RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ"

Transkript

1 RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ Rusya Federasyonu (RF) nun 2020 yılına kadarki dönemi kapsayan Ulusal Güvenlik Stratejisi, 12 Mayıs 2009 da Devlet Başkanı Medvedev tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Belge, Genel Hükümler, Modern Dünyada RF: Meseleler ve Gelişme Eğilimleri, RF nin Ulusal Menfaatleri ve Ulusal Stratejik Öncelikleri, Ulusal Güvenliğin Sağlanması, Stratejinin Uygulanmasının Örgütsel, Düzenleyici ve Bilgi Alanındaki İlkeleri ile Ulusal Güvenlik Durumunun Temel Göstergeleri isimli altı başlıktan ve 112 maddeden oluşmaktadır. RF Ulusal Güvenlik Konseyi nin internet sitesinden erişilmesi (www.scrf.gov.ru/ documents/99.html) mümkün olan belgenin geniş tercümesi aşağıda sunulmaktadır: a. Genel Hükümler : - RF; 20 inci yüzyılın sonunda maruz kaldığı siyasi, sosyal ve ekonomik krizi aşmış; hayat standartlarının ve Rus halkının yaşam kalitesinin gerilemesi, milliyetçilik, ayrımcılık ve uluslararası terörizm kaynaklı baskılara direnebilmiş, anayasal sistemini çökertmeye yönelik girişimlere karşı koyabilmiş, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyabilmiş ve ortaya çıkmakta olan çok kutuplu uluslararası sistemde rekabet gücünü geliştirip, milli menfaatlerini destekleyecek imkân ve kabiliyetlerini güçlendirebilmiştir. - Ulusal savunma, ulusal ve kamusal güvenlik ile sürdürülebilir ekonomik büyüme konularında iç ve dış şartlarla uyumlu politikalar izlenmiştir. Ulusal güvenlik sisteminin güçlendirilmesine yönelik ön şartlar oluşturulmuş ve hukuki alan konsolide edilmiştir. Ekonomik öncelikler gerçekleştirilmiş ve ulusal ekonomi yatırımlar açısından daha cazip hale getirilmiştir. Rus Devleti nin özgürlüğü ve bağımsızlığı, hümanizm, uluslararası barış, çok sayıda etnik gruptan oluşan Rus halkının kültürel birliği, aile geleneklerine ve vatansever duygulara saygı vb. ortak değerlere dayalı toplumsal mutabakat gelişmektedir. - Ulusal güvenliğe, RF nin dinamik gelişimine ve teknolojik düzey, hayat kalitesi ile küresel süreçleri etkileyebilme kapasitesi anlamında bir dünya gücüne dönüşmesine yönelik iç ve dış tehditlerle etkin mücadelenin ön gerekleri yerine getirilmiştir. - Uluslararası kalkınma süreçlerinin, siyasi ve ekonomik ilişkilerin küreselleşmesinin, bireylerin, toplumların ve Devlet in gelişimine yönelik yeni risk ve tehditlere yol açması karşısında, güvenli ulusal kalkınmanın garantörü Rusya, ulusal güvenlik alanında yeni bir Devlet politikası izleyecektir. - Ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalar, ulusal stratejik önceliklere odaklanacaktır. Bu öncelikler, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının, toprak bütünlüğünün ve 1/12

2 egemenliğinin muhafazası maksadıyla, Rus halkının anayasal hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesini sağlayacak güvenli ortamın yaratılmasına yönelik sosyal, siyasi ve ekonomik dönüşümleridir. - Bu strateji, ulusal güvenliğin korunmasına dair yöntem ve tedbirleri belirlemek suretiyle, RF nin ulusal güvenlik sisteminin planlanmasındaki temel vasıta olacak; RF nin milli menfaatlerinin savunulması ve bireylerin, toplumun ve Devlet in güvenliğinin sağlanması maksadıyla kamu kurumları arasındaki yapıcı etkileşime zemin hazırlayacaktır. Bu stratejinin başlıca görevi, ulusal stratejik önceliklerin hayata geçirilmesine müsait bir iç ve dış ortamın yaratılması ve sürdürülmesidir. 1 b. Modern Dünyada RF ve Gelişme Eğilimleri: - Yeni ekonomik ve siyasi nüfuz merkezlerinin artan potansiyelinin bir sonucu olarak, yeni bir jeopolitik durum ortaya çıkmaktadır. - Mevcut sorunların ve krizlerin, bölge dışı aktörlerin müdahalesi olmaksızın, bölgesel bazda çözümlenmesi eğilimine tanık olunmaktadır. - Başta Avrupa-Atlantik Bölgesi olmak üzere, sadece NATO ya odaklanan küresel ve bölgesel mimarinin yetersizliği ile mevcut hukuki vasıtaların ve mekanizmaların eksiklikleri, uluslararası güvenliğe ilâve bir tehdit oluşturmaktadır. - Blok çatışmasından çok boyutlu diplomasiye geçişin yanı sıra, Rusya nın kaynak potansiyeli ve bu potansiyelin gerçekçi yönetimi, RF ye küresel nüfuzunu genişletecek imkânlar sunmaktadır. RF nin orta dönemde başlıca ekonomik güç merkezlerinden biri olmasını sağlayacak şartları yerine getirebilecek potansiyeli bulunmaktadır. - Zaman zaman tekrarlanan tek taraflı güç kullanımı, küresel siyasetin belli başlı aktörleri arasındaki ihtilaflar, kitle imha silahlarının yayılması ve yanlış unsurların ellerine geçme tehdidi ile sanal dünyada, biyolojik ve ileri teknoloji gerektiren alanlarda yasadışı faaliyetlerin karmaşıklaşması RF nin ulusal menfaatlerinin korunmasını etkileyebilmektedir. Endüstrileşmiş ve kalkınmakta olan ülkelerin istikrarına, sosyal ve ekonomik gelişimine ve demokratik kurumlarına yönelik tehditler büyürken, küresel bilgi savaşları, radikal milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, köktendinci akımlar ve ayrımcılık tırmanışa geçecektir. Küresel demografik ve ekolojik sorunlar, yasa dışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi sınır aşan örgütlü suçlardan kaynaklanan tehditler artacaktır. Yeni virüslerin sebep olacağı bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşacak ve içme suyu kıtlığı daha vahim bir boyuta ulaşacaktır. 1 Bu bölümde, belgede geçen ulusal güvenlik, ulusal menfaat, ulusal güvenliğe yönelik tehditler, stratejik ulusal öncelikler, ulusal güvenlik sistemi, ulusal güvenlik aktörleri ile ulusal güvenliği koruma araçları terimleri tanımlanmaktadır. 2/12

3 - Uluslararası politika, uzun dönemde, Ortadoğu, Barents Denizi ve Kuzey Kutbu nun diğer bölgeleri, Hazar Denizi ve Orta Asya daki enerji kaynaklarının kontrolüne odaklanacaktır. Irak ve Afganistan daki durum, Yakın ve Ortadoğu daki, Güney Asya daki, Afrika daki ve Kore Yarımadası ndaki çatışmalar uluslararası ortamı olumsuz etkilemeye devam edecektir. Özellikle istikrarsız ülkelerdeki tehlikeli madde ve tesislerin fiziki güvenliğine ilişkin kritik durumun yanı sıra, konvansiyonel silahların kontrolsüz biçimde yayılması, mevcut bölgesel ve devletlerarası ihtilafların tırmanmasına ve yenilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Kaynaklara erişim konusundaki rekabette askeri güce başvurulması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu durum, RF nin ve müttefiklerinin sınırlarında konuşlandırdıkları askeri güçlerin dengesini bozabilecektir. - Daha fazla ülkenin nükleer silah elde edebileceğine dair artan bir risk söz konusudur. - ABD nin Avrupa ya küresel füze savunma sistemleri yerleştirmesi küresel ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik imkânları sınırlayacaktır. - Küresel mali ve ekonomik kriz, geniş çaplı bir askeri operasyon kadar ağır sonuçlar yaratabilecektir. - RF, uzun dönemde, uluslararası ilişkileri, uluslararası hukuk ve Devletler in saygın ve eşit güvenliği ilkesi temelinde şekillendirme mücadelesine devam edecektir. Bu çerçevede, ulusal menfaatlerine erişmek maksadıyla daima uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edecek, başta yeniden başlayan silahlanma yarışı olmak üzere, her türlü maliyeti yüksek cepheleşmeden uzak bir dış politika izleyecektir. - RF, BM yi ve Güvenlik Konseyi ni, saygı, eşitlik, karşılıklı yarar ve krizlerin medeni ve siyasi yöntemlerle çözümlenmesine dayalı, istikrarlı bir uluslararası ilişkiler sisteminin temel unsuru olarak görmektedir. - RF, G-8, G-20, RIC( Rusya, Hindistan, Çin), BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) gibi çok taraflı forumlarla etkileşimini geliştirecektir. - BDT ülkeleri ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi, Rus dış politikasının temel önceliğidir. Bu çerçevede, Ortak Güvenlik Antlaşması Örgütü, bölgesel askeri ve siyasi meselelerin yanı sıra, askeri ve stratejik tehditlerin ele alındığı başlıca devletlerarası araçtır. Öte yandan, Avrasya Ekonomik Topluluğu ekonomik bütünleşmenin itici gücü ve bölgesel düzeydeki önemli su, enerji, altyapı, endüstri ve diğer alanlardaki ortak projelerin başlıca destekleyicisidir. - RF, Şanghay İşbirliği Örgütü nün siyasi potansiyelinin geliştirilmesine ve bu çerçevede Orta Asya da karşılıklı güven ve işbirliğinin tesisini sağlayacak pratik adımların atılmasına büyük önem atfetmektedir. 3/12

4 - RF, AB ile, ekonomi, güvenlik, eğitim, bilim ve kültür konularında ortak alanların tesisi de dahil, geniş kapsamlı etkileşim mekanizmalarının güçlendirilmesini desteklemektedir. Ayrıca, uzun dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesinde kesin bir antlaşmaya ve yasal çerçeveye dayalı, açık bir ortak güvenlik sisteminin tesisi ile yakından ilgilenmektedir. - RF, NATO ile ilişkilerde ise, İttifak ın askeri altyapısını Rusya nın sınırlarına genişletme ve uluslararası hukuka aykırı biçimde küresel fonksiyonlar üstlenme girişimlerine karşı koymaya devam edecektir. RF, NATO nun siyasi-askeri planlamalarında RF nin meşru çıkarlarını dikkate alması ve uluslararası hukuka saygılı davranması halinde, İttifak ile eşitler arası bir ilişkiye açıktır. - RF, ABD ile ortak çıkarlara dayanan ve Rusya-ABD ilişkilerinin uluslararası sistemdeki rolünü dikkate alan, eşit ve gerçek bir stratejik ortaklık arayışındadır. Silahsızlanma ve silahların kontrolü ile güven tesis edici tedbirler hakkında yeni anlaşmaların yapılması, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, terörizmle mücadele ve bölgesel ihtilafların çözümlenmesi gibi meselelerin ele alınması ABD ile ilişkilerdeki öncelikli gündem maddeleri olmaya devam edecektir. - RF, egemenliğini ve ulusal menfaatlerini savunmada, siyaset, hukuk, dış politika, ekonomi, askeri ve diğer alanlardaki tüm araçlarını kullanacaktır. - Öngörülebilir ve açık bir dış politika, RF nin sürdürülebilir kalkınmasıyla doğrudan bağlantılıdır. RF nin küresel ekonomi ile başarılı bir biçimde bütünleşmesine, ülkenin yenilikçi ekonomik gelişim modeline dönüşümünü geç gerçekleştirmesi engel olmuştur. c. RF nin Ulusal Menfaatleri ve Ulusal Stratejik Öncelikleri: - RF nin uzun vadeli menfaatleri; ülkede demokrasi ve sivil toplumun geliştirilmesi, ulusal ekonominin rekabetçi bir yapıya kavuşması, RF nin anayasal düzenin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğin korunması ile çok kutuplu dünyada, karşılıklı yarara dayalı ortaklığı gözeten bir küresel güce dönüştürülmesidir. - RF nin ulusal güvenliğinin temel öncelikleri, ulusal savunma ve kamu güvenliğidir. - RF, ulusal güvenliğini sağlamak için, çabalarını ve kaynaklarını sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen aşağıdaki öncelikler üzerine yoğunlaştıracaktır: * Rus vatandaşlarının hayat standardının yükseltilmesi, * Ulusal yenilikçi sistemin geliştirilmesi ve insan sermayesine yatırım yoluyla ekonomik büyümenin sağlanması, * Bilim, teknoloji, eğitim, sağlık ve kültür. 4/12

5 * Çevre ve doğal kaynak yönetimi. * RF nin çok kutuplu dünyanın oluşumuna aktif katkı sağlaması temelinde güçlenen stratejik istikrar ve eşit stratejik ortaklık. d. Ulusal Güvenliği Sağlamak : RF nin ulusal güvenliği, ülkenin ekonomik potansiyeli ve ulusal güvenliği sağlama sisteminin etkinliği ile doğrudan bağlantılıdır. (1) Ulusal Savunma : - Ulusal savunmayı güçlendirmenin stratejik hedefleri, küresel ve bölgesel savaş ve çatışmaların önlenmesi ile ülkenin askeri güvenliğini sağlamak üzere, stratejik çevrelemeyi/sınırlamayı içermektedir. - Stratejik çevreleme, yabancı saldırgan devletin ya da devletlerin yıkıcı eylemlerinden kaynaklanabilecek tehditleri önceden görmek ya da en aza indirmek maksadıyla, birbiriyle iç içe geçmiş, siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik ve istihbarat alanındaki tedbirlerin geliştirilmesini ve sistemli bir biçimde uygulanmasını gerektirmektedir. - RF nin ulusal savunma ve askeri sistem tesisi konularındaki uzun dönemli politikası, RF Silahlı Kuvvetleri nin ve askeri-siyasi bir durumda ülkenin güvenliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasından sorumlu diğer güçlerin, askeri oluşumların ve birimlerin geliştirilmesini öngörmektedir. - RF nin askeri güvenliğine yönelik tehditler şunlardır: * Önde gelen bazı ülkelerin, başta nükleer alanda olmak üzere, askeri konularda tahakküm kurma girişimleri, * Küresel füze savunma sistemi geliştirilmesine ve dış uzayın askerileştirilmesine yönelik tek taraflı girişimler. * Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların üretiminin, üretim teknolojilerinin ve fırlatma vasıtalarının yaygınlaşması. - RF nin orta dönemde ulusal savunmasını güçlendirmeye yönelik temel amacı, Rus Silahlı Kuvvetleri nin, stratejik nükleer potansiyelini korumakla birlikte, niteliksel olarak yepyeni bir modele dönüştürülmesidir. Bu dönüşüm, Silahlı Kuvvetlerin teşkilat ve personel yapısının, konuşlandırılmalarının ve eğitim düzeylerinin iyileştirilmesi, hızlı mukabele güçlerinin kurulması ve birlikler ile kuvvetler arasındaki etkileşimin geliştirilmesi ile gerçekleştirilecektir. 5/12

6 (2) Devlet ve Kamu Güvenliği : - Bu alandaki öncelikler, Devlet in egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve anayasal düzeninin, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunması, toplumsal barış, siyasi ve sosyal istikrarın muhafazasıdır. - Devlet ve kamu güvenliğine yönelik başlıca tehdit kaynakları şunlardır: * Yabancı istihbarat servislerinin ve şahısların yıkıcı faaliyetleri. * Terör örgütlerinin, grupların ya da bireylerin anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetleri. * Devlet yetkililerinin rutin faaliyetlerinin aksaması. * Askeri ve endüstriyel tesislerin, önemli toplumsal hizmetler veren kurumların tahrip edilmesi. * Halkın korkutulup, sindirilmesi. * Ülkenin birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermeyi, iç siyasi ve sosyal istikrarı bozmayı hedefleyen her türlü aşırı akım. * Sınır aşan örgütlü suçlar. * Bireylere, mülkiyet haklarına, Devlet yetkililerine, kamu güvenliğine ve ekonomik güvenliğe yönelik suçlar ve rüşvet suçları. - Kamusal güvenlik alanındaki Devlet politikasının ana yönelimi, başta çocuklar ve gençler olmak üzere, bireylerin güvenliğinin garantörü olarak Devlet in rolünün güçlendirilmesini, suçu önlemeye ve suçla mücadeleye ilişkin yasal düzenlemelerin geliştirilmesini, yurt dışındaki Rus vatandaşlarının haklarının ve meşru menfaatlerinin korunma düzeyinin yükseltilmesini ve kanunların uygulanması alanındaki uluslararası işbirliğinin artırılmasını kapsayacaktır. - Ulusal güvenliği sağlamanın başlıca koşullarından birini, RF nin sınırlarının uygun bir biçimde korunması oluşturmaktadır. Sınır güvenliği alanında, RF nin menfaatlerine yönelik ana tehditler, ülkenin sınırlarının hemen yakınında silahlı çatışma yaşanan ya da bu potansiyeli barındıran bölgelerin bulunması ile RF nin komşu ülkelerle olan sınırlarının belirlenmesine ilişkin hukuki süreçlerin tamamlanmamış olmasıdır. Bunların yanı sıra, teröristlerin RF ye sızmaları, kaçakçılık, yasadışı göç gibi sınır güvenliğine zarar veren başka bazı unsurlar da bulunmaktadır. Bu nedenle, sınır tesislerinin fiziksel şartlarının ve imkânlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 6/12

7 (3) Rus Vatandaşlarının Hayat Kalitesinin Yükseltilmesi: - RF nin bu konudaki stratejik öncelikleri, toplumun sosyal ve maddi yetersizliklerinin bertaraf edilmesi, nüfusun orta dönemde sayısal olarak istikrarlı hale getirilmesi ve uzun dönemde demografik durumda köklü bir iyileşmenin başarılmasıdır. - Rus vatandaşlarının hayat kalitesine yönelik tehditler, küresel ve bölgesel mali ve bankacılık sistemlerinde ortaya çıkan krizler, hammadde, su, enerji ve yiyecek vb. kıt kaynaklara ulaşıma ilişkin rekabet ve dış faktörlere bağımlılık riskini artıran, gelişmiş teknolojik yapıların devreye sokulmasının gecikmesi gibi faktörlerden kaynaklanabilmektedir. - Rus vatandaşlarının hayat kalitesi, insan haklarının iyileştirilmesi, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azaltılması, doğumların teşvik edilip, ölüm oranının düşürülmesi, örgütlü suçların, rüşvet ve uyuşturucu bağımlığının azaltılması, sosyo-siyasi istikrarın ve olumlu kalkınma dinamiklerinin elde edilmesi, mali ve bankacılık sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, mineral ve hammadde kaynaklarının uzun vadeli üretiminin mümkün kılınması, modern eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulması, işgücünün nicelik ve niteliğinin artırılması ve akılcı bir göçmen politikasının uygulanması vb. yollarla yükseltilecektir. - Orta vadede ulusal güvenliği sağlamanın temel yönelimlerinden biri de, gıda ve ilaç güvenliğidir. Gıda güvenliği, biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve ana yiyecek maddelerinde ithal ikamesine gidilmesi, toprakların verimsiz kullanımının, tarım arazilerinin azaltılmasının, ulusal tahıl piyasasının yabancı şirketlerin kontrolüne geçmesinin ve genetiği değiştirilmiş gıda maddelerinin kontrolsüz dağıtımının engellenmesi yoluyla sağlanacaktır. İlaç güvenliğini sağlamak için ise, bu alanda dış tedarikçilere bağımlılığın azaltılmasına zemin hazırlayacak şartlar yaratılacaktır. (4) Ekonomik Büyüme : - Bu alandaki stratejik hedefler, RF nin orta vadede Gayrısafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) bazında ilk beş ülkeden biri haline gelmesi, ayrıca ekonomide ve teknolojide ulusal güvenliğin gerektirdiği düzeye ulaşılmasıdır. - Ekonomik büyüme yoluyla ulusal güvenliğin sağlanmasına, ulusal yenilik ve buluş (innovation) sisteminin geliştirilmesi, işgücü verimliliğinin artırılması, ulusal ekonominin öncelikli sektörlerinin modernize edilmesi, bankacılık sisteminin, mali hizmetler sektörünün ve bütçe kalemleri arasındaki ilişkinin iyileştirilmesi yöntemleri ile ulaşılabilir. - Uzun dönemde ekonomi alanında ulusal güvenliğe yönelik stratejik risk ve tehditler, ulusal ekonominin hammaddeye dayalı büyüme modelinin sürdürülmesi, ekonominin temel unsurlarının dış ekonomik eğilimlere olan yüksek düzeydeki bağımlılığı, rekabet gücünün azalması, 7/12

8 ulusal kaynaklar üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, bölgeler arasındaki kalkınmışlık farklılıklarının artması, işgücü eksikliğinin daha ciddi bir düzeye ulaşması, ulusal mali sistemin zayıflaması, rüşvet, yolsuzluklar ve yasadışı göçün yaygınlaşmasıdır. Bunun yanı sıra, enerji, su ve biyolojik kaynakların yetersizliği, RF ye karşı ayrımcı tedbirlerin ve haksız rekabetin uygulanması ve küresel mali ve bankacılık sektöründeki krizler de ekonomik güvenliği doğrudan ve olumsuz etkileyecektir. - Uzun vadede, ekonomik alandaki ulusal güvenliği sağlamanın başlıca unsurlarından biri de, enerji güvenliğidir. Enerji güvenliğinin özünde, yeterli derecede sürdürülebilir talebin, yeterli miktarda enerji kaynağı ile karşılanması, enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve rezerv kapasitelerinin korunması bulunmaktadır. Ulusal ve küresel enerji güvenliğini sağlamanın yolu, Dünya Ticaret Örgütü nün prensiplerine göre işleyen bir enerji kaynakları piyasası yaratılmasına, gelecek vadeden enerji teknolojilerinin geliştirilmesine ve uluslararası alanda paylaşılmasına, ayrıca çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çok taraflı işbirliğinin tesisinden geçmektedir. - Ulusal güvenlik aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, ekonomi alanında atacağı adımlar arasında; üretim ve ihracat yapısı ile tekelleşmeyi önleyici mevzuatın iyileştirilmesi, rekabet politikalarının desteklenmesi, ulusal yenilik/buluş sisteminin geliştirilmesi, yüksek verimlilik düzeyine sahip projelerin hayata geçirilmesi, yüksek teknolojili sektörlerin kurulması, mali piyasaların ve bankaların likidite durumlarının güçlendirilmesi, işgücü piyasasının yasallık kazandırılması ve insana yatırımın artırılması, akılcı bir göçmen politikasının uygulamaya konulması, bilim ve teknolojik öngörü sisteminin kurulması, bu alandaki önceliklerin gerçekleştirilmesi ve bilim ve teknoloji ile üretim arasındaki bütünleşmenin güçlendirilmesi, rekabet gücüne sahip, ulusal ilaç sanayiinin yaratılması, telekomünikasyon endüstrisinin daha ileri bir düzeye taşınması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması bulunmaktadır. (5) Bilim, Teknoloji ve Eğitim : - Bu alandaki stratejik hedefler, ulusal bilim ve teknoloji kuruluşlarının, ulusal ekonominin rekabet gücüne ve ulusal savunma alanındaki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesi ile genel ve mesleki eğitim düzeyinin yükseltilmesidir. - Ülkenin bu alanda karşı karşıya olduğu sorunlar arasında, yeni nesil teknolojilere uyumda geç kalınması, bilimsel malzeme ve araçlarda yabancı teknolojilere bağımlı hale gelinmesi, ulusal teknolojinin yurt dışına yetkisiz şekilde transfer edilmesi, Rus bilim ve eğitim kurumlarının maruz kaldığı nedensiz tek taraflı yaptırımlar, yenilik/buluş alanındaki mevzuat yetersizliği, teknik personelin ve eğitim kadrosunun sosyal güvenlik alanındaki sıkıntıları ve her düzeyde eğitimin yeterli kalitede olmaması akla gelmektedir. 8/12

9 - RF, teknoloji ve eğitim alanındaki güvenliği, orta vadede karşı karşıya olduğu sınamalardan biri kabul etmektedir. Bu çerçevede, temel ve uygulamalı bilimler, ulusal ekonominin yenilikçi yönünün geliştirilmesinde öncelikli alan kabul edilmektedir. Bu meyanda alınacak tedbirler arasında, özel bir temel ve uygulamalı çalışmalar sisteminin kurulması, federal üniversiteler ile ulusal araştırma merkezleri arasında bir ağın oluşturulması, bilim ve eğitim alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesi, rekabetçi teknolojilerin ve bilgi-yoğun üretim modellerinin geliştirilmesi, ülkenin bilim ve eğitim kurumlarının küresel teknoloji ve araştırma projelerinde yer almalarının sağlanması düşünülmektedir. (6) Sağlık : - Bu alandaki stratejik hedefler; ortalama yaşam süresinin uzatılmasını, sakatlıkların ve ölüm oranının azaltılmasını, önleyici tedavinin, ilk basamak ve ileri teknoloji gerektiren sağlık hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesini, tıbbi bakım standartlarının yükseltilmesini ve ilaçların kalitesi, etkinliği ile güvenliğinin denetiminin sağlanmasını içermektedir. - Sağlık alanında ulusal güvenliğe yönelik başlıca tehditler, yeni ortaya çıkan geniş çaplı bulaşıcı hastalıklar, AIDS, verem gibi hastalıkların ve uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yaygınlaşması ile psikoaktif ve psikotrop maddelere ulaşımının kolaylaşmasıdır. Sağlık sigortasının yetersizliği, sağlık personelinin eğitim kalitesinin ve bu personele yapılan ödemelerin düşüklüğü, sosyal güvenlik alanındaki eksiklikler ile sağlık alanındaki yasal boşluklar ilâve olumsuz etkiler yaratmaktadır. - Devlet in sağlık alanındaki temel politikası, sosyal açıdan tehlikeli hastalıkların (kanser, diyabet, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı vb.) yayılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, orta ve uzun vadede, bu tür hastalıkların tedavisine ilişkin ulusal programların yapılması, sağlık hizmetlerinin kalitesine, ulaşılabilirliğine ve sağlık personelinin eğitimine ilişkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesi öngörülmektedir. (7) Kültür : - Bu alandaki stratejik hedefler; halkın büyük çoğunluğunun ulusal ve yabancı önemli kültür, sanat eserlerine erişim imkânının artırılması, toplumun yaratıcılığının teşviki, RF nin tüm bölgelerinin özgün kültürel değerlerinin geliştirilmesinin özendirilmesi ve kültür alanındaki bölgesel girişimlerin desteklenmesidir. - Kültür alanında RF nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan hususlar, yaygın kitle kültürünün ürünleri, Rusya nın tarihi ve dünya tarihindeki yerini çarpıtma girişimleri, özgürlüğe dayalı hayat tarzı propagandası ile etnik, ırksal ve dinsel hoşgörüsüzlüktür. 9/12

10 - Bu tehditleri bertaraf etmek maksadıyla, ulusal kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve öz saygının gelişiminin desteklenmesine, etnisiteler ile dinler arası kültürel bağların kuvvetlendirilmesi suretiyle, Rus toplumunun manevi birliğinin pekiştirilmesine, zengin geleneksel kültürün yanı sıra, dinamik, modern kültüre de sahip bir ülke olarak RF nin uluslararası imajının güçlendirilmesine ve vatansever bir eğitim sisteminin tesisine çalışılacaktır. (8) Sürdürülebilir Çevre Yönetimi: - Bu alandaki stratejik hedefler, çevrenin korunması ile büyüyen ekonominin ve iklim değişikliklerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesidir. - Çevre konusunda, RF nin ulusal güvenliği, küresel mineral, su ve biyolojik kaynakların tükenmesinden ve ülkede çevresel açıdan zarar görmüş bölgelerin bulunmasından olumsuz etkilenmektedir. Bunların yanı sıra, önemli miktarda tehlikeli madde üretim tesisinin çevresel dengeleri bozması, nükleer olmayan yakıtların çevriminden ortaya çıkan radyoaktif atıkların kontrolüne ilişkin yasal boşluklar ile başlıca mineral ve stratejik açıdan önemli kaynakların tükenmesi gibi gelişmeler de RF nin ulusal güvenliği üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. - Bu çerçevede alınması gereken tedbirler arasında, çevreye duyarlı teknolojilerin hızla uygulamaya konulması, yeni, umut vadeden enerji kaynaklarının bulunması ve mineral/hammadde stratejik rezervlerinin yaratılmasına ilişkin bir programın hayata geçirilmesi bulunmaktadır. (9) Stratejik İstikrar ve Eşit Stratejik Ortaklık : - Diğer ülkelerle karşılıklı, yarar temelinde, uzlaşıya ve ortak menfaatlerin belirlenmesine odaklanan aktif dış politika, RF nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak konusundaki öncelikli hedeflere ulaşmasını kolaylaştıracaktır. RF nin uzun dönemli, sürdürülebilir kalkınmasını gerçekleştirmesi açısından uygun ortam, nükleer silahlardan arınmış bir dünya ve herkes için eşit güvenliğin sağlanması vasıtasıyla, stratejik istikrarın güvence altına alınması ile tesis edilecektir. - RF, uluslararası toplumla ilişkilerinde, stratejik saldırı silahlarında istikrarın ve öngörülebilirliğin korunması ilkelerine bağlı kalmaktadır. Bu çerçevede, stratejik saldırı silahlarının daha fazla indirimi ve sınırlandırılmasına yönelik, yeni ve geniş kapsamlı ikili anlaşmaların yapılmasına özel önem atfetmektedir. - RF, stratejik istikrarın ve eşit stratejik ortaklığın, Rus askeri varlığının çatışma bölgelerinde uluslararası hukuka uygun bir biçimde bulunması ve ilgili siyasi, ekonomik ve diğer hedeflere askeri olmayan araçlarla ulaşılmasına katkı sağlaması ile desteklenebileceğine inanmaktadır. 10/12

11 - RF, uluslararası arenada, nükleer ve diğer kitle imha silahlarının, bunların fırlatılma araçlarının ve ilgili diğer malzeme ve teknolojilerin yaygınlaşmasını önlemeye yönelik uluslararası mekanizmaları güçlendirme ve askeri gücün BM Şartı na aykırı bir biçimde kullanılmasını engelleme çabalarına devam edecek; silahların kontrolü konusundaki taahhütlerine ve askeri alanda makul yeterlilik ilkesine bağlı kalmayı sürdürecektir. - RF, ABD nin küresel füze savunma sistemleri kurma ve nükleer ya da nükleer olmayan savaş başlıkları ile donatılmış, stratejik fırlatma mekanizmalarını kullanmak suretiyle küresel yıldırım harbi (blitz strike) konseptini uygulama planlarını da göze alarak, stratejik saldırı silahları alanında ABD ile eşitliği korumak için, asgari maliyet temelinde elinden geleni yapacaktır. e. Stratejinin Uygulanmasının Örgütsel, Düzenleyici ve Bilgi Alanındaki İlkeleri : - RF nin ulusal güvenlik alanındaki Devlet politikası, ulusal güvenlik sisteminin tüm aktörlerinin, RF Güvenlik Konseyi nin koordinatörlüğünde ve bir dizi örgütsel, düzenleyici ve bilgilendirici tedbir çerçevesinde gerçekleştirdikleri uyumlu eylemleri ile desteklenecektir. - Bu strateji, Devlet yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının, güçlendirilmiş çabaları ve kaynakları ile hayata geçirilecektir. - Stratejinin periyodik güncellenmesi, uygulama sonuçlarına ve ulusal güvenliği esastan etkileyecek gelişmelere göre, RF Güvenlik Konseyi nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. RF Güvenlik Konseyi Sekreteri, Devlet Başkanı na ulusal güvenliğin durumu ve güçlendirilmesi için alınacak tedbirler hakkında yıllık rapor sunacaktır. f. Ulusal Güvenliğin Durumuna İlişkin Temel Göstergeler: Ulusal güvenlik değerlendirmelerinde dikkate alınacak temel göstergeler, işsizlik oranı (ekonomik açıdan aktif nüfus yüzdesi), ondalık oran (en zengin %10 luk ile en fakir % 10 luk kesimin gelirleri arasındaki ilişki), tüketici fiyatlarının büyüme hızı, iç ve dış borç miktarı, sağlık, eğitim, kültür ve bilim gibi alanlara ayrılan kaynakların GSYİH içindeki düzeyi, silah ve teçhizatın niteliğinin yıllık yükseltilme düzeyi, asker, mühendis ve teknik personelin eğitim düzeyidir. g. Belgenin sonunda yer alan ayrı bir paragrafta, Ulusal Güvenlik Stratejisi nin ulusal ekonominin gelişmesi, insanların hayat kalitesinin yükselmesi, siyasi istikrarın sağlanması, ulusal savunmanın, Devlet güvenliğinin, hukuk sisteminin, ülke düzenin güçlendirilmesi ve RF nin rekabet gücü ile uluslararası itibarının artırılması yolunda bir itici güç olduğu kaydedilmektedir. 11/12

12 Sonuç: RF nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, önceki belgenin uygulamaya konulduğu 2000 yılından bu yana, ülke içinde ve uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak, bir durum değerlendirmesi yapmakta, ulusal güvenliğin tüm unsurlarında amaç ve öncelik tespitinde bulunmakta, bu konulardaki başlıca tehdit kaynaklarını sıralamakta ve alınabilecek önlemleri çok genel hatlarıyla belirlemektedir. Belgede ulusal güvenlik kavramının, ekonomik gelişmişlik ve sürdürülebilir kalkınma ile doğrudan ilişkilendirilmesi, bunun yanı sıra, ulusal güvenliğin yüksek teknolojilerin kullanımından gelir dağılımına, sağlıktan kültüre ve çevreye uzanan geniş bir yelpazede ele alınması dikkati çekmektedir. Belgenin dikkati çeken bir başka yönünü de, uluslararası politikanın, uzun dönemde, Ortadoğu, Barents Denizi, Kuzey Kutbu nun diğer bölgeleri, Hazar Denizi ve Orta Asya daki enerji kaynaklarının kontrolüne odaklanacağı ve kıt kaynaklara erişim alanında yaşanacak rekabetin, askeri bir çatışmaya dönüşmesi ihtimalinin göz ardı edilmemesi yönündeki değerlendirmeleri oluşturmaktadır. 12/12

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ AVUSTRALYA NIN İLK ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ 1.GİRİŞ: Güçlü ve Güvenli: Avustralya Ulusal Güvenliği İçin Strateji 1 adını taşıyan Avustralya nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avustralya Başbakanı Julia

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ

KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ KGAÖ NÜN KOLEKTİF GÜVENLİK SİSTEMİ Valeriy SEMERIKOV KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) Genel Sekreter Yardımcısı Bir devletin ve müttefiklerinin güvenliğinin sağlanması, çağdaş toplumların bir

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz

KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK. Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz KUZEYDOĞU ASYA DA GÜVENLİK { Yrd. Doç. Dr. Emine Akçadağ Alagöz Soğuk Savaş sonrası değişimler: Çin in ekonomik ve askeri yükselişi Güney Kore nin ekonomik ve askeri anlamda güçlenmesi Kuzey Kore nin

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Dr.Mesud ÜNAL 03 Ekim 2016 1/24 Sunum Planı Küresel Rekabette ARGE ve İnovasyonun Önemi Küresel Rekabetin ARGE Boyutu ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabet sürecinde

Detaylı

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ

4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) 4. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESİ ( 27-29 Nisan 2016, Hatay ) Türkiye nin Arap halklarıyla tarihî, kültürel, sosyal yakınlığı ve bu gelişmelerin doğrudan veya dolaylı etkileri

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir?

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? Politikaların kalitesini arttırmaya yönelik bir çerçeve 26 Mayıs 2009 Çerçeve Türkiye deki koordinasyon tartışmalarının

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI DR. MUSTAFA KURUCA SGK BAŞKAN YARD. EKİM 2014 1 o o o o AR-GE NEDİR? AR-GE DEN BEKLENENLER NELERDİR? İLAÇ AR-GE SİNDE NEREDEYİZ? -SGKİLAÇ HARCAMALARI -GERİ ÖDEME

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü

Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü Durmuş Yılmaz, Başkan 26 Mart 2008, Ankara Değerli Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM BURÇİN KABAKCI Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Ekim, 2016 www.kto.org.tr 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. 2017 2019 ORTA VADELİ PROGRAM... 1 3. OVP DE TEMEL EKONOMİK HEDEFLER

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı