BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER"

Transkript

1 BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı

2 GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR Yaşayan örnekleri bulunan Gymnospermae sınıfları ve karakteristik özellikleri: Cycadinae Sınıfı Ginkgoinae Sınıfı Coniferae Sınıfı Gnetinae Sınıfı

3 PINUS (ÇAM) CİNSİ GENEL ÖZELLİKLERİ Gymnospermler içerisinde en fazla türe (112) sahip olan, odununda bir çok alanda faydalanılan bir cinstir. Kuzey yarımkürede Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa nın son ağaç sınırına kadar geniş yayılışa sahip cinstir. Kağıt yapımında, kerestelik odun yönünden birinci derecede önem taşır. Terebentin yağı, çam yağı, odun katranı ve Kalofan gibi yan ürünler ile tohumları gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde 5 türü doğal yayılış yapmaktadır. Bunlar; Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus brutia, Pinus halepensis, Pinus pinea dır. Bütün taksonları odunsu ve herdem yeşildir. Gençlikte dallar gövdeye çevrel dizilir, ancak ilerleyen yaşlarda diziliş düzeni bozulur. Hem uzun hem de kısa sürgünlere sahiptir. Fideciğin ilk yaşlarında uzun sürgünlerin üzerinde sarmal olarak tek tek dizilen yapraklar olur, ancak ilerleyen yıllarda bu uzun sürgünlerdeki yapraklar; pul yaprak ve iğne yaprak olarak 2 farklı tipe dönüşür.

4 Pul yapraklar, sürgün üzerinde teker teker ve sarmal olarak dizilir, oluştuktan 1-2 hafta sonra dökülür ve dökülen yaprak koltuklarında, kısa sürgün üzerinde (nadiren 1 ya da 8) adet iğne yapraklar bulunur. Yaprakların enine kesitleri; yarı daire, daire dilimi, üçgen veya daireseldir. Yaprakların her yüzünde sayısız stoma çizgisi vardır. Yaprak uçları sivri, kenarları çoğunlukla dişli, dip tarafında «kınglaf» adı verilen 6-12 tomurcuk pulundan oluşan, sarı veya boz renkli, ince, deri gibi bir kısım daima kalır veya dökülür. Yapraklar sürgün üzerinde 2 veya çok sene (istisna olarak 7 yıl) dökülmeden kalır. Erkek çiçekler, uzun sürgünlerin dip tarafında, bir çoğu bir araya gelip sapsız bir şekilde kozalakçık oluştururlar. Kozalakçıklar da bir çoğu bir arada son sene sürgünlerinin dip tarafında yer alırlar. Her bir çiçek tozunun (polen) iki adet hava baloncuğu vardır. Dişi çiçek spiral bir şekilde bir eksen üzerinde dizilerek dişi çiçek kozalağını oluştururlar. Bu dişi kozalaklar subterminal veya nadiren yan durumlu olarak bulunurlar.

5 Herbir dişi çiçeğin; dış pulu (brahte), iç pulu (karpel-tohum yaprağı) ve üzerinde de iki tane tohum tomurcuğu vardır. Çiçek aşamasındayken görülen dış pul (brahte), kozalak aşamasına gelindiğinde görünmez, iç pul gelişir, deri gibi sertleşir veya odunlaşır. Çam kozalaklarının karakteristiği; iç pulun (karpelin) uç kısımlarında «Apofiz» ya da «kalkan» adı verilen, çok daha odunlaşmış kısmın bulunmasıdır. Bu kalkan ya da apofizin durumu tür ayrımında önemli bir role sahiptir. Kalkan ya da apofizin orta ya da uç kısmına doğru «göbek-umbo» denilen kısmı ve bu göbeğin de ortasında mukro (mucro) bulunur. Mucro türlere göre yassı çubuk halinde, diken gibi batıcıdır ya da çengel veya kuş gagası gibi uzamıştır. Umbo 2-3 iğne yapraklı çamlarda (yani bizim doğal çamlarımızda) ortada, 5 iğne yapraklı türlerde uca doğru kaymıştır. Kozalaklar 2 yılda (nadiren 3 yılda) olgunlaşır. Kozalak pulları açılır, pullar Göknar, Yalancı Melez, sedir kozalağında olduğu gibi kozalak pulları dağılmaz-dökülmez.

6 Tohumları kanatlı ve kanat tohumu kıskaç gibi kavrar, ancak tohumla kanat kaynaşmamıştır, çekince tohum kanattan ayrılır. Çok büyük kozalaklı çam türlerinde (Pinus coulteri, Pinus pinea) kanat körelmiştir. Bu yüzden de bu iki türde tohumlar hayvanlarla taşınır. Çamlar çok derine giden kazık kök yaparlar ve kuvvetli kök sistemi kurarlar.

7 Çam türleri iğne yaprak sayısına, yapraktaki iletim demeti sayısına, kozalak şekline, odun özelliklerine göre 2 gruba ayrılırlar: Sert Çamlar, Yumuşak Çamlar Sert Çamlarda (P.sylvestris, P.nigra, P.halepensis, P.brutia, P.pinea, P.pinaster (egzotik); Kısa sürgünlerdeki iğne yaprak sayısı 2-3, yaprağın enine kesitinde 2 iletim demeti (diploxylon)var İğne yaprak «kını-glaf» dökülmeden kalır. Karpel odunlaşmış, uç kısmı daha fazla kalınlaşmış, apofizin umbo-göbek kısmı karpelin ortasında kalır. Yumuşak Çamlarda (P.strobus, P.wallichiana ikisi de egzotik); Kısa sürgünlerdeki iğne yaprak sayısı 5, yaprağın enine kesitinde 1 iletim demeti (haploxylon)var İğne yaprak «kını-glaf» dökülür. Karpel deri gibi sert, uç kısmında kalınlaşma olmamış, apofizin umbo-göbek kısmı karpelin ucunda yer alır.

