KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI"

Transkript

1 KPDS.ORG KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AKIN YAYINCILIK VE İNTERNET HİZMETLERİ Selanik 1. Caddesi 3/ 9 KIZILAY ANKARA (312) (312)

2 KPDS 1997 MAYIS DÖNEMİ ÇEVİRİ SORULARI 33. To protect its own fisheries, Canada has taken a tougher line with foreign vessels fishing its coasts. A) Kanada, kendi balıkçılığını geliştirebilmek için, kıyılarında avlanan yabancı teknelere karşı önlemlerini arttırmıştır. B) Kanada, kendi balıkçılık bölgelerini kurtarmak amacıyla, kıyılarında avlanan yabancı teknelere karşı sert önlemler almıştır. C) Kanada, kendi balıkçılığını güçlendirmek için, kıyılarında balık avlayan yabancı teknelere karşı daha sert bir tavır almıştır. D) Kanada, kendi balık alanlarını korumak için, kıyılarında balık avlayan yabancı teknelere karşı daha sert bir tavır almıştır. E) Kanada, kendi balık alanlarını iyileştirme amacıyla, sert önlemler alarak kıyılarında yabancı teknelerin avlanmasını engellemiştir. 34. In his statement he did not conceal the fact that Serbia s hard-line attitude had led to the breakdown of the talks. A) Demecinde, Sırbistan n katı tutumunun görüşmelerin kesilmesine yol açtığı gerçeğini saklamadı. B) Yaptığı açıklamada, görüşmelerin kesilmesinde Sırbistan ın uzlaşmaz tutumunun etkili olduğu gerçeğini saklamadı. C) Konuşmasında Sırbistan ın olumsuz tavrı sonucu görüşmelerin kesildiği gerçeğini belirtmekten kaçınmaktı. D) Görüşmelerin kesilmesinde, Sırbistan ın uzlaşmaz tavrının neden olduğu gerçeğini belirtmekten çekinmedi. E) Sırbistan ın katı tutumu nedeniyle görüşmelerin kesildiğini açıkça belirtmekten çekinmedi. 35. It seems likely that the recession in the wooltextile industry will continue throughout the year and that many mills may be permanently closed. A) Görünüşe bakılırsa, yünlü dokuma sanayiindeki gerileme yıl içinde de sürecek ve bazı fabrikalar kapanacaktır. B) Yünlü dokuma sanayiince bütün yıl boyunca devam eden bunalım sonucu fabrikanın süresiz olarak kapanması kaçınılmaz görünüyor. C) Yünlü dokuma sanayiinde yıl içinde bir durgunluk görüleceği ve pek çok fabrikanın tamamen kapanacağı kesindir. D) Yünlü dokuma sanayiindeki durgunluğun yıl boyunca süreceği pek çok fabrikanın süresiz kapanabileceği muhtemel görünüyor. E) Çoğu fabrikanın süresiz kapanmasına neden olabilecek durgunluk, yünlü dokuma sanayiinde yıl boyunca devam edecek gibi görünüyor. 36. What we really expect to find in a work of art is a certain personal element and a distinctive sensibility. A) Bir sanat eserinde bulunmasını istediğimiz şeyler aslında belirli bir kişisel nitelik ile kendine özgü duyarlılıktır. B) Belirli bir kişisel anlatım ve farklı bir duyarlılık, bir sanat eserinde gerçekten bulunması istenen niteliklerdir. C) Gerçekten bir sanat eserinde bulmayı umduğumuz şey, belirli bir kişisel öğe ve belirgin bir duyarlılıktır. D) Çarpıcı bir duyarlılık ve belirli bir kişisel boyut bir sanat eserinde esas olarak bulunmasını istediğimiz öğelerdir. E) Belirli bir kişisel özelliğin ve etkileyici bir duyarlılığın, bir sanat eserinde bulunmasını gerçekten arzuluyoruz.

3 37. It was pointed out the company, which had been on the verge of bankruptcy, got over the crises through substantial borrowing from various banks. 39. The committee unanimously rejected a proposal to divide the city into two zones and stressed the need to consider the whole city as a unit. A) İflasın eşiğine gelmiş olan şirketin çeşitli bankalardan yüklü krediler alarak bunalımı aştığı belirtildi. B) Bazı bankalardan bol kredi alarak bunalımı azaltmaya çalışan şirketin, iflasa doğru sürüklendiği bildirildi. C) İflasla karşı karşıya gelmiş olan şirketin, bunalımı aşmak için, pek çok bankadan krediler aldığı ifade edildi. D) Çeşitli bankalardan yüklü krediler alarak bunalımı atlatmaya çalışan şirketin iflastan kurtulmadığı açıklandı. E) İflas tehlikesini atlaşmış olan şirketin bazı bankalardan bol kredi alarak bunalımdan çıktığı bildirildi. 38. Since the signing of the Maastrich Treaty, Britain has constantly been in conflict with herpartners in theeuropean Union over the question of monetary union. A) Kurul, kenti iki bölgeye ayırmayı amaçlayan öneriyi tümüyle reddetti ve kentin bir bütün olarak ele alınması gerektiği görüşüne vardı. B) Kentin iki bölgeye ayrılmasına ilişkin öneriyi derhal reddeden kurul, tüm kentin bir bütün olarak ele alınması gerektiği görüşüne vardı. C) Kurul, kenti iki bölgeye ayırma önerisini oybirliğiyle reddetti ve tüm kentin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini vurguladı. D) Tüm kentin bir bütün olarak değerlendirilmesi gereği üzerine duran kurul, kenti iki bölgeye ayırmaya yönelik öneriyi tereddütsüz reddetti. E) Kentin iki bölgeye ayrılmasını öngören öneriyi oy çokluğu ile reddeden kurul, tüm kentin bir bütün olarak görülmesi gereği üzerine ısrarla durdu. 40. The report makes it clear that in 1996 most European countries met almost half of their energy needs by means of natural gas. A) Maasrict Anlaşması imzalandıktan sonra, İngiltere para birliği konusunu ileri sürerek, AvrupaBirliğindeki ortaklarıyla sert bir çatışma içine girmiştir. B) Maasrict Anlaşmasının imzalanmasından beri, İngiltere, Avrupa Birliğindeki ortaklarıyla para birliği konusunda sürekli bir çatışma içinde olmuştur. C) Maasrict Anlaşmasının imzalanmasından bu yana, İngiltere para birliği üzerinde durmuş ve Avrupa Birliğindeki ortaklarları ile zaman zaman tartışmıştır. D) Maasrict Anlaşmasının imzalanması üzerine, İngiltere para birliği konusunda Avrupa Birliğindeki ortaklarından farklı bir tavır içine girmiştir. E) Maasrict Anlaşmasının imzalanmasıyla İngiltere, para birliği konusunda Avrupa Birliğindeki ortaklarıyla tam bir uyum içine girmiştir. A) Raporda doğalgazın 1996 da Avrupa ülkelerinin çoğunda enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını karşıladığı belirtilmektedir. B) Avrupa ülkelerinin çoğunun, enerji ihtiyaçlarının yarısını doğalgaz kullanarak karşıladığı 1996 da hazırlanan raporda da açıklamıştır. C) Raporda, 1996 da Avrupa da, enerji ihtiyacının yarısından çoğunu doğalgaz yoluyla karşılayan pek çok ülke olduğu açıkça ifade edilmektedir. D) Raporda açıkça ifade edildiğine göre 1996 da çoğu Avrupa ülkesi, enerji ihtiyacının yarısını doğalgazla karşılamak zorunda kalmıştır. E) Rapor, 1996 da çoğu Avrupa ülkesinin, enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını doğalgaz vasıtasıyla karşıladığını açıkça ortaya koymaktadır.

4 41. Most speakers at the meeting pointed out that, in recent years, some of the research projects undertaken by universities had been concerned more with current problems than with purely scientific matters. A) Toplantıya katılan çoğu konuşmacı, son yıllarda üniversiteler tarafından uygulanan araştırma projelerinin sadece bilimsel konularda değil, aynı zamanda güncel sorunlarda da ilgili olması gerektiğini vurguladı. B) Konuşmacıların toplantıda görüş birliğine vardığı gibi, son yıllarda üniversiteler tarafından yürütülen araştırma projeleri salt bilimsel konulardan çok, güncel sorunlarla ilgilidir. C) Toplantıdaki pek çok konuşmacı, üniversitelerde sürdürülen araştırma projelerinden bazılarının salt bilimsel konular yerine, güncel sorunlarla ilgili olması gerektiğini belirtti. D) Toplantıdaki konuşmacıların çoğu, son yıllarda üniversitelerce üstlenilen bazı araştırma projelerinin salt bilimsel konulardan çok, güncel sorunlarla ilgili olduğunu belirtti. E) Toplantıda söz alan pek çok konuşmacı, son yıllarda üniversitelerin yürüttüğü araştırma projelerinin bilimsel konularla olduğu kadar güncel sorunlarla da ilgili olduğunu belirtti. 42. Some years ago The German Constitutuonal Court decided by a 6 to 2 vote that no law could allow abortion in violation of the unborn. A) Yıllar önce Alman Anayasa Mahkemesinin 2 ye karşı 6 oyla aldığı karara göre, hiçbir yasa doğramamış çocuğun haklarını hiçe sayarak kürtaja izin vermez. B) Alman Anayasa Mahkemesinin birkaç yıl önce 2 ye karşı 6 oyla aldığı karara göre, doğramamış çocuğun haklarını ihlal etmek olan kürtaja hiçbir yasa izin vermez. C) Birkaç yıl önce, Alman Anayasa Mahkemesi, hiçbir yasanın doğmamış çocuğun haklarına aykırı olarak kürtaja izin veremeyeceğine 2 ye karşı 6 oyla karar verdi. D) Alman Anayasa Mahkemesi, doğmamış çocuğun haklarını ihlal etmek demek olan kürtaja hiçbir yasanın izin vermeyeceği görüşünü birkaç yıl önce 2 ye karşı 6 oyla değiştirdi. E) Alman Anayasa Mahkemesi, birkaç yıl önce, hiçbir yasada kürtaja izin veremeyeceğine 2 ye karşı 6 oyla karar vererek, doğmamış çocuğun hakkının ihlal edilmesini engelledi. 43. Sahra nın yılda kilometreye varan bir hızla güneye doğru genişlemekte olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. A) Recent scientific investigations have revealed that the southerly movement of the Sahara remains at under 10 kilometres per year. B) There is scientific evidence to suggest that the Sahara is expanding southwards at a rate of roughly 10 kilometres a year. C) The rate at which the Sahara is expanding southwards at a rate of roughly 10 kilometres a year. D) According to recent scientific date, The Sahara is moving in a southerly direction at a rate of just under 10 kilometres a year. E) It has been scientifically established that the Sahara is expanding southwards at a rate of up to 10 kilometres a year.

5 44. Makalede, dünya tahıl üretiminin son yıllarda önemli ölçüde düşmeye başladığı vurgulanmaktadır. A) In the article it is emphasized that the world grain production has begun to fall substantially in recent years. B) From the article it is apparent that there has been a substantial fall in the world grain productuon in recent decades. C) İt should be emphasized in the article that there has been a noticeable drop in the world grain production during the last few years. D) According to the article, a serious drop in the world grain production only began a few years ago. E) İt is pointed out in the article that the substantial fall in the wold grain production has begun in recent times. 45. Gerçekçilik, eleştiride kullanılan en belirsiz kavramlardan biridir; ancak bu onun çok sık kullanılmasını engellemez. A) Realism is so vague a critical concept that it should only be used infrequently. B) Realism is one of the vaguest concepts used in criticism but that does not stop it from being frequently used. C) Realism is a term that is frequently used in criticism but it is often wrongly used. D) The vagueness of the term realism means that it is only infrequently used in a critical context. E) The term realism is frequently used in criticism but with only a vague concept of what is actually means. 46. Aile ve akrabalık, genelde ilkel veya ilerlemiş olsun tüm insan topluluklarının temel gerçeğidir ve binlerce yıldan beri de hep böyle olmuştur. A) In both primitive and advanced societies family and kinship, in general, have for thousands of years, been of basic importance. B) For thousands of years now, the family and relatives have generally been basic realities in all human societies, both primitive and advanced. C) During the last thousand years or so, the family and kinsip generally have been among the basic realities of all human societies whether primitive or advanced. D) Until the last thousand years or so, in both primitive and advanced societies family and kinship were usually regarded as basic elements of human existence. E) Family and kinship, generally are basic realities in all-human societies whether primitive or advanced and have been so for thousands of years. 47. Gelişmiş ülkeler çok düşük nüfus artış hızına sahip olsalar bile bunların az gelişmiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışından etkilenmeyeceklerini söylemek yanlış olur? A) Even if were a drop in the popolation growth of developed countries one should not say that the developing countries with their rapidly ewpanding populations would be likely to be affected by it. B) Even supposing that the developed countries had a very slight population growth, it wouldn t be fair to suggest that the rapid population growth of underdevelloped countries couldn t affect then. C) A very slight drop in the population growth of developed countries means nothing in the face of the rapid increase in the populations of developing countries. D) Even though developed countries have a very low rate of poyulation growth, it would be wrong to say that they will not be affected by the rapid increase of population in underdeveloped countries. E) It has been wrongly suggested that the rapid increase in the population of underdeveloped countries will have no effect on the slight decline in population in developed countries.

6 48. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar son derece önemli olsa da hastalığa neden olan sivrisineğin kontrolü çok daha önemlidir. A) However effective the drugs used in the treatment of malaria may be, it is still important to control the mosquito causes sthe disease. B) Though the drugs used in the treatment of malaria are extremely important, the control of the mosquito which causes the disease is even more so. C) If the mosquito that causes malaria could be controlled the drugs used in the treatment wolud sease to be important. D) Since new drugs are extremely effective in the treatment of malaria, there is less need now to control the mosquito which carries the disease. E) Control of the mosquito which carries malaria has proved far more effective than any of the drugs that have been used its treatment. 49. Bugün yayınlanan raporda, dünyada cüzzamlı 15 milyon insanın büyük çoğunluğunun tropikal ülkelerde yaşadığı belirtilmektedir. A) A report has been released today confirming that there are 15 million people in the world with leprosy most of whom live in tropical countries. B) In the report to be released today, it is mentioned that there are fifteen million people in the wold, the great majority live in tropical countries. C) In the report released today, it is pointed out that of the 15 million people with leprosy in the world, the great majority live in tropical countries. D) In a report to be published today, it is confirmed that of the 15 million lepers in the world a slight majority live in tropical countries. E) According to a report published today it seems that of the 15 millon lepers in the world by far the majority are to be found in tropical countries. 50. İnsanlar, uygarlığın doğuşundan beri gökyüzünü incelemişlerdir; ancak orada var olanların büyük çoğunluğu hala bilinmemektedir. A) People have studied the sky since the dawn of the civilisation, yet the bulk of what is out there is still unknown. B) If people had studied the sky throughout the civilized times, the bulk of what is out there would now have been known. C) People were studying the sky even before the drawn of civilization, but little was known about what was out there. D) A large portion of space remains unexplored though man has been interested in it since the dawn of civilisation. E) The sky has been under observation ever since civilisation began, but not much is known about it. 51. Rapordan gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşecek olan su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı açıkça anlaşılır. A) One may conclude from the report that during the next century the average amount of water consumed per head of the population in the world will have to be reduced. B) İt is most clearly in the report that, in the next century, the crop in the amount of water needed per head in the world will be enormous. C) The report makes it clear that, during the next century, the amount of water available per head in the world will hardly be adequate. D) The report makes the point that, in the next century, there will have to be a sharp drop in the amount of water made available per head of the population in the world. E) It can be clearly understood from the report that during the next century there will be a considerable drop in the amount of water available per head in the world.

7 52. Yönetim, yeni hisse senetlerinin, rayiç piyasa değerinden % 20 daha düşük olarak fiyatlandırılmasını uygun görmüştür. A) The board has proposed the sale of sale new shares on the market at a price 20 % less than their current value. B) The management has suggested that the new shares be issued at a price 20 % lower than the present market value. C) The management has agreed that the new shares be priced 20 % below their current market value. D) The board has announced that the price of the shares currently coming onto the market should be reduced by 20 %. E) The managing board has accepted the pricing of the new shares, which will be 20 % down on their actual value on the market.

8 1997 KASIM DÖNEMİ ÇEVİRİ SORULARI 33. In our age many major bridges have been constructed around the world, but the biggest problems bridge engineers have been facing today are those of maintenane and repair. A) Çağımızda dünyada pek çok büyük köprü inşa edilmiştir, ancak bugün köprü mühendislerinin karşılaştıkları en büyük sorunlar bakım ve onarım sorunlarıdır. B) Bugün dünyada pek çok büyük köprü inşa edilmektedir, fakat bakım ve onarım sorunları köprü mühendislerinin karşılaştığı en büyük sorunlar arasındadır. C) Her ne kadar çağımızda pek çok büyük köprü inşa edilmişse de, köprü mühendislerinin karşılaştığı en önemli sorunlar arasında bakım ve onarım sorunları bulunmaktadır. D) Çağımız dünyasında pek çok büyük köprünün inşası mümkün olmuştur, ancak bakım ve onarım ile ilgili sorunlar, köprü mühendislerini en çok meşgul eden sorunlardır. E) Çağımızda pek çok büyük köprü inşa edilebilmektedir, fakat köprü mühendislerini en çok uğraştıran sorunlar, bakım ve onarımı ile ilgili sorunlardır. 34. The studies on electricity that led to discovery of the electric battery and electric current was done by physiologist, Luigi Galvani, in the eighteenth century. A) Fizyolog Luigi Galvani tarafından yapılan araştırmalar, on sekizinci yüzyılda elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunmasını sağlamıştır. B) Elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunmasını sağlayan elektrik üzerine olan çalışmalar, on sekizinci yüzyılda fizyolog Luigi Galvani tarafından yapılmıştır. C) On sekizinci yüzyılda elektrik üzerine olan çalışmaları yapmasıyla tanınan fizyolog Luigi Galvani, elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunmasına ortam hazırlamıştır. D) Elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunması, on sekizinci yüzyılda fizyolog Luigi Galvani nin elektrik üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde gerçekleşmiştir. E) On sekizinci yüzyılda elektrik üzerine yapılan çalışmalar, fizyolog Luigi Galvani nin elektrik pilini ve elektrik akımını bulmasıyla sonuçlanmıştır. 35. When General Franco died late in 1975 after a prolonged illness, his dictatorship, which had lasted for yearas, finally came to an end. A) General Franco nun ağır bir hastalıktan sonra 1975 sonunda ölmesi üzerine, uzun yıllar devam etmiş olan diktatörlüğü de son buldu. B) General Franco uzun süren bir hastalıktan sonra 1975 sonlarında ölünce, yıllarca sürmüş olan diktatörlüğü nihayet sona erdi. C) General Franco nun uzun yıllar devam etmiş olan diktatörlüğü, onun 1975 yılı sonunda amansız bir hastalıktan ölümü üzerine sona erdi. D) General Franco nun yıllarca sürmüş olan diktatörlüğünün sona ermesi, onun 1975 sonunda nedeni bilinmeyen bir hastalıktan ölümü ile olmuştur. E) General Franco 1975 yılı sonunda tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan ölünce, onun yıllar süren diktatörlüğü de son bulmuş oldu. 36. In April 1983, in İtaly the Fanfani administration faced a serious crisis when Craxi, the socialist leader, withdrew from the four-party coalition A) Nisan 1983 te İtalya da sosyalistlerin lideri Craxi nin dört partili koalisyondan vazgeçmesi üzerine, Fanfani yönetiminde çok ağır bir bunalım baş gösterdi. B) 1983 Nisan ında İtalya da sosyalist lider Craxi nin dört partili koalisyonu terk etmesi, Fanfani yönetimini ağır bir bunalımla karşıya bıraktı. C) İtalya da sosyalist lider Craxi dört partinin oluşturduğu koalisyondan vazgeçince Fanfani yönetimi ciddi bir bunalım içine girdi. D) Nisan, 1983 te İtalya da sosyalist lider Craxi dört partili koalisyondan çekilince, Fanfani yönetimi ciddi bir bunalımla karşılaştı. E) 1983 Nisan ında İtalya da Fanfani yönetiminin ciddi bir bunalımına girmesi, sosyalist lider Craxi nin dörtlü koalisyondan ayrılmasına yol açtı.

9 37. Recently, one of the recearch areas that geophysicists have been seriously concerned with has been the conditions of collusion between oceanic and continental plates. A) Okyanus ve kıta plakaları arasındaki çarpışmaların koşulları, son zamanlarda jeofizikçilerin ciddi olarak üzerinde durdukları bir araştırma alanıdır. B) Okyanus ve kıta plakaları arasındaki çarpışmaların koşulları son zamanlarda jeofiziklerin yakından ilgilendiği bir araştırma alanı olmuştur. C) Son zamanlarda jeofizikçilerin ciddi olarak ilgilendikleri araştırma alanlarında biri okyanus ve kıta plakaları arasındaki çarpışmanın koşulları olmuştur. D) Jeofizikçilerin son zamanlarında önemle üzerinde durdukları araştırma konularından biri, okyanus ve kıta plakalarının çarpışmasına neden olan koşullarıdır. E) Okyanus ve kıta plakalarının çarpışmasına neden olan koşullar, jeofizikçilerin son zamanlarda ciddi olarak ele aldıkları konulardan biri olmuştur. 38. Sri Lanka, which was oriçinally called Ceylon, became an independent state by the Ceylon independence Act of 1947, which came into force on 4 February A) 4 Şubat 1948 de yürürlüğe giren, 1947 Bağımsızlık Yasası uyarınca, başlangıçtan beri Seylan olarak bilinen Sri Lanka bağımsız bir ülke haline gelmiştir. B) 1947 Bağımsızlık Yasası, 4 Şubat 1948 de yürürlüğe girmiş ve böylece daha önce Syelan adını taşıyan Sri Lanka bağımsız bir devlet olmuştur. C) Daha önce Seylan olark bilinen Sri Lanka 4 Şubat 1948 de yürürlüğe giren 1947 Bağımsızlık Yasası ile bağımsızlığına kavuşmuştur. D) Başlangıçta Seylan adını taşıyan Sri Lanka 4 Şubat 1948 de yürürlüğe giren 1947 Seylan Bağımsızlık Yasası ile bağımsız bir devlet olmuştur. E) Önceleri Seylan olarak bilinen Sri Lanka nın bağımsızlığına kavuşması, 4 Şubat 1948 de yürürlüğe konan 1947 Seylan Bağımsızlık Yasası ile mümkün olmuştur. 39. The Nigerian civil war broke out in July following the secession of the Eastern Region, generally known as Biafra. A) Nijerya iç savaşı genelde Biafra olarak bilinen doğu bölgesinin ayrılması üzerine Temmuz 1967 de patlamıştır. B) Herkes tarafından Biafra olarak bilinen doğu bölgesinin ayrılması, Temmuz 1967 de Nijerya da bir iç savaşın patlamasına yol açmıştır. C) Temmuz 1967 de Nijerya iç savaşının patlaması, Biafra olarak adlandırılan doğu bölgesinin ayrılması sonucu olmuştur. D) Nijerya da Biafra denilen doğu bölgesini ayrılması üzerine, Temmuz 1967 de bir iç savaş çıkmıştır. E) Nijerya iç savaşı genellikle Biafra olarak tanımlanan doğu bölgesinin ayrı bir devlet olması sonucu çıkmıştır. 40. During the 1960s in Namubia, nationalist sentiment began to grow among the native tribes, and a number of political parties were formed including the South West Africa People s Organization (SWAPO). A) 1960 lı yıllarda Namibya daki yerli kabileler arasında milliyetçilik akımı gelişmeye başlayınca, Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPQ) da dahil birçok siyasi parti ortaya çıktı. B) 1960 larda Namibya da yerli kabileler arasında milliyetçilik duygusu artmaya başladı ve Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPQ) dahil birçok siyasi parti kuruldu. C) 1960 lı yıllardan bu yana Namibya da milliyetçilik duygusunun yeni kabileler arasında giderek artması sonucu, Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPQ) dahil birçok siyasi partinin kurulduğu görülmüştür. D) 1960 lı yıllardan itibaren Namibya da Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPQ) da dahil birçok partinin ortaya çıkması, yeni kabileler arasında milliyetçilik duygusunun güçlenmesi sonucu olmuştur. E) Nambiya da, Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPO) dahil çok sayıda siyasal partinin kurulması, 1960 lı yıllarda yerli kabileler arasında milliyetçilik oldukça yaygın olmasına bağlıdır.

10 41. From the report it is understood that, as total incomes in the economy expand, there is a general increase in the demand for goods and services including imports. A) Rapordan, ekonomideki toplam gelirlerin büyümesine paralel olarak, hem ithalatta hem de mal ve hizmetlere olan talepte genel bir artış meydana geleceği açıkça anlaşılmaktadır. B) Rapordan, ekonomide toplam gelirlerin büyümesi sonucu, ithalat dahil mal ve hizmetlere olan talepte büyük bir patlama olacağı açıkça anlaşılmaktadır. C) İthalatla beraber mal ve hizmetlere olan talepteki büyük artışın, ekonomideki toplam gelirlerde görülen büyümenin sonucu olduğu rapordan anlaşılmaktadır. D) Ekonomide toplam gelirler ne kadar büyürse, ithalat da dahil mal ve hizmetlere olan talebin o kadar artacağı hususu, rapordan en iyi şekilde anlaşılmaktadır. E) Rapordan, ekonomide toplam gelirler büyüdükçe, ithalat dahil mal ve hizmetlere ilişkin talepte de genel bir artış olduğu anlaşılmaktadır. 42. In Britain, after 1945, the maintenance of full employment was accepted by all political parties as the primary objective of economic policy. 43. İngiltere ve İskoçya arasında imzalanan ve 1Mayıs 1707 den itibaren yürürlüğe giren Birlik Antlaşması nı müteakip, İskoç ticaret yasalarının tümü İngiltere nin ticaret yasalarına uygun hale getirildi. A) Once The Treaty of Union between England and Scotland went into effect on 1 May 1707, all the Scottish trade laws had to be brought into with those of England. B) The Treaty of Union between England and Scotland went into effect on 1 May 1707 and from thenon the same trade laws held good for England and for Scotland. C) Following the Treaty of Union made between England and Scotland and brought into effect on 1 Mayıs 1707, the Scottish trade laws were revised together with those of England. D) Following the Treaty of Union which was signed between England and Scotland and went into effect as of 1 May 1707, all of the Scottish trade laws were brought into conformity with those of England. E) After 1 May 1707, when the Treaty of Union between England and Scotland went into effect, all the trade laws of Scotland and England had to be reviewed. 44. Gökbilimciler, evrenin sadece güneş ve gezegenleri içine alan yıldız sisteminden oluşmadığını belirttiler. A) 1945 ten sonra İngiltere de tam istihdamın sağlanması, tüm siyasi partilerce ekonomik politikanın birinci hedefi olarak kabul edilmiştir. B) 1945 ten sonra İngiltere de tüm siyasi partilerin izlediği ekonomik temel hedef, istihdamı sağlamak olarak belirlenmiştir. C) İngiltere de ekonomik istikranın tam olarak sağlanması, 1945 ten sonra tüm siyasi partilerin kabul ettiği ekonomik politikaların en önemli hedefi olmuştur. D) 1945 ten sonra İngiltere de tüm siyasi partilerin kabul ettiği ekonomik politikanın öncelikli hedefi, istihdamın tam olarak sağlanması olmuştur. E) İstihdamın tam olarak sağlanması, İngiltere de tüm siyasi partilerin 1945 ten sonra uyguladıkları ekonomik politikaların başlıca hedefi olarak görülmüştür. A) The astronomers suggest that the universe may not merely consist of the star system including the sun and the planets. B) Astronomers pointed out that the universe does not consist solely of the star system which includes the sun and the planets. C) As the astronomers have pointed out, the sun and the planets are a part of the star system that makes up the universe. D) The star system, including the sun and the planets, is not, in the opinion of the astronomers, the sole component of the universe. E) Astronomers are undecided as to whether the universe is simply compounded of the star system which includes the sun and the planets.

11 45. Mısır da Rozetta denilen bir yerde 1799 da, Fransızlar tarafından bulunmuş olan Rozetta Taşı, hem hiyerogliflerle hem de Yunanca yazılmış bir kitabeyi içeriyordu. 47. Anadolu nin çeşitli yerlerinde yapılan kazılar, Hititlerin M.Ö dolaylarında yüksek bir uygarlık düzeyine ulaştıklarını ortaya koymuştur. A) The Rosetta Stone which was discovered in 1799 by the French at a place called Rosetta in Egypt, bore an inscription written both in hieroglyphics and in Greek. B) The French found The Rosetta Stone in 1799 at a place called Rosetta in Egypt and there is an inscription on it written both in hieroglyphics and in Greek. C) The Rosetta Stone which was called after the place, Rosetta, where the French found et 1799 in, Egypt, has an inscription on it both hieroglyphics and in Greek. D) The inscription on The Rosetta Stone, found by French in 1799 at a place called Rosetta in Egypt makes this an important discovery as it is written both in hieroglyphics and in Greek. E) The Rosetta Stone with its inscription in hieroglyphics and Greek, is still to be found where the French discovered it in 1799, at Rosetta in Egypt. 46. Profesör Green, makalesinde, 1950 lerin ortasından itibaren İngiltere de kömür madenciliği dışında grevlerin sayısının artma eğilimi gösterdiğini vurgulamaktadır? A) As Professor green point out in his article, from the mid 1950s onwards, strikes have been on the increase in Britain, except among coal miners. B) It is emphasized in Professor Green s article that, coal mining apart, there has been a noticeable increase in the number of strikes in Britain since the mid 1950s. C) In his article, Professor Green s has emphasized that, from the mid 1950s onwards, the number of strikes in Britain has tended to increase in all areas of mining other than coal. D) What is streessed in Professor Green s article is that in the mid 1950s the number of strikes in Britain tended to increase in all areas of mining other than coal. E) In his article, Professor Green makes the point that the tendency to increased striking activity from the mid 1950s onwards in Britain is limited to coal mining. A) Hititle settements in Anatolia have been excavated in order to show that there was a high level of civilisation before 1350 B.C. B) Excavations carried out in various parts of Anatolia suggest that the Hitite civilisation came to its highest point around 1350 B.C. C) Varius part of Anatolia are being excavated so as to confirm that there was a high level of Hitite civilisation there around 1350 B.C. D) Excavations suggest that the Hittites of Anatolia only reashed a high level of civilisation after 1350 B.C. E) Excavations carried out in various parts of Anatolia have revealed that the Hittites attained a high level of civilization round about 1350 B.C. 48. Kara Ölüm, yıllarda Avrupa yı baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren vebaya verilen addır. A) The Black Death is the name generally given to the plague that swept across Europe in 1348 and 1350 and caused the death of a half of the population. B) The plague known as The Black Death swept across Europe during the years and killed at least half of the population. C) Between 1348 and 1350, half of the population of Europe was killed by the plague generally called The Black Death. D) The Black Death is the name given to the plague which swept across Europe in the years and wiped out almost a half of the population. E) Almost half the population of Europe died when the plaue known as The Black death devastated Europe during the years 1348to 1350.

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 2 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences

UFUK ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social Sciences ISSN: 2146-7676 UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UFUK UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Ufuk University Institute of Social

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 6 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 6 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

EVRENSEL HOŞGÖRÜ ACI ACTION UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES

EVRENSEL HOŞGÖRÜ ACI ACTION UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES ACI in ACTION 20 YAZ2014SUMMER www.aci.k12.tr EVRENSEL HOŞGÖRÜ UNIVERSAL TOLERANCE TEŞEKKÜRLER ANET GOMEL MANY THANKS TO ANET GOMEL KOLEJLERİN KARDEŞLİĞİ BROTHERHOOD OF THE COLLEGES ACI in ACTION İZMİR

Detaylı

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 Hollanda da Konut politikaları ve İpoteklİ kredi Sİstemİ G. Pelin SARIOĞLU Alındı: 04.09.2006; Son Metin: 19.10.2007 Anahtar Sözcükler:

Detaylı

NEIDERMEYER AİLESİ YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM FAMILY NEIDERMEYER

NEIDERMEYER AİLESİ YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM FAMILY NEIDERMEYER www.maritim.com.tr Say / Issue 10 Ocak - Mart 2014 January - March 2014 YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE NEIDERMEYER AİLESİ SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM ISENIOR PARTICIPANT OF CENTURY-LONG

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3 Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Yayın Türü : Ulusal Süreli Yayın Yayının Aralığı : 6 Aylık

Detaylı