TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: Osmanlı Türkçesi nin, harflerle birleşmelerinden başlanarak, yapım ve çekim ekleri ve kurallarıyla öğretilmesi, metin okuma alıştırmaları. Osmanlı Türkçesi ndeki Arapça ve Farsça unsurları, metin okuma alıştırmaları. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Mahmut Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatika), İstanbul TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I T U K/AKTS: Eskiçağ Tarihi kavramı, kapsamı, yöntemi, Kronoloji, Tarih öncesi dönem, Prehistorik Dönem, Neolitik Dönem, Kalkolitik Dönem, Mezopotamya Coğrafyası ve devletler Sümerler, Akadlar, Babiller ve Asurlar), Mısır medeniyeti, Anadolu coğrafyası (Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar, Fenikeliler) siyasi tarihi, devlet yönetimi, inanç yapıları, hukuk ve askerî sistemleri ile sosyal ve iktisadî yapıları. 1. Afet A. İnan, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Ankara Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara Aydın Sayılı, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp, Ankara Bilge Umar, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi I, İzmir Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihi nin Ana Hatları, Eskişehir Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul TAR 105 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ T U K/AKTS: Türk adı, kökeni ve anlamı, Türklerin ortaya çıkışı, Ortaasya coğrafyası ve kurulan devletler; Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karluklar, Basmıllar, Hazarlar, Oğuzlar, Peçenekler, Sabirler vb. Türk devletleri ve boyların tarihi. 1. A.Rıza Bekin, İpek Yolu, DTCF Yayını, Ankara A.Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, 2 cilt, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., İstanbul Sadettin Gömeç, Köktürk Tarihi, Akçağ Yayıncılık, Ankara

2 TAR 107 İSLAM TARİHİ I T U K/AKTS: İslâm Dininin ortaya çıkışından önce dünyadaki diğer dinler ve durumları, İslamiyetten önce Araplar ın sosyal, kültürel ve inanç yapıları, İslâmiyetin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed in hayatı, savaşları ve diğer faaliyetleri, Dört Halife (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali) dönemleri siyasi ve askeri olayları, İslâm öncesi, Hz. Peygamber ve Dört Halife dönemlerinde devlet idaresi, hukuk sistemi, inanç yapısı, aile, iktisadî hayat ve müesseseleri, güvenlik ve askerî teşkilat. 1. Asım Köksal, İslam Tarihi, Şamil Yay. c. I-XII., İstanbul M. Zeki Canan, İslam Tarihi, İstanbul Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, İrfan Yay. İstanbul Neşet Çağatay, Başlangıçtan Abbasilere Kadar (Dini-İçtimai-İktisadi-Siyasi Açıdan) İslam Tarihi, TTK, Ankara Sabri Hizmetli, Başlangıştan Dört Halife Devrine Kadar İslam Tarihi, Yeni Çizgi Yay. Ankara TAR 109 ARAPÇA I T U K/AKTS: ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I T U K/AKTS: İnkılâbın tanımı, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ndeki reformların kısa tarihi, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşanın Samsun a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TBMM nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferansı. 1. Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev.: M. Kıratlı), T.T.K., Ankara Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Ankara Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, (Atatürk Araştırma Merkezi). ENG 101 İNGİLİZCE I T U K/AKTS: Geniş zaman uygulamaları, isimler, sıfatlar, dili geçmiş zaman uygulamaları. Gramer kitapları 2

3 TRK 101 TÜRK DİLİ I T U K/AKTS: Dil nedir? Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri, dilimizin gelişmesi, dünyadaki yayılma alanları, lehçe ve ağız, kelime türleri ve ekler, dilimizin sesleri ve özellikleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri, cümle bilgisi, sağlam cümlenin nitelikleri. Türk Dili ile ilgili kaynak kitaplar. ENF 101 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ KULLANIMI I T U K/AKTS: Bilgisayar Kurma, Klavye Kullanma, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar alımında dikkat edilecek hususlar, Bilgisayar açılmadığında yapılabilecekler, Donanım ekleme ve sorunları, Windows kurma, Windows XP ile Bilgisayar kullanma, Word ile doküman hazırlama, Disket ve CD kullanma, Yazıcı ve tarayıcı kullanma. 1- İhsan KARAGÜLLE-Zeydin PALA, Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar. I. SINIF II. YARIYIL TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II T U K/AKTS: Osmanlı Türkçesi ndeki Arapça ve Farsça unsurları, metin okuma alıştırmaları. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Mahmut Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II T U K/AKTS: Helen kavramı; Ege, Batı Anadolu ve Yunanistan coğrafyası, Sparta ve Atina Kent devletleri, Büyük Kolonizasyon dönemi, Pers-Yunan Savaşları, İskender İmparatorluğu, Roma Cumhuriyet Dönemi, İmparatorluk Dönemi, Bizans İmparatorluğuna dönüşüm ve Batı Roma nın yıkılması, Batı Roma imparatorluğu. Helen ve Roma dönemlerinde devlet yönetimi, inanç yapıları, hukuk ve askerî sistemleri ile sosyal ve iktisadî yapıları. 1- Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları II, Marmara Üniv. Yay., İstanbul Tarihsiz. 2- George Thomson, Tarih Öncesi Ege, C.I-II, (Çev.: Celal Üster), İstanbul Halil Demircioğlu, Roma Tarihi I, Ankara Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, C.I-II, İstanbul Sabahat Atlan, Roma Tarihinin Ana Hatları, İstanbul

4 TAR 106 İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ T U K/AKTS: Kültür ve medeniyet kavramları, Türk kültür tarihinin kaynakları, Türk milletini meydana getiren değerler, Bozkır kültürü, Türklerde hayvan kültürü, toplumsal hayat, aile, din ve inanış, günlük hayat, Kutadgu Bilig, destanlar, Dede Korkut hikâyeleri, Türklerde hükümdarlık ve hakimiyet anlayışı, toprak ve memleket yönetimi, örf ve âdetler, mimari, sanat, edebiyat, bilim ve benzeri kültürel özelliklerin günümüze yansımaları 1. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., İstanbul Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C.I-II, TTK, Ankara Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, (Çev.: Reşit Rahmeti Arat), 6. baskı, TTK, Ankara Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-it-Türk, (Haz.: Besim Atalay), C.I-IV, TDK, Ankara Ünver Günay, Harun Güngör, Türklerin Dini Tarihi, Ocak Yay., Ankara TAR 108 İSLAM TARİHİ II T U K/AKTS: Emeviler, Abbasiler ve Endüslüs Emevi Devletlerinin kuruluş, gelişme ve yıkılışları, dönemin siyasi ve askeri tarihi, Emeviler devri fikir ve düşünce hareketlerinin oluşması, Endülüs Emevi Medeniyeti, Emeviler, Abbasiler ve Endülüs Emevileri devirlerinde fikir ve düşünce hayatı. 1. Ali Aktan, İslam Tarihi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri Asım Köksal, İslam Tarihi, Şamil Yay. c. I-XII. İstanbul M. Zeki Canan, İslam Tarihi, İstanbul Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, İrfan Yay. İstanbul Neşet Çağatay, Başlangıçtan Abbasilere Kadar (Dini-İçtimai-İktisadi-Siyasi Açıdan) İslam Tarihi, TTK, Ankara Sabri Hizmetli, Başlangıştan Dört Halife Devrine Kadar İslam Tarihi, Yeni Çizgi Yay. Ankara TAR 110 ARAPÇA II T U K/AKTS: ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II T U K/AKTS: Türkiye de siyasi, sosyal, eğitim ve kültür ve hukuk alanında yapılan inkılaplar, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri, Atatürk döneminde Türkiye, Atatürk ten sonra Türkiye de yaşanan gelişmeler. 1- Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev.: M.Kıratlı), T.T.K., Ankara Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Ankara Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, (Atatürk Araştırma Merkezi). 4

5 ENG 102 İNGİLİZCE II T U K/AKTS: Zarflar, emirler, zamirler, gereklilik modülleri, gelecek zaman uygulamaları, tamamlanmış zaman uygulamaları. Gramer kitapları TRK 102 TÜRK DİLİ II T U K/AKTS: Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, anlatım biçimleri, anlatım türleri, Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örneklerden yararlanılarak retorik uygulaması, bilimsel araştırma metodu, sözlü anlatımın yazılı anlatımdan ayrıldığı noktalar, röportaj ve mülakat. Türk Dili ile ilgili kaynak kitaplar. ENF 102 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI II T U K/AKTS: İnternete Bağlanma ve kullanma, kullanma, Bilgisayarla faks gönderme ve alma, Sıkıştırma Programları, Excel ile hesap yapma, Powerpoint sunu hazırlama, Access ile veritabanı hazırlama, BIOS ve SETUP ayarları, Virüs temizleme. 1- İhsan KARAGÜLLE-Zeydin PALA, Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar. 5

6 II. SINIF I. YARIYIL TAR 201 OSMANLICA TARİHİ METİNLER I T U K/AKTS: Osmanlıca yazı çeşitlerinden olan Rika Yazısı, Kufi Yazısı, Nesih Yazısı, Divani Yazısı, Sülüs Yazısı, Talik Yazısı, ve Siyakat Yazısı ile ilgili Osmanlıca metin okuma ve tahlilleri. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul TAR 203 OSMANLI TARİHİ I ( ) T U K/AKTS: XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu nun sosyal, kültürel, ekonomik ve dini durumu, Osmanlı beyliğinin kuruluşu, Osman Bey den I. Yıldırım Bayezid dönemine kadar Osmanlı Devleti nin siyasi ve askeri tarihi. Türkiye Selçuklu Devleti nin dağılmaya başlamasıyla Anadolu da kurulan Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları, Karesioğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları beyliklerinin Osmanlı ile ilişkileri de incelenecek. 1. Aşıkpaşazade, Tevarih-i Ali Osman, (Neşr.: Ali Bey), İstanbul Elizabeth A. Zachariadou (Ed.), Osmanlı Beyliği ( ), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 5. baskı, TTK, Ankara Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), (Çev.: Ruşen Sezer, 3. baskı, YKY, İstanbul İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, 5. baskı, TTK, Ankara İbn-i Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, II.Defter. (Haz.: Şerafettin Turan), TTK, Ankara TAR 205 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ I T U K/AKTS: Talas savaşının etkileri, Türklerin Müslüman oluşu, Tolunoğulları, Sacoğulları, Karahanlılar, İhşidiler, Gazneliler, siyasi tarihleri, kültür ve medeniyetleri, sosyal, iktisadi ve idari durumları. 1. Nesimi Yazıcı, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, TTK. Ankara M. Ç. Uluçay, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, MEB. Yay. Ankara Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fak. Yay., Ankara Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, Kamer Yay. İstanbul TAR 207 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ T U K/AKTS: Selçuklu Devletinin Kuruluşu sırasında İslam dünyasının durumu, Oğuzlar, Oğuz Yabgu Devleti ve Selçuk Bey, Selçukluların Samanoğulları, Gazneli ve Karahanlılarla münasebetleri, Büyük Selçuklu Devleti siyasi ve askeri tarihi (Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah, Berkyanık, Muhammed 6

7 Tapar, Sultan Mahmud, Sultan Sencer) Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları, Suriye ve Filistin Selçukluları. 1. Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, TTK, Ankara M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Kuruluş Devri, Selçuklu Tarih ve Medeniyet Enst. Yay., Güven Matbaası Ankara M. Altay Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, Ankara M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu Devleti Alp Arslan ve Zamanı, TTK, Ankara Osman Turan, Büyük Selçuklu Devleti Türk İslam Medeniyeti, Dergah Yay. İstanbul TAR 209 SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİ T U K/AKTS: Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu devletlerinde devlet teşkilatı, memleket yönetimi, toprak yönetimi, ekonomi, ilmiye, dini ve kültürel hayat, Selçuklu eğitim ve öğretim kurumları, güzel sanatlar, mimari ve sosyal gelişmeler. 1- Aydın Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Ankara İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara M. H. Yınanaç, Tükiye Tarihi, Selçuklular Devri, I. Anadolu nun Fethi, İstanbul Nizamulmülk, Siyasetname, (Ter.: M. Altay Köymen), Ankara Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Turan Neşriyat, İstanbul Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul TAR 211 TARİHTE USÛL I T U K/AKTS: Tarih, Metod ve Metodoloji kavramlarının açıklanması, tarih biliminin tanımı, gayesi, faydası, tarihin yardımcı ilimleri, tarihin diğer ilimlerle metodolojik ilişkisi, sosyal ilim metotları, felsefi görüşler, tarih görüşleri, tarihi kaynaklar, tarihi kaynakların tenkidi, araştırma konusunun tespiti, kaynakların toplanması ve bibliyografya taraması. 1- Türkkaya Ataöv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Ankara Tuncer Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, İzmir Descartes, Metot Üzerine Konuşma, (Çev.: Mehmet Karasan), İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usül, İstanbul, TAR 213 FARSÇA I T U K/AKTS:

8 II. SINIF II. YARIYIL TAR 202 OSMANLICA TARİHİ METİNLER II T U K/AKTS: Rika Yazısı, Kufi Yazısı ve Türleri, Nesih Yazısı, Divani Yazısı, Sülüs Yazısı, Talik Yazısı, Nesta lik Yazısı, Siyakat Yazısı ile yazılmış Osmanlıca örnek metinlerin 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Mahmud Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İstanbul TAR 204 OSMANLI TARİHİ II ( ) T U K/AKTS: Yıldırım Bayezid döneminden İstanbul un fethine kadar Osmanlı Devleti nin siyasi ve askeri tarihi. Türkiye Selçuklu Devleti nin dağılmaya başlamasıyla Anadolu da kurulan Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları, Karesioğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları beyliklerinin Osmanlı ile ilişkileri de incelenecek. 1. Aşikpaşazade, Tevarih-i Ali Osman, (Neşr.: Ali Bey), İstanbul Elizabeth A. Zachariadou (Ed.), Osmanlı Beyliği ( ), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 5. baskı, TTK, Ankara Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), (Çev.: Ruşen Sezer, 3. baskı, YKY, İstanbul İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, 5. baskı, TTK, Ankara İbn-i Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, II.Defter. (Haz.: Şerafettin Turan), TTK, Ankara TAR 206 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ II T U K/AKTS: İlk Müslüman Türk Devletlerinden Eyyubîler, Mısır Memlukleri, Bahrî Memlukleri, Burcî Memlukleri, Harzemşahlar, İlhanlılar, Altınordu ve Timurlular ın siyasi tarihleri, kültür ve medeniyetleri, sosyal, iktisadi ve idari durumları. 1. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ yayınları, İstanbul İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Devleti Tarihi, TTK Yayını, Ankara Eyyubiler, Harzemşahlar, Memlukler Maddeleri, MEB İslam Ansiklopedisi. TAR 208 TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ T U K/AKTS: Selçukluların fethinden önce Anadolu ve Bizans ın durumu, Türkiye Selçukluları Kuruluşu- Süleymanşah Devri-Kuruluş ile ilgili görüşler, Haçlı Seferlerinin çıkış nedenleri ve I. Kılıçarslan Devri. Sahinşah ve İzzeddin Mesud Dönemi. II. Kılıç Arslan ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi. II. Süleymanşah, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve İzzeddin Keykavus dönemleri, Alaaddin Keykubat ve Selçuklu Devletinin yükselme Dönemi. II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Babai Ayaklanması. Kösedağ Savaşı-Moğolların Tahakkümü. Merkezi yönetimin sarsılması-üçlü Yönetim, IV. Rükneddin 8

9 Kılıçarslan ve III. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi-Anadolu Beylerinin isyan girişimleri, II. Gıyaseddin Mesud ve Moğolların İdari baskısı, III.Alaeddin Keykubat-II. Gıyaseddin Mesud ve devletin yıkılışı. Danişmentliler, Saltuklular, Mengücüklüler, Artuklular, Çaka Beyliği, Ahlatşahlar, Dilmaçoğulları ve İnaloğulları beyliklerinin siyasî tarihleri de değerlendirilecek. 1. Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, TTK., Ankara Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Osman Çetin, Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, Marifet Yay. İstanbul Osman Turan, Büyük Selçuklu Devleti Türk İslam medeniyeti, Dergah Yay. İstanbul TAR 210 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ T U K/AKTS: Avrupa coğrafyası, Antik Dönemde Avrupa tarihine genel bir bakış, Avrupa nın etnik, dinî ve sosyal durumu, Roma İmparatorluğu nun kuruluş, gelişme ve yıkılış dönemleri, Roma sonrası Avrupa nın siyasi yapısı, Karolenj imparatorluğu, Vandallar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Bizans Tarihi, Haçlı Seferleri, ulusal krallıkların ortaya çıkması, şehir hayatının ve ticaretin gelişmesi, Hıristiyan siyasal düşünüşü (kilise ve papalık), Haçlı Seferleri, Endülüs Emevileri, Avrupa da sosyal ve iktisadi hayat. 1. Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Tarih Öncesinde İlkçağda, Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, 6.baskı, Bilim ve Sanat Yay., Ankara Aron Guryeviç, Ortaçağ Avrupası nda Birey, (Çev.: İlknur İgan-Zeynep Ülgen), Afa Yay., İstanbul Ali Erbaş, Hıristiyanlıkta Reform ve Protestanlık Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul İsmet Zeki Eyüpoğlu, Ortaçağ Felsefesi, Pencere Yayınları, Georges Duby, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, 2.bs., (Çev.: M.Ali Kılıçbay), İmge Kitabevi, Ankara Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev.: Uygur Kocabaşoğlu), Alan Yay., İstanbul Turgay Üçal, Derek Malcolm, Kilise Başlangıç Tarihine Giriş, Haberci Yayınları, TAR 212 TARİHTE USÛL II T U K/AKTS: Birinci dönemin devamı olarak Tarih kaynakların fişlenmesi, plan yapma ve içindekiler kısmının oluşturulması, dipnot düşme usulleri, bibliyografya yazımı, eklerin kullanılması, sonuç yazımı. Arşiv Malzemesi ve Kullanımı, tarihin genel kaynakları, tarih Araştırmalarında kullanılan müracaat eserleri, Osmanlı tarih yazarları ve eserlerinin anlatılması. 1- Cavit Tütengil, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İstanbul E. H. Carr, Tarih Nedir, (Çev.; Misket Gözem Göktürk), İstanbul G. Monod, Tarihte Usûl, (Çev.: Kazım Şinasi Dersan), İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul TAR 214 FARSÇA II T U K/AKTS:

10 10

11 III. SINIF I. YARIYIL TAR 301 OSMANLI PALEOGRAFYASI VE DİPLOMATİKASI I T U K/AKTS: Osmanlıca belge türleri okuma ve diplomatika ilmi, Diplomatika ilmine giriş, terimler, ferman, berat, hüccet, tevzi, mürasele ve buyuruldu vb. ile uygulamalı metinleri, Osmanlıca yazı çeşitleri ve uygulamalı metinler. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Arşiv belgeleri. TAR 303 OSMANLI TARİHİ I ( ) T U K/AKTS: İstanbul un fethinden I. Mustafa dönemine kadar Osmanlı siyasi ve askeri tarihi. 1. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, 5. baskı, TTK, Ankara Aşikpaşazade, Tevarih-i Ali Osman, (Neşr.: Ali Bey), İstanbul Elizabeth A. Zachariadou (Ed.), Osmanlı Beyliği ( ), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 5. baskı., TTK, Ankara Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), (Çev.: Ruşen Sezer, 3. baskı, YKY, İstanbul İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.I, 5.bs., TTK, Ankara İbn-i Kemal, Tevarih-i Al-i Osman, II.Defter. (Haz.: Şerafettin Turan), Ankara, TTK, TAR 305 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ I T U K/AKTS: Osmanlı da devlet anlayışı, Osmanlı da yönetim, hanedan ve saray teşkilatı, Osmanlı hükümeti (divan-ı hümayun), askeri teşkilat, maliye teşkilatı, eğitim teşkilatı. 1- Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 5 cilt, Ankara Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devleti nde Bürokrasi, İstanbul İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, 2 cilt, Ankara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti nin İlmiye Teşkilatı, Ankara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti nin Saray Teşkilatı, Ankara İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.iv, Ankara Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 cilt, İstanbul

12 TAR 307 OSMANLI SOSYAL TARİHİ I T U K/AKTS: Osmanlı tarihinde Osmanlı toplum yapısı, Osmanlı toplumunda aile, sosyal hareketlilik, günlük yaşam, adet ve merasimler, haberleşme, ulaşım ve konaklama, Osmanlı toplumunun ve toplumu oluşturan etnik unsurların yaşam biçimleri, birbirleriyle ilişkileri, üretim-tüketim biçimleri, inançları, ibadetleri, giyim kuşamları, eğlence adetleri. 1- Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu nda Aşiretlerin İskanı, İstanbul Evliya Çelebi, Seyahatname, İstanbul Ö.L. Barkan, Osmanlı İmparatorluğu nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu olarak Sürgünler, İÜİFM, XI, 1951, s ; XIII, 1953, s ; XV, 1955, s Osmanlı Medeniyeti Tarihi I-II, (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu), Zaman Yay., İstanbul, Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, İstanbul Suraiya Faroqhi, Osmanlıda Kentler ve Kentliler, İstanbul Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara TAR 309 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ T U K/AKTS: Yeniçağ Avrupa tarihinin kaynakları, Ortaçağ ın genel özellikleri (Antik Grek-Roma Kültürü), Ortaçağın genel özellikleri, papa ve krallıklar, skolastik düşünce, feodalizm, Hümanizma, Rönesans ve Reform hareketleri, Coğrafi Keşifler, Avrupa nın dışarıya açılması, ilk sömürgeler (İspanya-Portekiz), Avrupa nın iktisadi ve zirai durumu, ticaretin gelişmesi, merkantalizm, yeni fikirler, Otuzyıl Savaşları ve Westphalia Barışı, Avrupa devlet sisteminin gelişmesi, Fransız-Avusturya çatışması, Alman, Avusturya ve Fransız ilişkileri ve Prusya nın gelişmesi. 1. Erwing İ. J. Rosental, Ortaçağ da İslam Siyasal Düşüncesi, İstanbul Georges Castellan, Balkanların Tarihi, İstanbul Oral Sander, Siyasi Tarih, I II, İstanbul Tenbrock, Geschichte Deutschlands, München William H. McNeill, Dünya Tarihi, İstanbul TAR 311 TARİH FELSEFESİ I T U K/AKTS: Kültür-Tarih İlişkisi, tarih telakkileri, Tarih-Felsefe tarşıtlığı, İslam Dünyasında tarih telakkileri, Eski ve Ortaçağda tarih tavramı, Yeniçağda tarih tavramı, 19.YY.tarih tnlayışı, 20.YY. tarih tnlayışı, Alman idealizmi, Alman Tarih Okulu, Tarihselcilik, Sözlü Tarih. 1- Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, İstanbul Büşra Ersanlı Behar, İktidar ve Tarih, İstanbul D. Thomson, Tarihin Amacı, İzmir E. Bernheim, Tarih İlmine Giriş, Tarihin Metodu ve Felsefesi, İstanbul E. H. Carr, What is History? Tarih Nedir, İstanbul Fernard Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, Ankara Marc Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, Ankara Max Nordau, Tarih Felsefesi, İstanbul Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Elazığ

13 10- Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi:Annales Okulu, Ankara R. G. Collingwood, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, İstanbul R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, (çev.kurtuluş Dinçer), Ankara III. SINIF II. YARIYIL TAR 302 OSMANLI PALEOGRAFYASI VE DİPLOMATİKASI II T U K/AKTS: Osmanlıca belge türleri okuma ve diplomatika ilmi, Diplomatika ilmine giriş, terimler, ferman, berat, hüccet, tevzi, mürasele ve buyuruldu vb. ile uygulamalı metinleri, Osmanlıca yazı çeşitleri ve uygulamalı metinler. 1. Ahmet Uğur, Epigrafi ve Paleografi, Osmanlıca Tarihi Metinler, Kayseri Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul Cahit Baltacı, İslam Paleografyası (Diplomatik, Arşivcilik), İstanbul Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Arşiv vesikları. TAR 304 OSMANLI TARİHİ II ( ) T U K/AKTS: I. Ahmed, I. Mustafa, II. Osman, IV. Murad, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa, (Karlofça Antlaşması), III. Ahmed (Lale Devri), I. Mahmud, III. Osman ve I. Abdülhamid Dönemi siyasi ve askeri tarihi. 1. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, (Redaksiyon: Hakkı Dursun Yıldız), C.10, Çağ Yay., İstanbul 1994 ve MEB İslam Ansiklopedisi. 2. Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu (Çev.: Ayşe Berktay), İstanbul Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, C. I-IV, Yeditepe Yay., İstanbul İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Yay., Ankara Mehmet Öz, Osmanlı da Çözülme ve Gelenekçi Yorumcuları, İstanbul Osmanlı Devleti Tarihi I-II, (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu), Zaman Yay., İstanbul, TAR 306 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ II T U K/AKTS: Osmanlı da toprak sitemi (tımar), eyaletlerin yönetimi, kaza idaresi, Osmanlı taşra teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşlar ve bunların işleyişi. 1- Ahmet Mumcu, Divân-ı Hümâyûn, Ankara Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 5c., Ankara Hüseyin Özdemir, Osmanlı Devleti nde Bürokrasi, İstanbul İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.iv, Ankara Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3c., İstanbul Osmanlı Devleti Tarihi, (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul Osmanlı, c.6, Ankara

14 10- Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul Yücel Özkaya, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, Ankara TAR 308 OSMANLI SOSYAL TARİHİ II T U K/AKTS: Osmanlı tarihinde Osmanlı toplum yapısı, Osmanlı toplumunda aile, sosyal hareketlilik, günlük yaşam, adet ve merasimler, haberleşme, ulaşım ve konaklama, Osmanlı toplumunun ve toplumu oluşturan etnik unsurların yaşam biçimleri, birbirleriyle ilişkileri, üretim-tüketim biçimleri, inançları, ibadetleri, giyim kuşamları, eğlence adetleri. 1- Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul Ahmed Refik (Altınay), Onaltıncı Asırda İstanbul Hayatı ( ), İstanbul Ahmet Akgündüz, Osm. Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu nda Aşiretlerin İskanı, İstanbul Evliya Çelebi, Seyahatname, İstanbul Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), YKY, İstanbul Haluk Sena Arı, Osmanlı da Aile Hayatı, İstanbul Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü, Ankara Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, İstanbul Suraiya Faroqhi, Osmanlı da Kentler ve Kentliler, İstanbul TAR 310 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ T U K/AKTS: ABD nin kuruluşu, Fransız ihtilalinin sebep ve sonuçları, Avrupa da 1830 ve 1848 ihtilalleri, Aydınlanma devri, kapitalizm, sosyalizm ve liberalizmin ortaya çıkışı, İtalya ve Avrupa Birliklerinin kuruluşu, Avrupa da bloklaşmalar, I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa, I. Dünya savaşı ve sonuçları. 1- Ali Reşad, Fransa İhtilal-i Kebiri, Mufassal Musavver, I-II, İstanbul Aulard, Fransa İnkılabının Siyasi Tarihi, (Çev. N. Poroy), I-III, Ankara Charles Seignobos, Tarih-I Siyasi, 1814 den 1896 ya Kadar Asr-ı Hazır da Avrupa, (Çev.: Ali Reşat), I-III, İstanbul Eric Hobsbawm, Devrim Çağı, (Çev. Bahadır Sina Şener), Ankara Fahir Armaoğlu, XIX, Yüzyıl Siyasi Tarihi , Ankara Georges Castellan, Balkanların Tarihi, İstanbul TAR 312 TARİH FELSEFESİ II T U K/AKTS: Aydınlanma ve aydınlanmanın taşıyıcıları, doğal hukuk, felsefe ve bilim, akılcı hristiyanlık, eğitim kurumlarının modernizasyonu, kentli orta sınıfın yükselişi, sanayi inkılabı, devrimler ve getirdikleri. 1- Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul

15 2- Aron Guryeviç, Ortaçağ Avrupası nda Birey (Çev.: İlknur İgan), İstanbul Berneard Lewis, Çatışan Kültürler, Keşifler Çağında Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler (Çev.: Nurettin Elhüseyni) İstanbul Eric Hobsbawm, Devrim Çağı (Çev.: Bahadır Sina Şener), Ankara

16 IV. SINIF I.YARIYIL TAR 401 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ I T U K/AKTS: Tarih, iktisat, iktisat tarihi, iktisat tarihinin doğuşu ve gelişimi, Osmanlı ekonomisi, temel esaslar, sosyal yapı, nüfus, yerleşim durumu, içtimai yaşantı, mali yapı, sayımlar, gelir ve gider kalemleri, tımar ve vakıf sistemleri, üretim yapısı, ulaştırma, ticaret, para ve finans sistemi, esnaf birlikleri, narh sistemi vb. Osmanlı ekonomisinin temelleri; sosyal ve mali yapı, timar ve vakıf sistemi, üretim yapısı, ulaşım, ticaret, para sistemi. 1- Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Ankara, Süreyya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, (Çev.: Zeynep Altıok), İstanbul Ziya Kazıcı, Osmanlılarda Vergi Sistemi, İstanbul Mustafa Akdağ, Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C: 1-2, Ankara Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul, Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu nda İktisadi ve Sosyal Değişim, İstanbul TAR 403 OSMANLI TARİHİ I ( ) T U K/AKTS: Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları, III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecid devri siyasi olayları ve ıslahat hareketleri. 1- Ahmet Cevdet, Cevdet Tarihi, 12.cilt, İstanbul Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev.: Metin Kıratlı), Ankara Edward Engelhardt, Tanzimat, (Çev.: Ayda Düz), İstanbul Matthew Smith Anderson, Doğu Sorunu , (Çev.: İdil Eser), İstanbul Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul Osmanlı Devleti Tarihi, (Ed.: Ekmeleddin İhsanoğlu), 2 cilt, İstanbul Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, (Çev.: Mehmet Harmancı), 2 cilt, İstanbul Yılında Tanzimat, (Yayına Haz.: Hakkı Dursun Yıldız), Ankara TAR 405 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I T U K/AKTS: II. Meşrutiyet in ilanı, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgaller, Milli mücadelenin başlaması, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun'a çıkışı ve kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, TBMM Hükümeti'ne karşı tepkiler ve iç isyanlar, Büyük zafer ve Lozan Antlaşması nın imzalanması. 1. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 5. Baskı, Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, (Atatürk Araştırma Merkezi). 4. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâp Tarihi, muhtelif ciltler. 16

17 TAR 407 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ I T U K/AKTS: Yenileşme, çağdaşlaşma ve reform kavramları, Avrupa da 1789 Fransız Devrimi ve devrim sonunda ortaya çıkan Liberalizm, Nasyonalizm, Pozivitizm, Materyalizm, Kapitalizm ve Sosyalizm akımların Osmanlı ya etkileri, Tanzimat dönemi, I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı da ortaya çıkan akımlar ve temsilcileri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Adem-i Merkeziyetçilik, Batıcılık. 1. Ahmet Ş. Esmer, Siyasi Tarih ( ), Ankara Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, (Çev.: Metin Kıratlı), Ankara Clement R. Attlee, Sosyalizmin Yolu (Terc.: Ekmel Mola ) İstanbul Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara İhsan Güneş, Parlamento Tarihi (I. ve II.Meşrutiyet), c.i, Ankara Tanıl Bora-Murat Gültekingil (Edit.), Modern Türkiye de Siyasi Düşünce, Cumhuriyet e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi, c.1, İstanbul TAR 409 XX. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ I T U K/AKTS: Dünya Savaşı öncesi Avrupa da kurulan ittifaklar, I. Dünya Savaşı ve anlaşmalar, Geçici barış dönemi ve 1929 ekonomik krizi, Almanya, İtalya ve Rusya daki siyasal gelişmeler. 1. Fahir ARMAOĞLU, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi , Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul TAR 411 MEZUNİYET ÇALIŞMALARI I T U K/AKTS: Bibliyografik künyelerin yazılış şekilleri, fişleme usulleri, kitap tanıtma yazıları. 1- Cavit Tütengil, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İstanbul E. H. Carr, Tarih Nedir, (Çev.; Misket Gözem Göktürk), İstanbul G. Monod, Tarihte Usûl, (Çev.: Kazım Şinasi Dersan), İstanbul Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, İstanbul

18 IV. SINIF II. YARIYIL TAR 402 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II T U K/AKTS: Osmanlı toplumunda sosyal hareketlilik, aile yapısı, gelir ve vergi sistemi, ekonomik dar boğazlar, toplumsal bunalımlar, esnaf birlikleri, sosyal güvenlik ve çalışma sistemi. 1. Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Ankara, Süreyya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, Çev: Zeynep Altıok, İstanbul Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu nda İktisadi ve Sosyal Değişim, İstanbul Ziya Kazıcı, Osmanlılarda Vergi Sistemi, İstanbul Mustafa Akdağ, Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C: 1-2, Ankara Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul TAR 404 OSMANLI TARİHİ II ( ) T U K/AKTS: Sultan Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemi siyasi olayları. 1- Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul TAR 406 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-II T U K/AKTS: ten sonra Türkiye nin siyasi oalyları, siyasi, sosyal, eğitim, kültür ve hukuk alanında yapılan devrimler. Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri, Atatürk döneminde Türkiye, Atatürk'ten sonra Türkiye'de yaşanan gelişmeler, II. Dünya savaşı ve sonuçları 1- Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, (Atatürk Araştırma Merkezi). TAR 408 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ-II T U K/AKTS: Demokrasi ve temel siyasal sistemlerle ilgili temel kavramlar, Osmanlı Devletinin son yüzyılından günümüze değin geçen süredeki demokratik ve anayasal gelişmeler, 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının nitelikleri Türk demokrasisine katkıları. 1- Ahmet Yeşil, Türkiye de Çok partili Siyasi Hayata Geçiş,Ankara Ali Fuat Başgil, Demokrasi Yolunda, İstanbul Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, Ankara Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri,İstanbul Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye( ) İstanbul Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul Niyazi Berkes,Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul Rıfkı Salim Burçak, Türkiye de Demokrasiye geçiş( ), İstanbul

19 9- Tarık Zafer Tunaya, Türkiye de Siyasi Partiler, İstanbul Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, Ankara TAR 410 XX. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ-II T U K/AKTS: II. Dünya Savaşı siyasi ve askeri olayları, Doğu ve Batı Blokunun ortaya çıkması, NATO, Varşova Paktı, BM, Ortadoğu, Uzakdoğu ve ABD de ortaya çıkan gelişmeler. 1- Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), 6. Baskı Der Yyaınları, İstanbul TAR 412 MEZUNİYET ÇALIŞMASI-II T U K/AKTS: Yapılmakta olan tezlerin takip ve kontrolü. 19

20 SEÇMELİ DERSLER II. YIL 3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ TAR 213 İLKÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI I T U K/AKTS: Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır ve Anadolu Uygarlıkları (Hitit, Firig, Lidya, Urartu, İyonya) ile ilgili kaynakça tanıtımı. 1- Yusuf Kaya (Ed.), Eskiçağ Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, Ankara, Bilge Umar, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi I, İzmir, Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihi nin Ana Hatları, Eskişehir, TAR 215 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I T U K/AKTS: Kültür ve Medeniyet nedir? Kültür ve Medeniyetin farkları, Türk Kültürünü oluşturan değerlere giriş, Türklerde dil, yazı, din ve bilim ve bunların Türk kültürüne etkileri. 1. Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul Niyazi Berkes, Türkiye de Çağdaşlaşma, Ankara Bozkurt Güvenç, Sosyal Kültürel ve Gelişme, Ankara Mehmet Kaplan, Türk Milleti nin Kültürel Değerleri, Ankara Hilmi Ziya Ülken, Türkiye de Çağdaş Düşünce Tarihi, 2 Cilt, Konya TAR 217 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ I T U K/AKTS: Kültür ve Medeniyet kavramlarının içeriği; Kadim Medeniyetlere ait bilgi birikiminin insanlığın ortak mirası olduğu; İslam medeniyetinden önce var olan Mısır-Yunan-Hind-İran-Sabii ve Uzakdoğu kültür ve medeniyetleri ile İslam medeniyetinin ilişkileri; Kültürel bilgi birikiminin geçiş yolları; Tercüme faaliyetleri ve medreseler; İslam medeniyetinin temelleri. 1- W.Barthold-M. Fuat Köprülü, İslam Medeniyeti Tarihi, Diyanet İşleri Bşk.Yay., Ankara Ziya Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, Kayıhan Yay., İstanbul M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, I-IV, İnsan Yay., İstanbul Ziya Kazıcı-Mehmet Şeker, İslam-Türk Medeniyeti Tarihi, Çağrı Yay. İstanbul Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I-IV, (Çev.: Salih Tuğ), Boğaziçi Yay. İstanbul TAR 219 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ T U K/AKTS: Haçlı Seferlerini ortaya çıkaran siyasal, toplumsal, dini ve ekonomik nedenlere genel bir bakış, 8 Haçlı Seferinin kendi içerisinde nedenleri-gelişmeleri ve sonuçları, Haçlı Seferlerinin sonuçları hakkında genel bir değerlendirme. 1. Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Yay., İstanbul Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi,C.I-III, (Çev.: F. Işıltan), TTK, Ankara

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K (kredi) I. SINIF I. YARIYIL TAR 111 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K: 4 0 4 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle birleşmelerinden

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ I. Sınıf 00101-102 Osmanlıca (4 0 4 ) Tarih araştırmalarında arşiv belgelerinin önemi büyüktür. Osmanlı Tarihi çalışmalarına

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir: H.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI Başvuru Tarihi : 05/06/2017

Detaylı

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı 1 Programının Amacı Programın amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI 1. SINIF 1. YARIYIL DERS MUHTEVALARI TAR 101 OSMANLICA I 4 0 4 Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı metinler üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları TAR 103

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. Tarih: :10:21 Sayfa:1/11 GÜN KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK1891 TAR-404-A-Türkiye KASALAK

T.C. Tarih: :10:21 Sayfa:1/11 GÜN KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK1891 TAR-404-A-Türkiye KASALAK Sayfa:1/11 GÜN 31.05.2016 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-10:30 1883 İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) Okutman MUSTAFA VANÇİN

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI (1.SINIF)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI (1.SINIF) (1.SINIF) 27 Mart 2017 10:20-12:00 Ofis TAR 1016 Eski Anadolu Tarihi I. Öğr. Gör. Dr. Murat KILIÇ 27 Mart 2017 13:00-14:40 Ofis TAR 1018 Mesleksel Değerler ve Etik Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR 28 Mart 2017

Detaylı

T.C. Tarih: :56:14 Sayfa:1/11 GÜN Kadir KASALAK. Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Kadir KASALAK. Hayri ÇAPRAZ

T.C. Tarih: :56:14 Sayfa:1/11 GÜN Kadir KASALAK. Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Kadir KASALAK. Hayri ÇAPRAZ Sayfa:1/11 GÜN 31.05.2016 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 11:00-12:00 1883 İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) Okutman OYLUM KONAY 1885

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

Ders Saati (saat/hafta)

Ders Saati (saat/hafta) DERS BİLGİ FORMU TASLAĞI TC MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS TANITIM FORMU Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 5-6 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI I.SINIFLAR ( A-B ŞUBELERİ) N. Özkuyumcu - İslam Tarihi 30.05.6 M. Tepekaya - Yabancı

Detaylı

TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TÜRK TARİHİ I Bu derste İslam Öncesi Türk Devletlerinin siyasi tarihi verilecek ve aynı zamanda bu dönemlerde ilişkide bulundukları devletlerin

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

T.C. Tarih: :04:52 Sayfa:1/10 GÜN

T.C. Tarih: :04:52 Sayfa:1/10 GÜN Sayfa:1/10 GÜN SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 09:00-10:00 1891 Türk Kültür Tarihi Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAKIR 1882 TAR-208-A-Türk Kültür Tarihi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TARİH METODU A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...1 D. NİÇİN TARİH ÖĞRENİYORUZ?...2 E. OLAY VE OLGU...2 F. TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ...2 G. TARİH

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dilin tanımı, özellikleri; Yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-12:20 : OSMANLI PALEOGRAFYASI I ANS Eğitim 2 Blok - 111 Yrd.Doç.Dr. MEHMET GÜNEŞ Doç.Dr. MUSTAFA GÜLER Osmanlı alfabesi,

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı *BEZLTPL7* Sayı : 75063593-100- Konu : Müfredat Ders İçeriklerinin Düzenlenmesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 30/11/2016 tarihli, 58066181-100-35998

Detaylı

ARAPÇA 1. Pazartesi. Salı. Öğle Arası. Çarşamba. Perşembe. Cuma 12:00 13:00 B-219 H-101 YDK1 H-102 M-308 M-307 H-101 B-215.

ARAPÇA 1. Pazartesi. Salı. Öğle Arası. Çarşamba. Perşembe. Cuma 12:00 13:00 B-219 H-101 YDK1 H-102 M-308 M-307 H-101 B-215. ARAPÇA 1 Çeviriye Giriş I Tacettin Uzun Okuma ve Telaffuz I Alaadden Al-Karaz İngilizce I Yabancı Diller Koordinatörlüğü-1 YDK1 Pratik Konuşmaya Giriş I Alaadden Al-Karaz Arapça Dilbilgisi I Dikte I Hüseyin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF )

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF ) TARİH BÖLÜMÜ ( 1. SINIF ) 30 Mart 15 Pazartesi 09:25 B 357 - B 359 TAR 1024 Büyük Selçuklular Prof.Dr. Mustafa DAŞ 31 Mart 15 Salı 13:00 PDÖ 216 TAR 1002 Osmanlı Paleografyası II Doç.Dr. Bilgin ÇELİK 31

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN I. Sınıf Örgün 14 Nisan 2014 Pazartesi TAR 1030 Çağdaş Tarihçiliğin Evrimi B460 - B359 09:00 Doç.Dr. Melih TINAL Araş. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ 16 Nisan 2014 Çarşamba TAR 1028 Çağdaş Dünya Tarihi B356 -B357

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1.SINIF)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1.SINIF) 0 0 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI (.SINIF) 0:0 09: TAR 0 Eski Anadolu Tarihi I. (Müfredattan kalkan ders) Prof. Dr. Ş. Recai TEKOĞLU PDÖ TAR 0 Eski Anadolu Tarihi I. (Müfredattan kalkan ders) Prof. Dr. Ş.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI ÖRGÜN ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI 1.Sınıf

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI ÖRGÜN ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI 1.Sınıf 1.Sınıf 29 Mayıs 2017 Pazartesi 09:00-10:30 B 355-B 358 TAR 1024 Büyük Selçuklular Doç. Dr. Erkan Göksu Bülent-Yakup 30 Mayıs 2017 Salı 09:00-10:30 B 353-B 358 TAR 1028 Çağdaş Dünya Tarihi Doç. Dr. Nedim

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bahar Yarıyılı Final Sınav Takvimi. 1.Sınıf Örgün

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bahar Yarıyılı Final Sınav Takvimi. 1.Sınıf Örgün 1.Sınıf Örgün 25 Mayıs 2015 Pazartesi 09:25 B 357 - B 359 TAR 1024 Büyük Selçuklular Prof.Dr. Mustafa DAŞ Yakup Öztürk 26 Mayıs 2015 Salı 13:00 PDÖ 216 TAR 1002 Osmanlı Paleografyası II Doç.Dr. Bilgin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1.SINIF)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1.SINIF) 0 0 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI (.SINIF) 0:0 09: TAR 0 Eski Anadolu Tarihi Öğr. Gör. Dr. Murat Kılıç PDÖ TAR 0 Mesleksel Değerler ve Etik Doç. Dr. Kurtul Gülenç PDÖ 09: 0:0 :0 TAR 0 Büyük Selçuklular Prof.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi. 1.Sınıf Örgün

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Takvimi. 1.Sınıf Örgün 1.Sınıf Örgün 15 Haziran 2015 Pazartesi 09:25 B 357 TAR 1024 Büyük Selçuklular Prof.Dr. Mustafa DAŞ 15 Haziran 2015 Pazartesi 13:00 B 357 - TDL 1002 Türk Dili II 16 Haziran 2015 Salı 13:00 PDÖ 216 TAR

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) DERS BİLGİ FORMU TASLAĞI TC MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS TANITIM FORMU Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH İKİNCİ ÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (1.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH İKİNCİ ÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (1. 0 0 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI (.SINIF) :0 : Beden Eğitimi-Halk Oyunları Spor Salonu Müzik B 8 : :0 :00 : TAR 00 Osmanlı Paleografyası I Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B TAR 0 İslam Tarihi Prof. Dr. TAR 0 Tarih

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TARİH EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF III.

Detaylı