8 Pinus sylvestris Sarı Çam Familyası: Pineaceae Vatanı: Çamlar içerisinde en geniş yayılışa sahip çam türüdür. Kuzey yarım kürede Akdenik iklim etkisinde olan bölgelerden, kuzeydeki 70. enleme kadar yayılış yapar. Ülkemizde de tüm Karadeniz bölgesi boyunca yayılış yapar, en güney yayılışını Kayseri civarında yapar. Habitusu: Yetişme yerine göre m. boylanır. Narin, silindirik gövdeli, sivri tepeli, ince dallı yahut da dolgun gövdeli, yayvan tepeli ve kalın dallı ağaçtır. Bazen fakir-kayalık topraklarda ve arktik rejyonlarda çalı halinde, bodur formdadır. Gövde kabuğu, genç gövdelerde ve yaşlı ağaçların üst kısımlarda, kalın dallarda tilki sarısı- hardal sarısı renktedir. Kabuk ince levhalar halinde ayrılır. Yaşlı gövdelerde kabuk; gri-kahverengi, kalın ve çatlaklıdır. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar 3-8 cm. uzunlukta, maviyeşil renktedir. İğne yaprak uçları sivri-batıcıdır, kenarları ince dişli ve yapraklar 180 º kıvrıktır.

9 Pinus sylvestris Sarı Çam Tomurcuk Özellikleri: Tomurcukları kestane kırmızısı renkte, 6-12 mm. Uzunlukta, yumurtamsı-konik formdadır. Genellikle tomurcuklar reçinesizdir, ancak kurak yetişme ortamında korunma gerekçesiyle tomurcuklar reçineli olabilmektedir. Sürgün Özellikleri: Genç sürgünler yeşilimsi, ikinci yıldan itibaren gri-kahverengidir. Kozalak Özellikleri: Kozalak Dişi kozalak saplı, aşağı sarkık, 2,5-7 cm. uzunlukta, asimetrik, ışık gören taraf daha fazla gelişmiştir. Kozalak rengi boz-mattır. Dar yumurtamsı-konik formda olan kozalağın apofizleri, ışık alan tarafta çıkıntılıdır. Apofizde çoğunlukla çıkıntı olmamasına rağmen, kurak koşullardaki ağaçların kozalaklarında yer alan apofizde çengel gibi geriye yani sapa doğru kıvrık mukro bulunur. Tohumlar 3-4 mm. Uzunlukta, siyahımtırak veya koyu gri renkli, elipsoid formdadır. Tohumların 3-4 katı uzunlukta kanatları vardır. Kanat tohumu kıskaç gibi kavramıştır.

10 Pinus sylvestris Erkek çiçekler Yaprak Sürgün

11 Pinus sylvestris Dişi Çiçek Gövde Kabuğu Habitus

12 Kuvvetli kök sistemine sahip olduğundan kuvvetli rüzgar ve fırtınalara karşı dayanıklıdır. Ülkemizde doğal yetişen Pinus sylvestris varyeteleri; P.s. var. sylvestris P.s. var. hamata P.s. var. compacta P.s. var. mongolica dır. Türkiye de doğal olarak yetişen 5 çam türü içinde en küçük kozalaklı olan türdür. Sarıçama ülkemizde daha çok kuzeydeki sıradağlarda rastlanır. Sibirya da en çok yayılışı olan türdür. Bu nedenle yöresel olarak bu çam türüne orman Çamı anlamına gelen Waldkiefer adı verilir. Park ve bahçe düzenlemelerinde en çok kullanılan kültür formları ise; Aurea, Argentea, Compressa, Pygmaea, Viridis Compacta, Fastigiata, Nana, Bouvronensis tir.

13 Pinus nigra Karaçam Familyası: Pineaceae Vatanı: Güneybatı, güney, güneydoğu Avrupa ile batı Asya nın submediterran bölgesinde geniş yayılışa sahiptir. Asya, Kırım, Karpatlar, Balkan Yarımadası, Kıbrıs ta doğal yayılışını yapan karaçam, ülkemizde Gümüşhane ile Gaziantep arasında bir hat çizildiğinde bu hattın batısında kalan tüm ormanlık alanlarda yayılış gösterir. Stepe kadar sokulan bu çam türünün ekolojik istekleri de oldukça geniş ve iklim ekstremlerine dayanabilmektedir. Sarıçamın yetişemediği veya iyi gelişme gösteremediği yerlerde yetişmesi karaçamın üstünlüğüdür. Habitusu: Karaçamlar birinci sınıf orman ağacıdır. Yaşlı gövde kabukları, derin çatlaklı, kalın, esmer renklidir. Sarıçama göre daha kalın dallıdır. Yaprak Özellikleri: İğne yaprakları 8-18 cm. uzunluğunda, koyu yeşil renkte ve serttir. Sürgün ucundaki yapraklar tomurcuğa doğru yöneldiğinden, «çanak» görünümünde bir boşluk oluştururlar. Yaprakların kenarları ince dişli, uç kısımları sertleşmiş ve iğne gibi batıcıdır.

14 Pinus nigra Karaçam Tomurcuk Özellikleri: Tomurcukları büyük, silindirik ve uçları da sivridir, bol reçinelidir. Tomurcuk pullarının kenarı kirpiklidir. Çiçek Özellikleri: Erkek çiçekler; soluk sarı renkli olup, bir çoğu bir araya gelip kozalakçık oluşturur. Kozalak Özellikleri: Dişi çiçekler; parlak saman sarısı renktedir. Yumurtamsı-konik formlu kozalakları simetriktir (Sarıçamda asimetrik) ve yok denecek kadar kısa saplıdır. Kalkan (apofiz) çıkık, umbo (göbek) koyu renklidir. Kozalağın uç kısmındaki karpellerin göbeğinde iğnemsi bir diken bulunur. Kozalak boyu, 3,5-10 cm.dir. Deniz kenarına yakın saf kum topraklarında, ağır balçık ve killi topraklarda yetişebilir olmasına rağmen, anataşı kalker olan kireççe zengin topraklarda daha iyi gelişir. Rüzgar perdesi amaçlı olarak portakal bahçelerinin korunmasında öncelikle dikilecek ağaç türüdür.

15 Pinus nigra Erkek çiçekler Yaprak Sürgün Tomurcuk Gövde Kabuğu

16 Pinus nigra Gövde Kabuğu Dişi Çiçekler Genç kozalaklar Kozalak Habitus

17 Karaçamın dünyada yayılış yapan 5 alttürü vardır. Bunlar; P.n.subsp. nigra P.n.subsp. laricio P.n.subsp. dalmatica P.n.subsp. pallasiana P.n.subsp. salzmannii Bu alttürlerden sadece P.n.subsp. pallasiana (Anadolu Karaçamı) doğal olarak yetişmektedir. Bu alt türe ait 4 tane de varyete bulunmaktadır. Bu varyeteler; 1. P.n.subsp. pallasiana var. pallasiana: Anadolu Karaçamı 2. P.n.subsp. pallasiana var. şeneriana : Ehrami Karaçam 3. P.n.subsp. pallasiana var. pyramidata: Ebe Karaçamı 4. P.n.subsp. pallasiana var. yaltirikiana: Büyük kozalaklı Karaçam

18 Pinus brutia Kızılçam Familyası: Pineaceae Vatanı: Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında doğal yayılışını yapar. Fakat asıl geniş yayılışını doğu Akdeniz ülkelerinde (Filisitin, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan, Kıbrıs, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) yapar. Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok geniş ormanlar kurar. Habitusu: Sahil kesimlerinde m. boylanan, kalın dallı orman ağacıdırlar. Gövdeleri çoğunlukla düzgün değildir. Ancak rakım yükseldikçe gövdeler düzgünleşmeye ve boyları artmaya, tepeleri sivrileşmeye ve dalları incelmeye başlamaktadır. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar cm., sert ve koyu yeşil renktedir. Kozalak Özellikleri: Kozalaklar 6-11 cm. uzunlukta, kırmızımtırak-kahverengi renkte, topaç formunda, sapsız veya çok kısa saplıdır. Sürgünlerde kozalaklar dik ya da yan dururlar. Kozalakların apofizleri (kalkan) radyal pervazlı, göbek büyük, basıktır. Kozalakların bir kaçı bir arada bulunur. Kozalak 3. yılın başında olgunlaşır.

19 Kızılçamın doğal varyeteleri; P.b.var. brutia P.n.var. agrophiotii P.n.var. pyramidata P.n.var. pendulifolia P.n.var. densifolia

20 Olgun ve olgunlaşmamış Kozalak Pinus brutia Gövde Kabuğu Habitus

21 Pinus pinea Fıstık Çamı Familyası: Pineaceae Vatanı: Portekiz den Anadolu ya kadar tüm Akdeniz sahil kesiminde yayılmasına karşın, en geniş yayılışını Akdeniz ve Ege ile Karadeniz Bölgesinde, Bartın ve Artvin civarında doğal yayılış yapmaktadır. Habitusu: Tepe yapısı ilk yıllarda yuvarlak, ileri yaşlarda ise şemsiye şeklindedir. Şemsiye şeklindeki habitusuyla ve kozalağıyla diğer çam türlerinde kolayca ayırt edilir. Gövde düzgün, kırmızımtırak-gri renkli kalın kabuğu çatlaklıdır. Yaprak Özellikleri: İğne yaprakların dip kısmındaki kın (glaf) mm. Uzunlukta ve açık esmer renktedir (Sahil çamında kın daha uzun, kının rengi daha koyu esmerdir), yapraklar cm. uzunlukta, parlak-açık yeşil renktedir. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar reçinesiz, sivri, yumurta formunda, tomurcuk pulları geriye doğru kıvrıktır.

22 Pinus pinea Fıstık Çamı Kozalak Özellikleri: Kozalak ovoidal veya hemen hemen küre şeklinde olup, 3. yılda olgunlaşmasını tamamlar. Çok kısa saplı olduğundan, sürgüne oturmuş gibi dururlar. Olgun kozalak kırmızımtırak-kestane renginde, parlaktır. Kozalak pulları kalın, kalkan kozalağın dip tarafındaki pullarda 6 köşeli, uca doğru olanlarda kalkan (apofiz) eşkenar dörtgen formundadır. Kalkanın 5-6 ışınsal pervazı vardır. Göbek büyük, basık, hemen hemen 4 köşelidir. Yerli çamlar içerisinde kozalağı en büyük ve odunlaşmış olan türdür. Tohumları çok büyüktür, buna karşılık kanat gayet küçük ve ince artık(yok olmuş) haldedir, neredeyse kanatsızdır. Tohumun üzeri koyu morumsu-kahverengi bir toz ile örtülüdür. İntegüment (tohum kabuğu) odunlaşmıştır. Halk arasında «çam fıstığı» olarak bilinir ve yenir. Kök sistemi kuvvetli ve elverişli topraklarda ilk yaşlardan başlayarak derine giden kazık kök yaparlar.

23 Endüstriyel amaçlı kullanımlar dışında, düzenlemelerde form kontrastları oluşturulurken yuvarlak formuyla sütun ve piramidal formlu bitkilere kontrast şekilde kullanılabilirler. Grup bitkilendirmelerinde çok sayda bir arada kullanılırlar. Kozalak karpeli ve tohum Gövde kabuğu Habitus Sürgün

24 Pinus pinea Yaprak Kozalak Habitus

25 Pinus halepensis Halep Çamı Familyası: Pineaceae Vatanı: En geniş yayılışını, kızılçamın aksine Bat Akdeniz sahillerinde yapar. Ülkemizde lokal olarak 2 yerde bulunur: Birincisi; Adana- Sarıçam ormanlarında ve Adana-Kadirli-Kızyusuflu Köyü nün Karatepe civarında kızılçamlarla karışık halde bulunur. İkincisi; Muğla-Milas- Bodrum arası, Güvercinlik Körfezi dolaylarında yayılış yapar. Habitusu: m boyda, eğri gövdeli, gençlikte sivri, yaşlanınca dağınık tepeli orman ağacıdır. Gövde kabuğu açık kül renkli, uzun süre çatlaksız ve düzgün kalır. Sürgünler açık gri renklidir. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar genellikle ikili, nadiren üçlü olarak kın içinde yer alırlar. İğne yapraklar açık yeşil renklidir cm. uzunlukta, narin ve kenarları çok ince dişlidir. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar küçük ve reçinesizdir. Kozalak Özellikleri: Kozalak 8-18 cm. uzunlukta, uzun ve konik formludur. Çok uzun ve kalın bir sapı vardır. Ve bu nedenle kozalakların uçları, kızılçamın aksine aşağı doğru, hemen hemen sürgüne paralel durur. Kalkan piramit gibi çıkıntılı, göbek (mucro) yüksek, fakat dikensizdir. Kozalak 2 yılda olgunlaşan kozalak, parlak kahverengi renktedir.

26 Pinus halepensis Kozalak Sürgün Gövde kabuğu Habitus

27 Doğal Çam Türleri İçin Ayırdım Anahtarı: 1. Kozalaklar saplı, 2. Kozalak asimetrik ve çok küçük, sarımsı renkte, yapraklar kısa ve 180 kıvrıktır.. Pinus sylvestris 2. Kozalak simetrik, büyük ve kalın saplı, parlak kahverengi renkte, yapraklar kıvrık değil, daha uzun... Pinus halepensis 2. Kozalak sapsız, 3. Kozalak büyük, karpeller odunlaşmış, tohum kanatsız. Pinus pinea 3. Kozalak daha küçük, karpeller odunlaşmamış, tohum kanatlıdır. 4. Kozalak saman sarısı renkte, umbo çıkık ve uç kısmında mucro var... Pinus nigra 4. Kozalak parlak kızıl kestane renginde, umbo basık, mucro yok.. Pinus brutia

28 Pinus pinaster Sahil Çamı Familyası: Pineaceae Vatanı: Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus kıyılarında doğal olarak yetişir. Ülkemizde doğal olarak yetişmez, yetiştirilir. Habitusu: m. boyda, gençlikte piramidal, yaşlılıkta dağınık tepeli bir ağaçtır. İki iğne yapraklı çamlardandır. Gövde kabuğu kalın, derin çatlaklı, kırmızı-kahverengindedir. Genç sürgünler kırmızı renklidir, çıplaktır. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar kalın, parlak yeşil, uçları sivri-batıcı kenarları ince dişlidir. Yaprak kını uzun (Pinus pinea dan 2 kat daha uzundur) ve koyu renklidir. Yapraklar cm. uzunluktadır. Çiçek Özellikleri: Erkek çiçekler silindirik formda, sarı renkte kozalakçık oluştururlar. Uzun sürgünlerin dip tarafında büyük kümeler halinde yer alırlar. Kozalak Özellikleri: Dişi çiçeklerin oluşturduğu kozalaklar kırmızımtırak - kahverengi renkte ve saplıdır. Kozalağın sivri ucu aşağı doğru yönelmiştir. Kozalak tam simetrik değildir. Kalkan (apofiz) piramidaldir, yatay pervazlar keskin kenarlıdır. Kozalağın ışık gören tarafında göbek çok fazla gelişmiş, çıkıntılıdır. Tohum 7-8 mm. Uzunluğunda, bir yüzü verniklenmiş gibi parlak siyah renklidir. Tohumun büyük bir kanadı var. Kumulların stabilizasyonunda önemli rol oynar. Ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmalarında son yıllarda çokça kullanılmaktadır.

