KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI"

Transkript

1 KPDS.ORG KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AKIN YAYINCILIK VE İNTERNET HİZMETLERİ Selanik 1. Caddesi 3/ 9 KIZILAY ANKARA (312) (312)

2 KPDS 1997 MAYIS DÖNEMİ ÇEVİRİ SORULARI 33. To protect its own fisheries, Canada has taken a tougher line with foreign vessels fishing its coasts. A) Kanada, kendi balıkçılığını geliştirebilmek için, kıyılarında avlanan yabancı teknelere karşı önlemlerini arttırmıştır. B) Kanada, kendi balıkçılık bölgelerini kurtarmak amacıyla, kıyılarında avlanan yabancı teknelere karşı sert önlemler almıştır. C) Kanada, kendi balıkçılığını güçlendirmek için, kıyılarında balık avlayan yabancı teknelere karşı daha sert bir tavır almıştır. D) Kanada, kendi balık alanlarını korumak için, kıyılarında balık avlayan yabancı teknelere karşı daha sert bir tavır almıştır. E) Kanada, kendi balık alanlarını iyileştirme amacıyla, sert önlemler alarak kıyılarında yabancı teknelerin avlanmasını engellemiştir. 34. In his statement he did not conceal the fact that Serbia s hard-line attitude had led to the breakdown of the talks. A) Demecinde, Sırbistan n katı tutumunun görüşmelerin kesilmesine yol açtığı gerçeğini saklamadı. B) Yaptığı açıklamada, görüşmelerin kesilmesinde Sırbistan ın uzlaşmaz tutumunun etkili olduğu gerçeğini saklamadı. C) Konuşmasında Sırbistan ın olumsuz tavrı sonucu görüşmelerin kesildiği gerçeğini belirtmekten kaçınmaktı. D) Görüşmelerin kesilmesinde, Sırbistan ın uzlaşmaz tavrının neden olduğu gerçeğini belirtmekten çekinmedi. E) Sırbistan ın katı tutumu nedeniyle görüşmelerin kesildiğini açıkça belirtmekten çekinmedi. 35. It seems likely that the recession in the wooltextile industry will continue throughout the year and that many mills may be permanently closed. A) Görünüşe bakılırsa, yünlü dokuma sanayiindeki gerileme yıl içinde de sürecek ve bazı fabrikalar kapanacaktır. B) Yünlü dokuma sanayiince bütün yıl boyunca devam eden bunalım sonucu fabrikanın süresiz olarak kapanması kaçınılmaz görünüyor. C) Yünlü dokuma sanayiinde yıl içinde bir durgunluk görüleceği ve pek çok fabrikanın tamamen kapanacağı kesindir. D) Yünlü dokuma sanayiindeki durgunluğun yıl boyunca süreceği pek çok fabrikanın süresiz kapanabileceği muhtemel görünüyor. E) Çoğu fabrikanın süresiz kapanmasına neden olabilecek durgunluk, yünlü dokuma sanayiinde yıl boyunca devam edecek gibi görünüyor. 36. What we really expect to find in a work of art is a certain personal element and a distinctive sensibility. A) Bir sanat eserinde bulunmasını istediğimiz şeyler aslında belirli bir kişisel nitelik ile kendine özgü duyarlılıktır. B) Belirli bir kişisel anlatım ve farklı bir duyarlılık, bir sanat eserinde gerçekten bulunması istenen niteliklerdir. C) Gerçekten bir sanat eserinde bulmayı umduğumuz şey, belirli bir kişisel öğe ve belirgin bir duyarlılıktır. D) Çarpıcı bir duyarlılık ve belirli bir kişisel boyut bir sanat eserinde esas olarak bulunmasını istediğimiz öğelerdir. E) Belirli bir kişisel özelliğin ve etkileyici bir duyarlılığın, bir sanat eserinde bulunmasını gerçekten arzuluyoruz.

3 37. It was pointed out the company, which had been on the verge of bankruptcy, got over the crises through substantial borrowing from various banks. 39. The committee unanimously rejected a proposal to divide the city into two zones and stressed the need to consider the whole city as a unit. A) İflasın eşiğine gelmiş olan şirketin çeşitli bankalardan yüklü krediler alarak bunalımı aştığı belirtildi. B) Bazı bankalardan bol kredi alarak bunalımı azaltmaya çalışan şirketin, iflasa doğru sürüklendiği bildirildi. C) İflasla karşı karşıya gelmiş olan şirketin, bunalımı aşmak için, pek çok bankadan krediler aldığı ifade edildi. D) Çeşitli bankalardan yüklü krediler alarak bunalımı atlatmaya çalışan şirketin iflastan kurtulmadığı açıklandı. E) İflas tehlikesini atlaşmış olan şirketin bazı bankalardan bol kredi alarak bunalımdan çıktığı bildirildi. 38. Since the signing of the Maastrich Treaty, Britain has constantly been in conflict with herpartners in theeuropean Union over the question of monetary union. A) Kurul, kenti iki bölgeye ayırmayı amaçlayan öneriyi tümüyle reddetti ve kentin bir bütün olarak ele alınması gerektiği görüşüne vardı. B) Kentin iki bölgeye ayrılmasına ilişkin öneriyi derhal reddeden kurul, tüm kentin bir bütün olarak ele alınması gerektiği görüşüne vardı. C) Kurul, kenti iki bölgeye ayırma önerisini oybirliğiyle reddetti ve tüm kentin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini vurguladı. D) Tüm kentin bir bütün olarak değerlendirilmesi gereği üzerine duran kurul, kenti iki bölgeye ayırmaya yönelik öneriyi tereddütsüz reddetti. E) Kentin iki bölgeye ayrılmasını öngören öneriyi oy çokluğu ile reddeden kurul, tüm kentin bir bütün olarak görülmesi gereği üzerine ısrarla durdu. 40. The report makes it clear that in 1996 most European countries met almost half of their energy needs by means of natural gas. A) Maasrict Anlaşması imzalandıktan sonra, İngiltere para birliği konusunu ileri sürerek, AvrupaBirliğindeki ortaklarıyla sert bir çatışma içine girmiştir. B) Maasrict Anlaşmasının imzalanmasından beri, İngiltere, Avrupa Birliğindeki ortaklarıyla para birliği konusunda sürekli bir çatışma içinde olmuştur. C) Maasrict Anlaşmasının imzalanmasından bu yana, İngiltere para birliği üzerinde durmuş ve Avrupa Birliğindeki ortaklarları ile zaman zaman tartışmıştır. D) Maasrict Anlaşmasının imzalanması üzerine, İngiltere para birliği konusunda Avrupa Birliğindeki ortaklarından farklı bir tavır içine girmiştir. E) Maasrict Anlaşmasının imzalanmasıyla İngiltere, para birliği konusunda Avrupa Birliğindeki ortaklarıyla tam bir uyum içine girmiştir. A) Raporda doğalgazın 1996 da Avrupa ülkelerinin çoğunda enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını karşıladığı belirtilmektedir. B) Avrupa ülkelerinin çoğunun, enerji ihtiyaçlarının yarısını doğalgaz kullanarak karşıladığı 1996 da hazırlanan raporda da açıklamıştır. C) Raporda, 1996 da Avrupa da, enerji ihtiyacının yarısından çoğunu doğalgaz yoluyla karşılayan pek çok ülke olduğu açıkça ifade edilmektedir. D) Raporda açıkça ifade edildiğine göre 1996 da çoğu Avrupa ülkesi, enerji ihtiyacının yarısını doğalgazla karşılamak zorunda kalmıştır. E) Rapor, 1996 da çoğu Avrupa ülkesinin, enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını doğalgaz vasıtasıyla karşıladığını açıkça ortaya koymaktadır.

