BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER"

Transkript

1 BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı

2 GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR Yaşayan örnekleri bulunan Gymnospermae sınıfları ve karakteristik özellikleri: Cycadinae Sınıfı Ginkgoinae Sınıfı Coniferae Sınıfı Gnetinae Sınıfı

3 PINUS (ÇAM) CİNSİ GENEL ÖZELLİKLERİ Gymnospermler içerisinde en fazla türe (112) sahip olan, odununda bir çok alanda faydalanılan bir cinstir. Kuzey yarımkürede Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa nın son ağaç sınırına kadar geniş yayılışa sahip cinstir. Kağıt yapımında, kerestelik odun yönünden birinci derecede önem taşır. Terebentin yağı, çam yağı, odun katranı ve Kalofan gibi yan ürünler ile tohumları gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde 5 türü doğal yayılış yapmaktadır. Bunlar; Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus brutia, Pinus halepensis, Pinus pinea dır. Bütün taksonları odunsu ve herdem yeşildir. Gençlikte dallar gövdeye çevrel dizilir, ancak ilerleyen yaşlarda diziliş düzeni bozulur. Hem uzun hem de kısa sürgünlere sahiptir. Fideciğin ilk yaşlarında uzun sürgünlerin üzerinde sarmal olarak tek tek dizilen yapraklar olur, ancak ilerleyen yıllarda bu uzun sürgünlerdeki yapraklar; pul yaprak ve iğne yaprak olarak 2 farklı tipe dönüşür.

4 Pul yapraklar, sürgün üzerinde teker teker ve sarmal olarak dizilir, oluştuktan 1-2 hafta sonra dökülür ve dökülen yaprak koltuklarında, kısa sürgün üzerinde (nadiren 1 ya da 8) adet iğne yapraklar bulunur. Yaprakların enine kesitleri; yarı daire, daire dilimi, üçgen veya daireseldir. Yaprakların her yüzünde sayısız stoma çizgisi vardır. Yaprak uçları sivri, kenarları çoğunlukla dişli, dip tarafında «kınglaf» adı verilen 6-12 tomurcuk pulundan oluşan, sarı veya boz renkli, ince, deri gibi bir kısım daima kalır veya dökülür. Yapraklar sürgün üzerinde 2 veya çok sene (istisna olarak 7 yıl) dökülmeden kalır. Erkek çiçekler, uzun sürgünlerin dip tarafında, bir çoğu bir araya gelip sapsız bir şekilde kozalakçık oluştururlar. Kozalakçıklar da bir çoğu bir arada son sene sürgünlerinin dip tarafında yer alırlar. Her bir çiçek tozunun (polen) iki adet hava baloncuğu vardır. Dişi çiçek spiral bir şekilde bir eksen üzerinde dizilerek dişi çiçek kozalağını oluştururlar. Bu dişi kozalaklar subterminal veya nadiren yan durumlu olarak bulunurlar.

5 Herbir dişi çiçeğin; dış pulu (brahte), iç pulu (karpel-tohum yaprağı) ve üzerinde de iki tane tohum tomurcuğu vardır. Çiçek aşamasındayken görülen dış pul (brahte), kozalak aşamasına gelindiğinde görünmez, iç pul gelişir, deri gibi sertleşir veya odunlaşır. Çam kozalaklarının karakteristiği; iç pulun (karpelin) uç kısımlarında «Apofiz» ya da «kalkan» adı verilen, çok daha odunlaşmış kısmın bulunmasıdır. Bu kalkan ya da apofizin durumu tür ayrımında önemli bir role sahiptir. Kalkan ya da apofizin orta ya da uç kısmına doğru «göbek-umbo» denilen kısmı ve bu göbeğin de ortasında mukro (mucro) bulunur. Mucro türlere göre yassı çubuk halinde, diken gibi batıcıdır ya da çengel veya kuş gagası gibi uzamıştır. Umbo 2-3 iğne yapraklı çamlarda (yani bizim doğal çamlarımızda) ortada, 5 iğne yapraklı türlerde uca doğru kaymıştır. Kozalaklar 2 yılda (nadiren 3 yılda) olgunlaşır. Kozalak pulları açılır, pullar Göknar, Yalancı Melez, sedir kozalağında olduğu gibi kozalak pulları dağılmaz-dökülmez.

6 Tohumları kanatlı ve kanat tohumu kıskaç gibi kavrar, ancak tohumla kanat kaynaşmamıştır, çekince tohum kanattan ayrılır. Çok büyük kozalaklı çam türlerinde (Pinus coulteri, Pinus pinea) kanat körelmiştir. Bu yüzden de bu iki türde tohumlar hayvanlarla taşınır. Çamlar çok derine giden kazık kök yaparlar ve kuvvetli kök sistemi kurarlar.

7 Çam türleri iğne yaprak sayısına, yapraktaki iletim demeti sayısına, kozalak şekline, odun özelliklerine göre 2 gruba ayrılırlar: Sert Çamlar, Yumuşak Çamlar Sert Çamlarda (P.sylvestris, P.nigra, P.halepensis, P.brutia, P.pinea, P.pinaster (egzotik); Kısa sürgünlerdeki iğne yaprak sayısı 2-3, yaprağın enine kesitinde 2 iletim demeti (diploxylon)var İğne yaprak «kını-glaf» dökülmeden kalır. Karpel odunlaşmış, uç kısmı daha fazla kalınlaşmış, apofizin umbo-göbek kısmı karpelin ortasında kalır. Yumuşak Çamlarda (P.strobus, P.wallichiana ikisi de egzotik); Kısa sürgünlerdeki iğne yaprak sayısı 5, yaprağın enine kesitinde 1 iletim demeti (haploxylon)var İğne yaprak «kını-glaf» dökülür. Karpel deri gibi sert, uç kısmında kalınlaşma olmamış, apofizin umbo-göbek kısmı karpelin ucunda yer alır.

8 Pinus sylvestris Sarı Çam Familyası: Pineaceae Vatanı: Çamlar içerisinde en geniş yayılışa sahip çam türüdür. Kuzey yarım kürede Akdenik iklim etkisinde olan bölgelerden, kuzeydeki 70. enleme kadar yayılış yapar. Ülkemizde de tüm Karadeniz bölgesi boyunca yayılış yapar, en güney yayılışını Kayseri civarında yapar. Habitusu: Yetişme yerine göre m. boylanır. Narin, silindirik gövdeli, sivri tepeli, ince dallı yahut da dolgun gövdeli, yayvan tepeli ve kalın dallı ağaçtır. Bazen fakir-kayalık topraklarda ve arktik rejyonlarda çalı halinde, bodur formdadır. Gövde kabuğu, genç gövdelerde ve yaşlı ağaçların üst kısımlarda, kalın dallarda tilki sarısı- hardal sarısı renktedir. Kabuk ince levhalar halinde ayrılır. Yaşlı gövdelerde kabuk; gri-kahverengi, kalın ve çatlaklıdır. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar 3-8 cm. uzunlukta, maviyeşil renktedir. İğne yaprak uçları sivri-batıcıdır, kenarları ince dişli ve yapraklar 180 º kıvrıktır.

9 Pinus sylvestris Sarı Çam Tomurcuk Özellikleri: Tomurcukları kestane kırmızısı renkte, 6-12 mm. Uzunlukta, yumurtamsı-konik formdadır. Genellikle tomurcuklar reçinesizdir, ancak kurak yetişme ortamında korunma gerekçesiyle tomurcuklar reçineli olabilmektedir. Sürgün Özellikleri: Genç sürgünler yeşilimsi, ikinci yıldan itibaren gri-kahverengidir. Kozalak Özellikleri: Kozalak Dişi kozalak saplı, aşağı sarkık, 2,5-7 cm. uzunlukta, asimetrik, ışık gören taraf daha fazla gelişmiştir. Kozalak rengi boz-mattır. Dar yumurtamsı-konik formda olan kozalağın apofizleri, ışık alan tarafta çıkıntılıdır. Apofizde çoğunlukla çıkıntı olmamasına rağmen, kurak koşullardaki ağaçların kozalaklarında yer alan apofizde çengel gibi geriye yani sapa doğru kıvrık mukro bulunur. Tohumlar 3-4 mm. Uzunlukta, siyahımtırak veya koyu gri renkli, elipsoid formdadır. Tohumların 3-4 katı uzunlukta kanatları vardır. Kanat tohumu kıskaç gibi kavramıştır.

10 Pinus sylvestris Erkek çiçekler Yaprak Sürgün

11 Pinus sylvestris Dişi Çiçek Gövde Kabuğu Habitus

12 Kuvvetli kök sistemine sahip olduğundan kuvvetli rüzgar ve fırtınalara karşı dayanıklıdır. Ülkemizde doğal yetişen Pinus sylvestris varyeteleri; P.s. var. sylvestris P.s. var. hamata P.s. var. compacta P.s. var. mongolica dır. Türkiye de doğal olarak yetişen 5 çam türü içinde en küçük kozalaklı olan türdür. Sarıçama ülkemizde daha çok kuzeydeki sıradağlarda rastlanır. Sibirya da en çok yayılışı olan türdür. Bu nedenle yöresel olarak bu çam türüne orman Çamı anlamına gelen Waldkiefer adı verilir. Park ve bahçe düzenlemelerinde en çok kullanılan kültür formları ise; Aurea, Argentea, Compressa, Pygmaea, Viridis Compacta, Fastigiata, Nana, Bouvronensis tir.

13 Pinus nigra Karaçam Familyası: Pineaceae Vatanı: Güneybatı, güney, güneydoğu Avrupa ile batı Asya nın submediterran bölgesinde geniş yayılışa sahiptir. Asya, Kırım, Karpatlar, Balkan Yarımadası, Kıbrıs ta doğal yayılışını yapan karaçam, ülkemizde Gümüşhane ile Gaziantep arasında bir hat çizildiğinde bu hattın batısında kalan tüm ormanlık alanlarda yayılış gösterir. Stepe kadar sokulan bu çam türünün ekolojik istekleri de oldukça geniş ve iklim ekstremlerine dayanabilmektedir. Sarıçamın yetişemediği veya iyi gelişme gösteremediği yerlerde yetişmesi karaçamın üstünlüğüdür. Habitusu: Karaçamlar birinci sınıf orman ağacıdır. Yaşlı gövde kabukları, derin çatlaklı, kalın, esmer renklidir. Sarıçama göre daha kalın dallıdır. Yaprak Özellikleri: İğne yaprakları 8-18 cm. uzunluğunda, koyu yeşil renkte ve serttir. Sürgün ucundaki yapraklar tomurcuğa doğru yöneldiğinden, «çanak» görünümünde bir boşluk oluştururlar. Yaprakların kenarları ince dişli, uç kısımları sertleşmiş ve iğne gibi batıcıdır.

14 Pinus nigra Karaçam Tomurcuk Özellikleri: Tomurcukları büyük, silindirik ve uçları da sivridir, bol reçinelidir. Tomurcuk pullarının kenarı kirpiklidir. Çiçek Özellikleri: Erkek çiçekler; soluk sarı renkli olup, bir çoğu bir araya gelip kozalakçık oluşturur. Kozalak Özellikleri: Dişi çiçekler; parlak saman sarısı renktedir. Yumurtamsı-konik formlu kozalakları simetriktir (Sarıçamda asimetrik) ve yok denecek kadar kısa saplıdır. Kalkan (apofiz) çıkık, umbo (göbek) koyu renklidir. Kozalağın uç kısmındaki karpellerin göbeğinde iğnemsi bir diken bulunur. Kozalak boyu, 3,5-10 cm.dir. Deniz kenarına yakın saf kum topraklarında, ağır balçık ve killi topraklarda yetişebilir olmasına rağmen, anataşı kalker olan kireççe zengin topraklarda daha iyi gelişir. Rüzgar perdesi amaçlı olarak portakal bahçelerinin korunmasında öncelikle dikilecek ağaç türüdür.

15 Pinus nigra Erkek çiçekler Yaprak Sürgün Tomurcuk Gövde Kabuğu

16 Pinus nigra Gövde Kabuğu Dişi Çiçekler Genç kozalaklar Kozalak Habitus

17 Karaçamın dünyada yayılış yapan 5 alttürü vardır. Bunlar; P.n.subsp. nigra P.n.subsp. laricio P.n.subsp. dalmatica P.n.subsp. pallasiana P.n.subsp. salzmannii Bu alttürlerden sadece P.n.subsp. pallasiana (Anadolu Karaçamı) doğal olarak yetişmektedir. Bu alt türe ait 4 tane de varyete bulunmaktadır. Bu varyeteler; 1. P.n.subsp. pallasiana var. pallasiana: Anadolu Karaçamı 2. P.n.subsp. pallasiana var. şeneriana : Ehrami Karaçam 3. P.n.subsp. pallasiana var. pyramidata: Ebe Karaçamı 4. P.n.subsp. pallasiana var. yaltirikiana: Büyük kozalaklı Karaçam

18 Pinus brutia Kızılçam Familyası: Pineaceae Vatanı: Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında doğal yayılışını yapar. Fakat asıl geniş yayılışını doğu Akdeniz ülkelerinde (Filisitin, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan, Kıbrıs, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) yapar. Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok geniş ormanlar kurar. Habitusu: Sahil kesimlerinde m. boylanan, kalın dallı orman ağacıdırlar. Gövdeleri çoğunlukla düzgün değildir. Ancak rakım yükseldikçe gövdeler düzgünleşmeye ve boyları artmaya, tepeleri sivrileşmeye ve dalları incelmeye başlamaktadır. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar cm., sert ve koyu yeşil renktedir. Kozalak Özellikleri: Kozalaklar 6-11 cm. uzunlukta, kırmızımtırak-kahverengi renkte, topaç formunda, sapsız veya çok kısa saplıdır. Sürgünlerde kozalaklar dik ya da yan dururlar. Kozalakların apofizleri (kalkan) radyal pervazlı, göbek büyük, basıktır. Kozalakların bir kaçı bir arada bulunur. Kozalak 3. yılın başında olgunlaşır.

19 Kızılçamın doğal varyeteleri; P.b.var. brutia P.n.var. agrophiotii P.n.var. pyramidata P.n.var. pendulifolia P.n.var. densifolia

20 Olgun ve olgunlaşmamış Kozalak Pinus brutia Gövde Kabuğu Habitus

21 Pinus pinea Fıstık Çamı Familyası: Pineaceae Vatanı: Portekiz den Anadolu ya kadar tüm Akdeniz sahil kesiminde yayılmasına karşın, en geniş yayılışını Akdeniz ve Ege ile Karadeniz Bölgesinde, Bartın ve Artvin civarında doğal yayılış yapmaktadır. Habitusu: Tepe yapısı ilk yıllarda yuvarlak, ileri yaşlarda ise şemsiye şeklindedir. Şemsiye şeklindeki habitusuyla ve kozalağıyla diğer çam türlerinde kolayca ayırt edilir. Gövde düzgün, kırmızımtırak-gri renkli kalın kabuğu çatlaklıdır. Yaprak Özellikleri: İğne yaprakların dip kısmındaki kın (glaf) mm. Uzunlukta ve açık esmer renktedir (Sahil çamında kın daha uzun, kının rengi daha koyu esmerdir), yapraklar cm. uzunlukta, parlak-açık yeşil renktedir. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar reçinesiz, sivri, yumurta formunda, tomurcuk pulları geriye doğru kıvrıktır.

22 Pinus pinea Fıstık Çamı Kozalak Özellikleri: Kozalak ovoidal veya hemen hemen küre şeklinde olup, 3. yılda olgunlaşmasını tamamlar. Çok kısa saplı olduğundan, sürgüne oturmuş gibi dururlar. Olgun kozalak kırmızımtırak-kestane renginde, parlaktır. Kozalak pulları kalın, kalkan kozalağın dip tarafındaki pullarda 6 köşeli, uca doğru olanlarda kalkan (apofiz) eşkenar dörtgen formundadır. Kalkanın 5-6 ışınsal pervazı vardır. Göbek büyük, basık, hemen hemen 4 köşelidir. Yerli çamlar içerisinde kozalağı en büyük ve odunlaşmış olan türdür. Tohumları çok büyüktür, buna karşılık kanat gayet küçük ve ince artık(yok olmuş) haldedir, neredeyse kanatsızdır. Tohumun üzeri koyu morumsu-kahverengi bir toz ile örtülüdür. İntegüment (tohum kabuğu) odunlaşmıştır. Halk arasında «çam fıstığı» olarak bilinir ve yenir. Kök sistemi kuvvetli ve elverişli topraklarda ilk yaşlardan başlayarak derine giden kazık kök yaparlar.

23 Endüstriyel amaçlı kullanımlar dışında, düzenlemelerde form kontrastları oluşturulurken yuvarlak formuyla sütun ve piramidal formlu bitkilere kontrast şekilde kullanılabilirler. Grup bitkilendirmelerinde çok sayda bir arada kullanılırlar. Kozalak karpeli ve tohum Gövde kabuğu Habitus Sürgün

24 Pinus pinea Yaprak Kozalak Habitus

25 Pinus halepensis Halep Çamı Familyası: Pineaceae Vatanı: En geniş yayılışını, kızılçamın aksine Bat Akdeniz sahillerinde yapar. Ülkemizde lokal olarak 2 yerde bulunur: Birincisi; Adana- Sarıçam ormanlarında ve Adana-Kadirli-Kızyusuflu Köyü nün Karatepe civarında kızılçamlarla karışık halde bulunur. İkincisi; Muğla-Milas- Bodrum arası, Güvercinlik Körfezi dolaylarında yayılış yapar. Habitusu: m boyda, eğri gövdeli, gençlikte sivri, yaşlanınca dağınık tepeli orman ağacıdır. Gövde kabuğu açık kül renkli, uzun süre çatlaksız ve düzgün kalır. Sürgünler açık gri renklidir. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar genellikle ikili, nadiren üçlü olarak kın içinde yer alırlar. İğne yapraklar açık yeşil renklidir cm. uzunlukta, narin ve kenarları çok ince dişlidir. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar küçük ve reçinesizdir. Kozalak Özellikleri: Kozalak 8-18 cm. uzunlukta, uzun ve konik formludur. Çok uzun ve kalın bir sapı vardır. Ve bu nedenle kozalakların uçları, kızılçamın aksine aşağı doğru, hemen hemen sürgüne paralel durur. Kalkan piramit gibi çıkıntılı, göbek (mucro) yüksek, fakat dikensizdir. Kozalak 2 yılda olgunlaşan kozalak, parlak kahverengi renktedir.

26 Pinus halepensis Kozalak Sürgün Gövde kabuğu Habitus

27 Doğal Çam Türleri İçin Ayırdım Anahtarı: 1. Kozalaklar saplı, 2. Kozalak asimetrik ve çok küçük, sarımsı renkte, yapraklar kısa ve 180 kıvrıktır.. Pinus sylvestris 2. Kozalak simetrik, büyük ve kalın saplı, parlak kahverengi renkte, yapraklar kıvrık değil, daha uzun... Pinus halepensis 2. Kozalak sapsız, 3. Kozalak büyük, karpeller odunlaşmış, tohum kanatsız. Pinus pinea 3. Kozalak daha küçük, karpeller odunlaşmamış, tohum kanatlıdır. 4. Kozalak saman sarısı renkte, umbo çıkık ve uç kısmında mucro var... Pinus nigra 4. Kozalak parlak kızıl kestane renginde, umbo basık, mucro yok.. Pinus brutia

28 Pinus pinaster Sahil Çamı Familyası: Pineaceae Vatanı: Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus kıyılarında doğal olarak yetişir. Ülkemizde doğal olarak yetişmez, yetiştirilir. Habitusu: m. boyda, gençlikte piramidal, yaşlılıkta dağınık tepeli bir ağaçtır. İki iğne yapraklı çamlardandır. Gövde kabuğu kalın, derin çatlaklı, kırmızı-kahverengindedir. Genç sürgünler kırmızı renklidir, çıplaktır. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar kalın, parlak yeşil, uçları sivri-batıcı kenarları ince dişlidir. Yaprak kını uzun (Pinus pinea dan 2 kat daha uzundur) ve koyu renklidir. Yapraklar cm. uzunluktadır. Çiçek Özellikleri: Erkek çiçekler silindirik formda, sarı renkte kozalakçık oluştururlar. Uzun sürgünlerin dip tarafında büyük kümeler halinde yer alırlar. Kozalak Özellikleri: Dişi çiçeklerin oluşturduğu kozalaklar kırmızımtırak - kahverengi renkte ve saplıdır. Kozalağın sivri ucu aşağı doğru yönelmiştir. Kozalak tam simetrik değildir. Kalkan (apofiz) piramidaldir, yatay pervazlar keskin kenarlıdır. Kozalağın ışık gören tarafında göbek çok fazla gelişmiş, çıkıntılıdır. Tohum 7-8 mm. Uzunluğunda, bir yüzü verniklenmiş gibi parlak siyah renklidir. Tohumun büyük bir kanadı var. Kumulların stabilizasyonunda önemli rol oynar. Ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmalarında son yıllarda çokça kullanılmaktadır.

29 Pinus pinaster Sürgün Yaprak Erkek çiçekler Dişi çiçekler Olgunlaşmış ve olgunlaşmamış kozalaklar Gövde kabuğu Habitus

30 Pinus coulteri Büyük Kozalaklı Çam Familyası: Pineaceae Vatanı: Kaliforniya nın güney ve kuzeyindeki dağlık bölgelerde ( m.) veya düşük rakımlı (900 m.) yerlerde yaygındırlar. Ülkemiz için egzotiktir. Habitusu: m. boy (en fazla 25 m), geniş tepeli, kalın dallı bir ağaçtır. Gövdeleri derin çatlaklı, esmer veya siyahımsı kabukludur. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar mavi-yeşil renkli, kısa sürgünlerde 2-3 tanesi bir arada bulunur. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcukları yumurta formunda, reçineli ve büyüktür. Kozalak Özellikleri: Kozalakları cm. boyda, mat, açık sarımtırak renkte, hafif çarpık, ve çok kısa saplıdır. Kalkan (apofiz) piramit biçiminde, göbek büyük, yırtıcı kuş gagası gibi eğri, çengel-dikene gelişmiştir. Kozalak 2-2,5 kg. ağırlıktadır. Tohumlar siyah, oval ve çok kalın kabuklu, oldukça uzun kanatlıdır. Ülkesinde tohumları yenir. İstanbul un Anadolu yakasındaki eski korularda güzel örnekleri vardır.

31 Pinus coulteri Sürgün Yaprak Kozalak Dişi çiçek Erkek çiçek Gövde kabuğu Tohum Tepe Tomurcuğu Habitus

32 Pinus strobus Veymut Çamı Familyası: Pineaceae Vatanı: Doğal yayılışını Kuzey Amerika nın doğu kesimlerinde yapmaktadır. Habitusu: Yumuşak çam grubunda yer alan, egzotik bir ağaçtır. Yarı gölge ağacıdır. Dalları elastik olduğu için kar kırması görülmez, bol yaprak dökerek toprağı ıslah eder. Kabuk, genç gövdelerde ince ve parlak, düz koyu yeşil, çizgilidir. Sonradan kabuk pullu ve derin çatlaklı olur. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar 6-10 cm uzunlukta, kısa sürgünlerde 5 li olarak kın içinde yer alır. Yapraklar koyu mavimsi-yeşil renkte, ince, 3 köşeli ve yumuşaktır. Yaprakların her yüzünde 3-5 sıra üzerinde beyaz stoma çizgileri görünür. Yapraklar, sürgün üzerinde ikinci senenin sonuna kadar kalır. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar kırmızımtırak veya portakal sarısıesmer pullarla örtülüdür. Sürgün Özellikleri: Sürgünler portakal sarısı-esmer, çıplak yahut da hafif tüylüdür. Kozalak Özellikleri: Kozalaklar 7-20 cm. uzunlukta, dar silindirik konik formda, hafif kıvrık ve saplıdır. Karpeller deri gibi incedir. Kozalaklar kışın ya da en geç ilkbaharda yere dökülürler. Kalkan düz, yahut da hafif çizgili, umbo (göbek) uçta yer almıştır. Tohumlar yumurta biçiminde, kırmızımtırak, gri-kahverenginde ve üzeri noktalıdır.

33 Veymut çamı sadece kıymetli bir orman ağacı değil, aynı zamanda dekoratif bir park ve bahçe ağacıdır. Süs bitkisi olarak Türkiye de kullanılan kültivarları; Pinus strobus Aurea : Yapraklar altın sarısı renkte. Pinus strobus Concorta : Genç sürgünler helezoni-kıvrak. Pinus strobus Umbraculifera : Kompakt yapıda, bodur çalıdır. Pinus strobus Fastigiata : Sütun formlu Pinus strobus Prostrata : Yerde sürünen çalı. Pinus strobus Glauca : yapraklar mavi-yeşil renkte.

34 Pinus strobus Sürgün Erkek çiçekler Dişi Çiçek Yaprak Kozalak Gövde kabuğu Habitus

35 Pinus wallichiana Ağlayan Çam Familyası: Pineaceae Vatanı: Vatanı Himalaya lardır m. arasındaki yükseltilerde doğal olarak yetişir. Ülkemizde egzotik olarak yetiştirilir. Gençlikte hızlı büyür, donlara P. strobus (Veymut Çamı) kadar dayanıklı değildir. Habitusu: Vatanında 50 m. kadar boylanan, geniş ve açık piramidal yapılı ağaçtır. Gövde kabuğu gri-esmer renkli, gençlikte düz kabuklu, yaşlılıkta küçük levhalar halinde çatlaklıdır. Yaprak Özellikleri: İğne yapraklar cm. uzunlukta, mavimsi-yeşil veya gri-yeşildir. 5 li iğne yapraklar 3-5 sene ağaçta kalır. Aşağı doğru püskül şeklinde sarkar. Tomurcuk Özellikleri: Tomurcuklar uzunca ve bol reçinelidir. Sürgün Özellikleri: Genç sürgünler tüysüzdür. Kozalak Özellikleri: Kozalaklar cm. uzunlukta, uzun-silindirik formda, terminal durumludur. Önce dik, olgunlaşınca aşağı doğru sarkar. Kozalak pulları derimsidir. Tohum; yumurta biçiminde ve uzun kanatlıdır. Hem kozalakları, hem de sürgün uçlarında geriye doğru dökülmüş iğne yaprakları P. strobus tan daha büyüktür.

36 Pinus wallichiana Sürgün ve yaprak Kozalak Gövde kabuğu Erkek Çiçekler Dişi Çiçekler Habitus

SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER

SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER Pinus sylvestris: Sarıçam Pinus nigra: Karaçam Pinus brutia:kızılçam Pinus halepensis: Halep çamı Pinus pinea: Fıstık çamı Pinus sylvestris: Sarıçam Kuzey

Detaylı

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır.

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır. Bitki tanıma I FAM: PİNACEAE Conifera sınıfının en önemli familyasıdır. 10 cins ve 210 kadar tür içerir. Tropik ormanlardan kuzey kutbuna kadar geniş yayılışı vardır. GENUSLARI: Abies, Picea, Keteleria,

Detaylı

Pinus halepensis te Glaf (Kın)

Pinus halepensis te Glaf (Kın) Pinus (Çam) Bu cins Gymnospermler içerisinde en fazla türe sahip olandır. 112 türle temsil edilmektedir. Herdemyeşildir. Hem uzun hem de kısa sürgünleri vardır. Pinus (Çam) Sürgünler: Uzun sürgünlerle

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

aşağıya sarkar, pulların kenarları sylvestrisle son orman sınırını sistemi yayvandır. oluşturur.

aşağıya sarkar, pulların kenarları sylvestrisle son orman sınırını sistemi yayvandır. oluşturur. PICEA =LADİNLER Picea orientalis Doğu Ladini Picea abies Avrupa Ladini - 40-50 m. bazen 60 m. boy, 1,5-2 - 40-50 m boy, 2 m çap m 1. sınıf orman ağacı - 1. sınıf orman ağacı - En kısa iğne yapraklı ladin

Detaylı

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin)

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Picea (Ladin) 1 Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO 19.12.2012 Picea (Ladin) 2 Picea (Ladin)

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

GENUS: LARİX (MELEZLER)

GENUS: LARİX (MELEZLER) Bitki tanıma I 1 GENUS: LARİX (MELEZLER) Kışın yaprak dökerler. Dallar gövdeye dağınık dizilir. Uzun ve kısa sürgünleri vardır. İğne yapraklar uzun sürgünlerde tek tek bulunur. Kısa sürgünlerde çoğu bir

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

Picea A. Dietr. Ladinler

Picea A. Dietr. Ladinler Picea A. Dietr. Ladinler Kuzey Yarım kürenin serin ve yağışlı bölgelerinde 40 kadar türü Ülkemizde tek bir türü (Doğu Ladini) Çin ve Japonya da 18 tür Kuzey Amerika ve Kanada da 7 tür Geniş ormanlar kurar.

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

TAXODIACEAE. Sequoia (Monotipik) Sequoiadendron (Monotipik) Taxodium Cryptomeria (Monotipik) Sequoia sempervirens. Sequoiadendron giganteum

TAXODIACEAE. Sequoia (Monotipik) Sequoiadendron (Monotipik) Taxodium Cryptomeria (Monotipik) Sequoia sempervirens. Sequoiadendron giganteum TAXODIACEAE Pinaceae familyasında olduğu gibi, bir cinsli bir evciklidirler (Monoik). Yapraklar herdem yeşil veya kışın dökülür. Pul ve iğne yapraklar (Metasequoia hariç) sürgünlere sarmal dizilirler.

Detaylı

Cupressaceae Juniperus (Ardıçlar)

Cupressaceae Juniperus (Ardıçlar) Herdem yeşil. Monoik veye dioik Ağaç veya dipten itibaren yoğun dallı çalı Kabuk: Yaşlı fertlerinde şeritler halinde boyuna çatlaklı, kırmızımtrak veya gri kahverengindedir. Tomurcuklar: Çıplaktır. (J.drupacea

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

Pistacia terebinthus L. (Menengiç)

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Genel coğrafi dağılışı batıda Kanarya adalarından başlayarak doğu Akdeniz ve Anadolu ya ulaşır. Türkiye de özellikle Batı ve Güney Anadolu daki maki formasyonu içerisinde

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) CEPHALOTAXACEAE Ağaç ya da çalı halinde herdem yeşil bitkilerdir. Tüm bireyleri bir cinsli iki evcikli (DİOİK)dir. Çok ender bir evciklidir. Erkek çiçekler küre biçimde bir

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır.

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. Mazılar Thuja * Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. * Mazılar sık dallı; çoğunlukla piramit biçimli; koyu yeşil görünümlüdürler.

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** -Bu familya yaşayan gymnospermlerin en zengin ve en geniş alanı oluşturan familyasıdır. -Bu familya da, boylu ağaç, ağaç, ağaççık, boylu çalı, çalı formunda

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 18.04.2016

Detaylı

Juniperus communis. Adi Ardıç

Juniperus communis. Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç En geniş yayılışı olan ardıç taksonudur. çoğunlukla çalı formunda Kabuk kırmızı kahverengi, ince kağıt gibi ayrılır İ. yaprak, 1,5 cm dipleri geniş

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

Genç sürgünler yeşil renkli ve çıplaktır. Tomurcuklar yaprak tarafından gizlenmiştir. Sürgünlerde çok sıralı sarmal dizilen ve sürgün üzerinde uzun

Genç sürgünler yeşil renkli ve çıplaktır. Tomurcuklar yaprak tarafından gizlenmiştir. Sürgünlerde çok sıralı sarmal dizilen ve sürgün üzerinde uzun ARAUCARİACEAE Dallar gövdeye etajlar halinde dizilmiştir. Herdem yeşildir. Çiçekler 1C2E lidir. Erkek çiçekler büyük kozalak oluşturur. Dişi çiçeklerde büyük kozalak oluşturur. Olgunlaşan kozalak pulları

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium TAXODIACEAE TAXODIACEAE 10 cins ve bunlara bağlı 16 değişik tür ve varyeteleri vardır. Cinsler arasında akrabalık ilişkisi yoktur Bu nedenle ayırdım anahtarı yapılmamıştır 10 cins; Sciadopitys Metasequoia

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

CYCADACEAE GİNKOCEAE PİNACEA PİNUS

CYCADACEAE GİNKOCEAE PİNACEA PİNUS CYCADACEAE GİNKOCEAE PİNACEA PİNUS CYCADACEAE Cycas Yalancı Sago Palmiyeleri Tropik Asya, Avustralya ve çevre adalarında doğal olarak yetişir. 16 türü bulunmaktadır. Gövde sütun şeklinde, dallanmaz. Uzaktan

Detaylı

İbreliler. Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO

İbreliler. Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO İbreliler 1 Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Alem: Plantae Bölüm: Pinophyta Sınıf: Pinopsida Takım: Pinales Familya: Cupressaceae

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 04.05.2015

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR

Detaylı

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium TAXODIACEAE TAXODIACEAE 10 cins ve bunlara bağlı 16 değişik tür ve varyeteleri vardır. Cinsler arasında akrabalık ilişkisi yoktur Bu nedenle ayırdım anahtarı yapılmamıştır 10 cins; Sciadopitys Metasequoia

Detaylı

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR Angiospermae ve Gymnospermae Arasındaki Farklılıklar muhafaza içersinde döllenerek olgun tohuma gelişen gerçek meyve 3. Angiosperma ların odunlarında

Detaylı

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır.

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. CUPRESSACEAE CUPRESSACEAE 22 cins ve 200 takson 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. Cupressaceae Actinostroboideae Thujoideae Actinostrobus Callitris

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 09.03.2015

Detaylı

Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu

Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu Çatlamaz- düz Boyuna geniş aralıklarla çatlaklı Boyuna sık ve derin çatlaklı, Tomurcuk dizilişi ve şekli Almaçlı; çok pullu, uzun ve sivri

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.05.2014

Detaylı

2-3 metre kadar boylanabilen, bol dallı bir çalıdır. Kışın yapraklarını döker. Dalları köşeli ve dikenlidir.

2-3 metre kadar boylanabilen, bol dallı bir çalıdır. Kışın yapraklarını döker. Dalları köşeli ve dikenlidir. BERBERİDACEAE FAMİLYASI A. BERBERİS KADIN TUZLUĞU Herdemyeşil ya da yaprak döken türleri bulunan Berberislerin genellikle sürgünleri dikenlidir. Yaprak boyu, şekli vb. türlere göre değişiklik gösterir.

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

Bitkilerin Adlandırılması

Bitkilerin Adlandırılması Bitkilerin Adlandırılması Bitki isimlerinin bir yerden diğerine değişmemesi, hangi bitkinin söz konusu olduğunun kesin ve emin bir şekilde anlaşılabilmesi ve dünya üzerinde birlik sağlamak için bitkilerde

Detaylı

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır.

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. CUPRESSACEAE CUPRESSACEAE 22 cins ve 200 takson 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. Cupressaceae Actinostroboideae Thujoideae Actinostrobus Callitris

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 20.04.2015

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DİŞBUDAKLAR AKASYALAR KOKARAĞAÇ ATKESTANELERİ ÖKALİPTUS SOFORA GLADİÇYA KARABİBER AĞACI DİŞBUDAKLAR

Detaylı

Orman Altı Odunsu Bitkiler

Orman Altı Odunsu Bitkiler Orman Altı Odunsu Bitkiler Danışman : Yrd.Doç.Dr. Nurgül KARLIOĞLU BİTKİLER 1. Laurocerasus officinalis 2. Osmanthus decorus 3. Rhus coriaria 35-0601120159 SALİM ÇOBAN 37-0601120189 OKTAY BAKIRTAŞ Laurocerasus

Detaylı

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır.

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. CUPRESSACEAE CUPRESSACEAE 22 cins ve 200 takson 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. Cupressaceae Actinostroboideae Thujoideae Actinostrobus Callitris

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

TAXACEAE. Çoğunlukla dioik, herdem yeşil, ağaç ve çalı formunda odunsu bitkilerdir.

TAXACEAE. Çoğunlukla dioik, herdem yeşil, ağaç ve çalı formunda odunsu bitkilerdir. TAXACEAE Çoğunlukla dioik, herdem yeşil, ağaç ve çalı formunda odunsu bitkilerdir. Sürgünler gövdeye düzensiz dizilmişlerdir. İğne yapraklar sürgünlere çok sıralı sarmal dizilmişlerdir. Yapraklarında reçine

Detaylı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı Bitki Materyali-I: Gymnospermae Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı nurgulk@istanbul.edu.tr BİTKİLER ALEMİ CORMOPHYTA (GÖVDELİ BİTKİLER) THALLOPHYTA (GÖVDESİZ BİTLİLER) Pteridophyta

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 22.02.2016

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L.

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L. AĞAÇ TÜRLERİMİZ SARIÇAM Pinus sylvestris L. Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR

Detaylı

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır BİTKİ TANIMA III BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır SINIFLANDIRILMALARI 1. Perenniyal

Detaylı

Arbutus andrachne L. (Sandal) Yayılışı Botanik Özellikleri

Arbutus andrachne L. (Sandal) Yayılışı Botanik Özellikleri Arbutus andrachne L. (Sandal) Genel coğrafi yayılışı Doğu Akdeniz çevresidir. Türkiye nin sahil bölgelerinde, özellikle Güney Anadolu da makiler içerisinde, kızılçam ormanlarında, kurak kayalık yerlerde

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç. Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 8- BAZI TASARIM BİTKİLERİ,

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç. Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 8- BAZI TASARIM BİTKİLERİ,

Detaylı

Akkemik, Ü. (Editör) Türkiye nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s.

Akkemik, Ü. (Editör) Türkiye nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s. Kitabın Kaynak Gösterimi ile İlgili Örnekler: Kitap Geneli İçin Atıf Örneği: Akkemik, Ü. (Editör). 2014. Türkiye nin -Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s. Kitap

Detaylı

SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I)

SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I) SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I) Prof. Dr. Metin SARIBAŞ 1 CONİFERAE ( CONİFEROPSİDA ) SINIFI GENEL ÖZELLİKLERİ VE SİSTEMATİĞİ Yeryüzünde en fazla yaşayan örneği ve Gymnospermae

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 6 G i n k g o ( G i n k o ) J u n i p e r u s ( A r d ı ç ) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR. Sakarya Üniversitesi

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 6 G i n k g o ( G i n k o ) J u n i p e r u s ( A r d ı ç ) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR. Sakarya Üniversitesi BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 6 G i n k g o ( G i n k o ) J u n i p e r u s ( A r d ı ç ) Sakarya Üniversitesi İbreliler G i n k g o b i l o b a ( M a b e t A ğ a c ı ) Ginkgo

Detaylı

Spartium junceum L. (İspanyol yalancı katırtırnağı, Katırtırnağı)

Spartium junceum L. (İspanyol yalancı katırtırnağı, Katırtırnağı) Spartium junceum L. (İspanyol yalancı katırtırnağı, Katırtırnağı) Genel yayılış alanı Akdeniz havzası olup Akdeniz in kuzey ve güney taraflarında doğal olarak bulunur. Ülkemizde Çanakkale, İstanbul, Kocaeli,

Detaylı

BİTKİ TANIMA 2. Dr. Sergun DAYAN

BİTKİ TANIMA 2. Dr. Sergun DAYAN BİTKİ TANIMA 2 Dr. Sergun DAYAN MONOCOTYLEDONAE FAM: GRAMİNEAE Buğdaygiller (Poaceae), tohum kabuğu, meyve kabuğu ile bitişiktir. sapları boğumlu ve ekseriya içi boştur. başakçıklar,

Detaylı

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ İBRELİ VE YAPRAKLI ORMAN ALANLARI Ġbreli ormanlar 61% Yapraklı Ormanlar 39% ĠBRELĠ= GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)= 13 220 721 Ha YAPRAKLI = ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)=8 447

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 18.05.2015

Detaylı

Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır.

Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır. Bitki tanıma III Callistephus nees. (Yaz asterleri- saraypatılar) Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır.

Detaylı

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır.

CUPRESSACEAE. 22 cins ve 200 takson. 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. CUPRESSACEAE CUPRESSACEAE 22 cins ve 200 takson 3 cins ve 13 takson doğal!!! kozalak vesürgün bakımından dört alt familyaya ayrılmaktadır. Cupressaceae Actinostroboideae Thujoideae Actinostrobus Callitris

Detaylı

Araucaria Arokaryalar

Araucaria Arokaryalar ARAUCARİACEAE Dallar gövdeye etajlar halinde dizilmiştir. Herdem yeşildir. Çiçekler 1C2E lidir. Erkek çiçekler büyük kozalak oluşturur. Dişi çiçeklerde büyük kozalak oluşturur. Olgunlaşan kozalak pulları

Detaylı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı LATHYRUS L. TEŞHİS ANAHTARI 1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı 2-) Yaprakçıklar pinnat ve retikulat damarlanma veya stipullar sagittat

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 23.02.2015

Detaylı

SU BİTKİLERİ 11. Prof. Dr. Nilsun DEMİR

SU BİTKİLERİ 11. Prof. Dr. Nilsun DEMİR SU BİTKİLERİ 11 Prof. Dr. Nilsun DEMİR KÖK: BRYOPHYTA KARA YOSUNLARI Sınıf: Gerçek Kara yosunları (Musci) Sınıf: Ciğer Otları (Hepaticeae) - Toprak yüzeyine yatık büyürler, - Gövde yassıdır, yaprak şeklindedir,

Detaylı

ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI

ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI Acer campestre L.-Ova akçaağacı Yayılışı: Kuzey ve Güney Avrupa hariç tüm Avrupa, Trakya ve Kuzey Anadolu, Kafkasya, Kuzey İran, Kuzey- Batı Afrika da yayılış gösterir.

Detaylı

Kullanım Yerleri. İnsan beslenmesinde kullanılır. Şekerin hammadesidir. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. İspirto elde edilir

Kullanım Yerleri. İnsan beslenmesinde kullanılır. Şekerin hammadesidir. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. İspirto elde edilir ŞEKER PANCARI Kullanım Yerleri İnsan beslenmesinde kullanılır. Şekerin hammadesidir. Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. İspirto elde edilir Orijini Şeker pancarının yabanisi olarak Beta maritima gösterilmektedir.

Detaylı

Doç.Dr.Reyhan ERDOĞAN

Doç.Dr.Reyhan ERDOĞAN Doç.Dr.Reyhan ERDOĞAN AHŞAP Ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen, ve anizotrop bir dokuya sahip organik esaslı bir yapı malzemesidir. Ahşap, en eski yapı malzemelerinden

Detaylı

MEYVE AĞAÇLARINDA GÖZLER MEYVE AĞAÇLARINDA DALLAR

MEYVE AĞAÇLARINDA GÖZLER MEYVE AĞAÇLARINDA DALLAR MEYVE AĞAÇLARINDA GÖZLER Gözler, etrafı tüy ve pullarla çevrilerek dış etkilerden korunmuş büyüme noktalarıdır. Bunlar, meyve ağaçlarında dal, yaprak ve çiçekleri oluştururlar. Genellikle şekilleri ve

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

YAPRAK ÖZELLİĞİ OLAN PERENNİALLER

YAPRAK ÖZELLİĞİ OLAN PERENNİALLER YAPRAK ÖZELLİĞİ OLAN PERENNİALLER Ajuga (Mayasıl Otu) Latince Adı:Ajuga Türkçe Adı: Mayasıl Otu Familya: Lamiaceae Orjini: Avrupa kökenli olup ülkemizde de 11 türü doğal Büyüme Şekli: 15-20x60-120 cm.

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov. Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.tr BİTKİLER I. İlkel Bitkiler (Thallophyta) * Algler, mantarlar,

Detaylı

6. familya. Campanulaceae (çançiçeğigiller)

6. familya. Campanulaceae (çançiçeğigiller) BİTKİ TANIMA III 6. familya Campanulaceae (çançiçeğigiller) özellikleri Genelde otsu, çalı veya ağaç formundadır Birçoğunda süt boruları bulunur Yapraklar almaçlı veya karşılıklı dizilişlidir Çiçekler

Detaylı

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER)

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE Otsu, çalımsı veya ağaç şeklinde gelişen bitkilerdir. Soğuk bölgeler hariç dünyanın her tarafında bulunurlar. Yaprakları basit, geniş ve parçalıdır. Meyve kuru kapsüldür

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER

BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER BİTKİ MATERYALİ I: GYMNOSPERMAE YRD.DOÇ.DR. DOĞANAY YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı GYMNOSPERMAE=AÇIK TOHUMLULAR

Detaylı

Makroskobik Özellikleri Şapka

Makroskobik Özellikleri Şapka Mycena rosea Sınıf Takım Familya : Basidiomycetes : Agaricales : Tricholomataceae Makroskobik Özellikleri Şapka 2-5 cm çapında, genç evrede konik iken, sonradan yaygınlaşır ve umbosu kalır. Şapka donuk,

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç. Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 8- BAZI TASARIM BİTKİLERİ,

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 31.03.2014

Detaylı

Fagaceae familyası Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithocarpus ve Nothofagus olmak üzere 6 cinsten oluşur.

Fagaceae familyası Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithocarpus ve Nothofagus olmak üzere 6 cinsten oluşur. FAGACEAE Fagaceae familyası Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithocarpus ve Nothofagus olmak üzere 6 cinsten oluşur. Bu 6 cinsin yaklaşık 600 kadar türü vardır. Kışın yaprağını döken veya herdem

Detaylı