komple çözümler sunar offers complete solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "komple çözümler sunar offers complete solutions www.karadag.com.tr"

Transkript

1 komple çözümler sunar offers complete solutions

2 KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. A.fi. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent stanbul / TURKEY Tel:+90 (212) (pbx) Fax:+90 (212) Web: TELEKOM ELEKTRON K SAN. ve T C. A.fi. Editör / Edited by: Nilay Karada - lyas Emir Karada Graphics & Print: macreklam.com

3 Güvenlik Sistemleri Yang n Uyar Sistemleri Otomasyon Seslendirme ve Audio-Visual Sistemleri Telekomunikasyon letiflim Sistemleri

4 lu yıllar, Türkiye nin ça dafllaflma yolunda atılımlarını bafllattı ı yıllardır. Günümüzde her geçen gün yeni geliflmelere sahne olan elektronik dünyası nın imkanlarını dünyaca en tanınmıfl markalar ile müflterilerine sunan KARADA GRUBU nun geçmifli 30 lu yıllara kadar dayanmaktadır yılında Adem Karada ın Schaub (ITT-Schaub Lorenz) mümessilli iyle temelini attı ı KARADA ELEKTRON K, müflterilerine geliflen dünya teknolojilerini sunarken izledi i dürüst ve çalıflkan hizmet anlayıflıyla giderek güçlenmekte ve 1978 yılından itibaren, faaliyet alanını geniflleterek bünyesine ekledi i dünyanın en önemli markalarının Türkiye distribütörlü ünü bafları ile yürütmektedir. KARADA GRUBU 2008 yılı bafllangıcından itibaren kurucusu oldu u TEKNO-GROUP üyesidir. KARADA GRUBUNA BA LI fi RKETLER : Karada Elektronik Araçlar San. ve Tic. A.fi. Telekom Elektronik San. ve Tic. A.fi. Türkiye de Karada Grubu her türlü elektronik sistem konusunda afla ıdaki alanlarda hizmet vermektedir: Temsilcilik, ithalat ve pazarlama, Montaj ve Taahhüt hizmetleri, Danıflmanlık, proje, teknik flartname hazırlanması, Sistemlerin entegrasyonu, tüm sistemler için tek elden anahtar teslimi çözüm. Satıfl sonrası teknik hizmet, periyodik bakım ve gezici servis ekipleri. TÜRK YE Y AfiAN H ZMET KARADA GRUBU Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Romanya, Bulgaristan, Irak, Libya, Cezayir, Di er Arap ülkelerinde bafları ile çalıflmalarını devam ettirmektedir. Elektronik gibi uzmanlık ve birikim gerektiren bir alanda faaliyet gösteriyor olması KARADA GRUBU nu her zaman genifl bir hizmet a ı yaratmaya yöneltmifltir to the Present: KARADAG GROUP The 1930s was a decade of modernization in Turkey. The establishment of the Karadag Group, that today offers its clients the state-of-the-art in Electronics, dates back to the 1930s. In 1932 Mr.Adem Karadag setup KARADAG ELECTRONICS distributing Schaub (ITT-Schaub Lorenz) in Turkey. Offering clients the advancing technologies from around the World and maintaining an honest, hard-working and ethical business strategy it did not take long to establish a strong foundation. From 1978 the company widened its field of activity and added to its portfolio a growing number of distributorships of Global brands to represent in Turkey, which it carries on today. Since 2008 KARADAG GROUP has become a founding-member of TEKNO-GROUP. COMPANIES THAT ARE PART OF KARADAG GROUP: Karadag Elektronik Araclar San. ve Tic. A.fi. Telekom Elektronik San. ve Tic. A.fi. Karadag Group offers the below services for all electronic systems Representation, import and marketing Installation and contracting services Consultancy Preparation of project and technical specifications System integration. Turn-key solutions to all systems from a single source Post-sales technical assistance, frequent periodic maintenance and mobile technical service teams SERVICE SCOPE BEYOND TURKEY KARADAG GROUP continues its services with success in Turkey, the Turkic Republics, Russia, Romania, Bulgaria, Algeria, UAE and other Middle-Eastern countries. Operating in a field that requires expertise like Electronics has led KARADAG GROUP to develop a wide service network. KARADAG GROUP is proud of its high standard of services and reflects this as a COMPLETE and CONTINUED SERVICE to its clients. ISO 9001: 2008 REGISTERED COMPANY Garanti Belgesi

5 Tekno Group Nedir? Bina Elektroni i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu u bir teknoloji grubudur. What is it? TEKNO GROUP is a technology group that is formed by the leading firms in building electronics and low-current systems that offer the most advanced and modern products and services. Tekno Group un müflterilerine sa lad avantajlar Uluslararası Standardlarda Proje, Uygulama ve Danıflmanlık. En Modern Teknoloji ve Ürünlere Ulaflabilmek. Genifl Servis A ı ve Kesintisiz Hizmet. Güvenilirlik: TSE belgeli Teknik Servisler, Sanayi Bakanlı ı onaylı ve Garanti Belgeli ürünler. Komple Çözümler - Tek Kaynaktan. Entegre Sistem Çözümleri. Advantages that Tekno Group offers its customers Projects, implementation and consultancy at International standards Access to State-of-the-Art technologies and products A wide service network and an uninterrupted service Dependability: Technical services with TSE licences and products approved and guaranteed by the Ministry of Industries Complete Solutions - from a Single Source Integrated Systems Solutions Uluslararas Hizmet A International Service Network Karada taraf ndan yap lan projeler Karada Projects Karada n yerel Tekno Group bayileri Tekno-Group Members

6 Güvenlik Sistemleri Security Systems Yang n Uyar Sistemleri Fire Alarm Otomasyon Sistemleri Building Automation Anons Ses ve Ifl k Sistemleri Sound, Lighting and Announcement TV ve Görüntü Sistemleri TV and Display Data ve letiflim Data and Communication Systems

7 Güvenlik ve H rs z Alarm Sistemleri CCTV Kapal Devre Video Kamera Sistemleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kartl Girifl Sistemleri XRAY Cihazlar Turnike Sistemleri Security and Intruder Alarm Systems CCTV Closed Circuit Video Camera Systems Perimeter Security Systems Card Access Systems XRAY systems Turnstiles Yang n Alg lama ve Alarm Sistemleri Gaz Alarm Sistemleri Alev Alg lama Sistemleri Erken Duman Alg lama Sistemleri Yard mc Malzemeler Fire Detection and Alarm Systems Gas Alarm Systems Flame Detection Systems Early Smoke Detection Systems Accessories Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri Otomatik Kontrol Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Merkezi Senkronize Saat Sistemleri Hemflire Ça r Sistemleri Görüntülü Yönlendirme Sistemleri Hotel Management and Automation Systems Automatic Control Systems Building Automation Systems Centrally Synchronized Clock Systems Nurse Call Systems Digital Signage Systems Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri Konferans Salonu Sistemleri Simultane Tercüme Sistemleri Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri Sahne, Stüdyo, Ifl k ve Efekt Sistemleri General Sound and Announcement Systems Conference Hall Systems Simultaneous Interpretation Systems Disco and Stage Audio Systems Stage, Studio, Light and Effects Systems Uydu Anten Sistemleri (SMATV) ve Kablo TV Sistemleri Interaktiv Hotel TV Cihazlar Kablolar Satellite Systems (SMATV) and Cable TV Systems Interactive Hotel TV equipment Cables Kablosuz letiflim A lar Veri letiflim A lar Alt Yap lar Fiber Optik Yüksek Frekans Da t m Sistemleri Telefon Santralleri Görüntülü / Görüntüsüz Kap Konuflma Sistemleri Ofis ntercom Sistemleri Wireless Communication Networks Data Communication Network Infrastructure Fiber-Optic High Frequency Distribution Systems Telephone Switchboards Visual/Non-visual Door Intercom systems Office Intercom Systems

8 Güvenlik Sistemleri Security Systems Güvenlik ve H rs z Alarm Sistemleri CCTV Kapal Devre Video Kamera Sistemleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kartl Girifl Sistemleri XRAY Cihazlar Turnike Sistemleri Security and Intruder Alarm Systems CCTV Closed Circuit Video Camera Systems Perimeter Security Systems Card Access Systems XRAY systems Turnstiles Kartlı geçifl sistemleri CCTV kamera güvenlik sistemleri Hırsız Alarm sistemleri Çevre güvenlik sistemleri X-Ray paket ve araç görüntüleme sistemleri Card access systems CCTV security camera systems Intruder alarm systems Perimeter security systems X-Ray package and vehicle imaging systems

9 CCTV: Honeywell, Pelco, Samsung, Panasonic, Santec, Geutebrueck, HIK-Vision, Haikon, Alnet Sistemler, Milestone IP tabanlı geliflmifl kamera sistemleri Full HD izleme ve kayıt Ultra yüksek çözünürlüklü kameralar 360 görüntüleme Yüksek kapasiteli network video kayıt platformu Yüz tanıma ve kifli takip yazılımları Video Analiz sistemi Kifli sayma özelli i Plaka tanıma ve araç sayma sistemleri. Radar destekli çevre güvenlik ve izleme sistemleri Kartlı Geçifl ve Hırsız Alarm sistemleri ile entegrasyon. CCTV: Honeywell, Pelco, Samsung, Panasonic, Santec, Geutebrueck, HIK-Vision, Haikon, Alnet Systems, Milestone IP based advanced camera systems Full HD monitoring and recording Ultra high resolution cameras 360 monitoring High capacity network video recording platform Facial recognition and individual tracking software Video Analysis systems Crowd counting systems License Plate recognition and vehicle counting systems Radar supported area security and surveillance systems Integration with card access and Intruder Alarm systems.

10 Zorlu Center Haliç Kongre Merkezi Bomonti Hilton Hilton Bomonti Kartlı Geçifl ve Hırsız Alarm sistemleri: Honeywell, Maxxess, HID, Eff-Eff, Crow, Paradox IP tabanlı iletiflim altyapısı IP ve RS-485 giriflli kapı kontrol üniteleri Modüler geniflleyebilir kontrol panelleri Proximity, Mifare, Multistandard ve Biometrik okuyucular Sınırsız kapı kapasitesi Sınırsız kifli/kart kapasitesi CCTV ve Yangın alarm sistemleriyle direkt entegrasyon Adresli akıllı dedektörler Otomatik alarm iletimi ve raporlama letiflim sistemleriyle entegrasyon ve güvenlik ekiplerine detaylı alarm iletimi. Card Access and Intruder Alarm Systems: Honeywell, Maxxess, HID, Eff-Eff, Crow, Paradox IP based communication infrastructure IP and RS-485 door entry control units Modular expandable control panels Proximity, Mifare, Multistandard and Biometric readers Unlimited door capacity Unlimited persons/card capacity Direct integration with CCTV and Fire alarm systems Addressable smart detectors Automatic alarm notification and report Integration with communication systems and detailed alarm notifications to security teams.

11 Güvenlik ve H rs z Alarm Sistemleri CCTV Kapal Devre Video Kamera Sistemleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kartl Girifl Sistemleri XRAY Cihazlar Turnike Sistemleri Security and Intruder Alarm Systems CCTV Closed Circuit Video Camera Systems Perimeter Security Systems Card Access Systems XRAY systems Turnstiles

12 Yang n Uyar Fire Alarm Sistemleri Yang n Alg lama ve Alarm Sistemleri Gaz Alarm Sistemleri Alev Alg lama Sistemleri Erken Duman Alg lama Sistemleri Yard mc malzemeler Fire Detection and Alarm Systems Gas Alarm Systems Flame Detection Systems Early Smoke Detection Systems Accessories Yangın Algılama sistemleri: Esser, Honeywell, Global Fire, Spectrex, Sicurtime, Elmdene, Vimpex Intelligent-Interaktif Akıllı algılama sistemi. Modüler geniflleyebilen kumanda panelleri. Hızlı haberleflme ve fiberoptik panel iletiflim a ı. Her yangın ve duman türüne uyumlu akıllı detektörler. Multisensör dedektörler. Hava örneklemeli hassas duman algılama sistemleri. Fire Detection Systems: Esser, Honeywell, Global Fire, Spectrex, Sicurtime, Elmdene, Vimpex Intelligent-Interactive detection systems. Modular expandable control panels. Robust interaction and fiber-optic panel communication network. Intelligent detectors suitable for any fire and smoke type. Multi-sensor Detectors. Air sample sensitive smoke detection systems.

13 Siren, anons, flaflör ve duman algılama dahil komple entegre, adresli dedektör üniteleri. flçilik, kablolama ve ekipmandan tasarruf. EN-54 sertifikalı yangın güç kaynakları. Interaktif kumanda kontrol ekranları Bina otomasyonu sistemleri ile direkt entegrasyon. Anons sistemleri ile direkt entegrasyon. letiflim sistemleri arayüzü ile teknik ekiplere hızlı alarm iletimi Addressable detector units complete with siren, announcement, flashing and smoke detection. Saving from labour, cabling and equipment. EN-54 certificate fire resistant power supplies. Interactive command control screens Direct integration with Building automation systems. Direct integration with announcement systems. Immediate alarm notifications to technical teams through the communication systems interface.

14 DoubleTree By Hilton Akasya / AVM Kablo tipi adresli ve fiberoptik algılama sistemleri Endüstriyel ve askeri tip alev ve gaz dedektörleri Ex-proof dedektörler Lineer duman algılama sistemleri. Data-Center ler için hassas algılama sistemleri. Detection systems with addressable and fiber-optic cabling. Industrial and Military spec. flame and gas detectors. Ex-proof detectors Linear smoke detection systems. Sensitive detection systems for Data-Centers.

15 Yang n Alg lama ve Alarm Sistemleri Gaz Alarm Sistemleri Alev Alg lama Sistemleri Erken Duman Alg lama Sistemleri Yard mc malzemeler Fire Detection and Alarm Systems Gas Alarm Systems Flame Detection Systems Early Smoke Detection Systems Accessories

16 Otomasyon Building automation Sistemleri Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri Otomatik Kontrol Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Merkezi Senkronize Saat Sistemleri Hemflire Ça r Sistemleri Görüntülü Yönlendirme Sistemleri Hotel Management and Automation Systems Automatic Control Systems Building Automation Systems Centrally Synchronized Clock Systems Nurse Call Systems Digital Signage Systems Enerji verimlili i ve maximum konfor: Honeywell, Schneider, VDA-Micromaster, VITRUM Karada Grubu Honeywell, Schneider, VDA-Micromaster gibi sistem ve ekipman sa layıcılarının deste iyle afla ıdaki uygulama alanlarında ba ımsız veya entegre kontrol ürünleri ve çözümleri sunmaktadır: Energy efficiency and maximum comfort: Honeywell, Schneider, VDA-Micromaster, VITRUM Karada Group offers the system applications shown below for both independent and integrated solutions, from equipment and systems providers like Honeywell, Schneider, VDA-Micromaster.

17 Akıllı ev otomasyonu Bina otomasyonu ve bölgelendirme Bina enerji yönetimi (BEM) Isıtma ve so utma cihaz kontrolü Isıtma, havalandırma ve klima tesisatı (HVAC) Elektrik cihazları ve sistemleri: aydınlatma kontrolleri, anahtar ve prizler, sensörler, ziller Otel oda otomasyonu Teknik olarak geliflmifl çözümlerimiz konutlardan otellere, stadyumlardan AVM'lere, ticari binalardan okul ve üniversitelere kadar tüm yapıların daha rahat ve enerji verimli olmalarını sa lamak için tasarlanmıfltır. Karada ın sundu u entegre çözümler, hem enerji giderlerinde yüksek tasarruf, hem de ortam flartlarında maximum konforu sa lamaya yöneliktir. Smart home automation Building automation and zoning Building Energy Management (BEM) Heating and cooling equipment control Heating, venting, and air conditioning equipment (HVAC) Electrical equipment and systems: lighting control, key and sockets, sensors, door bells Hotel room automation Our technically advanced solutions are designed for all buildings to be comfortable and energy efficient whether they are homes, hotels, stadiums, shopping malls, commercial buildings, schools or universities. Integrated solutions offered by Karada_ provide high levels of savings from energy expenses and an experience of maximum comfort in all conditions.

18 Hemflire Ça rı Sistemleri: Ackermann, Schrack, ZKR Yüksek hasta güvenli i, Hızlı müdahale süreleri, Doktor ve hemflireler için kullanım kolaylı ı, Ça rıların verimli yönetilmesi ve hızlı yönlendirilmesi konusunda en uygun çözümler. Nurse Call Systems: Ackermann, Schrack, ZKR The most suitable solutions for high levels of patient Health and safety, Fast intervention times, Ease of use for doctors and nurses, Efficient management and high-speed forwarding of calls. Bursa Rayl Sistemleri Fenerbahçe Ülker Arena Saat sistemleri: Moser-Baer, Mobatime Dünya merkezi uydu saatinden senkronize olabilen Merkezi Saat Sistemleri, Tesisteki tüm saatlerin tek bir saat merkezinden senkronize edilmesi. Binadaki tüm IP altyapısının, bilgisayarların ve tüm elektronik cihazların saat senkronizasyonu. IP-Slave saatler Digital veya analog göstergeli saat alternatifleri Metro projeleri, Tren garları, Hava limanları, Hastaneler, fl merkezleri, AVM ler, Oteller, Enerji tesisleri, Endüstriyel tesisler ve benzeri projeler için en uygun çözümler. Clock Systems: Moser-Baer, Mobatime Central Clock systems synchronized with the central World satellite clock time, Clocks systems where all clocks on the facility can be synchronized from a central time control center, Clock time synchronization of all IP infrastructure, computers and electronic equipment in the facility. IP-Slave clocks Clocks with digital or analog faces Best suited solutions for Metro projects, Train stations, Airports, Hospitals, Business Centers, Shopping Malls, Hotels, Energy plants, Industrial plants and similar projects.

19 Otel Yönetim ve Otomasyon Sistemleri Otomatik Kontrol Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Merkezi Senkronize Saat Sistemleri Hemflire Ça r Sistemleri Görüntülü Yönlendirme Sistemleri Hotel Management and Automation Systems Automatic Control Systems Building Automation Systems Centrally Synchronized Clock Systems Nurse Call Systems Digital Signage Systems

20 Anons Ses ve Ifl k Sistemleri Announcement and Sound Systems Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri Konferans Salonu Sistemleri Simultane Tercüme Sistemleri Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri Sahne, Stüdyo, Ifl k ve Efekt Sistemleri General Sound and Announcement Systems Conference Hall Systems Simultaneous Interpretation Systems Disco and Stage Audio Systems Stage, Studio, Light and Effects Systems Ses ve Anons sistemleri: Esser, Paso, Honeywell, KA-systems, AMC, Aula, Sennheisser IP tabanlı dijital seslendirme sistemleri Tam yedeklilik ve hat süpervizyonu. Farklı cihazlarla uyumluluk ve entegrasyon. EN-54 standardlarına uyumluluk Sound and Announcement systems: Esser, Paso, Honeywell, KA-systems, AMC, Aula, Sennheisser IP based digital audio systems Full backup and channel supervision Integration and support for various equipment. EN-54 standards

21 Yangın yönetmeli ine uyumlu projelendirme. Her uygulamaya göre çeflitli hoparlör modelleri Sınırsız geniflletilebilir zone sayısı Yüksek kapasiteli mesaj kayıt imkanı. Yangın algılama ve alarm sistemleri ile direkt entegrasyon. Project design compatible with Fire Regulations. Speaker models suitable for any application Unlimited expandable zones High capacity message recording. Direct integration with fire detection and alarm systems. Pulkova Airport / Ukraine Esenbo a Atatürk Airport / Ankara Kayseri Stadium

22 Konferans sistemleri ve oylama sistemleri Konferans ve kamera entegrasyonu Simultane tercüme sistemleri Ses ve Iflık sistemleri: Electro-Voice, JBL, Bose, Meyer Sound, Clay Paky, Robe, LDR, Ohm Conference and voting systems Conference and camera integration Simultaneous interpretation and translation systems. Audio and Lighting systems: Electro-Voice, JBL, Bose, Meyer Sound, Clay Paky, Robe, LDR, Ohm

23 Genel Seslendirme ve Anons Sistemleri Konferans Salonu Sistemleri Simultane Tercüme Sistemleri Diskotek ve Sahne Ses Sistemleri Sahne, Stüdyo, Ifl k ve Efekt Sistemleri General Sound and Announcement Systems Conference Hall Systems Simultaneous Interpretation Systems Disco and Stage Audio Systems Stage, Studio, Light and Effects Systems

24 TV ve Görüntü Television and Visual Systems Sistemleri Uydu Anten Sistemleri (SMATV) ve Kablo TV Sistemleri Interaktiv Hotel TV Cihazlar Kablolar Satellite Systems (SMATV) and Cable TV Systems Interactive Hotel TV equipment Cables Uydu ve TV yayın sistemleri: Polytron, VDA, Delta, Fracarro, Cavel. IPTV yayın merkezleri Dijital yayın merkezleri ve Matrix sistemleri Yüksek kapasiteli genifl bandlı amplifikatörler Fiberoptik da ıtım altyapısı Genifl bandlı Fiberoptik çeviriciler Fiberoptik multiplexer ve demultiplexerler Full-HD kalitede TV program da ıtımı Satellite and TV broadcast systems: Polytron, VDA, Delta, Fracarro, Cavel. IPTV broadcast centers Digital broadcast centers and Matrix systems High output wideband amplifiers Fiber-optic distribution infrastructure Wideband fiber optic converters Fiber-optic multiplexer and de-multiplexers Full-HD TV program distribution

25 Rezidans, Konut, AVM, fl Merkezi ve Oteller için son teknoloji çözümler. Hibrit da ıtım sistemleri. Çift kablolu dijital HD da ıtım sistemleri. Multisviçli da ıtım altyapıları. IPTV ve Dijital hibrit receiverler. Aynı anda tüm platformlara uyumlu altyapı: Dijitürk, D-Smart, Teledünya; vb. State-of-the-art solutions for Residences, Homes, Shopping Malls, Business Centers and Hotels. Hybrid distribution systems. Twin cable digital HD distribution systems. Multi-switch distribution infrastructures. IPTV and Digital hybrid receivers. Infrastructure suitable for all platforms: Sky Digital, Virgin Media, Digitürk, D-Smart, Teledünya, Aile TV, Connect TV and etc. Kefaluka Resort / Bodrum Istanbloom

26 Mercure Hotel / stanbul Wyndham Grand / stanbul Gezi Bosphorus / stanbul Interaktif Hotel TV ve IPTV sistemleri: VDA Multimedia, OnAir, Tripleplay, Philips, Samsung, LG Interaktif Otel Televizyon sistemi Oda içi e lence ve internet eriflimi Kablosuz cihazlarla otomatik iletiflim: Ipad, IPhone, Galaxy ve benzeri tüm Android, IOS ve windows mobil cihazlarla entegrasyon. IPTV yayın izleme Dijital yayınları izleyebilme. Interaktif otel tanıtım sayfaları Restaurant, bar vs. menülerini görüntüleme. Oda hesabını görüntüleme Video-on-Demand servisleri. Interactive Hotel TV and IPTV systems: VDA Multimedia, OnAir, Tripleplay, Philips, Samsung, LG Interactive hotel television systems In-room entertainment and Internet access Automatic connection with wireless devices: ipad, iphone, Galaxy and similar Android devices, integration with ios and Windows mobile devices. IPTV broadcast viewing Digital broadcast viewing Interactive hotel promotion pages Visual restaurant, bar etc. menus. Viewable room account and bill Video-on-Demand services.

27 Uydu Anten Sistemleri (SMATV) ve Kablo TV Sistemleri Interaktiv Hotel TV Cihazlar Kablolar Satellite Systems (SMATV) and Cable TV Systems Interactive Hotel TV equipment Cables

28 Data ve letiflim Sistemleri Data and Network Systems Kablosuz letiflim A lar Veri letiflim A lar Alt Yap lar Fiber Optik Yüksek Frekans Da t m Sistemleri Telefon Santralleri Görüntülü / Görüntüsüz Kap Konuflma Sistemleri Ofis ntercom Sistemleri Wireless Communication Networks Data Communication Network Infrastructure Fiber-Optic High Frequency Distribution Systems Telephone Switchboards Visual/Non-visual Door Intercom systems Office Intercom Systems Kurumsal veri iletiflim a lar çözümleri - Lan/Wireless Yerel Alan A ı Çözümleri (LAN) Kenar anahtarlar(edge switch)-omurga anahtarlar(backbone Switch) Kablosuz A Çözümleri WLAN anahtarlar(wireless Controller)-WLAN eriflim noktaları(access Point) Yerel alan a ürünlerinin kurulumu, sistem güvenli i, paket önceliklendirme gibi konfügirasyon çalıflmaları,topoloji oluflturma. Corporate Data Communication Network Solutions - LAN/Wireless Local Area Networks (LAN) Edge Switch and Backbone Switches Wireless Network Solutions WLAN Controllers - WLAN Access Points Local Area Network system setup, system security, configurations such as packet prioritization setup and topology setup

29 Hibrid / IP tabanl telefon santralleri Hibrid yapıda IP, sayısal ve analog aboneler ve bu yapıları destekleyen uç birimler. Kurulacak IP köprüsü üzerinden yapılacak IP haberleflmesi ile iletiflim giderlerinde gözle görülür düflüfl. Kontrol ve verimlilik artıflı. Mobil çalıflanlar, uzak ofis ve flubeler arası tek bir sistem gibi çalıfltırılabilme. Kurulum ve yönetim kolaylı ı. Ölçeklenebilir ve büyümeye hazır iletiflim çözümleri. Hybrid/IP Based Telephone Switchboards Hybrid IP, digital and analog components and supporting end nodes. Decline in data loss in IP communications through IP Bridge Improvement in control and efficiency Operating like a singular system between Mobile workers, remote office and branches. Ease of setup and management Scalable and expandable solutions.

30

31 Kablosuz letiflim A lar Veri letiflim A lar Alt Yap lar Fiber Optik Yüksek Frekans Da t m Sistemleri Telefon Santralleri Görüntülü / Görüntüsüz Kap Konuflma Sistemleri Ofis ntercom Sistemleri Wireless Communication Networks Data Communication Network Infrastructure Fiber-Optic High Frequency Distribution Systems Telephone Switchboards Visual/Non-visual Door Intercom systems Office Intercom Systems

32

33

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 1985 YILINDAN BERİ TESLA ELEKTROMEKANİK, BULUT TASARIM VE KAYAZ GRUP ŞİRKETLERİMİZ; YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA AG, OG, AYDINLATMA, VE KABLO SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN YANI SIRA DÜNYANIN SAYILI

Detaylı

NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu. Firma olarak müşterilerine verdiği. Yerleşim ve Eğitim vs.dir.

NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu. Firma olarak müşterilerine verdiği. Yerleşim ve Eğitim vs.dir. HAKKIMIZDA NA GRUP otomasyon ZA akım sistemleri ve Bina Otomasyonu konusunda siz değerli müşterilerine hizmet vermek için kurulmuştur. Sektöreltecrübesi tecrübesi yaklaşık 15 yıldır. Firma olarak müşterilerine

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

Karada fiirketler Grubu

Karada fiirketler Grubu KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. LTD. fit. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent 34416 stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) 280 27 81 (pbx) +90 (212) 278 29 90 +90 (212) 264 52 91 +90 (212)

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Yapısal Kablolama

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK DMARİN RESORT HOTEL FAZ-2

Proje Adı Project Name GÖCEK DMARİN RESORT HOTEL FAZ-2 ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

Network IP Çözümleri Digital Signage

Network IP Çözümleri Digital Signage Altındağ Mh. Yüzüncü Yıl Cd. İlke Apt. No: 31/7 Antalya / Türkiye T. 242 247 5001 F. 242 247 5002 aira@aira.com.tr Network IP Çözümleri Digital Signage Index 1. Network / Ağ Çözümleri 1.1 Wireless / Kablosuz

Detaylı

İhtiyacınıza En Uygun Çözümler

İhtiyacınıza En Uygun Çözümler İhtiyacınıza En Uygun Çözümler Yangın Alarm Sistemleri - LPCB, VDS, TSE Sertifikalı Ürünler - Kısa Devre İzolatörlü Dedektörler, Butonlar ve Modüller - Lan/Wan İzleme ve Programlanan Paneller - Acil Anons

Detaylı

Alerta Elektronik ve Mühendislik

Alerta Elektronik ve Mühendislik Alerta Elektronik ve Mühendislik ALERTA - Distribütörlükler ve Temsilcilikler LG Güvenlik Sistemleri Azerbaycan Ülke Distribütörlüğü B2B Proje Partneri LED Aydınlatma Ürünleri Azerbaycan Ülke Distribütörlüğü

Detaylı

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ BĐNA GÜVENLĐK YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Ahmet BEKTAŞ ahmet.bektas@karadag.com.tr Emniyet Evleri Mahallesi, Yeniçeri Sokak, No:17, 4.Levent/Đstanbul Tel : 0212 280 27 81 Fax: 0212 270 03 22 ÖZET Gelişen yüksek

Detaylı

FOİ Fiber Optik İletişim ve Network Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.

FOİ Fiber Optik İletişim ve Network Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. FOİ Fiber Optik İletişim ve Network Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. Güvenli Ağlar, Kusursuz Bir Altyapıyla Başlar... Hakkımızda 14 Mart 2000 tarihinde Ankara da kurulmuştur. 3 Ağustos 2006 tarihinde İzmir

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin

Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi Her koşulda mesajlarınızı iletin 2 Praesideo Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi İnsanları bilgilendirmenin ve korumanın en iyi yolu

Detaylı

Tekno Group YETK L TEKNO GROUP ÜYES

Tekno Group YETK L TEKNO GROUP ÜYES Tekno Group Tekno Group Nedir? Bina Elektroni i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu u bir

Detaylı

Huawei Enterprise A Better Way. www.huawei.com/enterprise

Huawei Enterprise A Better Way. www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way www.huawei.com/enterprise Huawei Enterprise A Better Way Huawei Enterprise A Better Way İletişim, kaynaklar arasındaki

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

MIMARLIK VE DURLUM ARCHITECTURE AND DURLUM

MIMARLIK VE DURLUM ARCHITECTURE AND DURLUM durlum 2010 DURLUM TÜRKIYE En iyi akustik özellik, doðru aydýnlatma veya klima gibi iþlevler bugün iyi ve modern mimarinin doðal bir parçasýdýr. Uygulama ve kullaným kolaylýðýndan ödün vermeden mimarideki

Detaylı

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ber Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti, bir mühendislik firmasi olup temel olarak Telekomünikasyon Sektöründe, Proje Operasyon

Detaylı

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron

adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron adres: Tems l Plaza 1201/1 Sok. No:4 - Z27 Yen şeh r - Konak / İZMİR tel: +90 (232) 368 11 61 faks: +90 (232) 368 11 61 e-posta: b lg @d ncerelektron k.com web: www.d ncerelektron k.com B a ş a r ı l

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

ZOET SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI LTD.ŞTİ.

ZOET SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI LTD.ŞTİ. OTEL ÇÖZÜMLERİ PERAKENDE / MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ Genel Seslendirme Çözümleri Toplantı/Balo Salonu Otomasyon Genel Bilgilendirme Ekranları Müzik Yayın Sistemleri Müzik İçerik Hizmetleri Genel Bilgilendirme Ekranları

Detaylı

Firetide. Kablosuz İletişim Sistemleri

Firetide. Kablosuz İletişim Sistemleri Firetide Kablosuz İletişim Sistemleri 2015 1 Firetide Genel Müdürlük - Los Gatos, CA Kablosuz Mesh altyapı ve Geniş Alanlarda kablosuz iletişim uygulamaları sektöründe lider Ortak alanlarda kablosuz video

Detaylı

Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri

Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri Teknolojinin Gücü SOBE HAKKINDA Bilişim Güvenlik Elektrik Elektronik Sistemleri Sobe olarak, yolculuğumuzu; değer yargılarımıza olan bağlılığımız, ve çalışanlarımız ile aramızdaki güçlü bağın rehberliğinde

Detaylı

Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz:

Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz: 1992 den Bugüne; Sistem entegrasyonları için, anahtar teslim projeler, ürünler ve yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz: SMATV Sistemleri: Tüm yaşam ve çalışma alanlarında, yıllarca konforu sürülecek görüntü

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri

Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR. Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri Yeni Nesil TOPLU KONUTLAR Akıllı Ev Sistemleri Çözümleri Akıllı Ev ÇÖZÜMLERİ Güvenlik Sistemi Aydınlatma Otomasyonu Priz Kontrol Isıtma Otomasyonu Senaryolar İklimlendirme Enerji Tasarufu Smart BS Kurumsal

Detaylı

ELEKTRİK LTD. ŞTİ. yönetim

ELEKTRİK LTD. ŞTİ. yönetim yönetim Vision To be open to constant development by providing flawless, reliable and always on time technology. Customer satisfaction Our utmost power is customer satisfaction. Providing our customers

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI

ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI ÇAĞRI MERKEZİ SYS SESLI YANIT SISTEMLERI SESLİ YANIT SİSTEMLERİ Ses teknolojisinde uzman yaklaşım! SYS Sesli Yanıt Sistemleri Kuruluş:1992 Çalışan sayısı:38 Ofisler: Yıldız Teknopark Ankara Ürünler ve

Detaylı

MAK YÖNTEM TEDARİK HİZMETLERİ ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ

MAK YÖNTEM TEDARİK HİZMETLERİ ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ MAK YÖNTEM TEDARİK HİZMETLERİ ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ HAKKIMIZDA Firmamız 1996 yılından itibaren sektörün en önemli noktalarında görev alan ve mesleklerinde en iyiye ulaşmış ortakların 2011 yılında

Detaylı

Her koşulda mesajlarınızı iletin.

Her koşulda mesajlarınızı iletin. Her koşulda mesajlarınızı iletin. PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi boschsecurity.com PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi 3 İnsanları bilgilendirir ve korur

Detaylı

Etüd. Etkinlik Teknolojileri. Genel Bakış. Corporate. Development

Etüd. Etkinlik Teknolojileri. Genel Bakış. Corporate. Development + Events Project Etüd Corporate Development Etkinlik Teknolojileri Genel Bakış + Etüd Kimdir ne Yapar Yaklaşık 20 yıldır, bilişim sektöründe hizmet vermekteyiz. Bu zaman zarfında kazanmış olduğumuz deneyim

Detaylı

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr Tanıtım Kataloğu www.tuncelektrik.com.tr www.tuncelektrik.com.tr hakkımızda Tunç Elektrik 1985 ten beri gerçekleştirdiği tasarım, mühendislik ve taahhüt hizmetleriyle elektrik taahhüt sektöründe kendine

Detaylı

B O D R U M HOTEL & CONVENTION CENTER

B O D R U M HOTEL & CONVENTION CENTER B O D R U M B O D R U M Adres İçmeler P.K. 357 48400 Bodrum / MUĞLA / TÜRKİYE Tel +90 252 3168980 313 73 00 Faks +90 252 313 73 01 Web Adresi E-mail Kategori www.ersan.com.tr booking@ersan.com.tr 5 Star

Detaylı

IBMr. Öğrenen Binalar. Dr Sezgin Kaya IBM Global Business Services. IBM Global Business Services

IBMr. Öğrenen Binalar. Dr Sezgin Kaya IBM Global Business Services. IBM Global Business Services IBM Global Business Services IBMr Real Estate and Facilities Plant and Production Öğrenen Binalar Infrastructure Mobile Assets Dr Sezgin Kaya IBM Global Business Services Information Technology [TürkMMMB

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Bosch tan ileri düzey koruma için Yerel Güvenlik Ağı (LSN) teknolojisi ile birlikte kapsamlı, son teknoloji ürünü yangın algılama sistemi.

Bosch tan ileri düzey koruma için Yerel Güvenlik Ağı (LSN) teknolojisi ile birlikte kapsamlı, son teknoloji ürünü yangın algılama sistemi. Lüks oteller için özel yangın koruması. Türkiye de bulunan Kempinski Hotel The Dome Bosch tarafından geliştirilmiş, eksiksiz bir yangın algılama sistemi ile korunuyor. Kempinski 2 Bosch tan ileri düzey

Detaylı

Toplantı Salonları ve Elektronik www.labirent.com.tr Bina Otomasyon ve Elektronik Sistemler Ltd. Şti.

Toplantı Salonları ve Elektronik www.labirent.com.tr Bina Otomasyon ve Elektronik Sistemler Ltd. Şti. Toplantı Salonları ve Elektronik Sistemler Tasarımı 2014 www.labirent.com.tr Toplantı Salonları Elektronik Sistemleri Görüntüleme sistemleri: Büyük monitörler, Video Wall Sistemleri Toplantı Masası Hareketli

Detaylı

İş ve Alışveriş Merkezleri Bilişim Çözümleri

İş ve Alışveriş Merkezleri Bilişim Çözümleri İş ve Alışveriş Merkezleri Bilişim Çözümleri > 2 Giriş Bilişim ve telekomünikasyon alanındaki hizmetlerini dünya çapındaki iş ortakları ile 1993 yılından beri sürdüren TURCom Teknoloji, her sektörden kurum

Detaylı

SIGNAL PROCESSING MULTISWITCH FIBEROPTIC DISTRIBUTION NETWORK. www.divisi.com.tr

SIGNAL PROCESSING MULTISWITCH FIBEROPTIC DISTRIBUTION NETWORK. www.divisi.com.tr SIGNAL PROCESSING MULTISWITCH FIBEROPTIC DISTRIBUTION NETWORK www.divisi.com.tr DiViSi Hakkında 20 yıllık kablolu şebeke ve TV sistemlerindeki uzmanlığımızla sorunsuz şebekenin mühendislik hesaplarına

Detaylı

DALI YE GİRİŞ. Amaçları

DALI YE GİRİŞ. Amaçları DALI YE GİRİŞ DALI: Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü Teknik olarak Uluslararası Elektro-teknik Komisyonu idaresinde yönetilir.(iec 62386) Yürütme: DALI ZVEI nin bir çalışma grubu Amaçları Küresel

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

SETRON ÖZEL EĞİTİM, TEKNOLOJİ

SETRON ÖZEL EĞİTİM, TEKNOLOJİ Kablosuz Home Prestige Sisteminin Temel Özellikleri 1. Güvenlik Sisteme entegre edilen hareket, yangın, su baskını gibi sensörler ile eviniz, acil durumlara karşı kendini otomatik olarak hazırlar ve korur

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

Toplantı Salonları ve Elektronik

Toplantı Salonları ve Elektronik Toplantı Salonları ve Elektronik Sistemler Tasarımı 2015 www.labirent.com.tr Toplantı Salonları Elektronik Sistemleri Görüntüleme üe e ss sistemleri: e Büyük monitörler, Video Wall Sistemleri Toplantı

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

İzleme. Üçüncü parti cihazlarla (klima, UPS, jeneratör ) entegre çalışma

İzleme. Üçüncü parti cihazlarla (klima, UPS, jeneratör ) entegre çalışma EXAGATE Hakkında Elektronik ve IT alanlarında Ar-Ge, İmalat, Uygulama, Satış ve Danışmanlık, Yerli üretim odaklı, Ar-ge si Biten Ürünler, SysGuard 6001 SysGuard 3001 Ar-ge si Devam Eden Ürünler, SysGuard

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

BİYOMETRİK GÜVENLİK & AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ YÖNTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA

BİYOMETRİK GÜVENLİK & AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ YÖNTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA BİYOMETRİK GÜVENLİK & AVUÇ İÇİ DAMAR İZİ YÖNTEMİYLE KİMLİK DOĞRULAMA BİYOMETRİ Teknoloji; fizyolojik özelliklerin analizi, Kişiye özel ayırıcı özellikler, Güvenlik açısından yeni çözümler, Kimlik saptama

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi

Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi Dünya nın en iyi otelleri ve birinci sınıf müşterileriyle çalışmış olmak EMT Controls e tüm ürünlerini ekstra güvenilir ve tek bakışta kalitesi anlaşılacak şekilde üretme alışkanlığı kazandırmıştır. EMT

Detaylı

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Kamera Sistemleri Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Biometrik Tanıma Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Ürün Koruma Sistemleri Turnike

Detaylı

3D modelling modelleme& animation

3D modelling modelleme& animation 3D modelling modelleme& animation animasyon graphic graf ik& design tasarım web design web tasarım& programming programlama professional photography profesyonel& fotoğrafçılık Product & Photography ürün

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Dosyası

Kurumsal Tanıtım Dosyası Kurumsal Tanıtım Dosyası Likit Telekom Biz Kimiz? 2011 Kuruluş Likit Telekom Ltd. Şti. / Sanal Santral Telekomünikasyon A.Ş. Türkiye Geneli Bayi Ağı TS SYYB / HYB Belgeleri 6 Distribütörlük ve diğer bayilikler

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com w w w. e m z a e n e r j i. c o m Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan firmamız kısa zamanda prestijli projelere imza atmış olup uzun vadeli projelerde

Detaylı

Artık Sahnede Biz Varız!

Artık Sahnede Biz Varız! Artık Sahnede Biz Varız! ÜRÜNLER Sahne Mekanik Sistemleri Yangın Perdesi Sahne Daraltma Portalı Dekor Askı Sistemi Ișık Köprü Sistemi Hareketli Kablo Makas Sistemi Sinema & Projeksiyon Perdesi Spiralift

Detaylı

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA Yalçın KATMER 02 Otomatik Kontrol içeren AKILLI İnternete bağlı Öğrenebilen Cloud tabanlı çalışan 9.5.2017 ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA ve EĞİTİM VAKFI yalcin.katmer@belimo.com.tr 03 Akıllı Ürün/Cihaz:

Detaylı

Yeni Nesil İnterkom Çözümleri Artık iphone/smart phone/tablet Zamanı Video & Audio Intercom

Yeni Nesil İnterkom Çözümleri Artık iphone/smart phone/tablet Zamanı Video & Audio Intercom Yeni Nesil İnterkom Çözümleri Artık iphone/smart phone/tablet Zamanı Video & Audio Intercom IP video kapı ünitesi IP adresi verilebilen daire önü interkom ünitesi Kapılar ve harici cihazlar için kontak

Detaylı

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution VECTOR S Series VECTOR S Series Sade, Pure Esnek, Flexible Çözüm... Solution VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

Detaylı

AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OPERATING ROOM CONTROL PANEL.

AMELİYATHANE KONTROL PANELİ OPERATING ROOM CONTROL PANEL. AMELİYATHANE KONTOL İ OPEATING OOM CONTOL www.callvision.com.tr AMELİYATHANE KONTOL İ AMELIYATHANE KONTOL I. AMELİYATHANE KONTOL İ. OPEATING OOM CONTOL Dokunmatik ameliyathane kontrol paneli ameliyathane

Detaylı

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ

ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ place picture here ABB i-bus KNX Akıllı Ev ve Bina Sistemleri Ender Eser HALAÇ Akıllı Ev? Maksimum enerji verimliliği Konfor Kolay kullanım Modern, geleceğe dönük yapı Esnek, genişletilebilir, güvenli

Detaylı

Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Security and Building Automation Systems Application Sets

Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Security and Building Automation Systems Application Sets Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Security and Building Automation Systems Application Sets Y-0049 Yangın Algılama Sistemleri Fire Alarm Systems Y-0050 Hırsız Algılama Sistemleri Thief

Detaylı

Rasyonel Group, Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Dünyaya Destek Elini Uzatıyor

Rasyonel Group, Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Dünyaya Destek Elini Uzatıyor Rasyonel Group, Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Dünyaya Destek Elini Uzatıyor Rasyonel Group Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. Güvenlik ve Savunma Sanayi Sistemleri sektöründe en etkin çözümü

Detaylı

www.promarkenergy.com

www.promarkenergy.com www.promarkenergy.com pr mark energy ISTANBUL - BAKU - SOCHI promark energy San. Tic. Ltd. Şti Yeni Çamlıca Mah. Eminler Cad.No:54 Ataşehir / İSTANBUL Tel: +90(216) 419 99 44 About Us Hakkımızda Company

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

Artık Sahnede Biz Varız!

Artık Sahnede Biz Varız! Artık Sahnede Biz Varız! ÜRÜNLER Sahne Mekanik Sistemleri Yangın Perdesi Sahne Daraltma Portalı Dekor Askı Sistemi Ișık Köprü Sistemi Hareketli Kablo Makas Sistemi Sinema & Projeksiyon Perdesi Spiralift

Detaylı

Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi

Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi Füsun Çağlar, Siemens Bina Teknolojileri HVAC Ürünleri Grup Yöneticisi Enerji Tüketiminin Avrupa Birliği için önemi Avrupa da enerji tüketimi Taşıma 28% Binalar

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı

FİRMA TANITIM DOSYASI İÇİNDEKİLER. FİRMAMIZ HAKKINDA OFİSİMİZ FİRMANIN AMAÇ ve KONULARI ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER. Ersun KARAASLAN Aliosman UZUN

FİRMA TANITIM DOSYASI İÇİNDEKİLER. FİRMAMIZ HAKKINDA OFİSİMİZ FİRMANIN AMAÇ ve KONULARI ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER. Ersun KARAASLAN Aliosman UZUN FİRMA TANITIM DOSYASI İÇİNDEKİLER FİRMAMIZ HAKKINDA OFİSİMİZ FİRMANIN AMAÇ ve KONULARI ÇALIŞMALARIMIZDAN ÖRNEKLER Ersun KARAASLAN Aliosman UZUN FİRMAMIZ HAKKINDA Astek Bilişim, bilişim ve teknoloji sektöründe

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Hakkımızda-About Us 1. C.O Gülsoy Güvenlik Sistemleri. C.O Gülsoy Security Systems,

Hakkımızda-About Us 1. C.O Gülsoy Güvenlik Sistemleri. C.O Gülsoy Security Systems, C.O Gülsoy Güvenlik Sistemleri 1999 yılında kalite ve güveni ilke edinip tüm sektörlerde gelişen teknolojik ihtiyaçlara profesyonel hizmet anlayışıyla hizmet vermek için kurulmuştur.c.o,kurumlara akıllı

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

Emin Gülmez Bilgisayar Mühendisi

Emin Gülmez Bilgisayar Mühendisi Emin Gülmez Bilgisayar Mühendisi Adres Bilgileri : Türkiye - Muğla - Bodrum - Gümbet Cep Telefonu : 90 (544) 448 19 23 E-Posta : emin_gulmez@yahoo.com info@emingulmez.com Kişisel Web Sayfası : http://emingulmez.com/

Detaylı

ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE KATILIMCILAR / EXHIBITORS INDEX BY PRODUCT GROUPS

ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE KATILIMCILAR / EXHIBITORS INDEX BY PRODUCT GROUPS ETİKET - BARKOD - RULO ÜRÜNLERİ VE SİSTEMLERİ LABEL, BARCODE AND RECEIPT PAPER PRODUCTS AND SYSTEMS Barkodturk Aveg Dış Tic. Tekstil Ltd. Şti. Bika Etiket Makina San. Bilgi Matbaacılık ve Etiket San. Servis

Detaylı

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E SİSTEMLER / Systems SİSTEM 03 SYSTEM 03 45x60 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde Poolsaver 1320 2 Adet 5L/5B Nano Dozaj Pompası Elektrot akış hücresi Kalibrasyon rafı ph ve ORP elektrodu

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA VERİNETWORK Türkiye genelinde hizmet veren firmaların teknoloji alt yapıları optimum seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Kurumlara özel Müşteri ilişkileri yönetim yazılımları,kuruma özel yazılımlar ve

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 F YAT L STES 2012-1 KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 CCTV KAMERA KABLOLARI CCTV - PVC Kablolar...03 CCTV - Halojensiz Kablolar...03

Detaylı

ZAYIF AKIM. EMO 23. Dönem Yapı Denetim Komisyonu 1

ZAYIF AKIM. EMO 23. Dönem Yapı Denetim Komisyonu 1 ZAYIF AKIM 1 ZAYIF AKIM NELERİ KAPSAR Telefon Tesisatı TV tesisatı Güvenlik tesisatı Data Tesisatı Akıllı binanın bir kısmı Yangın Algılama ve İhbar tesisatı Anons sistemi Sinyalizasyon İntercom tesisatı

Detaylı

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 -

2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri. a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV. a1 - 2) İNVERTÖRLER a) On-Grid ( Şebeke Bağlı ) invertörler Görselleri a1 - EA3KLPV/EA4KLPV/EA5KLPV a2- EA2KFPV / EA3KFPV a3- EA4KDL/EA4K6DL/EA5KDL/EA6KDL a4- EA3KBU a5-ea10ktlpv/ea12ktlpv/ea15ktlpv A6- EA

Detaylı