4 41. Most speakers at the meeting pointed out that, in recent years, some of the research projects undertaken by universities had been concerned more with current problems than with purely scientific matters. A) Toplantıya katılan çoğu konuşmacı, son yıllarda üniversiteler tarafından uygulanan araştırma projelerinin sadece bilimsel konularda değil, aynı zamanda güncel sorunlarda da ilgili olması gerektiğini vurguladı. B) Konuşmacıların toplantıda görüş birliğine vardığı gibi, son yıllarda üniversiteler tarafından yürütülen araştırma projeleri salt bilimsel konulardan çok, güncel sorunlarla ilgilidir. C) Toplantıdaki pek çok konuşmacı, üniversitelerde sürdürülen araştırma projelerinden bazılarının salt bilimsel konular yerine, güncel sorunlarla ilgili olması gerektiğini belirtti. D) Toplantıdaki konuşmacıların çoğu, son yıllarda üniversitelerce üstlenilen bazı araştırma projelerinin salt bilimsel konulardan çok, güncel sorunlarla ilgili olduğunu belirtti. E) Toplantıda söz alan pek çok konuşmacı, son yıllarda üniversitelerin yürüttüğü araştırma projelerinin bilimsel konularla olduğu kadar güncel sorunlarla da ilgili olduğunu belirtti. 42. Some years ago The German Constitutuonal Court decided by a 6 to 2 vote that no law could allow abortion in violation of the unborn. A) Yıllar önce Alman Anayasa Mahkemesinin 2 ye karşı 6 oyla aldığı karara göre, hiçbir yasa doğramamış çocuğun haklarını hiçe sayarak kürtaja izin vermez. B) Alman Anayasa Mahkemesinin birkaç yıl önce 2 ye karşı 6 oyla aldığı karara göre, doğramamış çocuğun haklarını ihlal etmek olan kürtaja hiçbir yasa izin vermez. C) Birkaç yıl önce, Alman Anayasa Mahkemesi, hiçbir yasanın doğmamış çocuğun haklarına aykırı olarak kürtaja izin veremeyeceğine 2 ye karşı 6 oyla karar verdi. D) Alman Anayasa Mahkemesi, doğmamış çocuğun haklarını ihlal etmek demek olan kürtaja hiçbir yasanın izin vermeyeceği görüşünü birkaç yıl önce 2 ye karşı 6 oyla değiştirdi. E) Alman Anayasa Mahkemesi, birkaç yıl önce, hiçbir yasada kürtaja izin veremeyeceğine 2 ye karşı 6 oyla karar vererek, doğmamış çocuğun hakkının ihlal edilmesini engelledi. 43. Sahra nın yılda kilometreye varan bir hızla güneye doğru genişlemekte olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. A) Recent scientific investigations have revealed that the southerly movement of the Sahara remains at under 10 kilometres per year. B) There is scientific evidence to suggest that the Sahara is expanding southwards at a rate of roughly 10 kilometres a year. C) The rate at which the Sahara is expanding southwards at a rate of roughly 10 kilometres a year. D) According to recent scientific date, The Sahara is moving in a southerly direction at a rate of just under 10 kilometres a year. E) It has been scientifically established that the Sahara is expanding southwards at a rate of up to 10 kilometres a year.

5 44. Makalede, dünya tahıl üretiminin son yıllarda önemli ölçüde düşmeye başladığı vurgulanmaktadır. A) In the article it is emphasized that the world grain production has begun to fall substantially in recent years. B) From the article it is apparent that there has been a substantial fall in the world grain productuon in recent decades. C) İt should be emphasized in the article that there has been a noticeable drop in the world grain production during the last few years. D) According to the article, a serious drop in the world grain production only began a few years ago. E) İt is pointed out in the article that the substantial fall in the wold grain production has begun in recent times. 45. Gerçekçilik, eleştiride kullanılan en belirsiz kavramlardan biridir; ancak bu onun çok sık kullanılmasını engellemez. A) Realism is so vague a critical concept that it should only be used infrequently. B) Realism is one of the vaguest concepts used in criticism but that does not stop it from being frequently used. C) Realism is a term that is frequently used in criticism but it is often wrongly used. D) The vagueness of the term realism means that it is only infrequently used in a critical context. E) The term realism is frequently used in criticism but with only a vague concept of what is actually means. 46. Aile ve akrabalık, genelde ilkel veya ilerlemiş olsun tüm insan topluluklarının temel gerçeğidir ve binlerce yıldan beri de hep böyle olmuştur. A) In both primitive and advanced societies family and kinship, in general, have for thousands of years, been of basic importance. B) For thousands of years now, the family and relatives have generally been basic realities in all human societies, both primitive and advanced. C) During the last thousand years or so, the family and kinsip generally have been among the basic realities of all human societies whether primitive or advanced. D) Until the last thousand years or so, in both primitive and advanced societies family and kinship were usually regarded as basic elements of human existence. E) Family and kinship, generally are basic realities in all-human societies whether primitive or advanced and have been so for thousands of years. 47. Gelişmiş ülkeler çok düşük nüfus artış hızına sahip olsalar bile bunların az gelişmiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışından etkilenmeyeceklerini söylemek yanlış olur? A) Even if were a drop in the popolation growth of developed countries one should not say that the developing countries with their rapidly ewpanding populations would be likely to be affected by it. B) Even supposing that the developed countries had a very slight population growth, it wouldn t be fair to suggest that the rapid population growth of underdevelloped countries couldn t affect then. C) A very slight drop in the population growth of developed countries means nothing in the face of the rapid increase in the populations of developing countries. D) Even though developed countries have a very low rate of poyulation growth, it would be wrong to say that they will not be affected by the rapid increase of population in underdeveloped countries. E) It has been wrongly suggested that the rapid increase in the population of underdeveloped countries will have no effect on the slight decline in population in developed countries.

6 48. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar son derece önemli olsa da hastalığa neden olan sivrisineğin kontrolü çok daha önemlidir. A) However effective the drugs used in the treatment of malaria may be, it is still important to control the mosquito causes sthe disease. B) Though the drugs used in the treatment of malaria are extremely important, the control of the mosquito which causes the disease is even more so. C) If the mosquito that causes malaria could be controlled the drugs used in the treatment wolud sease to be important. D) Since new drugs are extremely effective in the treatment of malaria, there is less need now to control the mosquito which carries the disease. E) Control of the mosquito which carries malaria has proved far more effective than any of the drugs that have been used its treatment. 49. Bugün yayınlanan raporda, dünyada cüzzamlı 15 milyon insanın büyük çoğunluğunun tropikal ülkelerde yaşadığı belirtilmektedir. A) A report has been released today confirming that there are 15 million people in the world with leprosy most of whom live in tropical countries. B) In the report to be released today, it is mentioned that there are fifteen million people in the wold, the great majority live in tropical countries. C) In the report released today, it is pointed out that of the 15 million people with leprosy in the world, the great majority live in tropical countries. D) In a report to be published today, it is confirmed that of the 15 million lepers in the world a slight majority live in tropical countries. E) According to a report published today it seems that of the 15 millon lepers in the world by far the majority are to be found in tropical countries. 50. İnsanlar, uygarlığın doğuşundan beri gökyüzünü incelemişlerdir; ancak orada var olanların büyük çoğunluğu hala bilinmemektedir. A) People have studied the sky since the dawn of the civilisation, yet the bulk of what is out there is still unknown. B) If people had studied the sky throughout the civilized times, the bulk of what is out there would now have been known. C) People were studying the sky even before the drawn of civilization, but little was known about what was out there. D) A large portion of space remains unexplored though man has been interested in it since the dawn of civilisation. E) The sky has been under observation ever since civilisation began, but not much is known about it. 51. Rapordan gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşecek olan su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı açıkça anlaşılır. A) One may conclude from the report that during the next century the average amount of water consumed per head of the population in the world will have to be reduced. B) İt is most clearly in the report that, in the next century, the crop in the amount of water needed per head in the world will be enormous. C) The report makes it clear that, during the next century, the amount of water available per head in the world will hardly be adequate. D) The report makes the point that, in the next century, there will have to be a sharp drop in the amount of water made available per head of the population in the world. E) It can be clearly understood from the report that during the next century there will be a considerable drop in the amount of water available per head in the world.

7 52. Yönetim, yeni hisse senetlerinin, rayiç piyasa değerinden % 20 daha düşük olarak fiyatlandırılmasını uygun görmüştür. A) The board has proposed the sale of sale new shares on the market at a price 20 % less than their current value. B) The management has suggested that the new shares be issued at a price 20 % lower than the present market value. C) The management has agreed that the new shares be priced 20 % below their current market value. D) The board has announced that the price of the shares currently coming onto the market should be reduced by 20 %. E) The managing board has accepted the pricing of the new shares, which will be 20 % down on their actual value on the market.

8 1997 KASIM DÖNEMİ ÇEVİRİ SORULARI 33. In our age many major bridges have been constructed around the world, but the biggest problems bridge engineers have been facing today are those of maintenane and repair. A) Çağımızda dünyada pek çok büyük köprü inşa edilmiştir, ancak bugün köprü mühendislerinin karşılaştıkları en büyük sorunlar bakım ve onarım sorunlarıdır. B) Bugün dünyada pek çok büyük köprü inşa edilmektedir, fakat bakım ve onarım sorunları köprü mühendislerinin karşılaştığı en büyük sorunlar arasındadır. C) Her ne kadar çağımızda pek çok büyük köprü inşa edilmişse de, köprü mühendislerinin karşılaştığı en önemli sorunlar arasında bakım ve onarım sorunları bulunmaktadır. D) Çağımız dünyasında pek çok büyük köprünün inşası mümkün olmuştur, ancak bakım ve onarım ile ilgili sorunlar, köprü mühendislerini en çok meşgul eden sorunlardır. E) Çağımızda pek çok büyük köprü inşa edilebilmektedir, fakat köprü mühendislerini en çok uğraştıran sorunlar, bakım ve onarımı ile ilgili sorunlardır. 34. The studies on electricity that led to discovery of the electric battery and electric current was done by physiologist, Luigi Galvani, in the eighteenth century. A) Fizyolog Luigi Galvani tarafından yapılan araştırmalar, on sekizinci yüzyılda elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunmasını sağlamıştır. B) Elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunmasını sağlayan elektrik üzerine olan çalışmalar, on sekizinci yüzyılda fizyolog Luigi Galvani tarafından yapılmıştır. C) On sekizinci yüzyılda elektrik üzerine olan çalışmaları yapmasıyla tanınan fizyolog Luigi Galvani, elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunmasına ortam hazırlamıştır. D) Elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunması, on sekizinci yüzyılda fizyolog Luigi Galvani nin elektrik üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde gerçekleşmiştir. E) On sekizinci yüzyılda elektrik üzerine yapılan çalışmalar, fizyolog Luigi Galvani nin elektrik pilini ve elektrik akımını bulmasıyla sonuçlanmıştır. 35. When General Franco died late in 1975 after a prolonged illness, his dictatorship, which had lasted for yearas, finally came to an end. A) General Franco nun ağır bir hastalıktan sonra 1975 sonunda ölmesi üzerine, uzun yıllar devam etmiş olan diktatörlüğü de son buldu. B) General Franco uzun süren bir hastalıktan sonra 1975 sonlarında ölünce, yıllarca sürmüş olan diktatörlüğü nihayet sona erdi. C) General Franco nun uzun yıllar devam etmiş olan diktatörlüğü, onun 1975 yılı sonunda amansız bir hastalıktan ölümü üzerine sona erdi. D) General Franco nun yıllarca sürmüş olan diktatörlüğünün sona ermesi, onun 1975 sonunda nedeni bilinmeyen bir hastalıktan ölümü ile olmuştur. E) General Franco 1975 yılı sonunda tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan ölünce, onun yıllar süren diktatörlüğü de son bulmuş oldu. 36. In April 1983, in İtaly the Fanfani administration faced a serious crisis when Craxi, the socialist leader, withdrew from the four-party coalition A) Nisan 1983 te İtalya da sosyalistlerin lideri Craxi nin dört partili koalisyondan vazgeçmesi üzerine, Fanfani yönetiminde çok ağır bir bunalım baş gösterdi. B) 1983 Nisan ında İtalya da sosyalist lider Craxi nin dört partili koalisyonu terk etmesi, Fanfani yönetimini ağır bir bunalımla karşıya bıraktı. C) İtalya da sosyalist lider Craxi dört partinin oluşturduğu koalisyondan vazgeçince Fanfani yönetimi ciddi bir bunalım içine girdi. D) Nisan, 1983 te İtalya da sosyalist lider Craxi dört partili koalisyondan çekilince, Fanfani yönetimi ciddi bir bunalımla karşılaştı. E) 1983 Nisan ında İtalya da Fanfani yönetiminin ciddi bir bunalımına girmesi, sosyalist lider Craxi nin dörtlü koalisyondan ayrılmasına yol açtı.

9 37. Recently, one of the recearch areas that geophysicists have been seriously concerned with has been the conditions of collusion between oceanic and continental plates. A) Okyanus ve kıta plakaları arasındaki çarpışmaların koşulları, son zamanlarda jeofizikçilerin ciddi olarak üzerinde durdukları bir araştırma alanıdır. B) Okyanus ve kıta plakaları arasındaki çarpışmaların koşulları son zamanlarda jeofiziklerin yakından ilgilendiği bir araştırma alanı olmuştur. C) Son zamanlarda jeofizikçilerin ciddi olarak ilgilendikleri araştırma alanlarında biri okyanus ve kıta plakaları arasındaki çarpışmanın koşulları olmuştur. D) Jeofizikçilerin son zamanlarında önemle üzerinde durdukları araştırma konularından biri, okyanus ve kıta plakalarının çarpışmasına neden olan koşullarıdır. E) Okyanus ve kıta plakalarının çarpışmasına neden olan koşullar, jeofizikçilerin son zamanlarda ciddi olarak ele aldıkları konulardan biri olmuştur. 38. Sri Lanka, which was oriçinally called Ceylon, became an independent state by the Ceylon independence Act of 1947, which came into force on 4 February A) 4 Şubat 1948 de yürürlüğe giren, 1947 Bağımsızlık Yasası uyarınca, başlangıçtan beri Seylan olarak bilinen Sri Lanka bağımsız bir ülke haline gelmiştir. B) 1947 Bağımsızlık Yasası, 4 Şubat 1948 de yürürlüğe girmiş ve böylece daha önce Syelan adını taşıyan Sri Lanka bağımsız bir devlet olmuştur. C) Daha önce Seylan olark bilinen Sri Lanka 4 Şubat 1948 de yürürlüğe giren 1947 Bağımsızlık Yasası ile bağımsızlığına kavuşmuştur. D) Başlangıçta Seylan adını taşıyan Sri Lanka 4 Şubat 1948 de yürürlüğe giren 1947 Seylan Bağımsızlık Yasası ile bağımsız bir devlet olmuştur. E) Önceleri Seylan olarak bilinen Sri Lanka nın bağımsızlığına kavuşması, 4 Şubat 1948 de yürürlüğe konan 1947 Seylan Bağımsızlık Yasası ile mümkün olmuştur. 39. The Nigerian civil war broke out in July following the secession of the Eastern Region, generally known as Biafra. A) Nijerya iç savaşı genelde Biafra olarak bilinen doğu bölgesinin ayrılması üzerine Temmuz 1967 de patlamıştır. B) Herkes tarafından Biafra olarak bilinen doğu bölgesinin ayrılması, Temmuz 1967 de Nijerya da bir iç savaşın patlamasına yol açmıştır. C) Temmuz 1967 de Nijerya iç savaşının patlaması, Biafra olarak adlandırılan doğu bölgesinin ayrılması sonucu olmuştur. D) Nijerya da Biafra denilen doğu bölgesini ayrılması üzerine, Temmuz 1967 de bir iç savaş çıkmıştır. E) Nijerya iç savaşı genellikle Biafra olarak tanımlanan doğu bölgesinin ayrı bir devlet olması sonucu çıkmıştır. 40. During the 1960s in Namubia, nationalist sentiment began to grow among the native tribes, and a number of political parties were formed including the South West Africa People s Organization (SWAPO). A) 1960 lı yıllarda Namibya daki yerli kabileler arasında milliyetçilik akımı gelişmeye başlayınca, Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPQ) da dahil birçok siyasi parti ortaya çıktı. B) 1960 larda Namibya da yerli kabileler arasında milliyetçilik duygusu artmaya başladı ve Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPQ) dahil birçok siyasi parti kuruldu. C) 1960 lı yıllardan bu yana Namibya da milliyetçilik duygusunun yeni kabileler arasında giderek artması sonucu, Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPQ) dahil birçok siyasi partinin kurulduğu görülmüştür. D) 1960 lı yıllardan itibaren Namibya da Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPQ) da dahil birçok partinin ortaya çıkması, yeni kabileler arasında milliyetçilik duygusunun güçlenmesi sonucu olmuştur. E) Nambiya da, Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPO) dahil çok sayıda siyasal partinin kurulması, 1960 lı yıllarda yerli kabileler arasında milliyetçilik oldukça yaygın olmasına bağlıdır.

10 41. From the report it is understood that, as total incomes in the economy expand, there is a general increase in the demand for goods and services including imports. A) Rapordan, ekonomideki toplam gelirlerin büyümesine paralel olarak, hem ithalatta hem de mal ve hizmetlere olan talepte genel bir artış meydana geleceği açıkça anlaşılmaktadır. B) Rapordan, ekonomide toplam gelirlerin büyümesi sonucu, ithalat dahil mal ve hizmetlere olan talepte büyük bir patlama olacağı açıkça anlaşılmaktadır. C) İthalatla beraber mal ve hizmetlere olan talepteki büyük artışın, ekonomideki toplam gelirlerde görülen büyümenin sonucu olduğu rapordan anlaşılmaktadır. D) Ekonomide toplam gelirler ne kadar büyürse, ithalat da dahil mal ve hizmetlere olan talebin o kadar artacağı hususu, rapordan en iyi şekilde anlaşılmaktadır. E) Rapordan, ekonomide toplam gelirler büyüdükçe, ithalat dahil mal ve hizmetlere ilişkin talepte de genel bir artış olduğu anlaşılmaktadır. 42. In Britain, after 1945, the maintenance of full employment was accepted by all political parties as the primary objective of economic policy. 43. İngiltere ve İskoçya arasında imzalanan ve 1Mayıs 1707 den itibaren yürürlüğe giren Birlik Antlaşması nı müteakip, İskoç ticaret yasalarının tümü İngiltere nin ticaret yasalarına uygun hale getirildi. A) Once The Treaty of Union between England and Scotland went into effect on 1 May 1707, all the Scottish trade laws had to be brought into with those of England. B) The Treaty of Union between England and Scotland went into effect on 1 May 1707 and from thenon the same trade laws held good for England and for Scotland. C) Following the Treaty of Union made between England and Scotland and brought into effect on 1 Mayıs 1707, the Scottish trade laws were revised together with those of England. D) Following the Treaty of Union which was signed between England and Scotland and went into effect as of 1 May 1707, all of the Scottish trade laws were brought into conformity with those of England. E) After 1 May 1707, when the Treaty of Union between England and Scotland went into effect, all the trade laws of Scotland and England had to be reviewed. 44. Gökbilimciler, evrenin sadece güneş ve gezegenleri içine alan yıldız sisteminden oluşmadığını belirttiler. A) 1945 ten sonra İngiltere de tam istihdamın sağlanması, tüm siyasi partilerce ekonomik politikanın birinci hedefi olarak kabul edilmiştir. B) 1945 ten sonra İngiltere de tüm siyasi partilerin izlediği ekonomik temel hedef, istihdamı sağlamak olarak belirlenmiştir. C) İngiltere de ekonomik istikranın tam olarak sağlanması, 1945 ten sonra tüm siyasi partilerin kabul ettiği ekonomik politikaların en önemli hedefi olmuştur. D) 1945 ten sonra İngiltere de tüm siyasi partilerin kabul ettiği ekonomik politikanın öncelikli hedefi, istihdamın tam olarak sağlanması olmuştur. E) İstihdamın tam olarak sağlanması, İngiltere de tüm siyasi partilerin 1945 ten sonra uyguladıkları ekonomik politikaların başlıca hedefi olarak görülmüştür. A) The astronomers suggest that the universe may not merely consist of the star system including the sun and the planets. B) Astronomers pointed out that the universe does not consist solely of the star system which includes the sun and the planets. C) As the astronomers have pointed out, the sun and the planets are a part of the star system that makes up the universe. D) The star system, including the sun and the planets, is not, in the opinion of the astronomers, the sole component of the universe. E) Astronomers are undecided as to whether the universe is simply compounded of the star system which includes the sun and the planets.

11 45. Mısır da Rozetta denilen bir yerde 1799 da, Fransızlar tarafından bulunmuş olan Rozetta Taşı, hem hiyerogliflerle hem de Yunanca yazılmış bir kitabeyi içeriyordu. 47. Anadolu nin çeşitli yerlerinde yapılan kazılar, Hititlerin M.Ö dolaylarında yüksek bir uygarlık düzeyine ulaştıklarını ortaya koymuştur. A) The Rosetta Stone which was discovered in 1799 by the French at a place called Rosetta in Egypt, bore an inscription written both in hieroglyphics and in Greek. B) The French found The Rosetta Stone in 1799 at a place called Rosetta in Egypt and there is an inscription on it written both in hieroglyphics and in Greek. C) The Rosetta Stone which was called after the place, Rosetta, where the French found et 1799 in, Egypt, has an inscription on it both hieroglyphics and in Greek. D) The inscription on The Rosetta Stone, found by French in 1799 at a place called Rosetta in Egypt makes this an important discovery as it is written both in hieroglyphics and in Greek. E) The Rosetta Stone with its inscription in hieroglyphics and Greek, is still to be found where the French discovered it in 1799, at Rosetta in Egypt. 46. Profesör Green, makalesinde, 1950 lerin ortasından itibaren İngiltere de kömür madenciliği dışında grevlerin sayısının artma eğilimi gösterdiğini vurgulamaktadır? A) As Professor green point out in his article, from the mid 1950s onwards, strikes have been on the increase in Britain, except among coal miners. B) It is emphasized in Professor Green s article that, coal mining apart, there has been a noticeable increase in the number of strikes in Britain since the mid 1950s. C) In his article, Professor Green s has emphasized that, from the mid 1950s onwards, the number of strikes in Britain has tended to increase in all areas of mining other than coal. D) What is streessed in Professor Green s article is that in the mid 1950s the number of strikes in Britain tended to increase in all areas of mining other than coal. E) In his article, Professor Green makes the point that the tendency to increased striking activity from the mid 1950s onwards in Britain is limited to coal mining. A) Hititle settements in Anatolia have been excavated in order to show that there was a high level of civilisation before 1350 B.C. B) Excavations carried out in various parts of Anatolia suggest that the Hitite civilisation came to its highest point around 1350 B.C. C) Varius part of Anatolia are being excavated so as to confirm that there was a high level of Hitite civilisation there around 1350 B.C. D) Excavations suggest that the Hittites of Anatolia only reashed a high level of civilisation after 1350 B.C. E) Excavations carried out in various parts of Anatolia have revealed that the Hittites attained a high level of civilization round about 1350 B.C. 48. Kara Ölüm, yıllarda Avrupa yı baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren vebaya verilen addır. A) The Black Death is the name generally given to the plague that swept across Europe in 1348 and 1350 and caused the death of a half of the population. B) The plague known as The Black Death swept across Europe during the years and killed at least half of the population. C) Between 1348 and 1350, half of the population of Europe was killed by the plague generally called The Black Death. D) The Black Death is the name given to the plague which swept across Europe in the years and wiped out almost a half of the population. E) Almost half the population of Europe died when the plaue known as The Black death devastated Europe during the years 1348to 1350.

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

The Australian Aborigines have lived in Australia for over 40,000 years. Avustralyalı Aborjinler 40,000 yıldan fazladır Avustralya da yaşamaktadırlar.

The Australian Aborigines have lived in Australia for over 40,000 years. Avustralyalı Aborjinler 40,000 yıldan fazladır Avustralya da yaşamaktadırlar. İş Hayatı İçin İngilizce Dersi 1. Hafta Çevirileri ABORIGINES 'Aborigines' are the first or original inhabitants of a country. First: ilk Inhabitant: Yerli, yerleşik Country: Ülke Aborjinler, bir ülkenin

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

www.justenglishcenter.com

www.justenglishcenter.com 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun 7. Since the 1950s modern dance in Europe and America düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. has a vigorous process of creativity. 1. The was not a happy

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

1997 KASIM KPDS SORULARI

1997 KASIM KPDS SORULARI 1997 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The was not a happy one at the time, but looking back on it I suppose I m glad it occurred.

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

WWW.KPDS.ORG 1998 MAYIS KPDS SORULARI

WWW.KPDS.ORG 1998 MAYIS KPDS SORULARI 1998 MAYIS KPDS SORULARI 7. Despite the gusty wind they were able to put out the fire before it. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. If we are serious

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

ÇEVİRİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) 1) Bu roman, aslında son derece ilginç olan ana tema yeterince geliştirilmemiş olduğu için başarısızdır.

ÇEVİRİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) 1) Bu roman, aslında son derece ilginç olan ana tema yeterince geliştirilmemiş olduğu için başarısızdır. ÇEVİRİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) 1) Bu roman, aslında son derece ilginç olan ana tema yeterince geliştirilmemiş olduğu için başarısızdır. A) The central theme is, in fact, interesting and by developing it suitably

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

1997 MAYIS KPDS SORULARI

1997 MAYIS KPDS SORULARI 1997 MAYIS KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. As a result of continuing economic recession, a huge in the budget seems inevitable. A)

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. 2. The recent economic figures that the country is slowly coming out of the crisis. A) commit B) imply C) incur D) evolve E) invoke

WWW.KPDS.ORG. 2. The recent economic figures that the country is slowly coming out of the crisis. A) commit B) imply C) incur D) evolve E) invoke 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. As a result of continuing economic recession, a huge in the budget seems inevitable. A) redundancy B) improvement

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

www.justenglishcenter.com

www.justenglishcenter.com 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun 7. As soon as the leak in the boiler was noticed, one of the düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. engineers was naturally. 1. As a result of continuing

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı /President, Atatürk Cultural

Detaylı