29 Pinus pinaster Sürgün Yaprak Erkek çiçekler Dişi çiçekler Olgunlaşmış ve olgunlaşmamış kozalaklar Gövde kabuğu Habitus

30 Pinus coulteri Büyük Kozalaklı Çam Familyası: Pineaceae Vatanı: Kaliforniya nın güney ve kuzeyindeki dağlık bölgelerde ( m.) veya düşük rakımlı (900 m.) yerlerde yaygındırlar. Ülkemiz için egzotiktir. Habitusu: m. boy (en fazla 25 m), geniş tepeli, kalın dallı bir ağaçtır. Gövdeleri derin çatlaklı, esmer veya siyahımsı kabukludur. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar mavi-yeşil renkli, kısa sürgünlerde 2-3 tanesi bir arada bulunur. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcukları yumurta formunda, reçineli ve büyüktür. Kozalak Özellikleri: Kozalakları cm. boyda, mat, açık sarımtırak renkte, hafif çarpık, ve çok kısa saplıdır. Kalkan (apofiz) piramit biçiminde, göbek büyük, yırtıcı kuş gagası gibi eğri, çengel-dikene gelişmiştir. Kozalak 2-2,5 kg. ağırlıktadır. Tohumlar siyah, oval ve çok kalın kabuklu, oldukça uzun kanatlıdır. Ülkesinde tohumları yenir. İstanbul un Anadolu yakasındaki eski korularda güzel örnekleri vardır.

31 Pinus coulteri Sürgün Yaprak Kozalak Dişi çiçek Erkek çiçek Gövde kabuğu Tohum Tepe Tomurcuğu Habitus

32 Pinus strobus Veymut Çamı Familyası: Pineaceae Vatanı: Doğal yayılışını Kuzey Amerika nın doğu kesimlerinde yapmaktadır. Habitusu: Yumuşak çam grubunda yer alan, egzotik bir ağaçtır. Yarı gölge ağacıdır. Dalları elastik olduğu için kar kırması görülmez, bol yaprak dökerek toprağı ıslah eder. Kabuk, genç gövdelerde ince ve parlak, düz koyu yeşil, çizgilidir. Sonradan kabuk pullu ve derin çatlaklı olur. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar 6-10 cm uzunlukta, kısa sürgünlerde 5 li olarak kın içinde yer alır. Yapraklar koyu mavimsi-yeşil renkte, ince, 3 köşeli ve yumuşaktır. Yaprakların her yüzünde 3-5 sıra üzerinde beyaz stoma çizgileri görünür. Yapraklar, sürgün üzerinde ikinci senenin sonuna kadar kalır. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar kırmızımtırak veya portakal sarısıesmer pullarla örtülüdür. Sürgün Özellikleri: Sürgünler portakal sarısı-esmer, çıplak yahut da hafif tüylüdür. Kozalak Özellikleri: Kozalaklar 7-20 cm. uzunlukta, dar silindirik konik formda, hafif kıvrık ve saplıdır. Karpeller deri gibi incedir. Kozalaklar kışın ya da en geç ilkbaharda yere dökülürler. Kalkan düz, yahut da hafif çizgili, umbo (göbek) uçta yer almıştır. Tohumlar yumurta biçiminde, kırmızımtırak, gri-kahverenginde ve üzeri noktalıdır.

33 Veymut çamı sadece kıymetli bir orman ağacı değil, aynı zamanda dekoratif bir park ve bahçe ağacıdır. Süs bitkisi olarak Türkiye de kullanılan kültivarları; Pinus strobus Aurea : Yapraklar altın sarısı renkte. Pinus strobus Concorta : Genç sürgünler helezoni-kıvrak. Pinus strobus Umbraculifera : Kompakt yapıda, bodur çalıdır. Pinus strobus Fastigiata : Sütun formlu Pinus strobus Prostrata : Yerde sürünen çalı. Pinus strobus Glauca : yapraklar mavi-yeşil renkte.

34 Pinus strobus Sürgün Erkek çiçekler Dişi Çiçek Yaprak Kozalak Gövde kabuğu Habitus

35 Pinus wallichiana Ağlayan Çam Familyası: Pineaceae Vatanı: Vatanı Himalaya lardır m. arasındaki yükseltilerde doğal olarak yetişir. Ülkemizde egzotik olarak yetiştirilir. Gençlikte hızlı büyür, donlara P. strobus (Veymut Çamı) kadar dayanıklı değildir. Habitusu: Vatanında 50 m. kadar boylanan, geniş ve açık piramidal yapılı ağaçtır. Gövde kabuğu gri-esmer renkli, gençlikte düz kabuklu, yaşlılıkta küçük levhalar halinde çatlaklıdır. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar cm. uzunlukta, mavimsi-yeşil veya gri-yeşildir. 5 li iğne yapraklar 3-5 sene ağaçta kalır. Aşağı doğru püskül şeklinde sarkar. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar uzunca ve bol reçinelidir. Sürgün Özellikleri: Genç sürgünler tüysüzdür. Kozalak Özellikleri: Kozalaklar cm. uzunlukta, uzun-silindirik formda, terminal durumludur. Önce dik, olgunlaşınca aşağı doğru sarkar. Kozalak pulları derimsidir. Tohum; yumurta biçiminde ve uzun kanatlıdır. Hem kozalakları, hem de sürgün uçlarında geriye doğru dökülmüş iğne yaprakları P. strobus tan daha büyüktür.

36 Pinus wallichiana Sürgün ve yaprak Kozalak Gövde kabuğu Erkek Çiçekler Dişi Çiçekler Habitus

SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER

SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER Pinus sylvestris: Sarıçam Pinus nigra: Karaçam Pinus brutia:kızılçam Pinus halepensis: Halep çamı Pinus pinea: Fıstık çamı Pinus sylvestris: Sarıçam Kuzey

Detaylı

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır.

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır. Bitki tanıma I FAM: PİNACEAE Conifera sınıfının en önemli familyasıdır. 10 cins ve 210 kadar tür içerir. Tropik ormanlardan kuzey kutbuna kadar geniş yayılışı vardır. GENUSLARI: Abies, Picea, Keteleria,

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

Picea A. Dietr. Ladinler

Picea A. Dietr. Ladinler Picea A. Dietr. Ladinler Kuzey Yarım kürenin serin ve yağışlı bölgelerinde 40 kadar türü Ülkemizde tek bir türü (Doğu Ladini) Çin ve Japonya da 18 tür Kuzey Amerika ve Kanada da 7 tür Geniş ormanlar kurar.

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

Cupressaceae Juniperus (Ardıçlar)

Cupressaceae Juniperus (Ardıçlar) Herdem yeşil. Monoik veye dioik Ağaç veya dipten itibaren yoğun dallı çalı Kabuk: Yaşlı fertlerinde şeritler halinde boyuna çatlaklı, kırmızımtrak veya gri kahverengindedir. Tomurcuklar: Çıplaktır. (J.drupacea

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) CEPHALOTAXACEAE Ağaç ya da çalı halinde herdem yeşil bitkilerdir. Tüm bireyleri bir cinsli iki evcikli (DİOİK)dir. Çok ender bir evciklidir. Erkek çiçekler küre biçimde bir

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır.

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. Mazılar Thuja * Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. * Mazılar sık dallı; çoğunlukla piramit biçimli; koyu yeşil görünümlüdürler.

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** -Bu familya yaşayan gymnospermlerin en zengin ve en geniş alanı oluşturan familyasıdır. -Bu familya da, boylu ağaç, ağaç, ağaççık, boylu çalı, çalı formunda

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

Genç sürgünler yeşil renkli ve çıplaktır. Tomurcuklar yaprak tarafından gizlenmiştir. Sürgünlerde çok sıralı sarmal dizilen ve sürgün üzerinde uzun

Genç sürgünler yeşil renkli ve çıplaktır. Tomurcuklar yaprak tarafından gizlenmiştir. Sürgünlerde çok sıralı sarmal dizilen ve sürgün üzerinde uzun ARAUCARİACEAE Dallar gövdeye etajlar halinde dizilmiştir. Herdem yeşildir. Çiçekler 1C2E lidir. Erkek çiçekler büyük kozalak oluşturur. Dişi çiçeklerde büyük kozalak oluşturur. Olgunlaşan kozalak pulları

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

CYCADACEAE GİNKOCEAE PİNACEA PİNUS

CYCADACEAE GİNKOCEAE PİNACEA PİNUS CYCADACEAE GİNKOCEAE PİNACEA PİNUS CYCADACEAE Cycas Yalancı Sago Palmiyeleri Tropik Asya, Avustralya ve çevre adalarında doğal olarak yetişir. 16 türü bulunmaktadır. Gövde sütun şeklinde, dallanmaz. Uzaktan

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 09.03.2015

Detaylı

Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu

Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu Çatlamaz- düz Boyuna geniş aralıklarla çatlaklı Boyuna sık ve derin çatlaklı, Tomurcuk dizilişi ve şekli Almaçlı; çok pullu, uzun ve sivri

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.05.2014

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 20.04.2015

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DİŞBUDAKLAR AKASYALAR KOKARAĞAÇ ATKESTANELERİ ÖKALİPTUS SOFORA GLADİÇYA KARABİBER AĞACI DİŞBUDAKLAR

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı Bitki Materyali-I: Gymnospermae Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı nurgulk@istanbul.edu.tr BİTKİLER ALEMİ CORMOPHYTA (GÖVDELİ BİTKİLER) THALLOPHYTA (GÖVDESİZ BİTLİLER) Pteridophyta

Detaylı

TAXACEAE. Çoğunlukla dioik, herdem yeşil, ağaç ve çalı formunda odunsu bitkilerdir.

TAXACEAE. Çoğunlukla dioik, herdem yeşil, ağaç ve çalı formunda odunsu bitkilerdir. TAXACEAE Çoğunlukla dioik, herdem yeşil, ağaç ve çalı formunda odunsu bitkilerdir. Sürgünler gövdeye düzensiz dizilmişlerdir. İğne yapraklar sürgünlere çok sıralı sarmal dizilmişlerdir. Yapraklarında reçine

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 22.02.2016

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L.

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L. AĞAÇ TÜRLERİMİZ SARIÇAM Pinus sylvestris L. Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.

Detaylı

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır BİTKİ TANIMA III BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır SINIFLANDIRILMALARI 1. Perenniyal

Detaylı

SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I)

SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I) SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I) Prof. Dr. Metin SARIBAŞ 1 CONİFERAE ( CONİFEROPSİDA ) SINIFI GENEL ÖZELLİKLERİ VE SİSTEMATİĞİ Yeryüzünde en fazla yaşayan örneği ve Gymnospermae

Detaylı

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ İBRELİ VE YAPRAKLI ORMAN ALANLARI Ġbreli ormanlar 61% Yapraklı Ormanlar 39% ĠBRELĠ= GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)= 13 220 721 Ha YAPRAKLI = ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)=8 447

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç. Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 8- BAZI TASARIM BİTKİLERİ,

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 6 G i n k g o ( G i n k o ) J u n i p e r u s ( A r d ı ç ) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR. Sakarya Üniversitesi

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 6 G i n k g o ( G i n k o ) J u n i p e r u s ( A r d ı ç ) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR. Sakarya Üniversitesi BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 6 G i n k g o ( G i n k o ) J u n i p e r u s ( A r d ı ç ) Sakarya Üniversitesi İbreliler G i n k g o b i l o b a ( M a b e t A ğ a c ı ) Ginkgo

Detaylı

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır.

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. CUPRESSACEAE CUPRESSACEAE 22 cins ve 200 takson 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. Cupressaceae Actinostroboideae Thujoideae Actinostrobus Callitris

Detaylı

Spartium junceum L. (İspanyol yalancı katırtırnağı, Katırtırnağı)

Spartium junceum L. (İspanyol yalancı katırtırnağı, Katırtırnağı) Spartium junceum L. (İspanyol yalancı katırtırnağı, Katırtırnağı) Genel yayılış alanı Akdeniz havzası olup Akdeniz in kuzey ve güney taraflarında doğal olarak bulunur. Ülkemizde Çanakkale, İstanbul, Kocaeli,

Detaylı

Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır.

Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır. Bitki tanıma III Callistephus nees. (Yaz asterleri- saraypatılar) Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır.

Detaylı

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov. Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.tr BİTKİLER I. İlkel Bitkiler (Thallophyta) * Algler, mantarlar,

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 23.02.2015

Detaylı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı LATHYRUS L. TEŞHİS ANAHTARI 1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı 2-) Yaprakçıklar pinnat ve retikulat damarlanma veya stipullar sagittat

Detaylı

Araucaria Arokaryalar

Araucaria Arokaryalar ARAUCARİACEAE Dallar gövdeye etajlar halinde dizilmiştir. Herdem yeşildir. Çiçekler 1C2E lidir. Erkek çiçekler büyük kozalak oluşturur. Dişi çiçeklerde büyük kozalak oluşturur. Olgunlaşan kozalak pulları

Detaylı

ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI

ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI Acer campestre L.-Ova akçaağacı Yayılışı: Kuzey ve Güney Avrupa hariç tüm Avrupa, Trakya ve Kuzey Anadolu, Kafkasya, Kuzey İran, Kuzey- Batı Afrika da yayılış gösterir.

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç. Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 8- BAZI TASARIM BİTKİLERİ,

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR

Detaylı

Makroskobik Özellikleri Şapka

Makroskobik Özellikleri Şapka Mycena rosea Sınıf Takım Familya : Basidiomycetes : Agaricales : Tricholomataceae Makroskobik Özellikleri Şapka 2-5 cm çapında, genç evrede konik iken, sonradan yaygınlaşır ve umbosu kalır. Şapka donuk,

Detaylı

Fagaceae familyası Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithocarpus ve Nothofagus olmak üzere 6 cinsten oluşur.

Fagaceae familyası Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithocarpus ve Nothofagus olmak üzere 6 cinsten oluşur. FAGACEAE Fagaceae familyası Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithocarpus ve Nothofagus olmak üzere 6 cinsten oluşur. Bu 6 cinsin yaklaşık 600 kadar türü vardır. Kışın yaprağını döken veya herdem

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 31.03.2014

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 23.03.2015

Detaylı

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ Badem Anadolu nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

AYI (Ursus arctos) SAYIMI

AYI (Ursus arctos) SAYIMI AYI (Ursus arctos) SAYIMI Artvin, Şavşat, Meydancık 22-24 Mayıs 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü Telefon :

Detaylı

CASUARİNA SALİX POPULUS

CASUARİNA SALİX POPULUS CASUARİNA SALİX POPULUS CASUARİNA Casuarina equicetifolia Demir Ağacı Yaprakları çam yaprağı gibidir. Vatanı Avustralya dır. Adını Casowary adında bir kuştan almıştır. Odunu sert olduğu için demir ağacı-ironwood

Detaylı

Monopodial. Anemogam. Deciduous

Monopodial. Anemogam. Deciduous POPULUS: KAVAKLAR Dünyada 35 türü, bunların birçok varyete ve formları ile sayısız doğal ve yapay hibridleri vardır. Kavaklar 6 seksiyona ayrılarak incelenmektedir Populus L., Kavaklar boylu ağaç ender

Detaylı

Ağaç Fizyolojisi (2+0)

Ağaç Fizyolojisi (2+0) Ağaç Fizyolojisi (2+0) Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İ.Ü.Orman Faku ltesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Ağaç Fizyolojisi neden önemlidir? Orman; geniş bir alanda, kendine özgu bir iklim yaratabilen, belirli bir

Detaylı

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ANKARA KEÇİSİ Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri Verim Yönü : Tiftik ve et Genel Tanımı : Vücut küçük yapılı, ince ve

Detaylı

İBB ANADOLU YAKASI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE TOHUM PARKI MALTEPE / İSTANBUL

İBB ANADOLU YAKASI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE TOHUM PARKI MALTEPE / İSTANBUL İBB ANADOLU YAKASI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE TOHUM PARKI MALTEPE / İSTANBUL MALTEPE TOHUM PARKI Tohum Parkı, Maltepe ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Toplama alanı 5.105 m² olup 3.684 m² yeşil

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-2 GERBERANIN

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

TÜM BEYAZMELEKLER TANI KARTI

TÜM BEYAZMELEKLER TANI KARTI TÜM BEYAZMELEKLER TANI KARTI Büyük Beyazmelek (Pieris brassicae) Ülkemizin tüm bölgelerinde yaygındır. Turuncu halka ile işaretli apeks lekesinin şekli ( aşağı kalın şekilde uzar ) tanım için yeterlidir.

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Pinus nigra J. F. var. şeneriana (Saatçioğlu) Yalt. (Ebe Karaçamı) nın Yeni Bir Yayılış Alanı

Pinus nigra J. F. var. şeneriana (Saatçioğlu) Yalt. (Ebe Karaçamı) nın Yeni Bir Yayılış Alanı Pinus nigra J. F. var. şeneriana (Saatçioğlu) Yalt. (Ebe Karaçamı) nın Yeni Bir Yayılış Alanı * Ahmet SIVACIOĞLU, Sezgin AYAN Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 37200 Kastamonu

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

AZAMETLER. SARI AZAMET (Colias crocea) GÜZEL AZAMET (Colias alfacariensis)

AZAMETLER. SARI AZAMET (Colias crocea) GÜZEL AZAMET (Colias alfacariensis) AZAMETLER Azamet kelebekleri, tanımı oldukça zor gruplardandır. Bu grubun dişileri beyaz, açık sarı veya sarı renkli olup tanımları oldukça zordur ve karıştırılması kolaydır. Tanımlar en sağlıklı şekli

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit -18, 2-4 arasında ise 40 lt su ile Hum Elit 15 uygulaması

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı

Farmasötik Botanik Uygulama III Fructus=Meyve Prof. Dr. Didem Deliorman Orhan Arş. Gör. Dr. Nilüfer Orhan Arş. Gör. Uzm. Tuğba Günbatan Arş. Gör. Ecz. Fatma Ayaz Ecz. Esin Budakoğlu Meyvanın Kısımları

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE AHMETAĞA Başak Özelliği: Beyaz, Kılçıklı Bitki Boyu (cm) : 80-100 Yatmaya Dayanıklılık: Dayanıklı Dane Rengi: Kırmızı Dane Verimi (kg/da): 400 900 Gelişme Tabiatı: Alternatif (Kışlık Yazlık) Kurağa Dayanıklılık:

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 16.03.2015

Detaylı

Sınıf : Magnoliatae Altsınıf : Hamamelidae Takım : Fagales Familya : FAGACEAE

Sınıf : Magnoliatae Altsınıf : Hamamelidae Takım : Fagales Familya : FAGACEAE Sınıf Altsınıf Takım Familya : Magnoliatae : Hamamelidae : Fagales : FAGACEAE Castanea Fagus Quercus Castanea Quercus Fagus QUERCUS =MEŞE, FAGUS =KAYIN, CASTANEA=KESTANE yi içeren familya Yaprak döker

Detaylı

AHUDUDUÇEŞİTLERİ. Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz.

AHUDUDUÇEŞİTLERİ. Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz. AHUDUDUÇEŞİTLERİ Şadan Yakut Doç. Dr. Hüdai Yılmaz www.uzumsu.com 1) SARI AHUDUDU ÇEŞİTLERİ ANNE Gelişimi oldukça yavaştır, sarı meyve etine sahip, çok nadir bulunmakla beraber oldukça lezzetli bir çeşittir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI. SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta

KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI. SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 28 KAHRAMANMARAŞ DA KENTİÇİ PARK VE AĞAÇLANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK AĞAÇ TAKSONLARI İsmail DUTKUNER Murat AKTEN SDÜ., Orman Fakültesi, Atabey - Isparta

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SILVIKÜLTÜRÜN AMACı: Koru ormanı İşletmelerinin Silvikültürel Planlaması Tıraşlama İşletmesi: Bir alan üzerinde yaşlı ağaçların aynı zamanda kesilmesi

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz;

Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz; Spur (Yarı bodur) Elma Çeşitleri : Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz; Bu çeşitler; 1- Starking

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

BAHÇİVAN BURHAN KARAGOZ TEL: 0555 763 35 49

BAHÇİVAN BURHAN KARAGOZ TEL: 0555 763 35 49 1. DIŞ MEKÂN BİTKİLERİ 1.1. Genel Özellikleri 1.1.1. Tanımı Hızlı kentleşmeyle doğadan uzaklaşan ve yeşile olan özlemini yapay yollardan gidermeye çalışan insanoğlu, doğayı bulunduğu çevreye taşımak için

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı