komple çözümler sunar offers complete solutions

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr"

Transkript

1 komple çözümler sunar offers complete solutions

2 KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. A.fi. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent stanbul / TURKEY Tel:+90 (212) (pbx) Fax:+90 (212) Web: TELEKOM ELEKTRON K SAN. ve T C. A.fi. Editör / Edited by: Nilay Karada - lyas Emir Karada Graphics & Print: macreklam.com

3 Güvenlik Sistemleri Yang n Uyar Sistemleri Otomasyon Seslendirme ve Audio-Visual Sistemleri Telekomunikasyon letiflim Sistemleri

4 lu yıllar, Türkiye nin ça dafllaflma yolunda atılımlarını bafllattı ı yıllardır. Günümüzde her geçen gün yeni geliflmelere sahne olan elektronik dünyası nın imkanlarını dünyaca en tanınmıfl markalar ile müflterilerine sunan KARADA GRUBU nun geçmifli 30 lu yıllara kadar dayanmaktadır yılında Adem Karada ın Schaub (ITT-Schaub Lorenz) mümessilli iyle temelini attı ı KARADA ELEKTRON K, müflterilerine geliflen dünya teknolojilerini sunarken izledi i dürüst ve çalıflkan hizmet anlayıflıyla giderek güçlenmekte ve 1978 yılından itibaren, faaliyet alanını geniflleterek bünyesine ekledi i dünyanın en önemli markalarının Türkiye distribütörlü ünü bafları ile yürütmektedir. KARADA GRUBU 2008 yılı bafllangıcından itibaren kurucusu oldu u TEKNO-GROUP üyesidir. KARADA GRUBUNA BA LI fi RKETLER : Karada Elektronik Araçlar San. ve Tic. A.fi. Telekom Elektronik San. ve Tic. A.fi. Türkiye de Karada Grubu her türlü elektronik sistem konusunda afla ıdaki alanlarda hizmet vermektedir: Temsilcilik, ithalat ve pazarlama, Montaj ve Taahhüt hizmetleri, Danıflmanlık, proje, teknik flartname hazırlanması, Sistemlerin entegrasyonu, tüm sistemler için tek elden anahtar teslimi çözüm. Satıfl sonrası teknik hizmet, periyodik bakım ve gezici servis ekipleri. TÜRK YE Y AfiAN H ZMET KARADA GRUBU Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Irak, Libya, Cezayir, Di er Arap ülkelerinde bafları ile çalıflmalarını devam ettirmektedir. Elektronik gibi uzmanlık ve birikim gerektiren bir alanda faaliyet gösteriyor olması KARADA GRUBU nu her zaman genifl bir hizmet a ı yaratmaya yöneltmifltir to the Present: KARADAG GROUP The 1930s was a decade of modernization in Turkey. The establishment of the Karadag Group, that today offers its clients the state-of-the-art in Electronics, dates back to the 1930s. In 1932 Mr.Adem Karadag setup KARADAG ELECTRONICS distributing Schaub (ITT-Schaub Lorenz) in Turkey. Offering clients the advancing technologies from around the World and maintaining an honest, hard-working and ethical business strategy it did not take long to establish a strong foundation. From 1978 the company widened its field of activity and added to its portfolio a growing number of distributorships of Global brands to represent in Turkey, which it carries on today. Since 2008 KARADAG GROUP has become a founding-member of TEKNO-GROUP. COMPANIES THAT ARE PART OF KARADAG GROUP: Karadag Elektronik Araclar San. ve Tic. A.fi. Telekom Elektronik San. ve Tic. A.fi. Karadag Group offers the below services for all electronic systems Representation, import and marketing Installation and contracting services Consultancy Preparation of project and technical specifications System integration. Turn-key solutions to all systems from a single source Post-sales technical assistance, frequent periodic maintenance and mobile technical service teams SERVICE SCOPE BEYOND TURKEY KARADAG GROUP continues its services with success in Turkey, the Turkic Republics, Russia, Romania, Bulgaria, Algeria, UAE and other Middle-Eastern countries. Operating in a field that requires expertise like Electronics has led KARADAG GROUP to develop a wide service network. KARADAG GROUP is proud of its high standard of services and reflects this as a COMPLETE and CONTINUED SERVICE to its clients. ISO 9001: 2008 REGISTERED COMPANY Garanti Belgesi

5 Tekno Group Nedir? Bina Elektroni i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu u bir teknoloji grubudur. What is it? TEKNO GROUP is a technology group that is formed by the leading firms in building electronics and low-current systems that offer the most advanced and modern products and services. Tekno Group un müflterilerine sa lad avantajlar Uluslararası Standardlarda Proje, Uygulama ve Danıflmanlık. En Modern Teknoloji ve Ürünlere Ulaflabilmek. Genifl Servis A ı ve Kesintisiz Hizmet. Güvenilirlik: TSE belgeli Teknik Servisler, Sanayi Bakanlı ı onaylı ve Garanti Belgeli ürünler. Komple Çözümler - Tek Kaynaktan. Entegre Sistem Çözümleri. Advantages that Tekno Group offers its customers Projects, implementation and consultancy at International standards Access to State-of-the-Art technologies and products A wide service network and an uninterrupted service Dependability: Technical services with TSE licences and products approved and guaranteed by the Ministry of Industries Complete Solutions - from a Single Source Integrated Systems Solutions Uluslararas Hizmet A International Service Network Karada taraf ndan yap lan projeler Karada Projects Karada n yerel Tekno Group bayileri Tekno-Group Members

6 Güvenlik Sistemleri Security Systems Yang n Uyar Sistemleri Fire Alarm Otomasyon Sistemleri Building Automation Anons Ses ve Ifl k Sistemleri Sound, Lighting and Announcement TV ve Görüntü Sistemleri TV and Display Data ve letiflim Data and Communication Systems

7 Güvenlik ve H rs z Alarm Sistemleri CCTV Kapal Devre Video Kamera Sistemleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kartl Girifl Sistemleri XRAY Cihazlar Turnike Sistemleri Security and Intruder Alarm Systems CCTV Closed Circuit Video Camera Systems Perimeter Security Systems Card Access Systems XRAY systems Turnstiles Yang n Alg lama ve Alarm Sistemleri Gaz Alarm Sistemleri Alev Alg lama Sistemleri Erken Duman Alg lama Sistemleri Yard mc Malzemeler Fire Detection and Alarm Systems Gas Alarm Systems Flame Detection Systems Early Smoke Detection Systems Accessories Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri Otomatik Kontrol Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Merkezi Senkronize Saat Sistemleri Hemflire Ça r Sistemleri Görüntülü Yönlendirme Sistemleri Hotel Management and Automation Systems Automatic Control Systems Building Automation Systems Centrally Synchronized Clock Systems Nurse Call Systems Digital Signage Systems Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri Konferans Salonu Sistemleri Simultane Tercüme Sistemleri Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri Sahne, Stüdyo, Ifl k ve Efekt Sistemleri General Sound and Announcement Systems Conference Hall Systems Simultaneous Interpretation Systems Disco and Stage Audio Systems Stage, Studio, Light and Effects Systems Uydu Anten Sistemleri (SMATV) ve Kablo TV Sistemleri Interaktiv Hotel TV Cihazlar Kablolar Satellite Systems (SMATV) and Cable TV Systems Interactive Hotel TV equipment Cables Kablosuz letiflim A lar Veri letiflim A lar Alt Yap lar Fiber Optik Yüksek Frekans Da t m Sistemleri Telefon Santralleri Görüntülü / Görüntüsüz Kap Konuflma Sistemleri Ofis ntercom Sistemleri Wireless Communication Networks Data Communication Network Infrastructure Fiber-Optic High Frequency Distribution Systems Telephone Switchboards Visual/Non-visual Door Intercom systems Office Intercom Systems

8 Güvenlik Sistemleri Security Systems Güvenlik ve H rs z Alarm Sistemleri CCTV Kapal Devre Video Kamera Sistemleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kartl Girifl Sistemleri XRAY Cihazlar Turnike Sistemleri Security and Intruder Alarm Systems CCTV Closed Circuit Video Camera Systems Perimeter Security Systems Card Access Systems XRAY systems Turnstiles Kartlı geçifl sistemleri CCTV kamera güvenlik sistemleri Hırsız Alarm sistemleri Çevre güvenlik sistemleri X-Ray paket ve araç görüntüleme sistemleri Card access systems CCTV security camera systems Intruder alarm systems Perimeter security systems X-Ray package and vehicle imaging systems

9 CCTV: Honeywell, Pelco, Samsung, Panasonic, Santec, Geutebrueck, HIK-Vision, Haikon, Alnet Sistemler, Milestone IP tabanlı geliflmifl kamera sistemleri Full HD izleme ve kayıt Ultra yüksek çözünürlüklü kameralar 360 görüntüleme Yüksek kapasiteli network video kayıt platformu Yüz tanıma ve kifli takip yazılımları Video Analiz sistemi Kifli sayma özelli i Plaka tanıma ve araç sayma sistemleri. Radar destekli çevre güvenlik ve izleme sistemleri Kartlı Geçifl ve Hırsız Alarm sistemleri ile entegrasyon. CCTV: Honeywell, Pelco, Samsung, Panasonic, Santec, Geutebrueck, HIK-Vision, Haikon, Alnet Systems, Milestone IP based advanced camera systems Full HD monitoring and recording Ultra high resolution cameras 360 monitoring High capacity network video recording platform Facial recognition and individual tracking software Video Analysis systems Crowd counting systems License Plate recognition and vehicle counting systems Radar supported area security and surveillance systems Integration with card access and Intruder Alarm systems.

10 Zorlu Center Haliç Kongre Merkezi Bomonti Hilton Hilton Bomonti Kartlı Geçifl ve Hırsız Alarm sistemleri: Honeywell, Maxxess, HID, Eff-Eff, Crow, Paradox IP tabanlı iletiflim altyapısı IP ve RS-485 giriflli kapı kontrol üniteleri Modüler geniflleyebilir kontrol panelleri Proximity, Mifare, Multistandard ve Biometrik okuyucular Sınırsız kapı kapasitesi Sınırsız kifli/kart kapasitesi CCTV ve Yangın alarm sistemleriyle direkt entegrasyon Adresli akıllı dedektörler Otomatik alarm iletimi ve raporlama letiflim sistemleriyle entegrasyon ve güvenlik ekiplerine detaylı alarm iletimi. Card Access and Intruder Alarm Systems: Honeywell, Maxxess, HID, Eff-Eff, Crow, Paradox IP based communication infrastructure IP and RS-485 door entry control units Modular expandable control panels Proximity, Mifare, Multistandard and Biometric readers Unlimited door capacity Unlimited persons/card capacity Direct integration with CCTV and Fire alarm systems Addressable smart detectors Automatic alarm notification and report Integration with communication systems and detailed alarm notifications to security teams.

11 Güvenlik ve H rs z Alarm Sistemleri CCTV Kapal Devre Video Kamera Sistemleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kartl Girifl Sistemleri XRAY Cihazlar Turnike Sistemleri Security and Intruder Alarm Systems CCTV Closed Circuit Video Camera Systems Perimeter Security Systems Card Access Systems XRAY systems Turnstiles

12 Yang n Uyar Fire Alarm Sistemleri Yang n Alg lama ve Alarm Sistemleri Gaz Alarm Sistemleri Alev Alg lama Sistemleri Erken Duman Alg lama Sistemleri Yard mc malzemeler Fire Detection and Alarm Systems Gas Alarm Systems Flame Detection Systems Early Smoke Detection Systems Accessories Yangın Algılama sistemleri: Esser, Honeywell, Global Fire, Spectrex, Sicurtime, Elmdene, Vimpex Intelligent-Interaktif Akıllı algılama sistemi. Modüler geniflleyebilen kumanda panelleri. Hızlı haberleflme ve fiberoptik panel iletiflim a ı. Her yangın ve duman türüne uyumlu akıllı detektörler. Multisensör dedektörler. Hava örneklemeli hassas duman algılama sistemleri. Fire Detection Systems: Esser, Honeywell, Global Fire, Spectrex, Sicurtime, Elmdene, Vimpex Intelligent-Interactive detection systems. Modular expandable control panels. Robust interaction and fiber-optic panel communication network. Intelligent detectors suitable for any fire and smoke type. Multi-sensor Detectors. Air sample sensitive smoke detection systems.

13 Siren, anons, flaflör ve duman algılama dahil komple entegre, adresli dedektör üniteleri. flçilik, kablolama ve ekipmandan tasarruf. EN-54 sertifikalı yangın güç kaynakları. Interaktif kumanda kontrol ekranları Bina otomasyonu sistemleri ile direkt entegrasyon. Anons sistemleri ile direkt entegrasyon. letiflim sistemleri arayüzü ile teknik ekiplere hızlı alarm iletimi Addressable detector units complete with siren, announcement, flashing and smoke detection. Saving from labour, cabling and equipment. EN-54 certificate fire resistant power supplies. Interactive command control screens Direct integration with Building automation systems. Direct integration with announcement systems. Immediate alarm notifications to technical teams through the communication systems interface.

14 DoubleTree By Hilton Akasya / AVM Kablo tipi adresli ve fiberoptik algılama sistemleri Endüstriyel ve askeri tip alev ve gaz dedektörleri Ex-proof dedektörler Lineer duman algılama sistemleri. Data-Center ler için hassas algılama sistemleri. Detection systems with addressable and fiber-optic cabling. Industrial and Military spec. flame and gas detectors. Ex-proof detectors Linear smoke detection systems. Sensitive detection systems for Data-Centers.

15 Yang n Alg lama ve Alarm Sistemleri Gaz Alarm Sistemleri Alev Alg lama Sistemleri Erken Duman Alg lama Sistemleri Yard mc malzemeler Fire Detection and Alarm Systems Gas Alarm Systems Flame Detection Systems Early Smoke Detection Systems Accessories

16 Otomasyon Building automation Sistemleri Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri Otomatik Kontrol Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Merkezi Senkronize Saat Sistemleri Hemflire Ça r Sistemleri Görüntülü Yönlendirme Sistemleri Hotel Management and Automation Systems Automatic Control Systems Building Automation Systems Centrally Synchronized Clock Systems Nurse Call Systems Digital Signage Systems Enerji verimlili i ve maximum konfor: Honeywell, Schneider, VDA-Micromaster, VITRUM Karada Grubu Honeywell, Schneider, VDA-Micromaster gibi sistem ve ekipman sa layıcılarının deste iyle afla ıdaki uygulama alanlarında ba ımsız veya entegre kontrol ürünleri ve çözümleri sunmaktadır: Energy efficiency and maximum comfort: Honeywell, Schneider, VDA-Micromaster, VITRUM Karada Group offers the system applications shown below for both independent and integrated solutions, from equipment and systems providers like Honeywell, Schneider, VDA-Micromaster.

17 Akıllı ev otomasyonu Bina otomasyonu ve bölgelendirme Bina enerji yönetimi (BEM) Isıtma ve so utma cihaz kontrolü Isıtma, havalandırma ve klima tesisatı (HVAC) Elektrik cihazları ve sistemleri: aydınlatma kontrolleri, anahtar ve prizler, sensörler, ziller Otel oda otomasyonu Teknik olarak geliflmifl çözümlerimiz konutlardan otellere, stadyumlardan AVM'lere, ticari binalardan okul ve üniversitelere kadar tüm yapıların daha rahat ve enerji verimli olmalarını sa lamak için tasarlanmıfltır. Karada ın sundu u entegre çözümler, hem enerji giderlerinde yüksek tasarruf, hem de ortam flartlarında maximum konforu sa lamaya yöneliktir. Smart home automation Building automation and zoning Building Energy Management (BEM) Heating and cooling equipment control Heating, venting, and air conditioning equipment (HVAC) Electrical equipment and systems: lighting control, key and sockets, sensors, door bells Hotel room automation Our technically advanced solutions are designed for all buildings to be comfortable and energy efficient whether they are homes, hotels, stadiums, shopping malls, commercial buildings, schools or universities. Integrated solutions offered by Karada_ provide high levels of savings from energy expenses and an experience of maximum comfort in all conditions.

18 Hemflire Ça rı Sistemleri: Ackermann, Schrack, ZKR Yüksek hasta güvenli i, Hızlı müdahale süreleri, Doktor ve hemflireler için kullanım kolaylı ı, Ça rıların verimli yönetilmesi ve hızlı yönlendirilmesi konusunda en uygun çözümler. Nurse Call Systems: Ackermann, Schrack, ZKR The most suitable solutions for high levels of patient Health and safety, Fast intervention times, Ease of use for doctors and nurses, Efficient management and high-speed forwarding of calls. Bursa Rayl Sistemleri Fenerbahçe Ülker Arena Saat sistemleri: Moser-Baer, Mobatime Dünya merkezi uydu saatinden senkronize olabilen Merkezi Saat Sistemleri, Tesisteki tüm saatlerin tek bir saat merkezinden senkronize edilmesi. Binadaki tüm IP altyapısının, bilgisayarların ve tüm elektronik cihazların saat senkronizasyonu. IP-Slave saatler Digital veya analog göstergeli saat alternatifleri Metro projeleri, Tren garları, Hava limanları, Hastaneler, fl merkezleri, AVM ler, Oteller, Enerji tesisleri, Endüstriyel tesisler ve benzeri projeler için en uygun çözümler. Clock Systems: Moser-Baer, Mobatime Central Clock systems synchronized with the central World satellite clock time, Clocks systems where all clocks on the facility can be synchronized from a central time control center, Clock time synchronization of all IP infrastructure, computers and electronic equipment in the facility. IP-Slave clocks Clocks with digital or analog faces Best suited solutions for Metro projects, Train stations, Airports, Hospitals, Business Centers, Shopping Malls, Hotels, Energy plants, Industrial plants and similar projects.

19 Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri Otomatik Kontrol Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Merkezi Senkronize Saat Sistemleri Hemflire Ça r Sistemleri Görüntülü Yönlendirme Sistemleri Hotel Management and Automation Systems Automatic Control Systems Building Automation Systems Centrally Synchronized Clock Systems Nurse Call Systems Digital Signage Systems

20 Anons Ses ve Ifl k Sistemleri Announcement and Sound Systems Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri Konferans Salonu Sistemleri Simultane Tercüme Sistemleri Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri Sahne, Stüdyo, Ifl k ve Efekt Sistemleri General Sound and Announcement Systems Conference Hall Systems Simultaneous Interpretation Systems Disco and Stage Audio Systems Stage, Studio, Light and Effects Systems Ses ve Anons sistemleri: Esser, Paso, Honeywell, KA-systems, AMC, Aula, Sennheisser IP tabanlı dijital seslendirme sistemleri Tam yedeklilik ve hat süpervizyonu. Farklı cihazlarla uyumluluk ve entegrasyon. EN-54 standardlarına uyumluluk Sound and Announcement systems: Esser, Paso, Honeywell, KA-systems, AMC, Aula, Sennheisser IP based digital audio systems Full backup and channel supervision Integration and support for various equipment. EN-54 standards

21 Yangın yönetmeli ine uyumlu projelendirme. Her uygulamaya göre çeflitli hoparlör modelleri Sınırsız geniflletilebilir zone sayısı Yüksek kapasiteli mesaj kayıt imkanı. Yangın algılama ve alarm sistemleri ile direkt entegrasyon. Project design compatible with Fire Regulations. Speaker models suitable for any application Unlimited expandable zones High capacity message recording. Direct integration with fire detection and alarm systems. Pulkova Airport / Ukraine Esenbo a Atatürk Airport / Ankara Kayseri Stadium

22 Konferans sistemleri ve oylama sistemleri Konferans ve kamera entegrasyonu Simultane tercüme sistemleri Ses ve Iflık sistemleri: Electro-Voice, JBL, Bose, Meyer Sound, Clay Paky, Robe, LDR, Ohm Conference and voting systems Conference and camera integration Simultaneous interpretation and translation systems. Audio and Lighting systems: Electro-Voice, JBL, Bose, Meyer Sound, Clay Paky, Robe, LDR, Ohm

23 Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri Konferans Salonu Sistemleri Simultane Tercüme Sistemleri Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri Sahne, Stüdyo, Ifl k ve Efekt Sistemleri General Sound and Announcement Systems Conference Hall Systems Simultaneous Interpretation Systems Disco and Stage Audio Systems Stage, Studio, Light and Effects Systems

24 TV ve Görüntü Television and Visual Systems Sistemleri Uydu Anten Sistemleri (SMATV) ve Kablo TV Sistemleri Interaktiv Hotel TV Cihazlar Kablolar Satellite Systems (SMATV) and Cable TV Systems Interactive Hotel TV equipment Cables Uydu ve TV yayın sistemleri: Polytron, VDA, Delta, Fracarro, Cavel. IPTV yayın merkezleri Dijital yayın merkezleri ve Matrix sistemleri Yüksek kapasiteli genifl bandlı amplifikatörler Fiberoptik da ıtım altyapısı Genifl bandlı Fiberoptik çeviriciler Fiberoptik multiplexer ve demultiplexerler Full-HD kalitede TV program da ıtımı Satellite and TV broadcast systems: Polytron, VDA, Delta, Fracarro, Cavel. IPTV broadcast centers Digital broadcast centers and Matrix systems High output wideband amplifiers Fiber-optic distribution infrastructure Wideband fiber optic converters Fiber-optic multiplexer and de-multiplexers Full-HD TV program distribution

25 Rezidans, Konut, AVM, fl Merkezi ve Oteller için son teknoloji çözümler. Hibrit da ıtım sistemleri. Çift kablolu dijital HD da ıtım sistemleri. Multisviçli da ıtım altyapıları. IPTV ve Dijital hibrit receiverler. Aynı anda tüm platformlara uyumlu altyapı: Dijitürk, D-Smart, Teledünya; vb. State-of-the-art solutions for Residences, Homes, Shopping Malls, Business Centers and Hotels. Hybrid distribution systems. Twin cable digital HD distribution systems. Multi-switch distribution infrastructures. IPTV and Digital hybrid receivers. Infrastructure suitable for all platforms: Sky Digital, Virgin Media, Digitürk, D-Smart, Teledünya, Aile TV, Connect TV and etc. Kefaluka Resort / Bodrum Istanbloom

26 Mercure Hotel / stanbul Wyndham Grand / stanbul Gezi Bosphorus / stanbul Interaktif Hotel TV ve IPTV sistemleri: VDA Multimedia, OnAir, Tripleplay, Philips, Samsung, LG Interaktif Otel Televizyon sistemi Oda içi e lence ve internet eriflimi Kablosuz cihazlarla otomatik iletiflim: Ipad, IPhone, Galaxy ve benzeri tüm Android, IOS ve windows mobil cihazlarla entegrasyon. IPTV yayın izleme Dijital yayınları izleyebilme. Interaktif otel tanıtım sayfaları Restaurant, bar vs. menülerini görüntüleme. Oda hesabını görüntüleme Video-on-Demand servisleri. Interactive Hotel TV and IPTV systems: VDA Multimedia, OnAir, Tripleplay, Philips, Samsung, LG Interactive hotel television systems In-room entertainment and Internet access Automatic connection with wireless devices: ipad, iphone, Galaxy and similar Android devices, integration with ios and Windows mobile devices. IPTV broadcast viewing Digital broadcast viewing Interactive hotel promotion pages Visual restaurant, bar etc. menus. Viewable room account and bill Video-on-Demand services.

27 Uydu Anten Sistemleri (SMATV) ve Kablo TV Sistemleri Interaktiv Hotel TV Cihazlar Kablolar Satellite Systems (SMATV) and Cable TV Systems Interactive Hotel TV equipment Cables

28 Data ve letiflim Sistemleri Data and Network Systems Kablosuz letiflim A lar Veri letiflim A lar Alt Yap lar Fiber Optik Yüksek Frekans Da t m Sistemleri Telefon Santralleri Görüntülü / Görüntüsüz Kap Konuflma Sistemleri Ofis ntercom Sistemleri Wireless Communication Networks Data Communication Network Infrastructure Fiber-Optic High Frequency Distribution Systems Telephone Switchboards Visual/Non-visual Door Intercom systems Office Intercom Systems Kurumsal veri iletiflim a lar çözümleri - Lan/Wireless Yerel Alan A ı Çözümleri (LAN) Kenar anahtarlar(edge switch)-omurga anahtarlar(backbone Switch) Kablosuz A Çözümleri WLAN anahtarlar(wireless Controller)-WLAN eriflim noktaları(access Point) Yerel alan a ürünlerinin kurulumu, sistem güvenli i, paket önceliklendirme gibi konfügirasyon çalıflmaları,topoloji oluflturma. Corporate Data Communication Network Solutions - LAN/Wireless Local Area Networks (LAN) Edge Switch and Backbone Switches Wireless Network Solutions WLAN Controllers - WLAN Access Points Local Area Network system setup, system security, configurations such as packet prioritization setup and topology setup

29 Hibrid / IP tabanl telefon santralleri Hibrid yapıda IP, sayısal ve analog aboneler ve bu yapıları destekleyen uç birimler. Kurulacak IP köprüsü üzerinden yapılacak IP haberleflmesi ile iletiflim giderlerinde gözle görülür düflüfl. Kontrol ve verimlilik artıflı. Mobil çalıflanlar, uzak ofis ve flubeler arası tek bir sistem gibi çalıfltırılabilme. Kurulum ve yönetim kolaylı ı. Ölçeklenebilir ve büyümeye hazır iletiflim çözümleri. Hybrid/IP Based Telephone Switchboards Hybrid IP, digital and analog components and supporting end nodes. Decline in data loss in IP communications through IP Bridge Improvement in control and efficiency Operating like a singular system between Mobile workers, remote office and branches. Ease of setup and management Scalable and expandable solutions.

30

31 Kablosuz letiflim A lar Veri letiflim A lar Alt Yap lar Fiber Optik Yüksek Frekans Da t m Sistemleri Telefon Santralleri Görüntülü / Görüntüsüz Kap Konuflma Sistemleri Ofis ntercom Sistemleri Wireless Communication Networks Data Communication Network Infrastructure Fiber-Optic High Frequency Distribution Systems Telephone Switchboards Visual/Non-visual Door Intercom systems Office Intercom Systems

32

33

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile,

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile, Yap sal Kablolama H zl de iflen teknolojiler ve zorlu piyasa koflullar alt nda giderek artan ve çeflitlenen müflteri ihtiyaçlar na, çözüm sa lay c kurulufllar ayn h zla yan t vermek durumundad r. Sistem

Detaylı

Parking Guidance and Monitoring Otopark Yönlendirme ve İzleme Sistemi (Oyis)

Parking Guidance and Monitoring Otopark Yönlendirme ve İzleme Sistemi (Oyis) Parking Guidance and Monitoring Otopark Yönlendirme ve İzleme Sistemi (Oyis) KALİTEMİZ BELGELENDİ... Hakkımızda 1994 yılında kurulan MEDEL Elektronik şirketi istanbul da bulunan üretim tesisinde üretilen

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Şirket Profili / Company Profile

Şirket Profili / Company Profile Şirket Profili / Company Profile Halit Levent AKBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of The Board İnşaat Yu ksek Mu hendisi Civil Engineer (M.Sc) Şirket Hakkında Firmamız 1988 yılında kurulmuştur. İnşaat

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER 1 CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER Ground / Sur Terre / Yer Üstü Semi Underground / Semi Enterré / Yarı Gömülü Underground / Souterrain / Yer Altı 2 Introduction / Introduction

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES OUR MAJOR LINES UL ONAYLI NEC STANDART fialt MALZEMELER, PANO ve DA ITIM KUTULARI UL LISTED,NEC STANDARD, BREAKERS, SWITCHES, LOAD CENTERS & PANEL BOARDS Wheatland UL ONAYLI D fil / D fis Z GALVAN ZL ÇEL

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz.

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz. 17. yıl Hizmetlerimiz... Anahtar Teslim Yapılar / Turnkey Constructions Anahtar Teslim İnce Yapılar / Turnkey Interiors Proje Yönetimi / Project Management Mobilya ve Ahşap İşleri / Furniture and Millwork

Detaylı

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri

GRUP SUNUMU. Güç ve Enerji Performansı çözümleri GRUP SUNUMU Güç ve Enerji Performansı çözümleri 2014 2015 Uzman çözümleriyle eksiksiz bir teklif GS Anahtarlama Aşırı gerilime karşı koruma Güç ve elektrik enerjisi denetimi Şebeke kalite analizi Reaktif

Detaylı

Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853

Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853 Yıl: 4 Sayı: 21 Temmuz - Ağustos 2014 ISSN 2148-2853 Katlanır bomlu vinçler Articulating loader cranes Rüzgar türbini taşıma Wind turbine transport Operatör destek sistemleri Operator assistance devices

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017. Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır. Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği

Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017. Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır. Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği SAYI 31 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Temassız ödemeye geçişte son tarih 2017 ISSUE 31 October-November-December 2014 Ingenico YazarkasaPOS MICROS entegrasyonu hazır Ingenico ve Vascomm dan nakitsiz ödemede işbirliği

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 02 ÖNSÖZ FOREWORD 04 KRONOLOJİ CHRONOLOGY İ Ç İ N D E K İ L E R 06 ÖNEMLİ GELİŞMELER HIGHLIGHTS C O N T E N T S 11 STRATEJİK PLANLAMA FAALİYETLERİ STRATEGIC PLANNING ACTIVITIES AR-GE FAALİYETLERİ R & D

Detaylı

EVA Nemlenmeye veya tozlanmaya müsait yerler için. For places vulnerable to humidity or dust accumulation...

EVA Nemlenmeye veya tozlanmaya müsait yerler için. For places vulnerable to humidity or dust accumulation... Yıl: 2 Sayı: 6 Temmuz - Aralık 2012 Year: 2 Issue: 6 July - December 2012 EVA Nemlenmeye veya tozlanmaya müsait yerler için IP54 özelliğiyle neme ve toza dayanıklı olan Eva, kablo hattı olmayan yerlerin

Detaylı