Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007"

Transkript

1 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin sınıflandırılması, Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri ve temel nitelikleri yönünden karşılaştırılması, Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dil kültürümüzün anıtsal nitelikli eserleri, Türkçe nin sesleri, sınıflandırılması ve ses uyumları, dil varlığı, sözcük türetme yolları, yapım ekleri ve uygulamalar, kültür, kültürün özellikleri ve kültür değişmeleri, dil-kültür- ulus ilişkileri, Atatürk ve Türk Dili, tümce, öğeleri ve örnekler, anlambilim, kökenbilim, Türkçe nin günümüzdeki durumu ve yayılma alanları. Türkiye Türkçesi, Prof. Dr. Faruk Bozkurt, Kapı Yayınları, 2004 Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I (2-0) 2 Türk Devriminin hazırlık dönemi ve Türk Đstiklal Savaşı, Osmanlı Devleti nin yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşa nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi, Bayram Bayraktar, Detay Yayımcılık, Ankara, 2009 Beden Eğitimi I (2-0) 2 Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler. Güzel Sanatlar I (2-0) 2 Klasik batı müziğinin evrimi, ortaçağ, Rönesans ve genç barok dönemi, olgun barok dönemi, klasik dönem, erken romantikler, romantikler dönemi, 19. yüzyıl operası, 20. yüzyıla giriş, 20. yüzyılın tanıtımı, çağdaş Türk müziğinin tanıtılması, animasyon etkinliklerinde müziğin yeri ve önemi, Türkiye nin tanıtılmasında müziğin yeri ve önemi.tiyatronun tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sahne tasarımı, klasik tiyatro, 10. yy tiyatrosu, romantikler ve realistler. Genel Turizm Bilgisi (3-0) 4 Turizm bilimine giriş, turizmin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizm kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları. 1

2 Tourism: An Introduction, Franklin A. Sage Publications, 2003 Tourism: Principles, Practices, Philosophies, Goeldner C.R., Ritchie J.R., Jojn Wiley &Sons, Inc.,2009 Genel Turizm, Meryem A. Kozak, Nazmi Kozak, Metin Kozak, Detay Yayınları, Ankara, 2008 Đşletme Bilimine Giriş (3-0) 4 Đşletmecilik bilim dalında kullanılan kavramlar, diğer bilim dallarıyla ilişkiler ve izlenen amaçlar, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletme türlerinin sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi ve işletmecilikte temel ilkeler, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü ve kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma-geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi ve muhasebe işlevi. Business Essentials, Ebert R.J., Griffin R.W., Prentice Hall, New Jersey, 2010 Genel Đşletmecilik, Prof. Dr. Mithat Üner, Detay Yayıncılık, Anara, 2008 Đşletme, Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, Alfa Aktüel Yayınları, 2009 Rusça I (8-0) 10 Öğrencilerin bu derste temel günlük ifadeleri ve kalıpları rahatlıkla kullanabilmesi, dilin fonetiğini etkin biçimde kavrama, kendini tanıtma, başkalarını tanıma yetisini kazanması, güncel yaşam içinde basit ifadelerle isteklerini iletebilme, basit ve bileşik cümleler kurabilme, dilin temel bilgi ve bağlaçlarını rahatlıkla kullanabilmeleri, bulunduğu ortamda taleplerini karşılayabilme yetisini kazanmaları sağlanır. Almanca I (8-0) 10 Öğrencilere Almancanın temel Dilbilgisi kurallarının aktarılması, öğrencilerin Almanca yazılı ve sözlü ifadeleri doğru algılayabilmesi ve bu dilbilgisi kurallarının çeşitli bağlamlarda doğru kullanma becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmiştir. Fransızca I Fransızca dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretmek; dilbilgisi temel bilgilerinin öğrencilere çeşitli alıştırma ve etkinliklerle kazandırmak. Türk Dili II (2-0) 2 Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama. Türkiye Türkçesi, Prof. Dr. Faruk Bozkurt, Kapı Yayınları, 2004 Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi II (2-0) 2 Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M de gruplar, Cumhuriyet in ilanı, 3 Mart 1924 te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet inin dış politikası ( ). Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi, Bayram Bayraktar, Detay Yayımcılık, Ankara,

3 Beden Eğitimi II (2-0) 2 Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler. Güzel Sanatlar II (2-0) 2 Klasik batı müziğinin evrimi, ortaçağ, rönesans ve genç barok dönemi, olgun barok dönemi, klasik dönem, erken romantikler, romantikler dönemi, 19. yüzyıl operası, 20. yüzyıla giriş, 20. yüzyılın tanıtımı, çağdaş Türk müziğinin tanıtılması, animasyon etkinliklerinde müziğin yeri ve önemi, Türkiye nin tanıtılmasında müziğin yeri ve önemi.tiyatronun tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sahne tasarımı, klasik tiyatro, 10. yy tiyatrosu, romantikler ve realistler Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3-1) 4 Bilişime giriş, bilgisayar yazılımı ve çeşitleri, bilgisayarı açma-kapama, MS-DOS işletme sistemi, MS- DOS işletme sisteminin temel komutları, Windows 95 işletim sistemine giriş, dosya yönetimi, disk işlemleri, sistem ayarları, donatılar menüsü, bilgisayarlar arası iletişim, Internet. Bilişim Sarayı, Abdullah Akgün, Hilal Ofset, Isparta, 2005 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü (3-0) 3 Turizm sisteminin işleyişi; turist, seyahat acentası, tur operatörü tanımları; tur operatörlerinin yıllık çalışma programları; seyahat işletmelerinin dağıtım kanalları; tur çeşitleri, turun gerçekleşmesinde rol alan çalışanlar. Seyahat acentaları, tur operatörleri, yerel tur operatörleri ve seyahat acentaları, tur operatörleri ve seyahat acentaları ilişkileri, seyahat acentası ve tur operatörleri arasındaki farklar, tur operatörlerinin yıllık çalışma programları, tur operatörlerinin satın alma işlemleri, tur planlaması, destinasyon seçimi, destinasyon seçiminde dikkate alınan faktörler, tur maliyetlerinin hesaplanması, turun gerçekleşmesi (destinasyona varış, transfer, info kokteyl, günlük geziler, vb.), tanıtma faaliyetlerinin önemi. rehberlik hizmetlerinde tur planlaması ve yönetimi The Business of Travel Agency & Tour Operations Management, Bhatia A.K.,Sterling Publishers, New Delhi, 2012 Travel Agency Management : An Introduction Text, Chand M., Ammol Publications, 2nd edition, 2007 Yardımcı Orhan Đçöz, Seyahat acentaları ve tur operatörlüğü yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi, 2003 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Đrfan Mısırlı, Seçkin Yayınları, Ankara,2008. Đşletme Matematiği (2-0) 5 Đşletme matematiğinde sistem, model yöntem tanımı, sistem modelleme, matematik programlamanın safhaları, matrislerin işletmecilikte kullanım şekilleri, seriler ve uygulamaları, faiz ve benzeri ticari hesaplamalar incelenecektir. Mathematics for Management, Rajput R.K., Discovery Publishing House, 2008 Mathematics for Management : An Introduction, Raghavachari M., Tata McGraw-Hill, 2006 Đşletme Matematiği, Kobu, B, Filiz Kitabevi, 1986, Đstanbul. 3

4 Rusça II (8-0) 10 Öğrencilerin bu seviyede tüm zamanları öğrenmesi ve bu zamanları uygun yerlerde doğru kullanması amaçlanır. Günlük yaşamın içinde soru cevabın ötesinde tasvir ve karşılaştırma yeteneğinin kazandırılması, daha uzun diyaloglar oluşturabilmesi beklenir. Günlük yaşamın içinde kendinden başkalarına yardımcı olabilme, yazma becerisinin hız kazanması ve basit yazılı tercümeleri yapabilmesi amaçlanır. Almanca II (8-0) 10 Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenebilmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilebilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve becerilerin edindirilebilmesi; öğretilenlerin alıştırmalarla pekiştirilebilmesi. Fransızca II Fransızca Dilbilgisi kuralları öğrenmelerini sağlayarak öğrencilerin dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme, öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme. Özümsenen bu bilgi ile eğitimini yaptıkları dilin yapısını ve işleyişini daha iyi anlamalarını sağlamak; dili sözlü ve yazılı olarak doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Ekonomi I (3+0) 4 Mikro ekonominin temel kavram ve ilkeleri kullanılarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisinin kazandırılması için temel mikro ekonomi bilgilerinin turizm sektöründen örnekler verilerek aktarılması. Anahtar kelimeler: Turizm talebi, turistik talep fonksiyonu, talep esneklikleri, gelir esneklikleri, turizm arzı, turistik arz fonksiyonu, arz esneklikleri, turizm piyasası, fiyat oluşumu, başlıca aktörler ve rekabet stratejileri. The Experience Economy Joseph B.,Gilmore J.,School Publishing, 2011 The Little Book of Economics: How The Economy Works in the Real Worls, Ip G., John Wiley& Sons, Inc., 2010 Mikro Ekonomi, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, 2009 Đktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, 2009 Muhasebe I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı ve işlevleri, muhasebeyle ilgili taraflar, muhasebenin temel kavramları, bilanço ve hesap kavramları, finansal işlemlerin bilançoya etkisi, tek düzen muhasebe sistemi ile ilgili genel açıklamalar, muhasebede kullanılan yasal defterler, bir kısım bilanço ve gelir tablosu hesaplarının örneklerle açıklanması. Fundamentals of Accounting: Basic Accounting Principles Simplified for Accounting Students, Aggtarap-San Juan D., 2007 International Accounting, Walton P., Ialler A., Raffournier B., TJ International, Padstow, Cornwall, 2002 Genel Muhasebe, Nilüfer Tetik, Durmuş Acar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009 Konaklama Yönetimi Öğrencilere, konaklama endüstrisinde hizmet üreten işletmelerin faaliyetleri, işletme türleri, organizasyon yapıları ve yönetimi hakkında temel bilgilerin kazandırılması, dünyada gelişime açık iş alanı olan otelcilik sektöründe yaşanan gelişmeleri küresel boyutta izleyebilmelerini sağlamaktır. 4

5 Hospitiality Management Education, Barrows W. C., Bosselman R. H., Psychology Press, 1999 Hotel Management and Opertions, O Fallon M. J., Rutherford D.G., John Wiley & Sons, Inc., 2011 Đnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 4 Đnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, temel ilkeler, toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilkesi, insan kaynakları planlaması analiz yöntemleri, personel ihtiyacı çeşitleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, işgören sağlığı ve iş güvenliği, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri. Human Resource Management, Amas T.L., Ristow A., Ristow L., Perase N.J., Juto and Co ltd, 2008 Human Resource Management in the Hospitality Industry, Hayes D.H., Ninemeier J.D., John Wiley Sons, Inc., 2009 Đnsan Kaynakları Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Erdal Ünsalan, Öğr. Gör. Bülent Şimşeker, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008 Otel Đşletmelerinde Đnsan Kaynakları Yönetimi, Meryem Akoğlan Kozak, Yrd. Doç. Dr. Metin Çoşkun, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009 Biletleme (4-0) 3 Bu dersi amacı seyahat işletmeciliği öğrencilerinin IATA (Uluslar arası Hava taşımacılığı örgütü) kurallarına göre ücret hesaplama doküman düzenleme, konularında temel bilgiler vermektir. Bu bağlamda dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; biletleme ile ilgili temel kavramlar, ow yolculuk hesaplamaları ve bilet düzenleme, dönüşlü yolculuk hesaplamaları ve bilet düzenleme, PTA ve MPD düzenleme, pricing unit, özel ücretler, add-on, mıxed class yolculuk hesaplamaları, rerouting & reissue, çocuk ve bebek ücretleri. Travel and Ticketing Management, Singh M., Sublime Publications, 2011 International Travel, Fares, and Ticketing, Semer-Purzycki J., Prentice Hall, 1986 Biletleme Ders notları, Beykan Çizel, Antalya, 2009 IATA PAT kitapları Rusça III (8-0) Bu programda tüm zamanların kullanılmasının yanı sıra, otobiyografileri rahatlıkla anlayabilme ve anlatabilme yetisinin kazandırılması. Daha uzun okuma parçalarının çevirilerinin yapılması ve anlatılması hedeflenir. Özellikle bileşik cümleleri ismin hallerindeki isim,sıfat, fiil öğeleriyle etkin biçimde kullanma becerisinin kazanılması sağlanır. Almanca III (8-0) 10 Dili sistem olarak tanıyabilmesi, birimlerini tanımlayabilmesi ve sınıflandırabilmesi; sözlük, biçim ve cümle düzleminde kelimenin biçimi ve işlevlerini belirleyebilmesi hedeflenmiştir. 5

6 Fransızca III Öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme. Özümsenen bu bilgi ile eğitimini yaptıkları dilin yapısını ve işleyişini daha iyi anlamalarını sağlamak; dili sözlü ve yazılı olarak doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Ekonomi II (3+0) 4 Makro ekonominin temel kavram ve ilkelerini kullanarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisini kazandırmak için temel makro ekonomi bilgileri aktırıldıktan sonra, güncel gelişmeler de takip edilerek turizm sektöründen örnekler verilmesi. Anahtar kelimeler: Turizmin parasal etkileri (dış ödemeler dengesi, milli gelir, fiyatlar genel düzeyi), turizmin reel etkileri (istihdam, altyapı/ üstyapı yatırımları, diğer sektörler), bölgeselleşme hareketi (Avrupa Birliği) küreselleşme hareketi (hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi-gats) The Macro Economy Today, Schiller B.R., Tata McGraw Hill, 2011 The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business, Dab-venport T.H., Ieck J.C., Accenture, 2001 Makro Đktisat, Ertek,T. Seçkin Yayıncılık, 2008, Đstanbul. Pazarlama (3-0) 4 Pazarlamanın temel kavramları ve günümüz pazarlama anlayışı, hizmet pazarlaması ve turizm, tüketici pazarı ve satın alma davranışı, örgütsel pazar ve satın alma davranışı, ürün tasarımı ve yönetimi, fiyat kararları, dağıtım kanalları yönetimi, tutundurma yönetimi. Marketing Management. Kotler, P., New Jersey: Prentice Hall Int. Englewood Cliffs. (2010) Marketing for Hospitality and Tourism, Kotler P., Bowen J.T., Makens J.C., Prentice Hall, New Jerrey, 2006 Pazarlama Đlkeler Yönetim Örnek Olaylar, Prof. Dr. Cemal Yükselen, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008 Turizm Pazarlaması, Nazmi Kozak, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008 Muhasebe II (3-0) 3 Bu derste öğrenciye tek düzen muhasebe sistemi ve bilanço esasına göre defter tutma ve mali tabloları düzenleme yeterliklerini kazandırmak amaçlamaktadır. Accounting Principles, Garrison R. H., Kimmel P. D., Kieso D. E., Wiley, 2007 Önbüro Yönetimi (2-0) 3 Konaklama işletmeleri ve konaklama işletmelerinin çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması, otel işletmelerinde ön büro, ön büroda kullanılan sistemler, rezervasyon, rezervasyon süreci, rezervasyon özellikleri, rezervasyon ofisinin diğer çalışmaları, danışma, resepsiyon ve resepsiyon ofisinde tutulan belgeler ve listelerin düzenlenmesi, ön kasa, ön kasa ofisinde tutulan belgeler ve düzenlenmesi, santral, ön büroda raporlar ve istatistikler, verilerin hazırlanması ve dosyalanması, konuk tipleri ve ilişkiler, fidelio ön büro modülü. 6

7 Front Office Operations and Management, Đsmail A.,Delmar, 2002 Hotel Front Office Management, Bardi A.J., John Wiley & Sons,Inc. New Jersey, 2007 Önbüro Yönetimi, Burhan Şener, Seçkin Yayıncılık, Ankara,2009. Merkezi Rezervasyon Sistemleri (3+1) 3 Bu dersin amacı temel havayolu Satış eğitimi almış olan turizm öğrencilerine havayolu bilet satış amacı ile kullanılan merkezi rezervasyon sistemlerinden birisi olan Galileo programını öğretmektir. Bu program ile öğrenciler temel biletleme dersinde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri bir simülasyon programı ile uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Bu bağlamda dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; Satış kodları, Galileo Kütüphanesi (GIS), Rezervasyonun Zorunlu sahaları, Zorunlu olmayan sahalar, Booking File fonksiyonları,yer alma, Ücret yükleme, Bilet değişikliği, Bilet iptali. Computer Reservation Systems, DIANE Publishing Company, 1992 Galileo ders notları, Beykan Çizel, Antalya, Galileo Mundus eğitim simülatörü sistem kullanım kılavuzu, Rusça IV (8-0) 10 Temel seviyenin son aşaması olan bu seviyede öğrencinin içinde bulunduğu çevreye, kültüre,ülkeye ilişkin sorunları basit ifadelerle anlatabilme becerisinin fiil tiplerini ve konuşma kalıplarını zenginleştirerek aktarabilmesi, yazabilmesi, duyduğunda tamamını olmasa da özünü anlayabilmesi amaçlanır. Almanca IV (8-0) 10 Dersin amacı öğrencinin yabancı dil Almanca olarak yazılmış çeşitli kısa ve uzun metinleri okuması, anlaması, yorumlaması ve okuduğu metni değişik açılardan değerlendirerek yazılı olarak ifade edebilmesi. Fransızca IV Başlangıç düzeyinin son seviyesi olan bu derste öğrenciler basit cümlelerden, yan cümlecikli yapılara; sözlü anlatımlardan gazete, dergi gibi yazılı anlatımlara geçerler. Đşletme Finansı (3-0) 4 Đşletme finansına giriş, işletmelerde finans fonksiyonunun önemi, finansla ilgili temel kavramlar, finans fonksiyonunun kapsamına giren konular, finansal yönetimin tarihsel gelişimi, finansal yönetimin amacı, işletmelerin hukuki yapıları, finans fonksiyonunun diğer işletme fonksiyonları ve diğer disiplinler ile ilişkileri, finans bölümünün örgütsel yapısı, finansal piyasalar ve finansman kaynakları, paranın zaman değeri, basit faiz, bileşik faiz, gelecek değerin hesaplanması, bugünkü değerin hesaplanması, bileşik faiz dönemleri, efektif ve nominal faiz, reel faiz, anüite hesaplamaları; çalışma sermayesi yönetimi, çalışma sermayesi yönetiminin önemi, nakit ve pazarlanabilir menkul değerlerin yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli yabancı kaynakların yönetimi. Financial Management, Bhat S., New Delhi, 2007 Financial Management, Shim J.K., Siagel J.G.,Barran S Educational Series, Inc.2008 Đşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Prof. Dr. Öcal Usta, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005 Finansal Yönetim, Prof. Dr. Nurhan Aydın, Doç. Dr. Mehmet Başar, Yrd. Doç. Dr. Metin Çoşkun, Detay Yayıncılık, Ankara,

8 Örgütsel Davranış Örgütsel Davranışı genel olarak kavramak ve anlamak. Örgütsel Davranışın, organizasyonlara birey, grup ve kurum düzeyindeki katkılarını anlamak ve bunları uygulayabilme becerisini kazanmak. Kendini ifade edebilmek, diğer kişilerle etkili iletişim kurabilme becerisini kazanmak. Örgütsel Davranış konularına ilişkin yorumlar yapabilmek ve bu konularla ilgili tartışma yapabilme becerisini kazanmak. Organizational Behavior, Robbins S. P., Judge T. A., Prentice Hall, 2010 Management Control Systems, Anthony R. N., Govindarajan V., Tata McGraw-Hill Education,2007 Rekreasyon Yönetimi (2-0) 3 Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki etkileri, rekreasyon planlanlarının hazırlanması ve yönetim süreci, Leisure and Recreation Management, Torkildsen G., Taylor& Francis e-library, 2006 Managing Environments for Leisure and Recreation, Broadhurst R., Taylor& Francis e-library, 2003 Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Gökdeniz, Yrd. Doç. Dr. Yakup Dinç, Seçkin Yayınları, Ankara, Hazar, A. (2004) Rekreasyon ve Animasyon.Ankara : Detay Yayıncılık Köktaş, Ş. K.(2004) Rekreasyon Boş zamanları Değerlendirme Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, Detay Yayıncılık, Ankara, Yiyecek Đçecek Yönetimi (3-0) 5 Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve işlevleri, bütçe hazırlama, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek maliyet kontrol yöntemleri, yiyecek içecek işletmelerinde fiziksel tasarım Food and Beverage Management, Davis B., Lockwood A., Alcott P., Pantelidis I., Taylor& Francis, 2012 Food and Beverage Management : Fort he Hospitality, Tourism and Event Industries, Cousins J.A., Foskett D., Pennington A., Goodfellow Publishers, Limited, 2011 Yiyecek Đçecek Maliyet Kontrolü, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yılmaz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005 Ağırlama Hizmet Đşletmelerinde Yiyecek Đçecek Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Aktaş, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001 Otel Otomasyonları I Veri tabanı kullanan otel programlarından fidelio önbüro programının anlatılması (Đngilizce), Münferit Rezervasyon, Check-in ve Rooms Management Đşlemleri, Cashier Đşlemleri. Hotel Management and Operations, Rutherford D.G, Fallon J.M.,. John Wiley Sons, Inc., 2007 Fidelio Suite 8, Ögr. Gör. Hasan Kınay, Cantekin Matbaası, Antalya,

9 Rusça V (8-0) 10 Bu seviyede amaçlanan dilin bağımsız kullanımının sağlanmasıdır. Öğrencinin uzun soluklu güncel bir konu dersi veya sunumu sonuna kadar takip edebilmesi ve çözümleyebilmesi amaçlanır. Kitle iletişim araçlarını daha iyi anlaması, takip edebilmesi, bağlantı kurma ve tasvir yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenir. Almanca V Đleri seviyede, Almancanın temel gramer konularının tanımlanması, ileri seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi. Fransızca V (8-0) 10 Başlangıç düzeyinin sözcük ve dilbilgisi temelinde genel bir tekrarı niteliği taşıyan bu derste, önceki bilgilere ek olarak subjonctif ve conditionnel kiplerinin şimdiki zamanının kullanım becerisi de kazandırılmaktadır. Anadolu Uygarlıkları Anadolu nun coğrafi özellikleri, konumundan kaynaklanan avantajlar, tarih boyunca Anadolu da yer almış uygarlıklar; Selçuk, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri. Anatolian Civilizations and Historical Sites, Akşit Đ., Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009 The Oxford Handbook of Ancient Anatolia (Oxford Handbooks), Steadman S.R., Oxford University Press, Inc, 2011 Araştırma Yöntemleri (3-0) 3 Sosyal bilimler ve araştırma, sosyal bilimlerde araştırmanın planlanması, konu ve amaç, araştırma soruları, araştırma denemeleri, evren ve örneklem, sosyal bilimlerde araştırma modelleri: Tarihî model, deneysel model, korelasyon modeli, ölçüm düzeyleri, ölçüm araçlarının özellikleri, ölçüm araçları çeşitleri, veri analizi teknikleri, sosyal bilimlerde araştırma raporlarının hazırlanışı. Understanding the Research Process, Oliver P., Sage Publications Ltd., 2010 The Research Process: Books and Beyond, Bolner M.S., Poirer G.A., Welsh T.A., Pace J.E., 2013 Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ayhan Ural, Đbrahim Kılıç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006 SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Yahşi Yazıcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Samiye Erdoğan, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007 Destinasyon Yönetimi (2-0) 4 Turizm ve destinasyon yönetimi (Đlkeler, Kurallar, Egilimler ve Politikalar); Turizmin Gelişmesinin Evreleri; Ekonomik Etkiler (Turizm ve Döviz Gelirleri, Turizmde Uygulanan Vergiler, Fiyat-Turizm Đlişkisi, Turist Tipleri); Çevresel Etkiler (Eko-sistem, Eko-turizm, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Çevreye Etki Eden Faktörler); Sosyal Etkiler (Kültür ve Turizm, Sosyo-Kültürel Etkiler); Kamu Kurumları ve Bölgesel Kuruluşlar; Turizmin Gelişmesinde Kamu Sektörünün Rolü; Turist Davranışları ve Destinasyon Seçimi; Turizm Pazarlaması; Đmaj Geliştirme; Destinasyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar; Dogal ve kültür varlıklarının Korunması; Örnek Çalışmalar; Türkiye'de Destinasyon Yönetimi. 9

10 Managing the Tourist Destination, Howie F., TJI Dijital, Padstow, 2003 Journal of Destination Marketing& Managemenet, Fyall A., Garrod B., Wang Y., Elsevier Ltd, 2013 Destinasyon Pazarlaması, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Özdemir, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008 Turizm Enformasyon Sistemleri Bu dersin amacı öğrencilere turizm endüstrisinde kullanılan enformasyon sistemlerinin öğretilmesidir. Bu bağlamda dersin içeriğinde bulunan konular şunlardır; Enformasyon sistemlerinin gelişimi ve işletmeler için önemi, Turizm ve enformasyon sistemlerinin dinamik etkileşimi, Enformasyon sistemlerinin turizmde kullanımını etkileyen arz ve talep unsurları, Turizm dağıtım kanallarında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Havayolu taşımacılığında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Konaklama işletmelerinde kullanılan enformasyon sistemlerinin kullanımı, Tur operatörleri ve seyahat acentalarında enformasyon sistemlerinin kullanımı, Destinasyon yönetiminde enformasyon sistemlerinin kullanımı, enformasyon sistemlerinin gelecekte turizmde kullanımına yönelik projeksiyonlar. Tourism Information Technology,Sheldon P.J., CAB international, 1997 Đnformation Technology and Tourism: Challanging Relationship, Wertherner H., Klein Stefan, Springer, 1998 Acenta Otomasyonları I Öğrencilerinin Đşletmelerde Bilgisayar ortamında Rezervasyon almalarını, Tur düzenleyip bilet satmalarını, kontratlarını girebilmeyi ve ilgili raporları alabilmelerini sağlamak. Complete guide to travel agency automation, Godwin N., Delmar Pub, 1987 Sejour Incoming Acenta Programı, Ögr. Gör. Abdullah Akgün, Detay yayıncılık, Ankara, Rusça VI (8-0) 10 Orta seviyenin sonunda kişinin kendini en etkin biçimde ifade edebilmesi sağlanır. Eğitim, sosyo - kültürel, mesleki alanlarda en etkin biçimde dili kullanması yaşamın içinde bağımsız olması sağlanır. Anlama,anlatma, yazma becerisinin akıcı bir boyut kazanması hedeflenir. Almanca VI Đleri seviyede, Almancanın temel gramer konularının tanımlanması, ileri seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi. Fransızca VI (8-0) 10 Program, etken / edilgen cümleler, farklı soru ve nicelik kalıpları yardımıyla olay, hikaye anlatımı; uygu ve düşüncelerin ifadesi ve fikir tartışmalarında gerekli olabilecek dil becerileri kazandırmayı hedefler. Stratejik Yönetim (3-0) 5 Bu dersin amacı, stratejik yönetim konusunda temel bilgilerin verilmesi, diş çevre ve işletme analizi konusunda temel yetkinliklerin kazandırılması, strateji oluşturma, uygulama ve değerleme aşamalarının teorik açıdan ve uygulamadaki durumu açısından incelenmesidir. Bu bağlamda dersin 10

11 içeriği Yönetim ve stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlar, stratejik yönetim süreci ve unsurları, diş çevre analizi, işletme analizi, diş çevre unsurlarının ölçülmesi, stratejik yönlendirme, temel stratejiler, kurumsal stratejiler, rekabet stratejileri, bölüm stratejileri, stratejilerin uygulanması, stratejik değerleme ve kontrol. Strategic Management, Saloner G., Shepard A., John Wiley &Sons, Inc., 2001 Strategic Management: Text and Cases 6th edition, by Dess G., Eisner, Lumpkin G.T., Eisner A.,& McNamara G., Đşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri Ülgen, Kadri Mirze, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, Đstanbul, 2007 Maliyet Muhasebesi Maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet ve gider kavramları, maliyet akışı, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt hammadde ve malzeme ve direkt işçilik maliyetlerinin oluşumu, genel üretim maliyetlerinin maliyet yerlerine paylaştırılması, yardımcı üretim ve hizmet maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin paylaştırılmasında kullanılan yöntemler, sipariş, safha ve standart maliyet sistemlerinin analizi, Tek Düzen Hesap Planı`na göre, maliyet muhasebesine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi dersin içeriğinde yer alır. The Principal of Cost Accounting, Vanderbeck E., Cengage Learning, 2012 Cost Accounting, Khan & Jain, Tata McGraw Hill Education, 2000 Etkinlik Yönetimi (2-0) 4 Kongre Ve Etkinlik Turizmi, Dünya, Avrupa ve Türkiye Đstatistikleri, Dünyada ve Türkiye de Kongre ve Etkinlik Turizmi ve Kongrelerin ve ETkinliklerin Dünyada ve Türkiye de Sağladığı Döviz Kazançları, International Confex Tanıtımı - Etkinlik Pazarlaması ve Satışı,Yönetsel Fonksiyonlar ve Etkinlik Yönetimi Etkinlik Öncesi, Sırası ve Sonrası Çalışmalar, DMAI, IAPCO, AIPC, ANFAŞ Kongre Merkezi Đncelemesi - Đstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Đncelemesi, Kongre Turizmi ve Internet Đlişkisi, Kongre ve Toplantılarda Sunum Şekilleri, Sunum Öncesi, Sunum Sırasında ve Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler, Kongreye On-Line Kayıt Olma, Kongreye Internet Üzerinden Bildiri Yollama, Incentive Seyahatler ve Incentive House Đşletmeleri, Đş Seyahatleri, Dünyada ve Türkiye de Gelişimi, MPI, Türkiye Kongre Turizmi Kapasitesinin Đllere Göre Değerlendirilmesi Türkiye nin Kongre Turizmi Potansiyelinin Avantajlar ve Dezavantajlar Açısından Đncelenmesi, AIIC, Türkiye nin dünya kongre pazarından daha fazla pay alabilmesi için öneriler, ICCA, DMC. Application of the Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards Series, 2006 Activity-based Cost Management : An Executive s Guide, Cokins G., John Wiley & Sons, Inc., 2001 Toplantı Yönetimi, Prof. Dr. A. Celil Çakıcı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006 Pazarlama Yönetimi Đşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek, Đşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek, Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek, Pazar bölümlerini değerlendirmek, Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak, Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak, Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak, Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak 11

12 tedbirler alma, Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak, Fiyatın uyarlanmasını sağlamak, Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak, Pazarlama kanallarını belirlemek, Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak, Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak Marketing Management, Kotler P., Prentice Hall, 2002 Rusça VII (8-0) 10 Öğrencinin dili daha akıcı kullanması amaçlanır. Đsmin hallerini en etkin kullanarak günlük hayata ve yaşadığı topluma ilişkin bazı kültürel olaylarını daha yakından tanıyabilme, anlayabilme ve aktarabilme yetisinin kazanılması amaçlanır. Almanca VII Đleri seviyede, Almancanın temel gramer konularının tanımlanması, ileri seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi. Fransızca VII (8-0) 10 Bu programın sonunda, öğrencinin kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilmesi; Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için kullanabilmesi; Düşünce ve fikirlerini açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşısındakinin konuşmalarıyla ilişkilendirebilmesi amaçlanmaktadır. Tutundurma Tutundurma karmasının temel işleyişini, uygulanabilirliğini anlamak, işletme düzeyinde karşılaşılabilecek problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve temel tartışma konularını izleyecek bilgileri öğrencilere kazandırmaktır. The Principal of Marketing, Ashok J., FK Publications, 2009 Turizm Politikası ve Planlaması (3-0) 3 Turizm Politikası Modeli, turizm politikası ve planlamasında rol alan taraflar, işletmelerin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri. Turizm Planlamasının önemi ve gerekliliği Leisure and Tourism Policy and Planning, Veal A.J., Biddles Ltd., Guildford and King s Lynn,2002 Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships, Hall C.M., Pearson Practice Hall, 2008 Turizm Politikası ve Planlaması, Hasan Olalı, Đ.Ü. Đşletme Fakültesi Yayınları, 1990 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (3+0) 5 Uluslararası işletmelerde farklı kültürlerin yönetimi, kıyaslam,yalın organizasyon, toplam kalite yönetimi,değişim mühendisliği,personeli güçlendirme,dış kaynak kullanımı,öğrenen organizasyonlar,mc Kinsey'in 7 S yaklaşımı,kriz yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi. Contemporary Management, Jones G.R., George J.M., McGraw-Hill/Inwşn, 2007 Contemporary Management,Gupta C.P., S.B.Nangia for Ashing Pblishing House,

13 Çağdaş Yönetim Teknikleri, Prof. Dr. A. Akın AKSU, Yrd. Doç. Dr. Rüya Ehtiyar, Detay yayıncılık, Ankara,2006. Ülkeler ve Kültürleri (3-0) 5 Ülkelerin coğrafi konumları, kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülkelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri, içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı anlatılacaktır. Tüm AB üyesi ülkeler- AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (Norveç ve Đsviçre) Gelecekte Türkiye için daha fazla turistik potansiyel taşıyan Rusya, Ukrayna, Đran, Đsrail, Suriye vb gibi ülkeleri, dünya ekonomisinde ve siyasetinde ağırlığı olan ABD, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri tek tek tanıtmak olacaktır. Ülkelerin coğrafi konumları, kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülkelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı anlatılacaktır. Countries and Their Cultures: Denmark to Kyrgyzstan, Ember M., Ember C.R., Macmillian References Usa, 2001 Cultural Heritage and Tourism Đn the Developing World: A Regional Perspective, Timothy D.T., Lyaupane G.P., Talor & Francis e-library, 2009 Yatırım Proje Analizi (3-0) 5 Sektördeki yatırım projelerinin özellikleri ve değerlendirilmesi, kredi taleplerinin değerlendirilmesi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi sırasında çıkan sorunlar ve çözüm önerileri. Investment Procejt Design: A Guide to Financial and Economic Analysis with Constrains (Wiley Finance), Kurowski L., Sussman D., John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011 Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects,Evaluation Unit DG Regional Policy European Commission, 1997 Turizm Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yönetimi ve Finansmanı, Dr. Serkan Yılmaz Kandır, Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Önal, Arş. Gör. Erdinç Karadeniz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Öcal Usta, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009 Rusça VIII (8-0) 10 Üç zamanın da öğrenci tarafından etkin biçimde kullanılabilmesi, öğrencinin kendine ve çevresine karşı daha etkili diyaloglar içinde olması, bir düşünceyi, niyeti rahatlıkla anlatabilmesi. Rusçadan Türkçeye, Türkçeden Rusçada yoğun çevirilerin yapılabilmesi amaçlanır. Basını takip edebilme becerisi hedeflenir. Almanca VIII Almanca dinlediğini anlama becerisi geliştirmek, değişik dinleme/okuma-anlama teknik ve stratejileri tanımak, metin ve bağlam düzeyinde sözcük, yapı ve anlam ilişkileri analiz etmek; belli konular bağlamında kendini sözlü ifade etmek (monolog ve karşılıklı konuşma) 13

14 Fransızca VIII (8-0) 10 Bu programın sonunda, öğrencinin kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilmesi; Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için kullanabilmesi; Düşünce ve fikirlerini açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşısındakinin konuşmalarıyla ilişkilendirebilmesi amaçlanmaktadır.. 14

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği

Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 83-92, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Kamu Hastanelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği İbrahim YALÇIN

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ahmet Şenol Armağan 2501030371

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN PAZARLAMAYA ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ İstanbul 2011 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES IN TURKISH TOURISM SECTOR ABSTRACT

TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES IN TURKISH TOURISM SECTOR ABSTRACT TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE TUR OPERATÖRLERİ VE SEYAHAT ACENTELERİ ALAEDDİNOĞLU Faruk CAN Ali Selçuk ÖZET XX. yüzyılda olduğu gibi, XXI. yüzyılda da en önemli kavramlardan biri olan turizm ve onu uluslararası

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İLKER HACIOĞLU TEZ

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı