RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ"

Transkript

1 RUSYA FEDERASYONU NUN 2020 YILINA KADARKİ DÖNEMİ KAPSAYAN ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ Rusya Federasyonu (RF) nun 2020 yılına kadarki dönemi kapsayan Ulusal Güvenlik Stratejisi, 12 Mayıs 2009 da Devlet Başkanı Medvedev tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. Belge, Genel Hükümler, Modern Dünyada RF: Meseleler ve Gelişme Eğilimleri, RF nin Ulusal Menfaatleri ve Ulusal Stratejik Öncelikleri, Ulusal Güvenliğin Sağlanması, Stratejinin Uygulanmasının Örgütsel, Düzenleyici ve Bilgi Alanındaki İlkeleri ile Ulusal Güvenlik Durumunun Temel Göstergeleri isimli altı başlıktan ve 112 maddeden oluşmaktadır. RF Ulusal Güvenlik Konseyi nin internet sitesinden erişilmesi (www.scrf.gov.ru/ documents/99.html) mümkün olan belgenin geniş tercümesi aşağıda sunulmaktadır: a. Genel Hükümler : - RF; 20 inci yüzyılın sonunda maruz kaldığı siyasi, sosyal ve ekonomik krizi aşmış; hayat standartlarının ve Rus halkının yaşam kalitesinin gerilemesi, milliyetçilik, ayrımcılık ve uluslararası terörizm kaynaklı baskılara direnebilmiş, anayasal sistemini çökertmeye yönelik girişimlere karşı koyabilmiş, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyabilmiş ve ortaya çıkmakta olan çok kutuplu uluslararası sistemde rekabet gücünü geliştirip, milli menfaatlerini destekleyecek imkân ve kabiliyetlerini güçlendirebilmiştir. - Ulusal savunma, ulusal ve kamusal güvenlik ile sürdürülebilir ekonomik büyüme konularında iç ve dış şartlarla uyumlu politikalar izlenmiştir. Ulusal güvenlik sisteminin güçlendirilmesine yönelik ön şartlar oluşturulmuş ve hukuki alan konsolide edilmiştir. Ekonomik öncelikler gerçekleştirilmiş ve ulusal ekonomi yatırımlar açısından daha cazip hale getirilmiştir. Rus Devleti nin özgürlüğü ve bağımsızlığı, hümanizm, uluslararası barış, çok sayıda etnik gruptan oluşan Rus halkının kültürel birliği, aile geleneklerine ve vatansever duygulara saygı vb. ortak değerlere dayalı toplumsal mutabakat gelişmektedir. - Ulusal güvenliğe, RF nin dinamik gelişimine ve teknolojik düzey, hayat kalitesi ile küresel süreçleri etkileyebilme kapasitesi anlamında bir dünya gücüne dönüşmesine yönelik iç ve dış tehditlerle etkin mücadelenin ön gerekleri yerine getirilmiştir. - Uluslararası kalkınma süreçlerinin, siyasi ve ekonomik ilişkilerin küreselleşmesinin, bireylerin, toplumların ve Devlet in gelişimine yönelik yeni risk ve tehditlere yol açması karşısında, güvenli ulusal kalkınmanın garantörü Rusya, ulusal güvenlik alanında yeni bir Devlet politikası izleyecektir. - Ülkenin ulusal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalar, ulusal stratejik önceliklere odaklanacaktır. Bu öncelikler, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının, toprak bütünlüğünün ve 1/12

2 egemenliğinin muhafazası maksadıyla, Rus halkının anayasal hak ve özgürlüklerinin hayata geçirilmesini sağlayacak güvenli ortamın yaratılmasına yönelik sosyal, siyasi ve ekonomik dönüşümleridir. - Bu strateji, ulusal güvenliğin korunmasına dair yöntem ve tedbirleri belirlemek suretiyle, RF nin ulusal güvenlik sisteminin planlanmasındaki temel vasıta olacak; RF nin milli menfaatlerinin savunulması ve bireylerin, toplumun ve Devlet in güvenliğinin sağlanması maksadıyla kamu kurumları arasındaki yapıcı etkileşime zemin hazırlayacaktır. Bu stratejinin başlıca görevi, ulusal stratejik önceliklerin hayata geçirilmesine müsait bir iç ve dış ortamın yaratılması ve sürdürülmesidir. 1 b. Modern Dünyada RF ve Gelişme Eğilimleri: - Yeni ekonomik ve siyasi nüfuz merkezlerinin artan potansiyelinin bir sonucu olarak, yeni bir jeopolitik durum ortaya çıkmaktadır. - Mevcut sorunların ve krizlerin, bölge dışı aktörlerin müdahalesi olmaksızın, bölgesel bazda çözümlenmesi eğilimine tanık olunmaktadır. - Başta Avrupa-Atlantik Bölgesi olmak üzere, sadece NATO ya odaklanan küresel ve bölgesel mimarinin yetersizliği ile mevcut hukuki vasıtaların ve mekanizmaların eksiklikleri, uluslararası güvenliğe ilâve bir tehdit oluşturmaktadır. - Blok çatışmasından çok boyutlu diplomasiye geçişin yanı sıra, Rusya nın kaynak potansiyeli ve bu potansiyelin gerçekçi yönetimi, RF ye küresel nüfuzunu genişletecek imkânlar sunmaktadır. RF nin orta dönemde başlıca ekonomik güç merkezlerinden biri olmasını sağlayacak şartları yerine getirebilecek potansiyeli bulunmaktadır. - Zaman zaman tekrarlanan tek taraflı güç kullanımı, küresel siyasetin belli başlı aktörleri arasındaki ihtilaflar, kitle imha silahlarının yayılması ve yanlış unsurların ellerine geçme tehdidi ile sanal dünyada, biyolojik ve ileri teknoloji gerektiren alanlarda yasadışı faaliyetlerin karmaşıklaşması RF nin ulusal menfaatlerinin korunmasını etkileyebilmektedir. Endüstrileşmiş ve kalkınmakta olan ülkelerin istikrarına, sosyal ve ekonomik gelişimine ve demokratik kurumlarına yönelik tehditler büyürken, küresel bilgi savaşları, radikal milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, köktendinci akımlar ve ayrımcılık tırmanışa geçecektir. Küresel demografik ve ekolojik sorunlar, yasa dışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi sınır aşan örgütlü suçlardan kaynaklanan tehditler artacaktır. Yeni virüslerin sebep olacağı bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşacak ve içme suyu kıtlığı daha vahim bir boyuta ulaşacaktır. 1 Bu bölümde, belgede geçen ulusal güvenlik, ulusal menfaat, ulusal güvenliğe yönelik tehditler, stratejik ulusal öncelikler, ulusal güvenlik sistemi, ulusal güvenlik aktörleri ile ulusal güvenliği koruma araçları terimleri tanımlanmaktadır. 2/12

3 - Uluslararası politika, uzun dönemde, Ortadoğu, Barents Denizi ve Kuzey Kutbu nun diğer bölgeleri, Hazar Denizi ve Orta Asya daki enerji kaynaklarının kontrolüne odaklanacaktır. Irak ve Afganistan daki durum, Yakın ve Ortadoğu daki, Güney Asya daki, Afrika daki ve Kore Yarımadası ndaki çatışmalar uluslararası ortamı olumsuz etkilemeye devam edecektir. Özellikle istikrarsız ülkelerdeki tehlikeli madde ve tesislerin fiziki güvenliğine ilişkin kritik durumun yanı sıra, konvansiyonel silahların kontrolsüz biçimde yayılması, mevcut bölgesel ve devletlerarası ihtilafların tırmanmasına ve yenilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Kaynaklara erişim konusundaki rekabette askeri güce başvurulması ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu durum, RF nin ve müttefiklerinin sınırlarında konuşlandırdıkları askeri güçlerin dengesini bozabilecektir. - Daha fazla ülkenin nükleer silah elde edebileceğine dair artan bir risk söz konusudur. - ABD nin Avrupa ya küresel füze savunma sistemleri yerleştirmesi küresel ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik imkânları sınırlayacaktır. - Küresel mali ve ekonomik kriz, geniş çaplı bir askeri operasyon kadar ağır sonuçlar yaratabilecektir. - RF, uzun dönemde, uluslararası ilişkileri, uluslararası hukuk ve Devletler in saygın ve eşit güvenliği ilkesi temelinde şekillendirme mücadelesine devam edecektir. Bu çerçevede, ulusal menfaatlerine erişmek maksadıyla daima uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edecek, başta yeniden başlayan silahlanma yarışı olmak üzere, her türlü maliyeti yüksek cepheleşmeden uzak bir dış politika izleyecektir. - RF, BM yi ve Güvenlik Konseyi ni, saygı, eşitlik, karşılıklı yarar ve krizlerin medeni ve siyasi yöntemlerle çözümlenmesine dayalı, istikrarlı bir uluslararası ilişkiler sisteminin temel unsuru olarak görmektedir. - RF, G-8, G-20, RIC( Rusya, Hindistan, Çin), BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) gibi çok taraflı forumlarla etkileşimini geliştirecektir. - BDT ülkeleri ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi, Rus dış politikasının temel önceliğidir. Bu çerçevede, Ortak Güvenlik Antlaşması Örgütü, bölgesel askeri ve siyasi meselelerin yanı sıra, askeri ve stratejik tehditlerin ele alındığı başlıca devletlerarası araçtır. Öte yandan, Avrasya Ekonomik Topluluğu ekonomik bütünleşmenin itici gücü ve bölgesel düzeydeki önemli su, enerji, altyapı, endüstri ve diğer alanlardaki ortak projelerin başlıca destekleyicisidir. - RF, Şanghay İşbirliği Örgütü nün siyasi potansiyelinin geliştirilmesine ve bu çerçevede Orta Asya da karşılıklı güven ve işbirliğinin tesisini sağlayacak pratik adımların atılmasına büyük önem atfetmektedir. 3/12

4 - RF, AB ile, ekonomi, güvenlik, eğitim, bilim ve kültür konularında ortak alanların tesisi de dahil, geniş kapsamlı etkileşim mekanizmalarının güçlendirilmesini desteklemektedir. Ayrıca, uzun dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesinde kesin bir antlaşmaya ve yasal çerçeveye dayalı, açık bir ortak güvenlik sisteminin tesisi ile yakından ilgilenmektedir. - RF, NATO ile ilişkilerde ise, İttifak ın askeri altyapısını Rusya nın sınırlarına genişletme ve uluslararası hukuka aykırı biçimde küresel fonksiyonlar üstlenme girişimlerine karşı koymaya devam edecektir. RF, NATO nun siyasi-askeri planlamalarında RF nin meşru çıkarlarını dikkate alması ve uluslararası hukuka saygılı davranması halinde, İttifak ile eşitler arası bir ilişkiye açıktır. - RF, ABD ile ortak çıkarlara dayanan ve Rusya-ABD ilişkilerinin uluslararası sistemdeki rolünü dikkate alan, eşit ve gerçek bir stratejik ortaklık arayışındadır. Silahsızlanma ve silahların kontrolü ile güven tesis edici tedbirler hakkında yeni anlaşmaların yapılması, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, terörizmle mücadele ve bölgesel ihtilafların çözümlenmesi gibi meselelerin ele alınması ABD ile ilişkilerdeki öncelikli gündem maddeleri olmaya devam edecektir. - RF, egemenliğini ve ulusal menfaatlerini savunmada, siyaset, hukuk, dış politika, ekonomi, askeri ve diğer alanlardaki tüm araçlarını kullanacaktır. - Öngörülebilir ve açık bir dış politika, RF nin sürdürülebilir kalkınmasıyla doğrudan bağlantılıdır. RF nin küresel ekonomi ile başarılı bir biçimde bütünleşmesine, ülkenin yenilikçi ekonomik gelişim modeline dönüşümünü geç gerçekleştirmesi engel olmuştur. c. RF nin Ulusal Menfaatleri ve Ulusal Stratejik Öncelikleri: - RF nin uzun vadeli menfaatleri; ülkede demokrasi ve sivil toplumun geliştirilmesi, ulusal ekonominin rekabetçi bir yapıya kavuşması, RF nin anayasal düzenin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğin korunması ile çok kutuplu dünyada, karşılıklı yarara dayalı ortaklığı gözeten bir küresel güce dönüştürülmesidir. - RF nin ulusal güvenliğinin temel öncelikleri, ulusal savunma ve kamu güvenliğidir. - RF, ulusal güvenliğini sağlamak için, çabalarını ve kaynaklarını sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen aşağıdaki öncelikler üzerine yoğunlaştıracaktır: * Rus vatandaşlarının hayat standardının yükseltilmesi, * Ulusal yenilikçi sistemin geliştirilmesi ve insan sermayesine yatırım yoluyla ekonomik büyümenin sağlanması, * Bilim, teknoloji, eğitim, sağlık ve kültür. 4/12

5 * Çevre ve doğal kaynak yönetimi. * RF nin çok kutuplu dünyanın oluşumuna aktif katkı sağlaması temelinde güçlenen stratejik istikrar ve eşit stratejik ortaklık. d. Ulusal Güvenliği Sağlamak : RF nin ulusal güvenliği, ülkenin ekonomik potansiyeli ve ulusal güvenliği sağlama sisteminin etkinliği ile doğrudan bağlantılıdır. (1) Ulusal Savunma : - Ulusal savunmayı güçlendirmenin stratejik hedefleri, küresel ve bölgesel savaş ve çatışmaların önlenmesi ile ülkenin askeri güvenliğini sağlamak üzere, stratejik çevrelemeyi/sınırlamayı içermektedir. - Stratejik çevreleme, yabancı saldırgan devletin ya da devletlerin yıkıcı eylemlerinden kaynaklanabilecek tehditleri önceden görmek ya da en aza indirmek maksadıyla, birbiriyle iç içe geçmiş, siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik ve istihbarat alanındaki tedbirlerin geliştirilmesini ve sistemli bir biçimde uygulanmasını gerektirmektedir. - RF nin ulusal savunma ve askeri sistem tesisi konularındaki uzun dönemli politikası, RF Silahlı Kuvvetleri nin ve askeri-siyasi bir durumda ülkenin güvenliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasından sorumlu diğer güçlerin, askeri oluşumların ve birimlerin geliştirilmesini öngörmektedir. - RF nin askeri güvenliğine yönelik tehditler şunlardır: * Önde gelen bazı ülkelerin, başta nükleer alanda olmak üzere, askeri konularda tahakküm kurma girişimleri, * Küresel füze savunma sistemi geliştirilmesine ve dış uzayın askerileştirilmesine yönelik tek taraflı girişimler. * Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların üretiminin, üretim teknolojilerinin ve fırlatma vasıtalarının yaygınlaşması. - RF nin orta dönemde ulusal savunmasını güçlendirmeye yönelik temel amacı, Rus Silahlı Kuvvetleri nin, stratejik nükleer potansiyelini korumakla birlikte, niteliksel olarak yepyeni bir modele dönüştürülmesidir. Bu dönüşüm, Silahlı Kuvvetlerin teşkilat ve personel yapısının, konuşlandırılmalarının ve eğitim düzeylerinin iyileştirilmesi, hızlı mukabele güçlerinin kurulması ve birlikler ile kuvvetler arasındaki etkileşimin geliştirilmesi ile gerçekleştirilecektir. 5/12

6 (2) Devlet ve Kamu Güvenliği : - Bu alandaki öncelikler, Devlet in egemenliğinin, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve anayasal düzeninin, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunması, toplumsal barış, siyasi ve sosyal istikrarın muhafazasıdır. - Devlet ve kamu güvenliğine yönelik başlıca tehdit kaynakları şunlardır: * Yabancı istihbarat servislerinin ve şahısların yıkıcı faaliyetleri. * Terör örgütlerinin, grupların ya da bireylerin anayasal düzeni değiştirmeye yönelik faaliyetleri. * Devlet yetkililerinin rutin faaliyetlerinin aksaması. * Askeri ve endüstriyel tesislerin, önemli toplumsal hizmetler veren kurumların tahrip edilmesi. * Halkın korkutulup, sindirilmesi. * Ülkenin birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar vermeyi, iç siyasi ve sosyal istikrarı bozmayı hedefleyen her türlü aşırı akım. * Sınır aşan örgütlü suçlar. * Bireylere, mülkiyet haklarına, Devlet yetkililerine, kamu güvenliğine ve ekonomik güvenliğe yönelik suçlar ve rüşvet suçları. - Kamusal güvenlik alanındaki Devlet politikasının ana yönelimi, başta çocuklar ve gençler olmak üzere, bireylerin güvenliğinin garantörü olarak Devlet in rolünün güçlendirilmesini, suçu önlemeye ve suçla mücadeleye ilişkin yasal düzenlemelerin geliştirilmesini, yurt dışındaki Rus vatandaşlarının haklarının ve meşru menfaatlerinin korunma düzeyinin yükseltilmesini ve kanunların uygulanması alanındaki uluslararası işbirliğinin artırılmasını kapsayacaktır. - Ulusal güvenliği sağlamanın başlıca koşullarından birini, RF nin sınırlarının uygun bir biçimde korunması oluşturmaktadır. Sınır güvenliği alanında, RF nin menfaatlerine yönelik ana tehditler, ülkenin sınırlarının hemen yakınında silahlı çatışma yaşanan ya da bu potansiyeli barındıran bölgelerin bulunması ile RF nin komşu ülkelerle olan sınırlarının belirlenmesine ilişkin hukuki süreçlerin tamamlanmamış olmasıdır. Bunların yanı sıra, teröristlerin RF ye sızmaları, kaçakçılık, yasadışı göç gibi sınır güvenliğine zarar veren başka bazı unsurlar da bulunmaktadır. Bu nedenle, sınır tesislerinin fiziksel şartlarının ve imkânlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 6/12

7 (3) Rus Vatandaşlarının Hayat Kalitesinin Yükseltilmesi: - RF nin bu konudaki stratejik öncelikleri, toplumun sosyal ve maddi yetersizliklerinin bertaraf edilmesi, nüfusun orta dönemde sayısal olarak istikrarlı hale getirilmesi ve uzun dönemde demografik durumda köklü bir iyileşmenin başarılmasıdır. - Rus vatandaşlarının hayat kalitesine yönelik tehditler, küresel ve bölgesel mali ve bankacılık sistemlerinde ortaya çıkan krizler, hammadde, su, enerji ve yiyecek vb. kıt kaynaklara ulaşıma ilişkin rekabet ve dış faktörlere bağımlılık riskini artıran, gelişmiş teknolojik yapıların devreye sokulmasının gecikmesi gibi faktörlerden kaynaklanabilmektedir. - Rus vatandaşlarının hayat kalitesi, insan haklarının iyileştirilmesi, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azaltılması, doğumların teşvik edilip, ölüm oranının düşürülmesi, örgütlü suçların, rüşvet ve uyuşturucu bağımlığının azaltılması, sosyo-siyasi istikrarın ve olumlu kalkınma dinamiklerinin elde edilmesi, mali ve bankacılık sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, mineral ve hammadde kaynaklarının uzun vadeli üretiminin mümkün kılınması, modern eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulması, işgücünün nicelik ve niteliğinin artırılması ve akılcı bir göçmen politikasının uygulanması vb. yollarla yükseltilecektir. - Orta vadede ulusal güvenliği sağlamanın temel yönelimlerinden biri de, gıda ve ilaç güvenliğidir. Gıda güvenliği, biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve ana yiyecek maddelerinde ithal ikamesine gidilmesi, toprakların verimsiz kullanımının, tarım arazilerinin azaltılmasının, ulusal tahıl piyasasının yabancı şirketlerin kontrolüne geçmesinin ve genetiği değiştirilmiş gıda maddelerinin kontrolsüz dağıtımının engellenmesi yoluyla sağlanacaktır. İlaç güvenliğini sağlamak için ise, bu alanda dış tedarikçilere bağımlılığın azaltılmasına zemin hazırlayacak şartlar yaratılacaktır. (4) Ekonomik Büyüme : - Bu alandaki stratejik hedefler, RF nin orta vadede Gayrısafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) bazında ilk beş ülkeden biri haline gelmesi, ayrıca ekonomide ve teknolojide ulusal güvenliğin gerektirdiği düzeye ulaşılmasıdır. - Ekonomik büyüme yoluyla ulusal güvenliğin sağlanmasına, ulusal yenilik ve buluş (innovation) sisteminin geliştirilmesi, işgücü verimliliğinin artırılması, ulusal ekonominin öncelikli sektörlerinin modernize edilmesi, bankacılık sisteminin, mali hizmetler sektörünün ve bütçe kalemleri arasındaki ilişkinin iyileştirilmesi yöntemleri ile ulaşılabilir. - Uzun dönemde ekonomi alanında ulusal güvenliğe yönelik stratejik risk ve tehditler, ulusal ekonominin hammaddeye dayalı büyüme modelinin sürdürülmesi, ekonominin temel unsurlarının dış ekonomik eğilimlere olan yüksek düzeydeki bağımlılığı, rekabet gücünün azalması, 7/12

8 ulusal kaynaklar üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, bölgeler arasındaki kalkınmışlık farklılıklarının artması, işgücü eksikliğinin daha ciddi bir düzeye ulaşması, ulusal mali sistemin zayıflaması, rüşvet, yolsuzluklar ve yasadışı göçün yaygınlaşmasıdır. Bunun yanı sıra, enerji, su ve biyolojik kaynakların yetersizliği, RF ye karşı ayrımcı tedbirlerin ve haksız rekabetin uygulanması ve küresel mali ve bankacılık sektöründeki krizler de ekonomik güvenliği doğrudan ve olumsuz etkileyecektir. - Uzun vadede, ekonomik alandaki ulusal güvenliği sağlamanın başlıca unsurlarından biri de, enerji güvenliğidir. Enerji güvenliğinin özünde, yeterli derecede sürdürülebilir talebin, yeterli miktarda enerji kaynağı ile karşılanması, enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve rezerv kapasitelerinin korunması bulunmaktadır. Ulusal ve küresel enerji güvenliğini sağlamanın yolu, Dünya Ticaret Örgütü nün prensiplerine göre işleyen bir enerji kaynakları piyasası yaratılmasına, gelecek vadeden enerji teknolojilerinin geliştirilmesine ve uluslararası alanda paylaşılmasına, ayrıca çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çok taraflı işbirliğinin tesisinden geçmektedir. - Ulusal güvenlik aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, ekonomi alanında atacağı adımlar arasında; üretim ve ihracat yapısı ile tekelleşmeyi önleyici mevzuatın iyileştirilmesi, rekabet politikalarının desteklenmesi, ulusal yenilik/buluş sisteminin geliştirilmesi, yüksek verimlilik düzeyine sahip projelerin hayata geçirilmesi, yüksek teknolojili sektörlerin kurulması, mali piyasaların ve bankaların likidite durumlarının güçlendirilmesi, işgücü piyasasının yasallık kazandırılması ve insana yatırımın artırılması, akılcı bir göçmen politikasının uygulamaya konulması, bilim ve teknolojik öngörü sisteminin kurulması, bu alandaki önceliklerin gerçekleştirilmesi ve bilim ve teknoloji ile üretim arasındaki bütünleşmenin güçlendirilmesi, rekabet gücüne sahip, ulusal ilaç sanayiinin yaratılması, telekomünikasyon endüstrisinin daha ileri bir düzeye taşınması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması bulunmaktadır. (5) Bilim, Teknoloji ve Eğitim : - Bu alandaki stratejik hedefler, ulusal bilim ve teknoloji kuruluşlarının, ulusal ekonominin rekabet gücüne ve ulusal savunma alanındaki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesi ile genel ve mesleki eğitim düzeyinin yükseltilmesidir. - Ülkenin bu alanda karşı karşıya olduğu sorunlar arasında, yeni nesil teknolojilere uyumda geç kalınması, bilimsel malzeme ve araçlarda yabancı teknolojilere bağımlı hale gelinmesi, ulusal teknolojinin yurt dışına yetkisiz şekilde transfer edilmesi, Rus bilim ve eğitim kurumlarının maruz kaldığı nedensiz tek taraflı yaptırımlar, yenilik/buluş alanındaki mevzuat yetersizliği, teknik personelin ve eğitim kadrosunun sosyal güvenlik alanındaki sıkıntıları ve her düzeyde eğitimin yeterli kalitede olmaması akla gelmektedir. 8/12

9 - RF, teknoloji ve eğitim alanındaki güvenliği, orta vadede karşı karşıya olduğu sınamalardan biri kabul etmektedir. Bu çerçevede, temel ve uygulamalı bilimler, ulusal ekonominin yenilikçi yönünün geliştirilmesinde öncelikli alan kabul edilmektedir. Bu meyanda alınacak tedbirler arasında, özel bir temel ve uygulamalı çalışmalar sisteminin kurulması, federal üniversiteler ile ulusal araştırma merkezleri arasında bir ağın oluşturulması, bilim ve eğitim alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesi, rekabetçi teknolojilerin ve bilgi-yoğun üretim modellerinin geliştirilmesi, ülkenin bilim ve eğitim kurumlarının küresel teknoloji ve araştırma projelerinde yer almalarının sağlanması düşünülmektedir. (6) Sağlık : - Bu alandaki stratejik hedefler; ortalama yaşam süresinin uzatılmasını, sakatlıkların ve ölüm oranının azaltılmasını, önleyici tedavinin, ilk basamak ve ileri teknoloji gerektiren sağlık hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesini, tıbbi bakım standartlarının yükseltilmesini ve ilaçların kalitesi, etkinliği ile güvenliğinin denetiminin sağlanmasını içermektedir. - Sağlık alanında ulusal güvenliğe yönelik başlıca tehditler, yeni ortaya çıkan geniş çaplı bulaşıcı hastalıklar, AIDS, verem gibi hastalıkların ve uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yaygınlaşması ile psikoaktif ve psikotrop maddelere ulaşımının kolaylaşmasıdır. Sağlık sigortasının yetersizliği, sağlık personelinin eğitim kalitesinin ve bu personele yapılan ödemelerin düşüklüğü, sosyal güvenlik alanındaki eksiklikler ile sağlık alanındaki yasal boşluklar ilâve olumsuz etkiler yaratmaktadır. - Devlet in sağlık alanındaki temel politikası, sosyal açıdan tehlikeli hastalıkların (kanser, diyabet, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı vb.) yayılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, orta ve uzun vadede, bu tür hastalıkların tedavisine ilişkin ulusal programların yapılması, sağlık hizmetlerinin kalitesine, ulaşılabilirliğine ve sağlık personelinin eğitimine ilişkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesi öngörülmektedir. (7) Kültür : - Bu alandaki stratejik hedefler; halkın büyük çoğunluğunun ulusal ve yabancı önemli kültür, sanat eserlerine erişim imkânının artırılması, toplumun yaratıcılığının teşviki, RF nin tüm bölgelerinin özgün kültürel değerlerinin geliştirilmesinin özendirilmesi ve kültür alanındaki bölgesel girişimlerin desteklenmesidir. - Kültür alanında RF nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan hususlar, yaygın kitle kültürünün ürünleri, Rusya nın tarihi ve dünya tarihindeki yerini çarpıtma girişimleri, özgürlüğe dayalı hayat tarzı propagandası ile etnik, ırksal ve dinsel hoşgörüsüzlüktür. 9/12

10 - Bu tehditleri bertaraf etmek maksadıyla, ulusal kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve öz saygının gelişiminin desteklenmesine, etnisiteler ile dinler arası kültürel bağların kuvvetlendirilmesi suretiyle, Rus toplumunun manevi birliğinin pekiştirilmesine, zengin geleneksel kültürün yanı sıra, dinamik, modern kültüre de sahip bir ülke olarak RF nin uluslararası imajının güçlendirilmesine ve vatansever bir eğitim sisteminin tesisine çalışılacaktır. (8) Sürdürülebilir Çevre Yönetimi: - Bu alandaki stratejik hedefler, çevrenin korunması ile büyüyen ekonominin ve iklim değişikliklerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesidir. - Çevre konusunda, RF nin ulusal güvenliği, küresel mineral, su ve biyolojik kaynakların tükenmesinden ve ülkede çevresel açıdan zarar görmüş bölgelerin bulunmasından olumsuz etkilenmektedir. Bunların yanı sıra, önemli miktarda tehlikeli madde üretim tesisinin çevresel dengeleri bozması, nükleer olmayan yakıtların çevriminden ortaya çıkan radyoaktif atıkların kontrolüne ilişkin yasal boşluklar ile başlıca mineral ve stratejik açıdan önemli kaynakların tükenmesi gibi gelişmeler de RF nin ulusal güvenliği üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. - Bu çerçevede alınması gereken tedbirler arasında, çevreye duyarlı teknolojilerin hızla uygulamaya konulması, yeni, umut vadeden enerji kaynaklarının bulunması ve mineral/hammadde stratejik rezervlerinin yaratılmasına ilişkin bir programın hayata geçirilmesi bulunmaktadır. (9) Stratejik İstikrar ve Eşit Stratejik Ortaklık : - Diğer ülkelerle karşılıklı, yarar temelinde, uzlaşıya ve ortak menfaatlerin belirlenmesine odaklanan aktif dış politika, RF nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak konusundaki öncelikli hedeflere ulaşmasını kolaylaştıracaktır. RF nin uzun dönemli, sürdürülebilir kalkınmasını gerçekleştirmesi açısından uygun ortam, nükleer silahlardan arınmış bir dünya ve herkes için eşit güvenliğin sağlanması vasıtasıyla, stratejik istikrarın güvence altına alınması ile tesis edilecektir. - RF, uluslararası toplumla ilişkilerinde, stratejik saldırı silahlarında istikrarın ve öngörülebilirliğin korunması ilkelerine bağlı kalmaktadır. Bu çerçevede, stratejik saldırı silahlarının daha fazla indirimi ve sınırlandırılmasına yönelik, yeni ve geniş kapsamlı ikili anlaşmaların yapılmasına özel önem atfetmektedir. - RF, stratejik istikrarın ve eşit stratejik ortaklığın, Rus askeri varlığının çatışma bölgelerinde uluslararası hukuka uygun bir biçimde bulunması ve ilgili siyasi, ekonomik ve diğer hedeflere askeri olmayan araçlarla ulaşılmasına katkı sağlaması ile desteklenebileceğine inanmaktadır. 10/12

11 - RF, uluslararası arenada, nükleer ve diğer kitle imha silahlarının, bunların fırlatılma araçlarının ve ilgili diğer malzeme ve teknolojilerin yaygınlaşmasını önlemeye yönelik uluslararası mekanizmaları güçlendirme ve askeri gücün BM Şartı na aykırı bir biçimde kullanılmasını engelleme çabalarına devam edecek; silahların kontrolü konusundaki taahhütlerine ve askeri alanda makul yeterlilik ilkesine bağlı kalmayı sürdürecektir. - RF, ABD nin küresel füze savunma sistemleri kurma ve nükleer ya da nükleer olmayan savaş başlıkları ile donatılmış, stratejik fırlatma mekanizmalarını kullanmak suretiyle küresel yıldırım harbi (blitz strike) konseptini uygulama planlarını da göze alarak, stratejik saldırı silahları alanında ABD ile eşitliği korumak için, asgari maliyet temelinde elinden geleni yapacaktır. e. Stratejinin Uygulanmasının Örgütsel, Düzenleyici ve Bilgi Alanındaki İlkeleri : - RF nin ulusal güvenlik alanındaki Devlet politikası, ulusal güvenlik sisteminin tüm aktörlerinin, RF Güvenlik Konseyi nin koordinatörlüğünde ve bir dizi örgütsel, düzenleyici ve bilgilendirici tedbir çerçevesinde gerçekleştirdikleri uyumlu eylemleri ile desteklenecektir. - Bu strateji, Devlet yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının, güçlendirilmiş çabaları ve kaynakları ile hayata geçirilecektir. - Stratejinin periyodik güncellenmesi, uygulama sonuçlarına ve ulusal güvenliği esastan etkileyecek gelişmelere göre, RF Güvenlik Konseyi nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. RF Güvenlik Konseyi Sekreteri, Devlet Başkanı na ulusal güvenliğin durumu ve güçlendirilmesi için alınacak tedbirler hakkında yıllık rapor sunacaktır. f. Ulusal Güvenliğin Durumuna İlişkin Temel Göstergeler: Ulusal güvenlik değerlendirmelerinde dikkate alınacak temel göstergeler, işsizlik oranı (ekonomik açıdan aktif nüfus yüzdesi), ondalık oran (en zengin %10 luk ile en fakir % 10 luk kesimin gelirleri arasındaki ilişki), tüketici fiyatlarının büyüme hızı, iç ve dış borç miktarı, sağlık, eğitim, kültür ve bilim gibi alanlara ayrılan kaynakların GSYİH içindeki düzeyi, silah ve teçhizatın niteliğinin yıllık yükseltilme düzeyi, asker, mühendis ve teknik personelin eğitim düzeyidir. g. Belgenin sonunda yer alan ayrı bir paragrafta, Ulusal Güvenlik Stratejisi nin ulusal ekonominin gelişmesi, insanların hayat kalitesinin yükselmesi, siyasi istikrarın sağlanması, ulusal savunmanın, Devlet güvenliğinin, hukuk sisteminin, ülke düzenin güçlendirilmesi ve RF nin rekabet gücü ile uluslararası itibarının artırılması yolunda bir itici güç olduğu kaydedilmektedir. 11/12

12 Sonuç: RF nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, önceki belgenin uygulamaya konulduğu 2000 yılından bu yana, ülke içinde ve uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak, bir durum değerlendirmesi yapmakta, ulusal güvenliğin tüm unsurlarında amaç ve öncelik tespitinde bulunmakta, bu konulardaki başlıca tehdit kaynaklarını sıralamakta ve alınabilecek önlemleri çok genel hatlarıyla belirlemektedir. Belgede ulusal güvenlik kavramının, ekonomik gelişmişlik ve sürdürülebilir kalkınma ile doğrudan ilişkilendirilmesi, bunun yanı sıra, ulusal güvenliğin yüksek teknolojilerin kullanımından gelir dağılımına, sağlıktan kültüre ve çevreye uzanan geniş bir yelpazede ele alınması dikkati çekmektedir. Belgenin dikkati çeken bir başka yönünü de, uluslararası politikanın, uzun dönemde, Ortadoğu, Barents Denizi, Kuzey Kutbu nun diğer bölgeleri, Hazar Denizi ve Orta Asya daki enerji kaynaklarının kontrolüne odaklanacağı ve kıt kaynaklara erişim alanında yaşanacak rekabetin, askeri bir çatışmaya dönüşmesi ihtimalinin göz ardı edilmemesi yönündeki değerlendirmeleri oluşturmaktadır. 12/12

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

1 2 3 SUNUŞ Aziz Türk Milleti, 7 Haziran 2015 te yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde hedefimiz, milletimizin desteği, Cenab-ı Allah ın izniyle tek başına iktidar olmaktır. Biz Türkiye nin önüne

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 18 Aralık 2018 GENEL ÇERÇEVE Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200 ü yerelden, 10.000 i aşkın kişi ve kurum

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı