kapsayan bir süreçtir. Olası bir afet durumunda hizmetlerin kesintisiz sürmesi için İstanbul da kamuya ait veri merkezlerinin ivedi olarak afet sonrasına hazırlıklı olmaları şarttır. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre İstanbul daki kamu veri merkezleri ve iletişim altyapısı, olası bir afet durumuna hazır gözükmemektedir. Bu raporda çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Bunların başında sadece bu işe tahsis edilmiş kablosuz sayısal iletişim altyapısının kurulması, veri merkezlerinin yeniden yapılandırılması ve konsolide edilmesi, konulara hakim insan kaynağı yetiştirilmesi, gelmektedir. Ramazan BURÇAKBAŞ Proje Yetkilisi 7

7 Yöntem/Amaç Bu çalışmada; gelecek referanslı / bütünlüklü-holistik / paydaş beklentilerini hesaba katan / bilimsel / uygulanabilir bir yaklaşım hedeflenmiştir. Problemleri gün yüzüne çıkarmak, çözüm önerileri geliştirmek ve uygulama süreçlerinin takip edilmesini sağlamak yönünde bir anlayış benimsenmiştir. Keşif Tanımlama Yayma Uygulama Çalışmada 4D - Discovery/Define/Deploy/Drive metodolojisi kullanılmıştır. Bu metodoloji sorunları teşhis etmekle yetinmeyip aynı zamanda tanımlar ve yayma, uygulama önerileri içerir. Saha Ziyareti ve Teknik İncelemeler Proje kapsamında saha ziyaretleri yapılarak veri merkezleri teknik uzmanlar tarafından yerinde incelenmiştir. Mülakatlarda İzlenen Yöntem Mülakatlarda yarı yapılandırılmış anketler uygulandığı gibi görüşüne başvurulan kişinin dikkat çekmeye çalıştığı meseleler dikkatlice not edilmiştir. Bazı görüşmeler kartopu etkisi yaratmış ve ardından birçok uzmanın kıymetli görüşlerinin toplanmasını sağlamıştır. Odak Grup Toplantılarında İzlenen Yöntem Yönetici ve uzmanların katıldığı odak grup toplantılarında beyin fırtınası, zaman-değer matrisi teknikleri uygulanmış ve katılımcılardan maksimum katkı almaya çalışılmıştır. Problemler ve çözüm yolları tartışılmıştır. Ayrık görünen tüm fikirler birleştirilerek ortak akıl üretmek amaçlanmıştır. Rapor Yazımında İzlenen Yöntem Verilerle, örneklerle desteklenen, herkesin okuyup faydalanabileceği bir yazım yöntemi uygulanmış, inter-disipliner bir yaklaşım benimsenmiştir. 8

8 İklimlendirme Sunucu Genel Bakım Yangın Fiziksel Güvenlik Bağlantılar Fiziksel Yapı VERİ MERKEZİ Genel Sistem Devamlılığı Enerji Kritik Uygulamalar Yedekleme Afet Durumunda Kamuda Veri Güvenliği kapsamında İstanbul da seçilmiş kamu kurumlardaki mevcut veri güvenliği durumlarının incelenmesi ile bu doğrultuda kurumların olası afet durumlarındaki veri güvenliklerinin analiz edilmesi hedeflenmektedir. Raporun ilk aşamasında veri güvenlik merkezlerinin mevcut durumlarının sağlıklı bir biçimde ortaya konabilmesi için dünyadaki örneklerin anlaşılmasına yönelik literatür incelemesi yapılmıştır. Bir sonraki aşamada, İstanbul da önem arz eden kamu kurumlarının veri güvenlikleri ile ilgili hedeflenen analizlerin yapılabilmesi için tüm kurumlarda incelenmek üzere 12 ana başlık (Fiziksel Kontrol, İklimlendirme, Yangın ve Duman, Enerji, Fiziksel Güvenlik, Sunucu Genel Bakım, Veri Güvenliği, Yedekleme, Kritik Uygulama/Sunucular, Bağlantılar, Sistem Devamlılığı ve Genel Durum) altında 120 parametre belirlenmiş ve bu parametreler doğrultusunda kurumlar ziyaret edilerek, kurum yetkilileriyle derinlemesine mülakatlar/anketler gerçekleştirilmiştir. Raporun son aşamasında ise İstanbul da belirlenmiş kamu kurumlarının veri merkezlerinin mevcut durumları dünyadaki örnekler ile karşılaştırılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilmiş; alınacak tedbirler tespit edilerek veri güvenlik merkezlerinin yönetim ve stratejilerine yönelik bir politika yaklaşımı geliştirilmiştir. 9

9 Afet ve Afet Yönetimi Afet, birçok kurum ve kuruluşun koordineli bir biçimde görev almasını gerektiren ve insan hakları için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları veya insan topluluklarını etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara denilmektedir. Afetler aşağıdaki gibi tasnif edilmektedir. a) Jeolojik-Jeomorfolojik Afetler (deprem, tsunami, volkanik püskürmeler, her türlü kütle hareketleri), b) Klimatik-meteorolojik Afetler (sel-taşkın, aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar, aşırı kar yağışları, hava kirliliği, kuraklık, etkili rüzgarlar, hortum, tornado, kasırga, yıldırım düşmesi, sis, dolu, çığ, don ve buzlanma, asit yağmurları, El Nino, buzulların erimesi, küresel ısınma ve iklim değişmeleri), c) Hidrografik Afetler (akarsu taşkınları, akarsuların kirlenmesi, barajların taşması ve yıkılması, göl sularının kirlenmesi, deniz kabarmaları), d) Biyolojik Afetler (erozyon, orman yangınları, hayvanların neden olduğu salgınlar, böcek istilaları, çekirge istilaları), e) Sosyal Afetler (açlık, kıtlık, insanların toplu bulunduğu yerlerdeki büyük yangınlar, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar, savaşlar ve soykırımlar, göçler, terör saldırıları) f ) Teknolojik Afetler (maden kazaları, petrol tankeri kazaları, nükleer kazalar, endüstriyel kazalar, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ulaşımındaki kazalar, NBC silahlarının kullanılması, uzay kazaları) 10

10 Afet yönetimi, afet öncesi ve afet sonrası yapılacakları içine alır. Afet öncesi yapılacaklar afet sonrası işler kadar önemlidir. İşin bu iki boyutunun göz önüne alındığı kapsamlı afet yönetiminin amacını ise aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. Afet öncesinde; Meydana gelebilecek olaylardan toplumun en az zararla ve fiziksel kayıplarla kurtulabilmesi için gereken teknik, idari ve yasal tüm önlemleri olaylar olmadan önce almak, Mümkün olan hallerde olayları önlemek, mümkün olmayan hallerde ise kurtarma, ilk yardım ve iyileştirme çalışmalarının zamanında, hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamak, Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına dahil etmek; riski azaltmak ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak, Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programları uygulamak ve toplumda bir afet kültürü oluşturmak. Afet sırasında; Haber alma ve ulaşım olanaklarını tekrar sağlamak, Arama - kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının başlatmak, Her türlü boşaltma ve tahliye işlerinin yapılması, insanların hasarlı konutlardan uzaklaştırılması ve bu konutların insanlara daha fazla zarar vermesini önlemek, Geçici iskân alanları oluşturarak insanların yiyecek, içecek, giyecek, yakacak teminini sağlamak, Her türlü güvenlik önlemini almak, Çevre sağlığı ile ilgili önlemler almak, Hasar tespiti çalışmalarını başlatmak, Yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. ikincil afetleri önlemektir. 11

11 Küresel Yönelimler Olağanüstü Durumlarda Dünyada İletişim Alt Yapısı ve İş Modelleri Afetler ve kamu güvenliğine karşı artan tehditler başta ABD olmak üzere tüm dünyada önemli değişimlere neden olmaktadır. Birçok gelişmiş ülke olağanüstü durumlar için özelleştirilmiş yeni nesil kablosuz sayısal ağ teknolojileri ile afetler karşısında müdahale yeteneklerini geliştirmeye çalışmaktadır. Temel yönelim tek bir ağ üzerinden sağlık, yangın, kurtarma, ulaşım, güvenlik gibi hizmetlerin yönetimini sağlamaktır. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu ağları kurmak, işletmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere özel şirketler görevlendirilmektedir. Fransa hariç tüm AB ülkelerinde bu ağlar şirketler tarafından sunulmaktadır. Bu türden kritik kamu hizmetlerinin özel şirketler tarafından sağlanıyor olması önemli bir anlayış değişikliğidir. Bazı Avrupa Ülkelerinde Paket Akım Ağlarının Sahiplik, Teknik İşletim ve Bakım Düzenlemeleri Ülke Sahiplik İşletme Bakım Avusturya Özel Şirket* Özel Şirket Özel Şirket Belçika Devlet Şirketi Devlet Şirketi Özel Şirket Estonya Devlet Şirketi Devlet Şirketi Devlet Şirketi Finlandiya Devlet Devlet Şirketi Özel Şirket Fransa Devlet Devlet Devlet Almanya Devlet Özel Şirket Özel Şirket Macaristan Özel Şirket* Özel Şirket Özel Şirket Hollanda Devlet Devlet Şirketi Devlet Şirketi Norveç Devlet Özel Şirket Özel Şirket İspanya Özel Şirket* Özel Şirket Özel Şirket İsveç Devlet Özel Şirket Özel Şirket Birleşik Krallık Özel Şirket* Özel Şirket Özel Şirket *Ağ özel bir şirkete aitse, sahiplik düzenlemeleri ile ilgili devlet sıkı sınırlamalar ve hizmet seviyesi gereklilikleri belirlemektedir. Bu gibi durumlarda ağ yalnızca paket anahtarı akım kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. 12

12 (Şekil.1) Kamu güvenliği ve acil yardım hizmeti sunmak üzere görevli kurum ve kuruluşların sayısı hayli fazladır. Bu kurum ve kuruluşların işlevleri farklı olduğu gibi, ihtiyaçları çeşitlilik göstermektedir: ses metin temelli bilgi sorgulama, hızlı internet bağlantısı, resim temelli görüntü iletimi, video iletimi, gerçek zamanlı (real time) görüntü, yüksek çözünürlüklü (HD) video iletimi gibi. Dünyada kamu güvenliği ve acil yardım haberleşme amacıyla kullanılan geleneksel LMR/PMR teknolojilerinin (APCO/P25, TETRA, DMR vb.) hiçbiri bu ihtiyaçların tümünü karşılayabilme yeteneğine sahip değildir. Bu nedenledir ki, söz konusu ihtiyaçların karşılanması için birden fazla teknolojinin birlikte kullanıldığı bir haberleşme platformu gündeme gelmiştir. Örneğin ABD de kamu güvenliği ve acil yardım haberleşmesinin sağlanacağı ülke geneline yayılmış tek bir sayısal kablosuz haberleşme platformu inşaa etmek üzere geleneksel telsiz ve yeni nesil genişbant hizmetlerinin birlikte sunulduğu FirstNet ağını (Şekil.1) başlatılmıştır. Bu ağda her bir kurum için gerektiğinde sanal özel ağ (VPN) ile 13

13 bağımsız olarak haberleşme imkanı sağlanılmakta ve ağ kurumlara özel uygulamalar ve özel güvenlik çözümleri içermektedir. Platform, iki ayrı iletişim teknolojisinin birlikte kullanılması ile oluşturulmaktadır. Bunlar; geleneksel telsiz haberleşmesi için sayısal telsiz (LMR) ve yeni nesil genişbant hizmetleri için Kablosuz genişbanttır (LTE). güvenliği ve acil yardım için ihtiyaç duyulacak her türlü ses, veri ve görüntü temelli haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması mümkün hale gelmektedir. ABD de Katrina Fırtınası gibi acil durumlarda, farklı kamu güvenliği ajansları birbiriyle temasa geçemediği zaman risklerin arttığı ortaya çıkmıştır. Bu bölünme, maliyetlerin artmasına ve hizmetlerin aksamasına da yol açmaktadır. Birbirleri için tamamlayıcı nitelikteki bu teknolojilerin birlikte kullanımı ile kamu ABD-FirstNet ağı şu tip faaliyetlerin yapılmasına imkan sağlayacaktır. Güvenlik kameralarından ya da bir helikopter monitöründen havadan bir görüntü ileten canlı video almak; Bir krize doğru giden bir ambulanstayken, bir değerlemeye yardım ederken ya da tıbbi bir hizmetin ortasındayken, uzaktan hasta tıbbi kayıtlarına giriş yapmak ve imajları iletmek; Bir polis karakolunda kayıp bir kişinin yoluyla fotoğrafını almak ve onu anında bölgedeki memurlara göndermek; Polisin yüz tanıma, iris tarama ve parmak izi teşhisi gibi teknolojiler yoluyla suç zanlılarını ve kaza kurbanlarını hızla teşhis etmelerine imkân veren uzmanlaşmış uygulamalar kullanmak; İşlenmekte olan bir suçun video imajlarına ulaşmak; Yanan bir binanın taslağını elde tutulan bir aygıta indirmek; Bir kriz esnasında diğer kasabalardan ve şehirlerden personelle hızlı ve güvenli iletişim kurmak; Enformasyon içeren (örneğin sürücü ehliyetleri ya da diğer fotolar; garanti kayıtları, tutuklamalar, hapishane süresi ya da şiddet içeren davranış geçmiş) veritabanlarına ulaşmak. 14

14 Daha önceki kamu güvenliği uygulamalarından ders alan FirstNet, ortak faaliyet gösterebilmenin önündeki engellerin üstesinden gelmek için güçlü bir koordinasyon ve federal fon katalizöründen yararlanacaktır. Sonuçta ABD nin ilk aranan kurumları ve kamu güvenliği ajansları nihayetinde daha güvenli ve daha efektif olacaktır. Ulusal çapta kablosuz kamu güvenliği geniş bant ağı şiddetli acil durumlarda çok kritik olacakken, aynı zamanda da günlük bazda kamu güvenliği performansını da artıracaktır. Bu doğrultuda ABD de 2012 yılı Şubat ayında bir yasa çıkarılmıştır. Yasanın 6. Maddesi Amerika nın ilk aranan kurumları ve diğer kamu güvenliği çalışanları tarafından kullanılacak ulusal boyutta bir son teknoloji ortak işletilebilir geniş bant ağının kurulması talimatını vermektedir. Yasa kablosuz geniş bandın faydalarının ülke çapında ilk aranan kurumlara açık olmasını sağlayacak ve aynı zamanda da hukuki sınırlar ötesinde ortak işletilmeye imkan verecek bir kamu güvenliği geniş bant ağını oluşturmak için 20 Mhz spektrum ve 7 milyar $ fon sağlamaktadır. Yasa İlk Aranan Kurumlar Ağı Otoritesi ya da FirstNet i yaratmış ve ülke çapında, ortak işletilebilir bir kamu güvenliği geniş bant ağı kurmak için direktif vermiştir. FirstNet Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon Yönetimi (NTIA) kapsamında organize olan bağımsız bir otorite olarak tasarlanmıştır. FirstNet sadece bir teknoloji olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir yönetim yaklaşımı da sunmaktadır. Ulusal çapta bir ortak işletilebilir geniş bant ağı geliştirme misyonunda başarılı olması için konunun uzmanı ve kendini bu konuya adamış bir yönetim kuruluna sahip olması hedeflenmiştir. FirstNet Yönetim Kurulu, 15 yüksek nitelikli, iyi motive olmuş üyeden oluşan bir takım olarak tasarlanmıştır. Tüm dünya gibi ABD de afetlerde iletişimin kurtarma, sağlık, yiyecek ihtiyaçlarında daha öncelikli olduğu gerçeğinden hareket eden yeni bir pozisyon almıştır. 15

15 Afet Durumlarında İş Sürekliliğinin Önemi İş Sürekliliği Yönetimi, iş süreci başarısızlığına, varlık kaybına, hizmette kesintiye, kurumsal imaja zarar vermeye yol açabilecek tüm riskleri azaltmaya ve hatta ortadan kaldırmaya yönelik bir süreçtir. atmakla mükelleftir. Her kurum felaket durumunda kurumsal faaliyetlerini devam ettirmeye yönelik bir master plan olan İş Sürekliliği Planı nı tüm görevli ve çalışanlarına göndermelidir. Sürecin amacı, mevcut varlıkları korumak ve kurumsal işlerin sürekliliğini ve emniyetini sağlamaktır. Her kurum herhangi bir kriz ya da afet durumunda faaliyetlerini sürdürmesine ve önemli kurumsal faaliyetler kesintiye uğradığında bu faaliyetleri yeniden derhal başlatmasına imkan veren bir süreç olan İş Sürekliliği Yönetimi planını oluşturmak için gerekli adımları Tüm paydaşların detaylı ve aktif katılımı, yürütmeye değer bir planın geliştirilmesini sağlar. Planın kendisi tüm detaylı unsurları ve test planı ile birlikte bir iyileşme stratejisi içermelidir. En iyi plan, uygulanabilir plandır. Her süreci yeniden başlatma ve iyileştirme prosedürü sürekli güncellenmeli ve düzenli bir şekilde test edilmelidir. 16

16 İş Sürekliliği Planı, iş sürekliliğine şu dört konuda katkıda bulunur: afet iyileştirme, iş iyileştirme, işe yeniden başlama ve acil durum planları. - Afet İyileştirme Planı- Kurum için kritik olan teknoloji ve uygulamaları alternatif bir bölgede iyileştirmek. - İş İyileştirme Planı- Kurumsal açıdan kritik olan iş süreçlerini bazen iş iyileştirme yeri olarak adlandırılan- alternatif bir bölgede iyileştirmek. - İşe Yeniden Başlama Planı-Kurum için kritik olan fonksiyonları uygulama düzeltilene kadar dışarıda yapılan çalışmalarla üretim bölgesinde sürdürmek. - Acil Durum Planı-Kurum üzerinde kapsamlı bir etkisi olan dışsal bir olayı yönetmek. Bu planın oluşturulmasında Uluslararası, Endüstri Bazında Standartlar şöyle belirlenmiştir: ISO/Uluslar arası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 17799:2000, ISO/IEC Teknik Raporu (TR) 13335, ISO İş Sürekliliği Planı mekâna, faaliyet alanına ve iş ölçeğine bağlı olarak aşağıdaki maddelerde belirtilen özellikleri içermelidir: 1-Karar-alma ve emir-komuta zincirinin belirlenmesi ve netleştirilmesi; 2-Bir iç iletişim sisteminin kurulması; 3-Asgari gereksinim duyulan önemli kurumsal faaliyetlerin tanımlanması 4-Önemli data için bir back-up sisteminin kurulması; 5-Gerekli kaynakların sağlanması; 6-Muhataplarla iletişim kurmak için bir sistemin kurulması; 7-Bir iyileşme planının hazırlanması 8-Bir Kurumsal Kullanım Kılavuzu nun hazırlanması; 9-İlgili otoritelerle ve organizasyonlarla iletişim kurmak için bir sistemin oluşturulması; 10-Doğal afet durumunda alınacak finansal tedbirlerin belirlenmesi. 17

17 İş Sürekliliği Planlanması ve Yönetimi Çözüm Geliştirme Süreci Konu Aşama 1: Kurumun Geliştirilmesi Organizasyonun tüm birimlerine idare desteği var mı? İhtiyaçlar: -Kurum etki analizi -Risk değerlemesi Dış Destek Opsiyonları -Sadece tavsiye bazlı danışman -Mevcut hardware satıcısından danışmanlık hizmeti -Software satıcısının danışmanlık hizmeti olsun veya olmasın, kurum etki analizi ve risk değerlemesi için software Çıktılar: -Tüm varlık değerleriyle ve tüm bozulma senaryolarının maliyetlerini içeren Kurum Etki Analizi -Risk/fayda analizi ve süreklilik önceliklerini içeren Risk Analizi Satıcı Seçimi Hususunda Dikkate Alınması Gerekenler -İç değerlemeye karşı dış analistin objektifliği -Hardware ve software satıcılarının muhasebe yönetimi güdüleri Aşama 2: Plan Geliştirilmesi Süreklilik planlamasında ve yönetiminde kurum-içi uzman var mı? İhtiyaçlar: -Kurum birimlerinin mevcut süreklilik planları (eğer varsa) -İSP Yönetim takımı üye tespiti -Süreklilik-hedefli faaliyetlerin ve sistemlerin önceliği -Alternatif çözümler arasında fiyat karşılaştırması -Her çözümün rakip satıcıları arasında fiyat karşılaştırması -Krizi önleme ve hızlı iyileşme için kaynak seçimi -Planın yürütülmesi ve bakım için fon tahsisi -Sadece tavsiye bazlı danışman -Mevcut hardware satıcısından danışmanlık hizmeti -Software satıcısının danışmanlık hizmeti olsun veya olmasın, iş süreklilik planı için software Çıktılar: -Mevcut planların matrisi ve tavsiye edilen en başarılı uygulamaların benimsenmesi -İş sürekliliği rolleri/sorumlulukları ve arama listesi -Faaliyet ve sistem öncelik listesi -İş sürekliliği gereksinimleri (teklif şartnamesi için spesifikasyonlar) -Çözüm maliyeti karşılaştırması ve tavsiyeler -Satıcı maliyet karşılaştırması ve tavsiyeler -Geliştirilen ve potansiyel satıcılara gönderilen teklif şartnamesi -Değerlendirilen ve tavsiye için sıralanan satıcı teklifleri -Planın yürütülmesi ve bakım için tahsis edilen fon Satıcı Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar: -Aynı endüstride iş sürekliliği/afet iyileştirme süreçlerindeki tecrübesi -Benzer ortamlarda (teknik, fiziki, bölgesel) iş sürekliliği/afet iyileştirme süreçlerindeki tecrübesi 18

18 Konu Aşama 3: Planın Bakımı Bu çalışmayı gerçekleştirecek iç kaynaklar var mı? İhtiyaçlar: -Çalışanların süreklilik işlemleri konusunda eğitilmesi -Mevcut kurumsal datayı yansıtmak için plan kaynak listelerinin otomatik olarak (ya da elle) güncellenmesi -Plan güncellemelerinin otomatik şekilde (ya da elle) bildirilmesi -Tetiklenmiş olayları test etmek ve planlanmış testler -Tetiklenmiş ve planlı testlerin performansı -Test sonuçlarının değerlemesi -Test-sonrası plan güncellemelerinin uygulanması Dış Destek Opsiyonları -Tavsiye bazlı danışman -Mevcut hardware satıcısından danışmanlık hizmeti -Software satıcısının danışmanlık hizmeti olsun veya olmasın, iş sürekliliği için software Çıktılar: -Süreklilik prosedürleri çalışan eğitimi paketi -Mevcut kurumsal datayı yansıtmak için plan kaynak listelerinin güncellenmesi için metodolojinin tanımlanması -Plan güncellemelerinin bildirilmesi için metodolojinin tanımlanması -Test tetikleyici olayların ve planlanmış testlerin listesi -Tetiklenmiş ve planlı testlerin performansı için metodolojinin tanımlanması -Test sonuçlarının değerlemesi için metodolojinin tanımlanması -Test-sonrası plan güncellemelerinin uygulanması için metodolojinin tanımlanması Satıcı Seçimi Hususunda Dikkate Alınması Gerekenler Gereken Hususlar: -Krizden kaçınma başarısının takibi -Hızlı iyileşme başarısının (onarım istatistiklerinin ortalama zamanı) takibi -Aynı endüstrideki tecrübe -Benzer ortamlardaki (teknik, fiziki, bölgesel) tecrübesi Alınabilecek Hizmet Opsiyonları İş sürekliliği hizmeti satanlar arasında önemli bir eğilim, iş sürekliliği konusuna bir bütün olarak odaklanmaktır. İyileşme süreci hızlı (24 saatten daha kısa) olmalıdır; yalnızca data merkezinin sürekliliğini sağlamakla kalmayıp, hizmet verilen kitlenin işlerinin kritik yönlerinin sürekliliğini de sağlamalıdır. Bu odaklanma muhataplara daha entegre bir hizmet sağlarken, satıcıya daha iyi bir hesap kontrolü imkanı verir. 19

19 Danışmanlık ve Planlama Yardımı - Software ve Danışmanlık. Birçok hizmet sağlayıcısı taktik danışmanlığın iş süreklilik planı ve yönetimi yazılımıyla bir kombinasyonunu sunar ve buna bazen tam süreklilik yönetim hizmetleri ve sıcak-bölge imkanları dahil edilir. - Hardware ve Danışmanlık. Hardware satıcıları süreklilik planlama danışmanlığını hızlı hardware yedekleme nakli, mobilbölge teslimatı ya da sıcak-bölge imkanlarıyla birleştirebilir. - İnternet Sürekliliği ve Danışmanlığı. İletişim ve şebeke satıcıları, yüksek-mevcutlu şebeke ve hızlı iyileştirme çözümlerini taktik danışmanlıkla birlikte sunabilir. - Üründen Bağımsız Danışmanlık. Analiz, denetim ve taktik tavsiyeler sağlayan danışmanlar, bir şirketin iş süreklilik ürünlerini ve hizmetlerini seçerken kullanmaları gereken spesifikasyonları geliştirmede objektiflik sunarlar. PC Bazlı Planlama Araçları. Neredeyse tüm sıcak bölge satıcıları bir PC bazlı afet iyileştirme planı geliştirme aracı sunar (danışmanlık hizmetleri gibi). Birçok örnekte, bu paketler alıcıya tam kapasiteli sıcak bölge hizmetlerini satın almaları için bir yem olarak sunulur. İyileştirme Yardımı Bölge dışı iyileştirmeye yönelik tekil düşünceler, süreklilik yönetim stratejisinin önemli bir kısmını oluşturur. Paket oluşturmak için spesifik hizmet tipleri bir araya getirilebilir: OEM sigortası, hızlı nakil gibi. İyileştirme Bölgeleri İyileştirme bölgeleri bir bilgisayar ya da ekipmanın afet yaşaması durumunda, bir organizasyonun bilgisayar ve şebeke faaliyetlerini sürdürebilmesine imkân verir. 20

20 Bu bölgeler ve hizmetlere yıllık bir anlaşmayla abone olunur. Abone olan organizasyon sıcak ya da soğuk bölgeyi aktif olarak kullandığı zaman, temel aylık ödemelere ilave olarak başka ücretler de tahakkuk edecektir. Sıcak Bölge: Sıcak bölge, hizmet sağlayıcısına bir felaket olduğu bildirildiği zaman, derhal kullanım için hazır spesifik hardware platformları sunan faaliyete hazır tam donanımlı data merkezidir. Bir sıcak bölge teşebbüsün operasyonu sürdürmesi için gereksinim duyulan ofis alanı ve mobilyası, telefon jakları ve bilgisayar ekipmanı dahil tüm ekipmana sahiptir. Çalışanlar normal lokasyon yerine sıcak bölgeye raporlarını sunarlar. Ticari sıcak bölgelere abonelikler, bir bilgisayar konfigürasyonunu iyileştirmek için gereksinim duyulan hardware spesifikasyonlarına dayandırılır. Abonelikler ortalama 40 aylıktır; şirketin ihtiyaçlarına bağlı olarak aylık yüz dolardan yüz binlerce dolara kadar değişen maliyetlere sahiptir. Kontratlar genelde afet modunda sekiz haftaya kadar sıcak bölge kullanımına izin verir. Soğuk Bölge: Soğuk bölge bilgisayar ekipmanının taşınması için hazır ofis alanı, telefon jakları vb. olan boş, çevresel koşulları hazırlanmış bir bilgisayar odasıdır. Soğuk bölge de abonelik bazında tedarik edilir ve sıcak bölgeden çok daha ucuzdur, fakat alıcı faaliyetlerini sürdürmek için gerekli tüm ekipmanı tedarik ettiği ve yüklediği için, bir teşebbüsün afet sonrası tam faaliyete geçmesi daha uzun sürer (Bu ekipman genellikle bir leasing şirketiyle yapılan bir kontratla sağlanır). Bazı sıcak bölge sağlayıcıları genelde abone sıcak bölgede yer alma zamanını aştıktan sonra sıcak bölgenin çıplak maliyetinde bir soğuk bölge hizmeti verir. Mobil Bölge ya da Porta-Bölge: Daha küçük hardware konfigürasyonları ya da acil durum ofis ortamları için mevcut mobil bilgisayar/ofis ortamları. Mobil bölgeler mobil taşıyıcılar üzerinde tekil birimlerdir. Porta-bölgeler tesise nakledilir ve bölgede inşa edilir. Bu opsiyonlar temelde soğuk bölgelerle aynı maliyete sahiptir. 21

21 Mobil bölgelerin avantajı, iş alanını nihai kullanıcıya götürecek şekilde bir parkta ya da başka bir şirketin bölgesinde kurulabilir olmasıdır. Data Stoklama Bölge Dışı Stoklama: Bütçeye ve coğrafi risklere bağlı olarak, diske back-up yapılan datanın bölge dışında stoklanması, yeni bina yapılması, bir bankanın gizli kasasının kiralanması ya da şehrin başka bir yerindeki şubenin ofisinin kullanılması şeklinde olabilir. Daha iyi bir seçim, ticari bir medya stok tedarikçisi tarafından sağlanan bir depolama tesisinde güvenli, iklim-kontrollü, ateşe karşı dayanıklı bir medya mahzenidir. Elektronik Mahzen: (ya da Gelişmiş İyileştirme Hizmetleri). Data doğrudan abone bölgesinden sıcak bölgeye gönderilir. Bu maliyetli hizmet, aboneye tahsis edilen, hizmetin diğer aboneler tarafından paylaşılması engellenmiş bir doğrudan girişi olan bir depolama aygıtı (DASD) gerektirir. İş Sürekliliği Yönetimi Sürecinde Faydalar ve Riskler Faydalar İş sürekliliği desteği, bir kurumun bir krize rağmen faaliyetlerini etkin maliyetle yürütebilme kabiliyetini temin eden spesifik uzmanlık ve hizmetleri sağlayabilir. Her kurum gereksinim duyduğu uygun tipleri ve hizmet seviyelerini belirlemelidir. Tam- hizmet danışmanlıkları, süreklilik hizmet satıcıları, süreklilik planı geliştirmekten iletişim ve bakıma kadar bir hizmet spektrumu gerçekleştiren bir yazılım gibi. Bir kez gerekli destek tipleri seçilirse bu, iş sürekliliği çözümü önemli faydalar sağlar. 22

22 Güvenilir Bir Plan Yapısının Geliştirilmesi ve Bakımı İş sürekliliği danışmanlığı unsurlarından, iyileştirme bölgelerinden ve destekleyici softwareden yararlanma, bütünsel bir planlama için en uygun uygulamalara titiz dikkati göstermek. Etkin Kaynak Taahhüdü ve Görev Dağılımı En-kötü senaryo üzerinden teste tabi tutmak dahil, yürütmeyi planlamak için kaynakların bütünüyle tamamlanmasını sağlamak, hem paydaşların ve hem de denetçilerin taleplerini karşılamayı amaçlar. Güvenilir, Doğru Plan Bildirimi ve Dağıtımı Plan arama ağacı (iletişim zinciri) database ini kurumsal çalışanların temas enformasyon database ine entegre eder ve doğru tarafların minimum database bakım maliyetiyle her tip bildirimi alma hakkını garanti eder. Kapsamlı Plan Yönetimi Raporlaması Versiyon takibi risk yönetim takımı için önemlidir; bütün planın periyodik fotoğrafları ya da unsurları bütçeleme, personel ve başarı analizi gibi kurum fonksiyonları açısından gereklidir. Riskler Destek Danışmanlarına, İyileştirme Hizmetlerine ve Software e Aşırı Güvenme Tüm endüstri lideri iş süreklilik servis satıcıları zaman testine tabi tutulmuş, analitik aletleri kullanırken, aynı zamanda da iyi niyetle kuruma özel hale getirmeye imkan verirler. Kurumun personeli, danışmanlarla karşılıklı temasa geçtikçe, güvenli bölgelerde iyileştirme stratejilerini hazırladıkça ve yapılandırılmış iş süreklilik planı tasarılarını tamamladıkça, her zaman şunu düşünüyor olacaktır: Hangi bize has faktörü buna eklemeliyiz? 23

23 Bakımı İhmal Etme Her sorumlu kuruluş değişim yönetimi prosedürlerine sahiptir ve süreklilik planlaması mantıksal olarak bunlarla bütünleşir. Tecrübeler bir çekmecede unutulan İSP nin acil bir durumda pek işe yaramadığını göstermiştir. Danışman ya da Satıcı Güvenilirliği ve Kontrat Maddeleri İyileştirme hizmetlerinin ya da iş sürekliliği software nin satıcısı ya da danışmanının müşterilerine destek konusunda iyi bir şöhrete sahip olması gerekir. Hizmet kontratı muhakkak bu tip kontratlara ve standart bir kontratta var olabilecek görünmesi zor tuzaklara aşina bir avukatla gözden geçirilmelidir. Diğerlerini İhmal Edip Organizasyonun Bir Kısmına Yoğunlaşma Tüm iş sürekliliği planlaması, stratejisi, uygulaması ve bakımı iş sürekliliğinin tüm yönlerini data, finans, binalar, iletişim, ekipman, personel, verilen hizmet, bilgi varlıkları vs.- hesaba katmalıdır. Risk analizi tam anlamıyla yapıldığı zaman, kurumu iş sürecinde tutmanın tüm esasları açıkça ortaya çıkar. Bu tip bir düşünceyi gerçekleştirme konusundaki başarısızlık, bir kurumu örneğin güzel bir güvenilir data merkezi olan fakat data merkezi ile dışarısı arasında bir iletişim olmayan bir kurum yapabilir ve belki de işçilerin çevreleyen binadaki hasardan dolayı data merkezine ulaşması için hiçbir yol bulamadıkları bir durumda bırakabilir. Günümüzde İş Sürekliliği Bilgi İşlem-İletişim alt yapılarının sağlamlığı. ve felakat senoryalarına hazırlıklı olmasına bağlı. Kurumlar afet durumlarına karşı öncelikli olarak iletişim ve IT altyapılarını iyileştirmek zorunda. 24

24 Veri Merkezleri Veri merkezi ya da bilgisayar merkezi, bilgisayar sistemlerini ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ortak unsurları barındırmak için kullanılan tesistir. Genelde gereğinden fazla ya da yedekleme güç tedariklerini, gereğinden fazla veri iletişim bağlantılarını, ortam kontrollerini (örneğin havalandırma, yangın) ve güvenlik aygıtlarını içerir. İlk veri merkezi örnekleri büyük bilgi işlem odaları olarak ortaya çıkmıştır. İlk bilgisayar sistemlerinin işletimi ve bakımı karmaşıktı. Mikrobilgisayar endüstrisinin patlama çağında, bilhassa 1980 lerde bilgisayarlar her yerde kullanılmaya başlandı. IT operasyonlarının karmaşıklığının artmasıyla birlikte şirketler IT kaynaklarını kontrol etme ihtiyacından haberdar oldular larda bilişiminin istemci-sunucu gelişimiyle mikrobilgisayarlar eski bilgisayar odalarında yer bulmaya başladılar. Spesifik olarak tasarlanan bilgisayar odalarına uygulandığı şekliyle veri merkezi (data center) ifadesinin kullanımı, bu dönemlerde kazanmaya başladı. popülerlik Veri merkezlerinin patlaması, dot.com balonu esnasında meydana geldi. 25

25 Şirketler sistemleri kullanmak ve internette var olmak için hızlı internet bağlantısına ve sürekli operasyona ihtiyaç duymaktaydı. Birçok şirket internet veri merkezleri adıyla çok büyük tesisler inşa etmeye başladı. Bu tip büyük ölçekli operasyonların ölçek ve operasyonel gereksinimlerini gidermek için yeni teknolojiler ve uygulamalar tasarlandı. Bu uygulamalar en sonunda özel veri merkezlerine taşındı. Bulut bilişiminin artışıyla, işletmeler ve devlet kurumları güvenlik, hazırbulundurma, çevresel etki ve standartlara bağlılık gibi alanlarda daha yüksek dereceleri aramaya başladılar. Operasyonel uygulamada ve çevre dostu veri merkezi tasarımında hâlâ çok sayıda geliştirilecek nokta vardır. Veri merkezi inşası ve bakımı çok pahalıdır. MODERN VERİ MERKEZLERİ GEREKSİNİMİ IT operasyonları tüm dünyada örgütsel operasyonların hayati bir yönüdür. Temel kaygılardan biri iş sürekliliğidir. TIA-942 Veri Merkezi Telekomünikasyon Altyapı Standardı, veri merkezlerinin ve bilgisayar odalarının asgari telekomünikasyon altyapısı gereksinimlerini belirler. Telcordia ve endüstri temsilcileri tarafından ortak şekilde geliştirilen kriterler vardır. Efektif veri merkezi operasyonu, hem tesiste ve hem de barındırılan ekipmanda dengeli bir yatırıma ihtiyaç duyar. İlk adım ekipman yükleme için uygun bir temel tesis ortamı kurmaktır. Standardizasyon ve modülerlik telekomünikasyon veri merkezlerinin tasarım ve inşasında tasarruf ve etkinlik sağlayabilir. Standardizasyon entegre bina ve ekipman mühendisliği anlamına gelmektedir. Modülerlik ölçeklendirilebilirliğin ve daha kolay büyümenin faydalarına sahiptir. Karartılmış ya da karanlık veri merkezi, olağanüstü koşullar hariç personel tarafından doğrudan giriş ihtiyacı hariç her şeye sahip olan veri merkezidir. Bu yüzden ışık olmaksızın çalıştırılabilir. Tüm aygıtlar uzaktan kumandayla yönetilir. Araştırmalara göre veri merkezlerini ortalama yaşı 7-9 yılı geçtiğinde demode kabul edilmektedir. Data center transformasyonu zaman içerisinde gerçekleştirilen entegre projeler ile adım adım yaklaşımını benimser ve şu aşamaları kapsar: 26

26 S t a n d a r d i z a s y o n / Konsolidasyon: Hardware, software platformları, aletler ve süreçlerin sayısını azaltmayı hedefler. Standartlaştırma yönetimi kolaylaştırır, konsolidasyon maliyetini düşürür. Sanallaştırma: Çoklu data center ekipmanını ikame etmek ya da konsolide etmek için IT sanallaştırma teknolojileri kullanılır. Sanallaştırma, sermaye ve faaliyet harcamalarını azaltmaya yardım eder, enerji tüketimini azaltır itibarıyla operasyonların %48 i sanallaştırılmıştır. Otomatikleştirme: Data center otomasyonu provizyon, konfigürasyon, yazılım yaması, tahliye yönetimi ve uyum gibi otomatik görevleri içerir. Güvenlik: Sanal sistemlerde data güvenliği mevcut fiziki altyapı güvenliğiyle entegredir. Modern data centerın güvenliği fiziki güvenlik, ağ güvenliği ve data ve kullanıcı güvenliğini dikkate alır. Data center tier ları Tier-Seviye Gereksinimler -IT ekipmanına hizmet eden tek fazla olmayan dağıtım kanalı fazla olmayan kapasite unsurları -%99,671 beklentili temel site altyapısı -Tüm Tier 1 gereksinimlerini karşılar ya da aşar. -%99,741 beklentili gereğinden fazla site altyapı kapasite unsurları -Tüm Tier 1 ve 2 gereksinimlerini karşılar ya da aşar -IT ekipmanına hizmet veren çoklu bağımsız dağıtım.kanalı -Tüm IT ekipmanı site mimarisinin topolojisiyle tam uyumlu ve düal-enerjili olmalıdır. -%99,982 beklentili eş zamanlı bakıma alınabilir site altyapısı -Tüm Tier 1, 2 ve 3 gereksinimlerini karşılar ya da aşar. -Tüm soğutma ekipmanı bağımsız düal-enerjilidir. -%99,995 beklentili, elektrik enerjisi depolama ve dağıtım tesisi olan hata toleranslı site altyapısı Not: %99,982 ile %99,995 arasındaki %0.0132lük fark uygulamaya bağlı olarak çok ciddi bir fark olabilir. 27

27 Veri Merkezi Kurarken-İyileştirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Bir veri merkezi bir binanın tek odasında, bir veya daha fazla katında ya da bütün bir binada olabilir. Bir veri merkezi projesinin alanını belirlemek için araştırma ve karar alma süreci zorunludur. Bu süreç gelecekte alan, enerji, soğutma ve maliyet senaryoları geliştirmek için kullanılır. Amaç sayı, boyut, lokasyon, topoloji, IF zemin sistem taslakları, güç ve soğutma teknolojisi ve konfigürasyonları gibi parametrelerle bir master plan çıkarılmalı ve modellenmelidir. Mekanik soğutma kapasiteleri, kabin başına kilowat, yükseltilmiş yer alanından yararlanarak optimal teknoloji altyapısı belirlenir ve planlama kriterleri geliştirilir. Kavramsal tasarımlar tasarım tavsiyelerini içerir ya da tüm operasyonel ihtiyaçların karşılandığını garanti etmek için şayet böyle olsa senaryolarını dikkate alarak inter-disipliner bir yaklaşımla aşağıdaki başlıklarda tasarım yapılır. Detay Tasarım: Tesis şemaları ve inşaat dokümanları, bunların yanı sıra teknoloji altyapısı şeması, detaylı IT altyapı tasarımı ve IT altyapı dokümantasyonu geliştirilir. Makine Mühendisliği Altyapı Tasarımı: Data center ın iç ortamında gerekli olan ısıtma, havalandırma, nem kontrolü, basınç vb. mekanik sistemleri ele alır. Elektrik Mühendisliği Altyapı Tasarımı: Çeşitli güvenilirlik gereksinimlerini ve veri merkezi boyutlarını karşılayan elektrik konfigürasyonlarını tasarlamaya odaklanır. Teknoloji Altyapı Tasarımı: Data centerlarda bir baştan bir başa kurulan telekomünikasyon kablo sistemlerini ele alır. Emre-Amadelik (Up-time): Bu beklenti ne kadar yüksekse, veri merkezini yönetmenin sermaye ve faaliyet harcamaları da o kadar yüksek olur. Kesintisiz çalışma veya belirli bir zaman 28

28 diliminde arızanın tahmini maliyeti amortizmanı düşülmüş sermaye maliyetlerini ve faaliyet harcamalarını aşarsa, daha yüksek bir hazır-tutma seviyesi tasarlanmalıdır. Yer Seçimi: Mevcut enerji kanallarına, telekomünikasyon altyapısına, ağ hizmetlerine, ulaşım hatlarına ve acil durum hizmetlerine yakınlık gibi yönler, data center tasarımı için dikkate alınacak maliyetler, risk, güvenlik ve diğer faktörleri etkileyebilir. Modülerlik ve Esneklik: Bunlar bir data center ın büyümesi ve zaman içerisinde değişmesine imkan veren ana unsurlardır. Data center modülleri kolaylıkla konfigürasyonu gereksinim taşınabilen yapılabilen, duyulduğunda mühendisliği önceden yapılmış, standart bina bloklarıdır. Ortam Kontrolü: Bir data center ın fiziki ortamı sıkı bir şekilde kontrol edilir. Data center da ısı ve nemi kontrol etmek için air-conditioning kullanılır. Elektrik Enerjisi: Backup enerjisi bir veya daha fazla kesintisiz güç kaynağı, pil ve/veya dizel/gaz türbini jeneratörlerinden oluşmaktadır. Enerji Verimliliği: Artan enerji fiyatları ve sera gazı emisyonları veri merkezlerinde enerji verimliliğini öne çıkartmaktadır. Doğal iklimlendirme, enerji verimliliği yüksek ekipman seçimi başlıca faktörlerdir. Düşük Voltaj Kablo Dolanımı: Data kabloları modern data centerlarda genel kablo ağları üzerinden dolanır. Fakat güvenlik gerekçesiyle yükseltilmiş zemin kabloları tavsiye edilmektedir. Yangından Korunma: Data centerlarda pasif ve aktif tasarım unsurları, aynı zamanda da faaliyetlerde yangından korunma programlarının uygulanması dahil, yangından korunma sistemleri mevcuttur. Güvenlik: Fiziki güvenlik de data centerlarda büyük bir rol oynamaktadır. 29

29 Kamu veri merkezleri konsolide edilerek verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu ve süreklilik sağlanıyor. Günümüzde birçok devlet; maliyetleri azaltmak, fiziksel altyapıyı optimize etmek, yeşil IT metotları kullanmak ve felaket senaryolarına karşı emre emadeliği arttırmak için Veri Merkezi Konsolidasyonu yapmaktadır. Başlangıçta her bir devlet kurumu kendi veri merkezini kurmuş olsa da küresel yönelim; il veya bölge veya ulusal ölçekte bu merkezlerin birleştirilmesi yönündedir. Esas olarak tüm dünyada kamu hizmetleri bilgisayar yazılımları üzerinden icra edilir ve yönetilir olmuştur. Süreç içinde iletişim ve ağ teknolojilerinin gelişimi ile kurumlar arası koordinasyonun temelini de bilişim teknolojileri oluşturmaktadır. Kamu hizmetleri yönetiminde kullanılan yazılımlar arasında gerçek zamanlı veri aktarımı ve veri paylaşımı, konsolidasyonun temel amacıdır. Bir bakıma kamu hizmetlerinde uyumluluk veya eşgüdümden bahsetmek; kurumların hatta bu kurumlarla irtibat halinde olan özel işletmelerin kullandıkları veri setlerinin, veri alışverişlerinin, yazılımların uyum ve eşgüdümünden bahsetmiş olmaktayız. Son 20 yıl içinde internet ve bulut bilişimdeki hızlı gelişim değişimin ana dinamosudur. Bulut bilişim; büyük ölçekli veri merkezleri üzerinde koşan geniş uygulamalardan oluşur. Bu uygulamalarda üretilen bilgi veri merkezlerindeki sunuculardan sorgulanır, işlenir, kaydedilir. Eğer bir veri merkezinde birden fazla uygulama çalışıyor ve bir uygulama diğerine veri gönderiyor veya alıyorsa bu veriler doğrudan aynı lokal ağ üzerinde çok hızlı, sıfır maliyetle ve güvenli bir şekilde akar. Öte yandan merkezileştirilmiş büyük veri merkezi, küçük veri merkezlerinde sağlanamayan birçok standardı sağlayabilecek bir ölçek ekonomisi oluşturur. 30

30 Data Center Konsolidasyonu nun unsurları şunlardır: Tesisler, Hardware/Software, Hizmetler, Tier III Tesislerinin Modernizasyonu, Enerji Tüketimi, Enerji Etkinliği, İş Sürekliliği ve (sanallaştırma yoluyla) Platform Konsolidasyonu. ABD de şu an genel eğilim kamu veri merkezlerinin konsolidasyonu yönündedir. Birçok eyalet Eyalet Veri Merkezi kurarak eyaletin kritik operasyonlarını merkezileştirmiş, bu tesislerin kesintiye uğramaması ve felaketlerde temel faaaliyetlerin sürdürülebilmesi için yatırımlar yapmışlardır. Bazı eyaletler özel sektörün veri merkezlerinden hizmet alarak veya yenilerini inşaa ettirerek operasyonları özel sektöre devretmişlerdir. Örneğin; ABD de Michigan eyaleti 2004 ten beri yaklaşık sunucuyu, çeşitli ana çerçeveler ve üç güvenlik merkezinin birinin ekipmanı dahil 37 kurum-bazlı bilgisayar/sunucu odalarını konsolide ederek tek bir veri merkezine taşımıştır. Konsolidasyon, kritik öneme sahip kurum uygulamalarının güvenliğini, yönetilebilirliğini ve up- time (emre amadelik) durumunu geliştirmiştir. 19 milyon $ dan fazla tasarruf elde edilmiş, m 2 ofis alanı ıslah edilmiştir. Verizon a bağlı veri merkezi hizmetleri sunan bir şirket 70 den fazla merkezi hükümet kuruluşuna ABD de ülke çapında veri merkezi hizmeti vermektedir. Benzer örnekler göstermektedir ki; artık devletler gerekli güvenlik politikalarını oluşturarak ve tedbirleri alarak özel şirketlere veri merkezi kurdurmakta ve bu operasyonları özel şirketler eliyle sürdürmektedirler. 31

31

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Denizbank Torun Tower Veri Merkezi

Denizbank Torun Tower Veri Merkezi Denizbank Torun Tower Veri Merkezi Veri Merkezi Veri Merkezleri içinde yedekleme üniteleri, network katmanlarını, uygulama ve sistem sunucularını içinde bulunduran özel dizayn edilmiş alanlardır. Günümüzde

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Venatron Enterprise Security Services W: P: M:

Venatron Enterprise Security Services W:  P: M: VENATRON Enterprise Security Services Ltd. Şti. Danger is a click away. (Tehlike bir tık ötede ) sloganı ile 2011 de Siber Güvenlik sektöründe yerini alan Venatron Security güvenlik ihlallerini önlemek

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

RiMatrix S. RiMatrix S. Avantajlarınız. RiMatrix S App

RiMatrix S. RiMatrix S. Avantajlarınız. RiMatrix S App RiMatrix S RiMatrix S RiMatrix S'e genel bakış...398 Standart oda...400 Standart güvenlik odası...401 Standart konteyner...402 Avantajlarınız Veri merkezi modüllerini baz alan standartlaştırılmış veri

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI KOD BY. PO.01 YAY. TRH 16.12.2015 REV. TRH REV. NO SAYFA NO 1/7 1. Amaç BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ VERİ MERKEZİ ALTYAPISI STANDART TASLAĞI. Necatibey Caddesi No 112 Bakanlıklar/Ankara

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ VERİ MERKEZİ ALTYAPISI STANDART TASLAĞI. Necatibey Caddesi No 112 Bakanlıklar/Ankara TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ VERİ MERKEZİ ALTYAPISI STANDART TASLAĞI Necatibey Caddesi No 112 Bakanlıklar/Ankara Önsöz Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Siber Güvenlik

Detaylı

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ MURAT ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 16 Nisan 2013 Sanallaştırma Nedir? Bilgisayar dünyasında sanal kelimesi, fiziksel formatın mantıksal şekilde

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgi Güvenliği ve Ağ Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 20 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy

Detaylı

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

EYG GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI KASIM 2014 1. AMAÇ Bu planın amacı, EYG Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ. Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ. Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği planları, herhangi bir kriz ya da afet anında söz konusu organizasyonun varoluş sebebi olan iş süreçlerinin kesintisiz

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ. Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ. Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık Acil durum uyarı ve haberleşmesi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi içerisinde ele alınması gereken önemli konulardan

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SİSTEM SALONU YENİLEME DENEYİMİNİN PAYLAŞILMASI Giriş Sunum hakkında genel bilgi Yenileme çalışmasının kapsamı i. Süresi ii. Elektrik, data, KGK, yangın söndürme, bölümlendirme,

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

www. gelecege dokun.com

www. gelecege dokun.com www. gelecege dokun.com Rekabetçi ve yenilikçi çalışma anlayışı ile her geçen gün büyüyen Anitec yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 20 yılı aşkın süredir teknolojik sistemler alanında faaliyet gösteren

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ Çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenli! Bugün, denizcilik endüstrisinin pil için gereksinimleri bunlar. Sıkı düzenlemeler ve artan performans beklentileri, üreticileri

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür

Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi. Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli, Mobil Cihaz Entegrasyonu Olan Dağıtım Varlık Bütünlüğü Yönetim Sistemi Ali Kemal DEMİRCİ Genel Müdür TEYDEB Ar-Ge Projesi Projenin Adı : Coğrafi bilgi sistemi temelli, mobil

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

BICSI Standartları. Murat Cudi Erentürk BICSI Türkiye Başkan Yardımcısı

BICSI Standartları. Murat Cudi Erentürk BICSI Türkiye Başkan Yardımcısı BICSI Standartları Murat Cudi Erentürk BICSI Türkiye Başkan Yardımcısı Standart Nedir? Bir işi yapmak için kural ve klavuzları içeren dokümandır Standart organizasyonları tarafından onaylanır Standartları

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009

COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi. Şubat 2009 COBIT Bilgi Sistemleri Yönetimi Şubat 2009 Gündem Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi Sistemleri Süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulama Yol Haritası Bilgi Sistemleri (BS) Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Rüzgârın elektriğe dönüşümü

Rüzgârın elektriğe dönüşümü Rüzgârın elektriğe dönüşümü Rüzgâr enerjisi sektörünü küresel ölçekte destekleyen uzmanlık ve çözümler TÜV SÜD Türkiye Daha temiz bir gelecek için rüzgâr enerjisi çözümleri Nüfus artışı, enerji güvenliği

Detaylı

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI. Revizyon Tarihi 19.01.2015 Döküman No G-10/14.1.2 Revizyon Tarihi 19.01.2015 Prosedürü Onaylayan Yönetim Kurulu Prosedürü Uygulama Sorumlusu Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Ocak 2015 AMAÇ Acil ve Beklenmedik Durum Planı nın amacı,

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

İDETEK YÖNETİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

İDETEK YÖNETİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ İDETEK YÖNETİM HİZMETLERİ BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ İDETEK İle Tanışın Gelişen teknolojinin açığa çıkardığı Verimli Tüketim ve Tasarruf ihtiyacına cevap verebilen uygulamaları ve çözümleri İDETEK

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti

Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti Borsa İstanbul Kolokasyon Hizmeti Kolokasyon hizmeti ile piyasa katılımcıları kendi sistemlerini Borsa sistemleri ile aynı lokasyonda bulundurma ayrıcalığına sahip olmaktadır.

Detaylı

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV Mobil Mobil TV TV Biz Kimiz? Vizyon Komünikasyon, iletişim teknolojileri alanında yüksek teknoloji sistem çözümleri üreten ve iş ortaklarına ürün desteği sağlayan bir mühendislik firmasıdır. Dünya çapında

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği 1. Amaç Acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına hissedarlarına ve 3. taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır. Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler 1 İçerik Ulaşım Sektörünün Yapısı Ulaşım Sektöründe Yeni Risk Algısı Ulaşım Sektörüne Özgü Kurumsal Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Arz Güvenliğini Etkileyen Faktörleri

Arz Güvenliğini Etkileyen Faktörleri Arz Güvenliği Mevsimsel Gaz Çekişlerin dengelenmesi Ani gaz Çekişlerinin Karşılanması Kesintisiz Gaz Arzının Sağlanması Alım Satım Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi Gaz Alım Satışlarına Esneklik Kazandırılması

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER?

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? Engin AKSOY Vodafone Kurumsal İşbirimi İcra Kurulu Üyesi Nüfus artışı Sanayileşme Şehirleşme Teknolojik ilerlemeler Artan enerji ihtiyacı Azalan doğal kaynaklar 2 Insert Confidentiality

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

Enerji sektöründe iklime dayanıklılık geliştirme Deneyimleri: Farklı Ülke Örnekleri

Enerji sektöründe iklime dayanıklılık geliştirme Deneyimleri: Farklı Ülke Örnekleri Enerji sektöründe iklime dayanıklılık geliştirme Deneyimleri: Farklı Ülke Örnekleri Dr Richenda Connell, CTO & Cofounder, Acclimatise Mövenpick Hotel, Ankara 28 April 2015 İklim Değişikliği enerji hizmet

Detaylı

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması

OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OsCAR Kriz Yönetimi ve Acil Durum Senaryoları Uygulaması OpenScape UC Suiti OpenScape Alarm Response OpenScape Alarm Response Kurumsal yapıda alarm, kontrol, bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlar. UC

Detaylı

19 DYNAframe AÇIK SİSTEM ÇATILARI

19 DYNAframe AÇIK SİSTEM ÇATILARI 9 DYNAframe AÇIK SİSTEM ÇATILARI 9 DYNAframe AÇIK SİSTEM ÇATILARI W=mm DYNAframe AÇIK SİSTEM ÇATILARI DYNAframe serisi Açık Sistem Çatılar, güvenlik ihtiyacına istinaden seçilen, kapalı kabinet altyapısına

Detaylı