TÜRK KIZILAYI SAĞLIK GRUBU TASARIM VE BASIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI SAĞLIK GRUBU TASARIM VE BASIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI SAĞLIK GRUBU TASARIM VE BASIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu teknik şartname, yayım tarihinden itibaren geçerlidir. 2. Bu şartnamede, Türk Kızılayı nın yazılı izni alınmadan değişiklik yapılamaz. 1

2 İÇİNDEKİLER Tanım. 3 Amaç.3 Kapsam. 3 Ortak Hususlar ve Prensipler...4 Teslim Süresi 5 Cezai Şartlar. 6 Hukuki Sorumluluk

3 A. TANIM İhaleye konu olan hizmet; Türk Kızılayı Hastane ve Tıp Merkezlerinin tanıtım çalışmaları için katalog, interaktif CD ve broşür tasarım, çeviri ve basım hizmeti satın alınmasıdır. Bu şartnamede geçen; ''Hastane/Tıp Merkezleri'' Türk Kızılayı na bağlı Hastane ve Tıp Merkezlerini ''Firma'' ise ihale sonucunda sözleşme imzalanacak firmayı ifade eder. Hizmet alımı; Firma, yaptığı çalışmaların yasal mevzuata ve Türk Kızılayı Tüzüğü ne, Kızılay ilke ve esaslarına, toplumun değerlerine uygun olmasını sağlamakla ve yaptığı çalışmalarda; Türk Kızılayı nın gerekli gördüğü yerleri değiştirmek ve istediği yerlere ekleme yapmakla yükümlüdür. Firma reklam çalışmalarını Uluslararası Reklam Uygulama Esasları ve Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Reklam Uygulama Genelgesi ile bu esaslara dayanarak verilmiş Reklam Özdenetim Kurulu kararlarına uygun olarak düzenleyecektir. B. AMAÇ Bu hizmet alımının amacı Hastane/Tıp Merkezleri tanıtım faaliyetleri kapsamında katalog ve broşür tasarım ve basım hizmeti alarak Hastane/Tıp Merkezleri nin tanıtımlarını standart ve uluslararası hale getirmektir. C. KAPSAM Türk Kızılayı Sağlık Grubunun tanıtılması amacı ile yapılacak olan katalog, broşür tasarımı ve basımı hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetin detayları aşağıda yer almaktadır. 1. Katalog 1.1. Tasarımı, çevirisi ve Basımı yapılacak katalog aşağıdaki özelliklerde olmalıdır a. Katalog boyutları 24x33 cm olmalı, b. Kapak; sıvama karton kapak olmalı, c. Sayfa 170 gram mat kuşe tüm sayfalar vernikli olmalı, d. CMYK kullanılmalı, e. Katalog da kullanılacak fotoğraf ve tanıtım yazıları için onay alınmalı, f. Sayfa sayısı içeriğin ve görsellerin zenginliğine göre 64±4 sayfa arasında değişebilir, g. Kataloglar 300 Türkçe, 150 İngilizce, 150 Rusca ve 400 Arapça olacak şekilde toplam 1000 adet basılmalıdır. İngilizce, Rusça ve Arapça çeviriler Firma ya aittir (yabancı dile çevrilecek metinler Türkçe metinlerden farklı olacağından firmaya ayrıca verilecektir.) h. Katalog hazırlandıktan sonra tüm diller için hazırlanmış olan kataloglar basıma girmeden provası yapılıp Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Bölümü ne gönderilecek ve onayı gelmeden seri üretime geçilmeyecektir. Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü içerik olarak, Kurumsal İletişim Bölümü de görsellik ve kurumsallık açısından değerlendirecektir. Kurum gerekli gördüğü yerleri değiştirmek ve istediği yerlere ekleme yapmakla yetkilidir. i. Katalogların tamamında kurumsal bir standart olmalıdır. İşin 3

4 2. Broşür tamamlanmasından sonra tasarımlar işverene açık halde (illustrator ve PSD formatında) teslim edilmelidir. j. Katalog tamamlandıktan sonra çalışmalar interaktif CD de toplanmalı, bir arayüz oluşturularak bütün katalog CD içerisine yerleştirilmelidir. Yapılacak olan interaktif CD; 500 adet Türkçe, 200 adet Arapça, 200 adet İngilizce ve 100 adet Rusça olacak şekilde toplamda 1000 adet olmalıdır. Yapılan çalışmalarda CD üzeri serigrafi baskı olacaktır. Yapılan baskı ile uyumlu CD kabı tasarlanmalı ve her CD için uygulanmalıdır. k. Yapılan kataloglar 20 şerli, interaktif CD ler ise 50 şerli olarak shrink ambalaj ile paketlenerek, kolilenmelidir. Ambalajlama yapılırken dillere göre yapılmalıdır Tasarımı, çevirisi ve Basımı yapılacak broşür aşağıdaki özelliklerde olmalıdır a. 170 gram mat kuşe kağıt olmalıdır, b. A4 boyutunda iki kırım arkalı önlü baskı olmalıdır, c. CMYK kullanılmalıdır, d. Hastane/Tıp Merkezleri nin hizmet ürettiği alanlara ilişkin broşür tasarlanması ve tasarlanan broşürlerin her tasarımı için İngilizce, Rusça ve Arapça olmak üzere toplamda adet olacak şekilde basılmalıdır. Hangi tasarımın kaç adet basılacağına Türk Kızılayı karar verir. e. İngilizce, Rusça ve Arapça çeviriler Firma ya aittir. f. Broşürlerde kullanılacak fotoğraf ve tanıtım yazıları için onay alınmalıdır, g. Broşür hazırlandıktan sonra basıma girmeden provası yapılıp Kızılay yetkili birimine gönderilecek ve Genel Müdürlük onayı gelmeden seri üretime geçilmeyecektir. Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü içerik olarak, Kurumsal iletişim bölümü de görsellik ve kurumsallık açısından değerlendirecek ve gerekli yerleri değiştirmek ve istediği yerlere ekleme yapmakla yetkilidir, h. Broşürlerin tamamında kurumsal bir standart olmalıdır. İşin tamamlanmasından sonra tasarımlar işverene açık halde (illustrator ve PSD formatında) teslim edilmelidir. i. Yapılan broşürler 50 şerli olarak shrink ambalaj ile paketlenerek, kolilenmelidir. Ambalajlama yapılırken içeriğe ve dile göre yapılmalıdır. D. ORTAK HUSUSLAR VE PRENSİPLER 1. Katalog, broşür ve interaktif CD için tasarım+baskı fiyatı ayrı ayrı verilecektir. 2. Türkçe-İngilizce, Türkçe-Rusça ve Türkçe-Arapça çevirileri için; boşluksuz karakter ve toplam karakter için ayrı ayrı fiyat teklifi verilecektir olan karakter sayısı, Türk Kızılayı tarafından %50 oranında arttırılabilir ya da azaltılabilir. 4. Tekliflerin değerlendirilmesi; karakter için yapılacak olup, ödeme gerçekleşen fiili karakter sayısı (1.000 karakterlik birim fiyat baz alınarak) 4

5 üzerinden hesaplanarak yapılacaktır. 5. Çeviri ve baskı+tasarım işi tek firmaya yaptırılacaktır. 6. Firma Türk Kızılay ın verdiği işe öncelik verecek ve istenilen sürede verilen görevi yerine getirecektir, 7. Katalog ve broşür için gerekecek bilgi notları, fotoğraflar Türk Kızılayı tarafından tutanak ile Firma ya teslim edilecektir. Fotoğraf ve bilgi notları Firmaya ham olarak teslim edilecektir. Fotoğraf ve bilgi notlarının tasarım, düzenleme ve editör işleri Firmaya aittir. 8. Hizmetin verilmesi için gerekli bütün sarf ve donanım ile ilgili malzemeler Firma ya aittir, 9. Firma yaptığı tasarımlar sonucu hazırlanan katalog ve broşürlerin softlarını Türk Kızılayı na teslim etmekle yükümlüdür, 10. Baskı Kalitesinden dolayı yaşanan sorunlardan Firma sorumlu olacaktır. Sorunlu baskıların yenilenmesinden Firma yükümlü olacaktır. 11. Firma, telif hakları ihlaline neden olacak medya vs. ürün kullanmayacak, çalışmalarında telif ve fikri haklar kapsamına giren 3. taraflara ait unsurları yasal koşullar içinde kullanacaktır. 12. Sözleşme konusu işlere ilişkin bilgi ve kayıtların saklanması ve korunmasında gizlilik esastır. Firma, Türk Kızılayı ile ilgili tüm bilgileri gizli tutmayı taahhüt eder, 13. Firma reklam çalışmalarını Uluslararası Reklam Uygulama Esasları ve Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Reklam Uygulama Genelgesi ile bu esaslara dayanarak verilmiş Reklam Özdenetim Kurulu kararlarına ve bunlarla ilgili tüzüklere, genelgelere, yasalara uygun olarak düzenleyecektir. Bu zorunluluklara uymayan çalışmalardan Firma 1.derece sorumlu olacaktır, 14. Firma yabancı dil çevirilerinin yeminli tercüme olduğunu ve doğruluğunu taahhüt eder, yazdığı yazıların doğruluğunu onaylamış sayılır. Firma çevirilerinden kaynaklanan herhangi bir yanlışlık nedeni ile Türk Kızılayı yanlış materyallerin baskısının tekrarlanmasını istediğinde, Firma baskıyı doğru halde tekrar basmakla yükümlüdür. Yanlış baskıdan kaynaklanacak tüm sonuçlardan Firma 1. Derece sorumludur. 15. Firma tarafından onay için Kızılay a gönderilen doküman bilgi v.b. işler için Kızılay tarafından en geç 2 iş günü içinde yazılı olarak geri bildirim yapılacaktır. 16. Katalog ve broşürler Kızılay Sağlık Grubu içindeki 5 merkez bilgilerini içerecektir. E. TESLİM SÜRESİ Yapılacak işlere ait bilgiler, fotoğraf ve dokümanlar firmaya tutanak ile teslimine müteakip 1 ay içerisinde bütün işlemler teslim edilecektir. Yukarıdaki teslim süreleri iş bu teknik şartname kapsamındaki işlerin Türk Kızılayı na kesin teslim tarihini ifade etmektedir. Süreç içinde merkezlerimiz tarafından temin edilmesi gerekecek dokümanların formatı (tıbbi birimler, anlaşmalı kurum bilgileri v.b.) Firma tarafından Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesine müteakip en geç 5 iş günü içerisinde Kızılay tarafından Firma ya yazılı olarak teslim edilecektir. İstenen bilgilerin Firma ya teslimi 5 iş gününü aştığı takdirde aşan süre işin teslim süresine eklenecektir. D maddesinin 15. bendine istinaden yapım sırasında onay süreçlerinden kaynaklanan gecikmeler proje süresine eklenecektir. 5

6 F. CEZAİ ŞARTLAR 1. Firma belirlenen sürede işi teslim etmekle yükümlüdür. 2. Firma yapılan reklamlarda telif haklarını ihlaline neden olacak herhangi bir çalışmada bulunursa oluşabilecek bütün cezaları karşılamakla yükümlüdür. 3. Firma reklam çalışmalarını D bendi 8. madde de belirtilen ve sağlık sektöründe reklam ile ilgili yayımlanan yasa, tüzük, genelge ve yönetmelikleri takip etmek ve bunlara uygun reklam çalışması yürütmekle yükümlüdür. Firma yüzünden bu kanunların ihlali söz konusu olduğunda Firma 1.derece sorumlu olacaktır ve bütün cezai işlemler kendisi tarafından karşılanacaktır. G. HUKUKİ SORUMLULUK Firmanın sorumluluğunda olan hizmetlerden dolayı meydana gelebilecek tüm hukuki durumların muhatabı Firmadır. Yine aynı sebeplerle üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler Hastaneyi muhatap alarak Hastane aleyhine hukuki işlem başlattıkları takdirde yargılama giderleri, vekalet ücreti ve ihtilafın sulh yoluyla çözülmesi de dahil ve de bununla sınırlı olmamak üzere Hastanenin bu hususta uğrayacağı her türlü masraf Firma tarafından ödenecektir. 6

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

Satın Alma Talimatı SATIN ALMA TALİMATI

Satın Alma Talimatı SATIN ALMA TALİMATI SATIN ALMA TALİMATI SATIN ALMA TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından, yurt içinden veya yurt dışından doğrudan veya ithal

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA TEMASI 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ Amaç: MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan yayınlara ilişkin stratejik hedefler

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı