Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar"

Transkript

1 Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar Yavuz Akpınar Hüseyinzade Ali Turan ın arşivi kızı Feyzaver Alpsar hanımefendi tarafından 2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arşivi ne bağışlanmış bulunmaktadır. Yayımlanan belgeler bu arşivden alınmıştır. Sözü edilen arşiv, Hüseyinzade Ali Bey hakkındaki kitabının ikinci baskısında yararlanmak üzere, kültür tarihçimiz Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Bey e verilmişti. Ali Haydar Bayat Bey, arşivdeki materyallerin bir kısmından, Saide Santur ve Feyzaver Alpsar hanımların verdiği bilgilerden yararlanarak, daha yeni kaynaklar kullanarak önceki monografisini yeniden işleyip genişletti (Bayat 1998). Ali Haydar Bayat beyin ani vefatı üzerine aile arşivi alarak İstanbul a götürdü. Bunun üzerine biz Feyzaver Alpsar hanımla görüşerek, tanzim ve tasnif edilerek araştırmacılara açılması sözünü vererek Hüseyinzade Ali Turan arşivini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ne aldık. Şimdi bütün belgeler tasnif edilmiş, kayıtlara geçirilmiştir. Hâlen arşiv materyallerinin dijital ortama geçirilmesi işlemi devam etmektedir. Bu iş bittikten sonra bütün belgelerin internet üzerinden araştırmacıların, okuyucuların hizmetine sunulacaktır. Türk Yurdu dergisinin 100. yayım yılını tamamlaması münasebetiyle Türklüğe ve Türk Ocağı na unutulmaz büyük hizmetler veren, Türk fikir hayatında derin izler bırakan Hüseyinzade Ali Turan Bey i ve Yusuf Akçura yı şükran ve saygıyla anmak istedik. Bu vesileyle arşivden Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e yazmış olduğu mektupları yayımlamayı uygun gördük. Yılmaz Özkaya da yine bu arşivden Ahmet Ağaoğlu nun Hüseyinzade Ali Turan a yazdığı mektupları neşre hazırladı. Onlar da Türk Yurdu nda yayımlanacaktır. Arşivde Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e muhtelif tarihlerde yazmış olduğu 9 mektup, bir kartpostalla, gönderdiği bir davetiye vardır. Ayrıca Yusuf Akçura nın yayımladığı meşhur Türk Yılı 1928 adlı kitabın matbu bir duyurusu da arşiv materyalleri arasında bulunmaktadır. Bu duyuruyu da yayımlamayı kültür tarihimiz açısından yararlı gördük. Ne yazık ki burada yayımladığınız, tarihli kartpostal ile 1 Kânun-i Sani 1327, 23.VI.1931; 15.III.1932; 8.IV.1932 ve 9.VI.1932 tarihli mektuplar fotokopidir; bunların asılları arşivde yoktur. Feyzaver Alpsar Hanımefendi bize ablası Saide Santur Hanım ın ömrünün son zamanlarında birçok belgeyi götürüp fotokopilerini yaptırdığını (hem de bazen aynı belgenin birkaç kere fotokopisini çektirdiğini) söylemişti. Buna rağmen bazı belgelerin asıllarının aileden alınıp iade edilmediği anlaşılıyor. Burada mektupları, davetiye ve kartpostalı ve Türk Yılı 1928 in matbu duyurusunu cins ayrımı yapmadan tarihî sıra içerisinde okuyuculara sunuyoruz. Arşivde ayrıca Turan Heyeti olarak da adlandırılan gruptan dört kişinin fotoğrafı da vardır. Mektuplarla birlikte okuyuculara sunduğumuz bu resimde, Osmanlı hükûmeti tarafından 1915 sonu ile 1916 başlarında Avrupa ya gönderilen Rusya'da Sâkin Müslüman Türk-Tatar Halkların Hukukunu Müdafaa Komitesi nden Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali, Türkistanlı Mukimüddin Beycan (veya Bekcan) ve Kırımlı Muhammet Esat Çelebizade bulunmaktadır. Bu komitenin hazırlayıp bazı Avrupa devletlerine sunduğu Rusça muhtıra nın metni de arşivdeki evrak arasındadır.

2 Yusuf Akçura nın el yazısı zor okunan bir stile sahiptir. Bütün çabamıza rağmen mektuplarda okuyamadığımız kelimeler oldu. Bunları metinde (?) şeklinde göstermek zorunda kaldık; veya okunuşundan iyice emin olmadığımız bazı kelimelerin sonuna (?) işareti koyduk. Daha kolay takip edilmesi için de mektupları tarih sırasına göre numaraladık. Yusuf Akçura nın, İsmail Gaspıralı nın Kırım ın Bahçesaray kasabasında çıkardığı Tercüman gazetesinin antetli kâğıdına yazılmış 18 Nisan [1 Mayıs] 1908 tarihli 1. mektubundan 1908 e kadar Hüseyinzade Ali Bey le tanışıp görüşmediği anlaşılıyor. Bu ayni zamanda onun Hüseyinzade Ali Bey e yazdığı ilk mektuptur. Yusuf Akçura nın biyografisinden bu mektubu yazdığı günlerde Bahçesaray da İsmail Gaspıralı nın yanında olduğunu anlaşılmaktadır. Ahmet Temir in yazdığına göre; Yusuf Akçura nın 3 Haziran Vak a-i Müessifesi adlı eseri, Rusya da bütün Türk ve Müslüman hareketinin amansız düşmanı olan şarkiyatçı ve sansör Profesör Smirnov tarafından matbuat kanununa muhalif görülerek savcılığa ihbar edilmiş ve yazar hakkında takibata geçilmiştir. Akçura o sıralarda doktorların tavsiyesi üzerine Kırım a gelmiş, Bahçesaray da İsmail Bey in Tercüman gazetesinde çalışıyordu. Soruşturma celpnamesi onu arayıp bulmadan önce Türkiye de meşrutiyetin ilanı haberi kulağına gelip yetişti. Bunun üzerine Yusuf Akçura ufak tefek işlerini yoluna koyarak 1908 Ekim ayında İstanbul a hareket etti. (Temir 1987: 39-40) A. Temir Rus polisinden kaçtığı için İsmail Bey in yanına gittiğini söylüyorsa da onun Sadri Maksudi (Arsal) Bey le birlikte Tercüman ın 20. yıl jübilesine katılmak için Kırım da olduğunu, jübilede güzel bir konuşma yaptığını ve o tarihlerde Tercüman da bazı yazılarının neşredildiğini biliyoruz. Belki de her iki sebepten dolayı Bahçesaray da idi. Böylece Y. Akçura nın en azından 1 Mayıs 1908 tarihinden daha önce Bahçesaray a gittiği ve Ekim ayında ayrıldığı anlaşılıyor. Mektup: 1 İdare-i Ceride-i Tercüman Şehr-i Bağçesaray РЕДАКЦIЯ ГАЗЕТЫ ТЕРДЖУМАНЪ Г. Бахчисарай. 18 Nisan [1 Mayıs] 1908 Muhterem Ali Beyefendi, Sizi on yıldan beri gıyaben tanıyorum. Şeref vapuruyla İstanbul dan Trablus a sefer ederken Küçük Cevdet, Kafkasyalı Ali Bey diye sizi methedip bitiremezdi. Sonra Paris te Büyük Cevdet ten, Mağmumi den, daha sonra Petersburg ve Nijni de Ali Merdan 1 Bey den fazl ve kemalinizi birçok def alar işittim. Böylece hakkınızda büyük bir ihtiram beslemeye başladım. Şimdiye kadar doğruca mektup yazmaya nedense cesaret edememiştim. Bugün işte onunla müşerref oluyorum. 1 Ali Merdan Topçubaşı ( ): Avukat, sadece Azerbaycan Türklerinin değil Rusya Müslümanlarının yetiştirdiği en önde gelen fikir ve siyaset adamlarından biri ten sonra Rusya Müslümanlarını-Türklerinin çeşitli faaliyetlerinde önemli rol oynamıştır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti nin (1918) kurucuları arsında yer almış 1919 da bu cumhuriyetin fevkalede selahiyetli elçisi olarak Türkiye de iken giyabî olarak meclis başkanı seçilmiş ve Azerbaycan devleti adına Paris Sulh Konferansı na gönderilmiştir ( ). Komünistlerin Azerbaycan ı ele geçirmeleri sebebiyle bir daha memleketine dönememiş, Avrupa da Sovyetlere karşı mücadelesine devam etmiştir.

3 Ciddi ve derin hürmetime küçücük bir nişane olmak üzere de size bugünlerde münteşir olan bir risaleciğimi takdim eyliyorum. Eğer mektubuma lütfen cevap verilse iki de bir de sizinle yazışarak müstefit olmak, istifaza etmek pek isterim. Kemal-i ihtiramla. Y. Akçuraoğlu Şimdilik adresim Tercüman İdarehanesidir Bu mektupla birlikte gönderildiği bildirilen risale Üç Tarz-ı Siyaset in 1907 Mısır baskısı olmalı. Yusuf Akçura, 1 Mayıs 1908 tarihinde eserinden bugünlerde münteşir şeklinde söz ettiğine göre Üç Tarz-ı Siyaset in 1907 yılının sonlarında basıldığını düşünülebilir. Mektup: 2 13 Teşrin-i sani 1327 [26 Kasım 1911] İstanbul Azizim Ali Bey, Bugün arkadaşlarınızdan Aziz Bey geldi. Türklüğe ait bazı eserlerin satıldığı yerleri filan sordu, selamınızı getirdi. Bildiğim şeyleri söyledim. Kutadgu Bilig İstanbul da bulunamaz sanırım. Onu Leibzig den istemeli. Ne ise arayıp bulup size ihbara çalışırım. Geçenlerde bir açık muhabere varakanız vardı. Şimdiye kadar cevap yazmadığımı affediniz. Selanik e verdiğiniz en iyi Türk şehri ismi pek doğru olabilirdi; eğer Selanik in ekser ahalisi Türk olsa idi geçelim. Selanik te yeni bir mecmuanın çıkacağını bildirir bir mektub-ı umumî (tabir-i caizse) ben de aldım. Bu babdaki teşekkürümü bugün Hacı Adil Bey e arz ettim ve ilave ettim ki benim fikrimce böyle bir risalenin neşri muvafık-ı maslahat değildir. İşte zannımın sebepleri: Evvelen bir fırka-i siyasiyenin mecmuası velev vukuattan bahsetsin, fırkaca tahrir olunmak mecburiyetinde tabir-i diğerle fırkaca kat i kararlaştırılmış fikirleri yazmak ıztırarında kalır ki bunun neticesi mecmua, bir takdim-i vakayi, bir yours official şeklini iktisap eder. Böyle evamir ve mukarrerat-ı resmiye mecmuaları tabiî asla okunmaz. Bu nazarî mütalaamın hayatta bir tecrübesini de gördüm. Bu Rusların K. D. leri onbeş günde bir kere çıkmak üzere Konstitüsyonel Demokrat 2 resmî bir risale neşredecek oldular. Hiç kimse okumadığı için bir seneden fazla devam edemedi. Bu hâldir ki her yerde partilere Tanin gibi resmî değil gayr-i resmî ceride veya mecmua neşrini (Речь gibi) 3 tercih ettirmiştir. Saniyen ilmî, sonraki tabir ile içtimaî bir mecmua neşri ve bunun da İttihat ve Terakki esası ve programına muvafık yazılarla doldurulması gayetü l-gaye müşkil bir iştir. Salisen memleketimizde muhteris, aç ve binaenaleyh sû-yı zanna mağlub efkâr-ı umumiye, pireyi deve yapmakla uğraşırken mecmuada içtimaî, ilmî fikirler, bin 2 Anayasacı Demokrat. 3 Burada sözü edilen Речь (оригинальное название: Рѣчь) 1906 dan itibaren on beş günde bir değil, günlük olarak neşredilmiştir. Y. A.

4 türlü sû-yi tefsirlere uğratılarak zaten başını bir türlü beladan alamayan, partinin başına püsküllü belalar celp edecektir. Gayet basit. Şura-yı Ümmet in macerası hatıra getirilsin. Eğer bir az daha ta mikata ve akıl icap ettirdiği hürriyet ve bî-tarafane, doğru yürümek tecrübelerine başlanırsa vay hâlinize! İşte bu gûna ve buna benzer düşünceler, mecmua çıkarmak pek lüzumlu görülürse isminin başka türlü konması ve parti ile münasebetinin asla itiraf olunmaması lâbüt olduğuna beni kandırdı. Bilmem artık siz nasıl düşünürsünüz? * * * Bu hafta Türk Yurdu inşallah çıkacak. Çıktığıyla derhal takdim ederim. Aziz Bey e şifahen de rica ettiğim vechile parti kulüplerinin adreslerini göndermenizi istirham eylerim; tâ ki ilk nüshayı meccanen kulüplere gönderebileyim. Efkaf, yurt binası için hiç eser-i hayat göstermiyor. Oradan biraz kıdaklasanız, 4 hatta çimdikleseniz iyi olur sanırım. Yurdun binası vücut bulursa her taraftan iane geleceğini son aldığım mevsuk haberler temin ediyor. Ha, Ali Bey! Siz yurdun azasınız. Hiç olmazsa iki nüshasına bir makale gönderseniz a. Yakında bayram, sizin ve tanıdıklarımın ellerinden öperek bayram tebrik ederim. * * * Askerde erkân (ceneraller) kalpaklarını mecburî Astragandan (Karakuldan 5 ) yaptırtmak acaba mümkün olmaz mı? Bu Karakul un yegâne çıktığı bir yer olan memleketle Türkiye arasında bir muamele-i ticariye açmaya vesile olurdu. Bunu bir hayli müddetten beri düşünüyorum. Aziz Bey e münasebet açıldı da söyledim. Bilmem sizce düşünmeye değer mi? İhtiramla ellerinizi sıkarız. Bu mektubun gönderildiği tarihte Hüseyinzade Ali Bey, Selanik tedir. Burada konferanslar verdiği ve konferanslarının ilgiyle takip edildiği bilinmektedir. İttihat ve Terakki Partisi nin 1911 deki kongresinde Talat Paşa nın teklifiyle partinin Merkez-i Umumî azalığına seçilmiş ve cemiyetin İstanbul ve Selanik merkezi azalığı görevini de yürütmüştür (Bayat 1998: 13). Yusuf Akçura nın mektuptaki ifadelerinden aralarındaki haberleşmenin devam ettiği, Hüseyinzade nin Selanik için en iyi Türk şehri kanaatine sahip olduğu, Yusuf Akçura nın da bu hükme ekser ahalisi Türk olsa idi olabilirdi diye karşı çıktığı anlaşılıyor. Demek ki Hüseyinzade Ali Bey, o sıralarda Selanik teki genel havadan (herhalde konferanslarının ilgi ve coşkuyla takip edilmesinden, Selanik in siyasî, sosyal, kültürel hayatından) oldukça memnundur ve bu bakımdan da Selanik i en iyi Türk şehri olarak tanımlamaktadır. O sıralarda yine İttihat ve Terakki Partisi nin Merkez-i Umumi üyelerinden, Edirne Valisi Hacı Adil Bey in de parti adına çıkartılacak mecmua için Yusuf Akçura ya bir mektub-i umumî gönderdiğinden söz ediliyor. Bu mecmua çıkarma fikrini Maliye Nazırı Cavid Bey hatıralarında şöyle anlatıyor: 4 Kıdaklamak: Gıdıklamak. 5 Bu kelime Karakül/Karagül olmalı; Astragan da denilen kürkün elde edildiği koyun cinsinin adıdır. Benzer telaffuzu sebebiyle yanlış yazılmış. Bu kürkün elde edildiği memleket, o günlerde yarı bağımsız olan Buhara Hanlığı idi. (Y. A.).

5 9 Mayıs, Çarşanba: Gece, İttihat ve Terakki nin himâyesi altında olarak bir genç yurdu teşkil etmek için bizim evde toplanıldı. Büyük ve Küçük Talatlar, Ziya, Midhat, Sâhir, Naci (Ömer), Hüseyinzade Ali Bey, kira ile bir yer tutulmak konuşulduğu gibi, iâne toplayarak bir bina yapmak ciheti de görüşüldü. Prensip gayet iyi idi. Gençler için mecmua-i ilim ve irfan vücuda getirmek. Fakat bunu bütün levazımiyle yapabilmeli ki istenilen te siri husûle getirsin. Para tedarikini düşünmek üzere benim riyasetim altında bir komisyon teşkil edildi (Tevetoğlu 1973: ). Yusuf Akçura, bu mecmua çıkarma ve bir yurt binası yapma teşebbüsü içinde Hüseyinzade Ali Bey in de bulunduğunu biliyor olmalı. Bunun için mektubunda konuya temas etmiş bu mecmuanın parti adına çıkartılmasına, resmî bir nitelik taşımasına itiraz etmiştir. Fikrini desteklemek üzere her ikisinin de mutlaka iyi bildiği Rusya da Kadet lerin (Konstitütsiyonel Demokrat Parti nin) vaktiyle çıkartmış oldukları Reç mecmuasını örnek olarak göstermiştir. Devam eden cümlelerinde meseleye objektif baktığı, İttihat ve Terakki Partisi hakkında soğukkanlı bir değerlendirmede bulunduğu görülüyor. Nitekim Yusuf Akçura İttihat ve Terakki Partisi ne karşı pek hevesli olmamış, tenkitçi, objektif tavrını korumuştur. Yusuf Akçura nın yurt binası teşebbüsü için de Hüseyinzade Ali Bey den yardım istemesi dikkati çeker. Demek ki Akçura, o sıralarda Hüseyinzade Ali Bey i hem partinin Merkez-i Umumî azası hem de parti yöneticileri üzerinde etkili bir insan olarak görmektedir. Bu da Hüseyinzade nin İttihat ve Terakki yöneticileri, ileri gelenleri üzerinde bir hayli nüfuzu olduğunu ileri sürenlerin görüşlerini doğrulamaktadır. Mektupta dikkati çeken bir başka husus da Osmanlı paşalarının Astragan kalpak takmaya mecbur edilmesi teklifidir. Astragan kürkünün elde edildiği Karagül koyun derilerini dünyaya ihraç eden, o zaman Rus Çarlığı içinde (sözde de olsa) yarı müstakil bir vaziyette bulunan Buhara Hanlığı yla Türkiye arasında ticarî bir münasebet kurma bu teklifin gerekçesi olarak ileri sürülmüştür. Yusuf Akçura nın Rusya içindeki ekonomik hayatı yakından takip ettiği hatta bu hususta yazılar yazdığı düşünülürse teklifinin sadece bir ticarî münasebet kurma olarak görülmesi yanlış olur kanaatindeyiz. Bu teklif arkasında, İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerini Buhara vasıtasıyla Türkistan la irtibat kurma, bu büyük Türk vatanını daha yakından tanımaya teşvik etme fikri olmalıdır, diye düşünüyoruz. Kalpak meselesine gelince, bu konuda orduda alınmış bir karar var mıdır bilemiyoruz: ama. Türkiye de subayların kalpak kullanma alışkanlıklarının hangi tarihten sonra ve ne gibi sebeplerle giderek arttığı, Kurtuluş Savaşı yıllarında niçin bir simgeye dönüştüğü, sanırız araştırılmaya değer bir konudur. İkinci ve üçüncü mektuptan, 1911 yılı sonlarına doğru Hüseyinzade Ali Bey in Kutadgu Bilik üzerinde ciddi bir çalışmaya başladığı anlaşılıyor. Bu eseri temin etmesi için İstanbul a giden Aziz Bey i Yusuf Akçura nın yanına göndermesi ve Akçura nın da kitabı nereden nasıl temin edeceğine dair açıklamalarda bulunması, adres yazması bunu göstermektedir. Hüseyinzade Ali Bey in genel olarak Türk kültürüne, dil ve edebiyatına kısacası Türkolojiye eskiden beri ilgisi olduğu bilinmektedir. Kendisi de otobiyografilerinden birinde 6 Leningrat ta tıp fakültesi derslerinin yayında Şarkiyat bölümünün de derslerini takip ettiğini açıklar. Yusuf Akçura nın 1904 te Mısır da Türk gazetesinde yayımlanan Üç Tarz-ı Siyaset adlı yazısının ardından 1905 yılında Bakû da Hayat gazetesinde yazmış olduğu Türkler Kimdir, Kimlerden İbarettir adlı seri makaleler, onun Türk tarih ve kültürü hakkındaki derin bilgisini ortaya koymaktadır. Bu makale Üç Tarz-ı Siyaset in Türkiye de uyandırdığı alakanın bir benzerini Rusya Türkleri arasında uyandırır. Bu iki fikir adamımızın 6 Hüseyinzade Ali Bey in arşivinde eski ve yeni harflerle birkaç nüsha otobiyografisi bulunmaktadır. (Y. A. )

6 Türk tarih ve kimliğine bakışlarını karşılaştırmak, Türkçülük tarihi açısından önemli sonuçlar ortaya koyabilir. Mektup: 3 İstanbul 1 Kanun-i Evvel 1327 [14 Aralık 1911] Azizim Ali Bey, Yurdu n ikinci sayısı bugün çıktı. Birincisini tabiî gördünüz. Lakin 80 nüsha ayırıp Kemal Bey e vermiştim. Onun azimeti te ehhur ettiğinden burada yatmış. Ve hem Kemal Bey e rast gelip anladım. Ben çoktan gitmiş sanıyordum. Birinci iyi rağbet gördü. İkinciyi bugün pazara çıkardık. Allah versin de o da birinci gibi gitsin. Size Kudatku Bilik hakkında adres: Otto Harrassowitz, Buchhandlung Leipzig, Querstram 14 Kitap için şöyle yazınız. Wambery, Kudatku Bilik, Leipzig 1870, fiyatı 12,5 ve 24,5 dir. Bundan başka diğer bir tekstten Radloff bu yakında Petersburg da tab a başlamışdır fakat bitmemiştir. Daha birisi olacak. Yukarıda adresini yazdığım kitapçı bütün (?) Şark kitapları içindir. Onun vasıtasıyla her şey getirttirebilirsiniz, katalog da inşallah. Muhabet-i Kalbî (?) A. Y. [Matbu davetiye:] [Davetiye Zarfının Üzerinde:] Darülfünün Tıb Şubesi Muallimlerinden Hüseyinzade Ali Bey Efendi Hazretleri Efendim Hazretleri Bu defa Rusya dan gelen amcazadem Akçuraoğlu Hasan Bey e memleketimizin sebeb-i iftiharı olan zevatın aşinalığını kazandırmak istediğimden zatı âlilerini Kânun-ı Sani nin 5 inci Pazar günü zevali saat yedi buçukta Tokatlıyan da tertip olunan akşam yemeğine davet eder ve lütfen bizi huzurunuzla şerefyab etmenizi rica eylerim, efendim hazretleri. İstanbul, 2 Kanun-i Sani 1329 [15 Ocak 1915] Akçuraoğlu Yusuf (İmza yok) Bir yandan bu davetiyenin üslubu, diğer yandan İstanbul a gelen amcaoğlu için dönemin önemli ve seçkin mekânlarından biri olan biri olan Tokatlıyan da bir yemek verilmesi dikkati çekiyor ve bizi acaba bu işin içinde başka bir iş mi var diye düşünmeye davet ediyor. Çünkü 1915 Rusya nın çalkantılı yıllarından biri, Rusya Müslümanlarının- Türklerinin bir yığın siyasî kültürel faaliyette bulunduğu bir tarih. Akçuralar da iktisadî, siyasî, kültürel hayatın içinde olan etkili bir aile. Acaba bu zahirî vesileyle Rusya Türklerinin

7 durumunun müzakere edileceği bir toplantı mı yapılmak istenmiştir? Hüseyinzade Ali Bey den başka kimlere davetiye gönderildiğini bilmediğimiz için bu hususta bir tahmin yapamıyoruz. Kart Postal: (Yusuf Akçura-Esat Paşa) Devlet-i Osmaniye Postaları Açık Muhabere Varakası Mürselin İsim ve İkametgâhı:(Derci ihtiyarîdir): Göz tabibi Esad Paşa Ankara da Hilal-i Ahmer Murahhaslığı Dersaadette Haydar Paşa da Tıp Fakültesi Seririyyat-ı Cildiye Muallimi Hüseyinzade Ali Beyefendiye Dersaadet Gideceği Yer: Prof. Esat Paşa ile Yusuf Akçura nın mektubu [kartın üzerine sonradan yazılmış] [Kartın arkası:] Azizim Ali Beyefendi Hemen iki ay oluyor ana vatana ayak basarak hava-yı hürriyeti teneffüs etmekle bahtiyar oldum. Fakat iki sene tevali eden te essürât ve hâdis olan vukuât o kadar mütenevvi ve mütehalüf ki henüz başımdaki sersemlik tamamen zâili olmadı. Burada nimet-i tesadüf Ali Akçura Bey i buldum ve komşu bulunuyoruz. Birleştikçe dâima sizden bahsederek teskin-i tahassüre çalışıyoruz. Fart-ı tahassürle gözlerinizden öper ve bilcümle efrad-ı ailenizle sıhhat ve afiyette bulunmanızı temenni eylerim. Göz tabibi Esat Ankara [18 Şubat 1921] Muhterem Ali Bey, Vefasızlığıma kendim de şaşıyorum. Paşa hazretlerinin irşadı olmasa idi. İhtimal şimdi bile bir mektup veya kart yazmamış bulunacaktım. Afvını rica ederim. Paşa Hazretleri kendilerine iftir[a] ediyorlar. Fakat iftiralarını doğru gibi göstermek için an-kasdin benim ismimi unutmuş gibi Ali yazmışlar Hanım efendilerin ellerinden, senin ve çocukların gözlerinden öperim. Baki cümleye hürmetlerimi arz ederim. Yusuf Yusuf Akçura nın Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara da olduğu bilinmektedir. Bu kart da 1921 de oradan gönderilmiştir. O yıllarda İstanbul da bulunan Hüseyinzade Ali Bey le pek sık haberleşmedikleri anlaşılıyor. Nitekim Hüseyinzade nin evrakı içinde bu yıllara ait bir mektup da yoktur. Göz tabibi Esat Paşa ile Hüseyinzade nin ise yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz.

8 Mektup: 4 Akçuraoğlu Yusuf Ankara, Keçiören 3.II Azizim Ali Bey, Mektubunuzu vaktinde aldımdı. Belki işi bitirir de neticeyi yazabilirim diye şimdiye kadar bekledim. Henüz neticeyi alamadığımdan daha çok bekletmeyi muvafık bulmadım, yazıyorum. İnşallah müspet netice çıkar. O zaman bir daha yazarım. İktisat vekili beyi, bizzat görüp meseleyi anlattım ve mektubunuzu da hatırında kalsın diye kendisine bıraktım. Çalışırım, demişti. Arası uzayınca kendisine bir mektup yazdım. Henüz cevabı gelmedi ve son günlerde mecliste de görünmedi. Muntazamca bir adam olduğundan her hâlde bir cevabını verecektir. Henüz tahkikat vesairesi hitam bulmamış olacak. Biliyorsunuz ya tabiatta en seri hareket eden fikir, en ağır hareket eden de bürokrasi işleridir. Ali Bey, İstanbul dan giderken Türk Yılı nüshasını ben sana otel odasında odadaki nüshalardan verdim idi gibi hatırıma geliyor. Hâlbuki kitapçı Misak, Ali Bey e ben verdim diye bir hesap gösteriyor. Misak ın hesaplarında bir-iki hata daha bulduğumdan bu işe merak ettim. Hafızam pek kuvvetli olmamakla beraber bir ay evveline ait bir meselede bile bu kadar bunaklık etmez gibi geliyor. Lütfen şunu bana bildiriniz : Yıl ı ben mi sana verdim, sen mi Misak dan aldın? Mektubunu bekliyorum. Hanımefendilerin ve senin ellerinizden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bizim küçükler -küçükler içinde karım Selma da dahilcümlenin el ve gözlerinizden öperler. İmza [Yusuf Akçura] Mektup: 5 Akçuraoğlu Yusuf Ankara Keçiören, 23.VI.1931 Pek Muhterem Ali Bey, Rahatsız olduğunuzu bu günlerde işittim. Çok müteessir oldum. İnşallah geçmiştir? Rahatsızlığınız neden ibaret? Mesafe uzun, gelip görüşmek imkânı yok. Bu sene bizim vakans 7 da kaynadı. Bilmem ne zaman denizi ve sizi görmek nasip olacak. Haziran yirmisine kadar sıcak yüzü görmedik. Çocuk odasından mangalı kaldıramadık. Birdenbire kılıçla kesilmiş gibi sıcaklar geldi. Şimdi de meclisin üç yüz kişi dolmuş, deliksiz deşiksiz bir demir kasa gibi mazbut salonunda terden bir nev i banyo alıyoruz. Havanın harareti sinirleri geriyor. Gazetelerde gördüğünüz münakaşaların mesulü fevkalade 25 o dir. Benim Keçiören yaylasına çıktıkça nefes almak kabil ama, ancak sabahın sekizine kadar bundan istifade kabil. Sonra gece donabiliyorum. Bizim yolu düzelteceğiz diye iki-üç yerinden kestiler ve kalan aksamı da müteselsil tepe ve ırmaklardan ibaret. İnsan ihtiyar ve 7 Vakans: tatil.

9 hurda otobüslerde tıpkı 8 [mektubun fotokopisinde bir satır kesik] (?) damarlarım kırılacak ve kopacak gibi oluyor. Bütün gece bunların ağrısıyla inliyorum. İşte bu da (?) sonraki hayat tarzım. Kendimden çok bahsettim. Sizinkini de biliyorum. Süleymaniye den Karaköy iskelesine yayan gidip gelme elbette bundan kolay değil. Rahatsızlığınızın masdarı bu olsa gerek. Ah Ali Bey, elli altmış yıl elden geldiği kadar çalıştıktan sonra hayatımız bize bu mükâfatı mı verecekti? Maamafih buna da şükür. Allah beterinden saklasın! Ahmet Bey, zinde ve çalışkan. Abdullah Cevdet in enerjisi, dersleri. Allah ona doğarken bahşetmiş. Hiç durmadan çalışır, konuşur, kavga eder durur. Erkenden daha uyanmadan bi l-merre onun emirlerini, şerefli, adetâ bir kumandan paşa gibi emirlerini işitiyorum. Çapacılarına kumanda eder. Sıhhat ve afiyet haberinizi veren mektubunuzu sabırsızlıkla bekliyorum, İnşallah. Edhiye Hanım 9 ve çocuklar (?) büyük hanıma da kezalik. Sizin ve büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Bizim hanım cümlenize arz-ı hürmet eder, çocuklar ellerinizden öperler. Akçuraoğlu Yusuf Bu mektuptan Yusuf Akçura nın kendisini yaşlanmış, yorgun hissetmesi dikkati çekiyor. Özellikle Ah Ali Bey, elli altmış yıl elden geldiği kadar çalıştıktan sonra hayatımız bize bu mükâfatı mı verecekti? cümlesi onun kendi sonunu hissettiğini hatırlatacak kadar hayatının gerçekleriyle örtüşüyor. Mektup: 6 T. B. M. M. Azasına mahsus 15.III.1932 Azizim Ali Bey, Mektubunu vaktinde aldım ve derhal Maarif Vekâlet-i celilesine müracaat ettim. Evvelan senin 10 gönderdiğin evrak numerosundan(?) garip bir şey çıktı: Sabık Fransızca hocalarından Ali Bey namında bir zat kütüphane memurluğu istemiyormuş! Herhalde bu olmayacak dediler. Elbette olmayacak dedim. Bir daha aradılar Daha Hüseyinzade Ali Bey e ait bir kâğıt gelmemiş, dediler. Biraz daha aramanızı rica ederim dedim: Başka kalemden araya araya nihayet bir haftada sizin kâğıt, Talim ve Terbiye reisi müverrih İhsan Bey in 11 himmeti sayesinde, o bahr-i bî-kerân-ı mütelatüm evrak-ı perişandan bulunup çıkarılabildi. Bu sefer de Darülfünunca yapılan muamelenin bazı cihetlerden kanuna uygun olmadığı cihetle Darülfünün a tekrar yazılıp cevabı alınmak icap ettiği bana bildirildi. Şimdi evrak-ı mezkûre yine İstanbul da Darülfünun da olsa gerektir. Oraca muameleyi tesrî ettirip bu tarafa uçurursanız ve bana da gönderilmiş olduğuna dair bir haber isal ederseniz peşini bırakmam (?) takip ile bir an evvel geri dönmesine çalışırım. Fakat bu sefer de başka bir Ali Bey e mesela? futbol riyasetine tayin isteyen sabık İngilizce hocası Ali Bey e ait evrak numerosu göndermemenizi de ayrıca rica ederim. Ondan sonra yine top oyununa devam ederiz. 8 Mektup fotokopi çekilirken alttan bir satır kesilmiş, okunmuyor. (Y. A.). 9 Edhiye Hanım: Hüseyinzade Ali Bey in eşi. 10 (Metinde yazılıp üzeri çizilen kelime:) verdiğin 11 İhsan Sungu olmalı. Y. A.

10 Ahmet Bey hâlâ burada, işini takip ile meşguldür. Hemen yakaladım derken suda balık gibi elinden kaçıyor. Haydi bir gayret daha Fakat Ahmet Bey in bu yaşta bu enerjisine hayranım. Allah nazardan saklasın! Cümlemizden, cümlenize selam ve hürmetler, muhterem ve aziz üstat. A. Yusuf Bu mektup ve daha sonraki mektuplarda Hüseyinzade Ali Bey in emekliye ayrılma isteği ve Ankara, İstanbul bürokrasisinin ister istemez öne sürdüğü sinir yıpratıcı uğraştırmalardan söz edilir. Milletvekili olan Yusuf Akçura nın yardımlarına ve işi ısrarla takip etmesine rağmen muamelenin uzayıp gitmesi, her seferinde bir başka evraka ihtiyaç duyulması, Hüseyinzade Ahi Bey in sinirlerini de yıpratmış olmalı. Yusuf Akçura nın bir şeyler bahane ederek işi alaya alması, espriler yapması, muhatabını daha fazla üzmemeye gayret etmesi bunu düşündürüyor. Mektup: 7 Akçuraoğlu Yusuf Ankara, Keçiören 8. IV Aziz ve Muhterem Ali Bey, Burada nihayet ilkbahar geldi. Bizim bahçe beyaz zerdali, bilmediğim çok güzel renkli badem ve körpe körpe henüz doğmuş insan yavrusu gibi sevimli. açık yeşil ve pek mini mini yaprakçıklarla süslendi. Ben eskiden ne ilkbaharı ne de sonbaharı anlamazdım ve Halide Hanım ın İlkbaharla çileği sevmem dediğine bir türlü mana vermezdim. Meğer ilkbaharı anlamak, çileği sevmemek ihtiyarlık demekmiş! Aman kendisi işitmesin; beni artık aforoz ettiğine eminim. Bunu işitirse mutlaka idam ettirir Senin kendi kitabın geldi. Milyonlarca teşekkür! Meğer tekaüt işin bitmeden de çıkarabiliyormuşsun. Göte [Goethe] gününde 12 senin gibi tam bir Göte-perest mutlaka radyo ile bir konferans vermeliydi, niçin vermedin? Bana ithafınıza çok (?) bir san at bulmuşsun, keşke olabilseydim ve keşke benim eşek ahurunun gübre kokan altından bir Mefisto gelip çıksa ve bana bir az hayatı tanıttırsa idi. Şeyhü l-bekerân (?) Abdulah el-izmirî ye, 13 Mefistoya ram olmayan demişsin, bilmem doğru mu? Doğru ise çok acırım ona. Ben altmışına yakın Mefisto ya tâbi olmayı pek özlüyorum fakat, çıkmıyor zarîr şeytan! Senin evrak pul olmakta, vekâlet ve emanetler futbol oynamakta hâlâ devam ediyorlar. Mektubunu alınca yeni müsteşar Sedat Paşa ya (?) ettim. Birkaç gün sonra Müdafaa-i Milliye Cemiyeti şubesi reisi doktor, miralay Abdullah Ahi Bey cevap verdi. İşini tetkik ile meşgul olduklarını ve tetkik neticesinde yapılan muameleyi bildireceğini söyledi. Dün de neticeyi telefon etti. Evrakınız 7.IV tarih ve 630 numero ile Darülfünun eminliğine tekrar gönderilmiş. Sebebi; Müdafaa-i Milliye kayıtlarında sizin firardan avdet ettikten sonra kolağalığına terfi edildiğiniz mukayyet ise de askerlikten nasıl ayrıldığınız ve Tıp Fakültesi muallimliğine nasıl intisap ettiğinize dair bir kayda dest-rest olunamıyormuş. Bu hususta malumatları da olmadığından Darülfünun Emaneti nden istizah-ı keyfiyet olunmuş. Doktor, miralayın Âhi tekenni etmesi garip göründü, kendisinden sordum gençlikte şairlikle biraz meşgul oldum da... dedi. 12 Hüseyinzade Ali Bey, Goethe nin ölümünün yüzüncü yıldönümü münasebetiyle Faust (İstanbul, 1932) adlı manzum tercümesini yayımlamıştır. Mektupta bu eserden söz ediliyor. (Y. A.). 13 Burada kastedilen Abdullah Cevdet olabilir mi?

11 - Ey, şimdi şiir yazıyor musunuz? - Ara sıra. Oh dedim, kendi kendime? Bir şair ve doktorun işi, diğer bir şair ve doktorun elinde. Bu iş mutlaka çabuk çıkar!.. Takibe memur fertut da isimlerin istizahı ve Mefistoyu beklemekle meşgul! Her ne ise bir an evvel bu iliştikleri noktayı da hallettirip topa bir tekme vurarak Müdafaa-i Milliye ye iade ettirmeye bak. Bütçeler mütçeler müzakeresi başlamadan işe hüsn-i hitam verdirelim. Senin işin bana hiç zahmet olur mu? Memnuniyetle takip ediyorum. Ancak bilirsin ki dünyada en seri yürüyen elektrik veya fikir ise, en ağır yürüyen de bürokrasi evrakı veya bizim bir ulum (?) getirdiğimiz bonne a tout faire okkalık nazik hanımın (!) kafasıdır? Bu kadınımız ekseriya bir iş söyledikten sonra mutfağa inip on dakika sonra çıkarak ne demiştiniz? diye soruyor. Artık tekaüt olduktan sonra şu Göte yi ikmal edersin, değil mi? Selma, ben, çocuklar ellerinizden öperiz. Hanım efendiye arz-ı hürmetle çocukların gözlerinden öperiz. Ahmet Bey i görürseniz, çok hürmetler. Bu günlerde kendisine bir mektup yazmıştım, inşallah almıştır. Akçuraoğlu Yusuf. Mektup: 8 İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf Ankara, Keçiören 9.VI Azizim Ali Bey, Nihayet top yine senin tarafa atıldı. Şimdi kullanınız. Şair, miralay, doktor Ahi Bey den bir telefon darbesi geldi; aynen şöyle diyor: 9.VI.1932 tarih ve 1085 numero ile Darülfünuna Eminliğine Ali Bey in kâğıdı gönderiliyor. Demek bu gün benim mektubumla beraber aynı tren sizin evrak-ı resmiyeyi de hamil olacak fakat, eminim ki benim mektup bürokratik olmadığından ve nihayet ev adresini de bildirmiş bulunduğundan senin eline daha evvel vasıl olur. Aksi de gayr-i muhtemel değil. Çünkü İstanbul dan bana bir ayda gelen mektuplar oldu! Posta da nihayet bir bürokratik müessesedir. Ahi Bey in verdiği malumata göre senin askerlikten istifa tarihin, İstanbul a avdetin nefy 1.X olarak kabul edilmiştir. Mektuptan 10.X de çıkmış olduğuna göre 14 sene 11 ay, 21 gün olmamış; 4 sene de mektep ediyor: 18 [sene olmalı], 11 [ay olmalı], 21 [gün olmalı] sene; 1 sene de Yunan Harbi zammı oldu 19 sene, 11 ay, 21 günde, yani 20 sene istifandan itibaren fakültede geçen müddeti hesap etmek fakültenin işi imiş. Bu hâlde (burasını artık yıl hesap ediyorum) = sene kadar da Darülfünun hocalığın var; eder = 41. Belki hesabım yanlış olsa da hiç olmazsa 40 yıl. Bu da zannederim sana tekaüt maaşı vermelerine kâfidir. Ahi Bey den kâğıdını bir an evvel göndertmek için kendisine bir iki telefonla, Müdafaa Müsteşarı na da bir hâlde şifahî müracaat etmiştim. 14 Her işe bakan hizmetçi.

12 Ahi Bey dostun ve çok çalıştı bendenizle beraber. 40 yıllık iş bir ayda ancak çıkabildi. Bu dostlukların olmasa belki 4 senede çıkardı. İnşallah artık bu sonuncudur. İstanbul kalanını ayırt eder ve senin eline bir nev i ihtiyarlık şehadetnamesi olan tekaüt cüzdanını verir. Benim ihtiyarlık şehadetnamesi bir seneden beri koynumda geziyor. Bu hizmetlerime mukabil bahşişimi isterim Ali Bey, mev ud takrizli Faust henüz gelmedi. O gelirse bahşişim ödenmiş olur. Bir de mektup isterim ma-vaka i ve neticeyi yazarsın, olmaz mı? Bizim çoluk çocuk, hamdolsun sıhhatteler. İnşallah seninkiler de selamettirler. Hanım efendi ve büyük hanım efendi kezalik. Hepimiz büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öperiz. Bu günlerde sabık Londra ve Lahor, Varşova elçisi Ferid Beyefendi de hane-i âcizde misafirdirler; mahsusen selam ederler. Orevuar [au revoir] Ali Bey Akçuraoğlu Yusuf (imza) Mektup: 9 İstanbul Mebusu Akçuraoğlu Yusuf Göztepe 4.IX Azizim Ali Bey, Hani sen bize lütfen gelip bir selam verecektin? Bekleye bekleye gözlerimiz yollarda kaldı. Dün Ankara dan gelen Maarif memurlarından Faik Reşid Bey, hayırlı bir haber getirdi. Nihayet senin tekaüdiye işin hıtama ermiş. Belki de sana resmen haber vermişlerdir. Ne ise ben de bir yazmış olayım. 134 lira 40 kuruş tekaüt maaşı ile 2160 lira ikramiye tahakkuk ettirilmiş. Resmî senedi ve bordosu ve ikramiye tahakkuk evrakı tarih ve numerolu tahrirat ile Darülfünun eminine gönderilmiş. Senin telefonun olsa idi, telefonla haber vermiş olurdum. Gözlerinden öperim, hanım efendilere hürmetler, çocuklara (?). A. Y. Görüldüğü gibi Yusuf Akçura nın 7-9. mektuplarında daha çok Hüseyinzade Ali Bey in emekliye ayrılma muamelesinin seyri anlatılır. Uzayıp geden muameleler, eksik ve yanlış evraklar bürokrasinin hâlini gözler önüne serse de bunlar vesilesiyle yapılan açıklamalar Hüseyinzade nin hayat hikâyesi, görevleri, bir görevden diğer birine geçişi gibi hayatının önemli dönüm noktaları hakkında da hiç de küçümsenmeyecek ipuçları verir. Günümüze kadar Hüseyinzade Ali Bey in ayrıntılı bir hâltercümesi ortaya konulamamıştır. Arşivindeki belgeler bu konudaki birçok eksikliği giderecektir ama, emekli sandığındaki şahsî dosyasının da bu açıdan elde edilmesi ve incelenmesi zarurî görülmektedir. Bütün bu belgelerle Yusuf Akçura nın son mektuplarında sözünü ettiği görev değişiklikleri, verdiği tarihler ve zikrettiği evrakın birlikte değerlendirilmesi şüphesiz ulaşılacak sonucun daha güvenilir olmasını sağlayacaktır. Hüseyinzade nin Arşivi nde bulunan Türk Yılı 1928 in neşriyle ilgili matbu duyuruyu da okuyucularımıza sunarak yazımızı sona erdirmek istiyoruz.

13 Bu vesileyle Türklüğe hizmet etmiş, bu iki büyük millî fikir ve ülkü adamımızı bir kere daha rahmet ve şükranla anmak istiyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Türk Yılı 1928 in Matbu Duyurusu: Türk Yılı, bütün Türk dünyasının 1928 senesindeki umumî vaziyeti ile yakın ve uzak mazisini aydınlatıyor. Türkçülük hareketi nin tarihini tafsil ile anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti ne dair malumat, en mevsûk menba lardan alınmıştır. 656 sahifeli bu kitap metni dâhilinde 141 resim ile bur haritayı metin haricinde papye kuşe üzerine basılmış reis-i cumhur hazretlerinin resmiyle gençliğe hitabesi ve muhtelif renklerle matbu Türkiye Cumhuriyeti haritası ile XII nci asırda Türklerin yayılmasını gösteren bir haritayı ihtiva etmektedir. Fiyatı, tutulan masraftan daha az olarak (2 lira) tayin olunmuştur. Kaynaklar: Ahmet Temir, Yusuf Akçura, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1987, 103 s. Bayat, Ali Haydar, Hüseyinzade Ali Bey, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1988, 420 s. Tevetoğlu, Fethi Ömer Naci, İstanbul, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, 1973, X+268 s.

14 Belgelerin Fotoğrafları: Mektup: 1

15 Mektup: 2 a

16 Mektu: 2 b

17 Mektup: 3

18 Mektup:4

19 Metup: 5

20 Mektup: 6

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl VI, Sayı 2, Temmuz 2014 Kültürümüzde Efe, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Bir Kitabın Hikâyesi. Tunceli-Dersim Coğrafyası. Ömer Kemal Ağar. İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN

Bir Kitabın Hikâyesi. Tunceli-Dersim Coğrafyası. Ömer Kemal Ağar. İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN Bir Kitabın Hikâyesi Tunceli-Dersim Coğrafyası Ömer Kemal Ağar İstanbul, Türkiye Basımevi, 1940, 66 s. Ömer ÖZCAN Cumhuriyet sonrası maarif ordusunda görev yapan vatanperver, çalışkan öğretmenlerden biride

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik.

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. HAYRETTİN KARAMAN HOCAMA CEVAB Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. Ancak sizlerin bazı noktalarda

Detaylı

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI

ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI ESKİ GÜMÜŞHANE (SÜLEYMANİYE MAHALLESİ) VE PANAYIR ALANI Tarihi geçmişi M.Ö. 3000 4000 lere ait olduğu belirtilen, Gümüş madeni yurdu Gümüşhane, Gümüş-hane, Kimişhane, vb. olarak bilinen bu diyarın bilinen

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış MEHMET KUBAT Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış *Kendinizi tanıtır mısınız? 1954-de Adıyaman-ın Kamışlı köyünde dünyaya geldim. *Risale-i Nuru nasıl,nerede

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 24, Cilt: VIII, Temmuz 1992 Nafiz KOTAN İsmail Habip, Kurtuluş Savaşı nı anlatırken:...

Detaylı

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE Yrd. Doç. Dr. Hülya BAYKAL Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren, Atatürk'ün ziyaret ettiği kuruluşlar için, O'nun görüşlerini almak, izlenimlerini belirlemek

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak?

3. Yazma Becerileri Sempozyumu. Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? Çağrışım: Senden Kim Çıkacak? AMAÇ Amacımız dört temel dil becerisinin bir ayağını oluşturan yazma becerisine farklı bir bakış açısı kazandırmak; duyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan insanlar yetiştirme

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Yazan: Yavuz Akpınar. TURAN, HÜSEYİNZADE ALİ ( ) Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair, ressam.

Yazan: Yavuz Akpınar. TURAN, HÜSEYİNZADE ALİ ( ) Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair, ressam. 1 Yazan: Yavuz Akpınar TURAN, HÜSEYİNZADE ALİ (1864-1940) Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair, ressam. 8 Mart 1864 te Azerbaycan ın Salyan şehrinde doğdu. Babası Molla Hüseyn

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi. Okulumuzdan Haberler

Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi. Okulumuzdan Haberler Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu Gazetesi B ü l ten Ta r ihi:04. 04.2 0 16 Cilt 1, Sayı 1 M ü dü rü n Adı : Hasa n CE Rİ T M ü dü r Ya rdı mc ı sı nı n A dı : Şe no l T ÜM TA Ş Okulumuzdan Haberler

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 11-A SINIFI MF GRUBU DİL VE ANLATIM DERSİ I. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı: Numarası:

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Ekim 2017 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde bulunan, Haldun Özen tarafından bir araya getirilen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu na

Detaylı

GENEL BİLGİLER AİLEMLE İYİLİK PEŞİNDEYİM YARIŞMA YÖNERGESİ

GENEL BİLGİLER AİLEMLE İYİLİK PEŞİNDEYİM YARIŞMA YÖNERGESİ YARIŞMA YÖNERGESİ GENEL BİLGİLER Konu Beklenen Sonuç Amaç Kapsam İçerik Hedef Kitle Son Başvuru zamanı Yarışma Yerleri İyilik Öğrencilerin iyilik hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeyleri artmış olacaktır.

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz...

Cocuklari icin cirpinan ogretmenleri gordukce hem cok seviniyoruz, hem de onlara yonelik daha fazla birseyler yapabilme derdine dusuyoruz... Kemal Ogretmen fotograflari karne gunu gecince hemen paylasmaliyiz heyecani yasadik, tipki 1 onceki hafta sevgili Selda Ogretmenimizden gelen fotograf ve mektuplari aldigimiz geceki heyecana benzer...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler.

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler. ÜYELERİMİZE DURURU Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet TOKAT tan 12 gündür randevu almak için çok uğraştık. Ahmet BENCİK hergün Başkanın sekreterine arıyarak randevu saati almaya çalıştı ve randevu alarak

Detaylı

Bu konuda daha kim bilir ne yöntemler bulunacak? Tüm Kişisel Gelişim Uzmanı Meslektaşlarımı ve dostlarımı WC-TERAPİ çalışmalarına bekliyorum!

Bu konuda daha kim bilir ne yöntemler bulunacak? Tüm Kişisel Gelişim Uzmanı Meslektaşlarımı ve dostlarımı WC-TERAPİ çalışmalarına bekliyorum! Bu konuda daha kim bilir ne yöntemler bulunacak? Tüm Kişisel Gelişim Uzmanı Meslektaşlarımı ve dostlarımı WC-TERAPİ çalışmalarına bekliyorum! Televizyon programına konuk olarak çağırılmıştım. Bir gün içerisinde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL

KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Bodrum da basınla bir araya geldi. 12 Ay Turizm konusu üzerine yoğunlaşan basın toplantısında Mete, yaklaşık 6 milyon

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

''Yanlış anlaşılıyorum''

''Yanlış anlaşılıyorum'' ''Yanlış anlaşılıyorum'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlanmasıyla ilgili soruya ''Benim sözlerimden farklı anlam çıkarılıyor.

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti

Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ Hacettepe Üniversitesi TÜRKİYE TÜRK DÜNYASI TÜRK MÜNEVVERLERİNİN ORTAK SEVDASI Divanü Lugati t-türk (1077) Kâşgarlı

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile

2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen) ile 2014 YILI 4. DÖNEM İLKDEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI VE DİŞ TABİPLERİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 maddesi (4924 Sayılı Kanunla eklenen)

Detaylı

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL

YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ BAKİ SARISAKAL YUNAN'A BEŞ BEŞ Kurtuluş Savaşı ndan 7 yıl sonra ilk kez bir Yunan Takımı; Selanik Şampiyonu Aris 1, yurdumuza gelmişti. Bu, temeli atılmakta olan Türk-Yunan Dostluğu çerçevesi

Detaylı