Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri"

Transkript

1 Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Eylül 2007 James Markarian Stephen Brobst Jeff Bedell Informatica Teradata MicroStrategy Teknoloji Direktörü Teknoloji Direktörü Teknoloji Direktörü

2 Yaygın İş Zekası Konuşlandırması İçin Önemli Olan Başarı Etmenleri İçindekiler Yaygın İş Zekası (Pervasive Business Intelligence BI) Yaygın BI Uygulamaları Bilişim Direktörünün (Chief Information Manager CIO) En Önemli Görevi Yaygın BI Kaynaklarının Mimarisi Karar Depoları: Aktif Veri Depolaması Taktiksel Kararlar Karışık İş Yükünü Önceliklendirmek Önemli Görevleri Yürüten Veri Depoları Veri Bütünleştirme Hizmetleri Veri Hizmeti Düzeyi Anlaşmaları Nedir (Data Service Level Agreements SLA)? Veri SLA sına Nasıl Ulaşırız? Karar Hizmetleri Müşteriyle Etkileşim İçindeki Kullanıcılar için Yaygın BI BI Hizmet Düzeyi Anlaşmaları Yaygın Analizler Yaygın BI için Dağıtım Mekanizmaları Yaygın BI için Karar Hizmetleri Başarı Etmenlerinin Özeti Teşekkür Bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan destek ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Bir teknoloji direktörü (Chief Technology Officer CTO) ile çalışmak için en az iki pazarlama ekibi görev almıştır (ve bu makaleyi üç CTO kaleme almıştır). Dan Graham, Jorge Lopez, Julianna DeLua, Amy Phillips, Tiffany Gumfory ve Cheryl Bowden a çok teşekkür ederiz. EB 5408 > 1007 > SAYFA 2/18

3 Yaygın İş Zekası İş zekası ve veri depoları, geçmişte, şirketlerin idari bölümlerinde (back office) çalışan personel ile ilişkilendiriliyordu larda veriler günlük olarak bütünleştirilmekte ve yüklenmekteydi. Veriler, eğilim raporları ve stratejik analizler için en uygun hale getirilmekte ve raporlama araçları aracılığıyla dağıtılmaktaydı. Önceden tanımlanmış raporları yürüten, idari bölümlerdeki planlamacılar, iş zekasının en temel kullanıcılarıydı. Bilgi çalışanları, zamanla daha zengin ve daha çeşitli bakış açıları istemeye başlamışlardır. Kullanım olgunlaştıkça, öngörülü analizleri, durum tabanlı uyarıları ve işletimsel karar desteğini içeren gereksinimler standart hale gelmiştir. Gerçek zamana yakın bilgilere yönelik talepler, genellikle müşteriyle doğrudan iletişim halindeki personelden (front office) gelmektedir. Ancak, verilerin günde birkaç kez girilmesinden kaynaklanan maliyetler ve karmaşıklık, verileri erişilmez kılmaktadır. Bu sorunlar, uzman veri merkezi yöneticilerini ve yenilikçi yazılım satıcılarını, kaynak sistemler ve veri depoları (data warehouse DW) arasındaki veri gecikmelerini engelleyerek, mesai saatleri boyunca tam zamanında kavrama becerisi sunan yöntemler bulmaya itmiştir. Birçokları için, bilgileri müşteriyle doğrudan ilişki içinde olan çalışanlardan izole eden (DW) çizgi ortadan kalkmıştır. İleriyi gören işletmeler, raporlamanın ötesine geçerek, birçok işletme süreci ve bilgi kullanıcıları boyunca, gelirleri ve maliyet tasarruflarını geliştirmenin yollarını bulmuşlardır. Müşteriyle doğrudan etkileşime sahip çalışanlar, sağlayıcılar, tüketiciler ve iş ortakları, en sonunda, taktiksel kara desteği için BI becerilerini kullanabilir hale gelmiştir. Bu sayede, veri analizi kullanarak rekabet eden işletmelerde, yaygın BI ortaya çıkmıştır. Yaygın BI Uygulamaları Kurumsal hedefleri belirleyen yöneticiler kadar, o hedefleri yürüten çalışanlar da büyük öneme sahiptir. Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları, her gün, karlılığı ve marka imajını etkileyebilecek, binlerce küçük karar almaktadır 1. Gerçektende geçmişte, müşteriyle doğrudan etkileşim içindeki birçok çalışan, kararlarını, kurumsal hedeflerle aynı hizayı yakalamak için gereken olgulara erişmeden almışlardır. Yaygın BI uygulamalarının amacı, idari birimler tarafından üretilen verilerin yatırım getirisini (Return of Investment ROI) %400 ten de fazlaya taşımaktır 2. Aynı zamanda, bu verileri müşteriyle doğrudan etkileşim içinde olan çalışanlara, yaptıkları işe uygun şekillerde dağıtmayı da hedeflemektedir (benzer sonuçlar ile). Bir işletmede, yaygın BI kavrama becerilerinin uygulanabileceği binlerce iş süreci bulunmaktadır. Peki, önde gelen şirketler, yaygın BI ile ne yapmaktadırlar? Bu soruyla ilgili bazı önemli noktalar aşağıdaki yer almaktadır: > Müşteri Hizmetleri Temsilcileri tarafından yapılan, gelen ve giden çapraz satışlar > Satış anındaki sahtekarlıklıların tespit edilmesi > Sigorta taleplerinin otomatik olarak sınıflandırılması ve sahtekarlıkların tespit edilmesi > Web sitelerinde, ATM lerde ve POS cihazlarında, kişiselleştirilmiş, bir sonraki en iyi teklifin sunulması > Tedarik zinciri faaliyetlerinin denetlenmesi > Promosyonlu ürünlerde, perakende stoğunda kalmayan ürünlerin denetlenmesi > Çalışma ve ekip zaman çizelgelerinin hazırlanması > Römork ve konteynır yüklemelerinin ve yönlendirmelerinin en iyi şekilde yapılması > Kara para aklanmasının önüne geçilmesi > Fiyatlandırmanın ve kazanç yönetiminin dinamik olarak gerçekleştirilmesi > Üretim hattındaki kalite uyarılarının gerçek zamanlı olarak aktarılması Yaygın BI, temel BI alt sistemlerine yeni iş yükleri ilave etmektedir. Klasik çıkart dönüştür yükle (extracttransform load ETL) alt sistemi artık, birden çok veri kaynağından, nerdeyse gerçek zamanlı olarak gelen verilerin bütünleştirmesi ile uğraşmak zorunda kalmaktadır. DW, sabit veri yüklemenin, karmaşık raporlamanın ve taktiksel taleplerin karışık iş yüklerini desteklemelidir. Bunun ardından, BI platformu, bütün verileri analiz etmeli ve bu bilgileri, raporlar, uyarılar ve işletimsel uygulamalar aracılığıyla zamanında iletmelidir. Yeni bilgi sağlama zinciri, yaygın BI çözümlerini sağlamak üzere oluşturulmalıdır. 1Frank Rohde, Little Decisions Add Up, Harvard Business Review, Haziran IDC, The Financial Impact of Business Analytics EB 5408 > 1007 > SAYFA 3/18

4 Bilişim Direktörünün (Chief Information Manager CIO) En Önemli Görevi Yaygın BI konuşlandırılmasının en zorlu kısmı, işletmenin BI hakkındaki düşüncelerini değiştirmektir. CIO, değişimin temsilcisi olmalıdır (yeni bakış açısının ve gerekli becerilerin imkanlarını anlatan bir liderin düşüncesine sahip olmalıdır). CIO, işletmenin yöneticileri ve sahipleri ile temasa geçip, onları eğiterek, düşük gecikme sürelerine sahip bilgileri kullanarak, kurumun, kazancı arttırmak ve maliyetleri düşürmek için yeni yolların olduğunu kavramasına yardımcı olmaktadır. Bu süreç genellikle şu soruyla başlar; Eğer tüm çalışanlarımız bütünleştirilmiş analitik bilgilere, ertesi gün değil de dakikalar içinde sahip olsalardı, farklı olarak ne yapardık? İlk adım genellikle, diğer işletmelerin, yaygın BI çözümleri kullanarak, nasıl rekabetçi bir avantaj sağladıkları konusunda kuruluşu eğitmeyi kapsamaktadır. İkinci olarak CIO, BT mimarlarını ve geliştiricilerini, yaygın BI nın başarılı bir şekilde uygulanabileceği konusunda ikna etmelidir. Teknik olarak şüpheci olan birçok kişi, genellikle eski mimarileri ve tasarımları ön plana çıkaracaklardır. Gereken beceriler BT kuruluşu içerisindeki var olmasına rağmen, J2EE/.NET geliştiricileri ve BI mimarları, geçmişte nadiren iş birliği yaptığı görülmüştür. Eski yapılarla çalışan geliştiricilerin kanıt göster şüpheciliği, ilerlemek için mutlaka tatmin edilmelidir. CIO ların kurumsal değişikliklere alışkın olmaları bu durumu kolay hale getirmemektedir. Yaygın BI yı işletimsel uygulamalar ile bütünleştirmenin pahalı ya da devrimsel olması gerekmemektedir. Zamanında ya da doğru zamanda veriyi konuşlandırma konusunda, maliyeti ve riski kontrol altına almanın bir yolu da, veri dağıtımı için doğru gecikme zamanlarını seçmektir. Veri tazeliği seviyeleri, gerçek zamanlı veri depolama çerçevesinde, Pazar aldatmacaları (market hype) yerine, işletme süreçlerine dayandırılmalıdır. Dolayısıyla, verinin doğru zamanda dağıtılması, yeteri kadar taze olan verinin mümkün olan en az maliyetle sağlanması anlamına gelmektedir. Benzer bir şekilde, yaygın BI, tek bir proje ya da harcama değildir. Genellikle birçok küçük yaygın BI projesi yıllar içersinde gelişmiştir (her biri, daha önceden konuşlandırılan altyapı üzerine inşa edilmiştir). Maliyetleri kontrol altına almanın bir başka yolu ise, oluşturulacak altyapı hakkında, mimari bir kaynağa sahip olmaktır. İyi bir mimari kaynak, giderek artacak olan konuşlandırma için bir plan sağlamakta ve geleceği olmayan projeleri en düşük seviyeye indirmektedir. EB 5408 > 1007 > SAYFA 4/18

5 Yaygın BI Kaynaklarının Mimarisi Peki, yaygın BI nedir? Yaygın BI, bütünleştirilmiş doğru zamanlı DW bilgilerini tüm kullanıcılara dağıtma becerisidir (müşteriyle etkileşim halinde çalışanları, sağlayıcıları ve iş ortaklarını kapsayarak). Bir işletmeye tüm süreçlerde her zaman akıllı kararlar almak için gerekli olan görüş kabiliyetini, kavrama becerisini ve olguları sağlamaktadır. Çoğu şirket için bu süreç, var olan BI/DW altyapısını birçok işletimsel iş süreci için karar hizmetleri sağlayarak, geliştirme anlamına gelmektedir. Yaygın BI kaynak mimarisi, var olan altyapıya göre, hem işlem hizmetlerini (örneğin, OLTP) hem de karar alma hizmetlerini tanımlamaktadır. İşletme kullanıcıları, BT altyapısına, web portalları, web uygulamaları, POS terminalleri, self servis kulübeler, elle kullanılan cihazlar ve etkileşimli sesli yanıt sunucuları aracılığıyla ulaşabilmektedirler. yönetimi (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve daha önce kullanılan uygulamaların bulunduğu yerdir. Veri bütünleştirme hizmetleri, bilgilerin devamlı akışını ve toplu dosya (batch file) verilerin toplanmasını sağlayarak birden çok alan (domain) arasında köprü oluşturmaktadır. İşletimsel bilgi havuzlarından değişen bilgileri alarak, veri bütünleştirme hizmetleri verileri, aktarmakta, ortaya çıkarmakta, iyileştirmekte ve birçok aboneye dağıtmaktadır. Karar havuzları, işletmelerin veri depoları, veri ambarları ve işletimsel veri depolarıdır. Veri bütünleştirme hizmetlerinin sonuçlarını benimseyip sürdürmekte ve geniş çaptaki veri içeriğine yüksek hızda Erişim sağlamaktadırlar. İşlem hizmetleri, işletmeye muhasebe (bookkeeping) işlevi sağlayan uygulamalardır. Bu süreç, geleneksel çağrı merkezi otomasyonu (işletimsel CRM), işletme kaynak Şekil 1. Yaygın BI Kaynak Mimarisi EB 5408 > 1007 > SAYFA 5/1

6 Karar hizmetleri, olguları, şablonları ve işletmenin veri havuzları arasındaki ilişkileri analiz etmek ve uygun bilgileri dağıtmak için kullanılmaktadır. Mimarinin bu kısmı, BI ve veri depolarına erişen uygulamalar üzerine odaklanmaktadır. Bu süreç, pazar bölümlendirmesi, risk analizi, kategori yönetimi, karlılık analizi ve finansal planlama gibi raporlama, veri bulma, taktiksel uygulamalar, işletimsel uygulamalar ve stratejik uygulamaları içermektedir. İşletme uygulama bütünleştirmesine, genellikle, bir İşletme Hizmeti Veri Yolu (Enterprise Service Bus ESB), ileti ara katman yazılımı (messaging middleware), J2EE ve.net geliştirme araçları ve hizmet tabanlı mimari (serviceoriented architecture SOA) kullanılarak erişilmektedir. Bu noktada, bağdaştırıcılar, dönüştürücüler, üstleniciler, yayınlama ve abonelik ve bilgi yönlendirmesi gibi birçok ara katman yazılım hizmeti sürece dahil olmaktadır. Ticari süreç otomasyonu, denetleme ve düzenleme becerilerinin bir toplamıdır. Ticari Süreç Yönetimini (Business Process Management BPM), İşletme Faaliyet Denetlemesini (Business Activity Monitoring BAM) ve İşletme Kural Motorlarını (Business Rules Engines BRE) içermektedir. Bu sistemler, SOA iş akışını yönetmekte, durumları tespit etmekte, uyarılar göndermekte ve işletme kullanıcılarının işletme kurallarını gerçek zamanlı olarak değiştirmelerine olanak sağlamaktadır. EB 5408 > 1007 > SAYFA 6/18

7 Karar Depoları: Aktif Veri Depolaması Geleneksel veri depolaması stratejik karar desteğine odaklanmaktadır. İşletme stratejisini geliştirmek adına, karmaşık varsayım analizleri ile birlikte temel performans göstergelerini (key performance indicators KPIs) anlamak için tek bir gerçek kaynağına sahip olmak, rekabetçi pazar ortamlarında kesinlikle büyük bir öneme sahiptir. Veri arama (data mining) teknikleri çeşitli yollarla işletme stratejine incelik kazandırmaktadır. Örneğin; gelişmiş müşteri bölümlemesi, müşteri kazanılması ve kaybedilmemesi modelleri, mal karışımı optimizasyonu, fiyatlandırma modellemesi ve bunlara benzer diğer uygulamalar. Geleneksel veri depolaması, karar alıcılar tarafından genellikle, pazarlama, finans ve stratejik planlama gibi alanlarda kullanılmaktadır. Stratejik karar desteği, genellikle nispeten daha az sayıda bulunan yüksek kademedeki karar alıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bunun aksine taktiksel karar desteği, sahada görev yapan karar alıcıları güçlendirmek için kullanılmaktadır. Her dakika karar alan yüzlerce ya da binlerce kişinin, karlarının kalitesini geliştirmek için doğru bilgilere sahip olması durumunda, bilgi arttırımı en üst seviyeye getirilmiş olur. Taktiksel bir karar, müşteri hizmetleri temsilcisiyle görüşen bir müşteriyle (ücret silinmeli mi yoksa silinmemeli mi?) ya da herhangi bir raydan çıkma arızası durumunda trenlerin tekrar yönlendirilmesiyle alakalı olabilmektedir. Aynı şekilde, taktiksel bir karar belirli bir mağazadaki belirli bir ürün için yapılacak fiyat indirimi ya da bir işletmeyi idare ederken her saat birçok kez karşılaşılan diğer kararlar ile ilişkili olabilmektedir. Tek bir taktiksel karar her ne kadar stratejik olmasa da, günde binlerce kez gerçekleşen bu kararları yürütme yeteneğinin stratejik uygulamalara büyük bir etkisinin olduğu kesindir. İşletmenin veri depolarında yönetilen veri varlıklardan gelen arttırım, verilerin çalışanların kullanımına sunulmasıyla gerçekleşmektedir (sadece kurumsal merkezde görev alanların değil). Ancak, bilgileri sadece olduğu gibi sunmak yeterli değildir. Bilgiler işlemeye uygun olmalı ve iş süreci, aktif veri depolarından gelecek verilerin etkili bir biçimde kullanımına uygun hale getirilmelidir. Taktiksel Kararlar Taktiksel karar desteğinin işletmenin veri deposundan sağlanması, var olan hizmet seviyesi anlaşmalarının tekrar gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Veri tazeliği, performans ve kullanılabilirlik, odaklanılması geren üç temel alandır. Geleneksel bir veri deposunda, veriler genellikle periyodik ve toplu olarak güncellenmekte ve zaman aralığı bir günden bir haftaya kadar değişmektedir. Taktiksel bir karar destek ortamında, veriler çok daha sık güncellenmelidir. Örneğin, bugünün satış rakamları stratejik bir karar almak için gerekli olmasa da, güncel satış ve stok rakamlarına ulaşmak, fiyat indirimleri konusunda etkili (taktiksel) kararlar almak için oldukça önemlidir. Taktiksel karar desteği ortamında, toplu veri aktarımı, dönüşümü ve yüklemesi (ETL) süreçlerinin, yavaş ama sürekli veri toplamaya ya da devamlı ufak toplu veri toplamaya geçişi gerektirecektir. Bu süreç, tasarımda, çekiş paradigmasından (toplu zamanlanmış işleri temel alarak) itiş paradigmasına (gerçek zamana yakın durum yakalamasını temel alarak) doğru olan önemli bir geçiştir. Taktiksel bir karar desteği ortamında, destekler de, sorgulama performans hizmeti için yükseltilmiştir. Taktiksel kararlar günde birçok kez alınmaktadır ve bu kararların tutarlılığı büyük oranda zamanında alınmasına bağlıdır. Ömrü aylar ya da yıllar ile ölçülen stratejik kararların aksine, taktiksel kararların ömrü dakikalar hatta saniyelerdir. Bir raydan çıkma durumunda trenlerin nasıl yönlendirileceği, oldukça çabuk alınması gereken bir karardır. Karar alınırken yaşanacak her bir dakika gecikme, daha sonraki tarife gecikmeleri anlamında, büyük ekonomik maliyetler anlamıma gelmektedir. Benzer bir şekilde, web sitesinde müşteriye sunulan bir sonraki en iyi teklifin de hızlı olması gerekmektedir (rekabet sadece üç tıklama uzaktadır). Kararın uygulanmasındaki fırsatın kaybolmaması için, taktiksel kararlar saniyeler ya da dakikalar içinde yapılmalıdır. Kuşkusuz ki, taktiksel bir karar, stratejik bir karara göre genellikle daha dar bir çerçeveye odaklanmaktadır. Dolayısıyla, taranması, sınıflandırılması ve analiz edilmesi gereken daha az veri mevcuttur. Ancak taktiksel kararlar kesinlikle basit değildir. Trenlerin tekrar yönlendirilmesi birçok etmene bağlı olacaktır. EB 5408 > 1007 > SAYFA 7/18

8 Örneğin, tren vagonlarının bir önceki günkü yerlerinde olmamasından kaynaklanan domino etkileri, yükün beklenenden geç gelmesinin müşteri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, etkilenen müşterilerin göreceli karlılığı, tarihi belli olan yüklemelerin teslimat esnekliği gibi, çok karmaşık bir optimizasyon sorununa dönüşmektedir. Her ne kadar stratejik karar desteğinden daha seçici veri erişimi söz konusu olsa da, yüksek sayıdaki müşteriler, yüklemeler ve varlıklar bulunduğundan dolayı, incelenmesi uzun sürmektedir. Buna ek olarak, taktiksel karar desteğinde sorgulamanın yürütülmesi sırasındaki aynı anda kullanım seviyesi, genellikle, stratejik karar desteğinden daha büyüktür. Şimdi, stratejik ve taktiksel karar desteği sorgularının işletme veri deposunda beraber bulunduğunu düşünün. Şüphesiz, her sınıftaki iş yükü için belirgin hizmet seviyelerine ihtiyaç duyulacaktır. İş yükünün türüne göre, bilgisayar kaynaklarının her sorguya farklı bir biçimde tahsis edilmesi gerekecektir. Karışık İş Yüklerini Önceliklendirmek Sadece stratejik karar desteğine odaklanan veri depoları için, kaynakları yönetmek genellikle, eş zamanlı uygulamalara bazı en üst sayıdaki sorgulara kadar izin vermek anlamına gelmektedir. Çoğu uygulamada, tüm sorgulamalar, kaynak tahsisi bakımından aynı seviyede değerlendirilmektedir. Veri depolarının sadece uzun vadedeki kararlara odaklandığı durumlarda, acil cevap ihtiyacı ve akıllı kaynak yönetimi en önemli unsur olmamaktadır. Bu günlerde, veri depolama ortamları çok basit değildir. Oturmuş veri deposu konuşlandırmaları, raporlama, OLAP, özel amaçlı sorgular, veri bulma, sürekli veri yüklemesi, taktiksel karar desteği ve durum tabanlı tetiklenmiş karar yürütme kombinasyonlarını içeren, karışık bir iş yükü ile ele alınmalıdır. Ne yazık ki, çoğu uygulama, kaynakları, karışık iş yükleri için en uygun yolla yönetmemektedir. Şekil 2. Taktiksel Kararlar, Stratejik Kararlar ve Sürekli Yükleme EB 5408 > 1007 > SAYFA 8 /18

9 Oturmuş bir veri deposu konuşlandırmasının esası, karışık iş yüklerinin farklı özelliklerinin çok farklı hizmet seviye gereksinimlerinin bulunmasıdır. İki saatlik hizmet seviyesi gerektiren bir veri arama sorgusu ile iki saniyelik hizmet seviyesi gerektiren taktiksel bir karar desteği sorgusuna, eşit kaynak erişimi öncelliği sağlamak optimal bir süreç olmayacaktır. Önceliklendirme olmaksızın yapılan iki saniyelik taktiksel sorgulama, düşük performans gösteren 200 saniyelik bir sorguya dönüşebilmektedir. İleriye etkili (proactive) kaynak yönetimi çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İleriye etkili kaynak yönetiminin iki temel özelliği bulunmaktadır: sorgu zamanlaması ve önceliklendirilmiş kaynak tahsisi. Sorgu zamanlaması, sorgunun uygulama için veri tabanı içersine ne zaman serbest bırakılacağını belirlemektedir. Kısa sorgular genellikle anında çalıştırılmakta, yoğun kaynak gerektiren ve esnek hizmet seviyelerine sahip sorgular ise işletim kaynakları boşalıncaya kadar ertelenmektedir. İleriye etkili sorgu zamanlaması, kaynakların aşırı kullanımından kaynaklanan, sunucu tahribatını azaltmaktadır. Maliyet tabanlı optimizasyon aracı tarafından gerçekleştirilen tahminler, zamanlama kararlarlarının temelini oluşturmaktadır. Dinamik önceliklendirilmiş kaynak tahsisi, bir sorgu yürütülmek için zamanlandığında, işletim kaynaklarına erişimi yönetmek için kullanılmalıdır. Makinenin toplam kapasitesi, eş zamanlı yürütülen sorgular arasında paylaştırılmalıdır. Örtüşmeli giriş/çıkış (overlapped I/O) ve CPU kullanımı, RDBMS süreçleri ve görevleri içerisinde, çoğul görevlendirme ve sorguların mikro zamanlaması aracılığıyla yer almaktadır. Bu karmaşık yürütme ortamında, kaynakların nasıl tahsis edileceği, veri depolarının ver tabanlarına uygulanan kaynak tahsisi politikalarına göre gerçekleşmektedir. Birçok bağlantısal veri tabanı, önceliklere göre kaynak tahsisi yönetimi için oturmuş algoritmalardan yoksundur. Bu yüzden, hizmet seviyesi hedeflerini karşılamakta zorlanmaktadırlar. Bazıları, kaynakları iş yüklerine kalıcı olarak tahsisi eden, sabit karışık iş yükü yönetimini kullanmaktadır. Dinamik kaynak önceliklendirmesinin olmadığı durumlarda, görevler işlerini bitirmek için yedekleme yaparken, bazı CPU kaynakları atıl durumda olacaktır. Bu zorlu bilgisayar bilimi sorunu, yaygın BI projelerine kalkışılmadan önce, ayrıntılarıyla anlaşılmalı ve gözden geçirilmelidir. Önemli Görevleri Yürüten Veri Depoları Kullanılırlık, geleneksel veri depolarında, hizmet seviyeleri anlamında genellikle ihmal edilen bir unsurdur. Uzun vadeli stratejik kararlar söz konusu olduğunda, veri deposunun bir günlük çöküşü halinde sorgu yürütülmesinin bir sonraki saate ya da güne kalmasının işletmeye olan ölçülebilir etkisi çok büyük değildir. Ancak aynı şey taktiksel karar desteği için söylenemez. En uygun müşteri ilişkileri kararlarını desteklemek için, gelen müşteri çağrılarının bir sonraki güne kadar ertelenmesi mümkün değildir. Aktif veri depolarının çöküş süresi, kaybolan ticari fırsatlar anlamına gelmektedir. Bu nedenle, en yüksek ticari değerin sağlanması için, planlanmış ya da planlanmamış aksama sürelerinin en aza indirgenmesi gerekmektedir. Aktif veri depolaması, açıkça, yeni nesil karar desteğini oluşturmaktadır. Hem taktiksel hem de stratejik karar desteğinin tek ve tutarlı bir bilgi deposundan sağlanmasının kaçınılmaz faydaları bulunmaktadır. Bunun gibi mimariler, doğal olarak, stratejik gelişme ile işletimsel (operational) yürütmenin aynı hizaya gelmesini desteklemektedir. Ancak birçok durumda, var olan veri deposu mimarisinin tekrar düşünülmesi gerekecektir. Veri tazeliği, performansı ve kullanılırlığı alanlarında daha katı hizmet seviyelerine doğru bir geçiş oldukça önemlidir. İşletme yetkilileri, operasyonlar üzerinde taktiksel karar desteğini bütünleştirmek için gereken, işletme süreçlerinin tekrar tasarlanmasına başlamaya hazır olmayabilirler. Bu tür durumlarda en azından, aktif veri deposu altyapısına kaçınılmaz geçişi öngören bir veri deposu konuşlandırma planı oluşturmak oldukça önemlidir. EB 5408 > 1007 > SAYFA 9/ 18

10 Veri Bütünleştirme Hizmetleri Yaygın BI sağlamak için yapılan herhangi bir kuvvetli strateji, veri bütünleştirmesine yeni bir bakış açısını da beraberinde getirecektir. Yaygın BI, sadece daha geniş bir kitleye taktiksel kavrama yeteneği sağlamaktan ibaret değildir. Aynı zamanda, ihtiyaç duyulan verileri, doğru sıklıkta, gerekli esneklikte ve kalite dağıtan, güvenilir bir mimariyi de gerektirmektedir. Veri Hizmeti Seviyesi Anlaşmaları Nedir (Data Service Level Agreements SLA)? Her girişimin başarısı, veri yeterliliği ve güncellemeler için uygun sıklıkların açıkça belirlenmesine bağlıdır. Bunu, Veri Hizmeti Seviyesi Anlaşmaları (SLA) çerçevesinde düşünmek, kullanıcı beklentilerini ve bütünleştirme altyapısının esas becerilerini ölçmek için oldukça iyi bir yoldur. Bu süreç aynı zamanda, veri sağlayıcıların bilgi çalışanlarının beklentilerini yerine getirmeye nasıl olanak sağladığının değerlendirilmesini de içermektedir. Veri SLA sının birçok unsuru olabilmektedir. Tam bir liste oluşturmasa da, veri tazeliği, veri bütünlüğü ve veri doğruluğu bunlardan en önemlileridir. İyi bir Veri SLA sı, bu unsurların her biri için, beklenen, kabul edilebilir ve kabul edilemez değerlerleri tanımlayacaktır. Aynı zamanda, kullanıcılarla açık bir anlaşma ve önceliklendirilmiş bir dağıtım planını da sağlayacaktır. Her kategori için önemli etmenler şunları içermektedir: Veri Tazeliği Gerçek zamanlı karar alma göz önünde alınıldığında, veri tazeliğine yönelik bir zihniyet değişikliği gerekmektedir. Taze verinin oluşturulduğu ya da değişikliğe uğradığı an dağıtılması, çevikliğe olanak sağlamaktadır. Örneğin işletmeler, finansal işlemlerdeki sahtekarlıklara hızlı bir şekilde müdahale etmek, perakende stoğunun tükenmesi durumunda çabuk cevap vermek ya da araca takılı navigasyon sistemlerine trafik uyarıları göndermek için çevikliğe ihtiyaç duymaktadırlar. İşletmenin hız ihtiyacını" anlamak, mimarların, hangi verinin hangi sıklıkta dağıtılması gerektiğini belirlemesine olanak sağlamaktadır. Her verinin gerçek zamanlı olarak aktarılması gerekmemektedir. Mimarın amacı, yeteri kadar hızlı olmaktır. Bir uçuş iptali durumunda, havayolunun 100 den fazla yolcunun yeni seyahat programını işlemesi için gereken verileri toplaması ve analiz etmesi için sadece birkaç dakikası vardır. Bunu aksine, online bir küresel konumlama sistemi (global positioning system GPS) sağlayıcısı, yol çalışmalarına ve servis yollarına ait verileri gerçek zamanlı olarak edinebilmektedir. Ancak bu bilgileri sadece birkaç saatte bir sisteme eklemekte ve yayınlamaktadır. Yeteri kadar hızlı olma kavramı, gecikmelerin derecesinin kazançlar, maliyetler ve müşteri memnuniyeti gibi performans ölçütleri üzerindeki etkisine bağlı olarak, havayolu ve GPS sağlayıcısı tarafından farklı tanımlanmaktadır. Veri Bütünlüğü Taktiksel kararlar belirli bir çerçeve içerisinde alınmalıdır. Veri çerçevesi, mümkün olan tüm kaynaklardan gelen her uygun verinin derlenmesiyle elde edilmektedir. İleti sıraları, ESB ler ve web hizmetleri gibi gerçek zamanlı bilgi kaynakları, veri sağlamak için, veri depolarına bağlanmalıdır. Bilgiler aynı zamanda, SWIFT, HIPAA, X12, EDIFACT gibi XML bilgi alışverişi formatlarından (interchange formats) hatta Word, Excel ve PDF gibi PC dokümanlarından aktarılmalıdır. Yapısal olmayan bu veri formatları, yaygın BI için yapılan veri bütünleştirmesi planına dahil edilmelidir. Veri Temizlenmesi ve Veri Doğruluğu Doğru olmayan verilere bağlı kararlar almak en iyi ihtimalle, riskli bir öneridir. Gerçek zamanlı ulaşan ve gerçek zamanlı kullanılan veriler, doğal olarak gerçek zamanlı temizlenmelidir. Bu süreç, verilerin gerçek zamanlı olarak temizlenmesi, gereksiz ve hatalı eylemlerin önüne geçmek adına oldukça önemlidir. Veri bütünleştirme platformu, tüm veri kaynaklarından gelen verileri, standartlaştırma, temizleme ve eşleme becerisine sahiptir. Bu sayede, tüm uygun veriler veri depoları boyunca birbirine bağlanmış ve çoğaltılmamış olmaktadır. Örneğin, veri bütünleştirmesi alt sistemi, veri kalitesi kurallarını kullanarak, yetkililere, muhtemel bir sahtekarlık, kimlik hırsızlığı ve kara para aklama konusunda gerçek zamanlı olarak rapor verebilmekte ve yetkilileri uyarabilmektedir. Bilgisayar korsanları ve gelişmiş suç şebekelerinin yoğun olduğu bu dönemde, hızlı müdahale süresi, kuruluşların büyük mali kayıplara ya da yasal ve diğer zararlara maruz kalmalarını engellemeye yardımcı olabilmektedir. Veri SLA sının diğer kısımlarında olduğu gibi, veri kategorilerinin temizlenmesi için yapılacak yatırım, o verinin işletme değerine göre ayarlanmalıdır. EB 5408 > 1007 > SAYFA 10/18

11 Veri SLA sına Nasıl Ulaşırız? Veri SLA sına ulaşmak için dört temel gereksinim mevcuttur: Gerçek zamanlı veri toplama, mikro grup (micro batch), değişmiş verinin yakalanması ve gerçek zamanlı dayanıklılık. Gerçek Zamanlı Veri Toplama Gerçek zamanlı veri toplama, veriyi çıkış noktasından veri tabanına, üç yöntemden biriyle atmaktadır: İleti gönderme, değişmiş verinin yakalanması ya da web hizmetleri. İletiler, ileti sıraları, EAI ya da ESB ara katman yazılımları aracılığıyla dağıtılmaktadır (Kaynak Mimarisi şekline bakınız). Göz önünde bulundurulması gereken iki önemli özellik, gerçek zamanlı bilgileri idare etmenin semantikleri ve ileti gönderme hizmeti seviye anlaşmalarına dahil olmaktır. İleti gönderme sistemleri ile temel bütünleştirme, her zaman devam eden veri bütünleştirme sistemleri için oldukça basittir. Ancak, gerçek zamanlı kaynaklar, toplu kopyalarının eşleri gibi işlem görememektedirler. Gerçek zamanlı verilerin işlenmesi, toplu işlemlerde olduğu gibi grup tabanlı işlemlerin benzer türlerini (bir araya getirme, bağlama ve derecelendirme) sağlamak için, veri bütünleştirme motorlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu süreç, veri sonu işaretlerini (end of data markers) beklemek için tasarlanmış bütünleştirme motorları için genellikle, oldukça tehlikeli olmaktadır. Bunun aksine, doğru gerçek zamanlı veri bütünleştirme motorları grup tabanlı semantikleri veri akışına gönderebilmektedir. Bu süreç, geçen süre, ileti sayısı, veri işaretleri ya da iletiler arasındaki gecikmeler ile veri pencerelerini tanımlamak anlamına gelmektedir. Garantili İleti Dağıtımı (Guaranteed Message Delivery GMD) zincirleri, ileti alındı bildirimleri ve geri alma becerilerini sağlamak için tüm sistemlerin dahil olmasını gerektirmektedir. Tek bir iletiyi dağıtmak nispeten daha basittir: bir mesaj alınır, dönüştürülür ve hedef RDBMS içerisine gönderilir. Veri başarılı bir şekilde teslim edildiğinde, ileti sitemine alındı bildirimi gönderilmektedir. Veri bütünleştirmesi platformu, grup kayıtları ile uğraştığı zaman, çoklu iletileri, birlikte ya da ayrı ayrı dağıtılması ve alındı bildirimi gönderilmesi gereken atomik birimler gibi ele almalıdır. Şekil 3. Veri SLA sına Ulaşmak için Veri Bütünleştirme Hizmetleri EB 5408 > 1007 > SAYFA 11/18

12 Örneğin, 150 kalem ürün içeren bir fatura, üç ileti içerisinde gönderilebilmektedir, ancak hala tek bir iş birimidir. Bütünleştirme sistemi, iş birimindeki hataları ele almak adına, sadece bir kere yaz (örneğin geri almanın uygun olmayan şekilde iptal edilmesi halinde kayıtların çoğaltılmaması) gibi gerekli yazım semantiklerinin ihlalini önlemek için, kendi geri alma günlüğünü tutmalıdır. Tüm bunlar, yaygın BI için veri tazeliği ve bütünlüğünü amaçlamaktadır. Değişmiş Verinin Yakalanması Değişmiş Verinin Yakalanması (Changed Data Capture CDC), veriyi nerdeyse gerçek zamanlı olarak yakalamak için kullanılan diğer bir faydalı yoldur. Genellikle, işlemler veri tabanına uygulandığı zaman, DBMS geri alma günlüklerinden değişikliklerin algılanması yoluyla çalışmaktadır. Değişiklikler aynı zamanda, işletim sisteminin ya da işlem sisteminin, sırasıyla, VSAM ya da IMS durumunda var olması aracılığıyla da yakalanabilmektedir. Değişmiş veriler, CDC hizmetinin abonelerine dağıtılmaktadır. Bu yaklaşım, ileti tabanlı sistemlerde çeşitli avantajlara sahiptir. En başta, kaynak uygulamaları içerisine tamamen kesintisiz olmasıdır. CDC mekanizması aynı zamanda, bozulmalardan ve engellemelerden tamamen izole edilmiştir. CDC sistemleri, ekrandaki verilerin kopyalanmasına (screenscraping) ya da COBOL veya REXX kodlarının değiştirilmesine başvurmaksızın, IMS ve IDMS gibi eski DBMS sistemleri ile çalışabilmektedir. CDC, yaygın BI için, veri tazeliği ve bütünlüğünü desteklemektedir. Mikro Grup (Micro Batch) Modeli Birçok kuruluş, gerçek zamana yakın işlemeye doğru bir adım olarak, bilgilerin sık, küçük ve zamanlanmış çekişini sağlayan mikro grup modeline geçmektedirler. Bu süreç özellikle, dosyaların periyodik zaman aralıklarında oluşturuldukları ve işlemeye uygun hale geldikleri, çağrı detayı kayıtları ya da tıklama akışı verilerinin işlenmesi durumlarında oldukça faydalıdır. Mikro grup, ismine karşın, veri boyutları ve işleme süresine bağlı olarak, çok büyük olabilmektedir. Bu süreç, veri bütünleştirmesi platformunun performansına ve ölçeklendirebilirliğine önemli bir değer katmaktadır. Platform, tek bir SMP sunucusu ya da bir MPP sunucusunun çoklu devreleri üzerindeki, diziler ve işlemler boyunca verileri bölümleyebilen, ardışık düzenli bir mimari sağlamalıdır. Veri platformunun iş yükü yöneticisi, en iyi iş çıkışını elde etmek için, yoğun giriş çıkış talep eden işlemleri yoğun CPU gerektiren işlemlere karşı dengelemelidir. Arama ön belleklerinden ve veri hizmetlerinden faydalanmak adına, ağ ya da işlem atlamalarını en düşük seviyeye getirirken, belirli işlemler için devre benzerliklerini belirleyebilmelidir. Son olarak, hareketli veriyi, hedef veri deposuna optimize etmek için, yerel RDBMS ara yüzlerinden ve yükleyicilerinden faydalanmalıdır. Bu süreç, bağımlı veri ve performans ile daha iyi yan yana yerleştirme adına, bazı işlemleri RDBMS içerisine göndermek için aşağı itişli (push down) optimizasyonun uygulanmasını içermektedir. Gerçek Zamanlı Dayanıklılık Veri bütünleştirme hizmetlerinin güvenirliliğinden emin olmak adına, bir veri bütünleştirme platformu, kesinlikle yüksek derecede kullanırlık için tasarlanmalıdır. Platform, dayanıklılık, yedeğe geçme (failover) ve geri alma becerilerine sahip olmalıdır. Aynı zamanda, etrafındaki DBMS, ileti gönderme, işletim sistemi (OS) ve donanım ortamlarının sağladığı benzer beceriler ile birlikte çalışmalıdır. Dayanıklılık, savunmanın ilk hattıdır. Düşmüş veri tabanı ve ağ bağlantısı, mümkün olduğu takdirde yeniden kurulmalıdır. Yazımlar tekrar denenmeli ve FTP oturumları tekrar başlatılmalıdır. Donanım ve yazılım hataları denetlenmeli ve herhangi bir hatanın tespiti durumunda yedeğe geçme ölçütleri ele alınmalıdır. Peki, aktif haldeki işlerin kesilmesi durumunda ne olur? Bütünleştirme platformu, denetim noktası/tekrar başlatma, dengeleme (compensation) ve en baştan tekrar başlatma özelliklerini içeren otomatik geri alma mekanizması sağlamalıdır. CDC ortamında, kısa süreli kesilmeler için işlemler, kopyalanmış işlem günlüğünün son noktasından devam etmelidir. Kesilme süresinin, geri alma günlüğünün ömründen daha uzun olduğu durumlarda, arşiv günlükleri taranabilmelidir (günlüğü tekrar yapmak). Bu süreç, hem bütünleştirme platformunun hem de veri deposunda meydana gelebilecek uzun süreli kesilmeler için uygulanmaktadır. Sıralama ortamlarındaki uzun kesilmeler, bütünleştirme hizmetleri kullanılabilir donanım devrelerine yedeğe geçerken, değişiklileri kaybetmemek için kalıcı sıralar gerektirmektedir. Veri deposu DBMS indeki uzun süreli kesilmeler, sırasız işlemleri erteleyerek ya da bütünleştirme platformu tarafından verilerin geçici dosya tabanlı devamlı depolara birleştirilmesiyle ele alınmaktadır. EB 5408 > 1007 > SAYFA 12/18

13 Karar Hizmetleri Müşteriyle Etkileşim İçindeki Kullanıcılar için Yaygın BI Geleneksel olmayan BI kullanıcılarının kararlarını geliştirmek için kurumsal verileri arttırmak, yaygın BI için temel unsurdur. Altyapı, tüm potansiyeline ulamak için, sadece ham veriden ya da işlem sistemlerine ait basit bir görüşten fazlasını sağlamalıdır. Veriler, müşteriyle etkileşim halindeki kullanıcıların becerilerine, işletmenin operasyonel ihtiyaçlarına ve tercih edilen yöntem ve cihazlara uyacak şekilde, hem analitik hem de grafiksel olarak dağıtılmalıdır. Bu dönüşümler, işletmenin karar süreçlerini ve SLA'larını tatmin etmek için hızlı bir şekilde gerçekleşmelidir. Bu nedenle, BI platformunun, geniş ve daha çeşitli kullanıcı nüfusu tarafından talep edilen, hizmet seviyelerini, analitik ölçekleri ve esnek dağıtım mekanizmalarını sağlaması gerekmektedir. BI Hizmet Seviyesi Anlaşmaları Yaygın bir BI platformunu başlıca işletim gereksinimleri, ölçeklendirilebilirlik, performans ve güvenilirliktir. Müşteriyle etkileşim halindeki çalışanları, ortakları ve müşterileri kapsayan geleneksel olmayan BI kullanıcılarından oluşan, çok daha geniş bir kullanıcı nüfusu, bu gereksinimlerde kesişmektedir. Bunun bir sonucu olarak, yaygın BI uygulamaları, oldukça çeşitli sorgu iş yükleri üretmektedir. Geleneksel BI kullanıcıları, şirketin hedeflerini denetlemek için, daha çok özet raporlara göre hareket etmektedirler. Bunun aksine, müşteriyle etkileşim halinde kullanıcılar, belirli müşteriler ya da yüklemeler hakkında, anında karar alabilmek için çok küçük detaylara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu süreç, işletmenin SLA larına göre dağıtılması gereken, hem geçmişe ait hem de güncel bütünleştirilmiş verileri gerektirmektedir. BI SLA ları aynı anda işlem gören yüksek sayıdaki talepler için nerdeyse her zaman desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Sistemin her tekil talebin ek işleme yükünü en düşük seviyeye getirmesini talep etmektedirler. İlk amaca ulaşmak için, tek bir sunucu içerisindeki birden çok işlemcinin kullanımını optimize eden çoklu kullanım (scalein), sunucu kümelemesi (scale out) ve günümüz sunucu platformlarında yaygın olan tam kullanımlı 64 bit bellek alanları gibi özelliklere sahip, etkili bir BI mimarisi gerekmektedir. Daha sonraki amaçlara ulaşmak içinse, BI platformu, veri deposunun işleme becerileri tamamen arttıran gerçek bir ROLAP 3 yaklaşımı kullanarak, BI sorgulamalarını çözmelidir. ROLAP kavramı genellikle yanlış anlaşılmakta ve BI satıcıları tarafından farklı uygulanmaktadır. Bu duruma bir açıklık getirmek adına, en etkili ROLAP uygulaması (gerçek ROLAP), bir araya getirmeler, hesaplamalar ve görevlerin filtrelenmesi içeren yöntemler ile veri tabanına gönderilen sorguyu çözmekte ve sadece sonucu düzeltmektedir. Bu teknik, orta düzey veri yapılarını ve geçici sonuç gruplarını en düşük seviyeye getirmektedir. Orta düzey veri yapılarının kullanımı, özellikle, gerçek zamana yakın sorgu cevabı gereksinimleri sayesinde, özel amaçlı talepler için, yaygın BI içerisinde her zaman mümkün değildir. Gerçek bir ROLAP yaklaşımı, katlar (cubes) ya da ön bellekler (caches) gibi orta düzeydeki yapılara bağlı kalmaksızın, karmaşık analitik işlevleri hesaplayan, yüksek derecede optimize edilmiş, veri tabanına özgü SQL oluşturmaktadır. Dolayısıyla, BI platformu, nerdeyse gerçek zamanlı taleplerin performans gereksinimlerini karşılamaya devam ederken, hem veri hem de kullanıcı ölçeklendirilebilirliği sağlayabilmektedir. 3 Relational Online Analytical Processing (ROLAP) Şekil 4. BI Platformu Karar Hizmetleri Alt Sistemlerini Güçlendirmektedir EB 5408 > 1007 > SAYFA 13/18

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet Bu bölümde iş süreci değişim toplumunda sıkça kullanılan veya atıfta bulunulan kelimeler, terimler, ifadeler ve kısaltmaların tanımları yer almaktadır. İş süreci değişim piyasası geliştikçe, bu terimler

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

ERP BI CRM HCM MES PLM. Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi. Kurumsal Kaynak Planlama. İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi

ERP BI CRM HCM MES PLM. Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi. Kurumsal Kaynak Planlama. İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi 2013 ERP BI CRM HCM MES PLM Kurumsal Kaynak Planlama İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Yönetim Sistemleri Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Detaylı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Whirlpool un dijital değer yönetim mimarisi, marka değerini korumasını ve genişletmesini sağlıyor. Leonor Ciarlone Uzman Editör, The Gilbane

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı