Çerkez Ali. (Bahçesaray, 1925)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çerkez Ali. (Bahçesaray, 1925)"

Transkript

1 Çerkez Ali (Bahçesaray, 1925) Kınm'ın Bahçesaray şehrinin Bağatır köyünde 1925 yılında doğdu. Okumuş bir ailenin çocuğu olan Çerkez Ali'nin anne ve babası İstanbul'da evlenmiş ve 1905 yılında Kırım'a dönmüştür. İlk okulu Bağatır köyünde, orta okulu Gavri ve Kökköz köyünde okumuştur. Ancak bu yıllarda çıkan savaş Çerkez Ali'nin eğitimini tamamlamasına fırsat vermediği gibi açlık ve baskı rejimini sıkıntıları bu yıllarda bütün Kırım Türklerini olduğu gibi Çerkez Ali'yi de oldukça etkilemiştir senesi yaşanan sürgünde, yolda annesini kaybeden yazar, Özbekistan'da iken annesinin izini bulur ve aramak için Mari Cumhuriyetine gitmek üzere yola çıkar. Ancak annesi Mari dağlarında kaybolmuştur ve yazar da NKVD elemanları tarafından yakalanarak sürgün kaçağı suçlaması ile "Usoldağ" kamplarına yollanır. On yıl burada cezasını çeken Çerkez Ali, 25 Mayıs 1954'te serbest bırakılır. Kazakistan ve Özbekistan'da şoför olarak çalışır, 1957 yılında Taşkent'te çıkmaya başlayan "Lenin Bayrağı" isimli gazeteye şiir ve haber yazar. 1962'de ise "Lenin Bayrağı" gazetesinde çalışmaya başlar. 1968'de Nizamî Adına Taşkent Pedögoji Fakültesi'ni bitirir. 1967'de Gafur Gulam neeşriyatı içinde açılan Kırım tatar bölümünde çalışmaya başlar. Çerkez Ali edebî eser yazmaya daha 16 yaşındayken Kırım'da başlamıştır. İlk yazdığı şiirler olan "Quş Qaya" ve "Muzıkant Olurım" isimli şi- irleri 1941'de Akmescit'te "Yaş Leninciler" isimli dergide çıkmıştır. Ancak çerkez Ali'nin önemli eserleri neşriyat işlerinde çalışmaya başladıktan sonra yazdığı eserlerdir. Bu dönemde "Uluqlar" (1969) ve "Arzularım" ( 1971) isimli şiir kitapları, "Sabalar Quçağında" (1973) isimli romanı, "Yeşil Dalgalar" (1976) adlı hikâyelerini topladığı kitabı "Yer Nefesi" (1979) isimli şiir kitabı, "Sabalar Xayır" (1982) isimli tercüme eseri, "Cumerdlik" (1983) isimli romanı "Köz Nurlarım" (1985), "Pişkinlik" (1987) isimli şiir ve poemalarınm yer aldığı eserleri ve Kırım'da "Baştaş Yazılan" (1998) isimli şiir kitabı basılmıştır. Bu eserlerden "Cumerdlik" isimli romanı Kazak, Özbek Türkçelerine ve Rusça'ya tercüme edilmiştir. Yazar Kırım'a döndükten sonra 2800 mısradan oluşan ve sürgünü anlatan "Afat" isimli poemasını on yıllık çalışma sonucu tamamlamıştır. Çerkez Ali tercüme sahasında da ciddî çalışmalar yapmıştır. Alî-şîr Nevayî'nin gazellerini, Camî'nin, Furkat'm, Nizamî'nin şiirlerini ve Rusça'dan Konstantin Simonov'un, Ukraiynlerden Lesya Ukrainka'mn ve diğer Türk boylarındaki eserlerden Kırım Türkçesine tercümeler yapmıştır. Şimdi Kırım'da yaşayan Çerkez Ali, Kırım'da çıkan gazete ve dergilerde çalışmakta ve şiirler yaz maktadır. "Şeitler" "simli dramatik bir eseri yeni bi tiren yazar, sürgünü anlatan hatıralarını yazmak is temektedir. Bu vaqianı sizge aytmaycaq olıp aman-aman yarım asır dayansam da, kene de şeytanlarım qozğaldı ve şunı mıtlaq yazıp qaldırmaqnı mana mecbur ettiler desem olacaq. Yaznın başı edi. Canerikler endi çeçeklerinden arınıp yem-eşil yapraqlar arasından dane-dane seçilip başladılar. Bizler mektepten qaytqanda yol boyunda, ya da kimnin azbarında olsa olsun, canerik teregi körsek, orun astından iç de tegin keçalmaz edik. Ne içündir bilmem, bizim köynin canerik terekleri pek yüksek ediler. Belki, bizge, balalarğa o vaqıt öyle körüledir. Er alda tereklerge tırmaşıp minmege balalıqtan ustalığımız olsa da, canerik teregine mingenler aramızda pek siyrek ola edi. Öyle vaqıtta bizler o günâsız, indemey susıp turğan terekleri qolumızda ne olsa şıbalay, közlerini qıra, pıtaqlarını sındıra, yerge tökülgen çiy eriklerni ceb- BİZİM NİKİTA Bu hadiseyi size söylememek için hemen hemen yarım asır sabrettiysem de, gene de şeytanlarım ayaklandı ve bunu mutlaka yazıp bırakmaya beni mecbur ettiler dersem olur. Yaz başıydı, can erikleri artık çiçeklerinden arınıp yemyeşil yapraklar arasından tane tane seçilmeye başladılar. Bizler mektepten dönerken yol boyunda veya kimin bahçesinde olursa olsun, can eriği ağacı görürsek, onun altından hiç de öylesine geçemezdik. Nedendir bilmem, bizim köyün can erik ağaçlan çok yüksektiler. Belki, bize, çocuklara o zaman öyle görünüyorlardı. Her zaman ağaçlara tırmanarak binmek çocukken kazandığımız bir ustalık olsa da, can eriği ağacına binenler aramızda çok seyrekti. Öyle zamanlarda bizler o günahsız, sesini çıkarmadan susup duran ağaçlara elimizde ne varsa fırlatıyor, gözlerini kırıyor, dallarım ki-

2 lerimizge toldura, ekşiliğinden çıraylarımıznı sıtasıta aşay ve evlerimizge darqala edik. Bir kün men ceblerimni şıplap, tütün aranı qarşısmdaki yüksek bayır töpesinde, beyaz taşlardan qalanğan işar üstünden ayaqlarımnı salındınp, tişlerim qamaşqance şu yeşil eriklerni asap keyf çatmaqta edim. Birden tirsegimni qattı sıqıp bir adam tuttı. Aylanıp baqsam, köyümiznifi tükâncısı Aqmolla ağam. - Ceblerinde ne bar? - dedi o. Men indemedim. O qolunı cebime soqtı ve bir avuç erik alıp; - Bu ne? - dedi menim közlerim öğünde avuçıra açıp. - Erik, - dedim nefesimni tıyıp. - Qaydan aldm? Men yalan aytmağa bilmey edim, em de qorqa edim. Çünki, anam mana: "Yalan aytqanlarnın işi yürmez, alla qısmetini bermez", - dey edi. Başımnı aşağı astım, indemedim. -Bir daa taş atıp, tereknin pıtaqlarını qirarsınız, epinizni mmavı yipke bağlap canerikke asarım - dedi Aqmolla ağa. Men oran bu ciddiy laqırdısına inandım ve bir daa ömürim boyunca, değil canerikke, umumen iç bir terekke, iç bir maxlüqqa taş atmadım. Dostlarımnı da xaberdar ettim. Olarnm da çoqusı mana inandılar ve menim tutqan yolumdan kettiler. Lâkin köyümizde künlernifi birinde öyle acayip bir vaqia oldı ki, onı bu künge qadar sağ-selâmet olğan köydeşlerim iç unutıp olamadılar ve siyrek-sepelek körüşüvlerde şaqa yerine ille bir anıp keçeler. Canerikler endi başlap suvlanğan ediler. O mübarek yemişnifi bu çağında eki danesini ağızına alsan, tişlerin öyle qamaşa ki, ondan, sofi ötmekni zornen tişleysin. Köynifi ortasındaki furun aldmda oynaşamız. O yerde er vaqıt köynin qartlan buluna, caminin divar boyunda tizilişip oturalar ve bütün dünyadan xaber bereler. Portarturdan başlap, Avstriya cenkine keçeler, sonra aileviy münasebetler, namus-ırız meseleleri ve ilâxre. Etraflıca bilgili, keniş malûmatlı tecribeli ömür saibi olıp ösmek istesefi, bu qartlar yanında er kün bir saat indemey otursan, iç de zarar etmezsin belleyim. Aqşam üstü qartlarnın bu coşqun subetlerini aşağı maaile taraftan keleyatqan bir adam böldi. Onın ayaqlarmda çullarnen bağlı eki cartı kaloş, üstünde delik-teşik olğan pamuqlı ştan, kirden meşinlenip, saqızlanıp qalğan kölmek. Saçı, saqalı, ensesi öyle ösken ki, közleri zornen seçile. Uzaqtan rıyor, yere dökülen olmamış erikleri ceplerimize dolduruyor, ekşiliğinden suratımızı ekşite ekşite yiyor ve evlerimize dağılıyorduk. Bir gün ben ceplerimi tıka basa doldurup, tütün oranının karşısındaki yüksek bayırın tepesinde, beyaz taşlarla örülmüş duvarın üstünden ayaklarımı sallayarak, dişlerim kamaşana kadar o erikleri yiyerek keyif çatıyordum. Birden dirseğimden sıkıca bir adam tuttu. Dönüp baktım, köyümüzün dükkâncısı Akmolla ağabey. -Ceplerinde ne var, dedi o. Ben sesimi çıkarmadım. O elini cebime soktu ve bir avuç erik alarak; -Bu ne, dedi, benim gözlerimin önünde avcunu açarak. -Erik, dedim nefesimi tutup. -Nereden aldın? Ben yalan söylemeyi bilmiyordum, hem de korkuyordum. Çünkü annem bana, "Yalan söyleyenlerin işi yolunda gitmez, Allah kısmetini vermez." derdi. Başımı eğdim, sesimi çıkarmadım. -Bir daha taş atıp, ağaçların dallarını kırarsanız, hepinizi bu ipe bağlayıp can erik ağacına asarım, dedi Akmolla ağabey. Ben onun bu ciddî konuşmasına inandım ve bir daha ömrüm boyunca, değil can eriğine, genel olarak hiçbir ağaca, hiçbir mahlûka taş atmadım. Dostlarıma da haber verdim. Onların da çoğu bana inandı ve benim tuttuğum yolu takip ettiler. Fakat köyümüzde bir gün öyle tuhaf bir hadise oldu ki, onu bu güne kadar sağ kalan köydeşlerim hiç unutamadılar ve seyrek sepelek görüşmelerimizde şakayla anıp geçerler. Can erikleri artık sulanmışlardı. O mübarek yemişin bu döneminde iki tanesini ağzına alırsan, dişlerin öyle kamaşır ki, ondan sonra ekmeği zorla ısırırsın. Köyün ortasındaki fırının önünde oynuyoruz. Orada her zaman köyün yaşlıları bulunur, caminin duvarı boyunca dizilip otururlar ve bütün dünyadan haber verirler. Portartur'dan başlayıp, Avusturya savaşına geçerler, sonra ailevî münasebetler, ırz namus meseleleri vs. teferruatlı bilgi sahibi, geniş malumatlı tecrübeli bir hayat sahibi olarak büyümek istersen, bu ihtiyaraların yanında her gün bir saat sesini çıkarmadan oturursan, hiç zararın olmaz sanırım. Akşamüstü yaşlıların bu coşkulu sohbetlerinin aşağı mahalle tarafından gelen bir adam böldü. Onun ayaklarında çullarla bağlı bir eski galoş, üstünde delik deşik olmuş pamuklu pantolon, kirden meşin gibi olup sakızlanmış gömlek. Saçı, sakalı- ensesi öyle uzamış ki,

3 baqqanda bu garip adamnı sanki köpek talağan da, o zar-zornen qurtulıp qaçqan bellersin. Qartlarğa yaqmlaşqanınen episi ayaqqa turıp, diqqatmı bu yabancı adamğa celp ettiler. Adet öyle. Ne yapacaqsıfi. Yerinden yalınız bir qart turmadı. O, yüz dört yaşında edi. Biz kenarda ziy-çuv olıp oynavnı toqtattıq ve şu kişini meraqnen sarıp aldıq. O bizim ceplerimizden canerik çıqarıp aşağanırmznı eslep, "mana da berifi", -değen kibi telmirip bizge baqmaqta. Aramızdan en atik soyu olsa kerek ki, cebinden bir avuç canerik çıqarıp ona uzattı. O bir avuç canerikni bir kereden ağızına tıqacaq oldı, bir qaç danesini yerge tükürdi. Eğilip alacaq oldı. Biz onın ekşiliğine dayanamayıp, birer birer zornen aşasaq da, o bir avuç erikni bir kereden ağızma toldurıp, çaynap başladı. Yutqanda közleri tögereklendi ve yaşlandı. Kene berse ediler değen kibi ep bizge baqa. Bizler bir-birimizden körmekçi epimiz ceplerimizge qollarımıznı soqtıq. O başındaki cartı qasnaqlı şapkesini çıqardı. Şapkesi canerikke tolgan son, bir çetke buruldı ve iç kimsege qulaq asmadan bıqqance aşadı. Qartlardan birisi bizlerni çetke quvdı. Sonra onın yanma kelip: - Sen kimsin? - dep soradı. O "anlamayım" değen manada başını salladı. Qart sualini rus tilinde tekrarladı. O, "Nikita", - dedi. - A, a. Sen Nikitasın e? - Nikita, Nikita, - dedi o başını sallap. Qart keri qayttı. Divar tübünde tizilip oturğanlar yanına kelip; - Allanın yollağan bir garip musafiri eken. Adı Nikita. Baq onın alma, çuluna. Ne yapmalı cemaat? - dedi. - Evge alıp ketip musafir eteyik, - dedi bir qart. - Onın qarınını aşqa toydurmaq kerek, - dedi ekinci qart. - Urbasını avuştırıp, saçı-saqalını tıraş etmek kerek, savaptır, dedi diğer qart. - Alla musafirine meramet eylemek kerekmiz. Asindi avu yerde o qadar erik aşağan son ölip qalmasın. Onın günâsı bizge kerekmey. Aydın nevbetnen alıp qarmmı toydurayıq, - dedi yüz dört yaşlı çal. Bu sözler, bu qarar köyümiznin xalqı içün bir qanun edi. Olar yıllar devamında böyle insaniyetlik qanunlar esasında yaşap kelgenler. Olar kimsege xiyanetlik etmekni, aqsız, adaletsiz yoldan ketmekni aqıllarına bile ketirmey yaşağanlar. Çaqıllı, taşlı bayırlar töpesine suv çıqarıp bostancıhq etkenler, qazmalarnen dağlarnı söküp, kütüklerni çıqarıp, özlerine bir avuç topraq tapıştırğanlar ve o yerde qartop, baqla, soğan, mısırboğday, qabaq, biber, patikan ve ilâxre ekip bala-çağasını keçindirip ömür sürgenler. Olar xırsızlıq, yüzsüzlik, gözleri zorla seçiliyor. Uzaktan bakınca bu garip adama sanki köpek saldırmış da, o zar zor kaçmış sanırsın. İhtiyarlara yaklaşınca hepsi ayağa kalkıp, dikkatlerini bu yabancı adama çevirdiler. Adet öyle. Ne yapacaksın. Yerinden sadece bir ihtiyar kalkamadı. O, yüz dört yaşındaydı. Biz kenarda gürültüyle oynadığımız oyunu kestik ve bu adamın etrafını ilgiyle sardık. O bizim ceplerimizden can eriği yediğimizi far ederek, "Bana da verin." der gibi imrenerek bize bakıyor. Aramızdan en atik olanı olsa gerek ki, cebinden bir avuç can eriği çıkarıp ona uzattı. O bir avuç can eriği bir kerede ağzına sokmak istedi, birkaç tanesini yere tükürdü. Eğilip almaya niyetlendi. Biz onun ekşiliğine dayanamayıp, teker teker zorla yesek de, o bir avuç eriği bir kerede ağzına doldurup, çiğnemeye başladı. Yutunca gözleri fal taşı gibi açıldı ve yaşlandı. Gene verseydiler der gibi hep bize bakıyor. Bizler birbirimizden görerek hepimiz ceplerimize ellerimizi soktuk. O başındaki eski kasnaklı şapkasını çıkardı. Şapkası can eriği ile dolduktan sonra, bir kenara döndü ve hiç kimseye kulak asmadan bıkana kadar yedi. Yaşlılardan biri bizleri uzağa kovdu. Sonra onun yanma gelerek: -Sen kimsin, diye sordu. O, anlamıyorum anlamıda başını salladı. İhtiyar sorusunu Rusça ile tekrarladı. O "Nikita", dedi. -A a. Sen Nikita'sm ha? -Nikita, Nikita, dedi o başını sallayarak. İhtiyar geri döndü. Duvarın dibinde dizilip oturanların yanına gelip;. -Allah'ın gönderdiği bir garip misafirmiş. Adı Nikita. Bak onun hâline, çuluna. Ne yapmalı cemaat, dedi. -Eve götürüp misafir edelim, dedi bir ihtiyar. -Elbisesini değiştirip, saçı sakalını tıraş etmek Bazım, sevaptır, dedi diğer ihtiyar. -Tanrı misafirine merhamet etmemiz lâzım. Aşimdi ağı. gibi o kadar erik yedikten sonra ölmesin. Onun günahı bize lâzım değil. Haydi sırayla alıp karnını doyuralım, dedi yüz dört yaşındaki kır saçlı. Bu sözler, bu karar, köyümüzün halkı için bir kanundu. Onlar yıllar boyunca böyle insanî kanunların esasına göre yaşamışlar. Onlar birine hainlik yapmayı, haksız, adaletsiz yoldan gitmeyi akıllarına bile getirmeden yaşamışlar. Çakıllı, taşlı bayırların tepesine su çıkarıp sebzecilik yapmışlar, kazmalarla dağları söküp, kütükleri çıkarıp, kendileri için bir avuç toprak bulmuşlar ve orada patates, fasulye, soğan, mısır, kabak, biber, patlıcan vs. ekerek çoluk çocuklarının geçimini sağlayarak yaşamışlar. Onlar hırsızlık, yüzsüzlük, na-

4 namussızlıq ne ekenini bilmegenler. Bir-birinin taqdirine, başına tuşken eşqalğa yanğan-küygenler, ellerinden kelgen yardımnı bir-birinden ayamağanlar. Suvnı bir çapalıq, eki çapahq, üç çapalıq, dep öz aralan taqsim etkenler. Ekseri vaqıt allanın yağmurına işanıp yaşağanlar. Yağmur yağsa - berekettir, dep quvanğanlar. Asırlar devamında öz urf-adetlerini nesilden-nesilge keçirip saqlağanlar. Köynifi qartları aqılmn xazinesi olğan. Kimnifi başına bir de-bir eşqal-musibet tüşip qalsa başta ürmetli qartlarnın aldına barıp aqıl tanışqanlar. Devlet teşkilâtlarına, sud idarelerine barıp şikâyetlenmekni ayıp tanığanlar. Er şeyni cemaat arasında qartlarnm çıqarğan ukümine boysundırğanlar.. İnsannın baxtı - yalınız namuslı emektedir, dep bilgenler senesine qadar, kulak sürgünligini esapqa almasaq, yüz yigirmi xanelik köyde bir adam maxkeme qapısı körmedi. Mına buna serbest ayatnın ve dünya tsivilizatsiyasmın en yüksek derecesi desen de olacaq. Bu şeyler ana yurtumıznm dağ eteklerinde yerleşken menim doğmuş köyümde ancaq böyle edi. Yanlışım olsa, köydeşlerim mana afu etsinler. -Öyle olsa, bugün onı men alıp keteyim, - dedi qartlarnm biraz areketçen soyu. O Nikitanm yanına barıp, "yür keteyik" manasında başını salladı. Nikita iç bir türlü itiraz bildirmeden onın artından tüşip ketti. Aradan bir afta keçti. Nikitanın üstünde kostüm, başında qalpaq, ayaqlarında ayaqqap, saç, saqal tıraş etilgen alda oz qonaqbayınen beraber kene şu furun aldma keldiler. Qartlar bu orta boydan biraz qalqımca, tögerek betli, ken omuzlı, yigirmi sekiz yaşlarında, betsımasma baqqanda, dızman kişige befizegen Nikitanı körgende, öz közlerine inanmadılar. - Sen bu adamğa ne yaptın ya, o yanıdan dünyağa kelgenge benzey, -dediler qartlar onın qonaqbayına. - Bir şey yapmadım, - dedi o. - Legenge qoyıp, qara sabunnen yaxşı etip yuvundırdım. Temiz iç kiyimi berdim. Saqalını tıraş ettim, saçını qırqtım. Mına üstündeki köstüm menimkidir. Em ona tamam uyğanını aytmaysızmı. - Son, o yaqı ne olacaq? - Kimnin qulu bu asılında öz ayağınen kelip çıqqan adam? - Kimnin qulu bilmeyim, - dedi qart. - Asılında o orus taraftan. Nasıldır bir belâlarğa oğrasa kerek. Bizde qalmağa, bizim cemaatnın, bizim kolxoznıfi azası olmağa istey. - Öylemi? Aysa om yaxşı smap baqmaq kerek. Eli bir işke kelişemi şunın? mussuzluğun ne olduğunu bilmemişler. Birbirlerinin kaderlerine, başlarına gelen durumlara üzülüp yanmışlar, ellerinden gelen yardımı birbirlerinden esirgememişler. Suyu bir çapalık, iki çapahk, üç çapalık diye kendi aralarında paylaşmışlar. Genellikle Allah 'in yağmuruna inanıp yaşamışlar. Yağmur yağarsa, berekettir, diye sevinmişler. Asırlar boyunca kendi örf âdetlerini nesilden nesile geçirerek korumuşlar. Köyün yaşlıları aklın hazinesi olmuş. Birinin başına herhangi bir belâ gelirse, önce hürmet edilen yaşlıların huzuruna çıkıp akıl danışmışlar. Devlet teşkilâtlarına, mahkemelere gidip şikâyet etmeyi ayıp saymışlar. Her şeyi cemaat içinde yaşlıların verdikleri hükümlere boyun eğerek halletmişler. İnsanın bahtı, yalnız namuslu emektir, diye bilmişler senesine kadar, kulak sürgününü dikkate almazsak, yüz yirmi hanelik köyde bir adam bile mahkeme kapısı görmedi. İşte buna, hürriyetin ve dünya medeniyetinin en yüksek seviyesi demek mümkündür. Bu şeyler ana vatanımızın dağ eteklerinde kurulan benim kendi köyümde böyleydi. Yanlışım varsa, köydeşlerim beni affetsinler. -Öyleyse, bugün onu ben götüreyim, dedi yaşlıların hareketli olanı. O, Nikita'nın yanına gidip, "Yürü gidelim." Anlamında başını salladı. Nikita hiç itiraz etmeden onun ardına düşüp gitti. Aradan bir hafta geçti. Nikita, üstünde elbise, başında kalpak, ayaklarında ayakkabı; saç, sakal tıraş edilmiş Ur şekilde ev sahibi ile birlikte gene o fırının önüne geldi. İhtiyarlar bu orta boydan biraz daha uzun, yuvarlak yüzlü, geniş omuzlu, yirmi sekiz yaşlarında, görünüşüne bakınca, sinirli birine benzeyen Nikita'yı görünce, kendi gözlerine inanamadılar. -Sen bu adama ne yaptın, o yeniden dünyaya gelmişe benziyor, dediler yaşlılar onun ev sahibine. -Bir şey yapmadım, dedi o. Leğene koyup, kara sabunla iyice yıkattım. Temiz iç çamaşırı verdim. Sakalını tıraş ettim, saçını kestim. İşte üstündeki elbise benimki. Hem de ona tam uymuş olduğunu görmüyor musunuz? -Sonra, öbür tarafı ne olacak? -Kendi ayağıyla çıkıp gelen bu adam aslında kimin kulu? -Kimin kulu bilmiyorum, dedi ihtiyar. Aslında o Rus tarafından. Bir belâya uğramış olsa gerek. Bizde kalmayı, bizim cemaatin, bizim kolhozun üyesi olmayı istiyor. -Öyle mi? Öyleyse onu iyice deneyip bakmak lâzım. Eli bir işe yakışıyor mu bunun?

5 - Bilmeyim. Ekimiz anlaştıq, yarın mana arıq açacaq oldı. Arığım çoqtan toldı da ya. - Aydı, faydalan, lâkin qarnmı yaxşı toydır, elem etmesin. - Ebet, ebet, aç ayuv oynamaz. Eli kelişse, bizde de etilecek işler çoq, - dediler qartlar. Böylelikle, Nikita köyde qaldı. Başta özünifi birinci şorbacısma azbarnın yuqarı başında teren anq qazdı. Sonra eçki aranını taxtaladı ve qapısmı qoydı. Qomşular Nikitanın bu işini pek beğendiler ve onı nevbetnen çağırıp, aşatıp-toydınp öz azbarlarmda çıqıp qalğan zarur işlerde işlettiler. Lâkin kimge barıp işlese de, ozünin birinci qonağına qaytıp kele, onın sofasındaki taxta set üstünde yatıp yuqlay, saba kene iş bergen adamğa banp işley ve tamağını toydınp yerine qaytıp kele. Böylece bir yıl qadar devam etti. Nikita bütün köynin deligi-teşigini öğrendi. Bütün xalqnıfi adeti ve tabiatını menimsedi. Cıyınlarda, toylarda oldı. Cenazelerde çetten iştirak etip, xalqnen beraber o da oz yanığını bildirdi. Lâkin qabir qazmadı. O bile edi ki, "kâfirge musulman qabiri qazmağa olmay". Lâkin onın bütün cemaatqa başqa bir çuqur azırlağanından köy xalqınm xaberi yoq edi... Nikita saba adamlarnen merabalaşa, qol tutuşa, külümsirey, temiz qrımtatar tilinde al-xatır soraşa ve xalq şaqalarını yerli-erinde qullanıp leskerini omuzana urıp, yer qazmağa çıqıp kete. Qısqadan aytqanda, Nikita öyle bir yiğit oldı ki, körmelisin. Qalın celkesi, qırmızı yüzü, iri, dülber közleri, yımşaq muamelesi, külümsirep turğan yüzü adamlarnı kün-künden özüne isindirdi ve köy cemaatı içinde Nikitanı bisinmegen bir adam qalmadı. Atta bayram, seyranlarda, qadın - qızlarnın diqqatmı da celp etken bir Nikita oldı. Lâkin umum cemaat arasında saqlanğan qanundan bir adım tışarı atlamadı. O bile edi ki, bu meselede yanlış adım atsa, mıtlaq cemaat köteği aşaycaq, en eyi alda köyden masxaraca quvulacaq. Masxaralıq om öyle pek raatsızlamasa da, içinde tutqan esas maqsadına irişalmaycaq. Öyle olğanda, en yaxşısı, qızlar arasında özünni yiğitçe tutmaqtır. Nikita da öyle yaptı. Qartlar ise, ona "çoq namush yiğit eken" dep işançını kün-künden arttırdılar. Allanın aldında "bir orozlu qulnin daa savabını qazandıq" dep mıyıq sıypap oturdılar. Künlerden bir kün kolxoz klubmda toplaşuv oldı. Toplaşuvda esas kün tertibi baqılğan sofi, Nikitanm lafı çıqtı. Kokoz idaresi onın gramotnıy (oqumış) adam olğanını bilgen ve buxgal tenyada mıtlaq bole "gramotnıy" adam çalışması zarur -Bilmiyorum. İkimiz anlaştık, yarın bana ark açmaya niyetlendi. Arkım çoktan beri doldu ya. -Haydi, faydalan, fakat karnım iyice doyur, sitem etmesin. -Evet, evet, aç ayı oynamaz. Eli yakışırsa, bizde de yapılacak işler çok, dedi yaşlılar. Böylece, Nikita köyde kaldı. Önce kendinin ilk patronuna bahçenin üst tarafında derin bir ark kazdı. Sonra keçi ahırım tahtaladı ve kapı taktı. Komşular Nikita 'nın yaptığı bu işi çok beğendiler ve onu sırayla çağırıp, karnını doyurarak kendi bahçelerinde yapılması gereken zarurî işlerde çalıştırdılar. Fakat kime gidip çalışırsa çalışsın, ilk kaldığı eve dönüp geliyor, onun sofasındaki tahta sedirin üstüne yatıp uyuyor, sabahleyin gene iş veren adama gidip çalışıyor ve karnını doyurup yerine dönüp geliyor. Böylece bir yıl kadar devam etti. Nikita bütün köyün deliğini deşiğini öğrendi. Bütün halkın âdetini ve tabiatını benimsedi. Toplantılarda, düğünlerde bulundu. Cenazelere kenardan katılıp, insanlarla birlikte o da üzüntüsünü gösterdi. Fakat kabir kazmadı. O biliyordu ki, "Kâfir Müslüman kabri kazamaz". Fakat onun bu cemaate başka bir çukur hazırladığından köy halkının haberi yoktu... Nikita sabahleyin insanlarla merhabalaşıyor, el sıkışıyor, gülümsüyor, güzel bir şekilde Kırım Tatarcası ile hâl hatır soruyor ve halkın esprilerini yerli yerince kullanıp küreğini, belini, omzuna atıp, yer kazmak için çıkıp gidiyor. Kısaca söylersek, Nikita öyle bir delikanlı oldu ki, görmelisin. Kalın ensesi, kırmızı yüzü; iri, güzel gözleri, yumşak muamelesi, devamlı gülümseyen yüzü insanları gün geçtikçe kendine bağladı ve köyün cemaati içinde Nikita'yı kabullenmeyen tek bir adam kalmadı. Hatta bayram seyranlarda, kadın kızların dikkatini de çeken bir Nikita oldu. Fakat cemaatin tamamı tarafından muhafaza edilen kanundan bir adım dışarı çıkmadı. O biliyordu ki, bu meselede yanlış adım atarsa, mutlaka cemaat dayağı yiyecek, en iyi hâlde köyden rezil olarak kovulacak. Rezil olmak onu o kadar fazla rahatsız etmese de, içinde sakladığı esas maksadına erişemeyecek. Öyle olunca, en iyisi, kızların arasında kendine hakim olmaktır. Nikita da öyle yaptı. Yaşlılar ise ona, "Çok namuslu bir delikanlıymış." diye inançlarını gün geçtikçe arttırdılar. Allah'ın nezdinde "Bir orozlu kulun daha sevabını kazandık." diye bıyık aksayıp oturdular. Günlerden bir gün kolhoz kulübünde toplantı oldu. Toplantıda gündemde bulunan maddeler incelendikten sonra, Nikita konusu konuşuldu. Kolhoz idaresi onun okumuş adam olduğunu ve muhasebede mutlaka böyle

6 ekenligini ortağa qoydı. Cemaat bu teklifke bir ağızdan razı oldı. Nikita endi kobcoz buxgalteriyasında çalışıp başladı. İdarenin qararınen ona Ute maalledeki Gazı ağanın tütün aranı yanındaki tabelci odasını bereliler. Köy cemaatı bu "yanğız" adamnı açıp, ona qazan, çanaq - çölmek, yastıq, töşek, yorgan ve saire, adamğa yaşamaq içün zarur olğan bütün şeylerni taşıp, odasını baştan-ayaq donatıp, yaraştırıp berdiler. Tezden Nikitanın üstünde kendisine yaraşqan kostüm, başında şlâpa, boynunda galstuk peyda oldı. Bu qrımtatar köyçigi içinde avropa biçiminde yürgen eki adam olsa, onın biri Nikita edi. Tertipli yürüv ve medeniy muamelede bulunuv ketken sayın adamlarnm urmetini qazandı, köyge kelgen-ketken musafirlernin diqqatını celp etti, xususan rayon dairesinde orun bergen esabatlan bir minsiz qabul etilgeni xususında musbet laqırdılar cayrap başladı. Şu yılı bağçalarda öyle nomay bereket oldı ki, tereklemin çatalları mayışıp yerge avdarıldı, çatal qoyılıp yetiştirilmegen pıtaqlar ise smıp-sınıp aşağı sarqıp qaldılar. Bağca bereketi bu yerdeki köylü xalqmm baxtı sayıla elbette. Bereket on olğan yılı xalqnm gönlü de toq, keyfi de yerinde, er kes şenşeramet, bağçalar içinde sepet-sepet alma ayıp, sortlarğa ayırıp, şıqlamalarğa çırmap, yaşçiklerge yımırta tizgen kibi yerleştirip devletke teslim eter ediler. Böyle bol bereket vaqtında, alla saqlasın, apansızdan bir yel çıqıp qalsa, yerge tökülgen tökündini eali ayıp yetiştiralmay edi. O vaqıt bizim kibi mektep talebelerini ocalarımıznm yolbaşçılığı altında bağçalarğa alıp çıqar ve tökündi cıydırır ediler. Yalınız tökündi, çünki terekten merdivenler üstüne çıqıp alma cıymaqnı balalarğa işanmay ediler. Daa doğrusı, balalar yemişni üzgende, sepetke qoyğanda muqayt olmayıp, ezip taşlaylar, ezilgen yemişni ise devlet qabul etmey, dey ediler. Bizim cıyğan tökündilernin bir qısımı eskencelerge bekmez qaynatmağa, bir qısımı ise, kertip yemiş qurutmağa keter edi. Bu işler episi zevq ile, gurur ile yapılır ve adamlarnın baxtına baxt qoşuhr edi. Bu zevqh işlemin eiî zevqlısı - eskenceler edi. Bizim köyde bereket on olğan yıl en azdan üç-dört yerde eskence çalışır edi. Olarda gece ve kündüz aşlavlarda balaban ağaç toqmaqlamen yemiş dögip, eskencelerde şırasını siqıp çıqarır ve büyükten - büyük maxsus bekmez tavalarında sabır ile, aqşamdan sabağa qadar reçelli bekmez qaynatır ediler. Reçelli değeni şu ki, tavalarğa yüzümerik, ayva, ya da başqa yemişler kertip taşlar ediler. Lâkin olarnın arasında yüzümerik reçeline yeter yoq edi. O bekmezler öyle lezetli olur edi ki, bekmez tuşken son, balalarğa tavanı berir ve bizler okumuş adam çalışması gerektiğini belirtti. Cemaat bu teklife hep birlikte razı oldu. Nikita artık kolhoz muhasebesinde çalışmaya başladı. İdarenin kararıyla ona Ute mahallesindeki Gazi Ağanın tütün aranı yanındaki konrol odasını verdiler. Köy cemaati bu "yalnız" adamı acıyarak, ona kazan, çanak, çömlek, yastık, yatak, yorgan vs., bir insana yaşaması için zarurî olan her şeyi taşıyıp, baştan ayağa donatıp, düzelterek verdiler. Kısa zamanda Nikita 'nın üstünde kandine yakışan elbise, başında şapka, boynunda kravat yer aldı. Bu Kırım Tatar köyünün içinde Avrupalı gibi dolaşan iki adam varsa, onun biri Nikita idi. Tertipli dolaşması ve medenî davranışlarıyla gittikçe insanların saygılarını kazandı, köye gelen giden misafirlerin dikkatini çekti, özellikle rayon idaresinde onun verdiği hesaplar hiç kusursuz kabul edildiği hakkında müspet sözler yayılmaya başladı. O yıl bahçelerde o kadar çok bereket oldu ki, ağaçların dallan eğilerek yere yıkıldı, çatal konulup yetiştirilmeyen dallar ise kırılıp kırılıp aşağı sarktı kaldılar. Bahçe bereketi oradaki köylü halkın bahtı sayılıyordu elbette. Bereket çok olduğu yıl halkın gönlü tok, keyfi yerinde, herkes neşeli, bahçelerin içinde sepet sepet elma toplayıp, türlerine göre ayırıp, sıkmalara sarıp, kutulara yumurta dizer gibi yerleştirip devlete teslim ederlerdi. Böyle bol bereket olduğu zaman, Allah korusun, ani bir rüzgâr çıkarsa, yere dökülen döküntüyü ahali toplayıp yetiştiremiyordu. O zaman bizim gibi mektep talebelerini hocalarımızın liderliği altında bahçelere çıkarır ve döküntü toplatırlardı. Yalnız döküntü; çünkü ağaçtan merdivenlerin üstüne çıkıp da elma toplama işi için çocuklara güvenmiyorlardı. Daha doğrusu, çocuklar yemişi koparınca, sepete koyarken dikkat etmeyip, ezip bırakıyorlar, ezilen meyveyi de devlet kabul etmiyor, diyorlardı. Bizim topladığımız döküntülerin bir kısmı mengenelere pekmez kaynatmaya, bir kısmı ise, ikiye bölerek meyve kurutmaya gidiyordu, bu işlerin hepsi zevkle, gururla yapılır ve insanların mutluluğuna mutluluk katılırdı. Bu zevkli işlerin en zevklisi, mengenelerdi, bizim köyde bereketin çok olduğu yıl en azından üç dört yerde mengene çalışırdı. Onlarda gece gündüz yalaklarda büyük ağaç tokmaklarla meyve dövüp, mengenelerde şırasını sıkıp çıkarır ve çok büyük özel pekmez tavalarında sabırla, akşamdan sabaha kadar reçelli pekmez kaynatırlardı. Reçelli denmesi şundandır ki, tavalara üzüm, erik, ayva veya başka meyveleri ikiye bölüp koyarlardı. Fakat onların arasında yüzümerik reçeline yeterli yer yoktu. O pekmezler o kadar lezzetli olurdu ki, pekmez olduktan sonra, çocuklara tavayı verir

7 ziy-çuv olıp parmaqlanmıznen, ya da elimizge temiz yonğaçıqlar alıp tava tübü yalar edik. Mektepten qaytqanda eskencelerge kirip yüzer toqmaq ursaq, bizge birer qalay şıra berir ediler. Eğer şırağa toymasafi yüz toqmaq daa ur, bir qalay şıra daa içersin... Mına o zamanlar nasıl usullarnen balalarnı emekke alıştıra ediler. Şimdi başımız, saçımız ağarsa da, o zevqlı künlerni alâ daa xatırlaymız. Küznin qaynaq künleri keçip kettiler. Bereket cıyıldı, anbarlar toldı, devlet planlan artqaçınen eda etildi. Qalğan bet-bereket kolxozcılarğa taqsim etildi. Er kes emeğine köre aqqını aldı. Evlerge araba-araba yemiş taşıldı. Onı kimisi qışqa saqladı, kimisi quruğa kertti, kimisi bekmez qaynattı, deycegim er kes öz keregini tıqattı. Lâkin yemişnin en sağlamını saylap, ayırıp salqm mağazlarda saqlamaq ve sırası kelgende onı satıp, aqçağa çevirmek, ya da zaxiregc denişmek o tarafnıfi xalqlannda bir adet olıp qalğan edi. Bağçalar ağır yükünden temizlendi. Küz yellerinden yapraqlar saranp yerge töküldiler. Köylüler endi raat raat nefes alıp, aqşamları fener yaqıp bir-birine musafirlikke qatnap, birer filcan qave içip, qonuşıp, keyflenip başlağan vaqıtta ister-istemez qışqa saqlağan almalarını nasıl bir yolnen, qaydadır alıp ketip satuv aqqmda laqırdılar çıqıp başladı. Bu laqırdılar yavaş-yavaş kolxoz idaresine banp yetti. Er kes aqılına kelgen gayeni ortağa süre. Biri dey: - Şeerge adam yibereyik, larök açsın ve bizim yemişlemi satıp parasını bersin. Diğeri dey: - Yoq, bizim şeerlerimiz yemiş tolu. Olarnı uzaq şimal taraflara yiberip sattırmaq lâzımdır. Böyle çeşit türlü laqırdılarnın bir neticesini çıqarmaq içün kolxoz idaresi toplaşuv çağırdı. Toplaşuvğa er kes keldi. Çünki anda er kesnin aldmda turğan can mesele baqılacaq. Yani, bütün yaz manlay teri tökip elde etken bereketini parağa çevirip, öz kereklerini alacaq ve ailesini qış boyunca temin etecek. Toplaşuvda bu mesele ortağa qoyuldı. Nasıl şeerge ve kimni yollamalı? Kolxozcılardan biri turıp: - Yollaycaq olsaq aqaylar, adamnı memleketnin en büyük şeerine yollayıq. Xalq çoq yerde fiyatlar da yaxşı ola. Men Moskvağa yollayıq deyim.. - Siz kimni teklif etesiz? - Kim olsa olsun, menimçün ferqı yoq, tek pa ramı qoluma bersin. Zaldan diğer bir ses daa eşitildi: - Cemaat, men dün Leningraddan kelgen bir adamnen laf ve bizler gürültüyle parmaklarımızla veya elimizdeki temiz yongalarla tavanın dibini yalardık. Mektepten dönerken mengenelere girip yüzer tokmak vurursak, bize birer maşrapa şıra verirlerdi. Eğer şıraya doymazsan yüz tokmak daha vur, bir maşrapa şıra daha içersin,.. İşte o zamanlar böyle usûller kullanarak çocukları emeğe alıştırıyorlardı. Şimdi başımız, saçımız ağarsa da, o zevkli günleri hâlâ daha hatırlıyoruz. Güz mevsiminin hareketli günleri geçip gitti. Bereket toplandı, ambarlar doldu, devlet planları fazlasıyla uygulandı. Kalan bet bereket kolhozculara paylaşıldı. Herkes emeğine göre hakkını aldı. Evlere araba araba meyve taşındı. Onları kimi kışa sakladı, kimisi kurutmak için böldü, kimi pekmez kaynattı, diyeceğim, herkes kendi ihtiyacını karşıladı. Fakat meyvenin en sağlamını seçip, ayırıp serin depolarda saklamak ve sırası gelince onu satıp, paraya çevirmek, ya da zahireyle değişmek o tarafın insanlarında bir âdet olmuştu. Bahçeler ağır yükünden temizlendi. Güz yelleri ile yapraklar saranp yerlere döküldüler. Köylüler artık rahat rahat nefes alıp, akşamlan fener yakarak birbirlerine mi safirliğe gidip, birer fincan kahve içip, konuşup, ke yiflenmeye başladıkları zaman ister istemez kış için sak ladıkları elmaları herhangi bir yolla, bir yerlere götürülüp satılması ile ilgili konuşmalar yavaş yavaş başladı. Bu ko nuşmalar yavaş yavaş kolhoz idaresine de ulaştı. Herkes aklına gelen maksadı ortay a sürüyor. Biri: -Şehre adam gönderelim, küçük dükkân açsın ve bizim meyveleri satıp parasını versin, diyor. Diğeri: -Hayır, bizim şehirlerimiz meyve dolu. Onları uzak şimal taraflarına gönderip sattırmak lâzım, diyor. Böyle çeşitli konuşmaların bir neticeye ulaşması için kolhoz idaresi toplantı düzenledi. Toplantıya herkes geldi. Çünkü orada herkesin önünde duran esas mesele hâlledilecek. Yani bütün yaz alın teri döküp elde ettikleri bereketi paraya çevirip, kendi ihtiyaçlarım alacak ve ailesinin rızkını kış boyunca temin edecek. Toplantıda bu mesele ele alındı. Hangi şehre ve kimi yollamak? Kolhozculardan biri kalkıp, yollayacaksak beyler, adamı memleketin en büyük şehrine yollayalım. İnsanların çok olduğu yerde fiyatlar da iyi olur. Ben Moskova'ya yollayalım, derim. - Siz kimi teklif ediyorsunuz? -Kim olursa olsun, benim için fark etmez, yeter ki paramı elime versin. Salondan başka bir ses işitildi: "Cemaat ben dün Leningrad'dan gelen bir adamla konuştum, orada sı-

Yusuf Bolat. (Aluşta, 1909-1986)

Yusuf Bolat. (Aluşta, 1909-1986) Yusuf Bolat (Aluşta, 1909-1986) Ünlü Kırım yazarı Yusuf Bolat, Aluşta şehrinde, fukara bir ailede doğdu. Yusuf Bolat, köy okulunu bitirdikten sonra, Yalta'daki öğretmenler okulunda okudu. Kırım pedagoji

Detaylı

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos 2003 TOLSTOY 28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova'da doğdu.

Detaylı

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından SABAHATTİN ALİ Bütün Öyküleri İİ YENİ DÜNYA SIRÇA KÖŞK ESİRLER (Oyun) IÇINDEKILER YENI DÜNYA Asfalt Yol Hanende Melek Çaydanlık Ayran İsıtmak Için Uyku Selam Bir Mesleğin Başlangıcı Bir Konferans Yeni

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY *

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ÖZET Bugün yaklaşık 250 milyonu aşan bir nüfusa sahip Türk toplumu arasında köprüler kurmak, ilişkileri canlı tutmak ülke olarak ilk hedefimiz olmalıdır.

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

Üç Kişilik Bir Hikâye

Üç Kişilik Bir Hikâye Üç Kişilik Bir Hikâye Mahmut Sarıkaya* düşürsem garaltısını yeryüzünden silerdim. Ama bunu da deyim ki ömrümde bir esire, bir yaralıya, teslim olana, aman dileyen acize, yaşlıya, kadına, kıza, çocuğa silah

Detaylı

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Yüz Yüze/ 31 Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek / 91 Takdim Cengiz Aytmatov: Çok yönlü bir kişilik, özgün bir yazar. 1928 yılında Kırgızistan'da doğmuştur.

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy Lev Nikolayeviç _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy SUNUŞ 'u yakından tanımak gerekiyor. Onun karakterin-deki, düşüncelerindeki, tesbitlerindeki birçok özellik bizi şaşırtıyor, cezbediyor, düşündürüyor.

Detaylı

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÜÇ ÖYKÜ GOGOL Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÖNSÖZ Burada çevirisini verdiğimiz Burun, Fayton ve Palto, Gogol'un "Petersburg Öyküleri"nin en güzelleridir ve Gogol'un dehasının

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı

Tel: (O 212) 513 63 65-526 80 12 520 62 46-513 65 18 Faks:(0212)5268011 www. altinkitaplar. com. tr info@altinkitaplar.com.tr AGATHA (H it!

Tel: (O 212) 513 63 65-526 80 12 520 62 46-513 65 18 Faks:(0212)5268011 www. altinkitaplar. com. tr info@altinkitaplar.com.tr AGATHA (H it! Agatha Christie _ Acı Kahve _ BLACK COFFEE www.kitapsevenler.com Merhabalar Buraya Yüklediğim e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n

Detaylı

Kürşat Başar _ Başucumda Müzik Roman Bazen kendimizi bir hayalin içinde sanırız ama aslında yaşadıklarımız gerçektir. Bazen de herseyi gerçek

Kürşat Başar _ Başucumda Müzik Roman Bazen kendimizi bir hayalin içinde sanırız ama aslında yaşadıklarımız gerçektir. Bazen de herseyi gerçek Kürşat Başar _ Başucumda Müzik Roman Bazen kendimizi bir hayalin içinde sanırız ama aslında yaşadıklarımız gerçektir. Bazen de herseyi gerçek sanırken aslında yalnızca hayal gördüğümüzün farkına varmayız.

Detaylı

Kemal Tahir _ Kördüğüm

Kemal Tahir _ Kördüğüm Kemal Tahir _ Kördüğüm DÖNÜŞ I Vakit geceyarısını çoktan geçmişti. Hava bulutlu olduğundan birkaç adım ilerisini görmek mümkün değildi. Bu sebeple Topal İsmail büsbütün ağır yürüyor, sakat bacağını zedelememek

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

EMRAH SERBES. Her Temas İz Bırakır. Bir Ankara Polisiyesi

EMRAH SERBES. Her Temas İz Bırakır. Bir Ankara Polisiyesi Gökçen e EMRAH SERBES Her Temas İz Bırakır Bir Ankara Polisiyesi Bu roman bir kurmaca ürünüdür. Adı geçen kişi ve kurumların gerçek yaşamdaki benzerleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktur Yeni yıla kırk

Detaylı

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI Yakın zamanda yaşadıklarımı düşünüyorum da kendi kendimden daha doğrusu insanlığımdan utanıyorum. Gerçekten bizde insan mıyız diyorum. Ben

Detaylı

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR _ 1 BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR Doğan Kitap _ 2 "Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden, İşte öyle bir şey." Çiğdem Talu, 1976 _ 3 Babamın anısına... _

Detaylı

Sarah Jio - Son Kamelya

Sarah Jio - Son Kamelya SARAH JIO m M yhcan ^jj)(enekşeleri ve 'Böğürtlen yasarından Önce küçük bir tohum düşer kalbin odasına, sonra aşkla yeşerir. Kulak verin, umudun sesini duyabiliyor musunuz? /A \ ROMAN 19401ı yılların Amerikası

Detaylı

8 Reşat Nuri Güntekin

8 Reşat Nuri Güntekin DÖRDÜNCÜ sınıftaydım. Yaşım on iki kadar olmalı. Fransızca muallimimiz Sor Aleksi, bir gün bize yazı vazifesi vermişti. "Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın. Bakalım neler bulacaksınız? Sizin

Detaylı

YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA

YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA Kıyıya çarpan dalgaların şıpırtısından ve kıyı çalılarının hışırtısından doğan düşündürücü ezgiyi bozkıra yayarak, nemli soğuk bir rüzgâr esiyordu denizden.

Detaylı

İKİYE BÖLÜNEN ULUS. Prof. Dr. Rahmankul BERDİBAY Ahmet Yesevi Ü, Öğr. Üyesi. Kazak Türkçesinden Aktaran: Salih KIZILTAN.

İKİYE BÖLÜNEN ULUS. Prof. Dr. Rahmankul BERDİBAY Ahmet Yesevi Ü, Öğr. Üyesi. Kazak Türkçesinden Aktaran: Salih KIZILTAN. 9 İKİYE BÖLÜNEN ULUS Prof. Dr. Rahmankul BERDİBAY Ahmet Yesevi Ü, Öğr. Üyesi Kazak Türkçesinden Aktaran: Salih KIZILTAN Karaçay ve balkarların dillerinin, adetlerinin ve hatta kaderlerinin bize yakın olduğunu

Detaylı

Elif Şafak AŞK Önsöz

Elif Şafak AŞK Önsöz Elif Şafak AŞK Önsöz Bir taş nehre düşmeye görsün, pek anlaşılmaz etkisi. Hafiften aralanır, dalgalanır suyun yüzeyi. Belli belirsiz bir tıp sesi çıkar; duyulmaz bile akıntının ortasında, kaybolur uğultuda.

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

Suratım asıldı, duruşmalarla dolu yorucu bir gün geçirmiştim ve bir an önce evime gitmek istiyordum. Sesimi kısarak, "Kim?" diye sordum.

Suratım asıldı, duruşmalarla dolu yorucu bir gün geçirmiştim ve bir an önce evime gitmek istiyordum. Sesimi kısarak, Kim? diye sordum. GĐRĐŞ Sekreterim kapıyı tıkırdatarak başını aralıktan içeriye uzattı. Her zaman neşe saçan gözlerinde garip bir ifade vardı. "Sizinle görüşmek isteyen biri var, efendim" diye fısıldadı. Saat altıya geliyordu

Detaylı

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan ÖYKÜ OCRip: Kitaplık Düzelti: Kitaplık Yayın: Kitaplık Ağustos, 2005 admin.kitaplik@gmail.com http://kitaplik.wordpress.com http://kitaplik.madpage.com Yayınevi

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI

RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI Suat Taşpınar RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI Son 15 yılda dünya o kadar hızlı değişti ki, vakti zamanında ideolojik şartlandırmalarla hasım saydığımız Rusya ile artık hısım olduk. İlişkilerde klasik

Detaylı

«Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, - ruhunda artakalmış barbarlık duygusunun da baskısıyla - soyguncularına

«Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, - ruhunda artakalmış barbarlık duygusunun da baskısıyla - soyguncularına «Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, - ruhunda artakalmış barbarlık duygusunun da baskısıyla - soyguncularına karşı hayranlık duyar.» Andre MAUROIS İngiltere Tarihi

Detaylı